Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata Maak de volgende stap!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh."

Transcriptie

1 Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata Maak de volgende stap!

2 Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort U werkt in de publieke gezondheidszorg en u wilt uw impact vergroten? Welkom bij de opleiding Master of Public Health! In deze opleiding versterkt u uw inhoudelijke en strategische kwaliteiten waarmee u nog meer kunt betekenen voor de publieke gezondheid. September 2014 gaat de volgende opleiding Master of Public Health van start. Zoekt u een opleiding waarin praktijk, beleid en onderzoek worden gecombineerd? Meld u nu aan! Geknipt voor u De opleiding Master of Public Health is voor ambitieuze professionals die zelf het verschil willen maken. U werkt minstens vijf jaar in de publieke gezondheidzorg en u wilt méér. Meer kennis over trends en ontwikkelingen in de publieke gezondheid en over effectieve methoden om een gezondheidskwestie te doorgronden en aan te pakken. En meer sturende en strategische vaardigheden om integraal vernieuwingen te kunnen doorvoeren en borgen. Waarom nu? De ontwikkelingen in de publieke gezondheidzorg gaan razendsnel. Het aantal welvaartsziekten stijgt. Infectieziekten verspreiden zich wereldwijd door de globalisering. De migratie brengt een diversiteit aan mensen én ziektepatronen met zich mee. De vergrijzing leidt tot een sterke toename van het aantal mensen met een chronische ziekte en beperking. De politieke en economische arena verandert en zorgverzekeraars, gemeenten, huisartsen en bedrijven krijgen een nieuwe rol in de publieke gezondheid. Gezondheidsproblemen spelen zich bovendien af binnen meerdere maatschappelijke sectoren: in de wijk, op het werk, in de zorg en in het onderwijs. Er is grote behoefte aan excellente professionals die maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleidsadviezen en intersectorale aanpakken. Pakt u die handschoen op? Deeltijd De Master of Public Health is een postinitiële opleiding op wetenschappelijk niveau die u twee jaar in deeltijd volgt. U besteedt circa 16 uur per week aan het voorbereiden en het bezoeken van de onderwijsdagen, de opdrachten en het onderzoek. U werkt aan het versterken van uw competenties en kennis. U krijgt les van mensen die hun sporen in de publieke gezondheid ruimschoots hebben verdiend en die als geen ander weten hoe men beleid, onderzoek en praktijk verbindt. U wordt daarnaast begeleid door vakinhoudelijke experts van de NSPOH. Academisch verankerd Ik vind de Master of Public Health een uitstekende opleiding voor professionals die hun kennis, vaardigheden en inzichten willen versterken. Professionals die werken in de publieke gezondheidszorg moeten van heel veel markten thuis zijn. Deze postinitiële opleiding biedt daarvoor alle ingrediënten. Karien Stronks, PhD, professor of Social Medicine, AMC-UvA, docent van het eerste blok.* * Bekijk de interviews met MPH-kerndocenten en een deelnemer op 2

3 Actuele onderwerpen sluiten aan bij de praktijk De Public Health beslaat een breed terrein. Mijn ervaring als GGD er beperkte zich tot een klein deel daarvan. Door de MPH-opleiding van de NSPOH leer ik het domein van de publieke gezondheid beter te doorgronden. Niet alleen in de breedte maar zeker ook in de diepte. Moduleopdrachten zijn direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. Van de inzet en investering pluk je zo al snel de vruchten! Marlene van der Star, epidemioloog/onderzoeker GGD Gelderland-Zuid Opbouw De opleiding Master of Public Health is een deeltijdopleiding van twee jaar. De opleiding bestaat uit drie blokken van modulen en een onderzoek. De modulen kunnen ook los worden gevolgd. Aan de hand van problemen uit de eigen werksituatie werkt u aan verdieping van kennis en vaardigheden over de analyse van volksgezondheidsproblemen, ontwikkeling van beleid en de borging ervan. U verricht zelf ook een onderzoek op een onderwerp uit uw eigen werkpraktijk. Action Learning Analyse in de publieke gezondheid Beleid, strategie en vernieuwing in de publieke gezondheid Onderzoekslijn Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid sept okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul aug sept okt nov dec jan feb ma apr mei jun jul aug sept Analyse in de publieke gezondheid In dit eerste blok leert u trends en ontwikkelingen herkennen in de publieke gezondheidzorg. U kunt indicatoren in kaart brengen over de staat van de gezondheid en de impact van interventies. U ontdekt vervolgens hoe u een goede afweging maakt over de inzet van interventies in en buiten de directe scope van de publieke gezondheid. Dat doet u op basis van bewijs over de effectiviteit en implementeerbaarheid en door een afweging te maken van kosten en baten. Het blok sluit af met een analyse die u maakt van de omvang en impact van een volksgezondheidsprobleem in uw eigen stad of gebied en de mogelijke interventies. 2. Beleid, strategie en vernieuwing in de publieke gezondheid In dit tweede blok verdiept u uw kennis van de dynamiek van beleidsprocessen en politieke besluitvorming. Ook krijgt u kennis van de maatschappelijke opgaven en spelregels in andere beleidsdomeinen van de publieke dienstverlening. Het is een hele opgave om samen met alle partijen een vernieuwend integraal beleid te bepalen waarbij gezondheids- en andere maatschappelijke maatregelen elkaar versterken. Die opgave vergt leiderschap, onderhandelen en strategisch opereren en regisseren. Die vaardigheden leert u in dit blok. Verder traint u in dit tweede blok professionele competenties als strategisch adviseren, het hanteren van stagnaties en communicatieve vaardigheden. 3

4 3. Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid In dit derde blok ligt de nadruk op besturingsvraagstukken die te maken hebben met de kwaliteit en borging van de publieke gezondheid (governance). U verdiept uw kennis over de taken van de overheid, instellingen en beroepsgroepen in de publieke gezondheid. Ook maakt u kennis met visies op governance en instrumenten voor het beoordelen van de uitvoering van taken. Ook de borging van intersectoraal beleid en van preventie en curatie komt aan de orde. In het Action Learning-traject leert u aan de hand van een eigen concrete vraag om uw handelen te verbeteren en daarop te reflecteren. In dit derde blok oefent u professionele vaardigheden op het gebied van leidinggeven aan professionals, sturing geven aan ketensamenwerking en het hanteren van de kwaliteits cyclus. U leert methoden toepassen voor onderzoek van het systeem van de gezondheidszorg. 4. Onderzoekslijn Aan het begin van blok 2 start u met een onderzoek. Eerst volgt u een module waarin u een idee vertaalt naar een onderzoeksvraag. U leert sociaalwetenschappelijke informatie op waarde te beoordelen en kwalitatieve en kwantitatieve informatie te duiden. In anderhalf jaar verzamelt en beoordeelt u informatie over een onderzoeksvraag, synthetiseert u kennis en schrijft u uiteindelijk een publicabel artikel. Uitstekende resultaten De Master of Public Health is een doelgerichte opleiding met concrete resultaten. Na afronding:... heeft u uw kennis over de publieke gezondheid verbreed en verdiept.... kunt u wetenschappelijke kennis over de volksgezondheid integreren en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en praktijk.... bent u in staat een praktijkvraag te vertalen naar een onderzoeksvraag, een onderzoek op te zetten en de resultaten ervan te vertalen naar verandering en vernieuwing.... weet u hoe u rekening houdt met het dynamische krachtenveld van politici, professionals, praktijkmensen en beleidsmakers.... kunt u multidisciplinaire en interdisciplinaire vraagstukken oplossen.... kunt u vernieuwingen implementeren en borgen.... bent u in staat om partijen te verbinden in een intersectorale aanpak.... bent u een sterke pleitbezorger en kunt u volksgezondheid succesvol op de agenda plaatsen van andere partijen. 4

5 Praktische informatie Datum en duur De opleiding start in september De opleiding kan in twee jaar worden afgerond en moet in uiterlijk drie jaar afgerond zijn. Voor wie? (Aankomende) leiding gevenden, beleidsadviseurs en projectleiders die werken in de publieke gezondheidzorg: bij GGD en, bij zorgverzekeraars, in thuiszorginstellingen, ROS en, universiteiten, onderzoeks- of kennisinstituten, in het bedrijfs leven, etc. U hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar werkervaring. In uw afgeronde initiële opleiding hebt u al kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek. Intakegesprek Aan het begin van de opleiding voert u een intakegesprek met uw opleider en gaat u na welke competenties u al beheerst en welke u wilt ontwikkelen. Docenten Deze opleiding is inhoudelijk samengesteld door docenten die hun sporen in de publieke gezondheid hebben verdiend. U ziet hen terug als docenten in het onderwijs. Voorbeelden zijn: - prof.dr. Karien Stronks AMC-UvA, - prof.dr. Niek Klazinga AMC-UvA, - prof. Silvia Evers Maastricht University, - prof.dr. Eddy Houwaart MUMC, - dr Anton Kunst AMC-UvA, - dr. Nancy Hoeymans RIVM, - prof. dr. Hans van Oers RIVM/UvT, - Onno de Zwart directeur GGD Rotterdam Rijnmond en - prof.dr.ir. Lex Burdorf Erasmus Medisch Centrum. Contactdagen U hebt één keer per week of één keer in de twee weken een contactdag. Een contactdag duurt van tot uur. Het onderwijs vindt meestal centraal in het land plaats, in Utrecht. Studiebelasting en begeleiding De studiebelasting is uur, oftewel 60 EC (European Credits). De gemiddelde studiebelasting is 18 uur per week. Zelfstudie en zelfstandig werken aan blokopdrachten en het artikel vormen belangrijke onderdelen van de studie. Bij de blokopdrachten ontvangt u begeleiding van een opleider van de NSPOH. U voert ook een aantal gesprekken om uw studievoortgang te bespreken. Het MPH-team Kosten De kosten van de opleiding en van de afzonderlijke modulen vindt u op de website Geaccrediteerde nascholing U kunt de opleidingsonderdelen ook los volgen. Modulen uit de opleiding Master of Public Health zijn geaccrediteerd in het kader van de her registratie (wet BIG) voor bij- en nascholing van sociaal-geneeskundigen in de hoofdstroom Maatschappij & Gezondheid én door het College voor Accreditatie Huisartsen. Accreditatie voor verpleegkundigen (V&VN) is ook mogelijk. Inschrijving Aanmelden kan via het inschrijfformulier dat u vindt op mph. Wij nodigen u vervolgens uit voor een intakegesprek met een van onze opleiders. Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor de Algemene Voorwaarden (o.a. met de annuleringsvoorwaarden) en het onderwijs- en examenreglement (OER) verwijzen we u naar Meer informatie? Op de website vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over startdata van modulen. Wilt u persoonlijk overleggen, neemt u dan contact op met een opleider van het MPH-team. Een afspraak maakt u via het MPH-secretariaat: telefoon MPH-professional beïnvloeder van beleid Het zijn natuurlijk clichés, maar daarmee is de boodschap niet minder waar; de gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die overzicht hebben over het geheel en weten hoe doeltreffend andere partijen zoals beleidsmakers te beïnvloeden tot het ondernemen van acties die meetbaar bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid. De MPH leidt hiertoe bij uitstek op. Niek Klazinga is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het AMC, als decaan verbonden aan de Academische Opleidingswerkplaats AMC/NSPOH (AOWP) en kerndocent van het derde blok. 5

6 Inspiratie en energie De MPH volgde ik naast een fulltime baan. Een behoorlijke opgave? Welnee, het gaf me juist inspiratie en energie. De MPH daagde me uit om boven mezelf uit te stijgen. De verschillende puzzelstukjes pasten tijdens de opleiding steeds beter in elkaar. Mijn verwachting kwam uit: de opgedane kennis en vaardigheden hebben mijn professioneel denken en handelen vergroot. Het werken vanuit de PH-visie sluit goed aan bij mijn huidige opdracht als projectleider transitie jeugdzorg. Anke de Vries, senior beleidsmedewerker samenlevingszaken, Gemeente Drachten Smallingerland* * Bekijk de interviews met MPH-kerndocenten en een deelnemer op 5 pluspunten van de Master of Public Health 1. Uniek: postinitiële opleiding die praktijk, beleid en onderzoek over publieke gezondheid verbindt 2. Competentiegericht: geworteld in de praktijk: voor professionals, door professionals 3. Doeltreffend: vanaf blok één zichtbare resultaten in uw werk 4. Inspirerend: zeer goede en bevlogen docenten; deelnemers uit allerlei organisaties in één groep 5. Altijd actueel: met de nieuwste trends en wetswijzingen en de laatste stand van wetenschap De NSPOH De NSPOH is hét opleidingsinstituut op het snijvlak van maatschappij, arbeid en gezondheid. Onze onderwijsprogramma s slaan een brug tussen beleid, onderzoek en praktijk. De NSPOH werkt samen met AMC UvA in de Academische Opleidingswerkplaats AMC/NSPOH. Andere samenwerkingspartners zijn o.a. Erasmus MC, VU MC, UMCG, TNO en RIVM. Volg ons nu ook op Bezoekadres Churchilllaan 11 (10 e etage) 3527 GV Utrecht Telefoon Website 6 NSPOH, Amsterdam, mei Alle gegevens in deze brochure zijn onder voorbehoud.

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte

Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Ad Associate degree Bedrijfskunde & agribusiness Management, Beleid & Buitenruimte Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten 20 20 11 12 Ad n de prakt Associate degree De sector buitenruimte is volop

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie