Bestnr Micro Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+"

Transcriptie

1 Bestnr Micro Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u de digitale schakelklok in gebruik neemt. Voor meer informatie kunt u kijken op of 2

3 Digitale schakelklok Data Micro + / Data Micro 2+ Beschrijving DATA MICRO + is een tijdschakelklok voor de besturing van elektrische installaties. De schakelklok biedt de mogelijkheid voor het afgeven van impulsen, instelbaar van 1 tot 59 s. De zomer- / wintertijd omschakeling gebeurt automatisch. De tijdschakelklok beschikt over 32 in blokken programmeerbare geheugenplaatsen. 3

4 INSTALLATIE LET OP! De installatie en montage van elektrische apparatuur mag alleen door een erkende installateur uitgevoerd worden. Het apparaat is intern d.m.v. een veiligheidsschakeling beschermd tegen interferenties. Ondanks deze veiligheidsmaatregel kunnen sterke magneetvelden de functies belemmeren. Om interferenties te voorkomen moeten onderstaande installatieregels in acht worden genomen: - Monteer het apparaat niet in de nabijheid van inductieve lasten (motoren, transformatoren enz.). - Toevoer van spanning via een aparte stroomcircuit (eventueel met netfilter). - Inductieve lasten moeten met een overspanningsbeveiliging uitgerust worden (varistoren, RC-filter). Bij de toepassing van de tijdschakelklok in combinatie met andere apparaten van een installatie, moet getest worden of daardoor storingen optreden. MONTAGE: in schakelkasten met symmetrisch profiel 35 mm overeenkomstig norm EN (DIN-rail). AANSLUITING Aansluitschema INBEDRIJFSTELLING EN PROGRAMMERING De tijdschakelklok DATA MICRO + is reeds vanaf fabriek ingesteld op de actuele waarden voor de tijd en de datum, alsook de officiële omschakeling van de zomer- en wintertijd (laatste zondag in maart en laatste zondag in oktober ). De programmering gebeurt met behulp van menu's (door schakelsymbolen aangeduid). "PROG" Programmering, "" datum en klok instellen, " " configureren van de omschakeling zomer- en wintertijd; configureren van de vakantieperiode. RESET De schakelklok verlaat de fabriek met de actuele waarden van datum en kloktijd. Indien een RESET nodig is (display zonder weergave, onjuiste data enz.) drukt u de vier toetsen ca. 3 seconden tegelijkertijd in. Hierdoor wordt alle data gewist en de functie voor het instellen van de datum en tijd verschijnt. Vervolgens moet handmatig het jaar, de maand, dag, weekdag, uren en minuten ingevoerd worden. 4

5 DATUM EN TIJD INSTELLEN Voor het instellen van de datum en de tijd drukt u op de toets "OK". Het menu wordt geopend, kies met de toetsen en het symbool en bevestig met "OK". Op het display wordt het jaar weergegeven waarvan de laatste twee cijfers knipperen. Wijzig met de toetsen en, bevestig met "OK". Op dezelfde manier stelt u de maand, dag, weekdag, uren en minuten in. Nadat de minuten met "OK" bevestigd zijn, wordt overgeschakeld op normaal bedrijf. De omschakeling van de 24 / 12 h aanduiding wordt als volgt uitgevoerd: het jaar, maand, dag en weekdag bevestigen. Bij het knipperen van de urenaanduiding de toetsen en gelijktijdig indrukken om over te schakelen op de gewenste uuraanduiding. PROGRAMMERING VAN DE SCHAKELPROCESSEN Voor het programmeren van het apparaat drukt u op de toets "OK", het menu programmeren (PROG) wordt geactiveerd, op het display wordt het eerste schakelproces aangeduid. Als er nog geen schakelproces geprogrammeerd is, verschijnt - - : - -. Voor het programmeren of wijzigen van een schakelproces drukt u nog een keer op "OK", met de toetsen en kiest u het kanaal en de soort van het schakelproces: C1 OFF, C1 ON, C1 ON, (C2 OFF, C2 ON, C2 ON, alleen voor het model DATA MICRO 2+). Bevestig met "OK" en voer de uren en minuten in op welke het schakelproces uitgevoerd zal worden. Bevestig nogmaals met "OK". Aansluitend worden de weekdagen geselecteerd op welke het schakelproces uitgevoerd zal worden. Breng de knipperende cursor met de toetsen en op de eerste weekdag die geprogrammeerd zal worden en bevestig met "OK". Herhaal deze procedure voor de andere weekdagen op die het schakelproces uitgevoerd zal worden. De dagen die niet geprogrammeerd worden slaat u over met de toets, de volgende dag wordt aangeduid. Nadat alle weekdagen geprogrammeerd zijn wordt op het display het tweede schakelproces aangegeven. PROGRAMMEREN VAN SCHAKELPROCESSEN KORTE DUUR (IMPULSEN) Bij het kiezen van impuls wordt na het invoeren van de kloktijd in uren en minuten de lengte van de impuls (1 tot 59 s) vastgelegd. De impulsduur wordt in de posities overeenkomstig de secondeaanduiding weergegeven (kleinere cijfers rechts van de uren en minuten). Vervolgens één of meerdere weekdagen kiezen op welke het schakelproces uitgevoerd zal worden en met "OK" bevestigen. Wanneer het programmeren afgesloten is drukt u op "C" om terug te gaan naar de normale werking. Als er niet op "C" gedrukt wordt, gaat het apparaat automatisch na 2 minuten terug in de normale werking. CONTROLEREN VAN DE PROGRAMMERING De geprogrammeerde schakelprocessen kunnen nogmaals gecontroleerd worden, hiertoe het menu "PROG" activeren en met toets alle schakelprocessen doorlopen. Na het weergeven van het laatste schakelproces verschijnt - - : - - indien er nog een geheugenplaats vrij is en het aantal van de nog vrije geheugenplaatsen. 5

6 SCHAKELPROCESSEN WIJZIGEN EN WISSEN De geprogrammeerde schakelprocessen worden in het menu "PROG" gewijzigd en gewist. Het te wijzigen of te wissen schakelproces wordt met de toetsen en geselecteerd. Het wijzigen van het schakelproces gebeurd op dezelfde manier dan beschreven voor de programmering. Voor het wissen houdt u de toets "OK" ingedrukt en bevestigt u met de toets "C". Om alle schakelprocessen te wissen, zonder een RESET uit te voeren, handelt u als volgt: als op het beeldscherm het aantal voor de nog vrije geheugenplaatsen weergegeven wordt, houdt u de toets "OK" ingedrukt en bevestigt u met toets "C". Op het display wordt 32 aangeduid, overeenkomstig de totale geheugenplaatsen. HANDMATIGE SCHAKELPROCESSEN Druk in de normale werking op de toets ( C1), hierdoor wordt de schakelstand van kanaal C1 gewijzigd. Hetzelfde gebeurt met de toets ( C2) voor kanaal 2 (C2) (alleen voor het model DATA MICRO 2+). Na het uitvoeren van een willekeurige schakelproces verschijnt op het display het handsymbool (). Door de volgende geprogrammeerde schakelproces wordt de handmatige uitvoering gewist, op het display verschijnt het handsymbool (). PERMANENTE OMSCHAKELING OP HANDMATIGE SCHAKELPROCESSEN Met deze optie worden alle geprogrammeerde schakelprocessen geblokkeerd. Houdt in de normale werking de toets "C" ingedrukt en druk op de toets ( C1), om het actuele schakelproces permanent te blokkeren. Op het display wordt het symbool getoond. Na het blokkeren kan de schakelstand van de desbetreffende kring met de toets ( C1), gewijzigd worden. Om de handmatige omschakeling te wissen houdt u de toets "C" ingedrukt en drukt u op de toets ( C1), het symbool verdwijnt. Hetzelfde gebeurt met de toets ( C2) voor kanaal 2 (C2) (alleen voor het model DATA MICRO 2+). OMSCHAKELING ZOMERTIJD - WINTERTIJD Activeer met de "OK" toets het menu, selecteer met de toetsen en de optie () en bevestig met de "OK" toets. AUTO: de omschakeling naar de zomertijd gebeurt op de laatste zondag in maart om 02:00 uur en de omschakeling naar de wintertijd gebeurt op de laatste zondag in oktober om 03:00 uur. PRO: kiezen van het omschakeltijdstip in de vorm van maand, dag, uur en minuten, eerst wordt de omschakeltijd van winter zomer () en daarna de omschakeling van zomer winter () ingevoerd. OFF: er wordt niet omgeschakeld. 6

7 VAKANTIEPROGRAMMA Met deze programmering worden alle schakelkringen voor een tijdsduur van max. 99 dagen op OFF geschakeld. Na verloop van deze tijd is de normale programmering weer actief. Als de waarde 0 ingevoerd is, vindt geen omschakeling naar de vakantiemode plaats en het apparaat werkt in de normale mode. Als voor de vakantieperiode een ander cijfer dan 0 ingevoerd wordt, schakelt het apparaat op dit moment over op vakantiemode, alle relais worden op OFF geschakeld en alle geprogrammeerde schakelprocessen worden dan niet uitgevoerd. Wanneer voor de vakantieperiode 1 dag wordt ingevoerd, duurt deze vanaf het actuele invoertijdstip tot 23:59:59 uur van deze dag op welke de invoer uitgevoerd werd. Bij de invoer van 2 dagen geldt dan voor het begin van de vakantieperiode wederom vanaf invoertijdstip en de gehele volgende dag enz. Tijdens een vakantieperiode wordt op het display het symbool getoond. TECHNISCHE GEGEVENS Stroomverzorging: Schakelvermogen: Aanbevolen max. belasting: overeenkomstig de opgaven op het apparaat 16 (10) A / 250 V 3000 W 1200 W 1200 W 150 µf 1000 VA 2500 W 200 W Contacten: AgSnO 2 omschakelaar Eigen verbruik: 6 VA (ongeveer 1 W) Soort schakelproces: type 1B, 1S, 1T y 1I. Geheugenplaatsen 32 Schakelprocessen: ON OFF IMPULSE (1 tot 59s) Nauwkeurigheid van de schakelprocessen op de seconde nauwkeurig Loopprecisie < ±1s/dag bij 23 C Loopreserve: 4 jaar zonder stroomvoeding (Li-batterij) Gebruikstemperatuur: -10 C tot +45 C Beschermklasse: IP20 volgens EN bij juiste inbouw Vervuilingsgraad: normaal Afdekking kan verzegelt worden 7

8 AFMETINGEN 8

9 VOORBEELD PROGRAMMERING Inschakeling van maandag t/m vrijdag, vanaf 09:00 uur tot 18:00 uur (Voorwaarde. er is nog geen programmering uitgevoerd) 9

10 VOORBEELD PROGRAMMERING IMPULSEN Inschakeling van een akoestisch signaal maandag, donderdag en zaterdag om 09:00 uur 15 s. 10

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen

GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen GEBRUIKSAANWIJZING Programmeerbare digitale klokthermostaat voor regeling van zwakstroom (24 V, 50 Hz) cv-toestellen made by Honeywell Kenmerken 7-daags verwarmingsprogramma 6 vrij programmeerbare perioden

Nadere informatie

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804

Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Systeembeschrijving SAM-F Ontwerp Tl.Nr.: 78283 180804 Varianten van de ontvangers: SAM F12/2: SAM F8/2: Uitbouwmogelijkheid tot 12 Kanalen Uitbouwmogelijkheid tot 8 Kanalen SAM F12/2.S2 Uitbouwmogelijkheid

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

MAGNUM Intelligent-Control

MAGNUM Intelligent-Control MAGNUM Intelligent-Control 1. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN 1.1 Attentie Voor montage of demontage van de thermostaat altijd de elektriciteit in de meterkast uitschakelen. Aansluiting dient door een erkend

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044

FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 GEBRUIKSA ANWIJZING FC- 16 Boat `n Truck 40 MHz 6/8/1 nr. F4044 INHOUDSWEERGAVE Veiligheidsvoorschriften, beslist in acht nemen...3 Veiligheidsvoorschriften...3 Verzekering...3 1 Inhoud van de set...4

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Central Station. Besturen Schakelen Rijden

Central Station. Besturen Schakelen Rijden Central Station Besturen Schakelen Rijden Central Station Bedieningsstift (Stylus) = Bedieningsstap(pen) Märklin = Bedieningsstap(pen) DCC Omschakelen naar keyboard Omschakelen naar layout Omschakelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Afstandsbediening met display CHSZ-12/04. Nederlands

Gebruikershandleiding. Afstandsbediening met display CHSZ-12/04. Nederlands Gebruikershandleiding CHSZ-12/04 Pagina 1 Gebruikershandleiding Afstandsbediening met display CHSZ-12/04 Nederlands Gebruikershandleiding CHSZ-12/04 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Plaatsen van de batterijen...3

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS VR840 http://nl.yourpdfguides.com/dref/985975 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie