WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017"

Transcriptie

1 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE!

2 MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld van de volksgezondheid. U bent ambitieus en toe aan een volgende stap om uw impact te vergroten. Kies dan voor de opleiding Master of Public Health. In deze opleiding ontwikkelt u inhoudelijke en strategische kwaliteiten waarmee u nog meer kunt betekenen voor de volksgezondheid. De Master of Public Health (MPH) is een tweejarige postinitiële opleiding op wetenschappelijk niveau. Academisch verankerd GEKNIPT VOOR U De ontwikkelingen in de volksgezondheid gaan razendsnel. De politieke en economische arena verandert. Zorgverzekeraars, gemeenten, huisartsen en bedrijven krijgen een nieuwe rol in de publieke gezondheid. Gezondheidsproblemen doen zich voor in allerlei sociale geledingen: in de wijk, op het werk, in de zorg en in het onderwijs. Er is grote behoefte aan excellente professionals die maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleids - adviezen en intersectorale aanpakken. Pak de handschoen op en volg deze masteropleiding. WAT U LEERT De Master of Public Health is gericht op verbreding en verdieping van uw kennis over volksgezondheid. U maakt kennis met nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelt vaardigheden om die te vertalen naar verandering, vernieuwing en borging in de publieke gezondheidszorg. U leert zich bewegen in het dynamische krachtenveld van politiek, beleid, wetenschap. U wordt bruggen - bouwer en weet partijen te verbinden. U versterkt uw positie als pleitbezorger voor de volksgezondheid in relatie tot het sociale domein. DEELTIJD EN UW EIGEN WERKSITUATIE ALS BASIS De Master of Public Health is een postinitiële, wetenschappelijke opleiding van twee jaar. Het is een deeltijdopleiding waarin uw werk en studie combineert. De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op casuïstiek uit uw eigen werkomgeving. Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werkt u aan verdieping van kennis, verbetering van vaardigheden en versterking van competenties. U krijgt inzicht in probleemanalyse en ontwikkeling en borging van strategisch beleid. U leert de verbindingen kennen tussen beleid, praktijk en onderzoek. Ik vind de Master of Public Health een uitstekende opleiding voor professionals die hun kennis, vaardigheden en inzichten willen versterken. Professionals die werken in de publieke gezondheidszorg moeten van heel veel markten thuis zijn. Deze postinitiële opleiding biedt daarvoor alle ingrediënten. Karien Stronks, PhD, professor of Social Medicine, AMC-UvA, docent van het eerste blok. Bekijk de interviews met MPH-kerndocenten en een deelnemer op: 2 MASTER OF PUBLIC HEALTH

3 Opbouw De opleiding Master of Public Health is een deeltijdopleiding van twee jaar. De opleiding bestaat uit drie blokken van modules met elk een eigen focus en een onderzoek. Elk blok is samengesteld uit modules, die u ook los kunt volgen. Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werkt u aan verdieping van kennis en vaardigheden over de analyse van volksgezondheids problemen, ontwikkeling van beleid en de borging ervan. U verricht zelf ook een onderzoek op een onderwerp uit uw eigen werkpraktijk. ANALYSE BELEID, STRATEGIE EN VERNIEUWING BEHEER, STURING EN VERBETERING SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT ONDERZOEKSLIJN KEUZEONDERWIJS ACTION LEARNING ANALYSE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID In dit eerste blok leert u trends en ontwikkelingen herkennen in de publieke gezondheidzorg. U kunt indicatoren in kaart brengen over de staat van de gezondheid en de impact van interventies. U ontdekt vervolgens hoe u een goede afweging maakt over de inzet van interventies in en buiten de directe scope van de publieke gezondheid. Dat doet u op basis van bewijs over de effectiviteit en implementeerbaarheid en door een afweging te maken van kosten en baten. Het blok sluit af met een analyse die u maakt van de omvang en impact van een volksgezondheidsprobleem in uw eigen stad of gebied en de mogelijke interventies. BELEID, STRATEGIE EN VERNIEUWING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID In dit tweede blok verdiept u uw kennis van de dynamiek van beleidsprocessen en politieke besluitvorming. Ook krijgt u kennis van de maatschappelijke opgaven en spelregels in andere beleidsdomeinen van de publieke dienstverlening. Het is een hele opgave om samen met alle partijen een vernieuwend integraal beleid te bepalen waarbij gezondheids- en andere maatschappelijke maatregelen elkaar versterken. Die opgave vergt leiderschap, onderhandelen en strategisch opereren en regisseren. Die vaardig - heden leert u in dit blok. BEHEER, STURING EN VERBETERING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID In dit derde blok ligt de nadruk op besturingsvraagstukken die te maken hebben met de kwaliteit en borging van de publieke gezondheid (governance). U verdiept uw kennis over de taken van de overheid, instellingen en beroepsgroepen in de publieke gezondheid. Ook maakt u kennis met visies op governance en instrumenten voor het beoordelen van de uitvoering van taken. Ook de borging van intersectoraal beleid en van preventie en curatie komt aan de orde. De opleiding staat als een huis De verbinding tussen praktijk, beleid en onderzoek over publieke gezondheid in de masteropleiding is uniek. Vanaf het eerste blok durven deelnemers een sterkere positie in te nemen en boeken zij zichtbare resultaat in hun werk. Ze vertellen me dat ze uitkijken naar volgende lesdagen met diverse disciplines, zoals artsen en niet-medische professionals. Deelnemers waarderen vooral de actualiteit, de hoge praktische relevantie van de opleiding en dat de onderdelen ook los gevolgd kunnen worden als geaccrediteerde bij- en nascholing. Aldus coördinator Reinhard de Jong over de opleiding MASTER OF PUBLIC HEALTH

4 ACTION LEARNING In het Action Learning-traject leert u aan de hand van een eigen concrete vraag om uw handelen te verbeteren en daarop te reflecteren. ONDERZOEKSLIJN Aan het begin van blok 2 start u met een eigen onderzoek. U volgt eerst twee modules over kwantitatief en kwalitatief onderzoek. U leert wetenschappelijke informatie op waarde te beoordelen voor de praktijk. U voert een eigen praktijkgericht onderzoek, dat uiteindelijk resulteert in een publicabel artikel. KEUZEONDERWIJS U volgt ca. 10 dagen onderwijs naar eigen keuze. Dat biedt u de mogelijkheid om uw competenties te verdiepen of te verbreden. Keuzeonderwijs kan betrekking hebben op inhoudelijke kennis over de publieke gezondheid of op het versterken van uw professionele vaardigheden (bijvoorbeeld in leiderschap, beleidsadvisering, programma management, of presentatievaardigheden). Uitstekende resultaten De Master of Public Health is een doelgerichte opleiding met concrete resultaten. Na afronding: - heeft u uw kennis over de publieke gezondheid verbreed en verdiept. - kunt u wetenschappelijke kennis over de volksgezondheid integreren en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en praktijk. - bent u in staat een praktijkvraag te vertalen naar een onderzoeksvraag, een onderzoek op te zetten en de resultaten ervan te vertalen naar verandering en vernieuwing. - weet u hoe u rekening houdt met het dynamische krachtenveld van politici, professionals, praktijkmensen en beleidsmakers. - kunt u multidisciplinaire en interdisciplinaire vraagstukken oplossen. - kunt u vernieuwingen implementeren en borgen. - bent u in staat om partijen te verbinden in een intersectorale aanpak. - bent u een sterke pleitbezorger en kunt u volksgezondheid succesvol op de agenda plaatsen van andere partijen. De Master of Public Health heeft mij én mijn werkgever veel opgeleverd De opleiding neemt de eigen praktijk als uitgangspunt en verdient zich op die manier terug. Van de opdrachten voor de opleiding heeft mijn werk zeker geprofiteerd. Het strategisch plan is uitgevoerd en heeft geleid tot een wijksportvereniging, het implementatieplan tot meer train-de-traineraanbod. Kennis die ik opdeed, deelde ik met collega s zodat ook op die manier mijn zij en werkgever daar profijt van hadden. Annette Straver, senior beleidsmedewerker, directie Publieke Gezondheid en Zorg, Gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam-Rijnmond 4 MASTER OF PUBLIC HEALTH

5 Praktische informatie DATUM EN DUUR De opleiding start in september De opleiding kan in twee jaar worden afgerond en moet in uiterlijk drie jaar afgerond zijn. VOOR WIE? (Aankomende) leidinggevenden, beleidsadviseurs en projectleiders die werken in de publieke gezondheidzorg: bij GGD en, bij zorgverzekeraars, in thuiszorginstellingen, ROS en, universiteiten, onderzoeks- of kennisinstituten, in het bedrijfsleven, etc. U hebt een academisch werk- en denkniveau en tussen 3 en 5 jaar werkervaring. In uw afgeronde initiële opleiding hebt u al kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek. INTAKEGESPREK Aan het begin van de opleiding voert u een intakegesprek met een opleider en gaat u na welke competenties u al beheerst en welke u wilt ontwikkelen. DOCENTEN Deze opleiding is inhoudelijk samengesteld door docenten die hun sporen ruimschoots in de publieke gezondheid hebben verdiend en die als geen ander weten hoe men beleid, onderzoek en praktijk verbindt. U ziet hen terug als docenten in het onderwijs. Voorbeelden zijn: - prof.dr. Niek Klazinga AMC-UvA en OECD - prof.dr. Karien Stronks AMC-UvA - prof.dr. Eddy Houwaart MUMC - prof.dr. Klasien Horstman (Maastricht University) - prof.dr Anton Kunst AMC-UvA - dr. Nancy Hoeymans RIVM - prof.dr.ir. Lex Burdorf Erasmus Medisch Centrum. U wordt daarnaast begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH. CONTACTDAGEN U hebt één keer per week of één keer in de twee weken een contactdag. Een contactdag duurt van tot uur. Het onderwijs vindt meestal centraal in het land plaats, in Utrecht. STUDIEBELASTING EN BEGELEIDING De studiebelasting is uur, oftewel 60 EC (European Credits). De gemiddelde studiebelasting is 12 uur per week. Zelfstudie en zelfstandig werken aan moduleopdrachten en het artikel vormen belangrijke onderdelen van de studie. Bij de moduleopdrachten ontvangt u begeleiding van een opleider van de NSPOH. U voert ook een aantal gesprekken om uw studievoortgang te bespreken. Actuele onderwerpen sluiten aan bij de praktijk De Public Health beslaat een breed terrein. Mijn ervaring als GGD er beperkte zich tot een klein deel daarvan. Door de MPH-opleiding van de NSPOH, die ik in 2014 afrondde, leerde ik het domein van de publieke gezondheid beter doorgronden. Niet alleen in de breedte maar zeker ook in de diepte. Moduleopdrachten zijn direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. Van de inzet en investering plukte ik vanaf het begin al snel de vruchten! Marlene van der Star, epidemioloog/ onderzoeker GGD Gelderland-Zuid KOSTEN De kosten van de opleiding en van de afzonderlijke modules vindt u op de website GEACCREDITEERDE NASCHOLING U kunt de opleidingsonderdelen ook los volgen. Modules uit de opleiding Master of Public Health zijn geaccrediteerd in het kader van de herregistratie (wet BIG) voor bij- en nascholing van sociaal-geneeskundigen in de hoofdstroom Maatschappij & Gezondheid én door het College voor Accreditatie Huisartsen. Accreditatie voor verpleegkundigen (V&VN) is ook mogelijk. INSCHRIJVING Aanmelden kan via Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek met een van onze opleiders. Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de Algemene Voorwaarden (o.a. met de annuleringsvoorwaarden) en het onderwijsen examenreglement (OER) verwijzen we u naar MEER INFORMATIE? Op de website vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over startdata van modules. Wilt u persoonlijk overleggen, neemt u dan contact op met een opleider van het MPH-team. Een afspraak maakt u via het MPH-secretariaat: telefoon MASTER OF PUBLIC HEALTH

6 5 pluspunten van de Master of Public Health 1. Uniek: postinitiële opleiding die praktijk, beleid en onderzoek over publieke gezondheid verbindt 2. Competentiegericht: geworteld in de praktijk: voor professionals, door professionals 3. Doeltreffend: vanaf blok één zichtbare resultaten in uw werk 4. Inspirerend: zeer goede en bevlogen docenten; deelnemers uit allerlei organisaties in één groep 5. Altijd actueel: met de nieuwste trends en wetswijzingen en de laatste stand van wetenschap. MPH-professional beïnvloeder van beleid Het zijn natuurlijk clichés, maar daarmee is de boodschap niet minder waar; de gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die overzicht hebben over het geheel en weten hoe doeltreffend andere partijen zoals beleidsmakers te beïnvloeden tot het ondernemen van acties die meetbaar bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid. De MPH leidt hiertoe bij uitstek op. Niek Klazinga is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het AMC, programmaleider Health Care Quality Indicators bij de OECD en kerndocent van het derde blok. NETHERLANDS SCHOOL OF PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH (NSPOH) Churchilllaan 11 (10e etage) 3527 GV Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoon Bekijk de interviews met MPH-kerndocenten en een deelnemer op: De NSPOH wil als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en participatie in Nederland. Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen, bij- en nascholing, in-company programma s en symposia op academisch en post-hbo niveau. NSPOH, Utrecht Mei 2015 Alle gegevens in deze folder zijn onder voorbehoud

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM

ERK&OPLEIDING. Met een krimpend budget meer opleiden. Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Een uitdaging voor HRM J U N I 2 0 1 1 - N U M M E R 2 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Met een krimpend budget meer opleiden Een uitdaging voor HRM Erkende maatwerkopleidingen op MBO- en HBO-niveau Cases

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie