Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: DE RENOVATIEPREMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE RENOVATIEPREMIE"

Transcriptie

1 Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: DE RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën van personen komen in aanmerking voor een renovatiepremie. Eigenaars-bewoners U kunt een premie krijgen voor de woning die u op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarop u een zakelijk recht hebt. Onder zakelijk recht wordt verstaan: - volle eigendom - vruchtgebruik - erfpacht - recht van opstal - recht van bewoning - mede-eigendom. U kunt de renovatiepremie alleen krijgen als u of eventueel de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, op de aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar vóór die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad heeft. Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien: - de woning is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit. - de woning is op de aanvraagdatum gesloopt en u of uw partner heeft op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. - de woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd en u of uw partner bewoonde ze zelf tot u of uw partner verhuisd bent naar de woning waarvoor u de renovatiepremie aanvraagt. - de woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatie- verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. U geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en u was de laatste bewoner ervan. Daarnaast mag u en eventueel de persoon waarmee u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont geen kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben op de aanvraagdatum of gehad hebben in de periode van drie jaar voor de aanvraagdatum, tenzij dit goed op de aanvraagdatum onteigend of gesloopt werd en u of uw partner op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft. Eigenaars-verhuurders Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning gedurende minstens negen jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. Als u als eigenaar aan die woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kunt u of het SVK onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie krijgen. Een overzicht van de erkende sociaal verhuurkantoren vindt u op

2 2 Hoeveel mag u verdienen? Voor uw inkomen wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van u en eventueel de persoon met wie u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont. Als u uw aanvraag in 2014 verstuurt, dan wordt uw inkomen van 2011 (aanslagjaar 2012) in aanmerking genomen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan: voor een alleenstaande voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Dat bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met per extra persoon voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met per persoon ten laste. De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in Ze worden elk jaar geïndexeerd. Als persoon ten laste worden beschouwd: - kinderen jonger dan 18 jaar - kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt - een inwonende ernstig gehandicapte (66 % of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. De lijst van de geldige attesten kunt u verkrijgen bij de administratie. Deze inkomensvoorwaarde geldt niet indien u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. 3 Voor welke woningen of gebouwen komt u aanmerking? De renovatiepremie kan bekomen worden voor het renoveren van een bestaande woning. Vanaf 2014 komen ook de verbouwingswerkzaamheden in aanmerking die betrekking hebben op het realiseren van een nieuwe woning in een bestaand gebouw of een afgesplitst deel van een bestaande woning. In die gevallen moeten de verbouwingswerken binnen het behouden volume van het oorspronkelijk gebouw of de oorspronkelijke woning gebeuren. In alle gevallen moet de oorspronkelijke woning of het oorspronkelijk gebouw minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Bovendien moet de gerenoveerde of gerealiseerde woning in het Vlaamse Gewest liggen.. De ouderdom van de woning of het gebouw wordt door de administratie nagegaan via een databank met gegevens afkomstig van de Federale Overheidsdienst Financiën (AKRED) of via het rijksregister, op grond van het eerste gebruik van de woning als hoofdverblijfplaats. 4 Hoeveel bedraagt de premie? Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet in 2014 en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2011 bedraagt niet meer dan , eventueel te verhogen met per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 30 % van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van Als u als eigenaar-bewoner een aanvraag doet en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van 2011 bedraagt meer dan , eventueel te verhogen met per persoon ten laste, dan bedraagt de premie 20 % van de aanvaarde kostprijs, exclusief btw, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van Als u als eigenaar de woning gedurende een periode van 9 jaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie steeds 30% van de aanvaarde kostprijs, exclusief BTW, met afronding naar het hogere tiental en met een maximum van Indien u een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K. De premie blijft maximaal bedragen. 5 Welke werkzaamheden komen in aanmerking? Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, moet u geldige facturen voorleggen voor een bedrag van minstens , exclusief btw. Het moet gaan om facturen van aannemers of facturen voor de aankoop van materialen voor de renovatiewerkzaamheden. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan drie jaar en mogen niet dateren van na de aanvraagdatum. De postdatum van uw aanvraag geldt als aanvraagdatum. Alleen renovatiewerkzaamheden aan de hoofdbouw of aanbouw van een bestaande woning komen in aanmerking. Voor werkzaamheden aan losstaande bijgebouwen kunt u geen premie krijgen. Als de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet u over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.

3 Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard worden. De volgende werkzaamheden met hun maxima komen in aanmerking voor een renovatiepremie: funderingen en binnen- en buitenmuren facturen voor maximum : verbeteren of uitbreiden van funderingen waterdicht maken van kelders bestrijden van huiszwam in kelders afbraak en wederopbouw muren (inclusief dragende elementen) behandeling van muren tegen optrekkend vocht vernieuwing voegwerk (eventueel met reiniging) behandeling van muren tegen huiszwam aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering aan binnenmuren of aan de binnenkant van de buitenmuren aanbrengen van gevelbekleding of gevelbepleistering aan buitenmuren draagvloeren facturen voor maximum : afbreken en vervangen van draagvloeren behandeling draagvloeren tegen huiszwam en insecten dakwerkzaamheden facturen voor maximum : afbreken en vervangen van de dakstructuur behandeling tegen huiszwam en insecten vernieuwen van waterdichte bedekking werkzaamheden voor de afvoer van hemelwater aanbrengen of vervangen van dakvlakramen, koepels, schouwen, enzovoort buitenschrijnwerk facturen voor maximum : vervangen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing (de isolatiewaarde van het glas (Ug) is maximaal 1,3 W/m²K). Opgelet: Misschien heeft u recht op een verhoging van deze premie met 10% (zie punt 4). De verhoging wordt enkel gegeven als gelijktijdig aan de drie onderstaande voorwaarden wordt voldaan: U w (isolatiewaarde van het raamgeheel, inclusief het glas) is maximaal 1,7 W/m²K U g (isolatiewaarde van het glas alleen) is maximaal 0,9 W/m²K de facturen van het buitenschrijnwerk dateren vanaf 1 januari In dit geval dient u steeds de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bij te voegen vervangen van een veilige binnentrap facturen voor maximum : elektriciteit facturen voor maximum : vernieuwen van de elektrische huisinstallatie aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en telecommunicatie in de woning U mag de kosten van de aansluiting en plaatsing van de meetinstallatie mee inbrengen als u hiervoor een factuur kunt voorleggen. U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is. sanitair facturen voor maximum : vernieuwen van de badkamer (met minstens een bad of douche en een wastafel) installeren van een nieuwe badkamer als er voordien geen was vernieuwen of installeren van het toilet vernieuwen of aanbrengen van: - leidingen voor watertoevoer en -afvoer - leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water centrale verwarming facturen voor maximum : : aanbrengen, vervangen of toevoegen van onderdelen van een centrale verwarming (met klassieke of duurzame energiebronnen) plaatsen van een hoogrendementsverwarmingsketel van het type HR+ of HR top (gas) of Optimaz of Optimaz elite (stookolie) of een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen plaatsen van een CO- of rookmelder Opgelet: de volgende werkzaamheden of materialen komen niet in aanmerking voor een renovatiepremie: aanbrengen of vervangen van een veranda het aanbrengen of vernieuwen van rolluiken installaties voor de productie van elektriciteit (fotovoltaïsche zonnepanelen) verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraakpreventie, modems, enzovoort) de installatie van een keuken een bad of douche met gestuwde watertoevoer of met stoomtoevoer badkamermeubelen en accessoires individuele verwarmingstoestellen, kachels

4 warmtepompen en verwarmingssystemen die omkeerbaar zijn en ook kunnen koelen vervangingsbouw het ereloon van de architect 6 Wanneer, waar en hoe kunt u een premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werken voltooid en gefactureerd zijn en als u in de woning woont. U dient uw aanvraag in met de formulieren Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning en Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning, dat u stuurt naar het agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Het adres vindt u bovenaan op deze folder. Bij het aanvraagformulier, dat u en eventueel de persoon met wie u gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont moeten ondertekenen, en de verzamellijst van de facturen voegt u minstens de volgende documenten: - een opsomming van de werkzaamheden en facturen, waarbij u aangeeft voor elke factuur onder welke categorie de werken vallen. - een kopie van de facturen - het aanslagbiljet van het inkomen van u en uw eventuele partner van drie jaar vóór de aanvraag (postdatum geldt). U voegt best ook een foto toe van vóór en na de werkzaamheden. Als u een woning waarvan u eigenaar bent, verhuurt aan een SVK, moet u ook het contract met dat SVK meesturen. 7 Bij wie kunt u vooraf advies inwinnen? U kunt vóór de uitvoering van de werkzaamheden vrijblijvend advies vragen aan Wonen-Vlaanderen. In de praktijk zal een medewerker van het agentschap ter plaatse de gebreken aan de woning beoordelen op basis van een technisch verslag. Samen met u zal hij vervolgens de prioritaire werkzaamheden aangeven en bespreken hoe u de renovatie het best kunt aanpakken. U kunt hem ook om een beoordelingsverslag vragen. 8 Hoeveel aanvragen kunt u indienen? Kunt u deze premie cumuleren met andere tegemoetkomingen? Na de uitbetaling van de renovatiepremie of een tegemoetkoming zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning, kan noch voor dezelfde woning, noch voor dezelfde bewoner gedurende de volgende tien jaar geen renovatiepremie of een verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden verleend. Opgelet: dit betekent ondermeer dat indien de vorige eigenaar reeds een renovatiepremie bekomen heeft voor de woning u als nieuwe eigenaar geen aanvraag meer kan indienen tenzij er 10 jaar verlopen zijn tussen de uitbetaling van deze premie en de nieuwe aanvraag. Indien u hierover zekerheid wenst kan u zich bevragen bij de vorige eigenaar of op het adres van Wonen-Vlaanderen (zie bovenaan op deze folder). Verbeteringspremies die de aanvrager voor dezelfde woning heeft ontvangen tijdens de afgelopen drie jaar, zullen in mindering gebracht worden van de aangevraagde renovatiepremie. Het is belangrijk om alle facturen bij de aanvraag voor de renovatiepremie te voegen, ook al heeft u voor die werken reeds een verbeteringspremie ontvangen. 9 Waar vindt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u terecht bij: - uw gemeentebestuur (de huisvestingsambtenaar) - Wonen-Vlaanderen (zie contactgegevens bovenaan op deze folder) - het gratis nummer de websites Deze folder bevat een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht, zie RENO-toelichtingsfolder versie 14 januari 2014

5 Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Wonen-Vlaanderen Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE RENO AANVRAAG In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer Bezoektijd: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u Tel. elke werkdag op ontvangstdatum Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent en de woning zelf bewoont. Als u als eigenaar de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor gedurende een periode van minstens negen jaar kan u de renovatiepremie aanvragen op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Wanneer kunt u de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als u al in de woning woont. De facturen mogen nog geen drie jaar oud zijn. Waar vindt u meer informatie? In de toelichtingsbijlage krijgt u meer informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een premie. U leest er ook meer over de werkzaamheden die voor een premie in aanmerking komen. Voor u deze aanvraag invult, kunt u het best de toelichtingsbijlage doornemen. Verder vindt u alle info op Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. U vindt het rijksregisternummer bovenaan op uw SIS-kaart of op de achterkant van uw identiteitskaart. aanschrijftitel de heer mevrouw voornaam en achternaam straat en nummer postnummer en gemeente telefoonnummer tijdens kantooruren gsm-nummer adres geboortedatum dag maand jaar rijksregisternummer 2 Woont u samen met een partner of met een andere volwassene? Als u getrouwd bent, wettelijk samenwoont met uw partner of feitelijk samenwoont met een partner of met een andere volwassene (behalve ouder of kind), moet u de aanvraag samen indienen. ja. Ga naar vraag 3. nee. Ga naar vraag 4. 3 Vul hieronder de gegevens in van de persoon met wie u getrouwd bent of met wie u samenwoont. U vindt het rijksregisternummer bovenaan op de SIS-kaart of op de achterkant van de identiteitskaart. voornaam en achternaam geboortedatum dag maand jaar rijksregisternummer

6 Aanvraag van een van een premie voor de renovatie van een woning - pagina 2 van 4 4 Zijn er nog andere personen die bij u inwonen (ouders, kinderen, andere volwassenen)? ja. Ga naar vraag 5. nee. Ga naar vraag 9. 5 Zijn er een of meer inwonende kinderen ten laste? Een kind dat jonger is dan 18 jaar, is altijd ten laste. Een kind van 18 jaar of ouder wordt als ten laste beschouwd: als u kinderbijslag of wezenrente voor die persoon krijgt als u een ander bewijsstuk kunt voorleggen waaruit blijkt dat die persoon als ten laste kan worden beschouwd. De administratie kan hiervoor eventueel bewijsstukken opvragen. ja. Ga naar vraag 6. nee. Ga naar vraag 7. 6 Hoeveel inwonende kinderen zijn ten laste? kind/kinderen 7 Zijn er een of meer inwonende personen ernstig gehandicapt? Een persoon die ernstig gehandicapt is, voldoet aan een van de volgende criteria: de beperking van de zelfredzaamheid is minstens op 9 punten vastgesteld de handicap bedraagt minstens 66 % het verdienvermogen is tot minstens een derde verminderd de persoon ontvangt een invaliditeitsuitkering van een ziekenfonds of van de Hulp- en Voorzorgkas van de Zeevarenden onder Belgische Vlag de persoon is een ambtenaar die al meer dan een jaar ononderbroken met ziekteverlof is of die wegens gezondheidsredenen in disponibiliteit is gesteld. De administratie kan hiervoor eventueel bewijsstukken opvragen. ja. Ga naar vraag 8. nee. Ga naar vraag 9. 8 Hoeveel inwonende personen zijn ernstig gehandicapt? persoon/personen 9 Vul het nummer in van de financiële rekening waarop de premie kan worden overgeschreven. U mag alleen een rekening vermelden die op uw naam, op naam van uw partner of op naam van u beiden staat. IBAN B E BIC 10 Op wiens naam staat de financiële rekening? op uw naam op naam van uw partner op naam van u en uw partner samen 11 Bezat u of de persoon met wie u getrouwd bent of samenwoont in de periode van drie jaar voor de aanvraagdatum tot nu een andere woning dan uw huidige woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik? ja. Ga naar vraag 12. nee. Ga naar vraag Heeft u of de persoon met wie u getrouwd bent of samenwoont deze andere woning op dit moment nog in eigendom? ja. nee. 13 Heeft u of de persoon met wie u getrouwd bent of samenwoont de afgelopen 10 jaar al een renovatiepremie ontvangen voor uw huidige woning of een andere woning? ja. In dat geval komt u niet in aanmerking en hoeft u geen aanvraag te doen nee.

7 14 Heeft u uw huidige woning al langer dan 10 jaar in eigendom? ja. Aanvraag van een van een premie voor de renovatie van een woning - pagina 3 van 4 nee. In dat geval vraagt u best aan de vorige eigenaar of aan Wonen-Vlaanderen zie adres bovenaan - of voor deze woning al geen renovatiepremie verleend werd. Indien dit zo is, komt u niet meer in aanmerking Gegevens van de uitgevoerde werkzaamheden 15 Kruis hieronder aan welke de aard is van de verbouwing. ik heb een bestaande woning gerenoveerd ik heb een nieuwe woning gerealiseerd door verbouwing van een deel van een gebouw (dus geen woning) tot woning door verbouwing van een deel van een woning tot woning 16 Kruis hieronder aan voor welke werkzaamheden u de premie aanvraagt. U kunt een of meer werkzaamheden aankruisen. gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de ondergrondse constructies funderingen kelders waterdicht maken kelderzwam bestrijden gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de binnen- en buitenmuren afbraak en wederopbouw bestrijden van optrekkend vocht vernieuwing voegwerk buitenmuren binnenbepleistering bestrijden van huiszwam geheel of gedeeltelijk vernieuwen van de draagvloeren welfsels, houten balklagen enzovoort behandelen tegen insecten en/of huiszwam geheel of gedeeltelijk vernieuwen van het dak van de woning draagstructuren waterdichte dakbedekking hulpstukken voor waterafvoer dak(vlak)ramen koepels schouwen vernieuwen van bestaande ramen en buitendeuren met dubbele beglazing met een isolatiewaarde U g (glas) van maximaal 1,3W/m²K vernieuwen van bestaande ramen en buitendeuren met dubbele beglazing met verhoogde isolatiewaarden, zijnde: U w (geheel) is maximaal 1,7 W/m²K en U g (glas) is maximaal 0,9 W/m²K vervangen van de trap in de woning installeren of vernieuwen van de elektrische installatie in een deel van de woning of in de volledige woning installeren of vernieuwen van de enige badkamer en/of wc installeren of vernieuwen van de waterleiding en/of riolering voor het sanitair installeren of vernieuwen van de installatie voor de productie van sanitair warm water (waterverwarmers, boilers, zonneboiler, enzovoort) plaatsen van een centrale verwarming of het vernieuwen van een bestaande installatie of van onderdelen ervan, met duurzame energie of klassieke energie. plaatsen van een CO- of rookmelder Bij te voegen bewijsstukken 17 Voeg bij dit formulier de volgende bewijsstukken: een kopie van de gedetailleerde facturen van de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt om recht te hebben op de verhoogde premie van 10% voor het buitenschrijnwerk moet u samen met de factuur ook de gedetailleerde offerte van de ramen en deuren bijvoegen waarop de U w-waarde (geheel) en de U g -waarde (glas) vermeld staan een kopie van het volledige aanslagbiljet van de personenbelasting van uzelf en van de persoon met wie u getrouwd bent of samenwoont, van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en dat van de persoon met wie u betrouwd bent of samenwoont, staat 18 Als u facturen toevoegt van werkzaamheden aan de elektriciteit van uw woning, voegt u bij dit formulier ook een kopie van het keuringsattest van de elektrische installatie.

8 Aanvraag van een van een premie voor de renovatie van een woning - pagina 4 van 4 19 Als voor de uitvoering van de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning vereist is, zoals o.m. bij het realiseren van een nieuwe woning in een bestaand gebouw of bestaande woning, voegt u bij dit formulier ook een kopie van het plan van de architect en een kopie van de stedenbouwkundige vergunning. 20 Gelieve foto s bij te voegen van de toestand voor en na de werkzaamheden. 21 Kruis alle bewijsstukken aan dit u bij dit formulier voegt. een kopie van het volledige aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en dat van de persoon met wie u getrouwd bent of samenwoont, staat een kopie van de gedetailleerde facturen van de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt een kopie van het keuringsattest van de elektrische installatie een kopie van het plan van de architect een kopie van de stedenbouwkundige vergunning foto s van de toestand voor en na de werkzaamheden Ondertekening 22 Vul de onderstaande verklaring in. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn. Ik geef aan de behandelende ambtenaar de toestemming om bij de bevoegde instanties de inlichtingen over mijn toestand en die van mijn eventuele partner op te vragen, als die nodig zijn om deze premieaanvraag te behandelen. Ik verklaar dat ik voor de facturen die betrekking hebben op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen, de werken zelf heb uitgevoerd. handtekening datum dag maand jaar handtekening van uw eventuele partner Aan wie bezorgt u dit formulier? 23 Stuur deze aanvraag in een gesloten envelop naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Het adres vindt u bovenaan op het formulier. De aanvraagdatum is de postdatum van uw brief. U kunt de aanvraag ook tijdens de bezoektijd ter plaatse tegen ontvangstbewijs afgeven. In dat geval is de aanvraagdatum de datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs. Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 24 Binnen een maand nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u een ontvangstmelding toegestuurd met uw dossiernummer en de naam van de ambtenaar die uw aanvraag zal behandelen. Om uw aanvraag te behandelen kan de ambtenaar nog verdere gegevens nodig hebben. Hij zal onderzoeken welke gegevens hij nodig heeft en hij zal, als dat nodig blijkt, u een brief sturen om die gegevens te vragen. Vanaf de datum dat uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag voor een renovatiepremie. Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het agentschap, kunt u beroep aantekenen tegen de beslissing. 25 Een ambtenaar kan ter plaatse komen onderzoeken of de werkzaamheden werden uitgevoerd en of ze aan de voorwaarden voldoen. De ambtenaar zal u tijdig van zijn komst op de hoogte brengen. Privacywaarborg 26 De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand in te kijken en zo nodig de verbetering ervan te vragen.

9 " #$ #%&#' $& () *$&$! & +,)-.//.0123$1(1+!!4!5 $3 4-! In te vullen door de behandelende afdeling Waarvoor dient dit formulier? Als u een premie aanvraagt voor de renovatie van een woning, moet u deze verzamellijst samen met het aanvraagformulier indienen. Wat vult u op dit formulier in? U geeft op deze lijst een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en voegt die bij uw aanvraag. Voor elke factuur vult u de volgende gegevens in: de factuurdatum, de naam van de aannemer of van de verkoper van de aangekochte goederen, het factuurbedrag en het soort werk dat werd uitgevoerd. De verschillende categorieën van werkzaamheden zijn de volgende: funderingen en muren, draagvloeren, dak, buitenschrijnwerk, binnentrap, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming. Als op een bepaalde factuur verschillende soorten werkzaamheden zijn opgenomen, vult u die afzonderlijk in. Een offerte of bestek van de uitgevoerde werkzaamheden mag u eveneens toevoegen ter verduidelijking van de factuur. Waar vindt u meer informatie? In de toelichtingsbijlage krijgt u meer informatie over de voorwaarden waaraan de facturen moeten voldoen en over de werkzaamheden die in aanmerking komen. Persoonlijke gegevens %627$ de heer mevrouw %6 8( 8 8( & dag maand jaar Gegevens op de facturen Voeg bij deze lijst een kopie van de facturen van de werkzaamheden waarvoor u een premie aanvraagt. Een offerte of bestek van de uitgevoerde werkzaamheden mag u eveneens toevoegen maar enkel als verduidelijking van de facturen die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden. Alleen facturen waarop de volgende gegevens staan, komen in aanmerking: naam, adres en btw-nummer van de leverancier datum en factuurnummer: de facturen zijn nog geen drie jaar oud uw naam en adres het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden de prijs per onderdeel en btw. Bestelbonnen, kassabonnen, offertes en verzendnota s zijn geen facturen: ze kunnen dus niet worden gebruikt. Als op een bepaalde factuur verschillende soorten werkzaamheden zijn opgenomen, vult u die afzonderlijk in.

10 Verzamellijst van de facturen bij de aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning - pagina 2 van 2 Overzicht van de facturen Om de aard van de werkzaamheden in te vullen kunt u kiezen uit volgende onderdelen: funderingen en muren, draagvloeren, dak, buitenschrijnwerk, binnentrap, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming.! " # $ % & ' ( )!*!!!"!#!$!%!&!'!(!) "* "! "" "# "$ "% "& "' "( "( #* +,+--./

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES WONEN REGLEMENT TOT TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING BIJ DE VERWERVING EN DE VERBOUWING VAN EEN EERSTE WONING IN OOSTENDE. (AANGENOMEN IN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Aanvraag subsidie wijk in de steigers

Aanvraag subsidie wijk in de steigers Aanvraag subsidie wijk in de steigers Meer info Opsturen Persoonlijk afgeven tel.: 09 266 76 40 wonen@stad.gent t.a.v. Dienst Wonen Botermarkt 1 9000 Gent Woodrow Wilsonplein 1. 9000 Gent elke werkdag

Nadere informatie

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER

STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER STEDELIJKE VERBETERINGSPREMIE VOOR ELEKTRICITEIT, VERWARMING EN OPSTIJGEND VOCHT PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAAG DOOR DE EIGENAAR-VERHUURDER 1. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in voornaam : naam...

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid.

Bezorg deze aanvraag aan de dienst stedenbouw & woonbeleid. Aanvraag van een verwervingspremie Gemeente Tervuren t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Brusselsesteenweg 13 3080 TERVUREN Referentienummer- Ontvangstdatum van de aanvraag Bezorg deze aanvraag

Nadere informatie

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE

DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE DEFINITIEVE AANVRAAG GEMEENTELIJKE VERBETERINGS-EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOORAF: Wie kan de premie aanvragen? U kunt de premie aanvragen als u eigenaar bent. Wanneer kunt u de definitieve aanvraag indienen?

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

Aanvraag conformiteitsattest

Aanvraag conformiteitsattest Aanvraag conformiteitsattest Een conformiteitsattest toont aan dat de woning die u verhuurt minstens voldoet aan de Vlaamse woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat

Nadere informatie

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen

ï/at en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? - ï/onen Vlaanderen ï/at en voor wie is de Vlaamse? - ï/onen Vlaanderen pagina I van 6 Contact laar het extfanet WONEN-VLAANDEREN Ë-i' :aédé e- ièl.1di5à.e r,.cr:i.g,'j3. :ÊOtJeer rl \'l;g1jg,3,r Zoek Premies Woningkwaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders

Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Doe het nu duurzaam! -premie Reglement eigenaars - verhuurders Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: woning: huis, appartement of studio, als hoofdverblijfplaats bestemd

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE AANVRAAGFORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREM MIE Ontvangstdatum Dossiernummer Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening Milieu of aangetekend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2019

Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2019 Subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit voor de periode 2014-2019 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 september 2014 Bekendgemaakt op 23 september 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE

Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Aanvraagformulier VERWERVINGSPREMIE Gemeente Opwijk T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Ringlaan 20 1745 OPWIJK Datum verwervingsakte: / / Ontvangstdatum van de aanvraag: / / Referentienummer:

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Stedelijke renovatiepremie

Stedelijke renovatiepremie Stedelijke renovatiepremie STED/RENO/7/01/2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42

PREMIEFOLDER. Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas 03 778 32 42 PREMIEFOLDER HUISVESTING JANUARI 2015 V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat

Nadere informatie

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN

Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Aanpassinspremies van woningen Aanpassingspremies van woningen van ouderen en personen met een handicap TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN Het hierbijgevoegde formulier model B1, in te vullen door de Ontvanger der

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150629 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE STADHERWAARDERING GEMEENTERAADSBESLISSING D.D. 01/07/2008 (DIT REGLEMENT TREEDT IN WERKING OP 01/08/2008) Belangrijk : Lees

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR EEN EENGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2017 Belangrijk

Nadere informatie

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor HOOGRENDEMENTSBEGLAZING (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer.... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave april 2016 Huisvestingspremies - uitgave april 2016 Dakwerken (geen isolatie) Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Voor eigenaars, huurders & verhuurders

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds- pagina 1 van 6 Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Wonen-Vlaanderen Afdeling Financiële Instrumenten cel Huurgarantiefonds Koning Albert

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:...

Uitvoeringsadres (Indien verschillend van adres aanvrager) Straat:... Nr.:... Busnr.:... Postcode:... Gemeente:... Premie voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen AANVRAAGFORMULIER PREMIE Dit document volledig in BLOKLETTERS invullen, ondertekenen en terugsturen naar: Dienst

Nadere informatie

PREMIEFOLDER HUISVESTING

PREMIEFOLDER HUISVESTING PREMIEFOLDER HUISVESTING V.U.: Marijke Henne, schepen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Premies renoveren - isoleren Premies aanpassen Informatie lenen - verzekeren Info Woonwinkel Abingdonstraat 99 9100

Nadere informatie

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016

Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VAN EEN MEERGEZINSWONING Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 13/12/2016 TREEDT IN

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST

Formulier BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST Formulier 179.1.BXL AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET BRUSSELSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

WOONPREMIES IN MESEN

WOONPREMIES IN MESEN WOONPREMIES IN MESEN COLOFON Verantwoordelijke uitgever Sandy Evrard Burgemeester Markt 22 8957 Mesen Datum publicatie Februari 2015, 1ste druk CONTACT Voor info en begeleiding bij het aanvragen van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

editie januari Interessante weblinks 12

editie januari Interessante weblinks 12 Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2017 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 7 maart 2011 Pagina 1/5 Aanwezig De h. G. Vandesompele (voorzitter) De h. Carl Vereecke (burgemeester) De hh. F. Benoit, J. Deylgat, R. Bouckaert

Nadere informatie

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure

Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure Aanvraag van een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure OE_PR-02-150416 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////T

Nadere informatie

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870 Izegem TEGEN ONTVANGSTBEWIJS IZEGEM Aanvraagformulier tot het bekomen van de stedelijke verbeteringspremie voor woningen (Besluit van de GR 20 december 2016) In te dienen bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, Kasteelstraat 13, 8870

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie