Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen"

Transcriptie

1 Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

2 De provincie Limburg biedt u deze folder aan die u een overzicht geeft van de tegemoetkomingen voor een vijfenzestigplusser en/of een persoon met een handicap met betrekking tot zijn huisvestingssituatie. De bedoeling van deze tegemoetkomingen is de oudere of de persoon met een handicap langer en comfortabel in zijn eigen woning te laten wonen. Ik hoop dat u door deze folder uw weg vindt naar de juiste instanties. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diensten vermeld in de folder, alsook bij het informatiecentrum van de provincie Limburg ( ). Frank Smeets Gedeputeerde van Wonen

3 Premie voor de aanpassing van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een zestigplusser en/of persoon met een handicap Het Vlaams Gewest geeft een premie voor het aanpassen van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65+. Daarnaast geeft de provincie een premie voor aanpassingswerken van de bestaande woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65+ of een persoon met een handicap. De werken die in aanmerking genomen worden, zijn voor de Vlaamse en de provinciale premie bijna identiek. Vandaar dat deze eerst opgesomd worden en vervolgens de premies verder apart besproken worden. De werken die in aanmerking komen: - aanpassing van de toegang tot de woning en de verschillende vertrekken - vergroten van deuropeningen en aanpassen van de gangbreedte - het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon of een automatische poortopener - het plaatsen van een traplift - de (gelijkvloerse) inrichting van een aangepast toilet, aangepast bad of douche en slaapkamer - aanpassen van keuken, badkamer, toilet aan de aard van de handicap (keukenaanrecht in hoogte verstelbaar, aanrecht of lavabo onderrijdbaar met rolstoel, voldoende ruimte voor rolstoel, voldoende handgrepen en leuningen om steun te bieden)

4 Aanpassingspremie van de provincie Doelgroep : Eén gezinslid is minstens 65 jaar oud of heeft een fysieke handicap (erkenning van Federale Sociale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap). De aanvrager is eigenaar-bewoner of huurder. Inkomen : Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van iedereen die in de woning woont of er gedomicilieerd is. Voor alleenstaanden geldt er een inkomensgrens van euro. Voor gehuwden en samenwonenden geldt er een inkomensgrens van euro. Deze bedragen mogen verhoogd worden met euro per persoon ten laste. (de persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin telt als bijkomende persoon ten laste) Woning : De woning moet gelegen zijn in de provincie Limburg. Enkel aanpassingen aan de bestaande woning komen in aanmerking. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van uw woning is 1 120,00 euro. Het kadastraal inkomen van uw andere eigendommen is 125,00 euro. Premie : De premie bedraagt maximum 30% van de kostprijs van de werken (inclusief BTW) met een maximum van 750 euro. De facturen mogen maximum één jaar oud zijn op de aanvraagdatum. De premie kan gecumuleerd worden met premies van andere instanties. Indien echter 85% van de kostprijs van de werken wordt overschreden, moet de provinciale premie geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. De provinciale premie kan slechts éénmaal worden toegekend voor dezelfde woning. De premie kan aangevraagd worden na de werken. Inlichtingen en aanvraagformulieren Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Tel. 011/

5 De Verbeteringspremie en de Aanpassingspremie van het Vlaams Gewest Belangrijkste voorwaarden : Wie komt in aanmerking: eigenaars-bewoners huurders eigenaars-verhuurders (die woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor) Wie heeft recht op de premie? U hebt recht op de premie als u aan een aantal voorwaarden voldoet met betrekking tot uw inkomen en uw woning. Uw inkomen Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden. Voorwaarden verbeteringspremie: -eigenaars-bewoners en huurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro, te verhogen met euro per inwonende persoon ten laste. -eigenaars-verhuurders: het inkomen van de aanvrager en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro Voorwaarden aanpassingspremie: het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger zijn dan euro, te verhogen met euro per inwonende persoon ten laste. Uw woning Uw woning moet in het Vlaamse gewest liggen De verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Uw woning is op de dag van de premieaanvraag minstens 20 jaar oud. (opgelet: als u vanaf 1 januari 2014 een aanvraag indient, moet de woning minstens 25 jaar oud zijn.) Voor elk werk is er een vast premiebedrag bepaald, het factuurbedrag is minstens het dubbele dan dit van de premie. Volgende werkzaamheden komen in aanmerking dakwerkzaamheden (premie euro) buitenschrijnwerk (premie euro) werkzaamheden aan gevels (premie euro) optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro) sanitaire installaties plaatsen (premie 750 euro) elektrische installatie vernieuwen (premie 750 euro) risico op co-vergiftiging bestrijden: -een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (premie 250 euro); -maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van

6 het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (premie 250 euro per toestel) en de plaatsing van Co-of rookmelders; -een volledige centrale verwarminginstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van Co-of rookmelders (premie euro); -een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een Co-of rookmelder (premie 500 euro). De verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden Om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van uw woning. De premie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal euro en minimaal 600 euro. U moet dus minstens euro aan facturen kunnen voorleggen. Na de verbouwing moet de totale netto-vloeroppervlakte van de woonlokalen minstens 18m² bedragen voor 1 persoon, 27m² voor 2 personen, 40m² voor 3 personen en 50m² voor 4 personen. De verbeteringspremie voor de isolatie van het dak of de zoldervloer Als u uw dak of zoldervloer, die gelegen is onder een hellend dak, laat isoleren door een geregistreerd aannemer. U moet minstens 40m² isolatie laten plaatsen en de warmteweerstand van het isolatiemateriaal moet minstens 3m²W/K bedragen. De premie bedraagt: 100 euro voor minstens 40 m² isolatie, 300 euro voor minstens 100 m² isolatie en 500 euro voor minstens 150 m² isolatie De aanpassingspremie U dient de woning aan te passen aan de bijzondere behoeften van een inwonende 65+ De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen met een maximumpremie van euro en een minimumpremie van 600 euro. U moet dus minstens euro aan facturen kunnen voorleggen. Volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking Aanbrengen van hellende vlakken om de woning toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers, verbreden van toegangsdeuren (al dan niet met elektrische bediening), het wegwerken van hinderlijke drempels Aanpassingen die de aanvrager in staat stellen zich vlotter door de woning te begeven: het creëren van ruimte, efficiënte (deur)openingen aanbrengen, overbruggen van niveauverschillen, aanbrengen van vaste elektromechanische toestellen om zich te verplaatsen in de woning.

7 Verbouwingswerken met het oog op het zelfstandig en afzonderlijk laten inwonen van een 65+ Aanvragen: U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u in de woning woont. Uw facturen mogen nog geen jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Over een periode van 10 jaar kunt u maximum 3 keer een premie aanvragen, weliswaar voor andere bouwonderdelen. De premie kan gecumuleerd worden met de aanpassingspremie van de provincie Limburg. Inlichtingen en aanvraagformulier Wonen-Vlaanderen Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/ Hasselt 011/ of gratis nummer 1700 (elke werkdag van 9-19u) of Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Tel. 011/ of Uw gemeentebestuur

8 Nieuwe Renovatiepremie van het Vlaams Gewest Doelgroep Er wordt een tegemoetkoming toegekend aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert en die geen andere woning bezit op het moment van de aanvraag. Een uitzondering is evenwel mogelijk indien de aanvrager en/of zijn partner de vorige woning zelf bewoond hebben en daarna rechtstreeks verhuisd zijn naar de woning waarvoor een renovatiepremie wordt aangevraagd. De vorige woning dient op datum van de aanvraag verkocht te zijn. Ook een verhuurder kan de tegemoetkoming verkrijgen als hij/zij een woning na renovatie voor minstens negen jaar ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Inkomen Er geldt een inkomensvoorwaarde van maximum euro voor alleenstaanden. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste geldt er een inkomensgrens van euro, te verhogen met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Voor samenwonenden geldt er een inkomensgrens van euro, eventueel te verhogen met euro per persoon ten laste. Het betreft hierbij het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2013 = inkomen 2010). Dat inkomen vindt u terug op de bij uw aanslagbiljet(ten) personenbelasting (met betrekking tot het inkomstenjaar in kwestie) gevoegde samenvatting, onderaan rubriek 1: vaststelling van de belastbare inkomsten. Uitzondering: de inkomensvoorwaarde geldt niet wanneer de woning ter beschikking gesteld wordt van een sociaal verhuurkantoor. Ouderdom Woning De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Locatie Woning De woning moet in het Vlaamse gewest liggen. Eenmalig Er kan noch voor dezelfde woning, noch voor dezelfde bewoner gedurende de volgende tien jaar een renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend. Als de aanvrager voor dezelfde woning reeds de verbeteringspremie heeft ontvangen tijdens de afgelopen drie jaar, zal deze in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag voor de renovatiepremie te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. Minimale Investering Voor de berekening van de premie moeten er voor minstens (excl. btw) aan aanvaarde facturen bekomen worden. Werken 8 categorieën van werken komen in aanmerking en voor elke categorie van werken is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden.

9 Het gaat om volgende categorieën en maxima: Funderingen en muren: facturen voor maximum euro - verbeteren of uitbreiden funderingen - waterdicht maken van kelders en bestrijden van huiszwam in kelders - afbraak en wederopbouw muren (incl. dragende elementen) - behandeling van optrekkend grondvocht in muren - behandeling muren tegen huiszwam - aanbrengen natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van buitenmuren -vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) Werken aan draagvloeren: facturen voor maximum euro - afbreken en vervangen draagvloeren (welfsels, balkenlagen, ) - behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten Dakwerken: facturen voor maximum euro - afbreken en vervangen dakstructuur - behandeling tegen huiszwam en insecten - vernieuwen waterdichte bedekking - werken afvoer hemelwater - aanbrengen of vervangen dakvlakramen, koepels, schouwen, Vernieuwen buitenschrijnwerk: facturen voor maximum euro - vervanging ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing (max. 1,3 W/m²K) Als je in 2013 een aanvraag indient, kan je recht hebben op een verhoging van 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk. De verhoging wordt enkel gegeven als gelijktijdig aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan: -Uw (isolatiewaarde van het raamgeheel, profiel en glas) is maximaal 1,7 W/m²K -Ug (isolatiewaarde van het glas alleen) is maximaal 0,9 W/m²K -de facturen van het buitenschrijnwerk dateren vanaf 1 januari In dit geval dient u steeds de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bij te voegen. Centrale verwarming: facturen voor maximum euro - aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een cv-installatie met klassieke of duurzame energiebronnen - plaatsen van een hoogrendementsketel op aardgas (label HR+ of HR top) of op stookolie (label Optimaz of Optimaz-elite) of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen - plaatsing CO- en rookmelder(s) Elektriciteit: facturen voor maximum euro - vernieuwing elektrische huisinstallatie - elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie - inclusief kosten aansluiting en plaatsing meetinstallatie - de conformiteit met AREI via keuringsattest is noodzakelijk

10 Sanitair: facturen voor maximum euro - vernieuwen van de bestaande badkamer (minimaal bad /douche en wastafel moet aanwezig zijn) - of het installeren van badkamer als er voordien geen was - vernieuwen of installeren van het toilet - vernieuwen of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en -afvoer, leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water Vervanging van een veilige binnentrap: facturen voor maximum euro Uitbreidings- en herindelingswerken: deze werken komen in aanmerking voor zover ze onder te brengen zijn in de 8 categorieën van werken die betoelaagd worden. Bij de aanvraag dienen de goedgekeurde plannen (situatie vóór en na de werken) en in voorkomend geval de stedenbouwkundige vergunning gevoegd te worden. De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden. Het resultaat moet zijn dat de woning structureel gezond en vochtvrij is. Komen niet in aanmerking: - Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en bepleistering, dekvloeren, chape, wandtegels, binnendeuren, 2de badkamer of toilet, rolluiken, poorten) - Het vervangen van glas zonder het vernieuwen van het raamwerk - Isolatiewerkzaamheden - Aanbrengen of vervangen van veranda - Installaties voor productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) - Warmtepompen en verwarmingssystemen die ook kunnen koelen - Verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, alarm, modems, ), badkamermeubelen en -accessoires, bad of douche met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer, individuele verwarmingstoestellen of kachels, installatie keuken en keukentoestellen - Vervangingsbouw en werken om niet-residentiële gebouwen te herbestemmen tot woningen Premie Voor de premieberekening worden twee percentages gehanteerd. -30% van de aanvaarde investeringskost (excl. BTW) voor: -eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een SVK -premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan euro (voor aanvragen in 2013), te verhogen met euro per persoon ten laste. -20% van de aanvaarde investeringskost (excl. BTW) voor personen die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat hoger is dan euro. Het plafond van de premie is vastgelegd op euro

11 Facturen De premie wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende facturen. Deze facturen mogen worden samengeteld om aan het bedrag van de minimale investering van euro exclusief BTW te komen. Facturen mogen bij aanvraag maximaal 3 jaar oud zijn. Facturen die dateren van vóór het verkrijgen van het zakelijk recht op de premiewoning komen niet in aanmerking. Aanvraag De aanvraag kan slechts na de werken worden ingediend en moet ook alle facturen bevatten. Wel zal de mogelijkheid worden ingebouwd om, indien gewenst, voorafgaand aan de werken een beoordelingsverslag te vragen. Inlichtingen en aanvragen Wonen-Vlaanderen Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/ Hasselt 011/

12 Tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Deze tussenkomst is bedoeld voor mensen met een ernstige motorische of sensoriële handicap. De tussenkomst wordt o.m. toegekend voor het ombouwen van een woning. Ook inzake nieuwbouw is er bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een specifieke regelgeving. De aanvrager of persoon met een handicap moet voor de leeftijd van 65 jaar ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de aard van de handicap en de noodzaak van de woningaanpassing. De handicap van de aanvrager moet de werken rechtvaardigen omwille van de verplaatsingsmoeilijkheden van de aanvrager (rolstoelgebruiker of ernstige motorische aandoening van de onderste ledematen of ernstiger zintuiglijke handicap). Inlichtingen en aanvraagformulier Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Ilgatlaan 7, 3500 Hasselt Tel. 011/ fax 011/

13 Tegemoetkoming in de huurprijs Vlaams Gewest Senioren en gehandicapten met een beperkt inkomen die een woning huren die niet aangepast is aan hun lichamelijke conditie kunnen een huursubsidie krijgen indien ze verhuizen naar een conforme woning die wel aangepast is. Belangrijkste voorwaarden : U bent 65 jaar of u bent gehandicapt (66 %). Uw inkomen en het inkomen van alle inwonende gezinsleden van drie jaar vóór de aanvraag, verminderd met euro per persoon ten laste, is maximum euro. Deze bedragen zijn geïndexeerd. U en de andere inwonende personen, bezitten geen eigen woning. U verhuist uit een onaangepaste woning. De onaangepastheid wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: de technische uitrusting van de woning; de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning; de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein; de aanwezigheid van aan wonen complementaire functies in de omgeving van de woning. Als 1 criterium niet voldoet, kan men in aanmerking komen. U verhuist naar een aangepaste woning: De woning moet gezond zijn en voldoen aan alle voorwaarden die hierboven opgesomd zijn (dus aangepast zijn). Dezelfde criteria gelden als de aanvraag wordt ingediend door een inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid. De huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 560 euro. Dit bedrag mag verhoogd worden met 7% per persoon ten laste, beperkt tot maximaal 4 personen. De aanvraag kan gebeuren tot 6 maanden na de inschrijvingsdatum in de nieuwe en aangepaste huurwoning, maar bij voorkeur vóór uw verhuis. Alle voorwaarden kan je terugvinden op

14 Wat kunt u krijgen? De Huursubsidie. Als u een bejaarde of ernstig gehandicapte huurder bent, bedraagt de huursubsidie maandelijks: JAAR 1 2 voor onbepaalde tijd inkomen max ,50 euro 106,50 euro 106,50 euro 3 jaar voor de max , 75 euro 159,75 euro 159,75 euro aanvraag max euro 213 euro 213 euro Voor bejaarde en gehandicapte huurders (op de aanvraagdatum) blijven de bedragen van het 1 ste en 2 de jaar ongewijzigd en voor onbepaalde tijd doorlopen zolang een conforme en aangepaste woning wordt bewoond. De huursubsidie wordt na het tweede jaar gestopt als het inkomen van het jaar voor de aanvraagdatum de inkomensgrens van euro overschrijdt. Als u de woning niet zelf huurt en u bent enkel inwonende, dan wordt de huursubsidie max 9 jaar toegekend en over deze periode stelselmatig verminderd. Installatiepremie 3 maal het bedrag van de eerste huursubsidie. Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning Als u voor een periode van 5 jaar, aaneengesloten ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij, heeft u misschien recht op de Vlaamse huurpremie. 1. een woning huren -als hoofdverblijfplaats -in het Vlaamse Gewest -met een huurprijs die afhangt van het aantal personen ten laste -en de ligging van de woning die conform is 2. ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM): -die werkzaam is in uw gemeente. -ononderbroken ingeschreven zijn voor een periode van 5 jaar 3. Een inkomen hebben van maximaal euro plus euro per persoon ten laste. Hoeveel bedraagt de huurpremie? De huurpremie wordt berekend op basis van:

15 -de huurprijs van de woning die u huurt; -het aantal personen dat u en uw partner ten laste hebben. Als uw huurprijs lager is dan 360 euro dan bedraagt de huurpremie de huurprijs gedeeld door 3 plus het aantal personen ten laste in uw gezin maal 20 euro. Als uw huurprijs 360 euro of meer is dan bedraagt de huurpremie 120 euro plus het aantal personen ten laste in uw gezin maal 20 euro Voor aanvragen in 2013 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning ten hoogste 560 zijn. Per persoon ten laste tot en met de vierde mag u 39,20 bij dat bedrag tellen. In de centrumsteden Genk en Hasselt mag de maximum huurprijs 10 % hoger liggen. Huurpremie aanvragen? U hoeft niets te doen. De sociale huisvestingsmaatschappijen waar u bent ingeschreven, geven de gegevens door van diegenen die in aanmerking komen voor een huurpremie. Die personen ontvangen van wonen-vlaanderen automatisch een gepersonaliseerd en gedeeltelijk vooringevuld invulformulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. Inlichtingen en aanvraagformulieren Wonen-Vlaanderen; Wonen Limburg Koningin Astridlaan 50/1 Hasselt Tel. 011/ of of Provinciaal Infocentrum Wonen Universiteitslaan 1 Hasselt Tel. 011/ uw gemeentebestuur

16 TOEGANKELIJKHEIDSBUREAU Als u informatie en advies wilt over: de aanpassingen die nodig zijn binnen uw woning om langer zelfstandig in uw woning te kunnen blijven wonen het aangepast bouwen van uw woning kunt u terecht bij het Toegankelijkheidsbureau. Zij geven u informatie en advies over: de nodige aanpassingen met richtlijnen, maten en schetsen de te gebruiken materialen de te ramen kosten mogelijke premies waar u recht op hebt Informatievragen worden gratis beantwoord. Een advies op maat dient u te betalen. De provincie Limburg subsidieert er weliswaar een gedeelte van. Het Toegankelijkheidsbureau is dagelijks telefonisch te bereiken en vrijblijvend te bezoeken tijdens de kantooruren (vrijdag enkel in de voormiddag) vzw Toegankelijkheidsbureau Belgiëplein 1 (gemeentehuis Kermt) 3510 Kermt-Hasselt tel fax Neem ook eens een kijkje op Hier vindt u tips en richtlijnen om het comfort en de veiligheid in uw woning te verhogen, waardoor langer zelfstandig thuis wonen mogelijk blijft. Het gaat niet altijd om grote aanpassingen, maar ook om praktische kleine veranderingen die een wereld van verschil kunnen maken. Je kan gratis de informatiefolder aanvragen zolang de voorraad strekt bij het informatiecentrum van de provincie Limburg ( ).

17 Colofongids Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincie Limburg De deputatie Herman Reynders, gouverneur-voorzitter Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens en Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier Verantwoordelijke uitgever Tom van Thienen, bestuursdirecteur directie Mens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Samenstelling directie Mens Dienst Wonen Tekstverwerking Sofie Martens, directie Mens Dienst Wonen Vormgeving Hilde Winters en Chantal Janssens, Grafische Producties, Informatie en Onthaal, Provincie Limburg Cover plan Marc Nelis De informatie in deze gids is onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

woonpremies in Menen editie april 2014

woonpremies in Menen editie april 2014 woonpremies in Menen editie april 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Tom Vlaeminck, schepen voor Wonen en Stadsvernieuwing Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem, t.a.v. de Huisvestingsdienst, Rollegemstraat 132 te 8880 Ledegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS LEDEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke VERBETERINGSPREMIE voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 23 december 2014) In te dienen bij het Gemeentebestuur Ledegem,

Nadere informatie

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied

REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie