Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning"

Transcriptie

1 Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat Leuven Tel.: elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u op In te vullen door de ambtenaar dossiernummer aanvraagdatum Bezoek : elke werkdag 8u tot 12u en van 13u tot 17u Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent en de woning zelf bewoont of als u als eigenaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor gedurende een periode van minstens negen jaar. Wanneer kunt u de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen drie jaar oud zijn en mogen niet dateren van voor 1 januari Waar vindt u meer informatie? In de toelichtingsbijlage krijgt u meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een premie en over de werkzaamheden. Alvorens deze aanvraag in te vullen, neemt u best deze toelichtingsbijlage door. Persoonlijke gegevens de heer mevrouw dag maand jaar dag maand jaar! "# ja. Ga naar vraag 4. nee. Ga naar vraag 5. $ %! " # kind / kinderen

2 &! ""# Een kind van 18 jaar of ouder is ten laste als u kinderbijslag of wezenrente voor het kind krijgt of als er andere bewijzen kunnen voorgelegd worden waaruit blijkt dat deze kinderen ten laste kunnen beschouwd worden (deze lijst kan opgevraagd worden bij de administratie). ja. Ga naar vraag 6. nee. Ga naar vraag 7. ' %! "" # kind / kinderen ( ) *# Een persoon die ernstig gehandicapt is, voldoet aan een van de volgende criteria: de beperking van de zelfredzaamheid is minstens op 9 punten vastgesteld de handicap bedraagt minstens 66 % het verdienvermogen is tot minstens een derde verminderd de persoon ontvangt een invaliditeitsuitkering van een ziekenfonds of van de Hulp- en Voorzorgkas van de Zeevarenden onder Belgische Vlag de persoon is een ambtenaar die al meer dan een jaar ononderbroken met ziekteverlof is of die wegens gezondheidsredenen in disponibiliteit is gesteld. ja. Ga naar vraag 8. nee. Ga naar vraag 9.! % " *# persoon / personen + *, * U mag alleen een rekeningnummer vermelde dat op uw naam, op naam van uw partner of op naam van u beiden staat *, # op uw naam op naam van uw partner op naam van u en uw partner samen /" * # ja nee * " " # ja nee

3 Gegevens over de uitgevoerde werken 0 " U kunt een of meer werkzaamheden aankruisen. werkzaamheden aan ondergrondse constructies: funderingen kelders waterdicht maken kelderzwam bestrijden werkzaamheden aan binnen- en buitenmuren afbraak en wederopbouw isolatie buitenbekleding of -bepleistering binnenbepleistering optrekkend vocht bestrijden hervoegen huiszwam bestrijden geheel of gedeeltelijk vernieuwen van de draagvloeren welfsels, houten balklagen,... behandelen tegen insecten en/of huiszwam thermische isolatie op (kruip)kelders het vernieuwen van de dekvloer als er onder die vloer werken zijn uitgevoerd die in aanmerking komen het vernieuwen van de dekvloer met het oog op het op een gelijk niveau brengen van de woonverdieping geheel of gedeeltelijk vernieuwen van het dak van de woning draagstructuren waterdichte dakbedekking hulpstukken voor waterafvoer dak(vlak)ramen koepels schouwen isolatie afwerking aan de binnenzijde het vernieuwen en afwerken van bestaande ramen en buitendeuren het plaatsen van hoogrendementsbeglazing (u = max. 1,3W/m²K het vervangen of verbreden van binnendeuren in de woning tot 93 cm zodat overal op de woonverdieping een breedte van 93 cm bekomen wordt het aanbrengen of vervangen van een of meer trappen in de woning het installeren of vernieuwen van de elektrische installatie in een deel van de woning of in de volledige woning het vernieuwen of aanbrengen van de enige badkamer en wc het aanbrengen van een tweede badkamer en wc op een andere verdieping dan de eerste badkamer en wc werkzaamheden aan de waterleiding en riolering voor het sanitair warmwaterinstallatie voor de badkamer (waterverwarmers, boilers, zonnepanelen,...) het plaatsen van een centrale verwarming of het vernieuwen van een bestaande installatie of van onderdelen ervan, met duurzame energie of klassieke energie. In dat geval moet de verwarmingsketel een hoogrendementsverwarmingsketel zijn met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) het plaatsen van een rookmelder het herindelen van de woning het uitbreiden van de woning Bij te voegen bewijsstukken $ Voor het beantwoorden van vraag 6 en 8 zal de administratie, indien nodig, bijkomende bewijsstukken opvragen. & Voeg bij dit formulier ook: een kopie van de gedetailleerde facturen van de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt. het aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en, als u getrouwd bent of feitelijk samenwoont, dat van uw partner staat. indien u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor: een kopie van het huurcontract met het sociaal verhuurkantoor. ' Als u facturen toevoegt van werken die te maken hebben met elektriciteit, voegt u bij dit formulier ook een kopie van het keuringsattest van de elektrische installatie. ( Als u herindelings- of uitbreidingswerken uitvoert, voegt u een kopie van het plan van de architect en een kopie van de stedenbouwkundige vergunning toe.

4 Ondertekening! " * "" dag maand jaar (u vindt het rijksregisternummer bovenaan uw SIS-kaart of onderaan op de achterzijde van uw identiteitskaart) Aan wie bezorgt u dit formulier? +! Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? - " # $ Privacywaarborg %

5 WONEN-VLAANDEREN Wonen Vlaams-Brabant Blijde-Inkomststraat LEUVEN Tel.: Fax: DE RENOVATIEPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen in aanmerking voor de premie. Eigenaars-bewoners U kunt een premie krijgen voor de woning die u op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarop u een zakelijk recht hebt. Onder dit zakelijk recht wordt verstaan : - volle eigendom; - vruchtgebruik; - erfpacht; - recht van opstal. U kan enkel genieten van de renovatiepremie indien u op de aanvraagdatum en in de periode tot 3 jaar vóór die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt gehad. Eigenaars-verhuurders Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. Als u als eigenaar aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kunt u onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen. 2. Uw inkomen Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en zijn eventuele partner met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont. Als u bijvoorbeeld uw aanvraag doet in 2007, dan wordt uw inkomen van 2004 (aanslagjaar 2005) in aanmerking genomen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan : euro voor een alleenstaande ; euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de 2 e persoon ten laste verhoogd met euro per bijkomende persoon ; euro voor wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met euro per persoon ten laste. Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen hiervoor zijn de maxima die gelden voor aanvragen in Worden beschouwd als persoon ten laste: - kinderen jonger dan 18 jaar; - kinderen van 18 jaar of ouder, voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt uitgekeerd; - een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. De lijst van de geldige attesten kunt u verkrijgen bij de administratie. 3. Uw woning Uw woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en moet op de dag van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud zijn. Kamerwoningen komen niet in aanmerking. De administratie kan de ouderdom van uw woning zelf nagaan. 4. Hoeveel bedraagt de premie? De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van euro. 5. Welke werken komen in aanmerking? Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, moet u geldige facturen voorleggen voor een bedrag van minstens euro, exclusief BTW. Het moet gaan om facturen van geregistreerde aannemers of facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerken. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar en niet dateren van vóór 1 januari Enkel werken aan de hoofdbouw of aanbouw komen in aanmerking. Voor werken aan losstaande bijgebouwen kan men geen premie krijgen. Indien de werken vergunningsplichtig zijn, moet men uiteraard over een stedenbouwkundige vergunning beschikken. In dit laatste geval kan ook het ereloon van de architect voor het aandeel van de subsidiabele werken in rekening worden gebracht. De volgende werkzaamheden komen in aanmerking voor een renovatiepremie : ondergrondse werkzaamheden : het herstellen van funderingen het waterdicht maken van kelders het bestrijden van huiszwam in kelders de vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren : afbraak en wederopbouw (inclusief dragende elementen) de thermische isolatie van buitenmuren gevelbekleding en bepleistering buitenmuren behandeling van muren tegen optrekkend vocht vernieuwing voegwerk (evt. samen met reiniging) behandeling van muren tegen huiszwam bepleistering van binnenmuren het vernieuwen van draagvloeren : afbreken en vervangen van draagvloeren behandeling tegen huiszwam en insecten thermische isolatie vernieuwing van dekvloeren, maar enkel indien : - dit gebeurt in combinatie met het bewerken van de draagvloeren ; - dit noodzakelijk is voor de plaatsing of vervanging van technische installaties ; - dit resulteert in een nivellering die een vlotte circulatie in de woning mogelijk maakt dakwerkzaamheden : het afbreken en vervangen van de dakstructuur behandeling tegen huiszwam en insecten vernieuwen van waterdichte bedekking werken met het oog op afvoer van hemelwater aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, isolatie van het dakvlak (overeenkomstig energieprestatiebeheersnorm of minimaal 12 cm dik)

6 buitenschrijnwerk : vervanging van ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas is maximaal 1,3 W:m²K) vervanging van beglazing (zelfde norm) afwerking (binnen en buiten) de vervanging of plaatsing van binnendeuren op de woonverdieping, voor zover het deurblad van alle deuren minstens 93 cm breed is de vervanging of plaatsing van een veilige trap elektriciteit : vernieuwing elektrische huisinstallatie aanbrengen van elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie De kosten van aansluiting en plaatsing van de meetinstallatie mogen mee worden ingebracht. De aanvrager moet wel via een keuringsattest de conformiteit van de installatie met het AREI kunnen aantonen. sanitair : de vernieuwing van de badkamer (minimaal bad of douche en een wastafel aanwezig) de installatie van een nieuwe badkamer indien die voordien niet aanwezig was de installatie van een 2e badkamer, op voorwaarde dat deze zich bevindt op een andere verdieping dan de bestaande badkamer de vernieuwing van het toilet of de installatie van een 2e toilet op een andere verdieping het vernieuwen of aanbrengen van : leidingen voor watertoevoer en afvoer leidingen en toestellen voor de productie van warm water de afwerking van muren, vloer, plafond centrale verwarming : het aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming (met klassieke of duurzame energiebronnen) de plaatsing van een rookmelder de plaatsing van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) herindelings- of uitbreidingswerken : In sommige gevallen kan ook de herindeling of zelfs de uitbreiding van de woning in aanmerking komen, maar dit kan enkel : indien de overige renovatiewerken ontoereikend zijn om een functioneel geheel te bekomen voor woonvertrekken of de sanitaire ruimte mits voorlegging van een stedenbouwkundige vergunning en de nodige plannen Opgelet : de volgende werken of materialen komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie : het aanbrengen of vervangen van een veranda verlichtingsarmaturen verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraak, modems, ) baden of douches met gestuwde watertoevoer badkamermeubelen en accessoires individuele verwarmingstoestellen, kachels 6. Wanneer, waar en hoe kunt u een premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werken voltooid zijn en u al in de woning woont. U dient uw aanvraag in via het daartoe bestemde aanvraagformulier bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan deze toelichtingsfolder. Uw aanvraag moet minimaal de volgende documenten bevatten : het door u en uw eventuele partner ondertekende aanvraagformulier een opsomming van de werken een kopie van de facturen het aanslagbiljet van het inkomen van u en uw eventuele partner van 3 jaar vóór de aanvraag Er wordt aanbevolen om ook steeds een foto met een buitenzicht van uw woning vóór en na de werken te bezorgen. Indien u een eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend mag u binnen de maand een ontvangstmelding van Wonen-Vlaanderen verwachten. Indien uw dossier onvolledig zou zijn, zal u dat ook binnen dezelfde termijn gemeld worden. Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen- Vlaanderen maximaal 3 maanden tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een renovatiepremie. Indien er binnen die termijn geen beslissing genomen is of indien u niet akkoord zou gaan met de beslissing die genomen werd, is er een mogelijkheid om in beroep te gaan. 7. Voorafgaand advies De aanvrager kan - vrijblijvend - vóór de uitvoering van de werken advies vragen aan Wonen-Vlaanderen. In de praktijk zal een medewerker van het Agentschap ter plaatse de gebreken aan de woning beoordelen op basis van een technisch verslag. Samen met de klant zullen vervolgens de prioritaire werken worden aangeduid en kan de aanpak van de renovatie besproken worden. Op vraag van de klant kan hij een beoordelingsverslag ontvangen. 8. Zijn er meerdere aanvragen mogelijk en is er een cumulatie mogelijk met andere tegemoetkomingen? U kan slechts één aanvraag voor de renovatiepremie indienen. Na de uitbetaling van de premie moet u minstens 10 jaar wachten vooraleer u een nieuwe aanvraag kan doen. Voor de woning mag u in de periode van 10 jaar vóór de aanvraag evenmin genoten hebben van de Vlaamse nieuwbouw- of renovatiepremie die in de periode in de 13 kernsteden werd toegekend. In de periode van 3 jaar vóór de aanvraag mag u tenslotte ook geen Vlaamse verbeteringspremie ontvangen hebben. Op deze laatste regel geldt wel een uitzondering voor die personen die in 2006 en 2007 een verbeteringspremie ontvangen hebben op basis van facturen van minimaal euro exclusief BTW. In een dergelijk geval kan een saldo in functie van de renovatiepremie uitbetaald worden. Voor meer informatie over deze uitzonderingsmaatregel kan u terecht bij de dienst Wonen-Vlaanderen van uw provincie. Deze uitzonderingsmaatregel geldt slechts tot 26 juni Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: - uw gemeentebestuur (de huisvestingsambtenaar); - Wonen-Vlaanderen (zie contactgegevens in hoofding); - de Vlaamse Infolijn: de websites Deze folder bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht. RENO-toelichtingsfolder versie 1 maart Antw

7 Verzamellijst voor de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde Inkomststraat Leuven Tel.: elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u op In te vullen door de ambtenaar dossiernummer aanvraagdatum Bezoek : elke werkdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u Vooraf Wie vult deze lijst in? U vult deze lijst in als u een aanvraag voor een renovatiepremie indient. U voegt dit overzicht bij het aanvraagformulier. Wat vult u op deze lijst in? U geeft op deze lijst een overzicht van alle facturen van uitgevoerde werken die u bij uw aanvraag bijvoegt. Wij vragen u om voor elke factuur de factuurdatum in te vullen, de naam van de geregistreerde aannemer of van de verkoper van de aangekochte goederen, het factuurbedrag en het soort werk dat werd uitgevoerd (alle categorieën van werken die in aanmerking komen worden hieronder opgesomd. Indien het op één factuur gaat om verschillende soorten werken, vult u dit zo goed mogelijk in). Indien u een offerte of bestek van de uitgevoerde werken kan bijvoegen, mag u deze steeds bijvoegen. Waar vindt u meer informatie? In de toelichtingsbijlage krijgt u meer informatie over de voorwaarden waaraan de facturen moeten voldoen en over de werkzaamheden die in aanmerking komen. Persoonlijke gegevens 1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. aanschrijftitel de heer mevrouw voornaam en achternaam straat en nummer postnummer en gemeente geboortedatum dag maand jaar Bij te voegen facturen Bij deze aanvraag voegt u een kopie van de facturen van de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt. Kijk op elke factuur na of de volgende gegevens er allemaal op voorkomen: - naam, adres en BTW-nummer van de leverancier - datum en factuurnummer (opgelet: de facturen mogen nog geen drie jaar oud zijn en niet dateren van voor 01/01/ uw naam en adres - het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn - een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden - de prijs per onderdeel en BTW Bestelbonnen, kassabonnen, offertes en verzendnota s zijn geen facturen en kunnen dus niet worden gebruikt.

8 Overzicht van de facturen Om de aard van de werken in te vullen (laatste kolom) kan u beroep doen op het overzicht dat u heeft ingevuld op de aanvraagformulieren. " # $ % & ' ( ) * "+ "" "# "$ "% "& "' "( ") "* #+ #" ## #$ #% #& #' #( #) #) $+!

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie