IN VOGELVLUCHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. 2011 IN VOGELVLUCHT"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Pagina IN VOGELVLUCHT In 2011 is Genderatwork vzw dankzij een aantal Europese contracten ook over de Belgische grenzen heen actief geweest. Onze expertise blijft groeien en dekt talrijke sectoren, o.a. de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de doelstellingen uit 2010 is er weer veel energie in de ontwikkeling en de consolidatie van een nieuwe benadering en andere methodes gestoken. Voor 2011 was één van de prioriteiten overigens de missie van de organisatie te herzien en te verstevigen. 1.1 DE MISSIE VAN GENDERATWORK Met respect voor verschillen streven naar gelijkheid Genderatwork wil een bijdrage leveren aan een betere leefbaarheid van onze samenleving en van onze organisaties en bedrijven vanuit het werken aan meer gendergelijkheid. In een gendergelijke samenleving kunnen mensen keuzes maken die vrij zijn van genderstereotypen, krijgen ze alle kansen om hun diverse aspiraties na te streven en hun competenties te ontwikkelen en wordt er rekening gehouden met hun diverse belangen. In een gendergelijke organisatie of bedrijf maakt iedereen deel uit van het team en kunnen mensen hun talenten optimaal ontplooien en inzetten. In een gendergelijke organisatie of bedrijf bloeit de creativiteit en staat kwaliteit centraal, zowel wat de werkorganisatie betreft als het resultaat. Gender is een werkwoord Genderatwork werkt aan gendergelijkheid in en met organisaties en bedrijven. Binnen deze organisaties beschouwen we individuen als potentiële change agents. Duurzame verandering naar meer gendergelijkheid is volgens ons maar mogelijk: als de individuen waaruit organisaties bestaan die verandering dragen; als de organisaties op structureel vlak die verandering mogelijk maken en ondersteunen; en er tussen individuen en organisaties een interactie is die het proces van werken aan meer gendergelijkheid versterkt. We spelen in op vragen van organisaties en bedrijven, door middel van consulting, training en coaching: Consulting vertrekt vanuit het principe van de lerende organisatie: we stimuleren het interne leerproces door samen met de organisatie de vraag te analyseren en het meest geschikte antwoord te formuleren in een proces gebaseerd op transparantie, participatie en authenticiteit en kijkend naar de interne situatie en de externe omgeving. Coaching verstaan we als het versterken van een individu of een groep binnen een organisatie om hen toe te laten intern een constructief veranderingsproces voor meer gendergelijkheid op te zetten en te realiseren. Trainen doen we vooral op maat, uitgaande van de vraag van de klant. Een goede training heeft voor ons drie basisfundamenten: een herkenbare en relevante boodschap, een interactieve methode, en een open, aandachtige en niet-oordelende houding. Genderatwork stelt ook zelf vragen en gaat nieuwe terreinen verkennen en nieuwe toepassingen ontwikkelen om het streven naar meer gendergelijkheid in onze samenleving te blijven voeden. Dit doen we via actieonderzoek. Genderatwork slaat de brug tussen theorie en praktijk. Genderatwork werkt als een go-between tussen kennis en theorie over gender enerzijds, en de toepassing ervan in de dagdagelijkse realiteit van mensen in

3 P a g i n a 3 organisaties anderzijds. Dat doen we vanuit het principe Keep it simple : met heldere analyses en in een toegankelijke taal reiken we principes en begrippen aan en geven we voorbeelden over hoe die kunnen worden gehanteerd in de praktijk. Samen met de organisaties gaan we op zoek naar de best mogelijk aanpak voor hun vraag of probleem. Gender is een vernieuwende kijk op de wereld Gender is voor ons een theoretische kader, een bril om de realiteit kritisch te bekijken. Vrouwen en mannen verschillen op twee manieren: fysiek (sekse) en sociaal (gender). Mannen en vrouwen krijgen in onze samenlevingen andere rollen, er worden andere dingen verwacht van vrouwen en mannen. Deze sociale verschillen of genderverschillen zijn niet door de natuur bepaald maar door de sociale context en de verschillen zijn steeds anders zoals onze omgeving ook steeds anders is (tijd, cultuur ) Genderverschillen zijn dus een product van de mens, maar ze zijn daarom niet minder echt én ze zijn niet altijd een probleem. Als uiting van een cultuur kunnen we ze tot op zekere hoogte zien als een verrijking. Echter, daar waar genderverschillen aanleiding geven tot ongelijke kansen tussen vrouwen en mannen, moeten de verschillen zelf worden aangepakt en weggewerkt. Gendergelijkheid betekent voor ons dus niet dat er geen verschillen zijn of mogen zijn tussen vrouwen en mannen, wel dat ongelijkheden moeten weggewerkt worden. Het werken aan gendergelijkheid gaat ook over het werken aan meer gelijkheid tussen vrouwen onderling en tussen mannen onderling; vrouwen en mannen verschillen ook onderling op belangrijke punten. Via het kruispuntdenken houden we daar rekening mee: vrouwen en mannen hebben ook altijd een kleur, een leeftijd, ze zijn valide of gehandicapt, ze hebben een bepaalde seksuele voorkeur, spreken andere talen etc. Wat betekent het bijvoorbeeld om een oudere gehandicapte man te zijn, of een jonge allochtone vrouw? Hoe beïnvloedt dat je positie in de samenleving en je kansen op de arbeidsmarkt? Gendermainstreaming begrijpen we als een veranderingsstrategie, een manier van werken aan meer gendergelijkheid. Mainstreaming betekent dat je de bekommernis voor gendergelijkheid niet meer apart zet, maar net integreert in de kern van je organisatie: in hoe je werkt (HRM, middelen ) en in wat je doet en voor wie (je product, je publiek ) 1.2 DE VRAAG: DIENSTEN & PROJECTEN De portfolio 2011 (zie bijlage) maakt duidelijk dat Genderatwork erg gevarieerde diensten biedt die constant evolueren. Onze expertise in consulting en coaching werd op verschillende niveaus gevraagd: van de Europese, gewestelijke en gemeentelijke instellingen tot de vrouwenbewegingen, via instellingen met een sociaal doel. Ons opleidingsaanbod blijft zich uitbreiden. Naast de vele opleidingen voor de Europese instellingen is Jaarverslag 2011

4 Pagina 4 Genderatwork geregeld ingegaan op een groot aantal gerichte aanvragen uit diverse sectoren. Het team heeft de drie projecten uit 2010 verdergezet, met hier en daar een accentverlegging. Dit geldt met name voor het project van de Waalse gemeenten van vorig jaar, dat heeft gediend om het kader van een handvest voor gelijke kansen te creëren. Voor het project Gender in de kleuterschool, aan Franstalige kant, zijn er verschillende opleidingen en interventies geweest die samenhingen met de resultaten van het project. Aan Nederlandstalige kant is een brochure verschenen. Naast de traditionele aanvragen (zie portfolio) is er ook een andere benadering tot stand gekomen, aangevuld met een hele reeks nieuwe methoden: Consulting en coaching voor politieke kabinetten en hun teams: CONSULTING & COACHING: NIEUW! Begeleiding en voorlichting rond een brede toepassing van het genderconcept in het beleid en al de gevoerde acties. Inleiding tot en vlot leren omgaan met technische tools, zoals genderbudgettering en de systemen voor Gender Impact Assessment (GIA, etc.). Coaching voor senior managers van verschillende organisaties, zoals met name een aantal Directoraten-Generaal van de Europese Commissie: Benadering van het genderconcept als management-tool: human resources (monitoring, budgettering, talentbeheer, etc.), strategische planning (positionering, concurrentievermogen, etc.), kwaliteits- en productiviteitsbeheer (motivatie, inclusieve werkomgeving, etc.), Voorlichting over het concept Gender in de inhoud : ontdekken hoe relevant het wel is de genderbril op te zetten wanneer het over producten gaat (gender in design, in de diensten, onder stakeholders, in de winkel, etc.), TRAINING: NIEUW! In het kader van de opleidingen voor de Europese instellingen zijn er opdrachten opgedoken waarin gender met een andere verscheidenheidsparameter wordt gekruisd. Dit maakt het mogelijk nieuwe opleidingsmodules uit te werken, waaronder: Gender en handicap, parameters voor een inclusieve omgeving. Gender en verscheidenheid als motor binnen de organisatie. Link tussen gelijke kansen en het voorkomen van pesterij op de werkplek. Hier kwam in de context van het Gender in Research 1 -project in samenwerking met Yellow Window ook nog een module bij waar vervolgens eveneens talrijke Europese regionale instanties belangstelling voor toonden: 1 Gender in research as a mark of excellence :

5 Pagina 5 Bij de Train the trainer -module draait het om de overdracht van kennis, know-how en de juiste mentaliteit als opleidster en opleider in gender en gelijke kansen PROJECTEN & RESEARCH: NIEUW! In het kader van een onderzoek over gender intersectuality, handicap en tewerkstelling - in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting, AWIPH en de Dienst PHARE - heeft ons team haar praktische kennis over intersectionaliteit (de kruising tussen verschillende diversiteitsparameters) kunnen aanvullen en versterken. Dit onderzoek gaf aanleiding tot de herziening van een reeks hypothesen en de publicatie van de brochure Le défi du genre pour les Entreprises de Travail Adapté et les Centres de Formation Professionnelle 2 (De genderuitdaging voor de Ondernemingen met Aangepast werk en Centra voor Beroepsopleiding), met onder andere aanbevelingen voor de mensen uit het veld. 1.3 EEN METHODE & EEN ERG SPECIFIEKE BENADERING Dit jaar konden we ook dieper nadenken over kwaliteit. Ons team heeft het principe dat gedurende de verschillende interventies, zowel opleidingen als begeleiding en coaching, werd gebruikt, nauwgezet bestudeerd. In het kader van een prestatiebeoordeling is gebleken dat een evenwichtige driehoek tussen kennis, know-how en mentaliteit essentieel is voor het team van Genderatwork. Zo kunnen zij trouw blijven aan hun vertrouwde devies Keep it simple en toch kwaliteit leveren en een klare boodschap meegeven. Daarom hebben ze beslist dit beginsel te definiëren en op papier te zetten om het door te kunnen geven als basismethode voor een reeks opleidingen en coachings. Maar dit principe is veel meer dan een geïllustreerd schema van een strikt toegepaste methode. Het is ook de richtlijn die dit team wil instellen in het organisatiebeheer om de verworvenheden van de laatste jaren te laten voortbestaan. 2. WAT BIEDT DE TOEKOMST? In 2011 hebben een reeks doelstellingen voor 2012 voorrang gekregen, waaronder: 2.1 DE STRUCTUUR In 2011 heeft ons team de concrete basis gelegd voor een dubbele structuur, met de VZW enerzijds en de sociale onderneming anderzijds. Er is afgesproken dat hiervoor een beroep zou worden gedaan op consultants van FEBECOP om ons bij dit proces te begeleiden. Het werk moet af zijn tegen eind Kan gedownload worden op de website van de Koning Boudewijn Stichting :

6 Pagina HUMAN RESOURCES In het kader van de logica van het kwaliteitsmanagement en het meerjarenplan is gebleken dat we moeten groeien als we willen blijven bestaan. In de tweede helft van 2012 moeten we dan ook een administratieve medewerkster/medewerker aanwerven. 2.3 DE INHOUD Vorig jaar heeft ook vruchten afgeworpen inzake reflectie over het bewerken van toekomstige thema s, namelijk: Masculiniteit : Het team wenst zijn kennis en vaardigheden hierover uit te breiden via actieonderzoeksprojecten om beter te kunnen werken voor een wereld met meer gelijkheid. Mindfulness : samen met het principe van een op gelijke kansen gericht management. Dit concept zou kunnen uitmonden in een paar actiepistes. Ons team wenst deze mogelijkheden te verkennen. Tot slot bestaat net als vorig jaar één van onze belangrijkste uitdagingen uit het voortbestaan van de structuur van Genderatwork. We moeten een stabiele inkomensstroom garanderen, permanente opleiding voor ons team mogelijk blijven maken en op een systematische basis kwaliteit evalueren.

TEST GENDER BUDGETING COCOF

TEST GENDER BUDGETING COCOF GENDER BUDGETING: EEN VERKENNENDE MISSIE Type: consulting Opdrachtgever: Cabinet Doulkeridis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Looptijd: 2011-2013 Korte inhoud: Het cabinet vertrouwde Genderatwork de missie

Nadere informatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Opleidingsaanbod 2014-2015 Genderatwork cvba so The Conference House De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel Gitte Beaupain, Barbara Brunisso & Katlijn Demuynck

Nadere informatie

Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk. coaching, consulting & training

Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk. coaching, consulting & training Gender aan het werk! Verhalen uit de genderpraktijk coaching, consulting & training Inleiding In de loop van 2013 organiseerde Genderatwork met de steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Social Enterprising Europe (SEE)

Social Enterprising Europe (SEE) 1 Social Enterprising Europe (SEE) 2 SEE-leerprogramma Handboek voor studenten WP4: studiemateriaal Materiaal 4.2: Handboek voor studenten SEE valt onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en Woord vooraf 4 1. Inleiding 5 2. Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR

VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR . ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VAN DIVERSITEITSMANAGEMENT NAAR PRESTATIES Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten

Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten Migrantenparticipatie bij culturele activiteiten BELGIE Juni 2015 In samenwerking met Co-gefinancierd door de Europese Unie Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij De VIBEZ-methode Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo Meedoen en meebeslissen in de maatschappij Hengelo, januari 2009 m e e r d a n w e l z ij n Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De VIBEZ-methode: waarom

Nadere informatie

Hulpverleningsconcept Ondo

Hulpverleningsconcept Ondo Hulpverleningsconcept Ondo 1. Motivatie De belangrijkste drijfveer voor het uitwerken van dit concept zit in het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding te bieden aan onze cliënten. Het

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Wat je wordt, bepaal je zelf

Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie Hans Bax Walter van Limpt Uitgave Stichting Estinea Eerste druk 2010 Tekstbewerking:

Nadere informatie

UW VERTROUWEN IS ONZE MOTIVATIE: CPM-initiatieven ter ondersteuning van een bedrijfsgerichte aanpak Forum for Excellence

UW VERTROUWEN IS ONZE MOTIVATIE: CPM-initiatieven ter ondersteuning van een bedrijfsgerichte aanpak Forum for Excellence Nieuwsbrief CPM januari 2008 CPM Insights In deze uitgave: Focus op organisatieverandering Inleiding door Christine Van Velthoven UW VERTROUWEN IS ONZE MOTIVATIE: CPM-initiatieven ter ondersteuning van

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie