Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gescheiden als partner, verbonden als ouder"

Transcriptie

1 Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari

2 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met uw echtscheiding. In deze folder willen wij u laten weten wat Jeugdbescherming Gelderland voor u kan doen. Enkele belangrijke punten: 1. U bent gescheiden, maar u bent beiden nog ouder van uw kind. Het is voor het kind belangrijk dat u en uw ex-partner het ouderschap zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, ieder op een eigen wijze. 2. Het is belangrijk dat uw kind de mogelijkheid heeft om met beide ouders contact te houden, zodat uw kind zelf de eigen weg kan vinden tussen twee gescheiden ouders in. Beide ouders ondersteunen het kind in de ontwikkeling van die eigenheid, met een positieve en ondersteunende houding naar uw kind toe. 3. Mogelijk zijn er nog conflictpunten overgebleven na de scheiding. Conflicten die te maken hebben met de relatie mogen geen invloed hebben op het kind. Ze zijn schadelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Conflicten over de opvoeding van de kinderen moeten worden gescheiden: met de scheiding heeft u afstand genomen van de invloed op elkaar. Elke ouder voedt het kind naar beste eer en geweten zo goed mogelijk op, ieder op zijn/haar manier. 4. Ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind worden gezamenlijk besproken. Oorzaken voor mogelijke problemen worden niet bij de partner neergelegd, ieder kijkt naar zijn/haar aandeel en kijkt wat iemand zelf kan veranderen. De medewerker van JbGld houdt oog voor mogelijke kind-eigen problematieken, die een rol kunnen spelen bij de ontstane conflicten. 5. Zeer ernstige zorgen die betrekking hebben op mogelijke mishandeling, verwaarlozing of misbruik worden gemeld en onderzocht door de politie, Veilig Thuis, dan wel de Raad voor de Kinderbescherming. Jeugdbescherming Gelderland kan helpen om een afweging te maken of een dergelijk onderzoek noodzakelijk dan wel wenselijk is. 6. Mocht u door de rechter hulp opgelegd hebben gekregen in het gedwongen kader, dan heeft de gezinsvoogd de mogelijkheid u een aanwijzing op te leggen. Die aanwijzing moet u opvolgen. 7. Als het in het belang van uw kind is, kán een gezinsvoogd de rechter verzoeken uw kind tijdelijk uit huis te plaatsen, zodat uw kind niet meer betrokken is in de conflicten tussen ouders. Hoe werken wij met u? Gesprekken De medewerker van JBGld zal gesprekken met u, uw ex-partner en uw kind voeren. Het eerste doel van deze gesprekken is om te kijken wat de problemen zijn. Het is ook belangrijk dat uw kind zich hierover kan uitspreken. De gesprekken met de ouders worden gevoerd met de ouders samen. De gesprekken met uw kind worden gevoerd met uw kind alleen. Bij problemen die veroorzaakt worden door conflicten over de relatie, zullen beide ouders deze problemen zelf moeten oplossen, eventueel met behulp van een mediator. Met de scheiding is een einde gekomen aan een problematische relatie. Deze problemen mogen de toekomst van uw kind niet meer beïnvloeden. Conflicten over de opvoedingswijze worden gezamenlijk besproken. Daarbij is het streven dat elke ouder de ruimte krijgt op eigen wijze ouder te zijn; en dat de andere ouder die ruimte ook respecteert. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over de omgangsregeling, de zorgtaken, de wijze van elkaar informeren en andere mogelijke afspraken. Als er een ouderschapsplan is vastgesteld of er een beschikking is over de omgang wordt dit als richtlijn gebruikt. 2

3 Mochten er nieuwe afspraken nodig zijn, dan zullen die vastgelegd worden in een nieuw ouderschapsplan, waar beide ouders akkoord mee kunnen gaan. Alleen als het echt nodig is zal dit ouderschapsplan voorgelegd worden aan de rechter. Bij deze gesprekken is het heel belangrijk om te kijken naar uw eigen bijdrage, waar u zelf in kunt veranderen. Het is belangrijk dat elke ouder oplossingen zoekt die u zelf kunt uitvoeren, in plaats van oplossingen die een ander moet uitvoeren. Contact met de medewerker van JbGld De medewerker is bereikbaar per . Hij gebruikt om gelijktijdig met beide ouders afspraken vast te leggen. Om uw privacy te beschermen kunt u met ons niet mailen over inhoudelijke zaken. Bij een ernstig probleem of een crisissituatie kunt u per vragen of wij contact met u opnemen. Houd er rekening mee, dat de s niet 24 uur per dag worden gelezen. Voor crisissituaties kunt u natuurlijk ook altijd bellen. Buiten kantoortijd kunt u bellen naar Telefonisch of per mail worden alleen zakelijke afspraken doorgegeven. Inhoudelijke gesprekken vinden niet plaats via de telefoon of mail. Informatie voor de medewerker van JbGld De medewerker van JbGld heeft soms de beschikkingen van de rechter nodig over uw echtscheiding, omgang, gezag of hoofdverblijfplaats of over het kind. Indien mogelijk kunt u deze stukken zelf geven. Mogelijk neemt de medewerker contact op met uw advocaat om de beschikkingen op te vragen en/of afspraken te maken over de begeleiding. U kunt zelf inschatten welke informatie voor de medewerker van belang is. Mogelijk is de school, een behandelaar of onderzoeker, een specialist van belang. Het is voor de begeleiding aan u en uw kind belangrijk met de medewerker te bespreken welke informatie van belang is. U kunt zo nodig de informatie beschikbaar stellen aan de medewerker. Ook kunt u toestemming geven aan de medewerker om informatie op te vragen. Een gezinsvoogd mag in sommige gevallen zonder uw toestemming informatie opvragen als dat noodzakelijk is. U wordt daarover wel altijd geïnformeerd. Stoppen Wanneer u nog in een juridische strijd verwikkeld bent, waardoor het moeilijk is om een gesprek met beide ouders te voeren, zullen de gesprekken met ouders mogelijk stopgezet worden. De hulp aan uw kind gaat dan wel door. De gesprekken met ouders kunnen mogelijk ook stopgezet worden, wanneer een kwestie voorgelegd wordt aan de rechter, bijvoorbeeld als het gaat om een uitspraak over de verblijfplaats van het kind. Mogelijk wilt u zelf stoppen met de gesprekken. Houd er rekening mee, dat de medewerker van JBGld dan zelf een afweging moeten maken over de veiligheid van uw kind. Verblijfplaats kinderen, omgang Als u het niet eens kunt worden over de verblijfsplaats van jullie kind(eren) na de scheiding en/of de omgang, kan een van u of u beiden, middels uw advocaat, een verzoek indienen bij de Rechtbank. De hulpverlening voor de kinderen, over de zorgvraag van uw kind, gaat dan verder. Wij overwegen dan of we de gezamenlijke gesprekken met u als ouder opschorten, totdat er een uitspraak van de Rechtbank ligt. Als u er niet samen uit komen of als u nalaat een beslissing te nemen, zal Jeugdbescherming Gelderland, waar nodig, maatregelen nemen. Deze zijn erop gericht de emotionele en fysieke veiligheid van jullie kind(eren) te waarborgen en jullie kind(eren) waar nodig beschermen tegen het oplopen van verdere schade in zijn of haar ontwikkeling. 3

4 Kinderen vanaf 12 jaar kunnen apart gehoord worden door de Kinderrechter, niet zelf beslissen waar ze willen wonen. Wat niet De medewerker van JbGld is er niet om relatieproblemen op te lossen. Het verhaal over de ontwikkelingen binnen de relatie en rond de echtscheiding is hooguit van belang voor de medewerker om inzicht te krijgen in de oorzaken van de huidige conflicten. Hij is geen partij binnen de relatie en zal geen partij trekken voor een van de twee ouders. Hij draagt zorg voor de mogelijkheden van beide ouders om zo goed mogelijk te zorgen voor de kinderen. Als uw kind de dupe dreigt te worden van voortdurende relatieproblemen zal hij kiezen voor uw kind. Nieuwe partner Mogelijk heeft u een nieuwe partner gevonden en speelt deze partner een belangrijke rol in het leven van uw kind. Nieuwe partners zijn emotioneel vaak sterk verbonden met hun nieuwe liefde. Hoewel zij een grote bijdrage kunnen leveren aan de levensvreugde van u en mogelijk ook van uw kind maakt hun emotionele betrokkenheid bij één persoon de situatie niet altijd eenvoudiger. Ten slotte Een echtscheiding is een moeilijke tijd en alle problemen maken het leven niet gemakkelijk. Oplossingen vragen tijd. Die tijd moet u zo goed mogelijk door zien te komen. Praat met mensen die u goed kennen, ga naar de huisarts als dat nodig is, vraag ondersteuning voor uzelf. Als ouder draagt u nu de zorg voor uw kind gedeeltelijk alleen en daarom is het extra belangrijk dat u goed voor uzelf zorg. Jeugdbescherming Gelderland wil u helpen met de problemen van de kinderen, maar u bent toch degene die het moet doen. Zorg daarom goed voor uzelf. Contact Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op Hier vindt u ook alle adres- en telefoongegevens van het kantoor van Jeugdbescherming Gelderland bij u in de buurt. Jeugdbescherming Gelderland Hoofdkantoor Velperweg HH Arnhem Tel Fax

5 5

6 6

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Mijn kind wordt gepest. www.pestbriefje.com

Mijn kind wordt gepest. www.pestbriefje.com Mijn kind wordt gepest www.pestbriefje.com Mijn kind wordt gepest Niemand wordt gepest vanwege uiterlijk of gedrag! Een gepest kind is net zo anders als alle andere kinderen. Om te weten waarom een kind

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie De Kinderombudsman Position paper kleinkinderen en omgang na scheiding 1 april 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Inleiding De Kinderombudsman is door

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Notitie over problematische scheidingen

Notitie over problematische scheidingen Notitie over problematische scheidingen September 2013 Inleiding De afgelopen maanden is er o.a. vanuit de jeugdzorg steeds meer aandacht gekomen voor de zogenoemde problematische scheidingen 1. Die aandacht

Nadere informatie

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen

Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Vechtende ouders, het kind in de knel Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen Datum: 31 maart 2014 Advies: KOM003/2014 2 Vechtende ouders, het kind in de knel

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie