WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)"

Transcriptie

1 Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29 MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD 30 AANVRAAG PRODUCTRECORD 31 AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD 99 SLUITRECORD OP 33 OP 33 2 OP 39 OP 47 OP 152 OP 155 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan. In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel. Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden. Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering. 1 / 43

2 OP 179 OP 192 OP 255 De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb. Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat. Productcodelijsten worden per gemeente vastgelegd en door Zorginstituut Nederland beschikbaar gesteld. WMO307 - Records 01 - VOORLOOPRECORD Het voorlooprecord opent het bestand en bevat algemene identificerende gegevens van het bericht KENMERK RECORD ja M N BERICHT M N 3 COD VERSIE M N SUBVERSIE O N GEMEENTECODE M N WMO AANBIEDER M N IDENTIFICATIE M AN 12 HEENBERICHT 0108 DAGTEKENING M N 8 HEENBERICHT 0109 TEKENSET M N 1 COD260 HEENBERICHT 0110 RESERVE S AN CLIENTRECORD Het cliëntrecord bevat persoonsgegevens van de cliënt KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE ja M N 12 DETAILRECORD 0203 BSN M N INDICATIEORGAAN id O N CLIENTNUMMER id M AN GEBOORTEDATUM M N DATUMGEBRUIK O N 1 COD GESLACHT M N 1 COD NAAM (01) M AN VOORVOEGSEL (01) O AN 10 2 / 43

3 0211 NAAMCODE (01) M N 1 COD VOORLETTERS O AN STATUS M N 1 COD467 AANLEVERING RECORD 0214 RESERVE S AN 40 s ID Technisch TR 40 Bij een CLIENTRECORD in een WMO307 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. TR 74 Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. OP 66 Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht MUTATIE PRODUCTRECORD Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER id O N 9 BESCHIKKING 0606 BESCHIKKINGNUMMER id M N PRODUCTCATEGORIE id M N 2 WMO PRODUCTCODE id M AN INGANGSDATUM id M N BEGINDATUM O N WMO AANBIEDER id M N MUTATIECODE M N 2 COD MUTATIEDATUM id M N LEVERINGSSTATUS M N 1 COD WMO AANBIEDER BESTEMMING C N 8 3 / 43

4 0616 STATUS AANLEVERING M N 1 COD467 RECORD 0617 RESERVE S AN 33 s ID Technisch TR 19 De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 74 Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. OP 66 Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER ja M AN AANVRAAGNUMMER id O N 9 BESCHIKKING 2906 BESCHIKKINGNUMMER id M N ZZPCODE id M N 3 COD INGANGSDATUM id M N BEGINDATUM O N WMO AANBIEDER id M N MUTATIECODE M N 2 COD MUTATIEDATUM id M N LEVERINGSSTATUS M N 1 COD WMO AANBIEDER BESTEMMING C N 8 4 / 43

5 2915 STATUS AANLEVERING M N 1 COD467 RECORD 2916 RESERVE S AN 37 s ID Technisch TR 19 De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 74 Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. OP 66 Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is AANVRAAG PRODUCTRECORD Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op van toepassing is KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N PRODUCTCATEGORIE ja M N 2 WMO PRODUCTCODE ja O AN WMO AANBIEDER M N SOORT M N 1 COD INGANGSDATUM ja M N EINDDATUM O N VOLUME M N EENHEID M N 2 WMO VERVOER O N 1 COD RESERVE S AN 83 s ID Technisch TR 41 Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing 5 / 43

6 s ID TR 74 met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg en/of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg en/of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg en/of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten). Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op van toepassing is KENMERK RECORD M N IDENTIFICATIE ja M N 12 DETAILRECORD 3103 ZZPCODE ja M N 3 COD WMO AANBIEDER M N SOORT M N 1 COD INGANGSDATUM ja M N EINDDATUM O N KLASSE M AN 4 COD LEVERINGSVORM M N 1 COD RESERVE S AN 93 s ID Technisch TR 41 Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg en/of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg en/of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg en/of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten). TR 74 Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. 6 / 43

7 OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen SLUITRECORD Het sluitrecord vormt de afsluiting van een bestand. Het dient uitsluitend ter controle van de technische consistentie van het aangeleverde bestand KENMERK RECORD ja M N AANTAL CLIENTRECORDS M N AANTAL MUTATIE C N 6 PRODUCTRECORDS 9904 AANTAL MUTATIE C N 6 ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS 9905 AANTAL PRODUCTRECORDS C N 6 (AANGEVRAAGD) 9906 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD) C N TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS M N RESERVE S AN 101 WMO307 - Rubrieken KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD ja M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. 7 / 43

8 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) BERICHT Code ter identificatie van een soort bericht BERICHT M N 3 COD002 Constraint CS (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) vullen VERSIE Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externeintegratie)berichtstandaard VERSIE M N 2 ID Constraint CS vullen SUBVERSIE Volgnummer binnen het versienummer van een (externe-integratie) berichtstandaard. Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard SUBVERSIE O N 2 8 / 43

9 ID Constraint CS vullen GEMEENTECODE Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) GEMEENTECODE M N 4 Constraint CS 300 vullen met een bestaande gemeentecode uit het overzicht van CBS WMO AANBIEDER Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER M N 8 OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder IDENTIFICATIE HEENBERICHT Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan worden meegegeven IDENTIFICATIE HEENBERICHT M AN 12 Technisch TR 56 IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. 9 / 43

10 OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden DAGTEKENING HEENBERICHT De datum van verzending van het bericht DAGTEKENING HEENBERICHT M N 8 Constraint CS 64 Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt TEKENSET HEENBERICHT Indicatie of de door de afzender gebruikte tekenset UTF-8 is TEKENSET HEENBERICHT M N 1 COD RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht. 10 / 43

11 0201 KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) BSN Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers en het verminderen van de administratieve lasten BSN M N 9 11 / 43

12 Constraint CS 2 De waarde moet voldoen aan de 11-proef. OP 79 Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 225 CLIENTNUMMER met Burgerservicenummer vullen. Waarde dient gelijk te zijn aan BSN in cliëntrecord, aangevuld met spaties GEBOORTEDATUM Datum waarop een persoon geboren is GEBOORTEDATUM M N 8 Constraint CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. 12 / 43

13 Technisch TR 2 GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden DATUMGEBRUIK Indicator die aangeeft welk deel van de voorafgaande datum gebruikt mag worden DATUMGEBRUIK O N 1 COD170 Technisch TR 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Hoe moet worden omgegaan met een geboortedatum? Wanneer de GEBOORTEDATUM niet volledig of onbekend is, dan wordt het deel dat wel bekend is gebruikt en wordt voor de overige delen de waarde 01 (dag en maand) of 1900 (jaar) gebruikt. In de rubriek DATUMGEBRUIK wordt aangegeven welk deel van de datum bekend is en dus te gebruiken. Voorbeelden: - Een volledig onbekende geboortedatum wordt ; - Is alleen bekend dat de geboorte in 1953 was, dan wordt de geboortedatum ; 13 / 43

14 - Is alleen bekend dat de geboorte in september 1949 was, dan wordt de geboortedatum OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is GESLACHT De sekse van een persoon, zoals bij geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd GESLACHT M N 1 COD046 Constraint CS 16 1 (MANNELIJK) of 2 (VROUWELIJK) vullen NAAM (01) De achternaam van een persoon, indien nodig verkort weergegeven NAAM (01) M AN 25 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORVOEGSEL (01) 14 / 43

15 Verzameling van een of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan het significante deel van de achternaam van een persoon vooraf gaat en daar een onderdeel van is VOORVOEGSEL (01) O AN 10 Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert NAAMCODE (01) Aanduiding naamgebruik (gecodeerd) NAAMCODE (01) M N 1 COD700 ID Constraint CS 9 1 (eigen naam) vullen. Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert VOORLETTERS 15 / 43

16 De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen van een persoon VOORLETTERS O AN 6 Constraint CS 4 Aaneengesloten vullen (zonder punten of spaties). Hoe wordt de naam van een cliënt of relatie vastgelegd?` Van een cliënt of relatie worden de achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden vastgelegd. Daarbij wordt in de aanduiding NAAMCODE (01 en 02) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) vastgelegd. Aan de hand van de aanduiding NAAMCODE (03) wordt de gewenste tenaamstelling aangegeven. Hiermee wordt de volgorde bepaald in het gebruik van de geboortenaam en eventuele naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NAAMCODE (03) van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt of relatie zijn/haar naam hanteert STATUS AANLEVERING RECORD Indicatie over de status van de informatie in het record STATUS AANLEVERING RECORD M N 1 COD467 Constraint CS 57 Als STATUS AANLEVERING RECORD in alle onderliggende records de waarde 3 (verwijderen aanlevering) heeft, dan 9 (niet van toepassing (ongewijzigd)) vullen, anders 1 (eerste aanlevering) vullen. Technisch TR 63 Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. Hoe moet worden omgegaan met correcties? In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd. 16 / 43

17 Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record. Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering). Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen. OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? 17 / 43

18 De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN / 43

19 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N BESCHIKKINGNUMMER Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente BESCHIKKINGNUMMER ja M N PRODUCTCATEGORIE Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PRODUCTCATEGORIE ja M N 2 WMO PRODUCTCODE Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PRODUCTCODE ja M AN 5 19 / 43

20 INGANGSDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden INGANGSDATUM ja M N BEGINDATUM Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd BEGINDATUM O N 8 Technisch TR 66 Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. TR 69 Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. Welke BEGINDATUM levering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstrecord moet als BEGINDATUM de begindatum uit een melding aanvang ondersteuning worden overgenomen die het dichtst bij de INGANGSDATUM van de betreffende ondersteuningseenheid ligt. Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de BEGINDATUM wordt opgenomen. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is. OP 155 Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering WMO AANBIEDER 20 / 43

21 Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER ja M N 8 Technisch TR 64 De WMO AANBIEDER moet overeenkomen met de WMO AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD. TR 42 De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder MUTATIECODE De reden van een mutatie/beëindiging van de Wmo-ondersteuning bij cliënt MUTATIECODE M N 2 COD588 Technisch TR 73 De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. TR 78 Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing. OP 161 Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder MUTATIEDATUM De datum waarop een mutatie in de Wmo-ondersteuning bij cliënt heeft plaatsgevonden. 21 / 43

22 0613 MUTATIEDATUM ja M N 8 Constraint CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. Technisch TR 20 De MUTATIEDATUM per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen. TR 18 Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. Welke MUTATIEDATUM moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstrecord moet als MUTATIEDATUM de datum worden gebruikt waarop de levering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd. Indien de ondersteuning niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de toewijzing te worden gevuld. Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat de MUTATIEDATUM niet wordt gevuld. OP 22 De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is LEVERINGSSTATUS De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is LEVERINGSSTATUS M N 1 COD167 Technisch TR 46 De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. 22 / 43

23 Hoe moet de LEVERINGSSTATUS worden gevuld in het wachtlijstbericht? Alle leveringsstatussen die horen bij een toewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op één dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was. OP 139 Het definitief beëindigen van de levering leidt tot het beëindigen van de toewijzing. OP 151 Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt WMO AANBIEDER BESTEMMING Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen WMO AANBIEDER BESTEMMING C N 8 Conditie CD 20 Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Hoe moet worden omgegaan met WMO AANBIEDER BESTEMMING in de toewijzing? Als er sprake is van een intrekking van een toewijzing dan kan in de rubriek WMO AANBIEDER BESTEMMING, indien bekend, de aanbieder worden aangegeven aan welke de betreffende ondersteuningseenheid is toegewezen. OP 160 Bij overdracht van de toewijzing en bij overplaatsing moet de aanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder STATUS AANLEVERING RECORD Indicatie over de status van de informatie in het record. 23 / 43

24 0616 STATUS AANLEVERING RECORD M N 1 COD467 Technisch TR 63 Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. Hoe moet worden omgegaan met correcties? In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd. Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record. Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering). Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen. OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN / 43

25 KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) INDICATIEORGAAN Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft verricht. 25 / 43

26 2903 INDICATIEORGAAN ja O N 4 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record CLIENTNUMMER Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan CLIENTNUMMER ja M AN 20 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ja O N BESCHIKKINGNUMMER Identificerend nummer van een beschikking zoals vastgesteld door de gemeente BESCHIKKINGNUMMER ja M N ZZPCODE Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. 26 / 43

27 2907 ZZPCODE ja M N 3 COD INGANGSDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden INGANGSDATUM ja M N BEGINDATUM Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt geleverd BEGINDATUM O N 8 Technisch TR 66 Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. TR 69 Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. Welke BEGINDATUM levering moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstrecord moet als BEGINDATUM de begindatum uit een melding aanvang ondersteuning worden overgenomen die het dichtst bij de INGANGSDATUM van de betreffende ondersteuningseenheid ligt. Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat alleen van de eerste keer dat geleverd is de BEGINDATUM wordt opgenomen. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is. OP 155 Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering. 27 / 43

28 WMO AANBIEDER Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER ja M N 8 Technisch TR 64 De WMO AANBIEDER moet overeenkomen met de WMO AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD. TR 42 De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder MUTATIECODE De reden van een mutatie/beëindiging van de Wmo-ondersteuning bij cliënt MUTATIECODE M N 2 COD588 Technisch TR 73 De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. TR 78 Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing. OP 161 Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder MUTATIEDATUM 28 / 43

29 De datum waarop een mutatie in de Wmo-ondersteuning bij cliënt heeft plaatsgevonden MUTATIEDATUM ja M N 8 Constraint CS 23 Vullen met een bestaande datum die niet groter is dan de DAGTEKENING HEENBERICHT van het bestand. Technisch TR 20 De MUTATIEDATUM per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen. TR 18 Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. Welke MUTATIEDATUM moet worden gevuld in het wachtlijstbericht? In het wachtlijstrecord moet als MUTATIEDATUM de datum worden gebruikt waarop de levering daadwerkelijk volgens een mutatiebericht is beëindigd. Indien de ondersteuning niet is aangevangen, maar de toewijzing wel is ingetrokken, dan dient hier de einddatum van de toewijzing te worden gevuld. Voor toewijzingen die na het beëindigen van de ondersteuning worden aangehouden en waar later opnieuw ondersteuning op wordt geleverd, geldt dat de MUTATIEDATUM niet wordt gevuld. OP 22 De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen. OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is LEVERINGSSTATUS De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status van de geleverde ondersteuning is LEVERINGSSTATUS M N 1 COD / 43

30 Technisch TR 46 De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. Hoe moet de LEVERINGSSTATUS worden gevuld in het wachtlijstbericht? Alle leveringsstatussen die horen bij een toewijzing moeten worden aangeleverd in het leveringsstatusrecord. Indien er op één dag meerdere leveringsstatussen zijn gemeld, dan moet alleen die leveringsstatus worden doorgegeven die op het einde van de betreffende dag geldig was. OP 139 Het definitief beëindigen van de levering leidt tot het beëindigen van de toewijzing. OP 151 Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt WMO AANBIEDER BESTEMMING Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen WMO AANBIEDER BESTEMMING C N 8 Conditie CD 20 Als MUTATIECODE de waarde 17 (overplaatsing) of 21 (overdracht) heeft, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Hoe moet worden omgegaan met WMO AANBIEDER BESTEMMING in de toewijzing? Als er sprake is van een intrekking van een toewijzing dan kan in de rubriek WMO AANBIEDER BESTEMMING, indien bekend, de aanbieder worden aangegeven aan welke de betreffende ondersteuningseenheid is toegewezen. OP 160 Bij overdracht van de toewijzing en bij overplaatsing moet de aanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder. 30 / 43

31 STATUS AANLEVERING RECORD Indicatie over de status van de informatie in het record STATUS AANLEVERING RECORD M N 1 COD467 Technisch TR 63 Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. Hoe moet worden omgegaan met correcties? In het berichtenverkeer bestaat de mogelijkheid om eerder verstuurde records te corrigeren. Hiervoor wordt eerst het betreffende record verwijderd en wordt vervolgens (eventueel) een nieuw record verstuurd. Om aan te geven dat een record dient te worden verwijderd wordt STATUS AANLEVERING van het betreffende record gevuld met de waarde 3 (verwijderen). Indien het te verwijderen record in het bericht een parent-record heeft dat ongewijzigd blijft, dan wordt in dit record STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 9 (ongewijzigd). Het te verwijderen record wordt geïdentificeerd door de logische sleutel van het record. Eventueel kan in hetzelfde bericht ook het vervangende record worden aangeleverd; in dit record wordt STATUS AANLEVERING gevuld met de waarde 1 (eerste aanlevering). Uiteraard moet worden voorkomen dat een nieuwe aanlevering eerder wordt verwerkt dan de correctie (verwijdering). Het is daarom te adviseren om in voorkomende gevallen de correctie (verwijdering) en nieuwe aanlevering in hetzelfde bericht op te nemen. OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. 31 / 43

32 2916 RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1). 32 / 43

33 PRODUCTCATEGORIE Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PRODUCTCATEGORIE ja M N 2 WMO PRODUCTCODE Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PRODUCTCODE ja O AN 5 Hoe moet PRODUCTCODE gevuld worden? Het vullen van PRODUCTCODE is afhankelijk van bilaterale afspraken. Indien productcodes gebruikt worden, wordt in de contractafspraken tussen gemeenten en aanbieders vastgelegd welke productcodes bij welke productcategorieën gebruikt worden WMO AANBIEDER Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER M N 8 Technisch TR 42 De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder. 33 / 43

34 SOORT Indicatie van het soort toewijzing SOORT M N 1 COD165 Constraint CS 73 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) vullen. Technisch TR 85 SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden INGANGSDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden INGANGSDATUM ja M N 8 Technisch TR 70 De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. TR 86 Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen. 34 / 43

35 OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden EINDDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden EINDDATUM O N 8 Constraint CS 3 Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode. Technisch TR 70 De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen VOLUME Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product VOLUME M N 8 Hoe moet volume worden gevuld? VOLUME moet worden gevuld op basis van de bijbehorende EENHEID. Als EENHEID de waarde 17 (Euro's) bevat, wordt in VOLUME een bedrag gevuld. 35 / 43

36 Bedragen worden in 1/100 van de gehanteerde valuta opgenomen. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld gelijk aan tienduizend eurocent oftewel 100 euro. Als EENHEID de waarde 18 (Interval (Klasse)) bevat, wordt in VOLUME een klasse uit de reeks K0 t/m K8 vertaald opgenomen; de vertaling is als volgt: 99: K0-0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding) 1: K1-0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding) 2: K2-2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per week) 3: K3-4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, gemiddeld 5 uur/w) 4: K4-7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet verblijf) 5: K5-10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat) 6: K6-13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend klimaat met extra aandacht voor 7: K7-16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, permanent toezicht, 8: K8-20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch leefklimaat EENHEID Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt EENHEID M N 2 WMO VERVOER Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer VERVOER O N 1 COD741 Constraint CS (vervoer nodig) of 2 (vervoer niet nodig) vullen RESERVE 36 / 43

37 Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) IDENTIFICATIE DETAILRECORD Unieke codering van een detailrecord IDENTIFICATIE DETAILRECORD ja M N 12 Constraint CS 68 sleutelrubriek waarde overnemen uit het bovenliggende record In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. 37 / 43

38 In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) ZZPCODE Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket ZZPCODE ja M N 3 COD WMO AANBIEDER Identificerende code van een Wmo aanbieder WMO AANBIEDER M N 8 Technisch TR 42 De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder SOORT Indicatie van het soort toewijzing SOORT M N 1 COD165 Constraint CS 72 5 (administratief) niet vullen. Technisch TR 85 SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. 38 / 43

39 OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden INGANGSDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de eerste keer geleverd dient te worden INGANGSDATUM ja M N 8 Technisch TR 70 De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. TR 86 Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen. OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden EINDDATUM De datum waarop de toegewezen product voor de laatste keer geleverd dient te worden EINDDATUM O N 8 39 / 43

40 Constraint CS 3 Vullen met een waarde die groter is dan, of gelijk is aan de BEGINDATUM (of INGANGSDATUM) van de aangeduide periode. Technisch TR 70 De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen KLASSE 3108 KLASSE M AN 4 COD756 ID Constraint CS 74 'KE4', 'KE5', 'KE6' of 'KE7' vullen LEVERINGSVORM Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt LEVERINGSVORM M N 1 COD RESERVE Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. 40 / 43

41 3110 RESERVE S AN KENMERK RECORD Identificatie van het soort record in een externe-integratiebericht KENMERK RECORD ja M N 2 Constraint CS 27 Vullen met het recordnummer uit de specificaties. In welke volgorde moeten de records worden opgenomen? De volgorde van records wordt bepaald door de logische/fysieke relatie tussen de records. In het geval er op hetzelfde niveau meerdere (kind-)records voorkomen, wordt de volgorde bepaald door de rubriek KENMERK RECORD. De rubriek IDENTIFICATIE DETAILRECORD wordt gevuld met aansluitende volgnummers (beginnend bij 1) AANTAL CLIENTRECORDS Het aantal cliëntrecords in het bestand AANTAL CLIENTRECORDS M N 6 Constraint CS 1 Vullen met het aantal voorkomende records van dit type AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS Het aantal mutatie productrecords in het bestand. 41 / 43

42 9903 AANTAL MUTATIE PRODUCTRECORDS C N 6 Conditie CD 11 Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Constraint CS 1 Vullen met het aantal voorkomende records van dit type AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS Het aantal mutatie zorgzwaartepakketrecords in het bestand AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS C N 6 Conditie CD 11 Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Constraint CS 1 Vullen met het aantal voorkomende records van dit type AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD) Het aantal aanvraag productrecords in het bestand AANTAL PRODUCTRECORDS (AANGEVRAAGD) C N 6 Conditie CD 11 Als er records van dit type in het bestand voorkomen, dan verplicht vullen, anders leeg laten. Constraint CS 1 Vullen met het aantal voorkomende records van dit type AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (AANGEVRAAGD) Het aantal aanvraag zorgzwaartepakketrecords in het bestand. 42 / 43

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Bericht voor toewijzingsgegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 03 RELATIERECORD 04 ADRESRECORD 06 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.0 t.o.v. ijw 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatieuitwisseling is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer. UP002 De informatievoorziening rondom PGB-trekkingsrechten conformeert zich aan de wet-

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 19 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview

WMO301 (Toewijzing Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning 1 Klassenview Berichtspecificatie - WMO301 Toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor de toewijzing van Wmo-ondersteuning aan een aanbieder. 1 Klassenview 1 / 17 Figuur 1: WMO301 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0

Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 1 juli 2016 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 t.o.v. ijw 2.0... 4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 5 december 2016 Mutatieoverzicht iwmo 2.1 t.o.v. iwmo 2.0 versie 1.4 1 / 29 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.4 5 december 2016 Wijzigingen aangebracht:

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per

Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per Bestand aanlevering indicatiegegevens WLZ indiceerbaren geen toegang per 1-7-2017 Inleiding: In 2014 is een bepaalde groep thuiswonende cliënten niet overgegaan van de AWBZ naar de jeugdwet of de WMO.

Nadere informatie

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE Algemene principes: 1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht; 2. De zorg mag dus wel korter duren, of

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 Functionele uitwerking 1 juni 2016 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4 5 Verbeteren

Nadere informatie

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 Functionele uitwerking 12 april 2017 Functionele uitwerking iwmo-release 2.1 1 / 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG

BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG Externe integratie BEËINDIGING/MUTATIE AWBZ-ZORG AW39 Versie EI-standaard: 3.0, 01-12-2010 (AZR3.0) BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 6a, 04-01-2012

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning retour WMO304 Berichtspecificatie [BER] Versie EI-standaard 2.1 Versie datum 1-7-2016 Uitgave document 1 Uitgave datum: 1-7-2016 Kenmerk: WMO304v2.1_BERu1

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software

Belastingdienst. Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Belastingdienst Handleiding Digitaal aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden met eigen software Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Welke gegevens moet ik aanleveren? 3 1.2 Over welk jaar geef ik gegevens

Nadere informatie

Wmo-Declaratie (Transitiebericht)

Wmo-Declaratie (Transitiebericht) Externe integratie Wmo-Declaratie (Transitiebericht) WMO303 Versie EI-standaard: 1.0, 01-07-2014 BERICHTSPECIFICATIE [BER] Specificaties bericht, recordlay-out en gegevenselementen Uitgave: 3, 23-12-2014

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie