TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)"

Transcriptie

1 TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL)

2 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan van de temperatuur van het oppervlak van de banden op 1 of 3 plaatsen per band. - Het meten en opslaan van de bandenspanning. of - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren). - Het meten en opslaan van de omliggende temperaturen AUX (asfalt e.d.). - Het overbrengen van de opgeslagen gegevens naar de computer. Vervangen van lege batterijen Zet het apparaat eerst uit om te voorkomen dat opgeslagen gegevens verloren gaan. Plaats de twee nieuwe batterijen in het batterijvak en let erop dat de polen "+" en "-" overeenkomen met de markering aan de binnenkant van het vak. Type batterij: 2 x AA Belangrijk: Gebruik altijd batterijen van een goed merk om lekken in het apparaat te vermijden. De garantie dekt geen storingen die worden veroorzaakt door het uitlopen van batterijzuur.

3 3 Softwareversie en serienummer van de Tyrecontrol Op het moment dat u de Tyrecontrol aanzet, geeft het scherm gedurende enkele seconden het nummer van de softwareversie (boven) en het serienummer (onder) van het apparaat weer. Voorzorgsmaatregel De Tyrecontrol is een precisie-apparaat en zodoende gevoelig voor de elektromagnetische stromen van de motorontsteking. Houdt de Tyrecontrol dus tenminste 50cm verwijderd van de motorontsteking als de motor aanspringt of draait, om verkeerde metingen en crashen van de software te voorkomen.

4 4 De TYRECONTROL starten - Hetzij door kort op de middelste knop te drukken, waarna de TYRECONTROL aangaat ZONDER de achtergrondverlichting. - Hetzij door 2 seconden lang op deze middelste knop te drukken, waarna de TYRECONTROL aangaat MET de achtergrondverlichting. Werking De TYRECONTROL beschikt over 6 hoofdfuncties, die door 6 pictogrammen worden weergegeven: Na het inschakelen gaat de TYRECONTROL naar deze modus. Deze optie bestaat uit het snel meten van de druk of de temperatuur De eerste meting van de TYRECONTROL betreft de druk. Plaats de pipet van het apparaat in het ventiel van de band en de TYRECONTROL meet de druk ervan. OPMERKING: U kunt de druk van de band verlagen door op het ventiel van de TYRECONTROL te drukken. Om de temperatuur, te meten, drukt u eerst op de knop, en vervolgens op de knop. Sluit sensor A-481 aan op het apparaat en plaats het andere uiteinde op de band: de TYRECONTROL geeft nu de temperatuur weer.

5 5 Deze optie geeft de mogelijkheid de drukken en de temperaturen op te roepen die in elke «SET» zijn opgeslagen. De Tyrecontrol heeft 5 SETs: Elke SET kent vier delen: o Deel 1: Drukken die zijn opgeslagen VOOR de wedstrijd o Deel 2: Drukken die zijn opgeslagen NA de wedstrijd met het verschil o Deel 3: Temperaturen die zijn opgeslagen VOOR de wedstrijd o Deel 4: Temperaturen die zijn opgeslagen NA de wedstrijd met het verschil Voorbeeld: ik wil de gegevens oproepen die zijn opgeslagen in Set 3. In dit voorbeeld zijn er 3 temperaturen per band opgeslagen. Met de 4 knoppen selecteert u de volgende pictogrammen: 1) «RECALL» Figuur 1 2) «SET3» Figuur 2 3) «AUTOBANDEN» Figuur 3 Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3

6 Om de gegevens te doorlopen die zijn opgeslagen onder «SET3» drukt u steeds op de knop 6 1) van de banden de wedstrijd Figuur 3/4 2) van de banden de wedstrijd + de VERSCHILLEN Figuur 5 3) aan de buitenkant van de banden de wedstrijd + de AUX Figuur 6 4) in het midden van de banden de wedstrijd + de AUX Figuur 7 5) aan de binnenkant van de banden de wedstrijd + de AUX Figuur 8 6) aan de buitenkant van de banden de wedstrijd + de AUX + de verschillen_figuur 9 7) in het midden van de banden de wedstrijd + de AUX + de verschillen Figuur 10 8) aan de binnenkant van de banden de wedstrijd + de AUX + de verschillen_figuur 11 Figuur 4 Figuur 5 Figuur 6 Figuur 7 Figuur 8

7 Figuur 9 Figuur 10 Figuur 11 7 o Om terug te gaan, drukt u op de knop. o Om een andere «Set» te kiezen drukt u op de knop en vervolgens op de knoppen Deze optie dient om de gegevens van elke «Set» te wissen. Met de 4 knoppen, kiest u het pictogram «RESET» en het betreffende «Set» pictogram. Druk vervolgens 2 seconden lang op de knop «OK».

8 8 Met deze optie worden nieuwe gegevens opgeslagen. De procedure om een volledige «Set» op te slaan omvat 4 stappen: Stap 1: Opslaan van de drukken voor de wedstrijd Stap 2: Opslaan van de drukken na de wedstrijd Stap 3: Opslaan van de temperaturen voor de wedstrijd Voorbeeld: Stap 4: Opslaan van de temperaturen na de wedstrijd (De volgorde van de stappen kan anders zijn) Ik wil in set 5 de temperaturen van VOOR de wedstrijd opslaan. (Stap 3) OPMERKING: bij dit voorbeeld zijn de gegevens van tevoren gewist. Selecteer met behulp van de 4 knoppen achtereenvolgens: 1) «REC» Figuur 13 2) «Set5» Figuur 14 3) «VOOR» Figuur 15 4) «TEMPERATUUR» Figuur 16 5) «AUTOBANDEN» Figuur 17 Figuur 13 Figuur 14 Figuur 15

9 9 Figuur 16 Figuur 17 De TYRECONTROL is klaar om gegevens op te slaan. 1) Plaats sensor A-481 op de buitenkant van de linkerachterband van de auto, zoals het scherm van de TYRECONTROL aangeeft, 2) Wacht tot de temperatuurmeting stabiel is, 3) Druk op de knop «OK» om de meting te bevestigen en op te slaan. (Figuur 18) Na elke meting licht automatisch de volgende positie op in het scherm van de TYRECONTROL. U hoeft de aanwijzingen op het scherm van de TYRECONTROL maar te volgen. In dit geval licht de positie in het midden van de band op. (Figuur 18) Figuur 18

10 Als u een of meer posities wilt overspringen of opgeslagen gegevens wilt vervangen, hoeft u het pijltje 10 maar met de knoppen naar de gewenste positie te verplaatsen en de meting uit te voeren of te herhalen met de knop. Er kunnen twee extra temperaturen worden opgeslagen. Hiervoor gaat u met de pijl naar «AUX1» of «AUX2» en bevestigt de meting door op de knop «OK» te drukken. Om het meten en opslaan te verlaten, verplaatst u de pijl naar «EXIT» en drukt op de knop «OK». (Figuur 19) Figuur 19 Vervolgens gaat de pijl voor de pictogrammen staan, om snel de volgende stap te kunnen kiezen. (Figuur 20)

11 11 Deze optie dient om de opgeslagen gegevens van de 5 «Sets» naar een computer over te brengen. 1) Selecteer het pictogram 2) Het commando voor de download wordt vanuit de VISUALDATA gegeven. Met deze optie wordt de TYRECONTROL uitgeschakeld. 1) Selecteer het pictogram 2) Druk vervolgens op de knop «OK» of wacht 3 seconden.

12 12 Eenheden configureren Met dit menu worden zowel de meeteenheden ingesteld als het aantal metingen per band voor de temperatuursensor. Om in dit menu te komen houdt u tijdens het aanzetten van de TYRECONTROL de knop 8 seconden lang ingedrukt. Eerst gaat de TYRECONTROL naar de temperatuureenheden «C» en «F». Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de knoppen en : Bevestig de gekozen eenheid met de knop. Vervolgens gaat de TYRECONTROL naar de drukeenheden «BAR» en «PSI». Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de knoppen en : Bevestig de gekozen eenheid met de knop. Daarna gaat de TYRECONTROL naar het pictogram dat een band voorstelt, om het aantal temperatuurmetingen bij elke band in te stellen, «1» of «3». Kies het gewenste aantal metingen met de knoppen en : Bevestig het gekozen aantal met de knop.

13 13 Tenslotte gaat de TYRECONTROL naar het kalibratiemenu van de temperatuursensor. De meetnauwkeurigheid van de temperatuursensor kent een tolerantie van 1 à 2 graden. Om deze fout te corrigeren heeft u de mogelijkheid de sensor te kalibreren door de weergegeven temperatuur graad voor graad te verhogen of te verlagen. - Leg de Tyrecontrol en de sensor om te beginnen ongeveer 1 uur lang op een plaats met een stabiele temperatuur. - Vergelijk dan de door de Tyrecontrol weergegeven temperatuur met die op een kwalitatief goede thermometer die u ernaast legt. - Nu past u zonodig de door de Tyrecontrol weergegeven temperatuur aan met behulp van de knoppen Bevestig de gekozen waarde met de knop. Na deze laatste bevestiging gaat de TYRECONTROL automatisch terug naar de optie.

14 14 Garantievoorwaarden Al onze toestellen werden in de fabriek aan grondige inspecties onderworpen en zijn gedekt door een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. De garantie treedt in werking vanaf de datum van aankoop. De datum van aankoop is de datum aangeduid op de factuur/kassaticket die werd geleverd op het moment van de aankoop door de detailhandelaar. De fabrikant is verplicht onderdelen met een fabricagefout gratis te herstellen c.q. tijdens de garantieperiode te vervangen. Defecten die niet duidelijk aan het materiaal of aan de fabricage toe te schrijven zijn, zullen door een van onze klantendiensten onderzocht worden of door ons hoofdkantoor, en worden al naar gelang het resultaat gefactureerd. De garantie is niet van toepassing als het toestel geopend wordt, bij toevallige schade ten gevolge van onachtzaamheid of onjuist gebruik, in het geval van een onjuiste, foutieve installatie die niet in overeenstemming is met de aanwijzingen uit de handleiding, en in geval van onafhankelijke fenomenen van de gebruiks- en werkingsnormen van het toestel. De garantie wordt geannuleerd in geval van reparaties of manipulatie uitgevoerd door niet goedgekeurde derden. De interventie onder de garantie geeft geen recht op vervanging van het toestel of de verlenging van de garantie. De interventie onder de garantie wordt doorgevoerd door een van onze klantendiensten of door ons hoofdkantoor. In het laatste geval moet het onderdeel of toestel ons portvrij worden toegestuurd, d.w.z. dat de gebruiker de transportkosten draagt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen veroorzaakt door een slechte installatie of door onjuist gebruik van het toestel. Productwijzigingen Alfano S.A. is steeds bezig zijn producten verder te ontwikkelen. Zodoende houdt Alfano S.A. zich het recht voor, om veranderingen en verbeteringen aan elk product beschreven in dit document toe te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Schade en verantwoordelijkheden De producten worden uitsluitend onder de verantwoording van de klant gebruikt, die dan ook aansprakelijk is voor schade aan of door de producten. Er kan geen schadevergoeding worden toegekend voor gevallen waarin het product niet gebruikt kon worden. ALFANO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van de exploitatie of van de onbruikbaarheid van het product. ALFANO heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Verwijdering De verwijdering van het apparaat dient op milieutechnisch verantwoorde wijze te gebeuren. De chronometer en de bijbehorende accessoires bevatten veel plastic onderdelen. Wanneer de chronometer of een van de accessoires niet meer functioneren, moeten deze overeenkomstig de landelijke wetgeving worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor lege batterijen: deze dienen overeenkomstig de in uw land geldende regelgeving te worden afgevoerd.

15 15 ALFANO S.A. Rue de l Industrie, 3b 1400 NIVELLES (BELGIUM)

TYRECONTROL «P» A-188

TYRECONTROL «P» A-188 TYRECONTROL «P» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PRO-P» geeft u de volgende mogelijkheden: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

TYRECONTROL «PT» A-188

TYRECONTROL «PT» A-188 TYRECONTROL «PT» A-188 Handleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL «PT» heeft de volgende functies: - Het meten van de bandenspanning - Het regelen van de bandenspanning (alleen reduceren) - Het meten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PRO V2 A-105 Gebruikershandleiding (NL) 2 PRO V2 A-105 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Magnetisch / infrarood Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen van

Nadere informatie

Module RPM A-451. (NL) Gebruikaanwijzing 01+

Module RPM A-451. (NL) Gebruikaanwijzing 01+ Module RPM A-451 (NL) Gebruikaanwijzing 01+ 2 De oplossing voor het opvangen van de RPM op bijna alle soorten van benzinemotoren Het betreft een elektronische versterker met een microprocessor die de RPM

Nadere informatie

KRONOS A-191. (NL) Gebruiksaanwijzing

KRONOS A-191. (NL) Gebruiksaanwijzing KRONOS A-191 (NL) Gebruiksaanwijzing 2 Uit te voeren taak tijdens de vervanging van de batterij : type CR2450 3S 3 ALFANO presenteert de KRONOS Het betreft de eenvoudigste en meest functionele chronometer

Nadere informatie

KRONOS v2 A-192. Gebruiksaanwijzing (NL)

KRONOS v2 A-192. Gebruiksaanwijzing (NL) KRONOS v2 A-192 Gebruiksaanwijzing (NL) Inhoudsopgave 1. ALFANO presenteert de KRONOS v2 (schema) 2. Inleiding 3. Het starten van de chronometer in de gewenste optiemodus 3.1. Eenvoudige start 3.2. Start

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Service Manual. Comfort System

Service Manual. Comfort System Service Manual Comfort System Elektronische Regeling Het IRC comfortsysteem is voorzien van een elektronische regeling ten behoeve van besturing en bewaking van het toestel. Het toestel is tevens voorzien

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Apps. App Centre 2017-

Veelgestelde vragen. Apps. App Centre 2017- Veelgestelde vragen 2017- Apps App Centre 1 Honda Connect - Veelgestelde vragen Apps en widgets Vraag: Wat is het verschil tussen een App en een Widget? A: In Honda Connect De inhoud in de APP-sectie:

Nadere informatie

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen

Inhoud. De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3. De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen Beo4 Handleiding Inhoud De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 3 De Beo4-knoppen in detail, 4 Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-knoppen De Beo4 aanpassen, 5 Een extra 'knop' toevoegen Extra 'knoppen'

Nadere informatie

TS1401-1. Gebruiksaanwijzing Nederlands

TS1401-1. Gebruiksaanwijzing Nederlands TS1401-1 Gebruiksaanwijzing Nederlands Inhoud 1. Specificaties... 3 2. Aan de slag... 5 2.1. Onderdelenlijst... 5 2.2. Voorzorgsmaatregelen... 5 2.3. Plaatsen van de batterij... 6 3. Bedieningsinstructies...

Nadere informatie

GM-200 HYDROMETER INLEIDING PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GM-200 HYDROMETER INLEIDING PRODUCTEIGENSCHAPPEN GM-200 HYDROMETER INLEIDING De CAISSON GM-200 is speciaal ontwikkeld voor het meten van het vochtgehalte in zware materialen zoals beton, cementvloer en gipspleister. Daarnaast is het ook mogelijk om het

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

EM6511 e-domotica afstandsbediening

EM6511 e-domotica afstandsbediening E EM6511 e-domotica afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM6511 e-domotica afstandsbediening Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PRO+ LV A-145 Gebruikershandleiding (NL) 2 PRO+ LV A-145 Rugzijde: Aansluiting van de sensoren 3 2 1 B ROOD (1) T K of T NTC of VOLTEMETRE C ROOD (2) T K of T NTC of LAMBDA of VALVE D GROEN MAGNETISCH

Nadere informatie

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS

Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS Alleen voor Trip 2, 2L, 3 en 5W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS WELKOM. Hartelijk dank voor je aankoop van een Bontrager Trip -computer. We hopen dat je vele kilometers lang plezier aan deze computer

Nadere informatie

Tablet PC POLARIS 803

Tablet PC POLARIS 803 Tablet PC POLARIS 803 Inhaltsverzeichnis / Table of content 45-52 Snelstartgids Tablet-PC / NL 2 Polaris 803 Snelstartgids Tablet-PC Android Ver. 4.4.2 Nederlands Hartelijk dank voor de aankoop van dit

Nadere informatie

Focus LCD Electronic (PPE2) ELEKTRISCHE DOORSTROMER VOOR TAPWATER

Focus LCD Electronic (PPE2) ELEKTRISCHE DOORSTROMER VOOR TAPWATER Focus LCD Electronic (PPE2) ELEKTRISCHE DOORSTROMER VOOR TAPWATER Gebruikershandleiding Rev. 1808GG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies.. 2 Bediening Focus LCD Electronic (PPE2)... 3 Technische

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding

Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Item 972483 Radiogestuurde projectieklok met binnentemperatuur Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze geavanceerde projectieklok. Dit instrument is ontworpen en ontwikkeld met ultramoderne

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Sound Shuffle of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product!

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

F-Series Desktop Gebruikershandleiding

F-Series Desktop Gebruikershandleiding F-Series Desktop Gebruikershandleiding F20 nl Nederlands Inhoudsopgave Toets naar iconen in tekst...3 Wat is F-Series Desktop?...4 Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?...4 Hoe abonneer

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (verkort) GT1050/GT1060

GEBRUIKSAANWIJZING (verkort) GT1050/GT1060 GEBRUIKSAANWIJZING (verkort) GT1050/GT1060 Draagbare CO 2,temperatuur, RV-meter Aan / uit schakelen Druk enkele seconden op de SET knop totdat de meter een kort geluid signaal geeft. De meter gaat nu 30

Nadere informatie

Installatie en gebruiksvoorschriften. gas

Installatie en gebruiksvoorschriften. gas Installatie en gebruiksvoorschriften NL gas WELKOM IN DE WERELD VAN STÛV! U hebt gekozen voor de applicatie MyFire, een regelsysteem voor een hoogrendementsgaskachel! Wij wensen u veel gebruiksplezier.

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur NL Handleiding De STABILA REC-0 Line is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver REC-0 Line kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen van STABILA-lijnlaserapparaten

Nadere informatie

Voornaamste functies 1 BACK ( ) Toebehoren

Voornaamste functies 1 BACK ( ) Toebehoren 210 Aan de slag m Rider 210 De Rider 210 is voorzien van een barometer die de hoogte in real time weergeeft. Dit apparaat heeft drie toetsen die voor meerdere functies worden gebruikt. Voornaamste functies

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com

Gebruikershandleiding. DEVIreg 550. Intelligente elektronische thermostaat. www.devi.com Gebruikershandleiding DEVIreg 550 Intelligente elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 4 1.1 Veiligheidsinstructies...... 6 2 Instellingen............... 7 2.1

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch smart

Handleiding WatchWatch smart Handleiding WatchWatch smart Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch smart. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding vochtmeter FMW * * FMW Vochtmeter. Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS

Gebruikershandleiding vochtmeter FMW * * FMW Vochtmeter. Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS 28.07.999 Gebruikershandleiding vochtmeter FMW *28.07.999* FMW Vochtmeter Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS Voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van de FMW microprocessor gestuurde vochtmeter.

Nadere informatie

Bryton Bridge. Handleiding

Bryton Bridge. Handleiding Bryton Bridge Handleiding Inhoudsopgave SOFTWARE-OVERZICHT... 3 1.1 EERSTE INSTELLING... 3 1.2 EEN ACCOUNT REGISTREREN... 5 COLLECTIE BEHEREN... 6 2.1 UW COLLECTIE BEHEREN OP UW RIDER 50... 6 2.2 UW COLLECTIE

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Fluid Ergometer Computer V.8012

Fluid Ergometer Computer V.8012 Fluid Ergometer Computer V.8012 2 INDEX 3. Meeteenheden Computer 4. Programma's. Snelle Start. 5. Programma's. Pacer. 6. Programma's. Interval 7. Instellen en opslaan van trainingsparameters. 8. Computeropties.

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 NEDERLANDS PRESTIGIO GEOVISION 150/450 GEBRUIKERSHANDLEIDING Prestigio GeoVision 150 - Onderdelen 1. Aan/uit-knop 2. Sleuf voor SD-geheugenkaart 3. Touchscreen 4. Knop Menu 5. Indicatorlampje (Als het

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS

Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS Trip 1 en Trip 4W Gebruikershandleiding. NEDERLANDS WELKOM. Hartelijk dank voor je aankoop van een Bontrager Trip -computer. We hopen dat je vele kilometers lang plezier aan deze computer zult beleven.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) AStrO LVF A-165 Gebruikershandleiding (NL) 2 AStrO LVF A-165 Rugzijde: Aansluiting van de sensoren 3 2 1 A GEEL G-KRACHT (lateraal en longitudinaal) or GYRO+G-KRACHT (longitudinaal) B ROOD (1) : met A-361

Nadere informatie

Cry-Ac Tracker GEBRUIKSAANWIJZING. Pagina 1 van 6. Januari 2010

Cry-Ac Tracker GEBRUIKSAANWIJZING.  Pagina 1 van 6. Januari 2010 Cry-Ac Tracker GEBRUIKSAANWIJZING www.brymill.com Januari 2010 Pagina 1 van 6 Sectie 1: Inhoud Sectie Titel Pagina 1 Inhoud 2 2 Snelstartgids voor de Cry-Ac Tracker 3 3 Indicaties voor gebruik 4 3.1 Waarschuwing

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller

JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller JDPC.001 Jaga Dynamic Product Controller Montage en gebruikershandleiding Freedom Clima JDPC.FCC Jaga Dynamic Product Controller Freedom Clima JDPC.FCC4 / JDPC.FCC6 Jaga Dynamic Product Controller met

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Verkorte handleiding APR Handheld 350/380

Verkorte handleiding APR Handheld 350/380 Verkorte handleiding APR Handheld 350/380 In deze verkorte handleiding nemen we alle basis-instellingen met u door. Tevens worden hierin de meest gestelde vragen beantwoord. Deze verkorte handleiding is

Nadere informatie

Digitale momentsleutel 6-30 Nm 1/4"D

Digitale momentsleutel 6-30 Nm 1/4D Onderdeelnr. 5167 Digitale momentsleutel 6-30 Nm 1/4"D www.lasertools.co.uk Referentieformulier Primaire schaal: 6-30 Nm Secundaire schaal: 11,5-59 Ft/Lbs Aandrijving: 1/4"D Functies: 5 instellingen: Kg-m

Nadere informatie

Introductie. Werking van RallySafe Unit. 1 De unit aanzetten

Introductie. Werking van RallySafe Unit. 1 De unit aanzetten Werking van RallySafe Unit Introductie Rallysafe units zijn ontworpen om de veiligheid van deelnemers te vergroten door middel van 'live' de status waarin de auto's zich bevinden - en veiligheid meldingen

Nadere informatie

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road

Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Handleiding Alma Rally & Alma Rally Off-road Versie 1.2.1 Korsmit Rally Elektronics 16-7-2017 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. informatie... 4 Achtergrond... 4 Weergaven:... 4 2. Werking... 5 3.1:

Nadere informatie

HANDLEIDING Windows XP Deel 1

HANDLEIDING Windows XP Deel 1 HANDLEIDING Windows XP Deel 1 Bureaublad en Beeldscherm aanpassen Gemaakt door: De Spanjehelpdesk http://www.spanjehelpdesk.nl Voorwoord Windows XP is het besturingssyteem van uw PC. Het besturingssysteem

Nadere informatie

4.- REGELEN VAN DE WEERSTAND TIJDENS HET ROEIEN (Mod. R-56, R-57)

4.- REGELEN VAN DE WEERSTAND TIJDENS HET ROEIEN (Mod. R-56, R-57) Europe (pro) R55 Neem het apparaat uit de doos en Plaats het op de vloer. l.- (Mod. R-56, R-57) Draai de rechterarm (E) (een kwartdraai) naar rechts in de positie zoals aangetoond op de figuur. Breng de

Nadere informatie

Quha Zono. Gebruikershandleiding

Quha Zono. Gebruikershandleiding Quha Zono Gebruikershandleiding 2 Powerknop / Indicatorlampje USB poort Montagebevestiging Welkom bij Quha Zono muis. Deze gebruikershandleiding leidt u door de functies en mogelijkheden van uw apparaat.

Nadere informatie

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie  software-versie: 2. WWW.TECHGROW.NL TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.20 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow T-1 gebruikershandleiding GEFELICITEERD!

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

TA72 Configuration Manager

TA72 Configuration Manager TA72 Configuration Manager CM-UM-NL V1.0 2016.12 nl Gebruikershandleiding DEZE PAGINA IS MET OPZET LEEG GELATEN TA72 Configuration Manager Inhoud nl 3 Inhoud 1 Omschrijving... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2

Nadere informatie

Handleiding Approach S1

Handleiding Approach S1 Handleiding Approach S1 Introductie Waarschuwing Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en productinformatie brochure in de doos voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. Wanneer het toestel

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Contactloze IR voorhoofdthermometer

Contactloze IR voorhoofdthermometer Gebruikershandleiding Contactloze IR voorhoofdthermometer Model IR200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Model IR200 IR thermometer. Deze thermometer is bedoeld voor het scannen van groepen

Nadere informatie