IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014"

Transcriptie

1 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

2

3 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

4 Colofon Ixta Noa Parkstraat JC Arnhem Concept & ontwerp Dizain.nl

5 JIJ BENT HIER 5

6 IN HET HIER EN NU

7 IXTA NOA KIEST 2014 WAS EEN SPANNEND JAAR, ONDER MEER VANWEGE DE TRANSITIE AWBZ-WMO EN BEZUINIGINGEN. NIET ALLEEN SPANNEND VOOR IXTA NOA, MAAR OOK VOOR CLIËNTEN EN VOOR VRIJWEL ALLE ORGANISATIES IN DE GEZONDHEIDSZORG. En toch... Ixta Noa wil niet een van de velen zijn. Wij zijn anders. Ixta Noa is tot op dit moment de enige organisatie in ervaringsdeskundigheid die beschikt over een AWBZ-toelating en een HKZ-keurmerk. Ixta Noa heeft een eigenzinnige zienswijze op de inzet van ervaringskundigheid. Wij zetten ervaring in en inspireren anderen daarmee tot verandering. Ixta Noa kiest er voor ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise te faciliteren. Vanuit deze kracht is Ixta Noa bewust het jaar 2014 ingestapt en hebben we samen een prachtig resultaat bereikt. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer gewaardeerd en gedeeld. Ixta Noa maakt zich sterk voor kwetsbare mensen om samen met hen te realiseren dat zij waardig kunnen meedoen in de samenleving. De keuze is niet alleen aan Ixta Noa. Ixta Noa maakt bewust, op een onbevangen en eigenzinnige manier: jij kiest zelf! Ixta Noa, februari 2015 José Geertsema, directeur-bestuurder 7

8 IXTA NOA EN HAAR PASSIE Wij geloven in een betere wereld waarin mensen elkaar inspireren door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder mens kan zijn wie hij of zij is. Zonder angst voor wie ze zijn. Iedereen ervaart wel eens een onbalans in zijn of haar leven. Op die momenten zijn we op zoek naar onze eigen identiteit. Wij geloven dat de ervaring van anderen kan inspireren tot eigen verandering. Ixta Noa wil die omgeving creëren, zodat mensen met psychische klachten vanuit eigen regie durven te vertrouwen op hulp die past en nodig is. Bij Ixta Noa werkten in medewerkers en 335 vrijwilligers die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Ixta Noa gelooft dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid een krachtige methodiek is. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden. Ixta Noa is bovendien overtuigd van de waarde van halen, brengen en doorgeven. Cliënten kunnen vrijwilligers worden, die de wil tonen om vanuit hun eigen ervaring anderen te helpen. Ixta Noa wil met training en coaching daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor een ander. Ixta Noa verandert jezelf. Ixta Noa is een landelijke organisatie. In 2014 hadden we vestigingen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen. De vestiging in Utrecht is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa werkt in diverse andere plaatsen met ketenpartners en gemeentes. Kernwaarden van Ixta Noa zijn zelfbewust, eigenzinnig en onbevangen. Deze sluiten aan bij de oerkracht van Ixta Noa en zijn de bron voor het gedrag van medewerkers. Dáár staat Ixta Noa voor! 8

9 MET EEN VERLEDEN 9

10 IXTA NOA EN CLIËNTEN CLIËNTEN, VRIJWILLIGERS, MEDEWERKERS, BETER GEZEGD HEEL IXTA NOA VERANDERT VOORTDUREND DOOR RUIMTE TE GEVEN, DAGLICHT TE GEVEN AAN DE VEELKLEURIGHEID VAN MENSEN EN ERVARING. Ixta Noa werkt vanuit de gedachte, het gevoel en de beweging: Ik ben er voor je. Of je mij herkent en nodig hebt, hangt af van hoeveel last je van jouw eigen onbalans hebt. Om dat te veranderen, stimuleren wij vanuit onze eigen ervaringen het (her)nemen van eigen regie over je leven. Ixta Online Ixta Ontmoet Ixta Deskundig Ixta Trainingen Ixta Noa biedt getrainde ervaringsdeskundigheid van hoge kwaliteit. Met Ixta Online, Ixta Ontmoet, Ixta Deskundig en Ixta Trainingen zorgen we er mede voor dat kwetsbare burgers zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. In 2014 zijn verschillende initiatieven genomen om cliënten, vrijwilligers en medewerkers ruimte te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Met Ixta Online bereiken we meer doelgroepen, gerelateerd aan leeftijd, levensfase en stoornis, dan voorheen. Het Zelfhulp online programma had een gemiddelde beschikbaarheid van 60 cliënten en 30 begeleiders. In 2014 heeft Ixta Noa in samenwerking met Jeugd GGZ en Jimmy s een concept ontwikkeld voor een nieuw online platform. Het doel is een platform waar jongeren vanuit een positieve insteek kunnen nadenken over hun eigen vragen en waarbij kan worden gewerkt aan motivatie, inzicht en eigen regie. Het concept wordt in 2015 verder uitgewerkt in een nieuwe game. 10

11 JE HEBT EEN MOOIE TIJD GEHAD 11

12 MAAR OOK EEN KLOTETIJD 12

13 In 2014 lag de focus bij Ixta Ontmoet op het vinden van nieuwe relaties en partners. Dit betekende ook intern een omslag in denken: nieuwe doelgroepen moeten actief worden gezocht. Door begeleiding te bieden in het Praktijkhuis, wordt door de gedeelde ervaring, het geduld, de tijd en de praktische hulp vaak een verandering in de persoon zelf ingezet, waardoor deze zich ook op een andere wijze verantwoordelijk voelt voor zijn eigen proces. Ixta Ontmoet 14 Enschede Groningen Leeuwarden Nijmegen Utrecht Zutphen Gerealiseerde openingsuren Gastlessen Voorlichtingen Zelfhulp- en nazorggroepen De Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen zijn in 2014 het gehele jaar geopend geweest. De gemeente Utrecht heeft het subsidievoorstel voor de vestiging in Utrecht afgewezen. Daarom is het Praktijkhuis Utrecht per 31 december 2014 gesloten. De samenwerking met Rintveld wordt wel voortgezet, waardoor de inloopfunctie voor cliënten van Rintveld voor één dagdeel kan blijven bestaan. In de Praktijkhuizen kunnen cliënten ook deelnemen aan zelfhulp- of nazorggroepen. In deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen begeleid. Alle cliënten en vrijwilligers krijgen bij Ixta Noa, voor zover nodig, intensieve, individuele begeleiding. 13

14 Ixta Noa verzorgt in het kader van preventie gastlessen op scholen, onder meer over de gevolgen van (eet)stoornissen, emoties, pesten en verslavingen. Onze gastlessen zijn breed inzetbaar en bieden we ook aan bij organisaties, zoals patiëntenverenigingen (ADHD) en platforms binnen zorg en hulpverlening. Op eigen initiatief en op verzoek geeft Ixta Noa voorlichtingen. Het doel van voorlichtingen is vroegtijdige signalering van psychische stoornissen. Daarmee ontstaat een snellere doorstroom naar de juiste begeleiding en worden ernstiger stoornissen voorkomen. SOMS WIL JE ER VOOR WEGLOPEN Binnen Ixta Deskundig zetten vrijwilligers en medewerkers hun ervaring in bij GGZ-instellingen. Deze inzet vindt plaats binnen en rondom de behandeling. In 2014 hebben we sterk geïnvesteerd in relatiemanagement, communicatie, kwaliteitsverbetering van de ingezette en nieuw in te zetten ervaringsdeskundigen bij instellingen en de kwaliteit van de teamleden. Ixta Noa geeft training en intervisie aan cliënten, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Het doel hiervan is het versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van 14

15 mogelijkheden om door eigen ervaring te delen, anderen te inspireren tot verandering. In 2014 hebben 333 personen een training gevolgd. Ixta Trainingen heeft zich dit jaar vooral gericht op kwaliteitsverbetering en professionalisering. De Ixta voor Mezelf training hebben we ook als groepstraining aangeboden. Hiervoor bleek onvoldoende animo. De deelnemers die zich hadden aangemeld zijn door Praktijkhuizen begeleid en later ingestroomd in een specialisatietraining. MAAR HET LOOPT ALTIJD MET JE MEE Trainingen 2014 Aantal trainingen Aantal deelnemers Basistraining Gastsprekerstraining 3 37 Inlooptraining 7 79 GGZ-begeleiderstraining 4 26 Training groepsbegeleider 3 28 Online begeleiderstraining (individueel) 12 Train de Trainer training

16 Kwaliteitszorg In 2014 heeft DEKRA Certification een vervolgaudit uitgevoerd op het managementsysteem van Ixta Noa op basis van de HKZ-eisen. De audit richtte zich op de implementatie van beleid en doelstellingen. Op basis van de audit kreeg Ixta Noa een positieve beoordeling. Alle producten en diensten van Ixta Noa worden na afloop door de deelnemer geëvalueerd. De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. In 2014 hebben we op basis van evaluaties onder meer de trainingsduur teruggebracht, zijn we flexibeler inzetbaar bij scholen en hebben we het instapmoment bij nazorggroepen aangepast. HET MAAKT JE TOT WIE JE BENT Medezeggenschap De gemeenschappelijke belangen van cliënten en vrijwilligers worden behartigd via Ixta Mee, de cliënten-/vrijwilligersraad. Ixta Mee denkt mee over het beleid van Ixta Noa, nu en in de toekomst. De raad praat namens de cliënt mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. 16

17 TROTS OP WAAR JE NU STAAT 17

18 ANDERS. NIEUW. 18

19 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

20

21 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

22 IXTA NOA IN DE SAMENLEVING Ixta Werkt samen Ixta Noa speelt een verbindende rol binnen de zorgketen. We proberen de noodzaak tot intensieve(re) behandeling te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe eerder een ziekte wordt herkend, des te eenvoudiger deze te behandelen is. De impact op de persoon zelf en zijn omgeving wordt daardoor kleiner. Tijdens de behandeling vormt Ixta Noa een vangnet en na de behandeling ondersteunen we cliënten weer terug de maatschappij in. Dit doen we samen met regionale samenwerkingspartners, zoals GGZ, (kinder)psychologen, patiëntenverenigingen, wijkteams, expertisecentra, diëtisten en re-integratieorganisaties. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten probeert Ixta Noa zoveel mogelijk met partners samen te werken. Sociaal De visie van Ixta Noa op sociaal ondernemen is dat ze in alles gericht is op het verbeteren van de psychische balans bij cliënten, vrijwilligers en medewerkers. In 2014 waren 335 vrijwilligers actief betrokken bij Ixta Noa. Wij houden rekening met het verschil tussen kwaliteit van output en de persoonlijke last van input. Binnen het vrijwilligerswerk is er ruimte voor terugval en time-out. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. Uit het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers (2013) blijkt dat zij zeer enthousiast zijn over de werkwijze van Ixta Noa. Veiligheid, vertrouwen en herkenning zijn speerpunten waar vrijwilligers zich in herkennen. Deze vormen ook daadwerkelijk een bijdrage aan het proces. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. 22

23 HOOP OP EEN ANDER LEVEN

24 Ixta Noa ontwikkelt medewerkers en vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat iedereen ervaring heeft, maar dat die ervaring op een deskundige wijze en gedoseerd moet worden ingezet door een getrainde ervaringsdeskundige. Dit bevordert hun eigen herstel en tegelijkertijd kunnen zij anderen verder helpen. In 2014 zijn onder meer ontwikkelingstrajecten gestart op het gebied van ICT, kwaliteitsmanagement, BHV, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Studenten willen graag bij Ixta Noa hun stage lopen vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en opleiding. Zij krijgen begeleiding in een beschermde omgeving en dat bevordert hun eigen herstel. We merken een toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid vanuit de gezondheidszorg en scholen. Ixta Noa voelt het als haar verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. In 2014 hebben we 25 studenten vanuit verschillende opleidingen en instellingen verwelkomd. Dit betrof in alle gevallen een meeloop HBO-stage vanuit HAN, Saxion, Hanzehogeschool Groningen of Hogeschool Utrecht. DURF JIJ HET TE DELEN? Economisch Ixta Noa levert veel zorg en begeleiding die niet direct extern wordt gefinancierd. Door bewust om te gaan met het uitgeven van financiële middelen, ontstaat financiële ruimte om juist ook deze zorg en begeleiding te kunnen bieden. Anderzijds creëren wij financiële ruimte door vanuit onze visie een kostenbesparing te realiseren ten opzichte van gebruikte tarieven binnen de gezondheidszorg. Deze ruimte geeft ons de mogelijkheid om ook ongefinancierde zorg te bieden. Ixta Noa gelooft dat als we onze ervaringen met elkaar delen, we minder zorgtekort hebben, meer in de kracht van ons leven staan en zo een keuze kunnen maken wat we aan zorg nodig hebben. 24

25

26 FINANCIERING Ondanks de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de transitie AWBZ naar WMO heeft Ixta Noa in 2014 opnieuw groei kunnen realiseren. Deze groei komt vooral uit het AWBZ segment, maar ook het WMO segment is toegenomen. Dat is een erkenning van de toegevoegde waarde van Ixta Noa. Ixta Noa heeft in verband met de onzekerheid van de komende jaren, bewust het weerstandsvermogen vergroot om de financiële onzekerheid op te kunnen vangen. Omzet, solvabiliteit en liquiditeit Ixta Noa heeft in 2014 een omzet gerealiseerd van en een positief resultaat van AWBZ WMO Overige Totaal De ratio s van Ixta Noa in vergelijking met voorgaande jaren: Solvabiliteit 86,84% 81,22% 79,56% 76,79% 76,06% Liquiditeits - ratio 7,2 5,1 4,7 4,2 4,0 26

27 IK DURF KLEUR TE BEKENNEN

28 HET TOEKOMSTBEELD VAN IXTA NOA Visie van Ixta Noa Ixta Noa heeft een veranderende zienswijze op de inzet van ervaringsdeskundigheid, die steeds meer wordt gewaardeerd en gedeeld. Belangrijk onderdeel is het eigen belang/herstel van de ervaringsdeskundige. Daarnaast hecht Ixta Noa veel waarde aan het bewaken van de grenzen tussen hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ixta Noa wil zich de komende jaren nog sterker positioneren als een facilitator met kwaliteit en expertise. STA VOOR WIE JE BENT Onzekerheden Hoewel de transitie AWBZ naar WMO per 1 januari 2015 is gerealiseerd, zijn zorgorganisaties en gemeentes nog steeds zoekende naar oplossingen. Dit kan betekenen dat zorgorganisaties zoals GGZ-instellingen alsnog een andere strategische koers inzetten met consequenties voor Ixta Noa. Bijvoorbeeld geïndiceerde begeleiding is voor het jaar 2015 al bij Ixta Noa ingekocht, maar de concrete vertaling in inzet in de praktijk is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe gemeentes omgaan met bezuinigingen en vergoedingen. Bovendien staat de vraag om wijkgericht en gemeentegericht te werken op gespannen voet met de regionale voorziening die Ixta Noa is. 28

29

30 FINANCIERING Ixta Noa in haar (on)zekerheid op financiële middelen Financiering is niet leidend, maar volgend: één van de kenmerken van de visie van Ixta Noa. Wij zijn ons sterk bewust van onze meerwaarde voor cliënten, organisaties en gemeentes. Deze meerwaarde willen we laten zien, laten ervaren. Dat betekent dat we met enige regelmaat, maar niet structureel, een initiatief oppakken waarbij de financiering wacht op bevestiging van onze werkwijze. Een aanpak die heeft geleid tot succes en samenwerking en vertrouwen geeft in de eigenwaarde. (Potentiële) cliënten zijn zonder indicatie welkom en worden gezien! De financiële onzekerheden zijn: - De transitie AWBZ naar WMO is per 1 januari 2015 gemaakt. We hebben in 2014 met de meeste gemeentes waarin Ixta Noa vestigingen aanwezig waren afspraken kunnen maken. Toch blijft het een risico voor Ixta Noa vanwege bezuinigingen binnen gemeentes op de overgehevelde AWBZ-gelden. - Binnen GGZ-instellingen is er een toenemende druk om te bezuinigen, waardoor het risico bestaat dat er keuzes worden gemaakt voor behoud van eigen zorg in plaats van uitbreiding in de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. - Het regionale aanbod van Ixta Noa versus lokale financiering door gemeentes is een risico Ixta Noa zet zich in alles in om continuïteit van financiering te behouden en risico s te beperken. Dit doen we door intensief in gesprek te gaan en te blijven met (mogelijke) partners en financiers. We geven zicht op onze werkwijze en tonen aan wat het effect is. Ook hebben we initiatieven genomen om kosten te beperken. Aan de hand van het jaarplan en de maandelijkse managementrapportages konden we steeds, waar nodig, tijdig bijsturen. Dat heeft er mede toe geleid dat we 2014 met een positief resultaat konden afsluiten. 30

31 Ixta Noa pakt aan Met deze dynamiek en onzekerheid heeft Ixta Noa besloten om per vestiging scenario s en begrotingen voor 2015 te schetsen. Daarmee is Ixta Noa flexibel in haar bedrijfsvoering. Tegelijkertijd streven we naar een zoveel mogelijk gezamenlijke aanpak. Daarom zullen we in 2015 het business model van Ixta Noa evalueren en opnieuw bepalen. In 2015 zullen we verder werken aan onze dienstverlening, zodat we cliënten nog beter kunnen laten aansluiten in de veranderende zorgsamenleving. Bijvoorbeeld met een verbeterde versie van het Zelfhulp online programma, afstemming met GGZ-instellingen over de invulling van Ixta Deskundig en nieuwe tools/games voor vroegtijdige signalering en online begeleiding van jongeren. STA VOOR IXTA NOA Ook zullen we onderzoeken hoe we in samenwerking met betrokken organisaties de inloop nog beter vorm kunnen geven, passend binnen de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Het concept Praktijkhuis sluit zowel goed aan bij de huidige behoefte van cliënten (faciliteren van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact), als bij de vraag van gemeentes (ondersteuning participatie). Bovendien dalen verhoudingsgewijs de organisatiekosten van Ixta Noa wanneer het aantal Praktijkhuizen toeneemt. Ixta Noa zal ook de mogelijkheden voor de vestiging Utrecht onderzoeken. Het Praktijkhuis is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa heeft de ambitie om in vijf nieuwe Praktijkhuizen te openen om daarmee tegemoet te komen aan de vraag vanuit verschillende regio s. Tegelijkertijd creëren we daarmee voldoende stabiliteit om onder meer zaken zoals kwaliteitsbeheersing en organisatie-ondersteuning te continueren. 31

32

33 IXTA NOA ONDERSTEUNT MET HAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OF EEN VERSLAVING OM ZICHZELF TE VERANDEREN.

34 IXTA NOA -

ixtanoa.nl Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST Ixta Noa verandert jezelf.

ixtanoa.nl Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST Ixta Noa verandert jezelf. Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST 1 IXTA NOA KIEST 4 2 IXTA NOA! 5 2.1 Waarom Ixta Noa?... 5 2.2 Wie is Ixta Noa?... 5 2.3 Wat doet Ixta Noa?... 6 2.4 Waar is Ixta Noa?... 6 2.5 Hoe is Ixta Noa georganiseerd?...

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfhulp: vat op eigen zorgen Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfredzaamheid en eigen regie van burgers. Dat is het credo van de nieuwe Wmo. In zelfhulpgroepen helpen kwetsbare burgers

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN

Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein VOOR GEMEENTEN DIE TRAININGSBUREAUS SELECTEREN Checklist trainingen het gesprek in de Wmo en het gehele sociale domein Voor gemeenten

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN

Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN Marjoke Verschelling MOVISIE Henk-Willem Klaassen GGZ NHN ! MOVISIE kennis en advies sociale vraagstukken! Adviseur team participatie en burgerschap! Auteur Handreiking MSS! Bezig met transities sociale

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013

Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Praktijkvoorbeeld ABC team Altrecht oktober 2013 Samenvatting Altrecht is een GGZ-instelling met haar hoofdvestiging in Utrecht. Daar is ook het ABC-team gehuisvest. Het ABC-team werkt voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Waar gaat het over? Programma workshop

Waar gaat het over? Programma workshop 14 april Utrecht Waar gaat het over? Drempels Visie en aanpak Human Concern Rol van ervaringsdeskundigheid Eten is de klacht, niet de kwaal Wat is herstel? doelen van behandeling Vragen Programma workshop

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa. Els Rietveld m.m.v.

Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa. Els Rietveld m.m.v. Welkom Zelf in de taxi of zelfstandig reizen? Kwalitatief goed vervoer van huis naar school en vice versa Presentatie door: Els Rietveld m.m.v. Ruud de Haan Inspiratiedag leerlingenvervoer 7 november 2013

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar?

Lorem Ipsum. Ben je in de leeftijd van. Win actie. 15 tot 18. Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- jaar? Ben je in de leeftijd van 15 tot 18 jaar? Win actie Win een coachtraject t.w.v. 1000,00,- 2 We vragen 100% toewijding Ben je er klaar voor om je eetstoornis te verslaan? Wil jij je 100% inzetten? En wil

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan)

Visiedocument 2012 CAVENT. Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Visiedocument 2012 CAVENT Geeft om wie je bent (naast mensen staan) Cavent heeft de voorbije jaren de visie beschreven zoals neergelegd in de nota naast mensen staan. Anno 2012 is de visie toe aan een

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie