Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen"

Transcriptie

1 Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel Fax In te vullen door de behandelende afdeling attestnummer ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een attest aanvragen om het verminderd tarief van successierechten te verkrijgen voor een familiale onderneming of een familiale vennootschap, zoals bepaald in artikel 60/1 tot en met 60/7 van het Wetboek van Successierechten. Die toepasselijke regelgevende teksten zijn beschikbaar op navigator.fenb.be. Wie vult dit formulier in? Dit formulier moet ingevuld worden door een erfgenaam of zijn gemandateerde. Elke erfgenaam die het verminderd tarief van successierechten wil verkrijgen, moet dit formulier ondertekenen of laten ondertekenen door zijn gemandateerde.. Persoonlijke gegevens 1 Vul de gegevens van de erflater in. rijksregisternummer 2 Vul de gegevens van alle erfgenamen in. verwantschapsgraad

2 Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen - Pagina 2 3 Vul de gegevens van de contactpersoon in. De contactpersoon is de persoon aan wie de administratie rechtsgeldig alle mededelingen kan doen. telefoonnummer faxnummer adres 4 Vul de gegevens in van het registratiekantoor waar u de aangifte van de nalatenschap moet indienen. telefoonnummer 5 Dient u de aanvraag in voor een familiale onderneming of voor een familiale vennootschap? een familiale onderneming. Ga naar vraag 6. een familiale vennootschap. Ga naar vraag 10. Gegevens van de familiale onderneming 6 Vul de gegevens van de familiale onderneming in. naam ondernemingsnummer 7 Geef een overzicht van de over te dragen activa met een wijziging naar de boekhouding. activa vermelding in boekhouding

3 Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen - Pagina 3 8 Zijn er in de nalatenschap onroerende goederen inbegrepen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor of aangewend worden voor bewoning? ja. Vul de gegevens van die onroerende goederen in. afdeling, sectie, nummer nee 9 Werd de familiale onderneming persoonlijk geëxploiteerd door de erflater of zijn echtgenoot of echtgenote? ja nee Gegevens van de familiale vennootschap 10 Vul de gegevens van de familiale vennootschap in. Bij de adresgegevens vermeldt u het adres van de maatschappelijke zetel. vennootschapsvorm naam ondernemingsnummer 11 Vermeld de gegevens van de aandeelhouders en de medeaandeelhouders in de familiale vennootschap op het ogenblik van het overlijden van de erflater, alsook het zakelijk recht. Voeg bij dit formulier de documenten die het aandelenbezit in de familiale vennootschap bewijzen, namelijk het rechtsgeldige aandelenregister, ondertekend door alle aandeelhouders of, bij gebrek daaraan, de notulen van de laatste algemene vergadering voor het overlijden van de erflater, waaruit de participaties blijken. Bij aard zakelijk recht vermeldt u: vruchtgebruik (VG), naakte eigendom (NE) of volle eigendom (VE). verwantschapsgraad met erflater aard zakelijk recht participatie aantal aandelen totale participatie totaal aantal aandelen

4 Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen - Pagina 4 Bij te voegen bewijsstukken 12 Verzamel alle bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 11 bij dit formulier moet voegen. 13 Voeg bij dit formulier ook: - voor een familiale vennootschap die niet in België ligt: de jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden - voor een familiale vennootschap die zelf geen nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit heeft of een vrij beroep uitoefent, maar wel 30% bezit van de aandelen in een dochtervennootschap die aan de voorwaarden van artikel 140bis voldoet: de geconsolideerde jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden (als die niet gepubliceerd zin) - voor een familiale onderneming: de laatste aangifte voor de personenbelasting (inclusief deel II) - een kopie van het huwelijkscontract of het samenlevingscontract. 14 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. bewijsstukken van het aandelenbezit in de familiale vennootschap de jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden de geconsolideerde jaarrekeningen van de drie boekjaren voor het overlijden de laatste aangifte voor de personenbelasting (inclusief deel II) een kopie van het huwelijkscontract of van het samenlevingscontract 15 Vul de onderstaande verklaring in. Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en ik ben ervan op de hoogte dat ik krachtens artikel 133 en volgende van het Wetboek van Successierechten strafbaar kan worden gesteld als ik willens en wetens onjuiste of onvolledige gegevens heb ingevuld in deze aanvraag of valse bewijsstukken heb toegevoegd. Ik verbind me ertoe de reglementering over de toekenning van het verminderd tarief van successierechten na te leven en de Vlaamse Belastingdienst alle nodige inlichtingen te verschaffen over deze aanvraag. datum dag maand jaar

5 Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen - Pagina 5 Aan wie bezorgt u dit formulier? 16 Stuur dit formulier naar de Vlaamse Belastingdienst, waarvan het adres vermeld staat in het formulierhoofd. Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag? 17 De Vlaamse Belastingdienst neemt een beslissing binnen 60 dagen na de ontvangst van dit formulier en de bijbehorende bewijsstukken. Als u niet akkoord gaat met die beslissing, kunt u binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van de administratieve beslissing een bezwaarschrift indienen. U stuurt daarvoor een brief naar de Vlaamse Belastingdienst, waarvan het adres vermeld staat in het formulierhoofd. Privacywaarborg 18 De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig om uw dossier te behandelen en ze kunnen ook gebruikt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in dat bestand in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen