Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein."

Transcriptie

1 Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein. 1

2 2

3 Inhoud 1. Controle bestaat niet meer 2. Anders denken en werken 3. Resultaatgericht werken, monitoren en bijsturen 4. Vraaggericht inkopen in de praktijk 5. Over PIANOo, De Have kennisdelers, Robbe & Partners en Stipter 6. Meer informatie, reageren en aanmelden bijeenkomsten 3

4 1.Controle bestaat niet meer De informatie in dit rapport is bestemd voor iedereen die belang heeft bij het efficiënt, effectief en klantgericht organiseren van maatschappelijke ondersteuning. Binnen de Wmo maar eigenlijk over het gehele sociale domein heen. Bent u werkzaam binnen gemeenten en verantwoordelijk voor beleidsvorming, inkoop of de dagelijkse uitvoering van de Wmo? Met de transities van persoonlijke begeleiding, verzorging, de Participatiewet en Jeugdzorg heeft u er de komende jaren uitdagende taken bij. Extra uitdagend vanwege de grote bezuinigingen waarmee de decentralisaties gepaard gaan. Laten we daarbij de wens om op maat, gekanteld en integraal te werken niet vergeten. Met de Wmo beogen we problemen van burgers- die onvoldoende deel kunnen nemen aan de samenleving- te compenseren. De Wmo staat echter niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een breed sociaal domein. Een domein dat draait op en rond mensen. Inwoners die we meer bewust willen maken van hun eigen kracht, hun sociale netwerk, algemene en collectieve voorzieningen en de mogelijkheid tot individuele compensatie. Zorgverleners die vanuit hun jarenlange ervaring het beste kunnen beoordelen welke aanpak werkt bij welke mensen. En als laatste uw medewerkers die zich (terecht) afvragen hoe zij de toenemende complexiteit het hoofd moeten bieden. Met minder geld, meer doen staat voorop. Maar kun je met minder geld wel meer doen? Het antwoord daarop is ja! 4

5 Wekunnendietoenemendecomplexiteitaan.Deformule? accepteer alle onzekerheden, laat los; leg de regie bij uw inwoners; omarm het specialisme van de zorgverleners; investeer in flexibel financieren, flexibel contracteren en de mogelijkheid tot maatwerk; maak onderhandelen, monitoren en bijsturen tot uw belangrijkste kerncompetenties. Watwillenwemetditrapport? Het geeft de toekomstvisie weer van PIANOo, DE Have Kennisdelers, Robbe & Partners en Stipter. Met dit rapport willen we een discussie op gang brengen. We willen u uitdagen om anders te kijken naar de toekomst van Wmo, het sociale domein en uw rol als gemeente. Onze visie is niet in beton gegoten. We bieden u inspiratie en een ander geluid op weg naar vernieuwing. Hebben wij de wijsheid in pacht? Nee, maar samen met u kunnen we die wel vergaren. Laten we kan niet buiten de deur houden en samen onderzoeken met open armen ontvangen. Uwinputtelt! We willen u uitdagen om anders te kijken naar de toekomst van de Wmo, het sociale domein en uw rol als gemeente. Graag horen we hoe u er tegenaan kijkt. Uw blik op de toekomst van inkopen binnen het sociale domein, gaan we verwerken in dit rapport. We organiseren bijeenkomsten waar we samen met u van gedachten wisselen. De resultaten delen we breed met uw collega s bij andere gemeenten. Alles begint bij een open geest, vertrouwen en samenwerken! Bijvoorbeeld via het levende document dat nu voor u ligt. En uiteraard via diverse sociale media. 5

6 2.Andersdenkenenwerken Onbekend maakt onbemind, zo luidt het gezegde. What you see is all there is, zegt Professor Kahneman. We begrijpen het onbekende niet, we zien het niet en we vinden het meestal niet leuk. Het onbekende lijkt onbeheersbaar. We missen de controle en worden zenuwachtig. Dat is geen fijn gevoel. Sommigen ontkennen het onbeheersbare en doen net of het wel beheersbaar is. Ze ondernemen geen enkele actie. Anderen gaan daadkrachtig aan de slag om het onbeheersbare te overmeesteren. Voor beide groepen geldt dat zij hun visie en aanpak uiteindelijk vastomlijnd verankeren in een meerjarig beleidsdocument. Met als belangrijkste doel: het vastzetten van een - bij voorkeur door iedereen gedeelde - stip op de horizon. Daarmee doen ze een poging om een zekere toekomst te creëren. Kom,wegietenhetinbeton Op zich is er niets mis met het uitspreken en samen delen van een droombeeld. Of het zetten van een stip op de horizon. We gaan er alleen in de meeste gevallen uitermate star mee om. Dat is de visie dan, zo moet het beleid blijven en deze regels gelden nu en altijd. Als er dan onverhoopt iets verandert en de visie niet meer klopt, starten we het gehele traject gewoon weer opnieuw op. We maken een nieuwe visie en bedenken een nieuwe aanpak waarmee het nu zeker gaat lukken. Illusie Zo blijven we onszelf overtuigen van de illusie van een zekere toekomst. Die vaste stip aan de horizon waar we in een rechte lijn op afstevenen. Helaas, we kunnen de politiek, de maatschappij en het draaien van de wereld niet beheersen. Het punt aan de horizon is nooit voor iedereen gelijk en is daarom niet te fixeren. Laat staan dat we er in een rechte lijn op aan kunnen vliegen. Waarom accepteren we binnen het sociale domein de verschillende zienswijzen, complexiteit en onbeheersbaarheid eigenlijk niet? Waarom proberen we levend materiaal - het gaat uiteindelijk altijd om mensen - onwrikbaar in beton of wel een visie te gieten? Waarom bewegen we niet mee met de steeds veranderende maatschappij? 6

7 Timmer gewoon een tafel Vergelijk het met een timmerman die houten delen met veel ijver bij elkaar brengt. Met schroeven en spijkers wordt een waar kunstwerk afgeleverd in de vorm van een hoogwaardige tafel. Tijdens dit proces weet de timmerman dat hij werkt met levend materiaal. Materiaal dat hij nooit helemaal kan beheersen. De tafel is robuust en staat als een huis. Toch heeft de tafel onderhoud nodig. Het hout is levend materiaal. De luchtvochtigheid en luchtkwaliteit, maar ook ouderdom beïnvloeden het wel en wee van de tafel. Scheuren en barsten zijn niet te voorkomen, wel te herstellen. De timmerman accepteert de werking en charme van het materiaal. Hij houdt zijn gereedschap gewoon binnen handbereik. Tegenover onbeheersbaarheid staat volgens ons flexibiliteit 2.1 Kritisch kijken naar rollen Flexibiliteit en loslaten, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Als we heel eerlijk zijn ook een beetje zweverig en ongrijpbaar. Dat is het echter niet. Het vraagt om anders denken. En in eerste instantie om anders te kijken naar de rol van uw inwoners, uw maatschappelijke partners en uw eigen rol als gemeente. Onze visie op uw nieuwe rol: uw inwoner is uw nieuwe inkoper; werk samen met alle mogelijke zorgverleners; werk resultaatgericht, houdt toezicht en stuur bij. 7

8 2.1.1 Uw inwoner is uw nieuwe inkoper Als we het hebben over de Kanteling, dan hebben we over containerbegrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht, sociaal netwerk, participatie, algemene of collectieve voorzieningen. Laten we eerlijk zijn. Samengevat hebben we het gewoon over kosten besparen. Cliënten meer zelf laten doen - desnoods met hulp - en het verwijzen naar goedkopere voorzieningen, levert onderaan de streep geld op. Cultuurverandering Is dit uitgangspunt verkeerd? Nee, het moet en kan anders. We hebben in Nederland een systeem ontwikkeld waarbij het qua rechten niet op kon. Die tijd is voorbij. We staan niet los van elkaar en leveren allemaal een bijdrage aan de maatschappij. Het systeem hebben we echter niet binnen één nacht veranderd. Het gaat om cultuur, normen en waarden. Het gaat om het begeleiden van deze verandering richting burgers en maatschappelijke partners. Het opnieuw vaststellen en overdragen van verantwoordelijkheden. Koopt u al gekanteld in? Gekanteld werken Zwart-wit gesteld interpreteren veel gemeenten volgens ons de Kanteling als het ontzeggen van de toegang tot individuele compensatie en voorzieningen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Volgens ons gaat het niet om het beperken van toegang. Het gaat om het faciliteren van eigen regie, zelfsturing en het bij elkaar brengen van vraag en (kwalitatief) aanbod. Waar u naar zoekt is de beste oplossing op maat voor elke inwoner die dat nodig heeft. Adequate ondersteuning met maximale keuzevrijheid tegen beheersbare kosten, dat is het eigenlijke doel Gekanteld inkopen Wij denken dat termen als zelfredzaamheid, eigen kracht en regie nu nog te beperkt geïnterpreteerd worden. Qua inkoop kunnen we daar volgens ons best een stapje verder in gaan. Waarom laat u uw inwoners daar waar het kan- niet zelf direct zaken doen met door u geselecteerde en vooraf objectief beoordeelde leveranciers. Dan geeft u ze echte keuzevrijheid en eigen regie. Bovendien leidt het tot meer bewustwording met betrekking 8 tot de kosten van ondersteuning en gevoel van controle op hun kwaliteit van leven.

9 Samen op weg naar patient empowerment Gemeentealspoortwachterenwaarnodigregisseur We horen u denken: kan niet!. Laten we toelichten hoe wij uw nieuwe rol zien. En hoe deze rol zich verhoudt tot het nieuwe financieren, contracteren en inkopen van maatschappelijke ondersteuning. Wij dichten u een belangrijke taak toe als poortwachter van de Wmo en het sociale domein. Uwgemeente: selecteert continu alle mogelijke leveranciers en toetst hun specialisme en kwaliteit; begeleidt inwoners bij het bepalen van hun feitelijke probleem; informeert burgers openbaar over alle mogelijke algemene, collectieve en individuele voorzieningen; We hebben het hier primair over de verschuiving van productgericht naar vraagen resultaagericht inkopen. compenseert alleen financieel als dat echt noodzakelijk is bijvoorbeeld via een persoonsvolgend of persoonsgebonden budget; faciliteert een (virtuele) ontmoetingsplaats waar inwoners en leveranciers elkaar ontmoeten (gereguleerde marktplaats ) laat inwoners zelf (of met mantelzorg) de inkoop van individuele ondersteuning regelen waar dat echt noodzakelijk is én kan; Daarnaast gaat het om het verschuiven van rollen waar dat kan. Maak het mogelijk voor het grootste deel van uw inwoners om zelf de best passende ondersteuning in te kopen. verzorgt de inkoop van individuele voorzieningen alléén nog voor echt niet zelfredzamen. bewaakt de sector en het welzijn van uw inwoner(s) m.b.v. managementinformatie en stuurt bij waar nodig. 9

10 Wijszedeweg Focus als gemeente op het wegwijs maken van burgers binnen het nu nog mistige land van leveranciers. Help ze bij het achterhalen van het werkelijke probleem samen met daarvoor speciale uitgeruste instanties. Ondersteun uw inwoners financieel en/of qua inkoop waar het echt noodzakelijk is. Zorg voor goede informatie over de beschikbare voorzieningen of het nu gaat om algemeen, collectief of individueel. Scheid het kaf van het koren qua leveranciers voor ze. En laat ze zelf onderhandelen met de leveranciers van hun keuze om uiteindelijk zelf de best passende ondersteuning in te kopen. Laat de inkoop waar mogelijk los en help waar dat echt noodzakelijk is! Dan is pas echt sprake van een Kanteling! Focusop20% Kunnen al uw inwoners zelf inkoper worden? Nee, maar wel het merendeel schatten wij in. Stel 80% van uw inwoners kan zelf - of met hulp van mantelzorgers- de best passende ondersteuning organiseren. Dan heeft u uw handen vrij om de andere 20% die afhankelijk is van sterk specialistische zorg en begeleiding maximaal te helpen. Natuurlijk staat u ook altijd aan het roer in situaties waarin de veiligheid van de betreffende inwoner of bijvoorbeeld het kind in gevaar zijn (high risk). U hebt de cruciale taak om door selectief en flexibel te contracteren- het kaf van het koren voor uw inwoners te scheiden Samenwerkenmetallemogelijkeleveranciers Uw inwoner is straks dus de nieuwe inkoper. Welke rol speelt u als gemeente (in het bijzonder uw inkopers) dan nog richting de leveranciers. Moet u de markt volledig loslaten? Nee, dat vinden wij niet. Iemand moet het proces en de kwaliteit onafhankelijk bewaken en vernieuwing faciliteren. Bovendien blijft u de rekening betalen voor een deel van uw inwoners. 10

11 >> Gevolgen voor financieren U krijgt door de transities te maken met een toename van: klanten; meervoudige problematiek; zorgsoorten; en (kleine, specialistische) leveranciers. Dat is niet niets. Om deze toenemende complexiteit te beheersen volgen veel gemeenten de bekende weg. Ze willen slechts een beperkt aantal leveranciers contracteren of kiezen voor de vertrouwde subsidieregeling. Wij vinden dat echter niet de beste oplossing. Waarom niet? Omdat het lijnrecht tegenover het stimuleren van maatwerk en keuzevrijheid staat. Iets te kiezen! U helpt uw inwoners door vooraf zoveel mogelijk kwalitatieve en gespecialiseerde leveranciers te contracteren en toe te laten tot de virtuele ontmoetingsplaats. Dan hebben uw inwoners iets te kiezen, iets te onderhandelen en meer kans op maatwerk door een echte specialist. Bovendien verdwijnen de wachtlijsten grotendeels of zelfs volledig. Wie betaalt? Wij gaan er vanuit dat u het grootste deel van uw leveranciers niet langer zelf betaalt. Dat doen uw inwoners met eigen geld of met geld dat zij van u krijgen ter financiële compensatie. We zeggen bewust het grootste deel van uw leveranciers. U zult een klein deel wel zelf betalen bijvoorbeeld daar waar de problematiek dusdanig is dat specialistische hulp noodzakelijk is. Het gaat dan om de zwaardere gevallen waar intensieve begeleiding geboden is. Of om hulp die regionaal en zelfs provinciaal wordt ingekocht (Jeugdzorg). Volgens ons gaat dat echter grofweg om 20% van alle klanten die u straks aan uw balie krijgt. We willen nogmaals benadrukken dat de gemeente aan het roer blijft staan waar het sterk specialistische ondersteuning betreft. Dat geldt ook als de veiligheid van de betreffende inwoner(s) in gevaar is en er dus sprake is van een hoog ingeschat risico. 11

12 Onderstaand schema maakt helder hoe wij het nieuwe financieren en uw rol daarbinnen zien: Sterk specialistisch en/of hoog risico Overige zorg en participatie > vaste contracten / arrangementen > diversiteit en innovatie > gemeente aan het roer > raamcontracten met alle aanbieders > bijvoorbeeld ZG, Jeugdreclassering, e.d. > maatwerk en individuele inkoop > klant of waarnemer aan het roer, tenzij... >> Het nieuwe contracteren Samenwerken met alle mogelijke leveranciers, dat vergt wat van uw contractmanagement. Met de transities komen er namelijk een veelvoud aan leveranciers bij. We gaan van zes leveranciers voor bijvoorbeeld huishoudelijk hulp naar misschien wel zeventig voor begeleiding. Wat betekent dat voor het contracteren of aanbesteden? We onderkennen grofweg de volgende twee methoden van aanbesteden: Klassiek; concurrentie in contractering, beperking van aanbod Bestuurlijk; concurrentie in de uitvoering, onbeperkt aanbod Het gaat te ver om ze in dit rapport uitgebreid te behandelen. Er is in dit kader geen sprake van een goede of foute methodiek. Er is alleen sprake van meer of minder flexibiliteit en faciliteren van keuzevrijheid. Vanuit onze visie gedacht, willen wij het belang van flexibel contracteren benadrukken. Sterker nog, de aanbestedingswet die op 1 april 2013 is ingegaan lijkt dit zelfs voor te schrijven. Flexibel contracteren als uitgangspunt Maak het mogelijk om gaandeweg partijen toe te laten treden en uit te sluiten qua contracten en deelname aan de ontmoetingsplaats. Zorg voor ruimte om mee te bewegen met de vraag van uw inwoners en de veranderende omgeving. Stimuleer een breed aanbod om maatwerk te realiseren. 12

13 Waaromflexibel? Geef lokale, kleine en nieuwe leveranciers meer kans om hun diensten te leveren. Zonder dat zij daarvoor jaren moeten wachten tot u besluit opnieuw aan te besteden. De praktijk bewijst, het Flexibel contracteren zorgt voor geleidelijke verschuivingen in de markt. levert u een hogere klanttevredenheid op. Niet in Bestaande aanbieders voldoen altijd wel aan de door u gestelde kwaliteitseisen. de laatste plaats door het Zo voorkomt u schoksgewijze veranderingen zoals destijds met huishoudelijke wegvallen van wachtlijsten. hulp. In de loop der tijd krijgen alle partijen de kans om hun organisatie aan te passen aan de nieuwe situatie na de transitie. Nieuweaanbestedingswet Per 1 april 2013 treedt de nieuwe aanbestedingswet in werking. Zorg en maatschappelijke ondersteuning mogen worden aanbesteed volgens een verlicht regime (2b). Gemeenten zijn in principe wel verplicht voor deze diensten de B procedure te volgen. Hier mag u alleen voldoende gemotiveerd van afwijken. Vergeet overigens niet dat de nieuwe aanbestedingswet u verplicht om waar mogelijk niet geclusterd in te kopen. U moet het MKB meer kans gunnen. Als u Jeugdzorg, begeleiding en verzorging alleen uitzet onder conglomeraten dan verwachten wij juridische problemen. Het aantal kleinere, gespecialiseerde leveranciers stijgt enorm met het oog op de transitie. Voorkomen is beter dan genezen in dit geval. Langetermijnrelaties Waar u ook voor kiest, ga met al uw leveranciers bij voorkeur een langdurige relatie aan. Continuïteit en stabiliteit in de relatie geeft rust voor alle partijen. Daarbij stimuleert u innovatie gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Om direct een misverstand de kop in te drukken: een relatie aangaan betekent niet dat een contract met elkaar minder belangrijk wordt. Goede samenwerking valt of staat met goede afspraken. In de praktijk blijkt dat de kwaliteit van contracten nog wel eens te wensen overlaat. Het gaat om grote belangen en veel geld. Zakelijkheid is op zijn plaats. Zeker nu de wereld om ons heen voortdurend veranderd, is het dus essentieel om contractueel heldere, zakelijke en toch flexibele afspraken met elkaar te maken. 13

14 Productinkoop en standaar-disatie past niet in het nieuwe denken. We willen maatwerk en een totaalpakket aan de inwoners bieden. Dat betekent vraag en resultaatgericht inkopen. Het credo is één gezin, één plan, één regisseur. Als gemeentelijke regisseur wijzen we in de praktijk wel eens één of twee zorgverleners aan als hoofdaannemer. Die regelen de rest. De vraag is of dit in het belang is van de inwoner. We praten met elkaar over wijkgericht werken en meer eigen regie voor de inwoner. Waarom zien wij dat dan vrijwel nergens terug in de gehanteerde inkoopstrategie? >> Met het oog op maatwerk Bij contractmanagement speelt een belangrijke trend. De vraag naar maatwerk. Binnen het sociale domein denken we nog veel te veel vanuit de inkoop van voorzieningen, producten en diensten. Dat is ook het meest eenvoudig binnen het huidige systeem. Als we leveranciers vragen om hun product te omschrijven en daar een prijs aan te hangen, dan kiezen we feitelijk voor standaardisatie. Dat heeft als voordeel dat de prijs-kwaliteitsverhouding gegarandeerd is. Volgens ons moeten we vanaf nu echt anders gaan inkopen en contracteren. Niet op basis van product of dienst maar op basis van expertise en gestelde kwaliteitseisen. Maatwerk vraagt om keuze en specialistische expertise. Daarom vinden wij het van belang dat u bij het contracteren geen enkele goede potentiële leverancier op voorhand uitsluit. Van raamcontract naar cliëntcontract Hoe wij het nieuwe contracteren zien? Zoals eerder benoemd moet u volgens ons alle goede leveranciers - over alle mogelijke zorgsoorten heen- vooraf allemaal contracteren in een raamcontract. Beperk u niet tot slechts een paar zorgverleners. Uiteraard stelt u in het bestek vast aan welke eisen de zorgverleners moeten voldoen. Maak het mogelijk voor zorgverleners om tussentijds toe en uit te treden. 14

15 Vraaggericht inkopen Vervolgens laat u uw inwoner zelf (of met hulp) zijn vraag (integraal) definiëren en uitzetten op de ontmoetingsplaats. Na het uitzetten van de case op de ontmoetingsplaats, kunnen -de vooraf gecontracteerde- leveranciers zelf bepalen welke hulp en ondersteuning zij voorstellen en tegen welke prijs. Zo benut u de expertise van uw leveranciers voortaan volop. Op één vraag kunt u meerdere goede antwoorden verwachten. De aanpak met de beste prijs/kwaliteitsverhouding krijgt de opdracht gegund. Wij noemen dat micro-aanbesteding. U sluit eigenlijk naast het raamcontract een zorgcontract per cliënt. Uiteraard lenen niet alle cases zich om aangeboden te worden op een (gereguleerde) marktplaats. Simpelweg omdat het aantal leveranciers beperkt is, de benodigde ondersteuning sterk specialistisch is en/of het (veiligheids)risico gewoon te hoog is. Wie kiest de beste aanpak? Uw inwoner en/of zijn vertegenwoordigers cq. begeleiders (zwaardere gevallen) kunnen bepalen welke aanpak en prijs het beste past. En de verder afspraken maken met de gekozen leverancier. Het zal per gemeente verschillen wie de uiteindelijke beslissing neemt als de klant dat niet zelf kan. Dat hangt af van uw eigen voorkeuren. U kunt uw eigen medewerkers trainen en verantwoordelijk maken. Of u geeft een andere specialist waar u vertrouwen in heeft die bevoegdheid. Kaders en bijsturing Voor de prijsbepaling kunt u een minimum en maximumplafond instellen. U bepaalt de kaders, faciliteert het proces op uw manier, stimuleert zelfsturing en begeleidt de markt (vraag en aanbod) primair resultaatgericht. U volgt de ontwikkelingen op de voet, stuurt bij waar nodig. Dat hoort bij uw nieuwe rol als poortwachter en waar nodig regisseur. 15

16 3.Resultaatgerichtwerken, monitorenenbijsturen Het nieuwe beheersen bestaat uit het resultaatgericht werken, monitoren en bijsturen. Dwars door de gehele keten heen. Wat wilt u eigenlijk sociaal gezien bereiken binnen uw gemeente? Wat willen uw burgers bereiken? Hoe staan uw leveranciers hierin? Wanneer hebben we dat doel bereikt? Is er wel sprake van een vastomlijnd doel, rekening houdend met de complexiteit van de omgeving? Of gaat het meer om de weg er naar toe en het flexibel kunnen inspelen op de uitdagingen onderweg? Hebben we het over een doel of een gezamenlijke missie? Wij denken het laatste. We hebben een gezamenlijke missie dwars door de maatschappij heen. Iedereen draagt op eigen wijze zijn steentje bij in het realiseren van de missie. Er is niets mis mee om vanuit eigen belangen samen te spreken over de gedeelde missie. Zolang we maar met elkaar in gesprek blijven. Er is geen wij of zij! Niemand kan meer achterover leunen. U niet, uw burgers niet en ook uw leveranciers niet. Met onze gedeelde missie op het vizier, kunnen we niet anders dan ingrijpende keuzen maken. Gemeenten voelen de hete kolen meer dan ooit aan hun voeten. Ook u ontkomt uiteindelijk niet aan anders denken en anders werken. Laten we toelichten wat er volgens ons anders kan aan de hand van de aspecten financiën, beleid, gesprek, indicatie, uitvoering en beheer. 3.1Financiënenbeleid Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de beleidsvorming hebben we het nu feitelijk steeds over hetzelfde blijven doen maar dan goedkoper. Leveranciers krijgen minder betaald voor hetzelfde werk. 16

17 Bezuinigen? Dan richten we ons op het verlagen van prijzen 1. Op zich niets mis mee, er zit vet onder de huid. Alleen raakt de bodem zo langzamerhand wel in zicht, terwijl we nog steeds achter de feiten blijven aanlopen. Of vernieuwen? Waarom richt de discussie over geld zich niet op vernieuwing? Los komen van het bestaande. Niet steevast kijken naar het verlagen van tarieven maar besparen door innovatie. Dat moeten gemeenten en leveranciers samen doen. Gemeenten hebben daarin een voortrekkersrol. Aandacht voor kleinere leveranciers Betrek niet alleen de grootste leverancier of bestaande samenwerkingspartners in dit innovatieproces. Kies ook voor intensieve samenwerking met de kleinere, andere leveranciers. Dat kan natuurlijk tot weerstand leiden bij de grote leveranciers. Zeker als er sprake is van een subsidierelatie of gunning aan een beperkt aantal partijen door aanbesteding. Overlevingskracht De kleinere, andere leveranciers hebben meer noodzaak gekend om innovatief denken te integreren in hun manier van werken. Anders zouden ze het in de bestaande situatie nooit overleven. Als we het oude systeem van financiering en samenwerking blijven handhaven dan brengen we nooit de noodzakelijke veranderingen op gang. In feite houden we dan Stel de behoefte van de klant centraal en combineer dit met de overlevingsdrang van leveranciers. U zult zien dat er een verrassend en veelal goedkoper aanbod ontstaat. Stop met het blijven aanbieden van het oude vertrouwde in een versleten en steeds verder uitgekleed jasje. Stop met het benaderen van het onbekende op de manier zoals we dat altijd gedaan hebben. kunstmatig een ten dode opgeschreven systeem in leven. Tijdens het innovatieproces is het uiteraard belangrijk om vooraf aan te geven wat de financiële kaders zijn. Bepaal samen de gedeelde missie en tussentijdse doelen. Partijen kunnen dan hun ideeën toetsen aan de haalbaarheid ervan. Zet kostenbesparing niet centraal in uw (inkoop)beleid maar samen innoveren. De besparing volgt vanzelf. 1. Vergeet qua besparende samenhang niet tussen voorliggende voorzieningen en de sociale kaart van uw inwoners. Door goed te informeren over het voorliggende aanbod kan veel bespaard worden. Het toewijzen van individuele voorzieningen is pas het laatste stadium. 17

18 3.2 Gesprek & indicatie We voeren een gesprek om de vraag achter de vraag te achterhalen. Met het stellen van een indicatie maken we inzichtelijk wat we op welke wijze willen compenseren. We krijgen vanuit het keukentafelgesprek inzicht in het doel en de situatie van de klant. Aan de hand daarvan kunnen we indiceren wat de klant zelf kan organiseren en welke hulp bij nodig heeft. Nu indiceren we (en kopen in) op uren- of stukbasis (1 traplift). Waarom kantelen we het stellen van de indicatie en de compensatievormen niet? Waarom meestal alleen het gesprek? Volgens ons gaat het stellen van een echt gekantelde indicatie om het per klant vaststellen van de mate van financiële hulp en hulp bij het organiseren. Dan zijn er in de basis vier opties waar de indicatiesteller uit kan kiezen: 1. Geen recht op ondersteuning 2. Alleen financiële hulp (persoonsvolgend budget); 3. Ondersteuning bij het zelf organiseren en inkopen; 4. Financiële compensatie en volledige of gedeeltelijke begeleiding door specialisten (organiseren en inkopen) Het nieuwe compenseren Uitgaande van de bovenstaande opties komt het toekennen/inkopen van uren en voorzieningen als belangrijkste doel van de indicatie te vervallen. U koopt als gemeente straks niets meer voor individuele klanten in. Dat doen ze zelf, al dan niet met hulp van mantelzorgers en/of hulp van door u benoemde specialisten. Wij denken dat de regel hier breed van toepassing is. Het grootste deel van uw klanten kan het zelf (of via mantelzorg) regelen. Een beperkt aantal klanten heeft volledige hulp nodig om het te kunnen organiseren. En een beperkt aantal klanten heeft daarbij een bijzondere, zwaardere vorm van ondersteuning nodig. 18

19 Het gaat dus om het bepalen van de benodigde compensatie in de vorm van geld en hulp om alles te regelen. Hulp om alles geregeld te krijgen, kunt u bieden vanuit de gemeente in de vorm van medewerkers of uitbesteden aan één of twee van uw leveranciers. Zorg er altijd voor dat u op hoofdlijnen de regie op de uitvoering behoudt. Blijf in controle qua resultaatgericht begeleiden, plannen, monitoren en bijsturen per klant en over de sociale sector heen. U bent de poortwachter en regisseur, u faciliteert en bewaakt! 3.3 Uitvoering Wat omvat uitvoering straks? Het is een aspect uit de beleidscyclus wat als nooit te voren verbonden moet worden met beheer. Hierbij gaat het in de basis om het van vertrouwen in uw inwoner maar ook in de leverancier. Wat doet u straks in de dagelijkse praktijk? Uw gemeente: selecteert continu via flexibele contractering per zorgsoort alle kwalitatieve leveranciers; faciliteert een ontmoetingsplaats voor inwoners en door u geselecteerde leveranciers (algemeen, collectief, individueel) waar zij samen prijs- en leveringsafspraken maken; bepaalt of en welke compensatie er nodig is per inwoner in de vorm van geld en hulp om alles te regelen; regelt een administratie in ten behoeve van het uitbetalen en verantwoorden van de financiële compensatie (persoonsvolgend budget) faciliteert hulp om de inkoop te organiseren met eigen medewerkers of via één of twee geselecteerde leveranciers; toetst vervolgens resultaatgericht of de geformuleerde doelen van de inwoner worden bereikt; controleert of uw inwoners en uw leveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken (kwalitatief en financieel verantwoorden). 19

20 Samengevat, u zorgt ervoor dat: uw front-office klantvriendelijk en vlekkeloos werkt; u uw inwoners ruim voldoende keuze hebben uit hoogwaardige, kwalitatieve leveranciers; uw Wmo /sociale domein (administratieve) backoffice efficiënt kan werken; u investeert in het verkrijgen van waardevolle stuurcijfers en kwalitatieve managementinformatie per klant (volledige begeleiding) en over de sociale sector heen. Juist dat laatste wordt de komende jaren vrijwel onmisbaar. U moet meer dan ooit de effecten van het beleid en uw werkwijze volgen en bijsturen. Doorbouwen op een flexibel aangelegd fundament. 3.4 Beheer U bewaakt de sociale sector. Als een spin in het web. U bent de poortwachter. Financiële controle Dat bewaken kunt u doen door het uitvoeren van financiële, materiële en bestedingscontroles. Maak het mogelijk voor uw inwoners, mantelzorgers en specialisten om de besteding van uw financiële compensatie eenvoudig periodiek te verantwoorden. Tevredenheidsonderzoek Ook het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek onder uw klanten en leveranciers (steekproef) levert een bron van informatie op. Wellicht de meest belangrijke vorm. Klantervaringen en aanbevelingen vormen de beste graadmeter voor de geleverde kwaliteit door een leverancier. Als u de scores van leveranciers openbaar publiceert dan stimuleert u een gefundeerde klantvoorkeur. Dat kan nu al. 20

21 Rolvaninwoners Moet u straks alles zelf en zeer intensief volgen? Nee, uw inwoners hebben (of hun vertegenwoordigers ) ook een belangrijke rol. Zij maken immers in het merendeel van de gevallen de concrete afspraken met een leverancier. Wie inkoopt, is ook verantwoordelijk voor het bewaken van de gemaakte afspraken in de praktijk. Waar inwoners het zelf regelen, kunt u volstaan met het via steekproeven op hoofdlijnen controleren van de financiële ontwikkelingen en tevredenheid. Waar u of uw leveranciers het voor uw inwoners regelen is uiteraard intensievere controle van het resultaat vanuit Belangrijk is dat we vanuit beheer continu samen zoeken naar geleidelijke verbetering. De beste innovaties komen niet van de één op de andere dag uw kant nodig. Het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten van leveranciers die meer aansluiten op de behoefte van uw inwoners gaat stapsgewijs. We zijn nooit klaar. De wereld om ons heen staat ook nooit stil! 21

Flexibel contracteren & vraaggericht inkopen

Flexibel contracteren & vraaggericht inkopen Flexibel contracteren & vraaggericht inkopen Doorn, 28 juni 2013 Marvin Hendrikse Adjunct Directeur Stipter Onze toekomstvisie:» Sterk toenemende complexiteit» Cliënt aan het roer» Inkoop organiseren rondom

Nadere informatie

Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein.

Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein. Hetnieuwefinancieren, contracteren&inkopen! Eeninteractievetoekomstvisieophetbeheersbaarhoudenvaninkoop binnenhetsocialedomein. 1 2 Inhoud 1. Controle bestaat niet meer 2. Anders denken en werken 3. Resultaatgericht

Nadere informatie

Van denken naar doen!

Van denken naar doen! Van denken naar doen! Gouda, 11 oktober 2013 Marvin Hendrikse Directeur Stipter Wie is Stipter? www.stipter.nl» Actief bij zorgverzekeraars sinds 2004» Actief bij gemeenten sinds 2007» 40 gemeenten en

Nadere informatie

Sigrid Orgers & Sven den Boer TERUG NAAR DE ABSOLUTE EENVOUD

Sigrid Orgers & Sven den Boer TERUG NAAR DE ABSOLUTE EENVOUD Sigrid Orgers & Sven den Boer TERUG NAAR DE ABSOLUTE EENVOUD Grote veranderingen» Nieuwe regeerakkoord» Begeleiding, jeugdzorg en verzorging» Minder budget Wmo» Veranderende regels aanbesteding zorg» Kanteling

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo

Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Beheersbaar uitvoeren van de Wmo Almere, 23 april 2013 Marvin Hendrikse Adjunct Directeur Stipter Andere ogen en oren van de stad Gehele (administratieve) uitvoering: En Stipter doet meer Toewijzing zorg

Nadere informatie

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie;

In het kort: » grip op kosten; » zicht op kwaliteit; » eenvoudig contractbeheer; » 100% sluitende administratie; Klaar voor Wmo 2015! met het Maatschappelijk Ondersteuningsplatform van Stipter 1 Maatschappelijke ondersteuning staat niet stil. De Wmo wordt steeds complexer bijvoorbeeld door de komst van extra begeleidings-

Nadere informatie

Tussen geweldig slagen & faliekant mislukken

Tussen geweldig slagen & faliekant mislukken Organiseren en beheersen van onzekerheid & complexiteit in het sociale domein Tussen geweldig slagen & faliekant mislukken Den Bosch, 6 juni 2013 Tim Robbe (Robbe & Partners) Marvin Hendrikse (Stipter)

Nadere informatie

2015 Jeugdzorg naar Wmo...

2015 Jeugdzorg naar Wmo... 2015 Jeugdzorg naar Wmo... Veel gemeenten ervaren jeugdzorg als een mistig en grijs gebied waar ze moeilijk grip op krijgen. U heeft uw handen vol aan het bepalen van visie, beleid en natuurlijk uw huidige

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding

Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp. Inleiding Notitie Aanbesteding Huishoudelijke hulp Inleiding Er zijn zeven onderdelen van het Sociaal Domein waarop in 2016 een aanbesteding/inkoop gedaan moet worden. Een van deze onderdelen is de hulp bij het

Nadere informatie

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY

OMGAAN MET ALS MEER- SCHALIG- HEID GEMEENTEN OPDRACHT- GEVER ESSAY GEMEENTEN OMGAAN MET ALS MEER- OPDRACHT- SCHALIG- GEVER HEID Straks zijn gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en het welzijn van haar inwoners. Zij moeten dan diensten voor begeleiding,

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie

Sturen op uitkomsten in de Wmo. Investeren in maatschappelijke participatie Investeren in maatschappelijke participatie November 2013 Kernboodschappen voor sturing op uitkomsten in de Wmo 1 Stel de beoogde uitkomsten centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning Om zichtbaar

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland

CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017. Midden-Delfland CONCEPT Inkoopplan Wmo 2017 Midden-Delfland Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Totstandkoming inkoopkader... 3 1.2 Looptijd inkoopkader... 3 1.3 Verbinding Wmo contracten en Jeugdhulp... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Risicomanagement binnen de decentralisaties

Risicomanagement binnen de decentralisaties Risicomanagement binnen de decentralisaties Sturen op kritieke succesfactoren Gemeenten van de Toekomst Goed risicomanagement Filmpje 2www.risicomanagement.nl Gemeente moet invulling geven aan complexe

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE

SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE SOCIALE DOMEIN IN TRANSITIE PROF.DR. JAN TELGEN EDE, 10 SEPTEMBER 2013 AGENDA De gemeente verandert en hoe. Een paar waarschuwingen Een 5-tal modellen voor zorginkoop door gemeenten met voor- en nadelen

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding

VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding VOORLOPIG VOORSTEL Inkoop WMO begeleiding Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en

Nadere informatie

ORIËNTATIERAPPORT XXX

ORIËNTATIERAPPORT XXX ORIËNTATIERAPPORT XXX DOEL ORIËNTATIERAPPORT Doel van dit rapport is een duidelijk beeld te geven van de voornaamste persoonlijke gedragskenmerken van de betrokkene. Op basis van deze bevindingen worden

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding

Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding Notitie inkoop/aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen Wmo functie begeleiding De decentralisatie van AWBZ naar Wmo, een nieuwe Jeugdwet en de hervorming van de arbeidsmarkt veranderen het sociale

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein?

Prijslijst. Bestuurlijk aanbesteden voor gemeenten. Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Wilt u als gemeente kunnen inspelen op de complexiteit en onzekerheden binnen het sociaal domein? Bent u bereid om samen met zorgaanbieders en cliënten invulling te geven aan transformatiedoelen? Wilt

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie