IPV TOOLS IPV TOOLS - HR IPV TOOLS VOEDSELVEILIGHEID IPV TOOLS - MILIEU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IPV TOOLS IPV TOOLS - HR IPV TOOLS VOEDSELVEILIGHEID IPV TOOLS - MILIEU"

Transcriptie

1 IPV TOOLS IPV TOOLS - HR - Competentiemonitor - Leeftijdsscan - Werfreservetool voor werving en selectie - Beter Onthaal - Competent in de voeding - Introtool - Vormingsbalans IPV TOOLS VOEDSELVEILIGHEID - Leertips Voedselveiligheid - Een Vlieg in de Soep IPV TOOLS - MILIEU - Forma-Eco

2 TOOL - Competentiemonitor Doelstelling : Dankzij deze tool kunt u : - functie- en competentieprofielen beheren die al in het bedrijf aanwezig zijn - de huidige en toekomstige competenties van uw medewerkers positioneren - opleidingsplannen opstellen - Doelgroep Gebruikers : - Nabijheidsomkadering Doelgroep Begunstigden : - Nabijheidsomkadering Toolformaat : - Excelbestand Gebruiksvriendelijke tool die het bedrijf vlot kan parametreren, en die focust op competentiebeheer,namelijk : - De realisatie van functiebeschrijvingen - De ontwikkeling van de competenties van uw medewerkers - Het overzicht van de competenties van uw medewerkers of van uw teams Deze tool beheert de taken en de competenties van eender welk beroep in de voedingsindustrie, ongeacht zijn departement (productie, onderhoud, logistiek, administratie, ) De tool kan ook: - uw aanpak van competentiebeheer ondersteunen - optimalisering van de opleidingen voor uw medewerkers mogelijk maken - helpen bij het zoeken naar sectorale (of subsectorale) functiebeschrijvingen Contactpersoon bij IPV Els Mertens, Downloadbaar van de IPV-website op volgend adres: Link met complementaire tools: «Leeftijdsscan» «Werfreservetool voor werving en selectie»

3 TOOL - Leeftijdsscan Doelstelling : - uw personeel beheren, specifiek op leeftijden (o.a. door "leeftijdpiramides" te realiseren) - de huidige en toekomstige competenties van uw medewerkers positioneren - anticiperen op het vertrek van aanwezige competenties uit het bedrijf (door rekening te houden met de leeftijd van de houders van die competenties) - en dus ook: anticiperen op deze vaststelling, de opleidingen voor uw werknemers optimaliseren en/of de noodzaak om nieuwe medewerkers te rekruteren die beschikken over de competenties die zullen verdwijnen - Nabijheidsomkadering - Nabijheidsomkadering - Excelbestand Gebruiksvriendelijke tool die vlot te parametreren is door het bedrijf, die focust op leeftijdsbeheer, en die bv. toelaat de volgende activiteiten te combineren: De spreiding van uw personeel binnen 3 of 5 jaar simuleren Het leeftijdsbeheer koppelen aan andere gegevens zoals geslacht, functies, departementen, Cartografie van de competenties volgens de leeftijden Contactpersoon bij IPV Lieve Ruelens, Downloadbaar van de IPV-website op volgend adres Link met complementaire tools: «Competentiemonitor» «Werfreservetool voor werving en selectie»

4 TOOL Werfreservetool voor werving en selectie - De ontvangen kandidaturen structureren en beheren - Instaan voor een gepersonaliseerde follow-up van de kandidaturen die interessant zijn volgens uw zoek- of rekruteringscriteria (eventueel met vervollediging van de informatie in personaliseerbare kolommen) - Nabijheidsomkadering - Excelbestand Deze eenvoudig te gebruiken tool werkt als een kleine databank die u de mogelijkheid geeft om gepersonaliseerde opzoekingen te doen volgens selectiecriteria. U kunt zelfs een "vervaldatum" parametreren voor de kandidatuur, vanaf het moment waarop u deze als te oud beschouwt. Contactpersoon bij IPV Els Mertens, Downloadbaar van de IPV-website op volgend adres: Link met complementaire tools: «Competentiemonitor» «Leeftijdsscan»

5 TOOL Beter Onthaal Het onthaalbeleid van uw bedrijf verbeteren(of installeren) Human resources (of,ineen kleine KMO:de directie), opmerking: de productieverantwoordelijke(n) en de hiërarchische lijn moeten worden betrokken. Elke nieuwe medewerker (interimkracht,cbd,cod,student,...) Toolformaat : Website De site is georiënteerd op de praktijk op het terrein. Elk thema (mentoraat, onthaalbrochure, evaluatie, integratie, ) bestaat uit - korte theoretische inleiding - tips - praktische documenten checklist, tools, - die vrij te downloaden en aanpasbaar zijn - getuigenissen van voedingsbedrijven. De tool omvat 3 delen: 1. de wettelijke verplichtingen 2. de basisbeginselen van een goed onthaalbeleid 3. link tussen onthaalbeleid en HR-management in de onderneming PS: de site omvat ook een «GPS» («Gepersonaliseerd Plan van de Site») op basis van een zelfevaluatie van uw huidige beleid: deze stuurt u direct naar de elementen van de site die u concreet zullen helpen om uw huidige onthaalbeleid te verbeteren. Contactpersonen bij IPV: Danielle Verlaet, Els Mertens, Link met complementaire tools: «introtool»

6 TOOL Competent in de voeding Het beleid inzake competentiebeheer in het bedrijf verbeteren (of invoeren). - De human resources (of, in een kleine KMO, de directie) en de productieverantwoordelijke. - Elke bedrijfsmedewerker website De bedoeling van deze website is onze ervaringen inzake competentiebeheer te delen. Wij laten u beschikken over tools en methodes die hun deugdelijkheid hebben bewezen in onze sector en eraan aangepast zijn. Met een minimum aan theoretische concepten maar een maximum aan voorbeelden. De volgende thema's komen aan bod: - De ontwikkeling van competenties - Het beheer van competenties: hoe structureren we de HR-processen, hoe verbinden we ze onderling en hoe maken we de link met de bedrijfsdoelstellingen: Welke competenties hebben we nodig en hoe kunnen we er rekening mee houden bij rekrutering, evaluatie, planning van opleidingen,? - Een beleid van competentiebeheer en de hiërarchische lijn: instrumenten om medewerkers beter te coachen, te ontwikkelen en te evalueren. - uw directie en uw werknemers overtuigen van het belang van competentiebeheer Siteplan: - Wat is een "competentie"? - Competenties beschrijven. - Competenties meten. - Competenties ontwikkelen. - Competenties beheren. - Het competentiebeheer bevorderen binnen uw structuren. Lieve Ruelens, Surf naar volgend adres:

7 TOOL - Introtool Verbeteren van het leerproces op de werkpost (of "hands-on") voor nieuw personeel, vooral jongeren met industrieel leercontract, dankzij een zelfevaluatie van de bestaande praktijken op basis van een vragenlijst. Met deze tool kunt u de resultaten van uw bedrijf ook vergelijken met die van andere bedrijven in de sector (benchmarking). - Elk lid van de hiërarchische lijn, verantwoordelijk voor de organisatie van het onthaal (en dus vooral de HR-manager. De betrokkenheid van de hiërarchische lijn is onmisbaar. - Elke medewerker die de rol van mentor, peter of interne trainer speelt. - Elk lid van de hiërarchische lijn, verantwoordelijk voor de organisatie van het onthaal (en dus vooral de HR-manager. De betrokkenheid van de hiërarchische lijn is onmisbaar. - Elke medewerker die de rol van mentor, peter of interne trainer speelt. De tool is beschikbaar in de vorm van twee vragenlijsten (één in te vullen door de trainer/begeleider, één door de onthaalverantwoordelijke) die online in te vullen zijn, rechtstreeks op de IPV-website. Beide vragenlijsten bevatten een zestigtal vragen (van het ja/nee-antwoordtype) over uw aanpak van het onthaal (voorbeeld: "Is het leertraject het voorwerp van een volledige followup?"). Zodra beide vragenlijsten ingevuld zijn, kunt u via een histogram meteen uw positieve punten identificeren tegenover datgene wat verbeterbaar is. competenties beheren het competentiebeheer bevorderen binnen uw structuren. Ingrid Snel, Beide vragenlijsten kunnen (na registratie) online ingevuld worden op Link met complementaire tools:

8 TOOL - Vormingsbalans - Registratie van opleidingen - Berekening van opleidingsinspanningen, zoals gevraagd in de sociale balans - HR-verantwoordelijke - HR-verantwoordelijke - Excel-tabel Deze tool helpt u om op een eenvoudige manier uw opleidingen te registreren en uw totale opleidingsinspanningen te berekenen. Dit wil zeggen dat alle directe en indirecte kosten en financiële tussenkomsten voor opleiding die uw bedrijf ontving worden verrekend. Opleidingsregistratie is onder andere nodig voor audits in het kader van voedselveiligheid. De berekening van uw totale inspanningen helpt u om de sociale balans die uw bedrijf jaarlijks aan de Nationale Bank moet overmaken, goed in te vullen. Lieve Ruelens, Downloaden via :

9 TOOL Leertips Voedselveiligheid Verbeteren van de doeltreffendheid van opleidingen rond hygiëne en voedselveiligheid: zowel "klassieke" opleidingen in groep als "informele" opleiding op de werkplek. Anders gezegd: elke kans grijpen opdat de gegeven opleidingen resulteren in gedragswijziging op het terrein, op de werkplek. Elke manager die te maken heeft met het aanleren van de regels van correcte hygiënische aanpak: - de kwaliteitsverantwoordelijke - de HR-manager - productieverantwoordelijke(n) - Elke bedrijfsmedewerker die "goede praktijken inzake hygiëne" moet verwerven of behouden - (elke medewerker die te maken heeft met productie en verpakking) de tool wordt aangeboden in 2 vormen: - een website - een handleiding (op papier of in digitaal formaat, Acrobat Reader) van ongeveer 70 pagina's De tool levert vele adviezen en praktische tips om de duurzaamheid van uw opleidingsbeleid inzake voedselveiligheid te garanderen en te verlengen. Deze adviezen worden per thema gegroepeerd. Elk thema betreft een typische situatie met betrekking tot de opleidingen rond hygiëne en voedselveiligheid. Het wordt op 3 niveaus gepresenteerd: beginner, gemiddeld, gevorderde. Voorbeelden van de behandelde thema's: kiezen tussen een interne en een externe trainer; de interne trainer opleiden; de opleidingsacties (ook de interne) registreren; de opleiding van interimkrachten en jobstudenten; de verschillende vormen van leren; de doeltreffendheid van opleidingen op het terrein checken, Tom De Cock, Internetversie: Handleiding in PDF: downloadbaar van de website Papieren versie: aanvragen bij IPV, Tom De Cock,

10 TOOL Een Vlieg in de Soep Na deze opleiding op afstand via de computer ("e-learning") zal de leerling in staat zijn de (10) basisregels van voedselhygiëne te respecteren en in de praktijk te brengen op zijn werkpost! Indirecte doelgroep: - Elk kaderlid in een voedselbedrijf, verantwoordelijk voor de naleving van de regels inzake correcte voedselhygiëne: de kwaliteitsverantwoordelijke, de HR-manager, de productieverantwoordelijke(n) - Elke manager van een uitzendbureau met voedselbedrijven in zijn cliënteel. Directe doelgroep: - Elke bedrijfsmedewerker die snel de regels inzake correcte basishygiëne moet aanleren (elke medewerker in de productie- en/of verpakkingsafdeling), meer bepaald de nieuwe medewerkers die hun loopbaan in de voeding beginnen en/of interimkrachten. Doelgroep begunstigden: Elke bedrijfsmedewerker die snel de regels inzake correcte basishygiëne moet aanleren (elke medewerker die in productie en/of verpakking werkt), en in het bijzonder nieuwe medewerkers en/of interimkrachten die voor het eerst in de voeding werken. Tool voor afstandsonderwijs via computer Deze individuele opleiding op afstand is gestructureerd in 10 hoofdstukken. Elk hoofdstuk beschrijft een basisregel die moet worden nageleefd inzake voedselhygiëne: juwelen, kleren, haar, wassen van handen, jeuk en niezen, pauzes en bezoekers, wondjes en ziekte, De tool biedt een reeks oefeningen op basis van realistische en uit het leven gegrepen situaties, verduidelijkt met foto's en films uit een productieatelier. De deelnemer wordt opgeroepen een test te doen. Als hij in de eindtest slaagt, kan hij een getuigschrift krijgen (en afdrukken). Tom De Cock, De e-learning versie wordt aangeboden via VDAB en is gratis in gebruik. Maar je moet je vooraf registreren om je login of die voor andere gebruikers aan te vragen. Ga naar Kies de doelgroep. Trefwoord: gebruik de trefwoorden: vlieg soep; of gebruik de code van de opleiding: De basisversie vind je op

11 TOOL Forma-Eco - Operatoren informeren en sensibiliseren voor de milieureglementeringen - Elke bedrijfsmedewerker actief doen meewerken: het is bijvoorbeeld aan hén om de mogelijke effecten te ontdekken van hun bedrijf voor elk van de thema's - Aangeven welk gedrag het bedrijf van zijn werknemers verwacht op het vlak van milieu - Hun commentaren en reacties uitlokken. Milieuverantwoordelijke of elk kaderlid dat instaat voor de naleving van de milieureglementeringen binnen het bedrijf. Doelgroep begunstigden: Alle bedrijfsmedewerkers. Cd-rom, aan te vragen bij IPV 1. Een algemene inleiding tot het milieu 2. Een korte presentatie van de 7 milieuthema's (water, lucht, bodem, geluid, afval, energie, verpakking) 3. Achttien typische situaties 4. Bijlagen - een zeer volledig lexicon - een synthesetabel van de verschillende soorten wetgeving (vergunningen, belastingen/subsidies, specifieke reglementeringen; het Europese, nationale en gewestelijke niveau) De cd-rom wordt geleverd met een handleiding van 80 pagina's voor de trainer. Deze neemt de inhouden op de cd-rom over en werkt ze verder uit. Herbert Matthys, Cd-rom en handleiding aan te vragen bij IPV, Herbert Matthys.

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Leertips voedselveiligheid Succesvolle opleidingen in hygiëne en voedselveiligheid

Leertips voedselveiligheid Succesvolle opleidingen in hygiëne en voedselveiligheid Leertips voedselveiligheid Succesvolle opleidingen in hygiëne en voedselveiligheid Handboek voor interne trainers, opleidings- en kwaliteitsverantwoordelijken Belangrijkste thema s en tips ook via www.leertipsvoedselveiligheid.be

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Inspiratieboek. Kwaliteitsontwikkeling op school Werkplekleren Gemotiveerd lesgeven en leermethodes

Inspiratieboek. Kwaliteitsontwikkeling op school Werkplekleren Gemotiveerd lesgeven en leermethodes Inspiratieboek Kwaliteitsontwikkeling op school Werkplekleren Gemotiveerd lesgeven en leermethodes Lifelong Learning Programme Kwaliteitsontwikkeling in secundaire scholen leidt tot een bestendige samenwerking

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer Auto SPECIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Handleiding oproep Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid Prioriteit uit OP: 4 Mensgericht ondernemen Handleiding bij projectvoorstel Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde

standaardopleidingen september 2013 februari 2014 persoonlijke pc-vaardigheden schrijfvaardigheid management en communicatiemanagement Bestuurskunde standaardopleidingen september 2013 februari 2014 Inleiding Praktisch Waar bevindt het OFO zich? pc-vaardigheden TALEN en schrijfvaardigheid persoonlijke effectiviteit Het OFO partner in leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven

Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven Opleidingsprogramma in het bedrijfsleven 2012 2013 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussels Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL

Nadere informatie

Compleet Overzicht. Best Practices

Compleet Overzicht. Best Practices Compleet Overzicht Best Practices Duurzaam omgaan met personeel en hun competenties: een mooie uitdaging. Verschillende instrumenten kunnen u hierbij helpen. Getuigenissen van gebruikers bieden u een overzicht

Nadere informatie

Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt.

Opleidingsplan. werkzoekenden die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt. Jongerenplan 2014 2015 Opleidingsplan De sociale partners in de banksector hebben een Jongerenplan 2014 2015 opgesteld. Via dit Jongerenplan 2014 2015 wensen de sociale partners in het Comité voor de banken

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB AANP KKEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSB I AANP KKEN PSYCHOSOCIALE RISICO'S.be LEEftIjdSbEwuSt PERSOnEELSbELEId AAnPAkkEn met nuttige aanbevelingen voor de uitvoering van de Cao nr.104 betreffende een werkgelegenheidsplan

Nadere informatie