PrestaHR is DE oplossing voor een volledig, efficiënt en innovatief beheer van de human resources.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PrestaHR is DE oplossing voor een volledig, efficiënt en innovatief beheer van de human resources."

Transcriptie

1 PrestaHR is DE oplossing voor een volledig, efficiënt en innovatief beheer van de human resources. Verrijkt met talrijke functionaliteiten bestrijkt deze applicatie een grote verscheidenheid van HR-domeinen. Deze tool, 100% web en toegankelijk vanaf om het even welke computer met een internetverbinding, biedt u een maximale flexibiliteit in termen van tijd en werkruimte. Zijn omgeving die zowel veilig als gebruiksvriendelijk is, stimuleert de ontwikkeling van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS). Op die manier wordt gans het personeel betrokken bij uw humanresourcesbeleid en responsabiliseert u hen, terwijl u bovendien tijd vrijmaakt. Om zo goed mogelijk aan uw behoeften te beantwoorden, worden u 3 versies van PrestaHR voorgesteld : PrestaHRLight biedt de mogelijkheid om de afwezigheden en aanwezigheden van uw personeel te beheren. Dit basispakket wordt aangevuld met een organigram en een Who s Who?, een soort gids waarin men alle contactinformatie van de medewerkers terugvindt. PrestaHRPlus beheert een bredere waaier van gegevens (signaletiek, contracten, enz.) en biedt dan ook de mogelijkheid om, naast de kalender, gans het luik Payroll, alsook het wagenpark te beheren. PrestaHRFull biedt de mogelijkheid tot beheer van rekruteringen, competenties, opleidingen, evaluaties, materieel dat ter beschikking van het personeel is gesteld en onkostennota s. Ook de mogelijkheid om news te posten en enquêtes uit te voeren is voorzien. In functie van de gekozen versie zal het beheer steunen op een min of meer gedetailleerde database. Het hoeft niet gezegd te worden dat, hoe talrijker de behandelde gegevens, hoe groter de mogelijkheden tot reporting zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de signalen. Hiermee kunnen vervaldatums van diverse aard worden gesignaleerd (einde overeenkomst, einde proefperiode, verjaardag, einde leasing, enz.). Geïnteresseerd in ons product? Aarzel dan niet ons te contacteren voor een demonstratie.

2 PrestaHRLight Beheer van afwezigheden De manuele verwerking van verlofaanvragen en aangiften van afwezigheid (ziekte, enz.) is een zeer tijdrovend werk. Met het oog op productiviteit kiezen talrijke ondernemingen dan ook voor de automatisering van deze activiteit. PrestaHR biedt deze mogelijkheid via ESS en MSS. Op deze manier kunnen de medewerkers een verlofaanvraag doen, hun vooruitgeplande kalender raadplegen, hun verlofsaldo nakijken, enz. Iedere werknemer/manager heeft eveneens de mogelijkheid om de afwezigheidsplanning te raadplegen van de werknemers die tot dezelfde dienst of departement als hij behoren. Hierdoor is een betere opvolging mogelijk en wordt vermeden dat er te veel afwezigheden zijn op hetzelfde ogenblik. De human resources kunnen uiteraard de types afwezigheid selecteren die al dan niet kunnen genomen worden, beslissen om het personeel al dan niet de details van hun recht op jaarlijkse vakantie te laten zien, het prioritair opnemen van bepaalde types verlof aanmoedigen, enz. Volgende functionaliteiten worden geboden: - Online invoeren van verlof en afwezigheden - Automatisch beheer van de verschillende types verlof - Beheer in dagen of in uren - Overzicht van de actuele saldo s - Overzicht van de verlofplanning per dienst - Mogelijkheden tot Export Excel en PDF - Bevestiging van de aanvragen per - ESS: mogelijkheid om de werknemers hun verlofaanvragen te laten invoeren en de saldo s te laten nakijken - MSS : mogelijkheid om de verlofaanvragen te laten valideren door de managers.

3 PrestaHRPlus Beheer van de Payroll In deze meer uitgebreide versie is het beheer van de Payroll mogelijk. Naast de signaletiekgegevens (identiteit, adres, familiale gegevens, enz.), kunnen ook de contractuele gegevens in deze omgeving worden beheerd. De centralisatie van de gegevens in één tool en de verleende autonomie zijn de onbetwistbare troeven van deze versie. Dit biedt u de mogelijkheid om de lonen, de indexaties, de anciënniteitssprongen, de extralegale voordelen, enz. te beheren. Met enkele klikken kunt u de te verwerken gegevens, of een deel ervan, doorsturen voor verwerking van bruto naar netto, verbeteringen uitvoeren op vorige maanden, enz... Uw dossierbeheerder blijft uiteraard tot uw beschikking. Wie gegevens zegt, zegt ook reporting : leeftijdspyramides, loonmassa, turnover, enz.. Talrijke rapporten of mogelijkheden tot gegevensextractie zijn standaard voorzien om u te helpen bij de evaluatie van de KPI s en uw humanresourcesbeleid zo goed mogelijk te objectiveren. Om u zoveel mogelijk tijd te besparen, wordt de mogelijkheid gelaten om de werknemers toe te staan hun persoonlijke gegevens bij te werken (adres, telefoonnummers, enz.) en dit binnen de grens van de rechten die u vooraf hebt vastgesteld en na goedkeuring door de HR-verantwoordelijken. Zo hebt u ook de mogelijkheid om voor iedere medewerker een digitaal dossier aan te leggen waarin u alle soorten nuttige documenten opslaat (kopie van de overeenkomst, diploma s, resultaten van evaluaties, enz.). Enkele klikken zijn meestal efficiënter dan eindeloze opzoekingen in talrijke mappen en personeelsdossiers. We merken hierbij op dat het beheer van het wagenpark al beschikbaar is in deze versie van PrestaHR.

4 PrestaHR Full HR-beheer PrestaHR Full helpt u om heel wat andere takken van de human resources te managen. Rekrutering en selectie Voor de rekrutering en selectie van uw personeel biedt PrestaHR de mogelijkheid om vacante betrekkingen te bepalen en kandidaturen op te slaan. Hierdoor kunt u de effectieve kandidaturen gemakkelijker en sneller onderscheiden. Indien gewenst kan deze module ook worden geïntegreerd in de website van uw onderneming en worden aangepast aan uw specifieke wensen. Van de gegevens die de kandidaat invoert bij zijn kandidatuurstelling wordt een zeker aantal hernomen zodat ze daarna niet meer moeten worden ingevoerd. Alles is zo ontworpen dat de administratieve last wordt verminderd en u gans het proces toch van nabij kunt opvolgen en registreren, van de indiening van de kandidatuur tot de effectieve aanwerving. Beheer van evaluaties Met PrestaHR kunt u uw evaluatiecycli beheren. U kunt verschillende evaluaties aanmaken : evaluatie van de opleiding, evaluatie van de competenties, eindejaarsevaluatie, functioneringsgesprekken, 360 evaluatie, enz. U kunt er gepersonaliseerde evaluaties aan toevoegen die gegrond zijn in het kader van uw bedrijfscultuur. Voor elk proces kunnen verschillende workflows worden bepaald. Door zelf de workflows te bepalen, behoudt u de volledige controle over het verloop van het proces. Zo kunt u het evaluatieproces aanpassen in functie van de evaluatie en van de behoeften van uw onderneming. Elke evaluatie kan samengesteld zijn uit verschillende elementen zoals de bepaling van de doelstellingen (individueel, team, ), de bepaling van de loopbaanverwachtingen, de verantwoordelijkheden, de relaties tussen de werknemer en de onderneming, de functioneringsgesprekken, enz. Alle gegevens die uit de evaluaties voortkomen, kunnen uiteraard gereproduceerd worden in een rapport dat aan het persoonlijke digitale dossier van de medewerker wordt toegevoegd. Beheer van opleidingen De opdracht van iedere departements- of opleidingsverantwoordelijke bestaat erin de kennis en de bekwaamheid van zijn medewerkers te ontwikkelen met het doel hun prestaties te verbeteren. Daarom is het voor de goede werking van uw organisatie belangrijk om de gezochte competenties correct te interpreteren. Deze module biedt u de mogelijkheid om de behoeften aan individuele en collectieve opleiding adequaat af te bakenen. Met deze analyse kunt u vervolgens een zeer accuraat opleidingsbeleid ontwikkelen.

5 Op basis van deze gegevens/informaties kunt u de gepaste opleiding kiezen in de opleidingscatalogus. Deze catalogus is gestructureerd in functie van de context van uw onderneming. Bovendien kunnen de recurrente behoeften worden gegroepeerd. Met PrestaHRFull kunt u een individueel ontwikkelingsparcours voorzien voor iedere medewerker. Dit parcours begint vanaf het ogenblik dat de sterke punten en de ontbrekende competenties van de medewerkers zijn vastgesteld. Indien u dit toestaat, kunnen uw medewerkers op ieder ogenblik toegang hebben tot de opleidingscatalogus. Ze kunnen er de verschillende opleidingen vinden die op hun functie van toepassing zijn of zich inschrijven voor een specifieke opleiding. Na de opleiding kunt u een evaluatie overmaken aan de betrokken medewerker, rapporten opmaken en het opleidingsaanbod aanpassen op aanvraag en volgens de behoeften van de medewerkers van uw organisatie. Beheer van materieel Naast de voertuigen moet ook het materieel dat ter beschikking van het personeel wordt gesteld nauwkeurig worden opgevolgd. Laksheid op dit niveau kan tot gevolg hebben dat computers, telefoons en werkkledij verloren gaan. Om dergelijke risico s en het ermee gepaard gaande geldverlies te vermijden, integreert PrestaHR een module voor beheer van materieel. Of het nu om een beheer per item of in pakket gaat, u loopt niet meer het risico dat u uw materieel vergeet te recupereren in geval van einde contract. Beheer van de onkostennota s De manuele verwerking van onkostennota s vraagt ook veel werk en neemt bijgevolg veel tijd in beslag. Dankzij de automatisering die door PrestaHR wordt geboden, vermijdt u fouten en misbruik. Bovendien versterkt u aanzienlijk de sensibilisatie van uw medewerkers aangaande onkosten. De bewijsstukken kunnen gescand en bij de onkostennota s worden gevoegd. De onkosten van uw medewerkers zullen elektronisch worden goedgekeurd en de aanvraag tot terugbetaling zal rechtstreeks bij de bevoegde persoon toekomen dankzij de workflow die vooraf werd bepaald. News Voor het geval dit nodig is (afwezigheid van intranet, enz.), is het altijd mogelijk om de omgeving van PrestaHR te gebruiken om nieuws mee te delen (een indiensttreding, aankondiging van de datum van het personeelsfeest, enz.) Enquêtes Last but not least, als bevoorrecht geïnformatiseerd contactpunt met de medewerkers moet PrestaHR wel de mogelijkheid bieden om hun tevredenheid te meten of hun mening in verband met om het even welk probleem in te winnen. Het opstellen van de vragenlijst is volledig vrij : gesloten of open vragen, verplichte of facultatieve vragen, enquête bij gans het personeel of een gedeelte ervan, enz. Alle vragen worden bewaard en kunnen in latere enquêtes worden gebruikt. Na het afsluiten van de enquête is het mogelijk er de resultaten uit te trekken en rapporten op te maken. Deze resultaten kunnen u helpen bij de ontwikkeling van uw toekomstig personeelsbeleid.

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID Aanbod Doorheen de decennia is de rol van de personeelsdienst in openbare besturen sterk gewijzigd en neemt de human resources -afdeling steeds

Nadere informatie

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II

portimagazine BRIO4YOU oktober 2014 Klaar voor Twin Peaks II portimagazine oktober 2014 BRIO4YOU Klaar voor Twin Peaks II 3 Edito Twin Peaks II 4 Met BRIO4YOU bent u klaar voor de uitdagingen van Twin Peaks II! Twin Peaks II & BRIO4YOU 4 Informatieplicht: slechts

Nadere informatie

portimagazine juni 2010 BRIO4YOU

portimagazine juni 2010 BRIO4YOU portimagazine juni 2010 BRIO4YOU 3 Editoriaal 4 COACH4YOU Uw gids naar een hogere productiviteit 5 Opleidingen Gratis: Van selectie tot mailing: hoe het resultaat van uw selecties exploiteren? 6 Tips &

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

Aangeboden door MuldersGroep

Aangeboden door MuldersGroep Aangeboden door MuldersGroep Wat is Prinsys Personeel vormt de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter,

Nadere informatie

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk Exact Synergy Maakt beslissen overzichtelijk Inhoud 2 Ontwikkeld voor úw uitdagingen 4 Exact Synergy, het product 6 De motor achter Exact Synergy 10 Grip op menselijk kapitaal 18 Volledig inzicht in de

Nadere informatie

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert

Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Het innovatieve CRM-pakket dat uw leven - en dat van uw klanten - verandert Hoe pakt u het aan om uw klant op zijn wenken te bedienen? Hoe geeft u hem het gevoel dat u hem door en door kent, dat u inspeelt

Nadere informatie

Salarisadministratie. waarbij u terecht kunt met al uw vragen en onduidelijkheden. Telefoon: Fax-voice: E-mail:

Salarisadministratie. waarbij u terecht kunt met al uw vragen en onduidelijkheden. Telefoon: Fax-voice: E-mail: Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Compleet salarisdossier in de cloud Medewerker self service Salarisadministratie HR-functionaliteiten All-in Salarisadministratie

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing?

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Met HR2day krijgen je administratieve medewerkers, managers en medewerkers een plek om alle HR- en salariswerkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat ze minder

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

When time is the issue

When time is the issue www.dotsys.eu TIMEMANAGER TimePresence HR Management Aan- en afwezigheidsopvolging Time@Work Projectopvolging Nacalculatie en facturatie Berekening productiviteit, rentabiliteit en efficiëntie TimeAccess

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail

ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail ondernemingen het beheer van arbeidsongevallen in enkele kliks en een ruime waaier van preventiediensten! Dail Het beheer van een arbeidsongeval komt heel wat kijken. Het volledige administratieve luik

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Informatie. Dé HRM schakel voor succes

Informatie. Dé HRM schakel voor succes Informatie Dé HRM schakel voor succes Inhoudsopgave Wat is Prinsys 3 Prinsys in schema 4 Prinsys in beeld 5 Wat u met Prinsys kunt doen 7 Peildatum 8 Vaste en Ad Hoc rapportage 9 Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Ordas. Handel & Industrie

Ordas. Handel & Industrie Ordas Handel & Industrie Inhoud Enterprise Resource Planning........................... 4 CRM........................................................... 5 Producten en Diensten....................................

Nadere informatie

Editie 2010. De businessoplossingen

Editie 2010. De businessoplossingen Editie 2010 De businessoplossingen van DE POST ALLE TROEVEN BINNEN HANDBEREIK OM U TE ONDERSTEUNEN IN UW ACTIVITEITEN. Beste klant, Uw onderneming dagelijks ondersteunen en gepaste oplossingen aanbrengen,

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac. Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.be 1. DIAS, zoveel meer dan een digitaal archief 1.1.

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

HR Webworx. Automatiseer uw administratieve en HR processen

HR Webworx. Automatiseer uw administratieve en HR processen HR Webworx Automatiseer uw administratieve en HR processen Talent is cruciaal in het succesverhaal van uw organisatie Mensen zijn het meest energiek en succesvol als ze werken vanuit hun individuele sterktes.

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5

Inhoudsopgave. 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5 Verder in... e-hrm Inhoudsopgave 1. E-HRM, de basis voor strategische beslissingen! 5 1.1 Het Raet HR-procesmodel 5 2. E-HRM, meer dan het digitaliseren van bestaande formulieren! 9 2.1 Een nieuwe benadering

Nadere informatie