len zesjarig meisje opnaiichly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "len zesjarig meisje opnaiichly"

Transcriptie

1 Prijs per nummer. voor België ts ctiem, voor n Vreem 5 ctiem Telefoon üed » Adm, SM4 Wosdas: 4 cember ll^>? REDACTIE hoogpoori, 29, GEHT Ongeekdo briev ror» l niet goieh. Beriehn over werkstaldnj griet mo dooi? do Takvercigg gésmpold sljn. E Ameert aci alls FosiMa. AB0NNES3ENTSFSRIIS Drie maann.,. fr, 2.5S 2cs ^""" 5.03 E jaar Nerlaail io.oa Drie maann n vreemdo Drie maann (3 maai per week verzn) 8.7S AAKKONOIGINGEN PIUJS VOLGENS HET TAfilBr Yoor betal. Reeheriersllg, 2 fr.p.r.' l zesjarig meje naiichly tonn Eeefti zijn ïack tke Ripper >>, werp arm aangezichtje zqn fierlijn gerd door n cnv'dba-kdr vrouwsnijr, Parijs heeft zijn angst. Hij gg onmidllijk h, wanhig vreeselijk verwrong door n doods jgoleilland Brussel n geheimznig snikkd, sam me* zijn schoonbroecfer. 'pn mejesmooraör, Bei mann drong door saamgepak mig, waartussch m f itroep j -fieheel land zeker nog beroerg afschuwelijke moord gg. hoor melijn verontwaardi irkrachtg klee Van Calck, Gansch n nacht door had Var ihdie wree, schrikkelijke mdaad klee slachtoffer overal rondgezocht ilijft nog seds ongestraft e om zijn kd weer n. Rond 1 nur nieuwe mdaad weer gepleegd. In ona nummer y&n gr meldn ieds vetrdwiijng ejarige meje Ünna Bollet. Niemand vermoed, m e ijselijke uitslag zou gekom zijn, gelijk m gr heeft bekom. gemoer jijn geschokt geworn door ze nieuwe afschuwelijke md, voor brusselsche bevolkg»ls e onmogelijkheid voorkomt. ze walgelijke daad evaart diege rm klee Joanne Van Calck, ziehier «os Kare WJzonrhedcn agn-wielrijrs wern naar Ter Kamerbosch ^ïfaar Zoniënliosch gezonn om agn gdarm die er patroeljeern verwittig zij nzelfn nacht nog gansch bosch möeéi afzoek. Anra agn doorzochn al bare, park hov Brussel ffl voorsn^ gdarmerie Aurghem, Ukfel, Warloo O. L. Vrcrtrw4-Bosch, alsook bosohwachrs kreg bevel illea af zoek., Al herberg-n uit volkrijke k lier Damstraat wern nauwkeurig onocht, maar n l.ure s morgs Wr al d pogg nog zonr gevolg geblev. All bijzonre agn Buyse «nkt hadn belangrijke getuig ontg mej. Jeanne Meert, wn Anrlechtlaan. magtran beslon n nacht w commsariaat door brg.over- «1 nieuwe bevel onrrichtg wndsturd, ^i. lel lijkje klee wordt ontkt TOOK HET TERMOORD WEED, ONT- EEfiDE Dl ELLENDELING HET..«aandag, rond 6 1/2 ure 's morgds, WKa Nieuw Molstraat drie hoejbmakersgasn, ^e gaamn Tanres, «euls Lefebure, aan polieie veri-ia,-' «1 zij e wei verlg ijmastraat kd hadn sa ligg. Wicie snel aanstonds naar aangedui mts vond er hei lijkje r Heme An- "«e Bellot... Het kd lag n rug, arm d jsngestrekt, klieijes verward door. Pes bewees duibpt ongelukkige \to onnoozsel slachtoffer geworn ito KV' 6611 Bc ka'mi6lïik aanslag. Eige, sblijtk nadi ontmoet polieie m ;, 0I aefc zeker Van Snick, die haar had ^iad Sv at ^ reeds ^ ^ ure ^^ ifc?^ Op vraag waarom hij po- «e Met onmidllijk ha-i verwittigd, gaf!m?s J 16 * antwoord Mj er niet aan l^aclit hadll. /r J^ SMARTELIJK TOONEEL DE VADER WORDT BIJ ZIJN KIND GEBRACHT Lid 0,8 * lijk meje weerge- ^n was, werd var Bellet verwittigd. aan 8am: met ' was ais gsïï n nacht t'-* K» parket. Maria gebrok dcor doorbliit? Bchrikjys nieuws hij kwam vernem. >ttarl^a,ar?. e llem veel mogelijk mtui Wee Annet lag aht\ grond ' «b houtstapel- J?' wehoord aan M. Walschaert. Eon-, paalwerk; e ur 'zr slot «bmn - 0 P lijkje had m 'i!e Odptt, werklnan gelegd. Zachtjes werd die "HIHIIT- ves l> gelicht WW l m var kon laatsn ooaslaa 's morgds was hü langs Barastraat gegaan, voorbij plaats-waar hij 's anrdaags bij lijk zijn dochrtje werd gebracht..^ familie Bellot maandag namiddag naar St-Piersgast^.ujs ontbon om officieel JJjk rjjieilie Annet herkn. Mad. Bellolrkwa;m^eerst narbij, onrsund door hare zusr vergezeld haar ouds ntje. wanho r arme vrouw was hartverscheurd. Met 'geweld wil zij lijkje ontblqon; 't speel m haar hoofd m lijkje haar Annet stukk had gesn, als vroeger Jeanne Van Calck. ïo mad. Bellot zich verrd had, kwam tital familiel nog e laats'maal slachtoffertje aanschou-, w. All snikn 't was met groo moei m h kon verr. DE LIJKSCHOU#ING uitslag r lijksehouwg Keeft bewez -arme kiad _ beestige ze door n elwdlgxkflrek mhanld werd daarna versnxactit. mo'brnaar had haar met geweld hand 'nëüi mond gedrukt. Tijns UjkscUouwg onrzocht onrzcelrechr M. Scheyv nauwkeurig, MefiW' Alachtolfer. In n hals vond hg eea moustache-. haar ongetfeld n moornaar moet voortkom. magtran hechn veel belang aan die vondst. Het haar werd zorgvuldig weggeborg. HET ONDERZOEK ONDERVRAGINGEN EN GERUCHTEN Op braakliggn grond r Zeemtouwersstraat, Cureghem, heeft m skapperspasser, e vuile onrbroek, e kato k wkelhaak gevonn. Zou betrekkg hebb mdaad? polieie zoekt kcrslager die zijne vrouw gesche sert zondag avond niet meer zijne wong versch. Zijne persoonsbeschrijvg ook nogal gelijkd met dl n moornaar* ZooaTs verwachn was, zijn verschee getuig verklarg kom do,waar m gewichtïgheid zal mo onrzoek..wy gev ze als zij wern afgelegd. E bakker uit Eloystraat, M. Van Bale, kom verklar tussch 6 1/2 7 ure man met meje zijn wkel voor 15 csjitiemep massepijn" kom ko. Het signalemt yan n man komt goed over met, door Jan Bellot gegev. bakker heeft ongelukkiglijk ge aandacht gegev klee meje. Zondag avond, rond 11 1/2 ure werkman herberg Prustraat gekom met kle meje. Hij heeft glas bier gedronk heeft meje druppel kriek do drk. lijkschouwg r klee Annet zal uitz of zij die die herberg gezi 'werd. E kamaraadje n kl Jan Bellot heeft verklaard hij zondag avond, rond 8 1/2 ure, meje gezi heeft Boghemstraat met onbekn manspersoon.' Zij gg naar Zuidstatie. Maandag middag werd Van Snick langdurig onrvraagd kommsariaat r Raadsplaals, waar hij gwoordigheid gesld werd n kl Jan Bellot. ze heeft sllig verklaard man niet was, die hem had do sigaretn hal. Van Snick zeg hij zicht bebloed kflijk zeer getroff was, hij niet meer wt "wat hij ed er niet had aan gedacht onmidllijk polieie verwittig. Hij werd vrijheid gesld daar e huzoekg mets ve^dachts, had geleverd. drie homakers, waar hooger sprak, wern ook onrhoord. Het parket heeft.vervolgs zekere mad. LeüoL herbergiersr Barastraat, onrvraagd. Rond 5 ure 's morgds was persoon, die er zeer haastig uitzag, glas. war kom drk. herbergiersr zegt die mag. wel gelijkt persoonsbeschrijvg die pietffssx n moornaar geeft» E ISjarige jong, Adolf.Vanrwee, won Humarkt, maandag namiddag kom verklar hij sert verschee dag kerel rond school r Giecstraat bad zi zwerv. Die man viel altijd lüee mejes lastig' tik him wang. Da pefssoonsbeschrijvg di persoon komt punt joor punt over' met die n moornaar» Rond 3 ure 's namiddags heeft M. Dar, bijzonre agt St-Gill, kerel naar kommsariaat r Raadsplaats: gebracht, di hy 's nachts St-Gill had ontmoet. Die man had schramm aangezicht. Hij zal gwoordigheid r getuig gesld worn. Verschee person hebb zondag avond, rond 111/2 ure, Rrustraat man ontmoet, die gansch geleek persoonsbeschrijvg n moornaar, meje, ongetfeld klee Bellot was. Zij gg richtg r Barastraat. Die geïuigs schijn dus aan du mdaad rond midrnacht gepleegd werd. E man e herberg 'r Njjvgtheidskaai pak kom afgev. Hij vroeg.ïu ^erjiergiersr ol, jj. pak zou j$llsn fifewar 's anrdaags. Hij dronk niets, i zegg hij maar jut geld goeg had om n tre hem naar Bierk, bij Waver. In pak stak bebloed manshemd, handdoek, waar m ook bloedvlekk bespeur, e zwar jas, zwarn bolhoed paar blokk. Zekere raad. Schutks heeft rptid 12 1/2 ure s nachts kerel gezi die pak bij hem had. 't Is waarschijnlijl^zelfjffie'hëtpak herberg r Njjverheidskaoi'^^iegev hösbs.: M nkt dit moofdfesar r kleisft: Anna Bellot, NIETS DAN VERMOEDENS... elllg zou sds paar dag reeds rond wong r echtgoon Bellot gezworv hebb zondag avond soi&jth hem, rond 6 ure, dfr Gierstraat gezi hsbb. Waaaf^hijnlijk heeft hij twee kr, én Anna, gevolgd afgeleg Damstraat, waar hij gelegheid vond lichtg do. Het h 'Uzi m spoedig hand legge n 'dar r afschuwelijke miódaad, die onr sommige zichn nog schrikkelijker dan moord klee Jeanne Van Calck, die februari 1906 werd gepleegd gerecht niet rusn zal vooraleer onmschelijk monsr onschalijk.zal gemaakt zijn. Dan eerst zull moers, wier hart, door vgle ongestraf mmdan.eefi -onzeggelijke schrik werd gezaaid, gerusr kunn am. IIJKPLEOHTIGHËDEN In n gemraad Brussel 2 cember, heeft M. Smet voorgesld raad volledig lijkplechtigh r klee Anna Bellot zou bijwon ; voorsl werd door talrijke l goedgekeurd. Net geval Annet Bellot Na kles "Marie Walschaert, na Jeanne Van Calck, komt nu Annet Bellot! Treurige reeks! Onr alle mdan zijn rgelijke droevigs, walgelijks. Wanhig vrag moers vairg zich af : «Wat mo do? Wie verzekert ons morg ons kd niét valt als slachtoffer onmschelijke geilaards? Is bare macht dan machloos? Kan maatschappij niets g rgelijke euveldan?...» Helaas I... altijd alle lann hebb er rgelijke monsrs geleefd... ge klasse, ge rass zijn er verschoond geblev. hoogere stann gav hier gelijk vele anre verdorvö praktijk tr- walgelijke voorbeeld. Herner ons geschi ban warm krbloed romesche wellustige keizern, schromelijke krmoorn Gilles Retz, die meer dan 140 kr roof er got vond ze gedur zijne liefkozg verwurg, schandal Hernpark onr Lok XV, die aan zijne vuile wellust bijna eik nacht nieuwe jonge mejes jaar offer,, n gwoordig tijd, schandahox TiaxvMs Jaffrevi^ wiar Eakuia sakroon kp hunne geilheid bot viern jonge schepseltjes, die geriemd bed lag... li uit hoogere krg hadn niet noodig hunne slachtoffers wurg als hun roes voorbij was ze wn m «zg» moest... konn goud, veel goud besn om gewillige bln hoor.dóov betal. Moord ongelukkig slaohtofferfc volgt gewoonlijk maar als mdadiger iemand, die niet goeg bezit om g goud onnatuurlijk got smak. Het zijn gevall satyrm, die gelukkig, niet al talrijk zich voordo bij lagere stann. Want massa schrikt geweldig voor zulke grove mdan zuwachtige- wdg vergroot dan kans, die elk mt- lo ook slachtoffer worn. Het nu niet noodig eik werkelooze, eik ongelukkigén zwerveüng kr-lichr zi zichzelv jag ongerustheid marl bauwdheid. Dat moers tóaaïne meisê^ds^^^ niet alle vrijhëidpbèroiöwif y^sj, -# angstvallig thu slu. Het bes kr vroeg mogelijk leer nooit met ongekn %e gaan, vooral ze niet vergezell afgeleg stran of donkere, verlan plaats. Het niet hel verlich wkels of siran gevrees mdaad zal gebeur. Als elk kd goed! weet moet zorg drag altijd blijv waar veel mènschén zijn veel licht, dan lot allermst gevaar. Het staat als 't ware onr beschermg r massa; want nooit die massa wreed of ongevoelig geweest gover kd..» daar zijn ge voorbeeln, m^^èp'^phm.f^e^ffllrieï ï 8 jé^feïsrikbeeltó^föt ze kïhöï* f bedaard hunne lievelg z raad gev met zorg bewak. Wat satyr aangaan, m moet ze al3 abnormale msèh beschouw ze uit gemschap ongadig verr... di m ze ontkk kan. Meer kan er voor oogblik g rgelijke afkg msche* lijkheid niet gedaan worn,_ A, Seciaal pg!ltiek Overzicht FRANKRIJK TEGEN DE «SABOTAGE» Het brutaal verzet r kapitaln g elke gematig vraag r werkli, heeft aanleidg sabotage gegev, «Sabotage» prciep niet meer werk lever dan 't welk m betaald wordt. Het meer werk dan loon welke m ontgt, wordt naar n duivel geholp. Dit «sabotage», als sociaal-mocran moedig dit niet aan, maar z er zijn oorsprong vdt razd verzet r kapitaln g arbei; rs.. In fransehe Kamer had nu, hierover bij behanlg marebegrootmg, e onrvragg plaats. M vroeg maatregel g «sabotage» die, beweer m, do'werv arsal groon omg hebb aangom. Dat m begn met rechn r werkli erkn dan zal hier zelfs e aankom. : ENGELAND VERKIEZINGEN Bij tusschéhtijdsch'e verkiezg voor gelsche Lagerhu West-Huil heeft liberaal Wilson 5625, conservatief S'r George Bartley 5382, Holmes arbeirspartij, 4512 smm gekreg. eers dus gekozem.. Holmes beamb r verigmg ht spoorwegpersoneel sloot zich by socialn aan. DUITSCHUAND DE GEZONDHEID VAN BEBEL gezondheidstoestand di dapper strijr schijnt n laatsn tijd wech over té lan. Het was duilijk hij bij zijne jongs Eijksdagre niet yroegere vuur was. Ons rsner partij! blad bericht daarover; «bugewone H spoedig hersl» groon strijr. ITALIË PROCES NASI italiaansche Kamer heeffi zsferctajf e kommsie boemd, die zal mo besls of Nasi toelatg kan bekom' Kamer zel. Op neg gekoz l zijn er reeds vier die volstrekt gunstagl zijn voor n gewez mï. M. Blaserna, voorzitr Hoog!?-» Gerechtshof, heeft aan saurs, komsari&s r Kamer aan advokaa n betich lan w h 6 proces n 3 cember moest hernom wot-f n, onbepaald verschov. Saat zal bn kort bijgeroepeal worn.. PERZIS DE SJAH EN 'T PABLEMENi! Uit Teheran wordt bericht, sjas l parlemt ds mrat bij zich ontbood hun wees voorfeftw! r onrust 't land ong&pasf tr parlemt, zich meesh. r wil mak uitvoer macht eji'. daardoor taak, waarvoor geroep w^' niet n uitvoer legt. Daarna beval hij ni mrs bn kele'dag, overleg mgjig afgevaardign, maatregel be-i ram om rust land hersll, ENGELSCH-INDIE MOORDERUEN Blijk» nit NerlandsoE-IndifJ onï* g bericht werd wacht i Lambar» (Groot-Atjeh) aangevall door e bda tt bestaan uit overgeblev uitgöwak* li uit Leupog 22 Moekima. Dat vijand liet 4 dooauligg.. waaronr Wakl Amat, r hoofdaanleggwa vaii n eersn aanval Setdoe, beahooftl Pang Makam, Twee dwangarbeidèifa,.werüf licht gewond. ZWEDEN NOBELPRIJZEN «Dags Nyher» Stockholm meldl, Nobelprijs voor schéikuni zal to*» feesffez worn aan prof.^ Dr Buchén, Vtm-.. Berlijn; prija voor letrkun waar* schijnlijk aan n Engelsch schrijveg Eudyard Kiplg, RUSLAND IN DEN DOEMA In laats zittg viel volksvergêtmi woordiger Eoditcheff gouvefnönrt zeaï hevig aan; hij beknibbel s&el yast beugelg zeg voortaan do hal*«das Stolype, spreekwoorlijk zal zijrt om gaigstr aan du. ze woor- 1 n verwekn e luidruchtige prostatisj bank r rechrzij werd «il oorverdoovd geschreeuwd. Het geklihg»! r bel n voorzitr, werd door hei rumoer verdoofd. lkerzij storm naar Eeï spreêkg* 1 " stoel leid n volksveïtsgwoordïj ger Eoditcheff naar zijne plaats rug f4 midn aanhound getier. voorzitr r Kamer, mrs e^ M. Stolype verli zaal, zittg werd geschorst. AMERIKA DE TERUGTOCHT DUURT VOORT uittocht uit Amerika vreemlg houdt nog seds aan. Alle sehepetf^ ïiitseh vol r-klasse-passagiers. «Mauritania», groots gelsche sckip, nam' er zardag zelfs 3000 mee;. «Republic* 2BO0 anre naar verhoudg. AFRIKA TOESTAND TB MAROKKO Te Mass-Ks had nieuwe aanval plaats. Kapi Belleda bekwam drie erge. wonn. vijand werd met groo verliez achruit geslag ; zijne troep bestonn uit 4000 voetgangers ruirs r Tahif-, Bi-Khalled- Amourdsstamm. ze marokkan vochn g e kels kommgnie vreemlegio, die onr era bevel kapi lviue stonil. bijzonrs ontmoetg had plaats aam He mokee Vaö /Sidi-Moham64-B-Aï.saai a aan n voet n Masseh-Ks-heuvel. uitslag gevecht was a groo overwng voor fransehe troep, die g ti.str. kanon», e hoog geplaatst, maa gansehe rij marokkan weg. Het slagveld was met lijk n vijand overkt.. Spoorwegongeluk Vors Gr avond statie Vorsi erg spoorwegongeluk gebeurdrs tre 'die n 6 u. 17 uit Brussel-Zuid vertrekt spanng, die onze grijze leir n naar Hal Lembeek, moest statiff. laatsn verkiezgsstrijd, n ele g Vorst e zijbaan, om n rechtstreeksch tre naar Parijs door lan. n raad zijner vrin, zich getroost had. ongelukkig niet spoorloos aan hem eers tre, die gekrt was met voorbijgegaan, maar heeft n laatsn : werkli, bots met groot geweld togea tijd zijn sezondhetoestand igszs ce- st.uitblokk. schok was geweid *aat.«j. da.iiarlmui.da.waaqiia m stukkea

2 ts&ssbsa&sssiiasaja...,. asegt^aas^sgragss^^ifagigggigk-'fty^assaggssg^siegeg^ r Turk ploffe hem mes v : moord n l ï sepmber '1905 'J ivlog-d, al lichn uitdoofn stuit- iets onbeduds alles moet afc^vochtsn die 9 miljo ontvreemd had parijzer gebeur hanlaar. Hij werd naar Lonn overgebracht, In n buik. toestand slachtoffer e5 danszaal Igbem gepleegd waas worn..^blokk uitgerukt wern. waari zeer erg. twee dars zijn aangehoun. gasbs^#öek ïb.éfga slaéhtofo Wat er zij, hoogere krg Voor- afwachtg zijner uitleverg. E onbeschrijfelijke schrik maak zich w Neg maann verlan eiland. fer was... reizigers meesr; verwarrg spelt m cr die reeds vroeger liewest-vlaanderen o New-York Kerald» lieeft legram ge;was onbeschrijfelijk. M verzekert n voorzi. BRUGGE. Botsg, stoomboot «ZéRccbtlmnk Hoci Maar als bet zegg liet niet waar, kreg uit Bluff Harbour, Nieuw Zeeland, mel- phir», gelan met macadam, verliet hav vijftigtal reizigers door glasscherv g aankomst stoomboot «Hekwetst zijn. M hoor riryaarlijk gehet DRAMA t&tï RACOÜB Zeebrugge. To schip n havmuur moa.» rnet 1 G man aan boord, gom Ee anöere, gelukkige vastslclig komt Bchrecij"- «n fti' eers oogblikk dacht Onze lezers zul^i.'^ck nog dramt verlalèa eiland. ongelukkig zijn omyaar, bots e vscherssloep.m f! ' 'o ramp gebeurd was doe; voor verslag r Midnsectie, M.ïib- ige overlevn 31 kp r be-'heyst, welke jut hav wil bnvar. herner d a t o^èlf-ige maann plaat» baut verklaart gebruik n geïï uetréurea war. E nieuw.konvooi manng cngolscho stoomboot «Don Do- sloep bekwam groot lek aan n voors- greep t e Êacour, moest-samgesld worn.e groot getal never vermrt. Zekere K... verdacht zijne vrouw betrekk nald dio vergg nabij Auckland. Zij hebb v, kost veel moei :om ze naar hel Hij sunt zich volg fe: negb,maann gekwetsn ia -.n met n hulptre niet strand slep. kg t e hebb meti gebuur, K... mt eiland verblev, ge vertrekk; zij wern r plaats verzorgd. verkleg r borrelglazcn, ' meerre sche do heele wereld groots ontoostende. Messgevechn. In voor d a t hij ap re moest gaan, doch hj) logemthu n Thouroulsch sweg kwam onverwacelè thu vond ajitó ' stoffelijke scha aanzilijk. M mgelg met war, klachn r her- berg verdurd. werd zondag avond gevochn tussch twee nkt remm niet zull gewerkt bergiers over n mr verko AMERIKA. Grauwvuurontploffg. Ee logtgasn. E hunner, H. Bauws, 50 jaar vrouw gezelschap n gebuur, vooral toame bierverbruik. hebb. K,.. bracht z laags Verschekle stö< ontploffg ; grauwvuur heeft gr avond oud, bezetrsgast, kreeg geweldig k Het vermeerr r spaargeln toe met e vijl} slaohtojfer wïï bouw eig werkmanshuiz zijn ook plaats gehad mijn «Maomi» Mononga- messek zij dal lemmer Inge- n sla do'od. hela. Versclieidone tonn kol versperr wann drong.. ongelukkige, die doolyk» bijkom bez. zaak voor korrektionneele rececl gekwetst, ontvg r plaats eers zor verslaggever vergeet iets, namelijk galerij. M nkt er veel doon zijn. geroep met geslon ur,. 1 jfl verbreidg socialme, die aan g werd vervolgs naar gasthu ge- bank Na er 20 getuig gehoord war ver^ bracht. dar, leurr,.v... gaamd, 25 werk klasse geleerd heeft strijn In Rue du Gros-Caillou Parijs viel klaar baar mrie zich ta zuli 3 t i al jaar, aangehoun, plaats pog haar verdriet verj drama voor. l aanslu bij gevoel ds rechfrl doov door drank. In Vrijhavslraat, hel Hazegras, bank, K,,. werd vrijgesprok.. M. Vitali had zondag klee Yvonne werd zondag avond gevecht geleverd tusbrabant ^lap r^daan bereid zich om Het socialtch iaal zeker gr.oo factor gelukkig verschijnsel. Janipje vull. BRUSSEL. Eigaardige verdng. sch burgers ' soldan 3e lie, Hij hield e kruik hann welke geldomhaler Alb Dolgos, 30 jaar oud,, gg Gustaaf Rys, won gezeg straat, werd >ijf brs essce bevat. maandag voor zijn baas, e som ICCO erg mhanld, hij voor dood bleef ligfrank Nationale Bank ontg. To hij g. Het slachtoffer ontvg eers zorg klee Maurits speel kamer. bank verliet was som als by tooverslag policiebureel, waarna m hem naar Zijn var riep hem bevool hem lamp ZITTING VAN 3 DECEMBER Vlaanr ontwaakt! Wij hebb zulks uit zijne brievtosch verdw. Do policie gasthu bracht; zijn toestand bkelijk. Hel ie hal keuk, hij niet zou zittg t om 2 nre,, parket r plaats geweest om onrzoek feevs'gi. Het kd gehoorzaam kunn vastsll tijns n strijd gele- heeft oniizoek ged. Voorzitr: M. Neyerckx. Rijimgongevall. Maandag ' n do over die twee moodpogg. t w a m toegelo. Het nar wellicht verd Weir. Wij sln zondag OPGETROKKEN. Uit hoek dor. Niouwbrugstraat dor Noordlaan OU3SELGHEM. 'dicht, want sklaps sloeg o grooto vast Brugge. OVE^aJlE VAN CONGO Vlapi stak kleer s vars 's Morgeuds hield Jules Clorcq e huurrijtuig brouworswag gebotst. Het Léle werd lyk gevcht e vrouw, Trooz legt wetsontwerp neer b'a schijn rond 70 jaar oud. Zij werd herrijtuig werd erg beschadigd koetsier, Jan brand. schpone vergarg met MetaalbewerVan Moer, won n Vlaamsch s- kd voor weduwe Verschoore, Brussel, treffd overname. v z liep naar keuk om ze met wa- kers, "ier uit doov. Wanneer hij rug 's Avonds gat ze socialtche vakver- weg, werd leg stocn geslgerd, brak vrouw was naar begraf ha- Hij vraagt aan Kamer ontwerp {3 /jkamer kwam, zag hij verschrikkelijk cigg feest «Werkerswelzijn»... zich hot rechrb bekwam e erge won r schoonn gekom. ongelukkige moet stur naar -Commsie r XVIT, M, Janson zegt moet worn" gei r' gelegheid St-Eloi, patroon r aan hoofd. Zijn toestand boezemt onrust ib. bij ongeluk 't war gesukkeld zijn. Schouwspel. Maandag wil zekere Ré Consfoble, POELCAPPELLB. Brandstichtsr. ^ Wij stuurd naar sectie n gewoonlijki, tou, rglijr, die klaar ge- sm. heilige man moet wel verwonrd zijn won Hal, ecn rijnn tram spr- hebbon n brand gemeld die pachthoeve weg volg,,iiea had, was dwars door vlamm naar g Zuidlaan. Hij m zijn sprong n landbouwer Pareyn asch gelegd M, Do Trooz zegt liet ber ia t. Sfet bedje gelo waar zijn zusrtje lag rgelijke ze gevierd w-rn. Dat avondfeest was puik, er was zang, viel. Hij brak zich b bekwam e heeft. Eone 35jarige distmeid thans aan- werp eerst t e do ontl door Ka. ^n had getracht meje t e redn uit gehoun, onr betichtg n brand vrijwillig merl die reeds wet bestuerd he^ tooneel turn door jongs mejes. erge won aan hoofd. j vlamm. ST-GÏLLIS.^f- Aanrandg. M. Serva, wo- geslicht hebb. Reeds verschee mal b. Hij til uit bed, doch zijno zam. M. Hymans drukt z'-w" mg uii. To refr r volkslier TD&n 'da Blaesstraat, Brussel, kwam langs had m haar betrapt diefstal; zer krachn hadn hem bedrog hij hoorn mezg door mann, vrouw do Kongslei. Aan Constantelstraat dag had zij w^eer 3 fr. gestol uit n zak commsie, r XVII gcci, alle waarbor-i Stort n gron. Het was dit óogblik var kr, door turners achr sprong drie kerels to voorschijn uit ur- r vest har meesr; daarvoor had g bevoegdheid,. M, Laurt. Zij heeft niets gedaan'.: i e r plaats kwam. Hij wil zijn n scherm, dan dachn ^vij aan ou.poftsal; W. Serva word vaslgegrep, erg ge- m haar berpt. Om zich- wrek had zij hoeve brand M. Hymans.. D a t moet gij bez, socialtche feesn «Parnasus» t e slag bekwam daarbov nog twee mesijksdn, doch kon niet. M, Do Trooz. oommsie heeft har(f rglijr zei hem 'toe.i zich om Gt, die puike familiebijkomsn r sk. Do ongelukkige werd 'gevonn door gestok, na vooraf kr hare mees%em niet t e bekommer, maar Yvonne strijrs, die zulk diep dn k voorbijgangers e naburige apotheek ge- res le bod gelegd hebb. M had dist- twee smmg verdaagd wanneer zy bracht, waar m hem noodige zorg toe- meid reeds eers óogblik af verdacht; ontwerp overname kt. Zij beslf oun hebb gelan. ledn die onr hem lag. di; tijns hare eers onrvragg looch zy bevoegdér dan sectiën boemd door bei Zoo was zondag avond Brugge! - Hij nam kd, vlucht er me Wij li niet na schoon verschijn- SGHAERBEEK. Ongelukkige vrouw. SVij hardnekkig. Zij beweer zij hare meesres lot. baar trap reik aan anre sel z, om aan t e toon so- hebb vroeger reeds gemeld eone vrouw veel geg was zij iets niet zou" ge- Daarbov ctrale sectie zal d(( concierge over, die kwam toegesneld. gevonn word portaal St- daan hebb. T slot door vrag nauw positie slechts door lid zes vern Het meje had reeds schrikkelijke brand- cialn nooit mochn wanh nslaap Servatiuskerk. M leid haar naar policio- gebracht, bek zg brandstichtsr zün. gwoordigd zijn, rl cttal^. edtriomf hun begsel. wonn bekom. Meu heeft haar geg Yper geslo- commsie al mgon r Kamer vol-i btireél vvaa zij kort nadi ontsnap. Wat Brugge kondon kunn Na kwart uurs werks was vuur do vergwoordigd zijn. overal, want was daar e vestg,cc Twee dag lar werd vrouw nieuw n. bitgedoofd. ontmoetji, park fjjc^aphat, waar zij rondm heeft t o t hiertoe wetsontwsrg', ongelukkige Lou, die zich vastge- forres dor reactie, meer, dap,overal elrs. zwici't.^fl.-.ha^éi-ecrsf^jrffiagtogjïad aii, -vëp-' OOST-VLAANDEREN "klampmiad aan bed, was, gelaat ge- 'i.en^metpsfou OTChfbeg^i^efc.^^K.mep al- klaard Marie iueulemmj^i^^p^l^y^ëor MOORSLEDE. DIEFSTiasjfet'a'M'Wijl d & b - r overname niet uitgeeld, Hoe wilt gij nu 'üespreketf.. heelt&'êoold, doch amdp vnog._j.-t j a» 1 4 ê 8 i i * S ï i ^ d ^ Ö ^ d e ^ % ^ O T ^ f a f i h ^ g ^ e ^ ^ ^^afelbekè^l, 'tw > ee^^^^m^er^zir Marie wonei^^a^nj^t^iöfj^iwfrsfttto i^p stal, zijn er Het voorsl moest Juni neergelegd zijn,, : Hij werd ia rijtui^%j0fe$wï o 4?0'!l JS 8 f Sij&t (Ö&tbipÊÉPltëöbén,"' 'Hans h New-York kom. die^ri' m^fe\w^üg_ gedrong' n landm, Vci'haegh verdigt thema f'-it vergarg'r vakverigg 'Sert dan kon m uit arme vrouw, dio bouwer Hri Vergo, hebb er uit lesuaap'i&b gasthu zou overbrgèb>" doch regeerg. 's morgds bewees gel. 'bezweek-onrweg. saar e som geld 3,000 fr. bankbilaan geheugeiiverzwakkg lijdt, niets meer IcrijGezel Vanrvel vraagt ook verda coöperatieve bewegg gaat vooruit g. Haar portretvvferd naar al gembe- jeln, goud zilver, gestis. gg. M moet liet ontwerp kn voorzij lt ongeveer DUIZEND LEDEN... TEMSCHE. Verdronk, Te Baesro fs stur. fift^pjid-' gestuurd, doch zondilr uitaleer naar commsie. stur. Bravo, Brugge! ölag. onbek, die m. gasthu uit Schel lijk gehaald Lod. Vel- Mijnheer Verhaeghe heeitjnigelijk veren nu voortj, dapper aan ' t wëiiky ^j^er Sgh&Elle^'vgffiiiift,' iljsv 'tlia'ns. moer gewor- ns, 19 jaar oud, matroos stoomboot commsie.r zevti al ' geheimznige VerdiijT hét zorgd -gqéshjke,/socialtche 'öjtts ÖSf>' eén^lot^p..:>,^ n.;>v êv'hu hoegaamd 11 Wilford», waar z^r'^tóer. kapi. klar mg r Kamer, vergwoorégt, luchtschip «Patrieii gaat gepaard met wikkelg gelijke tred houdc met ddn v ^ t ; niet OnrwelSOtiiiaaiSTiit k'd;pét geschïé- LöcK Velaèns \vas sds n ^Bovember verdwe- M. Helleput heeft commsie verlan n; hij had to wacht óchit),' uitgang, uwer coöperatie. gstrijdige berichn. v wbfil n.burgerlijk stand. Temsche gemeerd lag. M nkt hij bij werd verg door. lid mdaarom: «Vooruit» do lez,-uwe bifh?&?<im: Thans meldt m «Patrie» bliotheek uitbrei, ber rijker mak, schi ook regeergsgezd wasj maar nieli ongeluk Schel gevall. ANTWERPEN ge manschapp zou bevatn. voordrachn' t-ïchn,, vrouwontwik- ANTWERPEN. Erg werkongeluk. Op BEVEREN-WAES. Het gevaar r vuurwa- dacht als hij over Congo. M. Lorand. M. Hymans heeft gezegd m E ilgram uit Lanellys zegt kelg bevorr uwe jeugd naast zang m groot schip ps. blokmaker Isaak Smet, 30 jaar oud, mij niet gehoord heelt commsie. Gij weei 'ée richtg baai Carmarth, turn, ook onze var. So-.scheepstiramvél^'wa'ar aan. bouw", gebeur maandag erg tvil met ptool schlgö r gelegheid wél dal ik gewoon'j^t^eb.. gevaar W 'langs Ierland, ' bestuurbare ballon cialme leer.. 7. ' ' ^ ; ongeluk. E werkman 'zat balk, to- hel huwelijk ^ n ^ b f e ^ ^ ^ B i i l f y manf ik'lipiaj^^^iélewerk aaq gezi, met mann aan boord. Als gij doètj'wordt ou Breydél's- geraam sbhip gcèllijft.'stort. WapeaJaadd^«ri^^ê ^èfew4ttói^1vfn- vluchn, eètf WétsonlTV^^^-"jn lucht bouwt..tot hiertoe ge berichn «Vti- stad, broeest v^n.hét;'ibcicialme,ïlfë1? werkman viel e hö&i^hgii? pralp I^:Tcomm^r.3iee{t namelijk beslon dal da ecnig i e r a ^ t a c t ó ^ ^ ^ ' ^ ; k ^ ^ \ I ^ P i.. Q p h ^ : ffil eiffe3 rt brak scl^ieisf ^ i i ^ e t ^ n C * W 9 t ó S l ^ Ö ^ f l a S S K 8 É 9 J ^ Ï? ^ ^ # ^ ^ ^ ; be- '"' trie» ruggevonn.zwarn rechn zói gi die hun dooii f'tor'hs'&maeae ""ea^qè^^ernergj'-g- ' wanhejid. vond eflsoo fr. uit zgile kas gestol war. n kong zoun toegestaan worn. Brugge,' " hofiën'iiitj, om ijs',tu eid&t gevaar dcr"*uüf\fé$eas. Eén 17- Hij was er niet bntnma over verwonrd Dal zijn woorn olwel erkng yaa, geloov; F. Bp'.-,' jarige-johgelg^-lpu Baets, begg dè'onvoor- daar hij sds ig» dag vrees bestol allgezag. M zegt ieömsie Ka^iomiiheid gelan ptool onrzoek. wto-n, n gevolge r verdng eea mer vergwoordigt. Dat niet waar yoer d» r twee sleuls r brandkas. Hij verdacht e Esklaps gihg schot af ' kogel- drong rechrzij. M. Tibliant verslaggever r midnsecn j^sjèélg n buik. Het Blaohtoffer werd 24jarjgB meid die bfl lïem Jn dist was. To katholieke l wern «ioor n vcorzih fcie, voor d e begroetg f anti, vraagt dn 3S)ijfc Haap hel gasthu gêbrachï, waar M; Van Wegh meje ed roep, was zy r aangeduid. bugewoon ontroerd. zich af, of ze bloei r nijverheid niet NEDERLAND. Moordpogg. Te Wrs- hij gestsrv. JSvSJ^^r. ^ <%* Ik betwt bevoegdheid niet r conüns,, geëdigd cr voor ur niet k heeft, moordamtslag plaats.gêjjiid.'ê S(tótiJraE.';^^Verpletrd. E persoon, die gdarmerie werd verwittigd meid maar wanneer m IwJjIeU er niets ber dan Btaat. ; soldaat Leger s HeiJs'S'èfct door zich- lijn bevond n buurtlram Ant- aangehoun. Zij bek 1500 fr. gestol wettigheid le eerbiedig. katholieke vergwoordiger ant; revolverschot gewond. dar vafi n aanslag wefp-turnhoutj door n Iram verrast hebb. E el r som werd wong Gezel Vanrvel, Er kunn Miet ontwerp r ours'fsff diefegge BffifiTekt. -.'-is'ivh; wpordt zijn eig vraag niet, maar hij zekere M., schijnt FSedS éig 5tijd ajlg'eplelrd., bepalg staan die voorsl zeil does ïêw oiidfe'rz^ljvls -geblek dal persoon; -Het niejo ng'aï "Gëiït*ovCTgeBracht, vfl^elt vast> ^a* ;België ruimschootsfg^i^f' NVrok gehad hebb leg of meer l- KI Örti Mdw 'STEENHÜYSE. Hoefslag, iandbou- werp -zonr onrzoek. ^4^K 'v5i?,ïéms"cb6 ',-éi''jaar 'oud. t«erd heeft yaö die guln jar.zjjjig yan. Leger s Ileils. Vel, oud 70 jaar, die n M. SchoHaert (die zijne bank spreekt) liwm economche kracht vergroot heeft door DUITSCHL'ftND. DE KINDERSTEKER. ;M'moost tie McómbKcI li'ch'têii om 1 ^Weï ^elix'vari, slal' g'g^srft 'h'ét paard ^ëraorg, kreeg-«bez ^regleratnièt zegt aat-^ai «ifcbpeidjng vafi zijn werkmariaal. f"**'.' r ontwerp'noodzakléjjip/naar ^se'etiéi,'moot vergeves zneloosheid^.,kièh'ïsraonl^sisir los.piakeb; v^ji'-it. Slar-iép'. hoofd, zomat' e^sitl l^lj^k'.if. Ê b b ^ u t houdt ons vr n aap.,, zonn worn. Kamer beslt daar zelf oveï MoV, 'die' werdra nt^riöudch"voqr ^è «t<^n. HENEGOUWEN werd," ongelukkige néfc nadi bed e werklie hebb weig o.f. niets ge- Van-verseileidone kr, stran " Gezel Bertrand. Het'ontwerp-moet eerst ge-.zwek. 'ii-am, pafifierd- di stoffelijk welvaah. drukt ^ zijn. M, SchoHaert beroeptfcfefcoè vw BeflTjn, waar "ér'tj^fe'stierv." " ^ ^ i. had'..bergen;;-m ssgevéchn. In eeife her> j S l ^ j s d e - t a l a ^ e ' e a langdurige werksta- Mov iii 'eert zhelöozërfgesticht 'gezet,'nk berg 'ièrg-.et -mess gevobhtèn.'- Zékere-Loü< gere beslu'r Kamer, "kg^dj^i/ki: laats twee jar.bel- hij zneloos wd,s,v Maar' gerecht-schijrit L;.,:;ÈE sgracht stok. Hét stachtoïfer gr M. SchoHaert sluit zich aan bij mg vag gio wè'è, als Verviers, «Le Hasard» nu zekerheid hebb gekreg 'man reeds overl.- dar.. aangehoun". " M. Hymans,* Luik, d e 1S ö ^ e r k e r s t e Antwerp, we- hoegaarad-.niet zneloos I's hij zal ver- ^ydag.^rgdv kvvam twee Twrk - Het Congo-ontwerp moet bespfok worn zon Asghol Antwerp éé^tsfberg. a;&i;rue do.la Raquet kreg* ivers to A?etierèB, meubelmakers Gt, volgd worn. 'sff.'^i'j^i-^^ii WiSt. Maandag morgd werd twee zittijd r wdg. ^'etlanrê^rbruikers. M zet z., z.,.» commsie r zevti heelt lliga «n r assén vaa Antwei-geiÊged. Nu best kapitalme nooit ENGELAND. moei waard. r M 'vreeml^ru' aan':ile- ur. grondige besprekg 'gehoun. iets' uit eig bewegg toestaat of ' t zij heeft. le Raliiff Amerikaan aangehoun broer r'herbergiersr kwam zi wal er ' Eène kele zaak n rol geschre- Laat ons varlandslievd zijn. 'Aan ze comksoasab! msie ha e rol niet lalén vervüir,dal ware W alle gezag dhtneiü. Rigole -gg-li, dösh kwam nogf E U I U - E T O X VAN 4 DECEMBEK,. i f l S toond jegs n ongelukkig Morel, r weg nem, die door kiesch gegezel mblon. Gongo heelt ge presug«s rug,. laaghartig jegs arm«loue, voel mochn worn geworp. meer, e ontk bewaargevg," door Wat behdigheid om toegang -krij- Moer Bouvafld, fiêp zij, ik ver- M, Hymans, Laat ons zak' zao belacneadb straffeloosheid beschermd, niet ver- g die vrouw, om té oordéel of trouw u, mijn man tóe, maar geef hem lijk niet mak 1 wonr was zulk nietswaar- zij rdaad-.veel belangsllg niet veel ere lonkjes, hoort gij. Gezel mblon, Gijscsajtïbelachelijk. Gi] W verdi als zij sch mo - En luidkeels lach verdw zij. ze zaak over uwe vrijheid niet bescliilil dige. M: Janson, Ik heb g less var moer, -dié da;tl veröièifê^kj^^el:;: boezemeii/!'... landsliefdo noodig, a l s -ncrtklg vnn la» mog rug ech, was origètfèld RcdolpJïfc%3órzag,e mig iiieuwe Congo-overname lignllem ik. treff aapülïiög'én,, die mevi'ouw gewoon aan ruim bestaanddoor EUGENE SUE. Wij mo wak over stoffênjlie zeüf ONTÖEKKING d'hamlle yeriöaak moesn -strekk Wat moest lot niet zijn',.die lijke vooruitgang ons land.. 1 ntwee vrouw, sklaps alles be- als hij haar < S beloofd had. Daarom will ze zaak wellig üa'' 3-k verliet n:nolar, n dood 't hart. roofd als brief zeg, Padjs bij " Welnu, manlief, sprak Rigolet Ik moet erkn, mijnheer, sprak l. vróólijk toon, wat vodje pa- moer Bouvard Rodolphe na Zegt niet dal m seclie's niets doet., ' \\'at moest ik begn di uilersl nood? niemand bekd. vertrek Rigolet, gij daar e In uw ontwerp overname staat hst re Zonr bes voor wettigheid mijner vordcrodolphe, gelijk m zich herner pier leest gij daar? sridg, overtuigd ' strik eerlijkheid- ^ti zal, had aan mevrouw-d'harville eénige Lief vrouwtje,.hernam Rodolphe, knappe huhoudsr hebt. Drommels, niet verberg,.trocr, verl met sllige verklariri^an gij zijt weïriig nieuwsgierig. Ik zal zij verstaat zich dg 1 En wat M, Monville, Alles maar toch met. n notar, zónr iemand v.i ik mij w- heimelijke kunstgrep toegezegd u straks zegg. Zijt gij klaar met ziet zij er lief uit, blank blozd, met M. lanson, Jih kontr'akt nwhaar zelfs goed geluk weldra e rol n kon om raad (gij waart ètijds re); / zwar: oogén har evs, aanvaard ol verworp worn blok..w m veel gold moet- hebb om iols beloofd bij ig goed werk, wel verze- uwe kp? Gezel Vanrvel, R le meer o m, *L 1 ( zeldzaam I Zeker, uwe gunslg zull uit richn bij hcer r wet, eii will kerd zich vóór zijn aanstaan sa Is niet waar zij verrukkelijk werp kn alvors naar sesiws. weige mij overbleef zorgvuldig bewar, mkomst met markgravih iets als'vorsn gericht zijn. Het komt nu -.., moer B o i ^ r d, ik geluk- stur. tto'tóe ik zulk. proces niet begn. zou hebb voorgedaan."' nog maar betal aan. Juffrouw BouM. J a n s o n. Alles zonrlg' a c z a^ Daarom,., Wij mo wantrouwig blijveri,"eh dê wwv Hij had r om veronrsll vard schikkelijk geweest, moet kig man b? E gelukkig man als zij e harcr-gezegd worn. land bov ze n 'Komng «f toevel hem hier hét spoor ^Vat er verr ;.lcnd kon Rodolphe bracht; ^ -ecm rampspoed,' die, Vrouwj, nog eerie vall ge- gelukkige vremw, daar b ik zeker. Het land onrustig, wil ow» oversmmg met zijn plan, dach.terl ik' bezig b met betal, Gij bedriegt u niet. Maar zeg s, kn, volgs M. Smet W S ^ ïiiet ontó&lere'n. millard zal kosn. Onraan hoekje -r hart -'verbeeldg mevrouw rnoest,gij. lileer gaan kiez voor hoeveel b ik u schuldig?.,, M W juffrouw Moreï harö kr. Daar Uwe huhoudsr heeft g p- G haast dus! (Toej, lks),»lad, las Rodolphe e soorfvah me- d'harville zou beaighoun. mto : schrijv aan mevrouw Lu- ontworp brief, di hij vóór zich heb ik niet mst verstand A^an. Gij ng meer will gev dan 330 frank. M, Trooz, regeérg Kv^o^etf M, Janson niet. Zij ^ ^ 8 lay. hijfêi die ongetfeld zijne besm- kondt ze hier lan brg do. Zoo waar als er God... ik verdi rlandslief hare verbns nalev, aan G0"^/^t mg niet had bereikt, gaf fiereïf was ma^r gang. Onze luidjes er maar 15 frank aan,want ik heb r zevti overlan le hanl a alles niét goedko gehad als ik Rodolphe, bleef gepes verzonk aard kn, wi. aangebon krijg dan alles s. uia'"')*'! wel had kunn bekom. Ik kon behoort,, Gij hebt altoos" gelijk, manlief aia lez " z brief. aalmoes kwets zou. Vdt gij rechn r posw ^ niet rriïj klrijgèn knibbel. Hoewel nieuwe euvelilaad, waar Hccveei z'öi'g dus, hoeveel omweg, Wacht maar ev, zal mij niet lang gewaarborgd zijn commsie, m Jacques Férraud sch beschul- hoeveel lt moest er worn gebezigd, houn. Ik k. tv^ee kovrouw Zij die ij verkocht, zag er bitr iets voor, j.;;irwè6ih'j mio-aliililiig uij,, imë nèrmi do zusr will re^ l e s M a r e luchtbalverdweii ünks RechU BUITENLAJSHD RecbÉprt ie Zak lïerliflröilgfleiitaü Parijs dig, niet bewez w a ^ i a d echr ze orn don oorsprong le -verberg vari vak die mij' wel alles zull bezorman zich onverbid^i wreed ge- p.lmoedig hulpbetoon al bezva- g wat ik noodig heb- M, Janson. Het ia ge P ^ t l - j a a /.

3 ajwia niet langer Bevolkg Tan hét land 'drukfeert. M. Keiijan. M. 'Jans Vanrvel will besprekg niet" verdag. Jk vraag aan Earner om met algeme gtomm motie Jans aan nem. Ik bek commsie r zevti frèel gedaan heeftj maar l r Kasier mo ook gelicht wern. M. Woes verwerpt slsel M. Neujean, om m aldus z zittijd niet edig kan. lon hebb overigs ' recht meticclg do aan l r comaisie. Gezel strée. Mag m h vrag sll? M. Woes. Dit kunt gij do door tubschkomst r heer Vanrvel 'Bertrand, die l zijn r commsie. rechn r Kamer blijv voorbehou- S. Gezel Vanrvel. M. Schollaert heeft beroep gedaan onze varlandslief. Ik houd niet veel aan n naam «patrioot», maar ik houd er aan verklar ik ber dan gij belang 'act land verdig. M zegt alles will verdag tn voor goe.d plank schuiv. Wij mo toch w wat er ontïfcrp staat. Ik vril vrijheid r Kamer waarborg. Gezel Dcmblon beschimpt varlandslief g die Congo-vraagstuk rill loss tonr land will Raadpleg. rechrzij zelf werd niet geraadpleegd. Spreek g kwaad ever ctrale sec- Ssies,- maar ziet monumt wechap ervarg werd gebouwd 'door onz vrid Hector n. Ik schandvlek koepg do»r 'n Congekong gepleegd. Zie wat er gebeurd persbureel.. M. Moavillc, Dat zaak niet. Gezel mwon. Gij all hier spreekt.«ver n voorspoed door koloniale politiek, gij stuurt arme duivels naar. ongo om daar millio voor u w- Bon; En dit zoudt gü ons will do 'aannem zonr onrzoek. M. Hymans. < M bespreekt over- Banie nog nief. Gezel mmon. Ik bes all 'da.t to meer dan ooit parlemtaire reeh- ^-hoog meet houn zulke verdach toe «tann. bepalg n akt Berlijn.worn besndig overtr. Laat ons g slsel aannem, waarbij to vertg zou stur niêss aan Congo maar- kan ons alleü. Hét geldt bier onès'léye'nsbelang. Lt "fa -SSne kwestie nationale onafhankelijkheid. M. Hymans verwonrt zich "over bat;, :?%M Èr ge kwestie vraag ontduik;'nfaar all ons t'akkoord sll ^ver' procednur. HnkSi N! ÏTct ' M. Hymans. Gij kt ér niets. Gezel mmon. Wat voor e ^twadc jongsstreek. Ik weet er meer over ^an gij M. Hymans niet moeilijk. M. Hymans zegt dé commsie r Zev- Jn waarborg gegev heelt onafhanke- ykiieicf- on gcwet'l' ' ' föem; tree. ^ ; Üozel Bémblon. Gij^hebt g kel «dokur nicnl». M. Jansön keert rug zijne motie. Jd. Voorzitler leest voorsl M. jferön, legg, alvors aan sectie «ommsie onrworp aijn, voorsl ia) bern gedrukt uitgeeld. -lkeezijdö vraagt naamafroepg. >IM. Hymans Monville smm met ifeciirzij; MM. Mabille Masson onthoun zich. Mot voorsl ' M. Jans wordt verworp flt 50 g 33 2 onthoudg. ; a5j&el Smeets prosert g verdagg '?an 'zf{n>bnrvjf t^ng., ff««ell Vanrvel Dèmblon klag over bel feit ' ondfvragg M. Dos, ever <ie kiee-lodn &^5.taètsbedin niet, aan d Ae dagor gdjéihsfin. * Gezet-mblpn hekelt udg r rechler- ; ïii(lb zitüèg sluit om 5 ure. VOOPÏIÏT a, geeft voüedig = elke werkers bewegg CI'STAAF fteveb8staï3 impj liep vlug trap af El gg 5«e r jn keuk. "ij SiAferls was er heel wat druk Seweest. ou man was verbitrd 6» vloek die jonge mijnhe-i aan t emd maand hu uit moest -meje i-og dizqlfn dag. Want soo iemand kon m niet hu hou- «. Maar vrouw die werkelijk weje hield, z g, zij 't beg nettig was geweest ; 'j niet nare verantwoorlijkheid kon nem, ^m arme kd c. straat zetn n weer wd zonr iemand waar z e naar toe kon gaan. gevolg was, heer 's nmzes toegaf er beslon werd, RON SE Zondag 8 cember, om 2 1/2 ure stipt. Oproep voor wag- rijtuigsm, gazwerkers alle anre verwan metaalbewerkersvakk «: Valto.», Spillegrem. Allo, metaalbewerkers Ronse, bet ijzef warm, all aan n arbeid n Vakbon-d groot gemaakt, N.-B. Bij metaalbewerkers kunn zich ook aanslu rijtuigschilrs, wagmakers, garnierrs, z., z. Komt dus groep "sluit u aan! J. D. C. h VOLKSVOORDRACHTEN ze worn voortdurd met nog meer druk bezocht dan. n begne. voordracht gr aa^ond spreker M. Rymers, onrwerp : Napels, Vesuvius, Pompei was puik" leerrijk. Jammer niet meer partijgoon ze schoone, onrz aangame voordrachn bijwon. Zegg rechtuit : volksvoordrachn worn meest door burgers l onrzd personeel gevolgd; werkli zijn mrheid. Het zou gansch anrs mo zijn. Gezell, leert onrricht u! krg r Volksvoordrachn sl mimumbijdrage kel één frank per jaar, om werkli toe lan er zich kunn bij aanslu» Is m g lid dan heeft m voor 10 ctiem toegang voordrachn. WELDADIGHEIDSPEST T voorele Kleédgswerk Schoolkanti n Krg Vkict--Paul, h, om 8 ure s avonds, bugewone galavertoong n Beriotschouwburg, door n Girkus du Nord, die hier oïigem bijval giet. M kan er dus goeglijk avond doorbrgeiiv/^möiveqè goed werk>'bui*ftk8, ïaic ~r -3CE ' rj^b^j^i^ersboni)' Leerrijk ' vs, aangaam was zittg zondag.laatstl. Onnoodig er over uit n. Zegg all afwezig veel verlor hebb. Vooruit, gezell,,,aan n arbeid; om beslu er góïneji, met goed* ^e' yolg uit voer. ^ivf- :: COMITEIT H, om 8 1/2 ure, zittg. BENOEMING In plaats M. Stroobants, TSêheerr'én^geleidèï' (r goer B%t^lMfdfgllM(biaësi.. i L^^ ^^ ^^, i die-oi^-ge^bg^bè^sifè^hb^ssea.^2 tgar SiénsK.z^n óntslagrgaii;-. Werd boeiöïï t M. bruycker, landbouwgieur, die zijne studiën voltrok In landbouwkundige school Gembtours. gangsjaarwedc'.e bedraagt 3,000 frank. DE DOODRIJDERS Maandag avond, öiii 5'3/4 ure, werd werkman Moorsèle"doöreén' automobiiel overr. Het ongeluk gebeur. Rtjselj straat. gekwets, die'aijxtiikerbè gebrok, verloor veel bloed werd bij dokr Zuemar verzorgd. Intussch was auto weg, heer zull er met dag verlies hunner divdwirtón al zijn. Intuêsch zal getroff familie door werkgebrek m ell wórn In beg n middag riep dé juffrouw El bn. El kwam vlug aanlo, kwam paar stapp kamer bleef to staan. Zij wt wat er kom zou was weerspannig- boos. Wat blieft u? ou vrouw keek haar aan. Ja, weet g'j wel kd. Ik wil w, wat ur tussch u Gottfrid. Zoo. mijnheer heeft natuurlijk gepraat. El, moogt gij niet sprek. Gij weet keel. goed, er niet veel msch nu g u zijn zoun als ik. Da meesn zoun u g woord vrag, maar u voudig wegstur. oog meji flikkern : Ja, k mij 't zelf, zeg ze, want ik ga elk geval weg. Juifrouw Sivert keek verwonrd. Kom hier kd, on ga zitn, zeg ze na poosje. El gehoorzaam langzaam. Zoo, wilt gij weg. Maar waar moet gij dan naar toe? Ik wil overhemn leere.ï mak. El had daar vor heelemaal niet aan gedacht. Ze had niet flauw WWÊÊP' kon - IIaar zi J zou flk s vermo, hoe m overhemn.^ncije krijg als m nog ééns moest mak, of waar m leer kon. Maar Jo klank hare sm was "s haar merk, dan was bet uit huil i goedh6id dan moes ze j" s mt, t kalm, alsof ze over lang over waar al, hij Jol h t dacht rikelijk overwog besluit ivat Was zeker. ' iprak. n n<*!sssssmt!ssi&. gebracht zal man schrikkelijke pijn lijn. Zou g tijd worn er strgere maatregel g doodrijrs gom worn? AAN ONZE LEZERS Door dist tr gezel tavernier als tw dagbladverkoer,zull er waarsch : jnlijk ige lezers niet tijd besld worn. vrin geliev verkoers hier onmidllijk verwittig* Ook noodig lezers lezeress eik zondag regelmatig hunne blad*n betal, want verkoers vas bedin zijn, mo elke week met Ctraal-Comiit afrek. Dieg die ' almanakk «Vooruit» «Le Peuple» wi!l,mo zich verkoers Mullebroeck of tavernier wn., VAKVENEENIGING Uit gellijk verslag zondag ' algeme vergarg gegev, knipp volg cijfers :- Van cember 1906 e november 1907, legg r l fr ontg. In zelf jaar werd aan l 'die stakig betrokk war,, som fr. 11, of fr meer dan aan legg werd afgedrag. Er werd ook beslon nieuw e toelage aan vrag voor onze werkloozkas, iets wat reeds jar jar Gt, Antwerp, Brussel, Brugge, z., toegestaan geworn^ LiOtcn Selmurheck vaa SO? SI" Irckfcè. 30 nov volg seriën ier 23 sluks, zijn islgekoms S ' * IS bijzonrs prijz zijn gewonn dooi'volg nummers: 2413 n. 2fr. 60, n. 23» n. 8» n. 16» n n. 10» n. 21» 200 Al anre nummers bovstaan series Évat, zijn uitbetöalbaar met loo^fr.. GENT Evs' verzekert m ons M. S n. 24 fr. 200 Bruyne, professor, die algem aanzi 5470 n. 3» 200 werd als kandidaat schep, niet zal 5470 n. 9* 200 doorgaan, om hij breed vooruitstrevd ia n. 7» 200 «394 n. 10» n. 21 « n, 23» 200 COMOEWESTIE. aangekondig wgg^rac^l J door n Socialtjsch Prag^dïwilub gericht, had gr ajond.yóggi.e volle zaal "psatst Gezel Begaerts, had zijne voordracht twee el vereld. lii eers el leer hij aanwezig land verschill stamm kn bij midl talrijke zichn, twee geel zet hij ui waarom Leold Congoland nu aan België wil -.-.-Scfeatn; geld, millio fiaujiefeaaeülieeft ijeepold's geliefkoos Cófig8 gap België gekost; millio eiï"' ifiillioepgn' Jiiêêit Congo hem zakk do roll j duizn duizn boorlg zijn er sj5aor vermoord geworn zull nog als gemartcln srv. Dat alles zet ' Voordrachtgever Mare ze ui met uittreksels sta/t- Sifek, wel vrieiïn -ggiajer vers Congo. Gezel Bogaerts, die zijne voordracht sloot met krachtig roep alle aanwezig-'öfiï'ïlid'të^iirh -n' PragiÉlndaclub, werd-warm toesgejtóclit. 1 'melk^tfe-'ook soep kunn-gekocht Daarna sprak'gfeèlvmieele - geduüti^ worn. -*^-i^* ; ^-S ; groot ;half unr over -ontwerp «af 'Van^zës'ilre'-'s-morgs kan cwerk" 'bnjfeort ons parlemt'-zal bespró^ti worn. Obk'kan Kij 'zijft'é'kriiik latëb'vmibipébj ^Öièt 'ë^klaarhejdf^hem eigeoybewees Bij' werkhu bn gaat. hij-*watfcöngb' zijn «al'-geval"'övcfnsjcié kom koffie met melk suiker gesmd wordt.' veréig^ijaïicfén zull als- éch kan m bèkfm aan 5 ctiem ; itfétta's ; écmstië'tüsche partij 5 mall door werkerat' tafereel voorspoed geluk veof-'té'hang. 'Trefféüd ^as wa.nneer Anseele - vroeg': O, dan zal'gottfrid n help>.n, begrijp ik dus. El knik. Nu dan? Alf'hij goeg-van u heeft? El barst ihfschrei uit : J 1^Ik wfi'wee^'zeg ze'.-want ik kan hier niet blijveia. nu gij* 't weet. Ik ho'éï daarom nog gfeèt^,s1:ëch vföüw worn."want" ik'b niet plan met anr g'aa^v "' Heeft hij gezegd,' hij met u wil trouw? El keek naar n grond. N, zeg zij zachtjes. Ja, maar waar nkt gij dan toch over, barst ou vrouw uit. Zij had ach altijd voorgesld, ' m arm meje verleid, door belov met haar trouw. Gij wilt toeh'niet segg, ' ge... El bloos hevig, tran knep haar keel dicht. Ik hoef daarom nog g slech vrouw wo, herhaal ze. Kdlief, zei ou vrouw nam hare hand zachtjes hare, nkt gij nu, lang als hij u alles gesft, wat gij verlangt. Maar als hij goeg v heeft, houdt ov. E;i als gij dan i-clf werk moet, gij niet goeg verdit om u verschaff wat gij gewd zijt, pretjes, mooie kleer meer. dg vaar.gij gest c,.^ zijt, dan gaat m mei u, durf ik nu wel al zegg. Ik weet veel meies awjaimtmfe^amgawjtgjiit^eaiaaaia^ < Zeg s, vrin, wat zull, lg, do wanneer Congo vruchtbaar goeg zal zijn hij «roev» waardig 1 Wat zuil do wanneer e of anre mogdheid do hand zal legg Congo, die dan reeds duizn neg duizn slachtoffers zal hebb gekost, millio millio frank zal mo offer hebb, om Engelscho, Fransche, Duitsche oï gelijk : 'elke roovcr ook beletn België ontsl? Niets, vrin, België zal zijn geld, zijne zon geofferd hebb om n wil volbrg kele kapitaln, n voorele e of anre kapitaltche dievnatic, alles zal nutloos gestort zijn geworn.» Zulke anre treff volzn meer, bewog _ overtuign laanhoorrs over nieuwe mdaad die Leold bezig do waar hij^doer bourgeoie geholp wordt. En wanneer Anseele als slot zeg wat rnationale socialme wil, juich m hem geestdriftig toe. Kortom, partijgoon, bei sprekers hebb aanwezig n hoogs voldaan zijn er overtuigd roep die bei sprekers gedaan hebb wn nieuwe l voer n Pragandaclub vruchn zull drag. E partijgoot haal 1,48 fr. n voorele voer praganda. Wij voeg onz roep bij ze bei sprekers h Maandag toekomd zich nieuwe l algemeeue vergarg zull aangev ea mewerk. II. V. Hef nieuw Ooliege 't versolïiet M verzekert ons h af volg heer aangeduid zijn, om nieuw college sam sll, januari aanstaan moet vernieuwd worn : M. Braun, burgemeesr; Boddaert, betwtbare schoone kunsn; Baertso, fantiën; Ridr, onrs; Weerdt, hanl nijverheid; Fraeys, burgerstand. Werk klasse: O. ^. Onze kameran-fg" ^C$i nt,sche.isiijkplubs ^rf^lê^s&lf^^^^i^jt^feejjsfd vershms. ^wïj z %i.-g^s ig;ip fe'f^t8^qgab' zegg. OP DE MUIDE Onze vrin' uit "n «Bickorf» beslon ZOKDAG ' aanslaan, 8 cember, naar Asse trekk. Er daar kolbond, die goed VooHiiïgaat die nu over groot lo aalï;bés'chikt. Onze prepaganöt'cn zull vergezeld zijn za/ügèrs, muzikann spreker uit hun midh. 5 ".'. S- ^KJSamefan, spor u aan om ze karavaan vergezell. Op dié ze praganda mak plezïeirtocht, zr houn daarom goed werk ie zijn. Wie wil help met óög. kiezg 1908, weze zondag om isjfskure post «DV.Bfeferf», om. gcz&libïnjc jh'ét ' '"sttadsixileuws Ter gelegheid Klaasavond zull al kruierswkels Vooruit donrdag avond zijn 9 1/2 ure. pw - EENE NIEUWS INRICHTING. fie'}* Belgche" V-ro'ïJ^Bhboiïi' g ffrföltnibruik» heéftj té begn maahdag.wag aan Zuirkaai staan; waaraah. "gerge prijzeïi koffie, kóm melk aan'6»cê1ftiemï thee, met melk ^3Üik%ï;,B.c.;'soép, aan 8 c. - WijbeVWëfi dif-warm aan zull hier morg ïug kom. waarmee verkeerd afgelo dib net''begonn zijbi als gij. Gij mpsrt niet geloóv, ik ooit meje worn zal. N, nooit. N, Jat wil ik nms niet nk. Wai-l ik had gehot u óp dag goed getrouwd to zi met fatsolijk werkman gij e brave gelukkige vrouw zoudt zijt geworn. Er er toch meer dan, die zijn oog u had geslag. Nietwaar? Ja... Maar... Nu? Wat wilt gij zegg 7 Ik heb nooit met all kunn hanl. Zij do allemaal aardig. Wat bedoelt gij daarmee? Dat ze niet zulke mooie kleer schoone hann hebb niet mooi kunn pran? Is? En ou vrouw sprak lang. Ze sprak er, over, hoe veel. ze voor El gedaan had lang ze er iivhuij was geweest, over gevar.waaraan c meje all zich blootslt ze schil, r haar toekomstig lev zulke donkere kleur, El plotselg stond zeg : Ja, als gij zóó slecht mij nkt, dan... En El bleef bij haar besluit. Ze zou zardag vertrekk. Maar to werd juffrouw Sivert all ernst kwaad, zeg ze maar gaan moest waarh zo wou. li tórpls)... $' Ka J kkhoest ed mijn n x Raoul èe cp, waardoor hij zwak werd, dal dt ms krachtsspanng hem overvloedi( 't zweet joeg. Alie heelmidl w. n vruchloos aangewd, wanneer if mijne toevlucht nam Emulsion SCOTT, wier eers flcèch' e bern daarstcl, v/elke mij verwonr. Thans mijn n niet all gansch gez, maai zelfs klöekér welvarr, dan hij ooi geweest," (Get:) D. Rousseau ScHAHHBEBE, 64Ö b, I-cuvsche Sweg, il Juli, 1906., Zoo gij voorzichtig wezet, zult gij rechtstreeki mssiel" gebruik,' aan Mr. Rousseat sujkeii gelukkig uitslag lever, namelijk d«emiirsiori SCÖTT. Jamvleverfraan getrokk uit zulke fijne bestandeleii, noch volgs zelf slsel SCOTT vervaardigd, welk ze zeer aangaam zeer '\Ssrerbaar daarsit. f 2ij overtreft alle namaaksejs ger zelfstandigh. Ko u Emulsion SCÖTÏ gij : kót' u e -geöezfng. Prijs: 2,25 fr. 4,50 fp. bij alls apothekers. -P AANGEVALLEN. gaara» Gs Ferdand, 25 jar oud, dagn looner, n Meulesedsch ss weg aangevall. Hij kreeg e messek 'n schout r. Hij verklaart ze h,. orgebrachl door'éèjéierr mairoos. ; VOOR DE MÖÜLEERDER3. Dpi^fêfag avond, na geut, roep, vbbr mouleerrs, noyaumakers bramers.nicae. Alleman moet post wez 1 DE,. Wit-DE^iEREN IN DEI«{ NIEUWEN GIRIfe -^ Sawa, goemd «kong r wil -, diermnïers * Gt.gekom 'irret niet m dart vijf leeu-wë»;':jfëii.tijgfers,: 't-wrée^vittj»* beer eb 'êê*r zw'alïf&ffitexrzbeer. zje verzamejils.^önt "gènóeg.' ho* aangrijpeèclföl^^^vsh Sawa. dier zijn.zeer woest, voorname-: lijk tijgers^ Sawa^: bekomt daaruïé n gïootsn bijvaf'èèt38fig e!!p^ Ss(4 Het zrü^fflböf' Sawa<Ï6*peoi ee^s^^[;^^ èrk;ea M n- ; Sfiei»i- 'wem^gïn^: Iffljd welloffi Mjfit 't Is t^j'd met""-wê3!ssbï%8a öst^wlj goei 1 ' nieuws bèfreu gebuur vernem " 1 met SSfg, ' Volg artiket on iavéner Gt zull lez, voorzal ker zal zulks gelijker tijd groot^nut zya voor vel onzer. Mme E. Van Langlïem, 65 Resedaslraal Ut. Ge'nt, ïegvons"; 't Is'met dankbaarheid ilfzeer rechtznig, zeggeil moét zes maann ik nietsl méér gevoeld heb sds ik' gebruik maak ft «Fosr Pill voor Nier» verkocht!; Bij M< Moor, ajsothelfer, 38 Burgstraat. Ilrss nemaargez na vcïlobp Van drie wek lijds reeds n Vn'dag rjrerplegg wal ik reeds zéeitvehicht-;' nochtans was lt vïét jaa( ik kn onverdraagbare riierpijn die ik sems' dën rug aan schourt gevoeld, "ik was verdrukt, had zweetgehjuhulv^. rg ' 'dafö'elg, Uc' ^fef3irhóe mij voor. slijp ert als ik stond had ik n msu. voor e uut' gfehükt le" gadif,; mijn war-vya^ onregelmatig anormaal; ik had arspa'tl4g( zwer mijne vo war gezwollia^èèl ik go scho kon aando. Ik wanfiönpu want 31 jarig ourdom zulks zeer cfiru» nd,daarbij zoi'gèn voorgesclirevne'lisdr l blev zonr uilslag, ook' thans ik >( wel - pas gevoel, moedig 'b kéfl i\i niet anrsalo dan die wonrbare ï.ille«f»!iaif bevel. Ik vérklanr bovstsaile wsö^ett veroorloof X) kbaar mak^?^,^ hierbovstaan bevestigkg''2óa eetvi5rfis3i4 rechtznig getuigt HM-AU dighpfj r Kosr Pill, ze zijn ig l)j»«ne soi*vt eu onfeilbar midl leg al 'le Ni-r Sfaas^ ziekn, alsook voor hunne eers kiks j als pijn, zwak stijfheid s rö'g3( stpg, niet lieucn hëi'-wa* tsk gru war, d" rugpijn door eén* verkoudheid veroorzaakt, drukkg r Nfèifeq r Blaas, f!r> onlskkg, z., al daap uilspruil z;..n als Suikerziek, Wa< rzucht, verlies Eiwitslof, Onzuiverh. s bloeds, z. Dus vermijdt ziek net öi keks bestrijn haast zij ziel» vóób do. Verzekert u m u «Fosr Pill voo»' Nier» geve zelf soort als dfc vs3{to( Mme Van Langem gehad heeft. M kan ze iff, alle apothek bekom g 3.50 fr. dtfc'» cl 19 fr. da 6 dooz of vraebtv^jf-per post als mebi vraag sluurt aan Algem pot voel België: Engelsche Apotheek, Ch. DÉ&^&,SU Gounbergslraat, Brussel. Wacht u voor namaaus ls.,gi.3cii handtsiiséh. James Fosr elke Cms< i-.jr* && BEGIN VAN BRAND. Ëëtfbev g brand èeri fiacht oht^^n' oud kerkhof Smetstsïtat, E ho chefc Xvas brand gekcy m. nachtwaker heeft vuur uif*^ doctd

4 ies««$ Burgerlijke Stand t "' TronTTlbeloftcn zlja aangegaan floor r» fisliona Braeckman. leirzetr,- üb, i..'joanna Beernaoïts, z. b., St-Amandsberg Èdward Langbe, metaalbewerker. Gt, fe JozefaBlanckaert, lab., : St-'Amandsï) berg. Medard Ya Lme, asmaxmet, Eosalie (irbaduwi, iaiadböawsr, be Laarne foêlcïni Glans, landbouwer, Eulalie Meur ) landboirwsr, be Hulshout.. :r?ïkto r Txemaux, werlcman, Eliza. Ooulier, dietóaeifl, beid-ai Less, l Jan Ooomana, stoker, Marchi«nne-au- Pont, Marie Hatjes, z. b.. Gt. ;limaurits Gognaax^ kelmaker, Pa-ow^araib l'. met Maria Bontck, z. b., Zeemstraat 21 ' jetaaf Dbondt, Imrbier, Leberg, met Hor- M nsia Sntrjfcleerm., St-Amanberg 1 IJules Lapise, fmérman, Kasellaan, i* 21, met Laura Marichal,, naar, Jori^i?:'da straat, ^. (Ferdand Ppe, fab,, Appelstr^at, 6,. ; met Joaefai.Via«dk, fabr. Eooigeem-!- :^fean,2a'. ' Égust Meulffiman, msts'er, Jozef Plaïea;ul& straat, 57, met Martha yomiers, fabr.j tïf Berouw, Ï78. ischile I>e ; ï i JmghLe, metaalb., Plataanstr.,10 ' met Paulïme Jansss, iab., id. 16. ' QUbert Wullaart, sigarm. Hvelstr, '64,. met Gliarlot Altoncius, strijksr, id. 60 I pedgaard Boeges policieagt, Gt, met M Alice D'Haveiooëö, mowerksr, Malh gem'. firi D'boedt, toonzetr, Pustraat, 65, M met Eliza Comhai, z. b., Gazmefcerstr. : pnles ZwïfcöBpóel, tómmïmaai, Bellevue-! $ Btra^i, S9, met Clemta Willo, ln- ^ werksr, Galgbergstraat, 84..! S.Aur Verguit, tolbeamb. Antwerp, U met Eosalia Sbrugge, z., b., IJskel- ; f'rstraat, ISè,. ; Edgard Jacques, liandslaar, Koornlei, 2, ki tost Angela D'he, z., b., Jaa Breym ólsfeaat, 1. - ';Dcfcaa Van HoecEé, i«3mnger, Leberg, fi met-èlodie Van Wofcstyne, z. b., Ncord pt kaai, 61,. ; [7icit«irDö Baets, ^ilppör, Eekloo, met k Seraphe Van Vel, kelerm., Zeem- 'Jf etraat. Si. Üan Jo, lüjhtekaa,r. Gt, m;fc Joanna p Wagemans, z. b., Luik. JArllA«Van Meuwhuys, DajTeraar, 1 fe Kortrijk, met Martba Piers, z. b., Cita- S' llaan, 101. Uacob Van r Plassch, barbier. nr- ;,., mon, met Maria Van n Daele, z. b., ii Spiegelstarat 29. Bnstaai Lecomp, kofïiehuibedieta, l : Kor Mcire, 2ö i mt Maria Van Parijs, è-z distmeid, Éeke. S Sb-mand Goiraert, voerman, St-lievstr;» - 224, met Malva Van Dacle, fab., M ',!Achiel Coryn, fab.. Wilgstrt, 18. met Ra- ohel Veys, iab-, im. j Leold Baedt, scbom., Grodreef, i 31, met Cecilia Marns, fab., id. SJqnratd Pfifers, distknèelit, Fortstraat, A,, % met. Sfoia Va.n As?ebe, distra., f^'ïsiejstuialaan, 37., ETulea Plassdiaert. bcdieadibrugscbs m weg, 300, mot Viïgie Van n Eeign»: z.. b., naspolstraat, 21. j Ivo Bourgeo, cbanffeur, JozeMI-straat, i 53, met Coralie Caese, z. b., Begoniastr. Lou Van Lierdo, smid, Brufchs- I weg, 173, met Ursula Van Assche, ber- bergrsfer, Wever^raad;, 44, ' Picr Van n Oosn gemfeonrzer, Brugscbsweg, 81. met Maria Langlcit, Zelza. i sfij Eieronymns Sei-bruyns, karm., Znaard schstcweg, 23, met Julia V- n beele, kleerm., id, 142, Leest verspreidt VOORUIT «ÏEVRAAG» r drukkerij?. B. Buyck,Bebr., Sdam S8,' Gt, leer OBgeRs! voor boeklnnaerajj lefi^rij boekdrukkerij. Leef Iemand eeuw lar.g, nog «DU hij g zuiverd gé^ard midl uit- «ndieii aau^aaam volmaakt als pill to Walthery, die toch maar i irank per JtoóS kosn, Ee doéï ' voldo voor geheel jaar. ügitwod aan ii Eige Hollanrs?7 Gt ATOL-tanflpasta doez ets fle ATOL-tanclpoer öoozon SS 68 ets zijn o. a. ko Lij n. Apoaeker Dumont^ Nerkour^Gt dooz zijn vooraan flevagra merk n naam L. POOL & ZONEN. ahwamrko hann n Heer G. Daman da FoBSèca, Waermael. SsftótiJij9,Ath f t m gfkiia, vjéclttvry, salt g$ saneproèmöoé'ontvangebibó p-^^^^^^m pot alle othek. : Eèia hol m&%!iggheri;h&l eènig eoh^tegsnl apotfe»» r ffie ItS-Sép, -Es, sslpaa8 s. ffasr. voor n dans. G, S, GévavS,, S'abricbstraat, flsrsse! f* GfiMAK VAN BETALING. HulpKn Gt: 23 HegouwstraaS, 23. ÖÏEiSEHOEEDi9LENS m Setrwliploma, Antwerpca SS^S ^ CïoBs^a SBedaUs, a.tsili isoa ; Meer dan 400 sva vtrkoc&t tn Beig m f' E!» fnrichtlngeo gedaaa door im «erxhu Borbeck t'^^m^^\ Toonilt, Volksbelang, Het Tolk ea ê» Werkersverdpdiga', Gts toêrauve ti^ Qyê34 BftuiarïgeriatOtt Werkiere? I eê?eec abakkerij,votk«bakkerlièa Adafetfsi Antwerp j La Msoa du Peupla, rünioa économique, la Sodöté La Nouvelle Boulangerie Ia Gran Boulangerle Nationale Brussel; La Pulaire, La Gran Boulangerie Sat-Joseph, ' Lnikt Le Bon Gra, Maiieraont-Hayet-' sj BiSculrie La tton. Proleiaar, Leuv; Be Naejf» ei G»,,^filIebroeck Dnlon verrière, Jumetj ragi-és, Jo«liroonts Les Oavriers réunisj.gran Eouiaaprie Wilnna ïe Cirarleroïiï'jkvjr,' Boassu-lez-Waloonri; La Justice, ie Waremmè; LaBoohalslnet L'Avir j La Paii{l, Union s Roabaix;L^MetK'3 d'anz, Oaln? L'Avlr s Travail» lrs, Baumej Ünlon-Progrês-Eeono» le,teframerie3;c1iefflfermal8s- Ternz, fahrique Pas d*epices Vw^iES?i«aTiilpont, -St-JfjkQtaas?! Hand aaa Hand,rt» Aalst; Van Wassea- 1 bov-van Mauem, Oosn; La Prunce IA PacifieaUoa Namuroe, ta Nam; Bureau ds blfaiaance. La Matualitéetl'Economie s Ménages, Toupcolng; runion, Rijsel; Petit SèmlBaire Bonne-Espérance; ITJnlon d'böuples» blj-afmtiérns; GhemiwgL Leberg L^Avir, Armeatierest itjnion, Amis; La floarml, Liilera; ITInioa Franuelle, Lièv, talsaa anre In Frankrük,- Btógiö ea «Idw^^^S*^ Se bijval dèr emdftórirto» ii uiel t$ danheamn iim umeawerkesdth varm t maar aan't bezig va&gdmaqkle ws, ketseggm, om *ïiiehwê toepasttnü r grooi-mjverficid. (Lts CÖPÈIUTEORS BBLCES, n. 1 ApriL1893.) : 'M* Mt Inniüg Is sesearsoaiii ipi m ScAi l «. wmrdlpi ^* «èl Voor Inlichtg tatlerca w m rich C.-M. KAP, Antwerp t algema, agt voor BelgiSttrmrgk eu eoioaiënie.. Gt, uilg. A. Cacker, Ollergemséhe stw,, i39 SB SSSSSSlSSS^.SSMi^ii!Mdiild^J!likli^ir I..^,.-. ; om i, rï. :.; OHFEiLBAAR voorkom, still, gez Eeelpijn, Emohheld, Semnvtillmg Bronohi, mig, CatmM% to'ep. Asthma, Longontskg, z mm dit Is liet GEHBIM hunner wonrbare' essties hunnet onvergelijkelijka meesrschap bov alle ou remedi. im, BILANGEIJS BEHICHT VRAAGT, E5SCHT alle Apothek Uk aaa n prijs i,25 " EEÏÏE O00S dsr Ech PASTILLEN VALDA met n naam VALDA adres Av^r JJ,-V n ig fabrikant iip-c \.*: Js. H. Canoaae,apoth.,49,rue Reaumur In alls Apothek! ysn hst Land. S^^^%^ P.W f*ll öccht slaapt «nnwb nachn «nrbr»- I SI IJ i L 11 II i J kea tija ddr droevigs «room; "^INDIES GUzawacttig ïijt olet J wel nw gemak; ft I nmies CU g eetlust trilt, cm a««spijz verert} - & I ITiDXXnV GIJ neigg hebt brak ««mgnou n mond bitr plakaebtig; tong dik belan; = ' n am «alge!ijk zuurt ; laa boompl lijdt; \ rulschg ia cona; draaig Sn bet hoold; «nleltg cl brand H bloe^ IKDMEN" GIJ 't tnor bebt rit» tai ^?. met süjm gal gekwóilea aijt; % > '' tó aan ^stpg HJ^ ^*. :. ttwljfèu"niet nem dé mmmêêêêm. n, 014» Oitj«*WMHlO«vl ': onmis^üiih^reuffmt^ï6rf 11 Wk Stuaeoeesld door nïurckseïi plann, falflnwdoroods PÏLLENUDTJPÜlS, nooit schalijk zijn. Zij vr-ff xich net do cutliga bestanael r voeasels gaaa tbloed om er ia do Tank afgelege hcekski -na 't Uchaftm onniretlieaca gaas «^zoek, dio bet bezoel. Lm BWPÜSS, Siê&ihm, tiumof, vrant dj all vepjsgon nit maag dè gal *n Elijm, die spijsverrg belétta; ZH WERKEN darm do ds versttheid verdn; ZU ZUIVEREN bet bloed door gansch bet Uebaam; ZIJ VERJAGEN n btand ol ontskg door uitwerpg^yan JÜIM wal naelig.^. LET 1 feïtot IE ^Hr^^ll.KSELSllI Slt n voor X&oo 3?ill L. DüPUlS niet anrs.«-. M mog verkocht worn dan tu doosjes fr. 1.9$, omrgd rood ss r^1 ^v***^ «t^ le, toegemaakt met.verzekergslood bet bandck drag vau SirlP.-^XVElIGESR.T DUS pill - roodachtige klr In t kle *pas* ac^ verkocht, want bet zijn namaalsels die u aangebon worn, zonr waarborg, ^ WEIGERT OOK pilua vaii zultdanig rood klr bnitén n aangedula prijs vertoebt,. want bet zijn g^jghta poodo piüe^yaa L.. DUPUiS Jumet. f?^^.. ^,,.?- : i «>ik r ^s* tó*faanv"a.xlïx>x, NOOIT%ï^^jiü?S»aiHm'L.DUPÜlS, a 'waat adu auöf^ " sull voorzeker sonez. ^.':i^4: ^r^^sf'-^^^^ï&^s." **,.., f IfSi vrouw In da keerjar zull niet'méér Sija'clari alj wlliea.'cïy^s^ts^j^ P^.Bank aan ECHTE ROOBE PlIXEN L. DUPUIS, hnn gcraakkjk zich oötoak V&*A hairti^^ bun lev jterbiurrt, hoofspijnsn, gloeiitigtn, tmikjoonthad, tlecfiu spijfverrg, tcheelhoofdplj» d«soms afzlcblijke _uitsl.aa Kt aangezichn bann.^^5tó^^toé ^^a^%^spul. A l ScTheelïioofapijn. ~ Die kwa l Js^vwiaakt do"cr Miiï^ftheld roasg gal eii slijm die è spijsvetrg vasitnaer; zij komt ook voort vcrstptfi^thet zal dan gemaitfelijk zijn zich er ont- i j-?c^r=^ra=//^^f=^,^p=^fxr^^h/f^ji?=^/j^^^fs^^^f^jt^ vs^i-m^ïfïsi^slrssfsïnssf' varanan^p ^ifew^imssgssgaaaigaaaaiaia

5 22e tar fl>, 33? «O O Jia-i iiiiwiiiimaggab Prijs per nnmmer *. voor België 9 ceatiemsn, voor n Vreemda 3 cebtieméa f Teicfoon lied. %4^ Adm. S44 Wosdas 4 lle«ci»ber i3i^jkaajamgim.a'!^-.^rbw;bj3wf, w»»o»*faw* gsm REDACTIE Heogpom*, 2B, GEUT Ongeek^flo briev vrac* i mot gaiesi^i. Bcka OTcr -wcefestak- JÖÜ giö moon door ie TakvaKxai^ng gesmpeld ^a. Hes aeert zlcli alle PosOntreeia Orgaan r Belgche Werklipaptif Verschijn ulfe dag. ASONNE55EKTSPR1J3 België Drio maann,,-. Ir. Xcs ïaijaai'... Herlaaa Drie maann S vreem Dm maann (3 maal per week verzn) AANK0HD1GINSEN PaUS VOLGENS HET TAMOT Vocm tie ^betal. Ecclit. eerhersllg, 2 fr. p. r. Lonn BSeS.aajn «Jack the Rippcs^ ^erlijn gerd door n onvdbaï vrouwsnijdr, Parijs heeft zijn JSoIeilland Brunei ü geheimznig g mejesmoorr» i Geheel h«t land zeker nog beroerg afschuwelijke moord 'ïerkrachtg, klee Van Calck.?''Die wree, schrikkelijke mdaad Mijffc no^ "seds ongestraft e nieuwe mdaad weer gepleegd. In ons nummer gr meldn reeds Terdwiijng Ojarige meje liimabolitó;.^ ^ ^Niemand vermoed m e ijselijke uitslag zou gekom zijn, gelijk m gsr heelt bekom. gemoer zijn geschokt geworn door ze nieuw afschuwelijke mdaad, voor hrusselsche bevolkg als e onmogelijldieid voorkomt. ze waigeslijk daad evaart diege Iran klee Joanne Van Calck, ziehier Kare byzonrh aga-wielrijrs wern naar Tèr EffiHifflSEJsosch -«aar ZoniënboBch gezonn ohil agn gdarm die er patroeljeern verwittig dal zij nzelfn nacht nog gansch Jjosch moesn afzoek. Anre rn doorzochn al bare park hov Brussel voorsn. gdaname Aurghem, Ukkel, Wa^oo O. L. Vrouw-tsn-Bosch, alsook bos^wachrs kreg bevel alles af zoek.. Al herberg uit volkrijke k w Damstraat wern nauv/keurig onrzocht, maar n 1 ure s morgs war al die poggsa amg zonr gevolg geblev. All MjizsnSere agn Buyse w Kt hadn belangrijke getuigei t ontg ^^an mej. Jeanne Meert, won Anriechtlaan. magtran beslon n nacht commsariaat.öoor breag,over- '1 nieuwe bevel onrrichtg KmdskaseitB*; -. ifitlljfytn 4e kles wordt ontkt To OU HET VEHMOORD WERD, ONT EERDE DE ELLENDELING HET. -Maandag, rond 8 1/2 nr 's morgds, ««acja ij, (j e JE^Q^- Magtraat drie hoewnmakersgasn, 'gaamn Tames, edls Lefebure, aan iwlicie verkian n " a t zij e wei 4n verlg ytraat «kd tadn zi ligg. WMMdïnel aanstonds naar aangeö» S s^n von<1 e^ liet lijkje r kkane An- "«w Bellot... mo k' n( l ^S n rug, jfe «rm d ffigestrekt, kleedjes verward door. duilijk ongelukkige w Ile " <* ïaoozel slachtc^eer geworn fiot/w-m «^^liji aanslag. Eeaige ïblil^ejj na(ii ontmoet polic l 6 y?k zekerao Van Snick, di fea- J.TO hjjteedfi 7 1/3 ure kd had f ü»^ ü?g. Op vraag.waarom hij ^ohk^buuto^ofc ^ verwittigd, gaf j ei js r e * antwoord hij er niet aan Mehf b^wees werp arm aangeziebtje zijn kd, vreesélijk verwrong door n doodsangst. Hij gg onmidllijk h, wa.nhig snikkd, sam met seijn schoonbroer. Bei mann drong door saamgepak migêeï, waartussch m titrocp hoor Tan melgn verontwaardigg. Gansch d nacht door had var klee slaefatoffer overal rondgezocht om zijn kd weer vn. Rond 1 uur 's morgds was hij langs do Barastraat gegaan, voorbij plaats waar hij 's anrdaags feg lijk zijn dochrtje werd gebracht... familio Bellot maandag namiddag naar St-P,iersgasthu ontbon om officieel lijk r kle Annet her-- kn. Mad. Bellot kwam eerst narbij, onrsund door hare zusr vergezeld haar oudst ntje. wanho r arme vrouw was hartverscheurd. Met geweld wil zij Ujkje ontbloon; 't speel haar hoofd m lijkje haar Annet stukk had gesn, als vroeger Jeanne Van Calck. io mad. Bellot zich_ verrd had, kwam tital famiüel nog.ssgoe, laats maal ket sehtoffertje aanschouw. All snikn 't was met groo moei m h kon verr. DE LIJKSCHOUWING uitslag r lijkschouwg heeft bewez arme kd _ beestige "ze door n elldig kerel mhanld word..daarna versmacht. moornaar had haar met geweld hand neus mond gedrukt. Tijns lijkschouwg onrzoekt : onrzoeksrechr M. Sch^BeariiBujsrkeiirig klee slachtoffer. In n hals vond hij moustachehaar«ongetleld n jnoornaar moet voortkom. magtran hechn veel belang aan die vondst. Het haar werd zorgvuldig wegg^ borg, HET OiyDERZOEK ONDERVRAGINGEN EN braakligö^nn grond r Zeemtouwersstraat, Cureghem, heeft, m skapperspasser, e-.vuile onrbroek, e kato k.! wkelhaak gevonn. Zou betrekkg hebb mdaad? policie zoekt kcrslager die zijne vrouw gesche sert zondag avond niet meer zijne wonia^ versch. Zijne persoonsbeschrijvg ook nogal gelijkd met dié n moornaar, Zooals verwachn was, zijn vcrscfccidene gefüag verklarg kom do,\vaar m gewichtigheid zal mo onrzoek..wij gev ze als zij wern afgelegd, fttz'', E takker uit Eloystraat, M, Van Bale, kom verklar tussch 6 1/2 7 ure Mn man' met meje zijn wkel voor 15 ctiem massepijn kom ko. Het signalemt -n man komt goed over met, door Jan Bellot gegev. bakker heeft ongelukkiglijk ge aandacht gegev Me meje. Zondag avond, rond 11 1/2 ure werkman herberg Prustraat gekom met kle meje. Hij heeft glas Wer gedronk heeft meje druppel kriek do drk. ~J)e lijkschouwg r klee Annet zal uitz of zij die die her herbergiersr-fa Barastraat, onrvraagd. Rond 5 ure 's orgds was persoon, die er zeer haastig Hitzag, glas" fer kom drkea. hahergisr zegt - die man wel gelijkt pereoon^eschrijvg die m 5ran n moornaar geeft. E lajarige jong, Adolf-Vanrwee, won Humarict, maaridag namiddag kom verklar flat hij sert verschee dag kerel rond school r Giecsfesat tod zi zwerv. Die man viel altijd kle mfijes lastig' tik hun wang. Do persoonsbeschrijvg di persoon komt pünl jg^pf punt over met die n moornaar. Rond 3 ure 's namiddags heeft M. Dar, bijzonre agt St-Gill,- Icerel naar hel kommsariaat r Raaflsplaafs gebracht, di hij 's nachts St-Gill had ontibóbt, Die man had schramm aangezicht. Hij zal gwoordigheid r getuig gesld wórn. Verschee person hebb zondag avond, rond 11 1/2 ure, Prustraat man ontmoet, die gansch geleek persoonsbeschrijvg n moornaar, meje, onigetfeld klee Bellot was. Zij gg riöhtg r Barastraat. Die getuigs schijn dus aan du mdaad rond midrnacht gepleegd werd. E man e herberg r Nijverheidskaai pak kom afgev. Hg, vroeg aan herbergiersr of zij pak zou will bewar 's anrdaags. Hg dronk niets, zegg dal ; hij maar jut geld. goeg had om n treln-tó nem naar Bierk, bij Waver, In pak slak bebloed man^emd, handdoek, waar m.ook bloedvlekk bespeur, eeas «wasjas, zwarn, bolhoed paar blokkéal- Zekere mad, Schutks heeft rond 12 1/2 ure s nachts kerel gezi die eiêjmk bij hem had. 't Is waarachijniijk zelf^ Ue.pak i&kherberg r Nijferheidskaai.afgegev heeft, JS^dÖt'ïdit- moornaar- r ke- Anna Bellot. NIETS DAN VERMOEDENS.,, elllg zou sds paar dag reeds rond wong r echi oon Bellot gezworv hebb zondag avond zou m hem, rond 6 ure, Gierstraat gezi hebb. Waaiiehijnlijk heeft hij ' twee ke, Jan Anna, gevolgd afgeleg Damstraat, waat bij gelegeabeid vond lichtg do. Het h dr.'. m spoedig hand legge n dar dar afschuwelijke mdaad, die onr sommige zichn nog schrskkeiilfcer dan moord klee Jeaune Van Calck, die februari 1906 werd gepleegd gerecht niet rusn zal vooraleer onmschelijk monsr onschalijk zal gemaakt zijn. Dan eerst zull moers, wier hart, door vele ongestraf mibdan,eeb;onzeggêliik8 schrik werd gezaaid, gerusr kunn am. LUKPLEGffiÊBGHEDEN In n gemraad Brussel 2 cember, heeft M, Smet voorgesld raad volledig lijkpiechmg- 1 h r klee Anna Bellot zou bijwon ; voorsl werd door talrijke l goedgekeurd. Het geval Annet Bellot Na klee Marie Walschaert, na Jeanne Van Calck, komt nu Annet Bellot! Treurige reeks I Onr alle mósdansijn. rgelijke droevigs, walgelijks. Wanhig vrag dé moers vars zich af : «Wat mo.tfoénf' Wie verzekert ons morg ons kd niet valt als slachtoffer onmsehslijke geilaards? Is bare macht dan machloos? Kan fle maaifeciiappij niets g rgelijke euveldan?.,.»' Helaas 1... altijd alle lann feeïr b er rgelijke monsrs geleefd... ge klasse, ge rass zijn er verschoond geblev. hoogere stann gav hier gelijk vele anre verdorve praktijk walgelijke voorbeeld. Herner ons geschi ban warm krbloed romesche wellustige keizern, schromelijke krmoorn Gilles Retz, die meer dan 140 kr roof er got vond ze gedur zijne liefkozg verwurg, schandal Hernpark onr Lok XV, die aan zijne vuile wellust bijna eik nacht nieuwe jonge mejes id 14 jaar offer,, n gwoordig tijd, schanda- berg Sgpzi werd. f^m E kamaraadje n kl Jan Bellot ÏE heeft verklaard hij zondag avond, rond 8 1/2 N SSlAHTBayarË^TOONEEL - DE ure, meje gezi heeft Boghemstraat met onbekn manspersoon. Zij g VADER WORDT BIJ ZIJN EIND (ÏEBRACHT g naar Zuidstatie. Wdp * ^t 'lïjk meje weerge- Maandag middag werd Van Snick 'iangdurig Bi) fc.. 8 TCrd var ' Bellot verwitèigd; 1 onrvraagd kommsariaat r Raadsplaats, waar hij m gwoordigheid gesld arie ^^ BafflMQ a* 6 * ^ parf^t- WM als 6tanfl,!'!L gebrok door doort6lül^ssn 7 an «f nacht on h:t schiak- werd n kl Jan Bellot. ze heeft sllig verkjaard man niet was, die hem ï^ 8 -,^*- 3^ fc^am fe vernem. had doem sigaretn hal. Van Stitók zeg- ^rlifrt 6,. 1161? veel mogelijk hij zicht bebloed kryjk zeer getroff was, hij niet meer yt wat Settót P^^Pfegmg. ^eslofs ^, WLee, Annet lag hjj ed er niet had aan gedacht onmidllijk policie verwittig. P 1 aafst l, grond \ &eaell s i.,o--v.j uicubiiuo *ot ïot homtapeldon^ f, ^Tffnd toeh9erd aan JL M. Walschaert. Eon- Bon Hij werd vrijheid gesld daar e huzoelei dt ««ru- paalw iiaalwerk;«fe ef k 5 «e ur zonr zanr slot kg niets verdachts had geleverd. noutstapei ' as?anii nn ; ^ be* i«kje had m drie homakers, waar wü hooger ee Mer>, n V rerknmn S ele E d - Zachtjes werd sprak, wern ook onrhoord. '"'ïelukho. n, die vest, gelicht Het parket heeft vervolgs zekere mad. LefloL. Jan waa.ms JeffravsL wier Ralaj.ffa- "KKige var kon laatsn ooaslae kroon kp hunne.geilheid bot viern jonge schepseltjes, die geriemd bed lag... li uit hoogere krg hadn niet noodig hunne slachtoffers wursfia als hun roes voorbij was ze wn m «zg» moest... konn goud, veel goud besn om gewillige bln hoer doov betal. Moord ongelukkig slachtofferk volgt gewoonlijk maar als mdadiger iemand, die niet goeg bezit om g goud onnatuurlijk got smak. Het zijn gevall salyrm, die gelukkig, niet al talrijk zich voordo bij lagere stann. Want massa schrikt geweldig voor zulke grove mdan zuwaehijge wdg vergroot dan kans, die elk mt lo ook slachtoffer worn. Het nu niet noodig eik werkelooze, eik ongelukkig zwervelg kiör-liehr zi zichzelv jag ongerustheid marl bauwdheid. Dat moers hunne mejes daaram^ niet alle raiibêid' feearoov ze angstvallig'fiiu slu. Het bes kr vroeg mogelijk leer nooit met ongekn ne gaan, vooral ze niet vergezell iu afgeleg stran of donkere, verlan, plaa. Het niet hel verlich wkels of stran-' gevrees mdaad zal gebeur. Als.elk kd goed weet moet zorg drag altijd blijv waarveel msch zijn veel licht, dan; lot allermst gevaat.het staat als, 1 ware onr beschermg r massa; want nooit die massa wreed of ongevoelig geweest gover kd... daar zijn ge voorbeeln. Dat onze moers zich dus niet marl met schrikbeeln, ze kalm bedaard ha-nne lievelg z raad gev met zorg bewak. Wat satyr aangaan, m moet ze atstcbnormale msch beschouw ze uit gemschap ongadig verr,., di m ze ontkk kan. Meer kan er voor oogblik g, rgelijke afkg msche- : lijkheid niet gedaan worn. A. Sooiaa :iehl FRANKRIJK TEGEN DE «SABOTAGE» Het brntaal verzet r kapitaln g ejks gematigd Yiatag r werkli, heeft aanleidg sabotage gegfiv. «Sabotage» prciep niet meer Wierk t lever dan 't welk m betaald wordt. Het meer werk dan loon welk m ontgt, wordt naar n duivel geholp. Dit «sabotage», als «oeiaal-mocran moedig dit niet aan, maar z er - slat zijn oorsprong vdt razd veizfet r «kapitaln g arbeirs. In franaeke Kamer had nu, hiercwèr ng SB behanlg marebegrootg, e onrvragg plaats. M vroeg maatregel g d «sabotage» die, beweer m, werv arsal gro omg hebb aangom. Dat m begn met reeman r TreriSli -erkn dan zal hier vaa zolfs eéa «ki aankom,, ENGELAND VEREIEZINGEN Bij tussehtijdsche verkiezg voor gblscke. Lagerhu WestHuli heeft liberaai HJBTson 5625, eanaervatief.s'r Georg Bartley 5382, Holmes arbeirspartij, 4512 smni gekreg. eers dus gekoz... Holmes beamb r verigmg kt spoorwegpersoneel sloot zich by sotdaln aan, DIWTSCHLAND DE GEZONDHEID VAN REBEL gezondheidstoestand di dapper strijr schijnt n laatsn tijd wsoh over lan. Het was duilijk hü bij zijne jongs Rijksdagre niet vroegere vuur was. Ons rsner par^a blad bericht daarover: «bugewone spanng, di onz grijz leir n laatsn verkiezgsstrijd; n ele g n raad zijner vrin, zich getroost had. ongelukkig niet spoorloos aan hem voorbijgegaan, maar heeft don laatsn tijd zijn szondhetóeatand igszs ee- H spoedig hearsl» gro strijr, ITALIC PROCES NASI italiaanscha Kamer heek zaïda^ e kommsie boemd, die zal mooa besls of Nasi toelatg kan bekomeö d Kamer zel. Op neg gekozeö l zijn er reed«-vier die volstrekt gunstig zijn voor n gewez.mr. M. Blaserna, voorzitr Hoogef- Gerechtshof, heeft aan saurs, kommsarsen r Kamer aan advokaö n betich lan w proce» n 3 cember moest hernom yroi* n, onbepaald verschovea. - Saat zal bn kort bijgeroep worn.. PERZIE DE SJAH EN 'T PARLEMENT üit Teheran wordt bericht, sjah l parlemt miaibra ibij eieh ontbood hun wees voortdiï-»' r onrust 't land ongepasf tr parlemt, zich mees-» r wil mak d uitvoer macht { daardoor taak, waarvoor geroep ïs e niet n uitvoer legt. Daarna beval hij it mrs bn kele dag, overleg met afgevaardign, maatregel to b -. ram om ds rust land hersll,, ENGELSCH-INDIE MOORDERIJEN Büjks uit NerlandscK-Tndie onlf» g bericht werd wacht Lambarot (Groot-Atjeh) aa-ngeyall door e b,; bestaand uit overgeblev iiitgiewak,. li uit Leupog '22 Moekima/JM^. vijand liet 4 dooo ligg, waaroadèr Wak? Amat, r hoofdaanieggera don eersn aanval Setdoe, bepkp 0^ Pang Makam, Twee dwaagaïbeidéss Sap4-^; licht gewond. ZWEDEN NOBELPRIJZEN «Dags Nyher» Stockholm meldf Nobelprijs voor scheikun zm jjoeife gewez worn aan prof. Dr Buch, vstt' Berlijn; prya^voor letrkund waaiv chijnlijk aan n Engelseh echrijvfijt Rudyard Kiplg. RUSLAND IN DEN DOEMA In iaa?fc«èe zsttangviel volksverggffi woordiger Rpditcheff gouvernemt ««Sa ' hevig aan; hij beknibbel bèt «feélm VMt beugeüag zeg voortaan halsdas Stolype, spreekwoorlijk zal zijb( om galgstr aan du. ze "wóo^-- n verwekn e luidruchtige prostati^i bank r rechrzij werd ert oorverdoovd- geschreeuwd. Se* geklgei r bel n voomtr, werd door'tóü rumoer verdoofd. lkerzij storm naar Eeïï sprefekg ' atoel leid n volksvergwooöafe- ger Rodïtcheff naar aijne plaats rug ts midn aanhound getier. voorzitr r Kamer, mrsea M. Stolype verli zaal, zitti werd geschorst. AMERIKA DE TERUGTOCHT DUURT TOORT uittocht uit Amerika vreemlg houdt nog seds aan. Alle schepi zitn vol r-klasse-passagiers. «Mauritania», groots gelsche schip, nanï er zardag zelfs 3000 mee; «Republic»' S 00 anre naar verhoudg. AFRIKA TOESTAND TE MAROKKO Te Ma-Ks had nieuwe aanval plaats. Kapi Belleda bekwam drie erge wonn. vijand werd met groo verhez achruit geslag ; zijne troep bestonn uit 4000 voetgangers ruirs r Tötóf-, Bi-Khalled- Amourdsstamm. ze marokkan vochn g e kek kompagme vreemlegio, di onr bevel kapi lville stond. bijzonrs ontmoetg had plaats aan : moskee Van /Sidi-Mohamèd-B-Aïsga^ aan n voet n Massfil-Ks-heuvel. uitslag gevecht was groo overwng voor fransche troep, die g ti str. kanons, e hoog geplaatst, maa gansohe jts marokkan weg. Het slagveld was met lijk n vijand overkt. Gr avond statie V.orsJ erg spoorwegongeluk gebeurd. tre die n 6 u. 17 uit Brussel-Zuid vertreki naar Hal Lembeek, moest staua Vorst ' zijbaan, om a refchtstreeksch tre naar Parijs door lan. eers' tre, di gekrt was met werkli, bots met groot geweld gea do stuitbiokk. schok was geweldig..nl ift.wiij^.vaa.da wacona ia stukk '

6 *^ ^*'tt'-^^^-^mrrvtm4-mmm*)t»*mtiiimï&li' iets onbeduds alles moet af^evo. ^xi die 9 miljo. ontvreemd had «parijzer gebeur 'r Turk plof hem mes v: moord n 17 Sepmber loo* '.hanlaar. Hij werd naar Lonn overgebracht, n buik. toestand slachtoüer e danszaal Ighv gepleegd wt worn. zeer erg. twee dars zijn aangehoun. gaam Ooekèlbeïgs slachsa^j Wat er zij, hoogere krg voor- Ta "ifwachtg zijner uitleverg. xvcjoa maann verlan eiland, fer was.. '\ spelt m cr die roods vroeger liewest-v^aanderen «New-Yorn. ircïaw» heeft legram g voorzi. BRU6GE. ~ Botsg. -stoomboot «ZéRechtbank Hoci Maar als zegg niet waar. kreg uit Blvilt lïqrboui-, Nieuw Zeeland, mel- phir», gelan met macadam, verliet hav n aankomst stoomboot «HeHET DRAMA T m RACOHK vaij Zeebrugge. To schip n havmuur Ecnc anre. gftlnkkige vastsllg komt rnoa» mat 16 man aan boord, gom oravaar, bots e vscherssloep Onze lezer^^aö ssïêi nog hot drsw, verlan «ilard. ongolukkig zijn voor verslag r Midnseetig, M.TibHeyst, welke jut hav wil bnvar. herner over ige maann plsatol baut verklaart gebruik n go- ecnige overlevn do 31 kp r b»- sloep bekwam groot lek aan n voors- greep Racour. ^T.. 1 ^ i monng cngelsche sloomhooi «Don Donever vermrt. Zekere K... verdacht zijne vrouw betwfiw», die vergg nabij Auckland. Zij hebb v, W kost veel moei om ze naar Hij sunt zich volg fe: nald slrand slep. kg t e hebb ïnet - gehuur.. K... ra neg maann eiland verblev, geverkleg r borrclglaz, meerre sche heel» wereld groots 'ont- OOSTENDE. Messgevechn. In voor hij ojj-^e. moest gaan, doch Mi mgelg met war, klachn r her- berg logcmcnthu n Thouroufsch sweg kwam onverwachts thu vond fer a j ^ vordufd. laergiers over n mr verko werd zondag avond gevochn tussoh twee AWERISA. Grauwvuurontploüg. Ee logtgqsn. E hunner, H. Bauws, 50 jaar vrouw gezelschap ' n gebuur, vooral toame bierverbruik. K... bracht dézèti laats verschee ^«, ontploffg gt-auwvuur heelt gr avond Het vermeerr r spaargeln ep oud, bezetrsgast, kreeg geweldig k toe met e vijlj slachtoffer «^i plaats gehad mijn «Naomi» Mononga. «. bouw eig wèrkmanshuiz zijn ook messek zij lemmer gehcla. Verschee tonn kol versperr wann drong. ongelulckige, die doolijk n slag dood. bijkom bez. zaak voor korrektionneele reeifü galerij. M dénkt er veel doon zijn. verslaggever vergeet iets', namelijk gekwetst, ontvg r plaats eers zor- bank geroep met geslon ur. verbreidg socialme, die aan g werd vervolgs naar liet gasthu gena er 20 getuig gehoord war j werk klass&^leerd heeft to strijn bracht. J dar, leurr,.v... gaamd, 25 klaar baar mrie zich të m jaar, aangehoun» I a Rue du Gros-Oaillou Parijs viei plaats pog haar verdriet verl aanslu bij gevoel do rei doov door draök % ' In Vrijhavsfraat, ' Hazegras, bank. K... werd vrijgeeprefc. f drama voor. werd zondag.avond gevecht geleverd tushet socialtch iaal zeker groo M. Vitali had zondag klee Yvonne BRABAMT slap fedaan bereid zich om factor gelukkig verschijnsel.. BRUSSEL. Eigaardige verdng. sch burgers soldan 3e lie. iapje vull. Lon vnb ScliaarbeeJc Do geldomhaler Albüi Dolgos, 30 jaar oud, gg Gustaaf Rys, won gezeg straat, werd Hij hield e kruik hann welke maandag voor zijn baas, e som 1660 xpo erg mhanld, hij voor dood bleef lig31» trekkg, 30 nov g." Het slachtoffer ontgg eers zorg ïijt lirs essce bevat. franh dc.j.nsfale Bank ontg. Tó hij volg seriën ier-^n 25 stuks, agj Mfie Maurits- speel kamer. do bank verliet was som als bij tooverslag hot poiiciebureel, waarna m hem naar Zijn vas^iép hem bevool hem lamp Vlaanr ontwaakt! AYij hebb zulks uit zijne briovtcseh verdw. policie gasthu bracht; zijn toestand bkelijk. Het uitgekom: parket r plaats geweest om onrzoek 778 1H)6 2/d5 '2742 igis 5125 gtif bal ia keuk, hij niet zou kunn vastsll tijns n strijd gele- heeft onrzoek ged i nevs gi. Het kd. gehoorzaam verd "Weir. Wij sln zondag Riituigongevaïl. -Maandag Is n doon over die twéé moodpoggon. Itwam toegèlo. Het nar wellicht vast t e Brugge. bijzonrs prijz zijn gewonn r hoek r Nicuwhr.ugslraat r Neordlanli OUSSSLGHSSI. OPGETROKKEN. >- Uit ilicht, want sklaps sloeg e groo ccn brouwerswag gebotst. Het, # werd h e t 1 1 gevcht, e vrouw. do volg nummers: 's Morgds hield Jules Clercq e huurrijtuig vlam stak kleer s vars schoone vergarg met Metaalbewer- rijtuig werd erg heschadi*'-! koetsi«r. Jan schijn rond 70 jaar oud. Zij.werd her- S n. 23r.-S0,ü00 S n. 24 fr. i brand. Van Moer, won moii Vlaarasch s- kd voor woduv.-e Verschoore, Brussel, )) 1156 n. 23» 1000» 5470 n. 3» S kers. ze liep naar keuk om ze met wa500 's Avonds gaf ze socialtche vakver- weg, werd g do stlonon geslgerd, brak TJO vrouw was naar begraf ha-» 1156 n. 8» r uit doovcn. "Wanneer hij rug igg feest «Werkerswelzijn»... zich rechrb bcl>\vam e erge won r schoonn gekom. ongehtklsige moet 1) 7500 n. 16 «500» 5470 n. 9» i» 6086 n. 7» J liasner kwam, zag hij con verschrikkelijk r gelegheid St-Eloi, patroon -r aan hoofd. Zijn toestand boezemt onrust ia, bij ongelulc 't war gesukkeld zijn.' 200» 6394 n. 10» % 1) 77S É 20» schouwspel. POSLGAFPSLLE. Brandstichtsr. Wij Maandag wil zekere Inó Consnoble, sm. 200 \ 8315 n. 21»! n. 10». Lou, rglijr, die klaar ge- heilige man moet wel verwonrd zijn won Ha!, on rijnn lrai\- spr- hebb don brand gemeld die pachthoeve» » 8440 n, 25»» SJ] 2742.n, 21» tóesj) had, was dwars door vlamm naar rgelijke ze gevierd t e worn. g Zuidlaan. Hij m zijn sprong n landbouwer Pareyn asch gelegd» Al anrnmmershovstaanseael jiet bedje gelo waar zijn zusrtje lag heeft. Ee 15jarige distmeid thans aandat avondfeest was puik, er was zang, viel. Hij, brak zich o b bekwam e * had getracht meje redn uit tooneel turn door jongs mejes, erge won aan hoofd. gehoun, onr belichtg don brand vrijwillig vervat, zijn uhbetoalbafu" met löö ff. vlamm. ST-G3LLÏ3. Aanrandg. M. Serva, wo- gesticht- hebb. Reeds verschee mal zam. i.hij tildfe uit bed, doch zijne Tq refr r volkslier n Blaesstraat, Brussel, kwam langs had m haar betrapt diefstal; zer krachn hadn hem bedrog hij hoorn mezg- door mann, vrouw KoniDgsJei. A&a. da Const^Mspolslraat dag had zij weer 3 tr. gestol uit n zak stort n gron. vrat har meesr; daarvoor bad kr door turners achr sprong drie kerefa.ta voorschijn uit ur- r Het wa.s dit oogblik var 1scherm, portaal; M S-a wei-d vastgegrep, erg ge- m haar berpt. n dachn aan ou 'r plaats kwam. Hij wil zijn n BociaHstche feesn «Parnasus» t e slag «n bekwam daarbov nog twee mes- Om zich wrek had zij hoeve brand ZITTING VAN 3 DECEMBER.'>d9«n, doch kon niet. die puike familiebijkomsn r sk. D oagelukktge weid gc^ on'dé n door gestok, na vooral kr hare mees zittg- t om 2 ure. * D e rglijr zei hem toea. zich om Gt, res bed gelegd hebb. M had distvoorbij^ngers, eeue ualravigo apatheck jfe strijrs^ die zulk diep drvk 'yieöi niet t e bekpmmer, maar Yvonne oun Voorzitr: M. Neycrckx. braclit, waar m hem do aoodigj» sergea toe- meid reeds eers oogblik 'af verdacht; hebb gelan. redn die onr hem lag. tijns hare eers onrvragg looch zij di.. Zoo was zondag avond Brugge! _ OVERNAME VAN" CONGO Hij nam kd, vlucht er me Wij li niet na óp schoon verschijn- SCHAERSEEK.' Ongsluiadss vrouw. Wij hardnekkig. Zij beweer zij hare meesres Trooz logt wetsontwerp neer b» '"naar trap reik aan anre veel geg was zij iels niet zou gehebb vroeger reeds gemeld oon» vrouw sel t e z, om aan toon do sonciergo over, die kwam toegesneld. slaap gevonii "svml portaal.do St- daan hebb. T slot door vrag nauw treff * overname. Hij vraagt aan Kamer ontwerp fi " ihet meje had reeds schrikkelijke brand- cialn nooit mochn wanh, a Servatiikcrk. M leid haar naar bel poiicie- gebracht, bek zij brandsuchtsler zijn. edtriomt hun begsel. wonn bekom. M hoeft haar geg Yper geslo- stur naar Commsie r XYD. ffi bureel waa zij kort nadi cnlsnaple. Wat Brugge konn kunn M. Janson zegt moet wora gw (vna kwart uurs werks was vuur overal, want was daar e vostg,cc Twee dagsn Inr word. vrouw niquw n, itiitgedoofd. stunrd naar sectie n gewoonlijkai ontmoet In ' ;j)ar-jj Josnphaf, waaï. «ij rondforres r reactie, meer dan overal elrs. 'ÓOST-VLAANDI^.S'M"'" weg volg. ongelukkige Lou, die zich vastgebij hare eers ondorwragjng liaö -zij veren m zou zich bedrieg, als m al- zwierf. MOORSLEDE. DIEFSTAL % irl be- M. Trooz zegt ber OKÏ» k l a m p t had aan hot bed, was gelaat geklaard Marie msiiionoesier h, geboronl iïkt Boeialtche feesn Harelbekè.''.Dè"Hwec{ie jnaal. beweer -zij Marie wpner^ aan 't werk war n lal, zyn er werp eerst do ontl door laii! 'lïecl verkoold, doch am nog...hij werd ih rijtuig geplaj-tst hem ïijn die bijval hebb. 'Hans to ticeléi?( ér; Kew-Vork Ie kom. diev ^n wong gedrong n land- merl'üio reeds jle. wet bestuerd tón vergarg r vakverecnigpg Sert dan keus,'m 'uit do armo vrouw, öie bouwer Hri VergoT " hebb er uit les- b. aaar,kathu zou overbrongon, doch 's morgds be^ses gel. M. Symans drukj^zelf mg wi, aan gchougonv^wèlikg lijdt, niets meer krij- saar e som geld 3,000 fr. bankbil'uezwéa^phd&wc*. coöperatieve bewegg gaat vooruit g. Haar portret werd naar al gembe- jetn, goud zilver, gestol. commi6.sïe;',dê"r NVII geeft alle waarbw-i zij lt ongeveer DUIZEND LEDEN. stur Kd gestuurd, doch zond<if uil- TEMSCHE. Verdronk. Te Baesro 5s g bevoegdheid. Bravo, Brugge!. slag. onbek, die gasthu. uit Schel lyk gehaald Lod. Vel- M. ïjauecnt, Zij heeft niets gedaan., i En nu voort, dapper aan ''t wetk! Ge- Schaerbeek verblijft, Ss".er thans moer gewor- ns, 19 jaar ouct, matroos stoomboot M. Hymans. Dat moet.gij bez. ' Dè geheimznige verdng zorgd geeslijke, socialtche ont- n knaap.. Meh weet nu hoegaamd <i Wllford»,.waar zijn var do kapi. M. ïreoz.^r- commsie heeft hart. wikkelg gelijke tred hóu met n voorlod. Vclns waslsidds.n 4 november verdwetwee smmg verdaagd wanneer xf,. niet orr welkji^a i-.et kd. nioct geschrerlfl^hjscliip K Patrie» gaat gepaard met uitgang uwer coöperatie. n; hij had to wacht schip, hot.on^^^^anfs 1 v.ejnamo-kt, Zütbesü»! v Vi'oi^cft'b^fei' burgcvlijkei).'slaad.,'legs$r)jdige berichn. ^'Bfcaarim: «'VoofuiiSTito lez, mv»^»torasche gemeerd lag. JMi^i 'nkt ^t-'irij'bij bevocguer dan e; eetjeü boemd ^oor hel,!thans naeidt m «PatriÊ'* bl:btheek uitbre,'b rijker mak, ongeluk Schel c' jevali&n, lot, }, ge manschapp zou bevatn. voordrachn richn, vrouwontwik- ANTWERPEN.^-^Èrg/Kérkongeluk. Op BEVEHEN-WAES. Het gevaar r vuur- v DaarboveJi^v_dc,c?J3ïï.al6 sectie zal èi^ E lgram uit Lancllys zegt kelg bevorr uwe jeugd naast zang scheepstimmervvérf, 4 waa^.tn groot -schip ps. blokmaker Isaak Smet, 30 jaar 'o..,.., positie jejj^g3oor lid zes w i ' ïichtmg baai Carmarth, iurneuj ook : onze var jsot; aan ïomvén Ss, 'gebeur iiisnöag eert- erg wil met pt^^^iffn. lor-geloghtód génwóordigct-.-^ ij>j t c r ^ é l a n ctre Slangs Ierland, bestuurbare Ballon cialme leéreri. ongelulc. E werkman zat balk, to liet huwelijk gebuur. To hij hel commme al.'-mg r Kamer vulr* Als gij doet, 'wordt ou Breyl's- liet geraam v&tf'hél schip geellijk stort. wap laad ontplof hot. werd r f- do v e r t e g e ^ ^ ^ ^ ^ d - i p n. gezi, met il&nn»aan boord.!&."tot hiertoe ge berichn «Pa- atad broeest socialme,: h é t werkman':viöt e hoogle.-aéht ger algerükl, M heeö.e^' i&;tge.;t wctsontwcift eeriig begsel onze klasse k a n tfpffif- mers brak n schel ; zijn, tpe lah4l,, ÓLSENE, DiefsFiaL J^^an W^ghe, be- r overnaa^tó^iytgedj^ielji t r i e» ruggevonn. f uit armoe vernerg. 'VonjS. er.'l 0Qi-ii.-anü ïjjnèas gestol war, wanhd. Hoe wiij'igjj daf.tsij hefefnu besprekefti sïrbbügge, herf V, oiimïit U i -A Het geva^.'diév' vourwape'rs^^^eirïv^ ftiif-^vas er Rlél fcfjitgnma.'n-.w.'verwonrd Het voorst^hioest JiMs^jiêexgelegd zij»,' geloov. E. H. j a ^ e c«gclg,--feö^btóêf ^fiiii^lsë,pnv^- daar hij sds!--. 'geti \."w.--ia- Iwslol Ie M, Verhaegkoü-vèraedïgfo thema M ier. vivvyiiiiig cegoerg, ziohiiöhst&- : 'gëïaö«l ptool ondiaoeki.1 wórn, n gev. r twee sleuls >. andkas, Hy verdacht eeim) Ecnsl-'aïüs gg «chot af kogel drong Gezel Vandcrvel vraagtr ook vetd»', Sljarigo meld die fy hem dist was. To n jongelg-'n buik. Het slachtoffer werd M. Tibftaut veapslaggever r midnsecgg. M -moet ontwaip kn VOOT* onmiödollljk naaï1 bét gasthu /^bracht, waar M, Van Weghe meje ed roep, wa^zij aleer naar commsiej stur, j tie, voor begrêotg fantiën,vraagt bugewoon ontroerd. sich. af, of.cleze bloei r nijverheid niet NEDERLAND. Moordpogg, Te Ispnlers- hij gestorv. Mijnhéfep Verhaeghe heett-sgelijk w\ geëdigd dr voor ïir 'niet k heeft moordaanslag plaats gcliaït, Eén SCHïLDE. Vêïjitrd. E p c ^ a h, dié gondarmerie werd verwittign meid klar commsie r zevti 4 ; soldaat Leger s Ileils werd döör zich lijn b0\"önd n buurttt^m Ant- aangehoun. Zij bek 1500 fr, gestol mg r Kamer^vertsgwoordigfij ^taat. M. Helleput heeft commsie verlatös! katholieke vergwoordiger ant- revolverschot gewond. Do dar n aanslag wefp-turnhoütjfs door n Iraril verrast hebbon. E el r som werd wong r ours diegge ontkt. werd verg door eèn lid JU* *oordt zijn eig vraag niet, maar hij o zekere M., scbijhl reeds cênig tijd doodgepletrd. je».-, j Het meje naar^ Gt overgebracht. üit. onrzoek geblek persoon wrok gehad hebb leg ceri ol meer l schi ook regeergsgezd *ws, maai ui i t e l t vast België ruimschoots geprofisteenhuvse. Hoefslag.. Igndbou- dacht als hij over Congo. leurr.temsphe, 64 jaar oud. %efii'd heeft die guln jar zijne Leg&r'ïïes Heils. wcr Felix Vanda VeMe, oud 70 jaar, die Sn n M moest do lokomotiel lichn oïè. l^jk eeonomigche krach^ vergroot heeft door DUÏTSQHLAKD. -, DE KINDERSTEKBB. stal gg om hel jxrd veisorg, kreeg zittg duurt voort. uitbreidg zijn werkmariaal. Geves zneloosiheld. M hernert zich los mak. 'stomp hoofd, öat schel gebrok M. Tibbaut houdt ons voor n aap. Mov, die'werd -angi'.oun voor sk HENEGOUWEN werd. gelukkige n uur nadi bej werkli hebb weig.of m«ts ge- verschei' kr stran a to 9eef BERGEN. Messgevechn. Ia e her- zwek. profierd di stoffelijk "welvaart. elks werkersbewegsng Berlijn, waar er twee stierv. Mea had berg -erg met mess,gevochn. Zekere Lou Bes.lrijke langdurige werksta- Mov zneloozcngesticht gezel, nk kg die-jjl laats twee jaa' Bel- hij zneloos was,, -maar gerecht schijbt L... kreeg acht sk. Het slachtoffer glei gië.woe, ^. Verviers, «Le Hasard» nu zekerheid hebb.gekreg man reeds overl. dar Is aangehoun. "Luik, dofewerkers Antwerp, we- hoegaamd niet zneloos hij zal ver- T- Maandag morgead kwam twee Turk AsseafroJ Antwerp e herberg r ruo la Baguet kiegea --jyes. t e "Wetr, d«meubelmakers Gt, volgd 'worn. Maandag jnorgesidurerd twee zittijd twt met anre verbruikers. M zet z., z.... r assoo Antwerp ged. Nu best kapitalme nooit ENGELAND. moei waard,, M vreemlg aan ur. Ee kele zaak n rol geschre broer r herbergiersr kwam zi wat er iets uit eig besiegg toestaat- of ' t zij heeft Uatchilf ccn Amerikaan' aangehoun aangekondig voordracht door a Sooialtch' Pragandaéhib gclft wal Rigole^jg b, doch kwam nog- had gr avond voor ek volle /218 toond jegs n ongelukkig Morel, r weg nem, die door kiesch gefivluolejox VAS i, DECEMBER plaats. ' v... s rug. ZÜ^ laaghartig jegs arme Loue, voel mochn worn geworp. Gezel Bogaerts had zijne voordracht i» Moer Bouvard, riep zij, ik ver- twee Wat behdigheid om toegang krij e ontk bewaargevg, door elem vereld. trouw u mijn man toe, -maar geef hem JDB g die vrouw, om oordael of I n eers el leer, hij aanwe^ straffeleósliéid beschermd, niet verniet veel ere lonkjes, hoort gij. g land yersclöen stammef» wonr Was zulk nietswaar- zij rdaad veel belangsllg En luidkeels lach verdw zij, kn bij midl vatf^t^rsji. zichn, «verdi als zij sch mo dige. twee geel zet hij ui waaro" DB moer, die verdur ver- boezem I Leold Congoland nu aan België wb or mog - t e r i ^ ^ t s ^ f c '. W$;i ^geijf eld Rodolphe voorzag e migtg *ieuwe 1 v «'iim 5 ^ : r S' ' «Hk drg..,., treff aandé^ig^.rr.die mevrouw ge%ooim-an - èén h i i ^ ^ l ^ ^ t e ^.,. Schatn geld, millio nul"»* ONi p>ekkin(# d'harville vermaak moesn strekk Wat moest hèt ïót niet zijn die n heeft LooB's geliefkoos Congo611a twee vrouw, sklaps alles.^.- als hij haar-dit beloofd had. België gekost j milüo nulhc ^ Ik moet erkn, mijnheer, sprak *- Welnu manlief, sprak Rigolettö!li verliet n notar,-n dood 't hart. roofd als brief zeg, Parijs bij heeft Congo hem zakk do roues, vroolij1wat vodje pa- moer Bouvard Rodolphe na duizn duizn boorlg zqn e Wa't moest ik rhegn xii uirsjja nood? niemand bekd. vertrek Rigo'st, gij daar e voor vern-oord geworn zull nog ' Zonr bes voor wettigheid mijner Vordc janr? P -iolphe, gelijk iri,zich herner pier lee»i rtng r overtuigd strik ecrlijuhoid mijn zaj had aan mevrouw d'harville ige Lief vrouwtje, hernam Rodolphe, knappe huhoudsv hebt. Drommels, vgemarln srv.. broer, verleg met do stollige verklarg heimalijke kunstgrep toegezegd gij zijt -weirig nieuwsgierig. Ik zal zij verstaat zich dg l E.i wat Dat alles zet voordraohtgever "P n notar, zonr iemand lot wion ik mij w u straks zegr, Zijt gij klaar met ziet zij er lief uit, blank b^fö^ld, feet klare ze ui met uittreksels st» iflcn Uon om raad (gij waart stijds re), haar zelfs goed geluk weldra e rol uwe ko? zwar oog har evs, d a t ' i s tiek, wel vrin gsi beloofd bij ig goed werk, wel verzew dal m veel geld moet hebb om ietszeldzaam I vers Congo.,,, ^ M Zeker, uwe gunslg zull kerd zich vóór zijn aanataan sa«it ricmcïi- Bij heor r wet, will Gezel Bogaerts, die zijne voordracht si^ Is niet waar zij verrukkelijk als vorsn gericht zijn. Het komt nu hot wemigemij ovevbleel zorgvuldig bewar, mkomst met markgrav iets nog maar betal aan. Juffrouw Bou-, moer.bbuvard, ik geluk- njet krachtig roep alle aa» ttofdo ik zulr ' proces niet begn. zou hebb voorgedai. zig om lid -worn J X rob^ Daarom... Hij had r om 'veronrsll vard söhikkelijk geweest, moet kig man bén? daclub, werd warm toegejmëfct. j, E gelukkig man als zij e harer gezegd worn, 60 toevel hem hier spoor Daarna sprak gezfel Anseele S ^ ^ ) gelukkige vrouw, daar b ik zeker. Vrouwj,.nOg e vall gewat er verr tt>nd kon Rodolphe bracht el rampspoed, die, Gij bedriegt u niet. Maar zeg s, groot half uur over he* o ^ ^1 e l oversmmg met zijn plan, dach.terl ik bezig b met betal, niet ontcijfer. bn kort onr parlemeötjzal bes? Onraan hoekje hart verbeeldg mevrouw moest gij kleer gaan kiez voor hoeveel b ik u schuldig?, worn.. ^. eei Uwe huhoudsr heeft g pjuffrouw Morel h'aro kr. Daar blad, las Roéolphe e soort me- d'haxville zou bezighoun. Met e fch arbeid, h e i ^ f, ^,e nto -: schrijv aan mevrouw Lu ontworp-brief, di hij vóór zich heb ik niet mst verstand. Gij ng meer will gev dan 330 frank. hij wat Congo zijn zal "geval oveiu cay. had die ongetfeld zijne besm- kondt zo hier lan brg do- Zoo waar als er God... ik verdi gesmd wordt, u%w6 Da verecnig vijann zml au lei] mg niet had vbereikt, gaf fier was maar eèri gang. Onze luidjes er maar 15 frank aan,want ik heb d artl alles niet goedko gehad als ik hya's socialtche P ' «oi' Hodolphe toleef gepes verzonk aard kn'éiij-'wiefn aangebon krijg dan allee s. Gij hebt altoos gelijk, manlief...'.. wel. had kunn bekorp. Ik kon door werkersn taf ere«a«an voo aalmoes kwets zou. iia ti^jt lézeii yan z brief. was wanneer Anseole w [., geluk voor hang Hoeveel zórg dus, hoeveel omweg, Wacht maar ev, zal mij niet lang niet niij krijg zou knibbel. Treffd H o e ^ ï nieuwe euveld.aad, waar lle im Jacques Ferrand sch besöhuk hoeveel lt moest er worn gebezigd. houn. Ik k twee kovroüw Zij dié.mij verkocht, zag er bitr Zeg s, vrin, wat z«" i;;!, &. do Congo vruchtbaamj. g, do wanneer wanneer Con. 'tiig, niet bewez was, had echr'ze om n oorsprong verberg vak die mij wel alles zull bezor- ongelukkig uit. waaid'/ V&S-tdt VQSL^i^i l..eé zal zijn hij «roovcn ^ ttian zich onverbidlijk wreed ge- elmo.edig hulpbetoon al be'w.»- sr wat ik.nspnd.'hejj» fssbsszmuemm^^ ^rlog n, al lichn uitdoofn stnittolokk uitgerukt wern, p $i ik. Eèn onbeschrijfelijke scluik maak zich Van do reizigers meesr; -verwarrg.>-as beschrijfelijk. M verzekert vijftigtal reizigers door glasscherv gekwetst zijn. M hoor vervaarlijk geschreeuw eers oogblikk dacht m er-'e ramp gebeurd was doo; f ii betrstd'ea'wareh. E nieuw konvooi 'moest samgesld worn.e groot getal gekwetsn i "nn met n hulptre niet vorttokk ; zij wern r plaats verzorgd. stoffeujko scha aanzilijk. M nkt remm niet zull gewerkt hebb. imwl verbrand door zijne zusr will rsii ei söeimie m i n n lestüyrlarelügiitiiai verdw ünh Rech BUITENLAND V O O R U I T -- Rechrlijke Zak (taieaeum Parijs ** GENT

7 ..... «SH ia J WAt zull do wanne* 'cfe e of pnre mogdheid hand zal legg Als g kiesbelofie, 'moet burgemeesr -zijn woord houn. Aangaan kredi üer Brouwersschoel Trraagl gezel Lamps woord.- Hij legt uit dal OD aanvraag ige brou joongo, die dan reeds duizn, nog Sdnizn Blachtoffers zal hebb gekost, ïnülio millioeb frank zal mo fr hebb, om Engelsche,. wers bier r Brouwersschfiol voortaan niet f ransche, Duitschs of gelijk grelka ïoóver meer verkocht zal Wfirn. Uil yrees voor ^ook beletn België ontsl 1 iniets, vrin, België zal zijn geld, zijne jeon geofferd hebb om n wil rolfcrg kele kapitaln,_ n vooriele e of anre kapitaltche 'dievnatie, alles zal^nutloos gestort zijn geworn.» Zulke anre treff volzn meer, feewog overtuign (aanhoorrs over nieuwe mdaad die Leold bezig do waar hij door bourgeoie geholp wordt. En wanneer Anseele als slot zeg _ wat hot rnationale socialme wil> juich m hem geestdriftig toe. Kortom, partijgoon, bei sprekers hebbén aanwezig n hoogs voldaan j zijn er overtuigd roej dio bei sprekers gedaan hebb f et wn nieuwe l voor n P^g- ^pagandaclub vruchn zull drag. E partijgoot haal 1,48 fr. n yoorele voer praganda. Wij voeg onz roep bij ze Van beid sprekers h Maandag toe- 'tbaïtti zich nieuwe l algemee-.ie '.vergarg zull aangev mewerk R.. J. Gemraad G ZITTING VAN 2 DECEMBER Y Scliep Baertso leest verslag voor over. e sllg n «Prijs Bast», ' IIij : looft Mtroon mejes voor hun vlijt JR \oorboeldige werkzaamheid. In bet verslag irof ons pijnlijk hoor hoe Jze ongoiukkige heele dag halve nachn ^av, om hunne kranke ours onrsun, i Zeker-eer schatn jonge dochrs koog, die hare ours naar alle vermog sun. Maar ge aanklacht g - kapitaltche.-samlevg, zwakke mejes nacht «a nachtanoel slav om hunne ours.g gebrek zoun hebb. Zijn bij heor f» college ugd arbe kla^, «zij» fee door bovmatig slav el r ell afweer. )En g klass kwets feit, ze slatn, voor heer n Gemraad Bo filleer, als 't symbool dar elavemij,.daar was -schoon kapitaltche moraal «anschouw die 2«gt. «Arbeirs, zwoegt gij «p : t arbeidsveld neerzygl». Wij roepn ze artieirs toe, hul voor uw vlijtig -gedrag, doch sblijfl niet -3\jdzaamheid u aldus aftoblj, strijd -jnct ons sooiall, naar e maatschappij,waarie brav g slavlev weggelegd. gemsecretar geeft na dio gebeurn eïg e reeks vrag toelag. werkli r Slijke Weg vrag ^BI ee nloon lc bekom \ an 21 frank per weck. Inwoners Vrydagmarkt aanpal Jtlratcn vrag.: 1. Grotcmnarkt zou ï)cgmn n zomer om i ure,.4eh :.wr om 5 ure; 2; 'do slandpjlaatsgn.zoimleh' verkaveld \v5ta; 3. hèt regel slationneer «e rvoertuig; i. maatregel nem om rust r woners verzeker.. " expcdiliohbars ~ Midnbestuur trag herzig reglemt. J Gontschc afclg n Nalional Bond leg longrg vraagt fr lokaal om ibrë"2imög téihoun..' burgemeesr leest verr ^jgta)!, waar Ita M. Massau, liberaal, zijn ontslag geeft als ge-. IBecnraadslid. Vanr Stcgcn^al hem volg. \ fm. Massau vulgaraieur, m brgt. èil ontslag verband met klpg Bays). M. Claeys geeft selijks zijn ontslag als voorailtor liet bureel weldadigheid. burgemeesr maak lof over bewei dieiistón ontslaggever. Bij punt verplaats vrouwkrank- «niggeslicht naar Mellc, vraagt M. Siffer woord. Hij yi'^agt wanneer burgemeesr zijne belofn gaat houn, gedaan aan e afvaardigg om Ctrum met Akkergem verbn. M. Bjt^un. Ik begrijp niet goed hoe zulks «ij verplaats ^'t^ vrouwefijjésliclu fés komt."" J^'^ 'Dit verbaasd mij meer om to ecllege'ze verbdg voorsl zull bestr werd dóór M. Siffer. (Gfljpch.) M. Siffer; 1 -' Ik b sösdi gedacht licrannd. "Il zou wénsch burgemeesr «ns altijd niet afscheept metzyn studie legg waar-nlèts "recht koipt; Ik sl ook vast bufgemeestcr waarheid achrhoud. feültleios JÖRJt'DECEBIBER (11 -concurrtie zal m lan weglo. Lamps vraagt m bet aan e 'Pt anre slijke sllg zou schk. Gezel Anseele, Ik heb commsie voorgesld dit bier aan ons vèrko voor onze brouwerij maar gezi gij zult weiger, sl ik voor gy dit schkt aan gesticb r gaz, waar slavlijk arbeid wordt verricht. MM. Marnix Baertso» jj Dit zou concurrtie zijnl ' Gezel Anseele. M. Marnix beweert Gt 250,000 hectolirs bier gedronk worn 't bekromp dit getal bij 200 hectolirs r Brouwersschool concurrtie sprek. M neemt aan kwestie verr onrzoeik voor e beslsg nem. Betreff ambachtschol spreekt gezel Anseela vsrr ovei n toestand r leermeesrs., Ik begrijp niet hoe schepe yan onrs, halsstarig zich bij slsel wil blijv behoun, iemand die e ambachtschool onrricht geeft gelijke tred niet kan geld worn met onrzer. leermeesrs r ambachtschol gev beetje meer recht voor tge person, maar prciep n yakonrzer met n g«- rwone onrzer. schep wil n grond mkniag handwerk. Hoe, gij zoudt g actie hebb boeat onrzers 1 En rechrs, die hebbn «er «n lev 4er msch bann. Dz zijn niet all officieel, maar onafzetbaar boemd. Gezel Lamps betoogt woord «meesrknecht» misiaatst. Op 1500 wordt er 100 frank afgom om storn lyfrtkas, dit g psio maar eig stortg. Wij vrag zulks edigt. M. Ridr. Gezi vraag Anseele herzig regelmt verecht, vraag ik bestuerg commsie. Aangom. Bij hel punt Beroepschool voor Mejes zegt' gezel Anseele t Feilijk zijn arbeirskr do beroepschool voor mejes uitgeslon.. -,./"' 't Is voor werkman reeds last vier jar leergang zijne kr g kom hebb. Dan komt er nog bij beroepschool voor mejes hij al boodigh moet ko voor mak r stukk*.» Naarma studie xorrt zijn ze boodigih koslijker. Hierdoor zijn werkli d onmogellijkheid hunne kr er h zn. Zoo joverigs voor twee rn IheoreüscU.onrricht, beroepsschool iwor burgerskr. Ik namelijk ek rek. vraag do stad tussclrcn kdme hét lever.waarom worn nu ze leermeesrs niet als r boodigh voor' ze school. onrzers geklasseerd? Aldus zull ook arme kr 't bsi Dit e rechtskweslie die niet langer mag Toepsonrriclit kunn gi. ïverwaarloosd worn. M. Ridr. ik b niet voor tussch- HeK onrricht onzer ambachjeicholcn «eemfeomst r stad. Mzou stapp kunn aanw«n ;goe uitslag ' Dit onrs verecht grondige theoretche kns, ik heb schoolboek schilrs, hout- «n jjzerbevverkers nagezi, stond verbazg over gewikkel rekg die er voorkwam. ekg zijn verzorgd als d» acamie. Op drie vakk zijn dus twee theoretche yerr takkg. En was zulks dan nog zóó niet, onrricht stiel niet veel waarer als leer lez -schrijv? Waarom zyn nu onrzers r ambachl-.schol uitgeslon loonbarema? Waarom worn zij door collego als g» pndmvijzers behanld boemd?! Ik sl voor daar veranrg aan brg. Gezel Lamps. Sunt merkg svorige spreker. In Nijverheidsschool worn leermeesrs door gemraad boemd, waarom kan zulks geval niet zijn met ambachtschol? Feilijk 1 obb leermeesrs r ambachtsschool g psio. Gij houdt e zekere som af loon om- do üjlrtkas ^e'storn, M. schepe kan veel argumn hebb om zijn slsel verdig. ' Gezel Anseele. Iiy heelt er gel Gezel Lamps. Ik vraag dus ook otfioieele boemg r onrzers voor -dé beroepschool, sllg écn loonétandaard toekng -'psio Stad. M. schep' Ridr. ~^lk's -.' uitslag r b&pepss^^u^b'mijne.^éljg sun. - M wil dit werk aanvall.; Gezel Anseele. MV/wy vall niet richtg aan, maar ple voor zekere bestaan r leermeesrs. M. schep Ee Ridr. -T-TK\hDud er aan «nieestctgasn^sjjdfij'j ambacjsehol..n%l, olfici(»r ixmoemü ^ójfe^.-.als jhi c^nrs niet goed gegévert^o^ö ;; J^ l^ii^dan gemakkèltjker wegzn. ' Indi officieele onrzers war 'ïtóu onrs er orfr Bjtlèn 'gebrekkig zijn, daar ik dan g vat hun zou hebb. Gezel Anseele. verklarg n- schepe zijn gslrijdfgr!alst-^jjn thes, waar zou officieel onrwjjïs. Gt «zeer gebrekkig»'zijn onï.onrzces'3bbr n gemraad boemd.zfjn." ' Zulke gstrijdigheid houd m niet vol. Laat die bewerg gaah, want ft Js e rechtslreeksche blaam uw onrs gij werpt. Als gij 'leermeesrs r beroepsschol door n gemraad zult lan -boem zult gij er.veel vat hebb als nu, als zulks noodig, zult gij ons- sun vn, om u help. Gezel Cpiers sluit ^óh bij Anseele aan. Hij st er hoe moeilijk vakonrricht aan Jongelg met -wfeifijg lager onrs. In lann waar "verplichnd onrs gevoerd, staat m onr oogpunt valeonrricht aan n spits. Voldoet dus aan vrag h dié^zulk laéfige. moeilijke taak zich nam, gij zult nuttig jwerk do. Gezel Anseele. Wij dculecr hier niet In beg n middag riep juffrouw El bn. El kwam vlug e^nlo, kwam paar stapp kamer bleef to staan: Zij wt wat er kom zou was weerspannig boos. NAAtt^^.-^VVEEDSi W;^ Wat blieft'u3 - VAN ' ou vrouw keek haar aan. ' Gi-'STAIB-- GEVEUSTASI Ja, weet sü wel kd. Ik wil w, wat or tussch u Gottfrid. Zoo. mijnheer heeft natuurlijk gepraat. Hij ÉSP^Mi trap af Elhi gg weer da keuk. El, moogt gij niet sprek. Gij weet hiel goed, er niet veel msch nu g u zijn zoun als ik. Bij Siyerts tros er heel wat druk SeweesC ou man was verbitrd meesn zoun u g woord vrag, maar u voudig wegstur. *n vloek die jonge mijnhejr aan t ed maand hu uit moest oog meje flikkern : «n meje nog dizelfn dag. Want 200 iemand kon m niet hu houl. Ja, mij 't zelf, zeg ze, want ik ga elk geval weg. Maar vrouw die werkelijk Juffrouw Sivert keek verwonrd -. jneje hield, z-g, zij 't beg Kom hier kd, ga zitn, zeg "eitig was geweest z : j niet ze na -poosje. n * vei-antwootitikheid kon nem, El gehoorzaam langzaam. «w arme -kd \j sliaat zetn Zoo, wilt gij weg. Maar waar moet " weer wd zonr iemand waar gij dan naar toe? J e naar toe kon gaan. Ik wil overhemn leer' mak. un gevolg was, heer s El had daar vor heelemaal Pr e v 1. ^f eï^slon werd, niet aan gedacht. Ze had niet flauws vermo, hoe m overhemr- ^ V? 3véö kon - Maar zij zou flk?wnci]e krijgd alsm nog ééns moest mak, of wa^r m leer 'flat 7" haar merk,'dan was uit kon. Maar klank hare sm was goedheid öan moest Ke hnt us uu,too t kalm, alsof ze over lang overdacht -rijpelijk ovp.^wog besluit waar als hii Johan heet, «at was zeker. sprak. n bij oud-leerlg 'r beroepschol omstortg do. Gezel Anseele. En wilt gij niets do? M. Ridr. Als persoon? Gezel Anseele.... Als schep. M. Ridr. Ik zal langs be kann iels do. Gezel Lamps M. Verbauwsn LybacrS Trag verlgg vow 1 jaar r verpachtg. M. W»erd vraagt ze kwestie afgedaan wordt geheime zittg^ Gezel Lamps. Waarom moet die kwestie 't geheim afgedaan worn? Moet er mschi «gekonkelfoesd» worn? (Toejuichg publiek). Weerdf zet zich ongedurig zijn stoel draai, schijnt zeer wod. M. Da Vigne Braun verklar zich g verlgg. verlgg r verpachtg aan Van Veogaethe mits 2200 f. vjerheogg wordt voor jaar aangom met 20 sram g 14. M. Crevals onrvraagt n burgemeesr over üg- slech verlichtg over moddorpjel. Waar Voeruit'lgesprok bebbem? M. Braun. Ik hib zelf weest zi. reklam zijn gegrond, war verlichtg aangaat, dit groolijks daöjy aan 't gouvernemt die bareel r Dapöort rnel ourwetsche petróoiloriip verlicht.' Hij leest verslag afj&'aar gezgd wordt veel gekucht wordt. ' Hij zegt verr."(^tstad schavergoedg. zal vsag ^aan göüïgmemcnt om rioolloarlër^ïü, bifwberk uitgevoerd ( óp Jast -'t begeer 'wars er" weg. Hij edigt met belofn. heer Vanr Mot klaagt erover. jongelg die h morgd, aangedui uur naar Stadhu, gekom zijn om zich voor milicielotg aan Ie gevea, niet gedid geworn heer Burgemeesfiïr. E Hprzoek zal Ingesld.maatregelsn gull gomn woijadh ;.':^e^i téfevre vraagt d^l.,donkore plaats ech-,lejji.. maalrij Yerstrae ber zou seöftsöë worn. Ook vraagt hij om warleuniog volledjg die plaats, waar reeds f.ngeluk betreur was. Nogmaals zal burgermeesr voldog gev, 't Is h er iels recht komt. bare zittg sluit om 7 1/2 ure. Door plaatsgebrek mo wy morg geïheime zittg gev. -R. Het nieuw College In 'f verschiet M verzekert ons h af volg heer aangeduid -zijn, om heb nieuw -college sam sll, januari aanstaan moet vernieuwd-worn : M. Braun, burgejpesr; Boddaert, betwtbare schoone kunsn; Baertsoén, fantiën; Bidr, onrs; Weerdt^ hanl nijverheid; Fraeys, burgerstand. Werk klasse: O. O, dan zal Gottfrid u help, begrijp ik dus. El knik. Nu dan? Als hij goeg u Jieeft? El barst iri schrei uit : Ik wil wëg, ^zèf ze. Wanti:'^ kan hier niet blijv ft r nu gijr^t weet. Ik hoef daarom riöpfïpmo slech vrouw' worn. Want ik b niet plan met anr- gaan. Heeft hij gezegd, hij met u wil trouw? El keek naar n grond. N, zeg zij zacht es. Ja, maar waar nkt gij dan toch over, barst ou vrouw uit. Zij had zich altijd voorgesld, m eèn arm meje verleid, door belov met haffc" trouw. Gij wilt toch niet zegg, Üat ge... El bloos hevig, tran knep haar keel dicht. Ik hoef daarom nog g slech vrouw worn, herhaal ze. Kdlief, zei ou vrouw nam hare hand zachtjes hare, nkt gij nu, lang als hij u alles geeft, wat gij verlangt. Maar als hij goeg v heeft, houdt. Ea als gij dan zelf werk moet, gij niet goeg verdit om u ie verschaff wat gij gewd zijt, pretjes, mooie kleer meer dg vaar gij gesld zijt, dan gaat m met u, durf ik nu JWÊI al aamcêjk Xk jwüat jziima">j J»A1«O"L Evs verzekert mëh ons M. Do Bruyne, professor, die algem aanzi werd als kandidaat schep, niet zal doorgaan, om hij breed vooruit- Êt-revd. Onze kameran r Gtsche ^ ijkclubs zijn vol aan wérk met veel moed verstand. Wij zijn gelukkig mog zegg., OP DE MÜIDE ' Onze vrin uit n <: Biekorf» beslon ZONDAG aanstaan, 8 dcccmbei', naar Asse trekk. Er ia daar kolbond, die goed'vooruitgaat die nu over groot lokaal beschikt. Onze pragandn zull vergezeld zijn zangers, muzikant"- ^n spreker uit hun midn. Kameran, spor u aan, om ze karavaan vergezell. Op die ze praganda mak 'pleziertocht, zonr houn daarom goed werk zijn. Wie wil help met hot oog cp kiezg 1908, wcze zondag om 111/2 ure post «Biokorf» om gezamelijk nieuw lokaal Asse,, WIJKCLUB DOK Gezel Anseele sprak daar zondag namid dag met kamaran, die n getalle 25 k 30 war gekom. Er werd daar e waarnemg gedaan, fdi geldig overal, namelijk elke wjjk peciale punn heeft verdig, altijd dijv bn hot algem programma Slet doel zal ze club begn nu iflan blad uit gev ged, aan. n pdoki onze Weverij, JVerkmanswong, z., z. Dat wk voor all. Proficiat aan vrin «Eoljjershof» voor hun schoon stout itiatief ^Sgniw; Maatsch/VOOftOIT Drmaanlijlnb sroaddéel - Voor <!e ikaaes^ gept, oc?. «n nor. DAGKN VAN 1)KN DEEL : Dsdag 3 c. voor n. 9»» Wosdag 4»» 8 1 tol &SS Donrdags»» 5 Sa 5 Telks 8 IJ 172 ure '* morgs 2 8 IjM IIPO 's avonfls. 05c el Is "B clicmc» per brood&anrt Wij verwittig lon' elk zijn {,'c- Bleln dag moet kom er iii^hithd l nil- «etaald worn, die nummer niet draagt n dag hierbov vermeld. Aan kr zal n el niet u-jijotaaa'worn. n el zal ia geld geschi. p Ter gelegheid, yan Klaasavond zull al kruierswkels Vooruit donrdag avond zijn 9 1/2 ure, EENE NIEUWE INRICHTING. «Belgche Vrouwbond g drankmbruik» heeft, begn maandag wag aan Zuidérkaai staan, waaraan gerge prijz koffie, melk, thee én: öpfi s.oep, kunn gekdèüé wor'n. Vajijzes ure.'%morgs kan werkman er warme l^ffie^^lkj'jsi^e krijg. Ook kan hij zijne kruik lan vull eer hij werkhu bn gaat. kom koffie met melk suiker kan m bekom aan 5 ctiem ; kom melk aan 6 ctiem;; thee, met melk suiker, 5 c; soep, aan 8 c. Wij bevel dit warm aan zull hier morg rug kom. AANGEVALLEN. gaam Gs Ferdand, 25 jar oud, daglooner, n Meulesedscheïi sweg aangevall. Hij kreeg e messek n schour. Hij verklaart ze hem toegebracht door matroos. VOOR DE MOULEERDERS. Donrdag avond, na öe geut, roep voor mouleerrs, bramers Nicae. AlluBrmoet post wez 1 noyaumakers waarmee verkeerd afgeio die net begonn zijn als gij. Gij trioet niet geloov, ik ooit eèn meje worn zal. N, nooit. N, wil ik nms, niet nk. Want ik had gehot u eert dag gq! è.d;^i'ouwd tó -zi met fatsolijk wef^nan gij e brave gelukkige vrouw zoudt zijt geworn. Er er toch meer dan, die zijn oog 'u,had geslag. Nietwaar? Ja... Maar... Nu? Wat wilt gij zegg? Ik heb nooit met i ' kunn hanl. Zij do allemaal aardig. Wat bedoelt gij daarmee? Dat ze niet zulke mooie kleer schoone hann hebb niet mooi kunn pran? Is? En ou vrouw sprak lang. Ze sprak er over, hoe veel ze voor El gedaan had zóp lang ze er hu was geweest, over do gevar waaraan meje all zich blootslt ze schilr haar toekomstig lev zulke donkere kleur, El plotselg stond zeg : Ja, als gij zóó slecht mij nkt, dan... En El bleef bij haar besluit. Ze zou zardag vertrekk.. Maar to werd juffrouw Sivect all ernst kwaad, zeg ze maar gaan moest waarh ze.wou, "Na n kkhoest ed mfa» Raoul eösta». l^l, waardoor.^yj zwak werd, dal ms krachtsspanng hem overvloedig, ia 't zweet joeg. Alle heelmidl wern vruchloos aangewd, wanneer ik nsijne toevlucht nam Emulsion SCOTT. wier.eers fiesch e' bern daarslekle, welke, mij^ verwon- ^ïi», r. MlfflfSl Thans i^nvilli mijn n niet all ganseh gez, maal zelfs Hoeker welvarr, dan hij ooit gcwcest'." (Get:) D. Rousseau. SciAERDiEK, 646 b, '.cuvsche Secwaff, n Jivii, Zoo gij voorzichtig wezet, zuit gij rechtstreeks uiidl gebruik, aan,*ir. Rousseau zull gelukkig uitslag lever, namelijk ' BitSlsion SCOTT. "'X'^p' 'mtt e p - p «mtlera J-.rauI- jyfl; ; gj flioti uit Jtabe!-..^'lilülila: JauwlevortraTO^Sy-!».'-SI» getjijkk iajiit zulke fijne? "x'^^iiddèelê^.jioch volgs.bsff^zelf'tslsel SCOXX vertaardig!?, 'vyglk ze zeèir aangöijsam- zeef vert'&rpaak öaarslt., ' Zij overlreft ai jjamsaksels Sn.giezeD zélfstïhdïghèrt, Kpti Xranbiwi SCOTT gij ko^ u e gêp^ïg. Prijs: 2,25 fl\ 4,50 fr. by aue^apotjieksrs. - DE WILDE DIEREN IN DEN NIEUWEN CIRK. SaWa, goemd «kong r wil diermmers ai Gt gekom met niet m dan' vijf leeuw, ti tijgers, twee witl* beer én zwarn reuzbeer. ze verzamelg toont goeg hoe aangrijpd werk Sawa. drer zijn zeer woest, voornamelijk tijgers. Sawa, bekomt daarme n groo sn bijval Brussel. Het z avond Sawa ttwwt; do eers maal zal werk n Ni* w Cirk'. AKijil wclloffl ie 't Is altijd met Welbehag wy goeii nieuws bclreffiïe rèij'getmur vernem 'ï met belang, ^dst-tvti tiet volg artiket vai con 'woner, Gt zull iez, voorao» ker zal zuh Jegêïpcer tijd groot nut zyn_ voor vel onzer: l Mme, E.. VaBf-asanghem, 65 fsedffiat t0.gt, zegt ons.; ; 't Is meï dasmjaarhcid ik zeer rechfigf. zegg moet Jjet-ïea maann Is-flat ik nielss meer gesrm^ïfeèb^ejiïssvsfe gebruik maak s «t?o?tér Püp -yeor Niei'es» 1 'verkoelït bjj \U. B^^S^Sii0(liidi{er t 38 Burgstraat. Ik was Ie* nomaal gez na verlo rjlr»» «wek tijöt reeds n rn dag r verplegg -wm ik reeds zeer verlicht; noohtaasawas -bet vier jaaï ik kn onverdraagbare..njerj>jjned 4 die ik:soms Jn n rug*»,aan scbonfleri gevoeld, ik was verdrukt, had.zweglg, huive*. rg duizelg, ik wt niet hoe mjj voor! slijp als ik stond had ik n msui voor e uur gebukt gaan, mijn war wa^, Onregelmatig anormaal.'isf, had arspattigf' zwep mijne vo war gezwoll da( ik go scho kon aando, ik wanhoooff want 31 jarig ourdom 'zulks zeer f nru». nd,d aarbij zorg voorgeschrev-'ne n.id l blev zonr uitslag, ook thans iu JD< wel (e pas gevoel, moedig b Uan il niet anrs do. dan die wonrbare rill aai 1 bevel. Ik verklaar Bovsiaa vie wacr e( veroorloof b kbaar mak. * " hierbovcnslaari bevestigg zou eeivoudij rechtznig getuigt kraat.'. ijigham r Fosr Pill, ze zijn ig iitf'uie so^ri eil onilbar- midl g al 'Ie Kfir Blaaaziekn, alsodk voor hunne eers kieeks ZIK* als pijn,. zwak stijfheid s ragpi stpg, niet houn, wa< r, gru war, do rugpijn door «verkoudheid veroorzaakt," drukkg r Nier r Blaas, ontskkg, z., al do daar» uitspru zijilals Suikerziek, Warzucht, verlies. Eiwitslof, Onzuiverbedcn dos bleeds, z. Dus vermij^tï ziek'jnet kleeks bestrijn zoqn&tst zij ziöh voordo. Verzekert ij^ m u «Fost" 'ipill vooe -leer» geve zelf soort als die welkff Mme Van Langem gehad heeft. M kan ie In alle apotliek-bekom g 3.50 fr. doc<? c( 19 Ir. 6 dooz of vrachtvrq per post als m vraag stuurt aan Algem pot voot Belgiö: Engelsche Apotheek, (3). tócre, 50 Counbergslraat, Brussti'. Wacht u voor naraanksels,ertihel Jiaafltaek James Fosr elke Coos. X. O. 42. BEGIN VAN BRAND. E be^ g brand z nacht ontstaan oud kerkhof Sme^sftcaai. Edio c was hl-atid gekö" m. nachtwaker heeft vuttr uilge-i doofd. «TOOROIT'S» sohoüne» slja d«bos, worn meest verkocht g&> drag Gt. mmim WOENSDAG narmebie Vooruit. OafcSr«i!ia?p»trH( mtale solfègeles. Om 9 nre, xep«tiö( voor. al claretn met n bebèanrdcrt Om 9 ure, algee repetitie v<w t-vni? bours nn clairons. Comitcit r BcdidcD. *-* Bela-ngrijki vergaripjr.p Ai%EÏ ï.- 5,.58J^'* U^

8 ammipiiwi^ BSrgtrlijke Stand '[ Trouwbeloïtcn zua aangegaan door» üêilfons Braeckman, letrzetr,- üt, 6n Hollanrs ^ ie Gt 'Joanna Beernac-ïts, z. b., St-Amandsberg ATOL-tandpasta doez 23 Edward Langhe, metaalbewerker. Gt, 60 ets ATÖL-tandpoer dooz k j Jozefa Blanckaei-t, fab., : St-Amandsj;t'*berg. T.,. Apotheker Dunaont ; Nerkour.63,Gt 2 30 ets zijn o. a. ko bij n Medard Van Loo, landbouwer, Bosaue dooz zijn voorzi v^u ( Paelck, landbouwsr, be Laarne nevstaan merk n^ l ircmi Claus, landbouwer, Eulalie Meur landbouwsr, be Hulsbout., naam L. POOL & ZONEN. liyiktoor Tremaux, werkman, Eliza allverko hann n Heer G. Daman ^cnaax-atmmtsi- 1 Coulier, distmeid, be Less, i'jjan Coomanï, stoker, Marchine-au- da Fonseca, Waemael. Pont, Marie Hatjea, z. b., Gt. ' Maurits Oognaüx, k^lmaker, Pauwstarat i met Maria Bontok, z. b., Zeemstraat 21 i'u'taaf Dhondt, barbier, Leberg, met Hori nsia Sutr, kleerm., St-Amanberg i Unies Lapierre, timmerman. Kasellaan, & 21, met Laura Mariebal, naar,. Jorgp 'dastraat, 28. DFerdand Ppe, fab., A'ppelstraat, S, '";;.; ; met Jozefa Yraeck, fabr. Kooigeemllir'.laan, 221. ^C : ' August Meuleman, metser, Jozef Plaaupi straat, 57, met Martha yerniers, fabr., f-f 1 (Berouw, gïcbile Svtigjgè, metaalb., Plataanstr.,10 K^'mët Paulftfe Jansss, fab., id !&-ïbert Wullaert," sigarm. Heuvelstr, 64, fe met Charlot Alloncius, strijksr, id. 60? ledgard Roeges polijcieagt, Gt, met H 'Alice D'Haveloosie, mowerksr, Mali 'gem'. i Hri D'boedt, toonzetr, Pustraat, 6B, m met Eliza Comhaife, z. b., Gazmerstr. 1 jlules Zwajepoel, timnierman, Bellevue- Zféi straat, 89, met Clemta Willo, ln- 'M werksr, Galgbergstraat, Arthur Vergulfe, tolbeamb, Antwerp, vamet Eosalia Sbrugge, z._ h., IJskeln : «P'd6rsfeaat, 136. i iedgard Jacques, hanlaar, Eoornleï, 2, ÊEmet Angela D'he, z., b.. Jan Broy- C W délstraat, 1. Dctaaf Van HoecEé, behanger, Leoerg,?«-: met Elodie Van Woestyne, z. b.. Noord f kaai, 61. r m Ticlto trdö Eaet-s, Ethippe,r, Eekloo, met fc géraphe Van Vel, kelerm., Zeem- Jan Jo, lichtekaar. Gt, "m:t Joanna H Wagemans, z. b., Luik. ies.hlair 'Van Nieuwhuysö, nijveraar, «.Kortrijk, met Martha Piers, z. b., Cita- -M diellaan, 101. iüacob Van r PlMSch, barbie.r. nrm mondfl, met Maria Van n Daele, z. b., M Spiegelstarat j&ustaaf Lecomp, koffiehuitsbediën, ' [vjkort-e Meire, 25^ mt Maria Van Parijs, W distmeid, Éeke. \ Armand Govaart, voerman, St-Lievstr. I 224, met Malva Van Daele,!ab., im. jachiel Coryb, fab., Wilgstrt, 18, met Ram dicl Veys, fab., im. I OLeold Do Eaedt, schom., Grodroef, 1 " 31, mot Cecilia Marns, fab., id.. -idonrard Peers, distknecht, Portstraat, 1 8, met Filqme&a. Van Assche-, distm., : m Diercatulaan, 37. i oblies Plassihaert, bediibrugschcns %:. weg, 300, mot Virgie Van n Beigbe z. b., Haspelstraat, 21. i ïvo Bourgeo, chauffeur, Jozef-II-straat, S3, met Coralie Caese, z. b., Begoniastr. Lou Van Lier, smid, Brugschsi weg, 173, met-ursula Van Assche, her- I bergiersr. Weverstraat, 44. gier Van n Oosn gemoncjer-! zer, Brugschsweg, 8"-, mot Maria -Langlèit, Zclza. Eieronymus Serbrnyns, karm.. Znaard scheasweg, 23, met Julia V^a n beelei fcerm.., id Leest verspreidt VOORUIT Leef iemand *:_ GKVRAAG» eeuw lar.g, nog zou r drukkerij F. B. hij g zuiverd Buyck^ebr., Sdam gal werd midl uitvn aange S3," Gl, leerjongs yoor boekbiiuleri], naam volmaakt 'ietierzeirij boekdrukkerij. Waliiiery, die toch als pill Dr maar 1 frank per doos kosn. Ee doos voldo voor geheel jaar.i,^.; Espiana të.athfeü gfatisi'vifaöliiïrij, ssil g^ Te^'^Id talrij kt «^ilslife g^asiapa pot Jn alle apothokcn.'i^cfet h' $0 m hert t eealj. èemfttta Gt f K SSSÖP, 'Bxtrgjkvsi&t «st o&ssiét mmmu nm mmim G. 8, GérarA, 6, Fabrlelirnat. lsc! GEMAK. VAN BETALING. Hulphu Gt: 23 Hegouwstraat", 23. Mm dm 400 mast eerkocki geig t» f; Êf^s Inrlclstgea geöaaa door tat wer-ihs Borbeck Ï ^SS^UP^ ^.^ Voorait, Volksbdasg, Het Volk es 4 Werkereverd gi»g, Gsatï Co^pérali «s Employés, S&uangeriam V/ertór Ba^roota BakSerlj, VolksbsUfesrg Adam.t8 Antwerp; Sa Msigöa du Peuple, l'üniori économiqua. Ut ^^^^yp» Nott-» velld Boaiangeriai la Gs^ölföBlaage» r Nationale Brussel; La PaJalre, ia Gran BoalangerJe Sat-Joseph, tó Loik: Le Bon Gra, Marmont-HsyeU s; Bl^cuir je La Lion. Ëa Proleiaar, Leuv; Naeysr et Gfé,.«Jïillehroeck Union TerriSre, Jumat; E^r&s. Jo- Umonlj Les Ouvriera réfigi^granda Boulan^rfa WUmas, CariefM'ÏAveEif. Boassn-lez-Walcourf; La ISslico, Warommej La Roubalslne; L*Avlr; La Palx; l'onion,roaba5s;!ie8 Miaears d'anzia,nalntl'avirs Travaillrs, Baume; Unlon-Prti'fe-Eeonotoie,Frameries; GUem ie? Malas» Terneoz, fabriqua Pas d'epices Van Reaséi Thiponl, Sl-Sikolaas; Hand aan Hand, Aalst; Van Wass* hov-van Malfezn, Oost<m; La Pranca La Pacification Namurolse, Nam; tbnreaa..da blfalsanes. La Matualitéet l'econótaie s Mésages.Tom** COg; ruflion, Rijseï; Peut Séralttaire <Bonne-Espérance; rünion d'qonplihes* hl]-aroitieriia;ffl(gjpi^ t!^o Lehgrg L'Avir, ttv^nswifi^ti^'saioh^ Amis; ÏA Fourmi, luiers; l'ünïön FrarneUe, Lièvln, tal jan soifiere In FrakrmEijBeljÊtója eld^«'«lpksr- r Ds bijval r wmlairi^ tl (6 dankeu aan hun tmiiw&uehn vorm, : maar aan t besiji\jêmzmp*«me wem, Aet zegg, om'èüwmat^m^bs'tg r grooi-mjverd* (LM t(0&.krm BEt E3, o. 1 AprlUSttX.lu - '^ oor Inlfchtlng én larvea wösoö] m zich J C.-M..KAP, AniwerpeaH aig^sa agt voor Bel$ë t VvseïeSit coloniébèi, isjl^wsè&s^^^ Gt, uilg. A. Backer, Olrgemsche stw., 139 JU d» BuvUn; al it Zids- Sèé\.» s doch gareg^ï?^ B«ze SHïsa mak zicsi meesr Tan SUJaa, aaï, aile ««Ssia Vooöa, sjj voorkom gez al alle 'WlntsFBSaSca. Teg! BHysaATISiaUS Is er g ber mial!. dn di gij ^So8S: Indi gij lijdt aan Aassborat&eld orastkiu!a?; ; of ook IM?LÜEIU7 Maakt r Zelf tij Gebruik : ST-BSrs OVaB7K3'RBB'I> STAWEaSSrr'S-TfèSI.STTEN om n Soe«M Sïx^aasïï» do Keel slili d' aasia licrstajan. ^ Aanvaardt gaa anre dozsn dan doae omrgd ean mé Stooee papier hut Pa^fle&merli sn da namoaraanrt Ejj vaatstjasaaabbt, tooi;s*s9as4ras«,bbüge3. p ST^k.r>a-23 J^«Eii? : «. t X',Sstrast.33,BSÜGGar^^Si {OOK ÏEHKRUOSAAr. IN ALLE GOEDE POTHEiCElO ', ^ 0 ^ ^ ïerzckeriierstülliagdscrii» JOürantlpjrliiescsh EoSaüelps droges.! tr. doet serpesi.ir.i.m.l?st&.l)bti6nbre!,3s,kaasroirkt,ftb8 el.'r8?ols; Gsm, Apotheek Ioc-r,3'iro!i(s!raai es Van KercSwii, Seidmit, 86. PSvk voorkomee, stilleti, ie gez Keelpijn, EeesGhbeid, Eerseuvallmg, Brömhieü, VallgBii, G&tmM% Griep, Asthma, Longontskg, z.. dit liet GEHEIM hunner -wonrbare essties hunner onvergelijkelijk» meesrschap bovea alle ou remedi. Ilik 2EEE BELANSEÏJS BEE1CHT AAGT, ESSCHT alle Apothek aan n prijs 1.25 f DOOS r EchJe PASTILLEN VALDA met n naam VALDA Kei adres n ig fabritant. Caaonns, apoth., 49, rue Reaumur, Parij». TÊÊ. ^1 ll^ TÊ KOOP In si/s Apsthskea Laad, Samcoald door «Utrtfcsela plann, kofeükoo0eï3iut.enl.d?uls, nooit schalijk züa. Zi) vermg zich met do «tutiage bsbtanael xler voedselb gaan ia 't bloed «Uk ar ia do verst afgelege faoeltsiobf 'tllctaam da onzuiverli gaan zoek, die besml. mêsm i-v f\ >.W;- -i' S U 111E ^J PI I «letht slaapt nm moaea «nrbt»- Il il 11.Il 131U k rijn df» droeuig» drooajs. ^ÏHDKM GIJ ïawadtig d]t niet fi wes ej «w pookt s Sg l mum 6U g eellnat lebt, scht wre spu^e» verert; ^' f mxhosr? GUnel^ng hebt sxeaea «asffmut n mond bitr plakv&tig; ' ', öe tong dik ea bcmsb; In am «alge!ijk ea wair; aan Jioflldplja lijdtj-! rucliiiigea Sn oor; >.. ^ draaig bet hoold; ontslibg el brand t Hoeft : IWIDIEN CrM 't mur im ïariga t&aj & met slijm gal getwoll rijt; ^ tl aan -«f^pstog l3 i ' g% Tnt i #M# etn^a dè '$ wast dj all verjag uit maag gal slijm, «e sri^werrg beletn; ZIJ WERKEN ' darm do ds versttheid verdn; Zli ZUIVEREN bet Moed door gansch bet Ucbaaia; izw VERJAGEN n brand ol ontskg door nitwerpg alles vat naelig JS.^.;.; -s-lifes^ R:.aM K 7 i.ïaitó-"**^, s«-^«- *7-*^. ^ö^n 1! ^i0i& y.^&s^'^&^t* :*,? «^ TK? ivljg ^, '^ Wifi^si LET WEL ^ lle'll^ilml.^selsil! assssa' 1' I Slt n voor Kootle I'illi L. DUPUIS niet ann iijgi mog verkochttrcrn dan doosjesvaoir. i.es,oiatiijg3vab«roo4.j^i^lieb, toegemaakt met..veyiekeripgêllood banaek drag ^ 1 TVEIGHBIBIX. i>üs fle. pfllóï ^S, M0^ 5e aear''t Heia 'W^^ ^verloeiit,-want iet sija namaakeals die u aangdioi wsrdsa. zonr^waari)org.v y r- lls^ WEICrEIfcOC OOK 'pill wn' znlkdanig rood iléar bnitén n aangeduln priji, verkoem,. sant b^t ïljn g e?thto roods piu L. DU^ulS Jumat. 4^,:j?-$-y^-i»^- *JM'*- jj Ijfe"* ^A-NVAAJèfex, NOÖIX andore pifiéndaitdw TMTL". DUPUIS, want srij allsèn : s «uh«n vooriokor gsnoson. u^^4.#''?^? j%^^^:i *»j!^^^^"v;-;,*f.s. *^ffi' I fecïgda vrouw ksarjaran zull niet mssr lijn dan z<j wnieb.'vt^^-svc^'cs^: ^^Bank aan ECHTE ROODE PWXEN L. DUPUIS, bun gemakkciijksebi ontmak maitliaïfim^^ " bun lev verbitrt, hoofdpijn, glosig, buikloomheii, slech spijsverrg, scïieevioofdpijit.; soms afzlclilijke uitsiafl l^ aangezicht bann.!^^'^^^ ^^^^^ ;^fefe&i i j <i,^i i*-^; 1 -- Sol»eelHoofdj>ynJ''~ Die kwaal v^rvorzaskt dóór aanwezigheid maag gal slijm die ;. spijsverrg verhr; zij komt ook veort vcrètpiftg. Het zal dan gemakkelijfc, zijn zich "er ont- -. ^ mak door gebruik Roeflo Pill : zij zrüllcn gal slijm yerdrijv verstp^pg dó verfijn. 1 doos, fri 1..SIS. Franco leflsn fr. ^^Qiy^zf^ls/^Vei'Rrifglaaral apbitieh.'!,- *fc^fz=tfr=^r itrz^fz^hz^ii^^z^rï^fzz=itf^p=&&sr^ i; i lm m Hm Ongel i me ijeii e» do vaici pold niji HeaaMa r (russch -Lier-Oostma i%ilomer3 ijbreed r Araa liimbur " Zij beslaai ^reer 1100 vi In ooi ^cie Lknburg i. «ïi I 'isectar be l 1 mers.- 2. «ac passies». (0 'f, S. Ee «n aan n m iweldra zal t lar). 4. Vijf? 1 onrzocht tar). iwat vit 'Antwerp) 'AANVilAGï,22,450 hectai niet onrzt,' M ziet c J aangest l'essies zuii«pm zou eei geerg d'iï pitalü^a?. 34,000 hecta oostd Het schan paat dus voc Stilleks prachtige m w se H eei brok, overm ïnand piept gerucht, zoi vriks bestolf werk k n zal uitg< barmhartige zelf kaï hart noch g«onr & m altijd Orbans, Dumonts. ï Ug Het '. ze zaai 't Ware a schoot als a HEI In e 1 gtsche p Cambier «1 ri ng uitgesj «a taktiek a Wij kni^,.«in aerheid we Nieuwe VÊÏ. do valll m er na zie! peerg z I In alle < wt verlossi spraak positii aan n vij» Overal < ^ë, eem aere regeer re geerg c e «socialt «lakea,» Hierom Charleroi j ge n. Dot ^ a str ijd zal zi tj Wij Wi ^ «logelijk w 1116 m ers sl Wij m ^epartijer iei ^t ««a fler 1 a- hi 001 ^ ei "j&t voor c 7e T Plaats ca L.^ anrt s bereid «i

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860.

Gelukkig Hansje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Gelukkig Hansje. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860. Gelukkig Hansje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. D. Noothoven van Goor, Leiden 1850-1860 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001gelu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Gelukkig Hansje. Wilt

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

Het boek met verrassingen

Het boek met verrassingen Het boek met verrassingen Thérèse Hoven bron. L.J. Veen, Amsterdam 1897 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/hove006boek01_01/colofon.php 2010 dbnl 3 Hoe piet verdween. Piet, Henk en kleine

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

Als ik aan mijn werk wil gaan

Als ik aan mijn werk wil gaan Als ik aan mijn werk wil gaan 1. Als 2. Zien ik wij de aan gou mijn werk wil den zon ne gaan,sint baan, Micha el zie ik daar staan, die to nen wil en zien wij met lichtend ster re wij zen waar ik moet

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Liturgie. zondag 10 september :00/10:45 Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 10 september :00/10:45 Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins Liturgie zondag 10 september 2017 9:00/10:45 Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 9:00/10:45 10-sep Ds H D Bondt NwPsB 40 : 1 NwPsB 40 : 3 Opw 575 : Hand 27 : 1-12 Hand 27 : 13-26 Hand 27 : 27-44 Hand 27

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Schriftlezing: Jona 3 en 4 Lied 231 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 6 en 7 Psalm 119 vers 5 en 6

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Fidel en zijn kameraadjes

Fidel en zijn kameraadjes Fidel en zijn kameraadjes Reinoudina de Goeje bron. G. Theod. Bom, Amsterdam 1870-1880 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/goej001fide01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Fidel en zijn kameraadjes.

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Hier ben ik, nederig door uw Majesteit Onder uw genade zo vrij Hier ben ik, ik weet ik ben een zondig man Gezekerd door het bloed van het lam

Hier ben ik, nederig door uw Majesteit Onder uw genade zo vrij Hier ben ik, ik weet ik ben een zondig man Gezekerd door het bloed van het lam Lied 01 Titel: Werk want de nacht zal komen Arrangement: Martin Zonnenberg & Klaas Jan Mulder Eerste componist: Traditional Uitvoerende: Ichtus, At Once & Samenzang Tekst: Werk, want de nacht zal komen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer aisha kindsoldaten Kindsoldaten, ik ruik haat. Dat gebeurt, als je kinderen niet spelen

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe.

Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardigheden van de koe. L E E S T E K S T Foto: VLAM Rare jongens, die koeien? Enkele eigenaardighen van koe. Je hoort soms wel eens zeggen: Lompe koe! Maar heb je al eens gemerkt hoe lenig een koe is? Van zo n log dier zou je

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen)

Tekst liederen 31-10. Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Tekst liederen 31-10 Machtig God, sterke Rots (het geheel 2x zingen) Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U. Glorie voor uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie