Ondernemers zijn ook mensen: Mensen hebben vaak de neiging. * eerder de dingen goed te willen doen (efficiency)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemers zijn ook mensen: Mensen hebben vaak de neiging. * eerder de dingen goed te willen doen (efficiency)"

Transcriptie

1 Ondernemers zijn ook mensen: Mensen hebben vaak de neiging * eerder de dingen goed te willen doen (efficiency) * dan de goede dingen te doen (effectiviteit) Een verkenning en teksten voor de analyse van de interne organisatie en het time-management voor MKB ondernemers om beter te sturen. Dorrit Wajer Doorbraak in Bedrijf 1

2 Inhoudsopgave De hedendaagse tijd...3 MKB ondernemers en hun tijd inzet...5 De kenmerken van je werksituatie...6 Wie ben ik dat ik dit doen mag...7 De invloed van de stijl van managers/opdrachtgevers...8 Essentiële/belangrijke en urgente/dringende taken...9 Voordelen van time-management...10 Plannen...11 Persoon-tijd...12 Gedragstijlen...13 Je denkstijl...15 Persoonlijke waarden...16 Beleving van het tijdsperspectief...17 Balans opmaken...18 Concrete organisatie tips...18 Time-management De basis van timemanagement Weet wat je wilt bereiken Waarom heb je tijd tekort? Beproefde methoden voor timemanagement Praktische tips...23 Actie, Aquisitie- en Promotieplan...25 Literatuur

3 De hedendaagse tijd Door de steeds snellere (automatiserings)ontwikkelingen lijkt het dat iedereen harder moet werken. De organisatie-deskundige Charles Handy publiceerde in Amerika de formule: 0,5 x 2 x 3. Waarbij hij uitlegt dat we in de komende tientallen jaren met de helft van het aantal mensen twee maal zo veel werk gaan verzetten. Die mensen gaan dan driemaal zoveel verdienen. De Nederlandse schrijver Ron Witjas van het boek: de tijd van uw leven stelt voor de formule voor de Nederlandse situatie iets aan te passen : we gaan met de helft van het aantal werkenden door, die gaan misschien twee maal zoveel verdienen, maar zullen in ieder geval driemaal zo hard moeten werken! Dus hoe kun je SLIMMER WERKEN, door je tijd en je inzet goed te gebruiken. Analyseer/ kijk dan eens naar: de kenmerken van je werksituatie wie ben ik dat ik dit doen mag essentiële en urgente taken de invloed van managers/opdrachtgevers en je persoonlijke gedrag- en denkstijl ALGEMEEN Een organisatie is een sociaal systeem waarin: a. individuen samen werken b. gericht op het verkrijgen van doelen. 2 kanten zijn te onderscheiden: a. werken de individuen zo samen, dat de doelen gehaald worden (input-throughput ) b: de doelen kant effectiviteit/ output. De juiste combinatie vinden van mensen, machines, geld en gebouwen is EFFICIENCY. Dus de optimale afstemming en samenwerkingsvormen weten te vinden tussen de verkrijgbare productiefactoren. Duidelijke doelen geeft duidelijke samenwerkingen. Zo verhouden effectiviteit en efficiency zich tot elkaar. EERST DE DOELEN: DE EFFECTIVITEIT DAN DE AFSTEMMING VAN DE MIDDELEN: DE EFFICIENCY. Verkoopmarkt Afzetmarkt in Afnemers Klanten Organisatie doelen Aankoopmarkt Arbeidsmarkt Produktiefactoren Mensen/Middelen Inkoop uit De groei van organisaties maakt afstemming steeds complexer. 3

4 Uitgebreide gespecialiseerde functie-omschrijvingen zijn daarvan het gevolg. Evenals de groei van management-functies. SIMPELE ORGANISATIES In theorie kunnen de meest simpele organisatie werken op basis van wederzijds afstemming. Voor al het werk dat dagelijks moet gebeuren, heb je niet meer nodig dan een knipoog of een telefoonlijn. En soms een overleg gericht op de uitvoering van het werk c.q. het bereiken van de doelen, effectiviteit. De uitvoerders op het dagelijks werk zijn redelijk self-sufficient. Zij hebben geen regelaars nodig, zij kunnen zelf regelen. ARBEIDSDELING EN COÖRDINATIE Als het aantal uitvoerders gaat toenemen en als de werkverdeling tussen de uitvoerders toeneemt, dan pas ontstaat er behoefte aan leiding: directe supervisie/management. Deze leiding heeft als taak het werk te coördineren. (het simpele werk ingewikkelder te maken.) Het totale productieproces wordt door de leiding overzien. Dit is het begin van de KLOOF TUSSEN UITVOERING EN MANAGEMENT. Bij verdere groei ontstaat weer management bovenop het bestaande management: hiërarchie, de apenrots, de lijn. De stam van de organisatie. De lijn van besluitvorming. in schema: 3.topmanagement 2. middle management 1. uitvoerders STANDAARDISATIE Bij voortzetting van de werkverdeling ontstaat er behoefte aan standaardisatie van het werk en de werkprocedures. Die vind je terug in : a. Standaardisatie van werkprocessen. Wat doe je met je klant van A tot Z. Van intake tot resultaat. b. Standaardisatie van het product/dienst. Er worden normen opgesteld waaraan de kwaliteit van product/dienst gecheckt kan worden. Aan welke eisen moet videorecorder X, of opleiding tot Z. voldoen. Normen worden opgesteld: wanneer is iemand geslaagd. c.standaardisatie van deskundigheid van het personeel. Om type videorecorder X te maken, opleiding Y te bieden, hebben wij gekwalificeerd personeel nodig, met de volgende deskundigheid. Van oorsprong is dit standaardiseren een taak van de direct supervisor, het middle management. Zij hadden overzicht hoe het produkt gemaakt moest worden, namen mensen aan etc. Bij groei van organisaties kan dat te veel worden voor het management. Er ontstaat dan een stafafdeling 4. voor (technical) research/analyse/ondersteuning. Zij voeren gespecialiseerd het 'denken' uit. Ofwel beleidsvoorbereiding. Dus verdere segmentering. In schema: 3 top m. 4.staf 2 middle m. 5 staf bel.onderst. beheer 1 uitvoerders 4

5 Een zelfde verschijnsel van standaardisering doet zich voor in de voorwaardenscheppende sfeer: de gehele beheerskant (vroeger taak van middle management) wordt gespecialiseerd, en uit de "lijn" gehaald naar de staf. De administratieve ondersteuningsstaf, personeelszaken, gebouw, financiën. (5) De zaken zijn goed geregeld. Iedereen heeft functie-omschrijvingen, waar een ieder op deel-aspecten bijdraagt aan het totale doel van het bedrijf. En door beleid kunnen neuzen de zelfde richting op staan. Time management is een van de onderdelen van het organiseren van het bedrijf gericht op het halen van (beleids)doelen. MKB ondernemers en hun tijd inzet Uit onderzoek in MKB bleek dat ondernemers feitelijk 65 % van hun taak kwijt zijn aan triviale routine zaken. De tijd voor belangrijke werkzaamheden moet dan ergens anders vandaan gehaald worden?!! Met welke tijdsinzet verdien jij als ondernemer het meest? Wat zijn je beste uurtjes? En kom je daar voldoende aan toe? Waar zou het aan kunnen liggen? 5

6 De kenmerken van je werksituatie Iedere functie is in te delen aan de hand van de twee dimensies uit de onderstaande 4 beschrijvingen. in welke mate kun je je tijd zelf indelen en kun je je werk alleen uitvoeren of ben je afhankelijk van anderen Geen anderen nodig Anderen nodig Tijd zelf indelen Andere n delen je tijd in 1. HET VRIJE VOGELGEBIED Je kunt hier je tijd goeddeels zelf indelen, en hebt niemand nodig om werk te doen of verder af te maken. Je hebt hier een goede werkplanning voor nodig en natuurlijk de discipline om die planning uit te voeren. Veel mensen zien dit als de ideale werksituatie. De grootste bedreiging in dit gebied ben jezelf. Bijvoorbeeld het probleem om aan het werk te komen. 4. HET ASSISTENTENGEBIED Aangestuurd worden door anderen. maar het werk in je eentje kunnen klaren. Dit vinden veel mensen een prettige manier van werken. Voorbeelden uit deze sector zijn bijvoorbeeld secretaresse functies. De manager bepaalt wat zijn secretaresse moet doen, maar zij kan het zelf verder uitwerken. Nu steeds meer managers hun secretaresses moeten delen met andere managers krijgen de secretaresses het probleem dat ze door verschillende bazen aangestuurd en geclaimd worden. Juist in die situatie zal een secretaresse voor het behoud van haar eigen tijdsindeling moeten opkomen. Nodig is dan dat zij goed overzicht heeft over haar werk, en discipline heeft in de uitvoering ervan. 2. HET MANAGERSGEBIED Je kunt in dit gebied grotendeels zelf je tijd indelen. Alleen voor de uitvoering van het werk heb je altijd anderen nodig. Om informatie aan je te geven, om te overleggen, om anderen aan te sturen. En daar ligt dan ook vaak het probleem. Je kunt zelf een goede werkplanning hebben, maar je hebt steeds de anderen nodig. Een bekende joodse uitdrukking is dan ook om mensen veel personeel toe te wensen. Dan gaat het goed met de zaken, maar levert ook veel problemen op. Goed en duidelijk delegeren helpt veel, maar sta ook op terugrapportage. 3. HET STRESSGEBIED Stress betekent spanning. Een zekere spanning heeft een mens vaak nodig om tot goede resultaten te komen. Hier heet het stress gebied van negatieve spanning, omdat het hier gaat om het gebied waar de tijd door anderen voor je wordt ingedeeld, en dat je ook anderen nodig hebt voor je werk. In feite moet men hier steeds twee dingen doen om uit de negatieve spanning te komen: invloed winnen wat betreft je eigen tijdsindeling, en anderen aansturen in de samenwerking. Met welke van de vier gebieden heb jij ervaring? Welke vond je prettig? In welk gebied zit je nu? Welke voordelen en gevaren heeft dit voor je time-management? In welk gebied zit je over 1 jaar? 6

7 Wie ben ik dat ik dit doen mag Ofwel waarvoor ben ik hier eigenlijk in deze organisatie? Het antwoord op deze vraag bestaat uit drie elementen: De PERSOON, het WERK en de TIJD PERSOON -WERK Hier geef je antwoord op de WAT -vragen: Wat is de essentie van de ondernemers-functie Wat zijn de doelen die gerealiseerd moeten worden. Wat is de essentiële bijdrage die deze functie moet leveren. Maar ook op de PERSOONS-vragen: Wat zijn mijn eigen doelen in deze functie Welke andere meer persoonlijke doelen heb ik Dit heet de effectiviteitslijn. Effectief in de betekenis van je eigen doelen en die van de functie realiseren. Het is logisch om te beginnen met: eerst vaststellen wat het doel van de functie is en wat de daarbij behorende resultaten (output) moeten zijn. Pas daarna heeft het zin om te denken wat slimme manieren zijn om die doelen te realiseren. Het gaat hier dan vooral om TIJDSBEHEER. Waar ken ik mijn tijd aan toe, hoe maak ik er keuzen in. Wat is eigenlijk de bedoeling van de functie, ofwel wat zou er gebeuren, of wat gaat er mis op korte of lange termijn, als we mijn functie zouden schrappen? Als je aan de meeste mensen vraagt wat ze doen, geven ze een opsomming van hun activiteiten. Dat is waarneembaar, maar is maar één niveau. Wat is nou werkelijk het effect, de output die geleverd moet worden. De ondernemers- functie gaan we als oefening eens omzetten van activiteiten, via taken naar het moeilijkste: de resultaatgebieden. Waarom doe ik het? Een klassiek verhaal is dat van de koning die vanuit zijn koets een bouwplaats bezoekt. Hij ziet een aantal mannen die met stenen in de weer zijn. Hij stopt en vraagt aan de eerste man Wat doet u mijnheer? De man antwoordt Ik sjouw stenen, Sire. De tweede man zegt Ik stapel stenen tot een muur, Sire Even verderop vraagt de koning het aan een derde man. Hij antwoordt: Ik werk mee aan de bouw van een kathedraal, Sire Wie zou er het meest betrokken zijn bij de bouw, wie zou uiteindelijk het meest tevreden en trots zijn op het resultaat, en zal de meest gerichte inzet leveren? PERSOONS-VRAGEN Persoonlijke betrokkenheid bij de doelen van een functie vraagt dus om persoonlijke doelen in die functie. Doelen die je voor jezelf in die functie wilt bereiken en Doelen die je voor jezelf buiten het werk wilt bereiken. Hoe bewuster je daarvan bent, hoe meer kans dat je die ook weet te realiseren. Actie: probeer eens zoveel mogelijk persoonlijke doelen zowel in je werk, als in je privé op te schrijven. Bepaal daarna je prioriteiten. Mind-mapping kan hier een goede methode voor zijn. 7

8 Ondernemers zijn managers, opdrachtgevers, maar ook opdrachtnemers. Verschillende stijlen van managen hebben invloed op: medewerkers, klanten, leveranciers, kortom op jezelf en de anderen waar jij mee hebt te maken. HOE ZIT HET MET JOUW STIJL? De invloed van de stijl van managers/opdrachtgevers De diverse stijlen van werkplanning door managers en opdrachtgevers kunnen invloed uitoefenen op het gedrag van medewerkers, leveranciers en klanten. Men onderscheidt wel vier basistypen bazen/managers/opdrachtgevers. Op de ene lijn de managers die juist wel of juist niet georganiseerd zijn, en op de andere lijn die sterk autoritair of dwingend zijn versus die een laissez-faire stijl van leidinggeven hebben. Elk type heeft een bepaalde invloed op het time-management van anderen. 1. De Buddha: de georganiseerde laissez-faire baas. Je weet wat je aan hem/haar hebt. Hij/zij is goed georganiseerd, voorspelbaar en consequent. Hij/zij stelt zelf goede prioriteiten. Plant en maakt zaken af. Zeker wanneer de stijl van leidinggeven vrij is, geeft het de medewerker veel vrijheid, en het goede voorbeeld van hoe werk georganiseerd kan worden. De meeste mensen vinden dit de prettigste baas om voor te werken. 2. De Commandant: georganiseerd maar dwingend. Sommigen vinden het onplezierig om voor zo n baas/opdrachtgever te werken, hoewel het in de praktijk mee valt. De baas is namelijk zelf goed georganiseerd en organiseert het werk van de anderen ook strak. Dat levert vaak respect op. 3. Mr. Rampenplan: de autoritaire chaoot. Hij/Zij is dwingend en ongeorganiseerd. Komt op de gekste momenten de kamer binnen en dwingt dan om direct een of ander urgente klus te doen. Lange termijn planning? Mensen die voor zo n baas werken leren het af om prioriteiten te stellen. Wat heeft het voor zin, ik plan liever niets dan kan hij/zij ook niets verstoren. En de baas zal zeggen: de anderen tonen zo weinig initiatief, ze zijn zo afwachtend, ik moet alles voor ze plannen, anders gebeurt er niets. 4. Mr. Nice Guy: de aardige chaoot Er wordt vaak met tederheid over deze managers gesproken: een schatje maar volstrekt ongeorganiseerd. Plannen en organiseren de anderen hun werk goed, dan loop het werk. Maar als zij het ook niet doen rommelt iedereen maar wat aan en grijpt de manager niet in. Je ziet vaak een zekere trots als men de klussen nog op het laatste moment nog voor elkaar krijgt: we hebben het weer geflikt jongens. Dat zo n huzarenstukje met een beetje planning helemaal niet nodig was geweest, vergeet iedereen dan maar. Actie: Wat voor een type manager ben jij? Hoe georganiseerd ben jij? Ben jij meer dwingend, of meer laissez faire? Welk gedrag vertoon je? En wat is de stijl van je belangrijkste opdrachtgevers? 8

9 Werk-tijd Essentiële/belangrijke en urgente/dringende taken Een van de belangrijkste onderscheidingen in taken en activiteiten is het benoemen van essentiële en urgente taken. Wat is de essentiële output die je geacht wordt te leveren. Dat zijn taken die bijdragen aan de doelen van je functie, en hebben meestal een lange-termijnperspectief. Ze hebben altijd te maken met de resultaatgebieden van je functie. Als je die af hebt krijg je ook vaak een grote tevredenheid. Urgente taken en activiteiten hebben een dringend korte-termijn perspectief, maar leveren niet altijd een wezenlijke bijdrage aan de effectiviteitsgebieden van je functie. In het volgende schema zie je dat de meeste mensen urgente taken altijd voor laten gaan, en aan eigenlijk essentiële taken nauwelijks toekomen, omdat ze die niet inplannen Het Eisenhower Principe + URGENT/ DRINGEND + ESSENTIEEL/ BELANGRIJK - GELIJK DOEN VIER VRAGEN 1. Moet het echt nu, is het echt urgent? 2. Waarom moet ik dit doen, hoort het wel bij mij? 3. Waarom doen we dit op deze manier? 4. Waarom doen we dit überhaupt? PLANNEN, ORGANISEREN IN DE PRULLENBAK!! - Uit onderzoek blijkt dat Maak eens een ABC- analyse A taken : zijn werkzaamheden met een hoge prioriteit en belangrijkheid, die alleen door de ondernemer zelf uitgevoerd kunnen worden. B taken : zijn werkzaamheden die weliswaar belangrijk zijn, maar niet direct hoeven te worden uitgevoerd. Stel hier een dead-line vast (dan worden ze overigens vanzelf A) maar wellicht zijn het dit soort taken die gedelegeerd kunnen worden aan een ander. C taken: zijn werkzaamheden die urgent zijn, maar bij wijze van spreken, eigenlijk door iedereen gedaan zouden kunnen worden. Ook dit soort taken zouden werkzaamheden kunnen zijn, die door een ander uitgevoerd zouden kunnen worden. D taken zijn noch belangrijk, noch urgent, stop ze in de prullenbak! 9

10 Voordelen van time-management Plannen en tijd bijhouden maakt dat je: a. Veel tevredener over je werk zult zijn. b. Zo efficiënt en effectief mogelijk werkt. Dit betekent doelgericht werken en alert zijn op tijdbesparingen. Soms is het echter noodzakelijk een bepaalde activiteit juist meer tijd te geven om betere resultaten te halen. c. Alleen op grond van informatie is het mogelijk een betere tijdsindeling te maken. Dan zijn ook gegevens voorradig die je kunt gebruiken bij je tijdsplanning. Bovendien kun je door een voor- en een nacalculatie te maken, bepalen hoeveel je nu werkelijk hebt verdiend. Met deze inzichten wordt je volgende offerte nog beter! De volgende tips kun je gebruiken om tijd efficiënter te besteden. TIPS VOOR TIME-MANAGEMENT 1. Oefen jezelf in het kort en zakelijk behandelen van (telefoon) gesprekken. Ga niet vanzelfsprekend in op persoonlijke zaken, tenzij van belang. 2. Maak een lijst van taken die je moet doen. Zet de datum erbij wanneer het af moet zijn. Streep weg wat gedaan is. 3. Begin de dag met een kwartier nadenken over de zaken die je die dag moet regelen en doen. Gebruik de laatste 5 minuten van de dag met te kijken, wat je van je programma hebt gerealiseerd en wat er is blijven liggen voor de volgende dag. 4. Verkeerd omgaan met tijd heeft meestal te maken met weinig doelgericht zijn. Train jezelf in de waarom-vraag. Plus de vraag wat een bepaalde activiteit oplevert. Stel van daar uit een prioriteitenlijst op. 5. Veel tijd gaat verloren aan versnipperde activiteiten. Plan soortgelijke klussen zoveel mogelijk bij elkaar, bijvoorbeeld telefoontjes, , brieven, bestellingen, rekeningen versturen, administratie. De productieve tijd (waar je rekeningen voor kunt sturen) wordt vaak beter gepland, dan de improductieve tijd (van het in stand houden van je bedrijf)! 6. Iedereen heeft verschillende tijdstippen waarop je het beste functioneert gebruik juist die, beste, momenten om zaken af te handelen die je moeilijk vindt, of waar je een hekel aan hebt. 7. Maak er een gewoonte van als mensen tussendoor iets aan/van je vragen te bedenken of dat, op dit moment, nu wel zo belangrijk is, of maak een afspraak voor een ander moment. 8. Oefen jezelf in nee zeggen. 9. Maak een reële tijdsinschatting van alle dingen die je even zult doen. 10. Nadenken en sociale contacten lijken soms geen efficiënt gebruik van tijd. Toch kan het heel effectief zijn, doordat je op andere momenten sneller opschiet. Wees bewust dat efficiency altijd in verhouding staat tot het effect. 10

11 Plannen Planningstips: Plan de dag van morgen liefst aan het eind van deze dag. Plan per dag iets dat je af wilt maken Plan essentiële, niet urgente taken op de rustige tijdstippen. Regel blokken met klanten, boekhouding etc. Doe gelijksoortige taken achter elkaar Start telefoongesprekken met het doel; meld direct waarvoor je de ander belt Handel papier in een keer af. Denk in de ochtend, praat in de middag, of andersom. Ken je eigen ritme. Ga gewoon door met het werk als iemand je onverwachts stoort Gebruik je hoofd om te denken, niet om te onthouden. Met deze bagage uit de klassieke management literatuur moet het mogelijk zijn een planning voor jezelf te maken. Wat zijn je essentiële en urgente taken de komende periode? Ofwel wat zijn je doelen/ output/ resultaten? Formuleer ze SMART: S pecifiek M meetbaar A cceptabel R ealistisch in T ijd geformuleerd. Ofwel BE Smart, waar BE staat voor bezieling De volgende stappen: Formuleer je hoofddoel (en) voor de komende periode Welke subdoelen horen daarbij Welke activiteiten zijn nodig om die doelen te bereiken Wat kost dat aan tijd en geld, of wel welke veronderstellingen heb je En op welke datum dienen de activiteiten af te zijn. Je kunt deze stappen in een nèt lijstje formuleren of als mindmap Houdt vast aan je planning Je agenda maakt zelf geen keuzes. Om jezelf aan je eigen planning te houden en in te spelen op omstandigheden, maak je steeds keuzes en beïnvloedt situaties. Je eigen tijdsbeleving, eigenschappen en waarden zijn onderdeel van nieuwe opvattingen over time-management. Regisseer je eigen tevredenheid! Analyseer je (contra)productieve planningsgewoonten en maak aan het eind de balans op. 11

12 Persoon-tijd Tijdsperspectief Gedragsstijl Denkstijl Persoonlijke waarden Klassiek en modern plannen. De logisch-rationele kanten van de klassieke opvatting van time-management zijn: Denk na over de essentie van jouw functie en regel de uitvoering op een handige manier. Ofwel: Wees effectief in keuzen en zorg dat je je werk efficiënt uitvoert. Maar hoe vaardig en efficiënt we ook worden, het is nooit voldoende om de tijd daadwerkelijk bij te benen. Dagelijks krijgen we veel meer informatie tot ons dan we kunnen verwerken. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. Keuzes die passen bij ons individuele levensritme en de persoon die we willen zijn. Keuzes die niet alleen gaan over arbeidstijd, maar ook over hoe we ons leven willen inrichten. De klassieke benadering leidt tot beheer en beheersing van tijd De moderne benadering gaat over de beleving van tijd en leidt tot het maken van keuzes, die voortkomen uit datgene wat wezenlijk voor je is. Het gaat dan om je gedragsstijl, de durf en de verantwoordelijkheid om keuzes te maken, die bij je passen, en de omstandigheden te durven beïnvloeden. Ben jij wat betreft time-management een: Optimist: De optimisten denken dat time-management te leren valt en dat het niet afhangt van de situatie Pessimist: De pessimisten denken dat goed time-management is aangeboren en ook nog volledig afhankelijk is van de werksituatie. Determinist: De deterministen zijn een tussengroep en vinden dat goed timemanagement niet afhankelijk is van de werksituatie maar wel is aangeboren Realist: De realisten erkennen dat persoonlijke kwaliteiten een rol spelen en gaan ervan uit dat goed Time-management te leren valt. Dus wie wil je zijn in relatie tot tijd? Heb je kiespijn? 12

13 Gedragstijlen Horny s gedragstijlen kunnen je gedrag ook in het omgaan met tijd beïnvloeden: Away-stijl ( van anderen af/terug getrokken) Against-stijl ( tegen anderen gericht) Towards-stijl ( op anderen gericht) Gedragsstijlen met away-kenmerken: De away-stijl is een conflict-vermijdende stijl. Wanneer belangen tegengesteld raken zullen mensen met deze stijl toegeven of ontwijken. Aardig gevonden willen worden is een belangrijk thema, en de dwingende behoefte aan perfectie vraagt om goedkeuring van de ander. Away-mensen denken vaak dat ze zelf heel weinig kunnen en mogen sturen in het leven. Het uit zich in: - uit zijn op goedkeuring van anderen - aanpassen aan algemene regels en normen - afhankelijk gedrag, vermijden van initiatieven - niet uiten van emoties en problemen. Het Tijd-gedrag komt tot uiting in: - moeite hebben om nee te zeggen - weinig initiatief tonen bij het stellen van doelen, en als er doelen worden gesteld zijn ze vaak vaag geformuleerd - het behoud van de relatie belangrijker vinden dan het bereiken van taak-gerichte resultaten. Meestal zijn mensen met deze gedragsstijl (te) weinig resultaatgericht of effectief in hun werk. Het omwerken van deze stijl vraagt: het toelaten van andere gedachten. Bijv. het loslaten van de dwangmatige gedachte aan perfectie, of wat zou de ander ervan vinden, en vinden ze me dan wel aardig, omzetten tot en wat vind ik er eigenlijk zelf van. Gedragsstijl met against-kenmerken: Deze persoon zal het conflict opzoeken, of veroorzaken. De primaire houding is erg op taak gericht Het resultaat telt, want daar bewijs je jezelf mee. Perfectie, daadkracht, macht controle en slimmer zijn dan anderen zijn sleutelwoorden. Het tijdgedrag komt tot uiting in: - slecht kunnen delegeren - willen winnen om het winnen, met veelal niet realistische doelen. Dit kost veel energie. - veel tijd steken in het beheersen van anderen - moeite hebben met het tonen van emoties - het lijkt effectief en efficiënt, maar het vraagt veel energie om verkrampt te zijn. Het omwerken van deze stijl vraagt om zelferkenning op grond van wie je bent, en niet op grond van wie je denkt dat je moet zijn. Leren om samen te werken, fouten van jezelf en anderen toe te staan, plezier in spelen ontdekken. 13

14 Gedragsstijlen met Towards -kenmerken Mensen kenmerken zich door vertrouwen in zichzelf en in de ander. Zowel op de taak-als op de relatiekant. Leren en presteren worden als gezonde uitdagingen gezien, en fouten en mislukkingen zijn weliswaar vervelend, maar bieden mogelijkheden om te leren. Zij stellen zich uitdagende doelen die bij hun niveau en capaciteiten passen. Deze gedragsstijl uit zich in: - resultaatgericht gedrag, gericht op output - zelfontplooiing, gericht op groei en ontwikkeling - samenwerken vanuit vertrouwen in anderen. Het tijdgedrag is: - realistisch en tegelijk ambitieus - ze zien tijd als mogelijkheid tot ontwikkeling - ze nemen tijd voor anderen en zichzelf - zijn effectief in samenwerkingen. Herkenning? Je hebt vermoedelijk van alle stijlen wel wat of je herkent je het meest in één van de stijlen. Het kan inzicht geven in de motieven van je tijdgedrag. Bijv. waarom je het zo moeilijk vind om nee te zeggen. Of waarom je altijd maar weer méér kwaliteit wilt leveren dan de opdrachtgever vraagt! Of moeite hebt om ja te zeggen tegen een nieuwe opdracht. Of steeds ruzie krijgt met een opdrachtgever over je rekening. Enz. 14

15 Je denkstijl Jung beschreef twee fundamenteel verschillende denkstijlen: Oordelaars nemen de wereld waar en vinden er meteen wat van. Over alles wat ze zien en horen hebben ze meteen hun mening. Zij zijn de georganiseerde mensen van deze wereld. Ze kunnen goed nee zeggen, hebben zicht op hun tijdschema. Zij baseren zich op feiten, plannen, beheren en beheersen. Hun spullen zijn goed ondergebracht in een filing-systeem. Waarnemers bekijken de dingen een aantal malen van verschillende kanten. Het kan lang duren voor ze tot een mening of oordeel komen, maar dat vinden ze ook niet het belangrijkste. Het klassieke time-management werkt maar zeer beperkt voor mensen met deze denkstijl. Ze kunnen wel plannen, maar houden zich er toch niet aan. Improviseren vinden ze leuk en spannend. In het werk zijn ze bij voorkeur met meerdere dingen tegelijk bezig, die ook makkelijk gelijk af kunnen komen. (Mind-mappen en een pilingsysteem zijn hun technieken) Voor waarnemers helpen de klassieke time-management-technieken en tips maar heel beperkt. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, want zij beschikken over een denkstijl die creatief is, flexibel en levendig. Tips voor hen zijn: Plan (in beperkte mate) op basis van wat zou kunnen, en wat echt af moet. Accepteer je eigen stapel-systeem en accepteer dat je dat één keer per half jaar opruimt. Denk eens na over een mapjes-systeem in je computer, dat hetzelfde is als je mapjes of stapels in je fysieke kast of bureau. Bewaar je gouden blaadjes. Visualiseer je planning en projecten, maak er afbeeldingen van die je in het gezichtsveld ophangt. Houd vooral ruimte voor het spontane, en ongeplande want dat geeft je energie. Oordelaars trefwoorden: structuur schematisch geordend plannen opinie controleren besluitvaardig gefixeerd deadlines definitief convergeren Waarnemers trefwoorden: flexibel spontaan ontvankelijk aanpassen wait and see open eind proces easy going alternatieven spel divergeren 15

16 Persoonlijke waarden Wat vind ik eigenlijk belangrijk in mijn werk en mijn leven Welke 7 van de volgende waarden zijn voor jou het belangrijkste: prestatie vooruitgang avontuur/opwinding esthetica betrokkenheid artistieke creativiteit aantrekkelijke omgeving uitdagende problemen verandering en afwisseling dichtbij de macht gemeenschap competitie controle over mijn werk creatieve expressie ethiek bekwaamheid uitoefenen externe structuur publiek optreden faam/beroemdheid snel tempo interessegebied in dienst van de samenleving hoog inkomen onafhankelijkheid en autonomie invloedrijk intellectueel orde spel macht en autoriteit precisiewerk zonder druk leiderschap ontspanning locatie beslissingen nemen verzorging prestige/erkenning profijt/winst contact respect zekerheid stabiliteit status ondersteunende omgeving vrije tijd alleen werken grensverleggend werk onder druk werken Wat vind ik hiervan terug in mijn eigen bedrijf? Wat vind ik niet terug? 16

17 Beleving van het tijdsperspectief Ben je iemand die meer georiënteerd is op: Het verleden Wie zijn verleden vergeet is gedoemd om het steeds weer over te doen. Mogelijke voordelen: - leren van je fouten - kunnen genieten van vroegere prestaties - trots op het verleden - ervaring, een kader waar je alles in kunt plaatsen - het verleden is veilig, angst heeft altijd te maken met de toekomst. Mogelijke nadelen - behoudend conservatief - star - geen zin in de toekomst - tegen verandering - in het ergste geval zeuren Het heden Carpe Diem: geniet van het moment, je leeft maar een keer. Mogelijke voordelen - optimistisch - kunnen genieten van het moment - vrolijk, onbezorgd - snel wisselen van aandacht - goed kunnen ontspannen - weinig angsten Mogelijke nadelen - impulsief -veranderlijk - geen prioriteiten stellen - oppervlakkig in het leven staan - niet doelgericht De toekomst Als je niet weet waar je naar toe wilt, weet je ook nooit of je er bent aangekomen Mogelijke voordelen - doelgericht - kunnen afzien - uitstellen van direct plezier - hard werken - ambitieus - planmatig Mogelijke nadelen - niet realistisch - niet kunnen ontspannen - streber - los van hier en nu - niet genieten van het nu. 17

18 Balans opmaken Gaat het bij jou om het vraagstuk van effectiviteit? Gaat het om efficiency, of gaat het om een verandering, die te maken heeft met je persoonlijke stijl? Kies je voor het oplossen van het vraagstuk? Je kunt nu de activiteiten gaan omschrijven die je uit wilt gaan voeren, denk daarbij ook aan jouw persoonlijke kenmerken: Hoe past de oplossing bij mijn gedragsstijl/ mijn denkstijl? Welk verband heeft die oplossing voor mijn belangrijke doelen en waarden? Hoe past die oplossing in mijn tijdsperspectief? Wat voor jou werkt hangt niet af van tips of de theorie. Je moet er zelf voor gaan. Het gaat er om of je werkelijk iets wilt veranderen en of je gelooft dat je iets kunt veranderen. Het geloof in jouw mogelijkheid tot veranderen bepaalt hoeveel energie je in die verandering wilt steken. Welke acties je daadwerkelijk gaat ondernemen en uiteindelijk welke resultaten je zult bereiken. Maar tussen droom en daad kan de mens in de weg staan. Dus: Wat wil je werkelijk bereiken? Wat zul je daarvoor moeten veranderen? Waar kies je voor? Wie/wat gaat je beïnvloeden? Concrete organisatie tips Time-management Van werken en drukke bezigheden wordt niemand ziek. Maar heb je altijd haast en is het werk voor je gevoel nooit af, dan is dat slecht voor je gemoedsrust, voor je productiviteit én voor je gezondheid. Het kán anders. Wie weet wat hij wil bereiken, plant doelbewust en houdt tijd over. Verdiep je in de principes van Timemanagement. 1. De basis van timemanagement Veel theorieën over timemanagement delen activiteiten in op basis van twee criteria: urgentie en belangrijkheid. De basis van timemanagement Waar besteed jij je tijd aan? In de praktijk blijkt dat de helft van de werktijd op gaat aan terloopse activiteiten als , telefoontjes, spoedklussen en collega's die ongevraagd binnenlopen. Trek je vervolgens van de resterende tijd je afspraken nog af, dan hou je per dag maar zo'n twee uur over voor het échte werk. Dat wordt problematisch als je -zoals de meeste mensen -moet woekeren met je uren. Geldt dat ook voor jou? Dan is het raadzaam je tijdsbesteding onder de loep te nemen. 18

19 2. Weet wat je wilt bereiken Waar ga jíj heen? Stephen Covey, wereldberoemd van zijn bestsellers over persoonlijke effectiviteit, gelooft niet in timemanagement. Althans, niet in de theorieën die uitgaan van lijstjes en checklists en die voorschrijven dat activiteiten op een vast tijdstip moeten gebeuren. In plaats van timemanagement gebruikt Covey liever de term zelfmanagement. Zijn devies: staar je niet blind op schema's voor tijdsbesteding. Focus op prioriteiten; resultaten die jíj belangrijk vindt. Dan heb je het gereedschap in handen om je leven ernaar in te richten. Wat wil je bereiken? Waar ben je naar op weg? Wanneer ben je tevreden? Het antwoord is vaak een combinatie van verschillende dingen. Denk aan uitdagend werk, een goed salaris, zelfontplooiing, evenwicht tussen werk en vrije tijd en boeiende hobby's en contacten waarin je je ei kwijt kunt. Wat wil je bereiken? Heb je het antwoord niet onmiddellijk paraat, gebruik dan het hulpmiddel dat Stephen Covey aanreikt in zijn boek 'The seven habits of highly effective people'. Beantwoord de volgende vragen: 1. Welke sleutelrollen vervul je in je leven? Denk bijvoorbeeld aan: individu echtgenoot/partner opvoeder afdelingsmanager bij bedrijf X vrijwilliger bij de brandweer 2. Welke resultaten wil je in elk van die rollen bereiken? Bijvoorbeeld in de rol van afdelingsmanager: Lange termijn: Middellange termijn: Korte termijn: omzetverdubbeling in vijf jaar tijd tien nieuwe klanten in het komende jaar acquisitietraject uitvoeren in het voorjaar Maak een plan Als je weet waarnaar je op weg bent, kun je de route bepalen. Per jaar, per maand, per week en -als je dat wilt-zelfs per dag. Covey pleit ervoor activiteiten en werkzaamheden per week te organiseren. Simpelweg omdat de week een ordenend principe is in de hele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan scholen, bedrijven en overheden. Een weekplan geeft je bovendien meer flexibiliteit dan een dagplan. Een week biedt ruimte voor inspanning én ontspanning, voor werk en vertier, voor inzet en reflectie. Een dagplan (de basis van veel andere theorieën over Timemanagement) noodzaakt tot rigide maatregelen en ijzeren planningen. Veel mensen ervaren zo'n tijdsharnas als een obstakel om de principes van timemanagement vol te houden. 19

20 Zo ga je te werk Heb je de resultaten geformuleerd die je op elk terrein van je leven wilt bereiken, dan vertaal je deze naar concrete activiteiten voor de week die voor je ligt. Belangrijk is dat je alle activiteiten en afspraken in je agenda toetst aan wat je wilt bereiken. Levert een afspraak, activiteit of verplichting geen bijdrage aan je doel, dan is het raadzaam deze te verzetten of zelfs te schrappen. Sommige activiteiten zijn tijdsgebonden. Wil je bijvoorbeeld nieuwe klanten acquireren, dan reserveer je daarvoor tijd tijdens kantoortijden. In het plannen van andere activiteiten zoals sport en zelfstudie heb je meer vrijheid. Hiervoor ruim je tijd in op het moment dat het jou het beste schikt. Hanteer de weekplanning niet als een rigide schema maar als een basis om gestaag te werken aan het realiseren van je doelen. Bekijk van dag tot dag of het nodig is wijzigingen aan te brengen of afspraken te verzetten. Stel prioriteiten Stress ontstaat meestal niet door de dingen die je doet, maar door de zaken waaraan je niet bent toegekomen. Stel prioriteiten. Stel vast wat in elk geval moet gebeuren en werk die zaken af. Hoewel Covey de voorkeur geeft aan een weekplan kan het je helpen dagelijks je activiteiten onder de loep te nemen en te prioriteren. Spoed Spoedeisende activiteiten werk je meteen af. Hier is geen uitstel mogelijk. Bekijk elke spoedklus kritisch. Moet het echt nú? Kun je het uitbesteden of delegeren? A-prioriteiten A-prioriteiten zijn werkzaamheden die je tot je core-business rekent. Ben je salesmedewerker en heb je als doel de omzet te verdubbelen, dan is acquisitie een A- prioriteit, evenals bijvoorbeeld het uitbrengen en nabellen van offertes. A-prioriteiten werk je af. Het gaat er niet om wannéér je het precies doet, áls je het maar doet binnen het tijdsbestek dat je je hebt voorgenomen. Plan je A-prioriteiten realistisch. Benut ervaringsgegevens of houd je tijdsbesteding bij om ze te verzamelen. Optimistisch plannen staat misschien mooi op papier; in de praktijk word je er zelf de dupe van. B-prioriteiten Een B-prioriteit is bijvoorbeeld je administratie. Het is belangrijk je rekeningen op tijd te betalen en facturen tijdig de deur uit te doen maar het is onnodig om er elke dag mee bezig te zijn. Effectiever is het om er een vast tijdstip per week of per maand voor te reserveren. Als je bijvoorbeeld de laatste vrijdag van de maand in je agenda reserveert voor het bijwerken van je administratie heb je er de rest van de tijd geen omkijken naar. Hetzelfde geldt voor het inkopen van kantoorartikelen: loop eens in de zoveel tijd je voorraden na, maak een lijstje en doe alle inkopen in één keer. 20

21 3. Waarom heb je tijd tekort? Als timemanagement zo simpel is, waarom doen we het dan niet gewoon? Uitstellen Juist zaken die prioriteit hebben, schuiven we vaak op de lange baan. Waarom? Vaak gaat het om nieuwe en onbekende taken. We zien er tegenop ze ter hand te nemen, vooral als het omvangrijke klussen zijn. Het effect van uitstellen is dat de berg werk steeds groter wordt en dat de weerstand om eraan te beginnen groeit. De remedie: ga op zoek naar de oorzaak van je uitstelgedrag. Is het faalangst? Perfectionisme? Is de opdracht misschien niet voldoende helder? Kies een bijpassende strategie om je uitstelgedrag te lijf te gaan. Faalangst "Ik kan dit niet". De gedachte alleen al kan je totaal verlammen en verhinderen om in actie te komen. De angst door de mand te vallen of iets niet goed te doen kost energie en ook nog eens veel tijd. Faalangst heeft vaak diepere oorzaken. De remedie: schakel hulptroepen in. Stel je kwetsbaar op naar je baas, je collega's of andere inhoudelijk deskundigen. Maak duidelijk dat je het moeilijk vindt om met een klus te beginnen omdat je niet weet hoe je moet starten. Vraag feedback op een eerste opzet, vraag kritisch commentaar. Perfectionisme Wie perfectionistisch is, is in de eerste plaats streng voor zichzelf. Een perfectionist blijft maar schaven en slijpen. Omdat het niet snel goed genoeg is, voert hij een constant gevecht met de tijd. De remedie: zoek een begrenzer. Een alarmklokje, week-of dagplan helpen je bij het begrenzen van de tijd die je aan een klus besteedt. Een coach kan je ondersteunen bij het vaststellen van kwaliteitseisen. Hengelen naar waardering Een schouderklopje of een compliment motiveert. Maar soms wordt het verlangen naar waardering van anderen zo belangrijk dat we er onze eigen prioriteiten voor opzij zetten. Liever dan te werken aan persoonlijke doelen, begraven we ons in 'spoedeisende' zaken die anderen op ons bordje leggen. Dat levert ons namelijk onmiddellijke waardering op. Wie er gevoelig voor is kan er zijn tijd aardig mee vullen. De keerzijde van het 'rennen op elk verzoek' is dat we onze eigen ambities erdoor laten ondersneeuwen. Op de lange termijn levert dat een ontevreden gevoel op. De remedie: formuleer persoonlijke doelen. Breng je toekomstambities in beeld en werk er stelselmatig aan om ze dichterbij te brengen. Maak gebruik van een weekplan. Moeite met nee-zeggen Veel mensen zeggen gemakkelijker ja dan nee. Omdat we het liefst behulpzaam willen zijn, nemen we werk ter hand dat eigenlijk niet tot onze taak hoort en beloven we dingen die we liever niet zouden doen. In sommige gevallen verhult het ook dat we onze eigen ambities en prioriteiten niet op orde hebben en dat het overzicht ontbreekt op wat ons te doen staat. Als we het zelf niet weten, hoe kunnen we dan beargumenteerd nee zeggen tegen iemand die een beroep op ons doet? De remedie: formuleer persoonlijke doelen en communiceer ze met anderen. Zo maak je inzichtelijk waar je mee bezig bent. Heb je teveel op je bordje? Roep de hulp in van je baas, stel samen priorititeiten en maak realistische afspraken. 21

22 Chaotische werkplek Zo'n 85% van het papierwerk dat we bewaren, gebruiken we nooit meer. Laat je het toch op je bureau liggen, dan kost het je gemiddeld 10% van je werktijd om de zaken die je wél gebruikt terug te vinden. Een chaotische werkplek creëert onrust en kost tijd. Dat geldt ook voor de papierstapels op het bureau. Ze ogen zogenaamd geordend maar ondertussen ben je wel steeds tijd kwijt om er iets tussenuit te vissen. Kijk ook eens kritisch naar de overvolle in-bakjes, de fysieke en digitale. Meestal kan de helft weg. De remedie: maak schoon schip! Werk zaken af en berg de papierrommel weg. Hanteer het 'Doe het nu'-principe! Het consequent naleven ervan houdt je werkplek én je hoofd opgeruimd. 4. Beproefde methoden voor timemanagement Timemanagement-goeroes adviseren deze methoden: kaasschaafmethode, deadline-principe, 80/20-regel, samenwerken en het doe het nu-principe. De kaasschaafmethode Een homp kaas is niet in één keer te nuttigen, maar wel in kleine stukjes. Ziehier het nut van de kaasschaaf. De kaasschaafmethode is simpel maar effectief: hak omvangrijke klussen in stukken. Plan elke week tijd in om een onderdeel van de klus te doen. Door gestructureerd te werken en stug door te zetten, krijg je zelfs het meest omvangrijke project voor elkaar. Hulpmiddelen zijn een realistische planning en het vastleggen van tussentijdse overlegmomenten met opdrachtgever of klant. Zo'n afspraak helpt je om in actie te komen. Want wie wil nou zijn opdrachtgever teleurstellen? Deadline-principe Hoe dichter de eindstreep nabij komt, hoe creatiever en efficiënter je te werk gaat en hoe meer je voor elkaar krijgt. Herkenbaar? Het is de kracht van een deadline en de adrenalinestoot die ermee gepaard gaat. Doe je voordeel met dit principe. Door jezelf een deadline op te leggen, kun je in korte tijd meer werk verstouwen dan je voor mogelijk hield. Stel: je hebt vijf klussen te doen en je hebt maar een middag de tijd. Werk aan elke klus een half uur. Werk in hoog tempo, aaneengesloten en zonder afleiding. Stop als de energie wegebt -na dertig tot veertig minuten -en begin aan de volgende. Vermoeiend, dat wel, maar resultaat is verzekerd! De 80/20-regel Zo'n 80% van de werkresultaten realiseer je in 20% van je tijd. Tenminste als die 20% uit A-prioriteiten bestaat. Prioriteer je werkzaamheden. Werk af wat je je hebt voorgenomen aan A-prioriteiten. Delegeer B-prioriteiten of neem ze alleen ter hand als je tijd over hebt en schrap ballast (overbodige activiteiten, denk aan stofzuigen als de volgende dag de schoonmaakdienst komt). Je helpt jezelf door je prioriteiten te communiceren met je collega's. Door duidelijk te maken wat je doet en niet doet en waarom, creëer je duidelijkheid. In veel gevallen kun je rekenen op begrip en medewerking. 22

23 Samenwerken Een moeilijke klus of lastige taak? Vraag anderen om ideeën en advies. Door te vertellen wat je dwars zit, wat je moeilijk vindt of waar je tegenop ziet, lok je emotionele steun uit. Veel collega's zullen bereid zijn te helpen of te steunen. Zoek hulp bij technische en secretariële taken. Beheer je tijd in teamverband. Maak bijvoorbeeld afspraken over het tijdstip van vergaderingen. Creëer voor ieder teamlid dagelijks een magisch uur: een uur waarin anderen het werk even overnemen zodat de 'vrije' collega in alle rust zaken kan afwerken. Iedereen heeft daar voordeel van. Doe het nu-principe Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. Het is een waarheid als een koe. Maar als het om lastige zaken gaat (een telefoontje met een ontevreden klant, het betalen van rekeningen, het aanmanen van klanten) schuiven we ze liever door naar de volgende dag. Doe het nu! Werk eerst de taken af die voor je liggen. Bel die lastige klant nog voor je de pc opstart. Werk de onaangename taak af, voordat je aan iets leuks begint. Het geeft je meteen een gevoel van succes waar je de hele dag op kunt teren. Het doe het nu-principe geldt ook voor de dagelijkse informatiestroom. Sorteer post bij binnenkomst: gooi weg wat je niet denkt te gebruiken, berg informatie voor later op en handel zaken waarop je actie moet ondernemen onmiddellijk af 5. Praktische tips We geven je enkele praktische handreikingen om notoire tijdrovers te lijf te gaan. Het volhouden ervan vergt doorzettingsvermogen en discipline. Maar het mooie is dat je er elke dag mee kunt beginnen. Begin nú! Vergaderingen Plan vergaderingen aan het einde van de werkdag of voor de lunch. Dat verhindert ongelimiteerd uitlopen. Bereid vergaderingen voor: Wie zijn de deelnemers? Wat is het doel? Hoeveel tijd reserveer je voor elk agendapunt? Wat is de begin-en eindtijd? Is jouw aanwezigheid noodzakelijk? Beperk tijdens de vergadering verstoringen van buitenaf: zet je mobiele telefoon uit en verbied anderen om je tijdens de bijeenkomst te storen. Vraag anderen hetzelfde te doen. Telefoon. Creëer een filter: laat inkomende gesprekken op het secretariaat binnenkomen. Plan vaste telefoontijden. Bijvoorbeeld aan het begin en het einde van de werkdag. Maak daarover afspraken met het secretariaat. Houd gesprekken kort en doelgericht. 23

24 Handel berichten af op vaste tijdstippen per dag. Schakel je programma uit als je met een andere klus aan het werk bent. Wees selectief in het versturen van zogenoemde cc'tjes. Laat je niet het bos insturen door oeverloze berichten met bijlagen. Vraag de verzender wat hij van je verwacht. Verstoringen van buitenaf Sluit je deur als je je moet concentreren op een taak. Laat weten wanneer je wél beschikbaar bent. Maak niet automatisch tijd vrij voor onverwachte bezoekers. Maak vriendelijk maar beslist een afspraak voor een ander tijdstip. Parkeer ongeplande verzoeken: zeg niet onmiddellijk ja tegen alles wat binnenkomt. Delegeer werkzaamheden en oefen jezelf in nee-zeggen. Informatiestromen Selecteer post bij binnenkomst. Gooi weg wat je niet gebruikt. Archiveer zaken voor later. Neem je abonnementen kritisch onder de loep. Zeg nutteloze abonnementen op. Laat je naam verwijderen van mailinglists die je niet of nauwelijks gebruikt. Organisatie van de werkplek Houd je bureau opgeruimd. Alleen de klus waaraan je werkt, ligt in het zicht. Orden je (werk)archief. Hanteer dezelfde mappenindeling voor je papieren-en digitale archief. Zo verlies je geen tijd met zoeken. Doe 'geeltjes' in de ban. Ze leiden je af en maken onrustig. Zet acties op een to do-lijst en verwerk ze in je weekplan. Project klaar? Rond het ook fysiek af. Haal de bezem door je werkdocumenten. Gooi weg wat weg kan en archiveer de rest, 24

25 Actie, Aquisitie- en Promotieplan Als je jouw ondernemingsplan af hebt, heb je jouw bedrijf zo onderscheidend mogelijk neer gezet. Actie: Je maakt dan een bewuste keuze: Ga je ervoor? Ja of Nee? To go or not to go, that s the question.het enige dat je dan kunt sturen is de inzet van jouw eigen tijd en geld Klanten/opdrachtgevers kun je niet sturen, je kunt ze verleiden met jouw promotiemiddelen en ze ontmoeten door jouw tijd zo gericht mogelijk in te zetten. Acquisitie: Welke netwerken ga je volgen? Wanneer, hoeveel tijd? Plan het in in jouw kalender. Wie wil je wanneer ontmoeten? Loop weer eens door je netwerk/ je kaartenbak, stel prioriteiten en maak afspraken. Plan het in in jouw agenda. Wie stuur je wanneer welke 1 e mail? Wanneer doe je een vervolgmail of telefoongesprek? Plan het in. Wie stuur je wanneer welke folder, kaart of artikel? Hou een klantenbestand bij en maak aantekeningen van jouw acties aan hen. Promotie: Vaak wil je eerst jouw website, folder en/of visitekaartje rond hebben voor je naar Buiten gaat. Hier ontstaat vaak het kip en ei gevoel. Wie was er eerder? Je visitekaartje is al voldoende om netwerkontmoetingen aan te gaan! De truc blijft dat iemand zich jou mag herinneren en dan de telefoon kan pakken of je mailadres kan vinden! Het effect dat je wilt bereiken is dat de mensen je het waard vinden om tijd aan te besteden en vice versa: Wellicht zou deze mens voor mij of voor iemand anders in mijn netwerk interessant kunnen zijn. Natuurlijk is jouw website het beste visitekaartje. Heb je niet veel geld, dan zou je een website gefaseerd kunnen inzetten. Die ene pagina is dan wel onderscheidend! Het mooiste is om één (grafisch) ontwerper te hebben zowel voor je digitale als papier-uitingen! Soms duurt het even voordat je hem/haar in je netwerk vindt, die jouw gewenste uitstraling kan verbeelden. Maar velen doen het ook zelf! Digitaal kost het niet zo veel om later aanpassingen te maken, zodat je mee kunt groeien met je klanten en hun behoeften. Zoek uit op welke startpagina s je wilt staan en vooral met wie je links wilt ruilen. Zo kom je ook weer in je netwerk bij con-collega s terecht, die ook weer ambassadeurs voor jou kunnen zijn. Plan het in. Vanzelfsprekend ben je jouw producten nog verder aan het ontwikkelen. Kun je een van je methodieken een onderscheidende titel geven, waarop je een of kunt plakken? Heb je artikelen, checklists of opwarmers, die je kunt weggeven o.a. op je site. Of gebruik eens een weblog van een ander. Een vakblad of krant? Plan deze inspanningen in in jouw kalender! Promoot jouw onderscheidend vermogen, maak naam. Laat men jouw kwaliteit, voelen, proeven, horen. Je mag gekend en vooral herkent worden! Plan: Zet dit alles in een agenda, kalender, plan. En vergeet geen vrije tijd of tutteltijd in te bouwen. Soms is het ook heel handig te blijven solliciteren, daar kan men behoefte aan je hebben! 25

26 Literatuur Bij deze teksten heb ik dankbaar gebruik gemaakt van: De tijd van uw leven (KLIK EN BESTEL) Ron Witjas, Thema uitgeverij van Schouten en Nelissen ISBN: Artikelen van Adviesbureau Jeanne van Rutten time management voor ondernemers. Tijdig van kantoor (KLIK EN BESTEL) Denise Hulst, ISBN

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema pag.: 1 van 5 Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema Tijd is een schaars goed. U heeft als inkoper slechts een beperkte hoeveelheid tijd tot uw beschikking om uw taken uit te voeren. Deze

Nadere informatie

Workshop Time Management

Workshop Time Management LOKO s-meiersstraat 5, 3000 Leuven loko@loko.be www.loko.be VERGADERING/AFDELING VORMING DATUM VAN LAATSTE WIJZIGING 24/02/2017 LOCATIE STAND VAN ZAKEN PUBLICATIE AUTEUR ABSTRACT LEUVEN AFGEWERKT OPENBAAR

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Effectief omgaan met je tijd

Effectief omgaan met je tijd niet belangrijk belangrijk Effectief omgaan met je tijd Stephen Covey heeft in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap een eenvoudige en doeltreffende manier aangereikt om bewust met

Nadere informatie

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning Time management Time management is een continue proces van afwegen wat een persoon binnen zijn taken en grenzen met zijn tijd wil en kan doen, en wat voor die persoon de beste manier is om dat te bereiken.

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag.

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Timemanagement Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en

Nadere informatie

Tips voor Timemanagement

Tips voor Timemanagement Tips voor Timemanagement Vaak kun je tijd winnen én minder druk ervaren door efficiënter te werken. Hieronder een aantal tips. Werk aan je werkplek Chaos op je werkplek brengt chaos in je hoofd. In het

Nadere informatie

Training Timemanagement

Training Timemanagement Training Timemanagement Timemanagement, efficiënt omgaan met tijd Tijd is schaars. Dit zorgt voor een bepaalde druk. Zeker als je veel dingen wilt doen in weinig tijd, zoals vergaderen, organiseren, afspraken

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen.

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen. binnenwerk timemanagement:opmaak 1 24-07-2013 11:49 Pagina 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en docenten

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips

Thema. Kernelementen. Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Thema Kernelementen Oplossingsgericht taalgebruik Voorbeeld van communiceren 10 communicatie-tips Tips voor de trainer: Doseer je informatie: less is more. Beoordeel wat je gymnasten doen, niet wie ze

Nadere informatie

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Marianne H.M. Smits AVK Adviesgroep voor Kantooren bedrijfsinnovatie b.v. te Tilburg msmits@avk.nl 06 53 14 51 33 Inspiratie Dag 1: Ontwikkelingen in managementondersteuning

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

De tijd van je leven

De tijd van je leven De tijd van je leven Timemanagement Ron Witjas Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART Blad 0 van 13 H 8 De DAGSTART Blad 1 van 13 Deze E-Course is een uitgave Teamleider in 100 dagen, onderdeel van HGMR HGMR verzorgt resultaatgerichte programma s voor o.a. Teamleiders, Projectmanagers en

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectiever in je Werk

Modern Timemanagement Effectiever in je Werk 1-op-1 Training Individueel op jouw werkplek Modern Timemanagement Effectiever in je Werk 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement Effectiever in je Werk

Nadere informatie

Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Hoe houd je je werk-privé balans onder controle?

Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Hoe houd je je werk-privé balans onder controle? Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Mobiel werken draagt bij aan een optimaal leefritme Een kwart van de ondernemers ligt vaker wakker over de balans tussen werk en privé dan over de toekomst

Nadere informatie

De 7 geheimen van een opgeruimd bureau!

De 7 geheimen van een opgeruimd bureau! De 7 geheimen van een opgeruimd bureau! www.cleandesk.nu Belangrijk: je mag dit document delen met anderen op voorwaarde dat je de bron (www.cleandesk.nu) vermeldt. Wil je dit e-book weergeven op een site

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Het leven zoals het is 2 Het leven zoals het is Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Hoe maak je interessante tweets?

Hoe maak je interessante tweets? Hoe maak je interessante tweets? Januari 2012 Inleiding Leuk dat je echt aan de slag gaat met het maken van goede tweets! In dit document vind je algemene tips voor het opstellen van goede tweets. Bovendien

Nadere informatie

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3

Inleiding. * Bron: DUO-onderzoek, 2012. Zie Bronnenlijst. TIMEMANAGEMENT VOOR LEERKRACHTEN 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en leerkrachten hebben een veelheid aan taken buiten het lesgeven om.

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

Ben Tiggelaar Dromen Durven Doen 33e druk 2011

Ben Tiggelaar Dromen Durven Doen 33e druk 2011 De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet als het niet concreet is. Gedrag is de zwakke schakel tussen plannen en resultaten. Gedrag is alles wat we: - zichtbaar (bewegingen en woorden)

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Interessen: Wat vind ik leuk?

Interessen: Wat vind ik leuk? Interessen: Wat vind ik leuk? Opdracht 1: Zet een kruisje bij de punten die je leuk vindt om te doen. Omcirkel vervolgens drie punten die je het allerleukst vindt om te doen. Ik vind het leuk om iets van

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP PLUK DE DAG Positiever leven, het begin. Stap 1. Vandaag heb je een nieuwe dag gekregen. Geniet er van. In alle vormen en maten. Wees een bron van energie voor jezelf en voor anderen.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT.

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. IT-specialisten, managers en consultants maken al jaren gebruik van de PDCA-cyclus methode (Plan-Do-Check-Act) om processen te optimaliseren. Zij zoeken dan steeds naar

Nadere informatie

Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement

Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement Het aanreiken van zoveel mogelijk praktische tips en instrumenten op het gebied van Projectmanagement 1 2 In 3 kwartier Oorzaak van demotivatie Wat is motivatie Wensen+Behoeften+Motivatie Theorie van Maslow

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT 1 VOORWOORD Voordat ik StressPro oprichtte ben ik enkele jaren actief geweest op het terrein van time management. Ik had namelijk zelf ervaren hoe hectisch en gejaagd het leven kon zijn. Ik had behoefte

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie