Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen"

Transcriptie

1 Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

2 De provincie Limburg biedt u deze folder aan die u een overzicht geeft van de tegemoetkomingen voor een vijfenzestigplusser en/of een persoon met een handicap met betrekking tot zijn huisvestingssituatie. De bedoeling van deze tegemoetkomingen is de oudere of de persoon met een handicap langer en comfortabel in zijn eigen woning te laten wonen. Ik hoop dat u door deze folder uw weg vindt naar de juiste instanties. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diensten vermeld in de folder, alsook bij het informatiecentrum van de provincie Limburg ( ). Frank Smeets Gedeputeerde van Wonen

3 Premie voor de aanpassing van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een zestigplusser en/of persoon met een handicap Het Vlaams Gewest geeft een premie voor het aanpassen van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65+. Daarnaast geeft de provincie een premie voor aanpassingswerken van de bestaande woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65+ of een persoon met een handicap. De werken die in aanmerking genomen worden, zijn voor de Vlaamse en de provinciale premie bijna identiek. Vandaar dat deze eerst opgesomd worden en vervolgens de premies verder apart besproken worden. De werken die in aanmerking komen: - aanpassing van de toegang tot de woning en de verschillende vertrekken - vergroten van deuropeningen en aanpassen van de gangbreedte - het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon of een automatische poortopener - het plaatsen van een traplift - de (gelijkvloerse) inrichting van een aangepast toilet, aangepast bad of douche en slaapkamer - aanpassen van keuken, badkamer, toilet aan de aard van de handicap (keukenaanrecht in hoogte verstelbaar, aanrecht of lavabo onderrijdbaar met rolstoel, voldoende ruimte voor rolstoel, voldoende handgrepen en leuningen om steun te bieden)

4 Aanpassingspremie van de provincie Doelgroep : Eén gezinslid is minstens 65 jaar oud of heeft een fysieke handicap (erkenning van Federale Sociale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap). De aanvrager is eigenaar-bewoner of huurder. Inkomen : Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van iedereen die in de woning woont of er gedomicilieerd is. Voor alleenstaanden geldt er een inkomensgrens van euro. Voor gehuwden en samenwonenden geldt er een inkomensgrens van euro. Deze bedragen mogen verhoogd worden met euro per persoon ten laste. (de persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin telt als bijkomende persoon ten laste) Woning : De woning moet gelegen zijn in de provincie Limburg. Enkel aanpassingen aan de bestaande woning komen in aanmerking. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van uw woning is 1 120,00 euro. Het kadastraal inkomen van uw andere eigendommen is 125,00 euro. Premie : De premie bedraagt maximum 30% van de kostprijs van de werken (inclusief BTW) met een maximum van 750 euro. De facturen mogen maximum één jaar oud zijn op de aanvraagdatum. De premie kan gecumuleerd worden met premies van andere instanties. Indien echter 85% van de kostprijs van de werken wordt overschreden, moet de provinciale premie geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De provinciale premie kan slechts éénmaal worden toegekend voor dezelfde woning. De premie kan aangevraagd worden na de werken. Inlichtingen en aanvraagformulieren Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Tel. 011/

5 De Verbeteringspremie en de Aanpassingspremie van het Vlaams Gewest Belangrijkste voorwaarden : Wie komt in aanmerking: eigenaars-bewoners huurders eigenaars-verhuurders (die woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor) Wie heeft recht op de premie? U hebt recht op de premie als u aan een aantal voorwaarden voldoet met betrekking tot uw inkomen en uw woning. Uw inkomen Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Voorwaarden verbeteringspremie: -eigenaars-bewoners en huurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro, te verhogen met euro per inwonende persoon ten laste. -eigenaars-verhuurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro Voorwaarden aanpassingspremie: het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro, te verhogen met euro per inwonende persoon ten laste. Uw woning Uw woning moet in het Vlaamse gewest liggen De verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Uw woning is op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud. (opgelet: als u vanaf 1 januari 2014 een aanvraag indient, moet de woning minstens 25 jaar oud zijn.) Voor elk werk is er een vast premiebedrag bepaald, het factuurbedrag is minstens het dubbele dan dit van de premie. Volgende werkzaamheden komen in aanmerking dakwerkzaamheden (premie euro) buitenschrijnwerk (premie euro) werkzaamheden aan gevels (premie euro) optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro) sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro) elektrische installatie vernieuwen (premie 750 euro) risico op co-vergiftiging bestrijden: -een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 euro); -maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van

6 het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 euro per toestel) en de plaatsing van Co-of rookmelders; -een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van Co-of rookmelders (premie euro); -een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een Co-of rookmelder (premie 500 euro). De verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden Om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van uw woning. De premie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. U moet dus minstens euro aan facturen kunnen voorleggen. Na de verbouwing moet de totale netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen minstens 18m² bedragen voor 1 persoon, 27m² voor 2 personen, 40m² voor 3 personen en 50m² voor 4 personen. De verbeteringspremie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer Als u uw dak of zoldervloer, die gelegen is onder een hellend dak, laat isoleren door een geregistreerd aannemer. U moet minstens 40m² isolatie laten plaatsen en de warmteweerstand van het isolatiemateriaal moet minstens 3m²W/K bedragen. De premie bedraagt: 100 euro voor minstens 40 m² isolatie, 300 euro voor minstens 100 m² isolatie en 500 euro voor minstens 150 m² isolatie De aanpassingspremie U dient de woning aan te passen aan de bijzondere behoeften van een inwonende 65+ De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen met een maximumpremie van euro en een minimumpremie van 600 euro. U moet dus minstens euro aan facturen kunnen voorleggen. Volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking Aanbrengen van hellende vlakken om de woning toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, verbreden van toegangsdeuren (al dan niet met elektrische bediening), het wegwerken van hinderlijke drempels Aanpassingen die de aanvrager in staat stellen zich vlotter door de woning te begeven: het creëren van ruimte, efficiënte (deur)openingen aanbrengen, overbruggen van niveauverschillen, aanbrengen van vaste elektromechanische toestellen om zich te verplaatsen in de woning.

7 Verbouwingswerken met het oog op het zelfstandig en afzonderlijk laten inwonen van een 65+ Aanvragen: U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u in de woning woont. Uw facturen mogen nog geen jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Over een periode van 10 jaar kunt u maximum 3 keer een premie aanvragen, weliswaar voor andere bouwonderdelen. De premie kan gecumuleerd worden met de aanpassingspremie van de provincie Limburg. Inlichtingen en aanvraagformulier Wonen-Vlaanderen Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/ Hasselt 011/ of gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u) of Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Tel. 011/ of Uw gemeentebestuur

8 Nieuwe Renovatiepremie van het Vlaams Gewest Doelgroep Er wordt een tegemoetkoming toegekend aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert en die geen andere woning bezit op het moment van de aanvraag. Een uitzondering is evenwel mogelijk indien de aanvrager en/of zijn partner de vorige woning zelf bewoond hebben en daarna rechtstreeks verhuisd zijn naar de woning waarvoor een renovatiepremie wordt aangevraagd. De vorige woning dient op datum van de aanvraag verkocht te zijn. Ook een verhuurder kan de tegemoetkoming verkrijgen als hij/zij een woning na renovatie voor minstens negen jaar ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Inkomen Er geldt een inkomensvoorwaarde van maximum euro voor alleenstaanden. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt er een inkomensgrens van euro, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Voor samenwonenden geldt er een inkomensgrens van euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste. Het betreft hierbij het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2013 = inkomen 2010). Dat inkomen vindt u terug op de bij uw aanslagbiljet(ten) personenbelasting (met betrekking tot het inkomstenjaar in kwestie) gevoegde samenvatting, onderaan rubriek 1: vaststelling van de belastbare inkomsten. Uitzondering: de inkomensvoorwaarde geldt niet wanneer de woning ter beschikking gesteld wordt van een sociaal verhuurkantoor. Ouderdom Woning De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Locatie Woning De woning moet in het Vlaamse gewest liggen. Eenmalig Er kan noch voor dezelfde woning, noch voor dezelfde bewoner gedurende de volgende tien jaar een renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend. Als de aanvrager voor dezelfde woning reeds de verbeteringspremie heeft ontvangen tijdens de afgelopen drie jaar, zal deze in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag voor de renovatiepremie te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. Minimale Investering Voor de berekening van de premie moeten er voor minstens (excl. btw) aan aanvaarde facturen bekomen worden. Werken 8 categorieën van werken komen in aanmerking en voor elke categorie van werken is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.

9 Het gaat om volgende categorieën en maxima: Funderingen en muren: facturen voor maximum euro - verbeteren of uitbreiden funderingen - waterdicht maken van kelders en bestrijden van huiszwam in kelders - afbraak en wederopbouw muren (incl. dragende elementen) - behandeling van optrekkend grondvocht in muren - behandeling muren tegen huiszwam - aanbrengen natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van buitenmuren -vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) Werken aan draagvloeren: facturen voor maximum euro - afbreken en vervangen draagvloeren (welfsels, balkenlagen, ) - behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten Dakwerken: facturen voor maximum euro - afbreken en vervangen dakstructuur - behandeling tegen huiszwam en insecten - vernieuwen waterdichte bedekking - werken afvoer hemelwater - aanbrengen of vervangen dakvlakramen, koepels, schouwen, Vernieuwen buitenschrijnwerk: facturen voor maximum euro - vervanging ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing (max. 1,3 W/m²K) Als je in 2013 een aanvraag indient, kan je recht hebben op een verhoging van 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk. De verhoging wordt enkel gegeven als gelijktijdig aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan: -Uw (isolatiewaarde van het raamgeheel, profiel en glas) is maximaal 1,7 W/m²K -Ug (isolatiewaarde van het glas alleen) is maximaal 0,9 W/m²K -de facturen van het buitenschrijnwerk dateren vanaf 1 januari In dit geval dient u steeds de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bij te voegen. Centrale verwarming: facturen voor maximum euro - aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een cv-installatie met klassieke of duurzame energiebronnen - plaatsen van een hoogrendementsketel op aardgas (label HR+ of HR top) of op stookolie (label Optimaz of Optimaz-elite) of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen - plaatsing CO- en rookmelder(s) Elektriciteit: facturen voor maximum euro - vernieuwing elektrische huisinstallatie - elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie - inclusief kosten aansluiting en plaatsing meetinstallatie - de conformiteit met AREI via keuringsattest is noodzakelijk

10 Sanitair: facturen voor maximum euro - vernieuwen van de bestaande badkamer (minimaal bad /douche en wastafel moet aanwezig zijn) - of het installeren van badkamer als er voordien geen was - vernieuwen of installeren van het toilet - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en -afvoer, leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water Vervanging van een veilige binnentrap: facturen voor maximum euro Uitbreidings- en herindelingswerken: deze werken komen in aanmerking voor zover ze onder te brengen zijn in de 8 categorieën van werken die betoelaagd worden. Bij de aanvraag dienen de goedgekeurde plannen (situatie vóór en na de werken) en in voorkomend geval de stedenbouwkundige vergunning gevoegd te worden. De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden. Het resultaat moet zijn dat de woning structureel gezond en vochtvrij is. Komen niet in aanmerking: - Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en bepleistering, dekvloeren, chape, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet, rolluiken, poorten) - Het vervangen van glas zonder het vernieuwen van het raamwerk - Isolatiewerkzaamheden - Aanbrengen of vervangen van veranda - Installaties voor productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - Warmtepompen en verwarmingssystemen die ook kunnen koelen - Verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, alarm, modems, ), badkamermeubelen en -accessoires, bad of douche met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer, individuele verwarmingstoestellen of kachels, installatie keuken en keukentoestellen - Vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen Premie Voor de premieberekening worden twee percentages gehanteerd. -30% van de aanvaarde investeringskost (excl. BTW) voor: -eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een SVK -premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan euro (voor aanvragen in 2013), te verhogen met euro per persoon ten laste. -20% van de aanvaarde investeringskost (excl. BTW) voor personen die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat hoger is dan euro. Het plafond van de premie is vastgelegd op euro

11 Facturen De premie wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende facturen. Deze facturen mogen worden samengeteld om aan het bedrag van de minimale investering van euro exclusief BTW te komen. Facturen mogen bij aanvraag maximaal 3 jaar oud zijn. Facturen die dateren van vóór het verkrijgen van het zakelijk recht op de premiewoning komen niet in aanmerking. Aanvraag De aanvraag kan slechts na de werken worden ingediend en moet ook alle facturen bevatten. Wel zal de mogelijkheid worden ingebouwd om, indien gewenst, voorafgaand aan de werken een beoordelingsverslag te vragen. Inlichtingen en aanvragen Wonen-Vlaanderen Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/ Hasselt 011/

12 Tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Deze tussenkomst is bedoeld voor mensen met een ernstige motorische of sensoriële handicap. De tussenkomst wordt o.m. toegekend voor het ombouwen van een woning. Ook inzake nieuwbouw is er bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een specifieke regelgeving. De aanvrager of persoon met een handicap moet voor de leeftijd van 65 jaar ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de aard van de handicap en de noodzaak van de woningaanpassing. De handicap van de aanvrager moet de werken rechtvaardigen omwille van de verplaatsingsmoeilijkheden van de aanvrager (rolstoelgebruiker of ernstige motorische aandoening van de onderste ledematen of ernstiger zintuiglijke handicap). Inlichtingen en aanvraagformulier Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Ilgatlaan 7, 3500 Hasselt Tel. 011/ fax 011/

13 Tegemoetkoming in de huurprijs Vlaams Gewest Senioren en gehandicapten met een beperkt inkomen die een woning huren die niet aangepast is aan hun lichamelijke conditie kunnen een huursubsidie krijgen indien ze verhuizen naar een conforme woning die wel aangepast is. Belangrijkste voorwaarden : U bent 65 jaar of u bent gehandicapt (66 %). Uw inkomen en het inkomen van alle inwonende gezinsleden van drie jaar vóór de aanvraag, verminderd met euro per persoon ten laste, is maximum euro. Deze bedragen zijn geïndexeerd. U en de andere inwonende personen, bezitten geen eigen woning. U verhuist uit een onaangepaste woning. De onaangepastheid wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: de technische uitrusting van de woning; de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning; de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein; de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning. Als 1 criterium niet voldoet, kan men in aanmerking komen. U verhuist naar een aangepaste woning: De woning moet gezond zijn en voldoen aan alle voorwaarden die hierboven opgesomd zijn (dus aangepast zijn). Dezelfde criteria gelden als de aanvraag wordt ingediend door een inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid. De huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 560 euro. Dit bedrag mag verhoogd worden met 7% per persoon ten laste, beperkt tot maximaal 4 personen. De aanvraag kan gebeuren tot 6 maanden na de inschrijvingsdatum in de nieuwe en aangepaste huurwoning, maar bij voorkeur vóór uw verhuis. Alle voorwaarden kan je terugvinden op

14 Wat kunt u krijgen? De Huursubsidie. Als u een bejaarde of ernstig gehandicapte huurder bent, bedraagt de huursubsidie maandelijks: JAAR 1 2 voor onbepaalde tijd inkomen max ,50 euro 106,50 euro 106,50 euro 3 jaar voor de max , 75 euro 159,75 euro 159,75 euro aanvraag max euro 213 euro 213 euro Voor bejaarde en gehandicapte huurders (op de aanvraagdatum) blijven de bedragen van het 1 ste en 2 de jaar ongewijzigd en voor onbepaalde tijd doorlopen zolang een conforme en aangepaste woning wordt bewoond. De huursubsidie wordt na het tweede jaar gestopt als het inkomen van het jaar voor de aanvraagdatum de inkomensgrens van euro overschrijdt. Als u de woning niet zelf huurt en u bent enkel inwonende, dan wordt de huursubsidie max 9 jaar toegekend en over deze periode stelselmatig verminderd. Installatiepremie 3 maal het bedrag van de eerste huursubsidie. Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning Als u voor een periode van 5 jaar, aaneengesloten ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij, heeft u misschien recht op de Vlaamse huurpremie. 1. een woning huren -als hoofdverblijfplaats -in het Vlaamse Gewest -met een huurprijs die afhangt van het aantal personen ten laste -en de ligging van de woning die conform is 2. ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM): -die werkzaam is in uw gemeente. -ononderbroken ingeschreven zijn voor een periode van 5 jaar 3. Een inkomen hebben van maximaal euro plus euro per persoon ten laste. Hoeveel bedraagt de huurpremie? De huurpremie wordt berekend op basis van:

15 -de huurprijs van de woning die u huurt; -het aantal personen dat u en uw partner ten laste hebben. Als uw huurprijs lager is dan 360 euro dan bedraagt de huurpremie de huurprijs gedeeld door 3 plus het aantal personen ten laste in uw gezin maal 20 euro. Als uw huurprijs 360 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie 120 euro plus het aantal personen ten laste in uw gezin maal 20 euro Voor aanvragen in 2013 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning ten hoogste 560 zijn. Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u 39,20 bij dat bedrag tellen. In de centrumsteden Genk en Hasselt mag de maximum huurprijs 10 % hoger liggen. Huurpremie aanvragen? U hoeft niets te doen. De sociale huisvestingsmaatschappijen waar u bent ingeschreven, geven de gegevens door van diegenen die in aanmerking komen voor een huurpremie. Die personen ontvangen van wonen-vlaanderen automatisch een gepersonaliseerd en gedeeltelijk vooringevuld invulformulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. Inlichtingen en aanvraagformulieren Wonen-Vlaanderen; Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/1 Hasselt Tel. 011/ of of Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1 Hasselt Tel. 011/ uw gemeentebestuur

16 TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU Als u informatie en advies wilt over: de aanpassingen die nodig zijn binnen uw woning om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen het aangepast bouwen van uw woning kunt u terecht bij het Toegankelijkheidsbureau. Zij geven u informatie en advies over: de nodige aanpassingen met richtlijnen, maten en schetsen de te gebruiken materialen de te ramen kosten mogelijke premies waar u recht op hebt Informatievragen worden gratis beantwoord. Een advies op maat dient u te betalen. De provincie Limburg subsidieert er weliswaar een gedeelte van. Het Toegankelijkheidsbureau is dagelijks telefonisch te bereiken en vrijblijvend te bezoeken tijdens de kantooruren (vrijdag enkel in de voormiddag) vzw Toegankelijkheidsbureau Belgiëplein 1 (gemeentehuis Kermt) 3510 Kermt-Hasselt tel fax Neem ook eens een kijkje op Hier vindt u tips en richtlijnen om het comfort en de veiligheid in uw woning te verhogen, waardoor langer zelfstandig thuis wonen mogelijk blijft. Het gaat niet altijd om grote aanpassingen, maar ook om praktische kleine veranderingen die een wereld van verschil kunnen maken. Je kan gratis de informatiefolder aanvragen zolang de voorraad strekt bij het informatiecentrum van de provincie Limburg ( ).

17 Colofongids Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie Limburg De deputatie Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens en Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier Verantwoordelijke uitgever Tom van Thienen, bestuursdirecteur directie Mens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Samenstelling directie Mens Dienst Wonen Tekstverwerking Sofie Martens, directie Mens Dienst Wonen Vormgeving Hilde Winters en Chantal Janssens, Grafische Producties, Informatie en Onthaal, Provincie Limburg Cover plan Marc Nelis De informatie in deze gids is onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE

Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap)

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE AANPASSINGSPREMIE WONING SENIOREN Je kan deze premie voor de aanpassing van je woning aanvragen als je ouder bent dan 65 jaar. Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

editie januari Interessante weblinks 12

editie januari Interessante weblinks 12 Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2017 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen ï/at en voor wie is de Vlaamse? - ï/onen Vlaanderen pagina I van 6 Contact laar het extfanet WONEN-VLAANDEREN Ë-i' :aédé e- ièl.1di5à.e r,.cr:i.g,'j3. :ÊOtJeer rl \'l;g1jg,3,r Zoek Premies Woningkwaliteit

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5 - 1 - NUTTIGE LINKS www.premiezoeker.be www.wonenvlaanderen.be www.energiesparen.be INHOUD Nuttige links... 2 Inhoud... 2 Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3 Stedelijke aankooppremie...

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

WOONPREMIES IN MESEN

WOONPREMIES IN MESEN WOONPREMIES IN MESEN COLOFON Verantwoordelijke uitgever Sandy Evrard Burgemeester Markt 22 8957 Mesen Datum publicatie Februari 2015, 1ste druk CONTACT Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen -

Nadere informatie

PREMIEFOLDER HUISVESTING

PREMIEFOLDER HUISVESTING PREMIEFOLDER HUISVESTING V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100

Nadere informatie

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42 PREMIEFOLDER HUISVESTING JANUARI 2015 V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BOUWEN - VERBOUWEN - RENOVEREN In Vlaanderen en Limburg WOONPREMIES. Minister Marino Keulen 1

BOUWEN - VERBOUWEN - RENOVEREN In Vlaanderen en Limburg WOONPREMIES. Minister Marino Keulen 1 BOUWEN - VERBOUWEN - RENOVEREN In Vlaanderen en Limburg WOONPREMIES Minister Marino Keulen 1 Renovatiepremie Minister Marino Keulen 2 De renovatiepremie Wat? premie voor de renovatie van een woning Accent

Nadere informatie

Thuis Blijven Wonen. Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt

Thuis Blijven Wonen. Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt Thuis Blijven Wonen Inge Claessens, Ergotherapeute, Thuiszorgpunt Thuis Blijven Wonen Wandeling doorheen de woning met valkuilen, oplossingen en tips Premies 65+ Voorstelling dienst Wandeling doorheen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen

Hervorming van de premies: inzetten op combinatie-maatregelen Premies vanaf 2017 De Vlaamse overheid en meerderee sectororganisaties hebben een Renovatiepact afgesloten. Hiermee wordt vooropgesteld om tegen 2050 elkee woning even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 65 00 81 + 051

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

PREMIES WONEN VLAANDEREN PREMIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

PREMIES WONEN VLAANDEREN PREMIE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

INFOFICHE: GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE

INFOFICHE: GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE INFOFICHE: GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE De stad Tongeren verleent een gemeentelijke renovatiepremie aan personen die op het grondgebied van de stad Tongeren een woning kopen, renoveren op voorwaarde dat

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 + 051

Nadere informatie

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE

KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN NIEUW: DAKISOLATIENORM WONENVLAANDEREN.BE KWALITEITSNORMEN VOOR ZELFSTANDIGE WONINGEN EN KAMERS NIEUW: DAKISOLATIENORM AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN WONENVLAANDEREN.BE Algemeen De Vlaamse Wooncode bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de premies kunt u steeds terecht bij:

Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de premies kunt u steeds terecht bij: COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier Burgemeester St.-Maartensplein 16 8940 Wervik Datum publicatie Januari 2016, 1ste druk www.wervik.be CONTACT Voor info en begeleiding bij het aanvragen van

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... 05/ 2016 Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie