Branche Ongevallen Registratie Systeem RAPPORTAGE 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branche Ongevallen Registratie Systeem RAPPORTAGE 2007"

Transcriptie

1 Branche Registratie Systeem RAPPORTAGE 2007 Werkgroep ARBO Inleiding In 2006 heeft het SAS Bestuur besloten op basis van gegevens van de aangesloten bedrijven, een samenvatting per kwartaal te maken van: Bijna-ongevallen Na een prioritering van de onderwerpen vindt de vaststelling plaats van de achterliggende basis risicofactoren en kunnen concrete verbetermaatregelen worden voorgesteld is het eerste jaar dat deze registratie heeft plaatsgevonden. De drie aangesloten bedrijven hebben alle medewerking verleend om de gegevens beschikbaar te stellen. Samenvattend komt de Werkgroep ARBO tot de volgende top 5 over geheel 2007 op basis van het overzicht van de 4 kwartalen 2007 per categorie: 1. Open rijden wissels 2. Door STS rijden 3. ZKL verkeerd/niet geplaatst 4. Aanraking onder spanning staande bovenleiding (Krol, rupskraan) 5. WBI (onjuist, afgeweken, geen WBI beschikbaar) 1. Oogletsel door verspanende werkzaamheden (slijpen) 2. Beknelling vinger/voet/hand (onder/tussen spoorstaaf/materieel) 3. Kantelen materieel (Krol) 4. Struikelen/zwikken/vallen (in ballast, over spoorstaaf, kuilen in schouwpad) 5. Ontsporingen (werkloc, lasbus, krol) Bijna-ongevallen 1. Bijna aanrijding trein - baanwerker Plan van aanpak Een conclusie is dat bovengenoemde voorvallen niet toe te schrijven zijn aan één van de drie bij de SAS aangesloten spooraannemers. Zij vinden bij alle drie plaats. Hieruit valt te constateren dat niet één specifieke spooraannemer verantwoordelijk is voor een bepaald (bijna)ongeval. Het zijn dus trends die toe te schrijven zijn aan de hele branche. Voorstel Met betrekking tot de geconstateerde trends kan de SAS komen tot preventieve maatregelen ter voorkoming van (bijna)ongevallen. De Werkgroep stelt voor om binnen de categorieën gevaarlijke situaties en (bijna)ongevallen te prioriteren o.b.v. ernst. Kans op herhaling en aan de hand van de beschikbare info. Op grond van de achterliggende basis risicofactoren worden concrete verbetermaatregelen voorgesteld om daarover aan de bij de SAS aangesloten bedrijven te rapporteren. 1

2 Branche ongevallen registratiesysteem (BORS) Rapportage 1 e kwartaal 2007 werkgroep Arbo Samenvattend komt de Werkgroep ARBO tot de volgende top 5 op basis van het overzicht van het 1 e kwartaal 2007 per categorie: 1. Werkzaamheden uitgevoerd zonder het treffen van voorgeschreven veiligheidsmaatregelen 2. WBI niet gevolgd 3. Medewerkers aan het werk op verkeerde (in dienst zijnde ) spoor 4. Struikelgevaar (niet afzetten kuilen/gaten langs het spoor) 5. Verkeerd plaatsen ZKL 1. Stoten hoofd ( materieel e.d.) 2. Knellen ledematen (spoorstaaf,arbeidsmiddelen e.d.) 3. Uitglijden,verstappen, zwikken ( ballast, trappen) 4. Aanrijding materieel (Bijna) ongevallen) 1. Bijna aanrijding medewerkers < > trein Totaal aantal gemelde gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen Verkeerd plaatsen ZKL 2x Huiduitslag na werken met gevaarlijke stoffen Werken in tunnels (uitlaatgassen en stof) Aanrijding Krol <>lorrie op werkplek Ontsporing Krol op werkplek Baanwerkers aan het werk in verkeerde (in dienst zijnde )spoor Spoor niet met WECO BD genomen Val gevaar (niet afzetten kuil langs spoor Wissel open gereden WBI niet gevolgd (verkeerd v-maatregelen genomen) Bij boren 10 kv kabel geraakt Niet afzetten van kuil langs spoor Werkzaamheden uitgevoerd op in dienst zijn spoor zonder v-maatregelen Afgeweken van WBI Meerijden WTB op buitenkant machine Werken binnen PVR zonder Vhm Schouwpad vol met kuilen Voorgeschreven fysieke afscheiding niet geplaatst Werkzaamheden binnen PVR (in dienst zijnd nevenspoor Zonder toestemming meerdere in dienst zijnde sporen overgestoken Ongeval 2

3 Met been knel tussen twee wagons Hoofd gestoten tegen materieel Spoorstaaf op voet Hoofd gestoten bij inspectie roltrap Stuk ijzer op voet Vinger beknelt tussen duoblok Gesneden met stanley mes Bekneld tussen Stumec en lorrie Voet knel onder spoorstaaf Staalsplinter (slijpen) in oog Enkel verzwikt tijdens lopen in ballast Knie verdraaid tijdens werkzaamheden Verstapt in gat langs de baan Uitgegleden op spoorstaaf Uitgegleden op trap RH Aanrijding Krol <> fietser op overweg Aanrijding Krol <> Loc op werkplek Bijna ongeval Bijna aanrijding LWB trein (LWB in verkeerde spoor) Bijna aanrijding baanwerker <> trein Medewerker te laat uit spoor bij naderende trein (verstond geen Nederlands) 3

4 Branche ongevallen registratiesysteem (BORS) Rapportage 2 e kwartaal 2007 werkgroep Arbo Samenvattend komt de Werkgroep ARBO tot de volgende top 5 op basis van het overzicht van het 2 e kwartaal 2007 per categorie: 1. Wissel open gereden 2. STS gereden 3. Werken zonder het nemen van (vooraf) vastgestelde veiligheidsmaatregelen 4. Zkl niet of onjuist geplaatst 5. Materieel in verkeerde spoor ingezet 6. Gereedschap (Krol) raakt bovenleiding tijdens werkzaamheden 1. Beknelling vinger/voet 2. Aanrijding tussen materieel 3. Struikelen/vallen/verstappen 4. Hoofd- gezichtletsel door stoten en geraakt worden door losschietende infraonderdelen 5. Oogletsel (verspanende werkzaamheden > slijpen) (Bijna) ongeval 1. Bijna aanrijding trein <> medewerkers Totaal aantal gemelde gevaarlijke situaties, (bijna)ongevallen Wissel open gereden (5x) Medewerkers door LWB uit in dienst zijnd spoor gehaald Railwegvoertuig in verkeerde spoor ingezet (2x) ZKL verkeerd geplaatst door medewerkers (2x) ZKL (voorgeschreven) bij uitvoering werk niet geplaatst Werk uitgevoerd zonder vooraf voorgeschreven V- maatregelen te nemen. Werk uitgevoerd in verkeerde (in dienst zijnde) spoor. Krol raakt tijdens werkzaamheden met arm (onder spanning staande) bovenleiding.(2x) STS gereden (4x) Railwegvoertuig staat binnen PVR nevenspoor In PW gewerkt zonder (voorgeschreven) V-maatregelen (3x) Niet juist gebruik WBI Mis-aarding Treinbeweging (aannemer) zonder toestemming Trdl.(2x) Bijna aanrijding werktrein <> reizigerstrein Miscommunicatie LWB <> Trdl Wissel niet in juiste stand teruggebracht Inademen glasvezels 4

5 Vandalisme aan spoor door jeugd Ongeval Medewerker gestruikeld in kantoor over obstakel (voetletsel) Medewerkers met vinger bekneld tussen twee (olie) drums (vingerletsel) Tijdens werkzaamheden spoorstaaf tegen been/voet (2x) (kneuzingen aan been/voet) Medewerker tijdens wzh geraakt door losse zijwaartse pijp (gezichtsletsel) Ontsporing railhaspelwagen Aanrijding Krol <> werktrein Stukje staal in oog tijdens slijpwerkzaamheden (2x) (oogletsel) Beknelling vinger tussen wissel/spoorstaaf (5x) (vingerletsel) Gevallen in niet afgezette sleuf (voet/enkel letsel) Krol gekanteld tijdens werkzaamheden (2x) Aanrijding hoogwerker <> Plassermatic Aanrijding minima <> wsl slijper Struikelen op werkplek over obstakel (2x) (voetletsel) Verstappen /uitglijden dwarsligger <> ballast (2x) (voetletsel Aanrijding videotrein <> reizigerstrein Ladder op hoofd (hoofdletsel) AHOB boom op hoof (handletsel) Strijkregel tegen enkel (enkelletsel) Gereed (uitschieten) tegen hoofd (hoofdletsel) Brand in wagon met dwarsliggers Bijna ongeval Bijna aanrijding met baanwerkers (5x) 5

6 Branche ongevallen registratiesysteem (BORS) Rapportage 3 e kwartaal 2007 werkgroep Arbo Samenvattend komt de Werkgroep ARBO tot de volgende top 5 op basis van het overzicht van het 3 e kwartaal 2007 per categorie: 1. STS gereden (6x) 2. Open rijden wissel (4x) 3. Zkl niet of onjuist geplaatst (2x) 4. WBI niet gevolgd /onjuist (3x) 1. Oogletsel (verspanende werkzaamheden > slijpen) 2. Beknelling tussen spoorstaaf (vinger) 3. Verwonding door hijslast (Bijna)ongeval 1. Bijna aanrijding trein <> medewerkers Totaal aantal gemelde gevaarlijke situaties, (bijna)ongevallen. Zkl geplaatst zonder toestemming Trdl (2x) Wissel opengereden (4x) WBI niet aanwezig Verkeerd geplaatste LAE borden Geen instructie gegeven door LWB Rupskraan raakt tijdens werkzaamheden onder spanning staande bovenleiding STS gereden (6x) Lasbus ingezet op in dienst zijnd spoor Lasbus ontspoord LWB plaatst zkl zonder toestemming Trdl Overweg sleiutel bniet verwijderd ZKl (defect) toch ingezet Trein rijdt BD gebied binnen WBI niet gevolgd /onjuist (3x) Geen (vereiste) WTI aanwezig Ongeval Verkeersongeval na nachtdienst Staalsplinter in oog (2x) Struikelen in ballast Spoorstaaf tegen enkel Medewerker geraakt door last tijdens hijswerkzaamheden Vinger bekneld tussen/onder spoorstaaf Krol gekanteld Verstuiking aan enkel bij bereiken werkplek (over sloot springen) Bijna) ongeval Bijna aanrijding met baanwerkers 6

7 Branche ongevallen registratiesysteem (BORS) Rapportage 4 e kwartaal 2007 werkgroep Arbo Samenvattend komt de Werkgroep ARBO tot de volgende top 5 op basis van het overzicht van het 4 e kwartaal 2007 per categorie: 1. STS gereden 2. Zkl niet of onjuist geplaatst 3. Gereedschap (Krol) raakt bovenleiding tijdens werkzaamheden 4. Trein (onbedoeld) op werkplek 1. Beknelling vinger/voet 2. Struikelen/vallen/verstappen 3. Oog/hand letsel (verspanende werkzaamheden > slijpen) 4. Ontsporen lasbus/loc (Bijna)ongeval 1. Bijna aanrijding trein <> medewerkers Totaal aantal gemelde gevaarlijke situaties, (bijna)ongevallen. Onvoldoende afzetten overweg tijdens wzh voor wegverkeer Geen WBI tijdens werk Tijdens hijswerkzaamheden hijsketting gebroken Ondeugdelijke fysieke afscheiding Monteur te laat uit spoor STS gereden ( 5x) Onoplettende veiligheidsman Trein op werkplek (2x) Ondeskundig oversteken in dienst zijnde sporen Zkl geplaatst zonder toestemming LWB ZKL verkeerde spoor geplaatst (2x) Onwel van dampen (lijmlas) Geen LLV op het werk Conflicterende WBI's (LWn <>Trdl) Foute WBI Krol raakt met arm onder spanning staande BVL (2x) Meewerkende Vhm Puntstuk open gereden Ongeval Beknelling pink/voet onder sps (2x) Ontsporen lasbus (2x) Monteur uitgegleden Schiftijzer tegen borst Gevallen over sps Brandwond tijdens laswerkzaamheden Been onder ballast tijdens lossen Ontsporen Loc 7

8 Staalsplinter in oog Zwikken enkel in ballast Zwengel van schiftsnoer tegen pols Staalsplinter in hand Moker/hamer tegen been/voet geslagen (2x) Contact met gevaarlijke stof (zoutzuur) Snijwond bij kabelwzh (pellen) Bijna ongeval Bijna aanrijding met baanwerkers 8

Veiligheidsdashboard 2012

Veiligheidsdashboard 2012 Veiligheidsdashboard 2012 Datum: 19-4-2013 Versie 1.1 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Betrouwbare gegevens... 3 3 Veiligheidsprestatie en statistieken 2012... 4 3.1 Respons op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Inhoudsopgave Inleiding.... 2 Beleidsverklaring directie.... 3 1. Algemene regels binnen de organisatie. 4 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen.. 6 3. Hoe te handelen bij brand.. 8 4.

Nadere informatie

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten)

Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Regeling melding en registratie incidenten, (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Februari 2009 Datum uitdraai: 10-02-2009 Inhoudsopgave Inleiding 1 Doelgroep

Nadere informatie

Ongevallen bij fietsers en voetgangers

Ongevallen bij fietsers en voetgangers Ongevallen bij fietsers en voetgangers W. Ormel K. Oldenziel Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Augustus 2006 Bij de samenstelling van deze publicatie is

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1

Spoedeisende Hulpbehandelingen 5.000 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 50-100 Overledenen 1 Arbeidsongevallen in de horeca Ongevalscijfers Samenvatting Elk jaar vinden gemiddeld 5.000 SEH-behandelingen plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de horeca. De SEH-behandelingen

Nadere informatie

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015

Ongevalscijfers. J.A. Draisma. Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam. April 2015 Ongevalscijfers J.A. Draisma Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam April 2015 Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V.

MVO JAARVERSLAG. Groep Oldenzaal B.V. VO JAAR MVO JAARVERSLAG 2014 Groep Oldenzaal B.V. 2 MVO jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Peter Siers Bedrijfsprofiel MVO Het KAM-beleid Footprint 2014 Onze medewerkers Opleiding Doelstellingen

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

navb dossier De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar Bundel N 130

navb dossier De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar Bundel N 130 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2011 / 2 Bundel N 130 De risico s en de preventiemaatregelen bij het behandelen van bouwmaterialen bij de handelaar Bundel N 130 navb dossier Inhoud De risico s

Nadere informatie

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks

Model Taak Risico Analyse (TRA) voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Bijlage 6.0 Model TRA Inwendige Tankinspecties 09-04-2013 voor inwendige tankinspecties van bestaande bovengrondse kunststof chemicaliën opslagtanks Auteur: R.H.M. Ubbink pagina 1 van 17 INLEIDING Wettelijk

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder)

Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Val in sanitaire ruimten (55 jaar en ouder) Samenvatting De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH), het hoge aandeel opname na SEH-behandeling,

Nadere informatie

Colofon. Veiligheid & Milieu Linda Wright, Carsten Busch. Inleiding Incidentonderzoek 6.0.doc. definitief. Van Auteur

Colofon. Veiligheid & Milieu Linda Wright, Carsten Busch. Inleiding Incidentonderzoek 6.0.doc. definitief. Van Auteur Inleiding Incidentonderzoek Een inleiding in het doen van onderzoek van incidenten voor betrokken medewerkers van ProRail Inframanagement en Infraprojecten. 1 Colofon Van Auteur Veiligheid & Milieu Linda

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december

Kwaliteit, veiligheid en milieu. Oktober - december Kwaliteit, veiligheid en milieu Oktober - december 2010 0 28-01- 2011 J. Kerstjens C.Smit definitief Rev Datum Opgesteld Vrijgave Omschrijving Titel: Kwartaalrapportage 4 van 4 Inhoud 1. Werkwijze 3 2.

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven*

1 Omvang problematiek. Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers. Samenvatting. Jaarlijks aantal letsels door doe-het-zelven* Ongevallen tijdens doe-het-zelven Ongevalscijfers Samenvatting Doe-het-zelven leidt elk jaar tot gemiddeld 120.000 letsels. Ruim de helft van de letsels wordt medisch behandeld. Per jaar vinden onder andere

Nadere informatie

Meeliftregeling. Meeliftregeling. ProRail Operatie / AM ProRail IBP Centraal. Meeliftregeling V002. Definitief. Van Auteur.

Meeliftregeling. Meeliftregeling. ProRail Operatie / AM ProRail IBP Centraal. Meeliftregeling V002. Definitief. Van Auteur. Meeliftregeling Meeliftregeling Van Auteur ProRail Operatie / AM ProRail IBP Centraal Meeliftregeling V002 Datum 1-8-2013 RLN00309-V002 Kenmerk Versie Bestand Status Definitief Revisie gegevens Datum Paragraaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Veilig werken. Ook een bijna-ongeval altijd melden

Hoofdstuk 2. Veilig werken. Ook een bijna-ongeval altijd melden Hoofdstuk 2 Veilig werken Ook een bijna-ongeval altijd melden Basisveiligheid VCA 31 VEILIG WERKEN HOOFDSTUK 2 Veilig werken 2 Veilig werken Zo werken dat de mensen gezond blijven en voorkomen dat er

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave Toolboxmeetings PWD Opdrachtgever: Auteur(s): Reviewer: Kenmerk: Status: Provincie Limburg Vincent Maissan Wil Dirks Definitief Inhoudsopgave Inleiding 1 Toolbox 1: Arbeidsomstandigheden- (arbo)wet en

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Arborisico s in de branche Nutsbedrijven

Arborisico s in de branche Nutsbedrijven Arborisico s in de branche Nutsbedrijven Hoofddorp, TNO Arbeid, oktober 2001 1 Zoekprofiel Nutsbedrijven BIK-code Productie en distributie van electriciteit, aardgas e.d. 40 Winning en distributie van

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie