In het jaar waarin de NSPOH 10 jaar bestaat, hopen wij u (wederom) te mogen verwelkomen bij een van onze modulen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het jaar waarin de NSPOH 10 jaar bestaat, hopen wij u (wederom) te mogen verwelkomen bij een van onze modulen!"

Transcriptie

1 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 Bij- en nascholing en keuzeonderwijs In-company en maatwerk arbeid, gezondheid en sociale zekerheid maatschappij & gezondheid

2 Nieuwe kansen voor professionalisering Gezonde medewerkers in een gezonde werkomgeving, gezondheidsverschillen aanpakken, gezonde leefstijl bevorderen, vroegtijdig risico s signaleren, ziekte vóór zijn door gerichte preventie... complexe vraagstukken waarvoor een simpel recept niet bestaat. Ontwikkelingen in de volksgezondheid en in het veld van arbeid en gezondheid vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van professionals. Professionals die bijdragen aan innovatie en effectieve advisering van goed onderbouwd beleid. Professionals die verbinding kunnen leggen tussen kennis, praktijk en onderzoek. De NSPOH draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid en duurzame inzetbaarheid op het werk door professionals op te leiden voor deze praktijk. Aantrekkelijk prijsniveau Bij de NSPOH kunt u kiezen uit verschillende opleidingstrajecten. Bent u op zoek naar bij- en nascholing dan vindt u in deze brochure passende thema s. Sommige modulen in deze brochure maken deel uit van een grotere opleiding; andere modulen zijn specifiek ontwikkeld om u als professional in de praktijk in korte tijd te scholen in actuele vraagstukken. Om deelnemers en werkgevers tegemoet te komen hanteert de NSPOH hetzelfde prijsniveau, nu al voor het 3e jaar! Waar vindt u de NSPOH? Op verschillende plaatsen in het land en daarbuiten en ook bij opdrachtgevers in huis verzorgen onze opleiders professionaliseringstrajecten. Jubileum In het jaar waarin de NSPOH 0 jaar bestaat, hopen wij u (wederom) te mogen verwelkomen bij een van onze modulen! Dr. Petrien Uniken Venema Directeur NSPOH

3 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 In-company en op maat Veel NSPOH-modulen lenen zich uitstekend voor een uitvoering op maat. Bent u met meerdere collega s geïnteresseerd in één of meer onderwerpen, dan raden wij u een in-company training aan. De ambitie van uw organisatie staat hierbij centraal. Bij voldoende belangstelling verzorgen wij ook modulen bij u in de regio. Wilt u de mogelijkheden met de NSPOH bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op met Sanne Rengelink, telefoon Voor wie? De NSPOH heeft een compleet opleidings- en trainingspakket voor professionals werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid en de publieke gezondheid. In deze brochure zijn deze werkterreinen voor het gemak afgekort tot OH (Occupational Health) en PH (Public Health). Om te weten of een module ook voor u geschikt is, leest u de toelichting op het werkterrein en de verschillende functies op pagina in deze brochure. Op onze website vindt u bij elke module een doelgroepbeschrijving. Bevlogen docenten en opleiders Het NSPOH-onderwijs wordt gedragen door mensen die hun sporen in de public en/of occupational health ruimschoots hebben verdiend en die als geen ander weten hoe je onderzoek, beleid, advies, innovatie en praktijk verbindt. Nieuw in 03 Voor verpleegkundigen biedt de NSPOH een bredere keuze uit interessant onderwijs. Dit heeft te maken met de start van post-hbo opleidingen voor sociaal verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg en in de algemene gezondheidszorg. Verder ontwikkelde de NSPOH naast de bekende opleidingen en trainingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en andere arboprofessionals, een multidisciplinaire Leergang Adviseur arbeid & gezondheid. Onderdelen uit deze nieuwe opleiding kunt u ook als losse module volgen. E-health: In het werkveld van GGD-en, bedrijfsgezondheidsdiensten, ministeries, verzekeraars en organisaties in de sociale zekerheid nemen e-toepassingen snel toe. Daarom vindt u e-health ook steeds vaker in onze modulen terug. Om u als professional beter vertrouwd te maken met e-health in de eigen praktijk ontwikkelde de NSPOH specifiek rond dit thema 4 nieuwe modulen: - Introductiemodule E-Health - E-Health: De informed consumer, shared decision making en zelfmanagement - E-health interventies en kwaliteit - Impact van e-health op beleid, management en organisatie. B(lended)-learning: Bij de NSPOH vindt u steeds meer vormen van e-learning terug. E-learningmodulen zijn aan het onderwijs toegevoegd; diverse andere vormen van distance learning zijn gecombineerd met live onderwijs. Vaak is het een hulpmiddel bij het zelfstandig bestuderen van meer feitelijk materiaal. Zo benut de NSPOH het hulpmiddel e-learning optimaal bij de onderwijssituatie in én buiten het klaslokaal. Keuzeonderwijs 03 Modulen uit deze brochure kunt u ook volgen als keuzeonderwijs als u deelneemt aan een van onze medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde. 3

4 Inhoudsopgave Het volgende overzicht is geordend op thema. Bezoek voor uitgebreide en actuele informatie per module en een beschrijving voor welke beroepsgroepen en/of functies het onderwijs geschikt is. Gezondheidsbeleid 5 Modulen onder andere over strategie, e-health, ethiek en preventie. Management en organisatie 6 Modulen onder andere over arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, e-health, implementeren, veranderen, projectmanagement, samenwerken en procesmanagement en ondernemerschap. Professionele vaardigheden 8 Trainingen en terugkomdagen voor opleiders van aios sociale geneeskunde, modulen over adviesvaardigheden, motiverende gespreksvoering, personal branding, communiceren over risico s in de media en schrijfvaardigheid. Evidence based practice en onderzoeksvaardigheden 0 Modulen over epidemiologie, evidence based practice en het opzetten en uitvoeren van een onderzoekstraject. Jeugdgezondheidszorg Modulen en leerwerkgroepen onder andere over vaardigheden en begeleiding binnen de JGZ. Forensische geneeskunde 3 Modulen onder andere over lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en kindermishandeling. Indicatie en advies 4 Modulen over sociaal medische advisering. Infectieziektebestrijding 5 Diverse modulen op het gebied van infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld over diagnostiek, outbreak management, soa-bestrijding, reizigersadvisering en vaccinologie. Gezondheid en werk 7 Een scala aan modulen over bijvoorbeeld astma en OPD, het bewegingsapparaat, hoofdpijn, psychische gezondheid, ADHD en veiligheid, alle in relatie tot arbeid. Stoppen met roken 0 Modulen over het begeleiden van cliënten in het stoppen met roken. Specials Summerschools, symposia en buitenlandreizen. Verklaring bij de onderwijstabel pag 5- anmeds: het relatieve aandeel van elk competentiegebied uit het anmeds raamwerk. Dit helpt artsen en verpleegkundigen om scholing te selecteren. O&F &P Medisch handelen () ommunicatie () Samenwerking () Organisatie en financiering (O&F) Maatschappelijk handelen en preventie (&P) Kennis en wetenschap () Professionaliteit en kwaliteit () In de loop van 03 wordt de vermelding van anmeds voor verpleegkundigen op de website verder uitgebreid. 4

5 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 Accreditatie-uren anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Gezondheidsbeleid Introductie E-health Verken het brede concept van e-health vanuit aspecten als communicatie, interventie, logistiek, preventie, verandermanagement en beleidsontwikkeling. U krijgt inzicht hoe u e-health kunt toepassen in uw organisatie. SGAlg HA: do mrt Utrecht O&F E-health interventies en kwaliteit Online interventies zijn booming. Maar zijn ze ook bewezen effectief? Met een concrete casus krijgt u inzicht in de mogelijkheden om e-interventies in te zetten in uw eigen primaire werkproces in de public of occupational health. SGAlg: 6 45 do 3 juni Utrecht O&F E-health: de informed consumer, shared decision making en zelfmanagement SGAlg: 6 45 Krijg inzicht in de impact van e-health en sociale media op de relatie tussen u en uw cliënt. do 9 sep Utrecht &P Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen Welke actuele (internationale) ontwikkelingen spelen nu in de publieke gezondheids(zorg)? Leer wetenschappelijke kennis over gezondheid, gezondheidsmaten en impact te gebruiken. vr 30 aug (afstandsdag), 6 (afstandsdag), 3, do 9, vr 0 en 7 sep, -daagse e-module en okt M&G: Utrecht O&F &P Kansen en effectiviteit van preventie Welke actuele ontwikkelingen spelen nu in gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie? Leer zelf de validiteit en bruikbaarheid van interventies te bepalen. M&G: vr 8, 5, en 9 nov, 6, 3 en 0 dec Utrecht &P Strategie en beleid in de publieke gezondheid Leer acteren in het complexe veld van de publieke gezondheid en ontwikkel een strategie voor een integrale aanpak. M&G: 4 4 5,5 40 do 4 feb, 7 en mrt, 4 april, 6 en 30 mei en 3 juni Utrecht &P Ontwikkelen van integraal gezondheidsmanagement (IGM) Leer over de nieuwste ontwikkelingen en thema's van gezondheidsmanagement. U krijgt bouwstenen aangereikt om een visie te ontwikkelen op IGM. U leert deze vertalen naar een praktisch beleidsplan. Daarmee versterkt u uw vaardigheden in uw rol als strategisch beleidsontwikkelaar. BG: vr 5,, 9 en 6 april en 7 mei Utrecht O&F Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid Leer hoe u vernieuwingen in de publieke gezondheid kunt borgen en beheren door evaluatie, kwaliteitscyclus en verbeterprojecten. M&G: vr 8 en do 4 en 8 mrt, 8 april, 6 en 30 mei en 3 juni Utrecht &P Health System Research Maak kennis met onderzoek naar de werking van (internationale) gezondheidszorgsystemen en leer hoe de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. M&G: do 7, vr 8, do 4 en vr 5 jan Utrecht O&F Verkenning van de publieke gezondheidszorg Verken de organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma's in de publieke gezondheidszorg en reflecteer op uw eigen rol als als professional ma en di 30 sep,, 7 en 8 okt Utrecht O&F &P 5

6 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Over gewicht Kijk eens kritisch naar uw rol in de aanpak van dit wereldwijd en explosief groeiende probleem. Leer wat (te beïnvloeden) oorzaken zijn van overgewicht en wat succesfactoren zijn in de (preventieve) aanpak. En zet gezondheidsbeleid scherper neer. M&G HA: di 5 en 9 nov Utrecht &P Ethiek in de publieke gezondheid Sta stil bij de belangrijkste morele kwesties die spelen in de publieke gezondheid en leer over methodieken om morele afwegingen te maken. U kunt uw handelen als professional moreel verantwoorden en werken aan een rechtvaardige public health praktijk. M&G HA: 8 8,5 55 di 6 en 3 april en 4 mei Utrecht &P Beïnvloeden van gezondheidsgedrag ompacte en complete module gericht op actuele modellen en concepten die het gehele veld van beïnvloeden van gezondheidsgedrag bestrijken. SGAlg HA: ma 6, 3 en 7 mei Utrecht &P Preventie en curatie sluiten aan! Wilt u preventie en curatie verbinden? Wilt u meer regie op (keten)samenwerking? Leer hoe u de samenwerking tussen organisaties in cure en care, en de publieke gezondheidszorg verbetert. M&G HA: ma 4, en 5 nov Utrecht O&F De praktijk van gezond werken ompacte introductiemodule over het werkveld arbeid en gezondheid. U maakt kennis met de belangrijkste concepten en actoren. BG:4 000 vr, 8, 5 en nov Utrecht O&F &P Management en organisatie Adviseren en veranderen U adviseert bij veranderingen! Integreer uw adviesvaardigheden en veranderkundige vraagstukken tot een samenhangend proces. Uw praktijkcase richt zich op het implementeren van vernieuwingen. U leert middels een veranderkundige analyse een theoretisch onderbouwde keuze maken voor een veranderkundige interventie op het gebied van arbeid en gezondheid. BG: vr 4 dec 0,, 8 en 5 jan,, 8 en 5 feb Utrecht Implementeren: kunst en kunde Leer een vernieuwing, interventie, werkwijze, richtlijn voorbereiden, uw eigen implementatieplan optimaliseren en succesvol implementeren. SGAlg: di 9 en wo 0 mrt Utrecht Integraal vernieuwen in de publieke gezondheid Leer over vernieuwingen in de publieke gezondheidszorg. Verbeter uw competenties bij het regisseren van integrale vernieuwingen in uw werkpraktijk. M&G: 4 5,5 40 do 5 en 9 sep, 3 en 3 okt, 4 en 8 nov en dec Utrecht O&F Impact van e-health op beleid, management en organisatie Ontwikkel een visie op e-health op basis van online trends en toepassingsmogelijkheden én de meerjarendoelstelling van uw organisatie. Krijg inzicht in de meerwaarde van de implementatie van e-health voor uw organisatie. SGAlg: 6 45 do 8 nov Utrecht O&F 6

7 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 anmeds Werkterrein ategorie Accreditatie-uren ETS 3 Ondernemen in publiek-private samenwerking Bent u ondernemend en op zoek naar nieuwe kansen? Haal meer uit publiek-private samenwerking. di 4 sep, en 9 okt Utrecht O&F M&G: 8,5 55 Programmamanagement Heeft uw organisatie een ambitieuze doelstelling waarvoor verschillende activiteiten nodig zijn en allerlei organisaties bijdragen leveren? Programmasturing biedt handvatten om samenhang te bereiken tussen projecten en samenwerkingsinitiatieven. Maak kennis met de principes van programmanagement. Bepaal of een programmatische aanpak past bij uw opgave. wo 0 mrt, 3 en 7 april Utrecht O&F M&G: Projectmanagement Vergroot uw vaardigheden om uw projecten planmatig aan te pakken en te coördineren. Zo kunt u uw werkzaamheden resultaatgericht en efficiënt organiseren. do 6 en 0 juni en 4 juli Utrecht do 6 sep, 0 okt en 7 nov Utrecht; O&F SGAlg HA: 8 8,5 55 Veranderen, samenwerken en procesmanagement Loopt u aan tegen weerstand, gebrek aan motivatie en andere prioriteiten in een samenwerkingsverband? Leer zelf meer sturing geven aan samenwerking door zicht te krijgen op het samenwerkingsproces en op uw persoonlijke rol en vaardigheden hierin. di 9 nov en 3 dec Utrecht O&F SGAlg HA: 0,5 Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht Leer en actualiseer uw kennis over alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, jurisprudentie en te verwachten ontwikkelingen, in relatie tot uw beroep. di 8 mei en 4 juni Utrecht &P SGAlg: 900 Hanteren van het juridisch kader rond Arbeid en Gezondheid Verdiep u in actuele ontwikkelingen van onder andere het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht, civielrechtelijke aansprakelijkheid en milieurecht. En wat zijn de consequenties van deze wet- en regelgeving voor uw praktijk en de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. vr 4 okt,, 8, en 9 nov Utrecht O&F SGAlg: Leergang Adviseur Arbeid & Gezondheid Kernachtige eenjarige (deeltijd)opleiding op academisch niveau waarin deelnemers zich inhoudelijk, strategisch én adviesvaardig kunnen ontwikkelen en leren: over de praktijk van gezond werken; adviseren en veranderen van arbeidsorganisaties; 3 het ontwikkelen van integraal gezondheidsmanagement; 4 onderzoeken en onderbouwen van multidisciplinaire vraagstukken; 5 hanteren van het juridisch kader rond arbeid en gezondheid; 6 hun eigen kwaliteiten inzetten door middel van coaching. Het is mogelijk om losse modulen te volgen en tussentijds in te stromen. 7

8 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Professionele vaardigheden Training opleiders van aios sociale geneeskunde Opleiden is een vak apart. Als opleider van een aios volgt u eerst deze driedaagse basistraining; daarna verbreedt u uw expertise door een jaarlijkse terugkomdag. SGAlg: 8 55 di 5 feb, 5 en 9 mrt Amsterdam do sep, 3 en 3 okt Amsterdam Terugkomdagen voor opleiders sociale geneeskunde Versterk uw vaardigheden om binnen uw organisatie en in het contact met uw aios uw opleiderschap goed in te kunnen zetten. Workshops over onderhandelen, delegeren, vitaliteit en VOV SGAlg: 6 di 4 juni Zwolle Workshops over onderhandelen, delegeren, vitaliteit en gespreksvoering SGAlg: 6 wo 9 okt Utrecht anbetter voor sociale geneeskunde SGAlg: 6 f i l ev r i j do 0 juni Utrecht Intervisie voor opleiders Een krachtige start met intervisie voor groepjes opleiders van een aios SG. Deze module is zeer geschikt om op locatie uit te voeren, afgestemd op de wensen van een groep opleiders. SGAlg: 6 datum en locatie in overleg Motiverende gespreksvoering in de public health Leer in interpersoonlijke communicatie de ander te motiveren tot gezonder gedrag. Oefen gesprekstechnieken en help de ander om te komen tot een innerlijk verankerd besluit, dat stand houdt ondanks twijfel en teleurstelling. SGAlg: 95 ma 4 en feb Utrecht di 3 en 4 sep Utrecht MBTI (Myers Briggs Type Indicator volgens Jung) Leer uzelf beter kennen met de Myers-Briggs type indicator en krijg inzicht in persoonlijkheidstypologieën volgens Jung. U gaat aan de slag om uw samenwerking en communicatie met uw cliënt, collega of partner te verbeteren. SGAlg: 875 di 5 en mrt Amersfoort f i l ev r i j ma en 8 nov Amersfoort RET, korte cognitief-gedragstherapeutische interventie U krijgt inzicht in de mogelijkheden en juiste inzet van RET en mindfulness-interventies. Ervaar hiervan zelf enkele principes tijdens de oefeningen. SGAlg: 745 do 6 sep en 0 okt Utrecht Appreciative inquiry als methodiek in de sociale geneeskunde Wat aandacht krijgt groeit. Verken Appreciative Inquiry als methodiek. Onderzoek of en hoe u deze positieve benadering kunt toepassen binnen uw sociaal geneeskundige praktijk. SGAlg: 6 do 3 okt Utrecht Training motiverend re-integreren Let them do the sweating! Een intensieve, uiterst praktische en inmiddels zeer gewaardeerde training in effectieve reïntegratie. BG: 975 ma 4 en 8 nov Utrecht 8

9 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Action learning Intensief traject waarin u investeert in uw persoonlijk functioneren en uw effectiviteit. U stelt een uitdagend project in uw werk centraal en onderzoekt daarbij uw persoonlijke knelpunten en kerndilemma's van de public health. wo 9 dec 0, 9 jan, 6 feb, 6 en 7 mrt, 0 april, 5 mei, 9 juni en 4 sep Utrecht M&G: Training Adviesvaardigheden U leert aan de hand van theorie en praktisch oefenen uw adviesvaardigheden te versterken. M&G BG VG: di 7 en mei en 5 juni Utrecht onflicthantering en omgaan met agressie onflicten en agressie komen in verschillende situaties voor. Leer hoe u deze situaties de baas bent door het eigen maken en verbeteren van vaardigheden op dit gebied. SGAlg HA: 795 di 4 sep en okt Amsterdam Etnische diversiteit in uw praktijk Hoe houdt u rekening met de culturele en etnische achtergrond van een cliënt? Aan de slag met thema's als beleving van ziekte en gezondheid. Verbeter uw culturele competenties zoals interculturele gespreksvoering! SGAlg HA: 0,5 ma 5 nov en 9 dec Amsterdam Fysieke belasting en advisering voor arbeidsdeskundigen Krijg meer inzicht in de zwaarte van fysieke belasting en leer uw beoordelingen beter onderbouwen. ma 5 mrt Amsterdam 450 Lobbyen en netwerken Leer hoe u invloed uit kunt oefenen in de public en occupational health met lobbyen. Hoe maakt u een lobbyplan, bepaalt u de timing van uw actie en maakt u optimaal gebruik van wisselende netwerken? SGAlg: wo 5 en 9 mei Utrecht Mensen met een gebruiksaanwijzing Moeilijk mens of moeizame communicatie? Leer waar het een probleem in de communicatie betreft, een situatie waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uitoefenen en waar het een probleem betreft gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt. SGAlg: 875 di 7 sep en okt Zwolle Personal branding en sociale media De schroom voorbij: zet uzelf op de kaart. Een intensieve kennismaking met persoonlijke marketing en het gebruik van 'social media'. SGAlg: do nov Utrecht Praktische mediatraining bij risicocommunicatie U krijgt inzicht in de rol en werkwijze van de media bij (dreigende) crisissituaties zoals Moerdijk. U leert in deze omstandigheden doeltreffend communiceren met de media en uw boodschap helder en effectief voor het voetlicht brengen. M&G BG HA: 50 di 4 en do 6 juni Amsterdam Professional als coach Verkrijg een goede basis voor een coachende werkstijl met deze korte en krachtige module. SGAlg: 895 wo 0 en 4 april Utrecht &P Professioneel presenteren Een aansprekende interactieve presentatie voor groepen slaagt door een combinatie van persoonlijke stijl en het toepassen van de goede technieken. Verbeter uw presentatietechnieken en vergroot uw zelfvertrouwen! SGAlg HA: 0,5 di 6 en wo 7 april Utrecht 9

10 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Schrijfvaardigheid en argumentatie Werk aan een eigen advies, (beleids)notitie, publicatie of final paper en leer hoe u helder, onderbouwd en overtuigend kunt schrijven. SGAlg: 8,5 55 do 6 en 0 juni en 4 juli Utrecht do 6 sep, 0 okt en 7 nov Utrecht Je werkdruk de baas! Hoe krijg ik als professional mijn werk (spreekuren, mail, overleggen, het bestuderen van vakliteratuur) af binnen de gestelde tijd. Hoe blijf ik gemotiveerd? SGAlg: 6 6 di 6 mrt Amsterdam Training Individuele Leefstijl Interventies (TiLi) De training ondersteunt u in uw begeleiding van individuele cliënten bij gerichte gezondheidsbevordering. U verstevigt uw achtergrondkennis en uw praktische vaardigheden zodat u met zelfvertrouwen en overtuiging (gezondheids-) gedrag kunt beïnvloeden. M&G BG: 0,5 945 ma 7 mei en 0 juni Utrecht Weerstand begrijpen en ombuigen U leert weerstand herkennen in uw advisering of bij veranderingsprocessen. Daarnaast ontwikkelt u een breed repertoire om stagnaties door weerstand om te buigen. SGAlg HA: di 8 en wo 9 juni Utrecht Evidence based practice en onderzoeksvaardigheden Basisbegrippen Modulen die u helpen uw kennis over de epidemiologische basisbegrippen bij te spijkeren of op te halen. E-learning E-learning Basisbegrippen epidemiologie Een opfrismodule die u in eigen tijd - online - volgt. M&G: 5 30 Summercourse: Epidemiologie; wat kan ik er mee? Maak kennis met de basisbegrippen uit de epidemiologie en biostatistiek én leer ze toepassen in uw eigen praktijk. Ook vakliteratuur beoordeelt u daarna beter. Intensief programma op een prachtige locatie in Drenthe. SGAlg: 8,5 30 wo t/m vr 3 aug Zweeloo Evidence based practice Hier leert u evidence based werken echt in praktijk brengen. Kennismaken met evidence based practice (EBP) Een basistraining om met succes evidence based te werken. U leert waar u kunt zoeken. Het waarderen van gevonden evidence komt globaal aan bod. SGAlg: do 4 feb Amsterdam do sep Amsterdam Toepassen van evidence based practice (EBP) Een praktisch vervolg op Kennismaken met evidence based practice. U leert de EBP werkwijze goed toepassen. U leert gebruik maken van diverse relevante wetenschappelijke zoekmachines. U zult in staat zijn wetenschappelijke artikelen te beoordelen op hun bewijskracht. U leert de mogelijkheden van systematische reviews kennen. SGAlg: do 7 en mrt, 4 en 8 april Amsterdam wo 30 okt, do 4 nov, 5 en 9 dec Amsterdam 0

11 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 anmeds Werkterrein ategorie A c c re d i t a t i e - u re n ETS 3 Onderbouwen en onderzoeken Met een mix van seminars, practica en online onderwijs biedt deze compacte module een basis in het zelfstandig interpreteren en gebruiken van best practices en wetenschappelijke informatie in het werkveld Arbeid en Gezondheid. vr 4, 3 mei, 7 en juni Utrecht BG:4 000 Onderzoekstraject U heeft een praktijkvraag, wilt deze onderzoeken maar u heeft nog te weinig ervaring met het doen van onderzoek? Kies dan voor het onderzoekstraject: stapsgewijs gaat u door het onderzoeksproces heen met als eindresultaat een publicabel artikel! Onderzoekstraject: Module a: kritische voorbereiding Leer uw vraag vertalen naar een onderzoekbare vraagstelling. Aan het eind van de module heeft u een opzet van het onderzoeksprotocol. Het accent ligt hierbij op een epidemiologische, kwantitatieve vraagstelling. Na deze module beslist u of u het onderzoek ook daadwerkelijk uitvoert. do en vr 0, 7, 8 en 4 jan Amsterdam SGAlg: Onderzoekstraject: Module b: Inleiding kwalitatief onderzoek Maak kennis met kwalitatief onderzoek. U leert hoe u een systematische analyse van gegevens kunt maken tijdens een kwalitatief onderzoeksproces. vr 5 en do 3 jan en 7 feb Amsterdam &P SGAlg: 8,5 55 Onderzoekstraject: Module : de uitvoering van het onderzoek Onder begeleiding van een ervaren onderzoeksdocent doorloopt u alle stappen van het onderzoek: onderzoeksopzet, dataverzameling en analyse, presentatie resultaten tot het afleveren van een publicabel artikel. do en vr 4 mrt, 3 mei, sep,, en 8 nov + 3 dgn 04 Amsterdam vr 5 mrt, 4 mei, wo 3, do, vr en 9 nov + 3 dgn 04 Amsterdam SGAlg: 54 3, Jeugdgezondheidszorg E-learning E-learning Auscultatie van het hart bij kinderen Train uzelf in auscultatie van het kinderhart om mogelijke hartafwijkingen vroegtijdig te kunnen herkennen. JGZ: 3 E-learning E-learning KNO problematiek Herken de meest voorkomende KNO ziektebeelden en weet wanneer u moet verwijzen. JGZ: E-learning E-learning Visuele stoornissen, VOV en visusonderzoek Herken de meest voorkomende ziektebeelden van het oog en weet wanneer u moet verwijzen; leer hoe op de juiste wijze het VOV- en visusonderzoek uit te voeren. JGZ: Een ogenblik voor het oog Optimaliseer uw vaardigheden in het opsporen van visuele stoornissen in deze praktijkgerichte training volgens het landelijk VOV protocol. ma 3 juni Utrecht di 6 nov Utrecht JGZ: 6 Praktijktraining VOV (Vroegtijdig onderkennen van visuele stoornissen) In deze training 'on the job' op de eigen praktijklocatie bekwaamt u zich in de uitvoering van het VOV onderzoek. Deze module is zeer geschikt om in-company uit te voeren, afgestemd op uw wensen.

12 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid U leert de vertaalslag maken van ziektebeeld naar participatiemogelijkheden op school. JGZ: 4 55 wo 3 en 7 mrt, 3 april (stagedag) en mei Utrecht &P De arts JGZ 0-4 ook bekwaam in het andere werkveld 4-9 Als arts in het werkveld 0-4 krijgt u praktische handvatten om onderzoeken en screenings op de schoolleeftijd 4-9 uit te voeren. JGZ: 6 vr 5 april Utrecht De arts JGZ 4-9 ook bekwaam in het andere werkveld 0-4 Als arts in het werkveld 4-9 krijgt u praktische handvatten om onderzoeken en screenings (van Wiechen, VOV, visus en heuponderzoek) bij kinderen van 0-4 uit te voeren. JGZ: 6 vr 5 april Utrecht Begeleiding van ontwikkeling en opvoeding Oriënteer u op de groei en ontwikkeling van het kind en breng kansen en bedreigingen voor deze ontwikkeling in kaart. Actualiseer uw kennis over zorgcoördinatie en effectieve jeugd interventies en positioneer uzelf als jeugdarts in uw contact met ouders en met professionals in het JG. JGZ: 8 55 vr 3 en 7 sep en nov Utrecht De keten versterken in de JGZ Samenwerking in de keten is een gegeven binnen de jeugdgezondheidszorg. Positioneer u meer bewust binnen het samenwerkingsverband met inachtneming van juridische en ethische aspecten. JGZ: do 6 sep en 3 okt Zwolle &P JGZ op de toekomst voorbereid? apita selecta: IT problematiek (cyberpesten, verslaving), e-health, de jeugdarts en schoolverzuim, conflicten hanteren en invloed uitoefenen binnen de eigen organisatie. JGZ: 8 55 vr, 8 en 5 jan Utrecht do 6 en 3 mei en 6 juni Zwolle 3 vr 6 en 3 dec 03 en 0 jan 04 Utrecht O&F &P Leerwerkgroep: De spreekkamer U diept actuele onderwerpen uit die in het één-op-één gesprek aan de orde kunnen komen: spraak/ taal, ontwikkeling, slaapproblemen en afwijkend uiterlijk. U scherpt uw communicatieve vaardigheden in de spreekkamer aan. JGZ: vr 8, 5 en nov, 6 en 3 dec 03 en 0 jan 04 Utrecht Leerwerkgroep: het zorgenkind U verdiept zich in groei- en opvoedingsproblemen van pubers en prematuur geboren kinderen en kinderen met hechtingsstoornissen, depressie, psychosociale problematiek, autisme, ADHD, echtscheidingsproblematiek en dyslexie. JGZ: do nov, 5 en dec, 9, 0 en 6 jan 04 Zwolle Leerwerkgroep: het zorgteam Aan de hand van inhoudelijke thema's verdiept u zich in de samenwerking met andere professionals en organisaties voor preventie en aanpak van complexe problemen van kinderen en gezinnen. JGZ: do 0, 7 en 4 jan, 7 feb en 4 mrt Zwolle vr 3 en 7 sep,, 8 nov en nov Utrecht Leerwerkgroep: het JGZ-team Een goede samenwerking tussen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen staat centraal. Leer hoe u met eenvoudige veranderingen in uw gedrag de effectiviteit van uw (toekomstig) JGZ team kunt vergroten. JGZ: vr 8 feb, 5 mrt en mrt en april Utrecht do 8 april, 6 en 3 mei en 6 juni Zwolle

13 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Positioneren en presenteren in de JGZ Om effectief en doelgericht te werken binnen het samenwerkingsverband traint u zich in de wijze waarop u zichzelf presenteert in vergaderingen en bijeenkomsten. JGZ: 6 vr 7 juni Utrecht Rapportage en verantwoording in de JGZ Weet hoe u het DD JGZ kunt inzetten als instrument voor verantwoorde individuele zorg en leer hoe gemeentelijk gezondheidsbeleid met input van JGZ-gegevens tot stand kan komen. Verkrijg inzicht in zorgstructuren in het onderwijs en oriënteer u op een systeemtheoretische benadering in de JGZ. JGZ: 8 55 do 0, 7 en 4 jan Zwolle vr 9 april, 7 en 4 mei Utrecht O&F &P Adviseren als jeugdarts U oefent vaardigheden die nodig zijn in het situatiegericht begeleiden van ouders en kinderen. Thema s: situatief adviseren en intercultureel adviseren. JGZ: do 7 en 4 nov Zwolle Pluis - niet pluis U leert in de frontoffice van de JGZ pluis van niet pluis onderscheiden en adequaat verwijzen naar uw jeugdarts. Deze 5-daagse module is zeer geschikt om in-company uit te voeren, afgestemd op uw wensen. Data en locatie in overleg. JGZ: 6 30 Data en locatie in overleg. Forensische geneeskunde Forensische geneeskunde: introductie en organisatie De organisatie van de forensische geneeskunde in Nederland, het wettelijk kader en taken en positie van de forensisch arts komen uitvoerig aan de orde. FG HA: wo 6, 3 en 30 jan en 6 feb Amsterdam O&F &P Lijkschouw basis Het uitvoeren van de forensische lijkschouw, postmortale verschijnselen, wezenlijke begrippen als aard van overlijden en doodsoorzaak komen uitgebreid aan bod, evenals de juridische en de administratieve kant van de lijkschouw. FG HA: wo 6, 3, 0 en 7 mrt, 3 en 0 april Amsterdam &P Lijkschouw: bijzondere situaties De lijkschouw in bijzondere situaties, zoals overlijden na een medische ingreep, in de cel en sterfgevallen waarvoor een aparte wettelijke regeling is, zoals euthanasie, orgaandonatie en zwangerschapsafbreking. FG HA: wo 7 en 4 april, 5 en mei Amsterdam &P Arrestantenzorg Verdiep u in de organisatie van de arrestantenzorg, de positie van de forensisch arts als behandelaar dan wel adviseur, acute ziekten, infectieziekten, verslavingszorg en psychiatrie, vooral met het oog op de bijzondere populatie die in politiecellen terechtkomt. FG HA: wo 9 mei, 5,, 9 en 6 juni en 3 juli Amsterdam Kindermishandeling en de NODO-procedure Aan bod komen specifieke kenmerken van kindermishandeling (inclusief zedendelicten) en andere bijzondere aspecten van de schouw bij minderjarigen. In deze module komt ook de (lijkschouw bij de) NODO-procedure uitgebreid aan bod. FG HA: do 6, 3, 0 en 7 juni Amsterdam 3

14 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Sporenonderzoek en forensische technieken Maak kennis met forensische technieken en onderzoeken (dactyloscopie, sporenonderzoek en identificatiemethoden), DNA-sporenbemonstering, toxicologie, wegenverkeerswet en forensische archeologie. FG HA: wo, 8 en 5 sep en en 9 okt Amsterdam Letsels en zedendelicten Verwerf meer kennis op het gebied van zedenonderzoek en bijzondere letsels zoals schot- en steekwonden. Herken de mate van geweldinwerking op het menselijk lichaam en oefen het maken van een letselverklaring. FG HA: wo 6, 3, 0 en 7 nov en 4 dec Amsterdam Forensisch arts als professional Na afloop bent u zich, zeker als gerechtelijk deskundige, goed bewust van richtlijnen, protocollen, juridisch kader en uw positie tegenover een verdachte, het openbaar ministerie en de rechter. FG HA: wo en do,, 8 en 9 dec Amsterdam Indicatie en advies Wet, werk en bijstand / Wet werken naar vermogen Leer de relevante en actuele aspecten van de Wet, werk en bijstand of de Wet, werken naar vermogen. Ontmoet hierbij professionals uit andere disciplines. I&A BG VG: 8 55 zie Utrecht &P Sociaal medische advisering in het kader van de WMO Leer op een gestructureerde en professionele wijze de actuele wetgeving en jurisprudentie toepassen bij de sociaal medische advisering in het kader van de WMO. I&A BG VG: zie Utrecht &P Sociaal medische advisering in het kader van de AWBZ Weet in welk kader de AWBZ nog een belangrijke rol speelt bij de sociaal medische advisering en leer hierbij de actuele wetgeving en jurisprudentie toepassen. I&A BG VG: 8 55 zie Utrecht &P Verdiepende bij- en nascholingsmodule medische advisering Verbeter uw actuele kennis over de jurisprudentie op het gebied van (sociaal) medische advisering. U oefent onder andere aan de hand van casuïstiek en discussieert over juridische vraagstukken. I&A BG VG: 6 zie Utrecht Verpleegkundige vervolgopleiding sociaal verpleegkundige De NSPOH heeft de opleidingen Sociaal Verpleegkundige AGZ en JGZ overgenomen van de Hogeschool Leiden en geactualiseerd. Werkzaam als JGZ- of AGZ-verpleegkundige in het veld van de volksgezondheid? Verdiep uw kennis en vergroot uw impact door het volgen van deze deeltijdopleiding van,5 jaar op hbo niveau. De opleiding is geaccrediteerd door de V&VN en bestaat uit modulen, bijvoorbeeld over de inhoud van uw werkgebied, adviseren, samenwerken en netwerken. Veel van deze modulen kunt u ook los als bij- en nascholing volgen. 4

15 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Infectieziektebestrijding Infectieziekten, wat nu? Maak kennis met de basisprincipes van infectieziektebestrijding via een korte praktijkgerichte training. M&G BG HA: do en 6 sep Utrecht O&F &P Basisprincipes infectieziektebestrijding Verdiep uw kennis over de basisprincipes van infectieziektebestrijding en voer uw taken op een professionele manier uit. IZB BG HA: di 5, en 9 jan, 5 en feb Amsterdam &P Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht Na afloop kent u de belangrijkste begrippenkaders in de risicocommunicatie en bent u op de hoogte van de verschillende actoren en hun rol hierbij. M&G HA: di 4 en mei Amsterdam Vaccins; mogelijkheden en de weerbarstige praktijk Kom meer te weten over de basisprincipes achter vaccineren, de verschillende vaccinstrategieën en ontwikkelingen en het belang van succesvol communiceren richting de doelgroep. M&G BG HA: di 9 okt, 5, en 9 nov Utrecht Globalisering van de infectieziektebestrijding Infectieziekten mondiaal gezien: het effect van en op de Nederlandse bestrijding van infectieziekten. M&G BG HA: di 3 en 0 dec Amsterdam O&F &P Outbreakonderzoek Aan de hand van casestudies, afgewisseld met theorie, doorloopt u het onderzoekstraject van enkele outbreaks (klein en groot). IZB TB BG HA: di 5,, 9 en 6 mrt Amsterdam &P Outbreak management Voel u zekerder bij een (dreigende) outbreak. Wanneer onderneemt u iets en wat? Ontdek alle facetten van het managen van infectieziekte uitbraken aan de hand van veel casuïstiek. M&G BG HA: do 3, 0 en 3 okt en 7 nov Amsterdam &P Surveillance in de infectieziektebestrijding (deel ) U leert over de achtergronden van surveillance en de modelleringsmodellen van infectieziekten in Nederland en op welke wijze deze systemen van nut kunnen zijn in uw eigen werk. IZB TB HA: di 9 en 6 april Amsterdam O&F Surveillance in de infectieziektebestrijding (deel ) Leer een surveillance-systeem op te zetten, de gegevens te analyseren en te gebruiken voor public health doeleinden. M&G HA: wo 4 april, 5, en 9 mei Amsterdam Soa-bestrijding en de preventieve benadering Ontdek de wereld achter de soa-bestrijding en (her)ken de mogelijke preventieve taken in uw eigen regio. IZB HA: 8 55 di, 8 en 5 juni Amsterdam O&F &P Soa-bestrijding en de klinische benadering Met meer kennis en kunde bekwaamt u zich in de uitvoering van een curatief soa-consult. IZB HA: do 4, en 8 nov en 5 dec Amsterdam Skills lab proctoscopie en diagnostiek in de soa-bestrijding Twee dagen proctoscopisch onderzoek en (snel)diagnostiek zijn een waardevolle aanvulling op uw werk als arts in de soa-bestrijding. IZB HA: 65 zie Amsterdam 5

16 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 ve r d Medische theorie over soa Vergroot uw kennis over soa: symptomen, diagnostiek, behandeling en follow-up en partnerwaarschuwing in deze vernieuwde module ma 8 en 5 mrt, 8, 5 en april Amsterdam O&F Soa: theorie en achtergronden voor doktersassistenten Vergroot uw kennis over de diagnostiek en therapie van soa in deze praktijkgerichte module. Ook triagesystemen en verwijzing komen aan bod. vr 5 feb Utrecht 350 Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen U leert optimaal omgaan met protocollen en het organiseren en uitvoeren van een reizigersspreekuur. Verdiep u in de epidemiologie van gezondheidsrisico's en het gedrag van reizigers. LR geaccrediteerd. IZB BG HA: 30 5 di 3, 0 en 4 sep, en 8 okt en ma 8 okt Amsterdam Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen Praktijkgerichte module waarin u inzicht krijgt in de achtergronden van de belangrijkste infectieziekten op reis. Er wordt ingegaan op immuniseren, adviseren en malariaprofylaxe. U krijgt praktische informatie over de organisatie van een reizigersspreekuur. LR geaccrediteerd. HA: do en vr 4 en 5 mrt Rotterdam do en vr 7 en 8 nov Utrecht Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Praktijkgerichte module waarin u inzicht krijgt in de verschillende infectieziekten op reis en de algemene preventieve maatregelen. U krijgt praktische informatie over de organisatie van een reizigersspreekuur en hoe de LR protocollen gehanteerd worden. do 4 mrt Rotterdam do 7 nov Utrecht Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen Praktijkgerichte basis waarin u leert een advies op maat aan reizigers te geven en te beoordelen in welke gevallen de consultatie van een arts is vereist. LR geaccrediteerd ma 9 en 3 sep, 7 en 8 okt, en 6 dec Utrecht Nascholingscarrousel voor reizigersgeneeskundig artsen U leert meer over complexe onderwerpen belangrijk voor de reizigersadvisering. Georganiseerd in samenwerking met de Afdeling Viroscience van het Erasmus M. LR accreditatie wordt aangevraagd. IZB BG: 6 do 8 april Rotterdam do 6 sep Rotterdam Introductie bedrijfsgeneeskunde Voor artsen, die zich willen oriënteren op het vak van de bedrijfsarts en het werkveld. Het voordeel voor de arts én de werkgever is dat zij na deze module, die deel uitmaakt van de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde, kunnen besluiten wel of niet door te gaan met de gehele opleiding. 6

17 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Bij- en nascholingscyclus voor de reizigersgeneeskundig arts en reizigersverpleegkundige LR accreditatie wordt aangevraagd. Bijzondere reizigers IZB HA 6 Fris uw kennis over het immuunssysteem op en leer meer over enkel bijzondere reizigersgroepen: o.a. diabetes- en hiv patiënten en zwangeren. BG: 6 do 7 mrt Amsterdam Rabiës, malaria en meningokokken IZB HA 6 Leer meer over de achtergronden van deze drie ziekten en verbeter uw advies. do 3 okt Utrecht BG: 6 Actueel thema reizigersadvisering IZB HA 6 Verdiep uw kennis over een actueel thema in de reizigersadvisering. do 9 dec Utrecht BG: 6 Bij- en nascholingscyclus voor doktersassistenten en praktijkondersteuners De kwetsbare reiziger 95 Verdiep uw kennis over bijzondere reizigers. vr 8 feb Utrecht Hepatitis A&B, buiktyfus en reizigersdiarree 95 Verdiep uw kennis over een aantal faeco-oraal overgebrachte aandoeningen. vr 3 dec Utrecht Gezondheid en werk Infectieziekten en arbeid Leer meer over preventie, diagnostiek en outbreak van infectieziekten per branche: voor bedrijfsartsen, dierenartsen en arboprofessionals bijvoorbeeld werkzaam in de zorg, het onderwijs, de agrarische sector en groenvoorziening. IZB BG: 795 ma 8 en april Utrecht &P Transportgeneeskunde Werkt u voor transportbedrijven (goederen- of personenvervoer) over de weg, het spoor, het water of door de lucht? Na deze module kunt u state of the art adviseren voor specifieke keuringen, het opzetten van PMO en arbobeleid. BG: di 3 april Utrecht &P Opfrissen van de verzekeringsgeneeskundige rapportages U verbetert de schriftelijke onderbouwing van uw beslissingen. Uw argumentatie wordt aangescherpt en u leert zowel juridische als communicatieve valkuilen in uw rapportages vermijden. VG: wo 4 april Utrecht Verslaving en werk Wat zijn de belangrijkste aspecten van verslaving in relatie tot arbeid? Leer meer over verslavingsproblematiek op de werkplek, juridische aspecten, preventie en uw rol als arts en professional, het implementeren van efficiënt en doeltreffend verslavingsbeleid en effectief begeleiden bij het stoppen. BG VG: 775 vr mrt en 9 april Zwolle &P Astma en OPD Leer werken met de NVAB Richtlijn Astma en OPD en oefen in het stellen van een diagnose. Ervaar het longfunctieonderzoek en leer dit beoordelen. U oefent het geven van reïntegratieadviezen. 440 di 4 mei Amersfoort 7

18 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Autisme en werk Actualiseer uw kennis van autisme spectrumstoornissen en maak kennis met een werkbare praktische arbeidsbegeleidingsmethode. do mrt Utrecht Epilepsie en werk U krijgt meer zicht op de invloed van epilepsie op de belastbaarheid van uw cliënt. 50 vr 8 jan Amsterdam Diabetes en werk U krijgt meer zicht op de invloed van diabetes op de belastbaarheid van uw cliënt. 50 vr 8 feb Amsterdam linic bewegingsapparaat Update uw praktijkkennis en oefen lichamelijk onderzoek van de arm, schouder, nek, rug, knie en enkel. Interventies conform de richtlijnen, diverse behandelvormen, prognoses en de relatie met arbeid staan centraal. SGAlg: 85 ma 4 en mrt Amsterdam Expertmodule bewegingsapparaat Word expert aan de hand van de actuele stand van wetenschappelijk onderzoek over het bewegingsapparaat. Welke preventieve, curatieve en reïntegratiemethoden hebben écht effect? Aandacht voor oorzaken, risicofactoren, differentiëren in diagnoses en soorten behandelmethoden van diverse aandoeningen. U oefent het omgaan met lastige ziektecognities over aspecifieke rugklachten in relatie tot arbeid. 450 do 6 sep Amsterdam Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen beïnvloeden. Welke inschatting van risico's kunt u maken ten aanzien van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke interventiemogelijkheden heeft u? 495 di 5 feb Utrecht ma 6 sep Amersfoort &P Hart en werk Leer op verantwoorde wijze omgaan met werknemers na een hartincident. Hoe begeleidt u hen, hoe objectiveert u de belastbaarheid in relatie tot werk en wanneer biedt u welke begeleiding? U krijgt inzicht in de NVAB Richtlijn over ischemische hartziekten. 495 ma 3 juni Utrecht di 5 nov Amersfoort Hoofdpijn, arbeid en verzuim Leer meer over de verschillende soorten hoofdpijn, diagnose en behandelingsmogelijkheden en de invloed op arbeid en verzuim. 395 do 4 mrt Utrecht Huid en werk Leer meer over preventie, behandeling en begeleiding van werknemers met een (beroeps)- huidaandoening. Oefen diagnostiek en krijg een helder beeld, vooral van contacteczeem en interventies op het werk, conform de NVAB Richtlijn contacteczeem: preventie en behandeling. 440 di 4 juni Amersfoort Kanker: moeheid en andere gevolgen voor werk U krijgt meer zicht op de invloed van moeheid na kanker op de belastbaarheid van uw cliënt. U breidt uw eigen begeleidings- en beoordelingsrepertoire uit. BG VG: 75 do 6 en 30 mei Amsterdam 8

19 Opleiding en training Public & Occupational Health 03 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Basistraining bedrijfsarts oncologie (deel ) Verdiep u in gespecialiseerde ketenzorg oncologie voor optimale begeleiding van (ex-)kankerpatiënten in relatie tot arbeid. Leer meer over klinische aspecten van oncologie en de multidisciplinaire aanpak in het begeleiden van kankerpatiënten. ma 0 en 4 juni, 9 en 3 sept en 5 nov 03 (+ refereermiddag in mrt 04) Amsterdam BG:30 50 Meten van werkvermogen Wat kan een werknemer nog? Vergroot in één dag uw inzicht in objectiveerbare methodieken als FE, WAI en vitaliteitscans. 395 wo okt Utrecht Keurige keuringen Aanstellingskeuring, preventief medisch onderzoek en intrede onderzoek: de leidraden en de richtlijnen zijn bekend, maar hoe past u ze toe? Hoe komt u tot een onderbouwd advies? U oefent met het vertalen van eigen oefenmateriaal tot een onderbouwd en verantwoord advies over aanstellingskeuringen en PMO te komen. BG:6 440 do 7 nov Amsterdam f i l ev r i j Opfrissen richtlijn psychische problemen Korte en deels filevrije module om uw kennis en vaardigheden van de NVAB Richtlijn psychische problemen te updaten. BG VG: 9 55 do 6 mei en 6 juni Utrecht Ploegendienst: gezondheid en veiligheid Arbeid op ongewone tijden doorbreekt het slaap/waak ritme en leidt gemakkelijk tot gezondheidsrisico's en -klachten. Leer als arboprofessional vroegtijdig problemen signaleren en actie ondernemen. 400 do 4 april Utrecht Slaap en arbeid Slaap en slaapproblemen hebben grote invloed op de werkprestaties en belastbaarheid. Vergroot uw inzicht en ontdek welke behandelingen mogelijk zijn. 455 do april Utrecht SOLK en somatoforme stoornissen; beoordelen en begeleiden Regelmatig wordt een gevoel van machteloosheid of ergernis beschreven bij confrontatie met mensen met SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten). Is het mogelijk mensen met dergelijke problematiek actief, systematisch en proces- dan wel tijdscontingent te begeleiden? Deze module reikt u hiervoor praktische handvatten aan. 45 ma 8 april Utrecht Spoedeisende geneeskunde in bedrijf Dé kans om weer echt te 'dokteren'! Kom in actie en leer volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen systematisch en verantwoord eerste hulp verlenen, reanimeren en omgaan met de AED. Hoe houdt u het hoofd koel en toont u professionele meerwaarde bij een ongeval op het werk? SGAlg: wo 3 mrt Amersfoort wo 3 nov Utrecht &P Straling en werk Met de kernramp in Japan in het geheugen, de opmars van de mobiele telefoons, draadloze computerapparatuur, radar, detectiepoortjes, toegangspas- en streepjescodelezers, zendmasten, laser en UV, is dit hét moment om uw kennis over straling op te frissen. BG MM: di 6 mrt Utrecht &P Werken met ADHD ADHD-kinderen worden volwassen en wat dan? Herken de symptomen en voorkom langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze module reikt u hiervoor praktische handvatten aan. BG VG JGZ: 6 45 wo 6 nov Utrecht 9

20 A c c re d i t a t i e - u re n anmeds Werkterrein ategorie ETS 3 Werkadviseur bouwnijverheid U leert op praktische wijze, individu- en oplossingsgericht adviseren over werkaanpassingen, (bron)maatregelen en gebruik van PBM. U kwalificeert zich hiermee als Werkadviseur Bouw als u werkt onder verantwoordelijkheid van een door Arbouw gecontracteerde arbodienst di 0 en 4 sep, 8 en 9 okt en 9 nov Amersfoort / Harderwijk Basismodule Bouw Branche aanbod! Noodzakelijk voor bedrijfsartsen die werkzaam zijn voor de bedrijfstak Bouw of dit als nieuw werkterrein willen ontginnen. Na afloop kunt u als bedrijfsarts keuringen verrichten voor bouwbedrijven als u werkt onder verantwoordelijkheid van een door Arbouw gecontracteerde arbodienst. BG: 895 di 9 mrt en 9 april Harderwijk di 3 sep en okt Harderwijk Uitbreidingsmodule Bouw Leer samen met andere disciplines de bouwsector adviseren. U bezoekt een bouwplaats en krijgt inzicht in de beoordeling van de arbeidsbelasting van diverse bouwberoepen en risicofactoren. U kwalificeert zich hiermee voor het uitvoeren van het gehele preventiepakket van St. Arbouw als u werkt onder verantwoordelijkheid van een door Arbouw gecontracteerde arbodienst. BG: wo 0 en 7 mrt, 0 en 7 april en 9 mei Amersfoort / Harderwijk / Utrecht Omscholen tot arts M&G, bedrijfsarts of verzekeringsarts Bent u al geregistreerd in een specialisme en ambieert u een specialisatie binnen de sociale geneeskunde? Volgt u dan als zij-instromer de medische vervolgopleiding bij de NSPOH. De zij-instromer is een specialist die een andere (sociaal geneeskundige) specialisatie wil waarbinnen hij/zij al enige tijd werkzaam is. Op grond van ervaring en competenties wordt een individueel programma opgesteld. Wilt u meer weten over de voorwaarden voor zij-instroom, neemt u dan contact op met de NSPOH. Stoppen met roken STIMEDI Basis Stoppen met roken is de belangrijkste bijdrage die rokers aan hun gezondheid kunnen leveren. U speelt als professional een essentiële rol in het bespreekbaar maken van rookgedrag en het begeleiden bij stoppen. Hoe u dat doet, leert u in deze module. SGAlg HA: do 3 jan Amsterdam do 8 mrt Utrecht STIMEDI Intensief Training, die voortbouwt op STIMEDI Basis, waarin u uitgebreid oefent met communicatieve vaardigheden. De focus ligt hierbij vooral op communicatie volgens de motiverende gespreksvoering. SGAlg HA: do 4 feb Amsterdam vr 6 april Utrecht Training voor trainers Pakje kans Tijdens deze training voor trainers leert u groepen stoppende rokers begeleiden aan de hand van de Pakje kans-methode do en vr 8 en 9 april, 30 en 3 mei Utrecht 0

PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK

PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015 BIJ- EN NASHOLING KEUZEONDERWIJS IN-OMPANY EN MAATWERK VERKLARING BIJ ONDERWIJS- TABEL EN GROOTSTE AANBIEDER VAN BIJ- EN NASHOLING Jaarlijks voert de NSPOH ruim 150 verschillende

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids

Wat u kunt lezen in de Livvit Gids Livvit Gids 2013 2 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen, en zo hun vertrouwen uitgesproken in Zilveren Kruis

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie