Notitie Alles-in-1 en verkeerseducatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Alles-in-1 en verkeerseducatie"

Transcriptie

1 Provincie Noord-Brabant BVL-team Postbus MC 's-hertogenbosch Breda : 9 maart 2011 Ons kenmerk: N00942 Versie: Versie 1 Notitie Alles-in-1 en verkeerseducatie Aanleiding: Sommige scholen maken gebruik van deze methode, die opgebouwd is uit een 20 tal projecten waarin taal en leesonderwijs zijn gekoppeld aan wereldoriënterende vakken, drama, dans, expressievakken en Engels. Deze methode is niet meegenomen in het vergelijkend overzicht van verkeersmethodes, Naast Elkaar Verkeersmethodes. Een van de BVL - auditoren vroeg zich af of de methode bij mij bekend is en of deze ook in een nieuwe vergelijking wordt opgenomen. Bespreking: Het antwoord op de eerste vraag is: ja, de methode Alles in 1 is mij bekend. Het antwoord op de tweede vraag luidt, ook na nadere bestudering: nee. Het voert te ver om het project vervoer en verkeer uit deze methode als verkeersmethode te betitelen. Mijn motivatie hiervoor is de volgende: Alles in 1 Verkeer en vervoer is een 5 weken durend project, dat in een of meerdere groepen 5, 6, 7 en/of 8 kan worden uitgevoerd. Er is één versie, die in moeilijkere (DEF-niveau) of makkelijkere (ABC-niveau) kan worden uitgevoerd. De verschillen zitten daarbij niet zozeer in de inhoud van de leerstof maar vooral in het leesniveau van de teksten en de aard van de vragen. Het project bevat 5 verkeerslessen(1 per week), een verkeersquiz en extra (computer-)opdrachten. (Verkeer en Verkeer Extra) In het handboek is er sprake van dat het thema nog wel iets langer kan worden uitgesmeerd, maar daarmee wordt de leerstof niet uitgebreid. Postadres: Postbus 2086, 4800 CB Breda Stadionstraat 20, 4815 NG Breda, tel. (076) , fax (076) KvK Breda nr , website:

2 Met alleen het project Verkeer en vervoer wordt verkeerseducatie wel erg summier ingevuld. (hoewel de schrijver van het handboek aangeeft dat het een vak is dat van levensbelang is en daarom de verkeersactiviteiten in het project verplicht klassikaal zouden moeten worden uitgevoerd). Verschillende belangrijke uitgangspunten uit de BVL-strategie en beoordeling kunnen niet worden waargemaakt met alleen het in één of twee groepen (van de groepen 5 t/m 8 waarvoor de leerstof is bedoeld) eenmaal per jaar uitvoeren van het Alles-in 1 project verkeer en vervoer: punt 6 en 7 : Er is geen sprake van een methode met doorlopende lijn voor groep 1 tot 8 niet geschikt om gemiddeld ongeveer een half uur verkeersles te geven in deze groepen. punt 8.: Wel interessant als additioneel project, vanwege de dwarsverbanden met vervoerswijze, drukte op de weg, geschiedenis van het fietsen etc. Scholen die met Alles in1 werken zou ik aanraden om daarnaast een verkeersmethode aan te schaffen of te werken met de verkeerseducatielijn van VVN. punt 9: voorbereiding op het theoretisch verkeersexamen is te summier punt 10: hieraan voldoet de methode uitstekend; het is bij uitstek een project waarbinnen samenhang met andere vakken ontstaat. punt 14 en 15 Praktische verkeerseducatie: weinig tot geen aanwijzingen hiervoor; moet vanuit realistische computerbeelden enigszins worden gevoed. verder slechts aanwijzingen voor een fietscontrole, maar niet voor praktische verkeerslessen, oefenen op het plein, de omgeving verkennen of iets dergelijks. punt : de methode biedt hier niet direct aanknopingspunten voor.; Voor de punten 25 tot en met 31 geldt dat ook. Er worden geen aanwijzingen of hulpmiddelen verstrekt om ouders te betrekken bij verkeersonderwijs. Kortom, het project Vervoer en verkeer van Alles in 1 is een interessant project, maar is te summier om als verkeersmethode te hanteren. Drs. Yvonne Baart 2/7

3 Beschrijving Alles in 1 Project Vervoer en verkeer Typering door de uitgever Alles in 1 nieuwe manier van leren alle vakken integraal, behalve rekenen en gym vervoer en verkeer voor groep 5-8 valt onder kopje 'techniek' Hierin worden behandeld: alle verkeersregels en -borden die basisschoolkinderen moeten leren de toepassing van deze regels en borden in dagelijkse verkeerssituaties vervoer door de eeuwen heen auto s en vrachtauto s, incl. de techniek treinen, trams en metro s schepen en scheepvaart, incl. zeilschepen de fiets, incl. de techniek; lucht- en ruimtevaart Uitgever Stichting de Bloeiende naboom Jaar van uitgave 2010 Bestemd voor Groep 5-8 Materialen 2 projectboeken 1 leerlingenboek voor niveau abc 1 leerlingenboek voor niveau def Cd verkeersregels op de fiets Doe opdrachten Postadres: Postbus 2086, 4800 CB Breda Stadionstraat 20, 4815 NG Breda, tel. (076) , fax (076) KvK Breda nr , website:

4 Kerndoelen Door te werken met Alles in 1 project vervoer en verkeer wordt aandacht besteed aan kerndoel 35: de leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument; Kerndoel 37: leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen Kerndoel 39. de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu Uitgangspunten er zijn 6 lees/taalniveaus die met en naast elkaar te gebruiken zijn binnen 1 groep er staan in het projectboek meer opdrachten dan gemaakt zullen kunnen worden; er is ook nog een f+ niveau voor hoogbegaafde leerlingen. methode bevat ook computeropdrachten op donderdagen (5, want 5 projectwerken) worden verkeersregels en borden aangeleerd (?!) Verkeer en extra Verkeer in het project zijn de verplichte onderdelen die het beste klassikaal behandeld kunnen worden volgens de uitgever; via digitaal schoolbord en mbv cd-rom kunnen situaties die worden besproken beter behandeld worden. computeropdrachten bevatten animaties en filmpjes die verkeerssituaties verduidelijken; Opbouw van het project Doe-opdrachten Expressieopdrachten Taalopdrachten Expressie oa. Fietsen van de toekomst tekenen of knutselen; Fietskoeriers en/of druk stadsverkeer uitbeelden Thema's 1. Reizen door de tijd (fietsgeschiedenis, op weg van vroeger tot nu; drukte op de wegen. regels en borden Thema verkeer week 1: Lopen, woonerf uitritten en uitritconstructies Leerdoelen verkeer; de leerlingen kennen de regels en borden voor voetgangers. Ze kennen de regels die gelden voor een woonerf, een uitrit een zebrapad en een vluchtheuvel 2. vervoer over de weg; Thema verkeer week 2: fietsen, waar fiets je, wat voor voorrangsregels gelden als je fietst; Extra verkeer: over voorsorteren en dode hoek; regels voor afslaand verkeer, Leerdoelen: Leerlingen kennen de verkeersregels en borden voor fietsers Kennen de regels voor het afslaande verkeer; weten wanneer ze voorrang hebben en wanneer ze voorrang moeten geven; Ze weten wat voorsorteren is en hoe daarmee adequaat omgegaan moet worden. 3. Spoorwegovergangen en rotondes Leerdoelen: Hoe te handelen bij spoorwegovergangen en rotondes Kennen de verekerstekens die op het wegdek zijn aangebracht. De leerlingen kennen de verkeerstekens zoals gebaren, hand uitsteken, knipperlichten etc. De leerlingen kennen de verkeerslichten en de betekenis van de kleuren. 4. invloed van het weer op het verkeer; Leerdoelen: Leerlingen kennen de borden en hun betekenis (??!) Leerlingen kennen de belangrijkste verkeersregels en de toepassing daarvan (??!!) 5. verkeersborden die niet aan bod zijn geweest, maar wel belangrijk zijn. Hoe kan je elkaar helpen in het verkeer; (normaal sociaal gedrag) Computeropdrachten verkeer; QUIZ, DIE OP CD VERKEERSREGELS OP DE FIETS staat. 40 vragen. (20 voor ABC niveau, def niveau kan de hele quiz doen). Leerdoelen hetzelfde als bij week 4.Plusminus 28 pagina's in projectboek voor de leerlingen plus computeropdrachten en iets aanvullende; Tijdsinvestering 2/7

5 Project kost per week plusmnins 15 uur en duurt 5 weken; Totaal dus 75 uur, die echter niet allemaal aan verkeer en techniek worden besteed. Per week deelthema, dat redelijk afgerond is Evt over langere periode uit te smeren. Opbouw per thema Differentiatie Wordt niet expliciet melding van gemaakt. Voor kinderen die snel klaar zijn met de opdrachten kan met gebruik (laten) maken van de cd-rom in de groepen 1 t/m 3 en van de website van VVN voor de groepen 4 t/m 8.. Toetsing Aan het eind van de projectperiode van 5 weken volgt een quiz en een toets; de eindtoets bestaat uit 5 weektoetsen, die ook aan het eind van iedere week kunnen worden afgenomen; toetsen staan op de website en zijn voor leerkracht toegankelijk iva toegangscode. Zorgverbreding Geen specifieke opmerkingen hierover gevonden. Betrekken van ouders bij verkeersonderwijs Handleiding Bij het project vervoer en verkeer hoort een handboek. Hierin worden slechts enkele pagina's aan de verkeerseducatieve component gewijd. Daarbij worden wel de leerdoelen benoemd, maar verder niet uitgewerkt. Leerlingmateriaal Kopieerbladen Extra benodigde materialen Praktijk '' het is belangrijk om regelmatig zo realistisch mogelijk met verkeerssituaties te oefenen en deze oefeningen te herhalen. Vandaar dat er bij elk verkeersonderdeel computeropdrachten zijn, al lijken sommige opdrachten beter aan te sluiten bij een ander onderdeel" (vgl handboek leerkracht) Praktisch opdrachten: fietskeuring Proefje met fietsbellen Proefje met fietsversnelling 2x speelkwartiertje het verkeer en ik (in de leskist met doe-opdrachten) Optioneel: Spel Jumbo verkeersspel (bordspel) Verkeerssituaties naspelen met verkeersvoerkleden, lego grondplaten, houten miniverkeersbordjes niet verder uitgewerkt; Ook workshop fietsband plakken 3/7

6 Conclusie: Alles in 1 Verkeer en vervoer is een 5 weken durend project, dat in een of meerdere groepen 5, 6, 7 en/of 8 kan worden uitgevoerd. Er is maar één versie, die in moeilijkere (DEF-niveau) of makkelijkere (ABC-niveau) kan worden uitgevoerd. Het bevat 5 verkeerslessen(1 per week)die klassikaal gegeven zouden moeten worden en nog wat extra opdrachten. Hiermee wordt verkeerseducatie wel erg summier ingevuld. (hoewel de schrijver van het handboek aangeeft dat het een vak is dat van levensbelang is en daarom de verkeersactiviteiten in het project verplicht klassikaal moeten worden uitgevoerd ) Verschillende belangrijke uitgangspunten uit de BVL-strategie en beoordeling kunnen niet worden waargemaakt met alléén Alles-in 1 project verkeer en vervoer: punt 6 en 7 : geen methode en doorlopende lijn voor groep 1 tot 8 niet geschikt om gemiddeld ongeveer een half uur verkeersles te geven in deze groepen. punt 8.: Wel interessant als additioneel project, vanwege de dwarsverbanden met vervoerswijze, drukte op de weg, etc. Scholen die met Alles in1 werken zou ik aanraden om daarnaast een verkeersmethode aan te schaffen of te werken met de verkeerseducatielijn van VVN. punt 9: voorbereiding op het theoretisch verkeersexamen is zo wel heel summier (te summier) punt 10: hieraan voldoet de methode uitstekend; het is bij uitstek een project waarbinnen samenhang met andere vakken ontstaat. punt 14 en 15 Praktische verkeerseducatie: weinig tot geen aanwijzingen hiervoor; moet vanuit realistische beelden enigszins worden gevoed. verder slechts aanwijzingen voor een fietscontrole, maar niet voor praktische verkeerslessen, oefenen op het plein, de omgeving verkennen of iets dergelijks. punt kan de school op andere wijze geregeld hebben; Voor de punten 25 tot en met 31 geldt dat ook. Er worden geen aanwijzingen of hulpmiddelen verstrekt om ouders te betrekken bij verkeersonderwijs. 4/7

7 prijs totaal voor 4 groepen, waarbij projectboeken rouleren, 30 stuks per 2 groepen; 2210,65 excl verzendkosten 5/7

Naast elkaar verkeersonderwijs

Naast elkaar verkeersonderwijs Naast elkaar verkeersonderwijs Voorwoord Verkeersonderwijs staat onverminderd in de belangstelling. Zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau worden initiatieven ontplooid tot kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin.

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin. Algemene inleiding 1 Inhoud De belangrijkste speerpunten 2 De belangrijkste verschillen tussen de 1e en de 2e editie 3 De structuur 4 De structuur in een combinatiegroep 5 De structuur van een leerkrachtgebonden

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015

SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 SCHOOLGIDS DE BIEZEN 2015-2019 Laatste update 1 juli 2015 Katholieke basisschool De Biezen Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland 033-4802028 e-mail: biezen@kpoa.nl website: www.debiezen.nl Het Biezenlied Op

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013. Jong geleerd... veilig op weg

Schoolgids 2012/2013. Jong geleerd... veilig op weg Schoolgids 2012/2013 Jong geleerd... Voetiusschool veilig op weg Inleiding Voor u ligt de schoolgids van onze school. Het is ons een genoegen om u deze aan te bieden. Deze schoolgids is een informatiebron

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg Schoolgids 2013/2014 Jong geleerd... Voetiusschool veilig op weg 2 Gisbertus Voetiusschool Bloemengaard 69 3941 TB Doorn Tel.: 0343-415108 Fax: 0343-430925 info@voetiusschool.com www.voetiusschool.com

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. schoolgids Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef; de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015

Schoolwijzer. Wereldwijzer Schoolwijzer 2011-2015 27 Schoolwijzer 2011-2015 Voorwoord Beste ouder(s)/ verzorger(s), Graag willen wij, OBS De Wereldwijzer, ons presenteren aan u. Wij doen dat met deze schoolwijzer. Hierin vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie