Financial Salary & Benefits Guide Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial Salary & Benefits Guide Nederland"

Transcriptie

1 2011 Financial Salary & Benefits Guide Nederland

2 Introductie Introductie Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt hun en hun managers een prima ijkpunt voor het salaris. Daarnaast werpt de Salary & Benefits Guide licht op trends en ontwikkelingen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Het beloningspakket bestaat immers uit meer dan het salaris alleen. Bron voor de gegevens over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en trends op de arbeidsmarkt is eigen onderzoek van Robert Half. Onze groep is sinds 1948 wereldwijd actief in arbeidsbemiddeling van tijdelijk en vast gespecialiseerd personeel. Al sinds de oprichting adviseren wij bedrijven over salarissen en trends in werving, selectie en loopbaanontwikkeling. Robert Half International heeft in Nederland kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons op of kijk op

3 Salarissen Financiële Administratie Accounts Payable Accounts Receivable Accounting Assistant General Ledger Accountant > Accounting Manager > Corporate Accountant > Credit Management Credit Collector > Credit Controller > Credit Manager > Accountancy Trainee Accountant Senior Associate Assistant Manager (Senior) Manager Director >

4 Salarissen Audit, Risk & Compliance Junior Auditor Senior Auditor Manager Internal Audit > Chief Risk Officer/Compliance Officer > Financiële Functies Assistant Controller > Controller > Business / Financial Analyst > Financial Planning & Analysis Manager > Finance Manager > Group / Regional / Divisonal Controller > CFO / Finance Director > Tax & Treasury VAT Specialist > Tax Manager > Cash Manager > Treasurer > Treasury Manager >

5 Salarissen Salarisadministratie Payroll Administrator Payroll Manager > Shared Service Centres AP AR Accountant > AP AR Team Leader General Ledger Accountant General Ledger Team Leader > Manager Financial Shared Service Center > Leeswijzer salaristabel Salarissen De salarissen zijn brutojaarsalarissen, inclusief 8% vakantiegeld. Door het bruto jaarsalaris te delen door 12,96 krijgt u een overzicht van het brutomaandsalaris per functie. De genoemde salarissen per functie zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen variëren, afhankelijk van opleiding, regio en bedrijfsgrootte. Alle salarissen die staan vermeld zijn exclusief bonussen en andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Werkervaring Het aantal jaar werkervaring dat bij elke functie staat genoemd duidt op de totale werkervaring in een financiële functie. Een controller met tien tot vijftien jaar werkervaring werkt dus tussen de tien en vijftien jaar als financial, maar heeft die ervaring niet noodzakelijkerwijs uitsluitend opgedaan als controller.

6 Benefits Passende beloning voor financiële professionals De beloning, in salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, die financiële professionals krijgen voor hun werk is passend. Dat beeld ontstaat uit de grootschalige enquête die we parallel aan ons onderzoek hebben uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan financiële professionals in Nederland en is online afgenomen in februari/maart De resultaten van het onderzoek zijn getoetst aan onze jarenlange ervaring en op basis van duizenden interviews met financiële professionals. Zij zijn tevreden, zien hun salaris in de meeste gevallen harder stijgen dan de inflatie en switchen niet snel vanwege een betere beloning naar een andere baan. Hoger salaris In zeer ruime meerderheid hebben financiële professionals na 1 januari 2008 hun salaris zien stijgen met meer dan de inflatiecorrectie. Tachtig procent heeft nu een reëel hoger salaris. De economische recessie heeft de salarissen dus niet bevroren. Wel is de stijging in veel gevallen waarschijnlijk toe te schrijven aan een verandering in functie. Zo verdienen professionals met minder dan tien jaar ervaring in een financiële functie nu aanzienlijk vaker een hoger salaris dan hun meer ervaren collega s. Tevredenheid hoog Financiële professionals zijn in overgrote meerderheid tevreden met hun salaris. Het meest tevreden zijn professionals met meer dan vijftien jaar werkervaring. In de groep met tien tot vijftien jaar ervaring leeft de grootste onvrede. Hoewel onvrede een groot woord is: van deze groep geeft nog tweederde aan tevreden te zijn. Factoren als bedrijfsgrootte en vakgebied spelen voor de tevredenheid geen rol. Evenmin is er onderscheid tussen mannen en vrouwen. Tachtig procent is nog nooit louter omwille van een hoger salaris van baan veranderd. De verschillende generaties op de werkvloer, babyboomers ( ), generatie X ( ) en generatie Y (na 1980) verschillen op dit punt niet van elkaar. Bespreekbaar Vrijwel alle financiële professionals kunnen hun salaris bespreekbaar maken. Het jaarlijkse evaluatiegesprek is voor de meerderheid het uitgelezen moment om dit te doen. Een kwart geeft aan hier zelf het initiatief voor te kunnen nemen. Een nog iets kleinere groep wacht op een verandering van functie-inhoud. Slechts een kleine minderheid (12%) geeft aan dat het salarispakket onbespreekbaar is. Het bespreekbaar maken van het salaris is één ding, zelf invloed uitoefenen op de ontwikkeling ervan is iets anders. Een kleine meerderheid van de financiële professionals geeft aan dat ze zelf een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van hun salaris in de afgelopen twee jaar. Met 56% van de professionals is de groep die invloed heeft duidelijk kleiner dan de groep die het salaris kan bespreken. Hoe kleiner de organisatie waar de professional werkt, des te groter de kans op invloed. Een voor de hand liggende verklaring is dat de kaders bij kleinere organisaties minder vastomlijnd zijn dan in grotere organisaties.

7 Benefits Secundaire arbeidsvoorwaarden Een beeld van de beloning voor arbeid is incompleet zonder overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij vrijwel iedere financiële professional bestaat het beloningspakket naast salaris uit meerdere secundaire arbeidsvoorwaarden. Slechts een enkeling zegt op geen enkele secundaire arbeidsvoorwaarde aanspraak te kunnen maken. Top drie ongewijzigd De top drie van meest voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden bestaat uit een collectieve pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een bonus. Ook in voorgaande jaren vormden zij de top drie. Buiten de top drie is de opkomst van smartphone, mobiele telefoon en laptop als secundaire arbeidsvoorwaarde opvallend. Smartphone rukt op De opmars van de smartphone is terug te zien in de secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2009 kon 15% van de financiële professionals hier aanspraak op maken, in 2011 is dit gestegen naar 42%. Ook krijgen steeds meer financiële professionals van hun werkgever de beschikking over een mobiele telefoon. Ten derde maakt een laptop veel vaker deel uit van het beloningspakket dan in het verleden. Overigens hebben professionals die wekelijks meer dan veertig uur werken significant vaker deze hulpmiddelen in hun beloningspakket dan professionals die minder werken. Het nieuwe werken De opkomst van smartphone, mobiele telefoon en laptop past bij de trend dat de grens tussen werk en privéleven vervaagt. Professionals kunnen in toenemende mate zelf hun werktijden bepalen en ook waar ze werken. Kantoor is niet meer de enige werkplek. Met smartphone, mobiele telefoon en laptop krijgen professionals de middelen om elders te werken. Auto van de zaak blijft favoriet Een auto van de zaak spreekt tot de verbeelding. Bij tweederde staat de auto in de top drie van favoriete secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij het aanwijzen van de favorieten maakt het niet uit of die nu wel of geen deel uitmaken van de beloning. Er is hier een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Bij mannen staat de auto met stip op één, vrouwen zetten de auto op de tweede plaats. Voor hen zijn flexibele werkuren favoriet. Vrouwen zijn dan ook minder dan mannen te verleiden tot een overstap naar een baan waar een auto van de zaak tot de secundaire arbeidsvoorwaarden hoort. Een andere favoriet onder de secundaire arbeidsvoorwaarden is de bonus of commissie. Ruim de helft zet dit in de top drie, met net als bij de auto aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hechten er beduidend minder waarde aan dan hun mannelijke collega s. De al genoemde flexibele werkuren maken de algemene top drie van favoriete secundaire arbeidsvoorwaarden compleet. Hierbij valt nog op dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, de generatie Y, geboren vanaf 1980, flexibele uren veel belangrijker vindt dan hun oudere collega s, generatie X ( ) en babyboomers ( ) Auto als verleider Secundaire arbeidsvoorwaarden alleen zijn voor veel financiële professionals onvoldoende prikkel om van baan te veranderen. De helft geeft aan dat geen enkele hen kan overtuigen van baan te veranderen als alle andere factoren gelijk blijven. Van de groep die wél gevoelig is voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden, laat bijna de helft zich verleiden door een auto. Werkgevers kunnen de auto bij de werving dus als troef achter de hand houden.

8 Benefits Collectieve pensioenregeling Bonus / Commissie Secundaire arbeidsvoorwaarden Gewenst Feitelijk SALARISGESPREK Wanneer krijgt u de kans om een salarisgesprek te voeren? GSM + gebruikskosten Laptop Reiskosten-vergoeding Bedrijfsauto PDA / Blackberry 11% 12% 22% 54% Opleidings-vergoeding Flexibele werkuren Tegemoetkoming ziektekosten-vergoeding Extra vakantie-dagen Tijdens mijn jaarlijkse evaluatiegesprek Wanneer ik zelf het initiatief neem voor een gesprek Wanneer mijn functie-inhoud verandert Mijn salarispakket is niet bespreekbaar Opties / aandelen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

9 Functiebeschrijvingen Hieronder volgt een overzicht van omschrijvingen van functies die in de Financial Salary Guide worden vermeld. Soms is er sprake van verschillende aanduidingen per functie, om de in de diverse ondernemingen verschillende gebruiken, tot uitdrukking te laten komen. Financiële administratie Accounts Payable / Medewerker crediteurenadministratie Beoordeelt facturen op juistheid. Rangschikt documenten op tenaamstelling of nummer en verwerkt te betalen facturen. Kan andere administratieve taken op het gebied van crediteurenadministratie verrichten. Kan transacties verwerken in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn vereist. Accounts Receivable / Medewerker debiteurenadministratie Controleert en verwerkt openstaande vorderingen in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Volgt vastgestelde procedures voor de verwerking van inkomsten en kasgeld. Rangschikt en archiveert verwerkte bescheiden. Kan bankdeposito s verzorgen. Inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn vereist. General Ledger Accountant / Grootboekadministrateur Draagt zorg voor de maandafsluiting van de journaalposten en bijbehorende afstemmingen. Stelt financiële maandstaten op. Stelt interne financiële rapporten en bijbehorende analyses voor het senior management op. Levert ondersteuning aan speciale projecten en initiatieven op het gebied van procedureverbetering. Accounting Manager / Administrateur / Hoofdboekhouder / Hoofd accounting / Chef van de administratie / Hoofdadministrateur / Accountant Draagt zorg voor de accountingfunctie. Stelt rapportages en statistische gegevens op inzake de financiële resultaten. Stelt administratieve verantwoordings- en verslagleggingsmethoden op en beheert deze met het oog op de juistheid en betrouwbaarheid van de voor de bedrijfsvoering benodigde gegevens. Kan gespecialiseerd zijn op een of meer gebieden van financiële verslaggeving, zoals debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, loonadministratie of budgettering. Heeft de supervisie over vaktechnisch en/of administratief personeel op het gebied van accounting. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en vijf jaar ervaring noodzakelijk. Credit Management / Debiteurenbeheer Credit Collector / Medewerker incasso Telefoneert met klanten over de inning van achterstallige rekeningen. Beantwoordt verzoeken om inlichtingen van externe en interne cliënten en documenteert dagelijkse incasso-activiteiten, onderzoekt geschillen over rekeningen en afwijkingen in de facturering. Uitstekende dienstverlening aan klanten, onderhandelings- en communicatievaardigheden, evenals gedegen boekhoudkennis zijn noodzakelijk. Credit Controller / Debiteuren / Incasso Draagt zorg voor de afwikkeling van openstaande rekeningen volgens de voorwaarden van de overeenkomst. Beoordeelt de kredietplafonds en rekeningen van de klanten, zendt maandoverzichten, aanmaningen of laatste aanmaningen en stuurt onbetaalde rekeningen door voor incassomaatregelen of gerechtelijke stappen. Credit manager / Supervisor / Manager debiteuren & incasso Bepaalt de kredietwaardigheid van cliënten en formuleert het debiteuren- en incassobeleid. Kan de supervisie hebben over het werk van een of meer van de volgende functionarissen: medewerker debiteuren, controller of analist. Neemt passende maatregelen tegen achterstallige rekeningen. In het grootste deel van de wereld gaat de voorkeur uit naar een academische opleiding bedrijfseconomie en en vanaf drie jaar ervaring op het gebied van debiteuren en incasso. Page 4

10 Functiebeschrijvingen Accountancy Trainee Accountant Financiële administratie ter assistentie bij de voorbereiding van financiële verslaglegging en rapportagestaten. Een academische graad op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde is vereist en serieuze belangstelling voor het behalen van een beroepskwalificatie op het gebied van accounting (CPA, RA, AA). Senior Associate / Senior medewerker Stelt op en bereidt voor: financiële verslaggeving, winst- en verliesrekeningen en periodieke rapportages (per maand, kwartaal en aan het eind van het jaar) conform de wettelijke verslaggevingsvoorschriften. Een academische graad of beroepskwalificatie op het gebied van bedrijfseconomie en ten minste vier jaar ervaring op een accountantskantoor zijn vereist. Assistant Manager / Assistent manager Voert diepteanalyses van rekeningen en cijfers, onderzoekt financiële en operationele informatie ter verificatie van de juistheid van de geleverde gegevens. Voert evaluaties uit en verstrekt advies aan cliënten. Ten minste vier jaar praktijkervaring en een erkende opleiding op accountinggebied zijn vereist. (Senior) Manager Geeft sturing aan het werk van het personeel, verstrekt zakelijk advies aan cliënten, en houdt zich bezig met bedrijfsontwikkeling, planning, en bedrijfsvoering. Ten minste acht jaar praktijkervaring en een erkende opleiding op het gebied van bedrijfseconomie zijn vereist. Director / Directielid Voert beoordelingen uit en beheert cliëntrelaties en -verwachtingen. Onderzoekt kwesties op het gebied van accountancypraktijken en geeft sturing aan het overige management. Audit, Risk & Compliance Junior Auditor Voert audits uit ter verificatie van de juistheid van de administratie en het voldoen aan standaarden, beleid en procedures. Stelt auditbevindingen en aanbevelingen op om systemen en procedures aan te passen en te verbeteren. Een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste twee jaar ervaring zijn vereist. Senior Auditor Voert diepgaande auditprojecten uit. Beoordeelt administratie op juistheid en het voldoen aan standaarden. Onderzoekt financiële of operationele informatie om ervoor te zorgen dat de procedures correct zijn. Stelt auditbevindingen op en adviseert inzake herziening van systemen en procedures. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste vier jaar ervaring noodzakelijk. Manager Internal Audit / Manager interne audit Draagt zorg voor de beoordeling en verificatie van de administratie om het voldoen aan standaarden, beleid en procedures te bewerkstelligen. Ontwikkelt procedures en systemen voor audits. Houdt toezicht op de auditbevindingen en -aanbevelingen. Heeft de supervisie over intern auditpersoneel. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste vijf jaar ervaring noodzakelijk. Chief Risk Officer / Compliance Officer/ Compliancefunctionaris / Compliance manager / Risicomanager Houdt toezicht op en behandelt compliance-/risicokwesties binnen een organisatie. Zorgt voor de naleving van regelgevingseisen en het voldoen aan intern beleid en interne procedures. Page 4

11 Functiebeschrijvingen Financiële functies Controller / Financiële controller Steunt het financieel management bij het leiding geven aan budget- en kostencontroles, financiële analyse en de administratieve organisatie. Draagt zorg voor de voorbereiding van het financieel overzicht. Organiseert en plant auditingprogramma s. Ontwikkelt beleid en stelt procedurehandleidingen voor de financiële administratie op. Kan belastingaangiften doen. Doorgaans zijn een academische graad in financiële wetenschappen of bedrijfseconomie en ten minste vier jaar ervaring noodzakelijk. Finance Manager / Manager financiën / Director accounting / Plaatsvervangend financieel directeur Analyseert financiële prestaties in het licht van bedrijfsdoelstellingen en informeert het management en verschillende operationele groepen over de voortgang in relatie tot het budget. Kandidaten hebben doorgaans minimaal zes jaar ervaring, met inbegrip van eerdere managementverantwoordelijkheid. Zij dienen eveneens te beschikken over uitgebreide kennis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Bedrijven verwachten ten minste een graad van bachelor in de bedrijfseconomie, maar geven doorgaans de voorkeur aan kandidaten die eveneens beschikken over een graad van master in de bedrijfskunde (MBA) of een relevante beroepskwalificatie. CFO / Finance Director / Financieel directeur / Hoofd financiën Draagt zorg voor de algemene financiële planning en administratieve verantwoordings- en verslagleggingsmethoden van een organisatie. Houdt toezicht op de treasury, financiële administratie, budget, belasting- en auditactiviteiten voor een organisatie en haar dochterondernemingen. Heeft de supervisie over het financiële en administratieve systeembeheer en standaarden. Draagt zorg voor de tijdige financiële en statistische verslaggeving ten behoeve van het management en/of het bestuur. Doorgaans zijn een academische graad in financiële wetenschappen of een hogere beroepskwalificatie en tien jaar ervaring noodzakelijk. Tax & Treasury Treasurer / Treasury analist / Assistent-treasurer / Assistent-controller Optimaliseert het werkkapitaal en raamt de dagelijkse kasgelden. Bouwt werkrelaties met banken op en onderhoudt deze relaties. Brengt de bankkosten omlaag en zorgt ervoor dat valuta en rentetariefrisico s efficiënt en deugdelijk worden beheerd met behulp van de juiste treasuryproducten. Stelt de ramingen op voor de jaarlijkse, wekelijkse en dagelijkse kasgelden. Tax Manager / Manager belastingen Stelt campagnes op om de belastingschuld van een organisatie te verlagen en voert deze uit. Leeft alle nationale, plaatselijke en internationale belastingregelgeving na. Draagt zorg voor de bewaring en voorbereiding van fiscale gegevens, belastingteruggaven en andere vereiste rapporten. Beoordeelt de gevolgen van de belastingverplichtingen van een organisatie. Houdt toezicht op het personeel dat werkzaam is op het gebied van fiscale verslaggeving. Doorgaans zijn een academische graad en ten minste vijf jaar ervaring noodzakelijk. Salarisadministratie Payroll Administrator / Payroll accountant / Medewerker salarisadministratie / Coördinator salarisadministratie Berekent en betaalt loon en salarissen, aftrek, belastingen en andere inhoudingen. Boekt salarisgegevens en bereidt routinematige rapportages en/of betalingen voor aan overheidsagentschappen, verzekeringsondernemingen en andere organisaties. Berekent en verwerkt bijzondere controles, toetsingen en wijzigingen, en brengt de noodzakelijke correcties en aanpassingen aan. Doorgaans is minimaal drie jaar ervaring op het gebied van salarisadministratie of vergelijkbare ervaring gewenst. Payroll Manager / Manager salarisadministratie Draagt zorg voor de voorbereidingen, verdelings- en rapportageprocedures voor de salarisadministratie Houdt toezicht op de berekening van salarissen, overuren en aftrekken om naleving van de van toepassing zijnde regelgeving te bewerkstelligen. Draagt zorg voor correcte en juiste betalingen en bestuursverslagen. Stelt beleid en procedures voor de salarisadministratie vast. Beschikt doorgaans over ten minste drie jaar ervaring. Page 4

12 Functiebeschrijvingen Shared Service Centers AP AR Accountant / AP AR-accountant Controleert, codeert, stemt af en verwerkt transacties in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Volgt de procedures van het Shared Service Center op het gebied van verslaglegging en verslaggeving. Assisteert met de maandafsluiting van rekeningen en de voorbereiding van balansposten. Gedegen inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn noodzakelijk. AP AR Team Leader / AP AR-teamleider Geeft leiding aan & coördineert AP/AR-accountants, en draagt zorg dat de journaals en grootboeken aansluiten bij de grootboekadministratie. Gedegen kennis van boekhouden en ten minste twee jaar werkervaring zijn noodzakelijk. General Ledger Accountant / Boekhouder grootboek Administratieve verwerking en voorbereiding van informatie uit de subadministratie voor compilatie in het algemeen grootboek. Maandelijkse afstemming van de balansposten en analyse en toelichting op de maandresultaten aan het management. Gedegen boekhoudkundige vaardigheden en ten minste twee jaar werkervaring zijn noodzakelijk. General Ledger Team Leader / Teamleider grootboek Coördineert de dagelijkse boekhoudkundige werkzaamheden. Draagt zorg voor de betrouwbaarheid van gepubliceerde tegoeden/rekeningen en maandelijkse afstemmingen, samen met de desbetreffende vereiste verslaggeving na de afsluiting. Sterke technische boekhoudkundige vaardigheden en ten minste vier jaar ervaring met grootboekadministratie zijn vereist. Manager Financial Shared Service Center / Manager Financiële Shared Service Center Draagt financieel specialisten op tot aanlevering van de financiële administratie, interne rapportages, beleid en procedures. Waarborgt de financiële integriteit van rekeningen en draagt zorg voor de naleving van governance control. Lid van het managementteam van het Shared Service Center. Heeft doorgaans sterke technische boekhoudkundige vaardigheden met ten minste tien jaar ervaring op het gebied van financiële administratie en verslaggeving, en beschikt over sterke communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Page 4

13 Over ons Robert Half International Robert Half, in 1948 opgericht in de Verenigde Staten door de heer Robert Half, is het eerste bureau voor gespecialiseerde arbeidsbemiddeling. Sinds de oprichting is Robert Half uitgegroeid tot marktleider in vaste en tijdelijke arbeidsbemiddeling van gespecialiseerd personeel. De groep is genoteerd aan de New York Stock Exchange (symbol: RHI). Wereldwijd telt Robert Half meer dan 350 kantoren, verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de Azië Pacific regio. Robert Half wordt in Nederland vertegenwoordigd door de volgende divisies: A Robert Half Brand A Robert Half Brand Accountemps Dé specialist in het uitzenden en detacheren van financiële en boekhoudkundige professionals. Robert Half Finance & Accounting Gespecialiseerd in de werving en selectie van financiële professionals. Robert Half Financial Services Group Gespecialiseerd in de werving en selectie van financiële en bancaire professionals. Robert Half Management Resources Robert Half Management Resources brengt interim professionals op managementniveau in contact met gerenommeerde bedrijven voor uitdagende financiële projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. OfficeTeam Gespecialiseerd in het plaatsen van administratief, secretarieel en commercieel ondersteunend personeel op tijdelijke basis. RH Structuur financejobsabroad.com Tools & publications Locations Best Workplaces 2011 The Netherlands Click hier en ontdek Robert Half als beste werkgever!

Financial Salary & Benefits Guide Nederland

Financial Salary & Benefits Guide Nederland 2011 Financial Salary & Benefits Guide Nederland Introductie Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt

Nadere informatie

Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE SALARY AND BENEFITS

Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE SALARY AND BENEFITS Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE GUIDE2007-2008 SALARY AND BENEFITS Introductie Geld is niet het allerbelangrijkste, wordt wel eens gezegd en uit allerlei onderzoeken blijkt ook inderdaad dat geld niet

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Verschillende. op de werkvloer. Druk op ESC voor normaal beeld

Verschillende. op de werkvloer. Druk op ESC voor normaal beeld Verschillende op de werkvloer Intro Babyboomers zijn geboren tussen 1946 en 1964 Generatie X is geboren tussen 1965 en 1979 Generatie Y is geboren tussen 1980 en 1999 Onderzoek Gaapt er tussen werknemers

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND INTRODUCTIE Ons woord salaris komt uit het Latijn en heeft als oorspronkelijke betekenis zoutrantsoen. Soldaten in

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

Salary & Benefits Guide

Salary & Benefits Guide Nederland Salary & Benefits Guide 2008-2009 SALARY & BENEFITS GUIDE 2008-2009 INTRODUCTIE Geld is een ruilmiddel dat zich onderscheidt van andere ruilmiddelen doordat het de wederdienst die aan de ruilpartner

Nadere informatie

Carla Kersten. Summary. Specialties. Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd.

Carla Kersten. Summary. Specialties. Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd. Carla Kersten Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd.nl Summary I N T E R I M Ik verleen Financial en Audit interim support. Bij Financial support kunt u denken

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Norvell & Associates En Wat Ze Kunnen Doen Voor Uw Bedrijf

Norvell & Associates En Wat Ze Kunnen Doen Voor Uw Bedrijf Norvell & Associates En Wat Ze Kunnen Doen Voor Uw Bedrijf Boekhouding, voor vele eeuwen, heeft een waarborg voor de financiële stabiliteit, niet alleen voor individuen maar meer zo voor bedrijven verstrekt.

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Bancair Verzekeringen Actuarieel Pensioen & Leven Inhoud Talent&Pro 3 Toonaangevende detacheerder 4 Al bijna vijftien jaar een

Nadere informatie

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015 CV van Wouter Profiel Wouter is een servicegericht persoon die van hard werken houdt, leergierig is en dingen zich snel eigen maakt. Hij heeft een net voorkomen en goede manieren. Zijn kracht ligt in het

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2012. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2012. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2012 Nederland Inhoud Onderzoeksmethode...2 Inleiding...3 Voornemens om personeel aan te trekken...4 Veelgevraagde vaardigheden en eigenschappen...5 Salarisoverzicht...6 Meest voorkomende

Nadere informatie

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur.

De Medewerker Administratie valt onder de Directeur. De Medewerker Administratie legt verantwoordelijkheid af aan de Directeur. Profiel Medewerker Administratie: Doel van de functie De Medewerker Administratie is verantwoordelijk voor de administratie op het gebied van facturatie, betalingen, salaris, pensioen en personeel. De

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl. succesvol afgerond. succesvol afgerond

Curriculum Vitae. Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl. succesvol afgerond. succesvol afgerond Curriculum Vitae Personalia Naam Initialen (voornaam) Karregat P (Piet) Adres Groenhoven 743 1103 LX Amsterdam Zuidoost Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 Email krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE Curriculum Vitae Interim (Assistent) Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse controller

Profiel van de Nederlandse controller Controllers: identiteit en imago Profiel van de Nederlandse controller Controllers Onderzoek 2007 ControllersMagazine Onderzoek Robert Half en ControllersMagazine lieten in februari en maart 2007 een gezamenlijk

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Administrateur SPD 1 & 2 Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K803 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Administrateur ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ECABO 2007-2008 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 1 van 23 Vertaaldocument BM_Adm Pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V.

Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Beloningsbeleid van DAS Nederlandse Rechtsbijstandsverzekering N.V. Juni 2014 Inleiding In deze notitie wordt het beleid beschreven dat ten grondslag ligt aan het belonen binnen de DAS organisatie. Doel

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland

Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Vacaturemelding VluchtelingenWerk Gelderland Algemeen Het werkgebied van de regionale stichting VluchtelingenWerk Gelderland omvat de provincie Gelderland: de Gelderse én enkele Utrechtse gemeenten. Het

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50 CURRICULUM VITAE Personalia Naam Gert-Jan Roosjen Geboortedatum + plaats 20 augustus 1974 te Roden Adres Aart van der Leeuwlaan 50 Postcode + woonplaats 9721 TH Groningen Telefoonnummer 06-25017884 E-mail

Nadere informatie

De Beste Professionals. Vinden, Aantrekken en Selecteren

De Beste Professionals. Vinden, Aantrekken en Selecteren De Beste Professionals Vinden, Aantrekken en Selecteren Inhoud Introductie...3 Het totaalplaatje...4 1. Aantrekkingskracht als werkgever...6 Een uitnodigende vacature als basis...7 De beste professionals

Nadere informatie

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE WWW.KOLIBRIE.NL Waarom Kolibrie HRM voor Horeca? MARKTLEIDER EN SPECIALIST Kolibrie HRM voor Horeca bestaat sinds

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel adviseur

Functiebeschrijving Financieel adviseur Functiebeschrijving Financieel adviseur Organisatie: Locatie: Afdeling: Functie: Stichting Zorg Adullam Centraal bureau Servicecentrum, taakveld Financieel adviseur Organisatievisie: De Financieel adviseur

Nadere informatie

Salarisadministrateur

Salarisadministrateur Salarisadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie