JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be"

Transcriptie

1 VLAM.be JAARPROGRAMMA 2015

2 INHOUD VOORWOORD p. 5 VLAM BEGROTING EN PROGRAMMA 2015 p. 7 HORIZONTAAL PROGRAMMA p SECTOR AKKERBOUW p SECTOR GROENTEN EN FRUIT p SECTOR SIERTEELT p SECTOR RUNDEREN, KALVEREN, SCHAPEN, GEITEN EN PAARDEN p SECTOR VARKENS p SECTOR VLEES EXPORTPROMOTIE p SECTOR PLUIMVEE, EIEREN EN KONIJN p SECTOR ZUIVEL p SECTOR VISSERIJ p SECTOR BAKKERIJ p SECTOR BIOLOGISCHE PRODUCTEN p SECTOR STREEKPRODUCTEN p SECTOR BIER p CONTACT p. 87 Volg ons op /lekkervanbijons.be /groenvanbijons.be Volg ons

3 VOORWOORD Beste lezer, Stel: u bent een modale Vlaming. U kent VLAM van tv-spotjes of radiospotjes voor groenten en fruit, melk, vis, brood, bloemen U vraagt zich misschien af waarom dat nodig is, die campagnes. Wel, VLAM heeft als opdracht de producten van eigen bodem te promoten. Waarom? Omdat marketing voor appels en melk niet te vergelijken is met marketing voor een normaal bedrijf. Zo zijn appels van de ene teler vervangbaar door de appels van zijn buur, en melk van de ene melkveehouder wordt in dezelfde verpakking te koop aangeboden als die van zoveel andere bedrijven. Net omdat die versproducten zo inwisselbaar zijn, bestaat VLAM. Ik hoor u als modale Vlaming denken: waar haalt VLAM budget vandaan voor die campagnes? Alle Vlaamse land- en tuinbouwers (en vissers, en bakkers ) betalen bijdragen om hun producten te promoten. Daarnaast staat de Vlaamse overheid in voor onze werkingskosten, en tot slot is de Europese Unie cofinancier van heel wat van onze projecten. Waar het budget naartoe gaat, wordt op basis van marktonderzoek en rekening houdend met de maatschappelijke context in nauw overleg bepaald met de verschillende sectoren. U bent uiteraard geen modale Vlaming. Als bijdragebetaler, bestuurder of journalist bent u geïnteresseerd in hoe VLAM deze zaken aanpakt. Ook in 2015 zijn de accenten in de sectorstrategieën verschoven. De rode lijn door onze binnenlandse campagnes blijft echter steeds het lokale aspect, herkenbaar via de signatuur van bij ons. In het buitenland werken we dan weer hoofdzakelijk handelsgericht. In 2015 gaat zelfs 5% meer budget naar acties in het buitenland. Bovendien kiest VLAM ervoor om ook in derde landen onze producten te gaan promoten. Onverwacht? Niet echt. Het Russische handelsembargo zorgt ervoor dat we nog meer dan vroeger onze exportstrategie diversifiëren. Nog een opvallende evenmin onverwachte tendens is dat er steeds meer budget naar online kanalen gaat. Onze jongste telg, de biersector, kiest voor een sterke online campagne. Maar ook melk, sierteelt en korte keten zetten sterk in op digitale platformen. Elke van de VLAM-sectoren heeft alweer een boeiend programma uitgewerkt. Ik nodig u uit om hun geplande activiteiten in detail te bekijken en hoor graag wat u ervan vindt tijdens een vakbeurs, event of meeting. Veel leesplezier! Frans De Wachter Algemeen directeur VLAM VLAM JAARPROGRAMMA

4 VLAM BEGROTING EN PROGRAMMA 2015 INLEIDING Het jaarprogramma 2015 van VLAM wordt begroot op 23,1 miljoen euro. Dit bedrag ligt 0,85 % hoger dan het begrotingstotaal van 2014, dat na herziening na de begrotingscontrole 22,9 miljoen euro bedroeg. Subsidie Vlaamse overheid De Vlaamse overheid kent VLAM voor 2015 een subsidie toe van euro, euro minder dan de (herziene) subsidie 2014, dit ingevolge de doorgevoerde besparingen op de overheidsuitgaven door de Vlaamse overheid. De subsidie van de Vlaamse overheid wordt gebruikt voor de financiering van de algemene werking van VLAM ( euro) en van het horizontaal of sectoroverkoepelend programma ( euro). Van dit laatste bedrag is euro bestemd voor de financiering van de sectoren Bio-, Korte Keten en streekproducten. Naast de algemene subsidie van VLAM zijn er ook nog projectsubsidies voor de fruit- en groentesector via het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) ( euro) en voor de Korte Keten en bioproducten ( euro). Promotiefondsen De middelen die VLAM zelf genereert via de sectorale promotiefondsen blijven in de meeste sectoren op peil, behalve voor de visserijsector. Daar is voorlopig nog geen duidelijkheid omtrent de vrijwillige bijdragen vanuit de sector en over bijkomende EU-middelen. In de meeste sectoren wordt ook geput uit de sectorreserves, dit voor een totaal bedrag van 1,47 miljoen euro. De sectoren zuivel, vlees en bio voorzien ruime bijkomende middelen uit eigen reserve in het kader van Europese programma s. Ook de vissector voorziet voorlopig bijkomende middelen uit de eigen reserve. Cofinanciering van Europa VLAM zal ook in 2015 voor een aantal promotieprogramma s kunnen rekenen op Europese cofinanciering, en dat in het kader van de EU-verordening Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt. Het totale bedrag van de Europese cofinanciering wordt geraamd op 1,87 miljoen euro. Voor de biosector gaat er een nieuw programma van start in Voor de sectoren zuivel, vlees en fruit & groenten werden nieuwe voorstellen bij de EU ingediend. Deze programma s zijn vooral gericht op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten in het kader van de Rusland-problematiek. De programma s aardappelen binnenlandse markt, peren Duitsland en fruit en groenten derde landen lopen door in Al deze promotieprogramma s worden voor 50% gecofinancierd door de EU. De andere inkomsten van VLAM (1,23 miljoen euro) zijn eigen inkomsten, onder meer doorgerekende personeelskosten, financiële opbrengsten, bijdragen van de bedrijven in de kosten van deelname aan buitenlandse beurzen, remgelden op de verkoop van promotiemateriaal, enz. Inkomsten - inkomsten promotiefondsen (incl. vrijwillige bijdragen) (59,9 %) - sectorreserves (6,3 %) - reserves VLAM (1,0 %) - subsidies Vlaamse overheid (21,4 %) - Europese cofinanciering promotieprogramma s (8,1 %) - andere inkomsten (5,3 %) TOTAAL (100 %) Uitgaven Ongeveer 75% van de middelen besteedt VLAM aan promotie op de binnenlandse markt en dat hoofdzakelijk aan consumentgerichte campagnes en acties (B2C). De overige 25% gaat naar exportpromotie, die vrijwel volledig handelsgericht (B2B) gebeurt. Vooral de fruit- en groentesector en de vleessectoren investeren sterk in exportpromotie, respectievelijk 65% en 35% van de beschikbare middelen. Ook sierteelt, akkerbouw, zuivel, pluimvee en vis besteden een wezenlijk deel van hun middelen aan exportpromotie. In het najaar van 2013 werd in samenwerking met de Brouwersfederatie een promotieproject voor bier opgestart. Dit project wordt gefinancierd met vrijwillige bijdragen van de Belgische brouwers. De federatie heeft beslist om dit project in 2015 voort te zetten en trekt hiervoor een budget van euro uit. In de volgende pagina s komen respectievelijk de algemene werking, het sectoroverkoepelend (of horizontaal) programma en de 12 sectorprogramma s aan bod. De promotiewerking Korte Keten is sinds 2013 een onderdeel van het horizontaal programma, weliswaar aangestuurd door een stuurgroep met een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de Korte keten. 6 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

5 Hartige volkorenbroodpudding met ham en kaas HORIZONTAAL PROGRAMMA INGREDIËNTEN (4 personen) 12 sneetjes van een klein lang volkorenbrood 12 plakjes gekookte hesp 100 g gemalen kaas 4 eieren 4 el melk boter nootmuskaat en cayennepeper peper en zout BEREIDING Kluts de eieren los met de melk en breng op smaak met peper, zout, nootmuskaat en cayennepeper. Haal de volkorenboterhammen door het eimengsel en schik ze in een beboterde ovenschaal. Leg er telkens een plakje hesp tussen. Schenk de rest van het eimengsel erover en bestrooi met de gemalen kaas. Bak de broodpudding 15 à 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 C. Lekker met een slaatje van waterkers

6 HORIZONTAAL PROGRAMMA HORIZONTAAL PROGRAMMA In 2015 zal nog meer gefocust worden op markten buiten de EU. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - subsidie Vlaamse overheid bestemde subsidie Vlaamse overheid Bio-, Korte Keten en streekproducten afname reserve horizontaal programma vrijwillige bijdragen Korte Keten afname reserve Korte Keten andere inkomsten TOTAAL PROGRAMMA - sectoroverkoepelende initiatieven deelname aan binnenlandse beurzen media-acties website Lekker van bij ons diverse acties voedingsinformatie werking opinievormers werking opinieleiders werking consumenten pers & pr werking persdienst corporate image marktonderzoek onderzoek aankoopgedrag gezinnen research community De marktmaker onderzoek consumptiegedrag ander marktonderzoek werking exportcel exportinformatiecentrum prospectiewerking promotie Korte Keten communicatie Recht van bij de boer werkings- en inningskosten overdracht bestemde subsidie naar sectoren bio- en streekproducten TOTAAL FINANCIERING Na de prioritaire financiering van de algemene werking van VLAM is er vanuit de subsidie van de Vlaamse overheid nog een bedrag van euro ter beschikking voor de uitvoering van het horizontaal programma. Een gedeelte hiervan ( euro) is voorbestemd voor de financiering voor de sectoren streekproducten, bioproducten en voor de promotie Korte Keten. Daarnaast wordt er vanuit de werking Korte Keten ook een aanvraag ingediend voor het subsidiëren van een Quick win -project van euro. De eigen inkomsten van de Korte Keten worden voor 2015 geraamd op euro. Daarnaast zijn er financiële opbrengsten ( euro) en wordt er ook geput uit de reserves horizontaal programma ( euro) en Korte Keten ( euro). Het horizontaal programma omvat activiteiten die te maken hebben met de werking van de diensten die de sectorale werking ondersteunen: de marketingcel, de exportcel, de dienst pers en communicatie en de voedingsinformatiecel (VIC). Daarnaast worden er middelen voorzien voor een beperkte sectoroverkoepelende promotiewerking en tot slot valt ook de promotie Korte Keten onder het horizontaal programma. Voor het horizontaal programma wordt voor euro begroot, 10,6 % minder dan in MARKTONDERZOEK In de online research community De Marktmaker (actief sinds 2013) gaat VLAM met een 100-tal consumenten een gesprek aan over allerlei onderwerpen die relevant zijn voor VLAM en zijn sectoren. Daarmee beschikt VLAM naast kwantitatieve ook over interessante kwalitatieve marktinformatie. Er wordt bijvoorbeeld gepeild naar de achterliggende drijfveren van consumenten en naar de appreciatie van VLAMcampagnes. Ook in 2015 zal De Marktmaker-community het hele jaar actief zijn. De cijfers van het gezinspanel (5.000 Belgische gezinnen) over de aankopen voor het thuisverbruik blijven cruciaal in de VLAM-werking. Die gegevens worden aangevuld met een driejaarlijkse studie over het consumptiegedrag. De laatste studie werd uitgevoerd in 2014 en zal herhaald worden in Zodoende kan ook het buitenhuisverbruik van onze producten in kaart gebracht worden. Om de efficiëntie van de communicatiecampagnes te meten zullen ook in 2015 de nodige posttesten uitgevoerd worden. Daarnaast staan er ook nog enkele ad hoc marktstudies op het programma. 10 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

7 HORIZONTAAL PROGRAMMA HORIZONTAAL PROGRAMMA VLAM beschikt op die manier over heel wat marktinformatie, die zo breed mogelijk verspreid wordt. Dit gebeurt via de sectorgroepen van VLAM, via een samenwerking met vakbladen en via persberichten. Verder zal er in 2015 opnieuw een seminarie georganiseerd worden om marktinfo te delen met de hele land- en tuinbouwsector. EXPORTPROMOTIE In 2012 zette VLAM een centrale exportcel op poten. De exportwerking werd sindsdien stelselmatig uitgebreid, zowel op het vlak van prospectie als op het vlak van exportondersteuning. In 2014 was VLAM aanwezig op 21 buitenlandse vakbeurzen waarvan 10 buiten de EU en 8 contactdagen. Voor 2015 is er ook al een deelname aan 20 buitenlandse beurzen voorzien, alsook de organisatie van een zestal contactdagen. In 2015 zal nog meer gefocust worden op markten buiten de EU, naar aanleiding van het Russische handelsembargo. In dit kader heeft VLAM bij de EU ook een voorstel ingediend voor cofinanciering van buitenlandse programma s (voor vlees, groenten & fruit en zuivel). Bij goedkeuring van deze programma s door de EU kunnen we starten met de uitvoering ervan vanaf mei Centraal in de exportwerking van VLAM staan een goede samenwerking en overleg met de exporthandel. Om dat mogelijk te maken richtte VLAM exportwerkgroepen op, wat rechtstreeks overleg met de betrokkenen de exporteurs mogelijk maakt. Per sector werd een exportstrategie uitgewerkt, werden nieuwe doelmarkten gedefinieerd en operationele programma s uitgewerkt. Via het eigen exportinformatiecentrum levert VLAM de nodige basisinformatie aan. De contacten en samenwerking met FIT zijn een belangrijke factor in de verdere uitbouw van de exportwerking van VLAM. Er is een duidelijke taakverdeling tussen beide organisaties: waar FIT inzake exportondersteuning van de voedingssector vooral aanwezig is op de grotere internationale vakbeurzen vooral ten dienste van de voedingsindustrie, is VLAM veeleer aanwezig op de meer gespecialiseerde of sectorale beurzen met meer focus op de versproducten. Behalve periodiek beleidsoverleg, wordt er voor de voorbereiding en uitvoering van promotiegerichte en vooral van de prospectieve acties steeds nauw samengewerkt met de FIT-vertegenwoordigers in het buitenland. VLAM blijft (samen met FIT) ook betrokken bij de exportwerking van het FAVV. Het is belangrijk dat exportbeperkingen ingevolge (phyto)sanitaire omstandigheden snel gedetecteerd en correct gekanaliseerd worden. De exportwerkgroepen binnen VLAM bieden de mogelijkheid om dit voor de VLAM-sectoren op een meer gestructureerde en binnen de sector overlegde manier aan te pakken. Om de Vlaamse exportbedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen in hun exportactiviteiten en om de communicatie naar deze doelgroep te optimaliseren heeft VLAM twee exportwebsites op poten gezet: export.vlam.be: is gericht op exporterende bedrijven en federaties en stelt de marktinformatie die bij het VLAMexportinformatiecentrum beschikbaar is op een snelle, efficiënte en leesbare manier beschikbaar. De meest relevante marktinformatie wordt via sectorspecifieke nieuwsbrieven naar de achterban verspreid. is gericht op buitenlandse importeurs en wil hen laten kennismaken met onze sectoren. Via de vernieuwde exporteursdatabank kunnen ze bovendien op zoek gaan naar exporterende bedrijven en hun productaanbod. PERS EN COMMUNICATIE Persrelaties: service VLAM fungeert vaak als startpunt voor een artikel en helpt zoeken naar contactpersonen, invalshoeken en cijfers. Ook voor productinfo, gratis recepten en beeldmateriaal is VLAM een referentiepunt. Tot slot worden ook marktkennis en marktstudies vaak gevraagd. VLAM verstuurt gericht persberichten naar verschillende doelgroepen via de volledig vernieuwde perswebsite. Mogelijke doelgroepen zijn algemene pers, achterbanvakpers, distributievakpers, buitenlandse vakpers, horecavakpers en publiciteitsvakpers. Ook relaties en VLAMmedewerkers krijgen de persberichten in hun mailbox. Zowel Raad van Bestuur, betrokken sectorgroepen als medewerkers van VLAM krijgen zo zicht op wat vertrekt vanuit de afdeling pers en communicatie. Uiteraard kan iedereen ook volgen via de sociale media én stelt VLAM maandelijks een overzichtelijke kalender van de VLAMactiviteiten samen, zowel voor intern als extern gebruik. Er wordt maximaal ingezet op een grondige berichtgeving via de vakpers. Dit gebeurt zowel via niet-betalende reeksen in de algemene landbouwbladen, maandelijkse kalenders, als persberichten. Ook de inzet op het buitenland via samenwerking met buitenlandse vakbladen (met onder meer perstours op maat van de vakjournalisten) heeft duidelijk effect. Culinaire partnerships met media De sectoren van VLAM zetten sterk in op culinaire partnerships met media. Die samenwerkingen worden centraal gecoördineerd. Zo is er sinds het najaar van 2011 een intensieve samenwerking met Dagelijkse Kost op één, deze samenwerking loopt ook door in Ook ondersteunt VLAM enkele culinaire bijdragen in De Madammen op Radio 2. Kookplatform stevig in het zadel Met eerder bescheiden middelen werd de voorbije jaren een erg succesvol kookplatform uitgebouwd. Dit leidde eenmaal tot de onderscheiding als Site van het jaar en één keer tot een podiumplaats. De site ondertussen ook met mobiele weergave wordt dagelijks up-to-date gehouden en kan rekenen op meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Met de intensieve inzet van sociale media (Facebook, Pinterest en Twitter) worden de site en de producten van bij ons verder gepromoot. Lekker van bij ons blijft met zijn Facebook-fans (najaar 2014) stevig in het zadel. De sociale media worden dan ook grondig gemonitord, zowel qua content als qua betalende advertenties. In 2015 wil VLAM Lekker van bij ons verder uitbouwen als toegankelijke, authentieke kookcommunity, met haalbare recepten met lokale kwaliteitsproducten en aandacht voor de seizoenen. Corporate communicatie De budgetpost corporate communicatie behelst onder meer het beheer van de portaalwebsite de realisatie van VLAM-publicaties (zowel gedrukt als digitaal), en bedrijfslidmaatschappen. Zo is VLAM o.m. lid van het Comité de Liaison, een informeel overlegorgaan van de organisaties voor voedingspromotie uit 15 EU-landen. Inzake corporate communicatie zal VLAM zich ook inpassen in het merkbeleid van de Vlaamse overheid dat momenteel in ontwikkeling is. Cel creatie: besparing door insourcing Binnen de werking van pers en communicatie is ook de cel creatie actief. De cel creatie (lay-outer en copywriter) verzorgt heel wat lay-out en copywriting in eigen huis, wat voor de sectoren naast flexibiliteit ook een hele kostenbesparing oplevert. 12 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

8 HORIZONTAAL PROGRAMMA VOEDINGSINFORMATIE, MEER DAN OOIT RELEVANT De voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van bij ons op een correcte en effectieve manier onder de aandacht brengen en zo een positief imago bezorgen, is de taak van de voedingsinformatiecel (VIC). Daarom volgt VIC de wetenschappelijke literatuur rond voeding en gezondheid op de voet. Consumenten vangen in de media heel wat op over voeding en gezondheid. Stellingen van allerlei gezondheidsgoeroes, extreme voedingshypes of sensationele berichten over opmerkelijke onderzoeksresultaten krijgen echter vaak (te) veel aandacht. Dat kan de consument ertoe aanzetten om de producten van bij ons van het menu te schrappen. VIC wil dan ook voedingsinformatie op basis van relevante, duidelijke, genuanceerde en vooral wetenschappelijk onderbouwde argumenten aanbieden. Alle sectoren binnen VLAM kunnen hiervoor beroep doen op hun expertise. VIC kijkt erop toe dat de verspreide informatie correct is, niet in strijd met de algemeen geldende voedingsaanbevelingen en conform is met de wetgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims. VIC staat ook in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo (Nutrition Information Center). Deze richten zich in hoofdzaak tot voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers. Zij zijn immers een belangrijk aanspreekpunt voor consumenten inzake voeding en gezondheid. Voor de realisatie van deze publicaties en acties wordt nauw samengewerkt met de wetenschappelijke adviesraad van NICE, die borg staat voor het objectieve en wetenschappelijke karakter ervan. De informatie die NICE verspreidt, sluit aan bij de algemene voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). De belangrijkste NICE-informatiekanalen zijn: Nutrinews: driemaandelijks tijdschrift dat duiding geeft bij actuele trends en belangrijke wetenschappelijke inzichten over voeding en gezondheid. Verschillende onderzoeken bij de lezers bevestigen Nutrinews als een betrouwbare en relevante informatiebron. Het blijkt bij de beoogde doelgroep ook een van de meest geraadpleegde tijdschriften. professional te ondersteunen in zijn taak als voedingsvoorlichter, jaarlijks met 3 of 4 nieuwe folders uitgebreid. De gezondheidsprofessional kan op die manier een informatiebundeltje samenstellen helemaal op maat van zijn patiënt/cliënt. Voordrachten rond diverse voedingsthema s, door voordrachtgevers die deel uitmaken van het NICEnetwerk (diëtisten/voedingsdeskundigen). Zij worden grondig gebrieft en van het benodigde voordrachtmateriaal voorzien. Via VIC wordt ook de op til staande herziening van de voedingsaanbevelingen door de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd. Deze herziening kan op termijn mogelijks resulteren in een aanpassing van het huidige voedingsvoorlichtingsmodel de actieve voedingsdriehoek. VIC houdt een vinger aan de pols en informeert de sectoren hierover ten gronde. KORTE KETEN: RECHTVANBIJDEBOER.BE B2B Produceren is niet hetzelfde als verkopen. Met deze boodschap gaat VLAM naar Agriflanders. VLAM stelt er de resultaten voor van een korteketenonderzoek i.s.m. de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij, en reikt mogelijke verbeterpistes aan voor de korte keten. De bedoeling is de producenten uit de korte keten aan te zetten tot lokale marketing via een door een Quick win gefinancierde app over marketing & communicatie. Met een herkenbare huisstijl willen we van Recht van bij de boer dé referentie binnen korte keten maken. Daarom wordt de printshop, met gepersonaliseerd drukwerk voor de licentiehouders, voorzien van nieuwe beelden en printmiddelen. Het aantal verkooppunten op zich en in concreto de licentiehouders zien we graag stijgen tot 300. Het aantal betalende licenties bepaalt immers ook het werkingsbudget. B2C Het is de bedoeling dat dé referentiesite wordt/blijft voor de consument die op zoek is naar producten uit de korte keten. De website en logobekendheid staan hierin centraal. Om deze doelstellingen te bereiken worden opnieuw online media ingezet, zoals de eigen Facebook-pagina en advertenties op Naar gewoonte krijgen de licentiehouders tweemaal per jaar nieuw promotiemateriaal voor hun verkooppunt. De uitdaging voor 2015 is lokaal netwerken en gemeentebesturen hierbij betrekken. De concrete invulling dient nog te gebeuren. ANDERE ACTIES VLAM neemt deel aan Agriflanders, de Vlaamse landbouwen tuinbouwbeurs, waarvan VLAM ook partner is. De volgende editie van Agriflanders vindt reeds plaats in januari. Met deze deelname wordt de werking van VLAM voorgesteld aan het aanwezige publiek, maar anderzijds is het ook een vorm van achterbancommunicatie, met onder meer de aanwezigheid van de kwaliteitsvzw s die zo rechtstreeks in contact komen met hun klanten. Samen met andere relevante partners (Toerisme Vlaanderen, FIT, FEVIA en Horeca Vlaanderen) is er een overleg opgestart rond een project om de Vlaamse gastronomie beter te promoten in het buitenland. Dit project zal in de loop van 2015 verder uitgewerkt worden. De website bevat een schat aan voedingsinformatie op maat van gezondheidswerkers en consumenten, ook mobiel vlot toegankelijk. De website relevante en actuele informatie en praktische tools op maat van de huisartsenpraktijk. Deze website werd in 2014 volledig vernieuwd en is sindsdien ook toegankelijk voor diëtisten. De reeks NICE-TO-KNOW-folders om de gezondheids- 14 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

9 Gegratineerde aardappelen met Ardeense hesp SECTOR AKKERBOUW INGREDIËNTEN (4 personen) 1,3 kg vastkokende aardappelen 200 g Ardeense hesp 2 dl room 1 dl melk 100 g mozzarella 1 bosje bieslook 1 zoete ui 1 el bonenkruid peper en zout BEREIDING Schil de aardappelen, gaar ze gedurende 8 minuten in de microgolfoven en snijd ze in dunne plakken. Neem een bakblik en leg hierin een vel boterpapier. Verdeel hierin 1/4 van de aardappelen. Leg hierop een aantal sneetjes ham. Snipper de kruiden en de ui fijn en strooi over de hesp. Herhaal dit tot alle ingrediënten opgebruikt zijn. Breng de melk en room aan de kook en kruid met peper en zout. Giet over de aardappelen. Bak gedurende 10 minuten in een voorverwarmde oven op 230 C. Bestrooi daarna met de geraspte mozzarella en bak nog 10 minuten. Geef er een lekker veelkleurige tomatensalade bij met rode, gele en groene tomaatjes, pijpajuin, peterselie, olie, azijn, peper en zout.

10 SECTOR AKKERBOUW SECTOR AKKERBOUW Na de studenten en de Italianen willen we in 2015 ook de singles meer verse aardappelen doen eten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING PROGRAMMA AARDAPPELEN - promotiefonds akkerbouw inkomsten vrijwillige bijdragen (verwerkte groenten) afname sectoraal reservefonds EU-cofinanciering andere inkomsten TOTAAL promotie aardappelen binnenlandse campagne generieke campagne verse aardappelen frietactie overheveling biosector diverse initiatieven acties buitenland deelname aan vakbeurzen contactdagen World Potato Congress, Peking pr-acties vakpers initiatieven ledenorganisaties innings- en werkingskosten promotie pootgoed acties binnenland deelname beurzen/ advertenties acties buitenland deelname vakbeurzen en contactdagen pr-acties promotiemateriaal promotie zaaizaden promotie zaaigranen (B2B) promotie voedergewassen (B2B) promotie tuinbouwzaden (B2B) algemeen zaaizaden promotie verwerkte groenten binnenland buitenland diverse acties TOTAAL Binnenland De aardappel. Thuis in elke keuken, zo luidt de slogan van de door de EU gecofinancierde campagne voor verse aardappelen. De campagne wil de consumptie van verse aardappelen stimuleren bij doelgroepen die weinig aardappelen eten, zoals de studenten en Italianen uit de tvspots. In het derde jaar van de campagne komen daar ook nog de singles als doelgroep bij. Door middel van recepten wil VLAM aantonen dat je ook met aardappelen lekkere en verrassende gerechten kan bereiden, zonder dat dit veel tijd in beslag neemt. De campagne past binnen de strategie om het volumeaandeel van aardappelen binnen de maaltijdbegeleiders (deegwaren en rijst) te stabiliseren door het imago van aardappelen te moderniseren. Op het programma staan: een nieuwe tv-spot, een activatieactie, online advertising en nieuwe recepten. Voor echt lekkere frietjes moet je naar de frituur, dat is de boodschap van de frietcampagne. Tijdens de Week van de Friet krijgt de frituur dan ook alle aandacht. VLAM wil met deze actie het aandeel van de frituur binnen het frietverbruik verhogen. Door het vakmanschap van de friturist en de unieke sfeer van de frituur zijn de frietjes van de frituur immers onweerstaanbaar en niet te evenaren. Het uitwerken van de nieuwe campagne zal in de loop van 2015 gebeuren, na evaluatie van de campagne B2B VLAM ondersteunt bedrijven op verschillende manieren: door het verstrekken van marktinformatie, vermelding op de exporteurdatabank en deelname aan beurzen. Aardappelproducenten die een klas op bezoek krijgen kunnen hiervoor gadgets aanvragen. In 2015 is budget voorzien om nieuwe gadgets aan te maken. De belangrijkste beurs op de agenda blijft Fruit Logistica in Berlijn (van 4 tot en met 6 februari), dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor de Europese AGF-wereld. De aardappelsector (consumptie- en pootaardappelen) zal in Berlijn vertegenwoordigd zijn met 7 bedrijven. Naast deze beurs staan ook Fruit Attraction te Madrid en de deelname aan Potato Europe te Kain op het programma. Daarnaast kijkt VLAM in de loop van 2015 uit naar andere opportuniteiten voor de Vlaamse aardappelsector en naar mogelijkheden om samen te werken met de verwerkende industrie voor het opzetten van een imagocampagne. 18 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

11 SECTOR AKKERBOUW In 2015 vindt het World Potato Congress plaats in Peking (eind juli). Op dit congres zal VLAM een stand voorzien waar de campagne voor de aardappelverwerkende industrie in de kijker staat. Vanaf het najaar van 2014 verschijnt de nieuwsbrief Aardappelnieuws uit Vlaanderen enkel nog digitaal. De nieuwsbrief zal minstens 2 maal per jaar vertrekken, 1 keer naar aanleiding van Fruit Logistica en 1 keer naar aanleiding van Potato Europe. Indien er in de loop van 2015 interessant nieuws te vertellen is, kan er nog een extra nieuwsbrief bijkomen. Begin 2015 zal in overleg met de exporteurs de bestemming voor de contactdagen in het najaar worden bepaald. POOTGOED Binnenland Voor pootgoed blijft de strategie ongewijzigd: het verbruik van Vlaams gecertificeerd pootgoed bevorderen. In 2015 vinden opnieuw de Werktuigendagen plaats. VLAM zal vertegenwoordigd zijn op de stand van het Departement Landbouw en Visserij met de sectoren pootgoed en zaaizaden. Voor de beurs zal VLAM een actie op touw zetten die bezoekers van de beurs moet aanzetten een bezoek te brengen aan de VLAM-stand. De uitwerking van deze actie zal in het voorjaar van 2015 worden bekeken. Een advertentie in de relevante vakbladen zal de aanwezigheid van VLAM aankondigen. Naast de actie op de Werktuigendagen wordt in het begin van het jaar ook een brochure verstuurd die aardappeltelers wil aansporen Vlaams gecertificeerd pootgoed te kopen. Buitenland In het buitenland wordt hoofdzakelijk ingehaakt op de promotieacties van de aardappelsector. Voor 2015 zijn dit deelname aan Fruit Logistica, Fruit Attraction, Potato Europe (Kain) en contactdagen. Tuinbouwzaden Net als in 2014 zal een brochure worden verstuurd naar openbare besturen en groendiensten om bij het aanleggen van grasvelden de voorrang te geven aan natuurlijk gras in plaats van kunstgras. VERWERKTE GROENTEN De sector verwerkte groenten heeft zijn strategie grondig aangepast. Vanaf 2015 zal enkel nog campagne worden gevoerd rond vriesverse groenten (concept: FREEZE) en zal de promotie zich richten op het buitenland, met focus op Duitsland. Door middel van deelname aan de beurs Internorga in Hamburg (midden maart) willen we de foodsector in Duitsland overtuigen om gebruik te maken van vriesverse groenten. Daarnaast zal de sector ook de nodige aandacht krijgen op de Wereldtentoonstelling in Milaan (mei november). Door middel van een contactmoment met de pers zullen de voordelen van vriesverse groenten in de verf worden gezet. ZAAIZADEN Zaaigranen De doelstelling blijft het verhogen van het aandeel van gecertificeerd zaaigraan. Deze boodschap zal door middel van een actie op Werktuigendagen en advertenties in de kijker worden gezet. Voedergewassen In 2015 zullen weideverjonging en vernieuwing onder de aandacht gebracht worden door middel van een brochure gericht naar de melkveehouders. 20 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

12 Papillot van rood fruit met kriekenbier SECTOR GROENTEN EN FRUIT INGREDIËNTEN (4 personen) 2,5 dl kriekenbier uit Zuid-West-Vlaanderen 120 g rietsuiker 200 g aardbeien 200 g kersen 200 g blauwe bessen 200 g frambozen 40 g boter 8 Antwerpse handjes vanille-ijs (optioneel) BEREIDING Was, indien nodig, het fruit en verdeel het over vier Q-bags. Strooi er de suiker over en overgiet met het kriekenbier. Doe er nog een klein klontje boter bij en sluit de Q-bags. Leg de Q-bag op de barbecue en laat een viertal minuten garen tot de boter gesmolten is en het sap begint te pruttelen. Open de Q-bag en giet het fruit in een diep bord, werk af met wat verkruimelde Antwerpse handjes. Voor de liefhebbers is een bolletje vanille-ijs een leuk extraatje. Recept: hobbykok Geert,

13 SECTOR GROENTEN EN FRUIT SECTOR GROENTEN EN FRUIT In 2015 zet VLAM verder in op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - promotiefonds groenten en fruit inkomsten vrijwillige bijdragen (Flandria) cofinanciering EU cofinanciering SALK andere inkomsten TOTAAL PROGRAMMA - binnenland deelprogramma groenten (Flandria) consumentencampagne Flandria andere acties acties fruit EU-campagne Conference België acties fruit binnenland acties witloof acties groenten en fruit schoolfruitcampagne andere acties marktonderzoek buitenland acties Duitsland EU-campagne Conference Duitsland acties Frankrijk acties andere landen promotie witloof buitenland deelname Europese buitenlandse vakbeurzen contactdagen SALK China en Canada EU-campagne Taste of Europe overheveling promotiefondsen biosector innings-, administratie- en werkingskosten TOTAAL De sector heeft in de loop van 2014 werk gemaakt van de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de generieke promotie van groenten en fruit met ook al enige impact op het programma Door het Russische embargo waren er echter andere prioriteiten. Het blijft evenwel de doelstelling om de langetermijnvisie in de loop van 2015 om te zetten in een meerjarenactieprogramma. In 2015 zet VLAM verder in op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor de door het Russische embargo getroffen producten, en dat met drie grote campagnes: Met de opening van de Canadese markt voor Conference in het verschiet start VLAM een campagne in Canada waarbij deze peer zal bekendgemaakt worden bij de consument. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SALK-middelen. Naast Canada is ook Duitsland een interessante markt voor Conference is het laatste jaar van de eerste campagne voor Conference-peren in Duitsland, Nederland en België. Samen met GroentenFruit Bureau hoopt VLAM echter om een verlenging van de cofinanciering in de wacht te slepen en de acties in Duitsland te kunnen voortzetten. op de opbouw/verbetering van het imago van verse groenten en fruit van Europese/Belgische oorsprong en beoogt anderzijds een verhoging van de export naar derde landen. In het binnenland worden in 2015 twee nieuwe promotiecampagnes opgestart, nl. voor Flandria en voor de Belgische appel. We blijven inzetten op de promotie voor witloof en aardbeien. Tot slot blijft VLAM ook een bijdrage leveren aan de Europese schoolfruitactie. Bovenop de Conference-campagnes in Canada en Duitsland en de deelname aan beurzen in derde landen investeert VLAM ook middelen in beursdeelnames in Europa (Fruit Logistica, Berlijn en Fruit Attraction, Madrid). Voornamelijk in de kernmarkten Duitsland en Frankrijk blijven we de kaart van Flandria trekken door bij de aankopers de associatie met kwaliteitsproducten verder te belichten. Indien de opportuniteit zich voordoet, zal VLAM uitkijken naar extra locaties voor contactdagen in prospectielanden. Via de Europese campagne Taste of Europe is VLAM aanwezig in Canada, Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze derde-landen-campagne focust enerzijds 24 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

14 SECTOR GROENTEN EN FRUIT BINNENLAND Europese schoolfruitactie Samen met het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid en de Europese Commissie stelt de sector groenten en fruit opnieuw middelen ter beschikking om de Europese schoolfruitactie te financieren. Hierbij krijgt elke Vlaamse school de mogelijkheid om iedere week tegen een sterk verminderde prijs fruit en groenten te verdelen bij de leerlingen van het basisonderwijs. De campagne spoort de leerkrachten (en ook ouders) aan om met de kinderen fruit te schillen en samen op te eten. Vaak wordt er ook een gezonde bewegingsactiviteit aan gekoppeld. Flandria In 2015 gaat de promotie voor Flandria een andere richting uit. De voorbije jaren werden alle middelen ingezet om Flandria verder bekend te maken als hét kwaliteitslabel van groenten en fruit, met als doelstelling van Flandria het voorkeurmerk van de consument te maken. De resultaten van deze mediacampagne bleven niet uit want jaar na jaar steeg de bekendheid van het merk. Wegens het uitblijven van de zichtbaarheid op het winkelpunt gooit VLAM het roer echter om. VLAM zal Flandria verder promoten als kwaliteitslabel en vooral inzetten op meer zichtbare aanwezigheid op de winkelvloer. Promotie witloof In 2014 startte VLAM een promotiecampagne voor witloof gericht op gezinnen met kinderen. Hierbij stond de veelzijdigheid van witloof in de kijker door middel van originele, frisse en toegankelijke recepten die perfect op tafel passen bij gezinnen met kinderen. In januari 2015 zal hieraan een vervolgactie gekoppeld worden op de winkelvloer: Popeye in het land van witloof. Promotie Conference Midden 2012 werd Conference. Altijd een goed idee opgestart, een samenwerking tussen VLAM en GroentenFruit Bureau die kan genieten van Europese cofinanciering. Deze driejarige campagne (midden 2012 tot midden 2015) beoogt een verhoging van de consumptie van Conference-peren in Duitsland, Nederland en België bij gezinnen met kinderen. De boodschap luidt dat de Conference-peer een heel veelzijdige peersoort is die je zowel zacht als knapperig kan eten. Het Belgische luik, dat midden september 2015 eindigt, omvat consumentgerichte acties zoals een online campagne, winkelacties en een radiospot. Voor het Duitse luik werd een verlenging aangevraagd bij Europa. Promotie aardbeien In 2015 zal VLAM verder inzetten op bewustwording bij de consument rond de beschikbaarheid van Belgische aardbeien van topkwaliteit in het najaar. Het actieprogramma krijgt verder vorm in Promotie Belgische appel In 2015 zal er gefocust worden op promotie van appelen in het binnenland. Hierbij moet de Belgische appel opnieuw op de kaart worden gezet. De Jonagold zal centraal staan maar ook ander appels kunnen opgenomen worden. De voorkeur gaat uit naar acties in het begin van het seizoen. Er wordt gestreefd naar een goede en eenduidige herkenbaarheid van de Belgische appel op het winkelpunt. Het actieprogramma krijgt verder vorm in BUITENLAND VLAM besteedt de meeste aandacht aan de belangrijkste kernmarkten Duitsland en Frankrijk. In beide landen wordt het Flandria-keurmerk het hele jaar onder de aandacht gebracht van de aankopers van groenten en fruit via samenwerkingen met de belangrijkste vakbladen (publicitair én redactioneel), promotieacties in samenwerking met Duitse en Franse grootdistributiebedrijven d.m.v. folderinlassingen, voorkeurplaatsing op het verkooppunt, productdemonstraties Deze niet-aflatende focus wil Flandria met een huidige bekendheid van meer dan 90% bij de inkoopverantwoordelijken in deze landen als sterk merk in de fruit- en groentesector top of mind houden. De aanwezigheid op de belangrijkste Europese vakbeurzen blijft een erg belangrijk element in de buitenlandse promotiewerking. De beurzen bieden zowel de mogelijkheid om contacten met bestaande klanten in stand te houden als om nieuwe klanten te ontmoeten. In 2015 zal VLAM traditiegetrouw aanwezig zijn op de belangrijkste groenteen fruitbeurzen in Europa: Fruit Logistica Berlijn (4-6 februari 2015) en Fruit Attraction Madrid (oktober 2015). Naast aanwezigheid op de Europese vakbeurzen blijft VLAM uitkijken naar afzetmogelijkheden op nieuwe markten. Taste of Europe, een driejarige campagne ( ) met steun van de Europese Unie, loopt in 2015 af. We focussen voornamelijk op de opbouw/verbetering van het imago van verse Europese groenten en fruit. VLAM mikt met deze campagne op Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische Emiraten. In 2015 staan alvast 6 beurzen op het programma: World Food Moskou, Foodex Tokio, PMA Atlanta, Asia Fruit Logistica Hong Kong, WOP Dubai en CPMA Montreal. Verder omvat deze campagne ook contactdagen, workshops en bezoeken aan Belgische exporteurs, producenten en coöperaties van een selectie opinieleiders en aankopers van verse groenten en fruit uit deze derde landen. Ondanks het embargo blijft VLAM in 2015 inzetten op Rusland. Er wordt een (kleinere) standoppervlakte voorzien (100 m 2 ) op de beurs World Food Moscow, zodat de sector contact kan houden met de Russische afnemers. Achter de schermen wordt eveneens gewerkt aan een promotieactie van zodra de ban opgeheven wordt. Het Duitse luik van de campagne Conference. Immer eine gute Idee loopt af midden september 2015 maar hier hopen we een doorstart te kunnen nemen met een verlenging van de Europese cofinanciering. D.m.v. degustaties, vnl. in de regio Noord-Rijnland-Westfalen, maakt het Duitse publiek kennis met de Conference als peer die je zowel knapperig als sappig kan eten. We hopen het aantal tastings fors te kunnen opdrijven en uit te breiden naar andere regio s, om zo nog meer Duitse consumenten te laten kennismaken met onze Conference. Naast promotie voor Conference in Duitsland richt VLAM zich voor peren ook op de Canadese markt. Aangezien de Canadese voedselveiligheid het licht op groen heeft gezet voor de invoer van Belgische peren is promotie nu aan de orde. De eerste uitvoer van Belgische peren zal ondersteund worden d.m.v. degustaties op de winkelvloer. Hiervoor werd budget voorzien vanuit SALK. In 2015 worden de bestaande promotie-initiatieven rond witloof in Zwitserland in de mate van het mogelijke voortgezet in samenwerking met de belangrijkste afnemers/ grootdistributeurs. Het wordt echter steeds moeilijker om specifieke acties voor Belgisch witloof te organiseren. Tot slot adverteert VLAM in buitenlandse vakbladen over de hele wereld. Deze inlassingen verschijnen in vakbladen en op websites in functie van het productaanbod, maar meestal ook gelinkt aan de aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen en contactdagen. 26 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

15 Phalaenopsis Deze oogstrelende orchidee met ranke stelen, glimmende bladeren en vlinderachtige bloemen brengt je stijl, klasse en een vleugje Azië. SECTOR SIERTEELT BLOEMEN ALS VLINDERS Phalaenopsis, komt van het Griekse phalaina (mot) en opsis (gelijkend). De bloemen van de Phalaenopsis lijken op vliegende motvlinders. Daardoor wordt de plant ook wel Vlinderorchidee genoemd. De bloemen zijn er in het paars, roze, zalmkleur, wit en geel en hebben vaak een creatief gespikkeld of gestreept patroon. HELEMAAL UIT AZIË EN AUSTRALIË De Phalaenopsis heeft behoorlijk wat reiservaring. De plant werd rond 1700 ontdekt in de tropische regenwouden van Azië en Australië en kwam met ontdekkingsreizigers mee naar West-Europa. De orchidee is van nature gewend om te groeien in bomen en op rotsen, maar doet het ook uitstekend op jouw vensterbank of bureau. TIPS Zet de Phalaenopsis op een plaats met voldoende licht, maar vermijd felle zon tussen april en oktober. Als de wortels wit zijn geworden, wil de plant graag een slokje. Dompel de pot eens in de 7 tot 10 dagen ongeveer 10 minuten onder in lauw (regen)water zodat de wortels zich kunnen volzuigen met vocht. En als de verwarming aan staat, kun je de bladeren regelmatig besproeien. Bovendien kun je de plant bemesten met orchideeënvoeding. Van november tot en met februari een keer per maand, de rest van het jaar twee keer per maand. Daar wordt je Phalaenopsis blij van.

16 SECTOR SIERTEELT SECTOR SIERTEELT Bloemen en planten, da s echt genieten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - promotiefonds sierteelt inkomsten productie handel tuinaanleg andere inkomsten (financiële opbrengsten) TOTAAL PROGRAMMA - intersectoraal generieke campagne jongerencampagne (FLOOR) voorziening EU-campagne sponsoring tv-programma Groenland marktonderzoek innings-, administratie- en werkingskosten productie acties buitenland acties Gentse azalea acties Openbaar groen / Beter buurtgroen wedstrijd De Vlaamse tuinaannemer tuinaanleg campagne De tuin is keihard genieten B2B-campagne Beter buurtgroen wedstrijd De Vlaamse Tuinaannemer acties Openbaar groen handel promotiematerialen acties floristerie acties tuincentra TOTAAL VLAM wil in 2015 de trend van dalende sierteeltaankopen ombuigen of in ieder geval stabiliseren met seizoensgerichte acties. De jongerencampagne Floor en de generieke campagne voor het brede publiek worden voortgezet, net als het exportprogramma van contactdagen en vakbeursdeelnames in prospectieve markten. SECTOROVERKOEPELENDE INITIATIEVEN In de generieke campagne Bloemen en planten, da s echt bundelen we de acties in twee speermomenten: het voorjaar en het najaar. We starten al meteen op tweede nieuwjaarsdag met de actie Kerstboom eruit, kamerplant erin. In het voorjaar wordt het Lenteweekend na 10 jaar opgefrist. Het weekend wordt gespreid over een hele maand vanaf de start van de lente tot 18 april onder de slogan Lente, da s echt de bloemetjes buitenzetten met een vierweekse actieflow i.s.m. de verkooppunten en Radio 2. In het najaar luiden radiospots het ideale plantseizoen in met een voortzetting van de campagne en de slogan Een boom, haag of struik die echt bij jou past? Die vind je hier. Bloemen en Groen, da s echt jouw ding. Vanaf 15 maart start op één opnieuw het programma Groenland waarin Bartel Van Riet groen van bij ons én de diensten van de tuinaannemer promoot. PRODUCTIE Binnenland De productiesector focust op openbaar groen via de ondersteuning van de wedstrijd Groene Lente, georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen. Ook Entente Florale, een Europese wedstrijd voor steden en gemeenten, wordt ondersteund. De boomkwekerijsector ondersteunt de editie 2015 van de Vlaamse Tuinaannemer, om zo het brede aanbod van boomkwekerijmateriaal bij de tuinaannemers te promoten. De boomkwekers maken nu ook volwaardig deel uit van het platform voor groenambtenaren, tuinaannemers en boomkwekers. Voor de Gentse azalea, vooral een exportproduct, wordt er in 2015 meer in het buitenland geïnvesteerd, met Frankrijk en Duitsland als voornaamste kernmarkten. In België zal VLAM deelnemen aan Wonen Mechelen (24/01-1/02/15), Fleuramour Bilzen (25-28/09/15) en aan populaire lifestyle- en interieurbeurzen. Daarnaast zijn er ook nog sterk mediagerichte acties zoals het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Alle acties van de generieke campagne worden ondertekend met 30 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

17 SECTOR SIERTEELT Verder wordt er ook een startbudget voorzien voor een nog bij de EU in te dienen promotiecampagne. De aanvraag zal in de loop van 2015 samen met Nederland ingediend worden, maar de concrete uitwerking van de campagne dient nog te gebeuren. Om de tuinaannemers nauwer te betrekken bij de uitvoering van de campagnes, worden er op regelmatige basis nieuwsbrieven met informatie over de acties verspreid, steeds met de aansporing zich te laten registreren. Buitenland De strategielijn wordt verder gevolgd: onderhoud van de kernmarkten door de deelname aan de belangrijke internationale vakbeurzen in Duitsland IPM, Essen (27/01 30/01/15), Fruit Logistica, Berlijn (4-6/02/15) en in Frankrijk Salon du Végétal, Angers (17-19/02/15). Over een eventuele deelname aan de Flora Holland Trade Fair in Aalsmeer (4-6/11/15) wordt nog verder met de sector overlegd. De B2B-communicatie op deze kernmarkten wordt opgevoerd via samenwerking met buitenlandse vakbladen, waarmee een goede verstandhouding is opgebouwd tijdens de jaarlijkse vakpersbezoeken. VLAM maakt afspraken inzake redactionele aandacht en betalende publiciteit voor de sierteeltsector. Via de gevoerde acties wordt ook over de exportwebsite gecommuniceerd. De contactdagen in het buitenland die i.s.m. de plaatselijke FIT-kantoren georganiseerd worden blijven een belangrijk instrument voor het prospecteren van nieuwe markten. Voor 2015 staan er voorlopig drie contactdagen op het programma. Na een bezoek van een delegatie Wit-Russen aan FLORALL (4-5/03/14) wordt nu een tegenbezoek georganiseerd in juni 2015 i.s.m. de Vlaamse Kamer van Koophandel in Minsk. Verder zijn er contactdagen in Estland en Finland gepland, wellicht in combinatie met een derde deelname aan Elmia Garden, Zweden (29-30/09/15). Na de succesvolle contactdagen in Poznan in juni 2014, worden de contacten warm gehouden via een VLAM-groepsdeelname aan de vakbeurs Gardenia, Poznan (26-28/02/15). Voor de Gentse azalea s worden in het buitenland acties voorzien in samenwerking met de handel; er is de jaarlijkse Italiaanse Moederdagactie in mei en de Zweedse Viktoriafondsactie in november. Bij deze acties gaan vele duizenden azalea s de deur uit. In 2015 worden B2B-acties in Frankrijk en Duitsland voorzien om de azalea op een moderne manier te presenteren. Verder zijn er op beide markten acties in tuincentra i.s.m Vlaamse handelaars voorzien. De vernieuwde website is ondertussen in verschillende talen beschikbaar. TUINAANLEG De campagne met de buxusdame en de nieuwe slogan Een tuin is keihard genieten zet de consumenten via radiospots, publireportages en online (SEA) aan om een bezoek te brengen aan Ook de volgende tuinbeurzen staan op het programma: Bouw & Reno Antwerpen Expo (10-18/1), Tuinexpo Kortrijk (27/2-2/3), Tuinbeurs Genk (6-9/3) en de Tuindagen Beervelde (8-10/5) met uitreiking van de prijs Beloftevolle Hovenier. Op de website kunnen consumenten alle mogelijke informatie over tuinen en tuinaanleg vinden, naast informatie over tuinaannemers uit hun regio. De inspanningen van de laatste jaren en het verbeteren en adverteren van de site resulteren in steeds stijgende bezoekersaantallen op de website. De wedstrijd de Vlaamse Tuinaannemer, die ieder jaar de meest geslaagde realisaties op het vlak van tuinaanleg bekroont, is in 2015 reeds aan zijn 19de uitgave toe. Het vakmanschap van de tuinaannemer wordt duidelijk in de verf gezet. Er wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de begeleidende brochure en de infopanelen. In 2015 zal er een publieksprijs aan de wedstrijd verbonden worden, zodat nog meer consumenten kunnen aangesproken worden. Met de B2B-campagne Beter Buurtgroen wil VLAM de diensten van de tuinaannemers promoten bij de openbare besturen. De campagne kwam in het verleden aan bod op In 2015 zal deze site samenvloeien met waarop plantenfiches en een database met boomkwekers terug te vinden zijn. Op die manier is er één platform over openbaar groen, waar groenambtenaren, tuinaannemers en boomkwekers elkaar en interessante informatie kunnen vinden. In 2015 wordt er verder geïnvesteerd in de website. Er zullen ook opnieuw artikels verschijnen in het vakblad Groencontact. De tuinaanlegsector zal ook in 2015 verder de wedstrijden Groene Lente en Entente Florale ondersteunen. In het kader van Groene Lente zal er opnieuw een Beter Buurtgroen -award uitgereikt worden voor het mooiste openbaar-groenproject gerealiseerd met medewerking van een tuinaannemer. KLEINHANDEL Er worden opnieuw actieposters aangemaakt rond de voornaamste bloemenfeestdagen in lijn met de vernieuwde generieke campagne. De groothandel is een belangrijke partner in het verspreiden van de boodschap en het materiaal naar de floristen. Via een samenwerkingsakkoord worden regionale demo s ondersteund. Hier dient onderzocht te worden hoe men meer op de generieke campagne kan inspelen. De tuincentra bundelen hun krachten om de voorjaars- en najaarsacties van de generieke campagne inhoud te geven. 32 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be

JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be VLAM.be JAARPROGRAMMA 2015 Lekker VAN BIJ N VAN BIJ Groen N Volg ons op www.facebook.com: /lekkervanbijons.be /groenvanbijons.be Volg ons op www.twitter.com: @Lekkervanbijons @VLAM_be INHOUD VOORWOORD

Nadere informatie

Sterk inzetten op EXPORTPROMOTIE. Kracht van LOKALE PRODUCTIE

Sterk inzetten op EXPORTPROMOTIE. Kracht van LOKALE PRODUCTIE COVER Sterk inzetten op EXPORTPROMOTIE Kracht van LOKALE PRODUCTIE Optimale dienstverlening ACTIES voor de pers Hulp bij ondernemen LEKKER VAN BIJ ONS Overtuigende CAMPAGNES Volg ons op www.facebook.com:

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw PROGRAMMA 2013. VLAM Programma 2013 1

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw PROGRAMMA 2013. VLAM Programma 2013 1 Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw PROGRAMMA 2013 VLAM Programma 2013 1 VLAM Programma 2013 2 Woord vooraf Beste lezer, Mensen die positief denken, zien meer mogelijkheden, staat te lezen

Nadere informatie

nr. 869 van LYDIA PEETERS datum: 2 september 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Fruit- en groentetelers - Europese steun

nr. 869 van LYDIA PEETERS datum: 2 september 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Fruit- en groentetelers - Europese steun SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 869 van LYDIA PEETERS datum: 2 september aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Fruit- en groentetelers - Europese steun Sinds 2014 wordt met Europees

Nadere informatie

VLAM 2009. programma

VLAM 2009. programma VLAM 2009 programma VLAM 2009 programma welkom Als VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, voeren wij promotie voor de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten, zowel in binnen-

Nadere informatie

nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Witloof - Evolutie - Export

nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 30 augustus 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE Witloof - Evolutie - Export SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 856 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 3 augustus 216 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Witloof - Evolutie - Export Witloof, althans grondwitloof,

Nadere informatie

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten

Ontbijt Frittata. Bereidingswijze. Ingrediënten Recepten 2.1 Ontbijt Soms is het niet een kwestie van nieuwe recepten bij de hand hebben voor het ontbijt, maar gewoon net even anders tegen het ontbijt aan kijken. Wij zijn als Nederlanders gewend om

Nadere informatie

PROSPECTIE DOORGELICHT. nieuwe markten. 11 sectoren

PROSPECTIE DOORGELICHT. nieuwe markten. 11 sectoren PROSPECTIE nieuwe markten DOORGELICHT 11 sectoren Kies bewust voor DOSSIER: MYSTERYSHOPPERS Eerste keer LEKKER VAN BIJ ONS Europese cofinanciering op pad BIER Volg ons op www.facebook.com: /lekkervanbijons.be

Nadere informatie

Kansendossier Biologische producten en landbouw. België

Kansendossier Biologische producten en landbouw. België Kansendossier Biologische producten en landbouw België Biologische producten en landbouw in België De vraag naar bioproducten zit in België al enkele jaren in de lift en blijkt bovendien bijzonder crisisbestendig.

Nadere informatie

vers opgevist door onze vissers ZEEWOLF afschuwelijk lekker!

vers opgevist door onze vissers ZEEWOLF afschuwelijk lekker! vers opgevist door onze vissers ZEEWOLF afschuwelijk lekker! Een krokant slaatje gecombineerd met het zachte maar stevige visvlees van zeewolf: heerlijk! witloofslaatje met kerstomaat, gebakken zeewolf

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water BASISRECEPTEN DEEG Pasteideeg 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water Meng alle ingrediënten tot er een deegmassa ontstaat. Dek het deeg vervolgens af en laat het 3 uur rusten. Rol het

Nadere informatie

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be

Vergeten recepten. Ideeën en inspiratie. www.weekvandesmaak.be Vergeten recepten Ideeën en inspiratie www.weekvandesmaak.be SOEP VAN PASTINAAK EN WORTEL MET GEKRUIDE YOGHURT Benodigdheden (voor 6 personen) 1 ui 625 g pastinaak 500 g wortelen kippenbouillon 90 g gewone

Nadere informatie

verzorging CSPE BB 2016

verzorging CSPE BB 2016 verzorging CSPE BB 2016 bijlage recepten gebonden soep en boerenomelet varianten a varianten b PB-0711-b-16-1-b 1 / 5 lees verder variant a Gebonden kerriesoep ingrediënten voor twee personen 1 ei 30 gram

Nadere informatie

Flandria-spruitjes: dagvers en supergezonde wintergroente

Flandria-spruitjes: dagvers en supergezonde wintergroente Flandria-spruitjes: dagvers en supergezonde wintergroente De lagere temperaturen hebben het spruitjesseizoen een boost gegeven. Handgeschoonde spruitjes creëren een kwalitatieve meerwaarde die de handel

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

Vegetarische gerechten van Gery Mulder

Vegetarische gerechten van Gery Mulder Vegetarische gerechten van Gery Mulder Tomaten preisoep... 1 Zuuurkoolschotel, een echt wintergerecht... 2 Aardappelgerecht... 3 Rabarber met een variatie... 5 Natte preipot... 6 Tomaten preisoep Benodigd:

Nadere informatie

Vlaamse landbouwpromotie in internationaal perspectief

Vlaamse landbouwpromotie in internationaal perspectief Peter Broeckx Vlaamse landbouwpromotie in internationaal perspectief We leven in een welvarend land met overvloed. We eten dagelijks ons buikje rond en hebben hiervoor de keuze uit een schier oneindig

Nadere informatie

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen

Tof! kookboek. Lekker koken in 8 stappen Tof! kookboek Lekker koken in 8 stappen Stichting Communicatie Samen koken Samen koken, lekker eten en elkaar ontmoeten. Het Tof! kookboek nodigt je uit dat te doen. In dit boek staan 60 recepten. Bij

Nadere informatie

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE

KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE KOPIEERBLAD 3 LES 6, 7 EN 8 - RECEPT SAPJE - 3 l sinaasappelsap - 1 l druivensap - 1 appel, 1 sinaasappel, druiven - kristalsuiker - Giet de beide vruchtensappen in een grote kom. - Schil de appel en de

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Boursin-hapje met zalm

Boursin-hapje met zalm Boursin-hapje met zalm Ingrediënten (10 stuks): 2 plakjes gerookte zalm Verse Dille ¼ doosjes Boursin (kruidenkaas) plasticfolie : 1. Beleg de plakjes gerookte zalm heel dik met Boursin en verse dille.

Nadere informatie

Promotieplan seizoensbloemen

Promotieplan seizoensbloemen Promotieplan seizoensbloemen 2014-2016 promotiecommissie PurE seasonal flowers Jacqueline Doornekamp 5 maart 2013 Inleiding De seizoenen zijn heel belangrijk in de keten. Toch worden de verkoopkansen niet

Nadere informatie

Welke van de drie uitspraken is correct? Omcirkel het correcte antwoord (a, b of c).

Welke van de drie uitspraken is correct? Omcirkel het correcte antwoord (a, b of c). BELGISCHE FRIETJES: OEFENINGEN Welke van de drie uitspraken is correct? Omcirkel het correcte antwoord (a, b of c). 1. a. Vroeger at men frietjes uit een kartonnen bakje, nu uit een plastieken bakje en

Nadere informatie

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper.

Voeg de room en de kruiden toe en warm nog 1 minuut door. Breng de soep op smaak met zout en versgemalen peper. Receptuur t Streekfornuus voor ZorgAccent Het kerstmenu: *Lichtgebonden crèmesoep met tuinkruiden *Varkenshaasmedaillons met champignonsroomsaus *Gebakken aardappelen/aardappelpuree *Gemengde sla *Miniquiche

Nadere informatie

Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling. Kalkoenbouten met curry. Clafoutis met krieken of peren

Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling. Kalkoenbouten met curry. Clafoutis met krieken of peren Menu 25. Bladerdeeg met hartige tomatenvulling Kalkoenbouten met curry Clafoutis met krieken of peren Ingrediënten (12 porties) 120 gr sjalot 3 teentjes knoflook 800 gr gepelde en ontpitte tomaten 200

Nadere informatie

Zo heerlijk makkelijk en gezond!

Zo heerlijk makkelijk en gezond! Zo heerlijk makkelijk en gezond! 4616_P_NL_Broch 1 13/02/12 09:46 Geniet van je favoriete groenten het hele jaar door! De maximale tijd tussen het oogsten van een groente en het verwerken ervan is vijf

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

HET EETCLEAN MAANDMENU

HET EETCLEAN MAANDMENU HET EETCLEAN MAANDMENU voel je fitter & gezonder in 30 dagen Start met 30 DAGEN CLEAN ETEN! INHOUD VOORWOORD 3 INLEIDING Dagmenu 4 20 Boodschappenlijst week 3 36 Dagmenu 5 21 Dagmenu 15 37 Waaruit bestaat

Nadere informatie

De aardappel: van het veld tot op je bord

De aardappel: van het veld tot op je bord Lesinfo De aardappel: van het veld tot op je bord 1.1. Doelstelling De leerlingen inzicht geven in: de oorsprong van een aardappel en welke weg deze aflegt van het veld tot op je bord, de verschillende

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS Zoveel unieke bezoekers wil VLAM in 2017 maandelijks noteren op de kookwebsite

FEITEN & CIJFERS Zoveel unieke bezoekers wil VLAM in 2017 maandelijks noteren op de kookwebsite FEITEN & CIJFERS 200.000 Zoveel unieke bezoekers wil VLAM in 2017 maandelijks noteren op de kookwebsite www.lekkervanbijons.be. 6.600.000 EURO aan bijkomende Europese cofinanciering gespreid over drie

Nadere informatie

Kitchen Television B.V. Uitgegeven door Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn. Concept, receptuur en fotografie:

Kitchen Television B.V. Uitgegeven door Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn. Concept, receptuur en fotografie: 2 2013 24Kitchen Television B.V. Uitgegeven door Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn Concept, receptuur en fotografie: Portret fotografie: Sam Walravens www.samwalravens.nl Vormgeving en artwork omslag en

Nadere informatie

Wokken met Flandria-groenten

Wokken met Flandria-groenten wok Wok around the clock Wokken met Flandria-groenten Wokken is een hedendaagse snelle en gezonde manier van koken die oorspronkelijk ontstond in Azië. U hoeft maar weinig vetstof te gebruiken en u kunt

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Week van de Smaak 2013

Week van de Smaak 2013 Week van de Smaak 2013 Op zoek naar een aantal geweldig lekkere ecologische of verrassende soepen? Zoek niet langer, want de Week van de Smaak verzamelde voor u 7 recepten ter inspiratie. Smakelijk! ECOLOGISCHE

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

Creatief met oud brood!

Creatief met oud brood! 1 oud brood, gesneden plakjes jonge kaas plakjes gekookte ham 1 gehakte ui tomaat vetstof Besmeer de oude boterhammen aan een kant met een mespuntje vetstof. Leg op de onbesmeerde kant telkens een plakje

Nadere informatie

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur

Puur Gezond, Receptenboek. Receptenboek Puur Gezond! Nathalie Appel Terschuur Puur Gezond, Receptenboek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Welkom 3 Muesli 5 Waterkerssalade met aardbeien, avocado en rosbief 6 Zalmomelet met bosui en tomaat 7 Spinaziestamppot met gerookte kip 8 Viscurry

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek

Menu 49. Salade van gemarineerde paddestoelen. Kerrie-appelsoep. Appel met pittige kip. Kaas-bananenkoek Menu 49 Salade van gemarineerde paddestoelen Kerrie-appelsoep Appel met pittige kip Kaas-bananenkoek 500 gr gemengde bospaddestoelen ijsbergsla 1 eetlepel balsamicoazijn 2 eetlepels notenolie verse peterselie,

Nadere informatie

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu:

In dit weekmenu worden 2 gerechten op die manier gebruikt. De pastasaus en de aardappelpuree. Kijk maar eens naar het menu: In dit boekje wil ik je graag laten zien hoe je een makkelijk weekmenu maakt doormiddel van gerechten te hergebruiken. Dat betekent dat je een gerecht maakt en daar een portie van apart houd voor een andere

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN

DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN DOSSIER ERKEND VERKOOPPUNT HOEVEPRODUCTEN Dossier Erkend Verkooppunt Hoeveproducten 1. WAT ZIJN HOEVEPRODUCTEN? 2. HET LABEL ERKENDE VERKOOPPUNTEN HOEVEPRODUCTEN 3. HOEVEVERKOOP IN CIJFERS 4. CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Stars for Europe Once Upon a Star

Stars for Europe Once Upon a Star Stars for Europe Once Upon a Star 2014 The Netherlands Once Upon a Star in Nederland Het thema is gefocust op drie sprookjes: Sneeuwwitje Roodkapje Doornroosje Persactiviteiten 2014 Onderzoek naar najaar-

Nadere informatie

Dienst Communicatie. Realisaties 2016 Planning /04/2017. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Dienst Communicatie. Realisaties 2016 Planning /04/2017. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Dienst Communicatie Realisaties 2016 Planning 2017 1 Realisaties 2016 2 1 Beurzen en manifestaties Horecatel 03/2016: +/- 300 bezoekers Libramont 07/2016: +/- 1.500 bezoekers Bxl champêtre 09/2016: +/-

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 8 20-04-2016 Menu Hammousse Vissoep met mosselen en rouille Flensjes Mikado Hammousse 2 Hammousse Benodigdheden: 250 g gekookte ham 250 g gerookte

Nadere informatie

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel

Weekmenu 1. Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Weekmenu 1 Maandag Toscaanse kapucijnerschotel* Kropsla Magere yoghurt met appel en kaneel Dinsdag Vlaamse stooflappen* Gekookte aardappelen Sperziebonen Magere vanillevla Woensdag Heldere groentesoep

Nadere informatie

Menu 162. Asperges met morieljes

Menu 162. Asperges met morieljes Menu 162. Asperges met morieljes Velouté van asperges met salsa van grijze garnalen Witte asperges met gamba s, serehsaus, gepocheerd kwartelei, sesamkletskop en bieslookolie Citroen-schuimcrème Naar een

Nadere informatie

Kooksessie vrijdag 14 maart 2014 Guido Roels

Kooksessie vrijdag 14 maart 2014 Guido Roels Kooksessie vrijdag 14 maart 2014 Guido Roels Scampivlinder in een sherrysausje Wortelsoepje met kokosschuim *** Pannetje van Sint-Jacobsvruchten met Zuiderse tomaten en croutons *** Kalkoenroulade gevuld

Nadere informatie

pladijs vers opgevist door onze vissers zonnige zomervis

pladijs vers opgevist door onze vissers zonnige zomervis pladijs vers opgevist door onze vissers zonnige zomervis Lekker licht en extra smaakvol. gestoomde pladijsspiesjes met gegrilde groenten en krieltjes ingrediënten voor 4 personen bereidingstijd 35 minuten

Nadere informatie

PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE

PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE PERSBERICHT CAMPAGNE GEFINANCIERD MET STEUN VAN DE EUROPESE UNIE DE CHEF CÉDERIC DE MEY WORDT BELGISCH AMBASSADEUR VOOR EUROPEES LAMSVLEES Tot en met 2017 stelt deze jonge chef met internationale ervaring

Nadere informatie

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman

Cursus Koken 1 Basisvaardigheden. met. Marceline Paelman Cursus Koken 1 Basisvaardigheden met Marceline Paelman Les 1 03-02-2016 Menu Aardappelsoep Rolletje met Gandaham en boskoop Gehaktbroodje met puree en gegratineerde bloemkool Vanilleroom met gebakken appeltjes

Nadere informatie

Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken

Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken Heerlijke ovenschotels met verse aardappels, die iedereen kan maken Verse aardappels. Jullie smaken naar meer. 1 Makkelijke en Lekkere Aardappelschotels Met verse aardappels kun je enorm variëren. Wat

Nadere informatie

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker

Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Ingrediënten 10 plakjes bladerdeeg, 2 friszoete stevige appels (bijv. Jazz, ) 1 ei, 2 el rietsuiker Materialen appelboor, bakpapier, bakkwastje. STAP 1 Laat 10 plakjes bladerdeeg op het aanrecht ontdooien.

Nadere informatie

2x2 Ik Doe Mee. 2x2 seminar. Puur Genieten en Gezond Eten met Groenten en Fruit. Jack Stroeken

2x2 Ik Doe Mee. 2x2 seminar. Puur Genieten en Gezond Eten met Groenten en Fruit. Jack Stroeken 2x2 Ik Doe Mee 2x2 seminar Puur Genieten en Gezond Eten met Groenten en Fruit Jack Stroeken Inhoud 1 Voorstellen 2 Visie op eten en umfeld 3 2x2 programma Ik Doe Mee 4 Doet u mee? 2x2 seminar 24-8-2010

Nadere informatie

Voorwoord. Activiteitenverslag 2011 2

Voorwoord. Activiteitenverslag 2011 2 Inhoud Voorwoord... 2 Horizontaal programma... 3 Sectoren... 7 Akkerbouw... 7 Groenten en fruit... 10 Sierteelt... 13 Vlees binnenland... 15 Vlees buitenland... 20 Pluimvee, eieren en kleinvee... 21 Zuivel...

Nadere informatie

Menu 50. Geroosterd brood met wilde paddestoelen. Velouté Florida. Reefilet in deegkorst met gevulde peertjes. Peren in de oven

Menu 50. Geroosterd brood met wilde paddestoelen. Velouté Florida. Reefilet in deegkorst met gevulde peertjes. Peren in de oven Menu 50. Geroosterd brood met wilde paddestoelen Velouté Florida Reefilet in deegkorst met gevulde peertjes Peren in de oven Ingrediënten (4 pers) mix van bospaddestoelen 1 teentje knoflook 4 sneden brood

Nadere informatie

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse)

Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) Gemarineerde makreel met tomaten mousse. Ingrediënten;(tomaten mousse) 5 dl tomaten sap geconsenteerd. 3 dl half geslagen slagroom. Peper en zout Fijn gesneden bieslook Tabasco Wodka 6 blaadjes gelatine.

Nadere informatie

Witloof in de oven. slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! lekker van bij ons voor. een klein prijsje! Ì recept zie verso 2,60*

Witloof in de oven. slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! lekker van bij ons voor. een klein prijsje! Ì recept zie verso 2,60* slim(mer) eten... DE FAVORIETEN VAN DE BELGEN! 2,60* Witloof in de oven lekker van bij ons voor een klein prijsje! *Prijzen voor 1 persoon met huismerkproducten Ì recept zie verso Witloof in de oven Boodschappenlijstje

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Recepten week 5

Gezondheidsmanagement Recepten week 5 Gezondheidsmanagement 2.0 - Recepten week 5 De recepten van deze week zijn gericht op de energiehuishouding. Ze bevatten dan ook veel vet. Ik hoop dat je inmiddels weet dat vet je vriend is. Daarnaast

Nadere informatie

Gratin de moules (gegratineerde mosselen).

Gratin de moules (gegratineerde mosselen). Gratin de moules (gegratineerde mosselen). 150g spinazie 1 kg kleine mosselen 125 ml droge witte wijn 1 sjalotje, gesnipperd 250 ml slagroom 1 el olijfolie 2 eierdooiers kruidenboter stokbrood Was de spinazie

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A

profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A profielvak horeca, bakkerij en recreatie CSPE GL 2017 onderdeel A bijlage De Soepterrine receptenboekje Aspergesoep met beenham ½ ui 1 l aspergebouillon 10 g zout 200 g asperges in kleine stukjes gesneden

Nadere informatie

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Gevulde courgette met kippenchipolata, tomatensaus en rijst Maandag energiedag 2 courgettes 4 kippenchipolata's 1 brick tomatensaus 1 zakje Express long riz

Nadere informatie

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn

10 verse eieren 250 gram oesterzwammen 1 el citroensap 1 ui 200 gram risottorijst 1 l groentebouillon (warm) 1 dl witte wijn Risotto Voeg de saffraan toe aan de witte wijn en laat deze even marineren. Maak de paddenstoelen schoon (niet wassen, zo nodig schoonborstelen), scheur ze in grove stukken en bedruppel ze met citroensap.

Nadere informatie

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector

Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Studie over uitvoerpotentieel agrovoedingssector Brussel, 20 januari 2016 Uit een studie van de FOD Economie over de Belgische agrovoedingsindustrie blijkt dat de handel tussen 2000 en 2014 binnen de Europese

Nadere informatie

Wentelteefjes van paasbrood

Wentelteefjes van paasbrood Wentelteefjes van paasbrood Ik ben denk ik niet de enige die na de Paadagen en ook met Kerst herkennen we het wel, met restjes Paasbrood blijft zitten en natuurlijk met kerst met kerstbrood. Al gaat dit

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

!!!!! verrassende patapasrecepten

!!!!! verrassende patapasrecepten 10 verrassende patapasrecepten Geplette aardappel gepaneerd in groene kruiden ())#*+*,"#-)&"& 5 kleine, bloemige aardappelen 250 g filet van gerookte forel 1/2 ui 50 g kruidenkaas 40 g boter 2 el groene

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Comité biohandel. Bijeenkomst 22 november 2012

Comité biohandel. Bijeenkomst 22 november 2012 Comité biohandel Bijeenkomst 22 november 2012 De marketing van biologische AGF 3.0 Deze bijeenkomst is bedoeld om ideeën te genereren en te bundelen, die bij jullie leven, ten aanzien van collectieve marketing

Nadere informatie

Smals Bureau voor Communicatie

Smals Bureau voor Communicatie Smals Bureau voor Communicatie Communicatie die het verschil maakt Onze aanpak Communicatie begint met luisteren. Het Bureau voor Communicatie luistert naar uw behoeften en gaat samen met u op zoek naar

Nadere informatie

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015!

KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK wenst u een gezond en smaakvol 2015! KOOK-OOK helpt graag mee om 2015 gezond van start te laten gaan. Hierbij weer een tas vol lekkere en eerlijke groenten. Veel producten uit de KOOK-OOK tas

Nadere informatie

EVA vzw. Ethisch Vegetarisch Alternatief

EVA vzw. Ethisch Vegetarisch Alternatief EVA vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vzw werd in juli 2000 opgericht met als doel het grote publiek evenals de horeca en voedingsindustrie, dokters en diëtisten,

Nadere informatie

Zoete aardappelpuree met geitenkaas

Zoete aardappelpuree met geitenkaas Zoete aardappelpuree met geitenkaas Een aantal weken geleden ontving ik een super leuk pakket met geitenkaas van Bettinehoeve. Hierin zaten meerdere soorten geitenkaas voor mij om uit te proberen. Laat

Nadere informatie

Gevulde avocado met ei en zalm uit de oven

Gevulde avocado met ei en zalm uit de oven Gevulde avocado met ei en zalm uit de oven Snel, simpel en heel gezond en eigenlijk kan ik ze voor ieder moment van de dag wel maken een gezond kickstart en een stevige bodem ontbijt, gezonde lunch of

Nadere informatie

Culinaire illustraties waar je trek van krijgt!

Culinaire illustraties waar je trek van krijgt! Culinaire illustraties waar je trek van krijgt! jenny lindhout 06 1320 1120 mail@jennylindhout.nl www.culinaire-illustraties.nl In een kookboek illustraties in gebruik www.culinaire-illustraties.nl 60

Nadere informatie

Haal meer uit je gerecht of boterham met Meesterlyck-ham.

Haal meer uit je gerecht of boterham met Meesterlyck-ham. Haal meer uit je gerecht of boterham met Meesterlyck-ham. Ontdek binnenin enkele van onze heerlijke receptjes! Meesterlyck_Folder_15x15_NL.indd 1 13/08/15 15:37 2 Meesterlyck_Folder_15x15_NL.indd 2 13/08/15

Nadere informatie

Italiaans torentje. ½ komkommer 2 tomaten 2 bollen mozzarella in 8 plakjes 4 plakjes geroosterde paprika 4 sneetjes brood ½ eetlepel basilicumpesto

Italiaans torentje. ½ komkommer 2 tomaten 2 bollen mozzarella in 8 plakjes 4 plakjes geroosterde paprika 4 sneetjes brood ½ eetlepel basilicumpesto Italiaans torentje. ½ komkommer 2 tomaten 2 bollen mozzarella in 8 plakjes 4 plakjes geroosterde paprika 4 sneetjes brood ½ eetlepel basilicumpesto 2 eetlepels olijfolie 4-8 blaadjes verse basilicum 4

Nadere informatie

wok Wokken met Flandria-groenten wok around the clock

wok Wokken met Flandria-groenten wok around the clock wok wok around the clock Wokken met Flandria-groenten Wokken is een zeer gezonde manier van koken. Je hoeft maar weinig vetstof te gebruiken en je kan zoveel groenten en fruit toevoegen als je wil. De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert

Menu 20 November 2014. Voorgerecht. Soep. Hoofdschotel. Dessert Voorgerecht Torentje van ananas en gerookte eendenborst Soep Uienvelouté met spekjes en geitenkaas Hoofdschotel Paddenstoelenrisotto, pastinaakcrème en hazelnoten Dessert Crêpes Suzette Smakelijk Voorgerecht

Nadere informatie

De veelgestelde vragen over The Best Thai Award 2017 kun je hier vinden.

De veelgestelde vragen over The Best Thai Award 2017 kun je hier vinden. De veelgestelde vragen over The Best Thai Award 2017 kun je hier vinden. Restaurants Wanneer start The Best Thai Award 2017? The Best Thai Award 2017 start op 3 november 2017. Wanneer kan ik stemmen? Je

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas

Weekmenu 10. Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Weekmenu 10 Maandag Lasagne met tonijn* Gemengde salade Magere yoghurt met ananas Dinsdag Ribkarbonade Prei met kaassaus* Gekookte aardappelen Banaan Woensdag Krab in artisjokbodem* Groente-rijstschotel

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Het seizoen begint. Nummer 2, februari-maart 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Het seizoen begint. Nummer 2, februari-maart 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo staat paprika in het teruggebouwde Huis van de Smaak op de Holland Food & Flowers, waar paprikatelers hun eigen product promoten.

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE KB 2015

consumptief-horeca CSPE KB 2015 consumptief-horeca CSPE KB 2015 bijlage 2 variant a menu a Amuse van bruschetta met gerookte eend en vijgenconfiture *** Champignon-veloutésoep *** Gestoofde scholrolletjes met kreeftensaus gegratineerde

Nadere informatie

Bietensalade. Ingrediënten:

Bietensalade. Ingrediënten: Bietensalade - 1000 gram voorgekookte bieten - 75 gram rucola - 200 gram feta - 100 gram pijnboompitjes - 4 el olijfolie, extra virgine - 4 el balsamicoazijn - 4 tl mosterd - 2 el honing - Peper - Leeg,

Nadere informatie

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x-

MENU SEPTEMBER 1999. Cocktail van nieuwe haring. -x-x-x-x-x- Spinaziesoep met roomkaas. -x-x-x-x-x- Abrikozenspoom. -x-x-x-x-x- MENU SEPTEMBER 1999 Cocktail van nieuwe haring Spinaziesoep met roomkaas Abrikozenspoom Maïskipfilet met gerookte zalm broccoli ei gratin aardappelen uit de oven met kaas Chocolade en vanilleparfait met

Nadere informatie

verrassende aardappelgerechten

verrassende aardappelgerechten 10 verrassende aardappelgerechten Aardappel-ansjovischips met een dipsaus Voorbereiding 15 minuten 20 minuten 4 grote, bloemige aardappelen (elk 150 g) 8 gezouten ansjovisfilets 1 handjevol rucola 50 g

Nadere informatie

Menu 173. Lasagnetorentje van Sint-Jakobsvrucht, sinaasappel en avocado. Courgettesoep met Société Crème

Menu 173. Lasagnetorentje van Sint-Jakobsvrucht, sinaasappel en avocado. Courgettesoep met Société Crème Menu 173. Lasagnetorentje van Sint-Jakobsvrucht, sinaasappel en avocado Courgettesoep met Société Crème Krokant gebakken kipfilet met witte asperges, geplet ei, charlotte-pureetje en saus met groene peper

Nadere informatie

consumptief-horeca CSPE KB 2015

consumptief-horeca CSPE KB 2015 consumptief-horeca CSPE KB 2015 bijlage 2 variant b menu b Amuse van bruschetta met gerookte eend en vijgenconfiture *** Prei-veloutésoep *** Gestoofde heilbotfilet met kreeftensaus gegratineerde venkel

Nadere informatie

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet puur visvariatie verse zalm in witte wijnsaus met peterselie hoofdgerecht voor 4 personen voorbereiding: 15 minuten bereiding: 10 minuten benodigdheden 600 g verse zalmfilet 600 g krieltjes 1 bosje peterselie

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen

Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Weekmenu: lekkere ideeën voor drukke weekdagen Steak tartaar Tramezzini met pesto, tomaat en mozzarella 4+ personen - 15 minuten Wentelteefjes van croques monsieur 4 personen - 20 minuten Maandag energiedag

Nadere informatie