Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg"

Transcriptie

1 Premies voor bouwen en verbouwen in Heist-op-den-Berg 2010 Document te lezen als bijlage bij de brochure: Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 uitgegeven door VEA (Vlaams Energieagentschap) 2

2 Brand- of inbraakpreventie Federale belastingsvermindering voor brand- of inbraakpreventie Wie aan brand- of inbraakpreventie doet, kan een deel van de kosten inbrengen bij de belastingaangifte (opgelet: niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor energie-besparende maatregelen). Het betreft volgende uitgaven ter beveiliging van de privéwoning tegen inbraak en brand (exhaustieve lijst): 1) beveiliging tegen brand: a) Levering en plaatsing van waterblusser of poederblusser b) Levering en plaatsing van automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie c) Levering en plaatsing van brandwerende deuren tussen de garage en de woning; aan de binnentoegang van de keuken; tussen het slaap- en woongedeelte van de woning; aan de binnentoegang van het verwarmingslokaal. Voor wie De vermindering wordt verleend aan elke belastingplichtige die bepaalde uitgaven doet voor een betere beveiliging van een woning, waarvan hij de bewoner is en er zijn domicilie heeft en/of waarvan hij de eigenaar is (eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker en dus niet voor naakte eigenaars). Dus eigenaar of huurder en slechts één per woning. Het is een fiscale maatregel. Je kan 50% van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in je belastingen. Het niet-geïndexeerde maximumbedrag voor de belastingaangifte inkomsten bedraagt 500 ( 690 geïndexeerd). 2) beveiliging tegen inbraak: a) Levering en plaatsing van inbraakvertragende elementen specifiek inbraakwerend glas; beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen, kierstandhouder; gepantserde deuren. b) Detectie van inbraak: alarm- en camerasystemen De uitgaven voor de levering en installatie van alarmsystemen en de componenten ervan. De (abonnements)kosten voor aansluiting op een alarmcentrale vergund in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. De uitgaven voor de levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem. 3 4

3 Woningaanpassing voor personen met een handicap of ouderen Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap woningaanpassingspremie Je wilt in je eigen huis blijven wonen, zoals iedereen. Daarvoor moet je misschien een aantal aanpassingen laten aanbrengen aan je woning. Het gaat dan over aanpassingen van de constructie of van de technische en sanitaire uitrusting in functie van je lichamelijke beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn bredere deuropeningen voor je rolstoel of een badlift. Het doel van de woningaanpassingen moet zijn je activiteiten van het dagelijkse leven te vergemakkelijken. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan je financieel helpen bij de realisatie van dergelijke aanpassingen. Minstens één lid van het gezin moet - minstens 18 jaar oud zijn. EN - voor 66% gehandicapt zijn (persoon andere dan gehandicapte kinderen ten laste). De premie moet minstens één maand voor de werken aangevraagd worden. Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen Als je je woning aanpast voor een inwonende bejaarde kan je in aanmerking komen voor deze aanpassingspremie. De inkomensgrenzen zoals je die hieronder ziet, zijn bepaald vanaf 1 januari ) Voorwaarden voor de woning en de aanpassingswerken: - Het niet-geïndexeerde kadastrale inkomen van de woning is maximaal euro. - Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de bejaarde. Concreet betekent dit: werken die de hele woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, of verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde zelfstandig te laten wonen. - De kostprijs van de werken moet ten minste euro bedragen. De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken, met een maximale tegemoet-koming van euro. Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging van een factuur als bewijs van de gedane werken. Provinciale toelage woningaanpassing voor ouderen Ben je 65 jaar of ouder, dan wil de provincie Antwerpen aanpassingen aan je woning helpen financieren met een aanpassingspremie. Volgende werken komen in aanmerking: - het plaatsen van een traplift - het aanpassen van het sanitair of keuken - het voorzien van een ruimte voor een slaapkamer, badkamer of toilet zodat er op één niveau kan worden geleefd - het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur. 1) Voorwaarden voor de aanvrager: - Jij zelf, je partner of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum ouder dan 65 jaar. - Het netto belastbare inkomen van de bejaarde en het inkomen van zijn eventuele partner mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag je daar euro bijtellen (2.760 euro per gehandicapt kind ten laste). - De aanvrager heeft de woning als hoofdverblijfplaats. 5 De aanvrager moet eigenaar, vruchtgebruiker of huurder zijn van de aan te passen woning en mag geen andere woningen in eigendom of vruchtgebruik hebben. De minimum kostprijs van de werken is euro (inclusief btw). De premie moet ten minste één maand voor de werken aangevraagd worden. Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden. 6

4 Verbeteren of renoveren van een woning Indien het netto belastbare inkomen van twee jaar vóór de aanvraag van de aanvrager én diens partner niet hoger is dan euro (geldig vanaf 1 januari 2010) bedraagt de toelage 35% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van euro. Indien het netto belastbare inkomen van twee jaar vóór de aanvraag van de aanvrager én diens partner niet hoger is dan euro (geldig vanaf 1 januari 2010) bedraagt de toelage 50% van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van euro. Zijn de werken reeds aangevangen of uitgevoerd, dan wordt het toelagebedrag gehalveerd. Aanvullende gemeentelijke aanpassingspremie De premie wordt toegekend aan personen die tijdens het voorbije kalenderjaar een toekenning kregen van een woningaanpassings-premie van Wonen-Vlaanderen of van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) voor woningen, gelegen op het grondgebied van de gemeente. Deze premie wordt toegekend als een toeslag op de woningaanpassingspremie toegekend door Wonen-Vlaanderen. De toeslag bedraagt 25% van de in het voorbije kalenderjaar toegekende premie, met een maximum van 500 euro. Een deel van de rechthebbenden wordt op basis van de lijsten van Wonen- Vlaanderen ambtshalve uitgenodigd door de Afdeling Bouw en Milieu om hun rekeninggegevens uiterlijk op 31 maart over te maken aan het gemeentebestuur. Personen die een tussenkomst voor woningaanpassing kregen van het VAPH, moeten d.m.v. een hiervoor bestemd aanvraagformulier, vergezeld van een kopie van de toekenning van de bewuste premie, hun aanvraag indienen bij de afdeling Bouw en Milieu, uiterlijk op 31 maart van het jaar. Indien de aanvrager een premie zou genoten hebben van beide instanties, mag hij een keuze maken uit de voor hem meest gunstige situatie. 7 Vlaamse renovatiepremie Als je je woning renoveert, kan je van de Vlaamse Overheid een renovatiepremie ontvangen. De inkomensgrenzen zoals je die hieronder ziet, zijn bepaald vanaf 1 januari Er wordt een tegemoetkoming toegekend aan de eigenaar-bewoner die zijn of haar woning renoveert en op de aanvraagdatum noch tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat een andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft (gehad). De voorwaarde dat men geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mag hebben, geldt niet als deze woning op de aanvraagdatum onteigend of gesloopt is. Ze geldt evenmin als je deze woning op de aanvraagdatum volledig vervreemd (bv. verkocht) hebt en erin hebt gewoond tot je verhuisd bent naar de woning waarvoor je de renovatiepremie aanvraagt. Er geldt een inkomensgrens van: euro voor samenwonenden euro voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste euro voor alleenstaanden. Per bijkomende persoon ten laste mag je de maxima verhogen met euro. Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het gezamenlijke belastbare inkomen van de aanvrager (en zijn of haar partner) van 3 jaar voor de aanvraag (aanvraag 2010 = inkomen 2007). Dat inkomen vind je terug op je aanslagbiljet van de personen-belasting. De woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. De woning moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn. Voor eenzelfde woning kan binnen een periode van 10 jaar slechts ééb renovatiepremie uitbetaald worden. Als je voor dezelfde woning tijdens de periode van 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een renovatiepremie al een verbeteringspremie heeft ontvangen, dan zal deze in mindering gebracht worden van de renovatiepremie. 8

5 Je moet minstens voor euro exclusief btw aan geldige facturen kunnen voorleggen. De facturen zelf mogen maximaal 3 jaar oud zijn op de aanvraagdatum, en mogen niet dateren van voordat je een zakelijk recht verwierf in de woning waarvoor je de renovatiepremie aanvraagt. De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of, in geval van doe-het-zelvers, met bouw-materialen waarvoor een factuur voorgelegd kan worden. Werken Er komen 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken is er een maximaal bedrag waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. Het gaat om volgende categorieën en maxima: - Funderingen en muren: facturen voor maximum euro - Draagvloeren: facturen voor maximum euro - Daken: facturen voor maximum euro - Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum euro - Centrale verwarming: facturen voor maximum euro - Elektriciteit: facturen voor maximum euro - Sanitair: facturen voor maximum euro - Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum euro. Werken die te maken hebben met afwerking (gevelbekleding en bepleistering, dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) of met isolatie komen niet meer in aanmerking. Voor de premieberekening worden twee percentages gehanteerd: - Voor eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor blijft het berekeningspercentage dat op de aanvaarde facturen wordt toegepast, gehandhaafd op 30%. - Hetzelfde geldt voor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan euro, te verhogen met 1390 euro per persoon ten laste. Is zijn (of hun) inkomen groter dan dat bedrag, dan zal het premiepercentage beperkt worden tot 20% van de aanvaarde facturen. Vlaamse verbeteringspremie Als je aan je woning verbeteringswerken uitvoert, kan je in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. De inkomensgrenzen zoals je die hieronder ziet, zijn vastgesteld vanaf 1 januari Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag je hier euro bijtellen. De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen hebben van maximaal euro. De woning moet ten minste 20 jaar oud zijn. En natuurlijk moet ze gelegen zijn in het Vlaamse gewest. Je kan maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar. Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel van de verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden. Voor eenzelfde woning kan binnen een periode van 10 jaar na de uitbetaling van een renovatiepremie geen verbeteringspremie voor verbeterings-werkzaamheden meer toegekend worden. De premie wordt uitgekeerd op basis van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op het 9 10

6 ogenblik dat je de aanvraag indient. Het factuurbedrag inclusief btw moet minstens het dubbele bedragen van het overeenstemmende premiebedrag. Verhuurders komen ook in aanmerking voor de verbeteringspremie als zij hun woning gedurende 9 jaar aan een sociaal verhuur-kantoor (SVK) verhuren. Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Werken De premie moet ten laatste 12 maanden na de factuur aangevraagd worden. Het werk mag zowel door een geregistreerde aannemer als door de aanvrager zelf uitgevoerd worden. Om deze premie te kunnen genieten, moet je geldige facturen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie: buitenschrijnwerk vervangen (premie euro) CO-preventie o warmwatertoestel (premie 250 euro) o verwarmingstoestellen of hoogrendementsverwarmingsketel (premie 250 euro per toestel) o centrale verwarmingsinstallatie (premie euro) o rookkanaal (premie 500 euro) dak verbeteren (premie euro) dak(bedekking) (premie euro) elektriciteit (premie 750 euro) gevel (premie euro) sanitair (premie 750 euro) vochtbestrijdingswerken (premie 750 euro). Vlaamse verbeteringspremie voor uitbreidingswerkzaamheden Als je woning te klein is voor je gezin kan je een verbeteringspremie ontvangen voor uitbreidingswerken aan woon-, kook- of slaapruimten. De inkomensgrenzen zoals je die hieronder ziet, zijn bepaald vanaf 1 januari Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag je hier euro bijtellen. 11 De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen hebben van maximaal euro. De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest. Je kan maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar. Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel. Binnen een periode van 10 jaar kan je dus slechts eenmaal de verbeteringspremie voor uitbreidingswerken ontvangen. De premie wordt uitgekeerd op basis van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op het ogenblik dat je de aanvraag indient. Het minimale factuurbedrag inclusief btw bedraagt euro. Let wel: uitbreidingswerken komen alleen in aanmerking als de woning na het uitvoeren van de werkzaamheden qua bezetting voldoet aan de wettelijke normen. Opdat de woning als groot genoeg wordt beschouwd voor het gezin, moet ze aan alle van onderstaande stellingen beantwoorden: - de oppervlakte van de woonlokalen (leefkamer, keuken en slaapkamer) bedraagt in totaal ten minste: 18 m ² voor 1 persoon, 27 m ² voor 2 personen, 40 m ² voor 3 personen, 50 m ² voor 4 personen, 60 m² voor 5 personen,... - je woning bestaat ten minste uit: 1 woonlokaal (leefkamer, keuken of slaapkamer) voor 2 personen, minimaal uit 3 woonlokalen voor 3 personen, 4 woonlokalen voor 4 of 5 personen,... Verhuurders komen ook in aanmerking voor de verbeteringspremie als zij hun woning gedurende 9 jaar aan een sociaal verhuur-kantoor (SVK) verhuren. Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. 50% van de gefactureerde kostprijs van de werken inclusief btw met een maximum van euro. 12

7 Vlaamse verbeteringspremie voor dakisolatie Als je dak- of zoldervloerisolatie plaatst in je woning, kan je in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. De inkomensgrenzen zoals je die hieronder ziet, zijn bepaald vanaf 1 januari Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. Per persoon ten laste mag je hier euro bijtellen. De woning moet je hoofdverblijfplaats zijn en een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen hebben van maximaal euro. De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest. Aanvullende gemeentelijke verbeterings- of renovatiepremie Deze premie wordt toegekend als een toeslag op de renovatiepremie of verbeteringspremie, toegekend door Wonen-Vlaanderen. Toekenningsvoorwaarden De Afdeling Bouw en Milieu nodigt op basis van de lijsten van Wonen- Vlaanderen de rechthebbenden ambtshalve uit om hun rekeninggegevens over te maken aan het gemeentebestuur. De toeslag bedraagt 20% van de door Wonen-Vlaanderen in het voorbije kalenderjaar toegekende premie, met een maximum van 750 euro als toeslag op de renovatiepremie en van 500 euro op de verbeteringspremie. Je moet ten minste 40 m² dak- of zoldervloer-isolatie plaatsen met een R- waarde van minimaal 3 m²k/w. Je kan maximaal drie verbeterings- of aanpassingspremies krijgen binnen een periode van 10 jaar. Bovendien mogen geen twee aanvragen betrekking hebben op eenzelfde onderdeel. De verbeteringspremie voor dakisolatie kan slechts eenmaal voor dezelfde woning worden toegekend. De premie wordt uitgekeerd op basis van een factuur als bewijs van de uitgevoerde werken. Het factuurbedrag inclusief btw moet minstens het dubbele bedragen van de toegekende premie. De factuur moet van na 1 januari 2009 en van een geregistreerde aannemer zijn. Ze mag evenmin ouder zijn dan 1 jaar op het ogenblik waarop u de premie aanvraagt. Verhuurders komen ook in aanmerking voor de verbeteringspremie als zij hun woning gedurende 9 jaar aan een sociaal verhuur-kantoor (SVK) verhuren. Je inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan euro. De premie bedraagt 100 euro als ten minste 40 m² dak- of zoldervloerisolatie werd geplaatst. Dit bedrag wordt verhoogd tot 300 euro vanaf 100 m² isolatie en tot 500 euro vanaf 150 m² isolatie

8 Hemelwaterput of infiltratievoorziening Gemeentelijke premie voor een hemelwaterput Het moet gaan om een bestaande woning met een bouwvergunning van vóór 07/09/1999. Minstens de helft van het totale dakoppervlak moet aangesloten zijn op de hemelwaterput. Of de hemelwaterput moet gecombineerd worden met een infiltratievoorziening. Er moet ten minste één wc of wasmachine aangesloten zijn aan de hemelwaterput. Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput. Om na te gaan of de hemelwaterput voldoet voor de aangesloten dakoppervlakte, moet de volgende tabel worden gebruikt. Welke horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput? max m ² max m ² max m ² max m ² max m ² max m ² max m ² max m ² max m ² Wat is het volume van de hemelwaterput? min liter min liter min liter min liter min liter min liter min liter min liter min liter De gemeentelijke premie bedraagt 0,10 euro per liter voor een hemelwaterput met een maximum van 600 euro. De premie kan gecumuleerd worden met de gemeentelijke premie voor een infiltratie-voorziening. Gemeentelijke premie voor een infiltratievoorziening Het moet gaan om een bestaande woning met een bouwvergunning van vóór 07/09/1999. Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. Op de infiltratievoorziening moet minimaal 50 m² dakoppervlak of verharding zijn aangesloten. De gemeentelijke premie bedraagt 500 euro voor een infiltratievoorziening

9 Hernieuwbare energie Gemeentelijke premie voor een zonneboiler De subsidie voor thermische zonne-installaties wordt toegekend op voorwaarde dat: - de collector getest is volgens en conform aan EN of één systeem uit een gamma geprefabriceerde systemen getest is en conform is aan EN De collector geplaatst is onder een hellingshoek tussen 20 en De installatie georiënteerd is tussen het zuidoosten en zuidwesten over het zuiden. - De installatie mag niet uitsluitend gebruikt worden voor zwembadverwarming. De facturen mogen niet dateren van vóór 1 januari Nuttige websites: Meer info: Afdeling Bouw en Milieu Leopoldlei 40, 2220 Heist-op-den-Berg Tel Fax Het bedrag van de gemeentelijke premie per aanvrager en per adres bedraagt 15% van de totale kostprijs (inclusief btw) met een maximum van 500 euro. Gemeentelijke premie voor een (combi)warmtepomp De subsidie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op voorwaarde dat: - de warmtepomp instaat voor de hoofd-verwarming van het gebouw - water zorgt voor de warmteafgifte - de COP van de warmtepomp ten minste 4 bedraagt, gemeten volgens de standaard rating conditions van EN voor vloer-verwarming of gelijkwaardig. De facturen mogen niet dateren van vóór 1 januari

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120 2016 Broeders van Liefde BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer (vervangen na 6 jaar) Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest.

Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Verbeterings- en aanpassingspremie: aanpassing gemeentenlijke reglementering aan nieuwe reglementering Vlaams gewest. Gelet op de noodzaak de kwaliteit van het woningbestand te stimuleren; Gelet op de

Nadere informatie

Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Renovatiepremie (Vlaams Gewest) Achter de Hoven 69 2230 Herselt Tel: 014 / 540 430 GSM: 0476 / 550 430 BTW: BE-0880347848 Registratienr: 02 26 10 Erk.nr FodBin: 20 1582 10 KBC: 733-0340703-69 www.sensec.be Renovatiepremie (Vlaams Gewest)

Nadere informatie

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN

NATIONAAL. Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder VLAANDEREN Bij plaatsing inbraakwerende beglazing NATIONAAL Particulier : Belastingsvermindering van 30% van de uitgaven met een max. = 750 Mogelijk voor zowel eigenaar als huurder Ondernemer : Bijkomende aftrek

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot

Renovatiepremie. besluit van de Vlaamse regering: ministerieel besluit: vanaf tot Renovatiepremie besluit van de Vlaamse regering: 02 03 2007 ministerieel besluit: 09 03 2007 vanaf 26 3 2007 tot 30 11 2014 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux Vooraf De renovatiepremie is afgeschaft

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie Vlaamse renovatiepremie Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie... 2 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie?... 2 Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?...

Nadere informatie

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk

Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Dakenscan Wevelgem / Kortrijk Kortrijkse renovatiestrategie voor private woningen / premiebeleid Uitgangspunten De woningen Eerder oud patrimonium 100 % diversiteit Het beleid Steeds strengere voorwaarden

Nadere informatie

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015

De nieuwe Renovatiepremie. Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 De nieuwe Renovatiepremie Besluit van de Vlaamse regering van 30 oktober 2015 Publicatie Belgisch Staatsblad 12 november 2015 Voor Wie? De bewoner De meerderjarige particulier die de premiewoning op aanvraagdatum

Nadere informatie

Vlaamse renovatiepremie

Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie gids Vlaamse renovatiepremie www.batiportaal.be 1 Inhoudstafel Voorwaarden voor de Vlaamse renovatiepremie 3 Wat en voor wie is de Vlaamse renovatiepremie? 3 Wie kan de Vlaamse

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies

Vlaamse en Federale premies. Federale subsidies Vlaamse en Federale premies Federale subsidies Fiscaal voordeel bij de plaatsing van isolatie Vanaf inkomstenjaar 2014 is er enkel een belastingvermindering voor dakisolatie van toepassing in een woning

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE

PREMIES/VOORDELEN LANGEMARK-POELKAPELLE Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen?

editie januari 2016 4 5 4. Premies netbeheerder Infrax 7 5. Fiscaal voordeel 9 6. Duwolim 10 7. Gemeentelijke premies Vergunningen? Premieoverzicht v e r b o u w e n, r e n o v e r e n, a a n p a s s e n editie januari 2016 1. Vlaamse renovatiepremie 2 2. Restauratie en onderhoudspremie 3. Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 27/10/2014 Versie dd. 27/10/2014 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5

Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3. Stedelijke aankooppremie... 4. Stedelijke renovatiepremie... 5 - 1 - NUTTIGE LINKS www.premiezoeker.be www.wonenvlaanderen.be www.energiesparen.be INHOUD Nuttige links... 2 Inhoud... 2 Stad Waregem: huisvestingspremies Stedelijke nieuwbouwpremie... 3 Stedelijke aankooppremie...

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen

Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen Tegemoetkomingen voor Limburgse Vijfenzestigplussers en/of Personen met een Handicap die hun woning aanpassen vanwege de provincie Limburg het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Wonen-Vlaanderen

Nadere informatie

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN

INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN PROVINCIE ANTWERPEN Dienst Welzijn Boomgaardstraat 22 - bus 101 2600 Berchem-Antwerpen Tel : 03-240 61 61 Fax : 03-240 61 62 Provinciale Directie INDIVIDUELE TEGEMOETKOMINGEN - OUDEREN INDIVIDUELE TOELAGE

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities:

Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie. Art. 1.- Definities: Milieu. Subsidiereglement voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie Art. 1.- Definities: dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak; hemelwater: verzamelnaam voor regen,

Nadere informatie

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering

Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en krijg een belastingvermindering Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17

Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 Beveiliging - Belastingvermindering - Woning - Thema's - Federale Overheidsdien... pagina 1 van 17 U bevindt zich hier: Home» Thema's» Woning» Belastingvermindering» Beveiliging Beveilig uw woning tegen

Nadere informatie

2. Wie heeft recht op de premie?

2. Wie heeft recht op de premie? Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-laan 1.2 bus 93, 8200 BRUGGE Tel.: 050 24 82 50 DE VERBETERINGS- en AANPASSINGSPREMIE 1. Wie komt in aanmerking? De volgende categorieën

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Cleantech subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010 Artikel 1 Subsidiereglement Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Inkomsten 2014 (aangifte 2015) Opmerking: De zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies.

Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. Persbericht: Vlaming maakt steeds meer gebruik van de Vlaamse huisvestingspremies. De aanpassing- en verbeteringspremies helpen mensen om zo lang mogelijk op comfortabele wijze in hun vertrouwde woning

Nadere informatie

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN.

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013 Gemeentebestuur Ingelmunster Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster Tel. 051 33 74 00 - Fax 051 31 82 83 Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen Goedgekeurd door

Nadere informatie

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden..

U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. P R E M I E S 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden.. U kan een premie aanvragen bij Wonen Vlaanderen of bij de stad Sint-Niklaas.

Nadere informatie

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen

Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Verbeteringspremie Particuliere Huurwoningen Artikel1 Het stadsbestuur wenst met de invoering van een gemeentelijke verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen voor eigenaar-verhuurders, een algemene

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016

Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Overzicht woonpremies en tegemoetkomingen 2016 Intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei Vanden Eeckhoudtstraat 11 1500 Halle 02/361 50 91 Pastorijstraat 21-1600 Sint-Pieters-Leeuw (Gemeentehuis)

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer of doe-het-zelf (verhoging met 1.570 per persoon 1.250 Factuurbedrag

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 65 00 81 + 051

Nadere informatie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie

/ toelichtingsbrochure renovatiepremie / toelichtingsbrochure renovatiepremie RENOVATIEPREMIE 1 Wie komt in aanmerking?... 2 2 Hoeveel mag u verdienen?... 3 3 Voor welke woning of gebouw kunt u een premie vragen?... 3 4 Welke werken komen in

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN VERBETERINGS- EN/OF AANPASSINGSPREMIE VOOR WONINGEN Artikel 1 Aard van de premies Binnen de perken van de jaarlijks door de gemeente goedgekeurde kredieten,

Nadere informatie

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS

In te dienen bij het Gemeentebestuur Oostrozebeke, t.a.v. huisvestingsdienst, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke TEGEN ONTVANGSTBEWIJS OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke verbeteringspremie voor woningen (aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 15 oktober 2015) In te dienen bij het Gemeentebestuur

Nadere informatie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie

Deel I. Overzicht. tegemoetkoming in de huurprijs lagere huurprijs door vermindering onroerende voorheffing tussenkomst huurwaarborg huurpremie PREMIES 133 Deel I. Overzicht Op de onderscheiden niveaus zijn de volgende premies beschikbaar: Federaal belastingvermindering-belastingkrediet dakisolatie belastingvermindering inbraak- en brandpreventie

Nadere informatie

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening

Gemeente Langemark-Poelkapelle. Overzicht subsidies. Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Gemeente Langemark-Poelkapelle Overzicht subsidies Milieu Huisvestiging Ruimtelijke Ordening Versie dd. 29/01/2013 Versie dd. 29/01/2013 Wonen, bouwen, verbouwen of een huis kopen in Langemark- Poelkapelle?

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES GEMEENTE WIELSBEKE GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR WONINGEN DIE VERHUURD (ZULLEN) WORDEN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR aangenomen door de Gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE

Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE Nieuwe Vlaamse Renovatiepremie TITLE SUBTITLE INHOUDSTABEL Welke onroerende goederen komen in aanmerking? 3 Wie kan er van genieten? 3 Categorie 1: De Bewoner 3 Categorie 2: Verhuurder 4 Berekening van

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS

PREMIES/VOORDELEN VOOR VERHUURDERS Gemeente Langemark-Poelkapelle (Kasteelstraat 1) Ma-di-vr 09.00 12.00 Wo 09.00 12.00 en 14.00 16.00 Do 09.00 12.00 en 14.00 18.30 Heleen Haghedooren - 057 49 09 34 heleen.haghedooren@langemark-poelkapelle.be

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Lendelede - uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & verhuurders via SVK Vast premiebedrag: Verbeteringspremie

Nadere informatie

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting

2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster Dienst Huisvesting Gemeentelijke subsidiereglement betreffende premies voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie van een woning Zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/09/2014 2014-2015 Gemeentebestuur Waasmunster

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be

Gemeentelijke overheid www.ruiselede.be Onze gemeente,netbeheerder, provincie, Vlaams Gewest en de Federale overheid voorzien een aantal premies. In deze folder vindt u de basisinformatie. De woonwinkel kan u verder alle informatie bezorgen,

Nadere informatie

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017

Toelagereglement Woningrenovatie. Toelichting SVK november 2017 Toelagereglement Woningrenovatie Toelichting SVK november 2017 Inleiding Wat? Toelage voor renoveren woning renoveren studentenkamer functiewijziging naar een zelfstandige woning, inclusief renovatie De

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES

TITEL I: DOEL TITEL II: DEFINITIES STAD IZEGEM STEDELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN VERBETERINGSPREMIE VOOR HUURWONINGEN aangenomen door de Gemeenteraad in zitting van 28 april 2015 Artikel 1 TITEL I: DOEL Om het aanbod aan kwalitatieve

Nadere informatie

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld.

U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Wij hebben deze informatie met grote zorg voor u verzameld. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars, huurders & Vast premiebedrag: Verbeteringspremie - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen verhuurders

Nadere informatie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie

Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Reglement tot het verlenen van de stedelijke renovatiepremie Artikel 1 Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur met ingang van 1 maart 2016 binnen de perken van de jaarlijkse daartoe

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81 81 Fax

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Woonpremies en voordelen in Roeselare

Woonpremies en voordelen in Roeselare Woonpremies en voordelen in Roeselare Adres:, 8800 ROESELARE Datum: / /207 (bouwjaar:..) AAN TE VRAGEN VÓÓR DE WERKEN. Roeselare: gemeentelijke premie levenslang wonen WAT? - Woning aanpassen ifv inwonende

Nadere informatie