HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus AE s-hertogenbosch Nederland

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland"

Transcriptie

1 HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0, ,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus AE s-hertogenbosch Nederland Tel (+ 31) (0) Fax (+ 31) (0) Internet Versie DIG.PAN-EN

2 INHOUD HANDLEIDING INHOUD... 2 VERSIE BEDIENINGSPANEEL... 3 LAY-OUT VAN HET BEDIENINGSPANEEL... 3 GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL... 4 STARTCODES... 6 POMPCONDITIONERINGSPROGRAMMA... 7 FUNCTIE ONDERHOUDSURENTELLER... 8 FUNCTIE ONDERHOUDS-OPSPORING... 9 FUNCTIE FABRIEKSINSTELLINGEN FOUTCODES FUNCTIE EXTERN VACUUM FUNCTIE MACHINE HYSTORIE Versie JUM.PAN-NE 2

3 VERSIE BEDIENINGSPANEEL Digitaal tijdcontrolesysteem Het digitale controlesysteem heeft een functieprogramma dat met verschillende functiewaarden per cyclus kan worden ingesteld (om verschillende producten te kunnen verpakken). Een programmacyclus is het complete programma van ingestelde functies (vacuüm en sealen) dat de machine afwerkt om een product te verpakken. Het bedieningspaneel is standaard uitgerust met een automatisch conditioneringsprogramma voor het regelmatig onderhouden van de pomp en twee STOP-knoppen voor een complete cyclusonderbreking of voor het uitsluitend onderbreken van actieve functies. Er zijn ook een aantal ingebouwde onderhoudsprogramma s. Neem contact op met de leverancier of met Henkelman BV voor meer informatie over die functies. De waarde van de functies kan worden ingesteld voor een bepaalde tijdsduur. De vacuümfunctie kan worden ingesteld op hele seconden met een maximum van 99 seconden. De seal-functie kan worden ingesteld met intervallen van 0,1 seconde en een maximum van 6,0 seconden. LAY-OUT VAN HET BEDIENINGSPANEEL ,6 0,4 8 3 VACUUM SEAL , , Display Toont de status van de actieve functie tijdens de programmacyclus of de ingestelde waarde van de geselecteerde functie als de machine niet loopt. 2. FUNCTIE-SELECTIE-toets Selecteert functie (vacuüm of sealen) voor het bekijken of het wijzigen van functiewaarden. De functie is geselecteerd als het lichtje voor de beschrijving van de functie onder het display brandt. 3. Toets CONDITIONERINGSPROGRAMMA Start het conditioneringsprogramma voor de pomp (duur: 15 minuten). Zie pagina 15 voor instructies voor dit programma. 4. FUNCTIE-lichtjes Een lichtje voor de functie geeft aan dat de functie ingeschakeld is tijdens de programmacyclus of dat de functie is geselecteerd om bekeken of gewijzigd te worden. Versie JUM.PAN-NE 3

4 5. Toets + / STOP VACUUM Functie tijdens cyclus Algemene functie 6. Toets - / STOP Functie tijdens cyclus Algemene functie Onderbreking van de ingeschakelde functie tijdens de programmacyclus. De cyclus gaat onmiddellijk door met de volgende functie. Verhoogt de waarde van de geselecteerde functie Beëindigt de gehele programmacyclus. De cyclus gaat onmiddellijk over naar de ventilatiefunctie. Verlaagt de waarde van de geselecteerde functie 7. Vacuümmeter Toont de druk in de vacuümkamer: 8. AAN/UIT-schakelaar De AAN/UIT-schakelaar wordt gebruikt om de machine aan en uit te zetten voor en na gebruik. De schakelaar zet alle units in de machine aan. Voorzichtig, de schakelaar haalt de stroom niet helemaal van de machine af. GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL De machine is na het aanschakelen klaar voor gebruik zodra de twee bedieningscodes zijn verschenen. Beschrijving van de programmacyclus voor digitale tijdcontrole 1. De functies (vacuüm en sealen) zijn ingesteld met de correcte waarden (zie pagina 13 voor de instellingen). 2. Sluit het deksel 3. Vacuümfunctie De machine begint de kamer vacuüm te zuigen. Het lichtje voor [VACUUM] gaat aan. Display: afnemende tijd per seconde, beginnend bij de ingestelde tijd (max. 99 sec.). Vacuümmeter neemt toe naar links. 4. Seal-functie Als de vacuümfunctie is voltooid, begint de seal-functie de vacuümgezogen zak(ken) dicht te sealen. Het lichtje voor [SEAL] gaat aan. Display: afnemende tijd per 0,1 seconde, beginnend bij de ingestelde tijd (max. 6,0 sec.). De waarde op de vacuümmeter blijft gelijk. 5. Ventilatiefunctie Na het einde van de seal-functie, begint de ventilatiefunctie met het ventileren van de kamer tot 1 atmosfeer/ato en gaat het deksel open. Er branden geen lichtjes meer voor de functies. Display: op- en neergaande lijnen totdat het deksel is geopend. De vacuümmeter neemt snel af naar rechts toe tot nul en het deksel gaat automatisch open. 6. Het product is verpakt en klaar om uitgenomen te worden. Versie JUM.PAN-NE 4

5 Functiewaarden instellen/wijzigen De volgende stappen moeten worden opgevolgd om de functiewaarden voor vacuüm en/of sealen te wijzigen: Druk op de FUNCTIE-SELECTIE-toets om de gewenste functie te selecteren. Het lichtje van de functie gaat branden als de functie is geselecteerd. Druk op de toetsen [+ / STOP VACUUM] of [- / STOP] om de functiewaarden respectievelijk te verhogen of te verlagen. Het duurt 0,5 seconde voordat de waarde begint te veranderen. Na het wijzigen van de waarde(n) moet de machine de cyclus éénmaal doorlopen (zie vorige pagina) om de waarden op te slaan. Vacuümfunctie De waarde van de vacuümfunctie kan worden verhoogd of verlaagd per seconde, met een maximum van 99 seconden en een minimum van 2 seconden. Als tijdens het wijzigen van de instelling van de vacuümfunctie de toets [+ / STOP VACUUM] of [- / STOP] ingedrukt wordt gehouden, worden de eerste 5 seconden verhoogd of verlaagd per seconde. Daarna verschijnen intervallen van 10 seconden. Als de toets wordt losgelaten, kunnen de instellingen weer per seconde worden gewijzigd. Seal-functie De instelling van de seal-functie kan worden verhoogd of verlaagd met een maximum van 6,0 sec. en een minimum van 0,5 sec. Als tijdens het wijzigen van de instelling van de vacuümfunctie de toets [+ / STOP VACUUM] of [- / STOP] ingedrukt wordt gehouden, worden de eerste 0,5 seconden verhoogd of verlaagd per 0,1 seconde. Daarna verschijnen intervallen van 1,0 seconden. Als de toets wordt losgelaten, kunnen de instellingen weer per 0,1 seconde worden gewijzigd. Versie JUM.PAN-NE 5

6 STARTCODES Onderhoudsuren teller Indicator extra onderhoud Extern vacuüm Displaycode 00 X 02 X 08 X X 06 X X 10 X X X 14 Versie JUM.PAN-NE 6

7 ONDERHOUDSMODUS - POMPCONDITIONERINGSPROGRAMMA Het conditioneringsprogramma zorgt ervoor dat de pomp grondig wordt schoongespoeld. Tijdens het programma bereiken de pomp en de olie de bedrijfstemperatuur zodat de olie beter vocht en vuil kan absorberen en filteren. Door de hoge temperatuur kan het vocht in de pomp verdampen zodat de kans op het ontstaan van roestplekken wordt verlaagd. Het programma duurt 15 minuten en het verdient aanbeveling om het minstens eenmaal per week te draaien. Zet de machine aan, druk op de toets [conditioneringsprogramma] en sluit het deksel. Het programma loopt dan automatisch. Tijdens het programma zijn er bewegende lijnen te zien op het grote display. Het programma kan op ieder gewenst moment worden onderbroken met de [STOP]-toets. Het is echter belangrijk voor een goed onderhoud dat het programma een hele cyclus van 15 minuten doorloopt en daarom verdient het aanbeveling de cyclus alleen te onderbreken als er iets dringends aan de hand is. Het verdient ook aanbeveling het programma te draaien voordat de machine voor de eerste maal wordt gebruikt, nadat de machine een lange tijd ongebruikt is gebleven en in het bijzonder voordat de olie wordt vervangen. Versie JUM.PAN-NE 7

8 ONDERHOUDSMODUS FUNCTIE ONDERHOUDSURENTELLER De functie voor het tellen van de onderhoudsuren wordt gebruikt voor het instellen van tijdsintervallen (maal 10 uur) voor routineonderhoud aan de machine en/of de pomp. Als het ingestelde tijdsinterval is verlopen, verschijnt op het bedieningspaneel het signaal { OIL } om aan te geven dat het interval is verlopen en er onderhoud moet worden gepleegd. Het signaal verdwijnt na 3 seconden, waarna de machine kan worden gebruikt. Het signaal komt echter iedere keer dat de machine wordt gestart terug. Let op: de functie telt alleen de uren dat de pomp loopt (dus uitsluitend cyclustijden). De standaard fabrieksinstelling is OFF (uit). DE FUNCTIE VOOR HET TELLEN VAN DE ONDERHOUDSUREN INSCHAKELEN De machine is UIT 3. Druk tegelijkertijd op de toetsen [+ VACUUM STOP], [- STOP] en [SELECTIE] en zet de machine aan terwijl u deze toetsen ingedrukt houdt. 4. Blijf de toetsen minstens 2 seconden ingedrukt houden totdat er { 6 o } op het scherm verschijnt. Laat Open de modus voor het inschakelen de toetsen los als { 6 o } is verschenen, wat het van het onderhoudsprogramma nummer voor het onderhoudsuren-telprogramma is. Druk op de toets [+ VACUUM STOP] om het programma in te schakelen. De vermelding { 6 I } staat nu op het display. Dit betekent dat het programma is ingeschakeld. Druk op de toets [- STOP] om de functie uit te schakelen. Schakel de functie in 5. Sluit het deksel om de inschakeling op te slaan in het geheugen. DE FUNCTIE VOOR HET T ELLEN VAN DE ONDERHOUDSUREN INSTELLEN Open de programmeermodus Wijzig de waarde Als de functie is ingeschakeld, kunnen de onderhoudsuren als volgt worden ingesteld: 1. De machine is AAN. Houd de [SELECTIE]-toets minstens 5 seconden ingedrukt. Na 5 seconden verschijnen de verbruikte uren (maal 10 uren) gedurende drie seconden voordat de ingestelde onderhoudsuren worden getoond (de standaardinstelling is 12, wat 120 uren betekent). 2. Druk op de toetsen [ + VACUUM STOP ] of [ - STOP ] om de ingestelde waarde te verhogen of te verlagen (maal 10 uren). Sla de waarde op 3. De waarde wordt opgeslagen als u nogmaals op de [SELECTIE]-toets drukt. Versie JUM.PAN-NE 8

9 ONDERHOUDSMODUS FUNCTIE ONDERHOUDS-OPSPORING (GATE TEST) De functie onderhoud-opsporing kan opsporen of bepaalde geselecteerde onderdelen tijdens de werking zullen worden ingeschakeld of niet. Dit is handig als de machine een probleem heeft en de technicus nog niet weet waar de oorzaak van dat probleem kan liggen. DE FUNCTIE ONDERHOUD-OPSPORING INSCHAKELEN EN GEBRUIKEN Open de functie ONDERHOUDSOPSPORING 1. De machine is UIT. 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen [VACUUM STOP] en [- STOP] en zet de machine aan met de AAN/UIT-schakelaar terwijl u de toetsen ingedrukt houdt. 3. Blijf de beide toetsen minstens 5 seconden ingedrukt houden. Eerst verschijnen de startcodes en na 5 seconden verschijnt 4. { 1op het grote display. { 1 o } betekent dat deel 1 UIT staat (OFF) 5. Druk op de toets [+ VACUUM STOP] om het geselecteerde deel te activeren. Druk op de toets [- STOP] om het geselecteerde deel uit te schakelen. Als het deel daadwerkelijk is ingeschakeld en uitgeschakeld, hoort u een klik. Schakel het te controleren onderdeel in 1. Pomprelais 2. Seal-klep 3. Seal-relais 4. Geen functie 5. Ventilatieklep 6. Druk op de SELECTIE-toets om het nummer van het deel te selecteren dat opgespoord moet worden. Zie de bijgevoegde lijst met onderdelennummers. Let erop dat de onderdelen 5 en 6 maximaal 3 seconden ingeschakeld mogen zijn. Als ze langer ingeschakeld blijven, veroorzaakt dat brandplekken op de sealbalk of op andere belangrijke delen. Selectie onderdelen 7. Zet de machine uit en weer aan om terug te keren naar de bedrijfsmodus. Terug naar bedrijfsmodus Versie JUM.PAN-NE 9

10 ONDERHOUDSMODUS FUNCTIE FABRIEKSINSTELLINGEN De functie fabrieksinstellingen wordt gebruikt om alle waarden en instellingen (bedrijfsmodus en onderhoudsmodus) op het bedieningspaneel terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. DE FUNCTIE VOOR DE FABRIEKSINSTELLINGEN INSCHAKELEN EN INSTELLEN Open functie FABRIEKSINSTELLINGEN fabrieksinstellingen. 1. De machine is UIT. 2. Druk op de SELECTIE-toets en zet de machine aan met de AAN/UIT-schakelaar terwijl u de toets ingedrukt houdt. 3. Blijf de toetsen minstens 5 seconden ingedrukt houden. Eerst verschijnen de startcodes en nadat het bedieningspaneel is teruggezet op de fabrieksinstellingen/na 3 seconden verschijnt { rp } op het grote display. 4. Laat de SELECTIE-toets los en het bedieningspaneel zet alle waarden en instellingen automatisch terug op de oorspronkelijke FOUTCODES F 1 = Uitschakeling van een microschakelaar tijdens de cyclus. Bijvoorbeeld als er een lek in het systeem zit. Versie JUM.PAN-NE 10

11 SPECIALE OPTIE AANVULLENDE OPTIE CONDITIONERINGSPROGRAMMA De externe vacuümfunctie wordt gebruikt voor het vacuüm maken van speciale verpakkingen voor voedsel. Bij de functie hoort een speciale adapter die aan de vacuümopening van de machine en de zuigopening van de verpakking moet worden bevestigd. De functie moet worden ingeschakeld en ingesteld via het bedieningspaneel. Raadpleeg de bedrijfsprocedure in de gebruikershandleiding. Zie hieronder voor de procedures voor het instellen en het inschakelen: HET INSCHAKELEN VAN DE AANVULLENDE OPTIECONDITIONERINGSPROGRAMMA Open de modus voor het inschakelen van het onderhoudsprogramma 1. De machine is UIT 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen [+ VACUUM STOP], [- STOP] en [SELECTIE] en zet de machine aan terwijl u deze toetsen ingedrukt houdt. 3. Blijf de toetsen minstens 2 seconden ingedrukt houden totdat er { 6 o } op het scherm verschijnt. Laat de toetsen los als { 6 o } is verschenen, wat het nummer voor het onderhoudsuren-telprogramma is. 4. Druk eenmaal op de toets [SELECTION] om { 7 o } op het scherm te roepen. Dit is het nummer voor de aanvullende optie conditioneringsprogramma. Schakel de functie in Schakel de functie in 5. Druk op de toets [+ VACUUM STOP] om het programma in te schakelen. De vermelding { 7 I } staat nu op het display. Dit betekent dat het programma is ingeschakeld. Druk op de toets [- STOP] om de functie uit te schakelen. 6. Sluit het deksel om de inschakeling op te slaan in het geheugen. Na 120 uur gebruik zal er automatisch een knipperende C in het display verschijnen. De knipperende C is bedoelt als geheugensteun om dit programma te gebruiken. Indien men dit wenst, drukt men op de speciale knop voor het conditioneringsprogramma te activeren. DE EXTERNE VACUUMFUNCTIE GEBRUIKEN De EXTERNE VACUUM-functie kan worden geselecteerd in de bedrijfsmodus met de toets Bedien de toets [ CONDITIONING PROGRAM ]. C verschijnt in het display. Versie JUM.PAN-NE 11

12 SPECIALE OPTIE FUNCTIE EXTERNE VACUUM De externe vacuümfunctie wordt gebruikt voor het vacuüm maken van speciale verpakkingen voor voedsel. Bij de functie hoort een speciale adapter die aan de vacuümopening van de machine en de zuigopening van de verpakking moet worden bevestigd. De functie moet worden ingeschakeld en ingesteld via het bedieningspaneel. Raadpleeg de bedrijfsprocedure in de gebruikershandleiding. Zie hieronder voor de procedures voor het instellen en het inschakelen: DE EXTERNE VACUUMFUNCTIE INSCHAKELEN Open de modus voor het inschakelen van het onderhoudsprogramma 7. De machine is UIT 8. Druk tegelijkertijd op de toetsen [+ VACUUM STOP], [- STOP] en [SELECTIE] en zet de machine aan terwijl u deze toetsen ingedrukt houdt. 9. Blijf de toetsen minstens 2 seconden ingedrukt houden totdat er { 6 o } op het scherm verschijnt. Laat de toetsen los als { 6 o } is verschenen, wat het nummer voor het onderhoudsuren-telprogramma is. 10. Druk tweemaal op de toets [SELECTION] om { 8 o } op het scherm te roepen. Dit is het nummer voor de externe vacuümoptie. Schakel de functie in Schakel de functie in 11. Druk op de toets [+ VACUUM STOP] om het programma in te schakelen. De vermelding { 7 I } staat nu op het display. Dit betekent dat het programma is ingeschakeld. Druk op de toets [- STOP] om de functie uit te schakelen. 12. Sluit het deksel om de inschakeling op te slaan in het geheugen. De EXTERNE VACUUM-functie kan worden geselecteerd in de bedrijfsmodus met de toets [CONDITIONERINGSPROGRAMMA]. Er verschijnt { C } op het display. Druk vervolgens op de [SELECTIE]-toets om van { C } naar { E } (extern vacuüm) te schakelen. De functie extern vacuüm is nu klaar voor gebruik. Zie de gebruikershandleiding voor verdere instructies. DE EXTERNE VACUUMFUNCTIE GEBRUIKEN De EXTERNE VACUUM-functie kan worden geselecteerd in de bedrijfsmodus met de toets Bedien de toets [ CONDITIONING PROGRAM ]. C verschijnt in het display. Bedien vervolgens de [ SELECTOR ] E verschijnt in het display. E staat voor extrene vacuum aansluiting. Door het bedienen van de [+ / STOP VACCUM] Door het bedienen van de [ - / STOP ] toets te bedienen start het programma (max. 15 min) toets wordt het programma onderbroken. Versie JUM.PAN-NE 12

13 SERVICE MODE MACHINE TELLER De machine teller registreert de diverse waardes tijdens gebruik om een duidelijk beeld te verkrijgen van de gebruiksintensiteit. De totaal gedraaide uren worden geregistreerd. Het totaal gemaakte aantal cycli. En het aantal keren dat er gebruik is gemaakt van het conditioneringsprogramma. Alle drie deze waardes kunnen via het display opgeroepen worden OPROEPEN HYSTORISCHE WAARDES MACHINE Oproepen historische waarden Aantal draai uren van de pomp (per 10 uur) Aantal cycli (per 100) Conditionerings programma teller 1. Machine staat uit. 2. Druk de SELECTOR en de CONDITIONING PROGRAM knop gelijkertijd in. Schakel nu de machine in, terwijl u de beide knoppen ingedrukt houdt. 3. Houd de knoppen minimal 5 seconden ingedrukt. Als eerste zullen de opstart codes getoond worden. Hierna verschijnt co in het display. 4. Laat de knoppen los, nu zullen vervolgens het aantal gedraaide uren (per 10 uur), het aantal gemaakte cycli (per 100 cycli) en het aantal keren dat het C programma gebruikt is, getoond worden. 5. Direct na het verschijnen van deze drie waardes, schakelt de besturing automatisch terug naar de normale werk stand. De waardes kunnen niet verwijderd worden. Indien de waarde 99 bereikt zal deze automatisch weer bij 0 starten. Versie JUM.PAN-NE 13

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET

Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET Afstandsbedieningshandleiding IR NED: Cassette model airconditioner CTS-12-SET CTS-18-SET CTS-24-SET CTS Afstandsbediening Infrarood Let op! 1 Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening

Nadere informatie

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening.

Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Bedrade afstandbediening Introductie van het spare part. Knoppen en display van de afstandbediening. Wordt gebruikt om unit te starten en te stoppen. Let Op!!: Bij alleen koeling units is warmte mode niet

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden. 5. Bekijken of wijzigen stations

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

LDT-8850 Computerhandleiding

LDT-8850 Computerhandleiding LDT-8850 Computerhandleiding De computer is ontworpen voor gemotoriseerde loopbanden en wordt geïntroduceerd met de volgende onderwerpen: Knop functies De schermen Werkingsinstructies Knopfuncties Er zijn

Nadere informatie

MAX display handleiding

MAX display handleiding Gebruikershandleiding voor MAX zit/sta bureau s 65-128 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Inhoud Handset 3 Omhoog en naar beneden 3 Geheugeninstelling

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING AIR CONDITIONER HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING LMD-AE-09HDI-SET LMD-AE-12HDI-SET LMD-AE-18HDI-SET LMD-AE-24HDI-SET Pag 1 Inhoud: Afstandsbediening specificatie.. 3 Afstandsbediening functies.. 4 Betekenis

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

Infiniti ST-790 Computerhandleiding Introductie

Infiniti ST-790 Computerhandleiding Introductie Infiniti ST-790 Computerhandleiding Introductie Uw trainingsapparaat bevat een programmeerbare computer om uw vooruitgang weer te geven en u te helpen motiveren bij het bereiken van uw fitness doelen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EN. PROJECTION ALARM CLOCK INSTRUCTION MANUAL DE. PROJEKTIONSWECKER

GEBRUIKSAANWIJZING EN. PROJECTION ALARM CLOCK INSTRUCTION MANUAL DE. PROJEKTIONSWECKER PRC 280 NL. PROJECTIE WEKKER EN. PROJECTION ALARM CLOCK DE. PROJEKTIONSWECKER FR. RÉVEILLE PROJECTION GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING Wij feliciteren

Nadere informatie

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut.

Time (tijd): Instelbaar van 00:00 tot 99:00, met een toename van 1:00 minuut. Proteus PEC-4850 Computerhandleiding Standaard trainingsstappen Stap 1: Stap 2: Stap 3: U kunt de rechterknop naar rechts of naar links draaien om een programma te selecteren; variërend van MANUAL, PROGRAM

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100

Computerhandleiding Infiniti R-100. Computerhandleiding Infiniti R-100 Computerhandleiding Infiniti R-100 1 Stroom aansluiten De computer van de Infiniti R-100 Roeitrainer werkt doormiddel van een adapter. Plaats de roeitrainer op de juiste plaats en sluit daarna de adapter

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Productinformatieblad A. Koelvak 1. Groente- en fruitlade 2. Schappen/Zone voor schappen 3. Led-verlichting 4. Bovenste schap 5. Deurvakken 6. Flessenplank 7. Flessenblokkering (indien

Nadere informatie

Gebruikhandleiding TC-500

Gebruikhandleiding TC-500 Gebruikhandleiding TC-500 1:001 Steek de oven in. 1.002 Schakel de TC-500 in (schakelaar 1/0) aan de bovenzijde van het kastje display 1 (groen) geeft de actuele temperatuur aan. 2:001 Programmering. Een

Nadere informatie

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen Hoofdstuk Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen 9 Vereisten voor RF-communicatie De besturingseenheid en orthese moeten zich binnen het RF-communicatiebereik bevinden om draadloos te kunnen communiceren.

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

ASA espeed B25.14 en B45.14 Tot en met firmware versie D28

ASA espeed B25.14 en B45.14 Tot en met firmware versie D28 ASA espeed B25.14 en B45.14 Tot en met firmware versie D28 Installatiehandleiding Benodigde gereedschappen: - Torx T20 - Inbussleutel 8 mm - Telefoontang - Heteluchtpistool - ISIS crank trekker Verwijder

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service)

XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) XTC (Mk3) PROPORTIONELE SWITCHBOX CONTROLS (7 Service) Machines met XTC Mk3 Proportioneel Controls (7 service) wordt geleverd met de hieronder getoonde besturing. De eenheden voor zowel elektrische en

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMT

Gebruiksaanwijzing IMT Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

Dit systeem is ontworpen voor een loopband. De handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Dit systeem is ontworpen voor een loopband. De handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Dit systeem is ontworpen voor een loopband. De handleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Werkingsinstructies Knopfuncties Er zijn in totaal 16 knoppen aanwezig, waaronder

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91

SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5/91 5. SCHAKELAARS: NAMEN EN FUNCTIES 5.1. SECTIE LCD-SCHERM Op onderstaande afbeelding zijn ter referentie alle indicaties weergegeven. Het tijdens bedrijf werkelijk weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

Handleiding. Trenergy E-relax fietscomputer. Pagina: 1

Handleiding. Trenergy E-relax fietscomputer.  Pagina: 1 Handleiding Trenergy E-relax fietscomputer www.trenergy.nl Pagina: 1 www.trenergy.nl Pagina: 2 Indeling handleiding Trenergy E-Relax 1. Inleiding P. 4 2. Functie-overzicht bedientoetsen P. 6 2.1 Korte

Nadere informatie

Computerhandleiding -1-

Computerhandleiding -1- Computerhandleiding Proteus -1- A. STROOM AANSLUITEN A. Verbind alle kabels met de computer. B. Nadat de stroom wordt aangesloten, zullen alle LCD segmenten 2 seconden oplichten. De weerstand zal op de

Nadere informatie

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller.

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller. Bedienerhandleiding Digital Compressor Controller. FHT Perslucht B.V. www.fhtperslucht.nl info@fhtperslucht.nl +31(0)493-354633 Handleiding versie 1.0 M.Knaapen 21-5-2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding:...

Nadere informatie

DucoBox Silent Connect

DucoBox Silent Connect DucoBox Silent Connect HANDS ON BE(nl) 1 2 1. Aansluiting & knoppen 2. LED-indicatie 3 3. Montage + aansluiting 1. Draai de Boxsensor(en) in het gewenste kanaal in de DucoBox tot de Boxsensor vastklikt.

Nadere informatie

HBJR Garagedeuropener Deel 1: Installeren

HBJR Garagedeuropener Deel 1: Installeren HBJR Garagedeuropener Deel 1: Installeren WAARSCHUWING: Het is belangrijk voor de veiligheid van alle personen tijdens het installeren en het gebruik van de garagedeuropener om de veiligheid- en gebruiksinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JBM

Gebruiksaanwijzing JBM Gebruiksaanwijzing -1- Computerknoppen SPEED Met behulp van de SPEED knoppen verhoogt of verlaagt u de snelheid. U kunt tijdens het trainen op elk moment de snelheid verhogen of verlagen. In het standaardmenu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line

Gebruiksaanwijzing. Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit. Leisure Line Gebruiksaanwijzing Sauna Softdamp Infrarood Timer Langegolf Kleurenunit Leisure Line 1 Algemeen 3 Sauna.. 7 Softdamp. 9 Infrarood.. 11 Timer 14 Langegolf 16 Kleurenunit.. 19 Optie. 21 Sauna tijdklok. 22

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Art-No NL Handleiding

Art-No NL Handleiding Art-No. 18141 NL Handleiding Art-No. 18142 Digitale momentsleutel Art.nr. 18141 3/8 aandrijving, 17-170 Nm Art.nr. 18142 1/2 aandrijving, 20-200 Nm Handleiding Inhoud verpakking: Momentsleutel Batterijen,

Nadere informatie

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29

ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 ASA espeed B25.14 en B45.14 Vanaf firmware versie D29 Installatiehandleiding Benodigde gereedschappen: - Torx T20 - Inbussleutel 8 mm - Telefoontang - Heteluchtpistool - ISIS crank trekker Verwijder voor

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned, DECLARATION OF CONFORMITY Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Product Type: BLUE CHAMELEON

Nadere informatie

Computerhandleiding JKexer 9840

Computerhandleiding JKexer 9840 Computerhandleiding JKexer 9840 Zorg er eerst voor dat de hoofdschakelaar, die aan de voorkant van de loopband te vinden is, op ON staat. Plaats vervolgens de veiligheidssleutel op de juiste positie. Program

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Waarschuwingen. Het onderstaande symbool geeft belangrijke of nuttige informatie aan die u in gedachte dient te houden.

Waarschuwingen. Het onderstaande symbool geeft belangrijke of nuttige informatie aan die u in gedachte dient te houden. De onderstaande symbolen worden in de handleiding en op het apparaat zelf gebruikt als waarschuwing. Hiermee wordt getoond hoe het product veilig en correct wordt gebruikt om persoonlijk letsel aan u en

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Computerhandleiding BodyCraft ECT-2500

Computerhandleiding BodyCraft ECT-2500 Computerhandleiding -1- SCHERMEN DISTANCE Dit scherm geeft de afgelegde afstand weer, of de afstand dat u nog dient af te leggen tijdens het trainen om uw doel te bereiken. De afstand wordt weergegeven

Nadere informatie

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3)

Bedieningshandleiding video huisstation iloft (Software versie 3) BUS-2:Ref 5612 (inbouw) -Ref 5615 (opbouw) VDS:Ref 5620 (inbouw) Algemeen Dit video huisstation is verkrijgbaar als inbouw huisstation of als opbouw huisstation, beide zijn uitgevoerd met een 3,5 TFT-kleurenscherm.

Nadere informatie

HOE WERKT UW SLIMME METER?

HOE WERKT UW SLIMME METER? Pagina / Handleiding voor de Actaris elektriciteitsmeter type ACE4000 GTMM Deze handleiding geeft u een beeld van de belangrijkste functies, symbolen en knoppen op de elektriciteitsmeter. De Actaris elektriciteitsmeter

Nadere informatie

Handleiding ALFANET 70-Clock

Handleiding ALFANET 70-Clock Handleiding ALFANET 70-Clock 1 Werking De ALFANET 70-Clock is een real-time weekklok met een relais uitgang en twee contact ingangen geschikt voor paneel inbouw. Er zijn 7 schakeltijden die via parameters

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING

ADVANTAGE. L /2010 rev 0. system ONE2 WI ONE2 WB INSTALLATIEHANDLEIDING L866 09/010 rev 0 ADVAGE system ONE WI ONE WB INSTALLATIEHANDLEIDING ONE WI CH 1 1 CH LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 8 9 SHI P 10 ONE WB CH 1 1 CH P LED 1-8Vdc 1-8Vac 6 7 SHI 1 6 7 8 8 ,9 MHz Radio ontvanger 1/

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originele afstandsbediening van het voertuig leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen

Nadere informatie

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk

BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enk BESCHRIJVING FUNCTIE MODES speciaal ontworpen voor vloerverwarming en koeling systemen die aangestuurd worden door actuators. Instelmogelijkheden: Enkel omgevingsvoeler Enkel externe voeler (vloersensor)

Nadere informatie

Computer handleiding PAR-5500

Computer handleiding PAR-5500 Computer handleiding PAR-5500 Functieknoppen MODE 1. Druk tijdens het instellen de MODE knop in om year (jaar), month (maand), day (dag) hour (uur) en minute (minuten) te selecteren. 2. Gebruik tijdens

Nadere informatie

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product!

Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet. Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Handleiding: instellen en werking LCD display t.b.v. ombouwset 004 en prolithium Velvet Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T - Holland product! Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ ". +/

HANDLEIDING!  # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ . +/ HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ 0 +1 1 ". +/ 0 + 1 1 2 1. Instructie verstelling tafel De loungewerktafel is voor een correcte zithouding uitgerust met horizontale en verticale

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Service Manual. Comfort System

Service Manual. Comfort System Service Manual Comfort System Elektronische Regeling Het IRC comfortsysteem is voorzien van een elektronische regeling ten behoeve van besturing en bewaking van het toestel. Het toestel is tevens voorzien

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index

Bedieningspaneel. Afdrukken. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Index Dit gedeelte van de handleiding bevat informatie over het bedieningspaneel, het wijzigen van printerinstellingen en over de menu's van het bedieningspaneel. U kunt de meeste printerinstellingen wijzigen

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

BackBeat GO 410-serie. Gebruikershandleiding

BackBeat GO 410-serie. Gebruikershandleiding BackBeat GO 410-serie Gebruikershandleiding Inhoud Overzicht van de headset 3 Wees veilig 3 Koppelen 4 Verbinden met uw telefoon 4 Koppelingsmodus 4 De app installeren 5 De basisfuncties 6 In- of uitschakelen

Nadere informatie

GALAXY 16 & 16+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6. versie 4 oktober

GALAXY 16 & 16+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6. versie 4 oktober GALAXY 6 & 6+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6 versie 4 oktober 00 Galaxy 6/6+ centrale i.c.m. Mk6 bediendeel Gebruikers Handleiding Deze handleiding is een aanvulling op de GalaXy 6/6+ gebruikers handleiding.

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B

Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B Gebruiksaanwijzing Bedrade afstandsbediening KJR-29B Hartelijk dank voor de aankoop van onze airconditioner. Voordat u het apparaat gebruikt, moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen en bewaard

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pauzesoftware Workrave

Gebruikershandleiding pauzesoftware Workrave Gebruikershandleiding pauzesoftware Workrave 1 Workrave activeren 1) Voordat u het programma Workrave kan gebruiken, dient u dit te activeren. Hiervoor opent u het "Startmenu", links onderaan in de taakbalk.

Nadere informatie

Handleiding. E-Trendy Lithium fietscomputer. 1. Inleiding P. 2

Handleiding. E-Trendy Lithium fietscomputer. 1. Inleiding P. 2 Handleiding E-Trendy Lithium fietscomputer 1. Inleiding P. 2 2. Functie-overzicht en beschrijving bedientoetsen P. 3 2.1 Korte beschrijving van de gebruiks instellingen P. 3 2.2 Beschrijving weergave van

Nadere informatie

Handleiding versie 1.3. Zie ook Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.3. Zie ook  Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.3 Zie ook www.emdrkit.nl Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Bovenstaande computer is ontworpen voor elliptical trainers en wordt geïntroduceerd met de volgende functies:

Bovenstaande computer is ontworpen voor elliptical trainers en wordt geïntroduceerd met de volgende functies: Infiniti ST-890 Computerhandleiding Bovenstaande computer is ontworpen voor elliptical trainers en wordt geïntroduceerd met de volgende functies: Knopfuncties Schermen Werkingsreikwijdten Wat u zou moeten

Nadere informatie