FOTO VAN POSTDUIF TOT TWITTER ACCOUNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOTO VAN POSTDUIF TOT TWITTER ACCOUNT"

Transcriptie

1

2 CBRE Building & Workplace Consultancy voorziet eindgebruikers en eigenaren van vastgoed van technisch, functioneel en ruimtelijk advies. In aan- en verhuurtrajecten, maar ook in aan- en verkoopprocessen geven wij integraal en onafhankelijk advies. Onze specialisten beschikken over bouwkundige en installatietechnische kennis, maar hebben eveneens expertise op het gebied van strategische huisvesting, innovatieve kantoorconcepten en een inspirerende werkomgeving. Copyright 2012 CBRE. Alle rechten voorbehouden. Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van de informatie kan door CBRE echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze rapportage is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënten van CBRE en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBRE.

3 FOTO INTRODUCTIE Het Nieuwe Werken (HNW) is inmiddels zo nieuw niet meer. Toch is het actueler dan ooit. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die een gevolg is van de veranderende wereld: nieuwe generaties, andere werkprivé balans, explosieve technologische ontwikkelingen en -niet in de laatste plaats- een economische recessie. HNW is niet meer weg te denken, ook al is de naam achterhaald. Net zoals het nieuwe rijden, het nieuwe bouwen of het nieuwe stemmen. Het zijn veranderingen als gevolg van een samenleving in ontwikkeling, die na verloop van tijd verworden tot Business as Usual. HNW is een breed begrip, waaraan iedereen een andere invulling geeft. Elke organisatie heeft haar eigen invalshoek en benadering. Het geheel moet immers matchen met de bedrijfsprocessen, de identiteit van een organisatie en haar beeld van de toekomst. Als integrale vastgoedadviseur ligt onze focus op het creëren van huisvesting afgestemd op deze nieuwe eisen, waarbij alle aspecten aan de orde komen; de fysieke inrichting, de ICT ondersteuning en het verandermanagement. Vaak wordt HNW geassocieerd met thuiswerken, kostenbesparingen, onvindbare collega s, hangmatten en skippyballen, slepen met je spullen, een papierloos kantoor en een structureel tekort aan werkplekken. Zijn het vooroordelen? Duidelijk is dat HNW geen one size fits all is. Het is een maatpak, het moet passen bij de organisatie, haar toekomstvisie en de werkprocessen. De afgelopen jaren heeft CBRE hiermee veel ervaring opgebouwd. De methodiek en werkwijze zijn universeel, de uitkomsten en oplossingen zijn telkens anders en daarmee toch weer een beetje nieuw. VAN POSTDUIF TOT TWITTER ACCOUNT Van de prehistorische grotbeschilderingen, via het telegram, de postduif en de faxmachine communiceren we nu via Twitter en Facebook. De wereld verandert, generaties veranderen, onze manier van communiceren verandert. Dat is niks nieuws natuurlijk. Het verschil is de snelheid waarmee dit zich thans voltrekt. Onderstaande facts spreken voor zich: Social Media is doorgestoten naar de nummer 1-positie als tijdsbesteding op internet. Jarenlang was die titel voorbehouden aan de pornografie 96% van de westerse wereldbevolking onder de 30 jaar heeft een profiel op een sociaal netwerk De profielenwebsite van Facebook is goed voor ruim 7% van het Amerikaanse internetverkeer, daarmee heeft Facebook Google ingehaald als meest bezochte website van de Verenigde Staten In Groot-Brittannië is Facebook verantwoordelijk voor de helft van al het mobiel internetverkeer De Facebook-pagina van Coca Cola telt bijna twintig miljoen leden Lady Gaga heeft op haar Twitter Account meer dan twintig miljoen volgers Eén op de vijf Nederlanders heeft naast een baan, een huis of nieuwe klanten zelfs de liefde van zijn leven gevonden via Facebook, Hyves, LinkedIn of Twitter 80% van de bedrijven gebruikt in meer of mindere mate Social Media als wervingstool voor nieuw personeel 3

4 4 MAATPAKKEN No Limits, Workplace Advantage, Werken 2.0, Unplugged en Slimmer werken. Diverse namen van verschillende organisaties voor nieuwe manieren van werken en innovatieve huisvestingsconcepten. Deze grote diversiteit onderstreept de maatpak-gedachte en de noodzaak tot het ontwikkelen van organisatie specifieke oplossingen. Maar hoe wordt zo n maatpak gemaakt? En op welke manier wordt een passend concept ontwikkeld? Het begint bij een gedegen analyse van de organisatie, haar ambities en de werkprocessen. Een combinatie van de harde en de zachte data. Meten is weten Als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen daalt de bezettingsgraad van kantoren gestaag. CBRE voert al jaren bezettingsgraadmetingen uit bij kantoorhoudende organisaties. Wij constateren dat de gemiddelde bezetting van traditioneel ingerichte kantoren veelal rond de 50% ligt met piekbezettingen (inclusief tijdelijk onbezet) zelden boven de 70%. Lege kantoren inspireren niet en faciliteren niet in de door menige organisatie als cruciaal aangemerkte verbetering van de onderlinge samenwerking. Daarnaast zien we dat kantooromgevingen slecht voorzien in het vinden van een goede balans tussen bijvoorbeeld geconcentreerd werken en samenwerken. Twee totaal verschillende activiteiten, die op één werkplek moeten worden uitgevoerd. De enige manier om gedegen inzicht te krijgen in de aard en omvang van deze ontwikkelingen binnen een organisatie is door het feitelijk gebruik te meten. Niet alleen de bezetting, maar nadrukkelijk ook de activiteiten. Enerzijds gaat het om de bezettingsgraad van de werkplekken, vergaderruimten en overige ruimten. Anderzijds wordt de aard van de werkzaamheden geregistreerd en worden de verschillen per afdeling gesignaleerd. De uitkomsten leveren essentiële informatie op om te komen tot vaststelling van het te hanteren huisvestingsconcept. Enkele voorbeelden: Wat is de piekbezetting, dus hoeveel werkplekken zijn er bij een ongewijzigde bedrijfsvoering minimaal nodig? Welke activiteiten vinden er plaats, dus welke typen werkplekken zijn gewenst? Welke werkstijlprofielen hebben teams, dus welke faciliteiten ondersteunen de werkprocessen optimaal? De werkomgeving van een extern gerichte Sales afdeling kan er anders uitzien dan de omgeving van een aan kantoor gebonden Finance afdeling Naast deze cijfermatige onderbouwing draagt een meting bij aan het verkrijgen van draagvlak binnen de organisatie voor een flexibeler huisvestingsconcept. Bij een gemeten piekbezetting van 75% wordt het immers lastig om vol te houden dat iedereen er altijd is. Verdiepen in de organisatie Een meting geeft een beeld van de huidige situatie, maar zegt nog niets over de ambities van de organisatie in de toekomst. Daarom zijn interviews over organisatiecultuur, werkprocessen, toekomstvisie en mobiliteit nodig. De visie en ambities ten aanzien van een innovatief huisvestingsconcept komen pas aan het licht, wanneer we met elkaar in gesprek gaan. In gesprek met de directie of juist met de medewerkers? Is uw organisatie mensgericht; besteed dan voldoende tijd aan het meenemen en betrekken van de medewerkers in dit proces. Is uw organisatie gewend om veranderingen topdown door te voeren, zorg dan voor een sterke overtuiging bij het management. Het gaat om uitdagen en verleiden, maar ook om goed luisteren en begrijpen. We zoeken de overeenkomsten, besteden aandacht aan de verschillen en komen tot één gezamenlijk gedragen visie. Kortom: wat wil een organisatie bereiken en waarom kiest ze voor deze verandering?

5 DE HAMVRAAG Dat HNW werkt voor ICT bedrijven en Consultancy bureaus is bekend. De overheid volgt gestaag. Zelfs bij de klassieke advocatenkantoren zien we een langzame ontwikkeling naar innovatievere kantoorconcepten. Waarom beginnen organisaties aan HNW? De vijf belangrijkste redenen voor organisaties om een innovatief kantoorconcept te introduceren: Efficiëntie: minder vierkante meters en uiteindelijk lagere huisvestingslasten Makkelijk toekomstige veranderingen kunnen opvangen, zonder de inrichting erop te moeten aanpassen: minder verhuisbewegingen door flexibel gebruik. De mensen bewegen, het gebouw niet Stimuleren van samenwerking: vaak tussen verschillende teams of ontkokering van de organisatie Aantrekkelijke werkgever zijn: nieuwe generaties aantrekken Een sterk imago: een sterk merk neerzetten Maar past HNW wel bij iedere organisatie? Niet iedereen kan en wil bijvoorbeeld tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Er zijn organisaties waar medewerkers dat niet kunnen, omdat ze gebonden zijn aan een productielijn, aan specifieke werktijden, of aan hun collega s met wie ze continu moeten samenwerken. Ook past HNW niet bij alle persoonlijkheden. De vrijheid die HNW met zich meebrengt kan lastig zijn voor mensen die veel behoefte hebben aan structuur en zekerheid. HNW gaat namelijk niet alleen over zelf bepalen waar en wanneer je werkt, maar ook om het op kantoor beter plannen van je werk en het zelf bepalen van een aanpak. Zelfs als HNW niet lijkt te passen bij uw organisatie, kunnen elementen ervan toch bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld alleen al meer openheid in de werkomgeving, of het toevoegen van een paar goede koffiepunten zorgen voor meer zichtbaarheid, ontmoeting en sociale interactie. Maar ook het benadrukken van de cultuur of het imago in het gebouw maakt mensen meer trots en betrokken. De stelling HNW past niet bij ons kan dus genuanceerd worden naar HNW als totaalconcept past niet bij ons, maar sommige elementen kunnen we wel overnemen. LEIDENDE PRINCIPES EN BLAUWDRUK Nu het wat en waarom duidelijk zijn, is het tijd om vast te stellen hoe de organisatie dit wil bereiken. Door het opstellen van leidende principes wordt een aantal concrete uitgangspunten geformuleerd, die gedurende het gehele proces overeind blijven. Leidende principes zijn uitspraken over bijvoorbeeld: wie er flexibel gaan werken, welke afdelingen er gebruik maken van welke zones in het gebouw, de inzet van clean desk policy, de verwachte samenwerking én de eventuele uitzonderingen. Leidende principes zijn opgebouwd uit drie onderdelen: flexibiliteit, ordening en zonering. Flexibiliteit geeft inzicht in de wijze en mate van het delen van de diverse werkplektypen; wie delen er welke werkplekken? Ordening gaat over de wijze waarop afdelingen worden gefaciliteerd; geheel op zichzelf of als onderdeel van een gezamenlijk groter geheel. Zonering geeft inzicht in de basisindeling van een gebouw; hoe worden de afdelingen en ondersteunende centrale functies ten opzichte van elkaar gepositioneerd? 5

6 Traditioneel 6 HEKKEN EN VLEKKEN De drie basisprincipes van een kantoorconcept (flexibiliteit, ordening en zonering) hebben elk een eigen bandbreedte. Elke organisatie maakt haar eigen keuzes daarin; hoever draai je aan de knoppen? Flexibiliteit zegt iets over de mate van het delen van een werkplek en de benodigde typen werkplekken. De flexfactor speelt hierbij een belangrijke rol: hoeveel werkplekken er worden geplaatst ten opzichte van het aantal personen. Gebaseerd op de gemiddelde piekbezetting (ca. 70%) van kantoren is een veel toegepaste flexfactor 80% (80 werkplekken op 100 personen). Hiermee kan de werkomgeving zonder een wezenlijke verandering in de mobiliteit van medewerkers de piekbezetting altijd opvangen. Anderen willen juist de mobiliteit van medewerkers stimuleren. Aanmoedigen dat mensen ook op andere locaties werken. Zij introduceren vaak een stevigere flexfactor, bijvoorbeeld 50% of 60%. Bij het ordeningsprincipe (hoe worden werkplekken en overige faciliteiten toegewezen aan specifieke afdelingen) herkennen we drie basiskeuzes: Hek, Vlek en Vrij. Hek D D A A B C B C Bij het Hek principe wordt een afdeling toegewezen aan bepaalde werkplekken en wordt er bij wijze van spreken een onzichtbaar hek omheen geplaatst. Afdelingen maken uitsluitend gebruik van hun eigen toegewezen werkplekken. Bij het Vlek principe worden afdelingen aan een bepaalde zone van het gebouw of aan een (vaak gemeenschappelijk) ankerpunt toegewezen. Een ankerpunt is een thuisbasis of huiskamer. Medewerkers weten hierdoor in welke zone ze hun collega s waarschijnlijk zullen treffen. Het gebruik van werkplekken tussen de teams loopt meer door elkaar heen. Vlek Vrij A C B D Bij het Vrij principe worden medewerkers vrijgelaten om een werkplek te zoeken door het hele gebouw. Geen van de werkplekken of zones wordt toegewezen. De keuzes met betrekking tot zonering bepalen hoe de belangrijkste functies en afdelingen ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd in het gebouw. Worden bijvoorbeeld vergaderzalen geclusterd, zodat er een gemeenschappelijk ontmoetingsgebied ontstaat waar mensen van verschillende afdelingen elkaar tegenkomen? Of moet de samenwerking niet organisatiebreed, maar juist tussen bepaalde teams worden gestimuleerd? De mate van communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen geeft aan op welke wijze zij het best ten opzichte van elkaar gesitueerd kunnen worden. Schematische doorsnede Schematische plattegrond

7 De laatste stap na het vastleggen van de uitgangspunten is het maken van de blauwdruk. Een blauwdruk is een schematische weergave van de leidende principes op een fictief gebouw of verdieping(en). Maatwerk: elke blauwdruk is anders en wordt voor een organisatie specifiek vormgegeven. De (mis)match Niet elk gebouw is geschikt voor de huisvesting van organisaties die kiezen voor een innovatief huisvestingsconcept. Hierbij zijn de actuele thema s: ontmoeten, samenwerken, cultuurverandering, efficiency en flexibiliteit. Dat betekent dat men over het algemeen kantoren zoekt die goed bereikbaar zijn, beschikken over een hart waarin de identiteit van de organisatie herkenbaar is en geen fysieke beperkingen hebben in het gebruik. Transparantie, openheid, grote vloervelden, ontmoetingsruimten, interne verticale verbindingen en goede technische installaties (What Users Want /CBRE/ juni 2011) zijn belangrijke criteria. Helaas sluiten deze wensen niet altijd aan bij het huidige aanbod. Een Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen helpt bij het beoordelen van de match tussen gebouw, huisvestingsconcept en organisatie. INTEGRALE AANPAK Veranderingen leiden veelal tot weerstand, maar kunnen beter worden geïmplementeerd wanneer alles klopt. Een integrale benadering van de fysieke inrichting, de ICT ondersteuning en het verandermanagement. Gebouw & inrichting Iedere organisatie heeft haar eigen huisvestingsconcept en verdient dus haar eigen ontwerp. Een goed ontwerp is mooi, maar ontwerpen gaat verder dan mooie dingen maken. Het ontwerp moet ook werken in functionele zin en aansluiten op de cultuur en sfeer van een organisatie. En daarnaast moeten alle faciliteiten en ondersteunende processen kloppen. Een nieuwe huisvesting werkt pas, wanneer ook praktische aspecten zoals catering, post, en hospitality in detail aansluiten op de nieuwe manier van werken. ICT & technologie ICT is niet alleen ondersteunend, maar heeft een leidende rol. De technologie moet de mobiliteit van medewerkers ondersteunen en de werkprocessen optimaal faciliteren. Virtueel samenwerken, digitaliseren van archieven, ondersteunen bij vindbaarheid: geen van deze aspecten mag een belemmering vormen voor de nieuwe manier van werken. Cultuur & organisatie Verandermanagement is een belangrijk onderdeel voor succes: aandacht voor de medewerkers én de leidinggevenden. Medewerkers willen weten wat er gaat veranderen, waarom dit gaat gebeuren en wat dat voor hen gaat betekenen. Dit vergt tijd en energie, maar is van essentieel belang voor het welslagen. Tijdige voorlichting, voldoende training en eenduidige communicatie; alles moet erop gericht zijn dat het doel duidelijk is. Productiviteit scoort daarbij beter dan kostenbesparing. En bedenk dat een ieder zich zal afvragen: What s in it for me? 7 Voorbeeld blauwdruk Schematische doorsnede Schematische plattegrond

8 8 VRAGEN STAAT VRIJ Weerstand hoort bij veranderprocessen. De weerstand bij de implementatie van innovatieve kantoorconcepten zit vaak in het niet willen opgeven van de persoonlijke werkplek en de angst voor de onbekende nieuwe werksituatie. Of in het geval van leidinggevenden: de angst voor het aansturen van medewerkers op resultaat in plaats van op aanwezigheid. En dus in het geven van vertrouwen. Vaak komt deze weerstand of angst echter voort uit onjuiste aannames ( straks zit alles vol, moet ik zeker met mijn trolley over de vloeren op zoek naar een lege werkplek, dan zie ik mijn collega s nooit meer ). Veel van onderstaande vragen horen we regelmatig terugkomen. Goed luisteren is belangrijk, want het hebben van een adequaat antwoord kan veel van de weerstand wegnemen. 1. Moet ik elke dag verplicht op een andere plek gaan zitten? 2. Komt iedereen om 7 uur s ochtends binnen om de beste plek te claimen? 3. Hoe weet ik of iemand op kantoor is? 4. Heb ik nog wel contact met collega s als iedereen verspreid door het hele kantoor werkt? 5. Kunnen mijn mensen wel thuiswerken, zijn ze dan niet alleen maar wasjes aan het draaien en boodschappen aan het doen? Hoe weet ik dat ze aan het werk zijn? 6. Mag ik straks niks meer uitprinten of bewaren? 7. Krijgen de directieleden wel een eigen kamer? 8. Hoe ga je om met mensen die een aangepaste bureaustoel hebben? 9. Moet ik steeds mijn werkplek opruimen als ik bijvoorbeeld een vergadering van één uur heb? 10. Hoe kan ik in een open werkomgeving vertrouwelijke (telefoon)gesprekken voeren? Vanzelfsprekend is er op alle vragen een passend en geruststellend antwoord. Nieuwsgierig naar de antwoorden? Wij nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen op ons eigen kantoor, waarmee al deze én uw eigen vragen beantwoord zullen worden! BEGIN WITH THE END IN MIND Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd. Verwacht niet dat iedereen er op dezelfde manier in staat of er helemaal klaar voor is. Een heldere visie op het einddoel is daarom essentieel. De weg van ingebruikname naar consolidatie varieert per organisatie. Vaak zijn er tussenstappen nodig, soms aan de harde kant (bijvoorbeeld: een geleidelijke overgang op volledig digitaliseren van de archieven en poststromen). Maar zeker ook aan de zachte kant: werken aan vertrouwen, sturen op output en het wennen aan gedeeltelijk elders of thuiswerken. Evaluatie is cruciaal. Na een aantal maanden (de fase van gewenning is dan voorbij) voeren wij nieuwe metingen uit en zijn er evaluerende interviews. De interviews bieden ruimte voor gestroomlijnde feedback en aandacht voor klachten. Met name gaat het om het identificeren van de oorzaak. Gaat het om bijsturing van gedrag, aanpassing aan de inrichting of ongemakken in het gebruik? Bij de evaluatiemetingen zien wij in eerste instantie een toename van de piekbezetting en de gemiddelde bezetting. Na verloop van tijd neemt de bezettingsgraad echter geleidelijk weer af en stabiliseert veelal op een niveau van rond de 10% boven de initiële meting. De mobiliteit van medewerkers neemt toe; ze durven ervoor te kiezen om efficiënter met hun tijd om te gaan. Dit indik-effect (het afnemen van de bezettingsgraad na gewenning) heeft gevolgen voor het functioneren van de huisvesting op de langere termijn en dient dan ook meegenomen te worden in de planuitwerking: De flexfactor kan mogelijk initieel worden verhoogd. Op basis van onze evaluaties constateren wij dat organisaties in sommige gevallen te voorzichtig zijn met de verhouding tussen werkplekken en medewerkers Een organisatie kan het samenvoegen van meerdere locaties gefaseerd uitvoeren. Door de geleidelijke afname van de bezettingsgraad, ontstaat er na verloop van tijd ruimte om meer medewerkers van de huisvesting gebruik te laten maken

9 NOGMAALS METEN OM TE WETEN Een activiteitenmeting is een handige, bruikbare tool bij de ontwikkeling van een innovatief kantoorconcept. Door in een representatieve week ten minste acht keer per dag de bezetting én activiteit aan alle werken vergaderplekken vast te stellen, verkrijgen we objectieve informatie over het huidige gebruik van de werkomgeving. Na de realisatie van de nieuwe kantooromgeving voeren we vergelijkbare metingen uit om te zien hoe het geheel daadwerkelijke werkt en wat eventuele verbeterpunten zijn. Met een zelfde meting onderzoeken we bijvoorbeeld: Of de bezetting al dan niet is toegenomen en of de werktijden meer gespreid zijn Of de bezetting op de vooraf vastgestelde flexfactor/verwachte bezetting aansluit Welke zones in het gebouw goed en minder goed worden gebruikt Welke werk-, overleg- en vergaderruimten goed en minder goed worden gebruikt, en of daar een aanwijsbare reden voor is Of de verschillende typen werkplekken gebruikt worden voor de activiteit waar ze voor bedoeld zijn Hoe het percentage tijdelijk onbezet op de verschillende werkplekken is. Kan dit duiden op het claimen van bepaalde soorten werkplekken, omdat de gedachte leeft dat deze altijd bezet zijn? Hoe vaak in de week het voor komt dat alle werkplekken van een bepaald type of in een bepaalde vlek (on)bezet zijn en wat dat betekent voor het aantal werkplekken Hoe de verschillende vergaderruimten gebruikt worden en of er voldoende capaciteit is Als er klachten van gebruikers komen, is het verleidelijk om de eerste spannende maanden na inhuizing fysieke aanpassingen aan de werkomgeving te doen. Door het uitvoeren van een meting wordt inzichtelijk of het genoemde probleem van de gebruiker er daadwerkelijk is. Of dat het slechts perceptie is, omdat de gebruiker bijvoorbeeld nog niet helemaal gewend is aan het concept. In de meeste gevallen kan het probleem verholpen worden door bij te sturen op gebruik en gedrag of door duidelijke communicatie en toelichting. Opmerkelijke meetresultaten: De werkzones rond de koffiepunten zijn het populairst Informeel overleg is van de werkplek verplaatst naar overlegplekken, doordat er meer informele en kleine overlegplekken worden gerealiseerd op kantoren Af te sluiten focus werkplekken zijn populair en worden regelmatig gebruikt voor het voeren van telefoongesprekken Mensen vermijden de drukste file momenten: minder harde start- en eindtijden van de werkdag Ankerpunten/huiskamers worden druk bezet Restaurants worden vaker buiten lunchtijd gebruikt FACT OF LIFE Het Nieuwe Werken is geen hype, maar een fact of life. De maatschappelijke veranderingen zullen doorzetten. Er is sprake van een structurele omslag, die effect heeft op alle stakeholders: de medewerker, de markt en de werkgever. In elk (her)huisvestingsvraagstuk komt HNW aan de orde en draagt het in deze economische tijd zelfs structureel bij aan het realiseren van een sluitende business case. Medewerker Het meetbaar maken van mogelijk positieve effecten van HNW op de zachte kant roept de meeste discussie op. En terecht. Het is niet reëel om productiviteit, efficiency en medewerkerstevredenheid uitsluitend te koppelen aan de introductie van een nieuw huisvestingsconcept. Deze aspecten worden immers door meerdere factoren beïnvloed. Wat staat wel vast? HNW haalt medewerkers in eerste instantie uit hun dagelijkse routine. Het is even spannend, maar daarna levert het meer dynamiek, communicatie, samenwerking en interactie op. Mensen leren elkaar kennen, horen wat er bij collega s gebeurt en delen eenvoudiger hun kennis HNW leidt tot het loslaten van de eigen, vaste en vertrouwde werkplek. Daarvoor in de plaats komt een werkomgeving met een variëteit aan werkplektypen en faciliteiten. Een omgeving die de werkprocessen en activiteiten van individuen en teams veelal beter ondersteunt HNW is een duurzame oplossing. Er is ruimte voor een betere werk/privé balans en het krijgen van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid Toch komt ook naar voren dat professionals tegenwoordig veel meer uren draaien dan voorheen en meer druk ervaren door de toenemende complexiteit van het werk, de hoge mate van communicatie en de vervagende balans tussen werk en privé. Deze effecten zijn inherent aan de nieuwe manier van werken en zorgen ervoor dat organisaties steeds beter nadenken over hoe ze hun medewerkers hierin kunnen coachen. 9

10 10 Markt De algehele impact van innovatieve huisvestingsconcepten op de Nederlandse kantorenmarkt wordt steeds duidelijker: De kwantitatieve vraag naar meters neemt structureel af. De introductie van HNW leidt immers tot een ruimte-efficiencyverbetering en leidt voor organisaties tot een afname van de ruimtebehoefte met minimaal 20% De kwalitatieve vraag neemt toe. De goede gebouwen zullen in trek blijven. Voor beleggers en eigenaren is het van belang hun gebouwen te laten aansluiten op de eisen en wensen die vanuit HNW aan panden worden gesteld. Als de locatie klopt, kan worden onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn Werkgever HNW wordt door organisaties genoemd als één van de drie belangrijkste topics voor de komende jaren. Er worden veel argumenten genoemd: het verhogen van de efficiency en arbeidsproductiviteit, het realiseren van doelstellingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het beter en toekomstbestendig positioneren van de onderneming. Een andere belangrijke drijfveer is kostenbesparing: Door het efficiënter gebruiken van de vierkante meters is een besparing op de huisvestingslasten realiseerbaar van ten minste 20% De ervaring leert dat de initiële investeringen bij invoering van HNW per vierkante meter hoger zijn. Dit wordt met name veroorzaakt door de gedachte dat een hoger kwaliteitsniveau van de inrichting leidt tot een makkelijkere acceptatie door de medewerkers van een dergelijke veranderingsproces (het inleveren van de eigen werkplek). Op zich wellicht logisch, maar er is geen direct causaal verband. De inrichting is vast en de mensen zijn flexibel. Hierdoor wordt het aantal aanpassingen en interne verhuisbewegingen tot een minimum beperkt hetgeen resulteert in een reductie van de facilitaire kosten Organisaties die kiezen voor HNW maken intensiever gebruik van de gehuurde kantoorruimte; de bezettingsgraad gaat immers omhoog. Hierdoor worden minder meters gebruikt, dus ook minder meters ingericht, verwarmd, gekoeld, etc. Kortom: een duurzame oplossing DUURZAAM GEBRUIK Duurzaamheid staat inmiddels hoog op de agenda van eigenaren, beleggers en ontwikkelaars. Bij renovaties wordt duurzaamheid als kwaliteitskeurmerk gezien. Men wil hierin investeren en zoekt vaak naar het hoogst haalbare. Bij nieuwbouwontwikkelingen worden gebouwen ontwikkeld die kunnen worden bestempeld als duurzaam. Vele meetmethoden zijn voorhanden: energielabels, BREEAM, Greencalc, GPR-gebouw en LEED. Hierbij wordt, naast het energieverbruik, ook naar andere aspecten gekeken, zoals bouwmaterialen, onderhoud, locatie en afvalproductie. In de ogen van de meeste gebruikers is een gebouw duurzaam wanneer het energieverbruik laag is en milieuvriendelijke materialen zijn verwerkt. Maar een gebouw kan nog zo duurzaam zijn gebouwd, als het gebouw geen efficiënt gebruik mogelijk maakt, gaat die duurzaamheid grotendeels verloren. De gebouwstructuur, lay out, bezettingsgraadklasse en capaciteit van de installaties zijn hiervoor belangrijke indicatoren. De ervaring leert dat door een matige prestatie op deze onderdelen een extra metrage benodigd kan zijn van wel 10% om een gelijk programma te huisvesten. Deze extra meters, al zijn ze duurzaam gebouwd, resulteren onder aan de streep derhalve tot een niet optimaal duurzame huisvestingsoplossing. HNW heeft een nog veel grotere invloed op de daadwerkelijk te realiseren duurzaamheid. Een veel voorkomende flexfactor van 80% levert globaal een besparing op het benodigd metrage op van ca. 15%. Uit metingen blijkt dat de meeste organisaties prima uit de voeten kunnen met een flexfactor van 70% hetgeen resulteert in een mogelijke besparing op het benodigd metrage van ca. 25%. Samenvattend levert de keuze voor het juiste gebouw en de invoering van een vorm van HNW een substantiële bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iets dat zich daarnaast zelf meer dan terugbetaalt.

11 ONDER DE STREEP Hoewel HNW kan leiden tot een substantiële besparing op de huisvestingslasten, zal dit nooit de driver moeten zijn om hiertoe over te gaan. Immers bij kantoorhoudende organisatie bedragen de huisvestingslasten slechts ca. 15% van de totale bedrijfskosten, terwijl meer dan 70% hiervan gerelateerd is aan personeelskosten. Bij dit laatste ligt de directe relatie met productiviteit. Maar de financiële paragraaf speelt uiteraard wel een bijkomende rol om al dan niet over te stappen op een vorm van HNW. Het toepassen van HNW levert een besparing op qua metrage en dus op de huur- en servicekosten. Daar staat tegenover dat de inrichtingskosten (meer voorzieningen, persoonsongebonden werkplekken, etc.) en de eenmalige kosten (o.a. door benodigde analyses, verandermanagement, etc.) per m² ca. 30% hoger liggen. Dit wordt grotendeels goedgemaakt doordat er minder meters behoeven te worden ingericht. Er lopen diverse discussies in hoeverre de invoering van HNW leidt tot een toename van de productiviteit. Hoewel wij daar zelf van overtuigd zijn, hebben we dit effect in de financiële vergelijking hiernaast niet meegenomen. Verhuizen Bij een verhuizing kan een objectieve vergelijking gemaakt worden, aangezien uitgegaan kan worden van een vergelijkbare kwaliteit (zowel qua huur, servicekosten en vaste/losse inrichting beiden geheel nieuw). De cijfers wijzen uit dat in een als gemiddeld aan te merken situatie (huur, ambitie-niveau) sprake is van een terugverdientijd van 2 jaar. Consolidatie Bij een consolidatie op de bestaande locatie kan de invoering van HNW binnen een periode van ca. 3 jaar worden terugverdiend. Het vergelijk tussen de beide opties (traditioneel en innovatief) loopt hierbij wel deels mank. Er ontstaan namelijk kwaliteitsverschillen (bijv. nieuw versus bestaand meubilair). De vergelijking is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Traditioneel Handhaven huidige indeling Algehele upgrading vaste inrichting (vervangen tapijt, schilderwerk, bekabeling, pantry s) Handhaven bestaand meubilair Innovatief Handhaven centrale voorzieningen Nieuwe indeling werkgebieden Algehele upgrading vaste inrichting (vervangen tapijt, schilderwerk, bekabeling, pantry s) Nieuw meubilair Verhuizen naar een nieuwe locatie TRADITIONEEL INNOVATIEF KEY FIGURES medewerkers flexratio 1 0,8 werkplekken VIERKANTE METERS (V.V.O.) per werkplek 17,0 18,5 per medewerker 17,0 14,8 totaal HUURLASTEN EN SERVICEKOSTEN ( )* per m² per jaar besparing per jaar INRICHTINGS- EN EENMALIGE KOSTEN ( )* per m² totaal extra eenmalige kosten ONDER DE STREEP terugverdientijd in jaren 2,0 Consolidatie op de huidige locatie TRADITIONEEL INNOVATIEF KEY FIGURES medewerkers flexratio 1 0,8 werkplekken VIERKANTE METERS (V.V.O.) per werkplek 20,0 18,5 per medewerker 20,0 14,8 totaal HUURLASTEN EN SERVICEKOSTEN ( )* per m² per jaar besparing per jaar INRICHTINGS- EN EENMALIGE KOSTEN ( )* per m² totaal extra eenmalige kosten ONDER DE STREEP terugverdientijd in jaren 2,8 11 * excl. BTW

12 Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met: Bert Rietmeijer Managing Director CBRE Nederland Ank Dorscheidt Senior Director Building & Workplace Consultancy Saskia Boon & Pauline Folkers Senior Consultant Workplace Consultancy CBRE +31 (0) wcbre heeft zelf HNW geïmplementeerd. Hoe dit voor onze organisatie is toegepast, is te zien in de korte film CBRE, our new way of working. Heeft u interesse om deze film te bekijken, dan horen wij dat graag van u. Belt u of mailt u ons!

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen,

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen, In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services Meten, verbeteren en voorspellen, Inhoud 1. De facilitaire markt verandert... 3 2. Waarom klantbelevingsmanagement?... 3 3. Stap 1: Meten...

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. Januari 2014. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. Januari 2014. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2013 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #6 Januari 2014 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie

VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING

VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING VOORBIJ HET NIEUWE WERKEN IN EEN INSPIRERENDE WERK- OMGEVING De wereld waarin we werken verandert, evenals de vraagstukken voor uw organisatie en de behoeften van medewerkers. Ontwikkelingen op technologisch,

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV)

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) WORKSHOP Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) Peter Meijers Programmamanager HNW bij UWV Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen?

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering

Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren? Door: Peter Bekkering Inhoud Inleiding... 3 Hoe kun je als facility manager gezond gedrag van medewerkers stimuleren?... 4 Meetbaar beter presteren door werkinnovatie... 7 Winning Workplace... 10 HR en inzetbaarheid van personeel...

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) Vanaf 2020 werken alle rijksmedewerkers in een rijkskantoor dat volledig of gedeeltelijk volgens de FWR-kaders is ingericht. Kantoren

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Nieuw werken, nieuw leren

Nieuw werken, nieuw leren Nieuw werken, nieuw leren in het Initium (VU Amsterdam) Charlotte Lusthusz, Michaël Geerdink 31 mei 2011 opzet 1. Even voorstellen 2. Gaat het om huisvesting gaat het om gedrag? Onze interpretatie Uw reacties

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Een stukje geschiedenis

Een stukje geschiedenis Een stukje geschiedenis Fusie 2003, Reorganisatie 2006, HHNK in beweging 2007 Efficiëntievoordeel fusie: één hoogheemraadschap i.p.v. vier (Edam, Hoorn, Heerhugowaard, Purmerend) bundeling van activiteiten,

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Wietske Eveleens MULTIDISCIPLINAIRE WERKSTIJLEN HELPEN DE PROFESSIONAL VOORUIT

Wietske Eveleens MULTIDISCIPLINAIRE WERKSTIJLEN HELPEN DE PROFESSIONAL VOORUIT Wietske Eveleens MULTIDISCIPLINAIRE WERKSTIJLEN HELPEN DE PROFESSIONAL VOORUIT VAN FACILITY MANAGER TOT FACILITY COACH Het vak van de facility manager is sterk in beweging. Tegenwoordig is de facility

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken

Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken We moeten praten. De zachte kant van Het Nieuwe Werken is minstens even belangrijk als de technologie, het gebouw en de werkplek. Hoe moet je leidinggeven

Nadere informatie

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018 Naar een nieuwe organisatiecultuur en - structuur voor het lokaal bestuur Roeselare Geert Sintobin, secretaris Stad en OCMW Roeselare Bram Gekiere, management consultant Möbius Naar een nieuwe

Nadere informatie

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Kansen door Het Nieuwe Werken?! #Het Nieuwe Werken De nieuwe werkcontext Wat is Het

Nadere informatie

Genetwerkt Samenwerken

Genetwerkt Samenwerken Genetwerkt Samenwerken Informatie in een organisatie in Motion John Geurts Onderwerpen Defensie Organisatie Digitaal samenwerken Genetwerkt samenwerken 2 Defensie Organisatie (1) bescherming eigen en bondgenootschappelijk

Nadere informatie

VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014

VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014 VERSLAG MVO koplopers programma sessie II 03.04.2014 April 2014 Verslag eerste bijeenkomst MVOkoplopers 03.04.2014 1 Hoe ziet je ideale huisvestingvraagstuk eruit? (terugkoppelingen per deelnemer op individuele

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Toonaangevend Gastheerschap

Toonaangevend Gastheerschap Toonaangevend Gastheerschap Annette Sibma 12 mei 2009 1 Snelheid en gemak Afnemende loyaliteit Groeiend aanbod Transparantie Klanten stellen nieuwe eisen 2 2 Hoe werk je? Waar werk je? Grenzen vervagen

Nadere informatie

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve WORKSHOP: SPREKERS: Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve Indeling Presentatie 1. De Verhuizing naar IJdok en de implementatie van HNW Beschrijving van de veranderingen binnen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 1 NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? 18 april 2013 Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 2 Introductie Leon Harinck 1. Gestart in accountancy (Big 4) 2. Management

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

HNW en de werk-privé balans

HNW en de werk-privé balans HNW en de werk-privé balans Oplossing of uitdaging? Saskia de Bel en Maud van Aalderen 9 maart 2012 Programma workshop Korte introductie HNW Welke aspecten spelen een rol? Uitwisseling ervaringen en gereedschappen

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Spelen voor een gedragen huisvesting

Spelen voor een gedragen huisvesting Spelen voor een gedragen huisvesting Het werkplekspel - Rapportage TU Delft, bibliotheek Sandra Brunia Marion Beijer Dit onderzoek is uitgevoerd door: Sandra Brunia MSc Marion Beijer MSc Center for People

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes

2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes 32 2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes Voor veel organisaties is de manier om MBO te verankeren in het bedrijf door te laten zien wat de business case is van MBO. Gelukkig is dat tegenwoordig

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen

WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen ,want de eigenaar beslist Het moet lonen om te investeren Waarvoor, voor wie moet het lonen?

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt 4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt De wereld verandert. Steden groeien, gebouwen worden steeds hoger en de behoefte aan duurzaamheid neemt verder toe. Ook neemt de digitalisering

Nadere informatie

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge 08 12 2011 Gastbeleving ANWB Business Services Erik de Jonge Missie/visie ANWB 2 3 Visie Business Services Visie. Business Services wil voor de ANWB de beste partner zijn om met hoge kwaliteit en efficiëntie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie