NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010 Secretariaat: Jan van Hout Leerlooiersgilde LT Medemblik

2 Beste collega s Hoewel noch de weersomstandigheden, noch de kalender dit doen vermoeden bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief: de voorjaarsvergadering staat alweer voor de deur. Hopelijk is het weer tegen die tijd wat beter. Deze keer geen voorjaarsvergadering in een natuurpark of dierentuin maar in een museum waar we nog niet eerder waren: het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten in Noord Brabant. Een wat ongebruikelijke samenvoeging: de weerslag van eeuwen klokkengieten gecombineerd met een natuurhistorische collectie. Het is zeker de moeite waard om eens te aanschouwen hoeveel internationaal erkend vakmanschap aanwezig is in Asten als het op klokkengieten aankomt. Velen van ons zullen ook geïnteresseerd zijn in het biologische deel van het museum en ook daar is genoeg te zien. Er is een vijftal afdelingen: Fossielen ( walvissen in De Peel ), Reptielen/Amfibieën/Vissen, Insectarium, Vogels en Zoogdieren. Sinds kort is er een compleet skelet van een mammoet te bezichtigen. Het middaggedeelte zal geopend worden door de heer Dirk Hekman met een uitgebreide demonstratie van het prepareren van trofeekoppen van Afrikaans wild. Na de theepauze geeft Jacques Driebergen een vervolg aan de serie bijdragen waarin de leden aan het woord komen over zichzelf en hun belangstellingen en expertises. Pim Lollinga ging hem vooraf op de vorige voorjaarsvergadering. Eind maart vindt het lang verwachte torenbezoek aan Naturalis plaats, een korte impressie van dit bezoek zal gegeven worden. Het sluitstuk van deze dag vormt de bijdrage van Chris Walen over het prepareren van walvisskeletten. Chris is één van de zeer weinigen met ervaring in het skeletteren van deze moeilijke diergroep. Het programma wordt tegen vieren afgesloten zodat nog tijd besteed kan worden aan het bezichtigen van het museum. Tot de 10 e april, het bestuur. Chris Walen in actie - 1 -

3 Onze voorjaarsvergadering vindt plaats in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten in Asten op 10 april. We zullen vergaderen in de Filmzolder. Bereikbaarheid Adres: Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten. auto Asten ligt aan de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Het museum bevindt zich bij de rode markering A op onderstaand kaartje. Het laatste gedeelte van de route is voorzien van borden die naar het museum verwijzen. openbaar vervoer bus: Asten heeft een goede busverbinding met Eindhoven en Helmond. U dient bus 20 te nemen en vervolgens uit te stappen bij de halte Missiehuis. Voor een gedetailleerde routebeschrijving met het busvervoer kunt u terecht op de volgende sites: 9292OV, Hermes trein: De snelste manier om met het openbaar vervoer in Asten te komen is het nemen van de trein naar station Helmond en vervolgens bus 20 naar Asten te nemen. De aansluiting tussen deze twee is redelijk en u hoeft nooit langer dan 20 minuten te wachten. Voor een gedetailleerde routebeschrijving met de trein kunt u het best terecht op de volgende site: 9292OV Toegang Op vertoon van uw geldige lidmaatschapskaart 2010 krijgt u gratis toegang tot het museum. Standhouders De firma Bouten zal vertegenwoordigd zijn met een stand met allerhande prepareer materiaal

4 Programma ledenvergadering zaterdag 10 april hr Ontvangst met koffie en thee Melden bij de bestuurstafel, tekenen van de presentielijsten en afhalen van uw Phoenix. Lunchbonnen à 10.- voor leden en 12.- voor niet-leden en introducés zijn verkrijgbaar bij de penningmeester hr Huishoudelijk gedeelte Agenda: 1 Opening door de voorzitter - huishoudelijke mededelingen - bericht van verhindering - voorstellen introducés 2 Notulen vorige ledenvergadering (zie elders in deze Nieuwsbrief) 3 Bestuurszaken - punten naar aanleiding van de vorige vergadering - bestuursmutaties, rooster van aftreden (zie elders in deze Nieuwsbrief) - secretariaatszaken - financiële zaken; verslag controle door kascommissie (zie overzichten elders in deze Nieuwsbrief) - website 4 Wetgeving 5 Workshops 6 ETF 7 Volgende ledenvergadering 8 Rondvraag 9 Sluiting huishoudelijk gedeelte hr Middagprogramma hr lunch hr demo trofeekoppen Afrikaans wild Dirk Hekman hr pauze hr preparateur en verzamelaar Jacques Driebergen hr korte impressie torenbezoek Naturalis hr het prepareren van walvisskeletten Chris Walen hr sluiting vergadering, gelegenheid tot bezoek aan het museum en de museumtuinen (open tot hr) - 3 -

5 Notulen vorige ledenvergadering Notulen van de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs gehouden op 14 november 2009 in Ecodrome Zwolle. De vergadering werd bezocht door de volgende mensen (N.B. weergegeven zijn alleen degenen die de presentielijst tekenden): W. Andela, K. Arends, R. van As, K. Baltus, E. Bargeman, H. ter Beest, E. van den Berg, J. van den Berg, J. Bontan, J. Boomsluiter, W. Boot, L. Bouten, M. Bouten, E. Bouwman, P. van den Brand, C. Breeschoten, Th. Breeschoten, B. van den Broek, R. de Buysere, A. van Dijk, W. van Dijk, G. van Dodewaard, J. Driebergen, M. van den Ende, F. Essers, R. Formanek, A. Godijn, H. Groen, J. Hagens, R. Hamer, Chr. Hamstra, H. Hoogeveen, J. van Hout, H. de Jong, E. Kamphuis, J. Kevenaar, M. Kramer, M. van Leeuwen, F. van Lent, G. van Lent, I. Leupen, M. Lindeman, B. van Lohuizen, T. Louwen, E. Mans, M. Mans-van der Ven, W. Meijer, H. Monteiro, H. Reijn, G. de Roon, H. Schaeffer, J. van Schendel, G. Scholten, J. Schouten, R. Simons, P. Spannenburg, D. Speleman, P. Staffeleu, A. Toxopeus, A. Veenendaal, W. in t Velt, M. van Viegen, K. Visser, J. de Visser, J. Visser, J. Vos, R. Way, J. Zantinge, E. van Zoelen. Bericht van verhindering ontvingen wij van: W. den Broeder, A. Veenendaal, I. Leupen, W. Hofman, H. Vliegers, B. Panjer, B. Ras. Introducés: B. Amersfoort, A. van den Berg, G. de Boer, J. van Dijk, I. Dijkman, I. Eckhart, E. Hamer, B. Henstra, H. Hertogh, Ch. Keppel, J. Kevenaar, A. Koesveld, K. Kruize, V. Leestmans, Lindeman sr., E. Mans, R. Massing, M. Mekers, N. van Nunen, A. van Raaij, S. Schletten, L. Speleman, L. Steenbeek, T. Tabber, T. Voskamp. 1 Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen hartelijk welkom. Alle aanwezigen wordt gewezen op de inschrijftafel waar de lunchbonnen te koop zijn, en waar tevens de uitrijmunten te verkrijgen zijn. De Phoenix wordt dit keer pas aan het einde van de vergadering verstrekt omdat hierin de uitslagen van de NK Prepareren 2009 staan afgedrukt. 2 Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vorige ledenvergadering gehouden op worden goedgekeurd. 3 Bestuurszaken Punten naar aanleiding van de vorige vergadering: Wanneer is de rondleiding in de toren van Naturalis? Het bestuur is in gesprek geweest met Naturalis hierover. Helaas werden er aan het bezoek hoge kosten verbonden. We proberen nu via P. Staffeleu een afspraak te maken. Het bezoek zal op een doordeweekse dag gaan plaatsvinden. Secretariaatszaken ingekomen stukken: - Aankondiging prepareerdemo s in Artis: 25 juli, 8 en 15 augustus. - Bericht afscheid Jan Oosterhof, Woldhuis Apeldoorn, NVP workshoplocatie. - LNV: Antwoorden op door de NVP gestelde vragen (zie verder Wetgeving). - Een aantal klachten van particulieren over levertijden en kwaliteit van het prepareerwerk. - LNV: aankondiging wijziging wetgeving i.v.m. prepareervergunning. (zie verder Wetgeving). verenigingsgegevens: Huidig ledental: aspirant-leden aspirant-vergunninghouders 18 - leden 9 - lid-vergunninghouders

6 - donateurs ereleden 1 Opzeggingen in 2009 per Aanmeldingen (aanmeldingen ) Royementen (door ledenvergadering 18 april 2009) Masterpunten 52 personen NVP-erkenningen 26 personen Perpareerexamens: Theorie-examen Stichting F&F-wet Examens 8 personen geslaagd (van 9) voorjaar personen geslaagd (van 13) najaar 2009 financiële zaken Verslag kascommissie (J. Vos, P. Grobben, R. Simons): 2 e controle na kleine omissie voorjaar 2009, verslag goedgekeurd, decharge penningmeester. Contributies: betalingsachterstand 2008: 2 leden; betalingsachterstand 2009: 11 leden. Met 8 personen afspraken gemaakt m.b.t. administratie. N.B.: inkomstenderving van 2 x 70,-- 140,-- inkomstenderving van 11 x 75,-- 825,-- Prijzengeld NK prepareren 2009: 940,-- website Het ledengedeelte is vanaf vandaag actief. Inlogcode en wachtwoord zijn aan te vragen via: Het wachtwoord kan nadien door de gebruiker zelf gewijzigd worden. Als uw adres verkeerd staat vermeld op de website kun u een met de juiste gegevens sturen naar: 4 Wetgeving Van is de natuurwetgeving geëvalueerd. Hierbij heeft de NVP bij meerdere gelegenheden haar standpunten ingebracht. In juli 2008 is de kabinetsreactie op de evaluatie aan de Tweede Kamer gezonden. De conclusies van de evaluatie en de kabinetsreactie daarop zijn neergelegd in het rapport Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies. Het streven is om een integrale Natuurwet tot stand te brengen, waarin geïntegreerd zijn: de F&F-wet, de Natuurbeschermingswet, en de Boswet. (De complete tekst over de nieuwe wetgeving kunt u vinden in het ledengedeelte onder het kopje wetgeving ). Vragen naar aanleiding van de informatie over de nieuwe Natuurwet en Wet Dieren: Wat wordt het verschil tussen vergunninghouder en preparateur? De vergunning vervalt en daarmee ook de vergunninghouder. Er zal worden gesproken over degene die de prepareerwerkzaamheden uitvoert. Wat is er over de vervoersverklaring bekend? LNV is misschien van plan deze te veranderen. Is een in het buitenland behaald diploma of behaalde vergunning in Nederland geldig? In verband met de Richtlijn erkenning EG-beroepskwalificaties heeft een aanpassing van de F&F-wet plaatsgevonden m.b.t. de Regeling erkenning Jachtexamen en Preparateursexamen. Een buitenlandse preparateur die in Nederland komt werken, moet een erkenning van zijn bekwaamheid als preparateur aanvragen. D.w.z. dat hij zijn buitenlandse diploma s of vaardigheden moet laten toetsen. Wordt dit goedgekeurd, dan geldt de erkenning als een Nederlands preparateursdiploma. Kunnen de brieven en andere correspondentie naar LNV worden ingezien? Van belangrijke zaken kunnen samenvattingen worden nagelezen in het ledengedeelte van de website. Mogen soorten die nu verboden zijn om te prepareren straks wel worden geprepareerd? Het aantal art. 8-soorten wordt zeer waarschijnlijk teruggebracht

7 5 Workshop 19 oktober jl. werd voor de 19 e keer een workshop gehouden. Er waren minder aanmeldingen dan de vorige keren. Desondanks was het een zeer geslaagd weekend. De aankondiging voor de volgende workshops gaat voortaan via de website; voornamelijk om de kosten van het drukken van de aanmeldingsformulieren naar beneden te brengen. De nieuwe bedrijfsleider van Het Woldhuis heet Thijs Schoemaker. De kosten van de maaltijden zijn omhoog gegaan en hierdoor wordt de prijs van de workshopweekenden ook aangepast naar boven. De prijzen worden 200 euro voor leden en 250 euro voor niet-leden. De consumptiekaart zal 10 euro gaan kosten. Nieuwe data zijn: 5 t/m 7 maart en 1 t/m 3 oktober ETF De nieuwe statuten voor de ETF zijn klaar en kunnen worden ingezien tijdens de Europese Kampioenschappen Prepareren 2010 in Longarone. De EK Prepareren wordt dit jaar gehouden van t/m 2-05 in Longarone, Italië. De werkgroep Kampioenschappen van de ETF heeft geholpen met het organiseren, en tevens een fraaie brochure uitgegeven over de EK. Deze is te verkrijgen bij Leon Bouten. Leon kan uw stukken voor de kampioenschappen mee naar Italië nemen; de uiterste inleverdatum is 10 april Het inschrijfgeld kunt u via onze secretaris/penningmeester Jan van Hout betalen, dit scheelt weer wat papierwerk! 7 Volgende ledenvergadering De volgende ledenvergadering zal zijn op 10 april Een locatie volgt nog. 8 Rondvraag Han Monteiro: Hoe moet de vervoersverklaring die kan worden gedownload van de NVP site worden gebruikt? De vervoersverklaring is een officieel politiedocument en geen NVP document. Het gedownloade formulier kan niet voor officiele doeleinden worden gebruikt en dient slechts als voorbeeld. De politie moet een mutatie maken en zelf een kopie in het archief bewaren. Frans Essers: Bij de EK Prepareren wordt het inschrijfgeld lager naarmate je meer inzendingen instuurt. Kan dit ook bij de NK Prepareren? Het bestuur zal hier over nadenken zenden juryleden ook preparaten in?` Ja, dit gebeurt ook bij de EK Prepareren `is het volgend NVP jubileum in 2010? Dit is pas in 2011 G.J. de Roon: Hoe is de staat van de statuten en het huishoudelijk reglement? Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, en de voltooiing daarvan is bijna gereed. Op de voorjaarsvergadering van 2010 kan het bestuur hier meer over vertellen. (naam vraagsteller niet bekend): In de folder van een WBE staat dat alleen de politie of jachtopzichter dode dieren mag oprapen. Wat klopt hiervan? Dieren die vallen onder de Valwildregeling mag je niet zomaar oprapen. Dit mag alleen een jachtopzichter of politieagent doen. Jij kunt als vinder dan wel een valwildverklaring aanvragen om het dier onder je te hebben. 9 Sluiting huishoudelijk gedeelte Het huishoudelijk gedeelte wordt gesloten om Bestuursmutaties, rooster van aftreden Op dit moment bestaat het bestuur van de NVP uit de volgende personen: - Eelco Bouwman (voorzitter) - Arjan van Dijk - Jan van Hout (secretaris-penningmeester) - Walter in t Velt - Erik Bargeman - Rick Way - Leon Bouten - 6 -

8 Het rooster van aftreden is als volgt: - Arjan van Dijk aftredend en herkiesbaar - Jan van Hout aftredend en herkiesbaar Het bestuur stelt voor om de aftredende en herkiesbare leden te herbenoemen. Leden van de NVP kunnen zich aanmelden als kandidaat voor de vervulling van deze vacatures. Hun schriftelijke aanmelding dient, voorzien van 10 handtekeningen van NVP-leden, uiterlijk 1 week voor de aanstaande ledenvergadering van 10 april 2010 te zijn ontvangen op het secretariaat. Financieel jaarverslag en begroting - 7 -

9 Doorlopende agenda 2010 april 26 t/m mei 5 European Taxidermy Championships Longarone, Italië oktober 1-3 workshop najaar Woldhuis, Apeldoorn 2011 maart 4-6 workshop voorjaar Woldhuis, Apeldoorn april 16 voorjaarsvergadering oktober 7-9 workshop najaar Woldhuis, Apeldoorn november 13 najaarsvergadering = 2010!!! World Taxidermy Championships Salzburg, Oostenrijk

10 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS FINANCIËEL OVERZICHT 2009 INKOMSTEN SALDI per : - Giro-rekening ,54 - Kas 107, ,05 CONTRIBUTIES: , , (halfjaar) 115, ,-- LEDENVERGADERINGEN: 2009-I Koperen Kop (april) 704, II Ecodrome (nov.) 914, ,-- KAMPIOENSCHAPPEN - Inschrijfgelden 1165,-- DIVERSEN - Overboeking Workshops 1119,67 - Abonnement Phoenix 21,50 - Advertenties Phoenix 300,-- - Verhuur 30,-- - Boekjes Wetgeving e.d. 286, ,17 INKOMSTEN VOOR WORKSHOPS - Inschrijfgelden 790,-- - Verkoop prepareersets 660,-- - Verkoop materialen 647,65 - Verkoop cons. kaarten 1035, ,85 UITGAVEN BESTUUR: Administratie & Bureau 467,57 Vergaderingen 1847,10 Reiskosten 1148,88 Verzekeringen 241, ,42 ABONNEMENTEN: PDM 25,-- SDU 1674,70 KvK 26,14 KNJV ( ) 302,-- Internet Provider 60,69 Breakthrough 58, ,45 BULLETIN: - voorjaar ,65 - najaar , ,25 PHOENIX: editie Nr. 57 (april 09) 1721,86 editie Nr. 58 (nov. 09) 1721, ,72 PORTO-KOSTEN Frankeringen 490,31 Incasso s 996, ,18 BANK-KOSTEN 139,10 LEDENVERGADERINGEN: Koperen Kop Hoge Veluwe (18 april 09) > accommodatie 2155,40 > entree 453,60 > attenties 152, ,45 Ecodrome Zwolle (14 nov. 09) > accommodatie 1752,18 > attenties 19, , ,58 KAMPIOENSCHAPPEN: Prijsgelden 970,-- Materialen 273,76 Jurering 232,75 Verzekering 138,28 Attenties 380, ,61 WEBSITE: Bouw 175,-- Onderhoud ( ) 750, ,-- BETALINGEN VOOR WORKSHOPS 2009: 3448,32 DIVERSEN: Restitutie 20,-- Aanschaf materiaal 69,73 Verzendkosten 100,-- Contributie ETF , ,73 TOTAAL UITGAVEN 23391,36 + TOTAAL INKOMSTEN 23369,07 SALDI per Giro-rekening /- 226,26 - Kas 203, , ,07

11 DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS BALANS SALDI per 31 december 2009: Giro-rekening /- 226,26 Workshoprekening ,07 Kas 203, ,78 VORDERINGEN per 31 december 2009: Contributies 09: 13 x = 975,-- +. TOTAAL BATEN 2009: 1517,78 TOTAAL LASTEN 2009: ---,-- -. RESULTAAT 2009: 1517,78-9 -

12 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS FINANCIËEL OVERZICHT 2009 WORKSHOPS INKOMSTEN UITGAVEN SALDO per : - Giro-rekening ,87 INSCHRIJFGELDEN: 2009 I Leden 3975,-- Niet-leden 3000, , II Leden 1950,-- Niet-leden 4600, , ,-- REISKOSTEN BEGELEIDERS: WS I 308,24 WS II 279, ,82 MATERIALEN: WS I 3022,06 WS II 846, ,87 ACCOMMODATIE: WS I 5039,75 WS II 3960, ,75 VERKOOP MATERIALEN: Skeletten 255,-- Looimiddelen 93, ,-- DIVERSEN: Verzekering 149,44 Bankkosten 51,25 Terugboeking NVP 1119, ,36 + DIVERSEN: Contributies NVP 150,-- TOTAAL UITGAVEN 14776,80 SALDO per Giro-rekening ,07 + TOTAAL INKOMSTEN 15341, ,

13 DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS BEGROTING RESULTAAT 2009: 1517,78 INKOMSTEN: Contributies: 215 x 75, ,-- Verkoop boeken 200,-- Verkoop lunchbonnen ledenvergaderingen 1200,-- Inschrijfgelden kampioenschap 750,-- Inschrijfgelden e.d. workshops 14500,-- Verkoop cons.krt. + materiaal workshops 2500,-- Advertenties Phoenix 500, ,--. Totaal Baten: 37292,78 UITGAVEN: Bestuurskosten 4500,-- Juridische en notariële kosten 1500,-- Verzekeringen 500,-- Abonnementen 2200,-- Bulletin 500,-- Phoenix 3500,-- Porto-kosten 1500,-- Bankkosten 200,-- NVP-website 500,-- Ledenvergaderingen 6000,-- Workshops (Accomm. + verzorging) 10000,-- Workshops (Mat. + inventaris + admi) 5000,-- Afdracht ETF ( 5,-- per NVP-lid, -aspirantlid) 1025,-- + Totaal lasten: 36925,-- Reserve: 367,

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2010

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2010 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2010 Secretariaat: Jan van Hout Leerlooiersgilde 6 1671 LT Medemblik E-mail: prepareren@live.com Beste collega s Hoewel er haast een bescheiden

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2011

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2011 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF NAJAAR 2011 Secretariaat: Jan van Hout Leerlooiersgilde 6 1671 LT Medemblik E-mail: prepareren@live.com Beste collega s, Deze Nieuwsbrief bereikt u veel

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2011

NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2011 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2011 Secretariaat: Jan van Hout Leerlooiersgilde 6 1671 LT Medemblik E-mail: prepareren@live.com Texel, laat u niet verleiden. Beste collega

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 MAART 2014 Plaats: UWC Maastricht, Discusworp 65, 6225XP, Maastricht Aanvang vergadering: 15:00 Copyright

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving

Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Huishoudelijk Reglement van IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Amersfoort en Omgeving Artikel 1 Leden en Donateurs (zie afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1. Behalve gewone leden, ereleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo

Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart Spoorweg Sportvereniging Venlo Huishoudelijk Reglement. Ingaande 19 maart 1999. Spoorweg Sportvereniging Venlo (artikel 01 t/m 33) (2 e wijziging ingaande 22 maart 2002) (3 e wijziging ingaande 26 maart 2004) (art.4a) (4 e wijziging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda

1. Openen, mededelingen, vaststellen agenda Notulen algemene ledenvergadering Algemeen Datum: dinsdag 2 oktober 2012 Locatie: Tijd: Notulist: Aanwezig: Afwezig: Basisschool de Klimop Mr. Treubstraat 3 2982 VN Ridderkerk 19.45 21.30 uur S. Oudijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

nummer 53!!!!! Februari 2015 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Middagprogramma (zie toelichting)

nummer 53!!!!! Februari 2015 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Middagprogramma (zie toelichting) Nieuwsbrief nummer 53!!!!! Februari 2015 z Agenda z Algemene Ledenvergadering VCI 11.15 uur ontvangst met koffie 11.30 uur aanvang van de vergadering Concept-agenda Het bestuur nodigt de leden en genodigden

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam

Jaarboek 2014. Afdeling Zaandam Jaarboek 2014 Afdeling Zaandam 1 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING Locatie: Buurthuis De Poelenburcht, Weerpad 1a, 1504 NX ZAANDAM Datum: maandag 20 april 2015 Aanvang: 19:30 uur 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013.

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013. Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht Algemene ledenvergadering 11 mei 2013. Agenda van de Algemene ledenvergadering Te houden in het Verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 Agenda 5. KNHS Kring Midden Limburg financiële zaken 6. Jaarverslag 2013 7. Bestuursverkiezing 8. Evaluatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

VR'IENDENNIEUWS. Secretariaat: Schepenstraat 71, 3039 NC JAARVERSLAG OVER 1983 VAN DE SECRETARIS - PENNINGMEESTER

VR'IENDENNIEUWS. Secretariaat: Schepenstraat 71, 3039 NC JAARVERSLAG OVER 1983 VAN DE SECRETARIS - PENNINGMEESTER VR'IENDENNIEUWS -------------------------- Mededelingen un de IJ Vereniging Vrienden van Blijdorp" Secretariaat: Schepenstraat 71, 3039 NC ROTTERDAM. maart 1984 6e jaargang - no. 2 JAARVERSLAG OVER 1983

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie