IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014"

Transcriptie

1 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

2

3 IXTA NOA KIEST Jaarbericht 2014

4 Colofon Ixta Noa Parkstraat JC Arnhem Concept & ontwerp Dizain.nl

5 JIJ BENT HIER 5

6 IN HET HIER EN NU

7 IXTA NOA KIEST 2014 WAS EEN SPANNEND JAAR, ONDER MEER VANWEGE DE TRANSITIE AWBZ-WMO EN BEZUINIGINGEN. NIET ALLEEN SPANNEND VOOR IXTA NOA, MAAR OOK VOOR CLIËNTEN EN VOOR VRIJWEL ALLE ORGANISATIES IN DE GEZONDHEIDSZORG. En toch... Ixta Noa wil niet een van de velen zijn. Wij zijn anders. Ixta Noa is tot op dit moment de enige organisatie in ervaringsdeskundigheid die beschikt over een AWBZ-toelating en een HKZ-keurmerk. Ixta Noa heeft een eigenzinnige zienswijze op de inzet van ervaringskundigheid. Wij zetten ervaring in en inspireren anderen daarmee tot verandering. Ixta Noa kiest er voor ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise te faciliteren. Vanuit deze kracht is Ixta Noa bewust het jaar 2014 ingestapt en hebben we samen een prachtig resultaat bereikt. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer gewaardeerd en gedeeld. Ixta Noa maakt zich sterk voor kwetsbare mensen om samen met hen te realiseren dat zij waardig kunnen meedoen in de samenleving. De keuze is niet alleen aan Ixta Noa. Ixta Noa maakt bewust, op een onbevangen en eigenzinnige manier: jij kiest zelf! Ixta Noa, februari 2015 José Geertsema, directeur-bestuurder 7

8 IXTA NOA EN HAAR PASSIE Wij geloven in een betere wereld waarin mensen elkaar inspireren door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder mens kan zijn wie hij of zij is. Zonder angst voor wie ze zijn. Iedereen ervaart wel eens een onbalans in zijn of haar leven. Op die momenten zijn we op zoek naar onze eigen identiteit. Wij geloven dat de ervaring van anderen kan inspireren tot eigen verandering. Ixta Noa wil die omgeving creëren, zodat mensen met psychische klachten vanuit eigen regie durven te vertrouwen op hulp die past en nodig is. Bij Ixta Noa werkten in medewerkers en 335 vrijwilligers die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Ixta Noa gelooft dat het inzetten van ervaringsdeskundigheid een krachtige methodiek is. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden. Ixta Noa is bovendien overtuigd van de waarde van halen, brengen en doorgeven. Cliënten kunnen vrijwilligers worden, die de wil tonen om vanuit hun eigen ervaring anderen te helpen. Ixta Noa wil met training en coaching daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor een ander. Ixta Noa verandert jezelf. Ixta Noa is een landelijke organisatie. In 2014 hadden we vestigingen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen. De vestiging in Utrecht is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa werkt in diverse andere plaatsen met ketenpartners en gemeentes. Kernwaarden van Ixta Noa zijn zelfbewust, eigenzinnig en onbevangen. Deze sluiten aan bij de oerkracht van Ixta Noa en zijn de bron voor het gedrag van medewerkers. Dáár staat Ixta Noa voor! 8

9 MET EEN VERLEDEN 9

10 IXTA NOA EN CLIËNTEN CLIËNTEN, VRIJWILLIGERS, MEDEWERKERS, BETER GEZEGD HEEL IXTA NOA VERANDERT VOORTDUREND DOOR RUIMTE TE GEVEN, DAGLICHT TE GEVEN AAN DE VEELKLEURIGHEID VAN MENSEN EN ERVARING. Ixta Noa werkt vanuit de gedachte, het gevoel en de beweging: Ik ben er voor je. Of je mij herkent en nodig hebt, hangt af van hoeveel last je van jouw eigen onbalans hebt. Om dat te veranderen, stimuleren wij vanuit onze eigen ervaringen het (her)nemen van eigen regie over je leven. Ixta Online Ixta Ontmoet Ixta Deskundig Ixta Trainingen Ixta Noa biedt getrainde ervaringsdeskundigheid van hoge kwaliteit. Met Ixta Online, Ixta Ontmoet, Ixta Deskundig en Ixta Trainingen zorgen we er mede voor dat kwetsbare burgers zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. In 2014 zijn verschillende initiatieven genomen om cliënten, vrijwilligers en medewerkers ruimte te geven om zichzelf verder te ontwikkelen. Met Ixta Online bereiken we meer doelgroepen, gerelateerd aan leeftijd, levensfase en stoornis, dan voorheen. Het Zelfhulp online programma had een gemiddelde beschikbaarheid van 60 cliënten en 30 begeleiders. In 2014 heeft Ixta Noa in samenwerking met Jeugd GGZ en Jimmy s een concept ontwikkeld voor een nieuw online platform. Het doel is een platform waar jongeren vanuit een positieve insteek kunnen nadenken over hun eigen vragen en waarbij kan worden gewerkt aan motivatie, inzicht en eigen regie. Het concept wordt in 2015 verder uitgewerkt in een nieuwe game. 10

11 JE HEBT EEN MOOIE TIJD GEHAD 11

12 MAAR OOK EEN KLOTETIJD 12

13 In 2014 lag de focus bij Ixta Ontmoet op het vinden van nieuwe relaties en partners. Dit betekende ook intern een omslag in denken: nieuwe doelgroepen moeten actief worden gezocht. Door begeleiding te bieden in het Praktijkhuis, wordt door de gedeelde ervaring, het geduld, de tijd en de praktische hulp vaak een verandering in de persoon zelf ingezet, waardoor deze zich ook op een andere wijze verantwoordelijk voelt voor zijn eigen proces. Ixta Ontmoet 14 Enschede Groningen Leeuwarden Nijmegen Utrecht Zutphen Gerealiseerde openingsuren Gastlessen Voorlichtingen Zelfhulp- en nazorggroepen De Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht en Zutphen zijn in 2014 het gehele jaar geopend geweest. De gemeente Utrecht heeft het subsidievoorstel voor de vestiging in Utrecht afgewezen. Daarom is het Praktijkhuis Utrecht per 31 december 2014 gesloten. De samenwerking met Rintveld wordt wel voortgezet, waardoor de inloopfunctie voor cliënten van Rintveld voor één dagdeel kan blijven bestaan. In de Praktijkhuizen kunnen cliënten ook deelnemen aan zelfhulp- of nazorggroepen. In deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen begeleid. Alle cliënten en vrijwilligers krijgen bij Ixta Noa, voor zover nodig, intensieve, individuele begeleiding. 13

14 Ixta Noa verzorgt in het kader van preventie gastlessen op scholen, onder meer over de gevolgen van (eet)stoornissen, emoties, pesten en verslavingen. Onze gastlessen zijn breed inzetbaar en bieden we ook aan bij organisaties, zoals patiëntenverenigingen (ADHD) en platforms binnen zorg en hulpverlening. Op eigen initiatief en op verzoek geeft Ixta Noa voorlichtingen. Het doel van voorlichtingen is vroegtijdige signalering van psychische stoornissen. Daarmee ontstaat een snellere doorstroom naar de juiste begeleiding en worden ernstiger stoornissen voorkomen. SOMS WIL JE ER VOOR WEGLOPEN Binnen Ixta Deskundig zetten vrijwilligers en medewerkers hun ervaring in bij GGZ-instellingen. Deze inzet vindt plaats binnen en rondom de behandeling. In 2014 hebben we sterk geïnvesteerd in relatiemanagement, communicatie, kwaliteitsverbetering van de ingezette en nieuw in te zetten ervaringsdeskundigen bij instellingen en de kwaliteit van de teamleden. Ixta Noa geeft training en intervisie aan cliënten, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Het doel hiervan is het versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van 14

15 mogelijkheden om door eigen ervaring te delen, anderen te inspireren tot verandering. In 2014 hebben 333 personen een training gevolgd. Ixta Trainingen heeft zich dit jaar vooral gericht op kwaliteitsverbetering en professionalisering. De Ixta voor Mezelf training hebben we ook als groepstraining aangeboden. Hiervoor bleek onvoldoende animo. De deelnemers die zich hadden aangemeld zijn door Praktijkhuizen begeleid en later ingestroomd in een specialisatietraining. MAAR HET LOOPT ALTIJD MET JE MEE Trainingen 2014 Aantal trainingen Aantal deelnemers Basistraining Gastsprekerstraining 3 37 Inlooptraining 7 79 GGZ-begeleiderstraining 4 26 Training groepsbegeleider 3 28 Online begeleiderstraining (individueel) 12 Train de Trainer training

16 Kwaliteitszorg In 2014 heeft DEKRA Certification een vervolgaudit uitgevoerd op het managementsysteem van Ixta Noa op basis van de HKZ-eisen. De audit richtte zich op de implementatie van beleid en doelstellingen. Op basis van de audit kreeg Ixta Noa een positieve beoordeling. Alle producten en diensten van Ixta Noa worden na afloop door de deelnemer geëvalueerd. De resultaten gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. In 2014 hebben we op basis van evaluaties onder meer de trainingsduur teruggebracht, zijn we flexibeler inzetbaar bij scholen en hebben we het instapmoment bij nazorggroepen aangepast. HET MAAKT JE TOT WIE JE BENT Medezeggenschap De gemeenschappelijke belangen van cliënten en vrijwilligers worden behartigd via Ixta Mee, de cliënten-/vrijwilligersraad. Ixta Mee denkt mee over het beleid van Ixta Noa, nu en in de toekomst. De raad praat namens de cliënt mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. 16

17 TROTS OP WAAR JE NU STAAT 17

18 ANDERS. NIEUW. 18

19 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

20

21 JOUW ERVARING GEEFT HOOP

22 IXTA NOA IN DE SAMENLEVING Ixta Werkt samen Ixta Noa speelt een verbindende rol binnen de zorgketen. We proberen de noodzaak tot intensieve(re) behandeling te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat hoe eerder een ziekte wordt herkend, des te eenvoudiger deze te behandelen is. De impact op de persoon zelf en zijn omgeving wordt daardoor kleiner. Tijdens de behandeling vormt Ixta Noa een vangnet en na de behandeling ondersteunen we cliënten weer terug de maatschappij in. Dit doen we samen met regionale samenwerkingspartners, zoals GGZ, (kinder)psychologen, patiëntenverenigingen, wijkteams, expertisecentra, diëtisten en re-integratieorganisaties. Ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten probeert Ixta Noa zoveel mogelijk met partners samen te werken. Sociaal De visie van Ixta Noa op sociaal ondernemen is dat ze in alles gericht is op het verbeteren van de psychische balans bij cliënten, vrijwilligers en medewerkers. In 2014 waren 335 vrijwilligers actief betrokken bij Ixta Noa. Wij houden rekening met het verschil tussen kwaliteit van output en de persoonlijke last van input. Binnen het vrijwilligerswerk is er ruimte voor terugval en time-out. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. Uit het tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers (2013) blijkt dat zij zeer enthousiast zijn over de werkwijze van Ixta Noa. Veiligheid, vertrouwen en herkenning zijn speerpunten waar vrijwilligers zich in herkennen. Deze vormen ook daadwerkelijk een bijdrage aan het proces. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. 22

23 HOOP OP EEN ANDER LEVEN

24 Ixta Noa ontwikkelt medewerkers en vrijwilligers. Ons uitgangspunt is dat iedereen ervaring heeft, maar dat die ervaring op een deskundige wijze en gedoseerd moet worden ingezet door een getrainde ervaringsdeskundige. Dit bevordert hun eigen herstel en tegelijkertijd kunnen zij anderen verder helpen. In 2014 zijn onder meer ontwikkelingstrajecten gestart op het gebied van ICT, kwaliteitsmanagement, BHV, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Studenten willen graag bij Ixta Noa hun stage lopen vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid en opleiding. Zij krijgen begeleiding in een beschermde omgeving en dat bevordert hun eigen herstel. We merken een toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid vanuit de gezondheidszorg en scholen. Ixta Noa voelt het als haar verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. In 2014 hebben we 25 studenten vanuit verschillende opleidingen en instellingen verwelkomd. Dit betrof in alle gevallen een meeloop HBO-stage vanuit HAN, Saxion, Hanzehogeschool Groningen of Hogeschool Utrecht. DURF JIJ HET TE DELEN? Economisch Ixta Noa levert veel zorg en begeleiding die niet direct extern wordt gefinancierd. Door bewust om te gaan met het uitgeven van financiële middelen, ontstaat financiële ruimte om juist ook deze zorg en begeleiding te kunnen bieden. Anderzijds creëren wij financiële ruimte door vanuit onze visie een kostenbesparing te realiseren ten opzichte van gebruikte tarieven binnen de gezondheidszorg. Deze ruimte geeft ons de mogelijkheid om ook ongefinancierde zorg te bieden. Ixta Noa gelooft dat als we onze ervaringen met elkaar delen, we minder zorgtekort hebben, meer in de kracht van ons leven staan en zo een keuze kunnen maken wat we aan zorg nodig hebben. 24

25

26 FINANCIERING Ondanks de bezuinigingen in de gezondheidszorg en de transitie AWBZ naar WMO heeft Ixta Noa in 2014 opnieuw groei kunnen realiseren. Deze groei komt vooral uit het AWBZ segment, maar ook het WMO segment is toegenomen. Dat is een erkenning van de toegevoegde waarde van Ixta Noa. Ixta Noa heeft in verband met de onzekerheid van de komende jaren, bewust het weerstandsvermogen vergroot om de financiële onzekerheid op te kunnen vangen. Omzet, solvabiliteit en liquiditeit Ixta Noa heeft in 2014 een omzet gerealiseerd van en een positief resultaat van AWBZ WMO Overige Totaal De ratio s van Ixta Noa in vergelijking met voorgaande jaren: Solvabiliteit 86,84% 81,22% 79,56% 76,79% 76,06% Liquiditeits - ratio 7,2 5,1 4,7 4,2 4,0 26

27 IK DURF KLEUR TE BEKENNEN

28 HET TOEKOMSTBEELD VAN IXTA NOA Visie van Ixta Noa Ixta Noa heeft een veranderende zienswijze op de inzet van ervaringsdeskundigheid, die steeds meer wordt gewaardeerd en gedeeld. Belangrijk onderdeel is het eigen belang/herstel van de ervaringsdeskundige. Daarnaast hecht Ixta Noa veel waarde aan het bewaken van de grenzen tussen hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ixta Noa wil zich de komende jaren nog sterker positioneren als een facilitator met kwaliteit en expertise. STA VOOR WIE JE BENT Onzekerheden Hoewel de transitie AWBZ naar WMO per 1 januari 2015 is gerealiseerd, zijn zorgorganisaties en gemeentes nog steeds zoekende naar oplossingen. Dit kan betekenen dat zorgorganisaties zoals GGZ-instellingen alsnog een andere strategische koers inzetten met consequenties voor Ixta Noa. Bijvoorbeeld geïndiceerde begeleiding is voor het jaar 2015 al bij Ixta Noa ingekocht, maar de concrete vertaling in inzet in de praktijk is nog onduidelijk. Ook is nog onduidelijk hoe gemeentes omgaan met bezuinigingen en vergoedingen. Bovendien staat de vraag om wijkgericht en gemeentegericht te werken op gespannen voet met de regionale voorziening die Ixta Noa is. 28

29

30 FINANCIERING Ixta Noa in haar (on)zekerheid op financiële middelen Financiering is niet leidend, maar volgend: één van de kenmerken van de visie van Ixta Noa. Wij zijn ons sterk bewust van onze meerwaarde voor cliënten, organisaties en gemeentes. Deze meerwaarde willen we laten zien, laten ervaren. Dat betekent dat we met enige regelmaat, maar niet structureel, een initiatief oppakken waarbij de financiering wacht op bevestiging van onze werkwijze. Een aanpak die heeft geleid tot succes en samenwerking en vertrouwen geeft in de eigenwaarde. (Potentiële) cliënten zijn zonder indicatie welkom en worden gezien! De financiële onzekerheden zijn: - De transitie AWBZ naar WMO is per 1 januari 2015 gemaakt. We hebben in 2014 met de meeste gemeentes waarin Ixta Noa vestigingen aanwezig waren afspraken kunnen maken. Toch blijft het een risico voor Ixta Noa vanwege bezuinigingen binnen gemeentes op de overgehevelde AWBZ-gelden. - Binnen GGZ-instellingen is er een toenemende druk om te bezuinigen, waardoor het risico bestaat dat er keuzes worden gemaakt voor behoud van eigen zorg in plaats van uitbreiding in de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. - Het regionale aanbod van Ixta Noa versus lokale financiering door gemeentes is een risico Ixta Noa zet zich in alles in om continuïteit van financiering te behouden en risico s te beperken. Dit doen we door intensief in gesprek te gaan en te blijven met (mogelijke) partners en financiers. We geven zicht op onze werkwijze en tonen aan wat het effect is. Ook hebben we initiatieven genomen om kosten te beperken. Aan de hand van het jaarplan en de maandelijkse managementrapportages konden we steeds, waar nodig, tijdig bijsturen. Dat heeft er mede toe geleid dat we 2014 met een positief resultaat konden afsluiten. 30

31 Ixta Noa pakt aan Met deze dynamiek en onzekerheid heeft Ixta Noa besloten om per vestiging scenario s en begrotingen voor 2015 te schetsen. Daarmee is Ixta Noa flexibel in haar bedrijfsvoering. Tegelijkertijd streven we naar een zoveel mogelijk gezamenlijke aanpak. Daarom zullen we in 2015 het business model van Ixta Noa evalueren en opnieuw bepalen. In 2015 zullen we verder werken aan onze dienstverlening, zodat we cliënten nog beter kunnen laten aansluiten in de veranderende zorgsamenleving. Bijvoorbeeld met een verbeterde versie van het Zelfhulp online programma, afstemming met GGZ-instellingen over de invulling van Ixta Deskundig en nieuwe tools/games voor vroegtijdige signalering en online begeleiding van jongeren. STA VOOR IXTA NOA Ook zullen we onderzoeken hoe we in samenwerking met betrokken organisaties de inloop nog beter vorm kunnen geven, passend binnen de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Het concept Praktijkhuis sluit zowel goed aan bij de huidige behoefte van cliënten (faciliteren van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact), als bij de vraag van gemeentes (ondersteuning participatie). Bovendien dalen verhoudingsgewijs de organisatiekosten van Ixta Noa wanneer het aantal Praktijkhuizen toeneemt. Ixta Noa zal ook de mogelijkheden voor de vestiging Utrecht onderzoeken. Het Praktijkhuis is per 31 december 2014 gesloten. Ixta Noa heeft de ambitie om in vijf nieuwe Praktijkhuizen te openen om daarmee tegemoet te komen aan de vraag vanuit verschillende regio s. Tegelijkertijd creëren we daarmee voldoende stabiliteit om onder meer zaken zoals kwaliteitsbeheersing en organisatie-ondersteuning te continueren. 31

32

33 IXTA NOA ONDERSTEUNT MET HAAR ERVARINGSDESKUNDIGHEID MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OF EEN VERSLAVING OM ZICHZELF TE VERANDEREN.

34 IXTA NOA -

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014

aan de slag meerjarenbeleidsplan 2012-2014 aan de slag QueridoHVO meerjarenbeleidsplan 2012-2014 3 De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creeren - Peter F. Drucker - 1 Missie, 3 2 2 4 4 5 5 6 6 Inleiding 5 visie en kernwaarden

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel

Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel Evaluatie Pilot Samenwerken in de wijk voor de (O)GGZ in Nieuwerkerk aan de IJssel Verkorte uitgave Achtergrond, conclusies en aanbevelingen uit de praktijk 1 Colofon Subsidie Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl

Kwaliteitsjaarverslag 2011. Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl Zorgboerderij De Eburon, Kleine Witrijt 3a, 5571XE Bergeijk, www.de-eburon.nl 1 Voorwoord Er is weer een jaar vol gebeurtenissen voorbij. 2011 is voor ons een jaar geweest waarin veel belangrijke keuzes

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg

Meerjarenplan 2013-2016. Victas, verslavingszorg Meerjarenplan 2013-2016 Utrecht Victas, verslavingszorg Inhoud 1. Voorwoord 2. Missie, visie en kernwaarden 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernwaarden 3. Achtergrond van dit meerjarenplan 3.1. Verslavingsvraagstukken

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

De gemeente als nuchtere noaber

De gemeente als nuchtere noaber De gemeente als nuchtere noaber Beleidsplan sociaal domein 2015-2016 gemeente Borger-Odoorn 2 Inhoud Inleiding.................................................. 3 Visie.....................................................

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch beleid Vérian 2013-2015

Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Strategisch beleid Vérian 2013-2015 Een voortzetting van ambities Apeldoorn, 1 oktober 2013, versie 04 vastgesteld Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemeen... 4 2. Landelijke ontwikkelingen... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie