cino xs grande Installatie- en onderhoudshandleiding Deze handleiding moet in de machine worden bewaard MAN Vers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cino xs grande Installatie- en onderhoudshandleiding Deze handleiding moet in de machine worden bewaard MAN2100105 Vers."

Transcriptie

1 cino xs grande Installatie- en onderhoudshandleiding Deze handleiding moet in de machine worden bewaard MAN2115 Vers. 1-3/1/9

2 DISPLAY 8 SELECTIE-KEUZE KEYBOARD KEUZE LABELS MUNTINWORP BEKERHOUDER Bekerstationat ion LEKBAKWAST E BUCKET KOFFIEBONEN CONTAINER INSTANT CONTAINERS KOFFIE MALER DOSEERUNIT MICRO BREWER SEPARAAT HEET WATER OPVANGBAK MIXERKOM SEPARAAT HEET WATER UITGIFTE SUPPORT LEKBAK COFFEE BREWER BOARD CPU/POWER BOARD WATER TANK AFZUIG VENTILATOREN ESPRESSO BOILER ESPRESSO POMP INSTANT BOILER (incl. Pompen) SCHAKELBAAR VOLTAGE SUPPLYBOARD 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 TECHNISCHE SPECIFICITIES EN CONFORMITEITVERKLARING INLEIDING BESCHRIJVING VAN DE MACHINE ADVIES VOOR DE INSTALLATEUR BASISBEGINSELEN VAN HET BEDIENEN VAN DE MACHINE TRANSPORT UITPAKKEN PLAATSING AANSLUITING OP DE WATERLEIDING EN HET STROOMNET DE AUTOMAAT IN- EN UITSCHAKELEN HANDELINGE VÓÓR GENBRUIK DE AUTOMAAT PROGRAMMEREN BETALINGSSYSTEEM INSTALLEREN REINIGINGS-EN VULWERKZAAMHEDEN NORMALE EN PREVENTIEVE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BUITEN GEBRUIK BRENGEN OVERIGE ADVIEZEN VOOR DE GEBRUIKER VEELVOORKOMENDE STORINGEN EN OPLOSSEN

4 1 Technische specificities en conformiteitverklaring Hoogt (mm) Breedte (mm) 42 Diepte (mm) 584 GEWICHT (Kg) 33 4 Aanluiting op Netvoeding 23 V ~ 5/6 Hz Aantal selectie keuzes 1 1 Inlaatdruk in de waterleiding tussen 1 en 8 bar (,1 MPa en,8 MPa); aansluiting op de waterleiding: G3/8 met Aansluiting op de waterleiding binnendraad A-gewogen geluidsdrukniveau < 7 db Instant containers (AA) 1 dubbele + 3 smalle 1 bonencontainer + 1dubbele + 1 smalle 1 bonencontaier dubbele + 5 smalle Instant containers (AR) dubbele+ 1 smalle Mengbekers maximaal 3 2 Boiler pompen maximaal Kleppen maximaal - 1 Espresso Betaalsysteem protocool 12 V - 1 pin parallel 12 V - 1 pin parallel 24 V d.c. Executive serial Data Audit CONFORMITEITSVERKLARING SM MDB serial Rhea Flash Rhea Projects S.p.A.verklaart dat deze automaat is gepland en gemaakt conform de volgende : PB Richtlijnen : Normen: Machinefabrikant 24/18/EC ; 26/95/EC VEILIGHEID deel2-75 : EN :24 + A1 : 25 + A11 : 26 (EN A1 : 24 + A11 : 24 + A12 : 26 + A2 : 26) EMC: EN : 2 + A1 : 21 + A2 : 22 EN : A1 : 21 EN : 2 + A2 : 25 EN : A1 : 21 : A2 : 25 EMF: EN 5366 : 23 + A1 : 26 Rhea Projects S.p.A. - via Garavaglia 58 I Caronno Pertusella (VA) Italia De juridiach vertegenwoordiger (A. D. Majer) 4

5 1.1 Copyright Information Rhea Projects S.p.A. Alle rechten voorbehouden Dit document bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Rhea Projects S.p.A. De inhoud van dit document mag niet worden doorgegeven aan derden, of in enige vorm worden gekopieerd of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rhea Projects S.p.A. In geval van ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde vermenigvuldiging of het kwijtraken van technische informatie uit dit document kan Rhea Projects S.p.A. via Trieste 49, I-2142 Caronno Pertusella (VA), Italia. DEZE HANDLEIDING MOET IN DE MACHINE WORDEN BEWAARD. WAARSCHUWING: U vindt dit waarschuwingsetiket naast het etiket met het serienummer aan de binnenkant van de machine. Dit wijst de gebruiker erop dat het noodzakelijk is deze handleiding zorgvuldig te lezen alvorens de machine te installeren en in gebruik te nemen. 5

6 2 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw RHEA PROJECTS S.P.A. koffieautomaat. Dit product is ontworpen door deskundigen en is geproduceerd conform hoge kwaliteitsnormen, wat kenmerkend is voor alle producten van RHEA PROJECTS S.P.A.. Dit product is ontworpen door deskundigen en is geproduceerd conform hoge kwaliteitsnormen, wat kenmerkend is voor alle producten van Deze handleiding bevat alle informatie en instructies voor het vullen en reinigen van de koffieautomaat en instructies speciaal voor technisch personeel voor het uitvoeren van ingewikkeldere onderhoudswerkzaamheden. Daarom wordt op de pagina s van de handleiding aangeduid voor welke lezers de informatie bestemd is: Tekst met een grijze achtergrond: is bestemd voor elke persoon die toegang heeft tot de binnenzijde van de koffieautomaat. Deze pagina s bestaan uit een inleiding, paragrafen met informatie van algemeen belang en paragrafen die betrekking hebben op het vullen en de reguliere reiniging van de automaat. Tekst met een normale achtergrond: is alleen bestemd voor bevoegd technisch personeel. Deze tekst beschrijft alle werkzaamheden omtrent de installatie, het afstellen, buitengewone reiniging en algemeen onderhoud. Alle informatie in deze handleiding is erop gericht de machine zo goed mogelijk te laten werken binnen de grenzen die de fabrikant aan de machine heeft gesteld. Deze handleiding maakt integraal deel uit van de machine en moet tot de uiteindelijke vervanging in de machine worden bewaard. In de achterdeur van de machine bevindt zich een opbergvak waarin de handleiding moet worden bewaard. In geval van verlies of beschadiging van de handleiding, dient u de fabrikant alle gegevens door te geven die op de identificatiesticker staan om een extra exemplaar van de handleiding te ontvangen. Overeenkomstig het streven van het bedrijf om technische verbeteringen door te voeren wanneer dat mogelijk is, behoudt, RHEA PROJECTS S.P.A zich het recht voor om toekomstige producten (en de inhoud van toekomstige handleidingen) te verbeteren zonder nadere kennisgeving en zonder verplichting om de producten op de markt te updaten. De technische serviceafdeling van RHEA PROJECTS S.P.A. staat u ter beschikking als u meer informatie nodig heeft. Bel of stuur een fax naar de volgende nummers: of stuur een naar of surf naar onze website Om u snel antwoord te kunnen geven, dient u daarbij het volgende te verstrekken: - Alle gegevens die op het etiket met het serienummer staan. LET OP: RHEA PROJECTS S.P.A. is niet aansprakelijk voor schade die een persoon of eigendom direct of indirect zou kunnen beïnvloeden, indien deze het gevolg is van: - het onjuist gebruiken van de machine; - onjuiste installatie; - ongeschikte netvoeding of waterleiding; - grote tekortkomingen op het gebied van onderhoud; - ongeautoriseerde technische interventies of wijzigingen; - gebruik van niet-originele reserveonderdelen. In het geval van defecten is, RHEA PROJECTS S.P.A. niet verplicht om economische schade te vergoeden die ontstaat als gevolg van het niet werken van de machine en is zij niet verplicht de garantieperiode te verlengen. 6

7 3 Beschrijving van de machine 3.1 Gebruik De cino xs grande semi koffieautomaat, met zijn verschillende modellen, een apparaat dat bedoeld is voor algemeen gebruik (niet-professioneel). De koffieautomaat verstrekt automatisch dranken, en mengt ingrediënten met water. De dranken worden geschonken in geschikte bekers die geplaatst worden door de gebruiker. 3.2 Benaming van de verschillende modellen Rhea Projects gebruikt de volgende codes om de verschillende versies aan te duiden: Type: Table-Top Cino XS Grande <koffiee>/<containers> [opties] <elektrische voeding>] [<watertoevoer> ] where: <koffie> het belangrijkste process voor de bereiding van koffie aanduidt; SM (Speed-Mix). oploskoffie(uit oplosbare producten) PB (Presso-Bean) Trekproces in een hogedruk espressokoffiegroep <containerss> het aantal productcontainers aanduidt dat kan worden geplaatst buiten de container van de koffiebonen.de capaciteit en soorten dranken die de koffieautomaat kan leveren zijn afhankelijk van dit getal. <elektrische voeding> 23 V ~ 5/6 Hz <watertoevoer> AA duidt aan dat de automaat is uitgerust met een afzonderlijk watertank. Wanneer dit niet wordt aangegeven, is de automaaat op de waterleiding aangesloten AR duidt aan dat de automaat op de waterleiding moet worden aangesloten 3.3 Beschikbare dranken Alle drunken die verkijgbaar zijn in uw automaat worden getoond in de lijst die bij deze handleiding is gevoegd. Deze lijst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het type automaat dat u gekocht heeft. Het is ook mogelijk de automaat te programmeren met behulp van rheaction software door gebruik te maken van de Rhea flach card of de Rhea serieële kabel. Neem voor meer informatie contact op met Rheavendors klantenservice. 7

8 4 Advies voor de installateur De installatie- en onderhoudswerkzaamheden die in tekst met normale (witte) achtergrond worden beschreven, mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd technisch personeel. WAARSCHUWING: Om goed te functioneren moet de machine binnen worden geplaatst en moet de bedrijfstemperatuur hoger zijn dan 5 C in normale gebruiksomstandigheden. WAARSCHUWING: Voorkom dat de machine en de ingrediënten bevriezen. WAARSCHUWING: Gezien de gevoeligheid van sommige ingrediënten die in de machine worden gebruikt voor buitengewone temperaturen en vochtigheid, kunnen storingen optreden als de machine wordt bediend bij temperaturen hoger dan 3 C of bij een relatieve vochtigheid die hoger is dan 8%. Onder deze omstandigheden moeten de onderdelen die in contact komen met de ingrediënten in poedervorm ten minste eenmaal per dag worden gereinigd. WAARSCHUWING: De maximum bedrijfstemperatuur is 95 C. WAARSCHUWING: De werkzaamheden die worden beschreven in tekst met een normale (witte) achtergrond mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd technisch personeel. WAARSCHUWING: Installatie op plaatsen waar wordt gewerkt met waterslangen of -spuiten (bijv. in grote keukens) moet worden vermeden. De SAGOMA koffieautomaat die u heeft gekocht, is geproduceerd conform de normen en voorschriften die betrekking hebben op de non-toxiciteit van die onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen en op de normen en voorschriften met betrekking tot elektrische isolatie. De machine is gemonteerd in een industrieel gereinigde omgeving. De persoon die de montage- en testwerkzaamheden uitvoert, wordt regelmatig gecontroleerd op hygiënisch gedrag. Door de omstandigheden tijdens vervoer en tijdens opslag in het magazijn en door het hanteren tijdens de installatie, kan de machine echter niet direct in gebruik worden genomen. De machine moet voorafgaand aan het gebruik worden onderworpen aan verschillende hygiënetests volgens de instructies in de paragraaf Reinigen en desinfecteren van die onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen. WAARSCHUWING: Reinig de machine niet door hem met water schoon te spuiten. WAARSCHUWING: Houd u aan de NATIONALE REGELS voor machines die direct worden aangesloten op de waterleiding. WAARSCHUWING: Het gebruik van de veiligheidssleutel kan interne onderdelen van de machine in beweging zetten. WAARSCHUWING: Installeer de machine zodanig dat de stekker voor aansluiting op de netvoeding gemakkelijk toegankelijk is. WAARSCHUWING: De machine moet worden geïnstalleerd conform de NATIONALE NORMEN, en alleen in goed geventileerde ruimten. WAARSCHUWING: Gebruik alleen ingrediënten die specifiek bestemd zijn voor semi-automatische koffieautomaten. WAARSCHUWING: Het personeel dat de koffieautomaat vult met ingrediënten, moet in het bezit zijn van een geldig bewijs van goede gezondheid conform de plaatselijke en nationale wetgeving en moet specifieke beschermende middelen dragen. Daarnaast moet de naleving van andere nationale of plaatselijke voorschriften worden gecontroleerd. 5 Basisbeginselen van het bedienen van de machine De machine staat wanneer hij is aangesloten op de netvoeding gewoonlijk in de stand-by stand. Wanneer een selectieknop wordt ingedrukt, begint een bereidingscyclus. Als er een verkoopprijs is ingesteld (d.w.z. als de machine niet gratis dranken verstrekt) moet voor het selecteren van een drank het benodigde bedrag worden betaald d.m.v. bijvoorbeeld munten of bankbiljetten. 8

9 Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt en het model van de machine, bestaat de bereidingscyclus uit enkele van de volgende procedures. 5.1 Bereiding van warme dranken uit oplosbare ingrediënten Deze procedure wordt gewoonlijk uitgevoerd nadat de beker op de juiste wijze onder de tappunten van de drank is geplaatst. Tijdens een bereidingscyclus kunnen meerdere procedures van dit type tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd. Voor een Speed Mix versie 1) Een van de boilerpompen wordt geactiveerd gedurende een vooraf ingestelde tijd om de benodigde hoeveelheid water naar de juiste mengkom te voeren; 2) Indien aanwezig, wordt de mengmotor geactiveerd; 3) De reductiemotor activeert de doseerschroef in de container met het benodigde ingrediënt, die de juiste hoeveelheid van het ingrediënt in de mengkom doseert. Uit meerdere blikken kunnen gelijktijdig ingrediënten worden gedoseerd in dezelfde mengkom; 4) De boilerpomp wordt uitgeschakeld; 5) Indien aanwezig, wordt de motor van de mengkom uitgeschakeld. Voor een Presso Bean versie 1) Wanneer het corresponderende magneetventiel wordt geactiveerd, wordt de vooraf ingestelde hoeveelheid water gedoseerd om de ingrediënten op te lossen; 2) Het water dat uit de watertank komt, waarin het water op een constant niveau wordt gehouden, wordt door middel van een pomp onder druk naar de boiler vervoerd; 3) Indien aanwezig, wordt de mengmotor geactiveerd; 4) De reductiemotor activeert de doseerschroef in de container met het benodigde ingrediënt, die de juiste hoeveelheid van het ingrediënt in de mengkom doseert. Meerdere containers met ingrediënten kunnen gelijktijdig worden geactiveerd om ingrediënten in dezelfde mengkom te doseren; 5) Indien aanwezig, wordt de motor van de mengkom uitgeschakeld. 5.2 Bereiding van espressokoffie Deze procedure wordt alleen uitgevoerd in de modellen die zijn uitgerust met een espressokoffiegroep (Versie PBE) nadat de beker op de juiste wijze onder de tappunten is gepositioneerd. De uitvoeringsprioriteit tussen deze procedure en de procedure voor de bereiding van warme dranken uit oplosbare ingrediënten wordt. 1) De gemalen koffie wordt afgevoerd (deze procedure ka nook worden uitgevoerd nadat de microkoffiegroep 1 minuten in de ruststand heeft gestaan) en de groep beweegt zich omde koffiedosis te ontvangen. 2) De koffiegroep draait naar de juiste positive 3) De koffiemolen wordt geactiveerd totdat zich weer de vooraf ingestelde hoeveelheid in de doseerunit bevindt; 4) De koffiegroep beweeft zich naar de infusiepositie: dit gebeurt wanneer de groepbewegingsmotor wordt gestart. Het onderste filter beweegt zicht om de koffiezetter te sluiten en de voorad ingestelde hoeveelheid gemalen koffie aan te drukken. 5) Het water dat uit de watertank komt, waarin het water op een constant niveau wordt gehouden, wordt door middle van een pomp onder druk naar de koffieboiler vervoerd. Na de activering van een magneetventiel wordt dezelfde hoeveelheid verwarmd water dan naar de koffiegroep gevoerd. 6) De koffie groep beëindigt de cyclus * De bewerkingen die zijn gemarkeerd met eenasterisk kunne in een andere volgorde worden uitgevoerd, afhankelijk van de elektronisch instelling van demachine. 6 Transport De machine dient te worden verplaatst door bevoegd personeel. 9

10 De machine moet voorzichtig worden vervoerd, omdat het kantelen van de machine moet worden voorkomen. WAARSCHUWING: De machine moet horizontal naar een andere locatie worden verplaatst. met de bovenkant naar boven zoals aangegeven op de doos. KANTEL DE MACHINE NIET dit kan schadelijk gevolgen hebben voor elektronica. WAARSCHUWING: verplaats de automaat langzaam pp een karretje en voorkom dat de automaten te veel kantelen WAARSCHUWING: de machine weegt 33 tot 4 kg (afhankelijk van de versie) Wees tijdens het verplaatsen voorzichting om letsel te voorkomen (bijvoorbeeeld: verrekte spieren, hernia, atc) Als de machine gedurende een periode moet worden opgeslagen voordat hij wordt geplaatst, plaats hem dan op een droge plek (de relatieve vochtigheid mag niet boven de 8% uitkomen), bij een temperatuur tussen 5ºC en 3ºC. Plaats niet meer dan één machine op een karretje. Kantel de machine niet 7 UITPAKKEN De automaten kunnen als volgt van de pallet worden gehaald: 1) Snijd de beschermende folie langs één zijde van de pallet door; 2) Haal de automaat van de pallet door deze met behulp van de openingen in de doos van de pallet te trekken; WAARSCHUWING: de automaat weegt ongeveer 33 Kg to 4 Kg. Zorg dat het personeel extra voorzichtig is wanneer de automaat wordt verplaatst om letsel tijdens vervoer te voorkomen. (zoals gescheurde spieren of een hernia) Elke machine moet als volgt uit zijn verpakking worden gehaald: 1) Zet de automaat op een stevige ondergrond 2) Snijd de twee plastic veiligsbanden daar; 3) Trek het karton omhoog; 4) Haal de automaat uit de zak; 5) Til de automaat op en zet hem neer op de plek war hij moet worden geïnstalleerd WAARSCHUWING: laat de verpakkingsmaterialen niet rondslingeren, vooral niet in de buurt van kinderen, omdat ze gevaarlijk kunnen zijn. De speciale verpakkingsmaterialen moeten door een bevoegd bedrijf worden afgedankt. 6) neem de sleutels die met plakband op het rooster van het bekerstation zijn bevestigd; 7) open de deur en haal het geldbakje (waar van toepassing) los van het plakband; 8) haal de voedingskabel eruit en sluit deze aan op het contact aan de achterzijde van de automaat, maar steek het andere uiteinde nog niet in het stopcontact; 9) til het bovendeksel op en verwijder het vel karton dat tussen de containers en het deksel is aangebracht. 8 Plaatsing De automaat moet worden geïnstalleerd op een geschikte plek en op een goede steun die het gewicht van de automaat zonder problemen kan dragen. Zorg dat de automaat minstens 1 cm van de achterwand staat zodat de lucht goed kan circuleren. Rhea Projects S.p.A. is niet aansprakelijk voor problemen die zijn ontstaan omdat men deze voorschriften voor de plaatsing niet heeft opgevolgd.. Wanneer de automaat wordt geïnstalleerd op een kostbare of tere ondergrond, raden wij u aan onder de automaat een bescherming aan te brengen die ongeveer 1 cm aan elke kant uitsteekt, gemaakt van materiaal dat tegen vuil en water bestand is (bijvoorbeeld synthetisch laminaat). Zo blijft de vloer intact en wordt hij beschermd wanneer er per ongeluk wordt geknoeid met dranken. The Cino XS Grande verkrijgbaar als optionele accessoire, ondersteunt de automaat, maar fungeert ook als opbergruimte voor bekers, suikerzakjes en roerstaafjes. De automaat is leverbaar in twee modellen, een tafelmodel en een staand model 1

11 9 Aansluiting op de waterleiding en het stroomnet 9.1 Aansluiting op de waterleiding van AR-uitvoering Voordat u de automaat op de waterleiding aansluit, moet u eerst de volgende controles uitvoeren op het water dat wordt gebruikt - Controleer de eventuele drinkbaarheid via een certificatie van een laboratorium; - Controleer of de toevoerdruk tussen 1 en 8 bar (,1 -,8 MPa ) valt; - Wanneer de toevoerdruk minder dan 1 bar (,1 MPa) is, moet er een pomp worden ingezet; - Wanneer de toevoerdruk meer dan 8 bar (,8 MPa) is, moet er een drukverlager voor water worden ingevoegd die is geijkt op 3 bar (,3 MPa) op de toevoerslang voor het water van de automaat; de drukverlager wordt aanbevolen voor alle systemen met grote drukverschillen. speicale filter. Installeer een G ¾ -kraan (wanneer deze niet aanwezig is) om het apparaat eventueel van de waterleiding los te kunnen koppelen. Sluit het kraantje van de automaat aan met een buis van koper of kunststof die geschikt is voor gebruik met voedingsmiddelen en bestand is tegen een bedrijfsdruk van niet minder dan 1 bar (1 MPa). Warning: use the pipe on issue with the machine for the connection to the main water supply Controleer of het water schoon is en of de hardhead van het water niet overmatig is (niet hoger dan 2 Franse graden); anders moet u het water neutraliseren met een Sluit aan de inlaatnippel van het filter of direct op de inlaatnippel van de elektromagnetisch klep voor de waterinvoer, wanneer geen filter is gemonteerd. Het verzachterfilter en de elektrische magneetklep voor de waterinvoer hebben beiden een inlaatnippel meet een G3/4 -aansluiting. Wanneer er een verzachterfilter wordt gemonteerd, moet de hardheid van het water worden opgenomen (hiervoor zijn speciale sets verkrijgbaar) om te bepalen met welke frequentie het filter moet worden geregenereerd. Dit hangt af van hoe vaak het filter wordt gebruikt en hoe hard het water is (zie het deel Regeneratie van het verzachterfilter) 9.2 Uitvoering met afzonderlijk watertank (uit.aa) Uitvoering AA Vul de tank voor de watertoevoer in de automaat met drinkwater (vraag bij twijfel om de certificatie van een analyselaboratorium zonder het maximumpeil in de tank te overschrijden 11

12 9.3 Aansluiting op de netvoeding Controleer of de aarding van het elektriciteitsnet waarop de automaat wordt aangesloten in goede staat verkeert en voldoet aan de nationale en Europese normen op het gebied van elektrische veiligheid. WARNING: place the machine with the electrical plug easily accessible. verkeert en voldoet aan de nationale en Europese normen op het gebied van elektrische veiligheid. De automaat is uitgerust met een geïsoleerde voedingskabel VII-H5VV-F-3G1., met een doorsnede van 3 x 1,5 mm 2, met Shucko C19-stekker of met een specifieke stekker voor het land van bestemming. Wanneer de voedingskabel moet worden vervangen, neem dan contact op met de fabrikant via de technische dienst. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning op het plaatje met serienummer en of het vermogen van de stekker geschikt is voor de stroomopname van het apparaat. De identificatiesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de automaat en is te zien wanneer u de deur opent. Voor aansluiting is een enkelfasige stekker van 23 V, 5 Hz nodig voor een maximale belasting van 1 A. Gebruik geen verkleinders of adapters 1 De automaat in- en uitschakelen 1.1 Startknop Op de achterzijde van de automaat bevindt zich een startknop die de voeding naar alle elektrische en elektronische onderdelen van de automaat in-of uitschakelt WAARSCHUWING: ze indien nodig de automaat uit door de startknop in de stand OFF te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. 1.2 Veiligheidsschakelaar De automaat is voorzien van een veiligheidsschakelaar. Deze schakelaar schakelt de voeding naar alle elektrische en elektronische onderdelen van de automaat uit wanneer de deur wordt geopend voor het bijvullen van ingrediënten of voor reinigingswerkzaamheden. WAARSCHUWING: wanneer de automaat moet worden uitgeschakeld, open dan de deur van de automaat of haal de stekker uit het stopcontact.. Bij sommige werkzaamheden moet de automaat open staan en tegelijkertijd actief zijn. U kunt de automaat met geopende deur inschakelen - wanneer dit in de instructies wordt aangegeven - door de speciale plastic sleutel (aan een touwtje naast de schakelaar) naar binnen te steken en deze 9 naar rechts te draaien. Voordat u de deur sluit, moet u eerst de plastic sleutel verwijderen. 12

13 Elke handeling die wordt uitgevoerd met een geopende deur en ingestoken plastic sleutel mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd en gekwalificeerd personeel om risico's te vermijden. WAARSCHUWING: alleen bevoegd en technisch voorbereid personeel mag de automaat openen en eventueel activeren met geopende deur (tenzij voor reinigingswerkzaamheden). Laat de automaat niet onbeheerd staan met geopende deur. 1.3 Diagnosecyclus bij het starten Wanneer de automaat wordt gestart, wordt er een diagnosecyclus uitgevoerd om de positie van de bewegende delen en de aanwezigheid van consumptieproducten te controleren; bij uitvoeringen zonder tank moet ook de druk van de waterleiding worden gecontroleerd. Na uitvoering van deze controles wordt er een standaard welkomstboodschap weergegeven, bijvoorbeeld: cino xs grande 29 V1.1 dit geeft aan welke versie van het hoofdbestand in de CPU/het schakelbord is geladen. Alleen voor PB toont de display aan welke versie van het hoofdbestand in de schakelkast van de espressozetter is geladen. Aan het einde van de controles, verschijnt het standaard welkomstbericht op de display, bijv.: rheavendors cino xs Grande Alleen tijdens de procedure voor de eerste installatie Water bijvullen wacht even wachten temperatuur Dit betekent dat sommige functies van de automaat tijdelijk geblokkeerd zijn voor een eenvoudigere en veilige installatie. In deze fases vervangt dit bericht het standaard welkomstbericht. Zie de installatie-instructies in geval van twijfel. 11 Handelinge vóór genbruik 11.1 Eerste installatiefase Tijdens de eerste installatiefase van de automaat worden de watertank en de boiler gevuld met water. Daarna wordt de juiste temperatuur ingesteld Boiler met water vullen Zorg ervoor dat het vuilwaterbakje goed is geplaatst. Uitvoering AR: open de kraan van het watersysteem. Uitvoering AA: vul de watertank met drinkwater; zorg dat het maximumpeil in de tank niet wordt over 13

14 overschreden Open de deur van de automaat. Steek de plastic sleutel in de veiligheidsschakelaar en zet de automaat aan. De automaat begint automatisch de eerste installatiehandelingen uit te voeren. De display geeft het volgende weer: WATER BIJVULLEN EVEN WACHTEN INSTALLATIE De automaat begint automatische de boieler met water te vullen. Dit duurt ongeveer 3 minuten. WACHTEN TEMPERATUUR EINDE INSTALLATIE rheavendors Cino XS Grande 11.2 Tweede installatiefase Tijdens de tweede installatiefase van de automaat worden de onderdelen die in aanraking komen met voedingsmiddelen gereinigd, worde de voedingdmiddelen bijgevuld en worden er enkele accessoires geplaatst die bij de automaat zijn geleverd Onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen reinigen en desinfecteren Zet de automaat aan en controleer of het volgende bericht op de display wordt weergegeven; rheavendors cino xs grande Op het display verschijnt 1 = PROGR 2 = DATA 3 = VRIJ 4 = CLEAN Start het schoonmaak progrmma d.m.v. toest 4. In het display komt nu de teks: REINIGING =HC 14

15 Gebruik de knoppen 1, 2 en 3 om de mengbekers schoon te maken. Bij de PB versie tevens de zetgroep. Druk op de P knop aan de binnenzijde van de machine. Schakel de machine uit. Was uw handen zorgvuldig Beireid in een afzonderlijke, geschikte bake en desinfecterende, antiebacteriële oplossing op basis van chloor voor aan de hand van de instructies die bij het product worden geleverd. Open het bovendeksel. Verwijder alle productcontainers uit de automaat en demonteer de containers volledig. 3. and then immerse all the parts into the solution previously prepared. Verwijder de silicone uitlaatslangen voor de producten en de steunen. Dompel alles onder in de oplossing. Reinig vervolgens met een doek die u hebt ondergedompeld in de oplossing ook de bases van de mengkommen die op de automaat blijven gemonteerd. De benodigde tijd em de onderdelen in de oplossing volledig te desinfecteren staat op de verpakking van het product. Verzamel na het desinfecteren alle containers en de deksles ervan, droog ze zorgvuldig (met perslucht, 15

16 föhn of gedesinfecteerde doeken) en monteer ze weer in de automaat. Verzamel daarna de andere gedesinfecteerde onderdelen en monteer ze in de omgekeerde volgorde van de demontage. Zet de automaat weer aan en wacht op het bericht RHEA VENDORS cino xs grande Voer nu de reinigingscycli van de mengkommen uit door op de key P aan de binnenzijde van de automaat op het displaybord in de automaat te drukken tot het volgende op de display wordt weergegven. 1 = PROG 2 = DATA REINIG 3 = VRIJ 4 = ONDERHOUD Start cleaning operations washing the mixing bowls. Press 4. The display shows: CLEANINGS =HC Gebruik daarna de toesten 1,2 of 3 Er wordt ongeveer 2 liter water in totaal gebruikt. Hiermee worde de resten van de oplossing van de productleidingen verwijderd. Druk op key P aan de binnenzijde van de automaat De voedingsmiddelen bijvullen Lees op de container welk product u moet bijvullen WAARSCHUWING: voer deze handelingen alleen uit wanneer de automaat is uitgeschakeld. Vul de productcontainers nadat u het deksel hebt verwijderd. WAARSCGUWING: gebruik alleen ingrediënten die specifiek voor deze automaat zijn bestemd Gebruik de hoeveelheid product op basis van het verbruik gedurende de periode tussen twee bijvullingen en niet meer dan wat er in de onderstaande table staat vermeld PRODUCTEN HOEV> Koffie bonen Instant coffee (klein) Melk (klein) Chocolade (klein) Chocolade (groot Thee (klein) Suiker (klein) 1. Kg.33 Kg.38 Kg 2.2 Kg.94 Kg.98 Kg 1.2 Kg Dit is om te voorkomen dat het teveel aan product niet meer goed is. De containers voor de oplosproducten kunnen eventueel uit de automaat worden verwijderd; zo gaat het bijvullen gemakkelijker. Draai de sluiting van de schuif voor de producten om te voorkomen dat u poeder morst.. Plaats na het bijvullen de container weer terug. Open de sluiting van de schuif en controleer of het sluitlipje van de uitvoerleiding van de container met ongemalen koffie onderin is aangesloten. 16

17 Plaatsing van de keuzestickers De stickers met keuzemogelijkheden worden in een speciale envelop bij de installatie- en onderhoudshandleiding geleverd. Open de automaat en schakel deze uit. Open daarna de afdekking voor de keuzemogelijkheden en plaats de stickers in de juiste sleuf volgens het schema dat bij de handleiding wordt geleverd. Controleer aan de buitenzijde van de automaat of de stickers goed zijn geplaatst. Sluit de afdekking en de deur van de automaat. 12 De automaat programmeren 12.1 Het geheugen De automaat wordt bestuurd door een besturingsprogramma dat is opgeslagen in de microprocessor van het FLASH geheugen, dat geïnstalleerd is in de CPU/het schakelbord. In geval van een PB versie is een tweede hoofdbestand opgeslagen in de microprocessor van het besturingspaneel van de espressozetter.. CPU/SCHAKELBORD SCHAKELBORD VAN DE ESPRESSOZETTER Het hoofdbestand kan worden geüpdate met behulp van een Rhea FLASH card die op de juiste wijze geprogrammeerd is. Om deze bewerking uit te voeren moet de Rhea flash box eerst worden aangesloten op de telefoonkabel die zich aan de binnenzijde naast de deur bevindt Factory set parameters Wanneer de automaat de fabriek verlaat, zijn een aantal veelgebruikte functies al geprogrammeerd zoals: - configuratie van de basisversie; - doseringen voor koffie, poeder, thee en hoeveelheden water in de dranken volgens normale smaaknormen; - verkoopprijzen (ingesteld op : de machine werkt nu gratis); - vooraf ingestelde warden voor gebruik met parallel betalingsysteem; - de klokfunctie uitgeschakeld; De programmering van de automaat moet alleen worden aangepast wanneer de fabrieksparameters niet geschikt zijn voor het gewenste gebruik. De ingestelde parameters kunnen ook worden aangepast via de flashsleutel waarbij een configuratiebestand met het programma Rheaction wordt gemaakt. Laad het configuratiebestand van Rhea Projects. S.p.A. op de juiste flash-sleutel via het programma Rheaction; Zet de automaat uit; Steek de geprogrammeerde sleutel in de flash-sleuf van de CPU. Zet de automaat aan. 17

18 Wacht tot op het volgende op de display wordt weergegeven: 1 = SLEUTEL > VMC 2 = VMC > SLEUTEL Press button 1. The display shows: Programming EAROM data Programming OK Zet de automaat uit Verwijder de flash-sleutel De programmeringsmodus in-en uitschakelen U kunt de parameters voor de functies van de automaat aanpassen in de programmeringsmodus. U kunt de programmeringsmodus inschakelen met de drukknop op het displaybord aan de binnenzijde van de automaat. Op de display staat het volgende: 1 = PROGR 2 = DATA REINIG 3 = VRIJ 4 = REINIG Pressing button 1 the display shows: PROGRAMMERING TOETS Once the parameters have been modified, press again the key P inside the door. The display shows: EINDE PROGRAMMERING Toetsen die in de programmeringsmodus worden gebruikt De automaat wordt geprogrammeerd met de toesten op het toestenpaneel. Zoals met toets 1 worden de submenu's voor de programmeringsfunctie weergegeven; met toets 6 worden de submenu's van de programmeringsfunctie in omgekeerde volgorde weergegeven; met toets 2 worden de programmeringsfuncties voor het gekozen submenu weergegeven; met toets 3 worden de programmeringsfuncties van het gekozen submenu in omgekeerde volgorde weergegeven; met toets 4 wordt de waarde van de weergegeven functie verhoogd of geselecteerd; met toets 5 wordt de waarde van de weergegeven functie verlaagd of geselecteerd Submenu s van de programmeringsmodus U kunt de submenu s openen in de programmeringsmodus met toets 1 op het toetsenpaneel. Deze worden cyclisch herhaald na het weergeven van het laatste submenu. De submenu s en de volgorde van weergave zijn als volgt: PROGRAMMERING TOETS PROGRAMMERING TOETS PROGRAMMERING PRIJS PROGRAMMERING HAPPY HOUR PROGRAMMERING MUNTEN FREE

19 PROGRAMMERING TEMPERATUUR PROGRAMMERING DIVERS - - DIAGNOSES VERKOOP GEGEVENS PROGRAMMERING MDB PROGRAMMERING KLOK REGISTRATIE BUITEN GEBRUIK AFSTEMMING PRODUCT MOTOR PROGRAMMERING RFID Instelling van de KEUZETOETSEN De afstelling van de dosering is een nauwkeurige handeling omdat de automaat alleen goed kan werken wanneer de dosering goed is ingesteld. Houd er rekening mee dat wanneer er oplosproducten met water worden gemengd, de mengkom kort moet worden gespoeld nadat het poederproduct is uitgegeven. U kunt hiervoor een tijd programmeren door voor het uitgeven van het water 2 seconden meer in te stellen dan de tijd voor andere gelijkaardige producten. U kunt voor elke toets op het toetsenpaneel een keuzemogelijkheid, een vooraf bepaalde keuzemogelijkheid of geen functie instellen. Wanneer u een toets wilt instellen, druk dan op toets 1 totdat het volgende submenu wordt weergegeven: PROGRAMMERING TOETS Wanneer u op toets 2 drukt, wordt één van de volgende functies op de display weergegeven: INGESCHAKELD NIET INGESCHAKELD INGESTELDE KEUZE Alleen voor FP automaten verschijnt het volgende op het display: INGESCHAKELD KOUD Loop door de functies heen met behulp van de toetsen 4 en 5. Om de toets die moet worden geprogrammeerd uit te schakelen, bevestigt u NIET IN GEBRUIK door op 1 te drukken. Een selectie instellen Om een selectie te koppelen met een toets die wordt geprogrammeerd, bevestigt u IN WERKING. Voor de FP versies is het mogelijk om koude dranken te programmeren met behulp van de functie WERKING KOUD. Druk op toets 2. De display geeft het volgende weer: KOFFIE WATER =inhib. cc: Deze parameter is alleen aanwezig in automaten met een koffiezetter. Gebruik deze parameter om de waterhoeveelheid voor koffie van koffiebonen aan te passen. Activeer deze parameter alleen als u deze toets wilt 19

20 koppelen met een drank die wordt gemaakt met koffiebonen. Verhoog of verlaag de waarde door op de toetsen 4 en 5 te drukken. Om deze functie uit te schakelen, programmeert u de waarde.. De hoeveelheid gemalen koffie die wordt gedoseerd kan handmatig worden aangepast als de koffieautomaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is genomen. Druk op de hendel van de doseerinrichting en beweeg deze naar boven om de dosering te vergroten en naar beneden om de dosering te verlagen. Druk weer op toets 2 (Versie PB). De display geeft het volgende weer: KOFFIE VOLGORDE 1 = VOOR N Gebruik deze parameter om de prioriteit van het starten tussen melk en gemalen koffie in te stellen voor dranken die met deze ingrediënten worden bereid. Verhoog of verlaag de waarde door respectievelijk op de toetsen 4 en 5 te drukken. Stel deze parameter in op als u wilt dat de melk start vóór de gemalen koffie en op 1 voor het tegenovergestelde. Wanneer u drukt op toets 2 geeft de display het volgende aan: PRODUCT X =NIET GEBRUIKEN. Het nummer van het product toont de plaats van de container in de automaat, waarbij u links begint met tellen. Als PRODUCT X benodigd is voor de drank die u programmeert, vergroot of verlaag de waarde dan tot de gewenste waarde met behulp van 4 en 5; of schakel het ingrediënt uit door de waarde op. te zetten. Als u op 16 drukt, kunt u de ingestelde hoeveelheid product doseren. Alleen als PRODUCT 1 niet is ingesteld op, geeft de display nadat u 2 toetst het volgende weer: START VERTRAGING PRODUCT X. Met behulp van de toetsen 4 en 5 kunt u de doseervertraging van het ingrediënt na het begin van de selectie respectievelijk vergroten of verkleinen. Wanneer u nogmaals op 2 drukt, toont de display dezelfde items voor andere producten die kunnen worden ingesteld, net als de vorige, waarbij het recept van de gewenste drank wordt afgewerkt. De ingestelde vertragingen worden alleen weergegeven als de PRODUCTEN niet zijn ingesteld op. Wanneer u 2 intoetst, geeft de display het volgende weer: PAUZE NUMMER : N Met behulp van de toetsen 4 en 5 vergroot of verkleint u het aantal pauzes tijdens het doseren van het product. Het maximale aantal programmeerbare pauzes is 2. D.w.z.: Als u wilt dat een product in twee fases wordt gedoseerd, stel deze parameter dan op 1 in. Waneer u 2 intoetst, geeft de display het volgende weer: KOFFIE TIJD :. Als u een automaat hebt zonder doseerinrichting, gebruik deze parameter dan om in te stellen hoeveel seconden de koffiemaler moet worden geactiveerd, waardoor u voor elke selectie de hoeveelheid koffie instelt. Vergroot of verklein de waarde door op de toetsen 4 en 5 te drukken. Druk nogmaals op toets 2. De display geeft het volgende weer: LATTE MACCHIATO START ZETGROEP:. Door op de toetsen 4 en 5 te drukken, vergroot en verkleint u respectievelijk de vertraging, beginnend vanaf de eindtijd van het doseren van melk, waarna de koffiezetter zal moeten starten wanneer er LATTE MACCHIATO is geselecteerd. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: PRODUCT LM =nietin gebruiken. Door op de toetsen 4 en 5 te drukken, vergroot of verkleint u respectievelijk de activeringstijd van de melkmotor voor het toevoegen van een tweede hoeveelheid melk voor de drank LATTE MACCHIATO. De ingestelde 2

21 vertragingen worden alleen weergegeven als het PRODUCT LM niet is ingesteld op. Wanneer u 2 intoetst, geeft de display het volgende weer: PRODUCT MELK-LatteM n: Door op de toetsen 4 en 5 te drukken verhoogt of verlaagt u het getal van de productmotor die correspondeert met de container waarin melk aanwezig is. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: WATER X tijd =niet gebruiken. Het getal van het WATER geeft de positie van de mengkom weer, beginnend aan de linkerkant. Verhoog of verlaag de waarde met behulp van de toetsen 4 en 5; of zet de instelling voor WATER op. (niet in gebruik). Alleen als WATER 1 niet is ingesteld op, geeft de display nadat u 2 toetst het volgende weer: Start vertraginh WATER 1. Met behulp van de toetsen 4 en 5 kunt u de doseervertraging van het water respectievelijk vergroten of verkleinen na het begin van de selectie. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: doorstroming langzaam WATER X Door op de toetsen 4 en 5 te drukken kunt u kiezen uit de drie parameters langzaam, middel en snel om de doorstroming van het water te vergroten of te verkleinen. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: MIXER X =niet gebruiken. Verhoog of verlaag de waarde van de werktijd van de mixer met behulp van de toetsen 4 en 5; of stel de waarde van de MIXER in op. (niet in gebruik). Alleen als MIXER 1 niet is ingesteld op, geeft de display nadat u 2 toetst het volgende weer: Start vertraging MIXER X 1. Met behulp van de toetsen 4 en 5 kunt u de startvertraging van de mixer vergroten of verkleinen na het begin van de selectie. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: Snelheid MIXER X Door te drukken op de toetsen 4 en 5 versnelt of vertraagt u respectievelijk de mixersnelheid van de selectie ( = maximumsnelheid, 5 = minimumsnelheid). De ingestelde parameters worden alleen getoond als het WATER niet op is ingesteld. Wanneer u weer 2 intoetst, toont de display dezelfde items voor andere mixers, die kunnen worden ingesteld als de voorgaande op basis van het recept van de gewenste drank. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: WATER LM tijd =nietgebruiken. Vergroot of verklein de activeringstijd van de pomp die gerelateerd is aan het melkproduct om de tweede melkwaterhoeveelheid in te stellen die moet worden gedoseerd in de drank LATTE MACCHIATO. Alleen als WATER LM niet is ingesteld op, geeft de display nadat u 2 toetst het volgende weer: start vertraging WATER LM. Met behulp van de toetsen 4 en 5 kunt u de doseervertraging van het water respectievelijk vergroten of verkleinen na het begin van de selectie. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: doorstroming langzaam WATER LM Door op de toetsen 4 en 5 te drukken kunt u kiezen uit de drie parameters langzaam, middel, en snel om de doorstroming van het water te vergroten of te verkleinen. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: MIXER LM =niet gebruiken. Door op 4 en 5 te drukken, vergroot of verkleint u respectievelijk de activeringstijd van de mixer die gerelateerd is aan melkwater tijdens de tweede dosering van melkwater voor de drank LATTE MACCHIATO. Alleen als MIXER LM niet is ingesteld op, geeft de display nadat u 2 toetst het volgende weer: Start vertraging 21

22 MIXER LM. Met behulp van de toetsen 4 en 5 kunt u de startvertraging van de mixer LM respectievelijk vergroten of verkleinen na het begin van de selectie. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: snelheid MIXER LM Door te drukken op de toetsen 4 en 5 versnelt of vertraagt u respectievelijk de mixersnelheid (LM) van LATTE MACCHIATO ( = maximumsnelheid, 5 = minimumsnelheid). Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: container suiker N Door op de toetsen 4 en 5 te drukken verhoogt of verlaagt u de activeringstijd van de productmotor die correspondeert met de container waarin suiker aanwezig is. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: Naam selectie: standaard Door op de toetsen 4 en 5 te drukken, kunt u het bericht aanpassen dat op de display wordt weergegeven tijdens de bereiding van de drank. Als u kiest voor de waarde standaard, toont de display het volgende: drank nummer N wordt bereid Als u echter een van de beschikbare selectienamen selecteert, wordt op de display het volgende weergegeven: Naam selectie Wordt bereid Wanneer u weer op 2 drukt: NIEUW: Met behulp van Rheaction Professional vanaf versie 3.3A kunt u zelf namen geven aan uw selecties! Wanneer u het configuratiebestand aanmaakt dient u in het menu naam selectie de optie speciale naam te kiezen. Typ dan de naam van de gewenste selectie in het vak aan de rechterzijde. Download het configuratiebestand op uw automaat. Speciale naam Wordt bereid LET OP: als alle parameters van een knop die is ingesteld als IN WERKING geprogrammeerd worden met, verstrekt de automaat ALLEEN EEN BEKER. Een voorkeuzeknop instellen Om een voorkeuze toe te wijzen aan de huidige knop, kiest u VOORKEUZE door te drukken op de toetsen 4 en 5. Door nogmaals 2 in te toetsen, geeft de display het volgende weer: VOOR KEUZE EXTRA SUIKER Door op de toetsen 4 en 5 te drukken, geeft de display alle andere beschikbare voorkeuzes weer: VOORKEUZE BEKER VOORKEUZE CAFEINEVRIJ VOORKEUZE BARLEY VOORKEUZE EXTRA MELK VOORKEUZE ESPRESSO EXTRA SUIKER Om de huidige knop te koppelen aan de voorkeuze EXTRA SUIKER, kiest u deze in het menu en drukt u op 2. De display geeft het volgende weer: VOORKEUZE EXTRA SUIKER Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: container suiker N 22

23 Door op de toetsen 4 en 5 te drukken verhoogt of verlaagt u de activeringstijd van de productmotor die correspondeert met de container waarin suiker aanwezig is. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: extra suiker hoeveelheid +. Door te drukken op de toetsen 4 en 5 stelt u de gewenste extra hoeveelheid suiker in. De display geeft het volgende weer: Voorkeuze inschak. Voor knop 1 JA Kies knoppen waarmee de te programmeren voorkeuze moet worden gekoppeld. Druk op de toetsen 2 en 3 om alle knoppen te visualiseren en kies voor JA of NEE met behulp van de toetsen 4 en 5 om de op de display getoonde voorkeuze in te stellen of te blokkeren voor de knoppen. CAFEÏNEVRIJ/BARLEY Om de huidige knop te koppelen aan de voorselectie CAFEÏNEVRIJ/BARLEY, kiest u deze in het menu en drukt u op 2. De display geeft het volgende weer: container DECAFE./BARLEY nr: Druk op de toetsen 4 en 5 om de positie van de container waarin cafeïnevrije koffie/barley aanwezig is te verhogen of te verlagen. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: Pomp-mixer DECAFE./BARLEY nr: 1 Druk op de toetsen 4 en 5 om de positie van de mengkom voor water die moet worden gekoppeld met de container met cafeïnevrije koffie/barley te verhogen of te verlagen. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: Prijs decafe./barley = + 1 = - Door te drukken op de toetsen 4 en 5 en vervolgens op of 1 kunt u de prijs verhogen (m.b.v. de knop ) of verlagen (m.b.v. de knop 1). De prijs wordt aangepast met de waarde van de prijs die gekoppeld is aan de huidige knop. Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: Voorkeuze inschak. Voor knop 1 JA Ga verder als bij de vorige voorkeuzeknoppen. LET OP: in versie PB dient u tijdens het instellen van de dranken met koffiebonen ook de parameters van de drank met cafeïnevrije koffie/barley (PRODUCT, MIXER, EV) te programmeren; stel in versie SM tijdens het programmeren van de dranken met oploskoffie de parameters van beide koffiesoorten in; de twee containers met oploskoffie moeten dezelfde mengkom hebben. BEKER Om de huidige knop te koppelen aan de voorkeuze BEKER, kiest u deze in het menu en drukt u op 2. De display geeft het volgende weer: VOOR KEUZE BEKER Wanneer u drukt op 2 geeft de display het volgende weer: PRODUCT Percent age + % Druk op 4 en 5 om het percentage product dat moet worden aangepast met behulp van deze voorselectie respectievelijk te vergroten of te verkleinen. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: WATER Percent age + % Druk op 4 en 5 om het percentage product dat moet worden aangepast met behulp van deze voorselectie respectievelijk te vergroten of te verkleinen. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: + or - PRIIJS = + 1 = - Door te drukken op de toetsen 4 en 5 en vervolgens op of 1 kunt u de prijs verhogen (m.b.v. de knop ) of verlagen (m.b.v. de knop 1). De prijs wordt aangepast met de waarde van de prijs die gekoppeld is aan de huidige knop. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: Voorkeuze inschak. 23

24 Voor knop 1 JA Ga verder als bij de vorige voorkeuzeknoppen. EXTRA MELK Om de huidige knop te koppelen aan de voorkeuze EXTRA MELK, kiest u deze in het menu en drukt u op 2. De display geeft het volgende weer: container MELK nr: Door op de toetsen 4 en 5 te drukken verhoogt of verlaagt u de activeringstijd van de productmotor die correspondeert met de container waarin melk aanwezig is. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: Hoeveelheid EXTRA MELK +. Door te drukken op de toetsen 4 en 5 stelt u de gewenste extra hoeveelheid melk in. De display geeft het volgende weer: Voor keuze inschak. Voor keuze 1 JA Ga verder als bij de vorige voorkeuzeknoppen. ESPRESSO Om de huidige knop te koppelen aan de voorkeuze ESPRESSO, kiest u deze in het menu en drukt u op 2. De display geeft het volgende weer: VOORKEUZE ESPRESSO Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende aan: WATER hoeveelheid ESPRESSO -. Door te drukken op de toetsen 4 en 5 stelt u het percentage (%) in waarmee u de waterhoeveelheid wilt laten afnemen ten opzichte van de normale waterhoeveelheid voor kleine drankhoeveelheden. Door weer te drukken op 2 geeft de display het volgende weer: voorkeuze inschak. voor knop 1 JA Ga verder als bij de vorige voorkeuzeknoppen. Druk op toets 1 aan het einde van het programmeren om de ingestelde gegevens te bevestigen. Alle instellingen die in deze en de volgende paragrafen worden beschreven, kunnen eenvoudiger worden ingesteld met behulp van Rheaction software. Neem voor meer informatie contact op met Rheavendors Klantenservice Verkoopprijzen instellen De automaat kan een verkoopprijs opslaan voor elke toets van de automaat. Wanneer er een prijs wordt gekoppeld aan een toets die gelijk is aan, dan wordt die keuzemogelijkheid gratis aangeboden. U kunt de verkoopprijzen aanpassen in de programmeringsmodus; druk hiervoor op toets 1 tot het submenu wordt weergegeven: PROGRAMMERING PRIJZEN Druk op de toetsen 2 en 3 om de prijs te kiezen die moet worden aangepast. De display geeft het volgende weer PRIJSX XXXX Druk op de toetsen 4 en 5 om de waarde van de getoonde prijs te wijzigen. 24

25 Druk op toets 1 om de instellingen te bevestigen. De ingestelde verkoopprijzen kunnen worden genegeerd wanneer de machine is geopend en wanneer de automaat in de selectieteststand staat (free-vend). Dit doet u door de drukknop op het displaybord in de automaat in te drukken en daarna op toets 3 op het toetsenpaneel te drukken. Op de display staat het volgende: 1 = PROGR 2 = DATA 3 = VRIJ 4 = REINIG FREE VEND De machine kan nu elke keuze uitgeven, zonder dat hiervoor hoeft te worden betaald. De gemaakte keuzes in de selectietestmodus worden met een aparte teller bijgehouden (zie Verkoopgegevens aflezen ). U sluit de selectietestmodus af door weer op de drukknop op het displaybord in de automaat te drukken Coin-set installeren (parallelle betalingssystemen) Het totale aantal waarden dat de automaat, bij installatie van het systeem met parallelle betaling, bij elke ontvangen impuls (kanaal) toewijst, noemt men coin-set. Druk op toets 1 om het submenu te openen: PROGRAMMERING MUNTEN Druk op toets 2. Op de display staat MUNT A tot: MUNT J Wijs de gewenste waarden aan de zes kanalen toe met de toetsen 4 en 5. Het aantal decimalen in deze functie komt overeen met de ingestelde waarde bij de parameter decimalen in het deel Overige functieparameters aanpassen (DIVERS). Druk op toets 1, sluit de programmeringsmodus af en schakel de automaat uit en weer in. De automaat gebruikt nu de geprogrammeerde coin-set. Zie voor meer informatie het deel Overige functieparameters aanpassen (DIVERS) bij de parameter type verkoop De bedrijfstemperatuur aanpassen De automaat bepaakt en regelt de temperatuur van het water in der boilers van de automaat U kunt de temperatuurdrempels aanpassen in de programmeringsmodus; druk hierovvr op toets 1 tot het submenu wordt weergegeven. PROGRAMMERING TEMPERATUUR Druk op toets 2. Op de display staat: TEMPERATUUR Boiler XXX Met de toetsen 4 & 5 kunt u de gewenste waarde invoeren. Druk op toets 2. Op de display staat: DEF. EERSTE KOFFIE Minutes eerste koffie N N Met deze parameter kunt u de juiste temperatuur instellen voor dranken op basis van ongemalen koffie, ook nadat de koffie-eenheid langere tijd niet heeft gewerkt. Wanneer deze waarde (in minuten) is ingesteld terwijl de machine N minuten achter elkaar geen dranken op basis van ongemalen koffie heeft uitgegeven, dan wacht de automaat wanneer er een volgende keuze voor een drank op basis van ongemalen koffie wordt uitgegeven tot de temperatuur in de boiler de waarde bereikt die is ingesteld in de parameter TEMPERATUUR EERSTE KOFFIE. Druk op de toetsen 4 en 5 om de ingestelde waarde aan te passen. Druk op toets 2. Op de display staat: OPWARMTIJD Sec:. 25

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD. Brio 250 ESPRESSO INSTANT. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD Brio 250 ESPRESSO INSTANT NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 150N 00 EDITION 1 01 01 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi NL GB D F Gebruiksaanwijzing Manual Betriebsanleitung Mode d'emploi INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8 Apparaten

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS

Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS Gebruiksaanwijzing 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.3 2 2.4 3 4 5 6 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 Fig. / Abb. 1 2 01/2007 (rev 6) Afmetingen / Dimentions / Maße: OptiVend CHOCO,

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso.

Koffie zwart. Koffie / Melk. Koffie / Suiker. Koffie / Melk / Suiker. Chocolade. Cappuccino. Cappuccino / Suiker. Espresso. Animo Koffie zwart Koffie / Melk Koffie / Suiker Koffie / Melk / Suiker Chocolade Cappuccino Cappuccino / Suiker Espresso Espresso / Suiker Heet water Kan koffie zwart GEBRUIKSAANWIJZING NL Dit apparaat

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04

GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000. Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04 GEBRUIK, INSTALLATIE, ONDERHOUD SM 7000 NL Nederlands/Vlaams DOC. NO. H 222N 02 EDITION 2 2004-04 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nadere informatie

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE

WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE WASHING MACHINE WASCHVOLLAUTOMAT LAVE-LINGE LAVADORA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA WASMACHINE INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANLEITUNG MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT

Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Gebruiks- & Onderhoudshandleiding Vaatwasser VW6011RT VW6055RT Geachte Atag-klant, Wij feliciteren u met de aanschaf van dit kwaliteitsproduct. Onze doelstelling is dat u er op kunt vertrouwen dat deze

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001

coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 coffee wakes up the world Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Nederlands 04.04.001 Serie 8400 33 2413 0030 11.2010 Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw WMF koffiemachine. De koffiemachine WMF bistro!

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro Serie 50

Handleiding Swiss Egro Serie 50 Handleiding Swiss Egro Serie 50 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Bescherming van auteursrecht... 6 1.2 Doel van de handleiding... 6 1.3 Garantie... 6 1.4 Kwaliteitsgarantie... 6 1.5 Gebruikte symbolen... 7

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Nadere informatie