SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SALARY & BENEFITS GUIDE 2009-2010 NEDERLAND"

Transcriptie

1 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

2 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND INTRODUCTIE Ons woord salaris komt uit het Latijn en heeft als oorspronkelijke betekenis zoutrantsoen. Soldaten in het Romeinse leger kregen zout als vergoeding voor hun inzet. Zout was schaars, én, belangrijker, het diende als universeel ruilmiddel. Nog in de Romeinse tijd maakte zout als ruilmiddel plaats voor geld en en tot op de dag van vandaag is geld het ruilmiddel gebleven. Salaris staat dan ook niet meer voor een afgewogen hoeveelheid zout, maar voor het maandelijkse geldbedrag dat werknemers krijgen als vergoeding voor hun inzet. Met het oorspronkelijke zoutrantsoen heeft het moderne salaris gemeen dat het zich eenvoudig in hoeveelheden laat uitdrukken en dat die hoeveelheden zich goed laten vergelijken. Daarmee is het salaris een uitstekend ijkmiddel voor de verdiensten. Deze jaarlijkse Salary & Benefits Guide geeft inzicht in de salarissen die financiële professionals in uiteenlopende functies verdienen en biedt hun en hun managers een prima ijkpunt voor het salaris. Daarnaast werpt de Salary & Benefits Guide licht op trends en ontwikkelingen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Het beloningspakket bestaat immers uit meer dan het salaris alleen. Ook de trends bij werving en selectie van financiële professionals komen aan bod. Bron voor de gegevens over salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden en trends op de arbeidsmarkt is eigen onderzoek van financieel uitzenden detacheringsbureau Accountemps en werving- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting. Als divisies van de internationaal gespecialiseerde arbeidsbemiddelaar Robert Half International adviseren zij bedrijven al meer dan zestig jaar over salarissen en trends rond recruitment en carrière. INHOUD In deze gids vindt u salarissen voor financieel en boekhoudkundig personeel in Nederland. De informatie is het resultaat van vele interviews, onderhandelingen en besprekingen door onze eigen medewerkers en een eigen onderzoek onder meer dan duizend professionals uit het hele spectrum van financiële functies. De salarissen zijn bruto jaarsalarissen. Door het bruto jaarsalaris te delen door 12,96 krijgt u een overzicht van het bruto maandsalaris per functie. De salarissen voor elke functie zijn landelijke gemiddelden. Deze kunnen variëren, afhankelijk van de regio en de grootte van het bedrijf. Alle in de gids vermelde salarissen zijn exclusief bonussen en andere (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Het aantal jaren werkervaring dat bij elke functie staat genoemd, duidt op de totale werkervaring in een financiële functie. Een credit manager met zes tot negen jaar werkervaring werkt dus tussen de zes en negen jaar als financial, maar heeft die ervaring niet noodzakelijkerwijs uitsluitend als credit manager opgedaan. CONTACT Kijk voor meer informatie over Accountemps en Robert Half Finance & Accounting op onze websites en of neem contact met ons op via SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

3

4 SALARISSEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * DATA-ENTRY A/P ACCOUNTANT A/R ACCOUNTANT ACCOUNT ASSISTANT GENERAL LEDGER ACCOUNTANT CHIEF ACCOUNTANT / ACCOUNTING MANAGER FINANCE MANAGER COST ACCOUNTANT CREDIT MANAGEMENT 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * CREDIT COLLECTOR CREDIT CONTROLLER CREDIT MANAGER PUBLIC PRACTICE ACCOUNTANCY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * TRAINEE ACCOUNTANT SENIOR ASSOCIATE ASSISTANT MANAGER (SENIOR) MANAGER DIRECTOR * Totaal aantal jaren werkervaring in finance 4 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

5 SALARISSEN FINANCIËLE FUNCTIES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * BUSINESS / FINANCIAL ANALYST FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS MANAGER FINANCE & ADMINISTRATION MANAGER ASSISTANT CONTROLLER CONTROLLER GROUP / REGIONAL / DIVISIONAL CONTROLLER CFO / FINANCE DIRECTOR JUNIOR AUDITOR SENIOR AUDITOR HEAD OF INTERNAL AUDIT TAX & TREASURY 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * VAT SPECIALIST TAX MANAGER CASH MANAGER TREASURER TREASURY MANAGER SALARISADMINISTRATIE 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * PAYROLL ADMINISTRATOR PAYROLL MANAGER * Totaal aantal jaren werkervaring in finance SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 5

6 SALARISSEN SHARED SERVICE CENTRES 0-2 jaar 3-5 jaar 6-9 jaar jaar > 15 jaar * A/P A/R ACCOUNTANT A/P A/R TEAM LEADER GENERAL LEDGER ACCOUNTANT GENERAL LEDGER TEAM LEADER MANAGER FINANCIAL SHARED SERVICE CENTRE * Totaal aantal jaren werkervaring in finance 6 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

7 LOON NAAR WERKEN Financiële professionals zijn tevreden met hun beloning. De combinatie van salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden zij in grote meerderheid passend voor hun werk, zo blijkt uit ons jaarlijkse onderzoek. Dit jaar beantwoordden meer dan duizend financiële professionals in een online enquête vragen hierover. Dankzij de vele deelnemers en de brede spreiding over het hele spectrum van financiële functies geven de antwoorden een prima indruk van de wensen. OVERWEGEND TEVREDEN Financials zijn nu beter te spreken over hun beloning dan in de afgelopen jaren. Het percentage dat tevreden is ging flink omhoog: van iets meer dan de helft naar ruim twee derde. Mogelijk tellen zij hun zegeningen tijdens de zwaarste recessie in decennia. Verder kan meespelen dat een groeiende groep financiële professionals voor zichzelf werkt. Als zzp'er zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten. Overigens zag meer dan een derde van de financiële professionals zijn salaris in 2009 omhoog gaan. Ondanks de recessie en nog los van de inflatiecorrectie. Net als in voorgaande jaren stemt een hoger salaris niet automatisch tot tevredenheid. Van de groep die dit jaar meer salaris kreeg, vindt een kwart de beloning toch ontoereikend. AUTO VAN DE ZAAK FAVORIET Gevraagd naar hun favoriete secundaire arbeidsvoorwaarde noemen financiële professionals het vaakst de auto van de zaak. Bij meer dan de helft staat die in de top drie. Ook de bonus is in trek. Voor bijna de helft hoort de bonus bij de favoriete drie. In 2008 waren de rollen nog omgedraaid. Dat komt vooral omdat de auto als secundaire voorwaarde nu veel meer in trek is dan vorig jaar. Na auto en bonus volgt een immateriële arbeidsvoorwaarde, flexibele werktijden, op de voet gevolgd door extra vakantiedagen. De secundaire arbeidsvoorwaarde die in de praktijk het meest voorkomt, de reiskostenvergoeding, hoort slechts voor een kleine groep van vijftien procent bij de favoriete drie. De collectieve pensioenregeling, naast de reiskostenvergoeding de enige secundaire arbeidsvoorwaarde waar een meerderheid aanspraak op zegt te maken, is geliefder. Ruim een kwart zet de regeling in de top drie. Hardware als een pc thuis, een laptop en een mobieltje, regulier dan wel in de vorm van PDA of Blackberry, zijn zaken die voor veel financials tot de secundaire arbeidsvoorwaarden horen. Zo heeft twee vijfde een laptop van de zaak. Maar zij lopen er, evenmin zoals in voorgaande jaren, niet warm voor. Bedrijfsauto Bonus Flexibele werkuren Extra vakantiedagen Collectieve pensioenregeling Opleidingsvergoeding Reiskostenvergoeding Aandelenopties/aandelen Tegemoetkoming ziektekostenverzekering Laptop Collectieve ziektekostenverzekering Kinderopvang Studietoelagen Mobiele telefoon Andere PDA/Blackberry WIA-excedentverzekering Fietsvergoeding PC thuis Forfaitaire onkostenvergoeding Internetaansluiting GSM vergoeding GEWENSTE ARBEIDSVOORWAARDEN 10% 20% 30% 40% 50% 60% SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 7

8 IN GESPREK Hét moment om de beloning te bespreken blijft het jaarlijkse evaluatiegesprek. De helft van de financials heeft dan de gelegenheid hier met de leidinggevende over te praten. Een kwart zegt zelf het initiatief te nemen om de beloning op de agenda te zetten. Een kleine groep van minder dan tien procent kaart de beloning aan als het werk inhoudelijk verandert. Een bijna even grote groep geeft aan dat het salaris onbespreekbaar is. Met name financials met een bruto-inkomen tot per maand missen de mogelijkheid hun salaris te bespreken. Ook vrouwen zeggen hier vaker dan gemiddeld geen ruimte voor te zien. Het gros van de financiële professionals kan het salaris dus bespreken met de leidinggevende. Dat geeft hun ook de mogelijkheid hun eigen kijk op het salaris te geven en dat daarmee te beïnvloeden. Tegen de zestig procent heeft het gevoel dat zij er de afgelopen twee jaar in zijn geslaagd persoonlijk invloed op hun salaris uit te oefenen. Zelfs van de groep die het salaris onbespreekbaar noemt, geeft een derde aan persoonlijk invloed te hebben gehad. Reiskostenvergoeding Collectieve pensioenregeling Bonus Laptop Collectieve ziektekostenverzekering Mobiele telefoon Bedrijfsauto Opleidingsvergoeding Flexibele werktijden SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Tegemoetkoming ziektekostenverzekering WIA-excedentverzekering Extra vakantiedagen Internetaansluiting PDA/Blackberry Forfaitaire onkostenvergoeding Studietoelagen Andere Aandelenopties/aandelen GSM vergoeding PC thuis De gegevens over secundaire arbeidsvoorwaarden komen uit het Salarisonderzoek dat Accountemps en Robert Half in het najaar van 2009 hebben uitgevoerd onder meer dan duizend financiële professionals. Zij beantwoordden in een online enquête vragen over hun salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden en gaven tevens aan hoe tevreden zij hiermee zijn. Fietsvergoeding Kinderopvang 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

9 WAAROM VERANDEREN FINANCIALS VAN BAAN? Ruim een derde van de financiële professionals is al eens van baan gewisseld alleen vanwege een aantrekkelijkere beloning elders. Mannen en vrouwen doen hierbij niet voor elkaar onder. Ook qua leeftijd zijn geen noemenswaardige verschillen te zien. En dat is opmerkelijk: jongere financials zijn in hun korte loopbaan al even vaak vanwege de beloning overgestapt als hun oudere collega's. Mogelijke verklaring is dat beloning aan het begin van een loopbaan zwaarder meetelt bij de waardering van het werk. Zowel het vaste salaris als de bijkomende secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen voor financials reden zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Als het salaris gelijk blijft en de verbetering alleen zit in de secundaire arbeidsvoorwaarden, dan weet een auto van de zaak de grootste groep te overtuigen. Veertig procent noemt de auto van de zaak als de arbeidsvoorwaarde die hen over de streep kan trekken. Ook bonus en aandelen of aandelenopties zijn geliefd. Andere arbeidsvoorwaarden die financials vaak noemen zijn collectieve ziektekostenverzekering, pensioen (collectieve regeling of überhaupt een regeling) en flexibele werktijden. Die flexibiliteit is vooral gewenst in combinatie met mogelijkheden voor thuiswerken. Zo kunnen zij files omzeilen en zijn werk en zorgtaken beter te combineren. AANTREKKINGSKRACHT ALS WERKGEVER Salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, inhoud, sfeer tussen collega's: financiële professionals beoordelen hun baan op vele aspecten. Daarnaast speelt het karakter en imago van de organisatie een rol bij de keuze voor een werkgever. Hoe kijken medewerkers, bestaande en potentiële, naar uw organisatie? Sluit hun kijk aan bij de marketing en positionering van de organisatie op de arbeidsmarkt? De lijst hiernaast geeft criteria die financiële professionals laten meewegen bij hun keuze. Welke van de onderstaande criteria vinden huidige en toekomstige medewerkers volgens u toepasselijk voor uw organisatie? Stabiel Vooruitstrevend Financieel solide Gezinsvriendelijk Innovatief Sterke merknaam Degelijk Ondernemend Biedt carrièremogelijkheden Marktleider Kleine onderneming Familiebedrijf Internationaal georiënteerd Lokale/regionale speler Op welke criteria onderscheidt uw organisatie zich van andere werkgevers? Draagt u die voldoende uit richting huidige en toekomstige medewerkers? SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 9

10 GLOBAL FINANCIAL EMPLOYMENT MONITOR De wereldwijde economische recessie heeft ook zijn weerslag op financiële afdelingen, zo zeggen financieel managers en personeelsmanagers in de derde Global Financial Employment Monitor. Ruim twee derde merkt dat de economie slecht draait. Desondanks zijn financiële professionals op veel vlakken schaars en zijn managers bezorgd dat goede krachten vertrekken. IMPACT RECESSIE Ruim twee op de drie bedrijven ervaart dat het economisch minder gaat. Dat uit zich onder meer in een hogere werkdruk met meer stress en meer overuren voor de medewerkers. Die toegenomen werkdruk valt deels toe te schrijven aan personele veranderingen op financiële afdelingen. Vier op de tien managers gaf aan dat de huidige economische omstandigheden hen daartoe dwongen. Zij voegden functies samen, konden dankzij een vacaturestop geen nieuwe krachten aannemen of moesten mensen ontslaan. Logisch gevolg was dat financiële professionals in veel gevallen een ander, vaak uitgebreider, takenpakket kregen. Om de arbeidsmoraal hoog te houden, besteden managers nu duidelijk meer aandacht aan communicatie met de medewerkers. Het uitstellen van financiële projecten is een ander gevolg van de recessie. Bijna een op de drie bedrijven besloot daartoe. Positief is dat bedrijven in grote meerderheid verwachten dat de economie uiterlijk halverwege 2010 weer aantrekt. Een kleine twintig procent denkt dat economisch herstel pas begin 2011 doorzet. VS VK Spanje Nederland Japan Italië Hongkong INVLOED SLECHTE ECONOMIE OP FINANCIELE AFDELINGEN : Geen invloed Hogere werkdruk Meer stress Verminderd moreel Meer overuren Groter verloop TALENT BLIJFT SCHAARS Voor veel financiële functies blijft het lastig om geschikte kandidaten te vinden, zo vindt een meerderheid van de managers. Vooral de werving van goed boekhoudkundig personeel en managers met een financiële achtergrond verloopt moeizaam. Kortom, talent blijft schaars. Die schaarste is reden dat bedrijven hun goede krachten willen behouden. Een kleine meerderheid is bezorgd dat professionals overstappen naar een andere werkgever. Frankrijk Duitsland Brazilië OVER DE GLOBAL FINANCIAL EMPLOYMENT MONITOR Robert Half International houdt jaarlijks een grootschalig onderzoek onder financiële managers en personeelsmanagers in meer dan twintig landen over de hele wereld. Zij beantwoordden vragen over hun personeelsbeleid in brede zin: waar zitten knelpunten van vacatures, hoe groot is het verloop, hoe beïnvloedt de economische situatie de werving en selectie? Het onderzoek van 2009 was het derde op rij. Een kleine vijfduizend managers uit 21 landen werkten er aan mee. Australië Alle 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10 SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND

11 OVER ROBERT HALF INTERNATIONAL Accountemps en Robert Half Finance & Accounting zijn beide gespecialiseerde divisies van het Amerikaanse bedrijf Robert Half. Accountemps plaatst boekhoudkundige en financiële medewerkers op uitzend- en detacheringsbasis. Robert Half Finance & Accounting is gespecialiseerd in de bemiddeling van vaste financiële specialisten. Met meer dan 360 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de Azië Pacific-regio beschikken Accountemps en Robert Half Finance & Accounting over een uitgebreid internationaal netwerk. In Nederland zijn de kantoren gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. en Om onze klanten en kandidaten te informeren over de huidige marktsituatie voeren Accountemps en Robert Half Finance & Accounting op regelmatige basis arbeidsmarktonderzoeken uit. Bij deze onderzoeken wordt gekeken naar allerlei arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen in zowel binnen- als buitenland. Onderwerpen die reeds behandeld zijn in 2009 zijn o.a.: generaties op de werkvloer, de financiële professional van vandaag, het aantrekken en behouden van talent, internationale werkervaring, interimmanagement, flexibele werktijden, diversiteit en interviewproces. OVER PARTNERS VNSa De Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs bestaat sinds 1993 en streeft ernaar het complexe vakgebied toegankelijker te maken en erkenning van de salarisadministrateur als vakspecialist op de kaart te zetten. De VNSa heeft ruim 900 leden, een eigen website en een verenigingspagina in een vakblad voor de loon- en salarisadministrateur. VVCM De Vereniging voor Credit Management is in 1990 opgericht met als doelstelling het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en het behartigen van de belangen van de beoefenaars. De VVCM heeft inmiddels ruim 950 leden, een eigen magazine en website en organiseert daarnaast ook credit managementgerelateerde opleidingen en regelmatig bijeenkomsten. SALARY & BENEFITS GUIDE NEDERLAND 11

12 MORE THAN 360 OFFICES WORLDWIDE HAMMERSMITH HAMBURG ANTWERP BIRMINGHAM PHOENIX BRUSSELS KINGSTON BAKERSFIELD GENOA LYON NEW YORK OAKLAND SAN JOSE LOS ANGELES DUBLIN DENVER TAMPA FRANKFURT CORAL GABLES ORLANDO STUTTGART RIO DE JANEIRO MUNICH WIESBADEN TURIN TOKYO MIAMI NEW ORLEANS HONOLULU SAN FRANCISCO PORTLAND VIENNA LILLE DAVENPORT NANTES LIEGE OAKBROOK OVERLAND PARK LUXEMBOURG COLUMBIA LOUISVILLE ATLANTA LIVERPOOL MILTON KEYNES LONDON NOTTINGHAM BERLIN RICHMOND SAN DIEGO BALTIMORE BRAINTREE PARIS CAMBRIDGE SPRINGFIELD BOSTON MELBOURNE CHAPEL HILL SYRACUSE CHARLOTTE HONG KONG MANCHESTER GHENT MADRID COLUMBUS ROME MEMPHIS EINDHOVEN CHICAGO MILAN LANCASTER PHILADELPHIA PRAGUE PITTSBURGH PROVIDENCE CHARLESTON ZURICH VANCOUVER RICHMOND SEATTLE TACOMA MIDDLETON SALT LAKE CITY MILWAUKEE SYDNEY BRISBANE BURLINGTON SINGAPORE DALLAS OTTAWA MONTREAL TORONTO DUBAI EL PASO NORTH YORK WASHINGTON ROTTERDAM AUCKLAND SAN ANTONIO GLASGOW MANCHESTER SAO PAULO BRISTOL EDINBURGH CARDIFF SOUTHAMPTON AMSTERDAM WATFORD WINDSOR AIX EN PROVENCE VINCENNES DUSSELDORF

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie

Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Salarisontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Science industrie Juni 2013 Analyses: drs. Rene Geerling (Master Arbeids- en Organisatiepsychologie) onder supervisie van Dr. J. Bosch

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal

Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Vierde kwartaal 2014 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Mobiliteit Het vliegwiel van vooruitgang Gebrek aan arbeidsmobiliteit beperkt ons allemaal Duurzame mobiliteit gaat verder dan hybride

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE

KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE KIND IN ZICHT RESULTATENBOEKJE 2 INHOUD 1. Voorwoord 2. Motieven voor KIZ 3. De KIZ cursus 4. Resultaten Deelnemers Enkele onderwerpen nader belicht Sectorspecifieke thema s rond arbeid en zorg 5. Adviezen

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie