Management opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management opleidingen"

Transcriptie

1 Confederatie Bouw, uw opleidingspartner! OPLEIDINGSOVERZICHT januari juli 2007 Management opleidingen Geniet 30% korting op alle opleidingen als lid van Confederatie Bouw!

2 Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw De Confederatie Bouw vertegenwoordigt meer dan bouwbedrijven en mag zich dan ook de grootste werkgeversorganisatie in de Belgische bouwsector noemen. Voor informatie, advies of bijstand kan u als aangesloten bouwbedrijf steeds terecht bij uw lokale Confederatie. Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw is met meer dan.500 leden de grootste lokale Confederatie. Of u nu alleen werkt of mensen in dienst hebt, wij helpen u graag met raad en daad. Hieronder krijgt u een opsomming van de dienstverlening waarop u als lid van onze lokale Confederatie kan rekenen. JURIDISCH ADVIES Advies en bijstand over contractenrecht, privaat bouwrecht, overheidsopdrachten, aanmaken van modelbrieven, opmaken van algemene voorwaarden, bemiddeling bij conflictsituaties, SOCIAAL ADVIES Advies en bijstand in verband met de relatie werkgever-werknemer: o.a. bij tewerkstelling van personeel de rechten en plichten van de werkgever in de arbeidsrelatie bij overleg met diverse instanties zoals RVA, RSZ, sociale en technische inspectie en vakbonden. Dankzij de Confederatie Bouw blijf je op de hoogte van de wetgeving ivm onderaannemingen, buitenlandse ondernemingen, artikel 30bis (inhoudingsplicht), zaterdagwerk, rustdagen, CO 2 -taks, controledokter, BOUWADVIES Advies en ondersteuning bij aanvragen of wijzigen van registraties en erkenningen, werken in het buitenland, wijzigen van vennootschapsvorm, vastgoed-fiscaliteit, BTW-tarieven, veiligheid, milieu, kwaliteit, OPLEIDING EN BEGELEIDING Leden van Confederatie Bouw genieten van een korting op de opleidingen en begeleidingen (consultancy). Heeft u een vraag ivm opleidingen en/of begeleidingen, neem dan contact met ons op! DOCUMENTATIE EN INFORMATIE Informatie-avonden, brochures met praktische raadgevingen, nieuwsbrieven, tijdschriften en de website de enige echte bouwdatabank met onmisbare informatie voor leden Confederatie Bouw. NETWERKING Tijdens onze activiteiten leert u uw collega-aannemers beter kennen in een gemoedelijke en constructieve sfeer. Ook in de vele stuur- en werkgroepen kan u collega s ontmoeten. Via de Confederatie Bouw komt u in contact met opdrachtgevers en openbare besturen. Ons netwerk vult het uwe aan! LEDENVOORDELEN De Confederatie Bouw heeft voor haar leden enkele interessante overeenkomsten met externe leveranciers gesloten. Zo kan u als lid genieten van extra voordelen en kortingen bij Texaco, Projob, Sievi, RAM Track&Trace, Isla, SITA, Microsoft, Keddy, ARAG, Graydon Voor meer informatie over lidmaatschap van de Confederatie Bouw kan u ons steeds contacteren op

3 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Confederatie Bouw uw opleidingspartner Aanbodopleidingen Voor deze opleidingen kan u vrij inschrijven. De volledige planning van het voorjaar 2007 vindt u achteraan in deze brochure. Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsformulier verderop in dit boekje. De beschrijving van deze aanbodopleidingen werd in drie boekjes gebundeld:. een boekje over managementopleidingen. 2. een boekje over de PC opleidingen. 3. een boekje over de veiligheidsopleidingen en technische opleidingen. Contacteer ons gerust indien u een bijkomend boekje wenst te ontvangen. Opleidingen op maat van het bedrijf Naast de aanbodopleidingen waarop iedereen kan inschrijven, biedt de Confederatie Bouw Gent Eeklo Dendermonde ook maatwerk. Samen met het bedrijf analyseren we de opleidingsbehoeften en werken we een opleiding uit op vraag en op maat van het bedrijf en zijn medewerkers. Wij organiseren voor u een opleiding die maximaal rekening houdt met UW planning en UW wensen. In 2006 werkten we dergelijke projecten reeds succesvol uit met Aksis Interieur & Bouw NV, Eeckhout Bouwwerken NV, Ekvador BVBA, CEI - De Meyer NV, Huysman Bouw NV, De Raedt Ivan Bouwwerken NV, Crawford Door NV, Durabrik bouwbedrijven NV, Denys NV, ASWEBO NV, Ivaka NV, Gia Cataro NV, KNW International NV, Visser & Smit Hanab NV, Advices for Technical Systems NV, R. Maes NV, RVM Group, Seghers Aannemingen BVBA, Stallo BVBA en R. Wyckaert NV. Advies en begeleiding (consultancy) Een goede consultant inschakelen, betekent dat uw project sneller en efficiënter tot een goed einde gebracht wordt. Zo zoeken we voor u de beste oplossing voor het behalen van een kwaliteitscertificaat (ISO, EFQM, ), voor het behalen van een veiligheidscertificaat (VCA* en VCA**) en voor om het even welke andere begeleidingsvraag waarmee bedrijven in de bouwsector geconfronteerd worden. Hebben attest behaald na begeleiding: Aqua Jet Vlerick BVBA, Maes Dakwerken BVBA, Becaus NV, Collaert Frank NV en Vermargo NV. In begeleiding: Huysman Bouw NV, De Raedt Ivan Bouwwerken NV, De Witte BVBA, Ekvador BVBA, Myncke Decor BVBA, Rental Pumps BVBA, Vanhulle BVBA en vele anderen. Leden Confederatie Bouw krijgen 0 à 5% korting voor begeleidingen! Onze troeven Erkend opleidingsverstrekker De Confederatie Bouw Gent Eeklo Dendermonde is een officieel erkend opleidings- en adviesverstrekker waardoor wij betalingen via de ondernemerschapsportefeuille (of BEA = Budget voor Economisch Advies) aanvaarden. Q*For Als opleidingsaanbieder en adviesverstrekker zijn we tevens in het bezit van een Q*For certificaat voor klantentevredenheid. Dit betekent dat meer dan 80% van onze klanten tevreden is over de kwaliteit van de opleidingen en het advies en over de dienstverlening. Concreet bleek tijdens de audit 00% van de ondervraagde klanten tevreden over de opleidingen en begeleidingen! Samenwerkingsverbanden met Cevora, FVB, ESF en SYNTRA Vlaanderen Dankzij samenwerkingsverbanden met Cevora, het FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid), ESF (Europees Sociaal Fonds) en SYNTRA Vlaanderen kunnen wij u de beste prijs aanbieden. Aan onze leden Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw richt zich met de opleidingen en begeleidingen op de bouwsector. Leden genieten telkens van een korting. 3

4 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Praktische info Locatie Tenzij anders vermeld, gaan alle aanbodopleidingen door in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde. Een wegbeschrijving kan u vinden op Inschrijven U kan inschrijven door het formulier achteraan in deze brochure VOLLEDIG in te vullen, te ondertekenen en te faxen naar t.a.v. Sandra Bovendaerde. Inschrijven voor aanbodopleidingen kan ALLEEN aan de hand van deze inschrijvingsformulieren. Vermeld duidelijk op het formulier de naam en de datum/data van de opleiding! Inschrijven via kan indien het inschrijvingsformulier met handtekening ingescand en doorg d wordt. Dit kan naar Algemene voorwaarden Inschrijving Met de ontvangst van uw inschrijvingsformulier wordt uw inschrijving als definitief beschouwd. Indien u zich op deze lesdag niet kan vrijmaken, kunt u zich laten vervangen door een collega. Betaling U ontvangt naderhand een factuur. Alle facturen zijn betaalbaar te Zwijnaarde, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 0 %. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 0 % op het factuurbedrag, met een minimum van 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. Annulatievoorwaarden Annulatie kan enkel schriftelijk. Bij annulatie van de inschrijving meer dan drie werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 00 en een maximum van het volledig factuurbedrag. Bij annulatie op de derde werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij uit dienst (met bewijs van de zaakvoerder). Voor inschrijvingen van bedienden PC 28 voor opleidingen door CEVORA ondersteund gelden volgende annulatievoorwaarden: Annulaties dienen schriftelijk gemeld te worden aan Confederatie Bouw. Bij annulatie van de inschrijving meer dan drie werkdagen voor de aanvang van het programma is geen vergoeding verschuldigd. Bij annulatie op de derde werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma factureert Cevora 75 annulatiekosten per niet geannuleerde opleidingsdag per persoon ( 37,50 voor een halve opleidingsdag of avond). Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij uit dienst (met bewijs van de zaakvoerder). BEA BEA (= Budget voor Economisch Advies) Ondernemerschapsportefeuille Sinds 22 mei 2006 kan u een beroep doen op de ondernemerschapsportefeuille BEA. BEA staat voor Budget voor Economisch Advies en is de subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 250 werknemers!) opleidingen, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Deze maatregel komt in de plaats van het vroegere systeem van opleidings- en adviescheques. U kan deze subsidies enkel aanvragen via de BEA-website (www.beaweb.be). Wat is belangrijk? k De steun van de Vlaamse Overheid is beperkt tot 5000 per bedrijf voor drie kalenderjaren. k De tussenkomst van de overheid bedraagt maximaal 35% van het projectbedrag. Kosten voor catering en transport komen niet in aanmerking. k Per pijler (opleiding, advies, kennis of mentorschap) mag maar 2500 gebruikt worden. k Enkel opleidingscentra of adviesverleners die in het bezit zijn van een Q*For label komen in aanmerking. De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw kan u hierbij dus zeker van dienst zijn. k Als u de subsidie aanwendt voor 2 pijlers (bv opleiding en advies) dan dient u een beroep te doen op 2 verschillende dienstverleners. Vraag raad aan Confederatie Bouw! k Er kan maar om de 3 jaar een portefeuille geopend worden. Bovendien kan de portefeuille enkel in het jaar waarin ze geopend is, aangevuld worden. Ze blijft daarna wel nog 2 jaar geldig. Concreet betekent dit dat wanneer u een subsidieaanvraag doet in februari 2007, u vóór eind 2007 alle bijkomende aanvragen dient te doen. De portefeuille blijft bestaan in 2008 en 2009 maar kan in deze periode niet meer aangevuld worden! Denk dus goed na vooraleer u een subsidieaanvraag indient. k Minimum subsidiebedrag: 00 Hoe kan ik subsidies aanvragen via BEA? U dient te beschikken over een login en een paswoord. Dit is hetzelfde login en paswoord dat u gebruikte om vroeger adviescheques, groei- of ecologiepremies aan te vragen. Het klantnummer en de pincode van de opleidingscheques kunnen niet gebruikt worden. Heeft u nog geen login of paswoord? Surf dan even naar om u te registreren. Welke stappen moet ik doorlopen om een subsidieaanvraag in te dienen? k Een overeenkomst afsluiten met een erkende dienstverlener. De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw is erkend en kan u hierbij van dienst zijn. k De subsidieaanvraag indienen via de website k De dienstverlener moet de juistheid van uw subsidieaanvraag bevestigen en dit binnen de 4 kalenderdagen. k U stort zelf uw aandeel van de investering aan Sodexho, binnen de 4 kalenderdagen. k De subsidie wordt goedgekeurd. Belangrijke praktische gegevens Klantendienst BEA Tel: Erkenningsnummer van de Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde vzw: Advies DV.A058 Opleiding DV.O0582 Voor meer informatie over de ondernemerschapsportefeuille kan u ook terecht bij Sandra Bovendaerde, Sophie De Pla of Jo Vervaet op het nummer

5 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 Overzicht van de opleidingen in deze brochure COMMERCIËLE & FINANCIËLE OPLEIDINGEN Theoretische aspecten kostprijsberekening 6 Commerciële opleiding voor de bouwsector 6 Onderhandelen als aannemer in de bouwsector NIEUW! 7 FISCALE OPLEIDINGEN Foutloos factureren 8 Werken in onroerende staat en BTW NIEUW! 8 JURIDISCHE OPLEIDINGEN Bouwrecht, een opleiding in 6 modules! 9 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Leiding geven op de werf: basis 0 Leiding geven op de werf: gevorderden 0 Projectmanagement in de bouwsector Timemanagement Efficiënt werfoverleg 2 Basiscursus werforganisatie wegenbouw NIEUW! 3 Een assertieve communicatie is een duidelijke en efficiënte communicatie NIEUW! 3 PERSONEELSBELEID Sociaal recht, module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst 4 Sociaal recht, module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen 4 Sociaal recht, module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 4 Sociaal recht, module 7: Tewerkstelling en uitzendarbeid NIEUW! 4 Sociaal recht, module 8: Verplichtingen naar RSZ NIEUW! 4 Personeelsopleiding module : Rekrutering, selectie en retentie in de bouwsector 5 Personeelsopleiding module 2: Training, opleiding en begeleiding 6 Alcoholmisbruik in uw onderneming NIEUW! 6 LOGISTIEK Voorraadbeheer voor de bouwsector NIEUW! 7 5

6 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 COMMERCIËLE EN FINANCIËLE OPLEIDINGEN Theoretische aspecten kostprijsberekening Deze module is een must om de praktische kostprijsberekening op PC te volgen indien de deelnemer geen voorkennis heeft van de bouwstenen van een kostprijsberekening! Het is een theoretische opleiding waarbij nog geen toepassingen gemaakt worden op de PC. Het doel van deze opleiding is inzicht te verschaffen in de componenten van een kostprijs en inzicht te verschaffen in de methodieken en hulpmiddelen om de kostprijs van een bepaald project zo goed mogelijk te berekenen. k U leert wat begrippen als voor- en nacalculatie inhouden. k Opstellen van gedetailleerde en samenvattende meetstaten aan de hand van de norm NBN B k Samenstellende onderdelen van de materiaalkost. k U krijgt inzicht in de mogelijkheden en hulpmiddelen die bestaan om de kostprijs van een project zo goed mogelijk te berekenen: brutomarge, break-even punt, k Vanuit een calculatiedossier leert u de budgetten van de planning en de nacalculatie bepalen. k Het opstellen van tijdnormen en bespreking van de uurloonkost (sociale lasten, regielonen, ) k Berekening van het gebruikstarief van het materieel o.a. aan de hand van de C.M.K. k Rekenoefening voor het bepalen van de technische kostprijs van een bestekpost, relatie tussen kostprijs en planning. k De invloedsfactoren van prijsverschillen in de nacalculatie. k Opmaken van vorderingsstaten en productiestaten. k Voorcalculatie en nacalculatie. Commerciële opleiding voor de bouwsector Hoe zorgt u voor tevreden klanten? Hoe zorgt u ervoor dat de offerte aan u toevertrouwd wordt en niet aan uw concurrent? Hoe zorgt u ervoor dat uw klant klant blijft? Tijdens de opleiding krijgt u de kans om uw commercieel inzicht op scherp te stellen en uw commerciële vaardigheden te oefenen en verbeteren. k Inzicht in verschillende profi elen van de potentiële klant. k Klantvriendelijk reageren op elk profi el. k Gericht vragen stellen. k Het verkoopsgesprek: verbaal en non-verbaal. k Omgaan met bezwaren/zorgen. k Afsluiten van de verkoop. k Opvolging gebaseerd op vertrouwen. k Simulaties van verkoopsgesprekken. - 2 en 9 februari 2007 van 9u tot 6u Iedereen die zich wenst te verdiepen in kostprijsberekening toegepast op de bouwsector. Geen voorkennis vereist. Medewerker van de Afdeling Toegepaste Informatica van het WTCB. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs en 5 mei 2007 van 9u tot 7u Alle commerciële medewerkers van bouwfirma s die behoefte hebben aan een basiscursus commerciële vaardigheden en commerciële inzichten. Geen voorkennis vereist. Petra Schiller, licentiate in de arbeids- en organisatiepsychologie Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 6

7 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 COMMERCIËLE EN FINANCIËLE OPLEIDINGEN Onderhandelen als aannemer in de bouwsector NIEUW! Oplossingen vinden waarvan je beter wordt! Onderhandelen wordt steeds belangrijker, ook in de bouwsector. Als aannemer dient u immers te onderhandelen met verschillende partijen: onderaannemer hoofdaannemer, aannemer architect, aannemer opdrachtgever, aannemer leverancier, In deze opleiding leert u onderhandelen op een integere manier. U leert duidelijkheid brengen in uw communicatie en relatie met derden, leert uw standpunt goed uiteenzetten en leert hoe u zich kan doen respecteren. Kortom, na deze opleiding zal u sterker staan in onderhandelingen met diverse partijen. k Bewustmaking en onderhandelingsattitude. k De voorbereiding. k Leren strategisch denken. k De onderhandelingsstijlen. k Basiscriteria en communicatietechnieken. k Het onderhandelingsproces: de verschillende fasen. k Het onderhandelingsgesprek. k Onderhandelingsvaardigheden oefenen: exploreren argumenteren debatteren afsluiten. k Omgaan met confl ict, macht, lastige mensen. k De meest voorkomende fouten bij het onderhandelen. 25 april, 2 en 9 mei 2007 van 9u tot 7u Alle medewerkers van bouwbedrijven die onderhandelen met leveranciers, onderaannemers en derden. Leidinggevenden, supervisors, werfleiders, bedienden die hun onderhandelingsmethodiek en vaardigheden willen aanscherpen om zakelijke en winstgevende onderhandelingen af te sluiten. Een basiskennis van communicatieve vaardigheden en assertiviteit wordt verwacht. Guy Leroi, Senior Consultant Teampower. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 630 Ledenprijs 44 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 7

8 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 FISCALE OPLEIDINGEN De regels ivm facturering worden besproken. Er wordt gewerkt met heel veel praktijkvoorbeelden. Foutloos factureren k Huidige regels inzake facturering: k Wanneer en waarvoor een factuur opmaken? k Wat zijn de verplichte vermeldingen op een factuur? k Hoe een factuur opstellen? k Waarop BTW rekenen + welke BTW tarieven gebruiken? k Voldoeningsregels met betrekking tot werk in onroerende staat, verricht voor buitenlandse opdrachtgevers. 8 april 2007 van 9u tot 22u Het programma richt zich tot al diegenen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het opmaken van facturen. Geen voorkennis vereist. Dhr. Patrick Wille van WP&B NV Als werkgever van het ANPCB (PC 28) kan u via Cevora een premie van 20 euro per opleidingsavond aanvragen per bediende van het PC 28 (of zelfs 40 euro per opleidingsavond per bediende PC 28 indien de werknemer ouder is dan 45 jaar). Enige voorwaarde is wel dat u een opleidingsplan ingediend hebt. Meer info op www. cevora.be of bij Confederatie Bouw. Prijs 40 Ledenprijs 98 De regels ivm facturering worden besproken. Er wordt gewerkt met heel veel praktijkvoorbeelden. Werken in onroerende staat en BTW NIEUW! Gedurende de studienamiddag zal vanuit een BTW-perspectief gekeken worden naar volgende onderwerpen: k Het begrip gebouw. k Werken in onroerende staat. k BTW-tarief. k Stelsel medecontractant. k Aftrek van de BTW. k Geregistreerd aannemer en BTW. 3 mei 2007 van 3u tot 7u Deze studienamiddag richt zich onder meer tot financieel en fiscaal verantwoordelijken van aannemingsbedrijven: bedrijfsleiders, zaakvoerders, financieel verantwoordelijken, boekhouders en verder ook vastgoedmakelaars. Els Meynendonckx, consultant WP&B NV. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs 40 Ledenprijs 98 Alle prijzen zijn exclusief BTW maar inclusief catering en cursus 8

9 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 JURIDISCHE OPLEIDINGEN Bouwrecht, een opleiding in 6 modules! k Module : Sluiten van een aannemingscontract. k Module 2: Uitvoeren van een aannemingscontract. k Module 3: Aansprakelijkheid van de aannemer. k Module 4: Omgaan met conflicten. k Module 5: Gunning van overheidsopdrachten. k Module 6: Uitvoering van overheidsopdrachten. De eerste drie modules kon u volgen in het najaar Module 4 t.e.m. 6 staan dit voorjaar op het programma. Wegens succes werden bovendien extra sessies ingelegd. Inschrijven kan nog voor de data hiernaast vermeld. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. Elke module bestaat uit: k een uiteenzetting van de juridische structuur m.b.t. de gekozen onderwerpen k een bespreking van de vaak voorkomende concrete toepassingen k een debat en ervaringsuitwisseling onder de aanwezigen k Module 4: Omgaan met conflicten Op deze avond komen aan bod: het sluiten van een dading, de verzoeningsprocedure, de procedure voor de rechtbank, de gerechtelijke expertise, de werking van de Verzoeningscommissie Bouw en het arbitrage. Module 4 7 februari u tot 22u Module 5 7 maart u tot 22u Module 6 4 april u tot 22u De opleiding is vooral bedoeld als concrete TIPS voor aannemers (of raadgevers van aannemers), waarbij o.a. modelcontracten, modelclausules en modelbrieven besproken worden. Ann Eeckhout, advocaat Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs Ledenprijs module modules modules k Module 5: Gunning van overheidsopdrachten In deze module wordt u wegwijs gemaakt doorheen de reglementering van de overheidsopdrachten. Op de agenda staan volgende onderwerpen: overheidsopdrachten, tijdelijke vereniging, technische specifi caties, voorbehoud, onregelmatigheid van de inschrijving, prijsverantwoording, stand-still, de gunning, schadevergoeding voor de benadeelde inschrijver. k Module 6: Uitvoering van overheidsopdrachten Waarvoor dient u als aannemer aandacht te hebben bij de uitvoering van overheidsopdrachten? Een aantal aandachtspunten worden in deze laatste module bekeken, meer bepaald de borgsteller, de prijsherziening, de onderaannemer, het forfait, fouten in overheidsbestekken, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen, schorsing, laattijdige betalingen, ambtshalve maatregelen. Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 9

10 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Leiding geven op de werf: basis Van de werfverantwoordelijken worden steeds meer vaardigheden gevergd. Zo moeten ze behoorlijk kunnen leiding geven, taken kunnen delegeren en medewerkers kunnen motiveren. Voor pas afgestudeerde of doorgegroeide werknemers spreekt dat niet voor zich... k Principes van communicatie. k Communicatie binnen de werkomgeving: op teamniveau, relaties tussen verschillende departementen, rapporteren, onderhandelen. k Leiderschapsstijlen: inzicht in eigen leiderschapsstijl effectiviteit van de leiderschapsstijl in veranderende situaties afstemming tussen leiderschapsstijl en maturiteitsniveau van werknemers, leerpunten, leiding geven door objectieven geven van richtlijnen, opdrachten en raadgevingen. k Teamwerking: defi niëring en samenstelling van een team. k Evaluatietechnieken. k Motiveren van medewerkers en bevorderen van werkrelaties. 2, 28 februari en 7 maart 2007 van 9u tot 7u Leidinggevenden op de werf: werfleiders, projectleiders, ploegbazen Geen specifieke voorkennis vereist. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 630 Ledenprijs 44 Leiding geven op de werf: gevorderden In deze opleiding wordt het accent gelegd op het omgaan met confl icten, het geven van feedback, het voeren van functioneringsgesprekken en het probleemoplossend werken. k Hoe kan u motiverend optreden? Verschillende soorten motivatiefactoren komen aan bod (bepaald door werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, door inhoud en taakbereik, door de bedrijfscultuur en diverse motivatietechnieken), de lerende organisatie. k Hoe een functioneringsgesprek voorbereiden en uitvoeren? Opzet, planning en doelstelling. k Hoe omgaan met moeilijke mensen? k Hoe communiceren binnen een confl ictsituatie? Confl icten en confl icthantering, het geven van kritiek en het geven van feedback, het gesprek ivm de toepassing van de regels, het slecht nieuws gesprek. k Praktijkvoorbeelden en taakstellingen ste lijnsverantwoordelijken. 9 en 26 juni 2007 van 9u tot 7u Leidinggevenden op de werf: werfleiders, projectleiders, ploegbazen, De deelnemers moeten ofwel een basisopleiding leiding geven op de werf gevolgd hebben ofwel over een gelijkwaardige ervaring beschikken. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 0

11 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Projectmanagement in de bouwsector Tijdens de opleiding leert u vooral de technische valkuilen van projectmanagement vermijden. Maar even belangrijk is het kunnen omgaan met de menselijke factoren in een project! k Inleiding: o.a. : wat is een project, wat is projectmanagement, vormen van projectorganisatie, de rol van de projectmanager, communicatie in projectmanagement, pre-project analyse, belemmeringen voor projectmanagement. k Project definitie: o.a. : doelstelling van het project, randvoorwaarden, het belang van actief luisteren en assertief optreden. k Projectplanning: o.a. : inhoudelijke activiteiten (Work Breakdown Structure, faseren en beslissen), beheersactiviteiten (organisatiebeheersing, beheersplanning, informatie en kwaliteitsbeheersing, ), risicoanalyse, planningstechnieken (Gantt charts en Network diagrams). k Uitvoeren van een project: o.a. : beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, voortgangrapportages. k Projectafronding: o.a. : inhoudelijke activiteiten afhandelen, eindevaluatie, eindrapportering. 6 en 23 maart 2007 van 9u tot 7u Het programma richt zich tot al diegenen die op één of andere wijze betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van projecten (projectleiders, projectverantwoordelijken, leidinggevenden, ). Helga Gielen Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Timemanagement Na deze opleiding kunt u een goede planning opstellen en prioriteiten leggen. Tijdens de opleiding wordt er tevens gewerkt aan het assertief zijn op het vlak van tijdsbeheer. De cursus is zeer interactief en praktijkgericht (60% van de tijd wordt besteed aan oefeningen en cases uit de werkomgeving van de deelnemers). k Proactief versus reactief handelen: hoe stellen we ons proactief op tegenover onszelf en tegenover anderen? k Planning en prioriteiten stellen: de rol van planning en overzicht van planningsinstrumenten. Het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, belangrijk, noodzakelijk en dringend. k Hoe gaan we praktisch tewerk om de eigen effi ciëntie na te gaan? Een overzicht van de tools die ons meer inzicht geven in ons eigen tijdsgebruik. k De tijdrovers: uitstellen, perfectionisme, niet kunnen delegeren, telefoneren, vergaderen, onderbrekingen Hoe pakken we deze tijdrovers aan? k Assertieve communicatie in de context van tijdsbeheer: overzicht van de 4 communicatiestijlen en het effect van iedere stijl. k Doelstellingen bepalen of concretiseren: hoe zetten we de stap van doelstellingen naar concrete actieplannen? k Het formuleren van concrete actiepunten. juni 2007 van 9u tot 7u Bedienden en leidinggevenden die hun vaardigheden op het gebied van tijdsbeheer willen optimaliseren. Geen specifieke voorkennis vereist. Annie Gay Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen

12 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Efficiënt werfoverleg U leert op een effi ciënte manier vergaderen, werkoverleg houden en communiceren in confl ictsituaties. k Werfoverleg met aannemers en architecten. k Bespreken van vertragingen en foute uitvoeringen tijdens vergaderingen. k Deelnemers aan de vergadering motiveren om zich voor te bereiden. k Omgaan met confl ictsituaties tussen deelnemers, aannemers tijdens de vergadering. k Opmaken van een werfverslag. k Discussies onder controle houden als voorzitter van de vergadering. k Taken, opdrachten en actiepunten opvolgen na vergaderingen. k Ingrediënten van effi ciënt werfoverleg. 30 mei 2007 van 9u tot 7u Werfleiders, projectleiders, andere leidinggevenden op de werf en bedienden die regelmatig deelnemen aan werkoverleg of andere vergaderingen. Geen specifieke voorkennis vereist. VETO & Partners Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 2

13 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LEIDING GEVEN EN ORGANISATIE Basiscursus werforganisatie wegenbouw NIEUW! Het doel van de cursus is een kennismaking met de belangrijkste aspecten van de organisatie en beheersing in de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwprojecten. k Projectorganisatie en beheersing: doel van bedrijfsorganisatie, soorten organisatiestructuren, kenmerken van een project, relatie lijnverantwoordelijke en projectleider. k Planningstechnieken: project- en procesanalyse, soorten planningen, bouwtijdbeheersing en beïnvloeding, bouwtijd en kosten. k Arbeidsomstandigheden, kwaliteitszorg en milieuzorg: wettelijke bepalingen i.v.m. arbeidsomstandigheden, kwaliteitssysteem en certifi cering, zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, milieuzorg, milieuwetgeving, soorten verontreiniging. k Opmaken van een werfi nrichtingsplan: aandachtspunten. k Waarmee rekening houden: werfkeet/toilet vergaderruimte, materialenkeet, afval, opslag producten, nodige kranen/opstelling machines. k Belangrijkste risico s en wat eist de wet betreffende:omwonenden, signalisatie, verkeer. 9 en 26 januari 2007 van 9u tot 7u Bedienden die onder leiding van een projectverantwoordelijke belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van wegenbouwprojecten. Deelnemers hebben à 2 jaar ervaring en beogen een grotere zelfstandigheid. Heidi Vandenhende Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Een assertieve communicatie is een duidelijke en efficiënte communicatie NIEUW! U leert sociale vaardigheden aan die u in staat stellen beter op te komen voor uzelf en die u zullen leren u sociaal weerbaarder op te stellen naar anderen. k Welk voordeel kan assertiever reageren u opleveren? k Herkennen van verschillende soorten gedrag (assertief, agressief, manipulatief en onderdanig) zowel verbaal als non-verbaal. k Inzicht hebben in de eigen voorkeurstijlen. k Aanpassen van de eigen houding en het eigen gedrag. k Voorbeeldsituaties uit de groep bespreken bvb. feedback geven aan een medewerker, omgaan met een veeleisende klant, k Leren uit de voorbeeldsituaties, duidelijker en assertiever communiceren. k Assertiever reageren op type-situaties. 22 mei 2007 van 9u tot 7u Iedereen die gesprekken voert met klanten, medewerkers, (onder)aannemers. Petra Schiller, licentiate in de arbeids- en organsiatiepsychologie. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 20 Ledenprijs 47 Heb je nog geen recht op de 30% korting? Informeer je op

14 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Sociaal recht, een opleiding in 8 modules! k Module : Arbeidsreglement en flexibele arbeidsregelingen k Module 2: De arbeidsovereenkomst k Module 3: CAO afspraken in de bouwsector (PC 24) k Module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst k Module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen k Module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst k Module 7: Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en uitzendarbeid in de bouw k Module 8: Verplichtingen naar RSZ De eerste drie modules kon u volgen in het najaar Vanaf eind januari 2007 starten we met module 4. U kan voor één, meerdere of alle modules inschrijven. k Module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst k Ziekte en ongeval k Tijdelijke werkloosheid: economische oorzaken en slecht weer k Vakantie en feestdagen k Module 5: Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen k Voltijds en halftijds tijdskrediet k Loopbaanvermindering met /5 k Ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand, palliatieve zorgen k Conventioneel brugpensioen op 58 k Brugpensioen wegens medische redenen k Module 6: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst k Opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding k Tijdens proef k Dringende reden k Medische overmacht k Outplacement voor werknemers 45+ k Module 7: Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en uitzendarbeid in de bouw. Samenwerking met buitenlandse onderaannemers (onderneming met personeel, zelfstandige) administratieve formaliteiten k Verblijf k Detachering van buitenlandse arbeidskrachten: sociale zekerheids- en arbeidsrechterlijke aspecten k Fiscale aspecten k Vestigingsvoorschriften en bewijs van beroepsbekwaamheid k Registratie als aannemer aansprakelijkheidsregeling k Aandachtspunten voor onderneming die samenwerkt met buitenlandse onderaannemer 2. Samenwerking met buitenlands uitzendkantoor k Aandachtspunten 3. Zelf buitenlandse arbeidskrachten tewerkstellen k Algemene principes arbeidsvergunning - arbeidskaart k Voorwaarden voor bekomen arbeidsvergunning/arbeidskaart k Vrijgestelde en bijzondere categorieën k Vereenvoudigde procedure in geval beroep voorkomt op lijst van knelpuntenberoepen k Sociaal statuut buitenlandse arbeidskracht Module 4 30 januari u tot 22u Module 5 27 februari u tot 22u Module 6 27 maart u tot 22u Module 7 2 maart u tot 22u Module 8 2 juni u tot 22u De cursus is bedoeld voor iedereen die zich wenst te verdiepen in de basisprincipes van het sociaal recht, toegespitst op de bouwsector. Els Van Heck, sociaal adviseur Confederatie Bouw Als werkgever van het ANPCB (PC 28) kan u via Cevora een premie van 20 euro per opleidingsavond aanvragen per bediende van het PC 28 (of zelfs 40 euro per opleidingsavond per bediende PC 28 indien de deelnemer ouder is dan 45 jaar). Enige voorwaarde is wel dat u een opleidingsplan ingediend hebt. Meer info op of bij Confederatie Bouw. Prijs Ledenprijs module modules modules modules modules k Module 8: Verplichtingen naar RSZ k Algemeen (Dimona,..) k Artikel 30 bis hoofdelijke aansprakelijkheid, inhouding en doorstortingsplicht k Werkmelding k CO 2 taks op bedrijfswagens

15 PERSONEELSOPLEIDING IN 2 MODULES MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Module : Rekrutering, selectie en retentie in de bouwsector Succesvol aanwerven! 4 en mei 2007 van 9u tot 7u Het werven en selecteren van nieuwe personeelsleden is één van de meest kritische succesfactoren geworden voor de ontwikkeling van een bouwonderneming. De arbeidsmarkt is echter sterk geëvolueerd en vraagt een nieuwe aanpak op het vlak van rekrutering en selectie In de opleiding wordt o.a. ook ingegaan op het rekruteren en selecteren van vrouwelijke werknemers. k Situering van het onderdeel rekrutering en selectie in het personeelsbeheer en personeelsbeleid: waar en wanneer hebben we wie nodig. k Functiebeschrijving en profi elbepaling: het voorbereidende werk. k Gebruik van de verschillende rekruteringskanalen. k Rekrutering en selectie: zelf doen, uitbesteden of in partnerschap? k Selectietechnieken. k Zin en onzin van testen. k Tips voor het interview. k Voorstellen van de sollicitatie- en genderscan. uit het ESF-project Entrance. k Structuur van het evaluatiegesprek en fundamentele verschillen met het functioneringsgesprek. k Wanneer evaluatiegesprekken houden? k Voorbereiding van het evaluatiegesprek. k Uitkomst van een evaluatiegesprek. k Hoe objectieven stellen voor de verschillende functiehouders. k Invloed van salaris op motivatie. k Samenspel van begeleiding, objectieven en salaris in de bedrijfsbinding. Bedrijfsleiders en leidinggevenden die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor selectie en aanwerving van nieuwe personeelsleden (arbeiders en bedienden). Bedrijfsleiders en leidinggevenden die op regelmatige basis evaluatiegesprekken houden met hun medewerker. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 5

16 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 PERSONEELSBELEID Module 2: Training, opleiding en begeleiding k Waarom opleiden? k Hoe opleidingsbehoeften bepalen en een opleidingsplan uittekenen? k Wat motiveert mijn medewerkers om opleiding te volgen? k Bepalen van het functioneringsniveau van medewerkers als uitgangspunt. k Welke competenties trainen: technische vaardigheden of persoonsgebonden vaardigheden. k Op welke manier kan het resultaat van training en opleiding gemeten worden? k Welke rol vervullen functioneringsgesprekken? k Hoe en hoe vaak functioneringsgesprekken organiseren binnen een bouwbedrijf? k Wie houdt functioneringsgesprekken? k Interne opleiding of gebruik maken van externe opleidingspartners. k Voorstellen van de genderscan uit het ESF-project Entrance. 29 mei en 5 juni 2007 van 9u tot 7u Bedrijfsleiders en leidinggevenden die binnen het bedrijf het opleidingsbeleid uitstippelen Leidinggevende medewerkers die instaan voor de uitvoering van het opleidingsbeleid, de invulling van de functies en het bekrachtigen van promotie. Sonia Stuyts, licentiaat psychologische en pedagogische wetenschappen. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC 24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Alcoholmisbruik in uw onderneming NIEUW! k Het aantal probleemdrinkers onder de beroepsbevolking wordt geschat op 5 tot 0%. k 0 à 30% van de ernstige bedrijfsongevallen hebben te maken met alcohol. k Bovenstaande cijfers liegen er niet om. Alcohol heeft heel wat negatieve gevolgen op het functioneren van personeelsleden. Ondanks deze wijdverspreide kennis, wordt op de werkvloer weinig tot niets gedaan rond de problemen van alcoholmisbruik (en met uitbreiding drugmisbruik). Bedrijfsleiders doen er goed aan deze problematiek te kaderen binnen het personeelsbeleid. k Een gedegen middelen -en alcoholbeleid binnen een onderneming berust op vier pijlers: regelgeving, vorming en voorlichting, procedures en hulpverlening. Deze aspecten komen allen aan bod binnen een uitgeschreven beleid. Wij voorzien een uitgewerkt standaard beleidsdocument voor alle deelnemers. 25 april 2007 van 9u tot 22u Werkgevers, personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs. Peter Vanslembrouck, SAS Consult. Dankzij CEVORA is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC 28. Prijs 40 Ledenprijs 98 6

17 MANAGEMENTOPLEIDINGEN voorjaar 2007 LOGISTIEK Voorraadbeheer voor de bouwsector NIEUW! Voorraad hebben kost geld. Toch hebt u voorraad nodig. Daarom is het belangrijk om net genoeg voorraad te hebben, niet te veel en niet te weinig. In deze opleiding leert u welk belang voorraad heeft binnen uw bouwbedrijf en met welke factoren u rekening moet houden om de voorraad onder controle te houden. k Rol van de voorraden als buffer tussen ongelijke stromen. k Kosten van het voorraadbeheer: voorraadkosten, bestelkosten en investeringskosten. k Bespreking van de basisparameters van het voorraadbeheer: levertijd, revisietijd, rotatie, servicegraad. k Statisch model: model voor de herbevoorrading: bespreking van de basisprincipes. k Bepaling van de veiligheidsvoorraad, het bestelniveau en het maximum. k Inventaris: oorzaken stockverschillen, belang van een correcte inventaris, inventaristellingen, synchronisatie. 5 en 2 juni 2007 van 9u tot 7u Iedereen die in een bouwbedrijf te maken heeft met het voorraadbeheer. Alfons van Zele, Zelco nv. Dankzij Cevora is deze opleiding kosteloos voor bedienden PC28. Dankzij het FVB wordt het uurloon van de arbeiders PC24 tijdens Prijs 420 Ledenprijs 294 Leden CB: 30% korting op alle opleidingen 7

18 MAAK EEN KOPIE VAN DIT INSCHRIJVINGSFORMULIER ZODAT U HET FORMULIER KAN HERGEBRUIKEN GEDURENDE HET VOORJAAR 2007! Inschrijvingsformulier te faxen naar t.a.v. Sandra Bovendaerde of mail naar ZORG ERVOOR DAT UW INSCHRIJVINGSFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD EN ONDERTEKEND IS AUB. Titel opleiding Datum / data Bedrijfsgegevens NAAM VAN DE ONDERNEMING Straat Nummer Bus Postcode Gemeente Telefoon Fax BTW Nr. RSZ Nr. Lidnummer Confederatie Bouw Naam verantwoordelijke Dhr/Mevr. Deelnemersgegevens NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer NAAM EN VOORNAAM GSM Rijksregisternummer Geslacht M / V Geboortedatum Geboorteplaats Functie Statuut O arbeider O bediende O zelfstandige O stagiair Hoogst behaalde diploma O lager secundair O hoger secundair O hoger onderwijs Paritair Comité deelnemer Ik aanvaard de voorwaarden inzake betaling, inschrijving en annulatie zoals beschreven in de algemene voorwaarden (zie opleidingsbrochure p.4). DATUM EN HANDTEKENING VERANTWOORDELIJKE

19 Opleidingsaanbod Naast de opleidingen uit deze brochure organiseert Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde ook volgende opleidingen in het voorjaar PC Het ABC van de PC 27/0/07 Windows Starters Start op /02/07 Praktische kostprijsberekening starters Start op 5/03/07 Praktische kostprijsberekening gevorderden Start op 3/05/07 Excel starters Start op 8/03/07 Excel gevorderden Start op 22/05/07 Access starters Start op 20/03/07 Access gevorderden Start op 26/04/07 Internet/communicatie Start op 8/04/07 Ms Project Start op 7/02/07 Autocad 2D Start op 9/03/07 Autocad 3D Start op /06/07 Powerpoint 4/06/07 Nieuwigheden in het gebruik van de PC: telefoneren via internet, 6/06/07 Outlook 24/05/07 WORD in de praktijk NIEUW! Start op 27/02/07 SOS PC in 7 modules NIEUW! start op 7/03/07 Module : Installeer uw PC zelf 7 en 4/03/07 Module 2: Los uw PC-problemen zelf op 2 en 28/03/07 Module 3: Uw laptop in een notendop... 4/04/07 Module 4: Installeer uw draadloos netwerk zelf 3/05/07 Module 5: Beveilig uw draadloos netwerk 0/05/07 Module 6: Weg met virussen! 6/06/07 Module 7: Stop SPAM! 28/06/07 2. Technische opleidingen Opleiding tot bevoegd en verantwoordelijk persoon bij het gebruik van steigers (KB 3/08/05) 22/02/07 en 23/05/07 Opleiding tot bevoegd persoon bij stellingbouw (arbeiders) (KB 3/08/05) 25/0/07 VM & NM Topografie wegenbouw 3 en 20/02/07 Standaardbestek 250 wegenbouw NIEUW! Start op 5/02/07 Betontechnologie NIEUW! 29/03/07 EPB-normen schrijnwerk NIEUW! 9/04/07 Bouwconstructies vanuit stabiliteitsoogpunt NIEUW! 2 en 9/03/07 3. Veiligheidsopleidingen VCA Basis opleiding in dag Diverse data VCA Basis opleiding in.5 dag Diverse data VCA Basis Pools 7 en 8/05/07 VCA Vol avondopleiding Start op 7/02/07 VCA Vol dagopleiding Diverse data Opstellen van een nood- en evacuatieplan 3/0/07 Aanvullende vorming preventie-adviseur 2/03/07 Opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan 28/03/07 Houden van een toolboxmeeting 23/04/07 Het opmaken van een risico-analyse 9/05/07 Wijzigingen in milieuwetgeving 5/04/07 Terugsturen naar Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde Antwoordstrook Tramstraat Zwijnaarde of fax of mail Ja, stuur mij alle informatie over de aangekruiste domeinen O PC opleidingen O Technische opleidingen O Veiligheidsopleidingen BEDRIJF BTW nr Adres Tel Contactpersoon Functie O Ik wil niet dat bovenstaand adres opgenomen wordt in de maillijst van de dienst opleidingen en begeleidingen.

20

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011.

Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen. Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner. Voorjaar 2011. Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Confederatie Bouw Oost- en West-Vlaanderen, uw opleidingspartner PC-opleidingen Voorjaar 2011 Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Huis van de Bouw, Tramstraat

Nadere informatie

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs

Opleidingsaanbod. Bouwacademie. Veiligheid en welzijn. Mobiele werktuigen. Duurzaam bouwen. Bouwtechnische opleidingen. Vaardigheden bouwchauffeurs Veiligheid en welzijn Mobiele werktuigen Duurzaam bouwen Bouwtechnische opleidingen Vaardigheden bouwchauffeurs Juridische opleidingen Management Socio-communicatieve vaardigheden Computervaardigheden

Nadere informatie

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85

Najaar 2014. Management. Informatica WE WE O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760 15 85 opleidingen Najaar 2014 Management Informatica Erkend sociaal secretariaat nr 870 v.z.w. BE NI WWW.S ITE BS WE WE EU O F I B O. Sofibo vzw Kleine Laan 29, 9100 Sint-Niklaas tel. 03 760 15 80 fax 03 760

Nadere informatie

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING

OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN HRM & SOCIALE WETGEVING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie

SPeCIAL. Carrosserie. Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie Carrosserie SPeCIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Reparatietechnieken voor aluminium > Werkplaatsmanagement voor de carrosserie EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer

Auto SPECIAL. Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be. Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer Auto SPECIAL Opleidingscatalogus Editie 2013 www.educam.be Nieuwe opleidingen > Emissietechnologie bij dieselmotoren > Communiceren op de werkvloer EDUCAM Service helpt u uw doelstellingen te bereiken

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGEN NAJAAR 2014 & WINTEROPLEIDINGEN CONFEDERATIE BOUW ANTWERPEN. klik & Ga snel naar: voor bedienden. en kaderleden

OPLEIDINGEN NAJAAR 2014 & WINTEROPLEIDINGEN CONFEDERATIE BOUW ANTWERPEN. klik & Ga snel naar: voor bedienden. en kaderleden NAJAAR 2014 & WINTER CONFEDERATIE BOUW ANTWERPEN www.opleidingenindebouw.be Inhoudstafel 1 Waarom uw met de Confederatie Bouw Antwerpen? 3 KMO-PORTEFEUILLE 4 Opleidingsdagen of bedrijfsinterne opleidingen

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1 Opleidingengids Voorjaar 2015 Opleidingen, workshops en masterclasses in personeelsplanning & -management Beter plannen begint bij betere opleidingen1 www.plannersacademy.be www.dehora.be Déhora PlannersAcademy

Nadere informatie

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE

OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN TAAL EN REDACTIE NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGEN OFFICE MANAGEMENT

OPLEIDINGEN OFFICE MANAGEMENT TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN OFFICE MANAGEMENT NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014.

De fiche van de oproep werd goedgekeurd door het Management Comité op 28 januari 2014. Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 307 Opleidingen in bedrijven Prioriteit uit OP: 2 loopbaanbeleid preventief investeringsprioriteit 10iii. Een leven lang leren De fiche van

Nadere informatie

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be

2013-2014. Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be LANGE opleidingen 2013-2014 Jouw verborgen talenten wekken? Tijd voor een persoonlijke upgrade? Zelfstandige in spe? Jouw organisatie upgraden met nieuwe competenties? Begin eraan! Professioneel. Praktijkgericht.

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie