NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010"

Transcriptie

1 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2010 Secretariaat: Jan van Hout Leerlooiersgilde LT Medemblik

2 Beste collega s Hoewel noch de weersomstandigheden, noch de kalender dit doen vermoeden bij het samenstellen van deze Nieuwsbrief: de voorjaarsvergadering staat alweer voor de deur. Hopelijk is het weer tegen die tijd wat beter. Deze keer geen voorjaarsvergadering in een natuurpark of dierentuin maar in een museum waar we nog niet eerder waren: het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten in Noord Brabant. Een wat ongebruikelijke samenvoeging: de weerslag van eeuwen klokkengieten gecombineerd met een natuurhistorische collectie. Het is zeker de moeite waard om eens te aanschouwen hoeveel internationaal erkend vakmanschap aanwezig is in Asten als het op klokkengieten aankomt. Velen van ons zullen ook geïnteresseerd zijn in het biologische deel van het museum en ook daar is genoeg te zien. Er is een vijftal afdelingen: Fossielen ( walvissen in De Peel ), Reptielen/Amfibieën/Vissen, Insectarium, Vogels en Zoogdieren. Sinds kort is er een compleet skelet van een mammoet te bezichtigen. Het middaggedeelte zal geopend worden door de heer Dirk Hekman met een uitgebreide demonstratie van het prepareren van trofeekoppen van Afrikaans wild. Na de theepauze geeft Jacques Driebergen een vervolg aan de serie bijdragen waarin de leden aan het woord komen over zichzelf en hun belangstellingen en expertises. Pim Lollinga ging hem vooraf op de vorige voorjaarsvergadering. Eind maart vindt het lang verwachte torenbezoek aan Naturalis plaats, een korte impressie van dit bezoek zal gegeven worden. Het sluitstuk van deze dag vormt de bijdrage van Chris Walen over het prepareren van walvisskeletten. Chris is één van de zeer weinigen met ervaring in het skeletteren van deze moeilijke diergroep. Het programma wordt tegen vieren afgesloten zodat nog tijd besteed kan worden aan het bezichtigen van het museum. Tot de 10 e april, het bestuur. Chris Walen in actie - 1 -

3 Onze voorjaarsvergadering vindt plaats in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten in Asten op 10 april. We zullen vergaderen in de Filmzolder. Bereikbaarheid Adres: Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten. auto Asten ligt aan de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Het museum bevindt zich bij de rode markering A op onderstaand kaartje. Het laatste gedeelte van de route is voorzien van borden die naar het museum verwijzen. openbaar vervoer bus: Asten heeft een goede busverbinding met Eindhoven en Helmond. U dient bus 20 te nemen en vervolgens uit te stappen bij de halte Missiehuis. Voor een gedetailleerde routebeschrijving met het busvervoer kunt u terecht op de volgende sites: 9292OV, Hermes trein: De snelste manier om met het openbaar vervoer in Asten te komen is het nemen van de trein naar station Helmond en vervolgens bus 20 naar Asten te nemen. De aansluiting tussen deze twee is redelijk en u hoeft nooit langer dan 20 minuten te wachten. Voor een gedetailleerde routebeschrijving met de trein kunt u het best terecht op de volgende site: 9292OV Toegang Op vertoon van uw geldige lidmaatschapskaart 2010 krijgt u gratis toegang tot het museum. Standhouders De firma Bouten zal vertegenwoordigd zijn met een stand met allerhande prepareer materiaal

4 Programma ledenvergadering zaterdag 10 april hr Ontvangst met koffie en thee Melden bij de bestuurstafel, tekenen van de presentielijsten en afhalen van uw Phoenix. Lunchbonnen à 10.- voor leden en 12.- voor niet-leden en introducés zijn verkrijgbaar bij de penningmeester hr Huishoudelijk gedeelte Agenda: 1 Opening door de voorzitter - huishoudelijke mededelingen - bericht van verhindering - voorstellen introducés 2 Notulen vorige ledenvergadering (zie elders in deze Nieuwsbrief) 3 Bestuurszaken - punten naar aanleiding van de vorige vergadering - bestuursmutaties, rooster van aftreden (zie elders in deze Nieuwsbrief) - secretariaatszaken - financiële zaken; verslag controle door kascommissie (zie overzichten elders in deze Nieuwsbrief) - website 4 Wetgeving 5 Workshops 6 ETF 7 Volgende ledenvergadering 8 Rondvraag 9 Sluiting huishoudelijk gedeelte hr Middagprogramma hr lunch hr demo trofeekoppen Afrikaans wild Dirk Hekman hr pauze hr preparateur en verzamelaar Jacques Driebergen hr korte impressie torenbezoek Naturalis hr het prepareren van walvisskeletten Chris Walen hr sluiting vergadering, gelegenheid tot bezoek aan het museum en de museumtuinen (open tot hr) - 3 -

5 Notulen vorige ledenvergadering Notulen van de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs gehouden op 14 november 2009 in Ecodrome Zwolle. De vergadering werd bezocht door de volgende mensen (N.B. weergegeven zijn alleen degenen die de presentielijst tekenden): W. Andela, K. Arends, R. van As, K. Baltus, E. Bargeman, H. ter Beest, E. van den Berg, J. van den Berg, J. Bontan, J. Boomsluiter, W. Boot, L. Bouten, M. Bouten, E. Bouwman, P. van den Brand, C. Breeschoten, Th. Breeschoten, B. van den Broek, R. de Buysere, A. van Dijk, W. van Dijk, G. van Dodewaard, J. Driebergen, M. van den Ende, F. Essers, R. Formanek, A. Godijn, H. Groen, J. Hagens, R. Hamer, Chr. Hamstra, H. Hoogeveen, J. van Hout, H. de Jong, E. Kamphuis, J. Kevenaar, M. Kramer, M. van Leeuwen, F. van Lent, G. van Lent, I. Leupen, M. Lindeman, B. van Lohuizen, T. Louwen, E. Mans, M. Mans-van der Ven, W. Meijer, H. Monteiro, H. Reijn, G. de Roon, H. Schaeffer, J. van Schendel, G. Scholten, J. Schouten, R. Simons, P. Spannenburg, D. Speleman, P. Staffeleu, A. Toxopeus, A. Veenendaal, W. in t Velt, M. van Viegen, K. Visser, J. de Visser, J. Visser, J. Vos, R. Way, J. Zantinge, E. van Zoelen. Bericht van verhindering ontvingen wij van: W. den Broeder, A. Veenendaal, I. Leupen, W. Hofman, H. Vliegers, B. Panjer, B. Ras. Introducés: B. Amersfoort, A. van den Berg, G. de Boer, J. van Dijk, I. Dijkman, I. Eckhart, E. Hamer, B. Henstra, H. Hertogh, Ch. Keppel, J. Kevenaar, A. Koesveld, K. Kruize, V. Leestmans, Lindeman sr., E. Mans, R. Massing, M. Mekers, N. van Nunen, A. van Raaij, S. Schletten, L. Speleman, L. Steenbeek, T. Tabber, T. Voskamp. 1 Opening De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen hartelijk welkom. Alle aanwezigen wordt gewezen op de inschrijftafel waar de lunchbonnen te koop zijn, en waar tevens de uitrijmunten te verkrijgen zijn. De Phoenix wordt dit keer pas aan het einde van de vergadering verstrekt omdat hierin de uitslagen van de NK Prepareren 2009 staan afgedrukt. 2 Notulen vorige ledenvergadering De notulen van de vorige ledenvergadering gehouden op worden goedgekeurd. 3 Bestuurszaken Punten naar aanleiding van de vorige vergadering: Wanneer is de rondleiding in de toren van Naturalis? Het bestuur is in gesprek geweest met Naturalis hierover. Helaas werden er aan het bezoek hoge kosten verbonden. We proberen nu via P. Staffeleu een afspraak te maken. Het bezoek zal op een doordeweekse dag gaan plaatsvinden. Secretariaatszaken ingekomen stukken: - Aankondiging prepareerdemo s in Artis: 25 juli, 8 en 15 augustus. - Bericht afscheid Jan Oosterhof, Woldhuis Apeldoorn, NVP workshoplocatie. - LNV: Antwoorden op door de NVP gestelde vragen (zie verder Wetgeving). - Een aantal klachten van particulieren over levertijden en kwaliteit van het prepareerwerk. - LNV: aankondiging wijziging wetgeving i.v.m. prepareervergunning. (zie verder Wetgeving). verenigingsgegevens: Huidig ledental: aspirant-leden aspirant-vergunninghouders 18 - leden 9 - lid-vergunninghouders

6 - donateurs ereleden 1 Opzeggingen in 2009 per Aanmeldingen (aanmeldingen ) Royementen (door ledenvergadering 18 april 2009) Masterpunten 52 personen NVP-erkenningen 26 personen Perpareerexamens: Theorie-examen Stichting F&F-wet Examens 8 personen geslaagd (van 9) voorjaar personen geslaagd (van 13) najaar 2009 financiële zaken Verslag kascommissie (J. Vos, P. Grobben, R. Simons): 2 e controle na kleine omissie voorjaar 2009, verslag goedgekeurd, decharge penningmeester. Contributies: betalingsachterstand 2008: 2 leden; betalingsachterstand 2009: 11 leden. Met 8 personen afspraken gemaakt m.b.t. administratie. N.B.: inkomstenderving van 2 x 70,-- 140,-- inkomstenderving van 11 x 75,-- 825,-- Prijzengeld NK prepareren 2009: 940,-- website Het ledengedeelte is vanaf vandaag actief. Inlogcode en wachtwoord zijn aan te vragen via: Het wachtwoord kan nadien door de gebruiker zelf gewijzigd worden. Als uw adres verkeerd staat vermeld op de website kun u een met de juiste gegevens sturen naar: 4 Wetgeving Van is de natuurwetgeving geëvalueerd. Hierbij heeft de NVP bij meerdere gelegenheden haar standpunten ingebracht. In juli 2008 is de kabinetsreactie op de evaluatie aan de Tweede Kamer gezonden. De conclusies van de evaluatie en de kabinetsreactie daarop zijn neergelegd in het rapport Over wetten van de natuur, Evaluatie van de natuurwetgeving: bevindingen en beleidsconclusies. Het streven is om een integrale Natuurwet tot stand te brengen, waarin geïntegreerd zijn: de F&F-wet, de Natuurbeschermingswet, en de Boswet. (De complete tekst over de nieuwe wetgeving kunt u vinden in het ledengedeelte onder het kopje wetgeving ). Vragen naar aanleiding van de informatie over de nieuwe Natuurwet en Wet Dieren: Wat wordt het verschil tussen vergunninghouder en preparateur? De vergunning vervalt en daarmee ook de vergunninghouder. Er zal worden gesproken over degene die de prepareerwerkzaamheden uitvoert. Wat is er over de vervoersverklaring bekend? LNV is misschien van plan deze te veranderen. Is een in het buitenland behaald diploma of behaalde vergunning in Nederland geldig? In verband met de Richtlijn erkenning EG-beroepskwalificaties heeft een aanpassing van de F&F-wet plaatsgevonden m.b.t. de Regeling erkenning Jachtexamen en Preparateursexamen. Een buitenlandse preparateur die in Nederland komt werken, moet een erkenning van zijn bekwaamheid als preparateur aanvragen. D.w.z. dat hij zijn buitenlandse diploma s of vaardigheden moet laten toetsen. Wordt dit goedgekeurd, dan geldt de erkenning als een Nederlands preparateursdiploma. Kunnen de brieven en andere correspondentie naar LNV worden ingezien? Van belangrijke zaken kunnen samenvattingen worden nagelezen in het ledengedeelte van de website. Mogen soorten die nu verboden zijn om te prepareren straks wel worden geprepareerd? Het aantal art. 8-soorten wordt zeer waarschijnlijk teruggebracht

7 5 Workshop 19 oktober jl. werd voor de 19 e keer een workshop gehouden. Er waren minder aanmeldingen dan de vorige keren. Desondanks was het een zeer geslaagd weekend. De aankondiging voor de volgende workshops gaat voortaan via de website; voornamelijk om de kosten van het drukken van de aanmeldingsformulieren naar beneden te brengen. De nieuwe bedrijfsleider van Het Woldhuis heet Thijs Schoemaker. De kosten van de maaltijden zijn omhoog gegaan en hierdoor wordt de prijs van de workshopweekenden ook aangepast naar boven. De prijzen worden 200 euro voor leden en 250 euro voor niet-leden. De consumptiekaart zal 10 euro gaan kosten. Nieuwe data zijn: 5 t/m 7 maart en 1 t/m 3 oktober ETF De nieuwe statuten voor de ETF zijn klaar en kunnen worden ingezien tijdens de Europese Kampioenschappen Prepareren 2010 in Longarone. De EK Prepareren wordt dit jaar gehouden van t/m 2-05 in Longarone, Italië. De werkgroep Kampioenschappen van de ETF heeft geholpen met het organiseren, en tevens een fraaie brochure uitgegeven over de EK. Deze is te verkrijgen bij Leon Bouten. Leon kan uw stukken voor de kampioenschappen mee naar Italië nemen; de uiterste inleverdatum is 10 april Het inschrijfgeld kunt u via onze secretaris/penningmeester Jan van Hout betalen, dit scheelt weer wat papierwerk! 7 Volgende ledenvergadering De volgende ledenvergadering zal zijn op 10 april Een locatie volgt nog. 8 Rondvraag Han Monteiro: Hoe moet de vervoersverklaring die kan worden gedownload van de NVP site worden gebruikt? De vervoersverklaring is een officieel politiedocument en geen NVP document. Het gedownloade formulier kan niet voor officiele doeleinden worden gebruikt en dient slechts als voorbeeld. De politie moet een mutatie maken en zelf een kopie in het archief bewaren. Frans Essers: Bij de EK Prepareren wordt het inschrijfgeld lager naarmate je meer inzendingen instuurt. Kan dit ook bij de NK Prepareren? Het bestuur zal hier over nadenken zenden juryleden ook preparaten in?` Ja, dit gebeurt ook bij de EK Prepareren `is het volgend NVP jubileum in 2010? Dit is pas in 2011 G.J. de Roon: Hoe is de staat van de statuten en het huishoudelijk reglement? Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, en de voltooiing daarvan is bijna gereed. Op de voorjaarsvergadering van 2010 kan het bestuur hier meer over vertellen. (naam vraagsteller niet bekend): In de folder van een WBE staat dat alleen de politie of jachtopzichter dode dieren mag oprapen. Wat klopt hiervan? Dieren die vallen onder de Valwildregeling mag je niet zomaar oprapen. Dit mag alleen een jachtopzichter of politieagent doen. Jij kunt als vinder dan wel een valwildverklaring aanvragen om het dier onder je te hebben. 9 Sluiting huishoudelijk gedeelte Het huishoudelijk gedeelte wordt gesloten om Bestuursmutaties, rooster van aftreden Op dit moment bestaat het bestuur van de NVP uit de volgende personen: - Eelco Bouwman (voorzitter) - Arjan van Dijk - Jan van Hout (secretaris-penningmeester) - Walter in t Velt - Erik Bargeman - Rick Way - Leon Bouten - 6 -

8 Het rooster van aftreden is als volgt: - Arjan van Dijk aftredend en herkiesbaar - Jan van Hout aftredend en herkiesbaar Het bestuur stelt voor om de aftredende en herkiesbare leden te herbenoemen. Leden van de NVP kunnen zich aanmelden als kandidaat voor de vervulling van deze vacatures. Hun schriftelijke aanmelding dient, voorzien van 10 handtekeningen van NVP-leden, uiterlijk 1 week voor de aanstaande ledenvergadering van 10 april 2010 te zijn ontvangen op het secretariaat. Financieel jaarverslag en begroting - 7 -

9 Doorlopende agenda 2010 april 26 t/m mei 5 European Taxidermy Championships Longarone, Italië oktober 1-3 workshop najaar Woldhuis, Apeldoorn 2011 maart 4-6 workshop voorjaar Woldhuis, Apeldoorn april 16 voorjaarsvergadering oktober 7-9 workshop najaar Woldhuis, Apeldoorn november 13 najaarsvergadering = 2010!!! World Taxidermy Championships Salzburg, Oostenrijk

10 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS FINANCIËEL OVERZICHT 2009 INKOMSTEN SALDI per : - Giro-rekening ,54 - Kas 107, ,05 CONTRIBUTIES: , , (halfjaar) 115, ,-- LEDENVERGADERINGEN: 2009-I Koperen Kop (april) 704, II Ecodrome (nov.) 914, ,-- KAMPIOENSCHAPPEN - Inschrijfgelden 1165,-- DIVERSEN - Overboeking Workshops 1119,67 - Abonnement Phoenix 21,50 - Advertenties Phoenix 300,-- - Verhuur 30,-- - Boekjes Wetgeving e.d. 286, ,17 INKOMSTEN VOOR WORKSHOPS - Inschrijfgelden 790,-- - Verkoop prepareersets 660,-- - Verkoop materialen 647,65 - Verkoop cons. kaarten 1035, ,85 UITGAVEN BESTUUR: Administratie & Bureau 467,57 Vergaderingen 1847,10 Reiskosten 1148,88 Verzekeringen 241, ,42 ABONNEMENTEN: PDM 25,-- SDU 1674,70 KvK 26,14 KNJV ( ) 302,-- Internet Provider 60,69 Breakthrough 58, ,45 BULLETIN: - voorjaar ,65 - najaar , ,25 PHOENIX: editie Nr. 57 (april 09) 1721,86 editie Nr. 58 (nov. 09) 1721, ,72 PORTO-KOSTEN Frankeringen 490,31 Incasso s 996, ,18 BANK-KOSTEN 139,10 LEDENVERGADERINGEN: Koperen Kop Hoge Veluwe (18 april 09) > accommodatie 2155,40 > entree 453,60 > attenties 152, ,45 Ecodrome Zwolle (14 nov. 09) > accommodatie 1752,18 > attenties 19, , ,58 KAMPIOENSCHAPPEN: Prijsgelden 970,-- Materialen 273,76 Jurering 232,75 Verzekering 138,28 Attenties 380, ,61 WEBSITE: Bouw 175,-- Onderhoud ( ) 750, ,-- BETALINGEN VOOR WORKSHOPS 2009: 3448,32 DIVERSEN: Restitutie 20,-- Aanschaf materiaal 69,73 Verzendkosten 100,-- Contributie ETF , ,73 TOTAAL UITGAVEN 23391,36 + TOTAAL INKOMSTEN 23369,07 SALDI per Giro-rekening /- 226,26 - Kas 203, , ,07

11 DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS BALANS SALDI per 31 december 2009: Giro-rekening /- 226,26 Workshoprekening ,07 Kas 203, ,78 VORDERINGEN per 31 december 2009: Contributies 09: 13 x = 975,-- +. TOTAAL BATEN 2009: 1517,78 TOTAAL LASTEN 2009: ---,-- -. RESULTAAT 2009: 1517,78-9 -

12 NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS FINANCIËEL OVERZICHT 2009 WORKSHOPS INKOMSTEN UITGAVEN SALDO per : - Giro-rekening ,87 INSCHRIJFGELDEN: 2009 I Leden 3975,-- Niet-leden 3000, , II Leden 1950,-- Niet-leden 4600, , ,-- REISKOSTEN BEGELEIDERS: WS I 308,24 WS II 279, ,82 MATERIALEN: WS I 3022,06 WS II 846, ,87 ACCOMMODATIE: WS I 5039,75 WS II 3960, ,75 VERKOOP MATERIALEN: Skeletten 255,-- Looimiddelen 93, ,-- DIVERSEN: Verzekering 149,44 Bankkosten 51,25 Terugboeking NVP 1119, ,36 + DIVERSEN: Contributies NVP 150,-- TOTAAL UITGAVEN 14776,80 SALDO per Giro-rekening ,07 + TOTAAL INKOMSTEN 15341, ,

13 DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PREPARATEURS BEGROTING RESULTAAT 2009: 1517,78 INKOMSTEN: Contributies: 215 x 75, ,-- Verkoop boeken 200,-- Verkoop lunchbonnen ledenvergaderingen 1200,-- Inschrijfgelden kampioenschap 750,-- Inschrijfgelden e.d. workshops 14500,-- Verkoop cons.krt. + materiaal workshops 2500,-- Advertenties Phoenix 500, ,--. Totaal Baten: 37292,78 UITGAVEN: Bestuurskosten 4500,-- Juridische en notariële kosten 1500,-- Verzekeringen 500,-- Abonnementen 2200,-- Bulletin 500,-- Phoenix 3500,-- Porto-kosten 1500,-- Bankkosten 200,-- NVP-website 500,-- Ledenvergaderingen 6000,-- Workshops (Accomm. + verzorging) 10000,-- Workshops (Mat. + inventaris + admi) 5000,-- Afdracht ETF ( 5,-- per NVP-lid, -aspirantlid) 1025,-- + Totaal lasten: 36925,-- Reserve: 367,

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten

VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten VERSLAG van de tweede ledenvergadering van de SCIPIO Gebruikersvereniging d.d. 14 november 2007, gehouden in de Aker te Putten De volgende kerken/gemeentes waren vertegenwoordigd (zie ook presentielijst):

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland.

Nadere informatie

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps COLOFON Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar Tekst Petra Mandos Illustraties Marc Camps Met dank aan Johan Couwenberg, Miek van Dongen (Zet Brabant), Ans Gijsbers, Ronald

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon 24

Inhoudsopgave. Colofon 24 Inhoudsopgave 1. Van de voorzitter 2 2. JFN Update 5 2.1 Postex 2013 5 2.2 Dag van de Jeugdfilatelie 2014 7 2.2.1 Filamarathon 2014 8 2.2.2 Mijn favoriete postzegel 10 2.2.3 Regels voor de verzorging 10

Nadere informatie

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010

WINDFO. Nieuwsbrief van de. westfriese WINDMOLEN coöperatie. 25e jaargang nummer 1 september 2010 WINDFO Nieuwsbrief van de westfriese WINDMOLEN coöperatie 25e jaargang nummer 1 september 2010 COLOFON De WINDFO is de nieuwsbrief van de Westfriese Windmolencoöperatie U.A. Papiermolen 30 1622 KV Hoorn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Bestuur COVS Hondsrug e.o.

Bestuur COVS Hondsrug e.o. Bestuur COVS Hondsrug e.o. DRAAIBOEK SECRETARIAAT COVS-GROEP versie HON / JL / 95.075 d.d. 28 maart 1995 Secretaris Jan Lahuis De Mulderij 128 7772 HK Hardenberg Tel.: 0523 26 01 36 Fax.: 0523 27 2799

Nadere informatie