JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARPROGRAMMA 2015 VLAM.be"

Transcriptie

1 VLAM.be JAARPROGRAMMA 2015

2 INHOUD VOORWOORD p. 5 VLAM BEGROTING EN PROGRAMMA 2015 p. 7 HORIZONTAAL PROGRAMMA p SECTOR AKKERBOUW p SECTOR GROENTEN EN FRUIT p SECTOR SIERTEELT p SECTOR RUNDEREN, KALVEREN, SCHAPEN, GEITEN EN PAARDEN p SECTOR VARKENS p SECTOR VLEES EXPORTPROMOTIE p SECTOR PLUIMVEE, EIEREN EN KONIJN p SECTOR ZUIVEL p SECTOR VISSERIJ p SECTOR BAKKERIJ p SECTOR BIOLOGISCHE PRODUCTEN p SECTOR STREEKPRODUCTEN p SECTOR BIER p CONTACT p. 87 Volg ons op /lekkervanbijons.be /groenvanbijons.be Volg ons

3 VOORWOORD Beste lezer, Stel: u bent een modale Vlaming. U kent VLAM van tv-spotjes of radiospotjes voor groenten en fruit, melk, vis, brood, bloemen U vraagt zich misschien af waarom dat nodig is, die campagnes. Wel, VLAM heeft als opdracht de producten van eigen bodem te promoten. Waarom? Omdat marketing voor appels en melk niet te vergelijken is met marketing voor een normaal bedrijf. Zo zijn appels van de ene teler vervangbaar door de appels van zijn buur, en melk van de ene melkveehouder wordt in dezelfde verpakking te koop aangeboden als die van zoveel andere bedrijven. Net omdat die versproducten zo inwisselbaar zijn, bestaat VLAM. Ik hoor u als modale Vlaming denken: waar haalt VLAM budget vandaan voor die campagnes? Alle Vlaamse land- en tuinbouwers (en vissers, en bakkers ) betalen bijdragen om hun producten te promoten. Daarnaast staat de Vlaamse overheid in voor onze werkingskosten, en tot slot is de Europese Unie cofinancier van heel wat van onze projecten. Waar het budget naartoe gaat, wordt op basis van marktonderzoek en rekening houdend met de maatschappelijke context in nauw overleg bepaald met de verschillende sectoren. U bent uiteraard geen modale Vlaming. Als bijdragebetaler, bestuurder of journalist bent u geïnteresseerd in hoe VLAM deze zaken aanpakt. Ook in 2015 zijn de accenten in de sectorstrategieën verschoven. De rode lijn door onze binnenlandse campagnes blijft echter steeds het lokale aspect, herkenbaar via de signatuur van bij ons. In het buitenland werken we dan weer hoofdzakelijk handelsgericht. In 2015 gaat zelfs 5% meer budget naar acties in het buitenland. Bovendien kiest VLAM ervoor om ook in derde landen onze producten te gaan promoten. Onverwacht? Niet echt. Het Russische handelsembargo zorgt ervoor dat we nog meer dan vroeger onze exportstrategie diversifiëren. Nog een opvallende evenmin onverwachte tendens is dat er steeds meer budget naar online kanalen gaat. Onze jongste telg, de biersector, kiest voor een sterke online campagne. Maar ook melk, sierteelt en korte keten zetten sterk in op digitale platformen. Elke van de VLAM-sectoren heeft alweer een boeiend programma uitgewerkt. Ik nodig u uit om hun geplande activiteiten in detail te bekijken en hoor graag wat u ervan vindt tijdens een vakbeurs, event of meeting. Veel leesplezier! Frans De Wachter Algemeen directeur VLAM VLAM JAARPROGRAMMA

4 VLAM BEGROTING EN PROGRAMMA 2015 INLEIDING Het jaarprogramma 2015 van VLAM wordt begroot op 23,1 miljoen euro. Dit bedrag ligt 0,85 % hoger dan het begrotingstotaal van 2014, dat na herziening na de begrotingscontrole 22,9 miljoen euro bedroeg. Subsidie Vlaamse overheid De Vlaamse overheid kent VLAM voor 2015 een subsidie toe van euro, euro minder dan de (herziene) subsidie 2014, dit ingevolge de doorgevoerde besparingen op de overheidsuitgaven door de Vlaamse overheid. De subsidie van de Vlaamse overheid wordt gebruikt voor de financiering van de algemene werking van VLAM ( euro) en van het horizontaal of sectoroverkoepelend programma ( euro). Van dit laatste bedrag is euro bestemd voor de financiering van de sectoren Bio-, Korte Keten en streekproducten. Naast de algemene subsidie van VLAM zijn er ook nog projectsubsidies voor de fruit- en groentesector via het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) ( euro) en voor de Korte Keten en bioproducten ( euro). Promotiefondsen De middelen die VLAM zelf genereert via de sectorale promotiefondsen blijven in de meeste sectoren op peil, behalve voor de visserijsector. Daar is voorlopig nog geen duidelijkheid omtrent de vrijwillige bijdragen vanuit de sector en over bijkomende EU-middelen. In de meeste sectoren wordt ook geput uit de sectorreserves, dit voor een totaal bedrag van 1,47 miljoen euro. De sectoren zuivel, vlees en bio voorzien ruime bijkomende middelen uit eigen reserve in het kader van Europese programma s. Ook de vissector voorziet voorlopig bijkomende middelen uit de eigen reserve. Cofinanciering van Europa VLAM zal ook in 2015 voor een aantal promotieprogramma s kunnen rekenen op Europese cofinanciering, en dat in het kader van de EU-verordening Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt. Het totale bedrag van de Europese cofinanciering wordt geraamd op 1,87 miljoen euro. Voor de biosector gaat er een nieuw programma van start in Voor de sectoren zuivel, vlees en fruit & groenten werden nieuwe voorstellen bij de EU ingediend. Deze programma s zijn vooral gericht op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten in het kader van de Rusland-problematiek. De programma s aardappelen binnenlandse markt, peren Duitsland en fruit en groenten derde landen lopen door in Al deze promotieprogramma s worden voor 50% gecofinancierd door de EU. De andere inkomsten van VLAM (1,23 miljoen euro) zijn eigen inkomsten, onder meer doorgerekende personeelskosten, financiële opbrengsten, bijdragen van de bedrijven in de kosten van deelname aan buitenlandse beurzen, remgelden op de verkoop van promotiemateriaal, enz. Inkomsten - inkomsten promotiefondsen (incl. vrijwillige bijdragen) (59,9 %) - sectorreserves (6,3 %) - reserves VLAM (1,0 %) - subsidies Vlaamse overheid (21,4 %) - Europese cofinanciering promotieprogramma s (8,1 %) - andere inkomsten (5,3 %) TOTAAL (100 %) Uitgaven Ongeveer 75% van de middelen besteedt VLAM aan promotie op de binnenlandse markt en dat hoofdzakelijk aan consumentgerichte campagnes en acties (B2C). De overige 25% gaat naar exportpromotie, die vrijwel volledig handelsgericht (B2B) gebeurt. Vooral de fruit- en groentesector en de vleessectoren investeren sterk in exportpromotie, respectievelijk 65% en 35% van de beschikbare middelen. Ook sierteelt, akkerbouw, zuivel, pluimvee en vis besteden een wezenlijk deel van hun middelen aan exportpromotie. In het najaar van 2013 werd in samenwerking met de Brouwersfederatie een promotieproject voor bier opgestart. Dit project wordt gefinancierd met vrijwillige bijdragen van de Belgische brouwers. De federatie heeft beslist om dit project in 2015 voort te zetten en trekt hiervoor een budget van euro uit. In de volgende pagina s komen respectievelijk de algemene werking, het sectoroverkoepelend (of horizontaal) programma en de 12 sectorprogramma s aan bod. De promotiewerking Korte Keten is sinds 2013 een onderdeel van het horizontaal programma, weliswaar aangestuurd door een stuurgroep met een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de Korte keten. 6 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

5 Hartige volkorenbroodpudding met ham en kaas HORIZONTAAL PROGRAMMA INGREDIËNTEN (4 personen) 12 sneetjes van een klein lang volkorenbrood 12 plakjes gekookte hesp 100 g gemalen kaas 4 eieren 4 el melk boter nootmuskaat en cayennepeper peper en zout BEREIDING Kluts de eieren los met de melk en breng op smaak met peper, zout, nootmuskaat en cayennepeper. Haal de volkorenboterhammen door het eimengsel en schik ze in een beboterde ovenschaal. Leg er telkens een plakje hesp tussen. Schenk de rest van het eimengsel erover en bestrooi met de gemalen kaas. Bak de broodpudding 15 à 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180 C. Lekker met een slaatje van waterkers

6 HORIZONTAAL PROGRAMMA HORIZONTAAL PROGRAMMA In 2015 zal nog meer gefocust worden op markten buiten de EU. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - subsidie Vlaamse overheid bestemde subsidie Vlaamse overheid Bio-, Korte Keten en streekproducten afname reserve horizontaal programma vrijwillige bijdragen Korte Keten afname reserve Korte Keten andere inkomsten TOTAAL PROGRAMMA - sectoroverkoepelende initiatieven deelname aan binnenlandse beurzen media-acties website Lekker van bij ons diverse acties voedingsinformatie werking opinievormers werking opinieleiders werking consumenten pers & pr werking persdienst corporate image marktonderzoek onderzoek aankoopgedrag gezinnen research community De marktmaker onderzoek consumptiegedrag ander marktonderzoek werking exportcel exportinformatiecentrum prospectiewerking promotie Korte Keten communicatie Recht van bij de boer werkings- en inningskosten overdracht bestemde subsidie naar sectoren bio- en streekproducten TOTAAL FINANCIERING Na de prioritaire financiering van de algemene werking van VLAM is er vanuit de subsidie van de Vlaamse overheid nog een bedrag van euro ter beschikking voor de uitvoering van het horizontaal programma. Een gedeelte hiervan ( euro) is voorbestemd voor de financiering voor de sectoren streekproducten, bioproducten en voor de promotie Korte Keten. Daarnaast wordt er vanuit de werking Korte Keten ook een aanvraag ingediend voor het subsidiëren van een Quick win -project van euro. De eigen inkomsten van de Korte Keten worden voor 2015 geraamd op euro. Daarnaast zijn er financiële opbrengsten ( euro) en wordt er ook geput uit de reserves horizontaal programma ( euro) en Korte Keten ( euro). Het horizontaal programma omvat activiteiten die te maken hebben met de werking van de diensten die de sectorale werking ondersteunen: de marketingcel, de exportcel, de dienst pers en communicatie en de voedingsinformatiecel (VIC). Daarnaast worden er middelen voorzien voor een beperkte sectoroverkoepelende promotiewerking en tot slot valt ook de promotie Korte Keten onder het horizontaal programma. Voor het horizontaal programma wordt voor euro begroot, 10,6 % minder dan in MARKTONDERZOEK In de online research community De Marktmaker (actief sinds 2013) gaat VLAM met een 100-tal consumenten een gesprek aan over allerlei onderwerpen die relevant zijn voor VLAM en zijn sectoren. Daarmee beschikt VLAM naast kwantitatieve ook over interessante kwalitatieve marktinformatie. Er wordt bijvoorbeeld gepeild naar de achterliggende drijfveren van consumenten en naar de appreciatie van VLAMcampagnes. Ook in 2015 zal De Marktmaker-community het hele jaar actief zijn. De cijfers van het gezinspanel (5.000 Belgische gezinnen) over de aankopen voor het thuisverbruik blijven cruciaal in de VLAM-werking. Die gegevens worden aangevuld met een driejaarlijkse studie over het consumptiegedrag. De laatste studie werd uitgevoerd in 2014 en zal herhaald worden in Zodoende kan ook het buitenhuisverbruik van onze producten in kaart gebracht worden. Om de efficiëntie van de communicatiecampagnes te meten zullen ook in 2015 de nodige posttesten uitgevoerd worden. Daarnaast staan er ook nog enkele ad hoc marktstudies op het programma. 10 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

7 HORIZONTAAL PROGRAMMA HORIZONTAAL PROGRAMMA VLAM beschikt op die manier over heel wat marktinformatie, die zo breed mogelijk verspreid wordt. Dit gebeurt via de sectorgroepen van VLAM, via een samenwerking met vakbladen en via persberichten. Verder zal er in 2015 opnieuw een seminarie georganiseerd worden om marktinfo te delen met de hele land- en tuinbouwsector. EXPORTPROMOTIE In 2012 zette VLAM een centrale exportcel op poten. De exportwerking werd sindsdien stelselmatig uitgebreid, zowel op het vlak van prospectie als op het vlak van exportondersteuning. In 2014 was VLAM aanwezig op 21 buitenlandse vakbeurzen waarvan 10 buiten de EU en 8 contactdagen. Voor 2015 is er ook al een deelname aan 20 buitenlandse beurzen voorzien, alsook de organisatie van een zestal contactdagen. In 2015 zal nog meer gefocust worden op markten buiten de EU, naar aanleiding van het Russische handelsembargo. In dit kader heeft VLAM bij de EU ook een voorstel ingediend voor cofinanciering van buitenlandse programma s (voor vlees, groenten & fruit en zuivel). Bij goedkeuring van deze programma s door de EU kunnen we starten met de uitvoering ervan vanaf mei Centraal in de exportwerking van VLAM staan een goede samenwerking en overleg met de exporthandel. Om dat mogelijk te maken richtte VLAM exportwerkgroepen op, wat rechtstreeks overleg met de betrokkenen de exporteurs mogelijk maakt. Per sector werd een exportstrategie uitgewerkt, werden nieuwe doelmarkten gedefinieerd en operationele programma s uitgewerkt. Via het eigen exportinformatiecentrum levert VLAM de nodige basisinformatie aan. De contacten en samenwerking met FIT zijn een belangrijke factor in de verdere uitbouw van de exportwerking van VLAM. Er is een duidelijke taakverdeling tussen beide organisaties: waar FIT inzake exportondersteuning van de voedingssector vooral aanwezig is op de grotere internationale vakbeurzen vooral ten dienste van de voedingsindustrie, is VLAM veeleer aanwezig op de meer gespecialiseerde of sectorale beurzen met meer focus op de versproducten. Behalve periodiek beleidsoverleg, wordt er voor de voorbereiding en uitvoering van promotiegerichte en vooral van de prospectieve acties steeds nauw samengewerkt met de FIT-vertegenwoordigers in het buitenland. VLAM blijft (samen met FIT) ook betrokken bij de exportwerking van het FAVV. Het is belangrijk dat exportbeperkingen ingevolge (phyto)sanitaire omstandigheden snel gedetecteerd en correct gekanaliseerd worden. De exportwerkgroepen binnen VLAM bieden de mogelijkheid om dit voor de VLAM-sectoren op een meer gestructureerde en binnen de sector overlegde manier aan te pakken. Om de Vlaamse exportbedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen in hun exportactiviteiten en om de communicatie naar deze doelgroep te optimaliseren heeft VLAM twee exportwebsites op poten gezet: export.vlam.be: is gericht op exporterende bedrijven en federaties en stelt de marktinformatie die bij het VLAMexportinformatiecentrum beschikbaar is op een snelle, efficiënte en leesbare manier beschikbaar. De meest relevante marktinformatie wordt via sectorspecifieke nieuwsbrieven naar de achterban verspreid. is gericht op buitenlandse importeurs en wil hen laten kennismaken met onze sectoren. Via de vernieuwde exporteursdatabank kunnen ze bovendien op zoek gaan naar exporterende bedrijven en hun productaanbod. PERS EN COMMUNICATIE Persrelaties: service VLAM fungeert vaak als startpunt voor een artikel en helpt zoeken naar contactpersonen, invalshoeken en cijfers. Ook voor productinfo, gratis recepten en beeldmateriaal is VLAM een referentiepunt. Tot slot worden ook marktkennis en marktstudies vaak gevraagd. VLAM verstuurt gericht persberichten naar verschillende doelgroepen via de volledig vernieuwde perswebsite. Mogelijke doelgroepen zijn algemene pers, achterbanvakpers, distributievakpers, buitenlandse vakpers, horecavakpers en publiciteitsvakpers. Ook relaties en VLAMmedewerkers krijgen de persberichten in hun mailbox. Zowel Raad van Bestuur, betrokken sectorgroepen als medewerkers van VLAM krijgen zo zicht op wat vertrekt vanuit de afdeling pers en communicatie. Uiteraard kan iedereen ook volgen via de sociale media én stelt VLAM maandelijks een overzichtelijke kalender van de VLAMactiviteiten samen, zowel voor intern als extern gebruik. Er wordt maximaal ingezet op een grondige berichtgeving via de vakpers. Dit gebeurt zowel via niet-betalende reeksen in de algemene landbouwbladen, maandelijkse kalenders, als persberichten. Ook de inzet op het buitenland via samenwerking met buitenlandse vakbladen (met onder meer perstours op maat van de vakjournalisten) heeft duidelijk effect. Culinaire partnerships met media De sectoren van VLAM zetten sterk in op culinaire partnerships met media. Die samenwerkingen worden centraal gecoördineerd. Zo is er sinds het najaar van 2011 een intensieve samenwerking met Dagelijkse Kost op één, deze samenwerking loopt ook door in Ook ondersteunt VLAM enkele culinaire bijdragen in De Madammen op Radio 2. Kookplatform stevig in het zadel Met eerder bescheiden middelen werd de voorbije jaren een erg succesvol kookplatform uitgebouwd. Dit leidde eenmaal tot de onderscheiding als Site van het jaar en één keer tot een podiumplaats. De site ondertussen ook met mobiele weergave wordt dagelijks up-to-date gehouden en kan rekenen op meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Met de intensieve inzet van sociale media (Facebook, Pinterest en Twitter) worden de site en de producten van bij ons verder gepromoot. Lekker van bij ons blijft met zijn Facebook-fans (najaar 2014) stevig in het zadel. De sociale media worden dan ook grondig gemonitord, zowel qua content als qua betalende advertenties. In 2015 wil VLAM Lekker van bij ons verder uitbouwen als toegankelijke, authentieke kookcommunity, met haalbare recepten met lokale kwaliteitsproducten en aandacht voor de seizoenen. Corporate communicatie De budgetpost corporate communicatie behelst onder meer het beheer van de portaalwebsite de realisatie van VLAM-publicaties (zowel gedrukt als digitaal), en bedrijfslidmaatschappen. Zo is VLAM o.m. lid van het Comité de Liaison, een informeel overlegorgaan van de organisaties voor voedingspromotie uit 15 EU-landen. Inzake corporate communicatie zal VLAM zich ook inpassen in het merkbeleid van de Vlaamse overheid dat momenteel in ontwikkeling is. Cel creatie: besparing door insourcing Binnen de werking van pers en communicatie is ook de cel creatie actief. De cel creatie (lay-outer en copywriter) verzorgt heel wat lay-out en copywriting in eigen huis, wat voor de sectoren naast flexibiliteit ook een hele kostenbesparing oplevert. 12 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

8 HORIZONTAAL PROGRAMMA VOEDINGSINFORMATIE, MEER DAN OOIT RELEVANT De voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van bij ons op een correcte en effectieve manier onder de aandacht brengen en zo een positief imago bezorgen, is de taak van de voedingsinformatiecel (VIC). Daarom volgt VIC de wetenschappelijke literatuur rond voeding en gezondheid op de voet. Consumenten vangen in de media heel wat op over voeding en gezondheid. Stellingen van allerlei gezondheidsgoeroes, extreme voedingshypes of sensationele berichten over opmerkelijke onderzoeksresultaten krijgen echter vaak (te) veel aandacht. Dat kan de consument ertoe aanzetten om de producten van bij ons van het menu te schrappen. VIC wil dan ook voedingsinformatie op basis van relevante, duidelijke, genuanceerde en vooral wetenschappelijk onderbouwde argumenten aanbieden. Alle sectoren binnen VLAM kunnen hiervoor beroep doen op hun expertise. VIC kijkt erop toe dat de verspreide informatie correct is, niet in strijd met de algemeen geldende voedingsaanbevelingen en conform is met de wetgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims. VIC staat ook in voor de realisatie van de publicaties en de acties onder het NICE-logo (Nutrition Information Center). Deze richten zich in hoofdzaak tot voedingsvoorlichters zoals artsen, diëtisten en andere gezondheidswerkers, docenten voeding, socio-culturele organisaties en de pers. Zij zijn immers een belangrijk aanspreekpunt voor consumenten inzake voeding en gezondheid. Voor de realisatie van deze publicaties en acties wordt nauw samengewerkt met de wetenschappelijke adviesraad van NICE, die borg staat voor het objectieve en wetenschappelijke karakter ervan. De informatie die NICE verspreidt, sluit aan bij de algemene voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ). De belangrijkste NICE-informatiekanalen zijn: Nutrinews: driemaandelijks tijdschrift dat duiding geeft bij actuele trends en belangrijke wetenschappelijke inzichten over voeding en gezondheid. Verschillende onderzoeken bij de lezers bevestigen Nutrinews als een betrouwbare en relevante informatiebron. Het blijkt bij de beoogde doelgroep ook een van de meest geraadpleegde tijdschriften. professional te ondersteunen in zijn taak als voedingsvoorlichter, jaarlijks met 3 of 4 nieuwe folders uitgebreid. De gezondheidsprofessional kan op die manier een informatiebundeltje samenstellen helemaal op maat van zijn patiënt/cliënt. Voordrachten rond diverse voedingsthema s, door voordrachtgevers die deel uitmaken van het NICEnetwerk (diëtisten/voedingsdeskundigen). Zij worden grondig gebrieft en van het benodigde voordrachtmateriaal voorzien. Via VIC wordt ook de op til staande herziening van de voedingsaanbevelingen door de Hoge Gezondheidsraad opgevolgd. Deze herziening kan op termijn mogelijks resulteren in een aanpassing van het huidige voedingsvoorlichtingsmodel de actieve voedingsdriehoek. VIC houdt een vinger aan de pols en informeert de sectoren hierover ten gronde. KORTE KETEN: RECHTVANBIJDEBOER.BE B2B Produceren is niet hetzelfde als verkopen. Met deze boodschap gaat VLAM naar Agriflanders. VLAM stelt er de resultaten voor van een korteketenonderzoek i.s.m. de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij, en reikt mogelijke verbeterpistes aan voor de korte keten. De bedoeling is de producenten uit de korte keten aan te zetten tot lokale marketing via een door een Quick win gefinancierde app over marketing & communicatie. Met een herkenbare huisstijl willen we van Recht van bij de boer dé referentie binnen korte keten maken. Daarom wordt de printshop, met gepersonaliseerd drukwerk voor de licentiehouders, voorzien van nieuwe beelden en printmiddelen. Het aantal verkooppunten op zich en in concreto de licentiehouders zien we graag stijgen tot 300. Het aantal betalende licenties bepaalt immers ook het werkingsbudget. B2C Het is de bedoeling dat dé referentiesite wordt/blijft voor de consument die op zoek is naar producten uit de korte keten. De website en logobekendheid staan hierin centraal. Om deze doelstellingen te bereiken worden opnieuw online media ingezet, zoals de eigen Facebook-pagina en advertenties op Naar gewoonte krijgen de licentiehouders tweemaal per jaar nieuw promotiemateriaal voor hun verkooppunt. De uitdaging voor 2015 is lokaal netwerken en gemeentebesturen hierbij betrekken. De concrete invulling dient nog te gebeuren. ANDERE ACTIES VLAM neemt deel aan Agriflanders, de Vlaamse landbouwen tuinbouwbeurs, waarvan VLAM ook partner is. De volgende editie van Agriflanders vindt reeds plaats in januari. Met deze deelname wordt de werking van VLAM voorgesteld aan het aanwezige publiek, maar anderzijds is het ook een vorm van achterbancommunicatie, met onder meer de aanwezigheid van de kwaliteitsvzw s die zo rechtstreeks in contact komen met hun klanten. Samen met andere relevante partners (Toerisme Vlaanderen, FIT, FEVIA en Horeca Vlaanderen) is er een overleg opgestart rond een project om de Vlaamse gastronomie beter te promoten in het buitenland. Dit project zal in de loop van 2015 verder uitgewerkt worden. De website bevat een schat aan voedingsinformatie op maat van gezondheidswerkers en consumenten, ook mobiel vlot toegankelijk. De website relevante en actuele informatie en praktische tools op maat van de huisartsenpraktijk. Deze website werd in 2014 volledig vernieuwd en is sindsdien ook toegankelijk voor diëtisten. De reeks NICE-TO-KNOW-folders om de gezondheids- 14 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

9 Gegratineerde aardappelen met Ardeense hesp SECTOR AKKERBOUW INGREDIËNTEN (4 personen) 1,3 kg vastkokende aardappelen 200 g Ardeense hesp 2 dl room 1 dl melk 100 g mozzarella 1 bosje bieslook 1 zoete ui 1 el bonenkruid peper en zout BEREIDING Schil de aardappelen, gaar ze gedurende 8 minuten in de microgolfoven en snijd ze in dunne plakken. Neem een bakblik en leg hierin een vel boterpapier. Verdeel hierin 1/4 van de aardappelen. Leg hierop een aantal sneetjes ham. Snipper de kruiden en de ui fijn en strooi over de hesp. Herhaal dit tot alle ingrediënten opgebruikt zijn. Breng de melk en room aan de kook en kruid met peper en zout. Giet over de aardappelen. Bak gedurende 10 minuten in een voorverwarmde oven op 230 C. Bestrooi daarna met de geraspte mozzarella en bak nog 10 minuten. Geef er een lekker veelkleurige tomatensalade bij met rode, gele en groene tomaatjes, pijpajuin, peterselie, olie, azijn, peper en zout.

10 SECTOR AKKERBOUW SECTOR AKKERBOUW Na de studenten en de Italianen willen we in 2015 ook de singles meer verse aardappelen doen eten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING PROGRAMMA AARDAPPELEN - promotiefonds akkerbouw inkomsten vrijwillige bijdragen (verwerkte groenten) afname sectoraal reservefonds EU-cofinanciering andere inkomsten TOTAAL promotie aardappelen binnenlandse campagne generieke campagne verse aardappelen frietactie overheveling biosector diverse initiatieven acties buitenland deelname aan vakbeurzen contactdagen World Potato Congress, Peking pr-acties vakpers initiatieven ledenorganisaties innings- en werkingskosten promotie pootgoed acties binnenland deelname beurzen/ advertenties acties buitenland deelname vakbeurzen en contactdagen pr-acties promotiemateriaal promotie zaaizaden promotie zaaigranen (B2B) promotie voedergewassen (B2B) promotie tuinbouwzaden (B2B) algemeen zaaizaden promotie verwerkte groenten binnenland buitenland diverse acties TOTAAL Binnenland De aardappel. Thuis in elke keuken, zo luidt de slogan van de door de EU gecofinancierde campagne voor verse aardappelen. De campagne wil de consumptie van verse aardappelen stimuleren bij doelgroepen die weinig aardappelen eten, zoals de studenten en Italianen uit de tvspots. In het derde jaar van de campagne komen daar ook nog de singles als doelgroep bij. Door middel van recepten wil VLAM aantonen dat je ook met aardappelen lekkere en verrassende gerechten kan bereiden, zonder dat dit veel tijd in beslag neemt. De campagne past binnen de strategie om het volumeaandeel van aardappelen binnen de maaltijdbegeleiders (deegwaren en rijst) te stabiliseren door het imago van aardappelen te moderniseren. Op het programma staan: een nieuwe tv-spot, een activatieactie, online advertising en nieuwe recepten. Voor echt lekkere frietjes moet je naar de frituur, dat is de boodschap van de frietcampagne. Tijdens de Week van de Friet krijgt de frituur dan ook alle aandacht. VLAM wil met deze actie het aandeel van de frituur binnen het frietverbruik verhogen. Door het vakmanschap van de friturist en de unieke sfeer van de frituur zijn de frietjes van de frituur immers onweerstaanbaar en niet te evenaren. Het uitwerken van de nieuwe campagne zal in de loop van 2015 gebeuren, na evaluatie van de campagne B2B VLAM ondersteunt bedrijven op verschillende manieren: door het verstrekken van marktinformatie, vermelding op de exporteurdatabank en deelname aan beurzen. Aardappelproducenten die een klas op bezoek krijgen kunnen hiervoor gadgets aanvragen. In 2015 is budget voorzien om nieuwe gadgets aan te maken. De belangrijkste beurs op de agenda blijft Fruit Logistica in Berlijn (van 4 tot en met 6 februari), dé jaarlijkse ontmoetingsplaats voor de Europese AGF-wereld. De aardappelsector (consumptie- en pootaardappelen) zal in Berlijn vertegenwoordigd zijn met 7 bedrijven. Naast deze beurs staan ook Fruit Attraction te Madrid en de deelname aan Potato Europe te Kain op het programma. Daarnaast kijkt VLAM in de loop van 2015 uit naar andere opportuniteiten voor de Vlaamse aardappelsector en naar mogelijkheden om samen te werken met de verwerkende industrie voor het opzetten van een imagocampagne. 18 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

11 SECTOR AKKERBOUW In 2015 vindt het World Potato Congress plaats in Peking (eind juli). Op dit congres zal VLAM een stand voorzien waar de campagne voor de aardappelverwerkende industrie in de kijker staat. Vanaf het najaar van 2014 verschijnt de nieuwsbrief Aardappelnieuws uit Vlaanderen enkel nog digitaal. De nieuwsbrief zal minstens 2 maal per jaar vertrekken, 1 keer naar aanleiding van Fruit Logistica en 1 keer naar aanleiding van Potato Europe. Indien er in de loop van 2015 interessant nieuws te vertellen is, kan er nog een extra nieuwsbrief bijkomen. Begin 2015 zal in overleg met de exporteurs de bestemming voor de contactdagen in het najaar worden bepaald. POOTGOED Binnenland Voor pootgoed blijft de strategie ongewijzigd: het verbruik van Vlaams gecertificeerd pootgoed bevorderen. In 2015 vinden opnieuw de Werktuigendagen plaats. VLAM zal vertegenwoordigd zijn op de stand van het Departement Landbouw en Visserij met de sectoren pootgoed en zaaizaden. Voor de beurs zal VLAM een actie op touw zetten die bezoekers van de beurs moet aanzetten een bezoek te brengen aan de VLAM-stand. De uitwerking van deze actie zal in het voorjaar van 2015 worden bekeken. Een advertentie in de relevante vakbladen zal de aanwezigheid van VLAM aankondigen. Naast de actie op de Werktuigendagen wordt in het begin van het jaar ook een brochure verstuurd die aardappeltelers wil aansporen Vlaams gecertificeerd pootgoed te kopen. Buitenland In het buitenland wordt hoofdzakelijk ingehaakt op de promotieacties van de aardappelsector. Voor 2015 zijn dit deelname aan Fruit Logistica, Fruit Attraction, Potato Europe (Kain) en contactdagen. Tuinbouwzaden Net als in 2014 zal een brochure worden verstuurd naar openbare besturen en groendiensten om bij het aanleggen van grasvelden de voorrang te geven aan natuurlijk gras in plaats van kunstgras. VERWERKTE GROENTEN De sector verwerkte groenten heeft zijn strategie grondig aangepast. Vanaf 2015 zal enkel nog campagne worden gevoerd rond vriesverse groenten (concept: FREEZE) en zal de promotie zich richten op het buitenland, met focus op Duitsland. Door middel van deelname aan de beurs Internorga in Hamburg (midden maart) willen we de foodsector in Duitsland overtuigen om gebruik te maken van vriesverse groenten. Daarnaast zal de sector ook de nodige aandacht krijgen op de Wereldtentoonstelling in Milaan (mei november). Door middel van een contactmoment met de pers zullen de voordelen van vriesverse groenten in de verf worden gezet. ZAAIZADEN Zaaigranen De doelstelling blijft het verhogen van het aandeel van gecertificeerd zaaigraan. Deze boodschap zal door middel van een actie op Werktuigendagen en advertenties in de kijker worden gezet. Voedergewassen In 2015 zullen weideverjonging en vernieuwing onder de aandacht gebracht worden door middel van een brochure gericht naar de melkveehouders. 20 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

12 Papillot van rood fruit met kriekenbier SECTOR GROENTEN EN FRUIT INGREDIËNTEN (4 personen) 2,5 dl kriekenbier uit Zuid-West-Vlaanderen 120 g rietsuiker 200 g aardbeien 200 g kersen 200 g blauwe bessen 200 g frambozen 40 g boter 8 Antwerpse handjes vanille-ijs (optioneel) BEREIDING Was, indien nodig, het fruit en verdeel het over vier Q-bags. Strooi er de suiker over en overgiet met het kriekenbier. Doe er nog een klein klontje boter bij en sluit de Q-bags. Leg de Q-bag op de barbecue en laat een viertal minuten garen tot de boter gesmolten is en het sap begint te pruttelen. Open de Q-bag en giet het fruit in een diep bord, werk af met wat verkruimelde Antwerpse handjes. Voor de liefhebbers is een bolletje vanille-ijs een leuk extraatje. Recept: hobbykok Geert,

13 SECTOR GROENTEN EN FRUIT SECTOR GROENTEN EN FRUIT In 2015 zet VLAM verder in op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - promotiefonds groenten en fruit inkomsten vrijwillige bijdragen (Flandria) cofinanciering EU cofinanciering SALK andere inkomsten TOTAAL PROGRAMMA - binnenland deelprogramma groenten (Flandria) consumentencampagne Flandria andere acties acties fruit EU-campagne Conference België acties fruit binnenland acties witloof acties groenten en fruit schoolfruitcampagne andere acties marktonderzoek buitenland acties Duitsland EU-campagne Conference Duitsland acties Frankrijk acties andere landen promotie witloof buitenland deelname Europese buitenlandse vakbeurzen contactdagen SALK China en Canada EU-campagne Taste of Europe overheveling promotiefondsen biosector innings-, administratie- en werkingskosten TOTAAL De sector heeft in de loop van 2014 werk gemaakt van de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de generieke promotie van groenten en fruit met ook al enige impact op het programma Door het Russische embargo waren er echter andere prioriteiten. Het blijft evenwel de doelstelling om de langetermijnvisie in de loop van 2015 om te zetten in een meerjarenactieprogramma. In 2015 zet VLAM verder in op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor de door het Russische embargo getroffen producten, en dat met drie grote campagnes: Met de opening van de Canadese markt voor Conference in het verschiet start VLAM een campagne in Canada waarbij deze peer zal bekendgemaakt worden bij de consument. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van SALK-middelen. Naast Canada is ook Duitsland een interessante markt voor Conference is het laatste jaar van de eerste campagne voor Conference-peren in Duitsland, Nederland en België. Samen met GroentenFruit Bureau hoopt VLAM echter om een verlenging van de cofinanciering in de wacht te slepen en de acties in Duitsland te kunnen voortzetten. op de opbouw/verbetering van het imago van verse groenten en fruit van Europese/Belgische oorsprong en beoogt anderzijds een verhoging van de export naar derde landen. In het binnenland worden in 2015 twee nieuwe promotiecampagnes opgestart, nl. voor Flandria en voor de Belgische appel. We blijven inzetten op de promotie voor witloof en aardbeien. Tot slot blijft VLAM ook een bijdrage leveren aan de Europese schoolfruitactie. Bovenop de Conference-campagnes in Canada en Duitsland en de deelname aan beurzen in derde landen investeert VLAM ook middelen in beursdeelnames in Europa (Fruit Logistica, Berlijn en Fruit Attraction, Madrid). Voornamelijk in de kernmarkten Duitsland en Frankrijk blijven we de kaart van Flandria trekken door bij de aankopers de associatie met kwaliteitsproducten verder te belichten. Indien de opportuniteit zich voordoet, zal VLAM uitkijken naar extra locaties voor contactdagen in prospectielanden. Via de Europese campagne Taste of Europe is VLAM aanwezig in Canada, Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze derde-landen-campagne focust enerzijds 24 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

14 SECTOR GROENTEN EN FRUIT BINNENLAND Europese schoolfruitactie Samen met het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Volksgezondheid en de Europese Commissie stelt de sector groenten en fruit opnieuw middelen ter beschikking om de Europese schoolfruitactie te financieren. Hierbij krijgt elke Vlaamse school de mogelijkheid om iedere week tegen een sterk verminderde prijs fruit en groenten te verdelen bij de leerlingen van het basisonderwijs. De campagne spoort de leerkrachten (en ook ouders) aan om met de kinderen fruit te schillen en samen op te eten. Vaak wordt er ook een gezonde bewegingsactiviteit aan gekoppeld. Flandria In 2015 gaat de promotie voor Flandria een andere richting uit. De voorbije jaren werden alle middelen ingezet om Flandria verder bekend te maken als hét kwaliteitslabel van groenten en fruit, met als doelstelling van Flandria het voorkeurmerk van de consument te maken. De resultaten van deze mediacampagne bleven niet uit want jaar na jaar steeg de bekendheid van het merk. Wegens het uitblijven van de zichtbaarheid op het winkelpunt gooit VLAM het roer echter om. VLAM zal Flandria verder promoten als kwaliteitslabel en vooral inzetten op meer zichtbare aanwezigheid op de winkelvloer. Promotie witloof In 2014 startte VLAM een promotiecampagne voor witloof gericht op gezinnen met kinderen. Hierbij stond de veelzijdigheid van witloof in de kijker door middel van originele, frisse en toegankelijke recepten die perfect op tafel passen bij gezinnen met kinderen. In januari 2015 zal hieraan een vervolgactie gekoppeld worden op de winkelvloer: Popeye in het land van witloof. Promotie Conference Midden 2012 werd Conference. Altijd een goed idee opgestart, een samenwerking tussen VLAM en GroentenFruit Bureau die kan genieten van Europese cofinanciering. Deze driejarige campagne (midden 2012 tot midden 2015) beoogt een verhoging van de consumptie van Conference-peren in Duitsland, Nederland en België bij gezinnen met kinderen. De boodschap luidt dat de Conference-peer een heel veelzijdige peersoort is die je zowel zacht als knapperig kan eten. Het Belgische luik, dat midden september 2015 eindigt, omvat consumentgerichte acties zoals een online campagne, winkelacties en een radiospot. Voor het Duitse luik werd een verlenging aangevraagd bij Europa. Promotie aardbeien In 2015 zal VLAM verder inzetten op bewustwording bij de consument rond de beschikbaarheid van Belgische aardbeien van topkwaliteit in het najaar. Het actieprogramma krijgt verder vorm in Promotie Belgische appel In 2015 zal er gefocust worden op promotie van appelen in het binnenland. Hierbij moet de Belgische appel opnieuw op de kaart worden gezet. De Jonagold zal centraal staan maar ook ander appels kunnen opgenomen worden. De voorkeur gaat uit naar acties in het begin van het seizoen. Er wordt gestreefd naar een goede en eenduidige herkenbaarheid van de Belgische appel op het winkelpunt. Het actieprogramma krijgt verder vorm in BUITENLAND VLAM besteedt de meeste aandacht aan de belangrijkste kernmarkten Duitsland en Frankrijk. In beide landen wordt het Flandria-keurmerk het hele jaar onder de aandacht gebracht van de aankopers van groenten en fruit via samenwerkingen met de belangrijkste vakbladen (publicitair én redactioneel), promotieacties in samenwerking met Duitse en Franse grootdistributiebedrijven d.m.v. folderinlassingen, voorkeurplaatsing op het verkooppunt, productdemonstraties Deze niet-aflatende focus wil Flandria met een huidige bekendheid van meer dan 90% bij de inkoopverantwoordelijken in deze landen als sterk merk in de fruit- en groentesector top of mind houden. De aanwezigheid op de belangrijkste Europese vakbeurzen blijft een erg belangrijk element in de buitenlandse promotiewerking. De beurzen bieden zowel de mogelijkheid om contacten met bestaande klanten in stand te houden als om nieuwe klanten te ontmoeten. In 2015 zal VLAM traditiegetrouw aanwezig zijn op de belangrijkste groenteen fruitbeurzen in Europa: Fruit Logistica Berlijn (4-6 februari 2015) en Fruit Attraction Madrid (oktober 2015). Naast aanwezigheid op de Europese vakbeurzen blijft VLAM uitkijken naar afzetmogelijkheden op nieuwe markten. Taste of Europe, een driejarige campagne ( ) met steun van de Europese Unie, loopt in 2015 af. We focussen voornamelijk op de opbouw/verbetering van het imago van verse Europese groenten en fruit. VLAM mikt met deze campagne op Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische Emiraten. In 2015 staan alvast 6 beurzen op het programma: World Food Moskou, Foodex Tokio, PMA Atlanta, Asia Fruit Logistica Hong Kong, WOP Dubai en CPMA Montreal. Verder omvat deze campagne ook contactdagen, workshops en bezoeken aan Belgische exporteurs, producenten en coöperaties van een selectie opinieleiders en aankopers van verse groenten en fruit uit deze derde landen. Ondanks het embargo blijft VLAM in 2015 inzetten op Rusland. Er wordt een (kleinere) standoppervlakte voorzien (100 m 2 ) op de beurs World Food Moscow, zodat de sector contact kan houden met de Russische afnemers. Achter de schermen wordt eveneens gewerkt aan een promotieactie van zodra de ban opgeheven wordt. Het Duitse luik van de campagne Conference. Immer eine gute Idee loopt af midden september 2015 maar hier hopen we een doorstart te kunnen nemen met een verlenging van de Europese cofinanciering. D.m.v. degustaties, vnl. in de regio Noord-Rijnland-Westfalen, maakt het Duitse publiek kennis met de Conference als peer die je zowel knapperig als sappig kan eten. We hopen het aantal tastings fors te kunnen opdrijven en uit te breiden naar andere regio s, om zo nog meer Duitse consumenten te laten kennismaken met onze Conference. Naast promotie voor Conference in Duitsland richt VLAM zich voor peren ook op de Canadese markt. Aangezien de Canadese voedselveiligheid het licht op groen heeft gezet voor de invoer van Belgische peren is promotie nu aan de orde. De eerste uitvoer van Belgische peren zal ondersteund worden d.m.v. degustaties op de winkelvloer. Hiervoor werd budget voorzien vanuit SALK. In 2015 worden de bestaande promotie-initiatieven rond witloof in Zwitserland in de mate van het mogelijke voortgezet in samenwerking met de belangrijkste afnemers/ grootdistributeurs. Het wordt echter steeds moeilijker om specifieke acties voor Belgisch witloof te organiseren. Tot slot adverteert VLAM in buitenlandse vakbladen over de hele wereld. Deze inlassingen verschijnen in vakbladen en op websites in functie van het productaanbod, maar meestal ook gelinkt aan de aanwezigheid op buitenlandse vakbeurzen en contactdagen. 26 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

15 Phalaenopsis Deze oogstrelende orchidee met ranke stelen, glimmende bladeren en vlinderachtige bloemen brengt je stijl, klasse en een vleugje Azië. SECTOR SIERTEELT BLOEMEN ALS VLINDERS Phalaenopsis, komt van het Griekse phalaina (mot) en opsis (gelijkend). De bloemen van de Phalaenopsis lijken op vliegende motvlinders. Daardoor wordt de plant ook wel Vlinderorchidee genoemd. De bloemen zijn er in het paars, roze, zalmkleur, wit en geel en hebben vaak een creatief gespikkeld of gestreept patroon. HELEMAAL UIT AZIË EN AUSTRALIË De Phalaenopsis heeft behoorlijk wat reiservaring. De plant werd rond 1700 ontdekt in de tropische regenwouden van Azië en Australië en kwam met ontdekkingsreizigers mee naar West-Europa. De orchidee is van nature gewend om te groeien in bomen en op rotsen, maar doet het ook uitstekend op jouw vensterbank of bureau. TIPS Zet de Phalaenopsis op een plaats met voldoende licht, maar vermijd felle zon tussen april en oktober. Als de wortels wit zijn geworden, wil de plant graag een slokje. Dompel de pot eens in de 7 tot 10 dagen ongeveer 10 minuten onder in lauw (regen)water zodat de wortels zich kunnen volzuigen met vocht. En als de verwarming aan staat, kun je de bladeren regelmatig besproeien. Bovendien kun je de plant bemesten met orchideeënvoeding. Van november tot en met februari een keer per maand, de rest van het jaar twee keer per maand. Daar wordt je Phalaenopsis blij van.

16 SECTOR SIERTEELT SECTOR SIERTEELT Bloemen en planten, da s echt genieten. BEGROTING 2015 TOELICHTING FINANCIERING - promotiefonds sierteelt inkomsten productie handel tuinaanleg andere inkomsten (financiële opbrengsten) TOTAAL PROGRAMMA - intersectoraal generieke campagne jongerencampagne (FLOOR) voorziening EU-campagne sponsoring tv-programma Groenland marktonderzoek innings-, administratie- en werkingskosten productie acties buitenland acties Gentse azalea acties Openbaar groen / Beter buurtgroen wedstrijd De Vlaamse tuinaannemer tuinaanleg campagne De tuin is keihard genieten B2B-campagne Beter buurtgroen wedstrijd De Vlaamse Tuinaannemer acties Openbaar groen handel promotiematerialen acties floristerie acties tuincentra TOTAAL VLAM wil in 2015 de trend van dalende sierteeltaankopen ombuigen of in ieder geval stabiliseren met seizoensgerichte acties. De jongerencampagne Floor en de generieke campagne voor het brede publiek worden voortgezet, net als het exportprogramma van contactdagen en vakbeursdeelnames in prospectieve markten. SECTOROVERKOEPELENDE INITIATIEVEN In de generieke campagne Bloemen en planten, da s echt bundelen we de acties in twee speermomenten: het voorjaar en het najaar. We starten al meteen op tweede nieuwjaarsdag met de actie Kerstboom eruit, kamerplant erin. In het voorjaar wordt het Lenteweekend na 10 jaar opgefrist. Het weekend wordt gespreid over een hele maand vanaf de start van de lente tot 18 april onder de slogan Lente, da s echt de bloemetjes buitenzetten met een vierweekse actieflow i.s.m. de verkooppunten en Radio 2. In het najaar luiden radiospots het ideale plantseizoen in met een voortzetting van de campagne en de slogan Een boom, haag of struik die echt bij jou past? Die vind je hier. Bloemen en Groen, da s echt jouw ding. Vanaf 15 maart start op één opnieuw het programma Groenland waarin Bartel Van Riet groen van bij ons én de diensten van de tuinaannemer promoot. PRODUCTIE Binnenland De productiesector focust op openbaar groen via de ondersteuning van de wedstrijd Groene Lente, georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar Groen. Ook Entente Florale, een Europese wedstrijd voor steden en gemeenten, wordt ondersteund. De boomkwekerijsector ondersteunt de editie 2015 van de Vlaamse Tuinaannemer, om zo het brede aanbod van boomkwekerijmateriaal bij de tuinaannemers te promoten. De boomkwekers maken nu ook volwaardig deel uit van het platform voor groenambtenaren, tuinaannemers en boomkwekers. Voor de Gentse azalea, vooral een exportproduct, wordt er in 2015 meer in het buitenland geïnvesteerd, met Frankrijk en Duitsland als voornaamste kernmarkten. In België zal VLAM deelnemen aan Wonen Mechelen (24/01-1/02/15), Fleuramour Bilzen (25-28/09/15) en aan populaire lifestyle- en interieurbeurzen. Daarnaast zijn er ook nog sterk mediagerichte acties zoals het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Alle acties van de generieke campagne worden ondertekend met 30 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

17 SECTOR SIERTEELT Verder wordt er ook een startbudget voorzien voor een nog bij de EU in te dienen promotiecampagne. De aanvraag zal in de loop van 2015 samen met Nederland ingediend worden, maar de concrete uitwerking van de campagne dient nog te gebeuren. Om de tuinaannemers nauwer te betrekken bij de uitvoering van de campagnes, worden er op regelmatige basis nieuwsbrieven met informatie over de acties verspreid, steeds met de aansporing zich te laten registreren. Buitenland De strategielijn wordt verder gevolgd: onderhoud van de kernmarkten door de deelname aan de belangrijke internationale vakbeurzen in Duitsland IPM, Essen (27/01 30/01/15), Fruit Logistica, Berlijn (4-6/02/15) en in Frankrijk Salon du Végétal, Angers (17-19/02/15). Over een eventuele deelname aan de Flora Holland Trade Fair in Aalsmeer (4-6/11/15) wordt nog verder met de sector overlegd. De B2B-communicatie op deze kernmarkten wordt opgevoerd via samenwerking met buitenlandse vakbladen, waarmee een goede verstandhouding is opgebouwd tijdens de jaarlijkse vakpersbezoeken. VLAM maakt afspraken inzake redactionele aandacht en betalende publiciteit voor de sierteeltsector. Via de gevoerde acties wordt ook over de exportwebsite gecommuniceerd. De contactdagen in het buitenland die i.s.m. de plaatselijke FIT-kantoren georganiseerd worden blijven een belangrijk instrument voor het prospecteren van nieuwe markten. Voor 2015 staan er voorlopig drie contactdagen op het programma. Na een bezoek van een delegatie Wit-Russen aan FLORALL (4-5/03/14) wordt nu een tegenbezoek georganiseerd in juni 2015 i.s.m. de Vlaamse Kamer van Koophandel in Minsk. Verder zijn er contactdagen in Estland en Finland gepland, wellicht in combinatie met een derde deelname aan Elmia Garden, Zweden (29-30/09/15). Na de succesvolle contactdagen in Poznan in juni 2014, worden de contacten warm gehouden via een VLAM-groepsdeelname aan de vakbeurs Gardenia, Poznan (26-28/02/15). Voor de Gentse azalea s worden in het buitenland acties voorzien in samenwerking met de handel; er is de jaarlijkse Italiaanse Moederdagactie in mei en de Zweedse Viktoriafondsactie in november. Bij deze acties gaan vele duizenden azalea s de deur uit. In 2015 worden B2B-acties in Frankrijk en Duitsland voorzien om de azalea op een moderne manier te presenteren. Verder zijn er op beide markten acties in tuincentra i.s.m Vlaamse handelaars voorzien. De vernieuwde website is ondertussen in verschillende talen beschikbaar. TUINAANLEG De campagne met de buxusdame en de nieuwe slogan Een tuin is keihard genieten zet de consumenten via radiospots, publireportages en online (SEA) aan om een bezoek te brengen aan Ook de volgende tuinbeurzen staan op het programma: Bouw & Reno Antwerpen Expo (10-18/1), Tuinexpo Kortrijk (27/2-2/3), Tuinbeurs Genk (6-9/3) en de Tuindagen Beervelde (8-10/5) met uitreiking van de prijs Beloftevolle Hovenier. Op de website kunnen consumenten alle mogelijke informatie over tuinen en tuinaanleg vinden, naast informatie over tuinaannemers uit hun regio. De inspanningen van de laatste jaren en het verbeteren en adverteren van de site resulteren in steeds stijgende bezoekersaantallen op de website. De wedstrijd de Vlaamse Tuinaannemer, die ieder jaar de meest geslaagde realisaties op het vlak van tuinaanleg bekroont, is in 2015 reeds aan zijn 19de uitgave toe. Het vakmanschap van de tuinaannemer wordt duidelijk in de verf gezet. Er wordt extra aandacht besteed aan het verbeteren van de begeleidende brochure en de infopanelen. In 2015 zal er een publieksprijs aan de wedstrijd verbonden worden, zodat nog meer consumenten kunnen aangesproken worden. Met de B2B-campagne Beter Buurtgroen wil VLAM de diensten van de tuinaannemers promoten bij de openbare besturen. De campagne kwam in het verleden aan bod op In 2015 zal deze site samenvloeien met waarop plantenfiches en een database met boomkwekers terug te vinden zijn. Op die manier is er één platform over openbaar groen, waar groenambtenaren, tuinaannemers en boomkwekers elkaar en interessante informatie kunnen vinden. In 2015 wordt er verder geïnvesteerd in de website. Er zullen ook opnieuw artikels verschijnen in het vakblad Groencontact. De tuinaanlegsector zal ook in 2015 verder de wedstrijden Groene Lente en Entente Florale ondersteunen. In het kader van Groene Lente zal er opnieuw een Beter Buurtgroen -award uitgereikt worden voor het mooiste openbaar-groenproject gerealiseerd met medewerking van een tuinaannemer. KLEINHANDEL Er worden opnieuw actieposters aangemaakt rond de voornaamste bloemenfeestdagen in lijn met de vernieuwde generieke campagne. De groothandel is een belangrijke partner in het verspreiden van de boodschap en het materiaal naar de floristen. Via een samenwerkingsakkoord worden regionale demo s ondersteund. Hier dient onderzocht te worden hoe men meer op de generieke campagne kan inspelen. De tuincentra bundelen hun krachten om de voorjaars- en najaarsacties van de generieke campagne inhoud te geven. 32 VLAM JAARPROGRAMMA 2015 VLAM JAARPROGRAMMA

Voorwoord. Activiteitenverslag 2011 2

Voorwoord. Activiteitenverslag 2011 2 Inhoud Voorwoord... 2 Horizontaal programma... 3 Sectoren... 7 Akkerbouw... 7 Groenten en fruit... 10 Sierteelt... 13 Vlees binnenland... 15 Vlees buitenland... 20 Pluimvee, eieren en kleinvee... 21 Zuivel...

Nadere informatie

2013 VLAM verslag jaar

2013 VLAM verslag jaar 2013 VLAM jaarverslag INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord...p. 1 Beste lezer, 1. Wie is VLAM?...p. 3-5 2. Financiering...p. 6-7 3. VLAM als kenniscentrum...p. 8-11 4. Consumentencampagnes...p. 12-25 5. Focus

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009 Voedselteams vzw Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012

DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012 DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012 Dialoogdag 1 Internationale Promotie van Sportpaarden Discussietekst verslag 14.05.2012 1. INLEIDING: VLAAMSE SPRINGPAARDEN, EEN EXPORTPRODUCT VAN WERELDKLASSE 2 2. PRESENTATIE:

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen

Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Jaarverslag 2008 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het agentschap staat in voor de promotie en de marketing

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 11 Zitting 2006-2007 September 2007 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen

Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen Jaarverslag 2009 Toerisme Vlaanderen Toerisme Vlaanderen is een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het agentschap staat in voor de bevordering van het

Nadere informatie

special machines en automatisering consumptie van zuivel WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TRENDS? EEN STABIELE MARKT... SEPTEMBER 2014 I N D U S T R Y

special machines en automatisering consumptie van zuivel WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE TRENDS? EEN STABIELE MARKT... SEPTEMBER 2014 I N D U S T R Y SEPTEMBER 2014 I N D U S T R Y ONAFHANKELIJK MAGAZINE VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE - 14 DE JAARGANG NR. 5 MAANDELIJKS (UITGEZONDERD - JANUARI, APRIL, JULI, AUGUSTUS, DECEMBER) AFGIFTEKANTOOR 8500

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Hercules Trophy: succesvol teamconcept reist de wereld rond. Een opdracht in het buitenland: avontuur of opportuniteit? Zakendoen in Nederland

Hercules Trophy: succesvol teamconcept reist de wereld rond. Een opdracht in het buitenland: avontuur of opportuniteit? Zakendoen in Nederland Magazine voor internationaal ondernemen Mei 2011 nr. 31 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Leuven, P206142 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99 www.flandersinvestmentandtrade.be

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers

Jaarverslag 2011. Samen succes in vers Jaarverslag 2011 Samen succes in vers Toelichting In dit jaarverslag worden de financiële resultaten en de ontwikkelingen van Coöperatie Coforta U.A. en haar verkooporganisatie The Greenery B.V. uit het

Nadere informatie

Magazine#9, september

Magazine#9, september Magazine verschijnt 12 x per jaar Magazine#9, september 2012 Resultaten onderzoek Klantopinie p 9 Snijbloemendistributie Aalsmeer wordt vernieuwd p 14 Tuinbouw en overheidsbeleid; wat doet Greenport Holland?

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

magazine 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter

magazine 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter 01 2012 februari Jaargang 3 magazine Relatiemagazine Coöperatie Coforta U.A. 04 Nederlandse snackpaprika zonder zaadjes verovert Berlijn 10 De lijnen met PLUS worden steeds korter 04 17 Logistiek in de

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

internationale bedrijfscommunicatie

internationale bedrijfscommunicatie internationale bedrijfscommunicatie LEIDRAAD VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Internationale bedrijfscommunicatie ten Leidraad bij internationaal ondernemen Internationale bedrijfscommunicatie is een uitgave

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011 stuk ingediend op 734 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Toerisme 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

De kern van marketing is het opbouwen van klantenrelaties.

De kern van marketing is het opbouwen van klantenrelaties. DOSSIER Marketing, wat wil de consument? JAn VAn BAVeL WAt IS MARKEtING? Marketing is voor veel land- en tuinbouwers een ver-van-mijn-bedshow. Maar het belang van de rechtstreekse verkoop aan de consument

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie