PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIC & OCCUPATIONAL HEALTH 2015 KEUZEONDERWIJS IN-COMPANY EN MAATWERK"

Transcriptie

1 PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015 BIJ- EN NASHOLING KEUZEONDERWIJS IN-OMPANY EN MAATWERK

2 VERKLARING BIJ ONDERWIJS- TABEL EN GROOTSTE AANBIEDER VAN BIJ- EN NASHOLING Jaarlijks voert de NSPOH ruim 150 verschillende onderwijsmodules uit als bij- en nascholing en keuzeonderwijs. Elk jaar volgen circa 4000 deelnemers opleidingen bij de NSPOH. Daarnaast nemen honderden deelnemers deel aan het in-company onderwijs, dat wij als maatwerk voor organisaties uitvoeren. Hiermee is de NSPOH de grootste aanbieder van bij- en nascholing in Nederland op het gebied van public en occupational health. DAAROM KIEST U VOOR SHOLING BIJ DE NSPOH - Medische vervolgopleidingen van de drie sociaal geneeskundige specialismen verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en maatschappij & gezondheid erkend door RGS. - Bij- en nascholing: geaccrediteerd door ABSG en AB1, Kwaliteitsregister V&V en Register zorgprofessionals. - Gevolgde scholing wordt automatisch in uw GAIA dossier bijgeschreven. - Voor arbeidsdeskundigen kan accreditatie bij Hobéon SKO worden aangevraagd. - Scholing op het terrein van reizigersadvisering wordt bij LR aangemeld. - Geworteld in de praktijk: voor professionals, door professionals. - Altijd actueel, met de nieuwste trends en wetswijzigingen en de laatste stand van wetenschap. - Mogelijkheid tot in-company programma s voor uw organisatie. - Breed aanbod van competentiegericht, modulair onderwijs. VOOR ARTSEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Medisch (en vakinhoudelijk) handelen ommunicatie Samenwerking Organisatie (en fi nanciering) Maatschappelijk handelen en preventie Kennis en wetenschap Professionaliteit en kwaliteit SW O&F &P K&W P&K -ATEGORIËN VERLEEND DOOR: ABSG (Accreditatie Bureau voor de Sociale Geneeskunde) in de categorieën: Sociale Geneeskunde Algemeen/ algemeen medisch BG Bedrijfsgeneeskunde VG Verzekeringsgeneeskunde M&G Maatschappij & gezondheid FG Forensische geneeskunde IZB Infectieziektebestrijding JGZ Jeugdgezondheidszorg I&A Medische Indicatiestelling en Advisering AB1 (Accreditatie Bureau luster 1) voor huisartsen KV&V (Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden) RZP (Register zorgprofessionals) Voor arbeidsdeskundigen kan accreditatie bij HobéonSKO worden aangevraagd. Voor overige beroepsgroepen: Heeft uw va zo mo uw we ondoe over u De bij is ero de pra de hoo ontwi vaardi zijn in Dat is voor w uw or u com profes het ac individ een ve breng profes hoger levert de spe ook ef Dr. P alge SLA OM EN GEBRUIK DE HANDIGE BLADWIJZER.

3 VOORWOORD Nieuwe kansen voor professionalisering Heeft u ook vaak het gevoel dat u uw vak wel beheerst, maar dat het zo moeilijk is om dat uit te oefenen in uw werkomgeving? Of dat het bijna ondoenlijk is om alle nieuwe kennis over uw vakgebied bij te houden? De bij- en nascholing van de NSPOH is erop gericht om professionals uit de praktijk efficiënt en vakkundig op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen, en hen nieuwe vaardigheden bij te brengen die nodig zijn in de veranderende samenleving. Dat is natuurlijk ook van groot belang voor werkgevers. Om als werkgever uw organisatie verder te helpen, heeft u competente en gemotiveerde professionals nodig. Soms ligt daarbij het accent op ontwikkeling van individuen, soms is het zaak om snel een veranderende werkwijze bij te brengen aan een hele groep, of om álle professionals in de organisatie op een hoger plan te brengen. Voor dit laatste levert de NSPOH maatwerk, gericht op de specifieke context en op locatie, dus ook efficiënt ten aanzien van reistijden. Dr. Petrien Uniken Venema, algemeen directeur NSPOH Werkt u aan de verbetering van de volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en/of -participatie? In een tijd van veranderingen zoekt u als professional de beste opleiding. Voor werkgevers is goed opgeleid personeel cruciaal. De NSPOH biedt de zekerheid van kwaliteit in onderwijs op basis van de meest actuele inzichten. Als non-profi t organisatie leiden wij professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op voor de hedendaagse praktijk van arbodienstverlening, sociale zekerheid en publieke gezondheid. Daarover laten we in deze brochure ook de deelnemer, de werkgever, de opleider en de hoogleraar graag aan het woord. Nieuwe ontwikkelingen op uw vakgebied zijn vaak ingegeven door overheidsbeleid en wetenschap. Zorg dat u up to date bent en verbeter uw vaardigheden. Deze brochure biedt daartoe een scala aan bij- en nascholing. Naast onze toppers kunt u kiezen uit meer dan 20 nieuwe modules. Bekijk ons complete aanbod op de volgende pagina s en op VOOR WIE? De NSPOH heeft een compleet opleidings- en trainings - pak ket voor professionals werkzaam op het terrein van arbodienstverlening, sociale zekerheid (occupational health) en de publieke gezondheid (public health). Op het terrein van occupational health werken bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, (arbo-)verpleegkundigen, arbeids hygiënisten, veiligheids - kundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen en bedrijfsmaatschap pelijk werkers. Op het terrein van public health werken artsen, beleids adviseurs, epidemiologen, gezondheids bevorderaars, preventiemede werkers, verpleegkundigen, leidinggevenden, programma coördinatoren, projectleiders én praktijkondersteuners en doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. Wilt u weten of een module voor u geschikt is? Kijk op EEN E JAS De NSPOH is verhuisd naar Utrecht. Hierdoor is onze dienstverlening en bereikbaarheid vanuit alle delen van het land verbeterd. De nieuwe locatie biedt uitstekende parkeergelegenheid. Het pand is ingericht volgens de uitgangspunten van de irculaire Economie. Het resultaat is er naar. Onderwijsruimten zijn zo ingericht dat deelnemers in een aangename, duurzame en gezonde omgeving kunnen leren. Er zijn vier leslokalen en een aantal break-out gebieden. Flexibele ruimten in aantrekkelijke kleuren met tal van ontmoetingsmogelijkheden. Ingegeven door de nieuwe inrichting, die onze gasten smaakvol, chique en speels tegelijkertijd noemen, zijn ook deze brochure en de website in een nieuw jasje gegoten.

4 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015 Inhoudsopgave GEZONDHEIDSBELEID... 4 Modules onder andere over strategie, e-health, ethiek en preventie. MANAGEMENT EN ORGANISATIE... 6 Onderwerpen als arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, leiderschap, implementeren, veranderen, project- en procesmanagement en ondernemerschap. OPLEIDERS AIOS SOIALE GENEESKUNDE... 7 Trainingen en terugkomdagen voor opleiders van sociaal geneeskundigen in opleiding. PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN... 8 Modules over advies- en presentatievaardigheden, motiverende gespreksvoering, persoonlijke effectiviteit, omgaan met de media en schrijfvaardigheid. EVIDENE BASED PRATIE EN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN Modules over epidemiologie, evidence based practice en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. JEUGDGEZONDHEIDSZORG Een scala aan vaardigheidstrainingen en actuele scholing binnen de jeugdgezondheidszorg. FORENSISHE GENEESKUNDE Keuze uit lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en een nieuwe cyclus van forensische scholing. INDIATIE EN ADVIES Thema s op het gebied van sociaal medische advisering. INFETIEZIEKTEBESTRIJDING Diverse modules op het gebied van infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld over diagnostiek, outbreak management, soa-bestrijding en zoönosen. REIZIGERSADVISERING Infectieziekten op reis staan centraal in de diverse modules. Aandacht wordt onder andere besteed aan adviseren, immuniseren en bescherming door middel van profylaxe of vaccinatie. WERK EN GEZONDHEID, ZIEKTEN EN AANDOENINGEN Een scala aan modules over bijvoorbeeld chronische ziekten, het bewegingsapparaat, hoofdpijn, ouder worden, psychische gezondheid en ADHD in relatie tot arbeid. GEZONDHEID EN WERK, PER BRANHE Branchegerichte scholing voor professionals die werkzaam zijn voor de bouw, de culturele sector en/of de wereld van transport. STOPPEN MET ROKEN Scholing in het begeleiden van cliënten die willen stoppen met roken. SPEIALS Summerschools, symposia en buitenlandreizen. VERKLARING BIJ ONDERWIJSTABEL EN Zie de flap op pag 2. SAN DEZE QR ODE EN GA REHTSTREEKS NAAR 3

5 We teach... GEZONDHEIDSBELEID Modules onder andere over strategie, e-health, ethiek en preventie. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op Onderwijs van de NSPOH sluit goed aan bij de praktijk én wordt gevoed door de praktijk. Als mijn mede werkers een opleiding hebben gevolgd, dan zie ik dat ze die heel goed toepassen. Opleidingen van de NSPOH bieden een goede combinatie tussen wetenschappelijke benadering en praktijk. Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands-Midden BEHEER, STURING EN VERBETERING IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID Bent u beleidsmaker, projectleider, afdelingsmanager, arts of onderzoeker? Leer hoe u vernieuwingen in de publieke gezondheid kunt borgen en beheren door evaluatie, kwaliteitscycli en verbeterprojecten. do 12 en 26 mrt, 2 en 23 april, 21 mei, 4 en 18 juni Utrecht &P K&W P&K M&G / KV&V 42 UUR PRIJS BEÏNVLOEDEN VAN GEZONDHEIDSGEDRAG ompacte en complete module waarin modellen aan bod komen die gezondheidsgedrag beïnvloeden. Inclusief het leren hanteren van beïnvloedingsstrategieën. ma 18 mei, 1 en 8 juni Utrecht &P / AB1 / KV&V DE WERKVELDEN VAN DE ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Verken de verschillende werkterreinen van de algemene gezondheidszorg en ontdek overeenkomsten en verschillen tussen de werkvelden. ma 2, 9 en 16 nov Utrecht SW O&F P&K KV&V ETHIEK IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID Sta stil bij de belangrijkste morele kwesties die spelen in de publieke gezondheid en leer over methodieken om morele afwegingen te maken. U kunt uw handelen als professional moreel verantwoorden en werken aan een rechtvaardige public health praktijk. do 15 okt en 5 nov Utrecht &P P&K M&G / AB1 / KV&V HEALTH SYSTEM RESEARH Overzichtsmodule waarin u de gezondheidszorgsystemen in andere landen leert kennen en vergelijken. Wat kunt u toepassen in uw eigen werk? do 8, 15 en 22 jan en 5 feb Utrecht O&F K&W P&K M&G 24 UUR PRIJS BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

6 INTRODUTIE E-HEALTH E-health biedt geweldige kansen voor de gezondheidszorg. Nieuwsgierig? Met deze module bent u in één keer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en ontdekt u hoe u e-health inzet in uw eigen werk. do 12 feb Utrecht O&F K&W / AB1 INLEIDING IN DE EONOMIE VAN DE PUBLIEKE GEZONDHEID Verdiep u in de economische aspecten van collectieve versus individuele verantwoordelijkheid voor gezondheid. Belicht worden o.a. kosten-batenanalyse, kosteneffectiviteitsanalyse, balanced scorecard en QUALY s. ma 9, 16 en 30 nov Utrecht O&F &P K&W M&G KANSEN EN EFFETIVITEIT VAN PREVENTIE Op weg naar meer gezondheid en minder ziekte. Welke instrumenten voor preventie zijn beschikbaar, bruikbaar en effectief? do 5, 12, 19 en 26 nov, do 3, vr 4 en do 10 dec Utrecht &P K&W P&K M&G / KV&V 30 UUR PRIJS OVER GEWIHT Gewogen en te zwaar bevonden. Maak kennis met de laatste inzichten rond obesitas en overgewicht. Hoe ontstaat het? Is het tij nog te keren? En zo ja, hoe? Welke (preventieve) maatregelen zijn succesvol? di 3 en 10 nov Utrecht &P K&W M&G / AB1 / KV&V STRATEGIE EN BELEID IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID Leer acteren in het complexe veld van de publieke gezondheid! In deze module maakt u een krachtenveldanalyse en ontwikkelt u een slimme strategie voor een integrale aanpak van gezondheid. do 12 en 26 mrt, 9 en 23 april, 21 mei, 4 en 18 juni Utrecht SW &P K&W M&G / KV&V 42 UUR PRIJS VERKENNING VAN DE PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG Prettig kennis te maken met de publieke gezondheidszorg! Verken de organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma s in de publieke gezondheidszorg en reflecteer op uw eigen rol als professional. ma 14, 21 en 28 sep Utrecht O&F K&W P&K KV&V VOLKSGEZONDHEIDSPROBLEMEN BETER BEGRIJPEN Weet welke actuele ontwikkelingen er spelen in de publieke gezondheids zorg. Volg de bevindingen van volksgezondheidsonderzoek in de wetenschappelijke literatuur. Ontdek de kracht van nieuwe kennis en actuele inzichten bij de ontwikkeling van een gezond gezondheids beleid. do 3, vr 4, do 10, vr 18 en do 24 sep, 1, 8 en 15 okt Utrecht O&F &P M&G / KV&V 30 UUR PRIJS ATUELE ONDERWERPEN SLUITEN AAN BIJ DE PRAKTIJK De beslaat een breed terrein. Mijn ervaring als GGD er beperkte zich tot een klein deel daarvan. Door de MPH-opleiding van de NSPOH, die ik in 2014 afrondde, leerde ik het domein van de publieke gezondheid beter doorgronden. Niet alleen in de breedte maar zeker ook in de diepte. Moduleopdrachten zijn direct toepasbaar in je eigen werkpraktijk. Van de inzet en investering plukte ik vanaf het begin al snel de vruchten! Marlene van der Star, epidemioloog/onderzoeker GGD Gelderland-Zuid 5

7 We teach... MANAGEMENT EN ORGANISATIE Onderwerpen als arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, leiderschap, implementeren, veranderen, project- en procesmanagement en ondernemerschap. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op JURIDISHE ASPETEN VAN ARBEID EN GEZONDHEID U wilt weten wat de juridische haken en ogen zijn van uw advies? U zoekt gelegenheid uw casuïstiek te bespreken? Verbreed en actualiseer uw kennis over relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, arbowetgeving en gezondheidsrecht. De juridische consequenties van uw advies voor u als professional, werkgever en werknemer lopen als een rode draad door de module. vr 6, 13 en 27 nov en 11 dec Utrecht SW K&W P&K 24 UUR (Hobéon SKO 6) PRIJS INTEGRAAL VEREN IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID Verhoog succes, omzeil de valkuilen. In deze module leert u de do s en don ts van integraal vernieuwen in de publieke gezondheid. Hoe kunt u vernieuwende programma s, interventies, richtlijnen of nieuwe werkwijzen succesvol regisseren, doorvoeren en evalueren. do 3, 17 en wo 30 sep, 14 okt, do 12 en 26 nov en 10 dec Utrecht SW O&F P&K M&G 42 UUR PRIJS MASTERLASS ARBEIDSREHT EN SOIAAL ZEKERHEIDSREHT De invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een feit! Experts plaatsen de actualiteiten in een breder kader met ruime aandacht voor uw eigen praktijk. Actuele ontwikkelingen die zich voordoen na het verschijnen van deze brochure, komen ook in het programma aan bod. do 12 mrt Utrecht SW K&W P&K PROFESSIONEEL LEIDINGGEVEN Uw effectiviteit als leidinggevende vergroten? U verbreedt uw repertoire in termen van sturing, beïnvloeding, gespreksvoering, coaching en motivering. U doet ervaring op met de toepassing en relevantie van instrumenten die worden gebruikt bij leidinggeven. U leert hoe u uw team effectiever kunt laten samenwerken zonder het resultaat uit het oog te verliezen. vr 4, 18 en 25 sep, 16 okt en 20 nov Utrecht P&K 30 UUR PRIJS PROJETMANAGEMENT Slim aanpakken, strak plannen. Vergroot uw vaardigheden als projectleider en ontdek hoe u projecten planmatig aanpakt. Maak kennis met hulpmiddelen om uw werk strak en slim te organiseren. do 5 en 12 feb en 5 mrt Utrecht O&F / AB1 / KV&V PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING IN DE PRAKTIJK Bent u ondernemend en op zoek naar nieuwe kansen? Volg deze module en haal meer uit de publiek-private samenwerking! ma 9 en 16 nov en 7 dec Utrecht SW O&F P&K M&G VERANDEREN, SAMENWERKEN EN PROESMANAGEMENT Samen werken aan betere samenwerking. Werkt u met veel verschillende partners in complexe samenwerkingsverbanden? Loopt u tegen weerstand aan of krijgt u te maken met gebrek aan motivatie? Ontdek de valkuilen in het proces en scherp uw eigen vaardigheden aan. wo 9 en 16 dec Utrecht SW O&F / AB1 / KV&V 6 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

8 We teach... OPLEIDERS VAN AIOS SOIALE GENEESKUNDE Trainingen en terugkomdagen voor opleiders van sociaal geneeskundigen in opleiding. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op TRAINING OPLEIDERS VAN AIOS SOIALE GENEESKUNDE Wordt u binnenkort opleider van een aios? Met deze driedaagse training verwerft u de benodigde kennis en vaardigheden om daarmee een goede start te kunnen maken. 1 di 3 feb, 3 en 24 mrt Utrecht 2 do 10 en 24 sep en 15 okt Utrecht SW P&K DIDATISHE SHOLING VOOR OPLEIDERS VAN AIOS SOIALE GENEESKUNDE Een aantal dagen waaruit u één dag kiest om samen met andere opleiders uw didactische vaardigheden aan te scherpen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 1 di 19 mei Zwolle 2 wo 10 juni Utrecht 3 di 6 okt Utrecht P&K DIDATISHE SHOLING VOOR UWV OPLEIDERS VAN AIOS SOIALE GENEESKUNDE Deze dag is bedoeld voor UWV opleiders van een aios verzekeringsgeneeskunde die de 3-daagse basistraining hebben gevolgd en voor andere UWV verzekeringsartsen die betrokken zijn bij de begeleiding van een aios SG onder verantwoordelijkheid van een opleider. 1 wo 8 april Utrecht 2 wo 16 sep Utrecht P&K DE MASTER OF PUBLI HEALTH HEEFT MIJ ÉN MIJN WERKGEVER VEEL OPGELEVERD De opleiding neemt de eigen praktijk als uitgangspunt en verdient zich op die manier terug. Van de opdrachten voor de opleiding heeft mijn werk zeker geprofiteerd. Het strategisch plan is uitgevoerd en heeft geleid tot een wijksportvereniging, het implementatieplan tot meer train-de-traineraanbod. Kennis die ik opdeed, deelde ik met collega s zodat ook op die manier zij en mijn werkgever daar profijt van hadden. Annette Straver, senior beleidsmedewerker, directie Publieke Gezondheid en Zorg, Gemeente Rotterdam / GGD Rotterdam-Rijnmond 7

9 We teach... PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN Modules over advies- en presentatievaardigheden, motiverende gespreksvoering, persoonlijke effectiviteit, omgaan met de media en schrijfvaardigheid. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ was een verrassende module waar ik veel van heb geleerd. De focus lag op samenwerking in de Publieke Gezondheid. Al die verschillende belangen van partners maken samenwerking soms lastig. Ik heb nu geleerd hoe ik bepaalde strategieën kan gebruiken om toch tot een goede samenwerking te komen. Deze kennis neem ik mee terug naar de werkvloer! Mirjam Molenaar, sociaal verpleegkundige infectieziektebestrijding, GGD Rotterdam-Rijnmond OAHINGSVAARDIGHEDEN VOOR PROFESSIONALS Ontwikkel uw coachtalent. Als professional met een coachende werkstijl kunt u de effectiviteit van medewerkers vergroten en de interactie met cliënten verbeteren. Leer het geheim van de smid in deze korte en krachtige training. wo 8 en 22 april s-hertogenbosch SW &P / KV&V PRIJS 890 VER- D OMGAAN MET ONFLITEN EN SUESVOL ONDERHANDELEN Leer assertief onderhandelen en effectief de-escaleren in conflictsituaties. Maak kennis met geëigende technieken en ontdek uw persoonlijke stijl. vr 2 en 16 okt Utrecht P&K / AB1 / KV&V DEBATTEREN EN MONDELING ARGUMENTEREN Vergroot in één dag uw mondelinge vaardigheden: leer debatteren en een beleidsstelling verdedigen of juist aanvallen aan de hand van een duidelijke argumentatiestructuur. ma 30 mrt Utrecht EFFETIEF OMGAAN MET ARBEIDSONFLITEN BIJ ARBO-EN VERZUIMBEGELEIDING Bedrijfsartsen vervullen bij arbeidsconflicten vaak een procesmatige rol. Daarom wordt aandacht besteed aan de diagnostiek van conflicten, positiebepaling en valkuilen bij interventie. Ook komen de juridische aspecten aan bod. Na afloop weet u wat arbeidsmediation inhoudt en wanneer u kunt doorverwijzen. wo 14 okt Utrecht SW P&K 8 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

10 EMDR IN DE SOIAAL GENEESKUNDIGE PRAKTIJK Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken en wordt inmiddels ingezet voor complexe trauma s, verwerkingsproblemen, chronische pijn, negatief zelfbeeld, angsten en fobieën. Wat zijn de mogelijkheden in de sociaal geneeskundige praktijk? wo 11 nov Utrecht SW ETNISHE DIVERSITEIT IN UW PRAKTIJK ultuur, religie, taalbeheersing en iemands sociale omgeving beïnvloeden de interactie tussen arts en patiënt. Hoe houdt u in een multiculturele patiëntenpraktijk tijdens uw consult optimaal rekening met de verschillende etnische achtergronden van uw cliënt? Verdiep u in de culturele factoren die een rol spelen in de beleving van ziekte en gezondheid. di 17 nov en 8 dec Utrecht P&K / AB1 / KV&V INTERULTURELE OMMUNIATIE BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE U krijgt beter zicht op de klachten, oorzaken en gevolgen van arbeids - ongeschikte werknemers met een andere culturele achtergrond. U leert hoe u uw communicatie kunt verbeteren. wo 17 juni Utrecht &P JE WERKDRUK DE BAAS! Druk, druk, druk? Blijf uw werkdruk de baas en houd plezier in uw werk. Met veel handige inzichten en tools. do 19 mrt Zwolle SW P&K / KV&V LEER UZELF BETER KENNEN VIA MBTI Verbeter de samenwerking en communicatie met uw cliënt of collega door kennis te maken met de persoonlijkheidstypologieën van arl Jung. Wat voor karaktertype bent u volgens MBTI? 1 di 3 en 17 mrt Utrecht 2 ma 9 en 16 nov Zwolle SW P&K PRIJS 890 LOBBYEN EN NETWERKEN Leer invloed uitoefenen in de public en occupational health met lobbyen. Maak een lobbyplan, bepaal de timing van een actie en maak optimaal gebruik van al uw netwerken. wo 20 mei en 3 juni Utrecht SW MENSEN MET EEN GEBRUIKSAANWIJZING Moeilijk mens of moeizame communicatie? Leer waar het een probleem in de communicatie betreft, een situatie waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uitoefenen en waar het een probleem betreft gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt. do 24 sep en 8 okt Utrecht P&K PRIJS 840 AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? In de tweejarig (deeltijd) Master of volgt u uniek onderwijs over de publieke gezondheid waarin u praktijk, beleid en onderzoek combineert. U kunt wetenschappelijke kennis integreren en vertalen naar veranderingen en vernieuwingen in beleid en praktijk. U leert werken in het politieke en professionele krachtenveld in en buiten de publieke gezondheidszorg. De losse modules zijn verspreid in deze brochure opgenomen. Op de foto: het MPH team van de NSPOH 9

11 MOTIVERENDE GESPREKSVOERING IN DE PUBLI HEALTH Interpersoonlijke gespreksvoering blijkt de sleutel tot succes als u mensen wilt stimuleren tot gezond gedrag. Oefen gesprekstechnieken en help de ander om te komen tot een innerlijk verankerd besluit, dat stand houdt ondanks twijfel en teleurstelling. ma 13 en 20 april Utrecht / KV&V PRIJS 890 OPLOSSINGSGERIHT WERKEN Eindelijk de kans om in één dag vaardig te worden in oplossingsgericht werken. wo 24 juni Utrecht / KV&V PRAKTISHE MEDIATRAINING BIJ RISIO- EN RISISOMMUNIATIE Hoe gaat u met de pers om bij een (dreigende) crisissituatie zoals de brand in Moerdijk. U leert hoe u in deze omstandigheden doeltreffend communiceert met de media en uw boodschap helder en effectief voor het voetlicht brengt. di 10 en do 12 (di 17) mrt Utrecht M&G / BG / AB1 PROFESSIONALISERING EN PERSOONLIJKE EFFETIVITEIT DOOR ATION LEARNING Intensief traject waarin u investeert in uw persoonlijk functioneren en uw effectiviteit. U stelt een uitdagend project in uw werk centraal en onderzoekt daarbij uw persoonlijke knelpunten en kerndilemma s van de public health. wo 17 dec 2014, 14 jan, 4 feb, di 10 mrt, wo 1 en 29 april, 27 mei, 17 juni en 1 juli 2015 Utrecht SW K&W P&K M&G 54 UUR PRIJS PROFESSIONEEL PRESENTEREN Boeiend en overtuigend presenteren kun je leren. Na afloop van deze module draait u uw hand niet meer om voor een aansprekende, interactieve presentatie. wo 15 en 29 april Utrecht P&K / AB1 / KV&V RET EN MINDFULNESS, KORTE OGNITIEFGEDRAGSTHERAPEUTISHE INTERVENTIES Grip op emotie. Maak kennis met de principes van rationeelemotieve therapie (RET) en mindfulness en ontdek het effect van deze vormen van gedragstherapie. ma 5 en 12 okt Utrecht P&K OMSHOLEN TOT ARTS MAATSHAPPIJ&GEZONDHEID, BEDRIJFSARTS OF VERZEKERINGSARTS? Bent u al geregistreerd in een specialisme en ambieert u binnen de sociale geneeskunde een specialisatie? Volg dan als zij-instromer de medische vervolgopleiding bij de NSPOH. De zij-instromer is een specialist die een andere (sociaal geneeskundige) specialisatie ambieert waarbinnen hij/zij al enige tijd werkzaam is. Op grond van ervaring en competenties wordt een individueel programma opgesteld. Voor meer informatie over de voorwaarden voor zij-instroom, neemt u contact op met de NSPOH. 10 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

12 Ik koos voor de NSPOH vanwege de goede reputatie. Ook collega s vertellen dat de NSPOH goed staat aangeschreven. De NSPOH heeft een heel divers onderwijsaanbod op het gebied van bij- en nascholing. Nu ik weer een aantal modules heb gevolgd ben ik daar zeer tevreden over. André Verburgh, bedrijfsarts, Sthenos Arbeidsmedisch Adviesgroep BV SHRIJFVAARDIGHEID EN ARGUMENTATIE De kracht van een aansprekende tekst? Begin met de kernboodschap. En zo krijgt u meer tips in deze module voor het schrijven van een (beleids)notitie, final paper en artikel. 1 wo 27 mei, 10 en 24 juni Utrecht 2 di 15 en 29 sep en 13 okt Utrecht P&K TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN Hoe zorgt u als adviseur dat uw adviezen worden opgevolgd? Volg deze driedaagse training en leer de theorie en praktijk van succesvol adviseren. do 16 en 30 april en 4 juni Utrecht P&K / KV&V TRAINING INDIVIDUELE LEEFSTIJL INTERVENTIES liënten helpen om hun leefstijl te veranderen? In deze tweedaagse module krijgt u zowel de kennis als de praktische vaardigheden om gezondheidsgedrag te beïnvloeden. ma 15 en 29 juni Utrecht M&G / BG / KV&V PRIJS 890 TRAINING MOTIVEREND RE-INTEGREREN Let them do the sweating! Valt u zelf uitgeput achterover na het zoveelste begeleidingsgesprek? Of hebt u het gevoel dat uw energie langzaam wordt afgetapt? Dat is de omgekeerde wereld. Motiveer uw cliënten om in beweging te komen! ma 2 en 16 nov Eindhoven BG (Hobéon SKO 6) PRIJS 940 WEERSTAND BEGRIJPEN EN OMBUIGEN Weerstand tegen uw advies over een veranderingsproces? Leer de blokkades en impasses begrijpen en buig ze om in precies de goede richting! di 19 en wo 20 mei Utrecht SW P&K / AB1 / KV&V 11

13 We teach... EVIDENE BASED PRATIE EN ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN Modules over epidemiologie, evidence based practice en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op INLEIDING KWALITATIEF ONDERZOEK Bekwaam u in de techniek van kwalitatief onderzoek! In deze module leert u hoe u een kwalitatief onderzoek opzet en hoe u de gegevens systematisch analyseert. vr 6 en 27 feb en 6 mrt Utrecht &P K&W INLEIDING KWANTITATIEF ONDERZOEK U heeft een onderzoekidee? Vertaal uw vraag naar een onderzoekbare vraagstelling. In deze module maakt u een heldere onderzoeksopzet voor een epidemiologisch, kwantitatief onderzoek. Na deze module beslist u of u het onderzoek ook daadwerkelijk uitvoert. vr 9, 16, 23 en 30 jan Utrecht K&W P&K 24 UUR PRIJS KENNISMAKEN MET EVIDENE BASED PRATIE (EBP) Een basistraining om met succes evidence based te werken. U leert waar u kunt zoeken. Het waarderen van gevonden evidence komt globaal aan bod. wo 18 mrt Utrecht K&W P&K (Hobéon SKO) PRIJS 495 SUMMEROURSE: EPIDEMIOLOGIE: WAT KAN IK ER MEE? Maak kennis met de basisbegrippen uit de epidemiologie en biostatistiek én leer ze toepassen in uw eigen praktijk. Ook vakliteratuur beoordeelt u daarna beter. Intensief programma op een prachtige locatie in Drenthe. wo 19 t/m vr 21 aug Zweelo K&W PRIJS Door de Opleiding Jeugdverpleegkundige in de JGZ weet ik beter hoe de publieke gezondheidszorg is georganiseerd en wat mijn rol als jeugdverpleegkundige daarin kan zijn. Ik heb meer begrip voor de keuzes die mijn organisatie maakt: ik kan nu alles in een bredere context plaatsen. Ik kan mezelf sterker neerzetten als verpleegkundige. De verschillende modules geven me een hoop bagage! Veel zal ik kunnen gebruiken bij alle veranderingen die gaande zijn binnen de jeugd(gezondheids)zorg. Nicolet van Zeben, jeugdverpleegkundige, Volksgezondheid Utrecht 12 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

14 We teach... JEUGDGEZONDHEIDSZORG Een scala aan vaardigheidstrainingen en actuele scholing binnen de jeugdgezondheidszorg. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op Door de medische vervolgopleiding jeugdgezondheidszorg heb ik mij het vak van jeugdarts in de volle breedte eigen gemaakt. Ik ben nu niet alleen jeugdarts binnen de spreekkamer, maar ook zichtbaar en actief binnen de organisatie en in het grote (maatschappelijke) veld daaromheen. Ik heb me zowel persoonlijk als professioneel enorm kunnen ontwikkelen. Jorien Kuijk, jeugdarts in opleiding, GGD IJsselland INTRODUTIEURSUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 U verdiept zich in de groei, ontwikkeling en opvoeding van een kind en problemen die hierbij kunnen optreden. De module biedt u, als arts of verpleegkundige, de basis om te starten in de jeugdgezondheidszorg. 1 vr 9 en 23 jan, 6 en 20 feb, 6 mrt en 17 april Utrecht K&W JGZ / KV&V / AB1 3 PRIJS di 24 mrt, 7 en 21 april, 12 mei, 2 en 16 juni Amsterdam 3 vr 2 en 16 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec Noord Nederland 4 vr 4, 11 en 25 sep, 9 en 30 okt en 27 nov Utrecht EEN OGENBLIK VOOR HET OOG Oog voor zicht. Vergroot uw vaardigheid om visuele stoornissen bij jonge kinderen te detecteren volgens de JGZ richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar. ma 5 okt Utrecht JGZ / KV&V PRIJS 335 VER- D TRAIN-DE-TRAINERWORKSHOP VOOR VISUSINSTRUTEURS Vergroot uw vaardigheden in het begeleiden van aios JGZ en andere JGZ-professionals bij het vroegtijdig onderkennen van visuele stoornissen (VOV) bij jonge kinderen. De workshop opent de weg naar registratie als NJ gecertificeerd visusinstructeur (VI). wo 10 juni Utrecht P&K JGZ 3 UUR PRIJS 245 TERUGKOMDAG VOOR GEERTIFIEERDE VISUSINSTRUTEURS Verdiep uw kennis over de achtergronden en technieken van het visusonderzoek en verbeter uw vaardigheid in het overbrengen van deze kennis bij uw aios. do 2 april Utrecht K&W JGZ PRIJS

15 BELEIDSNOTITIE SHRIJVEN IN DE JGZ Wilt u een advies schrijven met een heldere vraag, duidelijke argumenten en een logische structuur? Leer tijdens deze module hoe u dit kunt doen. vr 13 nov Utrecht P&K JGZ DE JEUGDARTS: SLEUTELROL BIJ VERZUIMBELEID Interactieve module voor jeugdartsen die zich bezig houden met verzuimbeleid. Hoe lang is ziekteverzuim veroorloofd bij bijvoorbeeld buikpijn, ADHD of anorexia? Hoe voert u een verzuimgesprek met jongeren en ouders? di 17 en 24 mrt en 26 mei Utrecht &P JGZ DE JEUGDARTS ALS WIJKARTS; VAN WIJKGEGEVENS TOT BELEIDSADVIES Verzamel, analyseer en interpreteer gegevens over uw eigen wijk, buurt of gemeente en krijg inzicht in de gezondheidssituatie van uw doelgroep. U leert op basis van dit profiel passende adviezen opstellen voor uw organisatie en/of gemeente. wo 7 okt en 4 nov Utrecht SW O&F &P JGZ KRAHTIG EN MET EFFET OPEREREN IN DE TRANSITIE JEUGD Leer hoe u zich effectief kunt bewegen in het jeugddomein. Krijg zicht op het krachtenveld in uw gemeente en zet beïnvloedingsstrategieën in om de toegevoegde waarde van de JGZ krachtig voor het voetlicht te brengen. wo 29 april Utrecht SW &P JGZ / KV&V PLUIS - NIET PLUIS U leert in de frontoffice van de JGZ pluis van niet pluis onder - scheiden en adequaat verwijzen naar uw jeugdarts. Deze 5-daagse module is zeer geschikt om in-company uit te voeren, afgestemd op uw wensen. in-company: data en locatie in overleg SW JGZ / KV&V 30 UUR PSYHOPATHOLOGIE BIJ KINDEREN Leer hoe u de meest voorkomende psychopathologie bij kinderen en jeugdigen herkent. En hoe u ouders, jeugdigen en school hierover adequaat adviseert en effectief verwijst. di 21 april en 26 mei Utrecht SW JGZ ROL JEUGDARTS BIJ PASSEND ONDERWIJS Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de jeugdarts vaker geconfronteerd met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op de gewone basisschool. Maak kennis met handelingsgerichte diagnostiek zoals deze in het onderwijs wordt ingezet en leer hoe u uw consultvoering en verslaglegging hierop aansluit. di 20 jan Utrecht SW JGZ SKILLS IN WERKVELD JGZ 4-19 Werkt u als arts met 0-4 jarigen? Volg deze module als u wilt weten, welke problematiek u tegen kunt komen in de jeugdgezondheidszorg 4-19 en welke skills u daarbij nodig heeft. wo 1 april Utrecht K&W P&K JGZ 14 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

16 TOP 10 KLEINE KWALEN IN DE SPREEKKAMER VAN DE JGZ Een goede jeugdarts heeft overal verstand van. Breidt uw medische kennis uit over een scala aan onderwerpen: van EHBO, verantwoorde zelfzorgmedicatie tot ziekten als hoofdpijn, rugpijn, zonnesteek, Lyme, vitamine D deficiëntie en pinda allergie. 1 wo 22 april Zwolle 2 wo 25 nov Utrecht K&W JGZ KLINISHE BESLUITVORMING BINNEN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG Klinisch redeneren en dit klinisch besluitvormingsproces toepassen in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Dát leert u in deze module. ma 9 feb, 2 en 30 mrt en 20 april Utrecht SW KV&V 1 OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN ADVISEREN U vergroot uw inzicht en kennis en traint methoden en technieken van opvoedingsondersteuning en pedagogisch adviseren aan ouders en kinderen. ma 9 feb, 2, 9, 23 mrt en 13 april Utrecht SW &P KV&V 20 UUR We teach... FORENSISHE GENEESKUNDE Keuze uit lijkschouw, arrestantenzorg, letsels en een nieuwe cyclus van forensische scholing. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op ARRESTANTENZORG Medische zorg voor de bijzondere populatie in de politiecel. Verdiep u in de organisatie van de arrestantenzorg, de positie van de forensisch arts als behandelaar dan wel adviseur, acute ziekten, infectieziekten, verslavingszorg en psychiatrie. wo 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni Utrecht SW FG / AB1 3 PRIJS FORENSISHE GENEESKUNDE: INTRODUTIE EN ORGANISATIE Hoe is de forensische geneeskunde in Nederland georganiseerd? Met deze module bent u snel en goed op de hoogte van het wettelijk kader en taken en positie van de forensisch arts. wo 21 en 28 jan, 4 en 11 feb Utrecht SW O&F &P FG / AB1 24 UUR PRIJS LETSELS EN ZEDENDELITEN Verwerf meer kennis over zedenonderzoek en bijzondere letsels zoals schot- en steekwonden. Herken de mate van geweldinwerking op het menselijk lichaam en oefen het maken van een letselverklaring. wo 2, 9, 16, 23 en 30 sep Utrecht SW K&W FG / AB1 30 UUR PRIJS

17 LIJKSHOUW BASIS Basismodule voor artsen die een lijkschouw willen uitvoeren. Het uitvoeren van de forensische lijkschouw, postmortale verschijnselen, wezenlijke begrippen als aard van overlijden en doodsoorzaak komen uitgebreid aan bod, evenals de juridische en de administratieve kant van de lijkschouw. wo 4, 11, 18 en 25 mrt, 15 en 22 april Utrecht SW &P FG / AB1 3 PRIJS LIJKSHOUW: BIJZONDERE SITUATIES Hoe verloopt een lijkschouw in bijzondere situaties, zoals overlijden na een medische ingreep, in de cel en sterfgevallen waarvoor een aparte wettelijke regeling is, zoals bij euthanasie, orgaandonatie en zwangerschapsafbreking? Vervolg op Lijkschouw basis. wo 7 en 14 okt, 4 en 11 nov Utrecht &P FG / AB1 24 UUR PRIJS SPORENONDERZOEK EN FORENSISHE TEHNIEKEN Speuren naar sporen. Maak kennis met forensische technieken en onderzoeken (dactyloscopie, sporenonderzoek en identificatiemethoden), DNA-sporenbemonstering, toxicologie, wegenverkeerswet en forensische archeologie. wo 18 en 25 nov, 2, 9 en 16 dec Utrecht SW K&W FG / AB1 30 UUR PRIJS FORENSISHE YLUS MEDISHE RISIO S VAN BODY PAKING, GHB EN XT Weet u welke risico s drugskoeriers en drugsgebruikers lopen en hoe u die kunt onderkennen? Jaarlijks overlijden tientallen jongeren door het innemen van drugs. Volg deze module en uw kennis is weer up-to-date. vr 20 mrt ( uur) Utrecht PSYHIATRIE IN DE EL Een forensisch arts heeft in zijn werk veel te maken met psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen, het gebruik van drugs (alcohol, opiaten, XT, cocaïne, GHB) en verslavingsproblematiek. Verdiep u in symptomen, pathofysiologie, etiologie, risico s en behandeling en verwijzing. vr 12 juni ( uur) Utrecht &P PER MODULE FG / AB1 4 UUR PRIJS 250 (per dag) 600 (serie van 3) FORENSISHE TEHNIEKEN BIJ DE LIJKSHOUW Voorbij is de tijd van de lijkschouw met de handen op de rug. Er vindt nu niet alleen een eenvoudig lichamelijk onderzoek plaats, maar ook technologische middelen en laboratoriumonderzoek worden ingezet. Update uw kennis van nieuwe technieken. vr 9 okt ( uur) Utrecht 16 BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

18 We teach... INDIATIE EN ADVIES Thema s op het gebied van sociaal medische advisering. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op We bieden verschillende medische vervolgopleidingen voor artsen, opleidingen voor sociaal verpleegkundigen AGZ en JGZ, de Master of en groot aanbod aan geaccrediteerde modules voor professionals die willen nascholen of keuzeonderwijs willen volgen. Aan onze deelnemers vragen we altijd hoe zij het onderwijs hebben ervaren. Wat vonden zij de sterke punten van het onderwijs? Maar ook welke zaken zij graag anders willen zien. Dit zorgt ervoor dat we altijd zo actueel en up te date mogelijk onder wijs hebben. Wel leuk om te melden dat we het afgelopen jaar een 8 gemiddeld hebben gescoord! De NSPOH slaat een brug tussen beleid, onderzoek en praktijk. Drs. Sanne Rengelink, opleider/adviseur NSPOH PARTIIPATIEWET De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand. Leer samen met andere professionals een advies geven op basis van deze nieuwe wet. do 24 sep, 1 en 8 okt Utrecht &P P&K I&A / SOIAAL MEDISHE ADVISERING IN HET KADER VAN DE AWBZ/WLZ Sociaal medisch advies op maat. Ken de wettelijke grondslag van sociaal medische indicaties. Kennis van de actuele wetgeving en de relevante jurisprudentie is cruciaal voor een juist advies. wo 2, 9 en 16 sep Utrecht &P P&K I&A / SOIAAL MEDISHE ADVISERING IN HET KADER VAN DE WMO Leer op een gestructureerde en professionele wijze de actuele wetgeving en jurisprudentie toepassen bij de sociaal medische advisering in het kader van de Wmo. do 12 feb, 5 en 12 mrt, 2 en 9 april Utrecht &P P&K I&A / 30 UUR PRIJS VERDIEPENDE BIJ- EN NASHOLING MEDISHE ADVISERING Goede raad is duur. Verdiep uw juridische kennis over (sociaal) medische advisering. En oefen aan de hand van casuïstiek en discussies over actuele jurisprudentie op dit vakgebied. di 3 nov Utrecht K&W P&K I&A / 17

19 We teach... INFETIEZIEKTEBESTRIJDING Diverse modules op het gebied van infectieziektebestrijding, bijvoorbeeld over diagnostiek, outbreak management, soa-bestrijding en zoönosen. Of een module voor uw beroepsgroep en/of functie geschikt is, leest u op GEÏNTEGREERD ONDERWIJSAANBOD OP HET GEBIED VAN DE SEKSUELE GEZONDHEID EN DE SOA-BESTRIJDING De nieuwe regeling Aanvullende seksuele gezondheidszorg zorgt voor integratie van de aanvullende curatieve soa-bestrijding en de aanvullende seksualiteitshulpverlening. Deze heeft geleid tot een herziening van de opleidingseisen voor artsen en verpleegkundigen. Vanwege deze ontwikkelingen biedt de NSPOH geheel nieuw onderwijs voor deze doelgroepen. Het vernieuwde onderwijs staat begin 2015 op Op de foto: het NSPOH-team Infectieziektebestrijding BASISPRINIPES INFETIEZIEKTEBESTRIJDING Verdiep uw kennis over de basisprincipes van infectieziektebestrijding om uw professionaliteit te vergroten. di en wo 20 en 21 jan Utrecht O&F IZB / AB1 GLOBALISERING VAN DE INFETIEZIEKTEBESTRIJDING Verdiep u in de infectieziektebestrijding binnen en buiten Europa. Wat is het effect hiervan op de Nederlandse bestrijding van infectieziekten? di 16 en 23 juni Utrecht O&F &P K&W M&G / BG / AB1 / KV&V INFETIEZIEKTEN; VAN EL TOT MELDING Maak kennis met de keten van infectieziektebestrijding: van cel en transmissieketen tot bron- en contactopsporing en surveillance. Handige verdiepingsmodule voor verpleegkundigen! ma 2, 9, 23 en 30 mrt Utrecht O&F P&K KV&V 24 UUR PRIJS OUTBREAK MANAGEMENT Een goede voorbereiding is het halve werk. Een (dreigende) outbreak van infectieziekten managen? Volg deze module en ontdek dat het kan! Alle facetten van het managen komen aan bod aan de hand van veel casuïstiek. do 19 nov, 3, 10 en 17 dec Utrecht SW &P P&K M&G / BG / AB1 / KV&V 24 UUR PRIJS OUTBREAKONDERZOEK Outbreaks komen altijd onverwacht. In deze module doorloopt u aan de hand van casestudies, afgewisseld met theorie, het onderzoeks traject van enkele outbreaks (klein en groot). di 7, 14, 21 en 28 april Utrecht &P K&W IZB / BG / AB1 24 UUR PRIJS BIJ- EN NASHOLING PUBLI & OUPATIONAL HEALTH 2015

20 RISIO- EN RISISOMMUNIATIE UITGELIHT Pas uw communicatiestijl aan op individuele verschillen in risicoperceptie. Ken uw rol bij risico- en crisiscommunicatie binnen de crisisbeheersing. Oefen het opstellen van persberichten. di 3 en do 5 mrt Utrecht K&W M&G / AB1 SURVEILLANE IN DE INFETIEZIEKTEBESTRIJDING U leert over de achtergronden van surveillance en de modelleringsmodellen van infectieziekten in Nederland en op welke wijze deze systemen van nut kunnen zijn in uw eigen werk. di 19 mei, 2 en 9 juni Utrecht SW O&F K&W M&G / AB1 VAINS; MOGELIJKHEDEN EN DE WEERBARSTIGE PRAKTIJK Leer meer over de basisprincipes van vaccineren, de verschillende vaccinstrategieën, nieuwe ontwikkelingen en het belang van succesvol communiceren naar de doelgroep. Voor artsen die praktijkervaring hebben met vaccineren. di 13 okt, 3, 10 en 17 nov Utrecht K&W P&K M&G / BG / AB1 24 UUR PRIJS VERDIEPINGSYLUS INFETIEZIEKTEN Micro-organismen onder de loep. Verdiep u tijdens deze interactieve cyclus in de achtergronden van micro-organismen en andere relevante thema s in de infectieziektebestrijding. U oefent om de laatste wetenschappelijke inzichten en beleid te verbinden en direct toe te passen in uw praktijk. 1 di 31 mrt Utrecht 2 do 11 juni Utrecht 3 di 1 dec Utrecht P&K M&G / BG / AB1 PRIJS 350 ZOÖNOSEN Leer de wereld van zoönosen beter kennen, zodat u eventuele gezondheidsrisco s beter kunt duiden en erover kunt adviseren. di 3 en 10 feb Utrecht SW &P M&G / BG ANTIONEPTIE, ONGEWENSTE ZWANGERSHAP OF SEKSUEEL GEWELD Verdiepende nascholing voor doktersassistenten over anticonceptie, zwangerschapsonderbreking en het herkennen van seksueel geweld. ma 23 nov Utrecht KV&V VOLG DE GAGS OPLEIDING! (Opleiding tot Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, GAGS) Indien zich een incident voordoet waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, beoordeelt de GAGS de risico s die vrijkomende stoffen kunnen opleveren voor de gezondheid van de bevolking en voor de bij het incident betrokken hulpverleners. Hierbij beoordeelt de GAGS niet alleen de risico s die zich op korte termijn kunnen voordoen, maar mogelijk ook op de lange termijn. Daarnaast adviseert hij/zij over de maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico s te reduceren en/of te voorkomen en geeft daar waar nodig ook handelingsperspectieven bij. Als deelnemer rondt u het cursorisch programma en de praktijkopleiding in twee jaar af. In het tweede en derde jaar draait u schaduw piket in een voor- en achterwacht constructie. De GAGS opleiding is bedoeld voor artsen M&G, profiel MMK en gezondheidsof biomedische wetenschappers met aandachtsgebieden epidemiologie, toxicologie en arbeidshygiëne. Zie voor meer informatie Op de foto: Henk Jans, arts MG, medische milieukunde/chemicus, NSPOH opleider voor de GAGS opleiding en GAGS voor de GGD en Brabant/ Zeeland en Limburg 19

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh.

Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health. Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015. Maak de volgende stap! www.nspoh. Ambitie in de publieke gezondheid? Master of Public Health Postinitiële opleiding Startdata 2014-2015 Maak de volgende stap! www.nspoh.nl/mph Master of Public Health Postinitiële opleiding In het kort

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie