Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A"

Transcriptie

1 Proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A 1. Noem drie stappen die je kunt ondernemen om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor de vacature van een inlener. 2. Uw opdrachtgever heeft een flexwerker van jullie uitzendonderneming een vast contract gegeven. Nu wilt u dat de opdrachtgever u een fee/boete betaalt voor het overnemen van uw flexwerker. Is de opdrachtgever verplicht deze fee/boete te betalen? Motiveer uw antwoord. 3. Wat betekent het begrip "rechtsvermoeden" in het kader van een arbeidsovereenkomst? 4. Welke wet(ten) kent (kennen) het begrip wachtdagen? Wat houdt dat begrip in? 5. Wanneer heeft een flexwerker recht op een onregelmatigheidstoeslag? 10 punten 6. Een werknemer met een "vervroegd pensioen-uitkering" werkt daarnaast gedurende 20 uur per week via een uitzendonderneming als suppoost in een museum. Hij heeft een uitzendovereenkomst in fase A (ABU-CAO), c.q. fase 1 (NBBU-CAO). Dan wordt hij ziek. Ontvangt hij een betaling ter zake van dit ziektegeval? Zo ja: welke, van wie, hoe hoog is die betaling en hoe lang duurt deze maximaal? Zo nee: waarom niet? 7. Een werknemer raakt arbeidsongeschikt en ontvangt na verloop van tijd een WIA-uitkering. In goed overleg wordt hij bij zijn eigen werkgever in een passende functie herplaatst. Noem een subsidiemogelijkheid of een financiële compensatie die deze werkgever kan ontvangen. 8. Een flexwerkster heeft altijd gedurende 40 uur per week gewerkt. Nu is zij werkloos en heeft recht op een uitkering op grond van de WW. Vanwege een probleem in de kinderopvang meldt zij het UWV dat zij zich slechts 20 uur beschikbaar stelt voor werk. Heeft zij recht op een WW-uitkering? Zo ja voor hoeveel uur? Motiveer uw antwoord.

2 3 punten 9. Welke stelling(en) over het "uitzendbeding" is of zijn juist? I. ziek is einde opdracht II. einde werkzaamheden is einde uitzendovereenkomst A. stelling I is juist B. stelling II is juist C. stelling I en II zijn juist D. stelling I en II zijn onjuist 10. Een opdrachtgever verzoekt de uitzendonderneming de flexwerkers het dragen van piercings en andere sieraden te verbieden. Gaat u hier op in? Motiveer uw antwoord. 11. U krijgt een aanvraag van een grote inlener voor zes productiekrachten aan een lopende band. Zij moeten controleren of dozen goed verpakt de band af komen. Eén van de eisen is dat zij het Nederlands in woord en geschrift goed moeten beheersen. Geef aan hoe u deze aanvraag behandelt. Motiveer uw antwoord. 3 punten 12. Welke van de volgende stelling(en) is (zijn) juist? I. De kostprijs van flexwerkers van 65 jaar en ouder is lager dan de kostprijs van reguliere flexwerkers. II. Vakantiekrachten bouwen reserveringen op voor vakantiedagen, kort verzuim, vakantiebijslag en feestdagen. III. Onder premiegroep I vallen alle flexwerkers in administratieve, medische en horecafuncties. A. stelling I is juist B. stelling II is juist C. stelling III is juist D. stelling I en II zijn juist E. stelling I, II en III zijn juist F. stelling II en III zijn juist 13. Noem vier taken van het UWV WERKbedrijf. 14. Waarom is het uitzenden van kantinemedewerkers naar een cateringbedrijf, waarbij er verschillende werkplekken in verschillende bedrijven zijn, geen doorlenen? 15. Wie zijn verzekerd voor de volksverzekeringen?

3 3 punten 16. Welk(e) recht(en) bouwt een flexwerker op bij de StiPP? A. Pensioen vanaf 67e jaar. B. Pré-pensioen vanaf 62e jaar. C. Pensioen vanaf 65e jaar. D. Pré-pensioen vanaf 62e jaar en pensioen vanaf 65e jaar. 17. Een flexwerker heeft 25 weken voor u gewerkt in fase A (ABU), c.q. fase 1 (NBBU). Vervolgens is hij acht weken op reis geweest. Hij is opnieuw voor u gaan werken, weer in het fasensysteem, gedurende 50 weken. Aansluitend heeft hij tien weken in het ziekenhuis gelegen. Na ontslag uit het ziekenhuis gaat hij opnieuw voor u werken. Geef aan in welke fase en waar in deze fase u de flexwerker plaatst. Motiveer uw antwoord. Geef aan of u een ABU- of NBBU-antwoord geeft. 10 punten 18. Bij een bedrijf heeft een medewerker drie keer een jaarcontract gehad. Het is voor het bedrijf niet mogelijk deze medewerker in vaste dienst te nemen. U wordt gebeld of uw uitzendonderneming hiervoor een oplossing heeft. Geef aan of u een oplossing heeft. Motiveer uw antwoord. Geef aan of u een ABU- of een NBBU- antwoord geeft. 10 punten 19. Benoem, in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, de drie rechten die een flexwerker heeft. Geef aan wat elk recht inhoudt. 20. Mag een zzp-er uit Roemenië of Bulgarije in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning? Motiveer uw antwoord. 21. Mag een uitzendonderneming referenties inwinnen bij vorige werkgevers van sollicitanten? Motiveer uw antwoord. 22. Noem acht verschillende activiteiten om sollicitanten te werven. 10 punten 23. Noem de twee gebodsbepalingen uit de WAADI en leg uit wat deze inhouden.

4 24. Uw flexwerker gaat fulltime werken bij een inlener voor het wettelijk minimumloon in een dienstverband van 36 uur per week. Het wettelijk minimumloon bedraagt 1.402,80 per maand. (dit is een fictief genomen bedrag!) Geef met berekening aan wat het bruto-uurloon wordt voor deze flexwerker. 3 punten 25. Welke premies zijn verschuldigd voor een flexwerker die 67 jaar is? A. Premies voor de ANW, AWBZ en Zorgverzekeringswet. B. Alleen de bijdrage volgens de Zorgverzekeringswet C. Alleen de sociale verzekeringspremies ZW, WAO en WIA D. Alleen premies voor de ANW en AWBZ 3 punten 26. Welke stelling(en) over de Wet studiefinanciering is (zijn) juist, respectievelijk onjuist? I. bij het toekennen van een aanvullende prestatiebeurs op grond van de WSF wordt rekening gehouden met het inkomen van de ouders II. een student die een beurs ontvangt op grond van de WSF, is automatisch verzekerd tegen ziektekosten via de Zorgverzekeringswet A. alleen I is juist B. alleen II is juist C. I en II zijn juist D. I en II zijn onjuist 27. Wat is de Zorgtoeslag? 28. Noem drie zaken die thuishoren in een personeelsdossier. 29. U moet van uw sollicitanten, voordat u met hen een arbeidsovereenkomst kunt aangaan, een geldig legitimatiebewijs hebben gezien en een kopie daarvan bewaren in uw administratie. Noem vier documenten die hiervoor als wettig legitimatiebewijs gelden. 3 punten 30. Hoe lang duurt het wettelijk recht op kraamverlof? A. 6 weken B. 2 dagen C. 5 dagen D. Dit is niet wettelijk geregeld Einde van dit examen.

5 Correctiemodel bij proefexamen SEU Uitzendmedewerker - A 1. Mogelijke antwoorden: Het CV doornemen en daarbij de eisen van de inlener vergelijken met de kwalificaties en vaardigheden van de kandidaat. Referenties checken. Diploma's controleren. Bepalen of de kandidaat past binnen de sfeer, de uitstraling, het team van de inlener. Testen afnemen om te controleren of een kandidaat inderdaad aan de eisen voldoet. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts twee stappen 2. Dit hangt af van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. In het algemeen bevatten die een termijn (van een aantal weken/uren) waarbinnen de flexwerker slechts tegen betaling van een fee/boete kan worden overgenomen. Anders is geen fee/boete verschuldigd. Noot correctoren: het antwoord: Ja want het staat in onze Algemene Voorwaarden is natuurlijk ook goed. Als de kandidaat antwoordt ''als het in het contract is opgenomen'' is dat niet volledig genoeg. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord maar is niet volledig 3. Rechtsvermoeden betekent: dat, wanneer iemand meer dan drie maanden ten minste 20 uur gemiddeld per maand tegen beloning heeft gewerkt, er sprake is van een arbeidsovereenkomst dat, wanneer een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de werknemer in de volgende maand aanspraak kan maken op werk (en beloning) in dezelfde omvang als het gemiddelde van de drie voorgaande maanden. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft een juist antwoord, maar is niet helemaal volledig 4. De Ziektewet en Het Burgerlijk Wetboek (c.q.: VLZ of Wet op de arbeidsovereenkomst) bepalen dat de uitkering, resp. de loondoorbetaling pas aanvangen op de derde dag van ziekte. De eerste twee ziektedagen zijn wachtdagen. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord, maar noemt alleen de ziektewet 2 punten de kandidaat geeft slechts de helft van het antwoord 5. Een ORT geldt op uren buiten de gebruikelijke arbeidsduur. (Noot correctoren: indien de kandidaat alles overschrijft uit de CAO, is dat natuurlijk niet fout) de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 6. Ja, hij ontvangt ziekengeld (70% van zijn dagloon) van het UWV en 21% (ABU), c.q. 20% (NBBU) van de uitzendonderneming gedurende maximaal 52 weken. Daarna maximaal 52 weken opnieuw 70% ziekengeld van het UWV en 10% van de uitzendonderneming (ABU). NBBU: geen aanvulling in het tweede jaar. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8 punten De kandidaat geeft 4 van de 5 antwoorden

6 6 punten De kandidaat geeft 3 van de 5 antwoorden 4 punten De kandidaat geeft 2 van de 5 antwoorden 2 punten De kandidaat geeft 1 van de 5 antwoorden 7. Premiekorting (1 jaar) of vergoeding van meerkosten re-integratie. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8. Voor de 20 uur per week waarvoor zij zich niet beschikbaar stelt voor werk, heeft zij geen recht op een WW-uitkering. Voor de andere 20 uur per week is zij wel beschikbaar en heeft zij wel recht op een WW-uitkering. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft een juist antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat zegt alleen ja 9. C 10. Ja, maar alleen als dit onveilig of onhygiënisch is (of nee, tenzij het om veiligheid en hygiëne gaat). de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 2 punten de kandidaat geeft slechts nee als antwoord. 11. Eerst vragen waarom de eis gesteld wordt van het beheersen van het Nederlands in woord en geschrift. Als blijkt dat het niet functierelevant is, is het indirecte discriminatie. ( De inlener wil geen buitenlanders) Daar kan de uitzendonderneming niet op ingaan. Het is verboden te discrimineren. Op grond van de AWGB, Algemene Voorwaarden, CAO voor uitzendkrachten en Grondwet. Als de inlener deze eis niet bijstelt, kan de aanvraag niet worden voorzien! De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat zegt alleen, dat hij de aanvraag niet in behandeling neemt 12. A 13. Registratie werkzoekenden en vacatures. Bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Aanvragen WW behandelen (intake). Aanvragen Bijstand (WWB) behandelen (intake). Ontslagaanvragen behandelen en ontslagvergunningen verlenen. Verstrekking tewerkstellingsvergunningen. Onderhouden van de website (vacatures). De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts drie taken 1 punt De kandidaat noemt slechts twee taken 14. Omdat ondanks de verschillende werkplekken het cateringbedrijf leiding en toezicht blijft houden.

7 De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 15. -alle ingezetenen van Nederland. -niet-ingezetenen, die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen. (ook goed: Alle mensen, die in Nederland rechtmatig wonen en/of werken.) Voor bonuspunten: -mensen die niet aan deze voorwaarde voldoen, maar via een algemene maatregel van bestuur toch onder deze verzekering zijn gebracht. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten De kandidaat geeft de helft van het antwoord. 3 bonuspunten Indien iemand ook het derde antwoord geeft. Maar maximum blijft! 16. C 17. ABUantwoord: NBBUantwoord: de onderbrekingen zijn iedere keer korter dan 26 weken geweest. Hij blijft dus nog drie weken in fase A. Hij heeft namelijk 25 plus 50 weken gewerkt, is 75. Na 78 gewerkte weken volgt fase B. Fase 1 duurt 26 weken. De eerste onderbreking was korter dan 26 weken. Bij terugkomst van de reis, zit hij dus nog in fase 1, en wel één week. Vervolgens 49 weken in fase 2. De ziekteperiode is korter dan 26 weken, dus blijft hij in fase 2; hij begint aan de 50ste week. Hij kan in fase 2 nog 104 weken - 49 weken = 55 weken werken. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 1 punt De kandidaat noemt alleen de fase, maar wel waar in de fase 18. ABUantwoord: NBBUantwoord: Op basis van de CAO voor uitzendkrachten bestaat in fase A de mogelijkheid van uitzenden gedurende 78 weken (anderhalf jaar) en in fase B 24 maanden (twee jaar). Dat is samen drieënhalf jaar. Ten opzichte van een vaste werkgever heeft een uitzendonderneming dus een half jaar meer. In deze case kan de uitzendonderneming de flexwerker dus nog een contract van een half jaar geven in fase B. Op basis van de CAO voor uitzendkrachten heb je in fase 1 de mogelijkheid van uitzenden gedurende 26 weken (half jaar) en in fase weken (twee jaar) en in fase 3 52 weken (één jaar). Dit is samen drieënhalf jaar. Ten opzichte van de vaste werkgever heeft een uitzendonderneming dus een half jaar meer. In deze case kan de uitzendonderneming de flexwerker nog een contract van een half jaar geven in fase punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 7 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 4 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, zonder motivering 19. Recht op inzage en correctie: De werknemer heeft het recht op inzage in de gegevens, die de werkgever over hem bijhoudt. Na inzage heeft de werknemer het recht om onjuistheden te verbeteren, onvolledige gegevens aan te vullen of om gegevens te verwijderen.

8 Recht op motivering: De werknemer heeft het recht te vernemen waarom iets wordt geweigerd. Recht op verzet: De werknemer heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van bepaalde gegevens en de werkgever te vragen deze verwerking te beëindigen. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 7 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 6 punten De kandidaat beschrijft slechts twee rechten 3 punten De kandidaat beschrijft slechts één recht 20. Ja, zzp-ers (zijn geen werknemers) uit Roemenië of Bulgarije hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig. ( Een tewerkstellingsvergunning is alleen van toepassing op werknemers.) de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 2 punten de kandidaat geeft slechts ja als antwoord. 21. Ja, maar er is wel toestemming nodig van de sollicitant. Als de sollicitant referenties opgeeft, mag de uitzendonderneming ervan uitgaan dat er toestemming is gegeven. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord. 3 punten de kandidaat geeft het juiste antwoord maar is niet volledig. 22. Advertentie op lokale tv plaatsen. Advertentie op lokale radio plaatsen. Banenmarkt organiseren/bezoeken. Banenbord buiten zetten. Gebruik van posters. Advertenties plaatsen. Etalagekaartjes ophangen. Vacatur ing naar oud-medewerkers sturen. Werkende flexwerkers benaderen of ze iemand weten. Opleidingsinstituten benaderen. Internet sites raadplegen. Social media gebruiken Sms-en naar ingeschreven en werkende flexwerkers Correctoren: Alle mogelijke activiteiten kunnen natuurlijk goed zijn, maar let er op dat ze echt verschillend zijn. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts zes of zeven activiteiten 1 punt De kandidaat noemt slechts vier of vijf activiteiten 23. De twee geboden: Informatie veiligheid; Loonverhoudingsvoorschrift. Informatie Veiligheid houdt in, dat je alle informatie verstrekt over de inhoud van de functie, de functiekwalificaties en alle informatie m.b.t. de veiligheid van de functie (veiligheidsvoorschriften, kleding en instructies hoe een machine werkt e.d.). Loonverhoudingsvoorschrift houdt in, dat de uitzendonderneming aan de flexwerker hetzelfde loon betaalt als de inlener aan een eigen gelijkwaardige medewerker betaalt op een zelfde functie. 10 punten De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 8 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord, maar is niet helemaal volledig 6 punten De kandidaat noemt slechts één gebodsbepaling, maar geeft wel de betekenis De kandidaat noemt alleen de twee gebodsbepalingen 3 punten De kandidaat noemt slechts één gebodsbepaling zonder betekenis

9 24. Het maandloon x 3 en dan delen door 13 weken en dat delen door 36 uur = 8,99 Een andere manier is: maandloon x 12, delen door 52 weken en door 36 uur. De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 2 punten De kandidaat geeft het juiste antwoord zonder berekening 25. A 26. A 27. Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. de kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord een verslag van een functioneringsgesprek 2. een kopie van het identiteitsbewijs 3. de verzuimfrequentie 4. de correspondentie rond een gegeven waarschuwing 5. de noodzaak van een ergonomische aanpassing van de bureaustoel 6. de nationaliteit van de flexwerker 7. de uitzendovereenkomst 8. "loonbelastingformulier" (d.w.z. een formulier met persoonlijke gegevens t.b.v. de Belastingdienst) 9. arbeidsovereenkomst De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts twee zaken 1 punt De kandidaat noemt slechts één zaak 29. Een nationaal paspoort Een Nederlandse identiteitskaart Een diplomatiek paspoort Een dienstpaspoort Een reisdocument voor vreemdelingen Een reisdocument voor vluchtelingen De kandidaat geeft het volledige en juiste antwoord 3 punten De kandidaat noemt slechts drie documenten 1 punt De kandidaat noemt slechts twee documenten 30. B

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker

Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Hardwareweg 7 A Postbus 642 3800 AP Amersfoort telefoon 033-454 10 99 info@seu.nl www.seu.nl Preambule Dit document omvat de eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker,

Nadere informatie

3. Wanneer kan een flexwerker een beroep doen op het College voor de Rechten van de mens?

3. Wanneer kan een flexwerker een beroep doen op het College voor de Rechten van de mens? Proefexamen SEU Uitzendmedewerker vanaf 1-7-2015 (ABU en NBBU zijn samengevoegd) 1. Een van uw inleners heeft een zagerij waar houten panelen gemaakt worden voor de fabricage van zeiljachten. Omdat het

Nadere informatie

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon

Disketteweg 6 Postbus AP Amersfoort telefoon Eindtermen voor het examen Uitzendmedewerker Disketteweg 6 Postbus 642 3800 AP Amersfoort telefoon 033-454 10 99 info@seu.nl www.seu.nl Preambule Deze eindtermen zijn in juni 2013 vastgesteld en in december

Nadere informatie

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling

a arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer b overeenkomsten van opdracht c aannemingen van werk d overeenkomsten van bemiddeling Arbeidsrecht en Cao toepassing Correctiemodel Vraag 1 Toetsterm A.1 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 2 Wat kan worden verstaan onder collectieve arbeidsovereenkomst vanuit de wet op de collectieve

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

1 Arbeidsovereenkomst

1 Arbeidsovereenkomst 1 Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst Artikel 7.610 en 7.750 BW Voorwaarden arbeidsovereenkomst Geen duidelijke afspraken Er is een arbeidsovereenkomst als een werknemer met een werkgever overeenkomt

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad.

Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Arbeidsrecht en Cao toepassing Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 7 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Informatiefolder MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl 1 Beste uitzendkracht, Langs deze weg heten we je van harte welkom als uitzendkracht

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze payrolling. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Uw opdrachtgever maakt gebruik van onze payroll dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat Tentoo uw juridisch werkgever

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

De specialist in doorwerken na pensioen

De specialist in doorwerken na pensioen De specialist in doorwerken na pensioen WHITEPAPER: WET WERKEN NA DE AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD vs DOORWERKREGELING DOORWERKEN NA PENSIOEN: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Sinds de komst van de

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

2. Een uitzendonderneming wil het financiële risico zoveel mogelijk beperken.

2. Een uitzendonderneming wil het financiële risico zoveel mogelijk beperken. Proefexamen SEU Uitzendmedewerker vanaf 25-1-2017. (ABU en NBBU zijn samengevoegd) 1. Een inlener heeft een zagerij waar houten panelen gemaakt worden voor de fabricage van zeiljachten. Omdat het erg druk

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 514 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2014 Bijgaand treft u het rapport

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien:

Ja, een werkgever is aan de werknemer (ook een uitzendkracht) een transitievergoeding verschuldigd indien: Juni 2015 Veel gestelde vragen transitievergoeding: Transitievergoeding Vanaf 1 juli 2015 verdwijnt de ontslagvergoeding en krijgt iedere werknemer (ook uitzendkracht), onder bepaalde voorwaarden, een

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze opdrachtgevers via Tentoo Flexolutions. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions voor u zo eenvoudig mogelijk te maken vindt u in deze brochure

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden Straks ben ik mijn baan kwijt Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden U dreigt werkloos te worden Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon

Aan de slag. Payrolling. Tentoo Flexolutions. Kosten payrolling. Loon Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Flexolutions zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, onze werkwijze en andere relevante informatie.

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/ module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Uitwerking proefexamen 1 - BKL 2015/2016 - module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Examenopgave 1 1. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Beste medewerker, Als je nog vragen hebt, bijvoorbeeld over het invullen van de inschrijfset, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Beste medewerker, Om jou als uitzendkracht in te kunnen schrijven hebben we informatie van je nodig. Hieronder staat een overzicht van alle formulieren die je moet invullen en/of ondertekenen. Inschrijfformulier;

Nadere informatie

Arbeidsrecht in 2015

Arbeidsrecht in 2015 Arbeidsrecht in 2015 wijzigingen door Wet Werk en Zekerheid & subsidiemogelijkheden Middels deze folder willen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen in het arbeidsrecht die de nieuwe Wet Werk en

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5 CAO Inspectie Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering CAO Inspectie 1 / 5 Vraag 1 Toetsterm D.1 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 Welke conclusie kunt u op basis

Nadere informatie

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet).

3 De Wet werk en zekerheid is een aanscherping van de oude Wet flexibiliteit en zekerheid (beter bekend als de Flexwet). Toelichting bij PPT Wet werk en zekerheid & de uitzend-cao s 1 2 Titelblad Inhoud van de presentatie 1. Oorsprong en doelen van de Wet werk en zekerheid 2. Tijdpad (omgekeerd) en maatregelen Januari 2016:

Nadere informatie

Principe-akkoord NBBU-cao voor Uitzendkrachten 8 december 2008. Principe-akkoord NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Principe-akkoord NBBU-cao voor Uitzendkrachten 8 december 2008. Principe-akkoord NBBU-cao voor Uitzendkrachten Principe-akkoord NBBU-cao voor Uitzendkrachten De NBBU, LBV, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, De Unie en de Internetvakbond, hebben op een akkoord bereikt over de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. 1. Looptijd

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8.

Ketenbepaling 4. Onderbrekingstermijnen 5. Aanzegtermijn 6. Proeftijd 6. Concurrentiebeding 7. Oproepcontracten 7. Regatlieregel 8. Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel 8 Uitzendbeding 8 Transitievergoeding 9 Beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Inkomen bij zwangerschap, pleegzorg. Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Informatie voor werknemers en werkgevers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Werk boven uitkering UWV verstrekt

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Sector Maatschappelijke Zorg Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u de gemeente vragen te onderzoeken of u in aanmerking

Nadere informatie

www.limepersoneel.nl

www.limepersoneel.nl Uw Flexibele Schil 1. Inleiding Lime Personeel, de naam zegt het al: een allround partner voor uw personeel. Wij onderscheiden ons doordat wij een totaalpakket aan diensten leveren voor een super scherp

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Uitzendwerk in de bouw

Uitzendwerk in de bouw FNV BOUW & INFRA IS ONDERDEEL VAN FNV BOUW De meestgestelde vragen over Uitzendwerk in de bouw Inleiding In deze brochure vindt u de meest gestelde vragen over uitzendwerk in de bouw. Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie