Financial Salary & Benefits Guide Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial Salary & Benefits Guide Nederland"

Transcriptie

1 2011 Financial Salary & Benefits Guide Nederland

2 Introductie Introductie Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt hun en hun managers een prima ijkpunt voor het salaris. Daarnaast werpt de Salary & Benefits Guide licht op trends en ontwikkelingen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Het beloningspakket bestaat immers uit meer dan het salaris alleen. Bron voor de gegevens over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en trends op de arbeidsmarkt is eigen onderzoek van Robert Half. Onze groep is sinds 1948 wereldwijd actief in arbeidsbemiddeling van tijdelijk en vast gespecialiseerd personeel. Al sinds de oprichting adviseren wij bedrijven over salarissen en trends in werving, selectie en loopbaanontwikkeling. Robert Half International heeft in Nederland kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons op of kijk op

3 Salarissen Financiële Administratie Accounts Payable Accounts Receivable Accounting Assistant General Ledger Accountant > Accounting Manager > Corporate Accountant > Credit Management Credit Collector > Credit Controller > Credit Manager > Accountancy Trainee Accountant Senior Associate Assistant Manager (Senior) Manager Director >

4 Salarissen Audit, Risk & Compliance Junior Auditor Senior Auditor Manager Internal Audit > Chief Risk Officer/Compliance Officer > Financiële Functies Assistant Controller > Controller > Business / Financial Analyst > Financial Planning & Analysis Manager > Finance Manager > Group / Regional / Divisonal Controller > CFO / Finance Director > Tax & Treasury VAT Specialist > Tax Manager > Cash Manager > Treasurer > Treasury Manager >

5 Salarissen Salarisadministratie Payroll Administrator Payroll Manager > Shared Service Centres AP AR Accountant > AP AR Team Leader General Ledger Accountant General Ledger Team Leader > Manager Financial Shared Service Center > Leeswijzer salaristabel Salarissen De salarissen zijn brutojaarsalarissen, inclusief 8% vakantiegeld. Door het bruto jaarsalaris te delen door 12,96 krijgt u een overzicht van het brutomaandsalaris per functie. De genoemde salarissen per functie zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen variëren, afhankelijk van opleiding, regio en bedrijfsgrootte. Alle salarissen die staan vermeld zijn exclusief bonussen en andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Werkervaring Het aantal jaar werkervaring dat bij elke functie staat genoemd duidt op de totale werkervaring in een financiële functie. Een controller met tien tot vijftien jaar werkervaring werkt dus tussen de tien en vijftien jaar als financial, maar heeft die ervaring niet noodzakelijkerwijs uitsluitend opgedaan als controller.

6 Benefits Passende beloning voor financiële professionals De beloning, in salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, die financiële professionals krijgen voor hun werk is passend. Dat beeld ontstaat uit de grootschalige enquête die we parallel aan ons onderzoek hebben uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan financiële professionals in Nederland en is online afgenomen in februari/maart De resultaten van het onderzoek zijn getoetst aan onze jarenlange ervaring en op basis van duizenden interviews met financiële professionals. Zij zijn tevreden, zien hun salaris in de meeste gevallen harder stijgen dan de inflatie en switchen niet snel vanwege een betere beloning naar een andere baan. Hoger salaris In zeer ruime meerderheid hebben financiële professionals na 1 januari 2008 hun salaris zien stijgen met meer dan de inflatiecorrectie. Tachtig procent heeft nu een reëel hoger salaris. De economische recessie heeft de salarissen dus niet bevroren. Wel is de stijging in veel gevallen waarschijnlijk toe te schrijven aan een verandering in functie. Zo verdienen professionals met minder dan tien jaar ervaring in een financiële functie nu aanzienlijk vaker een hoger salaris dan hun meer ervaren collega s. Tevredenheid hoog Financiële professionals zijn in overgrote meerderheid tevreden met hun salaris. Het meest tevreden zijn professionals met meer dan vijftien jaar werkervaring. In de groep met tien tot vijftien jaar ervaring leeft de grootste onvrede. Hoewel onvrede een groot woord is: van deze groep geeft nog tweederde aan tevreden te zijn. Factoren als bedrijfsgrootte en vakgebied spelen voor de tevredenheid geen rol. Evenmin is er onderscheid tussen mannen en vrouwen. Tachtig procent is nog nooit louter omwille van een hoger salaris van baan veranderd. De verschillende generaties op de werkvloer, babyboomers ( ), generatie X ( ) en generatie Y (na 1980) verschillen op dit punt niet van elkaar. Bespreekbaar Vrijwel alle financiële professionals kunnen hun salaris bespreekbaar maken. Het jaarlijkse evaluatiegesprek is voor de meerderheid het uitgelezen moment om dit te doen. Een kwart geeft aan hier zelf het initiatief voor te kunnen nemen. Een nog iets kleinere groep wacht op een verandering van functie-inhoud. Slechts een kleine minderheid (12%) geeft aan dat het salarispakket onbespreekbaar is. Het bespreekbaar maken van het salaris is één ding, zelf invloed uitoefenen op de ontwikkeling ervan is iets anders. Een kleine meerderheid van de financiële professionals geeft aan dat ze zelf een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van hun salaris in de afgelopen twee jaar. Met 56% van de professionals is de groep die invloed heeft duidelijk kleiner dan de groep die het salaris kan bespreken. Hoe kleiner de organisatie waar de professional werkt, des te groter de kans op invloed. Een voor de hand liggende verklaring is dat de kaders bij kleinere organisaties minder vastomlijnd zijn dan in grotere organisaties.

7 Benefits Secundaire arbeidsvoorwaarden Een beeld van de beloning voor arbeid is incompleet zonder overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij vrijwel iedere financiële professional bestaat het beloningspakket naast salaris uit meerdere secundaire arbeidsvoorwaarden. Slechts een enkeling zegt op geen enkele secundaire arbeidsvoorwaarde aanspraak te kunnen maken. Top drie ongewijzigd De top drie van meest voorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden bestaat uit een collectieve pensioenregeling, reiskostenvergoeding en een bonus. Ook in voorgaande jaren vormden zij de top drie. Buiten de top drie is de opkomst van smartphone, mobiele telefoon en laptop als secundaire arbeidsvoorwaarde opvallend. Smartphone rukt op De opmars van de smartphone is terug te zien in de secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2009 kon 15% van de financiële professionals hier aanspraak op maken, in 2011 is dit gestegen naar 42%. Ook krijgen steeds meer financiële professionals van hun werkgever de beschikking over een mobiele telefoon. Ten derde maakt een laptop veel vaker deel uit van het beloningspakket dan in het verleden. Overigens hebben professionals die wekelijks meer dan veertig uur werken significant vaker deze hulpmiddelen in hun beloningspakket dan professionals die minder werken. Het nieuwe werken De opkomst van smartphone, mobiele telefoon en laptop past bij de trend dat de grens tussen werk en privéleven vervaagt. Professionals kunnen in toenemende mate zelf hun werktijden bepalen en ook waar ze werken. Kantoor is niet meer de enige werkplek. Met smartphone, mobiele telefoon en laptop krijgen professionals de middelen om elders te werken. Auto van de zaak blijft favoriet Een auto van de zaak spreekt tot de verbeelding. Bij tweederde staat de auto in de top drie van favoriete secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij het aanwijzen van de favorieten maakt het niet uit of die nu wel of geen deel uitmaken van de beloning. Er is hier een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Bij mannen staat de auto met stip op één, vrouwen zetten de auto op de tweede plaats. Voor hen zijn flexibele werkuren favoriet. Vrouwen zijn dan ook minder dan mannen te verleiden tot een overstap naar een baan waar een auto van de zaak tot de secundaire arbeidsvoorwaarden hoort. Een andere favoriet onder de secundaire arbeidsvoorwaarden is de bonus of commissie. Ruim de helft zet dit in de top drie, met net als bij de auto aanzienlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hechten er beduidend minder waarde aan dan hun mannelijke collega s. De al genoemde flexibele werkuren maken de algemene top drie van favoriete secundaire arbeidsvoorwaarden compleet. Hierbij valt nog op dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, de generatie Y, geboren vanaf 1980, flexibele uren veel belangrijker vindt dan hun oudere collega s, generatie X ( ) en babyboomers ( ) Auto als verleider Secundaire arbeidsvoorwaarden alleen zijn voor veel financiële professionals onvoldoende prikkel om van baan te veranderen. De helft geeft aan dat geen enkele hen kan overtuigen van baan te veranderen als alle andere factoren gelijk blijven. Van de groep die wél gevoelig is voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden, laat bijna de helft zich verleiden door een auto. Werkgevers kunnen de auto bij de werving dus als troef achter de hand houden.

8 Benefits Collectieve pensioenregeling Bonus / Commissie Secundaire arbeidsvoorwaarden Gewenst Feitelijk SALARISGESPREK Wanneer krijgt u de kans om een salarisgesprek te voeren? GSM + gebruikskosten Laptop Reiskosten-vergoeding Bedrijfsauto PDA / Blackberry 11% 12% 22% 54% Opleidings-vergoeding Flexibele werkuren Tegemoetkoming ziektekosten-vergoeding Extra vakantie-dagen Tijdens mijn jaarlijkse evaluatiegesprek Wanneer ik zelf het initiatief neem voor een gesprek Wanneer mijn functie-inhoud verandert Mijn salarispakket is niet bespreekbaar Opties / aandelen 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

9 Functiebeschrijvingen Hieronder volgt een overzicht van omschrijvingen van functies die in de Financial Salary Guide worden vermeld. Soms is er sprake van verschillende aanduidingen per functie, om de in de diverse ondernemingen verschillende gebruiken, tot uitdrukking te laten komen. Financiële administratie Accounts Payable / Medewerker crediteurenadministratie Beoordeelt facturen op juistheid. Rangschikt documenten op tenaamstelling of nummer en verwerkt te betalen facturen. Kan andere administratieve taken op het gebied van crediteurenadministratie verrichten. Kan transacties verwerken in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn vereist. Accounts Receivable / Medewerker debiteurenadministratie Controleert en verwerkt openstaande vorderingen in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Volgt vastgestelde procedures voor de verwerking van inkomsten en kasgeld. Rangschikt en archiveert verwerkte bescheiden. Kan bankdeposito s verzorgen. Inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn vereist. General Ledger Accountant / Grootboekadministrateur Draagt zorg voor de maandafsluiting van de journaalposten en bijbehorende afstemmingen. Stelt financiële maandstaten op. Stelt interne financiële rapporten en bijbehorende analyses voor het senior management op. Levert ondersteuning aan speciale projecten en initiatieven op het gebied van procedureverbetering. Accounting Manager / Administrateur / Hoofdboekhouder / Hoofd accounting / Chef van de administratie / Hoofdadministrateur / Accountant Draagt zorg voor de accountingfunctie. Stelt rapportages en statistische gegevens op inzake de financiële resultaten. Stelt administratieve verantwoordings- en verslagleggingsmethoden op en beheert deze met het oog op de juistheid en betrouwbaarheid van de voor de bedrijfsvoering benodigde gegevens. Kan gespecialiseerd zijn op een of meer gebieden van financiële verslaggeving, zoals debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, loonadministratie of budgettering. Heeft de supervisie over vaktechnisch en/of administratief personeel op het gebied van accounting. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en vijf jaar ervaring noodzakelijk. Credit Management / Debiteurenbeheer Credit Collector / Medewerker incasso Telefoneert met klanten over de inning van achterstallige rekeningen. Beantwoordt verzoeken om inlichtingen van externe en interne cliënten en documenteert dagelijkse incasso-activiteiten, onderzoekt geschillen over rekeningen en afwijkingen in de facturering. Uitstekende dienstverlening aan klanten, onderhandelings- en communicatievaardigheden, evenals gedegen boekhoudkennis zijn noodzakelijk. Credit Controller / Debiteuren / Incasso Draagt zorg voor de afwikkeling van openstaande rekeningen volgens de voorwaarden van de overeenkomst. Beoordeelt de kredietplafonds en rekeningen van de klanten, zendt maandoverzichten, aanmaningen of laatste aanmaningen en stuurt onbetaalde rekeningen door voor incassomaatregelen of gerechtelijke stappen. Credit manager / Supervisor / Manager debiteuren & incasso Bepaalt de kredietwaardigheid van cliënten en formuleert het debiteuren- en incassobeleid. Kan de supervisie hebben over het werk van een of meer van de volgende functionarissen: medewerker debiteuren, controller of analist. Neemt passende maatregelen tegen achterstallige rekeningen. In het grootste deel van de wereld gaat de voorkeur uit naar een academische opleiding bedrijfseconomie en en vanaf drie jaar ervaring op het gebied van debiteuren en incasso. Page 4

10 Functiebeschrijvingen Accountancy Trainee Accountant Financiële administratie ter assistentie bij de voorbereiding van financiële verslaglegging en rapportagestaten. Een academische graad op het gebied van bedrijfseconomie of bedrijfskunde is vereist en serieuze belangstelling voor het behalen van een beroepskwalificatie op het gebied van accounting (CPA, RA, AA). Senior Associate / Senior medewerker Stelt op en bereidt voor: financiële verslaggeving, winst- en verliesrekeningen en periodieke rapportages (per maand, kwartaal en aan het eind van het jaar) conform de wettelijke verslaggevingsvoorschriften. Een academische graad of beroepskwalificatie op het gebied van bedrijfseconomie en ten minste vier jaar ervaring op een accountantskantoor zijn vereist. Assistant Manager / Assistent manager Voert diepteanalyses van rekeningen en cijfers, onderzoekt financiële en operationele informatie ter verificatie van de juistheid van de geleverde gegevens. Voert evaluaties uit en verstrekt advies aan cliënten. Ten minste vier jaar praktijkervaring en een erkende opleiding op accountinggebied zijn vereist. (Senior) Manager Geeft sturing aan het werk van het personeel, verstrekt zakelijk advies aan cliënten, en houdt zich bezig met bedrijfsontwikkeling, planning, en bedrijfsvoering. Ten minste acht jaar praktijkervaring en een erkende opleiding op het gebied van bedrijfseconomie zijn vereist. Director / Directielid Voert beoordelingen uit en beheert cliëntrelaties en -verwachtingen. Onderzoekt kwesties op het gebied van accountancypraktijken en geeft sturing aan het overige management. Audit, Risk & Compliance Junior Auditor Voert audits uit ter verificatie van de juistheid van de administratie en het voldoen aan standaarden, beleid en procedures. Stelt auditbevindingen en aanbevelingen op om systemen en procedures aan te passen en te verbeteren. Een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste twee jaar ervaring zijn vereist. Senior Auditor Voert diepgaande auditprojecten uit. Beoordeelt administratie op juistheid en het voldoen aan standaarden. Onderzoekt financiële of operationele informatie om ervoor te zorgen dat de procedures correct zijn. Stelt auditbevindingen op en adviseert inzake herziening van systemen en procedures. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste vier jaar ervaring noodzakelijk. Manager Internal Audit / Manager interne audit Draagt zorg voor de beoordeling en verificatie van de administratie om het voldoen aan standaarden, beleid en procedures te bewerkstelligen. Ontwikkelt procedures en systemen voor audits. Houdt toezicht op de auditbevindingen en -aanbevelingen. Heeft de supervisie over intern auditpersoneel. Doorgaans zijn een academische graad in bedrijfseconomie of bedrijfskunde en ten minste vijf jaar ervaring noodzakelijk. Chief Risk Officer / Compliance Officer/ Compliancefunctionaris / Compliance manager / Risicomanager Houdt toezicht op en behandelt compliance-/risicokwesties binnen een organisatie. Zorgt voor de naleving van regelgevingseisen en het voldoen aan intern beleid en interne procedures. Page 4

11 Functiebeschrijvingen Financiële functies Controller / Financiële controller Steunt het financieel management bij het leiding geven aan budget- en kostencontroles, financiële analyse en de administratieve organisatie. Draagt zorg voor de voorbereiding van het financieel overzicht. Organiseert en plant auditingprogramma s. Ontwikkelt beleid en stelt procedurehandleidingen voor de financiële administratie op. Kan belastingaangiften doen. Doorgaans zijn een academische graad in financiële wetenschappen of bedrijfseconomie en ten minste vier jaar ervaring noodzakelijk. Finance Manager / Manager financiën / Director accounting / Plaatsvervangend financieel directeur Analyseert financiële prestaties in het licht van bedrijfsdoelstellingen en informeert het management en verschillende operationele groepen over de voortgang in relatie tot het budget. Kandidaten hebben doorgaans minimaal zes jaar ervaring, met inbegrip van eerdere managementverantwoordelijkheid. Zij dienen eveneens te beschikken over uitgebreide kennis van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Bedrijven verwachten ten minste een graad van bachelor in de bedrijfseconomie, maar geven doorgaans de voorkeur aan kandidaten die eveneens beschikken over een graad van master in de bedrijfskunde (MBA) of een relevante beroepskwalificatie. CFO / Finance Director / Financieel directeur / Hoofd financiën Draagt zorg voor de algemene financiële planning en administratieve verantwoordings- en verslagleggingsmethoden van een organisatie. Houdt toezicht op de treasury, financiële administratie, budget, belasting- en auditactiviteiten voor een organisatie en haar dochterondernemingen. Heeft de supervisie over het financiële en administratieve systeembeheer en standaarden. Draagt zorg voor de tijdige financiële en statistische verslaggeving ten behoeve van het management en/of het bestuur. Doorgaans zijn een academische graad in financiële wetenschappen of een hogere beroepskwalificatie en tien jaar ervaring noodzakelijk. Tax & Treasury Treasurer / Treasury analist / Assistent-treasurer / Assistent-controller Optimaliseert het werkkapitaal en raamt de dagelijkse kasgelden. Bouwt werkrelaties met banken op en onderhoudt deze relaties. Brengt de bankkosten omlaag en zorgt ervoor dat valuta en rentetariefrisico s efficiënt en deugdelijk worden beheerd met behulp van de juiste treasuryproducten. Stelt de ramingen op voor de jaarlijkse, wekelijkse en dagelijkse kasgelden. Tax Manager / Manager belastingen Stelt campagnes op om de belastingschuld van een organisatie te verlagen en voert deze uit. Leeft alle nationale, plaatselijke en internationale belastingregelgeving na. Draagt zorg voor de bewaring en voorbereiding van fiscale gegevens, belastingteruggaven en andere vereiste rapporten. Beoordeelt de gevolgen van de belastingverplichtingen van een organisatie. Houdt toezicht op het personeel dat werkzaam is op het gebied van fiscale verslaggeving. Doorgaans zijn een academische graad en ten minste vijf jaar ervaring noodzakelijk. Salarisadministratie Payroll Administrator / Payroll accountant / Medewerker salarisadministratie / Coördinator salarisadministratie Berekent en betaalt loon en salarissen, aftrek, belastingen en andere inhoudingen. Boekt salarisgegevens en bereidt routinematige rapportages en/of betalingen voor aan overheidsagentschappen, verzekeringsondernemingen en andere organisaties. Berekent en verwerkt bijzondere controles, toetsingen en wijzigingen, en brengt de noodzakelijke correcties en aanpassingen aan. Doorgaans is minimaal drie jaar ervaring op het gebied van salarisadministratie of vergelijkbare ervaring gewenst. Payroll Manager / Manager salarisadministratie Draagt zorg voor de voorbereidingen, verdelings- en rapportageprocedures voor de salarisadministratie Houdt toezicht op de berekening van salarissen, overuren en aftrekken om naleving van de van toepassing zijnde regelgeving te bewerkstelligen. Draagt zorg voor correcte en juiste betalingen en bestuursverslagen. Stelt beleid en procedures voor de salarisadministratie vast. Beschikt doorgaans over ten minste drie jaar ervaring. Page 4

12 Functiebeschrijvingen Shared Service Centers AP AR Accountant / AP AR-accountant Controleert, codeert, stemt af en verwerkt transacties in kasboek, grootboek en in andere financiële administratie. Volgt de procedures van het Shared Service Center op het gebied van verslaglegging en verslaggeving. Assisteert met de maandafsluiting van rekeningen en de voorbereiding van balansposten. Gedegen inzicht in boekhoudkundige procedures en ten minste een jaar werkervaring zijn noodzakelijk. AP AR Team Leader / AP AR-teamleider Geeft leiding aan & coördineert AP/AR-accountants, en draagt zorg dat de journaals en grootboeken aansluiten bij de grootboekadministratie. Gedegen kennis van boekhouden en ten minste twee jaar werkervaring zijn noodzakelijk. General Ledger Accountant / Boekhouder grootboek Administratieve verwerking en voorbereiding van informatie uit de subadministratie voor compilatie in het algemeen grootboek. Maandelijkse afstemming van de balansposten en analyse en toelichting op de maandresultaten aan het management. Gedegen boekhoudkundige vaardigheden en ten minste twee jaar werkervaring zijn noodzakelijk. General Ledger Team Leader / Teamleider grootboek Coördineert de dagelijkse boekhoudkundige werkzaamheden. Draagt zorg voor de betrouwbaarheid van gepubliceerde tegoeden/rekeningen en maandelijkse afstemmingen, samen met de desbetreffende vereiste verslaggeving na de afsluiting. Sterke technische boekhoudkundige vaardigheden en ten minste vier jaar ervaring met grootboekadministratie zijn vereist. Manager Financial Shared Service Center / Manager Financiële Shared Service Center Draagt financieel specialisten op tot aanlevering van de financiële administratie, interne rapportages, beleid en procedures. Waarborgt de financiële integriteit van rekeningen en draagt zorg voor de naleving van governance control. Lid van het managementteam van het Shared Service Center. Heeft doorgaans sterke technische boekhoudkundige vaardigheden met ten minste tien jaar ervaring op het gebied van financiële administratie en verslaggeving, en beschikt over sterke communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Page 4

13 Over ons Robert Half International Robert Half, in 1948 opgericht in de Verenigde Staten door de heer Robert Half, is het eerste bureau voor gespecialiseerde arbeidsbemiddeling. Sinds de oprichting is Robert Half uitgegroeid tot marktleider in vaste en tijdelijke arbeidsbemiddeling van gespecialiseerd personeel. De groep is genoteerd aan de New York Stock Exchange (symbol: RHI). Wereldwijd telt Robert Half meer dan 350 kantoren, verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de Azië Pacific regio. Robert Half wordt in Nederland vertegenwoordigd door de volgende divisies: A Robert Half Brand A Robert Half Brand Accountemps Dé specialist in het uitzenden en detacheren van financiële en boekhoudkundige professionals. Robert Half Finance & Accounting Gespecialiseerd in de werving en selectie van financiële professionals. Robert Half Financial Services Group Gespecialiseerd in de werving en selectie van financiële en bancaire professionals. Robert Half Management Resources Robert Half Management Resources brengt interim professionals op managementniveau in contact met gerenommeerde bedrijven voor uitdagende financiële projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. OfficeTeam Gespecialiseerd in het plaatsen van administratief, secretarieel en commercieel ondersteunend personeel op tijdelijke basis. RH Structuur financejobsabroad.com Tools & publications Locations Best Workplaces 2011 The Netherlands Click hier en ontdek Robert Half als beste werkgever!

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND

SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND INTRODUCTIE Ons woord salaris komt uit het Latijn en heeft als oorspronkelijke betekenis zoutrantsoen. Soldaten in

Nadere informatie

Salary & Benefits Guide

Salary & Benefits Guide Nederland Salary & Benefits Guide 2008-2009 SALARY & BENEFITS GUIDE 2008-2009 INTRODUCTIE Geld is een ruilmiddel dat zich onderscheidt van andere ruilmiddelen doordat het de wederdienst die aan de ruilpartner

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam

Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam Colofon Uitgever en redactie: Onderzoek en tekst: Ondersteuning: Performa Uitgeverij, Hans Delissen Berenschot, Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam ADP Nederland Partners NVP NVO2 Output Recruiters

Nadere informatie

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 decredit manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 CREDIT MAnAGERS VERDIEnEn BETER: RonDETAFELGESPREK over SALARISonDERZoEK ED nijpels: het

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven

Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Sector-CAO Kabel & Telecom Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van 1 april 2003 tot en met 31 mei 2004 SECTOR-CAO KABEL EN TELECOM 1 APRIL 2003 SECTOR-CAO KABEL

Nadere informatie

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF

FI NANCIEEL ECON OMISCH & ADMIN ISTRATIEF FI ECON ADMIN NANCIEEL OMISCH & ISTRATIEF Markus Verbeek Praehep biedt u een grote hoeveelheid opleidingen aan ter ondersteuning van carrières van financiële professionals. Met de juiste opleiding en beroepservaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Succes voor accountantskantoren

Succes voor accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Succes voor accountantskantoren ondanks moeilijke tijden Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt.

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & Vrouwen

Arbeidsmarkt & Vrouwen Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2006 thema: Arbeidsmarkt & Vrouwen Onderzoek Audit Magazine: vrouwen bezig aan opmars Rondetafelgesprek: het glazen plafond bestaat niet Meer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel

Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Bedrijfsadministrateur Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie