HACCP in de voedingsindustrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HACCP in de voedingsindustrie"

Transcriptie

1 HACCP in de voedingsindustrie Georganiseerd door IPV Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Graduaat Landbouw en Biotechnologie 1 HACCP: inleiding Wettelijk kader: KB van 7 februari 1997 inzake algemene voedingsmiddelenhygiëne Goede Hygiënische Praktijken (GHP) Opstellen van een GHP-gids (sectorgebonden) Wenselijk, niet verplicht Richtlijnen naleven vastgelegd in bijlagen Toepassen van veiligheidsprocedures gebaseerd op bepaalde beginselen van het systeem van de analyse van risico s en van de kritische controlepunten voor de beheersing ervan Verplicht 2 Rob Van Deun, Geel 1

2 HACCP: inleiding Verordening van het Europees Parlement en de Raad EG 178/2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden Van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen en diervoeders; Levensmiddelenwetgeving gebaseerd op risicoanalyse Risicoanalyse = risicobeoordeling, -management, -communicatie 3 HACCP: inleiding Voedselveiligheid garanderen: Toepassen van Goede Hygiënische Praktijk Doeltreffend productbeheer HACCP Onvoldoende implementatie van GHP, geen efficiënt productbeheer, dan te veel CCP s. 4 Rob Van Deun, Geel 2

3 HACCP: inleiding veilig voedsel G H P G H P G H P G H P G H P G H P H A C C P kwaliteitsbeleid 5 HACCP: inleiding CCP HACCP GHP PVA productbeheer PVA 6 Rob Van Deun, Geel 3

4 HACCP: inleiding PVA: Punt Van Aandacht Ook: Algemene beheersmaatregel Vastgelegd in basisvoorwaardenprogramma (GHP) (Pre-requisite program) GHP: infrastructuur; personeel; reiniging en ontsmetting; ongediertebestrijding. 7 HACCP: inleiding Productbeheer: grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten, water, verpakkingen, afval; borging van leveranciers, etikettering; maatregelen om problemen te voorkomen met: schadelijk verklaarde producten; recyclage producten (rework, breuk, ); naspeurbaarheid van producten (traceerbaarheid); recall-procedure. 8 Rob Van Deun, Geel 4

5 Wat is HACCP? Een systematische en preventieve benadering om de voedselveiligheid te garanderen. Systematisch: Een goed gedefinieerde procedure die uit verschillende stappen bestaat; Documentatie is tijdens alle stappen vereist; Voortdurende validatie en verificatie is vereist. Preventief: Problemen voorkomen niet remediëren. Voedselveiligheid, niet kwaliteit. 9 Waarom HACCP? Voedselveiligheid is prioritair, over kwaliteit kan men onderhandelen. Externe druk: klanten, consumenten, wetgeving, internationale normen, media, Toename van voedselinfecties en vergiftigingen, waarom? Meer meldingen; Meer YOPI s; Grootschalige primaire productie en voedselproductie; Andere eetgewoonten; Meer handel. 10 Rob Van Deun, Geel 5

6 Waarom HACCP? Voedselveiligheid kan niet gegarandeerd worden door eindcontroles. Chemische verontreinigingen: Homogeen, statisch, snelle detectiemethoden. Microbiologische verontreinigingen: Heterogeen, dynamisch, (zeer) trage detectiemethoden. 11 HACCP-Methodologie Codex Alimentarius Alinorm 97/13A Appendix II: 7 basisprincipes: 1. Voer een gevarenanalyse uit: Identificatie van gevaren Risico-analyse van gevaren Identificatie van voorzorgsmaatregelen; 2. Bepaal Kritische Controlepunten (CCP s); 3. Leg kritische grenswaarden vast voor CCP s; 4. Stel een monitoringsysteem op voor de beheersing van CCP s; 5. Stel een bijsturingsplan op; 6. Leg procedures vast voor de verificatie van het HACCP-plan; 7. Documenteer het HACCP-systeem, HACCP-handboek. 12 Rob Van Deun, Geel 6

7 HACCP-Methodologie Een doeltreffende uitvoering van deze 7 principes vereist: Kennis van grondstoffen, product, technologie en methode; HACCP-team; Een volledige beschrijving van het product; Vastleggen van het gebruik en de gebruikers van het product; Een gedetailleerde beschrijving van het proces (flow chart). Dit leidt tot een praktische uitvoering van 14 stappen 13 HACCP-Methodologie 14 stappen: 1. Oprichting van een HACCP-team; 2. Bepaling van het doel van de studie; 3. Verzamelen van productgegevens; 4. Bepaling van het gebruik van het product; 5. Opstellen van een productieschema; 6. Verificatie van het productieschema; 7. Gevarenanalyse en voorzorgsmaatregelen (Principe 1); 8. Bepaling van kritische controlepunten (CCP s) (Principe 2); 9. Opstellen van de kritische grenswaarden voor de CCP s (Principe 3); 10. Opstellen van een monitoringsysteem voor de CCP s (Principe 4); 11. Opstellen van een bijsturingsplan (Principe 5); 12. Documentatie en registratie van het HACCP-systeem (Principe 7); 13. Verificatie van het HACCP-systeem (Principe 6); 14. Herziening van het HACCP-systeem. 14 Rob Van Deun, Geel 7

8 Stap 1: HACCP-team Minstens 2 personen, iedereen laten meewerken; Verantwoordelijkheden vastleggen; Doelstellingen vastleggen; Projectmatig werken: wie - wat - hoe - wanneer - waar - met wie - met welke middelen? Chronologie respecteren: Opleiding; GHP; Productbeheer; HACCP-studie. 15 Stap 2 : Doel van de studie HACCP-studies definiëren op basis van: Product - Productgroep; Technologie - Proceslijnen; Transformatiestadia; Locaties; Klanten. Alle studies samen, moeten alle gecommercialiseerde producten omvatten. 16 Rob Van Deun, Geel 8

9 Stap 3 : Productgegevens Grondstoffen en ingrediënten: naam van het product; leverancier; samenstelling van het product; fysico-chemische en microbiologische karakteristieken; bereidings- en productievoorwaarden; verpakkingsvolume en -materiaal; transport- en stockagevoorwaarden; gebruiksaanwijzing; % in afgewerkt product; specifieke gevaren; wetgeving 17 Stap 3 : Productgegevens Tussenproducten en hulpstoffen, verpakkingsmaterialen Eindproducten: commerciële naam; samenstelling; ondergane behandelingen; fysico-chemische en microbiologische karakteristieken; uiterste bewaardatum (ook eventueel na opening van de verpakking); bewaaromstandigheden; verpakking gebruiksaanwijzing; stockage- en transportvoorwaarden;.. 18 Rob Van Deun, Geel 9

10 Stap 4 : Gebruik van het product Verdeler: Technische fiche Verbruiker: Wie? YOPI s; speciale dieten; allergische of overgevoeligheidsreacties; Hoe? Gebruiksaanwijzing; Rekening houden met oneigenlijk gebruik; Wanneer? Uiterste verbruiksdatum 19 Stap 5 en 6 : Productieschema GHP en Productbeheer Plan van de lokalen, gebouwen; Plan van circulatie van personeel, materialen, grondstoffen, producten; Reinigings-, ongediertebestrijdings-, onderhoudsplan. Productieschema: beschrijving van elk productieproces, stap per stap; van ontvangst van grondstoffen tot verdeling van eindproduct. Inclusief: transport, tijdelijke opslag, bijkomende grondstoffen, recyclage van producten, controlestappen, water, afval, verpakkingen,. 20 Rob Van Deun, Geel 10

11 Stap 5 en 6 : Productieschema Per productiestap procesinformatie toevoegen: productiestappen nummeren; temperaturen, tijden, ph-waarden, gebruikte uitrustingen. Scheiden van productiestroomschema; Enkel info die belangrijk is voor gevarenanalyse. Geen verplichte regels om flowchart vorm te geven. ontvangst productiestap eindproduct controlestap opslag document grondstof tussenproduct afval 21 Stap 5 en 6 : Productieschema Verificatie van de schema s: ter plaatse schema s controleren; controleren op moment wanneer activiteiten plaatsgrijpen; Verificatie regelmatig herhalen. Na HACCP-analyse: CCP s aanduiden op schema. 22 Rob Van Deun, Geel 11

12 Stap 7 : Gevarenanalyse 1. Per processtap alle mogelijke gevaren identificeren; (Micro)biologische gevaren; (info) Chemische gevaren; (info) Fysische gevaren. (info) 2. Identificatie oorzaken van de gevaren, 5 mogelijke besmettingsbronnen (5M-methode): milieu (omgeving); materie (grondstoffen); materiaal (apparatuur); mensen of manuele handelingen (personeel); methode (fifo, tijd-temperatuurbarema s, doseren, ). Volgende 23 (micro)biologische gevaren Bacteriële gevaren grootste risico voor volksgezondheid; voedselinfectie - voedselvergiftiging; sporenvormers; uitgroei van pathogenen in functie van milieu; asymptomatische dragers Virale gevaren obligate parasieten; besmetting via faecaal-orale weg, direct of indirect; buikgriep 24 Rob Van Deun, Geel 12

13 (micro)biologische gevaren Parasieten protozoa, wormen, via voedsel of water besmet met faecaal materiaal; via voedsel afkomstig van dieren besmet met de parasieten; GHP; wassen, koken, diepvriezen Prionen BSE terug 25 Natuurlijke oorsprong Chemische gevaren mycotoxines (aflatoxines, patuline, ochratoxine, ); histamine, scombrotoxine; schaaldiertoxines. Toegevoegde chemicaliën reinigings- en desinfectiemiddelen; smeermiddelen; additieven; pesticiden, antibiotica, hormonen; zware metalen; industriële polluenten; migratie uit verpakkingsmaterialen; benzopyreen; allergenen. terug 26 Rob Van Deun, Geel 13

14 Fysische gevaren glas (glasboekhouding); metaal (metaaldetectie); stenen; hout; kunststof (verpakkingsmateriaal, transportbanden, ); persoonlijke voorwerpen (GHP); (sabotage). terug 27 Stap 7 : Gevarenanalyse Per processtap 4 mogelijke situaties onderzoeken: gevaar is aanwezig (B-C-F); ontwikkeling van het gevaar (B); gevaar wordt geïntroduceerd (B-C-F); onvoldoende eliminatie van het gevaar (B-F). Nagaan welke situatie(s) van toepassing is (zijn). Mogelijke oorzaken opsporen via 5M-methode. 28 Rob Van Deun, Geel 14

15 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag Stap 1 grondstoffen: gevaar is aanwezig vreemde voorwerpen aanwezig in grondstoffen; grondstoffen chemisch besmet; grondstoffen microbiologisch gecontamineerd. Oorzaak : Materie: grondstof zelf processtap eliminatie gevaar 29 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Stap 2 opslag ontwikkeling van het gevaar groei van pathogenen in de grondstoffen Oorzaak : Methode : te lange bewaring bij te hoge temperaturen; Mensen : personeel respecteert FIFO niet; gevaar wordt geïntroduceerd kruisbesmetting met pathogenen chemische verontreiniging door lekken contaminatie met vreemde deeltjes (loskomende deeltjes in opslagruimte) 30 Rob Van Deun, Geel 15

16 Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Oorzaak : Methode : ondoeltreffende reinigingsprocedure, Milieu : vervuilde lucht, slecht onderhouden muren, Materiaal : vuile oppervlakken, dode hoeken, Mensen : onvoldoende hygiëne, kledij, vergeten te reinigen, Stap 7 : Gevarenanalyse grondstoffen opslag processtap tussenopslag processtap eliminatie gevaar Stap 5 ontwikkeling van het gevaar gevaar wordt geïntroduceerd onvoldoende eliminatie van het gevaar Pathogenen overleven proces Vreemde bestanddelen worden niet verwijderd Oorzaak : Methode : niet respecteren van tijd-temperatuurbarema s door technisch probleem, metaaldetector defect; Mensen : niet gekwalificeerd personeel, slechte regeling pasteur, Rob Van Deun, Geel 16

17 Stap 7 : Gevarenanalyse 3. Identificatie van voorzorgsmaatregelen per gevaar; Preventieve of curratieve maatregelen. 33 Stap 7 : Gevarenanalyse 4. Risico-analyse en Risicotaxatie Risico-analyse via categorie-indeling Risico = Kans x Ernst Kans: Hoog : regelmatig aanwezig 1 Medium : af en toe aanwezig 2 Laag : zelden aanwezig 3 Zeer laag : praktisch nooit aanwezig 4 34 Rob Van Deun, Geel 17

18 Stap 7 : Gevarenanalyse Ernst : Catastrofaal : veel mensen ziek 1 Kritisch : één tot enkele zieken 2 Marginaal : geen echte zieken 3 Veilig Risico = Kans x Ernst Stap 7 : Gevarenanalyse Risicotaxatie volgens FMEA-techniek (Failure Mode Effect Analysis) Risico = Kans x Ernst Kans = Frequentie x Corrigeerbaarheid Frequentie x Corrigeerbaarheid x Ernst = RPG RPG = RisicoPrioriteitsGetal 36 Rob Van Deun, Geel 18

19 Stap 7 : Gevarenanalyse Ernst (E) van het gevaar 1 gering, er is nauwelijks sprake van enig letsel of een lichte ziekte (2) 3 matig, er is sprake van matig letsel of behoorlijke ziekte (4) 5 (6) groot, er is sprake van ernstig letsel of zware ziekte, zware irreversibele verwondingen van meerdere personen, maximaal 1 dode (7) 8 hoog, kritiek, er is sprake van dood of ernstig letsel, letale gevolgen voor meerdere personen (9) 10 zeer hoog, catastrofaal, letale gevolgen voor vele personen 37 Stap 7 : Gevarenanalyse Frequentie (F) van het gevaar 1 zeer gering, <1 op (2) 3 gering, <1 op , <1 op (4) 5 (6) matig, <1 op 4000, <1 op 1000, <1 op 400 (7) 8 hoog, <1 op 100, <1 op 50 (9) 10 zeer hoog, <1 op 10, >1 op Rob Van Deun, Geel 19

20 Stap 7 : Gevarenanalyse Corrigeerbaarheid (C), kans op falen van proces- en beveiligingsmaatregelen 1 zeer gering (<0.01%), de gevaarsoorzaak wordt zeker vastgesteld, er kan snel worden ingegrepen (2) 3 gering (<0.1%), de gevaarsoorzaak zal waarschijnlijk worden vastgesteld, er kan redelijk snel worden gecorrigeerd (4) 5 (6) matig (>1%), er is redelijke kans op ontdekking, er zal met redelijke zekerheid worden ingegrepen, maar de snelheid van correctie kan gering zijn (7) 8 groot (>5%), er is een geringe kans op ontdekking van de gevaarsoorzaak, onzekerheid of er wordt ingegrepen (9) 10 zeer groot (>10%), de gevaarsoorzaak zal waarschijnlijk onopgemerkt blijven, er wordt waarschijnlijk niet ingegrepen 39 Stap 7 : Gevarenanalyse Interpretatie Risicoprioriteitsgetal: grote risico s: RPG > 100 Ernstige risico s: Ernst = 10; Frequentie = 10; Corrigeerbaarheid = 1 Hinderlijke risico s Ernst = 1; Frequentie = 10; Corrigeerbaarheid = 10 Rampen Ernst = 10; Frequentie = 1; Corrigeerbaarheid = 10 RPG voor deze drie situaties: RPG = Rob Van Deun, Geel 20

21 Welke risico s worden het eerst aangepakt? Ernst Moeilijk; Ingrijpende veranderingen (andere grondstoffen, eliminatie van het gevaar door aanpassing productieproces) Frequentie Stap 7 : Gevarenanalyse Eenvoudiger; Aanpassing reinigingsschema s, onderhoudsschema s, Corrigeerbaarheid Eenvoudigste oplossing; Meten en regelen 41 Stap 8 : Bepaling van CCP s Resultaat van de gevarenanalyse: omschrijving van een gevaar; oorzaak van het gevaar; voorzorgsmaatregel voor het gevaar; risico-inschatting van het gevaar. Definitie CCP: Critical Control Point = Kritisch Beheers Punt Een punt, stap of procedure waar een onaanvaardbaar risico geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan gereduceerd worden. 42 Rob Van Deun, Geel 21

22 Stap 8 : Bepaling van CCP s CCP s bepalen op basis van volgende factoren: risicotaxatie; de verschillende transformatiestappen van het product; het voorziene gebruik van het product. Hulpmiddelen bij het bepalen van CCP s: Gezond verstand; If I loose control, could a health hazard occur? ; Beslissingsboom. 43 Stap 8 : Bepaling van CCP s Beslissingsboom voor grondstoffen: Is er een gevaar verbonden met deze grondstof? Ja Nee Stop, geen CCP Zal het gevaar verder in het proces of door de consument geëlimineerd worden of gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau? Ja Nee Beheersing van grondstof vereist, CCP Is er kans op een kruisbesmetting die niet zal beheerst worden? Ja Nee Stop, geen CCP Beheersing van grondstof vereist, CCP 44 Rob Van Deun, Geel 22

23 BeslissingsboomBeslissingsboom Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja Nee Verander stap, proces, product Is controle in deze stap noodzakelijk voor de veiligheid van het product? Beslissingsboom Nee Stop Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Nee Ja CCP Kan een besmetting in deze stap optreden of de gevaren vergroten tot een onaanvaardbaar niveau? Ja Nee Stop Zal een volgende stap de geïdentificeerde gevaren elimineren of verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Ja Nee CCP Stop Ja 45 Voorbeeld: Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Tussenopslag (buffering) van deeg Gevaar: Uitgroei van pathogenen Oorzaak: Te lange tijd bij te hoge temperatuur Voorzorgsmaatregelen: Preventief: beheersen van verblijftijd Curratief: doding van pathogenen tijdens bakproces 46 Rob Van Deun, Geel 23

24 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: beheersen van de verblijftijd Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = tussenopslag; dus nee Kan een besmetting in deze stap optreden of de gevaren vergroten tot een onaanvaardbaar niveau? Ja Zal een volgende stap de geïdentificeerde gevaren elimineren of verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Ja, dus stop: de stap is geen CCP If I loose control, could a health hazard occur? 47 Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Metaaldetectie Gevaar: Metaaldeeltjes worden niet gedetecteerd Oorzaak: Slechte ijking Slecht onderhoud Foutief ingesteld Voorzorgsmaatregelen: Preventief: Regelmatige controle van de werking van de detector 48 Rob Van Deun, Geel 24

25 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: regelmatige controle van de werking van de detector Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = metaaldetectie Ja, dus deze stap is een CCP 49 Stap 8 : Bepaling van CCP s Processtap: Bakproces Gevaar: Onvoldoende reductie van pathogenen Oorzaak: Temperatuur-tijd niet gerespecteerd Voorzorgsmaatregelen: Preventief: Beheersen van temperatuur en tijd 50 Rob Van Deun, Geel 25

26 Stap 8 : Bepaling van CCP s Bestaan er voorzorgsmaatregelen voor de geïdentificeerde gevaren? Ja: beheersen van tijd en temperatuur Is deze stap precies bedoeld om de geïdentificeerde gevaren te elimineren of te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau? Deze stap = bakproces Ja, dus deze stap is een CCP 51 Stap 9 : Bepaling van grenswaarden Verschil tussen aanvaardbaar en niet aanvaardbaar Voorzorgsmaatregelen eigenschappen die moeten gecontroleerd worden Objectieve grenswaarden: temperatuur, tijd, ph, zoutgehalte, baumé-graden, aantal m.o., werking koelinstallatie,... Subjectieve grenswaarden: uitzicht, textuur, geur, staat van onderhoud, hygiënogram,. 52 Rob Van Deun, Geel 26

27 Stap 9 : Bepaling van grenswaarden Grenswaarden vastleggen op basis van: Wettelijke normen; Microbiologische normen; Wettelijk vastgelegde temperaturen; Buitenlandse wettelijke normen (FDA, Canada,.); Literatuur, internet; Wetenschappelijke instellingen; Overheidsinstellingen (FVVA, ); Op basis van wetenschappelijk en bedrijfsgegevens grenswaarden motiveren. 53 Monitoring : Stap 10 : Monitoringsysteem Geplande opeenvolging van observaties of metingen van parameters om aan te tonen dat een CCP onder controle is (grenswaarden); Nodig om registratie van gegevens mogelijk te maken (verificatie). Monitoring = actie = handeling Monitoring continue observatie; continue observatie kan genegeerd worden, dus continue observatie controleren (=actie) Methode: snelle analyses, visuele inspectie, documentencontrole, alle andere aanvaardbare procedures. 54 Rob Van Deun, Geel 27

28 Stap 10 : Monitoringsysteem Vooraf vastleggen: Wanneer? - de frequentie van controles; Wie? - de verantwoordelijke; Hoe? - de manier van uitvoeren; Waar? - de plaats van controle; Waarom? - het onderwerp van de controle. Controle; Beslissen: aanvaardbaar - niet aanvaardbaar Registratie. 55 Stap 10 : Monitoringsysteem Personen die de CCP s bewaken: Rechten: Kennis van het productieproces (opleiding); Duidelijke instructies; Geschikte meetinstrumenten, controletechnieken; Gemakkelijk toegang tot de controle-activiteit; Mogelijkheid tot procesregeling; Plichten: Bewust van het belang van de controle-activiteit; Nauwkeurige uitvoering van de controle-activiteit; Nauwkeurige (eerlijke) registratie van resultaten. 56 Rob Van Deun, Geel 28

29 Stap 10 : Monitoringsysteem Subjectieve parameters: Voorbeelden: smaak, geur, visuele kenmerken; Kunnen door elk individu anders geëvalueerd worden; Steeds door dezelfde persoon laten uitvoeren; Tot een minimum beperken, enkel subjectieve controle is verboden. Objectieve parameters: Voorbeelden: temperatuur, tijd, druk, ph, Baumégraden, zoutgehalte,. Voorbeelden: verificatie van documenten, etiketten; Controle-apparatuur: goed onderhouden, ijken of calibreren; Microbiologische controles vermijden: Tijdrovend, resultaten pas na één of meerdere dagen bekend; Nuttig voor verificatie van HACCP-systeem; ATP-meting om doeltreffendheid van reiniging te controleren. 57 Stap 10 : Monitoringsysteem Temperatuurmeting: Nauwkeurigheid minimum 1 C; ijking: minstens éénmaal per jaar, best om de drie maanden; Correcte plaatsing van temperatuursonde; Thermometer mag zelf geen potentieel gevaar zijn (kwikthermometer); Bewakingssystemen: Visuele controle en manuele registratie; Continue registratie met mogelijkheid tot online aflezing en alarm; Vochtigheid: Meten om condensvorming te vermijden; Onbreekbare hygrometers. 58 Rob Van Deun, Geel 29

30 Stap 10 : Monitoringsysteem Chemische parameters: ph, Baumé-graden, gehalte aan bepaalde grondstoffen; ph-meters, Bauméwegers: dagelijks ijken bij continu gebruik, eenmaal per week als het meer dan één keer per dag gebruikt wordt; Balansen voor dosering van kritische grondstoffen: eenmaal om de drie maanden kalibreren. Fysische parameters: Filterinstallaties: controleren op bezinksel, zuiverheid, intactheid van de filter; Metaaldetector: gevoeligheid instellen, regelmatig controleren met referentiestalen. 59 Stap 11 : Bijsturingsplan Afwijking van grenswaarden: Correctieprocedures bestaande uit een aantal op voorhand bepaalde en duidelijk omschreven bijsturingsacties. Gevolg: Proces terug onder controle; Oorzaak van afwijking verdwijnt; Ondernomen acties worden geregistreerd. Drie soorten acties: Onmiddellijke actie m.b.t. niet-conforme producten; Acties die moeten worden genomen voordat de productie hervat wordt; Acties op langere termijn om gevaar te voorkomen. 60 Rob Van Deun, Geel 30

31 Stap 11 : Bijsturingsplan Probleem onmiddellijk oplossen: Oorzaak van het probleem wegnemen; Producten in kwestie identificeren en wegnemen; Stalen nemen en controleren of de producten in kwestie aangetast zijn; Het beschadigde product opnieuw behandelen of vernietigen. Probleem in de toekomst vermijden: Nagaan hoe probleem ontstaan is; Hoe kan oorzaak van het probleem worden weggenomen? Controlemaatregelen of procedures herzien, nieuwe grenswaarden bepalen; Opleiding organiseren I.v.m. oorzaak van het probleem. 61 Stap 11 : Bijsturingsplan Noodzakelijke registraties: Datum, uur Identificatie van het product, hoeveelheid geblokkeerd, locatie; Lotnummer; Beschrijving van het probleem; Beschrijving van de bijsturingsactie; Naam van de operator, naam en handtekening van degene die de bijsturingsactie verifieerde; Beschrijving van bijkomende preventieve maatregelen indien noodzakelijk. 62 Rob Van Deun, Geel 31

32 Stap 12 : Documentatie HACCP-documentatie bewijst dat: HACCP-methode correct en systematisch werd toegepast; Een doeltreffend beheersysteem bestaat; De CCP s (en PVA s) altijd onder controle zijn geweest. Documenten betreffende de HACCP-studie; Documenten betreffende de beheersing van CCP s en PVA s; Documenten die de implementatie van het HACCP-systeem bewijzen. 63 Stap 12 : Documentatie Documenten betreffende de HACCP-studie: Verslagen van HACCP-vergaderingen; Fiches met productgegevens; Flowcharts; Formulieren met gevarenidentificaties; Risico-analyses; Identificatie van CCP s en PVA s, bepaling van grenswaarden. 64 Rob Van Deun, Geel 32

33 Stap 12 : Documentatie Documenten betreffende de beheersing van CCP s en PVA s: Voor elk CCP of PVA: instructies/procedures die alle preventieve -, controle en correctieve maatregelen beschrijven; Procedures die de geschiktheid van het systeem waarborgen (audits). Documenten die de implementatie van het HACCP-systeem bewijzen: Registratieformulieren met controle-resultaten; Observatieverslagen die bewijzen dat GHP en productbeheer worden nageleefd. Verslagen van bijsturingsacties; Verslagen van verificaties en herziening van het HACCP-systeem. 65 Stap 12 : Documentatie HACCP-handboek: Algemeen: organisatie van de onderneming, officiële documenten; Hygiëne, GHP; Grondstoffen; HACCP-plannen; Registraties; Analyses; Audits; Wetgeving; Documentatie (bv. Opleidingen omtrent HACCP); Allerlei (bv. Prijsoffertes, investeringsplannen). 66 Rob Van Deun, Geel 33

34 Stap 13 : Verificatie Verificatieprocedure bestaat uit: Nakijken van de registraties van de controle-activiteiten; Valideren van grenswaarden; Nakijken van corrigerende acties; Het ijken van het controlemateriaal; Het verifiëren en valideren van wijzigingen in et HACCP-plan; Bijkomende analyses. Verificatieprocedure gebeurt in 5 stappen: Valideren van kritische grenswaarden voor CCP s; Initiële verificatie van HACCP-plannen; Routineverificatie van CCP s; Validatie van wijzigingen; Jaarlijkse verificatie van het up-to-date zijn van het HACCP-systeem. 67 Valideren: Het (vooraf) vaststellen dat de specifieke en algemene beheersmaatregelen effectief zijn en aantonen dat dit in de praktijk inderdaad met het beoogde effect wordt bereikt. Verifiëren: Validatie - Verificatie Het (achteraf) toepassen van methoden, procedures, keuringen en beproevingen om vast te stellen dat overeenkomstig de specificaties wordt geproduceerd en het HACCP-systeem functioneert als wordt bedoeld. 68 Rob Van Deun, Geel 34

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving

Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid. Laatste nieuwe wetgeving Minimumeisen didactische leskeukens met de nadruk op voedselveiligheid Laatste nieuwe wetgeving VISIE VAN HET FAVV OP DIDACTISCHE LESKEUKENS Didactische leskeukens = klaslokalen of laboratoria waar beginselen

Nadere informatie

Module. Productie van belegde broodjes

Module. Productie van belegde broodjes Module Productie van belegde broodjes 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 7 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3

(G.I.4.2.) Zijn de taken / verantwoordelijkheden / bevoegdheden vastgelegd? KB 14-11-2003, art. 3, 1 VO 852/2004, art. 3 Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer PB 03 - CL 16 - REV 2-2008 - 1/8 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR

Nadere informatie

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE)

SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN (SECTOR DISTRIBUTIE) Documentatie Implementatie Besluit Na corr. Actie Volgnummer Referentie Wetgeving PB 03 - CL 15 - REV 2-2008 -1/7 SPECIFIEKE CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst

Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Specifieke toelichting op de vragen van de inspectielijst Hieronder wordt een nadere toelichting op de vragen van de inspectielijst, behorende bij het toezicht op HACCP in slachterijen/uitsnijderijen,

Nadere informatie

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten.

HACCP-stappenplan. Aan de slag met HACCP 24-09-08. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Stap 6 Basisvoorwaardenprogramma. Govert Schouten. HACCP-stappenplan Aan de slag met HACCP Govert Schouten Schouten Advies B.V. Giessen www.schoutenadvies.nl Stap 1 HACCP-team en validatie-team samenstellen Stap 2 Beschrijven van producten Stap 3 Bedoeld

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Module Melkkeukens 1

Module Melkkeukens 1 Module Melkkeukens 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 8 4. Kritische controlepunten (CCP s) en

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 4 2010-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 3 2010-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken

Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Ontwikkeling en implementatie van het HACCP beheersplan van de melkkeuken Lieve Pelzer Caroline Haesebroek Uitgangspunt Ziekenhuis verantwoordelijk voor naleven en opvolgen hygiënische richtlijnen inzake

Nadere informatie

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is

Het Kamer van Koophandelsnummer van de VWA voor Unilever Nederland is Unilever Nederland Nassaukade 5 3071 JL Rotterdam Postbus 160 3000 AD Rotterdam Telefoon +31 (0)10 4394911 Fax +31 (0)10 Datum Telefoonnummer 03-08-2016 +31 (0) 10 439 3927 Betreft Voedselveiligheid Specificaties

Nadere informatie

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne

Europa 14 juni 1993: hygiënerichtlijn 93/94/EEG. België 7 februari 1997: KB inzake de algemene voedingsmiddelenhygiëne WAAROM? Voor VEILIGHEID van de consument Jaarlijks 1.5 miljoen vergiftigingen in Nederland 1993 Duitsland: > 1000 mensen ziek na eten van chips (salmonella) 1996 15- jarige jongen sterft door botulisme

Nadere informatie

Module. Verkoop van non-food

Module. Verkoop van non-food Module Verkoop van non-food 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 1.1 Toepassingsgebied 5 1.2 Hoe deze module toepassen? 5 2. Goede hygiënepraktijken 6 3. Processtroomdiagrammen 10 4. Kritische controlepunten

Nadere informatie

Deze zijn niet verplicht, maar zijn wel een goed idee! Het betreffen hier dus optionele documenten.

Deze zijn niet verplicht, maar zijn wel een goed idee! Het betreffen hier dus optionele documenten. Inleiding 0/0/09 De nieuwe kwaliteitsmap bouwt verder op de bekende blauwe HACCP-map, geïntroduceerd bij alle Keurslagers in 994, en biedt de kans om nog veel verder te gaan. Het biedt een handleiding

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen MINISTERIËLE BESCHIKKING met algemene werking van de 24ste september 1999 als bedoeld in artikel 3, zevende lid, van de Warenlandsverordening (P.B. 1997, no.334) ter uitvoering van artikel 18, derde lid,

Nadere informatie

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV

HACCP & ALLERGENEN. Voorlichtingscel FAVV HACCP & ALLERGENEN Voorlichtingscel FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Opgericht in 2000 Bevoegdheden: Voedselveiligheid Dierengezondheid Plantenbescherming Van riek tot vork

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 1 2007-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 30-10-2009

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen betreffende de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Informatieblad 65 / maart 2009 Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

DEEL II - BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID

DEEL II - BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID INHOUDSOPGAVE DEEL I - INLEIDING Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij 1. BASISWETGEVING 2 2. TOEPASSINGSGEBIED 3 3. VOORSTELLING VAN DE SECTOR/VERENIGINGEN 5 4. GEBRUIK VAN DE GIDS 10 4.1.

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 3 2007-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 10-09-2010

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Contact info@vwa.nl 65 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptiegerede producten Inleiding Volgens de Algemene Levensmiddelenverordening

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 6-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf: 23-02-2013

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013

HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 HACCP in eipakstation Opfriscursus HACCP 2013 Thielen Consult BV Postbus 5100 5800 GC Venray 0478-579220 Agenda HACCP Waarom HACCP Wat is HACCP Welke gevaren Veilige eieren HACCP Definities (1) Hazard

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID

WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID KBBL Kenniscentrum organiseert: WORKSHOPS & LEERGANGEN VOEDSELVEILIGHEID Open inschrijvingen, voorjaar 2007 Workshop Levensmiddelen Etikettering & Allergenen Leergang voor alle levensmiddelen bedrijven

Nadere informatie

Bereiding van producten

Bereiding van producten Aanvullend hoofdstuk bij G-007 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren Bereiding van producten 1. TOEPASSINGSGEBIED... 2 2. CONTROLELIJST... 2 3. HACCP...

Nadere informatie

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food

FTN. 621302005 HERZIENING inclusief aanbevelingen 08052014. Certex Industrie Food Certex Industrie Food Uitgangspunt Dit document is een aanvulling/supplement van/op het Certex Kwaliteitshandboek versie 2013. De eisen en richtlijnen die in dit document beschreven worden, gelden als

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

Bijlage. Theorie HACCP

Bijlage. Theorie HACCP Bijlage Theorie HACCP 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 5 2. De basisvoorwaarden 6 3. Eigenlijke HACCP-studie 7 3.1 Identificeren en evalueren van de gevaren 7 3.2 Bepalen van de kritische controlepunten (CCP

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder:

Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling Bedrijfsgegevens Naam bedrijf: Naam zaakvoerder: CP: AF 3.2.1, FV 4.1.1, 5.1.1 & 5.5.1 Datum: De risicobeoordeling betreft de primaire productie van plantaardige

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Menen, 23 januari 2012

Menen, 23 januari 2012 Frank Vereecke Bakery Products Krommebeekstraat 9 8930 Menen Tel. 056/51 35 00 Fax 056/51 33 00 E-mail frank@frankvereecke.be Website: www.frankvereecke.be Menen, 23 januari 2012 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector PB 07 FAQ (G-023) REV 6-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de HORECA sector Van toepassing vanaf: 02-05-2013 Opgesteld

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie) PB 07 FAQ (G-026) REV 0 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij (sector distributie)

Nadere informatie

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12

AT-10. Beheersing Salmonella. Ver BT-12 v0.12 AT-10 Ver 1.2 Beheersing Salmonella 1 BT-12 v0.12 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring Reden van revisie Draagwijdte van de revisie Uiterste datum van toepassing 0.0 03/07/2008 Vereenvoudiging

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

NOVI Product Recall Cost Estimator

NOVI Product Recall Cost Estimator Welkom bij de NOVI Product Recall Cost Estimator. Deze procedure duurt ongeveer 30 minuten. Hou de volgende informatie bij de hand om u te helpen bij het volgen van de procedure: Jaaromzet van de productielocatie.

Nadere informatie

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9

Inhoud. Cahier Voedselveiligheid. 1 Wetgevend kader 6. 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 Inhoud Cahier Voedselveiligheid Inleiding 5 1 Wetgevend kader 6 2 Voedselveiligheid en voedselbesmetting 9 3 Aandachtspunten voor de keukens en omliggende lokalen 12 4 Algemene en persoonlijke hygiëne-eisen

Nadere informatie

Gearchiveerd op 02/01/2014

Gearchiveerd op 02/01/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... DIS 2470 Detailhandel (met verwerking) : Infrastructuur, inrichting en hygiëne [2470]

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige diervoeders

Melden en Traceren van onveilige diervoeders Melden en Traceren van onveilige diervoeders informatieblad 70 / 3 januari 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht. Daarmee

Nadere informatie

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen

Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen Melden en Traceren van onveilige levensmiddelen informatieblad 69 / 29 juni 2005 Wat verandert er in 2005? Vanaf 1 januari 2005 is de Algemene Levensmiddelen Verordening (General Food Law) van kracht.

Nadere informatie

Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters

Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters Riskplaza Identificatie en beheersing gevaren in grondstoffen 14 april 2016 Sjoerd Kanters Inhoud Organisatie Aanleiding Riskplaza Gebruik van databank Wat biedt Riskplaza? Vragen Organisatie Riskplaza

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

HACCP Controle Checklist Horeca

HACCP Controle Checklist Horeca HACCP, een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Alle onder-nemingen die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, behandelen of vervoeren, moeten veilig met voedsel omgaan. Wettelijke voor-schriften

Nadere informatie

HACCP CERTIFICATIESCHEMA DE EISEN VOOR EEN OP HACCP JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE BETREFFENDE GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM

HACCP CERTIFICATIESCHEMA DE EISEN VOOR EEN OP HACCP JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE BETREFFENDE GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM HACCP CERTIFICATIESCHEMA BETREFFENDE DE EISEN VOOR EEN OP HACCP GEBASEERD VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM JUNI 2012 MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICATIE Stichting Certificatie Voedselveiligheid JUNI 2012 HACCP CERTIFICATIESCHEMA

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels

Inhoudsopgave I. BASISREGELS. A. Substantiële regels Inhoudsopgave I. BASISREGELS A. Substantiële regels Verord. (EG) nr. 178/2002 E.P. en de Raad 28 JANUARI 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving,

Nadere informatie

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens

Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Veiligheidsprocedures voor schoolkeukens Voedselveiligheid Stappen van de Personeel ontvangst/levering niet-verse producten gebrekkige hygiëne te hoge temperatuur vervallen houdbaarheidsdatum vervuilde

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

1/6 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES

1/6 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 1/6 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 22-2006 Betreft : Wetenschappelijke evaluatie van de autocontrolegids APIM (dossier Sci Com 2006/10)

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Advies Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46)

Advies Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 / 5 Advies 35-2004 - Wetenschappelijke evaluatie van de gids Autocontrolesysteem (ACS) Zuivel. (dossier Sci Com 2004/46) Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp

General Food Law. T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU. d.d. 25 en 27 januari 2005. Anneke van de Kamp General Food Law T&T, meldplicht en aansprakelijkheid definitieve interpretatie EU d.d. 25 en 27 januari 2005 Anneke van de Kamp Afdelingshoofd Voedsel en Voeding Hoofdproductschap Akkerbouw Inhoud Wat

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 3 2014-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf : 22/10/2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens PB 07 FAQ (G-025) REV 7 2010-1/13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de sector van grootkeukens Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0

Checklist salmonellabestrijding versie 1.0 Totale score% (max. 100 %) 0 Aantal lichte non-conformiteiten = Y 0 Aantal zware non-conformiteiten = O 0 Aantal kritieke non-conformiteiten = R 0 Aantal conformiteiten = G 0 Vragen diervoeder als gevolg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO

INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO INHOUDSOPGAVE VAN DE AUTOCONTROLEGIDS VAN CHOPRABISCO/FENACO DEEL 1 : INLEIDING...8 1.1 DOELSTELLING... 8 1.2 INITIATIEF EN REPRESENTATIVITEIT... 8 1.2.1 Representativiteit voor de vervaardiging van beschuiten

Nadere informatie

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt

Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Module 6 Speciale aspecten van Europese Verordeningen met betrekking tot Reiniging en Desinfectie van Gebieden waar voedingswaren worden verwerkt Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd.

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd. Definities GMP-Z API (Active pharmaceutical ingredient) Iedere substantie of mengsel van substanties waaraan het effect van een bereid geneesmiddel kan worden toegeschreven of dat als zodanig dient. Aseptische

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 16.3.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 225/2012 VAN DE COMMISSIE van 15 maart 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening

Nadere informatie

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1

3115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [3115] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : 115 PRI-TRA Autocontrolesysteem bij NIET gevalideerd/gecertificeerd ACS AUTOCONTROLE [115] v1 C: conform

Nadere informatie

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [254] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Bijlage. Begrippenlijst en lijst van afkortingen

Bijlage. Begrippenlijst en lijst van afkortingen Bijlage Begrippenlijst en lijst van afkortingen 1 Activiteitencode Activiteitenfiche Allergeen Autocontrolegids / gids Autocontrolesysteem (ACS) B2B / B to B B2C / B to C Bederfelijke levensmiddelen Bewerken

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijf voor materiaal afkomstig van categorie 3-materiaal Bijlage III.8.11. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de

Nadere informatie

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP.

Casussen Harmonisatiedagen auditoren HACCP. RI = Risico-inventarisatie tkk = tekortkoming BVP = basisvoorwaardenprogramma CI = certificerende instantie - Norm. Dit is het nummer van de norm. 2009 Een kruidenmengerij heeft het risico metaaldeeltjes

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 03 - REV 3 2005-2/14 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

PB 00 L 01 - REV /8

PB 00 L 01 - REV /8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-1/8 PB 00 L 01 - REV 0 2005-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Een audit is een methodisch en onafhankelijk onderzoek met als doel na te gaan of de activiteiten en resultaten

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Risk Assessment bij datamanagement systemen. Historische data. Uw waardevolste bezit. Dick van der Geest

Risk Assessment bij datamanagement systemen. Historische data. Uw waardevolste bezit. Dick van der Geest Risk Assessment bij datamanagement systemen Historische data Uw waardevolste bezit Dick van der Geest Agenda Introductie Eurotherm Waarom data opslaan? Welke parameters Traditioneel data monitoring systeem

Nadere informatie

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten.

Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Informatieblad Transport van levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten. Nadere uitwerking van de Hygiënecode Transport Opslag en Distributie en de Hygiënecode Diervoedersector Wegtransport

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren PB 07 FAQ (G-039) REV 0 2012-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de groothandel in voedingswaren Van toepassing

Nadere informatie

HA HA GM CCP CCP CCP P +

HA HA GM CCP CCP CCP P + + HACCP HACCP HACCP certificatie schema Handleiding Handleiding Handleiding diervoeder sector 2006 Meer weten Meer weten over HACCP? over HACCP? www.pdv.nl/nederland/kwaliteit www.pdv.nl/nederland/kwaliteit

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID

De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT : BEHEERSSYSTEEM VOEDSELVEILIGHEID CHECKLIST VOOR DE VALIDATIE VAN HET AUTOCONTROLESYSTEEM IN DE AARDAPPELEN-GROENTEN-FRUIT VERWERKENDE INDUSTRIE De verschillende items, voorzien in deze checklist, zijn verduidelijkt in de leidraad I. SLEUTELELEMENT

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com

Expo 60+ 09/10/2009. sodexo.com Expo 60+ 09/10/2009 Smiley van het FAVV in een grootkeuken - Vanuit de wetgeving tot aan de toepassing sodexo.com Inhoud 1. Definitie & wetgeving 2. Toepassing page 2 Ontwikkeling van een autocontrolesysteem

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DEEG 93 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: de Groep veterinaire deskundigen (volksgezondheid) aan: het Coreper/de Raad

Nadere informatie

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers

LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers [1] VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN LES 14 Leerjaar 3: HACCP en Pitaburgers INLEIDING In de praktijklessen van VAP leer je dat het erg belangrijk is om hygiënisch te werken. HACCP is een voedselveiligheidssysteem

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie