perspectief op vitale zorg een frisse wind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "perspectief op vitale zorg een frisse wind"

Transcriptie

1 perspectief op vitale zorg een frisse wind

2

3 productzorg U weet het, wij weten het: Nederland is een welvarend land met een goede gezondheidszorg en mede daardoor worden wij steeds ouder. Dat is prachtig, maar ook prijzig. Temeer omdat zorgvragers niet langer uitsluitend verzorgd, maar ook bediend willen worden. Om nog maar te zwijgen van het groeiende tekort aan zorgprofessionals. Er gaat heel veel goed in de zorg, maar gezien de huidige maatschappelijke uitdagingen moet de zorg nog slimmer, beter en kleurrijker worden en dat hand in hand met een daling van de kosten. Dit is dé uitdaging waar zorgorganisaties nu voor staan. KplusV ziet de huidige ontwikkelingen als een kans om de zorg samen met zorgorganisaties duurzaam, dus houdbaar voor de toekomst, te ontwikkelen. Wij denken dat een frisse wind hierbij kan helpen. Een frisse wind Veranderen. Innoveren. Dat vereist energie, doorzettingsvermogen en acceptatie van onzekerheden. En dan ook nog het hoofd boven water blijven houden. Maar het levert ook energie op en het werkt bovendien verfrissend! Vanuit de elementen inventiviteit, doordachte lef en leren van elkaar, zien wij kansen om in te spelen op maatschappelijke veranderingen in de zorg. Inventiviteit kijken vanuit andere invalshoeken levert kansen op. inventiviteit Doordachte lef goed ondernemerschap betekent risico s nemen, maar deze ook inschatten. Leren van elkaar zorginstellingen staan midden in de samenleving. Investeren in samenwerking is noodzakelijk, het maakt uw organisatie sterker. leren van elkaar innoveren doordachte lef

4 De vliegerkunst Door verstandig om te gaan met veranderingen, ambitie en aanpak is het organiseren van zorg een leuke en uitdagende sport. Wij noemen dat de kunst van het vliegeren. Uw organisatie is als een vlieger, die de dynamiek van de omgeving benut. U als bestuurder of manager bent de vliegeraar die aan de touwtjes trekt en deze soms juist laat vieren. De kwaliteit van de vlieger en de kunst van het vliegeren, dát zijn in onze optiek de twee elementen die bepalen of uw organisatie de dynamiek van de omgeving kan benutten. Daarbij staat een goede kwaliteit van de vlieger voor een vitale bedrijfsvoering en de kunst van het vliegeren voor het ondernemen en innoveren in de zorg. Het toezicht op de kwaliteit in de zorg tenslotte is een belangrijk derde aspect in de ontwikkeling naar een duurzame zorgsector. KplusV gaat graag de uitdaging met u aan om deze drie elementen op een energieke en vrijgevochten manier met u te optimaliseren. 1 Vitale bedrijfsvoering: de kwaliteit van de vlieger Vitaal? Inderdaad, in de zin van levenskrachtig, maar ook in de betekenis van van primair belang. Een vitale bedrijfsvoering is immers voorwaarde voor het leveren van kwaliteit van zorg en het creëren van (budgettaire) ruimte voor verbetering. Het is voor zorgorganisaties opnieuw noodzaak om visie op zorgverlening adequaat te vertalen in zorgprocessen en deze te verankeren in de bedrijfsvoering. En wel zo dat kan worden ingespeeld op de steeds veranderende richting en kracht van de wind. Hierbij komen fundamentele vragen aan de orde zoals: Hebben wij voldoende inzicht in de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de cliënt? Sluit ons portfolio hierop aan of moeten er producten of diensten worden ontwikkeld dan wel afgestoten? Is er sprake van een sluitende bedrijfseconomische exploitatie? Is samenwerking met anderen nodig om een beter te voldoen aan de zorgvraag? Zijn wij in staat de noodzakelijke veranderingen te implementeren? En zo meer. Wij geloven dat de vitaliteit vooral wordt bepaald door het vermogen van de organisatie en de medewerkers om te veranderen en te innoveren. KplusV heeft jarenlang ervaring met bedrijfsvoeringvraagstukken en vraagstukken op het gebied van ondernemerschap en innovatie binnen én buiten de zorg. Kruisbestuiving tussen verschillende sectoren leidt tot onorthodoxe en verrassende oplossingen en nieuwe kansen! Wij analyseren uw bedrijfsvoering, gericht op het vinden van mogelijkheden voor significante verbetering, bijvoorbeeld door: ontwikkeling van herstelplannen; portfolioanalyse; Zorgzwaartepakketten (ZZP s): analyse reguliere zorg/behandeling; werklastmeting/arbeidsproductiviteitsverbetering; procesoptimalisatie/kwaliteitsbeleid; samenwerking/make or buy-analyse; zorglogistiek.

5 Na de analyse helpen wij u desgewenst bij de opzet en uitvoering van een verbetertraject. Dit doen we samen met u. Soms volstaat een al beproefde aanpak maar soms is het beter om samen met uw organisatie een op maat gesneden oplossing te ontwikkelen. Ook dan kiezen wij ervoor om geen tijd te verliezen met uitputtende plannen en analyses, maar direct aan de slag te gaan. Leren door te doen. Veel veranderingen vragen om aanpassing van de organisatiecultuur. Onze ondersteuning is er juist op gericht om deze verandering tot stand te brengen. Niet alleen een kille analyse, maar het borgen van de gewenste veranderingen. De kwaliteit van de vlieger bepaalt uiteindelijk of uw organisatie optimaal gebruik maakt van de wind en stormachtig weer doorstaat. productzorg 2 Ondernemen en innoveren in de zorg: de kunst van het vliegeren Veel zorgorganisaties hebben de behoefte om ondernemerschap en innovatie een plek te geven in hun organisatie. Ondernemerschap is ook noodzakelijk voor de koersbepaling, kennisvergaring en het maken van de juiste keuzes. Gelukkig zijn de voorwaarden voor succesvol ondernemerschap en innovatie in vrijwel alle organisaties te ontwikkelen. Zorginstellingen zijn van oudsher meer aanbodgestuurd, maar maken inmiddels de omslag naar een cliënt en marktgerichte aanpak. Wat willen mijn klanten en belangrijke stakeholders? Hoe treed ik met hen hierover in contact? Hoe breng ik mijn aanbod goed onder de aandacht bij mijn (potentiële) klanten? Hoe onderscheid ik me ten opzichte van anderen? Maar ook: hoe overtuig ik mijn raad van bestuur of financiers om te investeren in een nieuwe productmarktcombinatie? In onze werkwijze besteden we aandacht aan hoe we houding en cultuur in een organisatie kunnen ontwikkelen. KplusV gebruikt daarbij een dynamische aanpak die zich heeft bewezen in honderden innovaties in profit en non-profit. Het beslaat het totale spectrum vanaf het in kaart brengen van financieringsmogelijkheden en het analyseren van de mate van ondernemendheid binnen de organisatie, tot en met het daadwerkelijk ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten of diensten en het ontwikkelen van een aanvalsplan om een ondernemende toekomst van de organisatie te realiseren. Hierbij kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals: quick scans; creativiteitssessies; workshops en coaching; ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van een businessplan; ontwerp en uitvoering van een cultuurveranderingtraject. Als u de kunst van het vliegeren eenmaal onder de knie heeft, bent u beter in staat om mee te bewegen op veranderende (weers)omstandigheden en om de juiste koers te bepalen.

6 3 Toezicht op kwaliteit in de zorg; de touwtjes in handen De overheid zet in op deregulering en vermindering van de toezichtlasten in de zorg. Tegelijkertijd zijn de voorschriften en eisen op het gebied van transparantie, good governance, professioneel intern toezicht, verantwoording en centrale melding van incidenten toegenomen. Ook (patiënt)veiligheid is als thema sterk in opkomst. Kwaliteit van zorg is daarom een belangrijk aandachtspunt, zowel voor het intern toezicht binnen instellingen, als voor externe toezichthouders. Gezien het belang van al deze aspecten hebben toezichthouders behoefte aan handvatten voor een goede invulling van hun taak. Toezicht- en veiligheidsmaatregelen zijn niet nieuw. De gezondheidszorg maakt echter weinig gebruik van verkregen inzichten in andere (maatschappelijke) sectoren. De zorg acht zich daarvoor veelal te specifiek. Een door KplusV georganiseerde discussie over dit thema met een vijftiental zorgbestuurders en de Inspectie voor de Gezondheidszorg leidde echter tot een golf van herkenning. Met onze specifieke kennis en brede ervaring met toezicht en veiligheid in uiteenlopende sectoren zoals luchtvaart, milieu en bouw geeft KplusV een effectieve invulling van toezicht op kwaliteit en veiligheid in de zorg. De aanpak van KplusV richt zich op drie mogelijke invalshoeken: Governance scan: voldoet de instelling aan de governance codes? Hoe zijn de informatiestromen met betrekking tot toezicht georganiseerd en worden deze tijdig en compleet aangeleverd? Issue scan: oordeel over een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld de uitvoering van toezicht, de actualiteit van informatie, de prioriteitstelling in toezicht, etc.. Risico scan: specifieke aandacht voor de risico s aan intern toezicht. Worden risico s gedefinieerd en hoe? En hoe wordt het toezicht daarop uitgeoefend? Wanneer u als bestuurder of toezichthouder kunt zeggen dat u het toezicht op de kwaliteit van de geboden zorg daadwerkelijk heeft geborgd in uw organisatie dan heeft u echt de touwtjes in handen. U stuurt de vlieger daar waar u deze graag heeft.

7

8 KplusV KplusV daagt zorginstellingen uit met creatieve en tegelijkertijd realistische oplossingen en antwoorden en raakt bestuurders en managementteams met uit het karrenspoor getrokken vragen en aanpakken. KplusV is een organisatieadviesbureau met ervaring in de zorg én buiten de zorg, waarbij onze zienswijze mede wordt bepaald door onze expertise in bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatie. Met de ondersteuning van niet minder dan 1500 innovatieve organisaties in 25 jaar beweegt KplusV zich als een spin in het web van vernieuwend en ondernemend Nederland. Dat maakt ons uniek en zorgt ervoor dat onze benadering uw zorginstelling als een frisse wind nieuwe energie geeft. Deze frisse tinteling, de energie en het plezier van vernieuwen, dat is onze belofte aan de zorg. Meer info of contact? Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak of wilt u meer weten over de instrumenten die wij in kunnen zetten? Neem dan contact op met M.C. (Marco) de Weger of één van onze andere adviseurs in de zorg op telefoonnummer (026) Meer informatie over KplusV en over onze visie op zorg en adviesdiensten in de zorgsector vindt u op KplusV organisatieadvies Vestiging Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Telefoon (026) , Fax (026) Vestiging Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Zuid Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Telefoon (020) , Fax (020)

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie