Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatie gereedschapbeheer android applicatie. GB Inspect. Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect - 1"

Transcriptie

1 GB Inspect Handleiding Gereedschapbeheer android applicatie GB Inspect Datum: 10 september 2014 Behorende bij app versie

2 1. Inleiding De Gereedschapbeheer.nl app is bedoeld voor het inspecteren van arbeidsmiddelen in het veld. Mogelijke gebruikers zijn inspecteurs van inspectiebedrijven en materieelbeheerders. De inspecteurs voeren de keuringen periodiek uit en komen vaak op plaatsen waar internet niet vanzelfsprekend is. Daarom wordt de informatie van het te keuren gereedschap lokaal op de tablet geladen waarna het mogelijk is om offline door te werken. Zodra de tablet weer een Internet verbinding heeft zullen de wijzigingen geupload worden naar de online database van gereedschapsbeheer. Indien er een Internet verbinding aanwezig is dan wordt de data op de tablet continu synchroon gehouden met de data van de online database. 2. Systeemvereisten Momenteel is de tablet app alleen nog beschikbaar voor het Android platform. De tablet is ontwikkeld voor een schermresolutie van 1024 bij 600 pixels en schaalbaar gemaakt zodat ook tablets met een hogere resolutie gebruikt kunnen worden. De tablet dient minimaal te voldoen aan: - Besturingssysteem versie Resolutie beeldscherm: hoogte 1024 pixels, breedte 600 pixels. 3. Installeren Zoek in de Google Play Store op GB Inspect en installeer de app. 4. Applicatie In de hierna volgende paragrafen zal de app worden beschreven aan de hand van schermen zoals deze op de tablet aan de gebruiker getoond worden. Als het toegestaan is om binnen het scherm het veld te wijzigen of in te vullen, wordt er na selectie van het veld automatisch een popup toetsenbord getoond. 3.1 Aanmelden Voordat er met de toepassing op de tablet gewerkt kan worden, moet een gebruiker zich aanmelden. Hiervoor worden dezelfde aanmeld gegevens gebruikt als op de website. Met [Afsluiten] wordt het programma verlaten. Als de juiste gebruikersnaam/wachtwoord combinatie is ingevuld kan deze zich met knop [Aanmelden] inloggen in de applicatie. Vervolgens zal het startscherm worden getoond, waarin de gebruiker een selectie kan maken van te tonen - 2

3 arbeidsmiddelen. Indien u offline wilt werken (bijvoorbeeld om kosten voor mobiel internet uit te sparen) dan vinkt u Online werken uit. Bij het aanmelden wordt ook een uniek identificatienummer van de tablet meegestuurd. De server controleert ook aan de hand van dit nummer of u de benodigde rechten heeft om met de betreffende tablet te werken. 3.2 Het synchronisatieproces Na de eerste keer aanmelden worden de gegevens van de server gedownload. Met het downloaden worden ook de benodigde voorkeuren van de server opgevraagd. Indien er geen internetverbinding voorhanden is, logt de gebruiker lokaal in en worden de offline gegevens getoond. Om offline te kunnen inloggen dient er minimaal 1 keer online ingelogd te worden om de gegevens naar de tablet te laden. Indien er offline gewerkt is zullen, zodra de internetverbinding weer beschikbaar is, de gewijzigde gegevens worden gesynchroniseerd. Na aanmelden volgt altijd een volledige synchronisatie. Dit kan afhankelijk van de hoeveelheid data enige tijd duren. Synchronisatie wordt automatisch aangezet na aanmelding wanneer online is aangevinkt. Via een icoon rechtsboven wordt de synchronisatiestatus getoond: - Grijs: offline geen synchronisatie - Groen: online, gegevens zijn gesynchroniseerd - Oranje: online, bezig met synchronisatie - Rood: online, synchronisatie is vanwege een synchronisatie error gestopt Door op het icoon te klikken kan het synchronisatie proces worden gestart en gestopt. Indien u offline bent ingelogd en u klikt op het synchronisatie icoon dan wordt u alsnog online aangemeld. LET OP! Op de server verwijderde items worden ook op de tablet verwijderd. Om echter de hoeveelheid communicatie zoveel mogelijk te beperken gebeurt dat alleen bij aanmelden op de tablet. Indien er items op de server verwijderd zijn en u wilt de tablet gelijk maken dan kunt u de volledige synchronisatie starten door m.b.v. het synchronisatie icoon de synchronisatie te stoppen en weer te starten. Wat te doen bij upload problemen: Op de tablet ingevoerde gegevens worden geupload naar de server. Soms kan het voorkomen dat bijvoorbeeld als gevolg van verkeerd ingevoerde data fouten ontstaan. Het synchronisatie icoon wordt dan rood. Indien u op het rode icoon klikt dan wordt een popup geopend met een beschrijving van het probleem en wordt u gevraagd wat u wilt doen: 1 U kunt er voor kiezen de wijziging die de fout veroorzaakt direct te verwijderen. U raakt de betreffende wijziging dan wel kwijt! 2 U kunt er voor kiezen om de gegevens te bewaren en het probleem te proberen op te lossen door de verkeerd ingevoerde data op de tablet aan te passen (bijvoorbeeld een dubbel ingevoerd nummer). Vervolgens kan het uploaden opnieuw worden gestart door nogmaals op het icoon te klikken en te kiezen voor nogmaals proberen. Indien het uploaden niet lukt als gevolg van een fout in de software, u ziet dan bijvoorbeeld de melding Fout in json request., dan dient u contact op te nemen met Gereedschapbeheer. PS: Op de tablet ingevoerde gegevens worden altijd pas verwijderd na een succesvolle upload. U raakt geen data kwijt tenzij u er voor kiest om bij problemen met uploaden de ingevoerde data te verwijderen. - 3

4 3.3 Navigatie Voor het navigeren door de app kunt u gebruik maken van de icoontjes in de menubalk en van het menu. Menubalk: De menubalk bevat diverse icoontjes waarop u kunt klikken. Over het algemeen wordt dan een nieuw scherm geopend. Menu: - Tablet zonder menu knop (o.a. Samsung Galaxy Tab 2): Helemaal rechts in de menubalk bevindt zich het icoon waarmee u het menu kunt openen. Indien u op het icoon klikt dan klapt het menu uit. - Tablet met menu knop (o.a. Samsung Galaxy Tab 3): Indien uw tablet een menu knop heeft dan is bovengenoemd icoon niet zichtbaar. Op deze tablets wordt het menu geopend door op de menu knop te klikken. Het menu wordt in dit geval onderaan het scherm getoond. Een scherm terug gaan: U kunt een scherm terug door op het Gereedschapbeheer.nl logo te klikken. Op sommige schermen bevindt zich tevens een terug button. 3.4 Middelen selectie Voordat er een keuring kan plaatsvinden, dient er een eerste selectie gemaakt te worden van de te keuren arbeidsmiddelen. De selectie wordt gemaakt op gebruiker, project, klant of locatie (locatie alleen bij keuringsbedrijf account). Bij het intikken van een zoekterm wordt automatisch de lijst met gebruikers/projecten/klanten/locaties gefilterd. Ook kan er voor gekozen worden om het gewenste middel te zoeken door: - Een zoekterm in te voeren waarop de gehele database wordt doorzocht. Hiervoor dient in op het zoek icoon te klikken. - Het nummer van het middel te scannen met de camera van de tablet, hiervoor klikt u op het scan icoon. - 4

5 Als de juiste gebruiker in de lijst wordt getoond, kan hierop worden geklikt, waarna het scherm met de aanwezige arbeidsmiddelen wordt geopend. 3.5 Zoeken Door op het zoek icoon te klikken opent u het zoek scherm. Met het zoek scherm kunt u de gehele database doorzoeken. U voert de zoekterm in en klikt u op Zoek. - 5

6 Vervolgens wordt het middelen scherm geopend waarin alle middelen worden getoond waarin de zoekterm voorkomt. 3.1 Scannen Door op het scan icoon te klikken opent u de app waarmee u een barcode (zowel 1D als ook 2D) kunt scannen. GB Inspect maakt gebruik van een app van derden voor het scannen. Indien de app nog niet op uw tablet aanwezig is dan wordt u gevraagd deze te downloaden. Mocht om de een of andere reden u niet gevraagd worden om de app te downloaden dan kunt u hem het beste zelf even downloaden uit Google Play (zoek op Barcode Scanner, en selecteer de app van ZXing Team). Vervolgens kunt u de barcode scannen door de camera op de barcode te richten. Na de scan wordt automatisch het middelen scherm geopend waarin alle middelen worden getoond waarin de code voorkomt. 3.2 Arbeidsmiddelen Nadat de gebruiker van de arbeidsmiddelen is bevestigd, wordt het scherm van de bijbehorende arbeidsmiddelen getoond. In dit scherm kunnen selectiecriteria en sorteervolgorde worden aangegeven voor de te controleren arbeidsmiddelen. Standaard worden de laatst gekozen selectiecriteria voorgesteld en staat de cursor in het zoekveld. U heeft de volgende mogelijkheden om verder te zoeken: - Zoeken: Voer een zoekterm in. Er wordt gezocht in Nummer, Apparaat, etc. - Vervaldatum: Als er een vervaldatum is ingevuld worden de middelen getoond met een vervaldatum kleiner of gelijk aan de gekozen waarde. Met het kruisje achter de vervaldatum kan dit filter weer uitgeschakeld worden. - Sorteren: Kies het veld waar de middelen op gesorteerd dienen te worden. - Categorie: Alleen middelen uit de gekozen categorie worden getoond. - Status: Alleen middelen met de gekozen status worden getoond. Indien er meer arbeidsmiddelen gevonden zijn dan er op 1 scherm passen dan wordt alleen het eerste scherm getoond en kan vervolgens met de > en < buttons door de lijst gebladerd worden. Wanneer op een regel met een arbeidsmiddel wordt geklikt worden de detailgegevens van het gekozen arbeidsmiddel getoond. Vanuit de menubalk kan worden teruggekeerd en een nieuw middel worden toegevoegd. - 6

7 De beschikbare ruimte op een tablet is beperkt. Om toch alle belangrijke velden in de lijst met arbeidsmiddelen te kunnen tonen is er voor gekozen om voor ieder middel 3 rijen met verschillende velden te tonen. Om die reden is het niet mogelijk om kolomkoppen te tonen. In het begin zal dit voor de gebruiker even wennen zijn maar al snel zal hij gewend zijn en snel de nodige info kunnen vinden. In onderstaande tabel is in detail aangegeven welke informatie per arbeidsmiddel getoond wordt. - 7

8 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Rij 1 Nummer Apparaat Keuringstatus Rij 2 Categorie Fabricaat Vervaldatum Rij 3 Locatie (alleen keuringsbedrijf accounts) Type Zoeken in de lijst met arbeidsmiddelen Door een zoekterm in te voeren en op de zoek button te klikken wordt de lijst gefilterd op de ingevoerde zoekterm. Initieel wordt alleen in het nummer van de middelen gezocht. U kunt echter kiezen in welke velden gezocht moet worden. Druk hiervoor enkele seconde op de zoekbutton. Een popup menu wordt zichtbaar: - Nummer. Alle middelen waarvan de zoekterm voorkomt in het nummer van het middel worden getoond. - Zichtbaar. Alle middelen waarvan de zoekterm voorkomt in 1 van de op dit scherm zichtbare velden worden getoond. - Alle. Alle middelen waarvan de zoekterm voorkomt in 1 van de op dit scherm zichtbare velden of voorkomt in de gebruiker gedefinieerde velden worden getoond. 3.3 Arbeidsmiddel details In het detailscherm worden de belangrijkste details van het arbeidsmiddel getoond. - 8

9 De getoonde velden kunnen variëren afhankelijk van de voorkeur settings. Er bevinden zich 3 tabs op het scherm: Details zoals in bovenstaande afbeelding weergegeven. Gebruik: Status: - 9

10 Indien er meerdere keuringen aanwezig zijn dan worden deze onder verschillende tabjes weergegeven. Klik op de betreffende tab om de gegevens weer te geven. Vanuit de menubar en het menu kunnen de volgende acties worden gestart: - Gebruik- wijzig de gebruiker/project/klant. - Keuren voer een keuring in. - Status wijzig de keuringstatus. - Nieuw voeg een nieuw middel toe. - Wijzigen wijzig de arbeidsmiddel gegevens. - Toon keuringen toon de uitgevoerde en nog op de tablet aanwezige keuringen. Na selectie van 1 van de menu items wordt een nieuw scherm geopend. 3.4 Wijzigen arbeidsmiddel Nadat binnen het scherm voor arbeidsmiddel onder de algemene gegevens gekozen is voor wijzigen, verschijnt het onderstaande scherm. De getoonde velden kunnen variëren afhankelijk van de voorkeur settings. - 10

11 Tip: De tablet app ondersteunt geen mogelijkheid om een basismodel toe te voegen. Wij adviseren daarom om een dummy basismodel toe te voegen. Indien het gewenste basismodel niet aanwezig is dan wordt de dummy gekozen en worden de benodigde gegevens ingevuld onder details. Het arbeidsmiddel kan dan later op een desktop pc worden aangepast. 3.5 Wijzigen gebruik Met dit scherm wordt de gebruiker van het arbeidsmiddel aangepast. De werking is precies eender aan de webapplicatie. De getoonde velden kunnen variëren afhankelijk van de voorkeur settings. 3.6 Nieuw arbeidsmiddel Met dit scherm kan een nieuw arbeidsmiddel worden toegevoegd. De werking is precies eender aan de webapplicatie. Ook hier adviseren wij het gebruik van een dummy basismodel. - 11

12 De getoonde velden kunnen variëren afhankelijk van de voorkeur settings. Er wordt niet om een keuringsstatus en keuringsdatum gevraagd. Deze wordt default op goedgekeurd gezet met keuringsdatum gelijk aan de aanschafdatum. Indien het gekozen basismodel meerdere keuringen heeft dan worden alle keursdata gelijk gemaakt aan de aanschafdatum. 3.7 Status wijzigen Met dit scherm kan de status van een arbeidsmiddel worden aangepast. De werking is precies eender aan de webapplicatie. - 12

13 3.8 Keuren Met dit scherm kan een keuring worden ingevoerd conform een eerder gedefinieerd keuringsformulier. De werking is precies eender aan de webapplicatie. - 13

14 De getoonde velden kunnen variëren afhankelijk van de voorkeur settings. 3.9 Keuringen terugzien Na het invoeren van een keuring heeft u de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens terug te zien. Kies hiervoor het menu Toon keuringen in het middel detail scherm. Het volgende scherm wordt getoond: Door op een regel te klikken wordt het scherm met de gegevens van de betreffende keuring geopend: - 14

15 NB: Alleen de keuringen die op de betreffende tablet zijn ingevoerd kunnen worden ingezien. Er worden namelijk geen keuringen gesynchroniseerd van de Gereedschapbeheer server naar de tablet. Dit houdt tevens in dat de keuringen bewaart blijven totdat de applicatiegegevens verwijderd worden of de GB Inspect app opnieuw geïnstalleerd wordt. - 15

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten)

Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Handleiding installatie TROPAZ - APP voor Android (mobiele apparaten) Algemene inleiding en informatie De Tropaz-app van de trombosedienst Friesland Noord is alleen beschikbaar voor cliënten die onder

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Storec Viewer. Storec Viewer

Storec Viewer. Storec Viewer Storec Viewer Storec Viewer Inhoudsopgave 1. Welkom bij Storec Viewer's help 1 2. Algemeen 2 2.1. Contactinformatie 2 2.2. Abonnement 2 2.3. Recente wijzigingen 3. Installatie 5-7 3.2. Accountgegevens

Nadere informatie

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1 Handleiding backoffice Shop-app Inhoudsopgave Algemene instructies & advies... 3 U dient in ieder geval de volgende pagina s in uw basis inrichting op te nemen:... 3 Overig advies & weetjes:... 3 Inloggen...

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding Cubigo MKB

Handleiding Cubigo MKB Handleiding MKB Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze.

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0

INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 INSTRUCTIEDOCUMENT SMART 2.0 (Versie 1.0) In dit document wordt de werking uitgelegd van SMART 2.0. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te nemen voordat u

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x

UNIFORM-Agri Handleiding Management. Versie 4.x UNIFORM-Agri Handleiding Management Versie 4.x INHOUD 1. INSTALLATIE- EN OPSTARTPROCEDURE 3 1.1 INSTALLATIE 3 1.2 OPSTARTEN VAN HET PROGRAMMA 3 1.3 WERKEN MET DE GEGEVENS VAN UW BEDRIJF 3 1.4 REGISTRATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie