Strategisch plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch plan 2015-2020"

Transcriptie

1 Den Helder Van Ambitie naar Strategie Van Strategie naar Realisatie Strategisch plan

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Wat heeft het Ravelijncenter de afgelopen jaren bereikt 4. SWOT analyse Ravelijncenter 4.1 Onderzoek Locatus (rapportage) 5. Analyse / koopstromen 5.1 Beoordeling kwaliteitsaspecten 5.2 De organisatie / bestuur 6. Demografische ontwikkeling Noordkop 7. Concurrentiepositie 8. Visie op detailhandel 8.1 Verruiming detailhandelsnota 9. Cijfers woonbranche 10. Kansen en bedreigingen woonbranche 10.1 Perspectief woonbranche 11. Cijfers DHZ bouwmarkten 11.1 Omzet Omzet Seizoenpatronen 12. Kansen en bedreigingen DHZ bouwmarkten 12.1 Perspectief DHZ bouwmarkten 13. De transitie naar 2020 a. Online b. Offline c. Marketing d. Beheersmatig 14. Samenvatting 2

3 1. Voorwoord Het koopgedrag van de consument verandert. Onder meer door het grootschalig gebruik van internet. Maar ook de economische recessie en demografische factoren zijn hier debet aan. De bevolking krimpt, het aantal jongeren neemt af, het aantal eenpersoonshuishoudens groeit, er komen meer 55-plussers. Er is sprake van verdringingsconcurrentie. Kortom, een wirwar aan veranderingen. In bijgaand strategisch plan van het Ravelijncenter gaan wij op diverse ontwikkelingen in en geven daarbij tevens aan hoe wij, gebruik makend van onze krachten en competenties, koers kunnen zetten naar een nieuw elan. Het Retail landschap mag het dan nu zwaar hebben, het is absoluut niet nodig om de handdoek in de ring te gooien. Internetten is niet meer weg te denken. Maar één ding staat als een paal boven water: het zien en voelen van een artikel is nog altijd een belangrijke doorslaggevende factor om tot aankoop over te gaan. Winkelcentra, zoals onder andere het Ravelijncenter, voorzien in de behoefte van gezellig shoppen, kijken en mensen ontmoeten. Het is belangrijk om nieuwe combinaties te zien. Bijvoorbeeld fysiek winkelen koppelen aan online winkelen. Ervoor zorgen dat overal in het Ravelijncenter WIFI is, zodat de veeleisende consument hier ook toegang tot internet heeft. Combineren en samenwerken. Wat dit laatste betreft valt er zeker ook winst te behalen. Tevens is verruiming van de branchering noodzakelijk (m2). Deze dient aangepast te worden aan de hedendaagse en toekomstige tijd. Hierdoor wordt de overlevingskans voor het Ravelijncenter aanzienlijk versterkt en geeft meer en mogelijkheden aan ondernemers om zich hier te vestigingen wat ten goede komt aan de consument, werkgelegenheid en leefbaarheid van Den Helder en omgeving. In dit strategisch rapport geven wij aan hoe ons inziens wij een succesvolle transitie naar 2020 kunnen maken. Het is een aanzet. Samen tillen wij ons Ravelijncenter naar een niveau dat volop tot de verbeelding spreekt van de consument. Samen gaan wij op weg naar een Ravelijncenter waar het een feestje is om te winkelen. We hopen van harte dat dit rapport u de inspiratie geeft om de toekomst blijmoedig, enthousiast en met vertrouwen tegemoet te zien. Namens het bestuur, Hans van Leeuwen, Voorzitter Richard Gouwenberg, Penningmeester Lambert Bruin, Secretaris 3

4 2. Inleiding Op initiatief van Jan Veenendaal is eind jaren tachtig het Ravelijncenter ontstaan. In de loop van de tijd is de bekendheid hiervan sterk toegenomen. Tot ver buiten Den Helder staat het Ravelijncenter inmiddels bekend als centrum voor de perifere detailhandel. Vrij recent is de aantrekkelijkheid voor de consument nog verder versterkt door de vestiging van winkels zoals BCC en Action. Sinds het ontstaan van het Ravelijncenter hebben de ondernemers op eigen kosten de kwaliteit van de infrastructuur (groen- en wegonderhoud en bevlagging) op peil gehouden, wat gezorgd heeft voor een optimale frisse uitstraling. Dit versterkt niet alleen de aantrekkelijkheid voor de consument, het maakt het Ravelijncenter ook interessanter voor verdere grootschalige detailhandel om zich hier te vestigen. De gestage samenwerking met betrekking tot onderhoud van de infrastructuur bleek naast het optimaal houden van de uitstraling ook een vruchtbare bodem te zijn voor verdere krachtenbundeling. Zo heeft het Ravelijncenter inmiddels een eigen actieve ondernemersvereniging van 30 leden. Onder leiding van een bestuurlijk driemanschap heeft deze regelmatig overleg met diverse instanties, waaronder de DFD (Detailhandels Federatie Den Helder) en de gemeente Den Helder. Op die manier spelen wij in op nieuwe kansen. Het DNA van het Ravelijncenter is dan ook: alert blijven op ontwikkelingen; innoveren; anticiperen. Het koopgedrag van de consument verandert. Daar moeten wij op anticiperen om zo in 2020 de transitie te kunnen maken. Voor het welslagen van deze exercitie is een ambitieus strategisch rapport geschreven. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingen online en offline, onderbouwd door cijfermateriaal en afgestemd met professionals. Het Ravelijncenter wordt doorgaans aangeduid als woonboulevard. Naar ons oordeel is winkelboulevard een meer passende benaming. L L Lambert Bruin & Prof.Dr. C.N. Molenaar 4

5 Inmiddels zijn de volgende ondernemers gevestigd in het Ravelijncenter: Action Den Helder; BBN Den Helder; BCC (elektro speciaalzaken) B.V. ; Brasserie Barend s Servet; Carpet-land B.V. ; De Schakel Wonen en Slapen B.V. ; Dataport B.V.; Egner kantoorspecialisten B.V. ; Faunaland XL De Koningsvis; V.O.F. Glasbedrijf Het Centrum; Gouwenberg Vloeren, Gordijnen en Zonwering; Grando Keukens & Bad; De bedden V.O.F.; TipTop Vloeren Helderse Bedden en Boxspring Centrale; Kwantum Nederland BV; Leen Bakker Nederland BV; Lutterman Tegels BV; Mega Paintdiscount; Mega Tegels en Sanitair; Praxis D.H.Z. BV; Sanisale.com Den Helder, Svea Keuken en Bad; Van Brederode B.V. ; Gamma (Van Neerbos Bouwmarkten BV); Westenbrink/Fameus wonen; Wilms BV. 5

6 3. Wat het Ravelijncenter de afgelopen jaren heeft bereikt Het Ravelijncenter neemt als winkelgebied een prominente plaats in Den Helder in, waarbij samenwerken en kwaliteit voorop staan. Op initiatief van het bestuur is de Detailhandels Federatie Den Helder (DFD) opgericht. Deze vormt een krachtig platform voor het bespreken met overheid en andere partijen van juist die zaken die de gehele detailhandel in Den Helder ten goede komen. Doelstellingen zijn helder geformuleerd. Steeds vormt hierbij de kwaliteit het uitgangspunt. Voor de continuïteit zijn afspraken gemaakt met de brandweer, de politie, de gemeente en de wijkagent. A. In september 2010 is het bestuur gestart met het KVOtraject, het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doel hiervan is waarborgen van een schone en veilige omgeving. Op 14 februari 2011 kreeg het Ravelijncenter het KVOkeurmerk met één ster uitgereikt. Maar wij willen verder professionaliseren en innoveren en streven ernaar om uiteindelijk vijf sterren te behalen. We verwachten in 2015 de derde ster te verwerven. Elk kwartaal hebben het bestuur en de werkgroep KVO overleg. Naast de voorzitter van de ondernemersvereniging Ravelijncenter hebben in de werkgroep KVO ook vertegenwoordigers van de gemeente, politie, brandweer en de ondernemers van het Ravelijncenter zitting. Dit overleg heeft inmiddels de volgende resultaten opgeleverd: Verwijderen van graffiti Verplaatsen van een brandkraan Procedure inzake het melden van misdaad Eenduidige benummering op alle panden Plaatsing van AED-apparaten (externe defibrillator) op 4 strategische punten B. Reclame-uitingen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de reclamenota vastgesteld in C. In eigen beheer zijn extra parkeerplaatsen aangelegd. Ook andere zaken worden in eigen beheer geregeld, zoals onder meer groenonderhoud, straatmeubilair en gladheidsbestrijding. 6

7 4. SWOT analyse Ravelijncenter Middels onderstaand tabel wordt de SWOT analyse m.b.t. het Ravelijncenter in kaart gebracht. Sterkte Zwakte - bereikbaarheid auto - branchering (m2) - diversiteit winkels - bereikbaarheid openbaar vervoer - parkeervoorzieningen - ontbreken van WIFI - Action - te eenzijdige branchering - actieve ondernemersvereniging - website - gratis parkeren - social media - ontbreken van huishoudelijke reglement - imago stad Den Helder - onvoldoende anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid Kansen - anticiperen op het veranderende koopgedrag - website en social media - meer diversiteit in winkels (branchering) - inspelen op Het Nieuwe Winkelen en innovatie - consumenten trekken uit de omliggende regio s - foodsector - citymarketing betrekken bij pr Ravelijncenter Bedreigingen - digitale snelweg - detailhandelsnotitie - economische vitaliteit Den Helder / Noordkop 4.1 Onderzoek Locatus* (rapportage) Vanuit een financiële instelling zijn de winkelgebieden in de Kop van Noord-Holland onderzocht. Het Ravelijncenter zit m.b.t. leegstand op het niveau van het landelijke gemiddelde. Echter onder het gemiddelde in de Kop van Noord Holland. Dit is een zorg! * Locatus is als onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux. 7

8 5. Analyse / koopstromen Het Ravelijncenter heeft een duidelijke aantrekkingskracht op de inwoners van Den Helder. Van de bestedingen aan niet-dagelijkse dingen in het Ravelijncenter komt immers 84,4 % uit de portemonnee van Helderse inwoners. Voor het gebied buiten Den Helder verzorgt Anna Paulowna met 6,4% de grootste traffic. In diverse onderzoeken staat het Ravelijncenter te boek als woonboulevard met een oppervlakte van tot m². Winkelboulevard zou een passender benaming zijn. Het Ravelijncenter staat bekend als een centrum met alleen winkels die nietdagelijkse artikelen voor in en om huis verkopen. In dit opzicht vormt Action een uitzondering in het Ravelijncenter. De omzet bedraagt 29 miljoen. Iets minder dan de helft hiervan - 12,4 miljoen wordt uitgegeven aan woninginrichting. Van het geld dat inwoners van Den Helder uitgeven aan niet-dagelijkse artikelen komt zo n 20% voor rekening van het Ravelijncenter. De bestedingen in het Ravelijncentrum vanuit omliggende gemeenten bedragen 16 % ( 4 miljoen). Het leeuwendeel hiervan, namelijk zo n 2,8 miljoen, is voornamelijk bestemd voor woninginrichting. 8

9 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat inwoners van Den Helder bovengemiddeld internetshoppen. Dit is overigens ook het geval met bestedingen op de koopzondagen, waarbij zij opgemerkt dat dit geldt voor Den Helder breed, waar het Ravelijncenter onderdeel van is. Veel consumenten zien het Ravelijncenter als verbinding naar de binnenstad. Hierbij valt overigens op te merken dat veel consumenten de binnenstad een slechte beoordeling geven, zoals hieronder is aangegeven. 5.1 Beoordeling kwaliteitsaspecten Consumenten zijn weinig tot niet te spraken over de binnenstad van Den Helder. Dat heeft een negatief effect op het Ravelijncenter. Een goed functionerend stadshart trekt immers meer bezoekers naar Den Helder, waarvan ook het Ravelijncenter het nodige profijt zal ondervinden. Andersom geldt trouwens ook dat een bruisend Ravelijncenter het bezoek aan de binnenstad versterkt. Met de komst van Action is de toestroom van consumenten naar het Ravelijncenter toegenomen. Hieruit valt te concluderen, dat verdere uitbreiding met detailhandel wenselijk is. Dat versterkt de aanzuigende werking, ook op bezoekers van buiten Den Helder. Het is dan wel nodig dat de detailhandel bestemming gewijzigd wordt. 5.2 De organisatie / bestuur Het Ravelijncenter heeft een actief bestuur en een PR-commissie. Notulen worden vastgelegd. Er is een duidelijke structuur. Er is stevige ambitie om het niveau van het Ravelijncenter te blijven optimaliseren. Daarbij zijn online en offline complementaire factoren. De communicatie met de leden is helder en consequent. Dit laatste geldt ook voor de doorgaans korte en daadkrachtig geleide bestuursvergaderingen. 9

10 6. Demografische ontwikkeling Noordkop Op 1 januari 2014 telt de Noordkop inwoners. De onderstaande figuur is een weergave van de bevolkingsontwikkeling over de afgelopen periode in de Kop van Noord-Holland. Het vertrekoverschot uit de Kop van Noord-Holland komt voornamelijk voor rekening van goed opgeleide jonge mensen. Dit overschot is weliswaar niet extreem hoog, maar wordt niet langer gecompenseerd door vestiging van jonge gezinnen. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in 2012 de samenstelling van de bevolking nogal afwijkt van het gemiddelde in Nederland. De leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar is ondervertegenwoordigd en de leeftijdscategorie 50 tot 70 jaar daarentegen oververtegenwoordigd. Het vertrekoverschot zal door gericht beleid afzwakken. Mede door het ontstaan van een sterfteoverschot blijft de bevolking in de Kop van Noord-Holland dalen, naar verwachting tot inwoners in Ook de samenstelling van de bevolking zal dan sterk veranderd zijn: minder jongeren tot 20 jaar, minder inwoners tussen de 35 en 55 jaar en meer ouderen. Uiteraard verandert hiermee ook de samenstelling van de huishoudens en de daaraan gerelateerde woningbehoefte. Het aantal huishoudens neemt toe; dat betreft dan voornamelijk oudere één- en tweepersoons huishoudens. Het aantal gezinnen met kinderen zal afnemen. 10

11 De daling van het aantal jongeren en de beroepsbevolking zal op Texel en Wieringen het sterkst zijn. Naar verwachting zal de afname van de bevolking het grootst zijn in Den Helder en op Texel en Wieringen. Het aantal huishoudens zal hier slechts gering groeien, en dus ook de woningbehoefte. In Niedorp en Schagen blijft de daling van het aantal jongeren minimaal, evenals de daling van de beroepsbevolking in Niedorp en Harenkarspel. In beide laatstgenoemde gemeenten slaat wel de vergrijzing hard toe. Deze ontwikkeling lijkt vooral samen te hangen met de mate van verstedelijking. Harenkarspel, Niedorp en Zijpe profiteren van de uitstreling van het stedelijk gebied van Alkmaar. Texel en Wieringen ondervinden nadeel van hun perifere ligging. Dat geldt ook voor Den Helder, die als grote stad geen duidelijke aansluiting lijkt te hebben met het metropolitane stedelijke netwerk Amsterdam. Kortom, de vergrijzing neemt toe, het aantal jongeren daalt. Dat kan grote gevolgen hebben voor het Ravelijncenter. De provincie Noord-Holland heeft enkele verkennende onderzoeken gedaan naar de demografische ontwikkelingen. Deze zullen de basis vormen voor een beleidsnotitie. Daarbij zal de provincie het uitgangspunt hebben, dat de Noordkop aantrekkelijker moet zijn om te wonen en te werken. Of dat voornemen ook werkelijk meer jongeren naar de Noordkop lokt, is thans nog lastig te bepalen, ook omdat opleidingsmogelijkheden (of eventueel het ontbreken daarvan) mede een rol spelen. Het verdient aanbeveling om een analyse van deze cijfers verder in kaart te brengen. Zo kunnen wij in het hierna op te stellen Plan van Aanpak (PVA) de visie en strategie van het Ravelijncenter verder aanscherpen. Hierbij zal uiteraard ook meegenomen worden, dat het gemiddeld bestedingspatroon in Den Helder lager is dan in Schagen en Hollands Kroon. 7. Concurrentiepositie Het is van groot belang dat het Ravelijncenter zich blijft onderscheiden. De belangrijkste concurrent de Witte Paal in Schagen heeft een aanzuigende werking in de regio. De bioscoop Cinemagnus en Mac Donalds zijn trekkers waarbij bezoeken worden gecombineerd met aankopen in het betreffende gebied. Ook de gemeentelijke herindeling in de regio Schagen e.o. zorgt ervoor dat de Witte Paal een belangrijke positie krijgt in de betreffende regio waarbij de koopstromen zich mogelijk kunnen gaan ombuigen ten nadelen van het Ravelijncenter. In de kadernotitie Den Helder wordt gesproken in hoofdstuk 6 om te komen tot een compacte en logische afbakening van het Ravelijncenter waarbij wordt aangeven nieuwe periferie vestigingen te laten clusteren op het Ravelijncenter. Wil het Ravelijncenter zijn vitaliteit en aantrekkelijkheid kunnen handhaven en versterken is noodzakelijk dat nieuwe ondernemers zich vestigen binnen het RC. Vanuit het bestuur zal dit een blijvend punt van aandacht zijn waarbij medewerking en interactie vanuit de overheid gewenst is. 11

12 8. Visie op detailhandel In het van 2012 daterende rapport Noord-Holland Noord Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel komt Den Helder er bekaaid af in vergelijking met de rest van deze regio. Alkmaar en Schagen staan er het best voor als winkelgemeente, op korte afstand gevolgd door Hoorn en Heerhugowaard. De zwakke positie van Den Helder komt voornamelijk door de verwachte daling van het inwonertal. Het centrum van Den Helder presteert heden ten dage onder de maat, maar ook in de toekomst. Zo denken de consumenten erover. In de analyses is ook gekeken naar vier woonboulevards, de zogenaamde PDVclusters. Deze scoren slechter dan de kernwinkelgebieden. Dat komt vooral doordat de woonboulevards een veel lagere vloerproductiviteit hebben. In vergelijking met andere woonboulevards in ons land is het oordeel van de consumenten hierover nogal laag. Dit laatste behoeft enige uitleg, op veel PDV-locaties is te weinig differentiatie in het aanbod en te weinig sfeer en beleving. Het DNA van een winkelgebied is heel belangrijk en moet uitgedragen worden. 12

13 8.1 Verruiming detailhandelsnota Op basis van de bevindingen in het eerder genoemde rapport Noord-Holland Noord Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel is de onderhavige rapportage over het Ravelijncenter absoluut noodzakelijk. Onze doelstelling is dat het Ravelijncenter minstens zo hoog scoort als Schagen centrum. Om dat te bereiken is het nodig dat de bestemming zoals omschreven in de detailhandelsnota verruimd wordt. Dan kunnen wij gericht inspelen op de wensen van de consument. Welbeschouwd is er trouwens al sprake van branchevervaging. In bouwmarkten worden immers ook al schoenen, overalls en dergelijke te koop aangeboden! Vandaar dat wij ervoor pleiten om de voorwaarden voor vestiging in het Ravelijncenter te versoepelen. 13

14 9. Cijfers woonbranche De op het wonen gerichte detailhandel kent de volgende branches: woninginrichting (meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken, gemengde zaken) keukenzaken speciaalzaken in harde vloerbedekking De opleving van de huizenmarkt in het vierde kwartaal 2013 heeft de omzet van de woonbranche met 4,9% doen toenemen. Een jaar eerder daalde de omzet hier nog met 12%! Ondanks de goede eindsprint daalde de omzet over het gehele jaar 2013 toch nog met 2,8%. Feitelijk zit de woonbranche dus nog flink in de min. Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS, dat in 2013 hier een omzetdaling van 6,3% noteerde, ondanks een stijging van 4,9% in het laatste kwartaal van dat jaar. Zowel samenwerkende grootwinkelbedrijven als MKB-ers hebben gemiddeld iets meer omzet dan MKB-ers die niet samenwerken. Dat geldt ook voor ondernemers op woonboulevards. Doordat deze vlak bij elkaar zitten doen ze het beter dan soortgelijke bedrijven elders. 14

15 10. Kansen en bedreigingen woonbranche Groeiende behoefte aan inspiratie, advies, service, beleving, duurzaam/mvo en producten die bij de lifestyle en identiteit passen. Blijvende belangstelling voor de woonomgeving. Aantal huishoudens neemt toe, terwijl de samenstelling verandert. Toename koopkrachtige 50-plussers en singles. Concurrentie van de markt van tweedehands meubels neemt toe. Omnichannel wordt standaard. Toename van aankopen (in buitenland) via internet. Het aanbod is groot, wat leidt tot verdringingsconcurrentie. Gebrek aan gekwalificeerd personeel met de juiste competenties die aansluiten bij het veranderde winkelgedrag. Leegstand op woonboulevards, waardoor de belevings- en attractiewaarde daalt. Relatief lage samenwerkingsgraad. Professionalisering en samenwerking worden steeds noodzakelijker Perspectief woonbranche Winkels in de woonbranche bieden vrijwel dezelfde producten aan. Ook is er nauwelijks onderscheid van merken en beleving. Hierdoor is vrijwel steeds de laagste prijs het enige aankoopmotief. Nu branchevreemde spelers ook meubels en andere woonartikelen aanbieden, zal de concurrentie fors toenemen, met alle gevolgen van dien. Voor het goedkope en dure segment zal de pijn nog wel meevallen, evenals voor winkels met een eigen productielijn. De toenemende (branchevreemde) concurrentie en het veranderend gedrag van de consumenten vragen duidelijke keuzes van de ondernemers. Zo moet men zich duidelijk onderscheiden van andere ondernemers in deze branche. Het winkelconcept dient te worden afgestemd op de doelgroep. Anders heeft de consument immers veel alternatieven. Dat maakt de drempel laag om te kiezen voor goedkopere tweedehands producten of de aankopen uit te stellen. Woonwinkels moeten niet zozeer gericht zijn op marktgroei, maar juist alles op alles zetten om hun marktaandeel te behouden of terug te winnen. Conjuncturele economische omstandigheden beïnvloeden het gedrag van de consument. Maar er is nog een andere ontwikkeling die het aankoopgedrag structureel verandert: aankopen via internet. Omnichannel retailing is dan ook een absolute randvoorwaarde. In toenemende mate is de consument immers vrijwel continu online. M-commerce gaat dan ook meer en meer een rol van betekenis spelen in de woonbranche. Dit vraagt om andere competenties van het personeel. 15

16 11. Cijfers DHZ bouwmarkten Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment. De volgende artikelengroepen vormen afzonderlijk tussen de 5 en 50% van de totale omzet: ijzerwaren en gereedschap; verf en verfwaren; bouw- en tuinmaterialen; tegels en overige bouwmaterialen. Dit eventueel in combinatie met het op maat zagen of snijden van hout, glas en tegels en de verhuur van bouwmachines en gereedschappen Omzet 2014 Bouwmarkten hebben in maart 2014 bijna 10% meer omgezet dan in maart Dat heeft in het eerste kwartaal 2014 een omzetgroei van 6,4% opgeleverd. (bron: Mixonline) 11.2 Omzet 2013 In 2013 zagen de bouwmarkten hun omzet met 6% dalen. De minst slechte prestatie binnen de totale DHZ-markt. De productgroepen behang, vloeren en raamdecoratie kregen de hardste klappen te verduren. De consumenten waren vooral terughoudend bij grotere klussen. Deuren/kozijnen, tegels en sanitair verkochten mondjesmaat. De onderstaande verkoopaantallen deden het over het algemeen nog slechter dan de omzet. Zo daalde het aantal verkopen verf met 5% en bleef nagenoeg gelijk in omzet. Het aantal verkochte gereedschappen daalde maar liefst met 10%, de omzet met 5%. (bron: GfK) Seizoenpatronen In het voorjaar heeft de DHZ-branche doorgaans de hoogste omzet. In april en mei zo n 30% meer dan in januari. In januari, februari en november zijn de omzetten gewoonlijk het laagst. Door de jaren heen is dat beeld vrijwel constant. (bron: HBD). 16

17 12. Kansen en bedreigingen DHZ bouwmarkten Stijgende prijzen van grondstoffen kunnen wellicht maar deels aan de klant worden doorberekend. Ondernemers en merken moeten zich onderscheiden op andere factoren dan de prijs. De klant ziet een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit als een gegeven. Assortiment en personeel zijn goede mogelijkheden om zich te onderscheiden. De consument is bij de keuze sterk gevoelig voor kwaliteit, advies, service en beleving. De vergrijzing en ontgroening, alsmede de toename van eenpersoonshuishoudens leiden tot specifieke woonwensen, waaronder aanpassing van woningen. Branches vervagen, waardoor assortimenten verbreden. Verdringingsconcurrentie zowel in als van buiten de branche. Professionalisering en samenwerking worden steeds noodzakelijker. De doorstroming in de woningmarkt stagneert en het aantal verhuizingen neemt af Perspectief DHZ bouwmarkten (bron: Rabobank) Voor 2014 zullen er naar verwachting ongeveer 5% minder spullen over de toonbank gaan dan in het jaar daarvoor. De omzet zal met zo n 4% dalen. In de komende jaren zet deze daling zich voort met naar verwachting 1 tot 3%. Bouwmarkten worden steeds groter, speciaalzaken verliezen terrein. De concurrentie in de DHZ-branche is zeer groot en zal nog verder toenemen. Internationale spelers azen op de Nederlandse markt. De bouwmarkten hanteren vrijwel dezelfde formules. Dat maakt het onderscheid minimaal. Om toch nog klanten te prikkelen worden vrijwel wekelijks kortingsbonnen ingezet. De klant weet dat inmiddels en wacht dan ook met zijn aankoop af welke bouwmarkt met een korting bon komt. Het is aan te bevelen om zich anders te onderscheiden. Bijvoorbeeld in deskundigheid en behulpzaamheid van het personeel. En met een breder assortiment en meer mogelijkheden om direct uit voorraad te kunnen leveren. En last but not least met een heldere omnichannelstrategie. De online verkoop van bouwmarktartikelen zal de komende jaren immers verder toenemen. Ondernemers moeten er dan ook achter komen via welke kanalen hun klanten zich oriënteren en aankopen doen teneinde daarop in te spelen. Deze branche heeft nauwe relaties met de woningmarkt. Ontwikkelingen hierin hebben hun weerslag op de mate van groei of krimp. 17

18 13. De transitie naar 2020 Om als Ravelijncenter te kunnen anticiperen op het veranderende koopgedrag van de consument is het noodzakelijk een aantal punten te benoemen. Deze worden in vier categorieën ondergebracht: A. Online - website - social media - loyality/ecommerce - wifi B. Offline - pickup punten - uitbreiding wegbewijzering - verkeersregelaars - bestrating - windowdressing - verlichting - elektrische laadstations voertuigen - toiletten - ambulante handel C. Marketing en communicatie - huishoudelijk reglement - marketing en communicatieplan - city marketing / management D. Beheersmatig - managementrapportage - subsidiemogelijkheden - gezamenlijk inkopen (energie en dergelijke) - ondernemersfonds A. Online Potentiële klanten maken steeds meer gebruik van online kanalen. Om hierop te kunnen anticiperen is het nodig om cross channel retailing te implementeren, waarbij de consument zelf het kanaal kan kiezen. Initiatieven hiertoe moeten nauw afgestemd worden op soortgelijke plannen elders in de stad, waaronder City Marketing. - Website Onder is het Ravelijncenter op internet te vinden. Deze site is aan vernieuwing toe en moet een uitdagende responsive van opbouw hebben, die de nodige koopprikkels bij de klant genereert. De webshops van ondernemers in het Ravelijncenter zouden hieraan gekoppeld kunnen worden, zodat er een virtueel Ravelijncenter komt. Dat creëert de mogelijkheid om gezamenlijke aanbiedingen en/of acties aan een breed publiek te presenteren en te winkelen vanuit de luie stoel. Dit alles vereist uiteraard een professioneel beheer. De website moet een dynamische uitstraling hebben, waarbij ook de nodige aandacht is voor de content. Onderdeel van deze website moeten onder meer zijn: 18

19 online kunnen chatten, loyaliteitssystemen, blog, koppelingen met social media en integratie met mobiel. Gelet op de diversiteit van de winkels in het Ravelijncenter moet er een aparte commissie komen om te brainstormen over de verdere ontwikkeling hiervan. Daarbij is het out-of-the-box-denken een essentiële leidraad. - Social Media Social media spelen een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Voor het Ravelijncenter biedt het gebruik van de social media belangrijke verkoopmogelijkheden op. Het levert een stroom aan informatie op, wat mogelijkheden biedt om te anticiperen op koopsignalen en andere prikkels. Het is dan ook belangrijk om dit onderdeel te integreren in een apart sales/marketingplan. Hiervoor moeten dan wel huishoudelijke regels komen, aangezien uniformiteit essentieel is voor de uitstraling en professionaliteit van het Ravelijncenter. Er moet een afzonderlijk plan komen voor de onderdelen Facebook, LinkedIN, Twitter en Instagram. Van belang is dat deze ook aan de website gekoppeld worden. - Loyality systemen / ecommerce Slim inspelen op koopsignalen. Klanten verleiden tot aankopen. Gegevens verzamelen voor marketing. Dit alles om de bestedingen te verhogen. Dat deze systemen werken mits uiteraard goed geïmplementeerd is zeker. Dat blijkt zonneklaar uit het succes van het Alexandrium in Rotterdam. Dagelijks gaat hier een indrukwekkende hoeveelheid spaarpunten over de toonbank. Voor het Ravelijncenter kan deze optie belangrijke voordelen opleveren. Het advies is dan ook om binnenkort te starten met een loyaliteitssysteem, dat complementair verbonden is met het toekomstige systeem in de binnenstad. Een webshop naar het gedachtengoed van Amazon.com is van strategisch belang voor het Ravelijncenter. Het klinkt futuristisch, maar één shop onder zal versterkend werken om de 24/7 koopgedachte vorm te geven. 19

20 - WIFI (free) Nieuwe WIFI-systemen als GEO-fencing zijn beschikbaar. Die maken het mogelijk om zowel te anticiperen op het veranderende koopgedrag als inzicht te krijgen in het bezoek van de consument. Met de introductie van smartphones, Ipads en laptops is men meer dan ooit altijd online. Klanten rekenen er daarom altijd op, dat zij overal draadloos toegang tot het internet hebben. Connectiviteit en internettoegang zijn onmisbaar. WIFI is eenvoudig in het Ravelijncenter te realiseren. Offertes zijn reeds aangevraagd. B. Offline Het koopgedrag van de klant verandert. Er wordt meer verkocht via internet. De economie kwakkelt. Dit alles zet de rentabiliteit van winkels onder druk. Maar dat zijn niet de enige boosdoeners. De samenwerking in de retailsector zou meer gestalte moeten krijgen, bijvoorbeeld door afstemming met overige winkelgebieden in Den Helder. Acties moeten op elkaar aansluiten. Evenementen die elkaar bijten hebben een negatieve uitwerking. Samen met de binnenstad zou het Ravelijncenter met betrekking tot citymarketing dan ook een voortrekkersrol kunnen spelen. En wat men ook mag denken of vinden van internetshoppen, producten zien en voelen blijft belangrijk om de consument over de streep te trekken. Winkels zijn dus cruciaal. - Pickup points In het Ravelijncenter komen plekken waar consumenten hun internetbestellingen kunnen afhalen, de zogenaamde pickup points. Die kunnen een toegevoegde waarde hebben. Als deze op strategische punten in het Ravelijncenter komen, biedt dit de consument immers gelegenheid om het Ravelijncenter verder te verkennen. Op de juiste plaats neergezet hier is nader onderzoek voor nodig dragen pickup points dus bij aan de uitstraling van het Ravelijncenter en versterking van koopprikkels. - Bewegwijzering De inwoners van Den Helder en omgeving is het Ravelijncenter genoegzaam bekend. Anders is dat uiteraard voor de toeristen. Jaarlijks zijn dat er ruim een miljoen! Een aantrekkelijke doelgroep. Juist voor hen zou, zo blijkt uit interviews, de bewegwijzering optimaler kunnen, met name vanuit de kustgebieden. Hier moet dus nog goed naar gekeken worden. 20

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Ravelijncenter

Ondernemersvereniging Ravelijncenter Ondernemersvereniging Ravelijncenter D e W o o n b o u l e v a r d v a n d e N o o r d k o p RAVELIJN CENTER 2 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis van het Ravelijncenter 2. Wat doet de ondernemersvereniging

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld.

De eerste twee rapporten beschrijven de toekomstige ontwikkeling van detailhandel in met name Den Helder, zij schetsen een verontrustend beeld. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder Postbus 36, 1780 AA, Den Helder Den Helder, 16 maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Namens een groep verontruste winkeliers, diverse ondernemersverenigingen,

Nadere informatie

Doe-het-zelf-detailhandel Bron: Rabobank Cijfers & Trends 2004 (website Perspectief. Kenmerken

Doe-het-zelf-detailhandel Bron: Rabobank Cijfers & Trends 2004 (website  Perspectief. Kenmerken Doe-het-zelf-detailhandel Bron: Rabobank Cijfers & Trends 2004 (website www.rabobank.nl) Perspectief De ontwikkeling in de doe-het-zelfbranche impliceert dat de jaren van hoge groeicijfers tot het verleden

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in bovenkleding Tot de detailhandel in bovenkleding behoren de dameskleding-, de herenkleding- en de gemengde kledingzaken, waaronder de jeanszaken. Het grootwinkelbedrijf bedient vooral het

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Stagflatie Alleen wonen wordt de norm Leeftijd als factor Sociale media Sociale community De winkel als showroom Cross-channel oriënteren Winkel Product Offline goes online Www met ons mee Online goes

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

E-commerce in België

E-commerce in België E-commerce 2016 E-commerce in België De Morgen Context: Huidig klimaat Retail België Offline krimpt (vooral KMO) Stijging leegstand, 5 jaar 103% Krimpende offline retail-sector Online boomt (vooral buitenlandse

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail

Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april Veronique Bulthuis, sectormanager retail Werk aan de winkel! Beneden-Leeuwen, 19 april 2016 Veronique Bulthuis, sectormanager retail Rabobank Kennis en Inspiratie Véronique Bulthuis Sectormanager Retail Rabobank Nederland Agenda Stand van Nederland

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel.

Uitgangspunt van het model is de marktpositie van de retailer, uitgedrukt in het marktaandeel. HET VOORSPELLEN VAN MARKTPOSITIES IN DE FASHION MARKT De wereld van fashion retail is drastisch aan het veranderen. Consumenten geven minder uit aan kleding en schoenen en doen dit vaker online. Nieuwe

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie?

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? 2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? We kijken nog even terug naar 2016 en trekken lering uit de ontwikkelingen. Dit is meteen de basis voor 2017 aangevuld met goede macro-economische verwachtingen.

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

TE HUUR Woonboulevard Palazzo te Lelystad

TE HUUR Woonboulevard Palazzo te Lelystad Van Herk Groep beleggers in vastgoed Lichtenauerlaan 30 Brainpark II - gebouw XI Postbus 4068 3006 AB Rotterdam Telefoon 010-2411560 Fax 010-4362453 retail@vanherkgroep.nl www.vanherkgroep.nl TE HUUR Woonboulevard

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Parkeergedrag. Dagmar Bisschops-Severens TOGETHER d_bisschops@yahoo.com

Parkeergedrag. Dagmar Bisschops-Severens TOGETHER d_bisschops@yahoo.com Parkeergedrag Dagmar Bisschops-Severens TOGETHER d_bisschops@yahoo.com Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 20 en 21 november 2014, Eindhoven Samenvatting Parkeergedrag Gemeenten

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Tijdens onze reis door het leven..

Tijdens onze reis door het leven.. Tijdens onze reis door het leven.. maken we allemaal een kaart.. Onze kaarten zijn als bomen.. The bladeren zijn de mensen die we kennen, gebouwen, gebeurtenissen,.., En nu zijn we hier, Iedereen heeft

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/30 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt uw winkelcentrum een winnaar? drs. Hans P. van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden WinkellocatieMarkt Belgie 2014 Gent, 27 februari 2014 Henk J. Gianotten henk@garma.nl www.garma.nl Programma 1. Enkele belangrijke trends Demografie Economie

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Commerce or e-commerce, that s the question

Commerce or e-commerce, that s the question Commerce or e-commerce, that s the question Grote uitdagingen voor zelfstandige handelaars February 28, 2014 Unizo Bart Wallays Directeur UNIZO Nationaal HANDEL IN STEDEN EN GEMEENTEN handelaar handelsbeleid

Nadere informatie

Verslag Thema-avond Social Media in de detailhandel. Centrum Management Maastricht

Verslag Thema-avond Social Media in de detailhandel. Centrum Management Maastricht Verslag Thema-avond Social Media in de detailhandel Centrum Management Maastricht INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. PRESENTATIES 4 2. ELEVATOR PITCHES 5 5. GESLAAGDE THEMA-AVOND 6 Verslag thema-avond Social Media

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail

Boodschappen doen. In de Toekomst. 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Boodschappen doen In de Toekomst 14 februari 2012 Michel Koster Sector Banker Retail Inleiding Doelstellingen Schetsen scenario s ondernemer Ontwikkelingen in kaart brengen Kansen in kaart brengen Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie