DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. Januari Nick van der Meulen, MSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. Januari 2014. Nick van der Meulen, MSc."

Transcriptie

1 DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2013 Nick van der Meulen Research Briefing #6 Januari 2014 Nick van der Meulen, MSc.

2 INDEX: HET NIEUWE WERKEN VRAGEN & ANTWOORDEN 2 Click 1. Waarom to add text is er een Het Nieuwe Werken Barometer? p Wie heeft de Barometer ingevuld? p Hoe staat men tegenover (de term) HNW? 4. Wat houdt Het Nieuwe Werken in? 5. Wie gaat er over Het Nieuwe Werken? 6. Wat levert Het Nieuwe Werken op? 7. Welke obstakels zijn er te verwachten? 8. Wat is de staat van Het Nieuwe Werken? 9. Hoe kan de overheid Het Nieuwe Werken stimuleren? p. 7 p. 8 p.12 p.13 p.17 p.19 p.25

3 WAAROM IS ER EEN HET NIEUWE WERKEN BAROMETER? 3 Click De to Nationale add text Het Nieuwe Werken Barometer heeft als doel het inzichtelijk maken van HNW in de praktijk. Overwegingen, implementatiekeuzes en ervaringen komen aan bod; de HNW Barometer kan daardoor worden gebruikt als benchmark en oriëntatie instrument. Ontwikkeld in 2010 door de Rotterdam School of Management, Novay, en het Center for People and Buildings. Ondersteund door Stichting Forum Duurzaam Werken, ECP-EPN, en de campagne 'Het Nieuwe Werken doe je zelf!'- een initiatief van Slim Werken Slim Reizen en Natuur&Milieu. Jaarlijkse metingen (onder nieuwe organisaties), tot dusverre gebaseerd op data van meer dan 300 Nederlandse organisaties. Data mag vrij worden hergebruikt onder bronvermelding. Rapporten van de HNW Barometer editie 2012 en 2011 zijn ook te vinden via de volgende QR-code:

4 WIE HEEFT DE BAROMETER INGEVULD? 4 Click De Nationale to add text HNW Barometer wordt ingevuld door één werknemer met kennis van de ontwikkeling van HNW binnen zijn/haar organisatie. Functieniveau van de respondenten: Achtergrond van de respondenten: Overig! 15%! Overig! 7%! Lijnmanagement! 6%! Hoger management! 33%! Niet! Vrijgegeven! 9%! Ondernemingsraad! 2%! Algemeen (Top) Management! 33%! Beleidsmedewerker! 18%! IT! 6%! Projectmanagement! 28%! Facilities! 13%! Human Resources! 23%!

5 TITLE PROFIEL GOES VAN HEREDE 68 DEELNEMENDE ORGANISATIES IN Click Organisatiegrootte to add text (aantal werknemers): 24% % % % >500 Leeftijd van organisatie: Aantal vestigingslocaties: 2013 < 5 jaar 12% 5-25 jaar 25% jaar 40% > 100 jaar 23% locatie 7% 2-10 locaties 40% locaties 20% > 50 locaties 33%

6 TITLE PROFIEL GOES VAN HEREDE 68 DEELNEMENDE ORGANISATIES IN Sectoren: Click to add text Consultancy! 8%! Bank- en verzekeringswezen! 6%! ICT & Media! 10%! Zakelijke dienstverlening! 14%! Onderwijs &! Onderzoek! 9%! Zorg! 10%! Other! 13%! Industrie! 2%! Transport & Logistiek! 3%! Bouwnijverheid! 2%! Overig! 6%! Overheid! 31%!

7 HOE STAAT MEN TEGENOVER (DE TERM) HET NIEUWE WERKEN? 7 Click In 2013 to add zien text we een lichte stijging van negatief sentiment ten aanzien van HNW. Tegelijkertijd zien we ook dat de term dit jaar duidelijker wordt gevonden. Stelling 1) Deze term is een hype en zal snel weer verdwijnen % % Stelling 2) Deze term is duidelijk: iedereen weet wat ermee bedoeld wordt Stelling 3) Deze term roept weerstand en/of negatieve associaties op Stelling 4) Deze term roept enthousiasme en/of positieve associaties op 36% 25% 19% 12% 39% 50%

8 TITLE WAT GOES HOUDT HEREHET NIEUWE WERKEN IN? 8 Click to add text Top 5 Componenten van Het Nieuwe Werken (in 2013) 1. Thuiswerken toestaan 2. Digitaal documenten beheer ( paperless office ) 3. Open kantooromgeving met flexibele werkplekken 4. Activiteit gericht werken (kantoorconcept) 5. Stimuleren van kennisdeling

9 COMPONENTEN VAN HET NIEUWE WERKEN 9 Click Percentage to add van textorganisaties dat een HNW component in zal voeren / in heeft gevoerd: HNW invoering nog niet afgerond! HNW invoering afgerond! 100! 90! 80! 70! 60! 50! 40! 30! 20! 10! 0! Thuiswerken toestaan! Digitaal documentbeheer (paperless)! Open, flexibele kantooromgeving! Activiteitgericht werken! Stimuleren kennisdeling! Stimuleren autonomie en verantwoordelijkheid! Resultaatgericht managen! Nieuwe IT voorzieningen! Stimuleren openheid en transparantie! Modernisatie van de kantooromgeving! Duurzaam reizen stimuleren! Duurzame verbouwing kantoor! Werken op satellietlocaties van organisatie! Nieuwe samenwerkingsvormen! Werken op externe locaties! Introductie multifunctionele/zelfsturende teams! Thuiswerken actief faciliteren!

10 COMPONENTEN VAN HET NIEUWE WERKEN 10 Click Organisaties to add text die de invoering van HNW nog niet hebben afgerond, verwachten gemiddeld 7 componenten op te nemen in het HNW concept. 7 Organisaties die de invoering van HNW hebben afgerond, hebben gemiddeld 9 componenten opgenomen in het HNW concept. 9 De verschillende componenten zijn sterk met elkaar verweven. Zo gaat bijvoorbeeld het toestaan van thuiswerken in 68% van de organisaties samen met het invoeren van nieuwe IT-voorzieningen, en gaat de open kantooromgeving met flexibele werkplekken in 93% van de organisaties samen met het toestaan van thuiswerken. Clusters van componenten geven een indicatie van HNW strategieën

11 HET NIEUWE WERKEN STRATEGIEËN 11 Click Percentage to add van textde organisaties dat een bepaalde HNW strategie volgt: HNW Duurzame strategie 10% Basiscomponenten + (onder andere) -Duurzame verbouwing van het kantoor -Duurzaam reizen stimuleren -Thuiswerken actief faciliteren (door meubilair, vergoedingen enzovoort) HNW Combinatiestrategie 23% Combineert zoveel mogelijk aspecten van de overige drie strategieën HNW Basisstrategie 45% -Open, flexibele kantooromgeving -Tijd- en Plaats onafhankelijk werken -Nieuwe IT voorzieningen -Stimuleren autonomie en verantwoordelijkheid HNW Samenwerkingsstrategie 22% Basiscomponenten + (onder andere) -Introductie van multifunctionele en zelfsturende teams -Stimuleren van kennisdeling -Nieuwe samenwerkingsvormen

12 WIE GAAT ER OVER HET NIEUWE WERKEN? 12 Click to add text In 17% van de organisaties heeft het management een duidelijke top-down visie voor wat betreft HNW. In 27% van de organisaties bestaat de implementatie uit bottom-up initiatieven van de medewerkers. Meer dan de helft van de organisaties (56%) ziet HNW echter als een gezamenlijke ontdekkingsreis zonder duidelijke eindbestemming. Organisatieonderdeel dat Het Nieuwe Werken op de agenda heeft gezet: Anders! (o.a. medewerkers)! 14%! Ondernemingsraad! IT! 3%! 3%! Facilities! 17%! (Algemeen) Management! 54%! Human! Resources! 12%!

13 TITLE WAT GOES LEVERT HEREHET NIEUWE WERKEN OP? 13 Click Wanneer to add we text het (verwachte) jaar van HNW invoering afzetten tegen de houding van het management ten aanzien van HNW, dan zien we dat het maken van een (globale) business case steeds belangrijker wordt: 100%! 90%! 80%! 70%! 60%! 50%! 40%! 30%! Management moet worden overtuigd: uitgebreide business case nodig! Management enigszins overtuigd: globale business case nodig! Management overtuigd: geen business case nodig! 20%! 10%! 0%! 2007! 2009! 2011! 2013! !

14 VELE VERWACHTINGEN 14 Click to add text Top 5 Verwachtingen van Het Nieuwe Werken (in 2013) 1. Besparing op huisvestingskosten 2. Verhoogde werknemerstevredenheid 3. Verbetering van de werk/privé balans van werknemers 4. Aantrekkelijk werkgeversimago 5. Verhoogde flexibiliteit van de organisatie

15 MOEILIJK TE REALISEREN 15 Click to add text 1/4 Uit een lijst met 20 mogelijke effecten van HNW, verwachten organisaties er gemiddeld 9 te realiseren. Gemiddeld blijkt dat ±1/4 van de oorspronkelijke verwachtingen wordt waargemaakt. Meten is weten Verwachtingen worden slechts in 1/5 van de gevallen gemeten. Meetbare effecten zoals kostenbesparingen worden vaker gerealiseerd gemeld dan meer abstracte effecten. Organisaties die onderzoekspartners betrekken bij hun invoering van HNW hebben doorgaans minder verwachtingen, maar geven vaker aan deze te realiseren.

16 EFFECTEN VAN HET NIEUWE WERKEN 16 Click Percentage to add van textde organisaties dat een HNW effect verwacht/heeft gerealiseerd: Verwacht (invoering nog niet afgerond)! Verwacht (invoering afgerond)! Gerealiseerd (invoering afgerond)! 100! 90! 80! 70! 60! 50! 40! 30! 20! 10! 0! Besparing huivestingskosten! Verhoogde werknemerstevredenheid! Verbetering werk/privé balans van werknemers! Aantrekkelijker werkgeversimago! Verbeterd werknemerswelzijn! Verhoogde flexibiliteit van de organisatie! Verbeterde communicatie en samenwerking! Verhoogde productiviteit! Bevordering van kennisdeling! Realisatie van leiderschapsverandering! Besparing mobiliteitskosten! Verbeterd competitief vermogen! Besparing reis- en verblijfskosten! Verlaging ziekteverzuim en/of verloop! Sociaal bewuster ondernemen! Duurzamer ondernemen! Verhoogde klanttevredenheid! Besparing IT kosten! Ontwikkeling van intrapreneurs! Verhoogde creativiteit/innovativiteit!

17 WELKE OBSTAKELS ZIJN TE VERWACHTEN? 17 Click to add text Top 5 Obstakels bij invoering van Het Nieuwe Werken (in 2013) 1. Angst om de vaste werkplek te verliezen 2. Managementstijl past niet bij HNW 3. Hoge weerstand van managers tegen verandering 4. Angst om contact met collega s te verliezen 5. Organisatiecultuur past niet bij HNW

18 OBSTAKELS BIJ INVOERING VAN HET NIEUWE WERKEN 18 Click Percentage to add van textde organisaties dat een HNW obstakel heeft ervaren: HNW invoering nog niet afgerond! HNW invoering afgerond! 100! 90! 80! 70! 60! 50! 40! 30! 20! 10! 0! Angst verlies vaste werkplek! Managementstijl past niet bij HNW! Angst verlies contact met collega's! Organisatiecultuur past niet bij HNW! Weerstand van managers tegen verandering! IT infrastructuur/ondersteuning is ontoereikend! Gebrek zelfsturende vaardigheden medewerkers! Weerstand van medewerkers tegen verandering! Problemen m.b.t. informatie beveiliging! Management is niet overtuigd! Fysieke werkomgeving is ontoereikend! Problemen om aan regelgeving te voldoen! Onvoldoende budget beschikbaar! Angst voor verslechterde werk/privé balans! Onvoldoende expertise beschikbaar! Onvoldoende fysieke voorzieningen beschikbaar! Management vreest fragmentatie/solisme! Problemen t.a.v. arbeidsvoorwaarden! Management vreest onbeheersbaar project! Geen business case mogelijk! Angst dat het werk te veel zal 'verzakelijken'! Angst problemen professionele ontwikkeling! Taakstelling past niet bij HNW!

19 DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: WERKOMGEVING 19 Click HNW invoering to add text nog niet afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% De werklocatie is volledig gericht op flexibel werken! 50! De werklocatie wordt als inspirerend gezien! 31! 35! 30! De werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking! 35! 3 De werklocatie in ingericht volgens het activity-based working principe! 39! Het aantal beschikbare en benodigde werkplekken is in balans! 31! 46! De kantoorpanden zijn duurzaam ontworpen/ingericht! 46! 20! De organisatie ondersteunt actief het thuiswerken van medewerkers! 31! 35! De organisatie biedt (e-)werk faciliteiten aan in de buurt van de medewerker! 42! 31! Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

20 DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: WERKOMGEVING 20 Click HNW invoering to add text afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% De werklocatie is volledig gericht op flexibel werken! 31! 35! De werklocatie wordt als inspirerend gezien! 41! 35! De werklocatie is gericht op het bevorderen van samenwerking! 46! De werklocatie in ingericht volgens het activity-based working principe! 26! Het aantal beschikbare en benodigde werkplekken is in balans! 50! De kantoorpanden zijn duurzaam ontworpen/ingericht! 42! De organisatie ondersteunt actief het thuiswerken van medewerkers! 3 39! De organisatie biedt (e-)werk faciliteiten aan in de buurt van de medewerker! Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

21 TITLE DE STAAT GOES HERE VAN HET NIEUWE WERKEN: IT 21 Click HNW invoering to add text nog niet afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT voorzieningen stellen medewerkers in staat om altijd & overal (samen) te werken! 3 Social media wordt gebruikt om samenwerking en sociale cohesie te stimuleren! 42! 43! Alle werkgerelateerde informatie is digitaal beschikbaar! 5 Kennis en informatie wordt openlijk gedeeld (tenzij schadelijk voor de organisatie)! 46! 3 Medewerkers hoeven zich amper aan te passen aan bestaande IT voorzieningen! 46! De organisatie streeft naar een duurzaam gebruik van IT ('Green IT')! 42! 2 Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

22 TITLE DE STAAT GOES HERE VAN HET NIEUWE WERKEN: IT 22 Click HNW invoering to add text afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT voorzieningen stellen medewerkers in staat om altijd & overal (samen) te werken! 5 Social media wordt gebruikt om samenwerking en sociale cohesie te stimuleren! 3 Alle werkgerelateerde informatie is digitaal beschikbaar! 50! Kennis en informatie wordt openlijk gedeeld (tenzij schadelijk voor de organisatie)! 22! 39! Medewerkers hoeven zich amper aan te passen aan bestaande IT voorzieningen! 35! 49! De organisatie streeft naar een duurzaam gebruik van IT ('Green IT')! 49! Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

23 DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: CULTUUR & MENTAAL 23 Click HNW invoering to add text nog niet afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medewerkers worden in staat gesteld om autonoom te werken! 5 Medewerkers kunnen hun eigen werktijden bepalen! 3 35! Er zijn geen strikt gedefinieerde rollen en taakomschrijvingen! 5 Informatie over fouten of mislukkingen wordt openlijk gedeeld om van te leren! 46! 3 De organisatie stimuleert openheid in het dagelijks werk! 42! 31! Er bestaat een balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van medewerkers! 39! 45! Medewerkers worden afgerekend op afgesproken resultaten! 35! 3 De rol van het management wordt gezien als faciliterend (i.p.v. dirigerend)! 5 30! Management van de organisatie staat open voor initiatieven van de medewerkers! 53! De organisatie heeft een duidelijke visie/missie (die richting geeft)! 3 Medewerkers kunnen trainingen volgen over diverse aspecten van HNW! 46! Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

24 DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: CULTUUR & MENTAAL 24 Click HNW invoering to add text afgerond (2013): 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medewerkers worden in staat gesteld om autonoom te werken! 46! Medewerkers kunnen hun eigen werktijden bepalen! 30! 39! Er zijn geen strikt gedefinieerde rollen en taakomschrijvingen! 3 Informatie over fouten of mislukkingen wordt openlijk gedeeld om van te leren! 46! 46! De organisatie stimuleert openheid in het dagelijks werk! 50! Er bestaat een balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van medewerkers! 3 42! Medewerkers worden afgerekend op afgesproken resultaten! 3 50! De rol van het management wordt gezien als faciliterend (i.p.v. dirigerend)! 46! Management van de organisatie staat open voor initiatieven van de medewerkers! 3 39! De organisatie heeft een duidelijke visie/missie (die richting geeft)! 50! Medewerkers kunnen trainingen volgen over diverse aspecten van HNW! 5 Geheel mee oneens! Mee oneens! Neutraal! Mee eens! Geheel mee eens!

25 HOE KAN DE OVERHEID HET NIEUWE WERKEN STIMULEREN? 25 Click to add text Top 5 Randvoorwaarden om HNW te stimuleren 54% 1. Aanpassen van ARBO wet- en regelgeving 2. Overheid vervult voortrekkersrol door zelf HNW in te voeren 45% 37% 3. Flexibilisering dienstverlening overheid (bijv. openingstijden) 4. Fiscaal belonen van gewenst gedrag inzake flexibel werken 34% 33% 5. Flexibel werken opnemen in de CAOs

26 26 Click De Nationale to add text Het Nieuwe Werken Barometer is onderdeel van een interdisciplinair onderzoeksprogramma van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM), gericht op het onderzoeken van de effecten van nieuwe manieren van werken voor individuen, teams, en organisaties. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen omtrent de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer kunt u contact opnemen met Nick van der Meulen Voor meer informatie, vragen of opmerkingen omtrent kunt u contact opnemen met Marcel

27 TITLE SAMENVATTING: GOES HERE RESULTATEN VAN DE HNW BAROMETER Click to add text Rotterdam, januari 2014 In het afgelopen jaar was de voornaamste verwachting van Het Nieuwe Werken (HNW) concept dat dit een kostenbesparing voor het bedrijf gaat opleveren. Werd in 2012 vooral nog een groeiende werknemerstevredenheid en een verbeterde werk/privé-balans voor werknemers verwacht dit jaar is het reduceren van kosten de belangrijkste ambitie. Terwijl HNW steeds vaker wordt ingevoerd en de definitie steeds herkenbaarder wordt, groeit de weerstand en neemt het enthousiasme af. Dit blijkt uit de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer In de afgelopen jaren zijn steeds meer organisaties met Het Nieuwe Werken aan de slag gegaan (43% van de respondenten in 2011, 53% in 2012, 64% in 2013). Gemiddeld genomen scoren deze organisaties steeds beter op HNW-gerelateerde factoren, zoals het vinden van een goede balans tussen wederzijds vertrouwen en controle van (tijd- en plaatsonafhankelijke) medewerkers, het online beschikbaar stellen van benodigde werkgerelateerde informatie, en het stimuleren van openheid in het dagelijks werk. Voor ondervraagden is de betekenis van het HNW concept duidelijker geworden, maar roept het tegelijkertijd ook minder positieve associaties op (39% nu, tegen 50% in 2012) en nemen de negatieve associaties toe (19% nu, tegen 12% in 2012). De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega s, en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Novay Brouwerijstraat 1 Postbus 589 7500 AN Enschede www.novay.nl. HNW Barometer. Opzet en rapportage 2010. ProWork deliverable 2.1.

Novay Brouwerijstraat 1 Postbus 589 7500 AN Enschede www.novay.nl. HNW Barometer. Opzet en rapportage 2010. ProWork deliverable 2.1. Novay Brouwerijstraat 1 Postbus 589 7500 AN Enschede www.novay.nl HNW Barometer Opzet en rapportage 2010 ProWork deliverable 2.1.1 Colofon DATUM 8 april 2011 VERSIE 1.5 VERANDERING PROJECT REFERENTIE NOVAY

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Mobiliteit.nu Rapportage

Mobiliteit.nu Rapportage Mobiliteit.nu Rapportage Erasmus@Work New Worlds of Work Quick-Scan 17-2-2012 Dr. Marcel van Oosterhout Janieke Bouwman Drs. Nick van der Meulen Dr. Jan van Dalen 1 Dr. Peter van Baalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2012 Dit document bevat de enquêteresultaten van het onderzoek over Het Nieuwe Werken dat in 2012 in België werd

Nadere informatie

Het nieuwe werken ontrafeld

Het nieuwe werken ontrafeld Het nieuwe werken ontrafeld Over Bricks, Bytes & Behavior HR Festival 14 april 2011 Ruurd Baane Het onderzoek naar het nieuwe werken Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV)

Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) WORKSHOP Het Nieuwe Werken betekent creatief reizen (Case UWV) Peter Meijers Programmamanager HNW bij UWV Agenda Beelden bij UWV Onze reis: Waar zijn we bij UWV aangekomen en hoe zijn we daar gekomen?

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum

Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum December 2011 1 1. Inleiding Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt definitief

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal Werken aan resultaat, altijd en overal Congres Over Het Nieuwe Werken Programma HNW Belastingdienst Dr. Y. Boutachekourt 19 november 2013 2 Visie film HNW Belastingdienst 3 Veranderdoelen van de Belastingdienst

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Dankwoord 7. Hoe is deze pocket opgebouwd? 9

Voorwoord 3. Dankwoord 7. Hoe is deze pocket opgebouwd? 9 Inhoud Voorwoord 3 Dankwoord 7 Hoe is deze pocket opgebouwd? 9 1 Het Nieuwe Werken 17 1. Inleiding 19 2. Het Nieuwe Werken: de kernprincipes 21 2.1. Autonomie 22 2.2. Een werkorganisatie gebaseerd op ieders

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Gids voor HNW. Het Nieuwe Werken in de social profit Verso, 20 mei 2015

Gids voor HNW. Het Nieuwe Werken in de social profit Verso, 20 mei 2015 Gids voor HNW Het Nieuwe Werken in de social profit Verso, 20 mei 2015 Mieke van Gramberen Hendrik Delagrange Wat is TPOW? HNW? Tijdsonafhankelijk Plaatsonafhankelijk (telewerken en meer) Werken TPOW Anders

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen

WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen WELKOM! WORKSHOP OHNW2016 Investeren in de werkomgeving, wat levert dat nu écht op? Inleiding door: Wim Pullen ,want de eigenaar beslist Het moet lonen om te investeren Waarvoor, voor wie moet het lonen?

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN

TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een start maken met, maar hoe pakt u dat aan? Of u bent reeds gestart met de invoering, maar bent op zoek naar verdieping, praktische instrumenten

Nadere informatie

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 1 NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? 18 april 2013 Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 2 Introductie Leon Harinck 1. Gestart in accountancy (Big 4) 2. Management

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

HET NIEUWE TEAMWERKEN

HET NIEUWE TEAMWERKEN HET NIEUWE TEAMWERKEN PROF. DR. DIRK BUYENS WAAROM DEZE WEBINAR? Interactief kennisplatform Met steun van het Europees Sociaal Fonds Vlerick Business School & Arteveldehogeschool 2 www.hetnieuweteamwerken.be

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

HNW en de werk-privé balans

HNW en de werk-privé balans HNW en de werk-privé balans Oplossing of uitdaging? Saskia de Bel en Maud van Aalderen 9 maart 2012 Programma workshop Korte introductie HNW Welke aspecten spelen een rol? Uitwisseling ervaringen en gereedschappen

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken: Hype of realiteit? Antwerpen, 14 juni 2012 www.creando.be Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als

Nadere informatie

Uitslag enque te voor- en nadelen van gedeelde werkplekken

Uitslag enque te voor- en nadelen van gedeelde werkplekken OfficeLynq 21-9-216 Uitslag enque te voor- en nadelen van gedeelde Afbeelding met dank aan Pexels.com Door B.P. Gröninger en G. Terhorst Oprichters OfficeLynq 21 september 216 Versie: Definitief 1 OfficeLynq

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

HNW drie jaar na de invoering (case HP)

HNW drie jaar na de invoering (case HP) HNW drie jaar na de invoering (case HP) 1 17 Workshop / Plenaire lezing Titel Naam Spreker SOEPEL VERANDEREN NAAR EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN HNW drie jaar na de invoering (case Hewlett Packard) Het nieuwe

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

De mens centraal. Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013

De mens centraal. Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013 De mens centraal Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013 Drs. René van Woezik Senior consultant Ergonomie 365 Europees register ergonoom - Human Factors expert Rene.van.woezik@365.nl T 06-464 06 821

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work

Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work Beleving Facilitair Dienstverlening 2009/2010 Facility services at work kwantitatief onderzoek Onderdeel beveiliging 1 Onderzoekskader Ondanks de crisis is het in Nederland voor het overgrote deel van

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd L. Groot, ir. L.E.M. Mascini & ir. L. Volker Center for People and Buildings, Delft - februari

Nadere informatie

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011

Case: Rabobank Nederland. Loes Meijlink, 2011 Case: Rabobank Nederland Loes Meijlink, 2011 1 Visie Vitaliteit Rabobank Een vitale medewerker = gezond + inzetbaar De Rabobank heeft stevige ambities. Om die te realiseren, moeten onze medewerkers topprestaties

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069

Zorgen voor Anderen. WOMEN Inc 5-12-2014. Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 Zorgen voor Anderen WOMEN Inc Rapportage kwantitatief en kwalitatief onderzoek Fenneke Vegter, Marcel Voorn en Ester Koot Project Z5069 5-12-2014 Inhoudsopgave Klik op icoon om naar het hoofdstuk te gaan

Nadere informatie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie

Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid tot actie Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Begrip voor acties vakbonden, één op zeven zelf bereid

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge

Gastbeleving ANWB Business Services. Erik de Jonge 08 12 2011 Gastbeleving ANWB Business Services Erik de Jonge Missie/visie ANWB 2 3 Visie Business Services Visie. Business Services wil voor de ANWB de beste partner zijn om met hoge kwaliteit en efficiëntie,

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we

Aantrekkelijk werkgeverschap. Wie zijn we Wie zijn we Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat al gedurende 45 jaar resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties van Twynstra Gudde

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015 Het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee,

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011 Flexwerken is LEUK Beverwijk gaat flexen Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening Willem van den Berg 5 juli 2011 Kantoor oude situatie: 2 locaties 80 werkplekken 100 werkplekken

Nadere informatie

2017 - NWOW Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page (logo placé à 1/3X du bord; X = logotype)

2017 - NWOW Encombrement maximum du logotype depuis le bord inférieur droit de la page (logo placé à 1/3X du bord; X = logotype) 2017 - NWOW Que signifie «NWOW» 1. Wat betekent 'NWOW'? De wereld verandert... Inleiding en overzicht van de 3 B's Bytes Bricks Behaviour 2 De wereld verandert De ervaring van klant, werknemer en kandidaat

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012

Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012 Duurzaam Werken Private Benutting Utrecht, 22 juni 2012 Willem de Jager, info@telewerkforum.nl Dir Stichting TelewerkForumHNW Lid Platform SlimWerkenSlimReizen t/m eerste helft 19 e eeuw 20 ste eeuw 21

Nadere informatie

Medewerkers Betrokkenheid Scan

Medewerkers Betrokkenheid Scan www.breinvoorkeuren.nl Breinvoorkeuren NBI Medewerkers Betrokkenheid Scan Groenewege 144 Noordwijkerhout, 2211EP KvK: 28105672, BTW: NL 0858 09 287 B01 Triodosbank: NL 65 TRIO 0786 8146 59 Telefoon: 06

Nadere informatie

Kenniskring. Journalistiek artikel

Kenniskring. Journalistiek artikel Kenniskring Journalistiek artikel Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931 P4 A3 Avans Hogeschool

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie