IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014"

Transcriptie

1 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

2

3 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

4 Colofon Ixta Noa Parkstraat JC Arnhem Concept & ontwerp Dizain.nl

5 JIJ BENT HIER 5

6 IN HET HIER EN NU

7 IXTA NOA KIEST 2014 WAS EEN SPANNEND JAAR, ONDER MEER VANWEGE DE TRANSITIE AWBZ-WMO EN BEZUINIGINGEN. NIET ALLEEN SPANNEND VOOR IXTA NOA, MAAR OOK VOOR CLIËNTEN EN VOOR VRIJWEL ALLE ORGANISATIES IN DE GEZONDHEIDSZORG. En toch... Ixta Noa wil niet een van de velen zijn. Wij zijn anders. Ixta Noa is tot op dit moment de enige organisatie in ervaringsdeskundigheid die beschikt over een AWBZ-toelating en een HKZ-keurmerk. Ixta Noa heeft een eigenzinnige zienswijze op de inzet van ervaringskundigheid. Wij zetten ervaring in en inspireren anderen daarmee tot verandering. Ixta Noa kiest er voor ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise te faciliteren. Vanuit deze kracht is Ixta Noa bewust het jaar 2014 ingestapt en hebben we samen een prachtig resultaat bereikt. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer gewaardeerd en gedeeld. Ixta Noa maakt zich sterk voor kwetsbare mensen om samen met hen te realiseren dat zij waardig kunnen meedoen in de samenleving. De keuze is niet alleen aan Ixta Noa. Ixta Noa maakt bewust, op een onbevangen en eigenzinnige manier: jij kiest zelf! Ixta Noa, februari 2015 José Geertsema, directeur-bestuurder 7

8 IXTA NOA EN HAAR PASSIE Wij geloven in een betere wereld waarin mensen elkaar inspireren door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder mens kan zijn wie hij of zij is. Zonder angst voor wie ze zijn. Iedereen ervaart wel eens een onbalans in zijn of haar leven. Op die momenten zijn we op zoek naar onze eigen identiteit. Wij geloven dat de ervaring van anderen kan inspireren tot eigen verandering. Ixta Noa wil die omgeving creëren, zodat mensen met psychische klachten vanuit eigen regie durven te vertrouwen op hulp die past en nodig is. Bij Ixta Noa werkten in medewerkers en 335 vrijwilligers die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Ixta Noa gelooft dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid een krachtige methodiek is. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden. Ixta Noa is bovendien overtuigd van de waarde van halen, brengen en doorgeven. Cliënten kunnen vrijwilligers worden, die de wil tonen om vanuit hun eigen ervaring anderen te helpen. Ixta Noa wil met training en coaching daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor een ander. Ixta Noa verandert jezelf. Ixta Noa is een landelijke organisatie. In 2014 hadden we vestigingen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen. De vestiging in Utrecht is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa werkt in diverse andere plaatsen met ketenpartners en gemeentes. Kernwaarden van Ixta Noa zijn zelfbewust, eigenzinnig en onbevangen. Deze sluiten aan bij de oerkracht van Ixta Noa en zijn de bron voor het gedrag van medewerkers. Dáár staat Ixta Noa voor! 8

9 MET EEN VERLEDEN 9

10 IXTA NOA EN CLIËNTEN CLIËNTEN, VRIJWILLIGERS, MEDEWERKERS, BETER GEZEGD HEEL IXTA NOA VERANDERT VOORTDUREND DOOR RUIMTE TE GEVEN, DAGLICHT TE GEVEN AAN DE VEELKLEURIGHEID VAN MENSEN EN ERVARING. Ixta Noa werkt vanuit de gedachte, het gevoel en de beweging: Ik ben er voor je. Of je mij herkent en nodig hebt, hangt af van hoeveel last je van jouw eigen onbalans hebt. Om dat te veranderen, stimuleren wij vanuit onze eigen ervaringen het (her)nemen van eigen regie over je leven. Ixta Online Ixta Ontmoet Ixta Deskundig Ixta Trainingen Ixta Noa biedt getrainde ervaringsdeskundigheid van hoge kwaliteit. Met Ixta Online, Ixta Ontmoet, Ixta Deskundig en Ixta Trainingen zorgen we er mede voor dat kwetsbare burgers zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. In 2014 zijn verschillende initiatieven genomen om cliënten, vrijwilligers en medewerkers ruimte te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Met Ixta Online bereiken we meer doelgroepen, gerelateerd aan leeftijd, levensfase en stoornis, dan voorheen. Het Zelfhulp online programma had een gemiddelde beschikbaarheid van 60 cliënten en 30 begeleiders. In 2014 heeft Ixta Noa in samenwerking met Jeugd GGZ en Jimmy s een concept ontwikkeld voor een nieuw online platform. Het doel is een platform waar jongeren vanuit een positieve insteek kunnen nadenken over hun eigen vragen en waarbij kan worden gewerkt aan motivatie, inzicht en eigen regie. Het concept wordt in 2015 verder uitgewerkt in een nieuwe game. 10

11 JE HEBT EEN MOOIE TIJD GEHAD 11

12 MAAR OOK EEN KLOTETIJD 12

13 In 2014 lag de focus bij Ixta Ontmoet op het vinden van nieuwe relaties en partners. Dit betekende ook intern een omslag in denken: nieuwe doelgroepen moeten actief worden gezocht. Door begeleiding te bieden in het Praktijkhuis, wordt door de gedeelde ervaring, het geduld, de tijd en de praktische hulp vaak een verandering in de persoon zelf ingezet, waardoor deze zich ook op een andere wijze verantwoordelijk voelt voor zijn eigen proces. Ixta Ontmoet 14 Enschede Groningen Leeuwarden Nijmegen Utrecht Zutphen Gerealiseerde openingsuren Gastlessen Voorlichtingen Zelfhulp- en nazorggroepen De Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen zijn in 2014 het gehele jaar geopend geweest. De gemeente Utrecht heeft het subsidievoorstel voor de vestiging in Utrecht afgewezen. Daarom is het Praktijkhuis Utrecht per 31 december 2014 gesloten. De samenwerking met Rintveld wordt wel voortgezet, waardoor de inloopfunctie voor cliënten van Rintveld voor één dagdeel kan blijven bestaan. In de Praktijkhuizen kunnen cliënten ook deelnemen aan zelfhulp- of nazorggroepen. In deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen begeleid. Alle cliënten en vrijwilligers krijgen bij Ixta Noa, voor zover nodig, intensieve, individuele begeleiding. 13

14 Ixta Noa verzorgt in het kader van preventie gastlessen op scholen, onder meer over de gevolgen van (eet)stoornissen, emoties, pesten en verslavingen. Onze gastlessen zijn breed inzetbaar en bieden we ook aan bij organisaties, zoals patiëntenverenigingen (ADHD) en platforms binnen zorg en hulpverlening. Op eigen initiatief en op verzoek geeft Ixta Noa voorlichtingen. Het doel van voorlichtingen is vroegtijdige signalering van psychische stoornissen. Daarmee ontstaat een snellere doorstroom naar de juiste begeleiding en worden ernstiger stoornissen voorkomen. SOMS WIL JE ER VOOR WEGLOPEN Binnen Ixta Deskundig zetten vrijwilligers en medewerkers hun ervaring in bij GGZ-instellingen. Deze inzet vindt plaats binnen en rondom de behandeling. In 2014 hebben we sterk geïnvesteerd in relatiemanagement, communicatie, kwaliteitsverbetering van de ingezette en nieuw in te zetten ervaringsdeskundigen bij instellingen en de kwaliteit van de teamleden. Ixta Noa geeft training en intervisie aan cliënten, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Het doel hiervan is het versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van 14

15 mogelijkheden om door eigen ervaring te delen, anderen te inspireren tot verandering. In 2014 hebben 333 personen een training gevolgd. Ixta Trainingen heeft zich dit jaar vooral gericht op kwaliteitsverbetering en professionalisering. De Ixta voor Mezelf training hebben we ook als groepstraining aangeboden. Hiervoor bleek onvoldoende animo. De deelnemers die zich hadden aangemeld zijn door Praktijkhuizen begeleid en later ingestroomd in een specialisatietraining. MAAR HET LOOPT ALTIJD MET JE MEE Trainingen 2014 Aantal trainingen Aantal deelnemers Basistraining Gastsprekerstraining 3 37 Inlooptraining 7 79 GGZ-begeleiderstraining 4 26 Training groepsbegeleider 3 28 Online begeleiderstraining (individueel) 12 Train de Trainer training

16 Kwaliteitszorg In 2014 heeft DEKRA Certification een vervolgaudit uitgevoerd op het managementsysteem van Ixta Noa op basis van de HKZ-eisen. De audit richtte zich op de implementatie van beleid en doelstellingen. Op basis van de audit kreeg Ixta Noa een positieve beoordeling. Alle producten en diensten van Ixta Noa worden na afloop door de deelnemer geëvalueerd. De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. In 2014 hebben we op basis van evaluaties onder meer de trainingsduur teruggebracht, zijn we flexibeler inzetbaar bij scholen en hebben we het instapmoment bij nazorggroepen aangepast. HET MAAKT JE TOT WIE JE BENT Medezeggenschap De gemeenschappelijke belangen van cliënten en vrijwilligers worden behartigd via Ixta Mee, de cliënten-/vrijwilligersraad. Ixta Mee denkt mee over het beleid van Ixta Noa, nu en in de toekomst. De raad praat namens de cliënt mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. 16

17 TROTS OP WAAR JE NU STAAT 17

18 ANDERS. NIEUW. 18

19 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

20

21 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

22 IXTA NOA IN DE SAMENLEVING Ixta Werkt samen Ixta Noa speelt een verbindende rol binnen de zorgketen. We proberen de noodzaak tot intensieve(re) behandeling te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe eerder een ziekte wordt herkend, des te eenvoudiger deze te behandelen is. De impact op de persoon zelf en zijn omgeving wordt daardoor kleiner. Tijdens de behandeling vormt Ixta Noa een vangnet en na de behandeling ondersteunen we cliënten weer terug de maatschappij in. Dit doen we samen met regionale samenwerkingspartners, zoals GGZ, (kinder)psychologen, patiëntenverenigingen, wijkteams, expertisecentra, diëtisten en re-integratieorganisaties. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten probeert Ixta Noa zoveel mogelijk met partners samen te werken. Sociaal De visie van Ixta Noa op sociaal ondernemen is dat ze in alles gericht is op het verbeteren van de psychische balans bij cliënten, vrijwilligers en medewerkers. In 2014 waren 335 vrijwilligers actief betrokken bij Ixta Noa. Wij houden rekening met het verschil tussen kwaliteit van output en de persoonlijke last van input. Binnen het vrijwilligerswerk is er ruimte voor terugval en time-out. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. Uit het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers (2013) blijkt dat zij zeer enthousiast zijn over de werkwijze van Ixta Noa. Veiligheid, vertrouwen en herkenning zijn speerpunten waar vrijwilligers zich in herkennen. Deze vormen ook daadwerkelijk een bijdrage aan het proces. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. 22

23 HOOP OP EEN ANDER LEVEN

24 Ixta Noa ontwikkelt medewerkers en vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat iedereen ervaring heeft, maar dat die ervaring op een deskundige wijze en gedoseerd moet worden ingezet door een getrainde ervaringsdeskundige. Dit bevordert hun eigen herstel en tegelijkertijd kunnen zij anderen verder helpen. In 2014 zijn onder meer ontwikkelingstrajecten gestart op het gebied van ICT, kwaliteitsmanagement, BHV, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Studenten willen graag bij Ixta Noa hun stage lopen vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en opleiding. Zij krijgen begeleiding in een beschermde omgeving en dat bevordert hun eigen herstel. We merken een toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid vanuit de gezondheidszorg en scholen. Ixta Noa voelt het als haar verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. In 2014 hebben we 25 studenten vanuit verschillende opleidingen en instellingen verwelkomd. Dit betrof in alle gevallen een meeloop HBO-stage vanuit HAN, Saxion, Hanzehogeschool Groningen of Hogeschool Utrecht. DURF JIJ HET TE DELEN? Economisch Ixta Noa levert veel zorg en begeleiding die niet direct extern wordt gefinancierd. Door bewust om te gaan met het uitgeven van financiële middelen, ontstaat financiële ruimte om juist ook deze zorg en begeleiding te kunnen bieden. Anderzijds creëren wij financiële ruimte door vanuit onze visie een kostenbesparing te realiseren ten opzichte van gebruikte tarieven binnen de gezondheidszorg. Deze ruimte geeft ons de mogelijkheid om ook ongefinancierde zorg te bieden. Ixta Noa gelooft dat als we onze ervaringen met elkaar delen, we minder zorgtekort hebben, meer in de kracht van ons leven staan en zo een keuze kunnen maken wat we aan zorg nodig hebben. 24

25

26 FINANCIERING Ondanks de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de transitie AWBZ naar WMO heeft Ixta Noa in 2014 opnieuw groei kunnen realiseren. Deze groei komt vooral uit het AWBZ segment, maar ook het WMO segment is toegenomen. Dat is een erkenning van de toegevoegde waarde van Ixta Noa. Ixta Noa heeft in verband met de onzekerheid van de komende jaren, bewust het weerstandsvermogen vergroot om de financiële onzekerheid op te kunnen vangen. Omzet, solvabiliteit en liquiditeit Ixta Noa heeft in 2014 een omzet gerealiseerd van en een positief resultaat van AWBZ WMO Overige Totaal De ratio s van Ixta Noa in vergelijking met voorgaande jaren: Solvabiliteit 86,84% 81,22% 79,56% 76,79% 76,06% Liquiditeits - ratio 7,2 5,1 4,7 4,2 4,0 26

27 IK DURF KLEUR TE BEKENNEN

28 HET TOEKOMSTBEELD VAN IXTA NOA Visie van Ixta Noa Ixta Noa heeft een veranderende zienswijze op de inzet van ervaringsdeskundigheid, die steeds meer wordt gewaardeerd en gedeeld. Belangrijk onderdeel is het eigen belang/herstel van de ervaringsdeskundige. Daarnaast hecht Ixta Noa veel waarde aan het bewaken van de grenzen tussen hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ixta Noa wil zich de komende jaren nog sterker positioneren als een facilitator met kwaliteit en expertise. STA VOOR WIE JE BENT Onzekerheden Hoewel de transitie AWBZ naar WMO per 1 januari 2015 is gerealiseerd, zijn zorgorganisaties en gemeentes nog steeds zoekende naar oplossingen. Dit kan betekenen dat zorgorganisaties zoals GGZ-instellingen alsnog een andere strategische koers inzetten met consequenties voor Ixta Noa. Bijvoorbeeld geïndiceerde begeleiding is voor het jaar 2015 al bij Ixta Noa ingekocht, maar de concrete vertaling in inzet in de praktijk is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe gemeentes omgaan met bezuinigingen en vergoedingen. Bovendien staat de vraag om wijkgericht en gemeentegericht te werken op gespannen voet met de regionale voorziening die Ixta Noa is. 28

29

30 FINANCIERING Ixta Noa in haar (on)zekerheid op financiële middelen Financiering is niet leidend, maar volgend: één van de kenmerken van de visie van Ixta Noa. Wij zijn ons sterk bewust van onze meerwaarde voor cliënten, organisaties en gemeentes. Deze meerwaarde willen we laten zien, laten ervaren. Dat betekent dat we met enige regelmaat, maar niet structureel, een initiatief oppakken waarbij de financiering wacht op bevestiging van onze werkwijze. Een aanpak die heeft geleid tot succes en samenwerking en vertrouwen geeft in de eigenwaarde. (Potentiële) cliënten zijn zonder indicatie welkom en worden gezien! De financiële onzekerheden zijn: - De transitie AWBZ naar WMO is per 1 januari 2015 gemaakt. We hebben in 2014 met de meeste gemeentes waarin Ixta Noa vestigingen aanwezig waren afspraken kunnen maken. Toch blijft het een risico voor Ixta Noa vanwege bezuinigingen binnen gemeentes op de overgehevelde AWBZ-gelden. - Binnen GGZ-instellingen is er een toenemende druk om te bezuinigen, waardoor het risico bestaat dat er keuzes worden gemaakt voor behoud van eigen zorg in plaats van uitbreiding in de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. - Het regionale aanbod van Ixta Noa versus lokale financiering door gemeentes is een risico Ixta Noa zet zich in alles in om continuïteit van financiering te behouden en risico s te beperken. Dit doen we door intensief in gesprek te gaan en te blijven met (mogelijke) partners en financiers. We geven zicht op onze werkwijze en tonen aan wat het effect is. Ook hebben we initiatieven genomen om kosten te beperken. Aan de hand van het jaarplan en de maandelijkse managementrapportages konden we steeds, waar nodig, tijdig bijsturen. Dat heeft er mede toe geleid dat we 2014 met een positief resultaat konden afsluiten. 30

31 Ixta Noa pakt aan Met deze dynamiek en onzekerheid heeft Ixta Noa besloten om per vestiging scenario s en begrotingen voor 2015 te schetsen. Daarmee is Ixta Noa flexibel in haar bedrijfsvoering. Tegelijkertijd streven we naar een zoveel mogelijk gezamenlijke aanpak. Daarom zullen we in 2015 het business model van Ixta Noa evalueren en opnieuw bepalen. In 2015 zullen we verder werken aan onze dienstverlening, zodat we cliënten nog beter kunnen laten aansluiten in de veranderende zorgsamenleving. Bijvoorbeeld met een verbeterde versie van het Zelfhulp online programma, afstemming met GGZ-instellingen over de invulling van Ixta Deskundig en nieuwe tools/games voor vroegtijdige signalering en online begeleiding van jongeren. STA VOOR IXTA NOA Ook zullen we onderzoeken hoe we in samenwerking met betrokken organisaties de inloop nog beter vorm kunnen geven, passend binnen de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Het concept Praktijkhuis sluit zowel goed aan bij de huidige behoefte van cliënten (faciliteren van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact), als bij de vraag van gemeentes (ondersteuning participatie). Bovendien dalen verhoudingsgewijs de organisatiekosten van Ixta Noa wanneer het aantal Praktijkhuizen toeneemt. Ixta Noa zal ook de mogelijkheden voor de vestiging Utrecht onderzoeken. Het Praktijkhuis is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa heeft de ambitie om in vijf nieuwe Praktijkhuizen te openen om daarmee tegemoet te komen aan de vraag vanuit verschillende regio s. Tegelijkertijd creëren we daarmee voldoende stabiliteit om onder meer zaken zoals kwaliteitsbeheersing en organisatie-ondersteuning te continueren. 31

32

33 IXTA NOA ONDERSTEUNT MET HAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OF EEN VERSLAVING OM ZICHZELF TE VERANDEREN.

34 IXTA NOA -

ixtanoa.nl Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST Ixta Noa verandert jezelf.

ixtanoa.nl Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST Ixta Noa verandert jezelf. Jaarverslag 2014 IXTA NOA KIEST 1 IXTA NOA KIEST 4 2 IXTA NOA! 5 2.1 Waarom Ixta Noa?... 5 2.2 Wie is Ixta Noa?... 5 2.3 Wat doet Ixta Noa?... 6 2.4 Waar is Ixta Noa?... 6 2.5 Hoe is Ixta Noa georganiseerd?...

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

Zelfhulp: vat op eigen zorgen. Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfhulp: vat op eigen zorgen Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo Zelfredzaamheid en eigen regie van burgers. Dat is het credo van de nieuwe Wmo. In zelfhulpgroepen helpen kwetsbare burgers

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016

Stichting. Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Beleidsvoornemens 2014-2016 Stichting Door & Voor Beleidsvoornemens 2014-2016 De ontwikkelingen 3 Voor de komende jaren staan enkele thema s centraal: meegaan in ontwikkeling van de Geestelijke

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld

Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Aan de leden van het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 1 maart 2013 Betreft: Advies Visie Zorg voor jeugd (regionaal en lokaal) (aanvulling op pre-advies Jeugdzorg d.d. 15-12-2012)

Nadere informatie

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt.

HEDEN. Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. ERVAAR JE EIGEN KRACHT EN MOGELIJK- HEDEN Herstellen? Cursussen waarmee je verder komt. Ervaringsdeskundigen van Het Kiemuur geven deze herstelgerichte cursussen. Zij doorliepen zelf een herstelproces

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

Samen een stap vooruit

Samen een stap vooruit Samen een stap vooruit www.radar.org Zó wil ik leven Samen een stap vooruit De ontwikkelingen op het gebied van de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en passend onderwijs leiden tot grote veranderingen

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen

JGZ 3.0 De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen JGZ 3.0 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d De jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen Van project naar praktijk 2017 Vóóraan blijven Jos Rietveld, directeur Publieke Gezondheid 2 3 S a m e

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Zelfhulpgroepen en verslavingen

Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 1 Zelfhulpgroepen en verslavingen 2011 2 deel I: Zelfhulpgroepen in Nederland Wat gebeurt er in een zelfhulpgroep? belang van samenwerking tussen zelfhulp en de professionele zorg. deel II: Dubbel

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Samen de toekomst in

Samen de toekomst in Samen de toekomst in Koers houden De hervormingen in de zorg roepen op tot actie. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties en daarbij kun je al snel het doel uit het oog te verliezen. Lelie zorggroep

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Uitkomststuring in de Wmo

Uitkomststuring in de Wmo Uitkomststuring in de Wmo workshop symposium de Menselijke Maat - Arcon 25 November 2013 Lucienne Berenschot Leo van der Geest Inleiding NYFER doet onderzoek naar de mogelijkheden om uitkomststuring te

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen?

Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen? Wat betekent een bipolaire stoornis voor je familie- en vriendschapsrelaties en wat kunnen vrienden en familie voor betrokkenen betekenen? 16 september 2017 Inleiding Wie ben ik Uitgangspunten Doel Wat

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Facilitering eigen regie

Facilitering eigen regie Congres Samen vernieuwen in de WMO, juni 2015 de kern van de transitie Facilitering eigen regie Hans Hendriks, programmamanager Cliënt in Regie Archipel Doelgroepen ouderen en mensen met chronische beperkingen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie