Bij- en nascholing. Public & Occupational Health Keuzeonderwijs In-company en maatwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij- en nascholing. Public & Occupational Health 2014. Keuzeonderwijs In-company en maatwerk"

Transcriptie

1 Bij- en nascholing Public & Occupational Health 2014 Keuzeonderwijs In-company en maatwerk Al ruim 10 jaar hét toonaangevende instituut voor postacademisch en post-hbo onderwijs op het snijvlak van maatschappij, arbeid en gezondheid!

2 Nieuwe kansen voor professionalisering Bent u werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid of de publieke gezondheid? En wilt u uw innovatieve en kritisch vermogen versterken en daarmee ook de professionaliteit van uw organisatie? Volg dan onderwijs bij de NSP, een gedegen opleidingsinstituut met een breed georiënteerd onderwijsaanbod op academisch en post-hbo niveau. Een overzicht van de ste NSP bij- en nascholing in 2014 vindt u in deze brochure. Wat willen professionals en werkgevers? In 2013 peilde de NSP de behoefte aan bij- en nascholing. Uit dit onderzoek bleek dat onze deelnemers zich graag informeren over e ontwikkelingen op hun eigen vakgebied, vaak ingegeven door overheidsbeleid en wetenschap. Nam u ook aan dit onderzoek deel? Uw feedback hebben wij verwerkt in onze bij- en nascholing in Naast onze toppers kunt u ook kiezen uit meer dan 20 e modulen. Zo zijn er veel e modulen voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Forensisch geneeskundigen kunnen in 2014 deelnemen aan enkele korte updates rond specifieke thema s. Voor arboprofessionals zijn er modulen over het meten van mentaal werk vermogen, audiometrie en de oudere werknemer. Spijker uw communicatieve vaardigheden bij en neem deel aan e modulen als Debatteren en mondeling argumenteren, Werken met tolken en Oplossingsgericht werken. Bekijk ons complete aanbod op de volgende pagina s en op Voor wie? De NSP heeft een compleet opleidings- en trainingspakket voor professionals werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid en de publieke gezondheid. In deze brochure zijn deze werkterreinen voor het gemak afgekort tot (Occupational Health) en (Public Health). Op het terrein van werken onder andere bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Op het terrein van werken artsen, beleidsadviseurs, epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programmacoördinatoren, projectleiders én praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Wilt u weten of een module voor u geschikt is? Kijk op Nieuwe locatie en uitstekende faciliteiten Al meer dan 10 jaar biedt de NSP meerjarige opleidingen én kortere bij- en nascholing. Als landelijk scholingsinstituut hechten wij waarde aan goede bereikbaarheid, uitstekende faciliteiten en werken wij graag in de nabijheid van diverse netwerkpartners. Vóór 2014 verhuist de NSP naar een e locatie in Utrecht met moderne onderwijszalen. Voor veel deelnemers aan NSP onderwijs betekent dit een verbetering van de bereikbaarheid vanuit alle delen van het land, met het OV en de auto. Drs. Sanne Rengelink (links), opleidingsmanager bij- en nascholing en dr. Petrien Uniken Venema, directeur NSP 2

3 Inhoudsopgave Het volgende overzicht is geordend op thema. Bezoek voor uitgebreide en actuele informatie per module en een beschrijving voor welke beroepsgroepen en/of functies het onderwijs geschikt is. Gezondheidsbeleid 4 Modulen onder andere over strategie, e-health, ethiek en preventie. Management en organisatie 5 Onderwerpen als arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, implementeren, veranderen, project- en procesmanagement en ondernemerschap. Opleiders van aios sociale geneeskunde Trainingen en terugkomdagen voor opleiders van aios sociale geneeskunde. Professionele vaardigheden 7 Modulen over adviesvaardigheden, motiverende gespreksvoering, personal branding, communiceren over risico s in de media en schrijfvaardigheid. Evidence based practice en onderzoeksvaardigheden 9 Modulen over epidemiologie, evidence based practice en het opzetten en uitvoeren van een onderzoekstraject. Jeugdgezondheidszorg 10 Een scala aan vaardigheidstrainingen en begeleiding binnen de JGZ. Forensische geneeskunde Keuze uit lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en kindermishandeling. Indicatie en advies 13 Thema s op het gebied van sociaal medische advisering. Infectieziektebestrijding 14 Diverse modulen op het gebied van infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld over diagnostiek, outbreak management, soa-bestrijding en reizigersadvisering. Gezondheid en werk 1 Een scala aan modulen over bijvoorbeeld astma en OPD, het bewegingsapparaat, hoofdpijn, psychische gezondheid en ADHD, alle in relatie tot arbeid. Stoppen met roken 20 Scholing in het begeleiden van cliënten in het stoppen met roken. Specials 21 Summerschools, symposia en buitenlandreizen. Verklaring bij de onderwijstabel pag anmeds: het relatieve aandeel van elk competentiegebied uit het anmeds raamwerk. Voor artsen &P Medisch handelen ommunicatie Samenwerking Organisatie en financiering Maatschappelijk handelen en preventie Kennis en wetenschap Professionaliteit en kwaliteit Voor verpleegkundigen &P Vakinhoudelijk handelen ommunicatie Samenwerking Organisatie Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Professionaliteit en kwaliteit Bij- en nascholing Public & Occupational Health

4 anmeds Gezondheidsbeleid Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid Bent u beleidsmaker, projectleider, afdelingsmanager, arts of onderzoeker? Leer hoe u veringen in de publieke gezondheid kunt borgen en beheren door evaluatie, kwaliteitscycli en verbeterprojecten. M&G do 13 en 27 mrt, 3 en 24 april, 8 en 22 mei en 5 juni Utrecht &P Beïnvloeden van gezondheidsgedrag ompacte en complete module waarin alle modellen aan bod komen die gezondheidsgedrag beïnvloeden. Inclusief het leren hanteren van beïnvloedingsstrategieën. HA ma 24 mrt, 19 en 2 mei Utrecht &P De praktijk van gezond werken Module voor adviseurs arbeid en gezondheid. Wat zijn de ste ontwikkelingen in het vak, hoe past u thema s als het e werken, e-health en duurzame inzetbaarheid toe? BG vr 24 en 31 jan, 14 feb en 21 mrt Utrecht &P De werkvelden van de algemene gezondheidszorg Verken de verschillende werkterreinen van de algemene gezondheidszorg en ontdek overeenkomsten en verschillen tussen de werkvelden. ma, 13 en 20 jan Utrecht Health system research Overzichtsmodule waarin u de gezondheidszorgsystemen in andere landen leert kennen en vergelijken. Wat kunt u toepassen in uw eigen werk? M&G do 1, 23 en 30 jan en feb Utrecht Introductie E-health E-health biedt geweldige kansen voor de gezondheidszorg. Nieuwsgierig? Met deze module bent u in één keer op de hoogte van de ste ontwikkelingen en ontdekt u hoe u e-health inzet in uw eigen werk. HA 395 di 20 mei Utrecht Kansen en effectiviteit van preventie Wat zijn de trends in gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie? Maak kennis met verschillende instrumenten van preventie en bepaal zelf de bruikbaarheid. M&G vr 7, 14 en 28 nov, do 4 en vr 5, en 19 dec Utrecht &P Ontwikkelen van integraal gezondheidsmanagement (IGM) Leer over de ste ontwikkelingen en thema s van gezondheidsmanagement. U krijgt bouwstenen aangereikt om een visie te ontwikkelen op IGM. Uw praktijkcase is gericht op ontwerpen van een praktisch beleidsadvies. Ook versterkt u vaardigheden als strategisch beleidsontwikkelaar. BG vr 5, 19 en 2 sep, 3 en 10 okt Utrecht Over gewicht Overgewicht aanpakken? Volg eerst deze module en leer wat (te beïnvloeden) oorzaken zijn van overgewicht en wat succesfactoren zijn in de (preventieve) aanpak. M&G HA di 4 en nov Utrecht &P Strategie en beleid in de publieke gezondheid Leer acteren in het complexe veld van de publieke gezondheid! In deze module maakt u een krachtenveldanalyse en ontwikkelt u een slimme strategie voor een integrale aanpak van gezondheid. M&G do 13 en vr 28 mrt, do 17 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni Utrecht &P 4

5 Verkenning van de publieke gezondheidszorg anmeds Prettig kennis te maken met de publieke gezondheidszorg! Verken de organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma s in de publieke gezondheidszorg en reflecteer op uw eigen rol als professional. ma 15, 22 en 29 sep Utrecht Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen Welke actuele (internationale) ontwikkelingen spelen nu in de publieke gezondheids(zorg)? Leer wetenschappelijke kennis over gezondheid, gezondheidsmaten en impact te gebruiken. do 4 en vr 5,, 19 en 2 sep, 3, 10 en do 30 okt Utrecht &P M&G Ambitie in de publieke gezondheid? In de tweejarig (deeltijd) Master of Public Health volgt u uniek onderwijs over de publieke gezondheid waarin u praktijk, beleid en onderzoek combineert. U kunt wetenschappelijke kennis integreren en vertalen naar veranderingen en veringen in beleid en praktijk. U leert werken in het politieke en professionele krachtenveld in en buiten de publieke gezondheidszorg. De losse modulen zijn verspreid in deze brochure opgenomen. Inspiratie en energie De M volgde ik naast een fulltime baan. Een behoorlijke opgave? Welnee, het gaf me juist inspiratie en energie. De M daagde me uit om boven mezelf uit te stijgen. De verschillende puzzelstukjes pasten tijdens de opleiding steeds beter in elkaar. Mijn verwachting kwam uit: de opgedane kennis en vaardigheden hebben mijn professioneel denken en handelen vergroot. Het werken vanuit de -visie sluit goed aan bij mijn huidige opdracht als projectleider transitie jeugdzorg. Anke de Vries, senior beleidsmedewerker samenlevingszaken, Gemeente Drachten Smallingerland* Management en organisatie Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht Handige module als u snel en goed wilt worden bijgespijkerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, jurisprudentie en de ste ontwikkelingen. Uiteraard toegepast op uw werk. 900 di 20 mei en 3 juni Utrecht &P Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid en Gezondheid U wilt weten wat de juridische haken en ogen zijn van uw advies? Verbreed uw kennis over relevante wetgeving over arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, arbowetgeving, civielrechtelijke aansprakelijkheid en gezondheidsrecht. Hobéon SKO geaccrediteerd vr 31 okt, 7, 14 en 28 nov en dec (datum rechtbankbezoek in overleg) Utrecht Implementeren: kunst en kunde U heeft een instrument, werkwijze of richtlijn? In deze module maakt u een implementatieplan en leert u de kneepjes van succesvol implementeren. di 15 en wo 1 april Utrecht Integraal veren in de publieke gezondheid Pittige en prikkelende module waarin u leert om een integrale vering in de publieke gezondheid te regisseren, door te voeren en te evalueren. M&G do 4 en sep, 2 en 30 okt, 13 en 27 nov, 11 dec Utrecht Bij- en nascholing Public & Occupational Health

6 Projectmanagement Vergroot uw vaardigheden als projectleider en ontdek hoe u projecten planmatig aanpakt. U stelt een projectvoorstel op en maakt kennis met hulpmiddelen om projecten slim te managen. 1 vr 25 april, do en 2 juni Utrecht 2 do 25 sep, 9 okt en nov Utrecht Publiek-private samenwerking in de praktijk anmeds Bent u ondernemend en op zoek naar e kansen? Volg deze module en haal meer uit de publiek-private samenwerking! ma 17 en 31 mrt en 23 juni Utrecht Veranderen, samenwerken en procesmanagement Loopt u aan tegen weerstand, gebrek aan motivatie en andere prioriteiten in een samenwerkingsverband? Ontdek de valkuilen in het samenwerkingsproces, leer meer sturing geven en scherp meteen uw vaardigheden aan. Succes verzekerd! di 4 en nov Utrecht Veranderkunde Adviseert u over het implementeren van een vering rondom arbeid & gezondheid? In deze module komen uw advies- en veranderkundige vaardigheden bij elkaar. U analyseert een eigen praktijkcase. Na afloop weet u hoe u een theoretisch onderbouwde keuze maakt voor een veranderkundige interventie. vr 4 en 11 april, 9, 1 en 23 mei, juni Utrecht HA M&G HA BG Opleiders van aios sociale geneeskunde Training opleiders van aios sociale geneeskunde Wordt u binnenkort opleider van een aios? Met deze driedaagse training verwerft u de benodigde kennis en vaardigheden om daarmee een goede start te kunnen maken. 1 do feb, 20 mrt en 10 april Utrecht 2 di 1 en 30 sep en 28 okt Utrecht Didactische scholing voor opleiders van aios sociale geneeskunde En aantal dagen waaruit u er één dag kiest om samen met andere opleiders uw didactische vaardigheden aan te scherpen en e mogelijkheden te ontdekken. 1 do 20 mei Zwolle 2 do juni Utrecht 3 do 9 okt Utrecht Kies een medische vervolgopleiding bij NSP! Bedrijfsgeneeskunde Verzekeringsgeneeskunde Eerste fase Maatschappij & Gezondheid met keuze uit de profielen: Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Forensische Geneeskunde Tuberculosebestrijding Medische Milieukunde Beleid & Advies of medische indicatiestelling en advisering Tweede fase Maatschappij & Gezondheid De medische vervolgopleidingen zijn competentiegericht en combineren onderwijs bij de NSP met praktijkopleiding. Deze opleidingen zijn bedoeld voor (basis-)artsen met BIG registratie, die tenminste 50% per week werkzaam zijn op het betreffende werkterrein.

7 Professionele vaardigheden anmeds oachingsvaardigheden voor professionals U wilt managers, medewerkers en cliënten coachend benaderen? Meet uzelf een coachende werkstijl aan met deze korte en krachtige training. 895 wo 9 en 23 april Utrecht &P onflicthantering en omgaan met agressie Ontdek uw eigen stijl van handelen bij (belangen-) tegenstelling! In twee dagen leert u assertiever onderhandelen en de-escaleren bij conflicten en (verbale) agressie. HA wo 1 en 8 okt Utrecht Debatteren en mondeling argumenteren Vergroot in één dag uw mondelinge vaardigheden: leer debatteren en een beleidsstelling verdedigen of juist aanvallen aan de hand van een duidelijke argumentatiestructuur. di 22 april Utrecht Etnische diversiteit in uw praktijk Hoe houdt u rekening met de culturele en etnische achtergrond van een cliënt? In deze module gaat u aan de slag met thema s als gezondheid en ziektebeleving. Verbeter uw competenties zoals interculturele gespreksvoering! Hobéon SKO geaccrediteerd. HA ma 17 nov en 1 dec Utrecht Je werkdruk de baas! Druk, druk, druk? Blijf uw werkdruk de baas en houd plezier in uw werk. Met veel handige inzichten en tools. di mrt Utrecht Leer uzelf beter kennen via MBTI Wat voor karaktertype bent u volgens MBTI? Maak kennis met de persoonlijkheidstypologieën van Jung en verbeter de samenwerking en communicatie met uw cliënt of collega di 4 en 11 mrt Amersfoort 2 ma 10 en 17 nov Amersfoort Lobbyen en netwerken Leer invloed uitoefenen in de public en occupational health met lobbyen. Maak een lobbyplan, bepaal de timing van een actie en maak optimaal gebruik van al uw netwerken. wo 14 en 21 mei Utrecht Mensen met een gebruiksaanwijzing Moeilijk mens of moeizame communicatie? Leer waar het een probleem in de communicatie betreft, een situatie waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uitoefenen en waar het een probleem betreft gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt. 875 di 1 en 30 sep Eindhoven Motiverende gespreksvoering in de public health Interpersoonlijke gespreksvoering blijkt de sleutel tot succes als u mensen wilt stimuleren tot gezond gedrag. Oefen gesprekstechnieken en help de ander om te komen tot een innerlijk verankerd besluit, dat stand houdt ondanks twijfel en teleurstelling. 925 ma 7 en 14 april Utrecht Oplossingsgericht werken Eindelijk de kans om in één dag vaardig te worden in oplossingsgericht werken. wo 25 juni Utrecht Bij- en nascholing Public & Occupational Health

8 Personal branding en sociale media anmeds De schroom voorbij: zet uzelf op de kaart. Een intensieve kennismaking met persoonlijke marketing en het gebruik van social media. do 20 nov Utrecht Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie Hoe gaat u met de pers om bij een (dreigende) crisissituatie zoals Moerdijk. U leert hoe u in deze omstandigheden doeltreffend communiceert met de media en uw boodschap helder en effectief voor het voetlicht brengt. di 3 en do 5 juni Utrecht Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning Intensief traject waarin u investeert in uw persoonlijk functioneren en uw effectiviteit. U stelt een uitdagend project in uw werk centraal en onderzoekt daarbij uw persoonlijke knelpunten en kerndilemma s van de public health. wo dec 2013, 15 jan, 5 feb, 5 en 2 mrt, 1 april, 14 mei, juni en 3 sep Utrecht Professioneel presenteren Presenteren kun je leren. Na afloop van deze module draait u uw hand niet meer om voor een aansprekende, interactieve presentatie. di en wo 19 mrt Utrecht RET en mindfulness, korte cognitief-gedragstherapeutische interventies Leer de principes van RET en mindfulness kennen en ontdek het effect van deze vormen van gedragstherapie. ma 29 sep en 27 okt Utrecht Schrijfvaardigheid en argumentatie De kracht van een aansprekende tekst? Begin met de kernboodschap. En zo krijgt u meer tips in deze module voor het schrijven van een (beleids)notitie, final paper en artikel. 1 vr 25 april, do en 2 juni Utrecht 2 do 25 sep, 9 okt en nov Utrecht Training Adviesvaardigheden Hoe zorgt u als adviseur dat uw adviezen worden opgevolgd? Volg deze driedaagse training en leer de theorie en praktijk van succesvol adviseren. 1 wo 15 jan, 5 feb en mrt Utrecht 2 di en 20 mei en 24 juni Utrecht Training individuele leefstijl interventies liënten helpen om hun leefstijl te veranderen? In deze tweedaagse module krijgt u zowel de kennis als de praktische vaardigheden om gezondheidsgedrag te beïnvloeden. di 3 en 17 juni Utrecht Training motiverend re-integreren Let them do the sweating! Een intensieve, uiterst praktische en inmiddels zeer gewaardeerde training in effectieve reïntegratie. ma 3 en 17 nov Utrecht M&G BG HA M&G HA M&G BG BG

9 Waarderend onderzoeken in de sociale geneeskunde? anmeds Verken de methodiek van Appreciative Inquiry oftewel waarderend onderzoeken. Onderzoek óf en hoe u deze positieve benadering kunt toepassen binnen uw sociaal geneeskundige praktijk. ma 8 dec Utrecht Weerstand begrijpen en ombuigen Weerstand tegen uw advies over een veranderingsproces? Leer de blokkades en impasses begrijpen en buig ze om in precies de goede richting! di 17 en wo juni Utrecht Werken met tolken Leer beter gebruik te maken van een tolk om zo een geslaagd gesprek te voeren met uw cliënt. Hiermee overbrugt u niet alleen de taalbarrière, maar kunt u ook beter inspelen op mogelijke culturele misverstanden. vr 28 mrt Utrecht HA Evidence based practice en onderzoeksvaardigheden Inleiding kwalitatief onderzoek Bekwaam u in de techniek van kwalitatief onderzoek! In deze module leert u hoe u een kwalitatief onderzoek opzet en hoe u de gegevens systematisch analyseert. do 9, 1 en 23 jan Utrecht &P Inleiding kwantitatief onderzoek U heeft een onderzoekidee? Vertaal uw vraag naar een onderzoekbare vraagstelling. In deze module maakt u een heldere onderzoeksopzet voor een epidemiologisch, kwantitatief onderzoek. Na deze module beslist u of u het onderzoek ook daadwerkelijk uitvoert do 30 jan, en 13 feb, mrt Utrecht Kennismaken met evidence based practice (EBP) Een basistraining om met succes evidence based te werken. U leert waar u kunt zoeken. Het waarderen van gevonden evidence komt globaal aan bod. Hobéon SKO geaccrediteerd di 28 jan Utrecht 2 di 23 sep Utrecht Toepassen van evidence based practice (EBP) Een praktisch vervolg op Kennismaken met evidence based practice. Hoe gebruikt u relevante wetenschappelijke zoekmachines? U leert wetenschappelijke artikelen te beoordelen op hun bewijskracht en we gaan in op de mogelijkheden van systematische reviews. Kortom: u leert de EBP werkwijze goed toepassen wo 1 en 29 okt, 3 en 17 dec (dag 3 en 4 van uur) Utrecht Onderbouwen en onderzoeken U bent adviseur in arbeid & gezondheid? Leer goed onderbouwen en onderzoeken in deze compacte module. Na afloop heeft u een gedegen basis om onderzoek te interpreteren en te gebruiken. BG vr 13, 20, 27 juni en 4 juli Utrecht Summercourse: Epidemiologie; wat kan ik er mee? Maak kennis met de basisbegrippen uit de epidemiologie en biostatistiek én leer ze toepassen in uw eigen praktijk. Ook vakliteratuur beoordeelt u daarna beter. Intensief programma op een prachtige locatie in Drenthe wo 20 t/m vr 22 aug Zweeloo Bij- en nascholing Public & Occupational Health

10 Jeugdgezondheidszorg anmeds Beleidsnotitie schrijven in de JGZ Wilt u een advies schrijven met een heldere vraag, duidelijke argumenten en een logische structuur? Leer tijdens deze module hoe u dit kunt doen. JGZ di 1 april Utrecht De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid Interactieve module voor jeugdartsen die zich bezig houden met verzuimbeleid. Hoe lang is ziekteverzuim veroorloofd bij bijvoorbeeld buikpijn, ADHD of anorexia? Hoe voert u een verzuimgesprek met jongeren en ouders? JGZ en 25 mrt en 3 juni & stage april/mei Utrecht &P De jeugdarts als wijkarts; van wijkgegevens tot beleidsadvies Verzamel, analyseer en interpreteer gegevens over uw eigen wijk, buurt of gemeente en krijg inzicht in de gezondheidssituatie van uw doelgroep. U leert op basis van dit profiel passende adviezen opstellen voor uw organisatie en/of gemeente. JGZ di en 20 mei Utrecht &P Krachtig en met effect opereren in de transitie Jeugd Leer hoe u zich effectief kunt bewegen in het jeugddomein. Krijg zicht op het krachtenveld in uw gemeente en zet beïnvloedingsstrategieën in om de toegevoegde waarde van de JGZ krachtig voor het voetlicht te brengen. JGZ di 28 jan en 4 feb Utrecht &P Pluis - niet pluis U leert in de frontoffice van de JGZ pluis van niet pluis onderscheiden en adequaat verwijzen naar uw jeugdarts. Deze 5-daagse module is zeer geschikt om in-company uit te voeren, afgestemd op uw wensen. Data en locatie in overleg. JGZ 30 in-company Psychopathologie bij kinderen Leer hoe u de meest voorkomende psychopathologie bij kinderen en jeugdigen herkent. En hoe u ouders, jeugdigen en school hierover adequaat adviseert en effectief verwijst. JGZ di 27 en wo 28 mei Utrecht Rol jeugdarts bij passend onderwijs Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de jeugdarts vaker geconfronteerd met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op de gewone basisschool. Maak kennis met handelingsgerichte diagnostiek zoals deze in het onderwijs wordt ingezet en leer hoe u uw consultvoering en verslaglegging hierop aansluit. JGZ di 22 april Utrecht Skills in werkveld JGZ 0-4 Werkt u als arts met 4-19 jarigen? Volg deze module als u praktische skills wilt leren om onderzoeken en screenings bij 0-4 jarigen uit te kunnen voeren. JGZ wo 2 april Utrecht Skills in werkveld JGZ 4-19 Werkt u als arts met 0-4 jarigen? Volg deze module als u praktische skills wilt leren om onderzoeken en screenings bij 4-19 jarigen uit te kunnen voeren. JGZ wo 2 april Utrecht 10

11 anmeds Versterken van de kracht van ouders en jongeren in de spreekkamer van de JGZ Hoe kunt u als jeugdarts of -verpleegkundige ontzorgen, normaliseren, ouders en jongeren versterken in hun kracht en tegelijkertijd gezondheidsbedreigingen signaleren? En ingrijpen als dat nodig is? Maak kennis en oefen met gespreksmodellen om uw consultvoering transformatie-proof uit te voeren. di 11 feb, en 25 mrt Utrecht Weerstanden in de jeugdgezondheidszorg De transitie Jeugd, veranderende rollen en taken van artsen en verpleegkundigen en bezuinigingen roepen soms weerstanden op. Leer hoe u effectiever omgaat met deze weerstanden bij bepaalde personen of groepen in uw organisatie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor uw eigen gedragsstijl? di 15 april Utrecht Klinische besluitvorming binnen de jeugdgezondheidszorg Klinisch redeneren en dit klinisch besluitvormingsproces toepassen in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Dát leert u in deze module. ma 17 en 31 mrt, 7 en di 22 april, en ma mei Utrecht Ontwikkeling 0-4 jaar Verdiep u in de normale en afwijkende lichamelijke psychosociale groei en ontwikkeling van 0 tot en met 4 jarigen. Verbeter uw vermogen om risico s te signalen. ma en 13 jan en 10 mrt Utrecht Ontwikkeling 5-19 jaar U leert over de normale en afwijkende lichamelijke psychosociale groei en ontwikkeling van 5 tot en met 19 jarigen en over het signaleren van risico s. ma, 20 en 27 jan, 10 feb en 10 mrt Utrecht Een ogenblik voor het oog Oogafwijkingen bij kinderen beter leren opsporen. Dat kan met deze handige module voor artsen en JGZ verpleegkundigen die willen leren werken volgens het landelijk VOV protocol. ma okt Utrecht Train de trainer workshop voor visus-aandachtsfunctionarissen Vergroot uw vaardigheden in het begeleiden van aios JGZ en of JGZ professionals bij het uitvoeren van het VOV onderzoek en wordt gecertificeerd Visus Aandachtsfunctionaris. do 9 okt Utrecht Praktijktraining VOV (Vroegtijdig onderkennen van visuele stoornissen) In-company training on the job voor artsen en verpleegkundigen die de VOV-methode op de eigen praktijklocatie in de vingers willen krijgen. Kan 100% op maat worden gemaakt. JGZ JGZ JGZ JGZ Geef ambitie de ruimte en volg een verpleegkundige vervolgopleiding Ambitieuze verpleegkundigen die een HBO-verpleegkunde opleiding hebben afgerond en/of op dat niveau werken kunnen bij de NSP terecht voor de: Opleiding Jeugdverpleegkundige in de JGZ Opleiding Sociaal verpleegkundige AGZ Deelnemers (willen) werken binnen de publieke gezondheidszorg of hun functioneren binnen de GGD of JGZ-organisatie optimaliseren. Tijdens de opleiding leren zij hoe zij in het complexe werkveld optimaal samenwerken met ketenpartners en hoe zij cliënten helpen gezonder te leven. Ook leren ze hoe zij hun positie als verpleegkundige versterken. De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN en bestaat uit modulen die ook los gevolgd kunnen worden. Bij- en nascholing Public & Occupational Health

12 Forensische geneeskunde anmeds Arrestantenzorg Verdiep u in de organisatie van de arrestantenzorg, de positie van de forensisch arts als behandelaar dan wel adviseur, acute ziekten, infectieziekten, verslavingszorg en psychiatrie, vooral met het oog op de bijzondere populatie die in politiecellen terechtkomt. FG HA , 10, 17 en 24 sep, 1 en 8 okt Utrecht Forensische geneeskunde: introductie en organisatie Hoe is de forensische geneeskunde in Nederland georganiseerd? Met deze module bent u snel en goed op de hoogte van het wettelijk kader en taken en positie van de forensisch arts. FG HA , 22 en 29 jan en 5 feb Utrecht &P Kindermishandeling en de NODO-procedure Hoe herkent u verschillende vormen van kindermishandeling (inclusief zedendelicten)? Hoe werkt de lijkschouw bij de NODO-procedure? Aan bod komen ook bijzondere aspecten van de schouw bij minderjarigen. FG HA wo 4, 11, en 25 juni Utrecht Letsels en zedendelicten Verwerf meer kennis over zedenonderzoek en bijzondere letsels zoals schot- en steekwonden. Herken de mate van geweldinwerking op het menselijk lichaam en oefen het maken van een letselverklaring. FG HA do, 25 sep, 2 okt, en 13 nov Utrecht Lijkschouw basis Basismodule voor artsen die een lijkschouw willen uitvoeren. Het uitvoeren van de forensische lijkschouw, postmortale verschijnselen, wezenlijke begrippen als aard van overlijden en doodsoorzaak komen uitgebreid aan bod, evenals de juridische en de administratieve kant van de lijkschouw. FG HA feb,, 19 en 2 mrt, 2 en 9 april Utrecht &P Lijkschouw: bijzondere situaties Hoe verloopt een lijkschouw in bijzondere situaties, zoals overlijden na een medische ingreep, in de cel en sterfgevallen waarvoor een aparte wettelijke regeling is, zoals bij euthanasie, orgaandonatie en zwangerschapsafbreking? Vervolg op Lijkschouw basis. FG HA , 14, 21 en 28 mei Utrecht &P Psychiatrie in de cel Een forensisch arts heeft in zijn werk veel te maken met psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen, het gebruik van drugs (alcohol, opiaten, XT, cocaïne, GHB) en verslavingsproblematiek. Verdiep u in symptomen, pathofysiologie, etiologie, risico s en behandeling en verwijzing. FG vr 1 mei Utrecht &P Medische risico s van body packing, GHB en XT Weet u welke risico s drugskoeriers en drugsgebruikers lopen en hoe u die kunt onderkennen? Volg deze module en uw kennis is weer up-to-date. FG vr 24 jan Utrecht &P Sporenonderzoek en forensische technieken Maak kennis met forensische technieken en onderzoeken (dactyloscopie, sporenonderzoek en identificatiemethoden), DNA-sporenbemonstering, toxicologie, wegenverkeerswet en forensische archeologie. FG HA okt, 5,, 19 en 2 nov Utrecht Update forensische lijkschouw Voorbij is de tijd van de lijkschouw met de handen op de rug. Er vindt nu niet alleen een eenvoudig lichamelijk onderzoek plaats, maar ook technologische middelen en laboratoriumonderzoek worden ingezet. FG HA vr 31 okt Utrecht &P

13 Update Letselspreekuur anmeds Steeds vaker organiseren Forensisch Medisch Diensten (GGD-en) een letselspreekuur. Naast eenvoudig lichamelijk onderzoek worden technologische middelen (crimelite, fotografie) ingezet. Letseldatering via diverse fysische of biochemische methoden is een belangrijke ontwikkeling binnen deze kerntaak van een eerstelijns forensisch arts. Update uw kennis van deze e technieken. vr dec Utrecht &P Update NODO-procedure In 2011 ging de procedure Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak van start. In het begin was er meer dan eens sprake van trial and error, naderhand is de procedure aangepast. U bespreekt aanpassingen en problemen waarop behandelend artsen, forensisch artsen en NODO-artsen zijn gestuit. vr 14 mrt Utrecht &P FG HA FG HA Indicatie en advies Participatiewet Deze wet vervangt de wet werk en bijstand. Leer samen met andere professionals een advies geven op basis van deze e wet. I&A do 27 nov, 4 en 11 dec Utrecht &P Sociaal medische advisering in het kader van de AWBZ Weet in welk kader de AWBZ nog een belangrijke rol speelt bij de sociaal medische advisering en leer hierbij de actuele wetgeving en jurisprudentie toepassen. I&A di 7 en 28 okt en 11 nov Utrecht &P Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo Leer op een gestructureerde en professionele wijze de actuele wetgeving en jurisprudentie toepassen bij de sociaal medische advisering in het kader van de Wmo. I&A do 13, 20 en 27 mrt, di 1 april en do 10 april Utrecht &P Verdiepende bij- en nascholing medische advisering Verbeter uw actuele kennis over de jurisprudentie op het gebied van (sociaal) medische advisering. U oefent onder andere aan de hand van casuïstiek en discussieert over juridische vraagstukken. I&A do sep Utrecht Volg de GAGS opleiding! (Opleiding tot Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen) De GAGS beoordeelt de risico s voor de gezondheid voor de bevolking en de hulpverleners tijdens incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en adviseert zowel over acute maatregelen als over lange termijn risico s. Het cursorisch programma en de praktijkopleiding rondt u in twee jaar af. In het derde jaar draait u schaduw piket in een voor- en achterwacht constructie. Deze opleiding is bedoeld voor artsen M&G, profiel MMK en gezondheids- of biomedische wetenschappers met aandachtsgebieden epidemiologie, toxicologie en arbeidshygiëne. Zie Bij- en nascholing Public & Occupational Health

14 Infectieziektebestrijding anmeds Basisprincipes infectieziektebestrijding Verdiep uw kennis over de basisprincipes van infectieziektebestrijding om uw professionaliteit te vergroten. IZB HA di 21 en 28 jan Utrecht Globalisering van de infectieziektebestrijding Verdiep u in de infectieziektebestrijding binnen en buiten Europa. Wat is het effect hiervan op de Nederlandse bestrijding van infectieziekten? M&G BG HA di 17 en 24 juni Utrecht &P Infectieziekten; van cel tot melding Maak kennis met de keten van infectieziektebestrijding: van cel en transmissieketen tot bron- en contactopsporing en surveillance. Handige verdiepingsmodule voor verpleegkundigen! ma 27 jan, di 11 feb, di 11 en ma 17 mrt Utrecht Outbreakmanagement Een (dreigende) outbreak van infectieziekten managen? Volg deze module en ontdek dat het kan! Alle facetten van het managen komen aan bod aan de hand van veel casuïstiek. M&G BG HA wo 29 okt en 5, en 19 nov Utrecht &P Outbreakonderzoek Outbreaks komen altijd onverwacht. In deze module doorloopt u aan de hand van casestudies, afgewisseld met theorie, het onderzoekstraject van enkele outbreaks (klein en groot). IZB BG HA di en 25 mrt, 8 en 15 april Utrecht &P Outbreakonderzoek: dataverzameling en -analyse Word in korte tijd vaardig in de epidemiologische stappen van outbreakonderzoek: data-invoer en -bewerking, basale analyse en interpretatie bij relatief kleine outbreaks. IZB do 9 okt Utrecht Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht Na afloop kent u de belangrijkste begrippenkaders in de risicocommunicatie en bent u op de hoogte van de verschillende actoren en hun rol hierbij. M&G HA di 13 en do 15 mei Utrecht Geïntegreerd onderwijsaanbod op het gebied van de seksuele gezondheid en de soa-bestrijding De e regeling Aanvullende seksuele gezondheidszorg zorgt voor integratie van de aanvullende curatieve soa-bestrijding en de aanvullende seksualiteits - hulp verlening. Deze heeft geleid tot een herziening van de opleidingseisen voor artsen en verpleegkundigen. Vanwege deze ontwikkeling biedt de NSP geheel onderwijs voor deze doelgroepen. Dit in samenwerking met Soa Aids Nederland en GGD Amsterdam en in overleg met vertegenwoordigers uit het veld. Het verde onderwijs staat vanaf eind 2013 op 14

15 Vaccins; mogelijkheden en de weerbarstige praktijk Leer meer over de basisprincipes van vaccineren, de verschillende vaccinstrategieën, e ontwikkelingen en het belang van succesvol communiceren naar de doelgroep. Voor artsen die praktijkervaring hebben met vaccineren. di 28 okt, 4 en nov en 2 dec Utrecht Verdiepingscyclus infectieziekten anmeds Verdiep u tijdens deze interactieve cyclus in de achtergronden van micro-organismen en andere relevante thema s in de infectieziektebestrijding. U oefent om de laatste wetenschappelijke inzichten en beleid te verbinden en direct toe te passen in uw praktijk. 1 di 1 april Utrecht 2 di 10 juni Utrecht 3 di 9 dec Utrecht Zoönosen Leer de wereld van zoönosen beter kennen, zodat u eventuele gezondheidsrisco s beter kunt duiden en erover kunt adviseren. di 4 en 11 feb Utrecht &P Soa: theorie en achtergronden voor doktersassistenten Vergroot uw kennis over soa en oefen vaardigheden in het gebruik van triagesystemen. vr 28 mrt en 4 april Utrecht Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen Handige module voor artsen die optimaal willen leren omgaan met protocollen en het organiseren en uitvoeren van een reizigersspreekuur. Verdiep u in de epidemiologie van gezondheidsrisico s en het gedrag van reizigers. LR geaccrediteerd. di 2, 9, 1, 23 en 30 sep en 7 okt Utrecht Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Hoe organiseert u een reizigersspreekuur? Welke infectieziekten kunnen mensen op reis oplopen? Hoe worden de LR protocollen gehanteerd? Na deze module weet u hoe u mensen betrouwbaar advies geeft. 1 do 13 mrt Rotterdam 2 do 20 nov Utrecht M&G BG HA M&G BG HA M&G BG RZP IZB BG HA RZP Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen Praktijkgerichte module waarin u inzicht krijgt in de achtergronden van de belangrijkste infectieziekten op reis. Er wordt ingegaan op immuniseren, adviseren en malariaprofylaxe. U krijgt praktische informatie over de organisatie van een reizigersspreekuur. LR geaccrediteerd. HA 1 do 13 en vr 14 mrt Rotterdam 2 do 20 en vr 21 mrt Utrecht Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen Praktijkgerichte module waarin u leert om reizigers persoonlijk advies te geven en te beoordelen in welke gevallen consultatie van een arts nodig is. LR geaccrediteerd ma 10 feb, 10 en 31 mrt, 7 april, 1 en 8 sep Utrecht Nascholingscarrousel voor reizigersgeneeskundig artsen U leert meer over complexe onderwerpen belangrijk voor de reizigersadvisering. Georganiseerd in samenwerking met de Afdeling Viroscience van het Erasmus M. Accreditatie is aangevraagd bij het LR. Tuberculose, arbovirussen en immuunsuppressie do 17 april Rotterdam Reizigersdiarree, parasitaire infecties en ziek terug uit de tropen do 25 sep Rotterdam IZB BG IZB BG Bij- en nascholing Public & Occupational Health

16 Bij- en nascholingscyclus voor de reizigersgeneeskundig arts en reizigersverpleegkundige LR accreditatie wordt aangevraagd. anmeds Actueel thema reizigersadvisering Verdiep uw kennis over een actueel thema in de reizigersadvisering. do dec Utrecht Hoogteziekte, duiken en medische aspecten van het reizen per vliegtuig Gaat een reiziger vliegen, duiken of een berg beklimmen? Zorg dat uw advies op maat is voor het reizen onder deze bijzondere omstandigheden. do 20 mrt Utrecht Vaccinatie bij immuungecompromitteerden en bijwerkingen van vaccins Update uw kennis van het immuunsysteem en de werking van vaccins. Verbeter ook uw communicatie over de bijwerkingen van vaccins. do 30 okt Utrecht IZB HA BG BG IZB HA BG IZB HA Bij- en nascholingscyclus voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Medische risico s van vliegreizen en hadj-gangers Voorkom medische problemen aan boord van een vliegtuig en stuur Hadj-gangers goed voorbereid op reis. Hoe? Dat leert u in deze module! vr juni Utrecht Reizigersdiarree, hepatitis A&B en buiktyfus Verdiep uw kennis over een aantal faeco-oraal overgebrachte aandoeningen. vr dec Utrecht Tbc, malaria en rabiës Leer meer over de achtergronden van TB, malaria en rabiës. Verdiep uw kennis en verbeter uw adviezen. vr 7 feb Utrecht RZP RZP RZP Gezondheid en werk Astma en OPD Vergroot uw actuele kennis over astma en OPD. Volg deze module, oefen in het stellen van een diagnose en leer werken met de Richtlijn Astma en OPD. U doet bij uzelf een longfunctieonderzoek en leert dit beoordelen. U oefent het geven van re-integratieadviezen. 450 di 13 mei Utrecht Audiometrie in de arbodienst U bent in één dag weer op de hoogte van recente ontwikkelingen en in staat audiogrammen te interpreteren en te waarderen. BG vr 14 nov Utrecht Autisme en werk Er is steeds meer bekend over autisme spectrumstoornissen. Na deze module bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heeft u kennis gemaakt met een praktische arbeidsbegeleidingsmethode. Hobéon SKO geaccrediteerd. di 25 nov Utrecht 1

17 Basismodule Bouw Branche aanbod! Noodzakelijk voor bedrijfsartsen die werkzaam zijn voor de bedrijfstak Bouw of dit als werkterrein willen ontginnen. Na afloop kunt u als bedrijfsarts keuringen verrichten voor bouwbedrijven als u werkt onder verantwoordelijkheid van een door Arbouw gecontracteerde arbodienst. 1 2 anmeds di mrt en 8 april Bouw & Infra Park Harderwijk di 9 sep en 7 okt Bouw & Infra Park Harderwijk Basistraining bedrijfsarts oncologie Verdiep u in gespecialiseerde ketenzorg oncologie voor optimale begeleiding van (ex-)kankerpatiënten in relatie tot arbeid. Leer meer over klinische aspecten van oncologie en de multidisciplinaire aanpak in het begeleiden van kankerpatiënten. ma mei, 2 en 30 juni, 15 sep en 3 nov Utrecht hronische zieken aan het werk! Krijg meer inzicht in de prognose en belastbaarheid van patiënten met reuma of nierschade. Kunt u als professional een rol spelen in het participatiegedrag en de empowerment van chronisch zieken? do 4 dec Utrecht &P linic bewegingsapparaat Update uw praktijkkennis en oefen lichamelijk onderzoek van de arm, schouder, nek, rug, knie en enkel. Interventies conform de richtlijnen, diverse behandelvormen, prognoses en de relatie met arbeid staan centraal. ma 17 en 24 mrt Amsterdam De oudere werknemer Tussen leeftijd en werkvermogen zit een complex verband. Na deze module weet u precies hoe het zit. vr 31 okt Utrecht Diabetes en werk Diabetes is een veelvoorkomende chronische ziekte die grote invloed heeft op de belastbaarheid. Ontdek de mogelijkheden om mensen met diabetes aan het werk te krijgen en te houden! vr 7 feb Utrecht Epilepsie en werk Hoe belastbaar zijn mensen met epilepsie? In deze module ontdekt u de ste inzichten. do 30 jan Utrecht Fysieke belasting en advisering Adviseert u over interventies om aandoeningen aan het bewegingsapparaat te voorkomen? Hoe bepaalt u of een aandoening komt door werk of door persoonsgebonden risico s? En in welke mate? Module met practicum fysieke belasting. Hobéon SKO geaccrediteerd. do 2 okt Utrecht BG BG Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden. Welke inschatting van risico s kunt u maken ten aanzien van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke interventiemogelijkheden heeft u? di 11 feb Utrecht 2 ma 22 sep Zwolle &P Hart en werk Leer op verantwoorde wijze omgaan met werknemers na een hartincident. Hoe begeleidt u hen, hoe objectiveert u de belastbaarheid in relatie tot werk en wanneer biedt u welke begeleiding? U krijgt inzicht in de NVAB Richtlijn over ischemische hartziekten. BG di 24 juni Utrecht 2 di nov Utrecht Bij- en nascholing Public & Occupational Health

18 Hoofdpijn, arbeid en verzuim anmeds Leer meer over de verschillende soorten hoofdpijn, diagnose en behandelingsmogelijkheden en de invloed op arbeid en verzuim. wo 29 jan Utrecht Horen en gehoord worden U krijgt een volledig overzicht van de meest voorkomende ziektebeelden; de bijbehorende beperkingen maar vooral de bijbehorende mogelijkheden tot re-integratie/participatie in het arbeidsproces voor slechthorenden. do 30 okt St. Michielsgestel Huid en werk Wilt u meer leren over preventie, behandeling, interventies op het werk en begeleiding van werknemers met een (beroeps)huidaandoening? Oefen in deze module diagnostiek en advies conform de NVAB Richtlijn contacteczeem. wo 7 mei Utrecht Infectieziekten en arbeid Leer meer over preventie, diagnostiek en outbreak van infectieziekten per branche: voor bedrijfsartsen, dierenartsen en arboprofessionals bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, het onderwijs, de agrarische sector en groenvoorziening. ma 7 en 14 april Utrecht &P Interpretatie van labuitslagen bij keuringen en periodiek medisch onderzoek Wilt u in één dag uw kennis van recente ontwikkelingen actualiseren? Na afloop kunt u resultaten van biometrie interpreteren en vaststellen of de uitvoering van de aangevraagde biometrie correct is uitgevoerd. vr 7 nov Utrecht Kanker: moeheid en andere gevolgen voor werk U krijgt meer zicht op de invloed van moeheid na kanker op de belastbaarheid van uw cliënt. U breidt uw eigen begeleidings- en beoordelingsrepertoire uit. ma 8 en 22 sep Utrecht Keurige keuringen Aanstellingskeuring, preventief medisch onderzoek (PMO) en intrede onderzoek: de leidraden en de richtlijnen zijn bekend, maar hoe past u ze toe? Wat zijn de laatste ontwikkelingen vanuit het Kenniscentrum Medische Keuringen? Hoe komt u tot een onderbouwd advies? Dat leert u in deze praktische module. vr 23 mei Utrecht Meten van werkvermogen Wat kan een werknemer nog? Vergroot in één dag uw inzicht in objectiveerbare methodieken als FE, WAI en vitaliteitscans. wo 1 okt Amsterdam Opfrissen richtlijn psychische problemen Korte en deels filevrije module om uw kennis en vaardigheden van de NVAB Richtlijn psychische problemen te updaten. do 3 en 24 april Utrecht Opfrissen van de verzekeringsgeneeskundige rapportages Verbeter als verzekeringsarts de schriftelijke onderbouwing van uw beslissingen. U scherpt uw argumentatie aan en u leert juridische en communicatieve valkuilen in uw rapportages vermijden. wo 24 sep Utrecht IZB BG HA BG BG VG

19 anmeds Ploegendienst: gezondheid en veiligheid Arbeid op ongewone tijden doorbreekt het slaap/waak ritme en leidt gemakkelijk tot gezondheidsrisico s en -klachten Hoe kunt u als arboprofessional vroegtijdig problemen signaleren en actie ondernemen? Dat ontdekt u in deze module. 400 ma 14 april Utrecht Slaap en arbeid Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties en belastbaarheid. Vergroot uw inzicht en ontdek welke behandelingen mogelijk zijn. 455 do 17 april Utrecht SOLK en somatoforme stoornissen; beoordelen en begeleiden Regelmatig wordt een gevoel van machteloosheid of ergernis beschreven bij confrontatie met mensen met SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten). Is het mogelijk mensen met dergelijke problematiek actief, systematisch en proces- dan wel tijdscontingent te begeleiden? Ontwikkel praktische skills. 425 ma 31 mrt Utrecht Spoedeisende hulp en AED in bedrijf Dé kans om weer echt te dokteren! Kom in actie en leer volgens de ste richtlijnen en protocollen systematisch en verantwoord eerste hulp verlenen, reanimeren en omgaan met de AED. Hoe houdt u het hoofd koel en toont u professionele meerwaarde bij een ongeval op het werk? wo mrt Utrecht 2 wo nov Zwolle &P Straling en werk Met de kernramp in Japan in het geheugen, de opmars van de mobiele telefoons, tablets, detectiepoortjes, toegangspas- en streepjescodelezers, zendmasten, laser en UV, is dit hét moment om uw kennis over straling op te frissen. BG M&G 395 di 25 mrt Utrecht &P Transportgeneeskunde Doet u keuringen, of werkt u voor transportbedrijven (goederen- of personenvervoer) over de weg, het spoor, het water of door de lucht? Na dit minisymposium kunt u state of the art adviseren voor specifieke keuringen of het opzetten van PMO. BG HA 250 (2 dagdelen), 150 (één dagdeel) di 15 april Utrecht &P Omscholen tot arts M&G, bedrijfsarts of verzekeringsarts Bent u al geregistreerd in een specialisme en ambieert u binnen de sociale geneeskunde een specialisatie? Volg dan als zij-instromer de medische vervolgopleiding bij de NSP. De zij-instromer is een specialist die een andere (sociaal geneeskundige) specialisatie ambieert waarbinnen hij/zij al enige tijd werkzaam is. Op grond van ervaring en competenties wordt een individueel programma opgesteld. Voor meer informatie over de voorwaarden voor zij-instroom, neemt u contact op met de NSP. Bij- en nascholing Public & Occupational Health

20 Van mentaal werkvermogen naar werk anmeds Wilt u meer zicht op het complexe verband tussen mentaal werkvermogen en concrete arbeidsmogelijkheden? Volgt u dan deze door Hobéon SKO geaccrediteerde dag. do 24 april Utrecht Verslaving en werk Leer meer over verslavingsproblematiek op de werkplek, juridische aspecten, preventie en uw rol als arts en professional, het implementeren van efficiënt en doeltreffend verslavingsbeleid en effectief begeleiden bij het stoppen met problematisch gebruik. vr 4 en 11 april Eindhoven &P Werkadviseur bouwnijverheid U leert op praktische wijze, individu- en oplossingsgericht adviseren over werkaanpassingen, (bron) maatregelen en gebruik van PBM. U kwalificeert zich hiermee als Werkadviseur Bouw als u werkt onder verantwoordelijkheid van een door Arbouw gecontracteerde arbodienst. di 1, 23 en 30 sep, 4 en 25 nov Amersfoort / Harderwijk Werken met ADHD ADHD-kinderen worden volwassen, en dan? Volg deze praktische module en leer de symptomen herkennen en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen. do nov Zwolle JGZ Leergang Adviseur Arbeid & Gezondheid Eenjarige (deeltijd)opleiding op academisch niveau waarin deelnemers zich inhoudelijk, strategisch én adviesvaardig kunnen ontwikkelen en versterken bij het: adviseren over gezond werken en duurzame inzetbaarheid; realiseren van veranderingen binnen organisaties; ontwikkelen van integraal gezondheidsmanagement; onderzoeken en onderbouwen van multidisciplinaire vraagstukken; hanteren van het juridisch kader rond arbeid en gezondheid. De leergang is inclusief een coachingstraject. Het is mogelijk om losse modulen te volgen en tussentijds in te stromen. Stoppen met roken STIMEDI Basis Stoppen met roken is de belangrijkste bijdrage die rokers aan hun gezondheid kunnen leveren. U speelt als professional een essentiële rol in het bespreekbaar maken van rookgedrag en het begeleiden bij stoppen. Hoe u dat doet, leert u in deze module. HA vr 17 jan Utrecht 2 do 27 mrt Utrecht STIMEDI Intensief Training, die voortbouwt op STIMEDI Basis, waarin u uitgebreid oefent met communicatieve vaardigheden. De focus ligt hierbij vooral op communicatie volgens de motiverende gespreksvoering. HA vr 14 feb Utrecht 2 do 24 april Utrecht 20

21 Specials anmeds Actualiteitensymposium Blijf goed op de hoogte, kom naar het symposium van de NSP. Kijk voor het eerstvolgende symposium op 1 vr 20 juni 2 vr 21 nov Leren van de buren in België Verdiep u in de inrichting en uitvoering van de arbowetgeving en de sociale wetgeving in België. Reflecteer met onze zuiderburen over het werk als bedrijfsgeneeskundige en de verzekeringsarts. Ook wordt de rol van de huisarts en de mutualiteit besproken. U bezoekt een preventiedienst en maakt een stadswandeling. 895 do 30 en vr 31 jan Leuven, België &P Voorjaarsschool Arbeid & Gezondheid Intensief programma voor liefhebbers van kortcyclische scholing, waarin u in een middag, avond en dag het maximaal haalbare van uur accreditatie verwerft. Actuele onderwerpen gericht op uw professioneel functioneren als bedrijfs- of verzekeringsarts. In een prettige omgeving inclusief diner en overnachting. 15 do 27 en vr 28 feb Otterlo Summerschool arbeid & gezondheid NSP-Summerschools zijn een begrip met een aantrekkelijk aantal scholingsuren per dag. Verwerf accreditatie tijdens een intensief, maar ook ontspannen en gevarieerd programma (met korte avondsessie), gericht op zowel klinische als communicatieve onderwerpen in een uitstekende ambiance, inclusief overnachting en diner wo 20 t/m vr 22 aug Otterlo 2 wo 27 t/m vr 29 aug Otterlo 3 ma 1 t/m wo 3 sep Otterlo Summerschool public health Drie dagen met gevarieerde en inhoudelijke onderwerpen voor liefhebbers van intensieve scholing. U krijgt de gelegenheid om u in een aangename omgeving in kort tijdsbestek intensief te verdiepen in de breedte van de public health. M&G HA 1540 di 27 t/m do 29 aug zie voor locatie Najaarsschool arbeid & gezondheid Intensieve scholing waarin u in 1,5 dag (plus één avond) optimaal uur accreditatie verwerft. Een gevarieerd en actueel programma over klinische en communicatieve onderwerpen in een stimulerende ambiance, inclusief overnachting en diner. 15 do 30 en vr 31 okt Otterlo Topclass occupational health Drie interessante nascholingen over actuele thema s in de bedrijfsgezondheidszorg onder leiding van hoogleraar arel Hulshof. Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arboprofessionals die hun vakkennis up-to-date willen houden en graag discussiëren over de toekomst van het vak. Zie voor onderwerpen per avond. 3x4 250 per avond; 75 voor cyclus 1 ma 24 mrt Utrecht 2 ma okt Utrecht 3 ma 8 dec Utrecht Tour de France - Preventiegerichte bedrijfsgezondheidszorg in Frankrijk Intensief programma in Frankrijk over preventieve bedrijfsgezondheidszorg pur sang met reflectie over de wijze van uitoefenen van uw vak als arboprofessional in Nederland. U doet werkplekonderzoek bij diverse soorten bedrijven, bezoekt een grote arbodienst en volgt actuele, relevante scholing (in het Nederlands). De middag is vrij om te fietsen, wandelen, golfen of te ontspannen. BG zo 15 t/m vr 20 juni Orléans, Loiregebied, Frankrijk Bij- en nascholing Public & Occupational Health

In het jaar waarin de NSPOH 10 jaar bestaat, hopen wij u (wederom) te mogen verwelkomen bij een van onze modulen!

In het jaar waarin de NSPOH 10 jaar bestaat, hopen wij u (wederom) te mogen verwelkomen bij een van onze modulen! Opleiding en training Public & Occupational Health 03 Bij- en nascholing en keuzeonderwijs In-company en maatwerk arbeid, gezondheid en sociale zekerheid maatschappij & gezondheid Nieuwe kansen voor professionalisering

Nadere informatie

PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK

PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015 BIJ- EN NASHOLING KEUZEONDERWIJS IN-OMPANY EN MAATWERK VERKLARING BIJ ONDERWIJS- TABEL EN GROOTSTE AANBIEDER VAN BIJ- EN NASHOLING Jaarlijks voert de NSPOH ruim 150 verschillende

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l Cursusaanbod 2010-2011 v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n w w w.bestuursacademie.n l w w w.i n g r a d o.n l Colofon Voorwoord Het samenwerkingsverband Bestuursacademie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie,

Voorwoord. Wij hopen dat u baat zult hebben bij dit boek en wensen u veel succes bij het werken aan meer gezondheid en minder verzuim in uw provincie, Voorwoord De meerwaarde van provincies voor burgers, politiek en maatschappij hangt nauw samen met het succesvol functioneren van de medewerkers. Een laag verzuim en goede inzetbaarheid horen daar onlosmakelijk

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut

Opleidingsplan Psychotherapeut. Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Opleidingsplan Psychotherapeut Werkgroep Modernisering opleiding psychotherapeut Vastgesteld juli 2013 Werkgroep Modernisering Opleiding Psychotherapeut Dhr. dr. S. Colijn Mw. H. Hoekstra Mw. drs. J. M.

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie