Management opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management opleidingen"

Transcriptie

1 Confederatie Bouw, uw opleidingspartner! OPLEIDINGSOVERZICHT januari juli 2007 Management opleidingen Geniet 30% korting op alle opleidingen als lid van Confederatie Bouw!

2 Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw De Confederatie Bouw vertegenwoordigt meer dan bouwbedrijven en mag zich dan ook de grootste werkgeversorganisatie in de Belgische bouwsector noemen. Voor informatie, advies of bijstand kan u als aangesloten bouwbedrijf steeds terecht bij uw lokale Confederatie. Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw is met meer dan.500 leden de grootste lokale Confederatie. Of u nu alleen werkt of mensen in dienst hebt, wij helpen u graag met raad en daad. Hieronder krijgt u een opsomming van de dienstverlening waarop u als lid van onze lokale Confederatie kan rekenen. JURIDISCH ADVIES Advies en bijstand over contractenrecht, privaat bouwrecht, overheidsopdrachten, aanmaken van modelbrieven, opmaken van algemene voorwaarden, bemiddeling bij conflictsituaties, SOCIAAL ADVIES Advies en bijstand in verband met de relatie werkgever-werknemer: o.a. bij tewerkstelling van personeel de rechten en plichten van de werkgever in de arbeidsrelatie bij overleg met diverse instanties zoals RVA, RSZ, sociale en technische inspectie en vakbonden. Dankzij de Confederatie Bouw blijf je op de hoogte van de wetgeving ivm onderaannemingen, buitenlandse ondernemingen, artikel 30bis (inhoudingsplicht), zaterdagwerk, rustdagen, CO 2 -taks, controledokter, BOUWADVIES Advies en ondersteuning bij aanvragen of wijzigen van registraties en erkenningen, werken in het buitenland, wijzigen van vennootschapsvorm, vastgoed-fiscaliteit, BTW-tarieven, veiligheid, milieu, kwaliteit, OPLEIDING EN BEGELEIDING Leden van Confederatie Bouw genieten van een korting op de opleidingen en begeleidingen (consultancy). Heeft u een vraag ivm opleidingen en/of begeleidingen, neem dan contact met ons op! DOCUMENTATIE EN INFORMATIE Informatie-avonden, brochures met praktische raadgevingen, nieuwsbrieven, tijdschriften en de website de enige echte bouwdatabank met onmisbare informatie voor leden Confederatie Bouw. NETWERKING Tijdens onze activiteiten leert u uw collega-aannemers beter kennen in een gemoedelijke en constructieve sfeer. Ook in de vele stuur- en werkgroepen kan u collega s ontmoeten. Via de Confederatie Bouw komt u in contact met opdrachtgevers en openbare besturen. Ons netwerk vult het uwe aan! LEDENVOORDELEN De Confederatie Bouw heeft voor haar leden enkele interessante overeenkomsten met externe leveranciers gesloten. Zo kan u als lid genieten van extra voordelen en kortingen bij Texaco, Projob, Sievi, RAM Track&Trace, Isla, SITA, Microsoft, Keddy, ARAG, Graydon Voor meer informatie over lidmaatschap van de Confederatie Bouw kan u ons steeds contacteren op

3 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Confederatie Bouw uw opleidingspartner Aanbodopleidingen Voor deze opleidingen kan u vrij inschrijven. De volledige planning van het voorjaar 2007 vindt u achteraan in deze brochure. Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsformulier verderop in dit boekje. De beschrijving van deze aanbodopleidingen werd in drie boekjes gebundeld:. een boekje over managementopleidingen. 2. een boekje over de PC opleidingen. 3. een boekje over de veiligheidsopleidingen en technische opleidingen. Contacteer ons gerust indien u een bijkomend boekje wenst te ontvangen. Opleidingen op maat van het bedrijf Naast de aanbodopleidingen waarop iedereen kan inschrijven, biedt de Confederatie Bouw Gent Eeklo Dendermonde ook maatwerk. Samen met het bedrijf analyseren we de opleidingsbehoeften en werken we een opleiding uit op vraag en op maat van het bedrijf en zijn medewerkers. Wij organiseren voor u een opleiding die maximaal rekening houdt met UW planning en UW wensen. In 2006 werkten we dergelijke projecten reeds succesvol uit met Aksis Interieur & Bouw NV, Eeckhout Bouwwerken NV, Ekvador BVBA, CEI - De Meyer NV, Huysman Bouw NV, De Raedt Ivan Bouwwerken NV, Crawford Door NV, Durabrik bouwbedrijven NV, Denys NV, ASWEBO NV, Ivaka NV, Gia Cataro NV, KNW International NV, Visser & Smit Hanab NV, Advices for Technical Systems NV, R. Maes NV, RVM Group, Seghers Aannemingen BVBA, Stallo BVBA en R. Wyckaert NV. Advies en begeleiding (consultancy) Een goede consultant inschakelen, betekent dat uw project sneller en efficiënter tot een goed einde gebracht wordt. Zo zoeken we voor u de beste oplossing voor het behalen van een kwaliteitscertificaat (ISO, EFQM, ), voor het behalen van een veiligheidscertificaat (VCA* en VCA**) en voor om het even welke andere begeleidingsvraag waarmee bedrijven in de bouwsector geconfronteerd worden. Hebben attest behaald na begeleiding: Aqua Jet Vlerick BVBA, Maes Dakwerken BVBA, Becaus NV, Collaert Frank NV en Vermargo NV. In begeleiding: Huysman Bouw NV, De Raedt Ivan Bouwwerken NV, De Witte BVBA, Ekvador BVBA, Myncke Decor BVBA, Rental Pumps BVBA, Vanhulle BVBA en vele anderen. Leden Confederatie Bouw krijgen 0 à 5% korting voor begeleidingen! Onze troeven Erkend opleidingsverstrekker De Confederatie Bouw Gent Eeklo Dendermonde is een officieel erkend opleidings- en adviesverstrekker waardoor wij betalingen via de ondernemerschapsportefeuille (of BEA = Budget voor Economisch Advies) aanvaarden. Q*For Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker zijn we tevens in het bezit van een Q*For certificaat voor klantentevredenheid. Dit betekent dat meer dan 80% van onze klanten tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en het advies en over de dienstverlening. Concreet bleek tijdens de audit 00% van de ondervraagde klanten tevreden over de opleidingen en begeleidingen! Samenwerkingsverbanden met Cevora, FVB, ESF en SYNTRA Vlaanderen Dankzij samenwerkingsverbanden met Cevora, het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid), ESF (Europees Sociaal Fonds) en SYNTRA Vlaanderen kunnen wij u de beste prijs aanbieden. Aan onze leden Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw richt zich met de opleidingen en begeleidingen op de bouwsector. Leden genieten telkens van een korting. 3

4 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Praktische info Locatie Tenzij anders vermeld, gaan alle aanbodopleidingen door in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde. Een wegbeschrijving kan u vinden op Inschrijven U kan inschrijven door het formulier achteraan in deze brochure VOLLEDIG in te vullen, te ondertekenen en te faxen naar t.a.v. Sandra Bovendaerde. Inschrijven voor aanbodopleidingen kan ALLEEN aan de hand van deze inschrijvingsformulieren. Vermeld duidelijk op het formulier de naam en de datum/data van de opleiding! Inschrijven via kan indien het inschrijvingsformulier met handtekening ingescand en doorg d wordt. Dit kan naar Algemene voorwaarden Inschrijving Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Indien u zich op deze lesdag niet kan vrijmaken, kunt u zich laten vervangen door een collega. Betaling U ontvangt naderhand een factuur. Alle facturen zijn betaalbaar te Zwijnaarde, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 0 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 0 % op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Annulatievoorwaarden Annulatie kan enkel schriftelijk. Bij annulatie van de inschrijving meer dan drie werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 00 en een maximum van het volledig factuurbedrag. Bij annulatie op de derde werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij uit dienst (met bewijs van de zaakvoerder). Voor inschrijvingen van bedienden PC 28 voor opleidingen door CEVORA ondersteund gelden volgende annulatievoorwaarden: Annulaties dienen schriftelijk gemeld te worden aan Confederatie Bouw. Bij annulatie van de inschrijving meer dan drie werkdagen voor de aanvang van het programma is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulatie op de derde werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma factureert Cevora 75 annulatiekosten per niet geannuleerde opleidingsdag per persoon ( 37,50 voor een halve opleidingsdag of avond). Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij uit dienst (met bewijs van de zaakvoerder). BEA BEA (= Budget voor Economisch Advies) Ondernemerschapsportefeuille Sinds 22 mei 2006 kan u een beroep doen op de ondernemerschapsportefeuille BEA. BEA staat voor Budget voor Economisch Advies en is de subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 250 werknemers!) opleidingen, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Deze maatregel komt in de plaats van het vroegere systeem van opleidings- en adviescheques. U kan deze subsidies enkel aanvragen via de BEA-website (www.beaweb.be). Wat is belangrijk? k De steun van de Vlaamse Overheid is beperkt tot 5000 per bedrijf voor drie kalenderjaren. k De tussenkomst van de overheid bedraagt maximaal 35% van het projectbedrag. Kosten voor catering en transport komen niet in aanmerking. k Per pijler (opleiding, advies, kennis of mentorschap) mag maar 2500 gebruikt worden. k Enkel opleidingscentra of adviesverleners die in het bezit zijn van een Q*For label komen in aanmerking. De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw kan u hierbij dus zeker van dienst zijn. k Als u de subsidie aanwendt voor 2 pijlers (bv opleiding en advies) dan dient u een beroep te doen op 2 verschillende dienstverleners. Vraag raad aan Confederatie Bouw! k Er kan maar om de 3 jaar een portefeuille geopend worden. Bovendien kan de portefeuille enkel in het jaar waarin ze geopend is, aangevuld worden. Ze blijft daarna wel nog 2 jaar geldig. Concreet betekent dit dat wanneer u een subsidieaanvraag doet in februari 2007, u vóór eind 2007 alle bijkomende aanvragen dient te doen. De portefeuille blijft bestaan in 2008 en 2009 maar kan in deze periode niet meer aangevuld worden! Denk dus goed na vooraleer u een subsidieaanvraag indient. k Minimum subsidiebedrag: 00 Hoe kan ik subsidies aanvragen via BEA? U dient te beschikken over een login en een paswoord. Dit is hetzelfde login en paswoord dat u gebruikte om vroeger adviescheques, groei- of ecologiepremies aan te vragen. Het klantnummer en de pincode van de opleidingscheques kunnen niet gebruikt worden. Heeft u nog geen login of paswoord? Surf dan even naar om u te registreren. Welke stappen moet ik doorlopen om een subsidieaanvraag in te dienen? k Een overeenkomst afsluiten met een erkende dienstverlener. De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw is erkend en kan u hierbij van dienst zijn. k De subsidieaanvraag indienen via de website k De dienstverlener moet de juistheid van uw subsidieaanvraag bevestigen en dit binnen de 4 kalenderdagen. k U stort zelf uw aandeel van de investering aan Sodexho, binnen de 4 kalenderdagen. k De subsidie wordt goedgekeurd. Belangrijke praktische gegevens Klantendienst BEA Tel: Erkenningsnummer van de Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw: Advies DV.A058 Opleiding DV.O0582 Voor meer informatie over de ondernemerschapsportefeuille kan u ook terecht bij Sandra Bovendaerde, Sophie De Pla of Jo Vervaet op het nummer

5 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Overzicht van de opleidingen in deze brochure COMMERCIËLE & FINANCIËLE OPLEIDINGEN Theoretische aspecten kostprijsberekening 6 Commerciële opleiding voor de bouwsector 6 Onderhandelen als aannemer in de bouwsector NIEUW! 7 FISCALE OPLEIDINGEN Foutloos factureren 8 Werken in onroerende staat en BTW NIEUW! 8 JURIDISCHE OPLEIDINGEN Bouwrecht, een opleiding in 6 modules! 9 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Leiding geven op de werf: basis 0 Leiding geven op de werf: gevorderden 0 Projectmanagement in de bouwsector Timemanagement Efficiënt werfoverleg 2 Basiscursus werforganisatie wegenbouw NIEUW! 3 Een assertieve communicatie is een duidelijke en efficiënte communicatie NIEUW! 3 PERSONEELSBELEID Sociaal recht, module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst 4 Sociaal recht, module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen 4 Sociaal recht, module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 Sociaal recht, module 7: Tewerkstelling en uitzendarbeid NIEUW! 4 Sociaal recht, module 8: Verplichtingen naar RSZ NIEUW! 4 Personeelsopleiding module : Rekrutering, selectie en retentie in de bouwsector 5 Personeelsopleiding module 2: Training, opleiding en begeleiding 6 Alcoholmisbruik in uw onderneming NIEUW! 6 LOGISTIEK Voorraadbeheer voor de bouwsector NIEUW! 7 5

6 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 COMMERCIËLE EN FINANCIËLE OPLEIDINGEN Theoretische aspecten kostprijsberekening Deze module is een must om de praktische kostprijsberekening op PC te volgen indien de deelnemer geen voorkennis heeft van de bouwstenen van een kostprijsberekening! Het is een theoretische opleiding waarbij nog geen toepassingen gemaakt worden op de PC. Het doel van deze opleiding is inzicht te verschaffen in de componenten van een kostprijs en inzicht te verschaffen in de methodieken en hulpmiddelen om de kostprijs van een bepaald project zo goed mogelijk te berekenen. k U leert wat begrippen als voor- en nacalculatie inhouden. k Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaten aan de hand van de norm NBN B k Samenstellende onderdelen van de materiaalkost. k U krijgt inzicht in de mogelijkheden en hulpmiddelen die bestaan om de kostprijs van een project zo goed mogelijk te berekenen: brutomarge, break-even punt, k Vanuit een calculatiedossier leert u de budgetten van de planning en de nacalculatie bepalen. k Het opstellen van tijdnormen en bespreking van de uurloonkost (sociale lasten, regielonen, ) k Berekening van het gebruikstarief van het materieel o.a. aan de hand van de C.M.K. k Rekenoefening voor het bepalen van de technische kostprijs van een bestekpost, relatie tussen kostprijs en planning. k De invloedsfactoren van prijsverschillen in de nacalculatie. k Opmaken van vorderingsstaten en productiestaten. k Voorcalculatie en nacalculatie. Commerciële opleiding voor de bouwsector Hoe zorgt u voor tevreden klanten? Hoe zorgt u ervoor dat de offerte aan u toevertrouwd wordt en niet aan uw concurrent? Hoe zorgt u ervoor dat uw klant klant blijft? Tijdens de opleiding krijgt u de kans om uw commercieel inzicht op scherp te stellen en uw commerciële vaardigheden te oefenen en verbeteren. k Inzicht in verschillende profi elen van de potentiële klant. k Klantvriendelijk reageren op elk profi el. k Gericht vragen stellen. k Het verkoopsgesprek: verbaal en non-verbaal. k Omgaan met bezwaren/zorgen. k Afsluiten van de verkoop. k Opvolging gebaseerd op vertrouwen. k Simulaties van verkoopsgesprekken. - 2 en 9 februari 2007 van 9u tot 6u Iedereen die zich wenst te verdiepen in kostprijsberekening toegepast op de bouwsector. Geen voorkennis vereist. Medewerker van de Afdeling Toegepaste Informatica van het WTCB. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs en 5 mei 2007 van 9u tot 7u Alle commerciële medewerkers van bouwfirma s die behoefte hebben aan een basiscursus commerciële vaardigheden en commerciële inzichten. Geen voorkennis vereist. Petra Schiller, licentiate in de arbeids- en organisatiepsychologie Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 6

7 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 COMMERCIËLE EN FINANCIËLE OPLEIDINGEN Onderhandelen als aannemer in de bouwsector NIEUW! Oplossingen vinden waarvan je beter wordt! Onderhandelen wordt steeds belangrijker, ook in de bouwsector. Als aannemer dient u immers te onderhandelen met verschillende partijen: onderaannemer hoofdaannemer, aannemer architect, aannemer opdrachtgever, aannemer leverancier, In deze opleiding leert u onderhandelen op een integere manier. U leert duidelijkheid brengen in uw communicatie en relatie met derden, leert uw standpunt goed uiteenzetten en leert hoe u zich kan doen respecteren. Kortom, na deze opleiding zal u sterker staan in onderhandelingen met diverse partijen. k Bewustmaking en onderhandelingsattitude. k De voorbereiding. k Leren strategisch denken. k De onderhandelingsstijlen. k Basiscriteria en communicatietechnieken. k Het onderhandelingsproces: de verschillende fasen. k Het onderhandelingsgesprek. k Onderhandelingsvaardigheden oefenen: exploreren argumenteren debatteren afsluiten. k Omgaan met confl ict, macht, lastige mensen. k De meest voorkomende fouten bij het onderhandelen. 25 april, 2 en 9 mei 2007 van 9u tot 7u Alle medewerkers van bouwbedrijven die onderhandelen met leveranciers, onderaannemers en derden. Leidinggevenden, supervisors, werfleiders, bedienden die hun onderhandelingsmethodiek en vaardigheden willen aanscherpen om zakelijke en winstgevende onderhandelingen af te sluiten. Een basiskennis van communicatieve vaardigheden en assertiviteit wordt verwacht. Guy Leroi, Senior Consultant Teampower. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 630 Ledenprijs 44 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 7

8 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 FISCALE OPLEIDINGEN De regels ivm facturering worden besproken. Er wordt gewerkt met heel veel praktijkvoorbeelden. Foutloos factureren k Huidige regels inzake facturering: k Wanneer en waarvoor een factuur opmaken? k Wat zijn de verplichte vermeldingen op een factuur? k Hoe een factuur opstellen? k Waarop BTW rekenen + welke BTW tarieven gebruiken? k Voldoeningsregels met betrekking tot werk in onroerende staat, verricht voor buitenlandse opdrachtgevers. 8 april 2007 van 9u tot 22u Het programma richt zich tot al diegenen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het opmaken van facturen. Geen voorkennis vereist. Dhr. Patrick Wille van WP&B NV Als werkgever van het ANPCB (PC 28) kan u via Cevora een premie van 20 euro per opleidingsavond aanvragen per bediende van het PC 28 (of zelfs 40 euro per opleidingsavond per bediende PC 28 indien de werknemer ouder is dan 45 jaar). Enige voorwaarde is wel dat u een opleidingsplan ingediend hebt. Meer info op www. cevora.be of bij Confederatie Bouw. Prijs 40 Ledenprijs 98 De regels ivm facturering worden besproken. Er wordt gewerkt met heel veel praktijkvoorbeelden. Werken in onroerende staat en BTW NIEUW! Gedurende de studienamiddag zal vanuit een BTW-perspectief gekeken worden naar volgende onderwerpen: k Het begrip gebouw. k Werken in onroerende staat. k BTW-tarief. k Stelsel medecontractant. k Aftrek van de BTW. k Geregistreerd aannemer en BTW. 3 mei 2007 van 3u tot 7u Deze studienamiddag richt zich onder meer tot financieel en fiscaal verantwoordelijken van aannemingsbedrijven: bedrijfsleiders, zaakvoerders, financieel verantwoordelijken, boekhouders en verder ook vastgoedmakelaars. Els Meynendonckx, consultant WP&B NV. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs 40 Ledenprijs 98 Alle prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief catering en cursus 8

9 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 JURIDISCHE OPLEIDINGEN Bouwrecht, een opleiding in 6 modules! k Module : Sluiten van een aannemingscontract. k Module 2: Uitvoeren van een aannemingscontract. k Module 3: Aansprakelijkheid van de aannemer. k Module 4: Omgaan met conflicten. k Module 5: Gunning van overheidsopdrachten. k Module 6: Uitvoering van overheidsopdrachten. De eerste drie modules kon u volgen in het najaar Module 4 t.e.m. 6 staan dit voorjaar op het programma. Wegens succes werden bovendien extra sessies ingelegd. Inschrijven kan nog voor de data hiernaast vermeld. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Elke module bestaat uit: k een uiteenzetting van de juridische structuur m.b.t. de gekozen onderwerpen k een bespreking van de vaak voorkomende concrete toepassingen k een debat en ervaringsuitwisseling onder de aanwezigen k Module 4: Omgaan met conflicten Op deze avond komen aan bod: het sluiten van een dading, de verzoeningsprocedure, de procedure voor de rechtbank, de gerechtelijke expertise, de werking van de Verzoeningscommissie Bouw en het arbitrage. Module 4 7 februari u tot 22u Module 5 7 maart u tot 22u Module 6 4 april u tot 22u De opleiding is vooral bedoeld als concrete TIPS voor aannemers (of raadgevers van aannemers), waarbij o.a. modelcontracten, modelclausules en modelbrieven besproken worden. Ann Eeckhout, advocaat Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs Ledenprijs module modules modules k Module 5: Gunning van overheidsopdrachten In deze module wordt u wegwijs gemaakt doorheen de reglementering van de overheidsopdrachten. Op de agenda staan volgende onderwerpen: overheidsopdrachten, tijdelijke vereniging, technische specifi caties, voorbehoud, onregelmatigheid van de inschrijving, prijsverantwoording, stand-still, de gunning, schadevergoeding voor de benadeelde inschrijver. k Module 6: Uitvoering van overheidsopdrachten Waarvoor dient u als aannemer aandacht te hebben bij de uitvoering van overheidsopdrachten? Een aantal aandachtspunten worden in deze laatste module bekeken, meer bepaald de borgsteller, de prijsherziening, de onderaannemer, het forfait, fouten in overheidsbestekken, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen, schorsing, laattijdige betalingen, ambtshalve maatregelen. Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 9

10 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Leiding geven op de werf: basis Van de werfverantwoordelijken worden steeds meer vaardigheden gevergd. Zo moeten ze behoorlijk kunnen leiding geven, taken kunnen delegeren en medewerkers kunnen motiveren. Voor pas afgestudeerde of doorgegroeide werknemers spreekt dat niet voor zich... k Principes van communicatie. k Communicatie binnen de werkomgeving: op teamniveau, relaties tussen verschillende departementen, rapporteren, onderhandelen. k Leiderschapsstijlen: inzicht in eigen leiderschapsstijl effectiviteit van de leiderschapsstijl in veranderende situaties afstemming tussen leiderschapsstijl en maturiteitsniveau van werknemers, leerpunten, leiding geven door objectieven geven van richtlijnen, opdrachten en raadgevingen. k Teamwerking: defi niëring en samenstelling van een team. k Evaluatietechnieken. k Motiveren van medewerkers en bevorderen van werkrelaties. 2, 28 februari en 7 maart 2007 van 9u tot 7u Leidinggevenden op de werf: werfleiders, projectleiders, ploegbazen Geen specifieke voorkennis vereist. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 630 Ledenprijs 44 Leiding geven op de werf: gevorderden In deze opleiding wordt het accent gelegd op het omgaan met confl icten, het geven van feedback, het voeren van functioneringsgesprekken en het probleemoplossend werken. k Hoe kan u motiverend optreden? Verschillende soorten motivatiefactoren komen aan bod (bepaald door werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, door inhoud en taakbereik, door de bedrijfscultuur en diverse motivatietechnieken), de lerende organisatie. k Hoe een functioneringsgesprek voorbereiden en uitvoeren? Opzet, planning en doelstelling. k Hoe omgaan met moeilijke mensen? k Hoe communiceren binnen een confl ictsituatie? Confl icten en confl icthantering, het geven van kritiek en het geven van feedback, het gesprek ivm de toepassing van de regels, het slecht nieuws gesprek. k Praktijkvoorbeelden en taakstellingen ste lijnsverantwoordelijken. 9 en 26 juni 2007 van 9u tot 7u Leidinggevenden op de werf: werfleiders, projectleiders, ploegbazen, De deelnemers moeten ofwel een basisopleiding leiding geven op de werf gevolgd hebben ofwel over een gelijkwaardige ervaring beschikken. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 0

11 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Projectmanagement in de bouwsector Tijdens de opleiding leert u vooral de technische valkuilen van projectmanagement vermijden. Maar even belangrijk is het kunnen omgaan met de menselijke factoren in een project! k Inleiding: o.a. : wat is een project, wat is projectmanagement, vormen van projectorganisatie, de rol van de projectmanager, communicatie in projectmanagement, pre-project analyse, belemmeringen voor projectmanagement. k Project definitie: o.a. : doelstelling van het project, randvoorwaarden, het belang van actief luisteren en assertief optreden. k Projectplanning: o.a. : inhoudelijke activiteiten (Work Breakdown Structure, faseren en beslissen), beheersactiviteiten (organisatiebeheersing, beheersplanning, informatie en kwaliteitsbeheersing, ), risicoanalyse, planningstechnieken (Gantt charts en Network diagrams). k Uitvoeren van een project: o.a. : beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, voortgangrapportages. k Projectafronding: o.a. : inhoudelijke activiteiten afhandelen, eindevaluatie, eindrapportering. 6 en 23 maart 2007 van 9u tot 7u Het programma richt zich tot al diegenen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van projecten (projectleiders, projectverantwoordelijken, leidinggevenden, ). Helga Gielen Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Timemanagement Na deze opleiding kunt u een goede planning opstellen en prioriteiten leggen. Tijdens de opleiding wordt er tevens gewerkt aan het assertief zijn op het vlak van tijdsbeheer. De cursus is zeer interactief en praktijkgericht (60% van de tijd wordt besteed aan oefeningen en cases uit de werkomgeving van de deelnemers). k Proactief versus reactief handelen: hoe stellen we ons proactief op tegenover onszelf en tegenover anderen? k Planning en prioriteiten stellen: de rol van planning en overzicht van planningsinstrumenten. Het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, belangrijk, noodzakelijk en dringend. k Hoe gaan we praktisch tewerk om de eigen effi ciëntie na te gaan? Een overzicht van de tools die ons meer inzicht geven in ons eigen tijdsgebruik. k De tijdrovers: uitstellen, perfectionisme, niet kunnen delegeren, telefoneren, vergaderen, onderbrekingen Hoe pakken we deze tijdrovers aan? k Assertieve communicatie in de context van tijdsbeheer: overzicht van de 4 communicatiestijlen en het effect van iedere stijl. k Doelstellingen bepalen of concretiseren: hoe zetten we de stap van doelstellingen naar concrete actieplannen? k Het formuleren van concrete actiepunten. juni 2007 van 9u tot 7u Bedienden en leidinggevenden die hun vaardigheden op het gebied van tijdsbeheer willen optimaliseren. Geen specifieke voorkennis vereist. Annie Gay Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen

12 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Efficiënt werfoverleg U leert op een effi ciënte manier vergaderen, werkoverleg houden en communiceren in confl ictsituaties. k Werfoverleg met aannemers en architecten. k Bespreken van vertragingen en foute uitvoeringen tijdens vergaderingen. k Deelnemers aan de vergadering motiveren om zich voor te bereiden. k Omgaan met confl ictsituaties tussen deelnemers, aannemers tijdens de vergadering. k Opmaken van een werfverslag. k Discussies onder controle houden als voorzitter van de vergadering. k Taken, opdrachten en actiepunten opvolgen na vergaderingen. k Ingrediënten van effi ciënt werfoverleg. 30 mei 2007 van 9u tot 7u Werfleiders, projectleiders, andere leidinggevenden op de werf en bedienden die regelmatig deelnemen aan werkoverleg of andere vergaderingen. Geen specifieke voorkennis vereist. VETO & Partners Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 2

13 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Basiscursus werforganisatie wegenbouw NIEUW! Het doel van de cursus is een kennismaking met de belangrijkste aspecten van de organisatie en beheersing in de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwprojecten. k Projectorganisatie en beheersing: doel van bedrijfsorganisatie, soorten organisatiestructuren, kenmerken van een project, relatie lijnverantwoordelijke en projectleider. k Planningstechnieken: project- en procesanalyse, soorten planningen, bouwtijdbeheersing en beïnvloeding, bouwtijd en kosten. k Arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg en milieuzorg: wettelijke bepalingen i.v.m. arbeidsomstandigheden, kwaliteitssysteem en certifi cering, zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, milieuzorg, milieuwetgeving, soorten verontreiniging. k Opmaken van een werfi nrichtingsplan: aandachtspunten. k Waarmee rekening houden: werfkeet/toilet vergaderruimte, materialenkeet, afval, opslag producten, nodige kranen/opstelling machines. k Belangrijkste risico s en wat eist de wet betreffende:omwonenden, signalisatie, verkeer. 9 en 26 januari 2007 van 9u tot 7u Bedienden die onder leiding van een projectverantwoordelijke belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwprojecten. Deelnemers hebben à 2 jaar ervaring en beogen een grotere zelfstandigheid. Heidi Vandenhende Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Een assertieve communicatie is een duidelijke en efficiënte communicatie NIEUW! U leert sociale vaardigheden aan die u in staat stellen beter op te komen voor uzelf en die u zullen leren u sociaal weerbaarder op te stellen naar anderen. k Welk voordeel kan assertiever reageren u opleveren? k Herkennen van verschillende soorten gedrag (assertief, agressief, manipulatief en onderdanig) zowel verbaal als non-verbaal. k Inzicht hebben in de eigen voorkeurstijlen. k Aanpassen van de eigen houding en het eigen gedrag. k Voorbeeldsituaties uit de groep bespreken bvb. feedback geven aan een medewerker, omgaan met een veeleisende klant, k Leren uit de voorbeeldsituaties, duidelijker en assertiever communiceren. k Assertiever reageren op type-situaties. 22 mei 2007 van 9u tot 7u Iedereen die gesprekken voert met klanten, medewerkers, (onder)aannemers. Petra Schiller, licentiate in de arbeids- en organsiatiepsychologie. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 Heb je nog geen recht op de 30% korting? Informeer je op

14 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Sociaal recht, een opleiding in 8 modules! k Module : Arbeidsreglement en flexibele arbeidsregelingen k Module 2: De arbeidsovereenkomst k Module 3: CAO afspraken in de bouwsector (PC 24) k Module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst k Module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen k Module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst k Module 7: Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en uitzendarbeid in de bouw k Module 8: Verplichtingen naar RSZ De eerste drie modules kon u volgen in het najaar Vanaf eind januari 2007 starten we met module 4. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. k Module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst k Ziekte en ongeval k Tijdelijke werkloosheid: economische oorzaken en slecht weer k Vakantie en feestdagen k Module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen k Voltijds en halftijds tijdskrediet k Loopbaanvermindering met /5 k Ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand, palliatieve zorgen k Conventioneel brugpensioen op 58 k Brugpensioen wegens medische redenen k Module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst k Opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding k Tijdens proef k Dringende reden k Medische overmacht k Outplacement voor werknemers 45+ k Module 7: Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en uitzendarbeid in de bouw. Samenwerking met buitenlandse onderaannemers (onderneming met personeel, zelfstandige) administratieve formaliteiten k Verblijf k Detachering van buitenlandse arbeidskrachten: sociale zekerheids- en arbeidsrechterlijke aspecten k Fiscale aspecten k Vestigingsvoorschriften en bewijs van beroepsbekwaamheid k Registratie als aannemer aansprakelijkheidsregeling k Aandachtspunten voor onderneming die samenwerkt met buitenlandse onderaannemer 2. Samenwerking met buitenlands uitzendkantoor k Aandachtspunten 3. Zelf buitenlandse arbeidskrachten tewerkstellen k Algemene principes arbeidsvergunning - arbeidskaart k Voorwaarden voor bekomen arbeidsvergunning/arbeidskaart k Vrijgestelde en bijzondere categorieën k Vereenvoudigde procedure in geval beroep voorkomt op lijst van knelpuntenberoepen k Sociaal statuut buitenlandse arbeidskracht Module 4 30 januari u tot 22u Module 5 27 februari u tot 22u Module 6 27 maart u tot 22u Module 7 2 maart u tot 22u Module 8 2 juni u tot 22u De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wenst te verdiepen in de basisprincipes van het sociaal recht, toegespitst op de bouwsector. Els Van Heck, sociaal adviseur Confederatie Bouw Als werkgever van het ANPCB (PC 28) kan u via Cevora een premie van 20 euro per opleidingsavond aanvragen per bediende van het PC 28 (of zelfs 40 euro per opleidingsavond per bediende PC 28 indien de deelnemer ouder is dan 45 jaar). Enige voorwaarde is wel dat u een opleidingsplan ingediend hebt. Meer info op of bij Confederatie Bouw. Prijs Ledenprijs module modules modules modules modules k Module 8: Verplichtingen naar RSZ k Algemeen (Dimona,..) k Artikel 30 bis hoofdelijke aansprakelijkheid, inhouding en doorstortingsplicht k Werkmelding k CO 2 taks op bedrijfswagens

15 PERSONEELSOPLEIDING IN 2 MODULES MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Module : Rekrutering, selectie en retentie in de bouwsector Succesvol aanwerven! 4 en mei 2007 van 9u tot 7u Het werven en selecteren van nieuwe personeelsleden is één van de meest kritische succesfactoren geworden voor de ontwikkeling van een bouwonderneming. De arbeidsmarkt is echter sterk geëvolueerd en vraagt een nieuwe aanpak op het vlak van rekrutering en selectie In de opleiding wordt o.a. ook ingegaan op het rekruteren en selecteren van vrouwelijke werknemers. k Situering van het onderdeel rekrutering en selectie in het personeelsbeheer en personeelsbeleid: waar en wanneer hebben we wie nodig. k Functiebeschrijving en profi elbepaling: het voorbereidende werk. k Gebruik van de verschillende rekruteringskanalen. k Rekrutering en selectie: zelf doen, uitbesteden of in partnerschap? k Selectietechnieken. k Zin en onzin van testen. k Tips voor het interview. k Voorstellen van de sollicitatie- en genderscan. uit het ESF-project Entrance. k Structuur van het evaluatiegesprek en fundamentele verschillen met het functioneringsgesprek. k Wanneer evaluatiegesprekken houden? k Voorbereiding van het evaluatiegesprek. k Uitkomst van een evaluatiegesprek. k Hoe objectieven stellen voor de verschillende functiehouders. k Invloed van salaris op motivatie. k Samenspel van begeleiding, objectieven en salaris in de bedrijfsbinding. Bedrijfsleiders en leidinggevenden die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor selectie en aanwerving van nieuwe personeelsleden (arbeiders en bedienden). Bedrijfsleiders en leidinggevenden die op regelmatige basis evaluatiegesprekken houden met hun medewerker. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 5

16 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Module 2: Training, opleiding en begeleiding k Waarom opleiden? k Hoe opleidingsbehoeften bepalen en een opleidingsplan uittekenen? k Wat motiveert mijn medewerkers om opleiding te volgen? k Bepalen van het functioneringsniveau van medewerkers als uitgangspunt. k Welke competenties trainen: technische vaardigheden of persoonsgebonden vaardigheden. k Op welke manier kan het resultaat van training en opleiding gemeten worden? k Welke rol vervullen functioneringsgesprekken? k Hoe en hoe vaak functioneringsgesprekken organiseren binnen een bouwbedrijf? k Wie houdt functioneringsgesprekken? k Interne opleiding of gebruik maken van externe opleidingspartners. k Voorstellen van de genderscan uit het ESF-project Entrance. 29 mei en 5 juni 2007 van 9u tot 7u Bedrijfsleiders en leidinggevenden die binnen het bedrijf het opleidingsbeleid uitstippelen Leidinggevende medewerkers die instaan voor de uitvoering van het opleidingsbeleid, de invulling van de functies en het bekrachtigen van promotie. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Alcoholmisbruik in uw onderneming NIEUW! k Het aantal probleemdrinkers onder de beroepsbevolking wordt geschat op 5 tot 0%. k 0 à 30% van de ernstige bedrijfsongevallen hebben te maken met alcohol. k Bovenstaande cijfers liegen er niet om. Alcohol heeft heel wat negatieve gevolgen op het functioneren van personeelsleden. Ondanks deze wijdverspreide kennis, wordt op de werkvloer weinig tot niets gedaan rond de problemen van alcoholmisbruik (en met uitbreiding drugmisbruik). Bedrijfsleiders doen er goed aan deze problematiek te kaderen binnen het personeelsbeleid. k Een gedegen middelen -en alcoholbeleid binnen een onderneming berust op vier pijlers: regelgeving, vorming en voorlichting, procedures en hulpverlening. Deze aspecten komen allen aan bod binnen een uitgeschreven beleid. Wij voorzien een uitgewerkt standaard beleidsdocument voor alle deelnemers. 25 april 2007 van 9u tot 22u Werkgevers, personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs. Peter Vanslembrouck, SAS Consult. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs 40 Ledenprijs 98 6

17 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LOGISTIEK Voorraadbeheer voor de bouwsector NIEUW! Voorraad hebben kost geld. Toch hebt u voorraad nodig. Daarom is het belangrijk om net genoeg voorraad te hebben, niet te veel en niet te weinig. In deze opleiding leert u welk belang voorraad heeft binnen uw bouwbedrijf en met welke factoren u rekening moet houden om de voorraad onder controle te houden. k Rol van de voorraden als buffer tussen ongelijke stromen. k Kosten van het voorraadbeheer: voorraadkosten, bestelkosten en investeringskosten. k Bespreking van de basisparameters van het voorraadbeheer: levertijd, revisietijd, rotatie, servicegraad. k Statisch model: model voor de herbevoorrading: bespreking van de basisprincipes. k Bepaling van de veiligheidsvoorraad, het bestelniveau en het maximum. k Inventaris: oorzaken stockverschillen, belang van een correcte inventaris, inventaristellingen, synchronisatie. 5 en 2 juni 2007 van 9u tot 7u Iedereen die in een bouwbedrijf te maken heeft met het voorraadbeheer. Alfons van Zele, Zelco nv. Dankzij Cevora is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 7

18 MAAK EEN KOPIE VAN DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER ZODAT U HET FORMULIER KAN HERGEBRUIKEN GEDURENDE HET VOORJAAR 2007! Inschrijvingsformulier te faxen naar t.a.v. Sandra Bovendaerde of mail naar ZORG ERVOOR DAT UW INSCHRIJVINGSFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND IS AUB. Titel opleiding Datum / data Bedrijfsgegevens NAAM VAN DE ONDERNEMING Straat Nummer Bus Postcode Gemeente Telefoon Fax BTW Nr. RSZ Nr. Lidnummer Confederatie Bouw Naam verantwoordelijke Dhr/Mevr. Deelnemersgegevens NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer Ik aanvaard de voorwaarden inzake betaling, inschrijving en annulatie zoals beschreven in de algemene voorwaarden (zie opleidingsbrochure p.4). DATUM EN HANDTEKENING VERANTWOORDELIJKE

19 Opleidingsaanbod Naast de opleidingen uit deze brochure organiseert Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde ook volgende opleidingen in het voorjaar PC Het ABC van de PC 27/0/07 Windows Starters Start op /02/07 Praktische kostprijsberekening starters Start op 5/03/07 Praktische kostprijsberekening gevorderden Start op 3/05/07 Excel starters Start op 8/03/07 Excel gevorderden Start op 22/05/07 Access starters Start op 20/03/07 Access gevorderden Start op 26/04/07 Internet/communicatie Start op 8/04/07 Ms Project Start op 7/02/07 Autocad 2D Start op 9/03/07 Autocad 3D Start op /06/07 Powerpoint 4/06/07 Nieuwigheden in het gebruik van de PC: telefoneren via internet, 6/06/07 Outlook 24/05/07 WORD in de praktijk NIEUW! Start op 27/02/07 SOS PC in 7 modules NIEUW! start op 7/03/07 Module : Installeer uw PC zelf 7 en 4/03/07 Module 2: Los uw PC-problemen zelf op 2 en 28/03/07 Module 3: Uw laptop in een notendop... 4/04/07 Module 4: Installeer uw draadloos netwerk zelf 3/05/07 Module 5: Beveilig uw draadloos netwerk 0/05/07 Module 6: Weg met virussen! 6/06/07 Module 7: Stop SPAM! 28/06/07 2. Technische opleidingen Opleiding tot bevoegd en verantwoordelijk persoon bij het gebruik van steigers (KB 3/08/05) 22/02/07 en 23/05/07 Opleiding tot bevoegd persoon bij stellingbouw (arbeiders) (KB 3/08/05) 25/0/07 VM & NM Topografie wegenbouw 3 en 20/02/07 Standaardbestek 250 wegenbouw NIEUW! Start op 5/02/07 Betontechnologie NIEUW! 29/03/07 EPB-normen schrijnwerk NIEUW! 9/04/07 Bouwconstructies vanuit stabiliteitsoogpunt NIEUW! 2 en 9/03/07 3. Veiligheidsopleidingen VCA Basis opleiding in dag Diverse data VCA Basis opleiding in.5 dag Diverse data VCA Basis Pools 7 en 8/05/07 VCA Vol avondopleiding Start op 7/02/07 VCA Vol dagopleiding Diverse data Opstellen van een nood- en evacuatieplan 3/0/07 Aanvullende vorming preventie-adviseur 2/03/07 Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan 28/03/07 Houden van een toolboxmeeting 23/04/07 Het opmaken van een risico-analyse 9/05/07 Wijzigingen in milieuwetgeving 5/04/07 Terugsturen naar Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde Antwoordstrook Tramstraat Zwijnaarde of fax of mail Ja, stuur mij alle informatie over de aangekruiste domeinen O PC opleidingen O Technische opleidingen O Veiligheidsopleidingen BEDRIJF BTW nr Adres Tel Contactpersoon Functie O Ik wil niet dat bovenstaand adres opgenomen wordt in de maillijst van de dienst opleidingen en begeleidingen.

20

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven.

AUTOCAD. Dataa. Prijs. draw-opdrachten modify-opdrachten. lagentechniek arcering tekst bemating blocks designcenter. Sint-Niklaas. Stuyven. AutoCAD is een software fenomeen: het aantal gebruikers vann AutoCAD overtreft ruim de gebruikers vann andere CAD-systemen. Sinds zijn introductie is AutoCAD gegroeid van een simpel programma p tot een

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING

PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING PROJECTVOORBEREIDING ALGEMENE AANNEMING Module 1: Analyse van contractstukken Module 2: Aankoopdienst Module 3: Algemene principes van kostprijsberekening Module 4: De planning Module 5: Het uitvoeringsproces

Nadere informatie

MODULE. Doelgroep. Mike Bogaerts, WTCB. Prijs. per module. Datum. U kan. Niet-ledenn. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

MODULE. Doelgroep. Mike Bogaerts, WTCB. Prijs. per module. Datum. U kan. Niet-ledenn. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) KOSTPRIJSBEREKENING Module 1: Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie Module 2: Offerte en werkvoorbereidingg Module 3: Vorderingsstaten en nacalculatie Module 4: Bepalen van een uurloon

Nadere informatie

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2)

EXCEL BASIS. Datum. Gent. Prijs. op interactieve wijze. voorbeelden. 09u00-16u00. Niet-leden. Leden. Bedienden PC 218 Arbeiders PC 124 ( Andere (2) Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en e mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste opmaakk en hoe men gebruik

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER. Jonge werfleiders, assistent-werfleiders of medewerkers die willen doorgroeien naar de job van werfleider.

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER. Jonge werfleiders, assistent-werfleiders of medewerkers die willen doorgroeien naar de job van werfleider. MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER Module 1: Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken Module 2: Kostprijsberekening werfopvolging - planning en risicoanalyse Module 3: Leidinggeven op de werf Module

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER

MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER MODULAIRE OPLEIDINGEN WERFLEIDER MANAGEMENT OPLEIDINGEN NAJAAR 2011 Module 1: Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken Module 2: Kostprijsberekening werfopvolging - planning en risicoanalyse Module

Nadere informatie

PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS

PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS PLANNING EN BEHEER VAN HET BOUWPROCES MS PROJECT: BASIS Tijdens deze opleiding leert u wat het doel van planning is, uit welke verschillende stappen het planningsproces bestaat en hoe MS Project als planningstool

Nadere informatie

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal

WORD. Datum. Gent. Prijs. Basishandelingen. met tekst: spelling. weergaven van. Tekenopmaak: speciale symbolen Alinea-opmaak: met het liniaal www.confederatiebouw.be/westvlaanderen T 056 26 81 50 www.confederatiebouw.be/oost vlaanderen T 09 244 45 00 U wordt vertrouwd gemaakt met de basisfunctiess van Word, waarmee u op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Technische opleidingen Veiligheidsopleidingen

Technische opleidingen Veiligheidsopleidingen Confederatie Bouw, uw opleidingspartner! OPLEIDINGSOVERZICHT januari 2007 - juli 2007 Technische opleidingen Veiligheidsopleidingen Geniet 30% korting op alle opleidingen als lid van Confederatie Bouw!

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE

BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE BIJLAGE 2 CAO 12.12.2013 BEDRIJVEN MET SYNDICALE DELEGATIE zonder akkoord over een bedrijfseigen opleidingsplan INSCHRIJVING OP HET SUPPLETIEF OPLEIDINGSPLAN Registreer vóór 31 december 2014 - online op

Nadere informatie

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques.

BEA vervangt in het Vlaamse gewest de systemen voor opleidings- en adviescheques. BEA VRAAG & ANTWOORD 1.1 WAT IS BEA? BEA (Budget voor Economisch Advies), ook gekend als de ondernemerschapsportefeuille, is een nieuwe steunmaatregel van de Vlaamse overheid om ervoor te zorgen dat meer

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

Managementopleidingen

Managementopleidingen Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner Managementopleidingen Voorjaar 2011 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Huis van de Bouw,

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL

OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL 2 OPLEIDING VOOR DEALERS VAN TUINMATERIEEL Fedagrim, de Belgische federatie van leveranciers van machines, gebouwen en uitrusting voor landbouw en groene zones vzw, heeft een reeks verdelers van tuinmaterieel

Nadere informatie

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Najaar 2010.

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Najaar 2010. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner PC-opleidingen Najaar 2010 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Werfleider. Werfleider

Werfleider. Werfleider Werfleider Werfleider BASISVAARDIGHEDEN WERFLEIDER OFFERTE RENDEMENT FLEXIBILITEIT PLANNEN ORGANISATIE NACALCULATIE BOUWHEER RISICO S MATERIEEL KWALITEIT FACTUREN PROJECTEN MEETSTATEN VOORBEREIDING DEADLINES

Nadere informatie

Aanvraag KMO-portefeuille

Aanvraag KMO-portefeuille Aanvraag KMO-portefeuille Via de KMO portefeuille kan u tot 50% van de kostprijs van de adviesverlening recupereren. Gezien de procedure enige tijd in beslag neemt kan u zich best zo snel mogelijk registreren

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het KMO-PORTEFEUILLE 4/27/2016 Informatie over de kmoportefeuille In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het aanvragen en ontvangen van een subsidie voor advies via de KMOportefeuille KMO-Portefeuille

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011.

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner PC-opleidingen Voorjaar 2011 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat

Nadere informatie

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN

Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Computeropleidingen mét een persoonlijke aanpak COMPUTEROPLEIDINGEN VOOR SENIOREN BEGINNERS GEVORDERDEN Affligem Computeropleidingen 2011 2012 http://www.tvds.be Hoe inschrijven? Inschrijven kan ten laatste

Nadere informatie

Veiligheid en welzijn

Veiligheid en welzijn Veiligheid en welzijn Veilig werken op hoogte module 1 en 2 (Nederlands, Pools, Roemeens) Het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003

KMO Contact infosessies Sint-Niklaas, 2 december 2003 HR-beleid voor voor een een 2. Agenda. Paul De Hondt pdhondt@serv.be 1. Hoe flexibel is uw bedrijf? 2. De gepaste strategie voor uw KMO. 3. Outsourcing. 4. Telethuiswerk & PC-privé 5. Externe adviseurs

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon.

VRIJE SOLLICITATIE 1. PERSOONSGEGEVENS. pasfoto of gelijkwaardig kleven. Rijksregisternummer. Naam. Voornaam. Straat & huisnummer. Telefoon. SOLLICITEREN Bij de gemeente Steenokkerzeel zijn er regelmatig openstaande vacatures. Wanneer het gemeentebestuur geen openstaande vacatures heeft, kan je nog steeds een spontane sollicitatie doen. Iedereen

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

Werkplekleren BOUW RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG

Werkplekleren BOUW RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG AANBESTEDING OPDRACHT VDAB RAAMOVEREENKOMST: WERKPLEKLEREN BOUW LIMBURG 1 ALGEMEEN: Samenwerking tussen VDAB Limburg en bouwbedrijven. Algemene offerteaanvraag met besteknummer 2014/ 30025 Open aanbesteding

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Juridische dienst. Opleidingen

Juridische dienst. Opleidingen Juridische dienst Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST Basisopleiding VOORJAAR 2014 Vierdaagse: dinsdag 04/02/2014, dinsdag 11/02/2014, dinsdag 18/02/2014 en dinsdag 25/2/2014 in Nazareth -

Nadere informatie

BEA (Budget voor Economisch Advies)

BEA (Budget voor Economisch Advies) BEA (Budget voor Economisch Advies) OFTEWEL HET ONDERNEMERSCHAPSPORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk)

Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk) Sollicitatiefiche website (vertrouwelijk) Wij verzoeken u deze vragenlijst zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen. De privacywet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

calculator calculator

calculator calculator calculator calculator BASISVAARDIGHEDEN calculator ONDERHANDELINGEN MATERIAALKENNIS MATERIEELkennis STRESSMANAGEMENT BEGROTING RENTABILITEIT (NA)CALCULATIES ONDERHANDELEN LOGISTIEK WINSTMARGE PRIJS NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

nascholing programma gent

nascholing programma gent Bemiddeling nascholing programma gent 2013-2014 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Opleidingen. Najaar 2012. www.opleidingenindebouw.be

Opleidingen. Najaar 2012. www.opleidingenindebouw.be Opleidingen Najaar 2012 1 www.opleidingenindebouw.be 2 Waarom uw opleidingen plannen met de Confederatie Bouw Antwerpen? Uw medewerkers opleiden is geen eenvoudige zaak. Er is een gigantisch opleidingsaanbod

Nadere informatie

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015

Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Werken op hoogte - opleidingen 30/11/2015 Agenda Wat is Constructiv? Wat doet fvb-ffc Constructiv Waarvoor ons contacteren? Samenwerking onderwijs Werk zoeken werk vinden Levenslang evolueren opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010

OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 OPLEIDINGEN BOEKHOUDEN & FINANCIEEL BELEID VOOR SCHOLEN 2009-2010 Doel en verantwoording Sinds 1 januari 2006 voeren de meeste scholen een dubbele boekhouding en wordt er een jaarrekening opgemaakt en

Nadere informatie

Juridische dienst. Opleidingen

Juridische dienst. Opleidingen Juridische dienst Opleidingen OPLEIDINGSKALENDER JURIDISCHE DIENST VOORJAAR 2015 Workshop Einde arbeidsrelatie Dinsdag 10/02/2015 in Grobbendonk van 9u00 tot 16u30 Donderdag 12/02/2015 in Nazareth van

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Opleidingskalender najaar 2017

Opleidingskalender najaar 2017 Opleidingskalender najaar 2017 Opgelet! Deze opleidingskalender is een momentopname. Op onze website vind je de meest actuele data terug. Wil je weten hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in een bepaalde

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Coachen van talenten

Coachen van talenten Coachen van talenten In de opleiding willen we het vertrouwen en de competenties van leidinggevenden (in spe) aansterken in het coachen en begeleiden van hun medewerkers: Deel 1: Basiskader - Creatie van

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER PERSONEELSDIENST Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel GEMEENTE STEENOKKERZEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER Datum:../ /2013 Pasfoto of gelijkwaardig kleven ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING TOEZICHT(ST)ER VOOR

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

BEDIENDEN BOUWSECTOR OVERZICHT OPLEIDINGEN

BEDIENDEN BOUWSECTOR OVERZICHT OPLEIDINGEN BEDIENDEN BOUWSECTOR OVERZICHT OPLEIDINGEN SEPTEMBER - DECEMBER 2015 ONZE OPLEIDINGSCODES Waarom codes? Zo vindt u makkelijk terug of we een opleiding ook in het Frans of als digital learning aanbieden.

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING

DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING DE TIJD VAN JE LEVEN TIMEMANAGEMENT TRAINING De young professional van nu betreed de arbeidsmarkt met een mooi diploma op zak en een flinke dosis ambitie. Ze denken dat de wereld aan hun voeten ligt. Ze

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 20, 1030

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie