Releasenotes t/m versie Prognotice Main

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes t/m versie 2014.1. Prognotice Main"

Transcriptie

1 Releasenotes t/m versie Prognotice Main Acto Informatisering B.V. Pagina 1 van 11

2 Wijzigingen Prognotice V (Online: Citrix-receiver zoals bij V is benodigd, maar nieuwste versie is preferabel, download deze via: klanten.acto.nl) (Offline: installatie dll versie 16 is benodigd) Conditiemetinggrafiek in het MJOP-tabblad: In de rechter onderhoek van het MJOP weergavescherm, wordt het verloop van het conditiegetal van het component inzichtelijk gemaakt, o.b.v. het bouwjaar en de theoretische levensduur. T.o.v. vorige releases kan deze grafiek een nog groter theoretisch verloop aan wat betreft het aantal jaren op de x-as. Nieuw Excel-rapport: conditiemetingscherm (conditie inclusief risico s/ gebreken per prioriteit): Er is een nieuwe Excel-rapportage bijgekomen, welke een dump levert van de gegevens + ingestelde jaar op het scherm, zoals weergegeven in het tabblad: Conditiemeting. Dit rapport bevindt zich in het Excel-rapportage tabblad, onder het kopje: Conditiemeting. Nieuw Excel-rapport: Inspectiegegevens In het venster van een afzonderlijke inspectie van een component, staat linksboven een icoon welke een Excel-rapport van de geselecteerde inspectie levert. Nieuw Excel-rapport: Maandplanning per project en per dossier Onder het kopje: Alternatieve Excel-rapporten bevindt zich een tweetal nieuwe rapportages. Deze leveren gegevens over uw MJOP omtrent de werkzaamheden ingepland en gecategoriseerd per maand weergegeven. De laatste 3 kolommen in deze rapportages kan de monteur gebruiken ter administratie van de werkzaamheden. De maanplanning per dossier werkt zodra het project aan een dossier is gekoppeld op projectniveau. Weersomstandigheden en temperatuur: In detailscherm van een NEN2767 inspectie zijn er extra datavelden toegevoegd: weersomstandigheden en temperatuur. Deze velden zijn ook beschikbaar in Prognotice Inspect. Uitbreiding van Integraal wijzigen: Ook het wijzigen van de kostensoort (van de taak) is momenteel integraal in het project mogelijk. Indexatiegetallen: De indexatiegetallen voor het jaar 2014 zijn verwerkt in de software. Naar CBS statistieken wordt op hoofdcomponentniveau de eenheidsprijzen opgehoogd met een indexpercentage. Dit eenheidsprijsniveau kunt u wijzigen in het MJOP weergavescherm. Importeren vanuit Excel (op te roepen vanuit de Navigator): Na het inlezen kan de gebruiker kiezen om een Inlees Rapport te tonen. Op te roepen naast de knop: Start Importeren. Na elke inleesactie kan dit rapport geopend worden. Er wordt momenteel onderscheid gemaakt tussen een PEX-export en een Upload naar Inspect. Het niet-bewerken-pijltje, is voor geëxporteerde PEX-projecten anders van voor projecten die naar Inspect zijn geüpload. Kopiëren/ verplaatsen scherm: Als standaard instelling (default) wordt momenteel ook de gebreken mee gekopieerd van het ene naar het andere project. Desgewenst kan het vinkje worden uitgezet door de gebruiker. Acto Informatisering B.V. Pagina 2 van 11

3 Op aanvraag (vraag uw accountmanager/ consultant): o N.v.t. in deze specifieke release. Diverse optimalisaties en bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V (Online: Citrix-receiver zoals bij V is benodigd, maar nieuwste versie is preferabel) (Offline: installatie dll versie 16 is benodigd) Excel inleesmodule: geoptimaliseerd voor het inlezen van grote bestanden. Algehele snelheidsverbetering t.o.v. de oude situatie is bewerkstelligd. Nieuw is de connectiemogelijkheid tot Prognotice Inspect (InspectieApp HTML5), 2 extra knoppen zijn toegevoegd aan de Navigator: Upload project naar Inspect, Download Inspect projecten. Enkel werkzaam wanneer een Inspect licentie is afgenomen. Raadpleeg uw consultant of accountmanager. Integraal wijzigen is uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om nieuwe taken aan te maken, ondanks dat diezelfde taak mogelijk al voor een component bestaat. Een extra datum op het bezoeklint bij een taak kan worden toegevoegd. Integraal wijzigen is uitgebreid: het is mogelijk om bezoekdatum van uitgevoerde taken in batch te wijzigen. Filter uitbreiding: kosten in jaar. Diverse menubalkopties (bovenin) zijn opgeschoond. Nieuw Excel-rapport toegevoegd: MJOP_Overzicht. Op aanvraag (vraag uw accountmanager/ consultant): o Prognotice Inspect (InspectieApp HTML5 for Ipad/ Android/ Windows 8 Pro) o Franstalige vertaling van uw MJOP (NL/SfB codering en standaard gebreken) Diverse optimalisaties en bugfixes doorgevoerd. Acto Informatisering B.V. Pagina 3 van 11

4 Wijzigingen Prognotice V (Offline: installatie dll versie 14 is benodigd) (Online: nieuwste Citrix-receiver is benodigd) Integraal wijzigen van gegevens is sterk uitgebreid: o Mogelijk om via een filterinstelling in batch (massaal) gegevens te wijzigen; o Intergrale wijzigingen mogelijk op de velden: Component: aantal, eenheid, gewenste conditie, referentie, bouwjaar, theoretische levensduur, eigenaar. Taken: aantal, eenheid, onderhoudssoort, eenheidsprijs, uren, materiaal, derden, materieel, uitvoerende. Nieuw vormgegeven Citrix-inlogscherm, de functionaliteit blijft hetzelfde. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Nieuwste Citrix receiver is benodigd. Download deze via: Het Help-bestand is compleet herzien, aan te roepen via het reguliere Help-icoon rechts bovenin. Er zijn 10 instructiefilmpjes (beeld + geluid) beschikbaar met informatie over de belangrijkste functionaliteiten in Prognotice. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Vanuit het MJOP overzicht kan men bij het klikken op een I (inspectie) taak direct doorklikken naar de laatst plaatsgevonden inspectie in de tijd. Tevens kan de gebruiker binnen het inspectieformulier eenvoudig doorklikken naar historische gegevens omtrent metingen van datzelfde component. Energielabel geïntroduceerd op gebouwniveau in het MJOP venster, is momenteel nog niet af te drukken middels een rapportage. Exporteren en importeren via het Navigatorscherm is mogelijk inclusief gekoppelde foto s. In geval van Prognotice Online wordt aangeraden een project naar de X-schijf te exporteren, om deze vervolgens vanaf de X-schijf naar uw eigen harde schijf te kopiëren. In geval van Prognotice Online is de totale opslagcapaciteit resterend op de fileserver van Acto beschikbaar. Binnen een project is dat onderin het beeld zichtbaar. Het veld: Werkinstructie is op het detailniveau van de taak toegevoegd, deze is momenteel nog niet af te drukken. Het Excel-rapport: MJOP_vlak is uitgebreid met diverse velden. Het standaard Word-rapport is uitgebreid, momenteel kan men kiezen om afzonderlijke gebouwen af te drukken, middels het plaatsen van een vinkje. Eigen sjablonen van het Word-document zijn toe te passen door deze in de Program Data map op de X-schijf te zetten. Enkel op Prognotice Online van toepassing. Uitbreiding van het aantal statussen in het jaarplan is mogelijk (voorlopig/ definitief). Filteren binnen een project is uitgebreid met: ernst, intensiteit en omvang. Gemiddelde jaarkosten per gebouw/ per m2 bvo is zichtbaar in het MJOP. Niveau: Beheerder is hernoemd naar: Gebouwgroep. In het reguliere conditiemetingscherm kunnen middels een schuifknop gebreken op hoger geplaatste niveaus worden gezocht en toegepast. Hiermee zijn ook gebreken toe te passen die volgende de NEN 2767 aan andere componenten toebehoren. In de Inspectietool worden standaard gebreken op hoger geplaatste niveaus gezocht bij afwijkende NL/SfB-codes. Op aanvraag (contact uw consultant): o Prognotice Duitstalig; Acto Informatisering B.V. Pagina 4 van 11

5 o Prognotice Franstalig; Op aanvraag (vraag uw accountmanager): o Onderhoudscalculatie. Diverse optimalisaties en bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V (tussenrelease) In deze release zijn geen grote functionaliteiten doorgevoerd. Diverse optimalisaties doorgevoerd m.b.t. Rapporten; Performance: Dossierfilter; Filter; Projecten inlezen; Import en export; Blauwe uitroeptekens in het Meerjarenoverzicht; Slepen van kosten naar andere jaren in Meerjarenoverzicht. Wijzigingen Prognotice V Inspectietool is uitgebreid: -Indien de aansturing van de interne camera correct is geïnstalleerd, kunnen foto s gekoppeld worden op diverse niveaus tijdens bijvoorbeeld een conditiemeting; -Diverse niveaus kunnen verwijderd/ toegevoegd worden; -Het aantal nog te inspecteren componenten is inzichtelijk. Per gebruikersprofiel is de optie Recente bestanden in te stellen (aan/ uit te zetten in de programma-instellingen). Deze bevindt zich onder de menuknop: Project. Met betrekking tot de fotoboekmodule is de interface beschikbaar. Nieuw Excel-rapport Totalen per dossier is beschikbaar. Nieuw Excel-rapport Dossier kostensoort totalen is beschikbaar. Diverse velden zijn toegevoegd aan de inleesmodule. Het venster: Kopiëren/ samenvoegen is uitgebreid. De staartkostenmodule is uitgebreid, in een apart document wordt de uitgebreide functionaliteit beschreven. Het rapportenvenster is overzichtelijker weergegeven, de rapporten zijn gegroepeerd. Per project is een regiocode op te geven. Per gebruiker is in de programma-instellingen een regiocode te koppelen en aan te geven of dit stambestand door deze gebruiker bewerkt mag worden. Bij het aanmaken van een nieuw project wordt de regiocode ingevuld van de huidige Acto Informatisering B.V. Pagina 5 van 11

6 gebruiker. In de Navigator kan gesorteerd worden op regiocode. De regiocode is overigens ook te gebruiken om een ander label aan een project te hangen. Diverse aanpassingen verricht om Prognotice gereed te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V Extra velden zijn toegevoegd in het detailvenster: Component. Indien van toepassing is de wijze van opslag van bestanden bij een project compleet herzien. In de navigator kan men vanaf heden eenvoudig meerdere bestanden/ mappen kopiëren naar de gewenste Prognotice mappen middels de knop: Project > Bestanden. Vanaf heden worden algemene bestanden in geval van Prognotice Online op de X-schijf opgeslagen, te bereiken enkel via de Navigator (projectenoverzicht). Deze bestanden zijn toegankelijk voor alle gebruikers in dezelfde Online omgeving (dezelfde klant), hier kunnen bijvoorbeeld inleesscripts en kolombestanden worden opgeslagen, sla op de X-schijf geen bestanden op die gekoppeld zijn/ worden aan een project. De projectbestanden welke gekoppeld worden aan een specifiek project, worden namelijk per project op de Y-schijf opgeslagen. Vanuit ieder project kan men op de Y- schijf projectbestanden koppelen. Wanneer men een foto toevoegt aan Prognotice vanaf de lokale C-schijf, kopieert Prognotice de foto naar de Y-schijf van dat specifieke project. Vanuit een project kan men niet bij bestanden op de Y-schijf bij andere projecten. Om die reden heeft de Y- schijf per project een verschillende inhoud. Binnen een project is de Y-schijf te benaderen via: Project > Bestanden, vanuit dat venster kunnen gemakkelijk grote hoeveelheden naar/ van een andere locatie worden gekopieerd. In geval van een Traditional Prognotice installatie op uw eigen systeem, worden alle foto s en bijlagen bijhorende de verschillende projecten opgeslagen in de werkmap die in Prognotice wordt opgegeven. Wanneer men een foto toevoegt aan Prognotice vanaf de lokale C-schijf, kopieert Prognotice de foto naar de werkmap die is ingesteld in de programma-instellingen. Deze werkmap kan in omvang, naar gelang het aantal gekoppelde bestanden, dus behoorlijk groeien. Dit gegeven is zeer belangrijk bij het doorvoeren van de update: De administrator kan er optioneel voor kiezen om de 2 vrije schijfletters in de programmainstellingen te kiezen, om een scheiding tussen algemene bestanden en projectbestanden te bewerkstelligen. Laatste is echter niet verplicht. Gekoppelde projectbestanden kunnen worden meegenomen naar een andere Prognotice installatie. Wanneer een project via de Navigator wordt geëxporteerd, kan men optioneel in datzelfde project alle gekoppelde bestanden via het venster Project > Bestanden kopiëren naar een andere locatie en desgewenst meesturen naar een andere Prognotice installatie. Wanneer het betreffende Prognotice project in de andere Prognotice installatie wordt geïmporteerd en vervolgens wordt geopend, kan men via Project > Bestanden de bestanden naar de projectmap kopiëren om de gekoppelde foto s te tonen in Prognotice. De Excel-inleesmodule is uitgebreid met extra in te lezen velden. De Excel inleesmodule is in staat om Excel 2010 bestanden (xlsx-bestanden) te verwerken. Het Excel-rapport MJOP_Vlak is uitgebreid. Acto Informatisering B.V. Pagina 6 van 11

7 Indien van toepassing is het Word-rapport uitgebreid, onder andere met een meerjarenoverzicht. Het rapport Conditiemeting vraagt vanaf welk jaar de inspecties moeten worden weergegeven. In het Help-venster is extra documentatie opgenomen omtrent de werking van het programma, de Frequently Asked Questions (FAQ). Een projectfoto kan gekoppeld worden, klik in de rechter (witte) bovenhoek van het programma. De gewenste conditie kan integraal worden toegewezen aan alle componenten in een project, via het venster: Integraal wijzigen. De netto contante waarde en bijhorend percentage kan over ieder jaar berekend worden, middels instellingen in het filter. Bij het wijzigen van het prijspeil (boven het meerjarenoverzicht) worden de kosten ge(de)indexeerd naar het gewenste jaar. Dit is van toepassing op de periode 1996 t/m huidige jaar. In het meerjarenoverzicht kan het overzicht refreshed worden door op F5 te drukken. De resolutie van de Inspectietool is aangepast, zodat deze ook op een tablet met een minimale schermhoogte van 600 pixels getoond kan worden. Klik in de linker bovenhoek op het icoon om de resolutie van de Inspectietool in te stellen. De BOEI-aspecten kunnen (optioneel) worden ingegeven via onderstaande weg: Component > Taak > Bezoekschema > Jaartal > Inspecties: Brandscan; Onderhoud conditiemeting NEN 2767; Energie; Inzicht in Wet en regelgeving. De resultaten kunnen in het MJOP worden weergegeven door de betreffende kolommen toe te voegen. De BOEI als methodiek is (op de conditiemeting na) nog niet opgenomen in Prognotice. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V De geaggregeerde conditiescore per gebouw is vanaf heden mogelijk. Hiervoor dient wel bij ieder component een conditiescore en vervangingswaarde te zijn ingevuld. Wanneer één van beide niet is ingevuld, telt dit component niet mee in de berekening van de geaggregeerde conditiescore van het gebouw. Tevens moet bij het betreffende project versie 2011 van de NEN-2767 aangevinkt zijn. De functie regels weergeven/ verbergen is uitgebreid met het niveau: Taken. Het is nu dus mogelijk om de taakregels te verbergen in het meerjarenoverzicht en daarmee dus ook in de rapportage. Per component kan een eigenaar worden ingesteld. Hierop is ook te filteren. In de online omgeving wordt per project een map op de M-schijf aangemaakt, en een O: schijf waarop algemene bestanden kunnen worden opgeslagen. Dit treedt in werking zodra Acto schijfruimte beschikbaar stelt op haar server. Standaard betreft dit 500 MB per licentie, het aantal MB s wordt per omgeving opgeteld en beschikbaar gemaakt op de M- en O-schijf. Extra schijfruimte op de server van Acto is tegen meerprijs beschikbaar. Acto is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de data op de deze schijven. In het projectenoverzicht (de navigator ) is het nu mogelijk te sorteren op datum door te klikken op de betreffende kolomkop. Acto Informatisering B.V. Pagina 7 van 11

8 Rechtsboven in het projectscherm (meerjarenoverzicht) wordt een foto weergegeven van het huidige project. Deze is te selecteren door er op te klikken. De gebrekenlijsten zijn gecomplementeerd. Bij het selecteren van een standaard gebrek zullen waar van toepassing, naast de ernst, ook voorstellen worden gedaan wat betreft intensiteit en omvang. Enkele andere kleine aanpassingen aan vensters/ functionaliteiten zijn doorgevoerd. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V De nieuwste officiële NEN-2767 deel 1-norm (oktober 2011) is geïmplementeerd; Per project is het mogelijk te switchen tussen versie 2006 en versie 2011 van de officiële NEN norm; Functionaliteiten van de Inspectietool op een laptop of tablet-pc is uitgebreid; Uitbreiding van het aantal in te lezen velden m.b.v. de importmodule; Uitbreiding van het aantal te exporteren velden vanuit de rapporten; Het naar wens vergroten, verkleinen en verplaatsen van een logo op een rapport is mogelijk gemaakt. Let op! Wanneer een logo of afbeelding is opgeslagen in een map waarbij een apostrof ( ) in de naam staat, dan kan het logo mogelijk niet onthouden worden. Verwijdering van de apostrof in de mapnaam biedt de solutie. Het bronbestand, de NL-SfB database code, is eveneens van een update voorzien. Deze is aangepast naar de BNA-norm. Dit betreft echter wel een generiek bestand, naar wens kan het bestaande NL-SfB bestand (zie brongegevens>brondatabase) middels de rechter muisknop worden verwijderd en het nieuwe bestand worden geïmporteerd middels de knop: Import vanuit Prognotice KKGTL bestand. Let op! Heeft u een specifiek aangepaste versie van het bronbestand, dan is het raadzaam deze niet te verwijderen. Diverse bugfixes doorgevoerd. Wijzigingen Prognotice V Inspectietool (tablet) is gereed. Uitvoerig getest m.b.v. de Panasonic Toughbook, eveneens te gebruiken met andere mobiele apparaten waarop het besturingssysteem Windows is geïnstalleerd. Bij het exporteren van een project kan middels een vinkje worden aangegeven of het bestand op de server read-only moet worden. Dit is het geval als het project wordt geëxporteerd naar bijvoorbeeld een laptop of tablet-pc. Dit voorkomt dat er in een MJOP aspecten worden aangepast, terwijl de inspecteur het project heeft meegenomen op inspectie. Projecten die read-only zijn worden weergeven met een. Bij terug importeren wordt het project automatisch bijgewerkt. De read-only versie wordt in de prullenbak geplaatst (en is dus eventueel nog terug te halen). Acto Informatisering B.V. Pagina 8 van 11

9 Indien een project om wat voor reden niet meer terugkomt, is het mogelijk het project vrij te geven door op de betreffende regel te klikken met de rechter muisknop, en daarna de optie Geef project vrij (na meenemen). Prioriteitenmatrix is per onderdeel van de boom vast te leggen. Integraal (in één handeling) taken toevoegen aan componenten. Het is nu mogelijke taken toe te voegen aan componenten zonder geldige (NL-SfB) codering. Let op! Wanneer bij Excel-inleesscripts een verwijzing naar een Excel-kolom staat aangegeven, bijvoorbeeld: <B> (kolom B), en in kolom B van het oorspronkelijke Excel-bestand staat informatie anders dan een getalwaarde, moet het in het inleesscripts als volgt worden aangegeven: <B>. De hoge aanhalingstekens geven aan dat er andere informatie in de kolom staat aangegeven dan getalwaarden. Voordat bovenstaande aanpassing wordt doorgevoerd is het verstandig om het inleesscript op te slaan, eventueel onder een andere naam. Diverse bugfixes doorgevoerd. Bekende problemen / in behandeling: Bij het gebruik van het programma op een Citrix-server kan het gebeuren dat het venster met de kostendatabase niet correct is af te sluiten. Wijzigingen Prognotice V Betreft een tussenversie. Functionaliteiten definitief geworden in versie 30. Wijzigingen Prognotice V Mogelijkheden in het filter zijn aangepast Het is mogelijk de referentiecode van het component weer te geven in de MJOP. Bij het gebruik van Citrix is het mogelijk mappings aan te maken naar locale netwerkschijven. Keuze van weer te geven kolommen op het scherm door op de kolomkop te klikken. Excelrapporten met draaitabellen (Uitvoerende, Meerjarenraming gebouw-kostensoort en Uitvoerende-Kostensoort) worden nu juist gegenereerd. Bij het kopiëren van delen van het project verspringt het overzicht niet meer. Het jaarplan gaf in een aantal gevallen een foutmelding, is verholpen Het toevoegen van componenten vult nu zoveel mogelijk informatie meteen in. Na het toevoegen van een beheerder/gebouw/ruimte geen problemen meer met een verspringende boomstructuur. Bekende problemen/ in behandeling: Bij het weergeven van enkel de regels waarin kosten voorkomen klopt de totaaltelling niet. Totaalkosten dossier kloppen niet. Wijzigingen Prognotice V Instellen externe kostenreferentiemap nu mogelijk bij bestandslocaties Acto Informatisering B.V. Pagina 9 van 11

10 Klikken op toevoegen zonder selectie van component resulteerde in foutmelding Wijzigingen Prognotice V Het is mogelijk om te schakelen tussen een Nederlandse en een Engelse weergave. Dit geldt alleen voor de kolomkoppen, niet voor de componentteksten uiteraard De blauwe uitroeptekens die verschijnen na handmatige verschuivingen in het MJOP zijn te verbergen door in het filter de optie Markeer verschuivingen te deselecteren. Het verschuiven van kosten in de MJOP gaf in sommige gevallen een foutmelding. Excel rapport Excel vlak bevatte een fout waardoor de eenheidsprijs niet juist werd weergegeven. Wijzigingen Prognotice V Het filter is uitgebreid met een extra niveau, waardoor het mogelijk wordt ranges te selecteren, bijvoorbeeld : alle componenten waar hoofdelement >50 en <60. Het gehele filter kan in één keer worden gewist met de [Wissen] knop. In het filter kan worden aangegeven of alleen de regels met kosten moeten worden weergegeven. Een aantal fouten in het verwerken van het Excel-inleesscript is verholpen. Wijzigingen Prognotice V Toevoegen van componenten en taken is één handeling geworden waarbij gekozen wordt uit de NLSFB code, en direct daarna zijn de gewenste taken aan te vinken. Bij het toevoegen van de taken is te kiezen uit reeds eerder ingevoerde taken van hetzelfde type, waarbij Prognotice in feite zelflerend wordt. Om kostenkengetallen uit een project in ander projecten beschikbaar te maken, moet bij de projectdetails bij het veld Referentieproject de waarde JA worden ingevuld. Het veld Eenheid is voortaan gekoppeld aan een keuzelijst met standaard eenheden. Het veld Urgentie is voortaan gekoppeld aan een keuzelijst. Het ingestelde filter werd gewist na sluiten projecten. Dit wordt nu opgeslagen. Acto Informatisering B.V. Pagina 10 van 11

11 Wijzigingen Prognotice V Geen Bugfixes / Aanpassingen: Uitloggen als Admin was niet mogelijk. Verwerken importscript gaat sneller. Importscript maakt beter onderscheid tussen punten en komma s. Bekende problemen (in volgorde van prioriteit) Bij het weergeven van de kosten met de optie Laat enkel regels met kosten zien worden niet de juiste kosten weergegeven. Urgentielijst wordt niet goed opgebouwd Acto Informatisering B.V. Pagina 11 van 11

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands Snelhandleiding Nederlands RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0 Een uitvoerige handleiding is digitaal opgenomen in het programma. U kunt deze oproepen door in RetSoft Archief op uw F1 toets te drukken. 2015

Nadere informatie

Handleiding. Tijdregistratie

Handleiding. Tijdregistratie Handleiding Tijdregistratie TimeTell versie 6.0 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg +31 (0)70-3114811 info@timetell.nl Helpdesk +31 (0)70-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Inhoudsopgave Release Notes... 5 1. Versie 8.2.111... 5 1.1. Algemeen... 5 1.2. Batch Configuratie... 5 1.3.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

PATManager v4 1 / 152

PATManager v4 1 / 152 PATManager v4 1 / 152 Table of contents Welkom... 4 Over PATManager v4... 6 Nieuwe functies... 7 Ondersteunende testers... 7 PATManager v4 start... 9 PATManager instaleren... 9 Standalone installatie...

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.7 Installatie, inrichting en beheer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Installatie... 4 Installatie procedure... 4 Aangepaste installatie... 4 Programmagroep PlanCare Dossier... 4 PlanCare Dossier starten... 5 Query bestand selecteren... 5 Database selecteren...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding examensecretaris. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding eamensecretaris EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid en openingstijden

Nadere informatie