Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)"

Transcriptie

1 Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Bericht voor toewijzingsgegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 03 RELATIERECORD 04 ADRESRECORD 06 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD 07 BEPERKINGRECORD 08 BESCHIKKINGRECORD 09 PRODUCTRECORD (beschikt) 11 SCORE STOORNISRECORD 12 SCORE BEPERKINGRECORD 15 PRODUCTRECORD (toegewezen) 22 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt) 25 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) 98 COMMENTAARRECORD 99 SLUITRECORD Bedrijfsregels OP 33 1 OP 39 Regel Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel. 1 / 87

2 OP 47 OP 87 OP 179 OP 186 OP 192 OP 255 Regel Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is. De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb. Het beëindigen van een toewijzing op een datum die in het verleden ligt kan alleen na overleg met de betreffende aanbieder. Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat. Productcodelijsten worden per gemeente vastgelegd en door Zorginstituut Nederland beschikbaar gesteld. WMO301 - Records 01 - VOORLOOPRECORD Het voorlooprecord opent het bestand en bevat algemene identificerende gegevens van het bericht KENMERK RECORD ja M N BERICHT M N 3 COD VERSIE M N SUBVERSIE O N GEMEENTECODE M N WMO AANBIEDER M N IDENTIFICATIE M AN 12 HEENBERICHT 0108 DAGTEKENING M N 8 HEENBERICHT 0109 TEKENSET M N 1 COD260 HEENBERICHT 0110 RESERVE S AN CLIENTRECORD Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE ja M N 12 DETAILRECORD 0203 BSN M N GEHEIME CLIENT O N 1 COD260 2 / 87

3 0205 INDICATIEORGAAN id C N CLIENTNUMMER id M AN GEBOORTEDATUM M N DATUMGEBRUIK O N 1 COD GESLACHT M N 1 COD BURGERLIJKE STAAT O N 1 COD NAAM (01) M AN VOORVOEGSEL (01) O AN NAAMCODE (01) M N 1 COD NAAM (02) O AN VOORVOEGSEL (02) C AN NAAMCODE (02) C N 1 COD VOORLETTERS O AN NAAMCODE (03) M N 1 COD LEEFEENHEID M N 1 COD HUISARTS O N COMMUNICATIEVORM O N 1 COD COMMUNICATIETAAL C AN JURIDISCHE STATUS O N 2 COD BOPZ O N DATUM BOPZ C N RESERVE S AN 126 Regels ID Technisch TR 21 Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen ondersteuningseenheid moet zijn waarbij de WMO AANBIEDER hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD. TR 61 Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft. Bedrijfsregels Regel OP 87 Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is. OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer RELATIERECORD Het relatierecord bevat persoonsgegevens van de relatie van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 3 / 87

4 0303 INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN RELATIENUMMER id M AN VOLGORDE O N SOORT M N 2 COD GEBOORTEDATUM O N DATUMGEBRUIK O N 1 COD GESLACHT O N 1 COD NAAM (01) M AN VOORVOEGSEL (01) O AN NAAMCODE (01) M N 1 COD NAAM (02) O AN VOORVOEGSEL (02) C AN NAAMCODE (02) C N 1 COD VOORLETTERS O AN NAAMCODE (03) M N 1 COD RESERVE S AN ADRESRECORD Het adresrecord bevat adresgegevens van de cliënt of een relatie KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN RELATIENUMMER ja O AN SOORT id M N 2 COD HUISNUMMER C N HUISLETTER C AN HUISNUMMERTOEVOEGING C AN AANDUIDING WOONADRES C AN 2 NUM POSTCODE C AN STRAATNAAM O AN PLAATSNAAM O AN LANDCODE C AN 2 COD ORGANISATIE O AN TELEFOON (01) O AN LANDNUMMER (01) C AN TELEFOON (02) O AN LANDNUMMER (02) C AN ADRES O AN BEGINDATUM C N EINDDATUM O N RESERVE S AN 21 4 / 87

5 Regels ID Technisch TR 6 Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. Bedrijfsregels Regel OP 91 Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft. OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD Het ziektebeeld- en stoornisrecord bevat diagnostische gegevens m.b.t. ziektebeeld en/of stoornis van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 0606 BESCHIKKINGNUMMER ja M N GRONDSLAG id O N 2 COD DIAGNOSECODELIJST id M N 3 COD SUBCODE O N 2 COD770 DIAGNOSECODELIJST 0610 ZIEKTEBEELD/STOORNIS id M AN PROGNOSE O N 1 COD RESERVE S AN BEPERKINGRECORD Het beperkingrecord bevat gegevens over beperkingen van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N 9 5 / 87

6 0706 BESCHIKKINGNUMMER ja M N BEPERKING id M N 1 COD DUUR O N 1 COD RESERVE S AN BESCHIKKINGRECORD Het beschikkingrecord bevat beschikkinggegevens van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER id O N 9 BESCHIKKING 0806 BESCHIKKINGNUMMER id M N SOORT O N GRONDSLAG (01) O N 2 COD GRONDSLAG (02) C N 2 COD AFGIFTEDATUM M N INGANGSDATUM M N EINDDATUM O N RESERVE S AN 225 Regels ID Technisch TR 37 Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. Bedrijfsregels Regel OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking PRODUCTRECORD (beschikt) Het productrecord bevat gegevens over een beschikte product KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 6 / 87

7 0903 INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 0906 BESCHIKKINGNUMMER ja M N PRODUCTCATEGORIE id M N 2 WMO PRODUCTCODE id O AN INGANGSDATUM id M N EINDDATUM O N VOLUME M N EENHEID M N 2 WMO LEVERINGSVOORWAARDE M N 1 COD VERVOER O N 1 COD LEVERINGSVORM M N 1 COD RESERVE S AN SCORE STOORNISRECORD Het score-stoornisrecord bevat scoregegevens over stoornissen van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 1106 BESCHIKKINGNUMMER ja M N VRAAG STOORNIS id M N 4 COD SCORE STOORNIS M AN 1 COD RESERVE S AN SCORE BEPERKINGRECORD Het score-beperkingrecord bevat scoregegevens over beperkingen van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N 9 7 / 87

8 1206 BESCHIKKINGNUMMER ja M N BEPERKING ja M N 1 COD VRAAG BEPERKING id M N 4 COD SCORE BEPERKING M AN 1 COD RESERVE S AN PRODUCTRECORD (toegewezen) Het productrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen product KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 1506 BESCHIKKINGNUMMER ja M N PRODUCTCATEGORIE id M N 2 WMO PRODUCTCODE id O AN WMO AANBIEDER id M N GEMEENTECODE M N SOORT M N 1 COD TOEWIJZINGSDATUM M N TOEWIJZINGSTIJD M N INGANGSDATUM id M N EINDDATUM O N REDEN INTREKKING O N 1 COD VOLUME M N EENHEID M N 2 WMO VERVOER O N 1 COD WMO AANBIEDER O N 8 BESTEMMING 1521 RESERVE S AN 184 Regels ID Technisch TR 16 De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking. Bedrijfsregels Regel OP 69 Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid. 8 / 87

9 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (beschikt) Het zorgzwaartepakket bevat gegevens over een beschikt zorgzwaartepakket KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 2206 BESCHIKKINGNUMMER ja M N ZZPCODE id M N 3 COD INGANGSDATUM id M N EINDDATUM O N KLASSE M AN 4 COD LEVERINGSVORM M N 1 COD RESERVE S AN ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) Het zorgzwaartepakketrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen zorgzwaartepakket KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER ja O N 9 BESCHIKKING 2506 BESCHIKKINGNUMMER ja M N ZZPCODE id M N 3 COD WMO AANBIEDER id M N GEMEENTECODE M N SOORT M N 1 COD TOEWIJZINGSDATUM M N TOEWIJZINGSTIJD M N INGANGSDATUM id M N EINDDATUM O N REDEN INTREKKING O N 1 COD KLASSE M AN 4 COD WMO AANBIEDER O N 8 BESTEMMING 2518 LEVERINGSVORM M N 1 COD578 9 / 87

10 2519 RESERVE S AN 194 Regels ID Technisch TR 16 De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking. Bedrijfsregels Regel OP 69 Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid COMMENTAARRECORD Een commentaarrrecord bevat vrije tekst en is gerelateerd aan een detailrecord KENMERK M N 2 RECORD 9802 IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N REGELNUMMER ja M N REGEL M AN RESERVE S AN 152 Regels ID Technisch TR 1 Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Bedrijfsregels Regel OP 191 Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden SLUITRECORD Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand KENMERK RECORD ja M N AANTAL CLIENTRECORDS M N AANTAL RELATIERECORDS C N 6 10 / 87

11 9904 AANTAL ADRESRECORDS M N AANTAL ZIEKTEBEELD- EN C N 6 STOORNISRECORDS 9906 AANTAL BEPERKINGRECORDS C N AANTAL BESCHIKKINGRECORDS M N AANTAL PRODUCTRECORDS C N 6 (BESCHIKT) 9909 AANTAL C N 6 ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) 9910 AANTAL SCORE C N 6 STOORNISRECORDS 9911 AANTAL SCORE C N 6 BEPERKINGRECORDS 9912 AANTAL PRODUCTRECORDS C N 6 (TOEGEWEZEN) 9913 AANTAL C N 6 ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) 9914 AANTAL COMMENTAARRECORDS C N TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS M N RESERVE S AN 223 WMO301 - Rubrieken KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD ja M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) BERICHT 11 / 87

12 Code ter identificatie van een soort bericht BERICHT M N 3 COD002 ID Regel Constraint CS (Wmo-Toewijzing) vullen VERSIE Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externeintegratie)berichtstandaard VERSIE M N 2 ID Regel Constraint CS vullen SUBVERSIE Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard SUBVERSIE O N 2 ID Regel Constraint CS vullen GEMEENTECODE Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) GEMEENTECODE M N 4 12 / 87

13 Constraint CS 300 vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS WMO AANBIEDER Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER M N 8 Bedrijfsregels Regel OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder IDENTIFICATIE HEENBERICHT Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven IDENTIFICATIE HEENBERICHT M AN 12 Technisch TR 56 IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. Bedrijfsregels Regel OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden DAGTEKENING HEENBERICHT De datum van verzending van het bericht. 13 / 87

14 0108 DAGTEKENING HEENBERICHT M N 8 Constraint CS 64 Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt TEKENSET HEENBERICHT Indicatie of de door de afzender gebruikte tekenset UTF-8 is TEKENSET HEENBERICHT M N 1 COD RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. 14 / 87

15 In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) BSN Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten BSN M N 9 Constraint CS 2 De waarde moet voldoen aan de 11-proef. Bedrijfsregels Regel OP 79 Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens GEHEIME CLIENT 15 / 87

16 0204 GEHEIME CLIENT O N 1 COD260 Wanneer is een cliënt geheim? De rubriek GEHEIME CLIËNT kan door de gemeente gevuld worden met "ja" indien uit veiligheidsoverwegingen de privacy van de cliënt gewaarborgd moet worden, bijvoorbeeld in geval van Blijf van mijn lijfhuizen. Overdracht van deze cliëntgegevens aan derden moet uiterst zorgvuldig gebeuren om te voorkomen dat de cliënten traceerbaar zijn, wat grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van deze cliënten INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja C N CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 225 CLIENTNUMMER met Burgerservicenummer vullen. Waarde dient gelijk te zijn aan BSN in cliëntrecord, aangevuld met spaties GEBOORTEDATUM Datum waarop een persoon geboren is. 16 / 87

17 0207 GEBOORTEDATUM M N 8 Constraint CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. Technisch TR 2 GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum Bedrijfsregels Regel OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden DATUMGEBRUIK Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden DATUMGEBRUIK O N 1 COD170 Technisch TR 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) 17 / 87

18 of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum Bedrijfsregels Regel OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is GESLACHT De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd GESLACHT M N 1 COD046 Constraint CS 16 1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen BURGERLIJKE STAAT Unieke aanduiding die de rechtspositie van een cliënt al dan niet in relatie tot één of meer personen beschrijft BURGERLIJKE STAAT O N 1 COD NAAM (01) De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven NAAM (01) M AN / 87

19 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORVOEGSEL (01) Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is VOORVOEGSEL (01) O AN 10 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (01) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (01) M N 1 COD / 87

20 ID Regel Constraint CS 9 1 (eigen naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAM (02) De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven NAAM (02) O AN 25 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORVOEGSEL (02) Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is VOORVOEGSEL (02) C AN / 87

21 Conditie CD 14 Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (02) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (02) C N 1 COD700 Conditie CD 13 Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Constraint CS 10 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORLETTERS 21 / 87

22 De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon VOORLETTERS O AN 6 Constraint CS 4 Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties). Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (03) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (03) M N 1 COD700 Constraint CS 50 Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de 22 / 87

23 geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert LEEFEENHEID Gecodeerde aanduiding van de leefsituatie van een cliënt LEEFEENHEID M N 1 COD HUISARTS Bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005) HUISARTS O N COMMUNICATIEVORM Gecodeerde aanduiding van de bijzondere vorm van communicatie die gebruikt dient te worden COMMUNICATIEVORM O N 1 COD COMMUNICATIETAAL De taal van de cliënt waarin met de cliënt wordt gecommuniceerd COMMUNICATIETAAL C AN / 87

24 Conditie CD 7 Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten JURIDISCHE STATUS Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is op het moment van indicatiestelling JURIDISCHE STATUS O N 2 COD BOPZ Een artikel 60-verklaring geeft aan of de gevraagde opneming noodzakelijk is BOPZ O N 1 ID Regel Constraint CS 315 niet vullen DATUM BOPZ De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven DATUM BOPZ C N 8 ID Regel Constraint CS 315 niet vullen RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. 24 / 87

25 0226 RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN 25 / 87

26 Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record RELATIENUMMER Identificerend nummer van de relatie van een cliënt RELATIENUMMER ja M AN 20 Bedrijfsregels Regel OP 71 Elke relatie krijgt een nummer om hem uniek te identificeren VOLGORDE Aanduiding van de prioriteit van de contactpersoon VOLGORDE O N 2 26 / 87

27 SOORT De soort relatie die een persoon ten opzichte van de cliënt heeft SOORT M N 2 COD472 Bedrijfsregels Regel OP 76 Van iedere contactpersoon (relatie) moet worden opgegeven in welke relatie deze tot de cliënt staat GEBOORTEDATUM Datum waarop een persoon geboren is GEBOORTEDATUM O N 8 Constraint CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. Technisch TR 2 GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum / 87

28 Bedrijfsregels Regel OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden DATUMGEBRUIK Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden DATUMGEBRUIK O N 1 COD170 Technisch TR 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum Bedrijfsregels Regel OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is GESLACHT De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd GESLACHT O N 1 COD / 87

29 Constraint CS 16 1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen NAAM (01) De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven NAAM (01) M AN 25 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert. Bedrijfsregels Regel OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer VOORVOEGSEL (01) Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is VOORVOEGSEL (01) O AN 10 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. 29 / 87

30 Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (01) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (01) M N 1 COD700 ID Regel Constraint CS 9 1 (eigen naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAM (02) De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven NAAM (02) O AN 25 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. 30 / 87

31 Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORVOEGSEL (02) Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is VOORVOEGSEL (02) C AN 10 Conditie CD 14 Alleen als NAAM (02) gevuld is, is vullen toegestaan. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (02) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (02) C N 1 COD700 Conditie CD 13 Als NAAM (02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Constraint CS 10 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam) vullen. 31 / 87

32 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORLETTERS De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon VOORLETTERS O AN 6 Constraint CS 4 Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties). Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (03) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (03) M N 1 COD / 87

33 Constraint CS 50 Als NAAM (02) gevuld is, dan 1 (eigen naam), 2 (naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam), 3 (naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam) of 4 (eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner) vullen, anders 1 (eigen naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. 33 / 87

34 In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record 34 / 87

35 RELATIENUMMER Identificerend nummer van de relatie van een cliënt RELATIENUMMER ja O AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record SOORT Nadere typering van het adres SOORT ja M N 2 COD757 Bedrijfsregels Regel OP 91 Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft HUISNUMMER De numerieke aanduiding zoals de gemeente die aan het object heeft toegekend HUISNUMMER C N 5 Conditie CD 25 Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan verplicht vullen HUISLETTER 35 / 87

36 Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend HUISLETTER C AN 1 Conditie CD 24 Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan HUISNUMMERTOEVOEGING Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, de brievenbus te vinden HUISNUMMERTOEVOEGING C AN 4 Conditie CD 24 Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan AANDUIDING WOONADRES De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen AANDUIDING WOONADRES C AN 2 NUM061 Conditie CD 24 Alleen als HUISNUMMER gevuld is, is vullen toegestaan POSTCODE Aanduiding van de (inter)nationale postcode. Dit veld is geschikt voor zowel de Nederlandse als niet-nederlandse postcodes. 36 / 87

37 0411 POSTCODE C AN 8 Conditie CD 34 Als SOORT adres de waarde 1 (GBA-adres) of 3 (verblijfadres) heeft, dan verplicht vullen. Constraint CS 89 Als LANDCODE de waarde NL (Nederland) heeft, dan moet het formaat overeenkomen met dat van een Nederlandse postcode. Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van POSTCODE en LANDCODE worden overgenomen uit de beschikking. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de LANDCODE worden gevuld. Indien er sprake is van meerdere beschikkingen in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele beschikking in de periode worden overgenomen STRAATNAAM De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat STRAATNAAM O AN PLAATSNAAM De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats PLAATSNAAM O AN LANDCODE Identificatie van een (historisch/actueel) land of gebiedsdeel. 37 / 87

38 0414 LANDCODE C AN 2 COD032 Conditie CD 5 Als POSTCODE gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Welke adresgegevens moeten worden gebruikt in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstbericht moet van het GBA- of verblijfadres (indien geen GBA-adres bekend is) de combinatie van POSTCODE en LANDCODE worden overgenomen uit de beschikking. Indien het een buitenlands adres betreft mag alleen de LANDCODE worden gevuld. Indien er sprake is van meerdere beschikkingen in de selectieperiode moeten de gegevens van de meest actuele beschikking in de periode worden overgenomen ORGANISATIE De naam van een organisatie waar de cliënt of relatie cliënt verblijft ORGANISATIE O AN 35 Hoe om te gaan met de adressering indien er sprake is van een organisatie? Alleen vullen indien cliënt en/of relatie cliënt in instelling verblijft TELEFOON (01) Het telefoonnummer waarop de cliënt of relatie van de cliënt te bereiken is TELEFOON (01) O AN 15 Constraint CS 5 Aaneengesloten vullen met cijfers LANDNUMMER (01) 38 / 87

39 Het telefoonnummer van een land, vanuit Nederland benaderd LANDNUMMER (01) C AN 4 Conditie CD 21 Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten TELEFOON (02) Het telefoonnummer waarop de cliënt of relatie van de cliënt te bereiken is TELEFOON (02) O AN 15 Constraint CS 5 Aaneengesloten vullen met cijfers LANDNUMMER (02) Het telefoonnummer van een land, vanuit Nederland benaderd LANDNUMMER (02) C AN 4 Conditie CD 21 Als de bijbehorende TELEFOON (01 of 02) gevuld is, dan verplicht vullen, anders leeg laten ADRES Het adres waaronder de cliënt/relatie cliënt via het internet per elektronische post te bereiken is ADRES O AN / 87

40 BEGINDATUM De begindatum van het verblijf van de cliënt of relatie cliënt op een tijdelijk adres BEGINDATUM C N 8 Conditie CD 9 Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan EINDDATUM De einddatum van het verblijf van de cliënt/relatie cliënt op een tijdelijk adres EINDDATUM O N 8 Conditie CD 9 Alleen als SOORT adres de waarde 04 (tijdelijk adres) heeft, is vullen toegestaan. Constraint CS 3 Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht. 40 / 87

41 0601 KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record 41 / 87

42 CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N 9 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record BESCHIKKINGNUMMER Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente BESCHIKKINGNUMMER ja M N 9 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record GRONDSLAG Codering die aangeeft wat ten grondslag ligt aan de ondersteuning. 42 / 87

43 0607 GRONDSLAG ja O N 2 COD DIAGNOSECODELIJST Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan DIAGNOSECODELIJST ja M N 3 COD392 Bedrijfsregels Regel OP 131 Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de zorgregistratie opgestelde diagnosecodelijsten SUBCODE DIAGNOSECODELIJST Code die aangeeft welke subcode van een diagnosecodelijst gebruikt is SUBCODE DIAGNOSECODELIJST O N 2 COD770 Constraint CS 14 Vullen met een waarde die hoort bij de waarde van DIAGNOSECODELIJST ZIEKTEBEELD/STOORNIS Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert ZIEKTEBEELD/STOORNIS ja M AN 8 ID Regel Constraint CS 12 Vullen conform opgegeven codelijst. 43 / 87

44 PROGNOSE Aanduiding welke prognose er is inzake het ziektebeeld of de stoornis PROGNOSE O N 1 COD RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD 44 / 87

45 Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING 45 / 87

46 Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N 9 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record BESCHIKKINGNUMMER Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente BESCHIKKINGNUMMER ja M N 9 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record BEPERKING Aanduiding over de categorie van de beperking BEPERKING ja M N 1 COD539 Constraint CS 8 9 (niet van toepassing) niet vullen DUUR Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking DUUR O N 1 COD / 87

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 17 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 19 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.0 t.o.v. ijw 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatieuitwisseling is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer. UP002 De informatievoorziening rondom PGB-trekkingsrechten conformeert zich aan de wet-

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 1 juli 2016 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE Algemene principes: 1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht; 2. De zorg mag dus wel korter duren, of

Nadere informatie

ZK33 (Toewijzing zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK

ZK33 (Toewijzing zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK Bericht voor de bovenregionale overdracht van een zorgtoewijzing (zorgkantoor regionaal naar zorgkantoor bovenregionaal). Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking 12 april 2017 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 1 / 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

IO35 (Aanvraag indicatie) Berichtspecificatie - IO35 Aanvraag indicatiebesluit. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

IO35 (Aanvraag indicatie) Berichtspecificatie - IO35 Aanvraag indicatiebesluit. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - IO35 Aanvraag indicatiebesluit Bericht met gegevens t.b.v. het aanvragen van een indicatiebesluit (zorgaanbieder naar CIZ). 1 / 22 1 Klassenview 2 / 22 Figuur 1: IO35 2 Klassen naam

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 5 december 2016 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 versie 1.4 1 / 29 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.4 5 december 2016 Wijzigingen aangebracht:

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 Functionele uitwerking 1 juni 2016 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4 5 Verbeteren

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

INDICATIEBESLUIT AWBZ-ZORG

INDICATIEBESLUIT AWBZ-ZORG Externe integratie INDICATIEBESLUIT AWBZ-ZORG IO31 Versie EI-standaard: 3.0, 01-12-2010 (AZR3.0) BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 6, 20-04-2011

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2014 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 3, 23-12-2014

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG

BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG Externe integratie BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG AW39 Versie EI-standaard: 3.0, 01-12-2010 (AZR3.0) BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 6a, 04-01-2012

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Functional message: Hierarchic

Functional message: Hierarchic Functional message: Hierarchic Transaction type: Afspraken Functional message: Afspraken 2017 Actor group: Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst XML Tag Set: Standard XML 18 May 2017 Functional message:

Nadere informatie

Wmo advies bericht. Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht)

Wmo advies bericht. Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht) Wmo advies bericht Inlezen iwmo-adviesbericht 2.0 (aanmaken Wmo-advies Retour bericht) (voorheen iwmo 311 en iwmo 312 bericht) woensdag 7 oktober 2015 Centric Public Sector Solutions Copyright 2015 Niets

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016

Verzoek om Toewijzing. Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Verzoek om Toewijzing Handleiding Versie 1.0 d.d. 07 okt 2016 Inhoud 1 Verzoek om toewijzing... 4 Verzoeken om toewijzing... 4 1.1.1 Werkproces voor de leverancier... 4 1.1.2 Werkproces voor de gemeente...

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw

Retour samenloop financiering Wlz-Zvw Externe integratie Retour samenloop financiering Wlz-Zvw SA802 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 23-12-2016 Uitgave document 4 Uitgave datum: 28-7-2017 Kenmerk: SA802v1.0_BERu4

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Bij de verwerking van de moederbestanden hebben de velden mutatiesoort en aanduiding oud geen betekenis.

Bij de verwerking van de moederbestanden hebben de velden mutatiesoort en aanduiding oud geen betekenis. Uitvoer uitgebreide dataset AGB-Z De uitvoer uitgebreide dataset AGB-Z wordt beschikbaar gesteld in: - dataset actuele gegevens per zorgverlenersoort - dataset mutatiegegevens vierwekelijkse-frequentie

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI 11 februari 1999/WDB99/21M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op artikel 9 van

Nadere informatie

Referentiegroep iwmo en ijw 3.0. Donderdag 16 februari 2017

Referentiegroep iwmo en ijw 3.0. Donderdag 16 februari 2017 Referentiegroep iwmo en ijw 3.0 Donderdag 16 februari 2017 Opening 3 Programma voor vandaag Mededelingen Toelichting kadernotitie Planning richting 3.0 Logische adressering: AGB en KvK Vertrekpunt iwmo/ijw

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën, Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs

Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen. Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Bestandsbeschrijving en veelgestelde vragen Bestand Deelnames en resultaten HO Niet bekostigd onderwijs Versie: 1.4 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Dit document bestaat uit drie delen.

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015. BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Externe integratie Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg FZ303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2015 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen

Nadere informatie

Handleiding ZA-standaard

Handleiding ZA-standaard Handleiding ZA-standaard Voor: zorgaanbieders Datum: 2017 Versie: 9.0 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 20 Inhoudsopgave Inleiding 4 Wijzigingslog 5 1. Digitale aanlevering cliëntgegevens en zorguren 6 1.1. AGB

Nadere informatie

Nieuwe versie AR-tool

Nieuwe versie AR-tool Nieuwe versie AR-tool BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE AR-TOOL OPLOSSING Veel gemeenten maken gebruik van de bestaande AR-tool oplossing. De huidige oplossing bestaat uit diverse modules met in totaal zo n

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour WMO304 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: WMO304v2.1_BERu1

Nadere informatie