Oudheid Schilderkunst: paneel, doek, miniaturen op perkament, fresco s, mozaïek Beeldhouwkunst: brons gieten, steen, terra cotta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudheid Schilderkunst: paneel, doek, miniaturen op perkament, fresco s, mozaïek Beeldhouwkunst: brons gieten, steen, terra cotta"

Transcriptie

1 Oudheid Schilderkunst: paneel, doek, miniaturen op perkament, fresco s, mozaïek Beeldhouwkunst: brons gieten, steen, terra cotta Productie: vooral in opdracht Tussenhandel: heel weinig, onbekend Consumptie: kopen, verzamelen Gr: communis opinio o.b.v. Plato en Aristoteles Ro: neoplatonisme + Vesuvius + Plinius Mimesis, proportieleer, retorica Wetenschap: verhoudingen, relatie met kunst (Plato) Literatuur: klas. Mythologie, scheiding met goddelijke teksten, geschiedschrijving Theater: tragedies, komedies Gesamtkunst Politiek: Gr: 9 e -8 e VC: Stadstaten, politieke macht, 6eE dominantie v. Athene (macht via goden) RO: wereldrijk, kunst als statement Religieus: polytheïsme, heiligdommen Egypte: Echnaton introduceert monotheïsme Joodse traditie vs. Grieks/Rom. Traditie = Christelijke iconische godsdienst Kunsthistorische ontwikkelingen: Cycladische + minoïsche kunst Klassieke periode 5-4 e VC Beeldhouwkunst: statisch, evenwichtig, platonisch Architectuur: klassieke regels Hellinistische periode vc Beeldhouwkunst, schilderkunst, architectuur, retorica en psychologie Romeinse kunst Stilistische evolutie: portret, realisme, naturalisme Individu en context Greek Revolution: beeldhouwkunst en schilderkunst Dynamisch, emoties, interactie, mythologie, moderne leven, theoretische onderbouw Middeleeuwen Schilderkunst: paneel, doek, miniaturen op perkament, fresco s, mozaïek Beeldhouwkunst: brons gieten, steen, terra cotta Productie: veel in opdracht, beetje vrije markt Tussenhandel: weinig over bekend Consumptie: opdrachten kunst = anoniem Karolingische Renaissance: Libri Carolini Cluny (10 e ): Romaanse architectuur en symbolen Kunst = Bijbel toegankelijk maken voor ongeletterde Scholastiek (13 e E): ideëel realisme, Latria, Dulia, hyperdulia

2 Wetenschap: verhoudingen, relatie met kunst (Plato) Literatuur: klas. Mythologie, scheiding met goddelijke teksten, geschiedschrijving Theater: tragedies, komedies Gesamtkunst Politiek: Val WRR (Oost: 1453) Merovingers en Karolingers: minder interesse in politieke visuele cultuur Religie: bedelorden in stad, elite wordt katholiek Kerk en politiek: monopolie op (religieuze) kunst, kleur, licht en spektakel Byzanthijns iconoclasme (6 e -7 e E): iconen, statisch: exact afbeelden Iconolatria: beeldenverering iconodulia: heiligenverering: dubbele natuur van Jezus(god, mens) Iconoclasme: beeldendestructie: 1 e : Leo III ( ): mensen vereren beelden 2 e : Leo V: ( ) Karolingische Renaissance (9 e E) Statisch, zintuiglijke wereld, materialiteit voor geloof, autonomie van de afbeelding, -+ realistisch Scholastiek (13 e E): ratio, ideëel realisme, fysieke ervaring van het geloof Economie: instabiel en vrij lokaal Intellectueel: religiegebonden (kloosters), hof, universiteit vanaf 1200 Kunsthistorisch: Oost // West: weinig contact Laat Antiek/ vroeg Christelijk periode: West-EU: Merovingers, Karolingische Renaissance (9 ee ): stereotiep goddelijk Byzanthium: iconen en Iconoclasme (7-8 e ): statisch, onrealistisch Romaanse kunst: Byzanthijnse modellen: strak, massief, religieus Gotische kunst: technische vooruitgang <-> stilistisch Steden, bedelorden en intellectuelen: licht, dynamiek, kleur bredere afzet Late ME: Scholastiek: Aristoteles Religieuze kunst: ingewikkelde verhalen: associaties

3 Renaissance Experimenten, wetenschap, Procesoptimalisatie: beter maken <-> Procesinnovatie: vernieuwen Werkelijkheid (oudheid als uitgangspunt) Nieuwe inzichten: lineair persp, gevoelspersp., kleurpersp. Studie van anatomie, Antieke Architectuur Tekenkunst (perkament, papier): als voorstudie, Videmus = finaal ontwerp Later: tekening als kunst Tekening op doek: ponsen, kalkeren Schilderkunst: paneel, doek, perkament (miniat.) Verf: tempera (pigment, water, eigeel) Olieverf (pigment, solvent, olie) Waterverf (pigment, water, gom) Opbouw: drager, plamuurlaag, ondertekening, verflagen, vernis Olieverfmodello, fresco Prentkunst: hoogdruk (hout), diepdruk (gravure/ets), platdruk (lithografie) Wandtapijtkunst Beeldhouwkunst: hout, steen, ivoor, amber, klei, metaal, plaaster ME gildenstructuren tot Franse revolutie Accademia tot aan impressionisme Inventio en executio loskoppelen Vraag: individueel: plaatselijk/ internationaal, religieus/ niet-religieus Publiek: religieuze instelling, gilden, broederschappen Rome (paus), Florence (Medici), Venetië (doges en kooplui), Noorden: stad + Bourgondisch hof Miniatuurkunst, Vl. Primitieven, wandtapijten Portretopdrachten, religieuze opdrachten, overheidsopdrachten, gildeopdrachten Humanisme, neo-platonisme: Marsilio Ficino en Ciovanni PD Mirandola, Andrea Mantegna, LB Alberti, Da Vinci Focus: functie en gebruik van kunst, seculier vs. Religieus, geschiedenis, kunstkritiek Noorden: Vlaamse primitieven, geen kunstkritiek, dialoog met reële Kunst en literatuur: studie van de Kl. Oudheid: ovidius en Horatius Beschrijving schilderkunst: Ekphrasis Paragone Interactie kunst/wetenschap: Da Vinci Politiek: relatieve stabiliteit (It: stadst, N: steden, Bourgondische hertogen, Du: keizer, Fr, Eng, Sp: kon. Religie: monumentale kathedralen, rijkdom en macht, maar kritiek: devotie aan moderne religie = innerlijk

4 Kritiek op macht van Rome Politiek en religie: gebieden kopen (De Medici) Machtige stadstaten: huurlingen Nederlanden: koning krijgt goddelijke macht Noorden v. d Alpen: Religieuze kunst: fysiek aspect met riten Volksdevotie en misbruik fysiek aspect Opstand tegen Rome = EU crisis in Christendom Italië: Girolamo Savonarola ( ) Anti-renaissancistische boeteprediker Kritiek op moreel verval Historische ontwikkelingen: Economie: stadseconomie en wereldhandel Intellect: humanisme, univ, geleerden Kunsthistorisch: focus op oudheid en mimesis Technologische en wetenschappelijke, secularisering Italië: Van Giotto Michelangelo Realistische weergave = teleologische, stilistische visie 15 e E: grote religieuze opdrachten, iconografie zuiveren, seculiere kunst (mythologie en allegorie) Benoorden v.d. alpen: Glacisschilderkunst en realisme: inhoudelijke kracht, gevoelsrealisme, detailsrealisme, symbolische realisme, associatief denken Hoog-Renaissance/ Maniërisme (16 e E) Zie Renaissance Aangroei stedelijk patriciaat, einde monopolie kerk en staat Specialisatie en speculatie Productie: proces (ateliers, grafiek) en productinnovatie (genre, stijl, iconografie) Handel en tussenhandel (aanbod) Consumptie: kunstverzamelaar, kunst- und Wunderkammer (vraag) Vorst: wandtapijten, miniatuurkunst, verzamelaar Adel: kunst- und wunderkammer Clerus: godsdiensttwisten, iconoclasme Burgers: humanisme, beelddebatten Italië: kunsttheorie = kunstgeschiedenis Giorgio Vasari: canonvorming, oudheid ophemelen (Michelangelo) geschiedenis, Romeins-Florentijnse suprematie Rederijkers in de Nederlanden (retorica, wedstrijden, kunstenaarsgilden, spelen afbeelden, ) Lucas de Heere poëzie, sonnetten over kunst, eerste kunsttheorie in de Nederlanden

5 Domenicus Lampsonius humanist, schrijver, schilder, Keek naar kunst uit het Noorden en Venetië, lijst met belangrijke kunstenaars in Nederlanden Beelddebatten: Maarten Luther, Andreas B. v. Karlstadt, Ulrich Zwingli, Johannes Calvijn Contrareformatie( Trente ): beeldende kunst in theologische theorieën Focus: zintuiglijke wereld, autonomie, materialiteit Spanje en Portugal: Verzamelaar = theoreticus Francisco de Holanda Da pintura antiga, do tirar polo natural (portretkunst) Pseudowetenschappen, Wetenschappelijke experimenten en uitvindingen: studie van alles Kunst en wetenschap Doorbraak humanisme: République des lettres Seculier + religieus humanisme, herontdekking klassieken weerspiegeld in kunst Politiek: confrontatie: - Internationaal: wereldrijk Karel V vs. Paus - Stad vs. Staat: eisen privileges Religie: Italië katholiek, Eu reformatie: weg van dogmatische kerkstructuur Contrareformatie: vastleggen van dogma s Italië: raadzalen decoreren politiek statement Du: Maarten Luther en ABV Karlstadt Zw: Ulrich Zwingli Fr: Calvijn: werkelijkheid afbeelden Eng: Hendrik VIII: Anglicanen, presbyterians: Calvijn Ne: Beeldenstorm 1566: hagepreken + Calvinistische opstand Stille beeldenstorm 1581 Kunst is het epicentrum van het debat: kernprobleem Italiaanse stijl: Hoogrenaissance: Da Vinci, Raphael, Michelangelo, Titiaan Maniërisme: Raphael (kleur, ornament), Michelangelo (beweging), Titiaan (techniek) Iconografie: Grote religieuze opdrachten, seculiere kunst: humanisme, koopmannen Versmelting humanisme met religie Benoorden de alpen: Nieuwe stijl: rudimentaire mengvormen, adaptaties, geslaagde synthese Iconografie: religieuze opdrachten, religieuze kunst op de vrije markt, seculiere kunst: humanisme, koopmannen, keizer (mythologie, allegorie, genre) Inhoud: iconoclasme en beelddebatten Reformatie: stijl en inhoud herdacht Contrareformatie: religie en humanisme versmelten

6 Barok Zie Renaissance Productinnovatie: nieuwe genres Procesinnovatie: on spec, grote ateliers, valore di factica Vorst: opkomst schilderkunst Adel: grote verzamelingen Clerus: herinrichting, contrareformatie Burgers: privéverzamelingen, onderwerpen Handel: groeiende tussenhandel Plaatselijk: rechtstreek of met tussenhandel Internationaal: grote kunsthandelaren, firma s: massaproductie + begin veilingswezen Italië: Accademia degli Arti del disegno: Florence Theoretische kunst, historische kunst, ateliers Disegno e retorica ontwerpers, kunst uit handen Kunstenaar/intellectueel: theorie = cruciaal Controle kunstproductie: geen vernieuwing, saai Accademia: Bologna barokkunstenaars Annibale Synthese: Vasari + Venetiaanse kunst + kleur (titiaan) Huren Nederlandse landschapsschilders in: menging Accademia di San Luca: Rome Voortbouwen op tradities Het Noorden: Karel van Mander kunsttheoreticus MAAR Noordelijke N:protestants Zuidelijke N: katholiek Karel = protestants dus Frans Floris ophemelen vs Michiel Coxie afbreken Biografen: Arnold Houbraken, Jacob Campo Weyerman, Johan van Gool, Cornelis de Bie Theoretici: Philips Angel, Samuel van Hoogstraten, Gérard de Lairesse, Franciscus Junius II, Peter Paul, Rubens Du: Joachin van Sandrart Fr: Poussinisten vs. Rubenisten Rogier de Piles, André Felibien, Charles Le Brun Eng: importkunst: herkennen en waarderen van kunst Sir Jonathan Richardson Wetenschappelijke revolutie: empirische wetenschap/filosofie = twijfelen aan het geloof Eigen taal in de literatuur: Hooft, Vondel, Huygens Lingua Franca over heel EU behalve Italië Politiek: opgang absolutisme (goddelijk recht) Religie: contrareformatie,

7 Schikken naar de wet van Rome vs. Scheurreligies: aparte kerken Nieuwe beeldtaal, emoties versterken, mysterie: mensen fysiek betrekken Protestante schilders: Pieter Pietersz Geloof in een staatsgodsdienst Economie: wereldeconomie, midden klasse Intellectueel: wetenschap en rationalisme, verdere secularisering Kunsthistorisch: Religie = emotie Politiek = propaganda Seculiere kunst: nieuwe genres: landschappen, stillevens, versmelting Noord en Zuid Eu kunstopvattingen Rococo ( ) Zie Renaissance Absolutisme en verlichting A) contemporaine kunst = macht B) Bourgeoiskunst Handel: pan-europese handel, rol van agenten Consumptie: 2 e handsmarkt van Old Master Paintings Verandering van productie: nieuwe smaak, boost van veilingswezen Vorst, adel, burgerij: competitie (enorme collecties, publiek toegankelijk) Belang van clerus neemt af Handel: stagnerende tussenhandel, 2 e hands - Plaatselijk veiling, kunstmakelaars, kunsthandelaars - Internationaal: idem + agenten Frankrijk: academie- en saloncultuur Jury 1674: salon carré Louvre: Academia de peinture et de sculpture 1752: Tentoonstelling Academie des beaux arts Tot 1863: Salons des Refusés: <-> grote economische macht <-> macht van academie <-> macht van hof/elite <-> immobilisme en academische kunst Zie barok (academies) Verlichting (weinig impact op kunst) Wetenschap: academie (ambacht + intellect) Systematische wetenschap: in tijdschriften Encyclopedieën: kennis van alles Allesomvattende filosofie Literatuur: salon-en discourscultuur: samenkomen en discussiëren

8 Dilettantisme = weinig weten van alles Grand tour: reizen bestuderen van klassieken The Sublime: het overstijgende Politiek Lodewijk XIV: absolutisme Conflict met Rome, Verlichting, adel en bestuur, expansiedrang (kolonies) Religie: triomf van contrareformatie Kunst, politiek en religie valt samen. De Goblins: fabriek om alle decoratie in Versaille te voorzien. Hofidee = allesoverheersende kunst Kunst als fundamenteel onderdeel van regimes: macht, gezag d.m.v. rite Kunst = leven <-> levensomstandigheden gewone volk Economie: staatseconomie en protectionisme (Fr, Du) en kapitalisme (GB en NL) Intellectueel: verlichting Kunsthistorisch: Late barok: Fr, Du, Rus, Ornament = architectuur van Borromini Kleur = schilderkunst van Rubens Dynamiek = sculpturen van Bernini Neoclassicisme ( ) Zie Renaissance Napoleons kunstpolitiek = kunstroof + nationale musea Verlichting Saloncultuur gestuurd door staat/academie Johan Joachim Winckelman (archeoloog en kunsthistoricus) Gescchichte der Kunst des Alterthums 1764 = compleet overzicht v. kunst uit de oudheid Obsessie met schoonheid Verlichting Inspiratie uit Raphael Politieke uitvoering van verlichtingsideaal en desillusie Wetenschap: weinig ontwikkeling Literatuur: VS onafhankelijk, mensenrechten, scheiding kerk en staat (mens is vrij) Kunst = propaganda Oude verhalen in nieuw kleedje Politiek: Franse Revolutie en Napoleon: geen democratie (neergang verlichting) Religie: einde macht van Rome: desacralisering Napoleon: laat zich afbeelden als democraat, God: Religieus en politiek leider Franse Revolutie Politiek iconoclasme: ancien Regime vernielen, beelden vervangen door Franse vlag

9 Kunstroof van Napoleon: culturen verplaatsen naar Parijs Politiek: Franse Revolutie + Napoleon Intellect: Opkomst + neerslaan Verlichtingsdenken Religie: secularisering door Verlichte regimes Economie: middentand Kunsthistorisch: Terug naar de oudheid (o.i.v. Winckelmann) als reflectie van normen en waarden Esthetica <-> ethica (absolutisme vs democratie) Mens als rationeel wezen Romantiek en Realisme ( ) Idem Renaissance Na 1814: nationale musea en explicitering van de canon Nieuwe industrie-adel: consumptie, Biedermeier (anachronisme van academische kunst) Grote kunstfilosofieën: Kant (smaak rationeel onderzoeken), Hegel (stijl: gekoppeld aan normbesef en inhoud) wordt losgekoppeld van kunst Ratio wordt overbodig, emotie belangrijker Wetenschap: Industriële revolutie Industrie en wetenschap werken samen: ontwikkeling en productie. Exacte wet. <-> menswetenschappen Resultaat: bijbel klopt niet Escapisme (romantiek) en realisme Literatuur en kunst werken samen Geen vaste onderwerpen, extremen opzoeken in de afgebeelde wereld Paradox: onttovering van de wereld <-> vlucht voor onttovering Politiek: revoluties, nationalisme: op zoek naar eigen land. Democratisering Bourgeois-maatschappij: proletariaatadel, industrie Schilders geven reactie op saloncultuur Religie: kerk van Rome werkt terug: nieuwe piëteit Nieuw decorum Na revolutie: Romantiek( vrij braaf, escapisme), realisme (hard en confronterend) Experimenten met decorum: voor privéondernemers of zichzelf Economie: industrialisatie (nieuwe elite + proletariaat) + kolonisatie Afrika Intellectueel: onttovering wereldbeeld: nieuwe filosofie Mens = niet rationeel Kunsthistorisch:

10 Vlucht of confrontatie van/met de werkelijkheid Romantiek: sublieme, buitenland, nostalgie Realisme: sociaal realisme Impressionisme (1870 nu) Zie Renaissance En plein air schilderen Papierproductie Nieuwe media en mixed media Productie: salons = economische vrijheid Handel: galerie als machtig medium Consumptie: nieuw publiek Paradox van de eerste verzamelaars Paradox van het cliënteel (bv. Manet) Hedendaagse kunst: kunst en commerce Vragen over het commerciële karakter van kunst Manipulatie van de markt Einde van academische kunst Nieuwe inzichten (Marx, Darwin, Freud, Nietzsche) = einde maakbare mens, nieuw kunsthistorisch inzicht Kunstkritiek als medium (kunstenaars <-> schrijvers) manifesten, traktaten: propaganda van eigen opvattingen) L art pour l art: kunst krijgt eigen theorie Kunstkritiek eind 19 e E: verantwoorden van nieuwe kunst (saloncultuur en recensies) Legitimeren van nieuwe kunst via manifesten, tijdschriften, etc. Aanvaarding onttovering en vlucht vooruit Wetenschap: Darwin, Freud, Nietzsche, Marx: nieuw mensbeeld: individu Maatschappijbeeld: volgens Marx Wereldbeeld: god valt weg Kunst staat los van (exacte) wetenschap <-> poëtisch over wetenschap Literatuur en kunst= stellen elkaar in vraag Psycholie: Freud: mens is een irrationeel wezen Symbolisme, surrealisme Gustave Moreau: dans van Salomé Literatuur en theater: intense verstrengeling Bewegingen overstijgen genres discours belangrijk Wetenschap en industrie Politiek: nationalisme en ultranationalisme Democratie in de kunst: heersende elite kan niet meer beslissen, nieuwe beeldtaal, media, kunstenaar kan kritiek geven, is vrijer Religie: secularisering Politiek activisme: directe maatschappijkritiek/ propaganda Bv. Charlie Chaplin: afzetten tegen fascisme

11 Fauvisme Expressionisme symbolisme kubisme dada Art deco Kunst van Hitler: realisme + klassieke oudheid Opblazen van genres in de kunst Voordien: onderhevig aan regels, duidelijk decorum Opblazen van academische regels: stilistisch, vormelijk en inhoudelijk Entartete kunst: strookt niet met beeld v.d. ideale mens En nationalistisch iconoclasme: Hitler wou academische kunst Kunst als interactie na impressionisme: uitdagen van het publiek Kunsthistorische ontwikkelingen: Fotografie = einde belangrijkheid van mimesis Confrontatie met niet-westerse kunst, technologische ontwikkelingen, vermenging van media Einde academische dogma s Het bevragen van kunst door kunst (techniek, betekenis, materiaal, productie, interpretatie, ) Discours (idee) bepaald de inhoud, stijl Historische ontwikkelingen: Moderne leven Economisch: Industrie: sociale ongelijkheid en vooruitgangsdenken Kolonisatie: confrontatie Aziatische en Afrikaanse kunst Intellectueel: Darwin, Freud, Marx, Nietzsche Vernieuwingen: Kleur, lijn Lijn en kleur in de beeldhouwkunst vorm, kleur color field painting Emotie, gevoel overbrengen Tot abstract expressionisme Symbolische betekenis Tot surrealisme Geen mimesis, grenzen van perspectief verkennen Bv. Malevich Wat is kunst? Conceptuele kunst Welke media s kunnen kunst maken Kamerwereld in kunst Pop art

PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST

PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST Schooljaar 2013-2014 PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Kunst-, Muziek-

Nadere informatie

MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël

MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël Leuven, oktober 2013 MICHIEL COXCIE De Vlaamse Rafaël 31.10.2013 >< 23.02.2014, vleugel Altaar van Sint-Lucas, Johannes de Evangelist National Gallery Praag 2013, De heilige Cecilia, Madrid, Museo Nacional

Nadere informatie

HOVO. Cursusgids. Kwaliteitsonderwijs voor 50-plussers. Alkmaar, najaar 2015

HOVO. Cursusgids. Kwaliteitsonderwijs voor 50-plussers. Alkmaar, najaar 2015 HOVO Alkmaar, najaar 2015 Kwaliteitsonderwijs voor 50-plussers Cursusgids HOVO Alkmaar wordt mede mogelijk gemaakt door: Voorwoord Voor u ligt de brochure van HOVO Alkmaar met het cursusaanbod najaar 2015.

Nadere informatie

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht

Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 1 Inleiding Door Brecht Warnez Samenvatting: Geschiedenis privaatrecht (inclusief Romeins recht): Inleiding en Extern Recht 2e Bachelor Rechten, 2008-2009 Prof. D. Heirbaut Samengevat door Brecht Warnez

Nadere informatie

Studiegids. winter voorjaar 2013. HOVO in Noord Nederland

Studiegids. winter voorjaar 2013. HOVO in Noord Nederland Studiegids winter voorjaar 2013 HOVO in Noord Nederland Algemene informatie 4 13WG00 13WG01 13WG02 13WG03 13WG03w 13WG04 13WG05 13WG06 13WG07 13WG08 13WG09 13WG10 13WG11 13WG12 13WG13 13WG14 13WG15 13WG16

Nadere informatie

Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers. Oriëntatie. Opdracht 1 a

Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers. Oriëntatie. Opdracht 1 a Antwoorden bij Hoofdstuk 5 Tijd van ontdekkers en hervormers Oriëntatie Opdracht 1 a Voorbeeld van verandering Voorbeeld van continuïteit Geloof kerkhervorming katholieke kerk Politiek ontstaan Republiek

Nadere informatie

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD of Van Hoe recht positief recht werd anderzijds, Rechtsfilosofie gaat vaste, oudsher onweerlegbare dan door om werden onderzoekt rechtsbeginselen filosofen recht uitgangspunten als vooral logisch rede,

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering

Nadere informatie

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt

30x2 vrijkaarten voor. Kunst voor gebruik. Mozaïek. Wim Delvoye. Potlood. Robert Devriendt erkenningsnummer : P209149 KUNSTLETTER[s] Tijdschrift Verschijnt 5x per jaar Afgiftekantoor 9000 Gent X Jaargang 8 OKTOBER 2010 Evenement Kunst voor gebruik Opmerkelijke opleidingen Mozaïek 30x2 vrijkaarten

Nadere informatie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2018 gesloten. U vindt onze collectie ondertussen op verschillende locaties in en rond Antwerpen.

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN JAARVERSLAG 2012 1 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 2 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum Driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x ElckE r-ik c E ntrum lezingen cursussen ontmoetingen

Nadere informatie

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant ORGANISATIE woord vooraf organisatie dr. Korrie van Helvert Directeur Shirley Welten Bureaumanager Renata van den Berg Bureaumedewerker Jan Hijna Cursusbegeleider (cursus 3 en 17) Secretariaat Postadres:

Nadere informatie

Handen om te denken. Aldous Huxley, Eeuwige wijsheid, Utrecht 2004

Handen om te denken. Aldous Huxley, Eeuwige wijsheid, Utrecht 2004 Handen om te denken Kunstuitingen van mensen worden bepaald door religies, behoeften, ideeën, het doel en de beschikbare mogelijkheden van de mens in zijn tijd. Uitingen uit het verleden kunnen niet volledig

Nadere informatie

VV V 2013-2014 VU VU MAASLAND. Locatie Westelijke Mijnstreek. programma. ook voor u!

VV V 2013-2014 VU VU MAASLAND. Locatie Westelijke Mijnstreek. programma. ook voor u! VV V V programma 2013-2014 ook voor u! VU VU MAASLAND MAASLAND Locatie Westelijke Mijnstreek Volksuniversiteit Maasland Geenstraat 32a 6162 XZ Geleen tel. 046-4236520 info@vumaasland.nl www.vumaasland.nl

Nadere informatie

het einde van de ideologie Legaliteit

het einde van de ideologie Legaliteit Fascisme Fascisme is de naam van een politieke ideologie en beweging in Italië, ontstaan in het begin van de twintigste eeuw. De term wordt echter ook buiten deze context gebruikt, in Nederland ook vaak

Nadere informatie

OPLEIDING. Reisleider. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde

OPLEIDING. Reisleider. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde VSKO OPLEIDING Reisleider Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 002 Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Goedkeuringscode: mei 2009 Voorlopige goedkeuring 08-09/1947/N/10 Leerplan

Nadere informatie

CURSUSAANBOD WINTER & VOORJAAR 2014

CURSUSAANBOD WINTER & VOORJAAR 2014 CURSUSAANBOD WINTER & VOORJAAR 2014 ORGANISATIE & colofon organisatie dr. Korrie van Helvert Directeur Shirley Welten / Peggy Schöner Bureaumanager Marleen Trommelen Bureaumedewerker Jan Hijna Cursusbegeleider

Nadere informatie

Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen

Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen Ton de Bruijn: aspecten van de Middeleeuwen Algemeen. De levensvisie van de Middeleeuwse mens. De visie op de mens. In de Middeleeuwen waren de mensen doordrongen van: hun eigen, aangeboren zondigheid,

Nadere informatie

bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte

bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte bacheloropleiding Wijsbegeerte faculteit letteren en wijsbegeerte 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. A. Engelen J. Crab,

Nadere informatie

Hans Konstapel, De geschiedenis van het cyclische denken, Versie 7, 10 februari 2006

Hans Konstapel, De geschiedenis van het cyclische denken, Versie 7, 10 februari 2006 1. Inleiding Ieder jaar komen steeds dezelfde seizoenen terug. Een dag bestaat uit ochtend, middag, avond en nacht. De dag en jaarcyclus zijn voor de mens eenvoudig waarneembaar. Zodra cycli heel snel

Nadere informatie

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r

A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r A c h t e r d e s c h e r m e n v a n d e s t i j l k a m e r Ze kwamen in grote kratten binnen bij Het Nieuwe Instituut, de onttakelde stijlkamers die al jaren in het depot van het Amsterdam Museum stonden.

Nadere informatie

When bankers get together for dinner, they discuss art. When artists get together for dinner, they discuss money. Oscar Wilde

When bankers get together for dinner, they discuss art. When artists get together for dinner, they discuss money. Oscar Wilde When bankers get together for dinner, they discuss art. When artists get together for dinner, they discuss money. Oscar Wilde 1 Inhoud: Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk 1: Kunst en haar waardering...

Nadere informatie

Geschiedenis vh Economisch Denken

Geschiedenis vh Economisch Denken 3de bach TEW (keuze) Geschiedenis vh Economisch Denken Prof. Erreygers Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 179 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Schilders, van zulk een lome en vochtige gesteldheid 1. Beeld en zelfbeeld van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw

Schilders, van zulk een lome en vochtige gesteldheid 1. Beeld en zelfbeeld van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw Schilders, van zulk een lome en vochtige gesteldheid 1. Beeld en zelfbeeld van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw FRANS GRIJZENHOUT Vele auteurs hebben zich in de loop der jaren ingespannen

Nadere informatie

PRUYS BEKAERT. ArchiNed / Designplatform Rotterdam ontwerpschrijfkunst.org

PRUYS BEKAERT. ArchiNed / Designplatform Rotterdam ontwerpschrijfkunst.org PRUYS BEKAERT 2014 ArchiNed / Designplatform Rotterdam ontwerpschrijfkunst.org INHOUDSOPGAVE 3 4 6 17 27 36 38 47 50 52 INLEIDING JURYRAPPORT SIMON MARI PRUYS PRIJS 2014 WAT DOET HET MODEL? EEN ONDERZOEK

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Gids. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 003. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Gids. Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 003. Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde VSKO Leerplan OPLEIDING Gids Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding BO HB 003 Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Goedkeuringscode: Voorlopige goedkeuring 08-09/1948/N/V10 mei 2009 Leerplan

Nadere informatie

/ 350. 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

/ 350. 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 350 / 350 1663 2013 Deeltijds Kunstonderwijs Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 1663 2013 350 jaar deeltijds kunstonderwijs in Antwerpen

Nadere informatie

Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel

Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel Als kunst de metro neemt... Een reis doorheen de grootste ondergrondse kunstgalerij van Brussel Als kunst de metro neemt... De «Metropolitaanse spoorweg», die kortweg «metro» is geworden, fungeerde lange

Nadere informatie

West-Europese beeldvorming van Rusland:

West-Europese beeldvorming van Rusland: UNIVERSITEIT GENT: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2007-2008 West-Europese beeldvorming van Rusland: De Jeltsinjaren in de Belgische strip Proefschrift tot het behalen van de graad van

Nadere informatie