Systeembeheerder Module

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeembeheerder Module"

Transcriptie

1 Systeembeheerder Module

2 I Systeembeheerder Module Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Systeembeheerder module Applicatie Database... Basis Brieven... en Rapporten Actielijst Beveiliging... Basis 9 Opzet... beveiliging 10 Gebruiker Nieuwe... gebruiker 11 Nieuwe... Gebruikersmap 13 Profiel toekennen Wachtwoord... wijzigen 15 Gebruiker... verplaatsen 16 Verwijder... gebruiker 16 Gebruikersmap... verwijderen 16 Profiel Nieuwe... Profielenmap 17 Nieuw profiel Profiel bewerken Gebruikers... toekennen 22 Profiel verplaatsen Profiel verwijderen Profielenmap... verwijderen 23 De instellingen Applicatie... niveau 25 Scherm... niveau 27 Database... niveau 29 Brieven/rapporten... niveau 30 De Actielijst Beveiliging... Basis 33 Licentie... Basis 33 Beheer... Basis 34 Externe... Applicatie Basis 34 Release... Basis 36 Voorbeeld... 36

3 Inhoudsopgave II 1.6 Licentie... Basis 48 Licentie... aanvragen 48 Nieuwe... licentie toevoegen 50 Activeer... licentie 52 Licentie... gegevens bekijken 53 Licentie... verwijderen 53 Licentie... hernoemen Beheer... Basis 54 Systeem... Informatie 55 Systeem... Onderhoud Externe... Applcatie Basis 56 Plugins Onderhoud... Plugins 57 Wizards Onderhoud... Wizards Release... Basis 61

4 1 Systeembeheerder Module 1 Systeembeheerder module De Systeembeheerder Module is een aparte module waarin onder andere profielen en gebruikers aangemaakt en onderhouden kunnen worden. Ook het beheer van licenties en het onderhoud van databases kan in de Systeembeheerder Module geregeld worden. De standaard gebuiker van het pakket zal over het algemeen geen toegang hebben tot deze module. Het programma behorende bij de Systeembeheerder Module draagt de naam Administrator.exe en is te herkennen aan het volgende icoon: De Systeembeheerder Module ziet er als volgt uit: De opties van het menu zijn in onderstaande tabel opgenomen. Bestand Afsluiten Hiermee kan de module afgesloten worden. Scherm Schermen Boven Elkaar Als meerdere schermen geopend worden dan worden ze boven elkaar getoond. Schermen Overlappen Schermen worden over elkaar getoond Iconen Sorteren Hiermee kunnen de verschillende iconen gesorteerd worden. Schermnaam Alle namen van geopende schermen worden getoond. Help Inhoud Opent de handleiding

5 Systeembeheerder module 2 Online Ondersteuning Stuur Commentaar Systeem Informatie Opent de internet pagina van de P&A Group ( Maakt een bestand aan tav de P&A Group Toont specifieke informatie over systeem, bijvoorbeeld het versie nummer. In de Management Console wordt de boomstructuur van het pakket getoond. Hierin zijn de verschillende onderdelen van de Systeembeheerder Module terug te vinden. De verschillende taken die uitgevoerd kunnen worden zijn te bereiken via het snelmenu behorende bij het onderdeel. Sommige taken zijn ook via de iconen bovenin de Management Console uit te voeren. Niet alle iconen zullen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat in de Systeembeheerder Module geen scherm geopend of bewerkt kan worden. Verversen van de gegevens Nieuw Bewerk Openen van een scherm Verwijderen Zoeken Zoeken in documenten Geeft items aan de rechterkant weer met grote iconen Toont items met kleine iconen Toont details Toont de items in een lijst 1.1 Applicatie Onder Applicatie vallen alle speciaal voor het pakket ontworpen schermen.

6 3 Systeembeheerder Module Klik op het plusje voor Applicatie en de schermen en subschermen worden getoond. Selecteer een scherm en kies voor het snelmenu, dit is beschikbaar via de rechtermuisknop. Autonummer Onderhoud Autonummers worden vaak in schermen/ tabellen gebruikt als sleutelveld, omdat ze tijdens het aanmaken van een nieuw record automatisch een waarde krijgen en omdat die waarde uniek is. De sleutelwaarde van het vorige record wordt bijvoorbeeld met één opgehoogd voor het nieuwe record. Zo wordt er niet alleen voor gezorgd dat de waarde uniek is maar is tevens de volgorde van plaatsing makkelijk te zien. Met behulp van Autonummer Onderhoud kan het autonummerveld aangepast worden. Er kan bijvoorbeeld een nieuw startnummer gekozen worden of een nieuwe ophoogwaarde. Kies in het snelmenu voor Alle taken / Autonummer Onderhoud Het volgende scherm wordt opgestart.

7 Systeembeheerder module 4 Standaard wordt gestart met de waarde 0 en wordt de waarde van het volgende record met één verhoogd. Nu is het ook mogelijk om de waarde te voorzien van een voor- en/of achtervoegsel. Het voorvoegsel heeft dan vaak betrekking op het scherm/ de tabel waar het autonummer veld bijhoort. Bijvoorbeeld PR000 als het om projecten gaat. Daarnaast kan de stapgrootte nog aangepast worden. Het kan nodig zijn dat de instellingen van het autonummer bekeken of veranderd worden. Soms mag het sleutelveld alleen een integer (gehele getallen) zijn en is het dus nodig het voorvoegsel te verwijderen. Alle nieuwe records bevatten nu alleen een getal. Het kan ook zijn dat besloten wordt dat de vanaf nu ingevoerde projecten genummerd moeten worden vanaf Kies voor Gereed om de wijzigingen op te slaan. 1.2 Database Basis Per applicatie worden vaak meerdere databases gebruikt. Deze databases kunnen onder Database Basis aangemaakt en onderhouden worden.

8 5 Systeembeheerder Module De Database Basis en de onderliggende databases hebben alle hetzelfde icoon. Dit kan niet veranderd worden. Nieuwe databasemap Onder de Database Basis kunnen nieuwe databasemappen aangemaakt worden. Ook in een databasemap kan een nieuwe map aangemaakt worden. Kies bijvoorbeeld uit het snelmenu behorende bij Database Basis de optie Nieuw / Nieuwe Databasemap. Geef vervolgens de nieuwe map een naam Kies voor Gereed en de map wordt aangemaakt. Nieuwe database Een database kan alleen aangemaakt worden in een database map. Maak indien nodig een nieuwe map aan. Selecteer de map waarin de nieuwe database aangemaakt moet worden. Kies in het bijbehorende snelmenu voor de optie Nieuw / Nieuwe Database.

9 Systeembeheerder module 6 Voer een naam in en de nieuwe database zal aangemaakt worden in de geselecteerde map. Verwijder Database Een database kan eventueel verwijderd worden. Selecteer de database in de boomstructuur en open

10 7 Systeembeheerder Module het bijbehorende snelmenu. Kies voor de optie Verwijder Database en de geselecteerde database zal na bevestiging verwijderd worden. Backup Database Van een database kan via de optie Backup Database een back-up gemaakt worden. Voordat de daadwerkelijke back-up procedure gestart wordt zal eerst nog om een bevestiging gevraagd worden. Gebruik deze optie alleen als voor het uitvoeren/doorvoeren van een speciale actie voor de veiligheid een back-up gemaakt moet worden. De gemaakte back-up kan alleen terug geplaatst worden als geen wijzigingen in de structuur van de databases doorgevoerd worden. Onder Beheer Basis in de Systeembeheerder Module is tevens een uitgebreide back-up mogelijkheid aanwezig. Met deze optie kan een back-up van alle databases en systeemdata in een keer gemaakt worden. Kopieer Database In sommige gevallen zal een kopie van de database gemaakt moeten worden. Gebruik hiervoor de optie Alle Taken / Kopieer Database uit het snelmenu behorende bij de database die gekopieerd moet worden. Database Terug Plaatsen Een back-up van een database (gemaakt met optie 1 onder Alle Taken) kan terug geplaatst worden met behulp van de optie Alle Taken / Database Terug Plaatsen. Dit kan alleen gedaan worden als tussendoor geen structuurwijzigingen doorgevoerd zijn. Anders komt de structuur van de database niet meer overeen met de systeemdata. Onder Beheer Basis kan een volledige back-up van het systeem gemaakt worden. Deze bevat naast een back-up van alle databases ook de informatie van de systeemdata. 1.3 Brieven en Rapporten In de Management Console komen de items Brieven en Rapporten voor. De bijbehorende mappen zijn zichtbaar. Aan de rechterkant van het scherm wordt de inhoud van een geselecteerde map getoond.

11 Systeembeheerder module 8 De mappen kunnen hernoemd worden. De aanwezige items kunnen niet alleen hernoemd maar ook verwijderd worden. Verder kunnen geen handelingen uitgevoerd worden met de items in brieven en rapporten. De Brieven en Rapporten Basis zijn alleen in de Management Console opgenomen zodat nieuwe rapporten en brieven die tijdens een update automatisch toegevoegd worden aan het item Release Basis verdeeld kunnen worden over de schermen en/of (brieven/rapporten) mappen. 1.4 Actielijst De Actielijst is een gewoon scherm. Het wordt gebruikt als een soort agenda. Het scherm kan in de Client vanuit de Management Console geopend worden, maar ook via elk ander scherm in de applicatie. In de Systeembeheerder Module kan voor het scherm Actielijst autonummer onderhoud uitgevoerd worden. Selecteer de Actielijst en kies uit het snelmenu de optie Alle Taken / Autonummer Onderhoud Het volgende scherm wordt geopend: In het voorbeeld is te zien dat het veld ActionId een autonummerveld is. De waarde begint met een A

12 9 Systeembeheerder Module en wordt telkens met één opgehoogd. In de voorbeeld database is de huidige waarde van het veld ActionID A De instellingen in bovenstaand scherm kunnen aangepast worden. Zo kan gekozen worden om met een nieuwe getallen reeks te beginnen, zodat de volgende waarden A80000, A80001 etc zullen zijn. Ook kan bijvoorbeeld het voorvoegsel veranderd worden in een andere letter. Verandering van voor- of achtervoegsel en startnummer wordt soms gedaan om het zoeken of het maken van filters te vergemakkelijken. 1.5 Beveiliging Basis Er wordt gebruik gemaakt van gebruikers en profielen om de gebruikersrechten te waarborgen. Een profiel bevat de instellingen, regelt het gebruik van bepaalde rapporten en de toegang tot de schermen en databases. Een profiel kan toegekend worden aan meerdere gebruikers. Aan een gebruiker kunnen ook meerdere profielen toegekend worden. Dit betekent dat de profielrechten van de afzonderlijke profielen voor een gebruiker opgeteld worden. Een voorbeeld: Profiel A: toegang tot Windows Client en scherm 1 Profiel B: toegang tot Windows Client en scherm 2, toegang tot de Systeembeheerder Module. Aan Gebruiker X worden beide profielen toegekend. Dit betekent dat de gebruiker nu toegang heeft tot de schermen 1 en 2 in de Windows Client en tevens toegang heeft tot de Systeembeheerder Module. In de Systeembeheerder Module is het beheer en de toekenning van rechten te vinden in de map Beveiliging Basis. Deze map bevat de Gebruikers en de Profielen. Eerst zullen nu de verschillende mogelijkheden met Gebruikers en Profielen besproken worden.

13 Systeembeheerder module 10 Daarna wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe de aanmaak van een gebruiker en een profiel uitgevoerd moet worden. In het voorbeeld heeft de gebruiker niet de volledige toegang tot het pakket, sommige schermen mogen slechts ingezien worden, in andere mogen tevens records gewijzigd worden Opzet beveiliging In de onderliggende onderdelen worden de verschillende mogelijkheden met betrekking tot gebruikers en profielen toegelicht. Ook wordt een voorbeeld gegeven waarin een nieuwe gebruiker en een nieuw profiel aangemaakt worden. In dit onderdeel worden tips gegeven die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van de beveiliging. Maak voor het opzetten van de beveiliging een plan: Bepaal het aantal gebruikers dat aangemaakt moet worden. Ga na tot welke modules toegang verleend moet worden. Welke schermen beschikbaar moeten zijn. Welke mogelijkheden met betrekking tot filters, brieven en rapporten gebruikt moeten kunnen worden. Bepaal vervolgens het aantal profielen dat aangemaakt moet worden. Gebruik bovenstaande gegevens om het aantal profielen te bepalen. Probeer het aantal te beperken. Een profiel mag toegekend worden aan meerdere gebruikers, het is niet nodig om voor elke gebruiker een eigen profiel aan te maken. Aan een gebruiker kunnen ook meerdere profielen toegekend worden. Voor een gebruiker met meerdere profielen worden de voorwaarden samengevoegd. Profiel aanmaken Maak vervolgens de profielen stuk voor stuk aan. Raadpleeg het onderdeel "De instellingen", hierin worden alle mogelijkheden besproken. Geef toegang tot de verschillende modules. De optie "Activeer Database" is in ieder geval noodzakelijk totdat een database in de Windows Client geactiveerd is. Later kan deze optie eventueel gedeactiveerd worden. Voor elk scherm moet minimaal één filter beschikbaar zijn. Kijkrechten zijn voldoende. Schermen kunnen namelijk alleen geopend worden als er een filter als standaard aangemerkt is. Loop alle voorwaarden van de gemaakte lijst af en kies vervolgens voor Gereed. Gebruiker aanmaken Maak voor elk profiel een gebruiker aan. Er kan eventueel voor gekozen worden om een fictieve gebruiker aan te maken. Ken het profiel aan deze gebruiker toe. Gereed maken Open de Windows Client voor deze gebruiker en activeer een database. Merk voor elk scherm een filter als standaard filter aan. Doorloop de Systeem Opties, hierin wordt o.a. aangegeven in welke mode de Client geopend moet worden en hoeveel records opgehaald mogen worden bij het openen van een scherm. Vervolg Nadat voor elk profiel deze laatste drie stappen doorlopen zijn kunnen de echte of overige gebruikers aangemaakt worden. Baseer elke nieuwe gebruiker op een bestaande (fictieve) gebruiker. Alle instellingen behorende bij deze bestaande gebruikers zullen dan ook beschikbaar zijn voor de nieuwe gebruiker. Het effect van de optie "Gebaseerd op" in de nieuwe gebruiker wizard: Als deze optie gebruikt wordt zullen alle instellingen van deze gebruiker overgenomen worden. Niet alleen de profielen waaraan de gebruiker gekoppeld is maar ook de instellingen die gemaakt zijn door

14 11 Systeembeheerder Module de gebruiker in de Windows Client. Er is een database als actief aangemerkt. Bij het openen van de Windows Client wordt dus meteen een database geopend. De filterinstellingen worden ook meegenomen waardoor elk scherm meteen geopend kan worden. De lay-out van de overzichten wordt ook overgenomen. Ook de instellingen van de Systeem Opties worden overgenomen Gebruiker Elke gebruiker van het pakket moet aangemaakt worden in de Beveiliging Basis. Voor elke gebruiker moeten een aantal persoonlijke gegevens ingevoerd worden, zoals de volledige naam, de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventueel het adres. Een nieuwe gebruiker kan meteen gebaseerd worden op een andere gebruiker uit het pakket. Het voordeel is dat de nieuwe gebruiker meteen ook eigenaar is van het profiel/ de profielen van de geselecteerde gebruiker. Vervolgens kunnen een of meerdere profielen aan de gebruiker toegekend worden. De toegang tot het pakket wordt geregeld in een profiel. Een gebruiker dient dus altijd minimaal van één profiel gebruik te maken om in het pakket in te kunnen loggen Nieuwe gebruiker Open de Gebruiker Basis in de Management Console. Kies de map waarin de nieuwe gebruiker geplaatst moet worden. Kies uit het snelmenu de optie Nieuwe Gebruiker. De Nieuwe Gebruiker Wizard wordt opgestart.

15 Systeembeheerder module 12 Vul in bovenstaand scherm de naam in van de nieuwe gebruiker en eventueel een omschrijving. Klik op Volgend om door te gaan. Nu kan de volledige naam van de gebruiker ingevoerd worden, het adres en een wachtwoord. Er wordt om een bevestiging van het wachtwoord gevraagd. Het is mogelijk om de nieuwe gebruiker te baseren op een bestaande gebruiker. De nieuwe gebruiker krijgt dan meteen het profiel/ de profielen toegewezen die bij de geselecteerde bestaande gebruiker horen. Er wordt geadviseerd om een nieuwe gebruiker aan te maken op basis van een bestaande. Het grote voordeel is dat men ook meteen beschikking heeft over een actieve database, alle beschikbare schermen geopend kunnen worden omdat ook de standaard filterinstellingen meegenomen worden en de standaard instellingen in de Systeem Opties ook meegenomen worden naar de nieuwe werknemer.

16 13 Systeembeheerder Module Kies voor Gereed om de nieuwe gebruiker daadwerkelijk aan te maken. Een gebruiker wordt aangegeven met het volgende icoon: Dit icoon is overigens niet te veranderen Nieuwe Gebruikersmap Open in de Management Console de Gebruikers Basis of een van de onderliggende mappen. Open het bijbehorende snelmenu. Het volgende scherm wordt geopend:

17 Systeembeheerder module 14 Voer een naam en eventueel een omschrijving in. Kies voor Gereed en de map wordt aangemaakt. In onderstaand voorbeeld is te zien dat de map aangemaakt is Profiel toekennen Toekennen van een profiel aan een gebruiker gaat heel eenvoudig. Selecteer de gebruiker en kies de optie "Alle Taken / Behoort tot" uit het snelmenu.

18 15 Systeembeheerder Module In onderstaand scherm kunnen één of meerdere profielen toegekend worden aan de gebruiker. Selecteer het gewenste profiel, via dubbel klikken wordt het profiel naar de rechter kolom verplaatst. Als alle profielen toegevoegd zijn kies dan voor Gereed om de veranderingen op te slaan Wachtwoord wijzigen Selecteer de gebruiker waarvan het wachtwoord gewijzigd moet worden. Kies uit het snelmenu voor de optie Alle Taken/ Wachtwoord wijzigen.

19 Systeembeheerder module 16 Vul in bovenstaand scherm twee maal het nieuwe wachtwoord in. Een wachtwoord moet minimaal uit vier karakters bestaan. In het voorbeeld wordt het wachtwoord van gebruiker Evert aangepast. Klik op Gereed om de wijziging door te voeren. NB: een gebruiker kan zelf zijn/ haar wachtwoord wijzigen in de Windows Client, mits hij/zij het oude wachtwoord niet vergeten is. Als dat het geval is moet de systeembeheerder het wachtwoord via de hierboven besproken optie in de Systeembeheerder Module veranderen Gebruiker verplaatsen Gebruikers worden aangemaakt in één van de gebruikersmappen. Een gebruiker kan door middel van slepen verplaatst worden naar een andere gebruikersmap Verwijder gebruiker Selecteer de gebruiker die men wil verwijderen uit het pakket. Kies de optie Verwijder Gebruiker uit het snelmenu. Voordat de gebruiker definitief verwijderd wordt, wordt om een bevestiging gevraagd Gebruikersmap verwijderen Selecteer de te verwijderen gebruikersmap in de Management Console. Kies uit het snelmenu de optie "Verwijder Gebruikersmap".

20 17 Systeembeheerder Module Vervolgens wordt om een bevestiging van de opdracht gevraagd Profiel Let op dat alle aanwezige gebruikers in de map ook verwijderd worden met deze optie. Kies Ja als de map inclusief de eventuele inhoud verwijderd moet worden. In een profiel worden de rechten ondergebracht. Denk hierbij aan het recht om de applicatie op te mogen starten, de schermontwerper te gebruiken of bepaalde rapporten te mogen bekijken. Een profiel kan toegekend worden aan één of meer gebruikers. Tevens kunnen aan een gebruiker verschillende profielen toegekend worden Nieuwe Profielenmap Open de Profielen Basis in de Management Console.

21 Systeembeheerder module 18 Onder Profielen Basis kunnen meerdere mappen aangemaakt worden zodat de verschillende soorten profielen gesorteerd opgeslagen kunnen worden. In een profielenmap worden de profielen opgeslagen. Het snelmenu bij een profielenmap geeft onder Nieuw de mogelijkheid om een submap aan te maken of een nieuw profiel. Een profielenmap kan dus naast profielen ook mappen bevatten.

22 19 Systeembeheerder Module Aanmaken van een nieuwe Profielenmap Bepaal de plaats waar een nieuwe map aangemaakt moet worden. Kies de optie Nieuw / Nieuwe Profielenmap uit het snelmenu. Het volgende scherm wordt opgestart. Klik op Gereed nadat een naam en een omschrijving ingevoerd zijn. De map is nu klaar voor gebruik Nieuw profiel Onder Profielen Basis in de Management Console zijn alle profielen terug te vinden.

23 Systeembeheerder module 20 Alle profielen hebben hetzelfde icoon, dat kan niet veranderd worden. Selecteer de map waarin het nieuwe profiel aangemaakt moet worden. Kies vervolgens de optie Nieuw Profiel uit het snelmenu en de volgende een-staps-wizard wordt op gestart. Voer een naam en eventueel een omschrijving in voor het nieuwe profiel. Klik op Gereed om door te gaan. Nu wordt onderstaand scherm getoond.

24 21 Systeembeheerder Module Per scherm en item kunnen de voorwaarden voor het nieuwe profiel ingevoerd worden. Vergeet niet om voor ieder scherm minimaal kijkrechten te verlenen voor één filter. Dit filter kan door de gebruiker in de Windows Client aangemerkt worden als "standaard filter" waardoor het mogelijk is om het scherm te openen. In het onderdeel "De Instellingen" worden de mogelijkheden voor het profiel besproken. Kies voor Gereed als alle stappen in de boormstructuur van de Management Console doorlopen zijn. Het profiel kan nu toegekend worden aan een of meerdere gebruikers Profiel bewerken Selecteer het profiel waarvan men de instellingen aan wil passen. Kies voor de optie Beheer Profiel en de volgende wizard wordt opgestart.

25 Systeembeheerder module 22 In de balk wordt de naam van de applicatie en het profiel getoond. In het voorbeeld wordt gewerkt in het pakket Service & Sales en het profiel genaamd "standaard" wordt geopend. In het onderdeel "De instellingen" wordt ingegaan op de mogelijkheden in de wizard. Kies voor Gereed na het doorvoeren van de aanpassingen Gebruikers toekennen Selecteer een profiel en kies uit het snelmenu voor de optie Alle taken/ Voeg toe aan Profiel. In onderstaand scherm kan aangegeven worden welke gebruikers van het profiel gebruik mogen maken.

26 23 Systeembeheerder Module In het voorbeeld is te zien dat aan gebruiker Evert het profiel standaard is toegekend. Een profiel kan aan meerdere gebruikers toegekend worden. Kies voor Gereed om de wijzigingen door te voeren Profiel verplaatsen Een profiel wordt aangemaakt in een profielmap. Om de profielen goed te rangschikken kunnen verschillende mappen aangemaakt worden. Het kan daarom nodig zijn om een profiel te verplaatsen naar een andere map. Een profiel kan heel eenvoudig door middel van slepen verplaatst worden van de ene profielenmap naar de andere Profiel verwijderen Een bestaand profiel kan via de optie Verwijder Profiel verwijderd worden. Selecteer het profiel en kies de verwijder optie uit het snelmenu. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd voordat het geslecteerde profiel verwijderd wordt Profielenmap verwijderen Een bestaande profielenmap kan via de optie Profielenmap Verwijderen verwijderd worden. De inhoud van de map zal ook verwijderd worden. Stel dus de aanwezige profielen veilig als deze bewaard moeten blijven.

27 Systeembeheerder module 24 Selecteer de profielenmap en kies de optie Verwijder Profielenmap uit het snelmenu. Vervolgens wordt om een bevestiging gevraagd en zal de map plus de inhoud verwijderd worden De instellingen In dit onderdeel wordt het effect van de verschillende instellingen van een profiel besproken. De instellingen kunnen bereikt worden via de optie Alle Taken / Beheer Profiel of via de het aanmaken van een Nieuw Profiel. In het voorbeeld wordt het bestaande profiel "standaard" geselecteerd. Open het standaard profiel door in het snelmenu voor de optie Alle Taken / Beheer Profiel te kiezen. Onderstaand scherm wordt nu getoond.

28 25 Systeembeheerder Module Voor het profiel kunnen een aantal standaard opties aangevinkt worden. Systeem profiel Plaats een vinkje als het om een systeem profiel gaat. De eigenaar van het profiel heeft dan altijd toegang tot de Systeembeheerder Module. Toegang tot nieuwe standaard Aangevinkt krijgt de eigenaar van het profiel meteen toegang tot alle items nieuw aangemaakt items, bijvoorbeeld filters en rapporten. Toegang tot nieuwe admin items Aangevinkt krijgt de eigenaar van het profiel meteen rechten op de nieuwe onderdelen die in de systeembeheerder module aangemaakt zijn. Denk hierbij aan plugins, wizards en databases. De overige instellingen die in een profiel gemaakt kunnen worden, worden in onderliggende secties per onderdeel toegelicht Applicatie niveau Klik het pakket open via het plusje voor de naam, in het voorbeeld is dat Service & Sales.

29 Systeembeheerder module 26 Op applicatie niveau worden de projectrechten voor een profiel aangegeven. Aangevinkt leveren de opties de volgende rechten op: Applicatie Windows Client Geeft toegang tot de Windows Client Web Client Geeft toegang tot de Web Client Systeembeheer Geeft toegang tot de Systeembeheerder Module. In deze module der Module kunnen onder andere de gebruikers en profielen aangemaakt en Schermontwerp er Module Vertaal Module Gegevens Importeer Importeren van gegevens beheerd worden. Geeft toegang tot de Schermontwerper. Met behulp van deze module kunnen nieuwe schermen aangemaakt en bestaande bewerkt worden. Geeft toegang tot de Vertaal Module. In deze module kunnen vertalingen doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld de vertaling van een nieuw scherm. Ook systeem informatie kan hier vertaald of aangepast worden.

30 27 Systeembeheerder Module Exporteer Database Basis Beheren Activeer Beheren Exporteren van gegevens Het recht om nieuwe databases aan te maken, bestaande verwijderen en het maken van een back-up. Activeren van een database Alle rechten voor aanmaak en beheer van gebruikers en profielen Beveiliging Basis Licentie Beheren Alle rechten op licentie gebied (nieuwe licentie toevoegen, licentie verwijderen en licentie activeren). Onderhoud Beheren Hieronder valt het maken van een volledige back-up, inclusief de gedeelde bestanden (redshared) en toegang tot de systeemrapporten. Schermen Ontwerpen Toegang tot de schermontwerper en de mogelijkheid om nieuwe schermen te maken en bestaande aan te passen. Verwijderen Het recht om schermen te verwijderen. Rapporten Ontwerpen Toegang tot de rapport ontwerper en het recht om nieuwe rapporten te maken en bestaande te bewerken. Verwijderen Het recht om rapporten te verwijderen Bekijken Het recht om rapporten te bekijken Brieven Ontwerpen Het is toegestaan om nieuwe brieven te ontwerpen en bestaande aan te passen. Verwijderen Het recht om brieven te verwijderen. Bekijken Het recht om brieven te bekijken. Filters Ontwerpen Het is toegestaan om nieuwe filters aan te maken en bestaande te wijzigen. Verwijderen Het recht om filters te verwijderen Scherm niveau Klik op het plusje voor de applicatie. Er wordt nu een lijst getoond met alle in de applicatie aanwezige schermen. Kies er een uit. De inhoud van de rechterkant van het scherm verandert. In drie tabbladen wordt informatie met betrekking tot het geselecteerde scherm getoond. Het tabblad scherm- en veldrechten Bovenaan kunnen een drietal opties aangevinkt worden. Deze hebben betrekking op de mogelijke handelingen met records. Toevoegen Wijzigen Verwijderen Het toevoegen van een nieuw record Het wijzigen van een bestaand record Het verwijderen van een record Onder deze opties wordt een overzicht getoond waarin alle in het scherm aanwezige velden opgenomen zijn. Per veld kan nu nog aangegeven worden of de eigenaar van het profiel de informatie mag zien en/of wijzigen. Als bij het veld een keuzelijst hoort kan tevens aangegeven worden of deze lijst aangepast mag worden.

31 Systeembeheerder module 28 Dubbel klikken op de veldnaam zorgt ervoor dat alle eigenschappen van het veld in een keer de waarde Ja of Nee krijgen. Dubbel klikken op de eigenschapnaam zorgt ervoor dat alle waarden in de kolom veranderen in Ja of Nee. Zo kan bijvoorbeeld met één handeling het wijzigen van de keuzelijst voor alle velden in het scherm op Nee gezet worden. Het tabblad Resource- en detailrechten Ook dit tabblad begint met een aantal algemene opties. Alle instellingen op dit tabblad hebben betrekking op de lay-out van de Management Console Bekijken Verwijderen Items verwijderen Wijzigen Items toevoegen Geeft aan dat het scherm bekeken mag worden door de eigenaar van het profiel. Het scherm zal dus getoond worden in de Management Console en in de snelkoppelingsbalk, afhankelijk van de gekozen mode. Het scherm mag verwijderd worden Het is toegestaan om rapporten, brieven en filters te verwijderen De naam mag aangepast worden Er mogen rapporten, brieven en filters toegevoegd worden. Vervolgens wordt een lijst getoond met alle aanwezige rapporten, brieven en filters behorende bij dit scherm. Per item kan aangegeven worden of de eigenaar van het profiel bijvoorbeeld de filter mag bekijken, wijzigen of verwijderen. Als bijvoorbeeld bovenaan het tabblad een vinkje is geplaatst bij "Bekijken" en er wordt besloten dat een bepaald rapport toch niet door de eigenaar van het profiel gezien mag worden kan voor dit rapport bij "Bekijken" de waarde Nee worden geselecteerd in het overzicht.

32 29 Systeembeheerder Module In het voorbeeld mag het filter "Default" wel bekeken worden maar niet gewijzigd of verwijderd worden. Het filter "Gez. trainingen 03" mag door de eigenaar van het profiel helemaal niet gezien worden. Bovenaan het tabblad kan dus aangegeven worden wat algemeen toegestaan is, vervolgens kunnen per filter, rapport en brief nog beperkingen opgelegd worden. Het tabblad Documenten Op dit tabblad kunnen de instellingen met betrekking tot aangehechte documenten aangegeven worden. Toevoegen Wijzigen Verwijderen Bekijken Geeft aan dat er documenten toegevoegd mogen worden aan het scherm door de eigenaar van het profiel. Deze optie maakt het mogelijk om aangehechte documenten te wijzigen. Verwijderen van documenten is alleen mogelijk als deze optie aangevinkt is. Deze optie maakt het mogelijk om de aangehechte documenten te bekijken. Per scherm kan dus ingesteld worden welke opties in het snelmenu behorende bij het tabblad Documenten beschikbaar zijn. In het voorbeeld zijn alle opties aangevinkt, maar het is heel goed mogelijk dat voor bepaale profielen alleen de optie "Bekijken" aangevinkt wordt Database niveau Selecteer nu een database uit de lijst. De rechterkant van het scherm ziet er nu als volgt uit:

33 Systeembeheerder module 30 Vanzelfsprekend is hier alleen het resource- en detailrechten tabblad aanwezig omdat alleen de weergave in de Management Console van belang is. Bekijken Verwijderen Items verwijderen Wijzigen Items toevoegen Bepaalt of een database gezien mag worden Bepaalt of een database verwijderd mag worden Bepaalt of records verwijderd mogen worden Bepaalt of de naam van een database veranderd mag worden Bepaalt of records toegevoegd mogen worden Brieven/rapporten niveau Open een van de Brieven mappen. Het gaat bij Brieven alleen om de weergave mogelijkheden in de Management Console, vandaar alleen het tabblad Resource- en detailrechten. Bekijken Verwijderen Items verwijderen Geeft aan of de map met inhoud getoond mag worden Of de map verwijderd mag worden Of brieven verwijderd mogen worden

34 31 Systeembeheerder Module Wijzigen Items toevoegen Of de naam van de brievenmap veranderd mag worden Of nieuwe mappen of brieven toegevoegd mogen worden In de geopende map zijn 2 brieven opgeslagen. Per brief kan nu nog aangegeven worden of de brief bekeken, gewijzigd of verwijderd mag worden. Brieven en rapporten komen wat betreft de instellingen van de rechten met elkaar overeen. De opties op het bijbehorende tabblad zijn gelijk aan die voor brieven De Actielijst De Actielijst is een apart scherm in het systeem. Het is een soort agenda. Bij elk scherm dat geopend wordt is een Actielijst aanwezig. Hierin kunnen handmatig afspraken in relatie tot het geopende scherm genoteerd worden, sommige handelingen in de applicatie leveren automatisch herinneringen op. Voor wat betreft de rechten instellingen is de Actielijst te vergelijken met een gewoon scherm. Het tabblad Scherm- en veldrechten Bovenin de opties waarmee aangegeven kan worden dat een record toegevoegd, verwijderd of aangepast mag worden in het scherm. In het overzicht wederom een lijst met alle in het scherm aanwezige velden. In de twee kolommen achter de velden kan aangegeven worden of de gebruiker het veld in het scherm mag zien en zo ja of de waarde aangepast mag worden. In de derde kolom kan aangegeven worden of de keuzelijst behorende bij het veld gewijzigd mag worden. Omdat met behulp van de Actielijst nagegaan kan worden welke opdrachten door gebruikers uitgevoerd moeten worden en dit scherm veelal volledig aan de wensen van de klant aangepast is (qua keuzelijsten) mag een standaard gebruiker van het pakket meestal de keuzelijsten niet aanpassen.

35 Systeembeheerder module 32 Het tabblad Resource- en detailrechten Bovenin kunnen de opties voor de weergave in de Management Console gezet worden. Bekijken, verwijderen en wijzigen hebben betrekking op het scherm. Items toevoegen en items verwijderen hebben betrekking op rapporten, brieven en filters. In het overzicht worden alle aanwezige filters, brieven en rapporten getoond. Per item kan ingesteld worden of het gezien mag worden door de gebruiker, gewijzigd of verwijderd.

36 33 Systeembeheerder Module Het tabblad Documenten Op het tabblad Documenten kunnen de verschillende opties met betrekking tot aangehechte documenten aangevinkt worden. Deze instellingen zorgen er bijvoorbeeld voor dat documenten die aangehecht zijn bij een Actielijstrecord bekeken of toegevoegd kunnen worden Beveiliging Basis Het volgende onderdeel in de boomstructuur is de Beveiliging Basis. Op applicatie niveau wordt aangegeven of de eigenaar van het profiel toegang heeft tot de Beveiliging Basis. Toegang betekent volledige toegang, men heeft dan alle rechten om alle profielen en alle gebruikers te beheren. Aan de rechterkant van het scherm kunnen dus geen instellingen ingegeven worden. Alleen de verschillende mappen kunnen gezien worden in de boomstructuur. Ook voor deze mappen kunnen geen instellingen aangemaakt worden Licentie Basis Op applicatie niveau is de optie "Licentie beheren" aanwezig. Als aangegeven wordt dat de eigenaar van het profiel licenties mag beheren, betekent dit dat alle acties met betrekking tot licenties uitgevoerd mogen worden. In het profiel kunnen daarom geen instellingen met betrekking tot licenties

37 Systeembeheerder module 34 gemaakt worden Beheer Basis Beheer Basis bevat de onderdelen Systeem Onderhoud en Systeem Informatie. Op Applicatie niveau kan aangegeven worden of de eigenaar van het profiel toegang heeft tot mogelijkheden van Beheer Basis. Plaats hiervoor zowel een vinkje bij de optie Onderhoud / Beheren als bij de optie Applicatie / Systeembeheerder Module. Toegang tot de Systeembeheerder Module is nodig omdat Beheer Basis in deze module is opgenomen. In het profiel kunnen voor de verschillende opties van Beheer Basis geen aparte instellingen worden gemaakt Externe Applicatie Basis De Externe Applicatie Basis bevat wizards en plugins die los van de applicatie staan. Zij kunnen apart toegevoegd worden en zullen veelal speciaal voor een klant of een pakket ontwikkeld worden. De Wizard en Plugin Basis

38 35 Systeembeheerder Module Onder Externe Applicatie Basis vallen de Wizard en de Plugin Basis. De wizards en plugins worden onder aparte mappen ondergebracht. Beide hebben vanzelfsprekend alleen een resource- en detailrechten tabblad. Bovenin kan aangeveven worden of de map bekeken, verwijderd of qua naam veranderd mag worden. Tevens of nieuwe onderdelen toegevoegd of bestaande verwijderd mogen worden. Als de map Wizards of Plugins geselecteerd wordt worden de aanwezige wizards of plugins in het detailgedeelte getoond. In onderstaand voorbeeld wordt de map Plugins getoond. Zoals hierboven reeds uitgelegd worden de algemene mapopties in het resourcegedeelte ingevoerd. In het detailgedeelte is te zien dat er 2 plugins aanwezig zijn. Per plugin kunnen de rechten aangegeven worden.

39 Systeembeheerder module 36 Het spreekt voor zich dat de eigenaar van het profiel rechten moet hebben op "Plugin Basis" en "Externe Applicatie Basis" niveau, anders hebben de instellingen op een lager niveau geen effect. Het Onderhoud van Plugins vindt plaats in de Systeembeheerder module onder de optie Externe Applicaties in de boomstructuur Release Basis De map Release Basis wordt aan de Management Console van de Systeembeheerder Module toegevoegd nadat een upgrade of hotfix voor de applicatie gedraaid is. Alleen als in het profiel het item "toegang tot admin items" aangevinkt is wordt de optie Release Basis met de bijbehorende mappen in de Management Console getoond. In het profiel kunnen geen instellingen voor de optie Release Basis ingevoerd worden. Er is slechts te zien dat de optie met de bijbehorende submappen toegevoegd is Voorbeeld In dit onderdeel wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden als een nieuwe gebruiker aan het pakket toegevoegd moet worden. Tevens worden de instellingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden toegelicht. Gegevens nieuwe gebruiker De naam van de nieuwe gebruiker luidt "De heer Jan Janssen", hij wordt geplaatst op de afdeling Administratie en zal onder andere de facturatie voor zijn rekening nemen. Hij zal gebruik moeten kunnen maken van de Windows versie van het pakket. Voor zijn werkzaamheden heeft hij onder andere de schermen Opdrachtgevers, Orders, Actielijst en Resources nodig. In onderstaande tabel is te zien welke rechten hij op de verschillende schermen moet hebben. Scherm Rechten

40 37 Systeembeheerder Module Opdrachtgevers (1) Contactpersonen Afgenomen Producten In deze drie schermen mag alleen gekeken worden. Er mogen geen wijzigingen doorgevoerd worden. Geef toestemming om minimaal één fitler per scherm te zien. Er mogen wel nieuwe filters aangemaakt worden. De aangehechte documenten mogen alleen bekeken worden. Orders (2) In dit scherm mogen ook wijzigingen aangebracht worden. Geef toegang tot minimaal één filter. Er mogen documenten aangehecht en aangepast worden. Orderregels In dit scherm mag de gebruiker alleen maar kijken. Rechten conform (1). Resources De gebruiker heeft volledige toegang tot dit scherm. Alleen verwijderen mag hij niet. Rechten conform (2). Actielijst Ook hier mag de gebruiker alles, behalve verwijderen. Rechten conform (2). Stap 1 - Nieuwe gebruiker Start de Systeembeheerder Module op. Selecteer de Beveiliging Basis Open de map Gebruikers Kies uit het snelmenu de optie "Nieuwe Gebruiker"

41 Systeembeheerder module 38 Voer de details van de nieuwe gebruiker in. Op het eerste blad kunnen de gebruikersnaam en eventueel een omschrijving ingevoerd worden. Op het tweede blad is onder andere ruimte voor de volledige naam en het wachtwoord. In dit voorbeeld is er geen gebruiker beschikbaar waarop de nieuwe gebruiker gebaseerd kan worden.

42 39 Systeembeheerder Module Klik op "Gereed" als de gegevens ingevoerd zijn. De gebruiker Janssen is nu aangemaakt in de map Algemeen. Stap 2 - Is er een geschikt profiel? De nieuwe gebruiker moet nu gekoppeld worden aan een profiel. Dat kan zowel via de gebruiker als via het profiel. Wij gaan ervan uit dat er een nieuw profiel aangemaakt moet worden voor de heer Jansen. Stap 3 - Aanmaken van een nieuw profiel Selecteer de map Profielen en kies voor de optie "Nieuw profiel" in het snelmenu. Er wordt nu een wizard opgestart. Voer eerst een naam en omschrijving voor het nieuwe profiel in. Kies een naam die bij het profiel

43 Systeembeheerder module 40 past bijvoorbeeld Administratie. Kies voor "Gereed" Vervolgens kunnen nu de instellingen ingevoerd worden. Stap 4 - Nieuw profiel instellen Via de boomstructuur kunnen de instellingen voor de verschillende schermen aangegeven worden. Allereerst de optie "Toegang tot nieuwe standaard items", zodat de eigenaar van het profiel de door hem aangemaakte nieuwe rapporten, brieven en filters meteen kan zien, nadat hij ze aangemaakt heeft.

44 41 Systeembeheerder Module Op Applicatieniveau moet aangegeven worden dat met de Windows versie gewerkt mag worden. Daarnaast geven we ook rechten om databases te activeren (maakt het switchen tussen databases mogelijk), rapporten en brieven mogen gebruikt worden en filters mogen ook ontworpen worden. Dit laatste omdat dit het zoeken in de data vergemakkelijkt.

45 Systeembeheerder module 42 Selecteer de Database Basis en geef kijkrechten aan deze basis en aan de map(pen) waarin de database zich bevindt waarvan de eigenaar van het profiel gebruik mag maken. Plaats voor de database(s) een vinkje bij "Bekijken" en bij "Wijzigen". Vervolgens zijn de schermen aan de beurt. Selecteer bijvoorbeeld Opdrachtgevers in de boomstructuur. Plaats op het Scherm- en veldrechten tabblad vinkjes bij "Bekijken" voor de afzonderlijke velden van het scherm.

46 43 Systeembeheerder Module Op het tabblad Resource- en detailrechten moeten de volgende instellingen aangemaakt worden. Er mogen dus een aantal filters gebruikt worden en het is toegestaan dat er voor dit scherm nieuwe filters aangemaakt worden.

47 Systeembeheerder module 44 Op het tabblad Documenten geven we aan dat ook de aangehechte documenten gezien mogen worden. Voer voor de subschermen Contactpersonen en Afgenomen producten dezelfde voorwaarden in. Zorg er in ieder geval voor dat voor elk scherm een filter beschikbaar is, anders kan het scherm later door de gebruiker niet geopend worden. In het scherm Orders mag de gebruiker ook wijzigingen doorvoeren. Op het tabblad Resource- en detailrechten wordt bovenaan een vinkje geplaatst bij "Bekijken" en "Items toevoegen". De eigenaar van het profiel mag een filter en een rapport zien, daarnaast is het toegestaan om nieuwe filters aan te maken.

48 45 Systeembeheerder Module Er mogen aangehechte documenten toegevoegd, gewijzigd en bekeken worden. Ga zo ook de overige schermen af Kies vervolgens voor "Gereed" en alle instellingen worden opgeslagen. Stap 5 - Profiel koppelen aan gebruiker Een profiel en een gebruiker kunnen op twee manieren aan elkaar gekoppeld worden, via de gebruiker of via het profiel. Via de gebruiker Selecteer de gebruiker Jansen en kies in het snelmenu voor de optie "Alle taken / behoort tot" Kies het profiel Administratie uit de lijst en voeg dit toe aan de gebruiker Jansen.

49 Systeembeheerder module 46 Kies voor "Gereed" om de keuze op te slaan. De gebruiker kan nu de Windows versie opstarten en zijn werkzaamheden uitvoeren. Via het profiel Selecteer het profiel Administratie Kies uit het snelmenu de optie "Alle taken / Voeg toe aan profiel" Kies de gebruiker Jansen uit de lijst en voeg deze toe aan het profiel Administratie.

50 47 Systeembeheerder Module Kies voor "Gereed" om de keuze op te slaan. Ook nu zijn de instellingen afgerond en kan de gebruiker zijn werkzaamheden uitvoeren in de Windows versie van het pakket. Resultaat Start de Windows Client op en log in onder de naam van de nieuwe gebruiker. Open de expert mode. Activeer de database in de Management Console. Alle beschikbare schermen worden getoond in de boomstructuur. Nadat voor elk scherm een standaard filter aangewezen is kan de gebruiker beginnen met zijn werkzaamheden.

51 Systeembeheerder module Licentie Basis De optie Licentie Basis toont aan de rechterkant van het scherm de aanwezige licenties. Gebruik het snelmenu voor het toevoegen van een nieuwe licentie, het beheren van licenties, het activeren en verwijderen van een licentie Licentie aanvragen Het aanvragen van een nieuwe licentie kan via de optie in het snelmenu.

52 49 Systeembeheerder Module Het volgende scherm wordt opgestart: Bij bedrijfsnaam en -nummer worden de standaard gegevens van het bedrijf getoond. Voer vervolgens het aantal gebruikers in. Geef aan of gebruik gemaakt wordt van de Web module. Als dit het geval is moet ook hiervoor het aantal gebuikers ingevoerd worden. Tot slot kan aangegeven worden of van de extra optie "Rapport berekeningen" gebruik gemaakt moet kunnen worden. Klik op Gereed en vervolgens wordt gevraagd waar de aanvraag opgeslagen moet worden.

53 Systeembeheerder module 50 Kies een locatie uit en geef het bestand met aanvraagdetails een naam. De aanvraag kan nu via aan de P&A Group opgestuurd worden. De helpdesk is te bereiken via Nieuwe licentie toevoegen Een nieuwe licentie toevoegen gaat als volgt:

54 51 Systeembeheerder Module Kies voor de optie nieuwe licentie uit het snelmenu De bijbehorende Wizard start op Voer een naam voor de licentie in en eventueel een omschrijving. Klik op Volgende om door te gaan.

55 Systeembeheerder module 52 Voer de bedrijfsgegevens, het licentienummer en de activatie code in. Als het nieuwe licentiebestand digitaal aangeleverd is kunnen de gegevens via de map-button opgehaald worden. Kies voor Gereed en de nieuwe licentie is klaar voor gebruik Activeer licentie Activeren van een licentie gaat als volgt: Selecteer de licentie en kies de optie Alle Taken / Activeer Licentie in het snelmenu. De volgende melding wordt getoond als het mogelijk is om de geselecteerde licentie te activeren

56 53 Systeembeheerder Module Een geactiveerde licentie is te herkennen aan het volgende icoon Licentie gegevens bekijken Selecteer de licentie waarvan de gegevens gecontroleerd moeten worden. Kies de optie "Alle taken / Licentie gegevens bekijken" uit het snelmenu De gegevens van de geslecteerde licentie worden nu getoond Licentie verwijderen Selecteer de te verwijderen licentie en kies uit het snelmenu voor de optie "Licentie verwijderen" Vervolgens wordt er om een bevestiging gevraagd voordat de geselecteerde licentie verwijderd

57 Systeembeheerder module 54 wordt Licentie hernoemen Een bestaande licentie kan hernoemd worden. Selecteer de licentie en kies uit het snelmenu voor de optie "Hernoem". Het volgende scherm wordt geopend: Voer een nieuwe naam in en een omschrijving. Kies voor Gereed en de wijziging wordt verwerkt. 1.7 Beheer Basis Het onderdeel Beheer Basis bevat Systeem Onderhoud en Systeem Informatie.

58 55 Systeembeheerder Module Hier kunnen back-ups gemaakt worden van de databases en de gedeelde gegevens, tevens zijn hier de systeemrapporten opgeslagen Systeem Informatie Als Systeem Informatie geselecteerd wordt, wordt aan de rechterkant van de Management Console een lijst met speciale rapporten getoond. Deze geven onder andere inzicht in het technisch - en functioneel ontwerp van het pakket. De rapporten zijn te gebruiken via de opties in het bijbehorende snelmenu.

59 Systeembeheerder module Systeem Onderhoud Met Systeem Onderhoud kan een volledige back-up gemaakt worden, zowel van de gedeelde gegevens als van alle databases. Deze optie wordt aangeraden voordat belangrijke wijzigingen in het pakket door gevoerd worden. Het is dan namelijk altijd mogelijk om terug te gaan naar de vorige situatie. Start de wizard op via de optie Alle Taken / Systeem Onderhoud in het snelmenu. Vervolgens kunnen een of beide opties aangevinkt worden. Back-up gedeelde gegevens: voer deze optie uit voordat er wijzigingen in de databasestructuur gemaakt worden. Denk aan het veranderen van schermen, toevoegen of verwijderen van velden. Met een back-up van de gedeelde gegevens kan eventueel teruggegaan worden naar de situatie van voor de veranderingen. Back-up alle databases: maakt een back-up van alle aanwezige databases, deze optie stelt de data veilig. Het wordt aangeraden altijd beide opties aan te vinken. Dan wordt zowel de structuur veilig gesteld als de data. 1.8 Externe Applcatie Basis Met externe applicaties worden losse programma's bedoeld die veelal speciaal ontwikkeld zijn voor het pakket. De Externe Applicatie Basis is daarom onderverdeeld in een Wizard en een Plugin Basis.

60 57 Systeembeheerder Module De wizards en plugins kunnen toegevoegd en beheerd worden via de afzonderlijke basis. De externe programma's zullen voor gebruik geregistreerd moeten worden Plugins In de mappen behorende bij Plugin Basis worden alle plugins opgeslagen. Plugins zijn aparte programma's die bijvoorbeeld het doorgeven van ziek- en hersteldmeldingen aan de arbodiensten vergemakkelijken. Alle plugins worden met het volgende icoon weergegeven: Onderhoud Plugins Via de optie Onderhoud kunnen nieuwe plugins toegevoegd en geregistreerd worden, bestaande onderhouden of verwijderd worden De optie is te vinden via het snelmenu "Alle Taken / Plugin Onderhoud". Het Onderhoud gedeelte wordt nu opgestart.

61 Systeembeheerder module 58 De lijst met beschikbare plugins wordt getoond. In het voorbeeld is slechts één plugin beschikbaar. Deze is nog niet geregistreerd voor het pakket. Gebruik de 3 knoppen Registreer, Update en Verwijderen om een plugin te registreren, een nieuwe versie binnen te halen of om een beschikbare plugin te verwijderen. Afhankelijk van de status van de geslecteerde plugin zijn een of meerde knoppen beschikbaar. In het voorbeeld is het alleen mogelijk om de plugin te registreren. De voorbeeld plugin kan bijvoorbeeld geregistreerd worden via de Registreer knop. Naam Geregistreeerde versie Bestandsversie Status Oplossing Naam van de plugin Nummer van de geregistreerde versie Versie van aanwezige plugin Status van de geregistreerde versie ten op zichte van de beschikbare versie. Hierin wordt een oplossing gegeven om bijvoorbeeld de beschikbare en geregistreerde versie gelijk te trekken. Klik op Gereed om de wijziging door te voeren. Terug in de Management Console wordt in de map Plugins de zojuist geregistreerde plugin getoond.

62 59 Systeembeheerder Module Wizards In deze map kunnen speciaal voor de klant ontwikkelde wizards aan het systeem toegevoegd worden. Alle wizards worden weergegeven met het volgende icoon:

63 Systeembeheerder module 60 In het voorbeeld is te zien dat één wizard beschikbaar is voor het pakket Onderhoud Wizards Via de optie Onderhoud kunnen nieuwe wizards aan het pakket toegevoegd en geregistreerd worden, bestaande onderhouden of verwijderd worden. Selecteer de map Wizards. Kies de optie "Alle taken / Wizard onderhoud" in het snelmenu. Het volgende scherm wordt opgestart. In het voorbeeld is een wizard aanwezig, deze is geregistreerd en de geregistreerde versie is gelijk aan de beschikbare versie. Gebruik de 3 knoppen Registreer, Update en Verwijderen om de status van een wizard te veranderen. Afhankelijk van de status van de geslecteerde wizard zijn een of meerde knoppen beschikbaar. Naam Naam van de wizard Geregistreerde versie Versie van de geregistreerde wizard Bestandsversie Versie van de beschikbare wizard Status De status van de geregisteerde versie ten opzichte van de beschikbare versie. Oplossing Mogelijke oplossing, in het voorbeeld zijn de twee versies aan elkaar gelijk en is er geen actie nodig.

64 61 Systeembeheerder Module In het voorbeeld is alleen de knop "Verwijderen" beschikbaar voor de voorbeeld wizard. De wizard is namelijk al geregistreerd en de versies zijn gelijk aan elkaar. Het enige wat men zou kunnen doen is de wizard verwijderen. 1.9 Release Basis Het laatste onderdeel in de Management Console is de Release Basis. Hierin worden tijdens het uitvoeren van een update of hotfix indien nodig automatisch mappen aangemaakt waarin bijvoorbeeld nieuwe rapporten en brieven opgeslagen worden. De optie Release Basis is alleen te zien in de Systeembeheerder Module als de eigenaar van het profiel "toegang heeft tot nieuwe admin items". Tijdens de update naar versie 3 van People Inc. worden hier bijvoorbeeld alle nieuwe verzuimrapportages in opgeslagen. De verzuimrapportages zijn onderverdeeld in submappen. Selecteer de map en aan de rechterkant van de Management Console zullen de nieuwe rapporten getoond worden.

65 Systeembeheerder module 62 De systeembeheerder kan vervolgens per item of map beslissen of het beschikbaar gemaakt moet worden voor het pakket. De rapporten en mappen kunnen in de Management Console verplaatst worden naar een bepaald scherm of een rapporten map. Vanzelfsprekend mogen in dezelfde map geen items met gelijke naam voorkomen. De systeembeheerder kan daarom een item of map hernoemen of verwijderen. Dit geldt zowel voor de nieuwe items en mappen als bestaande items en mappen.

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Windows Client. 2005 P&A Group

Windows Client. 2005 P&A Group I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Werken... met de 1 Inloggen... 1 Het... pakket 1 Het menu... 2 De Expert... of Normale mode? 7 De Management... Console 11 Snelkoppelingsbalk... 13 Schermen... 16 Sneltoetsen...

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Etiketten maken. 2004... P&A Group

Etiketten maken. 2004... P&A Group Etiketten maken I Etiketten maken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Etiketten maken 2... 2 1.1 Etketten algemeen... 2 1.2 Optie nieuwe brief... 2 Verschil met brieven... 2 Aanpak... 11 Genereren van etiketten...

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.2x.xx

Update Autoflex naar 9.2x.xx Update Autoflex naar 9.2x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8113.33.632.B.01

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Gefeliciteerd Ook voor jouw organisatie zal de kracht van de ipublications KnowledgeBase (zoals bekend van AFAS) worden ontsloten, in jullie eigen gepersonaliseerde KB waar interne

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.3x.xx

Update Autoflex naar 9.3x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 Update Autoflex naar 9.3x.xx fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl NB: email : info@autoflex.nl Lees eerst het hele document door voordat

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0

Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 I Wijzigingen in People Inc. 3.2.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. 3.2.0 1 1.1 Levensloopregelingen... 1 1.2 Code Tabellen... 1 Nationaliteiten... 2 Landen... 2 Sectoren...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren.

Als eerste moet u eenmalig per gebruiker van Intramed de Fastguide plug-in installeren. Hoofdstuk 1 Om gebruik te maken van de Fastguide koppeling in Intramed moet u een aantal instellingen doen: de Fastguide Plugin installeren; uw Fastguide account toevoegen in Intramed. Vervolgens kunt

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Gebruikersbeheer. Handleiding. Gebruikers en eenheden Rechten Rollen Toegang. Datum: November 2012 Aantal pagina s 27 Versie: 0.7

Gebruikersbeheer. Handleiding. Gebruikers en eenheden Rechten Rollen Toegang. Datum: November 2012 Aantal pagina s 27 Versie: 0.7 Gebruikersbeheer Handleiding Gebruikers en eenheden Rechten Rollen Toegang Datum: November 2012 Aantal pagina s 27 Versie: 0.7 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Aan de slag... 3 2.1 Het opstarten van

Nadere informatie

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu).

U heeft als gebruikersnaam bijvoorbeeld André (e met accent aigu). Dit document beschrijft de manier waarop u gegevens kunt overzetten van C@shflow versie 3.x naar C@shflow versie 3.4. Over het algemeen gaat overschakelen helemaal automatisch. Toch raden we u aan dit

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: januari 2012 Versie: 1.1.0 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een mailbox

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie

MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 2 Wat u moet weten vooraf... 4 2.1 Uw domein voorbereiden op het gebruik van e-mail op MKB Werkplek Online... 4 2.2

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers :

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers : Pag 1 Voor de ervaren gebruikers : De instelmogelijkheden voor Toegangsbeheer zijn fundamenteel uitgebreid zodat de individuele rechten van gebruikers nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld en dat niettoegestane

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In drie stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding Lvs Menu versie 1.0.0 (definitief) april 2011 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding Sporter 1.

Handleiding Sporter 1. Handleiding Sporter 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Sporter rol... 7 Sporter profiel...

Nadere informatie