Een open politiek landschap in Opsterland. met mensen die BAS gevraagd èn ongevraagd adviseren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een open politiek landschap in Opsterland. met mensen die BAS gevraagd èn ongevraagd adviseren."

Transcriptie

1 DE K(R)ANT VAN BAS Verkiezingskrant maart BAS: Betrokken Anders Samen DAG, IK BEN: Betrokken Een open politiek landschap in Opsterland Politiek is keuzes maken in hoe wij met elkaar de samenleving in Opsterland willen invullen. Het begint met de manier waarop we met elkaar omgaan. Fatsoenlijke omgangsvormen en heldere communicatie zijn volgens BAS belangrijk om te komen tot integere en betrouwbare verhoudingen. Klagen mag, maar de manier waarop je dat doet moet fatsoenlijk zijn, net als de opvolging van de klacht serieus genomen moet worden. Een open grondhouding van het gemeentebestuur is daarbij een voorwaarde. Politieke spelletjes heeft niets met het algemeen belang van doen en leiden alleen maar af van waar het werkelijk om gaat. Aanzien en gezag dan wel macht mogen nooit de drijfveer zijn voor het nemen van besluiten. BAS is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om de wens van een ieder te vervullen: bij elk besluit zullen er (groepen) mensen zijn die het liever anders gezien hadden. Omdat dit verbonden is aan het nemen van besluiten moeten besluiten weloverwogen plaatsvinden. Aan de basis van weloverwogen besluiten liggen feiten, er mag geen sprake zijn van populaire sentimenten. Wijsheid of nadenkendheid staat voorop. Daarom heeft BAS een denktank met mensen die BAS gevraagd èn ongevraagd adviseren. Een specialist duurzaamheid, een specialist ruimtelijke ordening, een financieel specialist en wellicht u? De burger, JIJ, staat centraal; daar doet BAS het voor. Wil je meedenken, heb je ideeën of concrete tips voor BAS? Meld je aan op IK BEN BAS. EN WIE BEN JIJ? BAS lijst 9 BAS STAAT ER KLAAR VOOR 1 Betrokkenheid vormt de basis van BAS. Betrokkenheid op elkaar is van wezenlijk belang. BAS gelooft in de eigen kracht van mensen. Zonder jouw betrokkenheid bij je eigen gemeente heeft het besturen van Opsterland volgens BAS geen zin: wat wil jij en wat ben jij bereid daarvoor te doen? De overheid is van en voor de burgers, zij moet helpen en faciliteren zodat jij kan deelnemen in je eigen gemeenschap. Onze motto s hierbij: Groot wat groot moet, klein wat klein kan. En, denk mondiaal, koop lokaal. Anders Anders is de vorm of manier. Van denken. Van doen. We willen graag de wijze van denken en doen binnen de huidige politiek anders benaderen. BAS is ervan overtuigd dat er betere manieren zijn om zaken te benaderen, betere manieren van omgaan met je burgers, met elkaar. Maar ook betere manieren om onze Gemeente op de kaart te zetten. Daarnaast wil BAS een betere verstandhouding krijgen met de burgers en organisaties die samen Opsterland vormen. BAS streeft daarbij TOPpolitiek na: Transparante en open (Opsterlandse) Politiek. Samen Samen is het sleutelwoord. Samen moeten we het doen: de gemeente is niet van de politiek, van BAS of een andere politieke partij. De gemeente ben jij, is je buurman, het kind op straat, de mevrouw achter haar rollator of kinderwagen, de jongeren bij elkaar, maar ook de ondernemer op de hoek, het dorp zelf, het stuk groen, het landschap. BAS vindt dat we samen moeten werken aan kansen of oplossingen, waarbij telt dat we er als geheel beter van worden en niemand er echt slechter van mag worden. Samen (be)sturen we onze leefen woonomgeving en de kansen van het ondernemerschap. Ons motto hierbij is: Samen zijn we sterk(er). Samen = iedereen doet wat hij kan, dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde moet doen. Nee een ieder zorgt voor zijn eigen leefomgeving op de manier die bij hem of haar hoort. Mensen zijn nu eenmaal verschillend. BAS erkent dat en kiest niet voor 1 persoon of 1 politieke kleur. WAAR STA JIJ VOOR?

2 LECO heeft een werkplan gemaakt tot Allemaal concrete zaken die in de komende jaren uitgevoerd en gerealiseerd moeten worden. Hieruit is voortgekomen om het dorp Gorredijk energieneutraal te maken. Waarom Gorredijk? Het antwoord is simpel, want Gorredijk is het grootste dorp met een regionale functie voor de omgeving. Een uitstekend winkelbestand en veel bedrijven. LECO dáár krijg je energie van! Tel.: Internet: Gorredijk in 2020 energieneutraal Daarom is de ambitie uitgewerkt om Gorredijk in 2020 energieneutraal te hebben. Dat is over 6 jaar en dat is een fikse klus. We hebben het over 9 miljoen per jaar aan energiegebruik!! Alleen in Gorredijk. Als LECO alleen het stroomgebruik in Gorredijk tot nul wil terugbrengen, dan moeten er zonnepanelen worden geplaatst. LECO heeft de ambitie om dit voor elkaar te krijgen. LECO heeft een deskundig installatieteam uit plaatselijke/regionale bedrijven samengesteld. Eind 2013 is daarmee een overeenkomst gesloten. Inmiddels zijn offertes uitgebracht. Dit is nog maar het begin. We gaan ervan uit, dat in 2014 LECO op stoom komt. Waarom Gorredijk? Gorredijk is een compact dorp met een redelijke inwonertal. Een prima winkelbestand met een klantenkring uit een groter gebied dan alleen Gorredijk. Een uitstraling en bekendheid in Noord Nederland. Wie kent Gorredijk niet? Bekende bedrijven zoals de Koninklijke Rinsma fashion. Vast wel gezien op tv. Het centrumgebied wordt herontwikkeld en vernieuwd. Er worden nieuwe scholen gebouwd. De Burg. Harmsmaschool voor voortgezet onderwijs uitgebreid. Met vernieuwing in het onderwijs naar de top. Gewerkt wordt aan de verbetering van accommodaties, waaronder ook de sport. Kansen genoeg om Gorredijk op energiegebied eveneens naar de top te stuwen. Koploper in de provincie Fryslân. Is er een grotere uitdaging dan om te kunnen vertellen, dat Gorredijk het eerste centrum- en winkelgebied in Noord Nederland heeft, dat energieneutraal is? Niets voor niks is sprake van een bruisend Gorredijk. Daarom Gorredijk als energieneutraal dorp in EENVOUDIG BTW TERUG ONTVANGEN!! LAAT DIE KANS NIET LOPEN DE BTW OP UW ZONNEPANELEN EN INSTALLATIE TERUG ONTVANGEN? LECO REGELT HET! Ja, natuurlijk wil ik de BTW graag terug. Volgens een recente uitspraak van het Europese Hof kunnen particulieren alle BTW op zonnepanelen op het eigen dak terugkrijgen van de Belastingdienst. LECO helpt u daarbij. Voor u geen financiële rompslomp. LECO brengt ook geen extra kosten in rekening. Hoeveel BTW krijg ik dan terug? Niet zo moeilijk. Alle BTW. Natuurlijk hangt dat af van de btw die u heeft betaald voor de aankoop van de zonnepanelen en de installatie bij LECO. Het voorbeeld zal het duidelijk maken : Aanschaf 15 zonnepanelen en installatie...: 5089,00 Betaalde btw...: 934,00 Totaal...: 6023,00 Terug te ontvangen...: 934,00 Zon op school, dorpshuis of sportgebouw? LECO is van en voor de inwoners van Opsterland LECO is aan de slag gegaan met het idee om alle scholen, dorpshuizen en clubgebouwen in Opsterland op termijn te helpen voorzien in duurzame energieopwekking door middel van het plaatsen van zonnepanelen, aardwarmte voor verwarming enz. Om te komen tot een doortimmert plan moesten eerst alle opties worden bestudeerd want er zitten nogal wat valkuilen in. Hoe wordt de financiering geregeld, en wie is de eigenaar van de panelen? Wat is het beschikbare dakoppervlak? Is het stevig genoeg? Heeft het gebouw monumentenstatus? Ook de eigendomskwestie is van belang. Vaak is het gebouw economisch eigendom van de gemeente en juridisch van het schoolbestuur. Dan gaat de gemeente over het dak en de school over de exploitatie. Scholen zijn zich steeds bewuster van hun energiegebruik. Ze hebben tegenwoordig steeds meer stroom slurpende ICTapparatuur. En als ze energie besparen, kunnen ze meer geld besteden aan andere zaken. Ondanks al die valkuilen, zijn wij er uit! De ouders van de schoolkinderen kunnen de scholen in Opsterland helpen door een pakket zonnepanelen via LECO te kopen op hun eigen woning. Als ze pakket van meer dan 10 zonnepanelen kopen bij LECO dan krijgt de school 1 zonnepaneel van LECO gratis. Hoe mooi is dat wel niet. Deze regeling geldt ook voor de dorpshuizen en sportgebouwen. In het dorp Luxwoude zijn plannen in een vergevorderd stadium om het dorpshuis daar te vernieuwen. Er is bij de bouwcommissie geen geld voor opwekking van stroom. Als leden van het dorpshuis Luxwoude een pakket zonnepanelen kopen bij LECO dan krijgt het dorpshuis van ons dus 1 zonnepaneel gratis. Een ander voorbeeld. In Bakkeveen worden plannen voorbereid voor een nieuwe accommodatie voor scholen en sport en andere voorzieningen. Ook hier wil LECO graag diensten aanbieden. Inmiddels zijn er allemaal nieuwe producten in de markt waar in de dakbedekking de zonnepanelen zijn verwerkt. De actie geldt ook voor dit project. We zeggen het nog maar een keer. LECO is een jaartje aan de slag. De doorbraak moet dit jaar komen. De bestuursleden doen dit allemaal voor de leden en om Opsterland energieneutraal te krijgen. Hoe eerder des te beter! Om een brede maatschappelijke basis te krijgen en om onze boodschap en doelstelling bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen heeft het bestuur besloten om eenmalig in 2014 geen contributie te heffen. De bestuursleden zouden vele uren moeten steken in een actie om nieuwe leden te werven, uren die beter besteed kunnen worden aan het realiseren van onze plannen! Er moet veel geïnvesteerd worden. In tijd en geld. Dit gebeurt allemaal zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Niks mis mee. Uit het businessplan blijkt, dat over een paar jaar LECO weer cijfers onder de streep in het zwart kunnen schrijven. Dat is winst. Wat er met de winst gaat gebeuren, dat bepaalt de leden in de jaarlijkse ledenvergadering. Het geld wat niet nodig is om in nieuwe investeringen te stoppen of in innovatieve projecten, wordt aan de dorpen in Opsterland besteed. Uiteindelijk komt al het geld weer terug bij de inwoners van Opsterland. Gratis lidmaatschap 2014 Dus meldt je nu aan als lid op de website en help mee! 2 STEM BAS LIJST 9

3 DE K(R)ANT VAN BAS STEM ANDERS STEM BAS lijst 9 Wij geven BAS handen en voeten: Klaas de Boer Leo Andringa Ruim 30 jaar lang ben ik gemeentesecretaris geweest en ik kan wel zeggen dat ik veel weet van het openbaar bestuur. En ook wat er anders kan. Wat ik graag wil bereiken met BAS is een omslag in het gemeentebestuur in Opsterland. Een omslag die vernieuwend is, anders dan anders. Het mooiste zou zijn dat wij daarbij een voorbeeldgemeente in Fryslân mogen worden. Mijn ambitie daarbij is om de inkomenspositie van de inwoners van Opsterland te verruimen. Meer geld in de portemonnee. Belangrijk daarvoor is dat er meer arbeidsplaatsen komen in Opsterland en dat we meer mensen met een uitkering aan werk helpen. Er zijn nog te veel onbenutte kansen die we kunnen grijpen. In het bijzonder wil ik mij bezighouden met de overgang van de Rijkstaken die naar de gemeente gaan met name de sociale voorzieningen jeugdzorg en de participatiewet. Ingrid Stecher De diepere betekenis achter de naam BAS, Betrokken Anders en Samen spreekt mij aan en gebruik ik nu al dagelijks. Uit mijn grote politieke ervaring en uit mijn studie ethiek weet ik dat burgers betrokken willen worden bij voor hen belangrijke zaken. Dat ze het ook samen willen oplossen en vooral dat ze integriteit en betrouwbaarheid voorop stellen. Dat zijn voor mij redenen dat ik mij wil inzetten voor juist deze nieuwe partij, dus voor de mensen en de dorpen die samen het kloppend hart van Opsterland vormen. Dit is BAS, BAS doet het anders en als u dat ook wilt STEM dan op BAS. Na vele omzwervingen ben ik, Ingrid Stecher, nu woonachtig in de mooie Gemeente Opsterland. Geboren in Haarlem inmiddels 59 jaar geleden. Ik ben werkzaam geweest in de gezondheidssector maar tevens actief bezig geweest in o.a. de politiek, bijvoorbeeld als kieskringvoorzitter. Politiek is voor mij een weg om veranderingen te kunnen brengen in zaken op velerlei gebied die wellicht anders zouden moeten of kunnen. Belangrijk voor mij is dat hierbij rekening wordt gehouden mét mijn mede- burgers en op een "burger-vriendelijke" manier. Hetgeen mij het meest aan het hart ligt en waar ik mij volledig voor wil inzetten is de ouderen-, jeugd- en de gezondheidszorg in het algemeen. Waarom bij BAS? Omdat ik het belangrijk vind om op transparante en open wijze politiek te voeren waarbij niet alleen wordt gekeken naar de ontwikkelingen op korte termijn maar juist en vooral naar de toekomst. BAS wil graag op betrokken manier, samen mét de burgers, waar het in de politiek tenslotte omgaat, aan de slag. De politiek op deze wijze voeren spreekt mij enorm aan. Deze benadering van de politiek is anders is dan bij andere partijen. Dit is dan ook de reden dat ik mij heb aangesloten bij BAS. Graag wil ik mij inzetten voor mijn medeburgers om op betrokken manier samen de politiek en daarmee Opsterland een andere invulling te gaan geven. Zet u ook in op BAS? Maaike Ploeg Samen met mijn partner ben ik eigenaar van groepsaccommodatie, vergaderlocatie en minicamping De Turfhoeke. Ik hoor dagelijks wat gasten van onze regio vinden: uniek! Met bos, heide, water, cultuur. Er zijn nog zoveel kansen voor onze gemeente. Die kansen wil ik helpen verzilveren. Als directeur van een basisschool speelt onderwijs een grote rol in mijn leven. Onderwijs en opvang is hard nodig voor de leefbaarheid in onze dorpen. Dat kan alleen als er goed wordt samengewerkt. Door de decentralisatie van jeugdzorg komt er heel wat op gemeentes af. Laat het kind er een centrale rol vervullen. Geef het kind die kans. Niet langs elkaar heen praten dus, maar adequate hulpverlening in het belang van het kind. Waarom ik verkiesbaar ben voor BAS? Heel simpel. Ik zoek graag verbinding. Net als deze nieuwe partij. Verbinding bijvoorbeeld tussen ondernemers en bewoners als het gaat om toerisme en recreatie. De kracht van de meeste initiatieven ligt volgens mij in de samenwerking. We hebben in deze gemeente goud in handen! Mijn ambitie is om de toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder uit te bouwen en vorm te geven. Door wet- en regelgeving wordt ondernemerschap vaak belemmerd. Ik zoek meer slagkracht, meer vertrouwen, beter inspelen op de actualiteit. Een gemeente die haar inwoners faciliteert aan de slag te kunnen gaan. Politiek is tenslotte van ons allemaal. Met die kansen wil BAS aan de slag! Doet u ook mee? Ina Wolting Mijn naam is Klaas de Boer en ik sta voor Betrokken Anders en Samen. Naast mijn huidige politieke carrière als wethouder (eerst 12 jaar in Opsterland en momenteel in Littenseradeel) heb ik een passie voor lange afstand fietsen. Fietsen langs de prachtige kusten van Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Samen met mijn vrouw Karin heb ik al vele tochten gemaakt en daar blijft het niet bij. Mijn naam is Ina Wolting, maar wellicht ken je mij ook van de naam Lyklema, de achternaam van mijn gezin. Ik ben jurist in Groningen bij de opleiding Bedrijfskunde MER, als voorzitter van de Examencommissie houd ik mij o.a. bezig met de kwaliteit van de toetsing en opleiding. Als docent geef ik les in Rechten (de formele regels) en in Ethiek en Integriteits-management, de ongeschreven regels. In mijn vrije tijd volleybal ik bij dames 1 van REVA, een club waar samen sporten en gezelligheid voorop staat ook al kunnen we aardig fanatiek zijn. Ontwikkeling is voor mij een kernwoord: voor jezelf, je kinderen, of mijn studenten, maar ook de (bestuurlijke) omgeving om je heen. De manier waarop je je ontwikkelt is voor iedereen anders, daar bestaat geen vaste set van regels voor. Dat is het sterke aan BAS: er wordt niet vanuit één politiek gedachtepatroon uitgegaan, er is ruimte voor verscheidenheid, maar wel om het beste eruit te halen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in ons dorpenbeleid. Ik doe dit vanuit betrokkenheid, net zoals zo veel mensen die zich inzetten voor verenigingen en goede doelen. Dat vind ik ook belangrijk bij BAS, de mensen die BAS vertegenwoordigen moeten betrokken zijn bij deze prachtige gemeente en haar burgers en het beste met haar voor hebben. Aan machtspolitiek of populaire sentimenten heb ik dan ook een hekel; de politiek is er niet voor om jezelf aanzien te verschaffen. Het gaat er om dat we het samen doen, op een integere manier. De naam BAS is dan ook treffend: Betrokken, Anders en Samen. Daar sta ik voor. Henk Veldhuizen Ik ben werkzaam in de financiële wereld als interim hypotheekspecialist voor diverse geldverstrekkers. Hiernaast heb ik ook meer creatieve werkzaamheden dankzij mijn opleidingen als docent beeldende vakken en de kunstacademie. Samen met mijn partner hebben we een eigen onderneming waarbij ik interieurs ontwerp. In mijn vrije tijd speel ik in een band op de drums en gitaar en houd ik mij bezig met kunst en cultuur, zowel aanschouwend als uitvoerend. Waar ik voor sta. Met zijn allen de schouders eronder. Het meer leefbaar maken en leefbaar houden binnen de gemeenschap. Niet afschuiven en afwachten, maar doorpakken. Geen politieke spelletjes en verkwisting van gemeenschapsgeld. Het stimuleren van en openstaan voor ideeën en initiatieven uit dorpen en deze serieus nemen. Daaruit voortvloeiend dient er duidelijkheid te zijn in het uitvoeren van beleid, initiatieven en ideeën. Belangrijke zaken die nu spelen zijn voor mij het behoud van de Skâns op de huidige plek en een invulling aangaande het voormalig terrein van De Vries Gorredijk. Maar bovenal geldt voor mij, we moeten het samen willen en samen gaan doen. Ruud Wubbolts Heel mijn leven ben ik al actief in wat je noemt het maatschappelijk domein. Als opbouwwerker in stadsvernieuwingsbuurten, om bewoners mee te helpen een zo goed mogelijke leefomgeving en bestaansmogelijkheden te geven. Maar ook vanuit de overheidskant om dezelfde zaken te regelen, zoals een goede woonomgeving, sociale voorzieningen, mogelijkheden om te sporten, zorgen dat de wegen er goed bijliggen, zorgdragen voor diegenen die daartoe zelf minder in bij kunnen dragen en mensen op een veilige manier kunnen leven. Maar ook als bestuurder heb ik de nodige ervaring, als bestuurslid van de kringloopwinkel en wereldwinkel, lid van diverse raadscommissies en andere bestuurlijke organen en ook in Opsterland heb ik 11 jaar in de raad gezeten. Voor mij is politiek het maken van keuzes over de inrichting van onze samenleving. Keuzes die we samen moeten maken. Omdat er veel verschillende ideeën zijn over hoe onze samenleving er uit moet zien, moet dat in goed overleg. En in het openbaar. Iedereen moet kunnen beschikken over dezelfde gegevens. Geen achterkamertjespolitiek, maar met een open vizier de verschillen bespreken om te komen tot goede beslissingen. Belangrijk is dat we kijken naar onze eigen toekomst en de toekomst van onze kinderen. Wij moeten een wereld achterlaten die dat mogelijk maakt. Voor mij is dat een groene wereld, gebaseerd op duurzaamheid, een wereld die in balans is voor een ieder. Daarom kies ik voor BAS. Rein Suurd In mijn werkzame leven werk ik voor de Jeugdreclassering van de William Schrikkerstichting, deze stichting heeft als specialisatie de doelgroep licht verstandelijk beperkte jongeren en hun netwerk te begeleiden binnen de strafmaatregel die ze gekregen hebben. Dit doe ik in zowel Friesland als in Groningen. In mijn vrije tijd houd ik van zeilen, duurlopen en geniet ik van de mooie (Friese) natuur. De controlerende taak van deze Opsterlandse Gemeenteraad neem ik serieus. Ik moet van achterkamertjes politiek en vriendjespolitiek niets hebben. Ik ga voor betrouwbaarheid, transparantie en zuiverheid in de politiek. Een van mijn persoonlijke speerpunten zijn een faciliterend Gemeentebestuur. De kracht van een goede gemeente zit niet in het bestuur, maar zit in de mensen zelf. Het bestuur moet daarbij helpen i.p.v opdringen. De dorpen weten zelf heel goed waar ze hun accenten op willen leggen, dorpen moeten daarom alle ruimte en aandacht krijgen om hun plannen te kunnen verwezenlijken. De naam BAS en waar het voor staat zegt mij alles. Betrokken, Anders en Samen, met de nadruk op dat het vooral anders moet. Er wordt onnodig veel geld uitgegeven, ons gemeenschapsgeld, daar moet anders en beter over nagedacht worden. Sietze Boonstra Ik ben een geboren en getogen Ureterper en inmiddels al weer 12 jaar voorzitter van Oerrock. Sinds de oprichting van Oerrock ben ik betrokken bij het festival. Samen met mijn medebestuursleden, vrienden en vrijwilligers hebben we van Oerrock een festival gemaakt die behoort tot een van de grootste muziekfestivals van Noord Nederland. In het dagelijks leven werk ik voor een ingenieursbureau als akoestisch adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening. Voor BAS en voor de burgers van Opsterland wil ik me dan ook bezighouden met Ruimtelijke Ordening en Cultuur. BAS spreekt me aan omdat het een nieuwe partij is, die betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. En het is een partij die het vooral samen, voor en met de burgers, wil gaan doen. Als voorzitter van Oerrock weet ik als geen ander, dat juist het samen doen een voorwaarde is om zaken in beweging en van de grond te krijgen. Ik hoop dan ook dat BAS zal groeien tot de grootste lokale partij van Opsterland. WORD OOK EEN VRIEND VAN BAS 3 STEM OP BAS LIJST 9 Jij? De basis van BAS is de burger, ben jij. Ook jij kunt handen en voeten geven aan BAS. In de politiek, in de denktank of anderszins. Mail ons en stem BAS lijst 9

4 LECO dáár krijg je energie van! Wat kun je nog meer doen voor de school, dorpshuis en sportgebouw? De mogelijkheid bestaat om participaties te kopen van 250 per stuk. Door als verenigingslid of ouder van een leerling certificaten te kopen krijgt de school, het dorpshuis of het sportgebouw 10% of 25 per certificaat uitbetaald. Hierdoor helpt u mee,dat uw vereniging, school of dorpshuis aan energie besparende installaties krijgt. Door die installaties kan uw vereniging of school jaarlijks veel energiekosten besparen. Koop certificaten en help Opsterland energieneutraal te maken Door het kopen van LECO certificaten helpt u mee aan Opsterland energieneutraal te maken. LECO is dan in staat met de opbrengst van de certificaten investeringen te doen in het opwekken van stroom. Het is een soort leenbedrag dat u als particulier aan LECO betaalt. Er is eenmalig een bedrag verschuldigd van 30 voor administratiekosten. Een LECO certificaat kost 250 per stuk. Na 20 jaar wordt het ingelegde bedrag terug betaald! Door LECO wordt jaarlijks een rentevergoeding uitbetaald van 2,5%. Afhankelijk van het exploitatieresultaat wordt een winstuitkering uitbetaald 3,5%. In totaal is dat 6,0%. Per jaar is dat 15. Deze vergoeding wordt 1 jaar na de inleg in mindering gebracht op de energienota. Stroom kopen bij LECO is 0,09 per kwh goedkoper Goedkopere stroom bij LECO kopen is aantrekkelijk. Per 1 januari 2014 ondersteunt de regering de lokale energie coöperaties dus ook LECO met fiscale maatregelen. Wat betekent dat? LECO moet zelf stroom opwekken. Een belangrijke reden om Opsterland energieneutraal te maken door o.a. zonnepanelen te plaatsen en groene stroom te produceren. Klanten van LECO betalen nu in dit voorbeeld 0,22 per kwh stroom. Door nu zelf stroom te produceren kan LECO die stroom doorverkopen aan de klanten voor 0,09 per kwh minder. De energiebelasting wordt verlaagd. Niet te verwarren met de algemene heffingskorting. Als klant van LECO betaalt u geen 0,22 maar 0,13 per kwh. Bij een stroomverbruik van 3500 kwh, is dat een lagere energienota van 315 per jaar.!!! Dat laat u toch niet lopen? Word klant van LECO! Bezoek de website Beleef het beste van Friesland Luxe groepsaccomodatie & vergaderlocatie Heerlijke ontspanningsplek voor max. 20 personen De Tsjoele BE Gorredijk Telefoon PLAFOND EN WANDAFWERKING GEVELISOLATIE SIERPLEISTERWERKEN Brouwerswal DA Gorredijk Tel: Mob: E: 4 STEM BAS LIJST 9

5 DE K(R)ANT VAN BAS BAS wordt blij van: STEM ANDERS STEM BAS lijst 9 Opsterland: een prachtige, grote en groene gemeente Opsterland is een grote groene gemeente dat veel mogelijkheden biedt. Dit is een prachtig gegeven en de kans om van recreatie en toerisme een belangrijke economische drager te maken. Recreatie en toerisme zijn gebaat bij een kwalitatief mooi landschap waarin je prettig kunt recreëren. Daar wil BAS op inzetten. Dat is aantrekkelijk voor toeristen, maar ook voor bewoners. Opsterland is tenslotte gunstig gelegen t.o.v. Heerenveen en Drachten, Leeuwarden en Groningen en via de A7 snel toegankelijk. Ook cultureel heeft Opsterland genoeg te bieden. BAS wil deze eigenheid van Opsterland verder stimuleren en ontwikkelen aan de hand van de volgende speerpunten: Recreatie en toerisme als aantrekkingskracht van Opsterland Opsterland is een grote groene gemeente met veel landschappelijke kwaliteiten. Bijzonder geschikt om recreatie en toerisme als bron van inkomsten te bevorderen. BAS ontwikkelt een lange termijn visie voor Opsterland als geheel. Centraal hierin staan initiatieven van ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme én de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Opsterland. Beide kunnen volgens BAS elkaar versterken en tot aantrekkingsfactor voor de gemeente verworden. Daaronder verstaan we ook (beschermde) dorpsgezichten en beeldbepalende gebouwen. Leidraad voor de aanpak van het toeristisch beleid is de door BAS geschreven rapportage TOP Opsterland. Een lange termijn visie voor heel Opsterland en een alternatief voor het ontwikkelen van plannen rondom het gebied Polderhoofdkanaal, Nijbeets en het Damshûs. - TOP plan realiseren. BAS heeft een totaalvisie wat betreft Recreatie en Toerisme voor Opsterland gemaakt waarin de kracht van Opsterland tot ontwikkeling kan komen. BAS stuurt het je graag toe: - Eigenheid van Opsterland niet afbouwen. BAS wil de beeldbepalende gebouwen en woningen in kaart brengen en behouden. SamenWerken Schaalvergroting is alleen acceptabel als daar kleinere, lokale bestuurlijke verbanden tegenover komen te staan. BAS wil dat mensen het dorp waarin ze wonen en waarin ze zich thuisvoelen waar mogelijk zelf kunnen vormgeven. Groot wat groot moet, klein wat klein kan. Gemeenschappelijke regelingen zijn in de praktijk bestuurlijke en financiële risico's gebleken de afstand tussen gemeentebestuur en openbaar lichaam wordt groter en de mogelijkheden om bij te sturen een stuk kleiner. Bas ziet veel meer mogelijkheden in andere vormen van samenwerking zoals coöperaties. - Bij samen werken hoort samen leven. BAS is voorstander van het ontwikkelen van woonerven en Nieuwe Erven op agrarische bedrijven die in onbruik zijn geraakt of in oude (school)gebouwen. Op Nieuwe Erven kunnen meerdere generaties samenleven, meerdere gezinnen, een groep jongeren of ouderen, een mix van dit alles of een paar kleine bedrijfjes. - BAS vindt dat bestaande gebouwen, bijv. scholen kunnen worden aangepast om wonen en zorg beter mogelijk te maken. - BAS vindt dat het dorpshuis, het jeugdwerk en de basisscholen in stand moeten worden gehouden als de inwoners dat belangrijk vinden. - BAS wil ondernemers stimuleren om kleinschalige zorg- en welzijninitiatieven te ontwikkelen - Mensen met een beperking. BAS omarmt het idee van buurtzorg en ziet mogelijkheden om dit concept ook in andere vormen van zorg in de eigen gemeente in te zetten. De dorpen vormen het kloppend hart van Opsterland Bewoners worden door de Gemeente uitgenodigd om aan te geven hoe zij hun dorpsgemeenschap willen vormgeven. BAS gaat nog een stap verder: BAS daagt de dorpsbewoners uit om met oplossingen te komen hoe wij samen het dorp vitaal en sociaal kunnen houden. Wat kun je met elkaar doen om de ouderen in het dorp te ondersteunen of om het voor de jongeren aantrekkelijker te maken? Is er een idee te verzinnen om (kleinschalig) ondernemerschap naar het dorp te trekken of om werklozen een zinvolle en bevredigende rol voor het dorp te laten spelen? De dorpen in Opsterland krijgen meer te vertellen. Er wordt meer aan de dorpen zelf overgelaten. Waar investeren we in en waar bezuinigen we op? We willen de gemeente een partner laten zijn van de dorpen, dorpen een eigen verantwoordelijkheid geven, en de gemeente meer faciliterend laten zijn. BAS wil bijvoorbeeld een dorpen-investeringsfonds instellen. Daaruit worden bijdragen aan de dorpen verstrekt voor uitvoering van plannen en werken. - Dorpen als kloppend hart: zorgen dat er mogelijkheden zijn voor jongeren en ouderen om in hun dorp te blijven wonen, bijvoorbeeld door kind- en rollatorvriendelijk ingerichte dorpen of wijken te realiseren. - Dorpenbeleid. BAS wil maatwerk voor ondernemers uit het dorp, onder meer door de koopzondagen vrij te laten aan de ondernemer(s). - BAS wil een een acquisiteur voor vestiging van nieuwe bedrijven inzetten om bedrijven met innovatieve waarde naar Opsterland te halen. Samen duurzaam leven Samen duurzaam leven houdt in dat je oplossingen kiest die niet zijn ingegeven door snel gewin voor enkele groepen of huidige generaties, maar die gunstig zijn voor de samenleving als geheel, nu en in de toekomst. Ondernemen gebeurt daarmee verantwoord. Samen duurzaam leven betekent ook samen verantwoordelijk zijn voor onze woon- en leefomgeving. BAS wil een prikkelend beleid voeren om innovatieve ondernemers naar Opsterland te trekken en het gebruik van zonne-energie, aardwarmte en andere alternatieve vormen van energie-opwekking te bevorderen. Wat BAS betreft is Opsterland in 2025 klimaatneutraal. Hoe gaan we dit realiseren? BAS heeft een denktank die input levert en (on)gevraagd adviseert hoe we samen projecten en doelen duurzamer kunnen maken. De kwaliteit van de burgers en organisaties mogen daarbij geen wezenlijk nadeel ondervinden. Sterker nog: wij gaan voor de win-win situatie. Het doel, project of initiatief moet ten goede komen aan een ieder. BAS hanteert hierbij enkele uitgangspunten. Het doel, project of initiatief moet: I. duurzaam zijn of in elk geval duurzamer zijn dan de huidige situatie; II. ten goede komen aan het (sociale) leefklimaat, waarbij de menselijke maat voorop staat; III. groot wat groot moet, klein wat klein kan ofwel kleinschaligheid heeft de voorkeur; IV. alle betrokkenen: ouderen, jongeren, ondernemers, natuurbelangen en/of organisaties mogen er geen wezenlijk nadeel van ondervinden. - De economische positie van Opsterland versterken op een duurzame en (milieutechnisch en landschappelijk) verantwoorde manier. BAS wil een Opsterlandse Ontwikkelings Maatschappij OOM oprichten om de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in Opsterland te stimuleren. - BAS wil bij elk voorstel aan de raad een duurzaamheidsparagraaf standaard laten opstellen. - Wat BAS betreft is Opsterland in 2025 klimaatneutraal. - BAS wil inzetten op aardwarmte, zonne-energie en inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen. - Voor BAS begint klimaatneutraal bij renovatie en nieuwbouw. Een open politiek landschap in Opsterland Zie de voorpagina voor uitleg. - Goede ideeën en initiatieven van burgers en ondernemers moeten gestimuleerd worden. BAS stelt een Burger Initiatieven Pot- voor: Goede ideeën en initiatieven van burgers en ondernemers krijgen niet alleen bestuurlijke, maar ook financiële ondersteuning uit de Burger Initiatieven Pot. - BAS vindt dat mensen met een uitkering gestimuleerd aan het werk moeten worden geholpen. - Een betrouwbare en open gemeentebestuur is een voorwaarde voor goed bestuur. BAS wil als waarborg een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman instellen om dit te realilseren. BAS wil dat iedereen terecht kan met zijn vragen, opmerkingen en klachten. - Bij stekeligheden, klachten, maar ook bij (politieke) omgangsvormen die niet passend zijn, daarvoor richt BAS een Ideeën- klachten- en initiatievenbureau in. De klachten worden gekoppeld aan de ombudsman, de ideeën en initiatieven aan de OOM of BIP. Het instellen van integriteitsbeleid is een eerste stap. - De inbreng van burgers en organisaties is belangrijk. BAS vindt dat hoorzittingen waarbij burgers het woord mogen voeren, gemakkelijker en sneller gefaciliteerd moeten worden. Tot slot: Financieel is BAS realistisch U hebt thuis een huishoudboekje de gemeente heeft dat ook. Het huishoudboekje van de gemeente wordt de komende jaren fors uitgebreid door overheveling van taken van de rijksoverheid. Dit zal tot een herverkaveling moeten leiden van de bestaande budgetten in de gemeentebegroting. Je kunt hierbij de mooiste plannen hebben, maar het moet financieel wel kunnen dan wel verantwoord zijn; de rekening mag niet bij de volgende generatie neergelegd worden. BAS is reëel. In het huishoudboekje van de Gemeente gaat het overgrote deel van het budget aan vaste lasten op en een groot deel bestaat uit langdurige (lopende) projecten waarbij inmiddels allerlei toezeggingen gedaan zijn. De ruimte die BAS heeft om de Gemeente vorm te geven is niet groot, maar zij is er wel degelijk en BAS is daar creatief in! Het gaat om de keuzes die je wel hebt en de manier waarop je die keuzes maakt, daarin is de invloed van een politieke partij als BAS van wezenlijk belang. - Financiële meevallers zijn geen extra uitgavenpot voor de Gemeente, maar is van de burgers zelf. BAS wil de financiële meevallers teruggeven aan de inwoners. - OZB ( onroerend zaakbelasting ) niet gebruiken om de gemeentelijke financiering rond te krijgen. Daarom wil BAS de OZB bevriezen voor tenminste 4 jaar. - Het ontvangen van subsidie mag geen automatisme meer zijn. BAS wil een belonend subsidiebeleid invoeren. BAS weet dat beginselen niet de antwoorden geven, maar ons de juiste vragen laten stellen. Tenslotte is BAS er voor jou, samen leven we en samen moeten we het doen, voor nu en voor later. Help BAS. En stem op ons! SPEERPUNTEN VAN BAS 5 EN WAAR WORD JIJ BLIJ VAN?

6 LECO dáár krijg je energie van! Besparingstips Woonkamer Besparing Bedrag Zet de verwarming een graad lager. 100 m 3 gas 67,-- Plaats een klokthermostaat. 36 m 3 gas 24,-- Verwarming uitzetten uur voor bedtijd. 40 m 3 gas 27,-- s Avonds gordijnen dicht en deuren sluiten. 20 m 3 gas 13,-- Zet apparatuur niet op stand-by maar uit. 350 kwh stroom 80,-- Vervang gloeilampen door spaar(led)verlichting 32 kwh stroom 7,-- per lamp Keuken Doe een grote afwas in plaats van meerdere kleine. 5 m 3 water en 20 m 3 gas 20,-- Laad de vaatwasser helemaal vol en gebruik vaker het eco-programma. 1 m 3 water en 40 kwh stroom 11,-- Bij gebruik vaatwasser is voorspoelen overbodig. Gebruik eventueel een keukenrol. 2,5 m 3 water 3,-- Houd bij het koken de deksel op de pan en kook in weinig water. 6 m 3 gas 4,-- Draai het gas laag als het water kookt. Het eten is net zo snel gaar. 15 m 3 gas 10,-- Schaf energiezuinige apparatuur aan. Kies voor A++ exemplaren kwh stroom 60,-- Badkamer Kies voor een waterbesparende doucheknop en doorstroombegrenzer op wastafelkraan. Douche niet te lang en draai de kraan tijdens tandenpoetsen dicht. 9 m 3 water en 63 m 3 gas 54,-- Wasruimte Was op 30 graden in plaats op 60 graden. 90 kwh stroom 21,-- Was met een volle trommel. 36 kwh stroom 8,-- Gebruik de waslijn in plaats van droger. 285 kwh stroom 65,-- Overige ruimtes Gebruik tochtstrips en borstels. 85 m 3 gas 57,-- Ontlucht de CV-installatie regelmatig. 15 m 3 gas 10,-- Gebruik zonne-energie voor buitenverlichting. 30 kwh stroom 7,-- Zet de verwarming in ongebruikte ruimtes uit. 160 m 3 gas 107,-- Totale besparing per jaar 560 m 3 gas 615,--!!! 953 kwh stroom 17,5 m 3 water De besparingshoeveelheden en bijbehorende bedragen zijn bij benadering en afhankelijk van het type woning en gedrag. Bron: Andere dorpen in Opsterland Gorredijk is een van de dorpen in Opsterland, waar LECO aan de slag gaat. Nu Gorredijk als eerste dorp wordt aangepakt, wil dat niet zeggen dat de andere dorpen worden vergeten. Integendeel. Ook daar gaan we aan de slag. Bijna alle dorpen in Opsterland hebben een dorpsvisie ontwikkeld. Daarin komt de energievoorziening ook aan de orde. Het dorp Luxwoude heeft plannen met de verbouwing en vernieuwing van het dorpshuis. LECO wil een rol spelen in dit project wat betreft het aanbrengen van zonnepanelen, aardwarmte, ledverlichting. Noem maar op. Ook in Bakkeveen worden plannen ontwikkeld voor een brede school met sportzaal. Ook hier kan LECO de voorbereidingsgroep van dienst zijn. Lippenhuizen niet vergeten, waar een nieuwe brede school wordt gebouwd. Zie ook de acties van LECO om scholen, dorpshuizen en sportgebouwen van zonnepanelen te voorzien. Verkoop van stroom en gas. LECO levert groene stroom en gas voor thuis maar ook voor bedrijven, scholen en instellingen. Recent is bekend geworden, dat zakelijke klanten ten opzichte van het buitenland zeker meer dan 1/3 deel van hun energierekening teveel betalen. De aluminium fabriek in Delfzijl is daar een voorbeeld hoe het kan gaan. LECO heeft met Sportstroom in Drachten een overeenkomst gesloten om gebruik te maken van hun aanpak om collectief groene stroom en gas in te kopen tegen zeer concurrerende prijzen. LECO heeft een ervaren acquisiteur ingehuurd om bedrijven ed. te benaderen voor het afsluiten van contracten voor groene stroom en gas. Neem contact op en laat het voordeel niet zitten. Sytze van der Velde acquisiteur inkoop energie Mobiel: Telefoon LECO: Hoe kan dat? Geen zonnepanelen op uw dak en toch stroom produceren Met zonnepanelen stroom produceren op een dak van een ander. Wie wil dat nou niet? Het is gunstig voor uw energierekening. Bovendien is het duurzaam. Niet iedereen heeft een gunstig dak, omdat er geen ruimte is of het is ongunstig gelegen ten opzichte van de zon. Of u bent huurder van een woning. LECO vindt Dat geen probleem. U kunt als klant van LECO 5 zonnepanelen huren op een dak van een bedrijfspand in een van de dorpen in Opsterland. Bijvoorbeeld in Gorredijk. LECO huurt dat dak van het bedrijfspand en investeert in de Geen last van stijgende stroomprijzen De winst zit m in een beter milieu, in het gevoel om samen goed bezig te zijn. En het is ook nog goed voor uw portemonnee. De energieprijzen stijgen naar verwachting jaarlijks nog met een paar procent. Dat geldt niet voor de zelf opgewekte stroom uit zonne-energie. Door zonnepanelen te huren blijft uw energierekening op de lange termijn op hetzelfde niveau. In principe huurt u voor een periode van 15 jaar met een optie om te verlengen. Er wordt een regeling getroffen voor u als u bijvoorbeeld in de huurperiode verhuist. installatie. Met alle voordelen van dien. Het postcodegebied is ook van belang. Huren van uw 5 zonnepanelen levert wat op! Uw panelen op het dak van een ander zijn van hoge kwaliteit. De geproduceerde stroom komt via het kabelnet bij u thuis. Uw zonnepanelen leveren 1250 kwh aan stroom per jaar. Dat is een belangrijk deel van uw energieverbruik, want een gemiddeld huishouden (2,2 personen per huishouden) verbruikt jaarlijks plm kwh stroom. De door uw panelen geproduceerde stroom wordt verrekend op uw energierekening bij LECO. Uiteraard moet u klant zijn bij LECO! In het eerste jaar betaalt u gemiddeld evenveel aan huur als het bedrag dat u bespaart op uw energierekening. Omdat de energieprijzen jaarlijks nog steeds stijgen loopt het voordeel snel. Op stroomprijzen worden nu via acties van de energiereuzen kortingen gegeven, maar dat blijkt vaak tijdelijk te zijn. De huur van 5 zonnepanelen kost bij de start 20 per maand en LECO garandeert dat deze prijs jaarlijks niet meer dan hooguit met 1,5% stijgt als gevolg van de inflatie. Eenmalig is een bedrag van 30 verschuldigd aan LECO ter dekking van de kosten van de administratie van LECO. Er is nog meer voordeel binnen te halen. Hoe dan? Door goed een rekensommetje te maken. Meld u aan en profiteer door zonnepanelen te huren. Wilt u profiteren van het huurvoorstel? Meld u dan aan via leco-energie.nl. Wij schrijven u in op een lijst en als een project wordt gerealiseerd, dan nemen wij contact met u op om de overeenkomst te tekenen. De automatische betaling van de huur per maand moet dan ook worden geregeld. U kunt pas deelnemen in het project om zonnepanelen te huren als u zich als lid hebt aangemeld en via LECO groene stroom afneemt. Mocht u nog bij een andere leverancier uw energie inkopen, dan is er een eenvoudige overstapservice. Wij regelen dat voor u en aan de verstap van uw huidige energieleverancier naar LECO zijn geen kosten verbonden. Daar wil LECO u natuurlijk wel bij helpen. De belastingwetgeving per 1 januari 2014 is veranderd en daardoor worden energie coöperaties, zoals LECO, gestimuleerd om zelf stroom te produceren. De stroom die wij leveren aan LECO klanten, wordt 0,09 lager, doordat wij minder energiebelasting hoeven te betalen. Voorwaarde is wel, dat u moet wonen binnen een postcodegebied waar de zonnestroom wordt geproduceerd. Dat betekent als u gaat kiezen voor het huren van zonnepanelen, dan is het niet verstandig om het totaal van uw energieverbruik volledig via zonnestroom af te nemen, want dan betaalt u geen energiebelasting. Als er geen belasting wordt betaald, dan kunt u ook die korting van 0,09 per kwh verrekenen. Natuurlijk maakt altijd uw eigen keuze. 6 STEM BAS LIJST 9

7 DE K(R)ANT VAN BAS STEM ANDERS STEM BAS lijst 9 Ook betrokken? Stem anders, stem samen op BAS Recreatie en toerisme als aantrekkingskracht Dorpen vormen het kloppend hart SamenWerken Samen duurzaam leven Open politiek landschap Financieel reëel AS lijst 9 BETROKKEN ANDERS SAMEN BAS is betrokken bij de mensen en vindt dat we het samen moeten doen. Net als de burgers van Opsterland gezamenlijk kun je zeggen dat de kleur van BAS links van het midden is, maar dat dit niet per definitie vaststaat. Samen is je bekommeren om je medemens, om elkaar. BAS accepteert dat de realiteit verschillen met zich meebrengt en is ervan overtuigd dat het niet zo kan zijn dat er 1 partij of persoon is die bepaalt wat er moet gebeuren. Dat doet geen recht aan de verscheidenheid van mensen. In ons dorpenbeleid komt dit bijvoorbeeld tot uiting, niet elk dorp heeft behoefte aan hetzelfde. BAS ziet graag mensen en organisaties tot bloei komen, maar niet ten koste van anderen. Zoals een Japanse spreuk zegt: Het kan de berg niet schelen langs waar je hem beklimt, alleen op het klimmen komt het aan. En wat is er natuurlijker dan dat iedereen opklimt vanuit het dal waarin hij geboren is? Als de verschillende mensen elkaar ontmoeten op de top van de berg, zullen ze zich realiseren dat ze altijd hetzelfde doel hebben nagestreefd. BAS is betrokken, samen moeten we het doen en de manier waarop we dit doen moet integer zijn. Duurzaamheid en innovaties zijn de sleutelbegrippen van waaruit gehandeld moet worden. De politiek als zijnde de vertegenwoordiging van de burgers, kan volgens BAS niet zonder ondernemers en ondernemers niet zonder de politiek: samen moeten we het doen en als we daar de juiste voorwaarden voor kunnen afspreken, dan komen we samen op de top van de berg. BAS kiest daarmee voor duurzaamheid, meer kwaliteit, meer inspiratie en meer creativiteit, meer aandacht voor de natuur en meer aandacht voor elkaar. BAS is betrokken en doet het samen (met jou)! STEM BAS LIJST 9 7 STEM BAS LIJST 9

8 Juwelier De Slag Happy Love Collection bij aankoop van de damesring is de ŚĞƌĞŶƌŝŶŐ ŐƌĂƟƐ Selmien West 2 Olterterp landelijk gelegen tussen Beetsterzwaag en Ureterp ring met verwisselbare zettingen vanaf donderdag koopavond lier e w te ju Ě s t o ro Ŷ De g Ŷ &ƌŝğɛůă ǀĂ Colofon Oplage: Opmaak: Landes Uitgevers Maurice de Jong Acquisitie: René de Boer Redactie: BAS Verspreiding: huis aan huis, gem. Opsterland

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225

andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer bad- en wasruimte bespaar E 120 slaapkamer bespaar E 40 keuken bespaar E 100 woonkamer bespaar E 225 andere ruimtes bespaar E 150 Energie Wijzer slaapkamer bespaar E 40 bad- en wasruimte bespaar E 120 woonkamer bespaar E 225 keuken bespaar E 100 Woonkamer Graadje lager Zet uw verwarming eens een graadje

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

BEN JIJ DE GROENE KAMPIOEN? SSDW FCD DTC SKDD

BEN JIJ DE GROENE KAMPIOEN? SSDW FCD DTC SKDD BEN JIJ DE GROENE KAMPIOEN? SSDW FCD DTC SKDD Ben jij de Groene Kampioen? Traditionele energiebronnen zoals olie en gas raken op. Onze kinderen hebben recht op een duurzaam leven. We moeten dus gebruik

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak

Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Bewoners informatie Voordelig groene stroom met zonnepanelen van uw eigen dak Hoe werkt het U krijgt zonnepanelen op het dak van uw woning. U betaalt niet voor de zonnepanelen, maar voor de zonnestroom.

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder

Nieuwbouw. Steile Bank en Urkerstraat. Woonfolder Nieuwbouw Steile Bank en Urkerstraat Woonfolder Lemmer, een oud vissersdorp met maritiem karakter Lemmer is gelegen in de fusiegemeente De Friese Meren, provincie Friesland. Het is één van Frieslands bekendste

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken.

Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken. Beleid, visie, lef tonen en je nek uitsteken. Om een gezamenlijk uitgangspunt te hebben heb ik de betekenis van de woorden beleid en visie opgezocht in het woordenboek. Beleid, de maatregelen die de gemeente

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Zonnepanelen kopen en huren Het doel van Zelfstroom is een Nederland zonder fossiele brandstoffen. Daarom maken we zonne-energie bereikbaar

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

De energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding De energieprestatievergoeding Radewijkbrink 9-15, Enschede Striepebrink 10-16, Enschede Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom energie opwekkende woningen? 3 Wat is gebouw- en gebruik gebonden gebruik? 4 Wat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

OOGST THEMA S 27 JANUARI

OOGST THEMA S 27 JANUARI OOGST THEMA S 27 JANUARI Thema 1: Toekomstvisie - Als u gemeente bent, hoe stuurt u er op dat de maatschappelijke doelen worden bereikt? - Wat heeft u onze inwoners of maatschappelijke organisaties te

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Welkom bij Zelfstroom We helpen je graag Zelfstroom vindt dat iedereen moet kunnen kiezen voor energie van de zon. Daarom kun je bij Zelfstroom

Nadere informatie

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 28 februari 2017 11 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 20.15 Presentatie GreenChoice 20.30 Pauze 20.45 Vragen 21.30 Einde 2 Onze wijk Tuindorp valt onder de regels voor een beschermd

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen

Zuinig wonen. 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen 10. Doe de VREG-test! Bekijk zeker de website: http://www.vreg.be/nl/doe-de-v-test-voorgezinnen Hier vergelijk je de verschillende producten van de verschillende energieleveranciers. Zo kun je zien wat

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper

Zonnepanelen op uw woning. Vraag de btw terug! whitepaper 13.02.16 Zonnepanelen op uw woning Vraag de btw terug! whitepaper In dit whitepaper: Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer.

Nadere informatie

Duurzaamheid. Complex Duinstate

Duurzaamheid. Complex Duinstate Duurzaamheid Complex Duinstate Kaatsheuvel Maart 2010 Leerling Hans van Ierland Casade Woondiensten 09-03-2010 Docent Ellen Venhuizen Wijkwerk niveau 3 fase 3 helicon opleidingen 1 Inhoud Bladzijde: Inleiding

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen

Thuis Slim Advies. Haal meer winst uit energie. Zon Wind Water. Gratis tips om energie te besparen Thuis Slim Advies Haal meer winst uit energie Zon Wind Water Gratis tips om energie te besparen Gratis tips om energie te besparen. Haal meer winst uit energie Voorwaarden van verspreiding Je mag dit E-book

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

Starten met samenwerken

Starten met samenwerken Starten met samenwerken Alfred Griffioen alfred.griffioen@ondernemerscooperatie.nl 06-24776865 F =m x a con cept (het; o; meervoud: concepten) 1. opzet, plan; ontwerp be trek ken (werkwoord; betrok, heeft,

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

@ AB. Eigenaardig Mentorschap

@ AB. Eigenaardig Mentorschap @ AB Eigenaardig Mentorschap Als mentor moet je kunnen omgaan met al die eigenaardigheden van je leerlingen. Daarbij heb je ook je persoonlijke eigenaardigheden waarvan het prettig is als die een plek

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie