SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND"

Transcriptie

1 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

2 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND INTRODUCTIE Ons woord salaris komt uit het Latijn en heeft als oorspronkelijke betekenis zoutrantsoen. Soldaten in het Romeinse leger kregen zout als vergoeding voor hun inzet. Zout was schaars, én, belangrijker, het diende als universeel ruilmiddel. Nog in de Romeinse tijd maakte zout als ruilmiddel plaats voor geld en en tot op de dag van vandaag is geld het ruilmiddel gebleven. Salaris staat dan ook niet meer voor een afgewogen hoeveelheid zout, maar voor het maandelijkse geldbedrag dat werknemers krijgen als vergoeding voor hun inzet. Met het oorspronkelijke zoutrantsoen heeft het moderne salaris gemeen dat het zich eenvoudig in hoeveelheden laat uitdrukken en dat die hoeveelheden zich goed laten vergelijken. Daarmee is het salaris een uitstekend ijkmiddel voor de verdiensten. Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt hun en hun managers een prima ijkpunt voor het salaris. Daarnaast werpt de Salary & Benefits Guide licht op trends en ontwikkelingen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Het beloningspakket bestaat immers uit meer dan het salaris alleen. Ook de trends bij werving en selectie van financiële professionals komen aan bod. Bron voor de gegevens over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en trends op de arbeidsmarkt is eigen onderzoek van financieel uitzenden detacheringsbureau Accountemps en werving- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting. Als divisies van de internationaal gespecialiseerde arbeidsbemiddelaar Robert Half International adviseren zij bedrijven al meer dan zestig jaar over salarissen en trends rond recruitment en carrière. INHOUD In deze gids vindt u salarissen voor financieel en boekhoudkundig personeel in Nederland. De informatie is het resultaat van vele interviews, onderhandelingen en besprekingen door onze eigen medewerkers en een eigen onderzoek onder meer dan duizend professionals uit het hele spectrum van financiële functies. De salarissen zijn bruto jaarsalarissen. Door het bruto jaarsalaris te delen door 12,96 krijgt u een overzicht van het bruto maandsalaris per functie. De salarissen voor elke functie zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen variëren, afhankelijk van de regio en de grootte van het bedrijf. Alle in de gids vermelde salarissen zijn exclusief bonussen en andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Het aantal jaren werkervaring dat bij elke functie staat genoemd, duidt op de totale werkervaring in een financiële functie. Een credit manager met zes tot negen jaar werkervaring werkt dus tussen de zes en negen jaar als financial, maar heeft die ervaring niet noodzakelijkerwijs uitsluitend als credit manager opgedaan. CONTACT Kijk voor meer informatie over Accountemps en Robert Half Finance & Accounting op onze websites en of neem contact met ons op via SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

3

4 SALARISSEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * DATA-ENTRY A/P ACCOUNTANT A/R ACCOUNTANT ACCOUNT ASSISTANT GENERAL LEDGER ACCOUNTANT CHIEF ACCOUNTANT / ACCOUNTING MANAGER FINANCE MANAGER COST ACCOUNTANT CREDIT MANAGEMENT 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * CREDIT COLLECTOR CREDIT CONTROLLER CREDIT MANAGER PUBLIC PRACTICE ACCOUNTANCY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * TRAINEE ACCOUNTANT SENIOR ASSOCIATE ASSISTANT MANAGER (SENIOR) MANAGER DIRECTOR * Totaal aantal jaren werkervaring in finance 4 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

5 SALARISSEN FINANCIËLE FUNCTIES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * BUSINESS / FINANCIAL ANALYST FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS MANAGER FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER ASSISTANT CONTROLLER CONTROLLER GROUP / REGIONAL / DIVISIONAL CONTROLLER CFO / FINANCE DIRECTOR JUNIOR AUDITOR SENIOR AUDITOR HEAD OF INTERNAL AUDIT TAX & TREASURY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * VAT SPECIALIST TAX MANAGER CASH MANAGER TREASURER TREASURY MANAGER SALARISADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * PAYROLL ADMINISTRATOR PAYROLL MANAGER * Totaal aantal jaren werkervaring in finance SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 5

6 SALARISSEN SHARED SERVICE CENTRES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * A/P A/R ACCOUNTANT A/P A/R TEAM LEADER GENERAL LEDGER ACCOUNTANT GENERAL LEDGER TEAM LEADER MANAGER FINANCIAL SHARED SERVICE CENTRE * Totaal aantal jaren werkervaring in finance 6 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

7 LOON NAAR WERKEN Financiële professionals zijn tevreden met hun beloning. De combinatie van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden zij in grote meerderheid passend voor hun werk, zo blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek. Dit jaar beantwoordden meer dan duizend financiële professionals in een online enquête vragen hierover. Dankzij de vele deelnemers en de brede spreiding over het hele spectrum van financiële functies geven de antwoorden een prima indruk van de wensen. OVERWEGEND TEVREDEN Financials zijn nu beter te spreken over hun beloning dan in de afgelopen jaren. Het percentage dat tevreden is ging flink omhoog: van iets meer dan de helft naar ruim twee derde. Mogelijk tellen zij hun zegeningen tijdens de zwaarste recessie in decennia. Verder kan meespelen dat een groeiende groep financiële professionals voor zichzelf werkt. Als zzp'er zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten. Overigens zag meer dan een derde van de financiële professionals zijn salaris in 2009 omhoog gaan. Ondanks de recessie en nog los van de inflatiecorrectie. Net als in voorgaande jaren stemt een hoger salaris niet automatisch tot tevredenheid. Van de groep die dit jaar meer salaris kreeg, vindt een kwart de beloning toch ontoereikend. AUTO VAN DE ZAAK FAVORIET Gevraagd naar hun favoriete secundaire arbeidsvoorwaarde noemen financiële professionals het vaakst de auto van de zaak. Bij meer dan de helft staat die in de top drie. Ook de bonus is in trek. Voor bijna de helft hoort de bonus bij de favoriete drie. In 2008 waren de rollen nog omgedraaid. Dat komt vooral omdat de auto als secundaire voorwaarde nu veel meer in trek is dan vorig jaar. Na auto en bonus volgt een immateriële arbeidsvoorwaarde, flexibele werktijden, op de voet gevolgd door extra vakantiedagen. De secundaire arbeidsvoorwaarde die in de praktijk het meest voorkomt, de reiskostenvergoeding, hoort slechts voor een kleine groep van vijftien procent bij de favoriete drie. De collectieve pensioenregeling, naast de reiskostenvergoeding de enige secundaire arbeidsvoorwaarde waar een meerderheid aanspraak op zegt te maken, is geliefder. Ruim een kwart zet de regeling in de top drie. Hardware als een pc thuis, een laptop en een mobieltje, regulier dan wel in de vorm van PDA of Blackberry, zijn zaken die voor veel financials tot de secundaire arbeidsvoorwaarden horen. Zo heeft twee vijfde een laptop van de zaak. Maar zij lopen er, evenmin zoals in voorgaande jaren, niet warm voor. Bedrijfsauto Bonus Flexibele werkuren Extra vakantiedagen Collectieve pensioenregeling Opleidingsvergoeding Reiskostenvergoeding Aandelenopties/aandelen Tegemoetkoming ziektekostenverzekering Laptop Collectieve ziektekostenverzekering Kinderopvang Studietoelagen Mobiele telefoon Andere PDA/Blackberry WIA-excedentverzekering Fietsvergoeding PC thuis Forfaitaire onkostenvergoeding Internetaansluiting GSM vergoeding GEWENSTE ARBEIDSVOORWAARDEN 10% 20% 30% 40% 50% 60% SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 7

8 IN GESPREK Hét moment om de beloning te bespreken blijft het jaarlijkse evaluatiegesprek. De helft van de financials heeft dan de gelegenheid hier met de leidinggevende over te praten. Een kwart zegt zelf het initiatief te nemen om de beloning op de agenda te zetten. Een kleine groep van minder dan tien procent kaart de beloning aan als het werk inhoudelijk verandert. Een bijna even grote groep geeft aan dat het salaris onbespreekbaar is. Met name financials met een bruto-inkomen tot per maand missen de mogelijkheid hun salaris te bespreken. Ook vrouwen zeggen hier vaker dan gemiddeld geen ruimte voor te zien. Het gros van de financiële professionals kan het salaris dus bespreken met de leidinggevende. Dat geeft hun ook de mogelijkheid hun eigen kijk op het salaris te geven en dat daarmee te beïnvloeden. Tegen de zestig procent heeft het gevoel dat zij er de afgelopen twee jaar in zijn geslaagd persoonlijk invloed op hun salaris uit te oefenen. Zelfs van de groep die het salaris onbespreekbaar noemt, geeft een derde aan persoonlijk invloed te hebben gehad. Reiskostenvergoeding Collectieve pensioenregeling Bonus Laptop Collectieve ziektekostenverzekering Mobiele telefoon Bedrijfsauto Opleidingsvergoeding Flexibele werktijden SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Tegemoetkoming ziektekostenverzekering WIA-excedentverzekering Extra vakantiedagen Internetaansluiting PDA/Blackberry Forfaitaire onkostenvergoeding Studietoelagen Andere Aandelenopties/aandelen GSM vergoeding PC thuis De gegevens over secundaire arbeidsvoorwaarden komen uit het Salarisonderzoek dat Accountemps en Robert Half in het najaar van 2009 hebben uitgevoerd onder meer dan duizend financiële professionals. Zij beantwoordden in een online enquête vragen over hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en gaven tevens aan hoe tevreden zij hiermee zijn. Fietsvergoeding Kinderopvang 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

9 WAAROM VERANDEREN FINANCIALS VAN BAAN? Ruim een derde van de financiële professionals is al eens van baan gewisseld alleen vanwege een aantrekkelijkere beloning elders. Mannen en vrouwen doen hierbij niet voor elkaar onder. Ook qua leeftijd zijn geen noemenswaardige verschillen te zien. En dat is opmerkelijk: jongere financials zijn in hun korte loopbaan al even vaak vanwege de beloning overgestapt als hun oudere collega's. Mogelijke verklaring is dat beloning aan het begin van een loopbaan zwaarder meetelt bij de waardering van het werk. Zowel het vaste salaris als de bijkomende secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen voor financials reden zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Als het salaris gelijk blijft en de verbetering alleen zit in de secundaire arbeidsvoorwaarden, dan weet een auto van de zaak de grootste groep te overtuigen. Veertig procent noemt de auto van de zaak als de arbeidsvoorwaarde die hen over de streep kan trekken. Ook bonus en aandelen of aandelenopties zijn geliefd. Andere arbeidsvoorwaarden die financials vaak noemen zijn collectieve ziektekostenverzekering, pensioen (collectieve regeling of überhaupt een regeling) en flexibele werktijden. Die flexibiliteit is vooral gewenst in combinatie met mogelijkheden voor thuiswerken. Zo kunnen zij files omzeilen en zijn werk en zorgtaken beter te combineren. AANTREKKINGSKRACHT ALS WERKGEVER Salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, inhoud, sfeer tussen collega's: financiële professionals beoordelen hun baan op vele aspecten. Daarnaast speelt het karakter en imago van de organisatie een rol bij de keuze voor een werkgever. Hoe kijken medewerkers, bestaande en potentiële, naar uw organisatie? Sluit hun kijk aan bij de marketing en positionering van de organisatie op de arbeidsmarkt? De lijst hiernaast geeft criteria die financiële professionals laten meewegen bij hun keuze. Welke van de onderstaande criteria vinden huidige en toekomstige medewerkers volgens u toepasselijk voor uw organisatie? Stabiel Vooruitstrevend Financieel solide Gezinsvriendelijk Innovatief Sterke merknaam Degelijk Ondernemend Biedt carrièremogelijkheden Marktleider Kleine onderneming Familiebedrijf Internationaal georiënteerd Lokale/regionale speler Op welke criteria onderscheidt uw organisatie zich van andere werkgevers? Draagt u die voldoende uit richting huidige en toekomstige medewerkers? SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 9

10 GLOBAL FINANCIAL EMPLOYMENT MONITOR De wereldwijde economische recessie heeft ook zijn weerslag op financiële afdelingen, zo zeggen financieel managers en personeelsmanagers in de derde Global Financial Employment Monitor. Ruim twee derde merkt dat de economie slecht draait. Desondanks zijn financiële professionals op veel vlakken schaars en zijn managers bezorgd dat goede krachten vertrekken. IMPACT RECESSIE Ruim twee op de drie bedrijven ervaart dat het economisch minder gaat. Dat uit zich onder meer in een hogere werkdruk met meer stress en meer overuren voor de medewerkers. Die toegenomen werkdruk valt deels toe te schrijven aan personele veranderingen op financiële afdelingen. Vier op de tien managers gaf aan dat de huidige economische omstandigheden hen daartoe dwongen. Zij voegden functies samen, konden dankzij een vacaturestop geen nieuwe krachten aannemen of moesten mensen ontslaan. Logisch gevolg was dat financiële professionals in veel gevallen een ander, vaak uitgebreider, takenpakket kregen. Om de arbeidsmoraal hoog te houden, besteden managers nu duidelijk meer aandacht aan communicatie met de medewerkers. Het uitstellen van financiële projecten is een ander gevolg van de recessie. Bijna een op de drie bedrijven besloot daartoe. Positief is dat bedrijven in grote meerderheid verwachten dat de economie uiterlijk halverwege 2010 weer aantrekt. Een kleine twintig procent denkt dat economisch herstel pas begin 2011 doorzet. VS VK Spanje Nederland Japan Italië Hongkong INVLOED SLECHTE ECONOMIE OP FINANCIELE AFDELINGEN : Geen invloed Hogere werkdruk Meer stress Verminderd moreel Meer overuren Groter verloop TALENT BLIJFT SCHAARS Voor veel financiële functies blijft het lastig om geschikte kandidaten te vinden, zo vindt een meerderheid van de managers. Vooral de werving van goed boekhoudkundig personeel en managers met een financiële achtergrond verloopt moeizaam. Kortom, talent blijft schaars. Die schaarste is reden dat bedrijven hun goede krachten willen behouden. Een kleine meerderheid is bezorgd dat professionals overstappen naar een andere werkgever. Frankrijk Duitsland Brazilië OVER DE GLOBAL FINANCIAL EMPLOYMENT MONITOR Robert Half International houdt jaarlijks een grootschalig onderzoek onder financiële managers en personeelsmanagers in meer dan twintig landen over de hele wereld. Zij beantwoordden vragen over hun personeelsbeleid in brede zin: waar zitten knelpunten van vacatures, hoe groot is het verloop, hoe beïnvloedt de economische situatie de werving en selectie? Het onderzoek van 2009 was het derde op rij. Een kleine vijfduizend managers uit 21 landen werkten er aan mee. Australië Alle 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

11 OVER ROBERT HALF INTERNATIONAL Accountemps en Robert Half Finance & Accounting zijn beide gespecialiseerde divisies van het Amerikaanse bedrijf Robert Half. Accountemps plaatst boekhoudkundige en financiële medewerkers op uitzend- en detacheringsbasis. Robert Half Finance & Accounting is gespecialiseerd in de bemiddeling van vaste financiële specialisten. Met meer dan 360 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de Azië Pacific-regio beschikken Accountemps en Robert Half Finance & Accounting over een uitgebreid internationaal netwerk. In Nederland zijn de kantoren gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. en Om onze klanten en kandidaten te informeren over de huidige marktsituatie voeren Accountemps en Robert Half Finance & Accounting op regelmatige basis arbeidsmarktonderzoeken uit. Bij deze onderzoeken wordt gekeken naar allerlei arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen in zowel binnen- als buitenland. Onderwerpen die reeds behandeld zijn in 2009 zijn o.a.: generaties op de werkvloer, de financiële professional van vandaag, het aantrekken en behouden van talent, internationale werkervaring, interimmanagement, flexibele werktijden, diversiteit en interviewproces. OVER PARTNERS VNSa De Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs bestaat sinds 1993 en streeft ernaar het complexe vakgebied toegankelijker te maken en erkenning van de salarisadministrateur als vakspecialist op de kaart te zetten. De VNSa heeft ruim 900 leden, een eigen website en een verenigingspagina in een vakblad voor de loon- en salarisadministrateur. VVCM De Vereniging voor Credit Management is in 1990 opgericht met als doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en het behartigen van de belangen van de beoefenaars. De VVCM heeft inmiddels ruim 950 leden, een eigen magazine en website en organiseert daarnaast ook credit managementgerelateerde opleidingen en regelmatig bijeenkomsten. SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 11

12 MORE THAN 360 OFFICES WORLDWIDE HAMMERSMITH HAMBURG ANTWERP BIRMINGHAM PHOENIX BRUSSELS KINGSTON BAKERSFIELD GENOA LYON NEW YORK OAKLAND SAN JOSE LOS ANGELES DUBLIN DENVER TAMPA FRANKFURT CORAL GABLES ORLANDO STUTTGART RIO DE JANEIRO MUNICH WIESBADEN TURIN TOKYO MIAMI NEW ORLEANS HONOLULU SAN FRANCISCO PORTLAND VIENNA LILLE DAVENPORT NANTES LIEGE OAKBROOK OVERLAND PARK LUXEMBOURG COLUMBIA LOUISVILLE ATLANTA LIVERPOOL MILTON KEYNES LONDON NOTTINGHAM BERLIN RICHMOND SAN DIEGO BALTIMORE BRAINTREE PARIS CAMBRIDGE SPRINGFIELD BOSTON MELBOURNE CHAPEL HILL SYRACUSE CHARLOTTE HONG KONG MANCHESTER GHENT MADRID COLUMBUS ROME MEMPHIS EINDHOVEN CHICAGO MILAN LANCASTER PHILADELPHIA PRAGUE PITTSBURGH PROVIDENCE CHARLESTON ZURICH VANCOUVER RICHMOND SEATTLE TACOMA MIDDLETON SALT LAKE CITY MILWAUKEE SYDNEY BRISBANE BURLINGTON SINGAPORE DALLAS OTTAWA MONTREAL TORONTO DUBAI EL PASO NORTH YORK WASHINGTON ROTTERDAM AUCKLAND SAN ANTONIO GLASGOW MANCHESTER SAO PAULO BRISTOL EDINBURGH CARDIFF SOUTHAMPTON AMSTERDAM WATFORD WINDSOR AIX EN PROVENCE VINCENNES DUSSELDORF

Salary & Benefits Guide

Salary & Benefits Guide Nederland Salary & Benefits Guide 2008-2009 SALARY & BENEFITS GUIDE 2008-2009 INTRODUCTIE Geld is een ruilmiddel dat zich onderscheidt van andere ruilmiddelen doordat het de wederdienst die aan de ruilpartner

Nadere informatie

Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE SALARY AND BENEFITS

Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE SALARY AND BENEFITS Nederland SALARY & BENEFITS GUIDE GUIDE2007-2008 SALARY AND BENEFITS Introductie Geld is niet het allerbelangrijkste, wordt wel eens gezegd en uit allerlei onderzoeken blijkt ook inderdaad dat geld niet

Nadere informatie

Financial Salary & Benefits Guide Nederland

Financial Salary & Benefits Guide Nederland 2011 Financial Salary & Benefits Guide Nederland Introductie Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt

Nadere informatie

Committed to excellence. Committed to excellence

Committed to excellence. Committed to excellence Onze missie Accountemps is dé specialist in het plaatsen van financiële en boekhoudkundige profielen op een tijdelijke basis. Als een divisie van de Amerikaanse Groep Robert Half, maakt Accountemps deel

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland

Payroll Survey 2006. Salarisadministrateurs in Nederland Payroll Survey 2006 Salarisadministrateurs in Nederland Profiel van salarisadministrateurs Loopbaan Leeftijd en geslacht Functie Van de 324 deelnemers aan het onderzoek zijn er 189 man en 135 vrouw, 58%

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Financial Salary & Benefits Guide Nederland

Financial Salary & Benefits Guide Nederland 2011 Financial Salary & Benefits Guide Nederland Introductie Introductie Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services A new direction Uitdagingen for CEO voor pay vandaag! Pension & Actuarial Services 2 Pension & Actuarial Services Een complex pensioendossier vraagt om een geïntegreerd pensioen- en beloningsadvies. Wat

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Verschillende. op de werkvloer. Druk op ESC voor normaal beeld

Verschillende. op de werkvloer. Druk op ESC voor normaal beeld Verschillende op de werkvloer Intro Babyboomers zijn geboren tussen 1946 en 1964 Generatie X is geboren tussen 1965 en 1979 Generatie Y is geboren tussen 1980 en 1999 Onderzoek Gaapt er tussen werknemers

Nadere informatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie Hay Group zorgt voor uw organisatie 2 Hay Group zorgt voor uw organisatie 2010 Uw dilemma s van nu. Al meer dan 60 jaar ónze thema s. www.haygroup.nl 3 Ook de gezondheidszorg ontdekt de kracht van Hay

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2011 - I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2011 - I Wereld Opgave 1 Steden in de Britse en Amerikaanse popmuziekindustrie Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen. Gebruik bron 3. 1p 1 Leid uit de bron af wat de belangrijkste spoke

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. 35,0% 30,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd december 2014 2012 2013 2014 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Nov Dec

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt

Nadere informatie

1. Open de CD-rom van De Wereld 2. Kies Australië. 5. Kies kaartsoort rechts. 8. Kies start en oefen

1. Open de CD-rom van De Wereld 2. Kies Australië. 5. Kies kaartsoort rechts. 8. Kies start en oefen 0 0 Blinde kaart Australië en Nieuw-Zeeland Opdracht.. Kies Australië Opdracht.. Kies Australië. Kies verder Voor wie meer kan: Opdracht t/m : Zelfde als opdracht t/m, Maar dan niveau. Voor wie nòg meer

Nadere informatie

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? Onderzoek toont aan dat de zoektocht naar een baan nooit eindigt Door de constant veranderende economische groei en

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch

Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified. Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Maak kennis met AirWatch by VMware: Enterprise Mobility Simplified Peter Schuchmann Enterprise & Government Account Executive, Netherland AirWatch Marktleider op het gebied van Enterprise Mobility Management

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen Lessen in leiderschap De impact van managers op onze scholen 10 2008 Leidinggeven aan het werkklimaat in onze scholen is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving >> Inhoud De verdienste

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN 2005 PROFIEL VAN CREDIT MANAGER Demografisch Credit management blijft een beroep dat overwegend mannen aantrekt: 81% is man, 19% is vrouw. De mannelijke dominantie

Nadere informatie

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b

Bijlage HAVO. aardrijkskunde. tijdvak 1. Bronnenboekje. 800023-1-050b Bijlage HAVO 2008 tijdvak 1 aardrijkskunde Bronnenboekje 800023-1-050b Migratie en vervoer Opgave 1 Emigratie uit Afrika bron 1 Top 3 van populairste landen van gewenste bestemming Landen van Populairste

Nadere informatie

DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT

DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT DEFINEERT NIEUWE NORMEN IN GEMAK, DOORLOOPTIJD EN LIQUIDITEIT NTR METALS HEEFT IN DE VERENIGDE STATEN EN EUROPA SAMEN MEER DAN 50 VESTIGINGEN. WE VOLDOEN AAN DE EDELMETAALBEHOEFTEN VAN MEER DAN 20,000

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans

Functies met meer verantwoordelijkheid vereisen grotere flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De meeste assistants houden werk en privé in balans Gunstige arbeidsomstandigheden bevorderen het welzijn en hebben een positief effect op de motivatie, het engagement en de wil om langer aan de slag te blijven. Secretary Plus bevroeg assistants over dit

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd april 2014 50,0% 40,0% 2012 2013 2014 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Jan Feb Mrt Apr

Nadere informatie

De Beste Professionals. Vinden, Aantrekken en Selecteren

De Beste Professionals. Vinden, Aantrekken en Selecteren De Beste Professionals Vinden, Aantrekken en Selecteren Inhoud Introductie...3 Het totaalplaatje...4 1. Aantrekkingskracht als werkgever...6 Een uitnodigende vacature als basis...7 De beste professionals

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse controller

Profiel van de Nederlandse controller Controllers: identiteit en imago Profiel van de Nederlandse controller Controllers Onderzoek 2007 ControllersMagazine Onderzoek Robert Half en ControllersMagazine lieten in februari en maart 2007 een gezamenlijk

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7

Inhoud. Colofon. Voorwoord 4. Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Inhoud Voorwoord 4 Accountancy Beloningsonderzoek 2005 7 Openbaar accountants 8 Ervaring, positie en salaris Secundaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en toekomstplannen Interne accountants 18 Overheidsaccountants

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2012. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2012. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2012 Nederland Inhoud Onderzoeksmethode...2 Inleiding...3 Voornemens om personeel aan te trekken...4 Veelgevraagde vaardigheden en eigenschappen...5 Salarisoverzicht...6 Meest voorkomende

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2012, 2013 tm ytd juni 2014 50,0% 40,0% 2012 2013 2014 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% JanFeb Mrt Apr Mei

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1 Reward Information Services Uw partner in belonen www.haygroup.nl 1 2 Reward Information Services Uw partner in belonen Hoe haalt u het meeste rendement uit uw loonkosten? Bedrijven hebben lering getrokken

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Contents. huxleyassociates www.huxleyopportunities.com. Welkom bij Huxley Associates. Wat is recruitment? Over ons. Opwindende toekomstplannen

Contents. huxleyassociates www.huxleyopportunities.com. Welkom bij Huxley Associates. Wat is recruitment? Over ons. Opwindende toekomstplannen Contents Welkom bij Huxley Associates Wat is recruitment? Over ons Opwindende toekomstplannen Het creëren van een succesvolle bedrijfscultuur Ongeëvenaarde training en ontwikkeling huxleyassociates Jouw

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer:

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer: Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur 2014 Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden Contactgegevens Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 E-mail contactpersoon: Vraag 4 Welk rapport

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht

Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Arbeidsrechtelijke gevolgen van heruitbesteding in vogelvlucht Anita de Jong, Partner Arbeidsrecht 31 oktober 2013 Het Outsourcingcongres te Ermelo 1 De rechten van werknemers bij overgang van (een onderdeel

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

uw partner bij het internationaal ondernemen

uw partner bij het internationaal ondernemen uw partner bij het internationaal ondernemen Koning Albert II-laan 37 BE-1030 BRUSSELS BELGIUM www.flandersinvestmentandtrade.be info@fitagency.be twitter.com/fitagency twitter.com/investflanders www.linkedin/groups

Nadere informatie

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd

10.000. Rotterdam. Washington DC London Amsterdam. Tokyo Singapore Miami Sydney. Frankfurt Moscow. Datacenters wereldwijd i i 6 Verdeeld over zes continenten 16 Datacenters wereldwijd 10.000 Servers wereldwijd Rotterdam Washington DC Los Angeles Johannesburg London Amsterdam Frankfurt Moscow Tokyo Singapore Warsaw Hong Kong

Nadere informatie

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >>

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Bewust belonen omdat de leraar er toe doet 05 2009 De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Inhoud De verdienste van de leraar 3 Onderzoek 4 Eerst waarderen, dan belonen 5 Leidinggevenden

Nadere informatie

De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek. 5 trends die het wervingsklimaat domineren ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek. 5 trends die het wervingsklimaat domineren ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 2016 SALARISGIDS INHOUD 3 4 5 10 14 18 21 24 26 28 30 32 34 35 Voorwoord De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek 5 trends die het wervingsklimaat domineren ACCOUNTING EN FINANCE Update wervingsklimaat

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden. Contactgegevens. Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 contactpersoon: Vraag 4 Adres:

Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden. Contactgegevens. Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3  contactpersoon: Vraag 4 Adres: Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur 2017 Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden Contactgegevens Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 E-mail contactpersoon: Vraag 4 Adres: Vraag

Nadere informatie

Managers zijn de meest tevreden werknemers

Managers zijn de meest tevreden werknemers Sociaaleconomische trends 2014 Managers zijn de meest tevreden werknemers Linda Moonen februari 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, februari 2014, 02 1 Werknemers zijn over het algemeen tevreden met

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

Voorwoord. De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek. 5 trends die het wervingsklimaat domineren ACCOUNTING EN FINANCE. Update wervingsklimaat

Voorwoord. De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek. 5 trends die het wervingsklimaat domineren ACCOUNTING EN FINANCE. Update wervingsklimaat 2016 SALARISGIDS INHOUD VOORWOORD 3 4 5 10 14 18 21 24 26 28 30 32 34 35 Voorwoord De Robert Half Salarisgids 2016: het handboek 5 trends die het wervingsklimaat domineren ACCOUNTING EN FINANCE Update

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T. update. Statistics. Market Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends. Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd april 2015 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 2013 2014 2015 0,0% -5,0%

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Topcondities voor topsecretaresses

Topcondities voor topsecretaresses Straight to the top Topcondities voor topsecretaresses Top Secretaries is de specialist in detachering en werving & selectie van management ondersteunende professionals. Kennis van en waardering voor het

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Samenvatting van resultaten wereldwijd

Samenvatting van resultaten wereldwijd Internationaal onderzoek door Hay Group: De invloed van de economische onzekerheid op beloningsprogramma s Managementsamenvatting Voor organisaties is het belangrijk om te weten wat de impact van de economische

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Commentaar in rode kaders voor bdko-leden die Click onze workshop to op edit 27 maart Master niet bijgewoond title hebben. style Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Dr. Albert Reitsma,

Nadere informatie

hanzeland zwolle >> Capabel personeel, zó ingezet Personeel niet voor het oprapen? Neenee, daar hebben we kwalitatieve methoden voor.

hanzeland zwolle >> Capabel personeel, zó ingezet Personeel niet voor het oprapen? Neenee, daar hebben we kwalitatieve methoden voor. hanzeland personeel[s]diensten >> Capabel personeel, zó ingezet >> Grote kennis van de lokale arbeidsmarkt >> Grote betrokkenheid >> Korte lijnen >> Vaste contactpersonen >> Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs

The Independence Company. Bedrijfspresentatie voor intermediairs The Independence Company Bedrijfspresentatie voor intermediairs Inhoudsopgave Pagina Wat doen wij? 2 Wat levert het u op? 3 Ons aanbod 4 Wie zijn wij? 5 Welke RA s? 6 1 Wat doen wij? Sinds 2008 biedt The

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

Meer mannenhanden aan het bed

Meer mannenhanden aan het bed Meer mannenhanden aan het bed Hoe zorgen we ervoor dat meer mannelijke zijinstromers voor een baan in de zorg kiezen? Introductie Deze presentatie geeft handen en voeten aan het enthousiasmeren van mannelijke

Nadere informatie

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER ROND DE WERELD Geachte heer/mevrouw, Om U te helpen bij het plannen van uw wereldreis, hebben wij voor U een folder samengesteld waarbij U de keuze heeft uit verschillende soorten rond de wereld tickets.

Nadere informatie

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers

+12% +10% +9% -1% -20% Sterkste stijgers. Grootste dalers Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het

Nadere informatie