Releasenotes Prognotice t/m versie Releasenotes t/m versie Prognotice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes Prognotice t/m versie 2013.1 Releasenotes t/m versie 2013.1 Prognotice"

Transcriptie

1 Releasenotes t/m versie Prognotice Acto Informatisering B.V. Pagina 1 van 9

2 Wijzigingen Prognotice V (Offline: installatie dll versie 14 is benodigd) (Online: nieuwste Citrix-receiver is benodigd) Integraal wijzigen van gegevens is sterk uitgebreid: o Mogelijk om via een filterinstelling in batch (massaal) gegevens te wijzigen; o Intergrale wijzigingen mogelijk op de velden: Component: aantal, eenheid, gewenste conditie, referentie, bouwjaar, theoretische levensduur, eigenaar. Taken: aantal, eenheid, onderhoudssoort, eenheidsprijs, uren, materiaal, derden, materieel, uitvoerende. Nieuw vormgegeven Citrix-inlogscherm, de functionaliteit blijft hetzelfde. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Nieuwste Citrix receiver is benodigd. Download deze via: Het Help-bestand is compleet herzien, aan te roepen via het reguliere Help-icoon rechts bovenin. Er zijn 10 instructiefilmpjes (beeld + geluid) beschikbaar met informatie over de belangrijkste functionaliteiten in Prognotice. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Vanuit het MJOP overzicht kan men bij het klikken op een I (inspectie) taak direct doorklikken naar de laatst plaatsgevonden inspectie in de tijd. Tevens kan de gebruiker binnen het inspectieformulier eenvoudig doorklikken naar historische gegevens omtrent metingen van datzelfde component. Energielabel geïntroduceerd op gebouwniveau in het MJOP venster, is momenteel nog niet af te drukken middels een rapportage. Exporteren en importeren via het Navigatorscherm is mogelijk inclusief gekoppelde foto s. In geval van Prognotice Online wordt aangeraden een project naar de X-schijf te exporteren, om deze vervolgens vanaf de X-schijf naar uw eigen harde schijf te kopiëren. In geval van Prognotice Online is de totale opslagcapaciteit resterend op de fileserver van Acto beschikbaar. Binnen een project is dat onderin het beeld zichtbaar. Het veld: Werkinstructie is op het detailniveau van de taak toegevoegd, deze is momenteel nog niet af te drukken. Het Excel-rapport: MJOP_vlak is uitgebreid met diverse velden. Het standaard Word-rapport is uitgebreid, momenteel kan men kiezen om afzonderlijke gebouwen af te drukken, middels het plaatsen van een vinkje. Eigen sjablonen van het Word-document zijn toe te passen door deze in de Program Data map op de X-schijf te zetten. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Uitbreiding van het aantal statussen in het jaarplan is mogelijk (voorlopig/ definitief). Filteren binnen een project is uitgebreid met: ernst, intensiteit en omvang. Gemiddelde jaarkosten per gebouw/ per m2 bvo is zichtbaar in het MJOP. Niveau: Beheerder is hernoemd naar: Gebouwgroep. In het reguliere conditiemetingscherm kunnen middels een schuifknop gebreken op hoger geplaatste niveaus worden gezocht en toegepast. Hiermee zijn ook gebreken toe te passen die volgende de NEN 2767 aan andere componenten toebehoren. In de Inspectietool worden standaard gebreken op hoger geplaatste niveaus gezocht bij afwijkende NL/SfB-codes. Op aanvraag (contact uw consultant): o Prognotice Duitstalig; Acto Informatisering B.V. Pagina 2 van 9

3 o Prognotice Franstalig; Op aanvraag (vraag uw accountmanager): o Onderhoudscalculatie. Diverse optimalisaties en bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V (tussenrelease) In deze release zijn geen grote functionaliteiten doorgevoerd. Diverse optimalisaties doorgevoerd m.b.t. Rapporten; Performance: Dossierfilter; Filter; Projecten inlezen; Import en export; Blauwe uitroeptekens in het Meerjarenoverzicht; Slepen van kosten naar andere jaren in Meerjarenoverzicht. Wijzigingen Prognotice V Inspectietool is uitgebreid: -Indien de aansturing van de interne camera correct is geïnstalleerd, kunnen foto s gekoppeld worden op diverse niveaus tijdens bijvoorbeeld een conditiemeting; -Diverse niveaus kunnen verwijderd/ toegevoegd worden; -Het aantal nog te inspecteren componenten is inzichtelijk. Per gebruikersprofiel is de optie Recente bestanden in te stellen (aan/ uit te zetten in de programma-instellingen). Deze bevindt zich onder de menuknop: Project. Met betrekking tot de fotoboekmodule is de interface beschikbaar. Nieuw Excel-rapport Totalen per dossier is beschikbaar. Nieuw Excel-rapport Dossier kostensoort totalen is beschikbaar. Diverse velden zijn toegevoegd aan de inleesmodule. Het venster: Kopiëren/ samenvoegen is uitgebreid. De staartkostenmodule is uitgebreid, in een apart document wordt de uitgebreide functionaliteit beschreven. Het rapportenvenster is overzichtelijker weergegeven, de rapporten zijn gegroepeerd. Per project is een regiocode op te geven. Per gebruiker is in de programma-instellingen een regiocode te koppelen en aan te geven of dit stambestand door deze gebruiker bewerkt mag worden. Bij het aanmaken van een nieuw project wordt de regiocode ingevuld van de huidige Acto Informatisering B.V. Pagina 3 van 9

4 gebruiker. In de Navigator kan gesorteerd worden op regiocode. De regiocode is overigens ook te gebruiken om een ander label aan een project te hangen. Diverse aanpassingen verricht om Prognotice gereed te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V Extra velden zijn toegevoegd in het detailvenster: Component. Indien van toepassing is de wijze van opslag van bestanden bij een project compleet herzien. In de navigator kan men vanaf heden eenvoudig meerdere bestanden/ mappen kopiëren naar de gewenste Prognotice mappen middels de knop: Project > Bestanden. Vanaf heden worden algemene bestanden in geval van Prognotice Online op de X-schijf opgeslagen, te bereiken enkel via de Navigator (projectenoverzicht). Deze bestanden zijn toegankelijk voor alle gebruikers in dezelfde Online omgeving (dezelfde klant), hier kunnen bijvoorbeeld inleesscripts en kolombestanden worden opgeslagen, sla op de X-schijf geen bestanden op die gekoppeld zijn/ worden aan een project. De projectbestanden welke gekoppeld worden aan een specifiek project, worden namelijk per project op de Y-schijf opgeslagen. Vanuit ieder project kan men op de Y- schijf projectbestanden koppelen. Wanneer men een foto toevoegt aan Prognotice vanaf de lokale C-schijf, kopieert Prognotice de foto naar de Y-schijf van dat specifieke project. Vanuit een project kan men niet bij bestanden op de Y-schijf bij andere projecten. Om die reden heeft de Y- schijf per project een verschillende inhoud. Binnen een project is de Y-schijf te benaderen via: Project > Bestanden, vanuit dat venster kunnen gemakkelijk grote hoeveelheden naar/ van een andere locatie worden gekopieerd. In geval van een Traditional Prognotice installatie op uw eigen systeem, worden alle foto s en bijlagen bijhorende de verschillende projecten opgeslagen in de werkmap die in Prognotice wordt opgegeven. Wanneer men een foto toevoegt aan Prognotice vanaf de lokale C-schijf, kopieert Prognotice de foto naar de werkmap die is ingesteld in de programma-instellingen. Deze werkmap kan in omvang, naar gelang het aantal gekoppelde bestanden, dus behoorlijk groeien. Dit gegeven is zeer belangrijk bij het doorvoeren van de update: De administrator kan er optioneel voor kiezen om de 2 vrije schijfletters in de programmainstellingen te kiezen, om een scheiding tussen algemene bestanden en projectbestanden te bewerkstelligen. Laatste is echter niet verplicht. Gekoppelde projectbestanden kunnen worden meegenomen naar een andere Prognotice installatie. Wanneer een project via de Navigator wordt geëxporteerd, kan men optioneel in datzelfde project alle gekoppelde bestanden via het venster Project > Bestanden kopiëren naar een andere locatie en desgewenst meesturen naar een andere Prognotice installatie. Wanneer het betreffende Prognotice project in de andere Prognotice installatie wordt geïmporteerd en vervolgens wordt geopend, kan men via Project > Bestanden de bestanden naar de projectmap kopiëren om de gekoppelde foto s te tonen in Prognotice. De Excel-inleesmodule is uitgebreid met extra in te lezen velden. De Excel inleesmodule is in staat om Excel 2010 bestanden (xlsx-bestanden) te verwerken. Het Excel-rapport MJOP_Vlak is uitgebreid. Acto Informatisering B.V. Pagina 4 van 9

5 Indien van toepassing is het Word-rapport uitgebreid, onder andere met een meerjarenoverzicht. Het rapport Conditiemeting vraagt vanaf welk jaar de inspecties moeten worden weergegeven. In het Help-venster is extra documentatie opgenomen omtrent de werking van het programma, de Frequently Asked Questions (FAQ). Een projectfoto kan gekoppeld worden, klik in de rechter (witte) bovenhoek van het programma. De gewenste conditie kan integraal worden toegewezen aan alle componenten in een project, via het venster: Integraal wijzigen. De netto contante waarde en bijhorend percentage kan over ieder jaar berekend worden, middels instellingen in het filter. Bij het wijzigen van het prijspeil (boven het meerjarenoverzicht) worden de kosten ge(de)indexeerd naar het gewenste jaar. Dit is van toepassing op de periode 1996 t/m huidige jaar. In het meerjarenoverzicht kan het overzicht refreshed worden door op F5 te drukken. De resolutie van de Inspectietool is aangepast, zodat deze ook op een tablet met een minimale schermhoogte van 600 pixels getoond kan worden. Klik in de linker bovenhoek op het icoon om de resolutie van de Inspectietool in te stellen. De BOEI-aspecten kunnen (optioneel) worden ingegeven via onderstaande weg: Component > Taak > Bezoekschema > Jaartal > Inspecties: Brandscan; Onderhoud conditiemeting NEN 2767; Energie; Inzicht in Wet en regelgeving. De resultaten kunnen in het MJOP worden weergegeven door de betreffende kolommen toe te voegen. De BOEI als methodiek is (op de conditiemeting na) nog niet opgenomen in Prognotice. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V De geaggregeerde conditiescore per gebouw is vanaf heden mogelijk. Hiervoor dient wel bij ieder component een conditiescore en vervangingswaarde te zijn ingevuld. Wanneer één van beide niet is ingevuld, telt dit component niet mee in de berekening van de geaggregeerde conditiescore van het gebouw. Tevens moet bij het betreffende project versie 2011 van de NEN-2767 aangevinkt zijn. De functie regels weergeven/ verbergen is uitgebreid met het niveau: Taken. Het is nu dus mogelijk om de taakregels te verbergen in het meerjarenoverzicht en daarmee dus ook in de rapportage. Per component kan een eigenaar worden ingesteld. Hierop is ook te filteren. In de online omgeving wordt per project een map op de M-schijf aangemaakt, en een O: schijf waarop algemene bestanden kunnen worden opgeslagen. Dit treedt in werking zodra Acto schijfruimte beschikbaar stelt op haar server. Standaard betreft dit 500 MB per licentie, het aantal MB s wordt per omgeving opgeteld en beschikbaar gemaakt op de M- en O-schijf. Extra schijfruimte op de server van Acto is tegen meerprijs beschikbaar. Acto is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de data op de deze schijven. In het projectenoverzicht (de navigator ) is het nu mogelijk te sorteren op datum door te klikken op de betreffende kolomkop. Acto Informatisering B.V. Pagina 5 van 9

6 Rechtsboven in het projectscherm (meerjarenoverzicht) wordt een foto weergegeven van het huidige project. Deze is te selecteren door er op te klikken. De gebrekenlijsten zijn gecomplementeerd. Bij het selecteren van een standaard gebrek zullen waar van toepassing, naast de ernst, ook voorstellen worden gedaan wat betreft intensiteit en omvang. Enkele andere kleine aanpassingen aan vensters/ functionaliteiten zijn doorgevoerd. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V De nieuwste officiële NEN-2767 deel 1-norm (oktober 2011) is geïmplementeerd; Per project is het mogelijk te switchen tussen versie 2006 en versie 2011 van de officiële NEN norm; Functionaliteiten van de Inspectietool op een laptop of tablet-pc is uitgebreid; Uitbreiding van het aantal in te lezen velden m.b.v. de importmodule; Uitbreiding van het aantal te exporteren velden vanuit de rapporten; Het naar wens vergroten, verkleinen en verplaatsen van een logo op een rapport is mogelijk gemaakt. Let op! Wanneer een logo of afbeelding is opgeslagen in een map waarbij een apostrof ( ) in de naam staat, dan kan het logo mogelijk niet onthouden worden. Verwijdering van de apostrof in de mapnaam biedt de solutie. Het bronbestand, de NL-SfB database code, is eveneens van een update voorzien. Deze is aangepast naar de BNA-norm. Dit betreft echter wel een generiek bestand, naar wens kan het bestaande NL-SfB bestand (zie brongegevens>brondatabase) middels de rechter muisknop worden verwijderd en het nieuwe bestand worden geïmporteerd middels de knop: Import vanuit Prognotice KKGTL bestand. Let op! Heeft u een specifiek aangepaste versie van het bronbestand, dan is het raadzaam deze niet te verwijderen. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V Inspectietool (tablet) is gereed. Uitvoerig getest m.b.v. de Panasonic Toughbook, eveneens te gebruiken met andere mobiele apparaten waarop het besturingssysteem Windows is geïnstalleerd. Bij het exporteren van een project kan middels een vinkje worden aangegeven of het bestand op de server read-only moet worden. Dit is het geval als het project wordt geëxporteerd naar bijvoorbeeld een laptop of tablet-pc. Dit voorkomt dat er in een MJOP aspecten worden aangepast, terwijl de inspecteur het project heeft meegenomen op inspectie. Projecten die read-only zijn worden weergeven met een. Bij terug importeren wordt het project automatisch bijgewerkt. De read-only versie wordt in de prullenbak geplaatst (en is dus eventueel nog terug te halen). Acto Informatisering B.V. Pagina 6 van 9

7 Indien een project om wat voor reden niet meer terugkomt, is het mogelijk het project vrij te geven door op de betreffende regel te klikken met de rechter muisknop, en daarna de optie Geef project vrij (na meenemen). Prioriteitenmatrix is per onderdeel van de boom vast te leggen. Integraal (in één handeling) taken toevoegen aan componenten. Het is nu mogelijke taken toe te voegen aan componenten zonder geldige (NL-SfB) codering. Let op! Wanneer bij Excel-inleesscripts een verwijzing naar een Excel-kolom staat aangegeven, bijvoorbeeld: <B> (kolom B), en in kolom B van het oorspronkelijke Excel-bestand staat informatie anders dan een getalwaarde, moet het in het inleesscripts als volgt worden aangegeven: <B>. De hoge aanhalingstekens geven aan dat er andere informatie in de kolom staat aangegeven dan getalwaarden. Voordat bovenstaande aanpassing wordt doorgevoerd is het verstandig om het inleesscript op te slaan, eventueel onder een andere naam. Diverse bugfixes doorgevoerd. Bekende problemen / in behandeling: Bij het gebruik van het programma op een Citrix-server kan het gebeuren dat het venster met de kostendatabase niet correct is af te sluiten. Wijzigingen Prognotice V Betreft een tussenversie. Functionaliteiten definitief geworden in versie 30. Wijzigingen Prognotice V Mogelijkheden in het filter zijn aangepast Het is mogelijk de referentiecode van het component weer te geven in de MJOP. Bij het gebruik van Citrix is het mogelijk mappings aan te maken naar locale netwerkschijven. Keuze van weer te geven kolommen op het scherm door op de kolomkop te klikken. Excelrapporten met draaitabellen (Uitvoerende, Meerjarenraming gebouw-kostensoort en Uitvoerende-Kostensoort) worden nu juist gegenereerd. Bij het kopiëren van delen van het project verspringt het overzicht niet meer. Het jaarplan gaf in een aantal gevallen een foutmelding, is verholpen Het toevoegen van componenten vult nu zoveel mogelijk informatie meteen in. Na het toevoegen van een beheerder/gebouw/ruimte geen problemen meer met een verspringende boomstructuur. Bekende problemen/ in behandeling: Bij het weergeven van enkel de regels waarin kosten voorkomen klopt de totaaltelling niet. Totaalkosten dossier kloppen niet. Acto Informatisering B.V. Pagina 7 van 9

8 Wijzigingen Prognotice V Instellen externe kostenreferentiemap nu mogelijk bij bestandslocaties Klikken op toevoegen zonder selectie van component resulteerde in foutmelding Wijzigingen Prognotice V Het is mogelijk om te schakelen tussen een Nederlandse en een Engelse weergave. Dit geldt alleen voor de kolomkoppen, niet voor de componentteksten uiteraard De blauwe uitroeptekens die verschijnen na handmatige verschuivingen in het MJOP zijn te verbergen door in het filter de optie Markeer verschuivingen te deselecteren. Het verschuiven van kosten in de MJOP gaf in sommige gevallen een foutmelding. Excel rapport Excel vlak bevatte een fout waardoor de eenheidsprijs niet juist werd weergegeven. Wijzigingen Prognotice V Het filter is uitgebreid met een extra niveau, waardoor het mogelijk wordt ranges te selecteren, bijvoorbeeld : alle componenten waar hoofdelement >50 en <60. Het gehele filter kan in één keer worden gewist met de [Wissen] knop. In het filter kan worden aangegeven of alleen de regels met kosten moeten worden weergegeven. Een aantal fouten in het verwerken van het Excel-inleesscript is verholpen. Wijzigingen Prognotice V Toevoegen van componenten en taken is één handeling geworden waarbij gekozen wordt uit de NLSFB code, en direct daarna zijn de gewenste taken aan te vinken. Bij het toevoegen van de taken is te kiezen uit reeds eerder ingevoerde taken van hetzelfde type, waarbij Prognotice in feite zelflerend wordt. Om kostenkengetallen uit een project in ander projecten beschikbaar te maken, moet bij de projectdetails bij het veld Referentieproject de waarde JA worden ingevuld. Het veld Eenheid is voortaan gekoppeld aan een keuzelijst met standaard eenheden. Het veld Urgentie is voortaan gekoppeld aan een keuzelijst. Het ingestelde filter werd gewist na sluiten projecten. Dit wordt nu opgeslagen. Acto Informatisering B.V. Pagina 8 van 9

9 Wijzigingen Prognotice V Geen Bugfixes / Aanpassingen: Uitloggen als Admin was niet mogelijk. Verwerken importscript gaat sneller. Importscript maakt beter onderscheid tussen punten en komma s. Bekende problemen (in volgorde van prioriteit) Bij het weergeven van de kosten met de optie Laat enkel regels met kosten zien worden niet de juiste kosten weergegeven. Urgentielijst wordt niet goed opgebouwd Acto Informatisering B.V. Pagina 9 van 9

Releasenotes t/m versie 2014.1. Prognotice Main

Releasenotes t/m versie 2014.1. Prognotice Main Releasenotes t/m versie 2014.1 Prognotice Main Acto Informatisering B.V. Pagina 1 van 11 Wijzigingen Prognotice V2014.1 (Online: Citrix-receiver zoals bij V2013.1 is benodigd, maar nieuwste versie is preferabel,

Nadere informatie

Releasenotes t/m versie Prognotice Main

Releasenotes t/m versie Prognotice Main Releasenotes t/m versie 2015.1 Prognotice Main Acto Informatisering B.V. Pagina 1 van 15 Wijzigingen Prognotice Main V2015.1 (Online: Citrix-receiver zoals bij V2014.3 is benodigd, maar nieuwste versie

Nadere informatie

Werkinstructie / case

Werkinstructie / case Werkinstructie / case V E R S I E revisie 1.1 A U T E U R Erik van Schaik D A T U M Juni 2014 Inhoudsopgave Werkinstructie / case 1 1 Inleiding 3 2 Installeren van Prognotice Inspect 4 3 Klaarzetten van

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Releasebrief Inspect fase 2

Releasebrief Inspect fase 2 V E R S I E 1.1 A U T E U R Prognotice D A T U M Oktober 2015 Belangrijke nieuwe functionaliteiten Inspect fase 2 kent meer functionaliteiten en mogelijkheden dan de eerste fase van Inspect. Hiermee zijn

Nadere informatie

Werkinstructie / case

Werkinstructie / case V E R S I E revisie 1.4 A U T E U R Erik van Schaik D A T U M Juni 2014 Inhoudsopgave Werkinstructie / case 1 1 Inleiding 3 2 Kenmerken gebouwen 4 2.1 Omschrijving deelstappen 5 3 Invoeren van ruimten

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden:

Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: MATRIXKOZIJN VERSIE 3.17.0 IMPORTMODULE Om een leveranciersbestand in te lezen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: Selecteer de Leverancier 1) Selecteer de gewenste leverancier en kies voor

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Release-info V2013.1. Originele Prognotice heet nu Prognotice Main. Onderhoudscontracten en offertes met Prognotice Value

Release-info V2013.1. Originele Prognotice heet nu Prognotice Main. Onderhoudscontracten en offertes met Prognotice Value Release-info V2013.1 VOOR GEBRUIKERS VAN PROGNOTICE Release-informatie in vogelvlucht Originele Prognotice heet nu Prognotice Main Nieuwe reeks Prognotice-producten Onderhoudscontracten en offertes met

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

MobiDM Partner Handleiding 4.8

MobiDM Partner Handleiding 4.8 MobiDM Partner Handleiding 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal.

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MobiDM Partner Handleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van data

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan Basislessen: Google Drive Neem eerst de basislessen hieronder door en voer alle activiteiten uit. Het wordt aanbevolen om een ander(e) tabblad, venster, browser of computerscherm beschikbaar te houden

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Update voor enet-server

Update voor enet-server 1 Update voor enet-server De Updatefile enetserver_5.6.17.zip is op de Homepage www.jung.nl onder Downloads Technische Downloads -> enet enet Server- Server-update beschikbaar. Download het bestand naar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Systeembeheerder Module

Systeembeheerder Module Systeembeheerder Module I Systeembeheerder Module Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Systeembeheerder module 1 1.1 Applicatie... 2 1.2 Database... Basis 4 1.3 Brieven... en Rapporten 7 1.4 Actielijst... 8 1.5 Beveiliging...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem.

AN0012-NL. Hoe moet ik rapporten configureren. Overzicht. Een rapport openen. Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Hoe moet ik rapporten configureren Overzicht Via Rapporten kunt u de gebeurtenissen terug zien uit het systeem. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, zoals een gebruiker die zijn/haar credential aanbiedt,

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten.

Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Versie 0114.01 Release januari 2014 Deze release is omvangrijker dan de voorgaande. Daarom hieronder in het kort de belangrijkste punten. Documenten én beelden worden als lijstweergave én als thumbnail

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Werkinstructie/case 1.4. Erik van Schaik

Werkinstructie/case 1.4. Erik van Schaik Werkinstructie/case V ersie 1.4 Auteur Erik van Schaik Datum November 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kenmerken voorbeeldgebouwen 3 3 Inloggen en toevoegen niveaus 6 4 Invoeren van nadere gegevens 9

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie 1.1.5-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn:

Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn: SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Overzicht van schijven Via de Startknop, Computer open je het venster Computer. Je ziet een overzicht van de schijven die op de computer aanwezig zijn: Weergave wijzigen Elke schijf

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio COACH

HANDLEIDING scoolfolio COACH HANDLEIDING Inhoud Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 4 Mappen aanmaken pagina 5 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 6 Een foto bestand bekijken pagina 8 Een niet-foto bestand bekijken pagina

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect

GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer tablet applicatie GB Inspect Datum: 19 juni 2015 Behorende bij Android versie 1.2 en IOS versie 1.0-1 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app GB Inspect is bedoeld

Nadere informatie

Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine.

Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine. Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine. Wat is een draaitabel? Een draaitabel (Engels: pivot table) is een soort tabel die datalijsten in spreadsheets zoals Microsoft Excel, OpenOffice.org

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 21 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 3 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 4 1.2 Nieuw: Optimalisatie variabelen

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Publiceren met WordPress

Publiceren met WordPress Publiceren met WordPress Peter Osterop Tweede herziene editie 1. Installatie van WordPress 2. Configuratie van WordPress 3. Het uiterlijk van WordPress 4. Pagina s en berichten maken in WordPress 1 Installatie

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Releaselist IBV patches

Releaselist IBV patches Van Nelleweg 1 3044 BC Rotterdam Postbus 13208 3004 HK Rotterdam 010 7502836 http://www.vastgoed24.nl Releaselist IBV patches 1 van 7 Algemeen Deze releaselist beschrijft de aanpassingen die zijn doorgevoerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie