Samenwerken met beide ouders. Do s en Don ts voor ouders en jeugdigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerken met beide ouders. Do s en Don ts voor ouders en jeugdigen"

Transcriptie

1 Overzichtskaart Richtlijn Scheiding en problemen van jedigen 1 Intake 2 Behandeling Samenwerken met beide oders 4 Do s en Don ts voor oders en jegdigen Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen Richtlijnen jegdhlp en jegdbescherming NVO, NVMW en NIP

2 Intake 1 Aanmelding jegdige in de hlpverlening Is er sprake van scheiding of oderlijke conflicten? NEE Verwijs naar andere relevante richtlijn. JA 1 2 Oderlijke conflicten In scheiding/gescheiden Gezag sitatie Woonsitatie Niewe gezinsleden Familiaal geweld Ernst en dr van rzies tssen oders Band met beide oders en eventele stiefoder(s) Materiële veranderingen (financiële achteritgang) Zie ook.5 in de richtlijn. 4 Met beide oders > breng de hidige gezinssitatie in kaart: Met jegdige en beide oders > breng risicofactoren in kaart zoals: Met jegdige en beide oders > breng de ernst van de problemen in kaart: Leeftijdsspecifieke problemen kind? Zie 4.2 in de richtlijn. Loyaliteitsconflicten Odervervreemding Raadpleeg CAP-J, DSM-V, escalatieladder van Glasl. Raadpleeg en betrek de school en het netwerk van het gezin. Ken de belangrijkste pnten it de Wet Bevordering voortgezet oderschap en zorgvldige scheiding en it het oderschapsplan. Hierin staat onder andere: hoe oders de zorg- en opvoedingstaken verdelen; hoe oders de verplichting tot omgang met de kinderen regelen; hoe oders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen; hoe oders de kosten van de kinderen en de eventele alimentatie voor de kinderen verdelen; hoe oders de wensen van de kinderen bespreken; dat een kind over wie de oders gezamenlijk het gezag itoefenen, recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide oders. 5 Bepaal de mogelijkheden voor een zorgregeling of omgangsregeling en kom tot afspraken. Hod rekening met: de risicofactoren, met name de mate van oderlijk conflict; de ontwikkelingsfase van het kind; de woonsitatie; de afspraken in het oderschapsplan. 6 Richt de begeleiding zowel op de oders als op de jegdige. Raadpleeg zo nodig andere relevante derden zoals school en hisarts. Zie 2. Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen Richtlijnen jegdhlp en jegdbescherming NVO, NVMW en NIP

3 Behandeling Meer over de interventies gericht op jegdigen en de oders is te vinden in hoofdstk 4 van de richtlijn. 2 Richt de begeleiding zowel op de oders als op de jegdige. Hlp aan oders (Zie 4.5 in de richtlijn.) Lichte(re) problemen Hlp aan jegdigen (Zie 4.4 in de richtlijn.) Lichte(re) problemen Oderlijke conflicten: Conseling Commnicatietraining Conflicthantering (Familie) mediation Stimleer deelname aan programma s voor kinderen Omgangsbemiddeling Voor, tijdens en na de scheiding: Individele hlpverlening Stimleer deelname aan scheidingsprogramma s zoals: - KIES - JES! - Dappere Dino s - Zandkastelen - Jonge Helden Opvoedprogramma s (zoals Triple P) Programma s voor relatieonderstening Programma s voor niewe gezinnen/stiefoders Omgangsbemiddeling en -begeleiding (bv. Oderschap Blijft) Zware problemen (geweld, zware en lange conflicten) Oderlijke conflicten: Veilig This Advies voor maatregelen: OTS of ithisplaatsing Veiligheidsplan Forensische Mediation Conflicthantering Systeemtherapie Omgangsbegeleiding (bv. Oderschap Blijft) Individele psychische hlpverlening (bv. EMDR) Sitatie verbeterd? Zorg voor een goede afsliting en een evalatiegesprek met beide oders en jegdige(n). Zware problemen (geweld, zware en lange conflicten) Veilig This Bijzondere Crator Rowverwerking Tramaverwerking Sitatie niet verbeterd? Overweeg en adviseer opniew raadpleging van de rechter over wijziging zorg- en/of omgangsregeling. Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen Richtlijnen jegdhlp en jegdbescherming NVO, NVMW en NIP

4 Samenwerken met beide oders Meer over de samenwerking met oders is te vinden in hoofdstk 5 van de richtlijn. Neem kennis van de complexiteit van een oderlijke scheiding en de wisselende gezinssitaties: Hod rekening met mogelijke conflicten tssen ex-partners. Overweeg eventeel eerst een individele behandeling. Betrek oders bij de (keze voor) hlp aan hn kind: Nodig altijd beide oders it voor consltatie. Voer een gezamenlijk startgesprek over het belang van hn kind. Informeer oders over de gevolgen van scheiding voor kinderen. Stel samen met beide oders en jegdige doelen van de hlpverlening op. Stel vast hoe de begeleiding het beste aanslit op hn behoeften. Commniceer in je begeleiding naar beide oders het volgende: De noodzaak en mogelijkheden om te leren hn rzies en conflicten te beheersen. Dat het ondanks de rzies voor hn kind belangrijk is gezamenlijke afspraken te blijven maken. Verwijs en attendeer hen op de verschillende interventies die er zijn. Geef hen informatie en voorlichting over oderschap na de scheiding. Betrek hierbij ook de niewe partner (al dan niet met eigen kinderen). Gebrik de jiste kennis en vaardigheden door: zowel kind- als oderperspectief te hanteren; meerzijdige partijdigheid aan te nemen richting belangen van jegdige, moeder én vader; te werken vanit een oplossingsgerichte aanpak; jridische kaders bij scheiding te kennen en oders hierover te informeren; jegdige centraal te stellen en redctie van oderconflicten te stimleren; samen met beide oders niewe rollen vorm te geven; kennis te nemen van, en knnen doorverwijzen naar, programma s voor jegdigen en oders. Werk samen met andere professionals zoals scholen, mediators, advocaten, en (kinder-)rechters: Deel signalen en stem begeleiding af. Koppel informatie goed terg zodat met name voor het gezin didelijk is wie wat doet. Wees alert op signalen van kindermishandeling vooral bij conflicteze scheidingssitaties: Vraag bij twijfel advies bij Veilig This. Bespreek je zorgen op netrale wijze (niet beschldigend) met beide oders. Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen Richtlijnen jegdhlp en jegdbescherming NVO, NVMW en NIP

5 Do s en Don ts voor oders en jegdigen 4 Do s voor oders Do s voor jegdigen Bescherm w kind door liefde en aandacht te geven en af te schermen van rzies. Besef dat ook jonge kinderen last hebben van conflicten en stress. Wees hiervan bewst: kinderen mogen en knnen hn mening geven. Maar oders beslissen. Weet dat gelijkwaardig oderschap niet betekent dat zorg precies gelijk verdeeld moet worden. Weet dat kinderen niet per definitie beter af zijn bij de oder van hetzelfde geslacht. Vertel w kind het liefst samen - wat er gaat geberen. Zeg w kind didelijk en herhaaldelijk dat de scheiding niet zijn schld is. Geef w kind het gevoel dat het van beide oders mag hoden. Breng de school/het kinderdagverblijf/clbs op de hoogte van veranderingen. Stimleer het contact met de andere oder. Don ts voor oders Rzie maken waar w kind bij is. Negatief over de andere oder praten. Uw kind dwingen om te blijven slapen terwijl hij dat niet wil. Uw kind verwennen it schldgevoel. Geef je mening en zeg wat je graag wilt. Maar oders beslissen. Bespreek je emoties en gevoelens over de scheiding met professionals of met iemand it de omgeving. Weet dat jij het recht hebt om van je beide oders te hoden en ze trow te blijven. Weet dat als je oder na de scheiding jo als volwassene gaat behandelen, dit niet jist is. Je hebt het recht om kind te blijven in je relatie met je oders. Wees je hiervan bewst: wat er ook gebert met je oders, jij hebt recht op verzorging. Probeer jezelf beter te begrijpen door te praten, een dagboek bij te hoden of informatie te zoeken. Accepteer het dat je je eigen gevoelens niet allemaal kent en begrijpt. Wees je hiervan bewst: oders hebben hn problemen, jij hebt de jowe en die wil je ook zelf oplossen. Vraag je oders hlp te zoeken als ze niet goed met elkaar knnen praten. Zoek hlp als je merkt dat je het zelf (te) moeilijk hebt. Don ts voor jegdigen Denken dat het jow schld is dat je oders gaan scheiden. Schrikken als je een keer (of vaker) heel heftige gevoelens hebt. Denken dat je beter bij de oder van hetzelfde geslacht knt wonen. Richtlijn Scheiding en problemen van jegdigen Richtlijnen jegdhlp en jegdbescherming NVO, NVMW en NIP

Overzichtskaart Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Is er sprake van een multiprobleemgezin? Doelen stellen en de voortgang monitoren

Overzichtskaart Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Is er sprake van een multiprobleemgezin? Doelen stellen en de voortgang monitoren Overzichtskaart Richtlijn Mltiprobleemgezinnen 1 Is er sprake van een mltiprobleemgezin? 2 Doelen stellen en de voortgang monitoren 3 Wanneer is het oderschap goed genoeg? 4 Het netwerk activeren 5 6 7

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen?

Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Uit elkaar, en hoe gaat het met de kinderen? Als je uit elkaar gaat en je samen kinderen hebt, maakt dat de scheiding moeilijker. Zowel emotioneel als op het

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015 JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - Januari 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het woord 5. Agenda 6. Interessant / Tips Voorwoord Beste lezers, Hier dan de eerste Nieuwsbrief van

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Notitie over problematische scheidingen

Notitie over problematische scheidingen Notitie over problematische scheidingen September 2013 Inleiding De afgelopen maanden is er o.a. vanuit de jeugdzorg steeds meer aandacht gekomen voor de zogenoemde problematische scheidingen 1. Die aandacht

Nadere informatie

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief

SCHEIDEN DOE JE. Op een goede, respectvolle manier uit elkaar. Langzaam maar zeker weer perspectief U wilt een vfas-advocaat of een vfasscheidingsmediator inschakelen? Neem contact op met één van onze leden en maak een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek geeft u aan op welk terrein u bijstand

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Informatiegids. over scheiden

Informatiegids. over scheiden Najaar 2014 Voorwoord & inhoud Informatiegids over scheiden Contact U en uw partner gaan uit elkaar: hoe pakt u dat aan? 1 Voorwoord & inhoud Voorwoord & inhoud Scheiden doet u niet zomaar van vandaag

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar

Als je ouders uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan Je ouders gaan Als je ouders uit elkaar gaan, moeten er moeilijke beslissingen worden genomen. Want bij wie ga jij dan wonen? En hoe vaak zie je dan je vader of moeder nog?

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN!

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! CLAEVERVELT, HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN Verschil tussen pesten en ruzie maken Er is een groot verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. RUZIE MAKEN gebeurt vaak

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Inleiding Als een ouder, met kinderen onder achttien jaar, de diagnose kanker krijgt, heeft dit invloed op het hele gezin.

Nadere informatie

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten

Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Bijlage 1: HKA en ouders, een module van 3 bijeenkomsten Doel Het doel van de verkorte module HKA en ouders is ouders beter toe te rusten bij het ondersteunen van de maatregel, opdat deze een grotere kans

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Verhuizen

Hoofdstuk 9 Verhuizen Hoofdstuk 9 Verhuizen Verhuizen doet een pleegkind meestal meerdere keren in zijn leven. Om u meer inzicht en houvast te geven in hetgeen uw pleegkind ervaart en meemaakt, hebben wij dit hoofdstuk gemaakt.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding

Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding Uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding 1. Voorkomen van vechtscheidingen Doel Achtergrond en acties Toegankelijke informatie Op Rijksoverheid.nl en opvoeden.nl komt voor ouders,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie