Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productgegevensbericht Installatiesector PRODAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRODAT"

Transcriptie

1 IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Productgegevensbericht M Berichtnummer M Mutatiecode M Berichtdatum O Taalcode M Branchecode O Afnemer O GLN O Naam O Straat en huisnummer O Plaats O Postcode O Land O Leverancier O GLN O Naam O Straat en huisnummer O Plaats O Postcode O Land O Centraal Artikelbestand M GLN O Naam O Straat en huisnummer O Plaats O Postcode O Land M Product M Regelnummer M Mutatiecode O Statuscode M Ingangsdatum M Product identificatie O GTIN product O Product identificatie fabrikant M Productcode fabrikant M Fabrikant O GLN O Naam O Straat en huisnummer O Plaats O Postcode O Land O Productomschrijvingen O Fabrikaat O Productserie O Producttype O Productomschrijving O Deeplink M URL M Fysieke dimensies M Netto gewicht M Eenheid gewicht M Product classificatie ETIM M Productklasse M Code productgroep M Volgnummer M Versie (normblad) M Status (normblad)

2 IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element O Kenmerk M Code kenmerk O Code waarde O Technische specificatie O Numerieke waarde O Logische waarde O Kenmerkonderwaarde O Kenmerkbovenwaarde O Productcode voorganger O GTIN product O Product identificatie fabrikant M Productcode fabrikant O Productcode opvolger O GTIN product O Product identificatie fabrikant M Productcode fabrikant

3 Productgegevensbericht XML EANCOM Berichtnummer XML EANCOM an..17 M 1 Uniek nummer voor bericht. Dit nummer kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger, en dient derhalve voldoende uniek te zijn. Dit nummer is toegekend door de zender van het bericht. Dit nummer wordt normaliter door de applicatie van de zender geproduceerd en is vanuit deze applicatie uniek. Mutatiecode XML EANCOM an..3 M 1 Geeft informatie over de vorm van mutatie voor producten van de leverancier binnen dit bericht. De ontvanger van het bericht kan aan de hand van de mutatiecode bepalen welke actie te ondernemen. Toelichting op de codes: 2 Nieuw assortiment. 3 Vervallen van het gehele assortiment. 4 Wijzigen binnen huidig assortiment. 5 Vervangen van het gehele assortiment. Toegestane codes 2 Toevoeging 3 Verwijdering 4 Wijziging 5 Vervanging Berichtdatum XML EANCOM CCYYMMDD M 1 Datum van aanmaak van het bericht. Deze datum kan gebruikt worden in de verdere communicatie tussen zender en ontvanger. Taalcode XML EANCOM an..3 O 1 Code van de taal, waarin de alfanumerieke waarden van de classificatie zijn weergegeven. Default waarde: NL. Verplicht indien taalcode anders is dan Nederlands. Codelijst: ISO letterige alfanumerieke code EANCOM -Manual. Branchecode Code binnen welke branche dit bericht geldig is. XML EANCOM an..35 M 1

4 Toegestane codes INSTALLATIEBRA Installatiebranche Afnemer Verplicht bij berichten naar afnemers, niet nodig bij berichten van leveranciers naar een centraal artikelbestand. GLN Het Global Location Number (GLN) dient ter identificatie van een partij en/of adres. Naam Naam van de partij. Straat en huisnummer Straat- en huisnummer behorend bij het adres van de partij of de lokatie. Plaats Plaatsnaam behorend bij het adres van de partij en/of lokatie. Postcode Postcode behorend bij het adres van de partij of lokatie. De eerste 4 posities zijn altijd bekend (ook bij bouwlocaties). Doorgeven zonder spaties. Land Land behorend bij het adres van de partij of lokatie. Codelijst: zie de ISO 3166 tweeletterige landencodes of EANCOM Manual deel III. Leverancier Het is verplicht de GLN (Global Location Number) van de Leverancier of die van een centraal artikelbestand te specificeren. Verplicht bij berichten vanaf leveranciers, niet nodig bij berichten van een centraal bestand naar afnemers GLN Het Global Location Number (GLN) dient ter identificatie van een partij en/of adres. Naam Naam van de partij. Straat en huisnummer Straat- en huisnummer behorend bij het adres van de partij of de lokatie. Plaats Plaatsnaam behorend bij het adres van de partij en/of lokatie. XML EANCOM O 1 XML EANCOM n13 O 1 XML EANCOM an..50 O 1 XML EANCOM an..9 O 1 XML EANCOM an2 O 1 XML EANCOM O 1 XML EANCOM n13 O 1 XML EANCOM an..50 O 1

5 Postcode Postcode behorend bij het adres van de partij of lokatie. De eerste 4 posities zijn altijd bekend (ook bij bouwlocaties). Doorgeven zonder spaties. Land Land behorend bij het adres van de partij of lokatie. Codelijst: zie de ISO 3166 tweeletterige landencodes of EANCOM Manual deel III. Centraal Artikelbestand Het is verplicht de GLN (Global Location Number) van de Leverancier of die van een centraal artikelbestand te specificeren. Verplicht bij berichten naar of van een centraal artikelbestand. Niet nodig bij berichten van leveranciers naar afnemers. XML EANCOM an..9 O 1 XML EANCOM an2 O 1 XML EANCOM O 1 GLN XML EANCOM n13 M 1 Het Global Location Number (GLN) dient ter identificatie van een partij en/of adres. Naam XML EANCOM an..50 O 1 Naam van de partij. Straat en huisnummer Straat- en huisnummer behorend bij het adres van de partij of de lokatie. Plaats Plaatsnaam behorend bij het adres van de partij en/of lokatie. Postcode XML EANCOM an..9 O 1 Postcode behorend bij het adres van de partij of lokatie. De eerste 4 posities zijn altijd bekend (ook bij bouwlocaties). Doorgeven zonder spaties. Land XML EANCOM an2 O 1 Land behorend bij het adres van de partij of lokatie. Codelijst: zie de ISO 3166 tweeletterige landencodes of EANCOM Manual deel III. Product XML EANCOM M Regelnummer Elk product in een bericht heeft een uniek regelnummer. Dit regelnummer is altijd groter dan '0'. Het is gebruikelijk en aan te raden om de regelnummering te beginnen bij 1, en op te laten lopen met 1. XML EANCOM n..6 M 1

6 Mutatiecode Geeft informatie over de mutatie per product bij de leverancier. De ontvanger van het bericht kan aan de hand van de mutatiecode bepalen welke actie te ondernemen. Toegestane codes 1 Toevoegen/nieuw 2 Verwijderen 3 Wijzigen 4 Bevestigen, geen wijziging Statuscode Een verbijzondering van de mutatiecode 3 (=wijzigen). Mogelijke waarden: - Uitlopend: het product zal t.z.t. niet meer leverbaar zijn. In dit geval kan ook een 'Productcode opvolger' worden opgegeven. - Inlopend: het product zal t.z.t. worden opgenomen in de catalogus. In dit geval kan ook een 'Productcode voorganger' worden opgenomen. Toegestane codes 84E Inlopend 94E Uitlopend Ingangsdatum Datum vanaf wanneer deze gegevens geldig zijn, m.a.w. datum effectief, dus niet de datum van aankondiging. Product identificatie Indien het product een GTIN heeft, is het verplicht deze te gebruiken. Indien geen GTIN aanwezig is, moet de combinatie 'fabrikant' en 'productcode fabrikant' worden gebruikt. GTIN product Het Global Trade Item Number (GTIN) is een overkoepelende term voor alle gegevensstructuren waarmee u binnen het EAN-codesysteem producten en diensten kunt identificeren. XML EANCOM an..3 M 1 XML EANCOM an..3 O 1 XML EANCOM CCYYMMDD M 1 XML EANCOM M 1 XML EANCOM n..14 O 1 Product identificatie fabrikant XML EANCOM O 1

7 Productcode fabrikant De code die de fabrikant hanteert voor een product, niet zijnde een GTIN (Global Trade Item Number). Fabrikant De GLN (Global Location Number) van de fabrikant; moet in combinatie met 'productcode fabrikant' worden gebruikt, indien geen GTIN aanwezig is. GLN Het Global Location Number (GLN) dient ter identificatie van een partij en/of adres. Naam Naam van de partij. Straat en huisnummer Straat- en huisnummer behorend bij het adres van de partij of de lokatie. Plaats Plaatsnaam behorend bij het adres van de partij en/of lokatie. Postcode Postcode behorend bij het adres van de partij of lokatie. De eerste 4 posities zijn altijd bekend (ook bij bouwlocaties). Doorgeven zonder spaties. Land Land behorend bij het adres van de partij of lokatie. Codelijst: zie de ISO 3166 tweeletterige landencodes of EANCOM Manual deel III. XML EANCOM an..17 M 1 XML EANCOM M 1 XML EANCOM n13 O 1 XML EANCOM an..50 O 1 XML EANCOM an..9 O 1 XML EANCOM an2 O 1 Productomschrijvingen XML EANCOM O 1 Fabrikaat De naam of roepnaam die door de fabrikant is toegekend aan het product dat hij heeft voortgebracht, geproduceerd of samengesteld. Deze naam komt voor op het typeplaatje van het product of is gedrukt, ingedrukt of gegoten in of op het product. Meestal is dit de merknaam van het product. In voorkomende gevallen kan het ook de naam van een private label zijn.

8 Productserie De groep waarin de fabrikant het fabrikaat heeft ingedeeld. Deze productserie ( = groep) is klantspecifiek en is niet in de classificatie ondergebracht. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type). Producttype Het figuurtype, type aanduiding of de modelcode die de fabrikant aan het product heeft toegekend en/of die op het product herkenbaar is. Voorbeeld: Volkswagen (merk) Golf (=serie), GTI 2.0 (= type). Productomschrijving De niet-gestructureerde omschrijving van het product, zoals deze gebruikt wordt door de fabrikant. Deze omschrijving is specifiek voor één fabrikant. Het beste is de beschrijving van de productklasse aan te houden. Deeplink Hier wordt de URL ingevuld waar de productinformatie van het betreffende product staat. Hiermee kan een afnemer met één druk op de knop naar de betreffende informatie op de site van de leverancier of fabrikant. URL Uniform Resource Locator. Een Uniform Resource Locator (URL) wordt gebruikt om een adres van een document (of andere data) op het internet te ontsluiten. XML EANCOM an..70 O 1 XML EANCOM O 1 XML EANCOM an..512 M 1 Fysieke dimensies XML EANCOM M 1 Netto gewicht XML EANCOM n..18 M 1 Het nettogewicht van het product. Eenheid gewicht XML EANCOM an..3 M 1 De eenheid van het nettogewicht van het product. Toegestane codes GRM Gram KGM Kilogram TNE Ton

9 Product classificatie ETIM XML EANCOM M 1 Productklasse XML EANCOM M 1 Een productgroep is een verzameling productklassen, geselecteerd op het kunnen uitoefenen van dezelfde functie. De UBIM code is een gecodeerde classificatie van alle, in de installatiebranche toegepaste, materialen. Deze codering is vastgelegd in Uniforme Basisindeling Installatie Materialen. De code bestaat uit 4 cijfers. Een productklasse is de standaard beschrijving van (een groep) producten die fysiek en/of functioneel overeenkomen en derhalve met een zelfde verzameling aan kenmerken en grenswaarden kunnen worden beschreven. Een normblad bevat de complete beschrijving van een productklasse. Code productgroep XML EANCOM an4 M 1 De classificatie heeft een hiërarchische structuur, bestaande uit drie lagen; productgroepen bestaan uit productklassen. Productklassen bestaan uit kenmerken. Elke productgroep wordt met een vier cijferige code weergegeven volgens de UBIM indeling. Volgnummer XML EANCOM an3 M 1 Elk volgnummer bestaat uit een drie cijferige code. Dit volgnummer gekoppeld aan de Code productgroep geeft de code van de productklasse weer. Versie (normblad) Elke operationele productklasse heeft een versienummer, beginnend bij 1 en is voorzien van een ingangsdatum. XML EANCOM n..2 M 1

10 Status (normblad) Elke productklasse loopt 5 stadia van ontwikkeling door. Elke operationele productklasse heeft status 5. Het aangeven van de status is voor de afnemer een signaal dat operationele productgegevens zijn uitgewisseld. 1 De productgroep en/of klasse heeft een naam. 2 De productgroep en/of klasse wordt ingericht door een werkgroep en geëvalueerd. 3 De productgroep en/of klasse is schriftelijk uitgezet voor toetsing in de bedrijfskolom bij voorbeeldbedrijven. 4 De productgroep en/of klasse is uitgezet voor testen bij voorbeeldbedrijven. 5 De productgroep en/of klasse wordt op basis van de ervaring met de test eventueel op functionele en/of technische punten bijgesteld en door de werkgroep en de CC vastgesteld. Deze productgroep en/of klasse is, na goedkeuring door de beoordelingscommissie, voor operationele doeleinden vrijgegeven. Kenmerk Kenmerk zoals afgesproken in de classificatie. De waarde van het kenmerk moet worden opgegeven als 'Code waarde' (alfanumeriek), als een bereik (Kenmerk onderwaarde en Kenmerk bovenwaarde), als 'Numerieke waarde' of als 'Logische waarde'. Per alfanumeriek kenmerk is een code afgesproken en de bijbehorende waarde aangegeven. De code wordt uitgewisseld. Code kenmerk De code kenmerk identificeert de kenmerkomschrijving. Bijvoorbeeld: Code kenmerk 1021 =Kwaliteitsklasse. Code waarde De alfanumerieke waarde van het kenmerk. Bijvoorbeeld: Code waarde 2442 = vezelversterkt kunststof. XML EANCOM an1 M 1 XML EANCOM O 995 XML EANCOM an..8 M 1 XML EANCOM an..8 O 1

11 Technische specificatie De specificatie van het product die hetzij functioneel, hetzij technisch, hetzij qua toepassing essentieel is. Invulling van dit attribuut is noodzakelijk indien voor kenmerkwaarde(n) van de classificatie de waarde " overige" is ingevuld. Numerieke waarde De numerieke waarde van het kenmerk. De indeling van de numerieke waarde is vastgelegd in het hoofdstuk "Richtlijnen voor formaten" van het basisdocument. Logische waarde De logische waarde van het kenmerk. Mogelijke waarden: T (True)F (False) Kenmerkonderwaarde De onderwaarde van een numeriek bereik. De indeling van de numerieke waarde is vastgelegd in het hoofdstuk "Richtlijnen voor formaten" van het basisdocument. Volgens de classificatie worden onder - en bovenwaarde in dezelfde dimensie uitgedrukt. Kenmerkbovenwaarde De bovenwaarde van een numeriek bereik. De indeling van de numerieke waarde is vastgelegd in het hoofdstuk "Richtlijnen voor formaten" van het basisdocument. Volgens de classificatie worden onder - en bovenwaarde in dezelfde dimensie uitgedrukt. Productcode voorganger Ook wel: te vervangen product. De productcode van het product dat vervangen wordt. De leverancier meent dat de voorganger qua functionaliteit en technische specificaties vervangen wordt door het eerder vermelde (nieuwe) product. In dit geval wordt bij het nieuwe product vermeld welk oud product (voorganger) vervangen wordt. (Zie ook Statuscode; Inlopend). Indien de voorganger een GTIN heeft, is het verplicht deze te gebruiken. Indien geen GTIN aanwezig is, wordt de 'productcode fabrikant' gebruikt. XML EANCOM an..70 O 1 XML EANCOM n..18 O 1 XML EANCOM an1 O 1 XML EANCOM n..18 O 1 XML EANCOM n..18 O 1 XML EANCOM O 1

12 GTIN product Het Global Trade Item Number (GTIN) is een overkoepelende term voor alle gegevensstructuren waarmee u binnen het EAN-codesysteem producten en diensten kunt identificeren. Het betreft hier ten alle tijden de code van producten. XML EANCOM n..14 O 1 Product identificatie fabrikant XML EANCOM O 1 Productcode fabrikant De code die de fabrikant hanteert voor een product, niet zijnde een GTIN (Global Trade Item Number). XML EANCOM an..17 M 1 Productcode opvolger Ook wel: vervangend product. (Zie ook Statuscode; Uitlopend). GTIN product Het Global Trade Item Number (GTIN) is een overkoepelende term voor alle gegevensstructuren waarmee u binnen het EAN-codesysteem producten en diensten kunt identificeren. XML EANCOM O 1 XML EANCOM n..14 O 1 Product identificatie fabrikant XML EANCOM O 1 Productcode fabrikant De code die de fabrikant hanteert voor een product, niet zijnde een GTIN (Global Trade Item Number). XML EANCOM an..17 M 1

13 IIc. Release notes test

Artikelbericht Installatiesector PRICAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRICAT

Artikelbericht Installatiesector PRICAT; INS; 005 IIa. Overzicht van entiteiten PRICAT IIa. Overzicht van entiteiten St Occurrence Element Artikelbericht M 1.. 1 Soort artikelbericht M 1.. 1 Artikelberichtnummer M 1.. 1 Berichtdatum O 0.. 1 Indicatie prijswijziging M 1.. 1 Valutacode O 0..

Nadere informatie

ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0

ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0 ASCII ARTIKELCLASSIFICATIE (ICS) 10.0 Versie: 10.0 Status: Definitief Uitgifte datum: 9-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN,

Nadere informatie

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2 ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2 Versie: 2.03 Versiedatum: 07-12-2007 Status: Definitief Eerste versie: 29-9-2005 Stichting ETIM Nederland is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, TGF, UNETO-VNI

Nadere informatie

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0

ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0 ASCII PRODUCTGEGEVENS & ARTIKEL (PAB) 2.0 Versie: 2.00 Status: Definitief Uitgifte datum: 29-9-2005 Ingangsdatum: 1-10-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen

Overzicht wijzigingen Versie Algemeen 31-1-2009 Toegevoegd per bericht: - ML specificaties (zip file schema's en voorbeelden) Basisdocument 005 31-7-2008 Hoofdstuk Algemen documentatie geactualiseerd 005 31-1-2008 Toelichting

Nadere informatie

Koppeltabel. Uitbreiding product- en artikelbericht. Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: Status: Conceptueel Auteur: 2BA

Koppeltabel. Uitbreiding product- en artikelbericht. Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: Status: Conceptueel Auteur: 2BA Koppeltabel Uitbreiding product- en artikelbericht Document versie: 1.02 SCVN 04 Uitgiftedatum: 2008-1-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA http://www.2ba.nl/ Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

REGELGEVING INSTALLATIE CLASSIFICATIE STRUCTUUR

REGELGEVING INSTALLATIE CLASSIFICATIE STRUCTUUR REGELGEVING INSTALLATIE CLASSIFICATIE STRUCTUUR DEEL 1; ALGEMENE REGELS Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband tussen Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting TEPRODIN, de Technische Groothandels

Nadere informatie

headerrecord Beschrijving C N 8 Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is (Creatiedatum)

headerrecord Beschrijving C N 8 Datum waarop de gegevens in het bestand werden ingelezen. Het formaat is YYYYMMDD, dus 8 april 2011 is (Creatiedatum) Pagina 1 van 6 headerrecord Veld 1 1 1 Type record / Record code M A 1 Standaard gevuld met een 'H' (='Header'-record). 2 2 13 Bestands referentie C X 12 Dit veld bevat de naam van dit deelbestand: CCEANNRY.xxx

Nadere informatie

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1

ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 ASCII CONDITIES (ICC) 1.1 Versie: 1.1 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-6-2005 Ingangsdatum: 1-7-2005 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

ETIM NL Dynamische publicatie

ETIM NL Dynamische publicatie ETIM NL Dynamische publicatie V1-2015 Versie datum 18-03-2015 Auteur: Marc Habets INHOUD 1. Inleiding 3 2. Dynamische publicatie 3 2.1. Wat is een dynamische ETIM publicatie? 3 2.2. Voordelen en randvoorwaarden

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Quickstart TreeCommerce Messenger

Quickstart TreeCommerce Messenger Quickstart TreeCommerce Messenger Om snel aan de slag te gaan met TreeCommerce Messenger is het belangrijk een aantal zaken in te stellen, en dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. We hebben voor

Nadere informatie

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model

Stichting ETIM Nederland. Europees Technisch Informatie Model Stichting ETIM Nederland Europees Technisch Informatie Model Fusie ETIM en S@les in de Bouw 1 juli 2015 Wie zijn we? Een samenwerkingsverband tussen fabrikanten, groothandels, installateurs, bouwbedrijven

Nadere informatie

Offerteaanvraag insbou IIb. Functionele Attributenlijst Release datum: Formaat Status Repetitie

Offerteaanvraag insbou IIb. Functionele Attributenlijst Release datum: Formaat Status Repetitie Offerteaanvraag Offerteaanvraagnummer Request for quotation Request for quotation number Nummer ter identificatie van het bericht. Het offerteaanvraagnummer is een uniek nummer. Er mag géén hergebruik

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties

QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties QR-code op aanvoerbrief 2.xx.0: Specificaties Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.xx) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.xx.0 Wijzigingen 19 juli 2012

Nadere informatie

AFO 241 - Leveranciers

AFO 241 - Leveranciers AFO 241 - Leveranciers 241.1 Inleiding[//] Het systeem hanteert een authority bestand voor leveranciers waarin alle leveranciers opgenomen worden. Bij het invoeren van een bestelling wordt een leverancier

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Briljant Prospectenbeheer

Briljant Prospectenbeheer Briljant Prospectenbeheer Inhoud 1. Prospecten 1 Prospecten aanmaken 1 De stamgegevens 2 Het tabblad Algemeen 3 Het tabblad Contactpersonen 4 Het tabblad Interesses 5 Het tabblad Memo 6 Het tabblad Offertes

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe

Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Arnold Kampstra & Luuk d Hooghe Definitie van een standaard: Standaarden zijn afspraken die vastgelegd zijn in specificatiedocumenten Een interface (koppelvlak) en uitwisselingsformaat (bestand) van een

Nadere informatie

Handboek AFD. Versie SIVI

Handboek AFD. Versie SIVI Handboek AFD Versie 20160201.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. INTRODUCTIE AFD... 5 3. BOUWSTENEN AFD... 6 3.1 ENTITEITEN EN ATTRIBUTEN...

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Nieuw in KUBUS Spexx 5

Nieuw in KUBUS Spexx 5 Nieuw in KUBUS Spexx 5 KUBUS Spexx5 is een grote update ten opzichte van haar voorganger in diverse opzichten. De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen

Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Florecom Coderingen 1.1 Beschrijving codelijsten Bedrijfscodes Locatiecodes Prijsleveringsvoorwaarden Beladinginstructies Data-elementen Bestandsnaam : GH25060701v1.2 Florecom Coderingen 1.1.doc Bestandsnummer

Nadere informatie

ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0

ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0 ASCII ORDERBEVESTIGING (ICB) 1.0 Versie: 1.0 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-4-2003 Ingangsdatum: 1-7-2003 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting

Nadere informatie

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Rien Wabeke, S@les in de Bouw Gerard de Bruin, NVB Ubbens Michan Katerbarg, Wavin S@les in Bouw De onafhankelijke standaard voor elektronische informatie

Nadere informatie

Bij de verwerking van de moederbestanden hebben de velden mutatiesoort en aanduiding oud geen betekenis.

Bij de verwerking van de moederbestanden hebben de velden mutatiesoort en aanduiding oud geen betekenis. Uitvoer uitgebreide dataset AGB-Z De uitvoer uitgebreide dataset AGB-Z wordt beschikbaar gesteld in: - dataset actuele gegevens per zorgverlenersoort - dataset mutatiegegevens vierwekelijkse-frequentie

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp: WebServices bevragingen

Functioneel Ontwerp: WebServices bevragingen Functioneel Ontwerp: WebServices bevragingen Version., 22 mei 204 Huis ter Heideweg 46 3705 LZ Zeist The Netherlands Tel: +3 (0)30 697 32 88 Fax: +3 (0)30 697 32 89 E-mail: info@onetrail.com Inleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business

Gebruikershandleiding. GLN Database. Februari 2011. GS1 The global language of business Gebruikershandleiding GLN Database Februari 2011 GS1 The global language of business Inhoud Inleiding...2 1. Hoe gaat u van start?...3 2. Aanmelden...3 3. Hoofdscherm: menu GLN Database...4 4. Mijn GLN...5

Nadere informatie

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid

EENHEDENDRIEHOEK. In de S@les-Standaard voor de Bouw. Prijseenheid EENHEDENDRIEHOEK In de S@les-Standaard voor de Bouw Stichting S@les in de Bouw 21 januari 2010 Voor fabrikanten, groothandels, softwarehuizen en geïnteresseerde aannemers, die deelnemer zijn van S@les

Nadere informatie

SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS)

SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS) SECTIE IV - Technische berichtenstructuur (TMS) 1 Data dictionaire 1.1 Datagroepen Dit hoofdstuk geeft de verschillende datagroepen weer die deel uitmaken van NCTS fase 3.1. Elke datagroep bestaat uit

Nadere informatie

HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0

HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0 HANDLEIDING E-COMMERCE V1.0 INHOUD 1. Zoeken... 2 1.1. De Bailey classificatie... 2 1.2. De ETIM classificatie... 4 1.3. Snelzoeken... 4 1.4. Het resultaat... 4 1.5. Beamerlampen... 5 1.6. Tips... 6 2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Article2Xml website

Gebruikershandleiding Article2Xml website Gebruikershandleiding Article2Xml website Vooraf Gepubliceerd door Link bvba Verklaring van vertrouwelijkheid Alle wettelijke rechten in verband met dit document zijn gereserveerd voor Link bvba. Het is

Nadere informatie

Berichtafhandeling RDW Proces 13. Wijzigen wachtwoord

Berichtafhandeling RDW Proces 13. Wijzigen wachtwoord Berichtafhandeling RDW Proces 13 Wijzigen wachtwoord Creatiedatum: 30-3-2009 Dialoog Een dialoog is de manier waarop de communicatie tussen de RDW en gebruikers verloopt. Bij een dialoog is per definitie

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

De kern van de oplossing: "de S@les Standaard

De kern van de oplossing: de S@les Standaard De kern van de oplossing: "de S@les Standaard 1 Voorstellen Anja Philippens van SRC System Integrators B.V. Han Beuink van Beuink organisatieontwikkeling en automatisering B.V. Doel van de workshop I.

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxembourg GLN Database Gebruikershandleiding Versie 1 Februari 2011 www.gs1belu.org The global language of business Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe gaat u van start?... 4 2. Aanmelden... 4 3. Hoofdscherm:

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, NAWIBAN / NAWIKANT Definitief 1 oktober 2013 Classificatie: Open Versie 2.0 Versiegeschiedenis Versie Datum Status Bewerkt door Belangrijkste

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

RAIFAM. Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999. RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche

RAIFAM. Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999. RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche RAIFAM Standaard 1 e Versie NOVEMBER 1999 RAIFAM-standaard voor elektronische uitwisseling van artikel- en prijsgegevens in de autoonderdelenbranche RAI-afdeling Autovak, Postbus 74800, 1070 DM Amsterdam

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL

BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL BIJLAGE Z: DATA ITEMS INHOUDSTABEL 1...INLEIDING 2 2... DATA ITEMS 2 BIJLAGE Z/ 1 1. Inleiding Deze bijlage bevat een volledige lijst van alle data items en hun formaat gebruikt in de berichten van NCTS

Nadere informatie

Handleiding: Fabrikant. Handleiding. Gebruiker: Fabrikant. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: Concept Auteur: 2BA.

Handleiding: Fabrikant. Handleiding. Gebruiker: Fabrikant. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: Concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: Fabrikant Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: Concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 1. Inloggen op FGO+ website 4 2. Uw actuele CV ketels op FGO+

Nadere informatie

1 / 17. Schema VatList. Inleiding

1 / 17. Schema VatList. Inleiding Schema VatList Inleiding Het doel van dit document is de beschrijving van het bestandsformaat zoals dit verwacht wordt voor de uitwisseling van XML-bestanden met INTERVAT inzake de indiening van de listing-klanten

Nadere informatie

B a r c o d e s y m b o l e n

B a r c o d e s y m b o l e n B a r c o d e s y m b o l e n Een barcode (ofwel streepjescode) is een voor scanners optisch leesbare code, waarbij cijfers en letters worden voorgesteld door een patroon van lichte en donkere verticale

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Bericht voor toewijzingsgegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 03 RELATIERECORD 04 ADRESRECORD 06 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD

Nadere informatie

Implementatierichtlijn ATC-bestand IR V-1-1-1

Implementatierichtlijn ATC-bestand IR V-1-1-1 15 mei 2012 1/8 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs: Drs. E. Verheijen

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten

Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Gebruikers Handleiding Webservice Verzekering Afsluiten Europeesche Verzekeringen IM/ICT Utrecht, 06 juli 2017 Versie 1.1 Historie van wijzigingen Versie Status Datum Door Omschrijving 1 Definitief 26

Nadere informatie

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0

GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 GS1 Data Source Handleiding afnemer-interface Datum: 24 juni 2015, versienummer 3.2.0 Inhoud 1 GS1 Data Source afnemer-interface 4 1.1 Inloggen 4 1.2 Aanmaken abonnementen 5 1.3 Mijn artikelen 7 1.4 GS1

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

Installatiesector 001, 31 augustus

Installatiesector 001, 31 augustus Basisdocument ecom Bouw- en Installatiesector 001, 31 augustus 2010 Colofon GS1 NEDERLAND GS1 Nederland helpt bedrijven beter samen te werken in de keten om de eindgebruiker sneller, beter en tegen lagere

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out

Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out Bijlage A: Toelichting standaard record lay-out A.1 Toelichting op de structuur van het bestand Bestanden mogen uitsluitend ASCII-tekens bevatten. De volgende gegevens moeten in elke e-mail aanwezig zijn:

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden

QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden QR-code op aanvoerbrief 2.01.0: Specificaties velden Door: Bert Velthuijs Datum 1e versie: 5 april 2012 (versie 0.01.0) Datum laatste wijziging 20 september 2012 Huidige Versie: 2.01.0 Wijzigingen 19 juli

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers

NO1 N11 Namen en Adressen 7-cijferige Rekeningnummers NO N Namen en Adressen 7-cijferige s Definitief Author: equensworldline Document date: Augustus 207 Classification: Open Version: 4.0 Versie historie Version no. Version date Status Edited by Most important

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Versie 01-07-2012

HANDLEIDING. Versie 01-07-2012 HANDLEIDING 1 Deze handleiding is opgebouwd in twee delen. Deel1: EZ-catalog (onderhoudsprogramma voor artikeldata) Deel2: EZ-catalog (web) (online database waarin producten uit EZ-catalog worden getoond)

Nadere informatie

Functional message: Hierarchic

Functional message: Hierarchic Functional message: Hierarchic Transaction type: Afspraken Functional message: Afspraken 2017 Actor group: Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst XML Tag Set: Standard XML 18 May 2017 Functional message:

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori)

Doel. Dimensies. Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) Compad Kleuren/Maten oplossing (Multicolori) 1. Doel 2. Vastleggen nieuwe rapportage 3. Wijzigen bestaande rapportage 4. Verwijderen bestaande rapportage 5. Venster Rapportdefinitie 6. Samengestelde rijen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Handleiding Zorginzicht

Handleiding Zorginzicht Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Account aanvragen - Plaatsen Good Practices Versie 2.0 19-06-15 Handleiding Zorginzicht.nl Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die Good Practices

Nadere informatie

Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0

Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0 Variabele Artikelen Handleiding voor coderen in de bouw- en installatiesector Datum: 29 oktober 2014, versienummer 1.0 Inhoud Inleiding 3 1 Basis: hoe codeert u? 4 1.1 GS1 artikelcodes 4 1.2 Analyse artikelbestand

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie:

ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: ETIM UP Handleiding Ketenstandaard Bouw en Installatie Versie: 25-07-17 Handleiding ETIM UP 1 Inhoudsopgave Over ETIM UP...3 1 Algemeen...4 1.1 Website...4 1.2 Toegang...4 1.3 Bestandsformaten...4 2 Dashboard...5

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie

GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei Versie GS1 Data Source Vooraankondiging wijzigingen release 15 mei 2017 Versie 10-04-17 Samenvatting Documenteigenschap Waarde Naam Vooraankondiging release mei 2017 Datum 10-4-2017 Status Beschrijving Definitief

Nadere informatie

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Inleiding Met de module artikelbeheer kunt u eenvoudig een of meerdere selecties maken van uw artikelen. U kunt meerdere of individuele artikelen toevoegen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

ASCII FACTUUR (ICF) 1.3

ASCII FACTUUR (ICF) 1.3 ASCII FACTUUR (ICF) 1.3 Versie: 1.3 Status: Definitief Uitgifte datum: 1-5-2003 Ingangsdatum: 1-5-2003 Stichting Instalnet is een samenwerkingsverband van Stichting ECEG, Stichting EPRODIN, Stichting TEPRODIN,

Nadere informatie

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief

Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Artikelbeheer Beheer uw artikelbestand effectief Inleiding Met de module artikelbeheer kunt u eenvoudig een of meerdere selecties maken van uw artikelen. U kunt meerdere of individuele artikelen toevoegen

Nadere informatie

ecom Sectoroverstijgend Basisdocument Datum: 12 augustus 2014; versie: 1.3

ecom Sectoroverstijgend Basisdocument Datum: 12 augustus 2014; versie: 1.3 ecom Sectoroverstijgend Basisdocument Datum: 12 augustus 2014; versie: 1.3 Inhoud Inleiding 3 1 De invoeringsconventies van GS1 Nederland 4 1.1 Wat is een invoeringsconventie? 4 1.2 Gebruik van de invoeringsconventie

Nadere informatie

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers.

Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Mijn WSB ACCOUNT Dealer handleiding In deze handleiding zijn de functionaliteiten van het Mijn WSB ACCOUNT beschreven voor dealers. Toelichting vooraf: Er zijn namelijk twee verschillende accounts mogelijk:

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering

Aanvullende Verzekering 1/15 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B.M. van der Meer

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie.

Deze PDF is in base64 geconverteerd en geïntegreerd in een GenericXML met DEFI als identificatie. De eindbeslissing van de RVA in een gestructureerd bericht 1. De eindbeslissing in gestructureerd bericht Voortaan stuurt de RVA naar elke verzender van een batch-aangifte van tijdelijke werkloosheid in

Nadere informatie

Leveranciershandleiding EDI

Leveranciershandleiding EDI Leveranciershandleiding EDI Versie : 2.6 Datum : 17 maart 2015 Auteur : HP van Hagen Afdeling : E-business Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 20 oktober 2008 S. van Zundert Initiële handleiding

Nadere informatie

EDI Diervoederanalyses. Sjoerd Schaper Productschap Diervoeder

EDI Diervoederanalyses. Sjoerd Schaper Productschap Diervoeder EDI Diervoederanalyses van EDIFACT naar XML Sjoerd Schaper Productschap Diervoeder Inhoud Ontstaan EDI-Diervoederanalyses bericht Toepassingen van het bericht Waarom omzetting? Wat is XML Uitleg EDI-DVA

Nadere informatie