vereniging Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Zomer Gratis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vereniging Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Zomer 2015 - Gratis"

Transcriptie

1 Huurders Woonmagazine vereniging A m s t e r d a m Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Zomer Gratis Zomer in de stad: de Huurdersvereniging werkt stug door aan afspraken over betaalbare woningen Het nieuwe HA-bestuur stelt zich voor Geen recht op sociale huurwoning en dus financieel in de klem dankzij de crisis en vrije huurmarkt

2 2 Woonmagazine Woonmagazine 3 KORT Rectificatie In het lentenummer van dit Woonmagazine is op pagina 5, onder het kopje Actievoeren loont te lezen dat alle huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimum inkomen géén huurverhoging krijgen doorberekend. Dit bericht is onvolledig want het gaat om huishoudens met minimaal één thuiswonend minderjarig kind, een rekenhuur van boven de 618,24 en een inkomen dat lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm. Ook op pagina 7 ontbreekt een belangrijk gegeven. In de zin Zo verhogen Rochdale en De Key de huren van de groep met een inkomen tot niet met de toegestane 2,5% maar met slechts 1% moest worden toegevoegd dat het ook hier gaat om huurders met een rekenhuur boven de 618,24. HA en AFWC tegen huurakkoord Aedes en Woonbond De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) verzetten zich tegen het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. In een statement verklaren de organisaties dat het akkoord indruist tegen de samenwerkings afspraken van de HA en de AFWC. Zij zijn voor een huurbeleid dat huurders met de laagste inkomens ontziet en staan voor het principe: Een lagere huur voor huurders die dat nodig hebben maar geen cadeautjes voor hen die de huur prima zelf kunnen betalen. Om die reden zijn zij geen voorstander van het huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes. Dit zou de doorstroming van huurders met een goed inkomen belemmeren waardoor minder betaalbare huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Uiterlijke inschrijftermijn voor behouden woonduur verlengd Inwoners van de stadsregio Amsterdam die hun woonduur willen laten omzetten in inschrijfduur bij Woningnet, krijgen hier nog tot 31 december 2015 de tijd voor. De Stadsregio en de woningcorporaties hebben tot verlenging van de deadline afgesproken, van 1 juli naar 31 december. Vanwege de nieuwe Huisvestingswet vervalt woonduur als volgordecriterium om kans te maken op een sociale huurwoning. De overgangsregeling om opgebouwde woonduur om te zetten naar inschrijfduur bij Woningnet zou aanvankelijk op 1 juli eindigen. Die termijn is nu verlengd. Inschrijven bij Woningnet is sowieso noodzakelijk om een kans op een sociale huurwoning te blijven maken. Als gevolg van de regeling is het aantal inschrijvingen bij Woningnet de afgelopen maanden sterk toegenomen, net als de hoeveelheid vragen via de telefoon en . Lees hierover meer op pagina 10 van dit Woonmagazine. van de redactie Een trouwe lezer heeft het misschien al gemerkt, het zomernummer van het Woonmagazine verscheen deze keer wat later dan normaal. Het blad kon met grote uitzondering voor een keer later naar de drukker. Het wachten was op onze Algemene ledenvergadering (ALV), waar belangrijk nieuws uit zou voortkomen. Op de agenda voor 25 juni stonden de Samenwerkingsafspraken en Kaderafspraken, de afspraken met de gemeente en Amsterdamse federatie van Woningcorporaties (AFWC) waar de HA en haar leden maanden druk mee zijn geweest. Het eindresultaat lag op tafel en het was aan de leden om te beoordelen of het goed genoeg was. Wethouder Wonen Laurens Ivens was aanwezig om vragen te beantwoorden en daar werd goed gebruik van gemaakt. Met een meerderheid ging de ALV akkoord en dat betekent dat we de afspraken met de samenwerkingspartners verder kunnen invullen. In De zomer van de HA kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u ook een samenvatting van belangrijke veranderingen die ingaan met de Nieuwe Huivestingswet. Ander belangrijk nieuws is de verschuiving van de uiterlijke inschrijfdatum bij Woningnet om uw woonduur te behouden. Eerder las u in dit blad dat woonduur verdwijnt en dat u voor 1 juli ingeschreven moest staan om opgebouwde woonduur te behouden. We voorzagen al problemen door de korte tijd die er was om iedereen hierover op de hoogte te brengen en zijn daarom erg blij dat dit met een half jaar is verlengd. Op pagina 10 kunt u lezen welke problemen zich voordoen rondom het inschrijven bij Woningnet. Nico Gommers Interne voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam Nieuwe afspraken over wonen: Kaderafspraken en Samenwerkingsafspraken, het klinkt niet sexy maar het gaat u wel aan De mening van corporatiebestuurder Hester van Buren De rechtspraktijk van Frans Panholzer De komst van een long stay-hotel zet de Kinkerbuurt aan tot actie Jan, Winnie en Nico zijn de drie nieuwe bestuursleden van de HA Een half jaar langer om woonduur om te zetten in inschrijfduur Woningnet INHOUD Het leukste plekje van Amsterdam: Zuidoost Lezersvraag Actief: Huurdersbelang Zuid Te rijk voor een sociale huurwoning en te arm voor iets anders Gehandicapt: wonen in een aangepaste woning Huurspreekuren Ledenlijst

3 4 Woonmagazine Woonmagazine 5 De zomer van de HA Afspraken over betaalbare huurwoningen Met een meerderheid van de stemmen van haar leden zet de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) haar handtekening onder de Samenwerkingsafspraken en de nieuwe Kaderafspraken, de terugkerende afspraken tussen de gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de HA. Tessa van Vuuren Elke vier jaar worden de plannen voor volkshuisvesting opnieuw vastgelegd. In de Samenwerkingsafspraken voor de volkshuisvesting staan de belangrijke ambities beschreven die de gemeente, AFWC en de HA hebben. Voor de komende periode willen de partijen de afname van het aantal sociale huurwoningen remmen, meer betaalbare huurwoningen aanbieden en meer nieuwe woningen bouwen. De Samenwerkingsafspraken zijn een vervolg op Bouwen aan de Stad-I en II en legt voor het eerst de nadruk op de samenwerking tussen de drie betrokken partijen. Nooit eerder werden huurders zo serieus meegenomen in het proces en de Meer invloed van huurders op beleid woningcorporaties Huurdersvereniging Amsterdam zat dan ook als volwaardige samenwerkingspartner aan tafel. Betaalbaarheid voor bewoners is terug als hoogste prioriteit, net als het behoud van voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep. De betaalbaarheid wordt gehandhaafd met de afspraak dat iedere drie van de vier woningen moeten worden aangeboden met een huur onder de aftoppingsgrens (dit is de huur waarover men nog huurtoeslag kan ontvangen). De partijen werken verder aan een plan voor huishoudens die betaalbaarheidsproblemen krijgen. De HA Foto: Bas Baltus is blij met de verschillende experimenten om vernieuwing en innovatie op de woningmarkt tot stand te brengen. Ook het verbeteren van de relatie tussen huurders en kopers in gemengde complexen wordt een belangrijk aandachtspunt. Het streven is bovendien om in de komende 5 jaar minimaal nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de HA van 25 juni werd een besluit genomen over de vernieuwde samenwerkingsafspraken. Leden reageerden afwisselend positief en negatief op de plannen. Een aantal leden vindt de afspraken op een aantal punten niet concreet genoeg en is bang dat het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en de betaalbaarheid niet gewaarborgd zijn. Ook vreest men dat het goedkoopste segment (de vroegere kernvoorraad) helemaal verdwijnt. Andere leden zagen juist het nut in van de ruimte die het plan nog bood om verder afspraken te maken met de corporaties. De kritische punten van de leden worden meegenomen in de verdere uitwerking van de afspraken. De Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering In de Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering staan afspraken waar u mee te maken krijgt als uw woning wordt gerenoveerd of vernieuwd. Hierin staat het hele proces beschreven van de betrokkenheid en de rechten van bewoners bij renovatieprojecten. Hierbij staat vooral de relatie tussen verhuurder en huurder centraal. Deze afspraken moeten houvast bieden om een renovatie succesvol en correct te laten verlopen. Elke vier jaar worden de Kaderafspraken opnieuw vastgelegd en tussentijds geëvalueerd. In tegenstelling tot de prestatieafspraken is het maken van Kaderafspraken geen wettelijke verplichting. Voor de nieuwste Kaderafspraken hebben verschillende leden van de HA zich gebogen over een aantal pijnpunten. Het belangrijkste punt was een eenduidige doelstelling. De vernieuwde Amsterdamse afspraken moeten voor de huurder een gunstige wijziging en aanvulling zijn op de oude en de nieuwe regelgeving. Deze nieuwe afspraken moeten de positie van bewoners bij vernieuwing en verbetering van hun woning en hun wijk versterken. Ondanks twaalf tegenstemmen op de ledenvergadering zijn de afspraken met een meerderheid van de stemmen aangenomen. De Samenwerkingsafspraken en de Kaderafspraken zijn te vinden op Nieuwe Woningwet Met de nieuwe Woningwet die 1 juli is ingegaan is de positie van huurders sterker geworden. Dit is onder andere te zien in de uitwerking van de samenwerkingsafpsraken met de gemeente en AFWC. Maar er zijn meer veranderingen voor de huursector. Hier een kort overzicht: Passend toewijzen Met passend toewijzen moeten de huren beter aansluiten op de inkomensniveaus van huurders. Minstens 95 procent van de woningzoekenden met recht op huurtoeslag moet een woning worden aangeboden met een huur onder de aftoppingsgrens. Op dit moment wordt in Nederland gemiddeld 70% van de vrijkomende woningen in de sociale huursector passend toegewezen. Uiterlijk 31 december 2016 moeten de corporaties dit voor 95 procent van de woningzoekenden met huurtoeslag doen. De HA heeft in de samenwerkingsafspraken extra vastgelegd dat drie kwart van alle nieuwe huuders, ook huurders die geen recht hebben op huurtoeslag, een huur moet krijgen van onder de aftoppingsgrens. Scheiden sociale en commerciële activiteiten Woningcorporaties moeten hun commerciële en sociale activiteiten scheiden. Dit kan administratief, of door nietcommerciële activiteiten juridisch af te splitsen in een woonvennootschap. Hiermee moet voorkomen worden dat geld dat bedoeld is voor sociale huisvesting verloren kan gaan bij commerciële activiteiten van de corporaties. Begrenzing werkveld van de corporaties Corporaties moeten zich gaan richten op het bouwen en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met lage inkomens. Lopende bouwprogramma s worden afgemaakt, maar corporaties mogen verder geen vrije sectorhuur en koopwoningen meer bouwen. Corporaties mogen blijven investeren in de omgeving van de woningen die ze bezitten, zoals het onderhoud van het eigen groen rondom complexen. Het totale leefbaarheidsbudget is per corporatie wel begrensd tot 125 euro per woning. De gemeente toetst of de activteiten passen binnen de samenwerkingsafspraken. Foto: Sandra Hoogeboom Sterkere positie van huurders Huurdersorganisaties krijgen met de nieuwe Woningwet uitgebreide bevoegdheden om meer invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van corporaties. Zij krijgen instemmingsrecht bij fusies en het recht om minimaal een derde van de Raad van Commissarissen voor te dragen. Huurdersorganisaties mogen ook een externe deskundige inhuren, vergoed door de corporatie. Bovendien mogen huurders een woningcoöperatie oprichten waarin bewoners samen huurwoningen kunnen kopen en/of onderhouden. Foto: Sandra Hoogeboom

4 6 Woonmagazine Woonmagazine 7 De mening van... Hester van Buren Betaalbaarheid ook speerpunt van woningcorporatie Rochdale Rochdale probeert huren betaalbaar te houden, zegt bestuursvoorzitter Hester van Buren: We zoeken een balans tussen wat we kunnen en wat we willen. Vanaf deze zomer betalen veel huurders een hogere huur omdat de huurverhoging ingaat. Hoewel wij met onze Bewonersraad hebben overlegd over de jaarlijkse verhoging, merk ik dat toch het waarom van een verhoging niet altijd duidelijk is. Misschien moeten we nog beter uitleggen wat het verschil is tussen wat we willen vanuit onze maatschappelijke doelstellingen en wat we nodig hebben om onze broek op te houden. Belangrijk punt blijft dat elke euro die niet binnenkomt ook niet kan worden uitgegeven aan bijvoorbeeld onderhoud, nieuwbouw én betaalbaarheidsmaatregelen. Wat doen we onder andere? Meer betaalbare woningen aanbieden. Als gevolg van de zogeheten Passendheidstoets komen vanaf 2016 huurders met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag alleen nog in aanmerking voor woningen tot de hoge aftoppingsgrens (nu 618,24). In de gemeente Amsterdam zijn we van plan om samen met de andere corporaties minimaal 75% van ons aanbod aan sociale huurwoningen onder deze aftoppingsgrens te houden. De Praktijk Soms raak je als huurder verzeild in kwesties waar je niets van begrijpt. Zoals mevrouw Van der Heuvel. Zij huurde een woning met een zolder en nadat het pand werd gesplitst kwam ze erachter dat ze de berging ineens van een andere eigenaar huurde dan de woning zelf. Mevrouw Van der Heuvel werd namelijk voor de rechter gesleept omdat deze nieuwe eigenaar de berging terug wilde hebben. De oude Germanen kenden al de regel koop breekt geen huur. Het kan gebeuren dat een woning een andere eigenaar krijgt maar de huur blijft bestaan. Voor mevrouw Van der Heuvel zou het dus niet Maatwerk bij huurverhoging: bij de jaarlijkse huurverhoging hebben we dit jaar de mensen met de laagste inkomens ontzien. Zo gaven wij gezinnen met (bijzondere) bijstand geen huurverhoging als hun huurprijs hoger dan 618,- was. Huurders met een inkomen tot ,- en een huur hoger dan 618,- kregen bij ons inflatiecorrectie (1%) in plaats van de door de minister toegestane 2,5% verhoging. We maken vrijesectorwoningen ook betaalbaar voor sociale huurders door deze te verhuren aan twee of drie vrienden met ieder afzonderlijk een laag inkomen. Ons plan is om volgend jaar een op de drie vrijesectorwoningen op deze manier te verhuren. Sober renoveren en goedkoper bouwen, oftewel we slopen geen woningen als dat niet echt nodig is. Slopen en nieuw bouwen is duur en levert meestal minder sociale woningen op. Die zijn dan ook vaak veel duurder dan de oorspronkelijke woningen. We knappen zoveel mogelijk op en proberen dan de woonlast voor de woningen gelijk te houden door fors te investeren in energiebesparende voorzieningen. Als we toch nieuw bouwen, houden we de woningen betaalbaar door kleiner te bouwen. Natuurlijk proberen we een goede uitstraling en kwaliteit te behouden. We blijven met betaalbaarheid bezig en zoeken de balans tussen wat we kunnen en wat we willen. Gelukkig houdt een actieve bewonersraad ons scherp in die complexe zoektocht. Hester van Buren is sinds juni bestuursvoorzitter van Rochdale moeten uitmaken dat zij de berging van een andere eigenaar huurde maar daar dacht de eigenaar zelf anders over. Het gebeurt wel vaker dat kopers deze situatie niet goed kennen en zo n ruimte zelf opeisen. De rechter boog zich over de vraag of de berging bij de woning hoorde en daar was geen twijfel over. Ook al was de berging in de loop van der jaren een paar keer verplaatst omdat de eigenaar er een woning bij wilde bouwen, de berging bleef onderdeel van de woning. Toch kreeg deze situatie een lange nasleep. Na zes processen besliste de echter onlangs definitief in deze zaak: Bij het huren van een woning geldt woonruimterecht met huurbescherming en daarom krijgt mevrouw deze bescherming ook als het gaat om de berging. Dit is een opstandige buurt Jaren geleden werd midden in de Kinkerbuurt, op de hoek van de Borgerstraat en de Jan Pieter Heijestraat, een blok sociale huurwoningen gesloopt. Er zouden 21 levensloopbestendige appartementen voor terugkomen. Maar de crisis gooide roet in het eten. Nu is er een nieuw plan dat veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat schiet. Zij hebben zich verenigd in actiecomité Long Stay No Way om te protesteren tegen een hotelcomplex waar gasten langere tijd kunnen verblijven. Trudy Admiraal Het is voor ons onverteerbaar dat er een hotel komt in een buurt waar woningzoekenden 12 jaar moeten wachten op een geschikte huurwoning, zegt Loes van Luijk. De actie van Long Stay No Way wordt gesteund door de Huurdersvereniging Oud-West (HOW). Loes van Luijk: Het actiecomité is in december 2014 opgericht nadat we een bekendmaking lazen van het stadsdeel, waarin een omgevingsvergunning werd aangevraagd voor dit bouwplan. Er zou een long stay-hotelcomplex komen van 55 appartementen plus een supermarkt. Al die tijd dachten we dat er woningen zouden komen. Er stond ook een bord op het terrein met die aankondiging, dat overigens pas een paar weken geleden is weggehaald. Dit is pure misleiding. Het actiecomité zegt dat er in de buurt geen draagvlak is voor een hotel en dat het plan botst met de opvatting van het stadsbestuur te werken aan een ongedeelde stad. Er is één keer door de projectontwikkelaar een informatieavond georganiseerd. Dat wist bijna niemand, er kwamen misschien 13 mensen naar toe. Een ander lid van het actiecomité: Veel lokale politici zijn voor een ongedeelde stad, zeggen ze. Dit is nou een plek waar je als politiek kunt laten zien waar je voor staat. Het gaat om zo n klein stukje grond, als ze dát al niet voor elkaar kunnen krijgen? Je verliest elke geloofwaardigheid als je zo n locatie weggeeft aan een hotel. Inmiddels hebben mensen de petitie getekend en 724 mensen hebben een zienswijze ingediend tegen dit hotel. De inspanningen van het actiecomité worden gewaardeerd door de meeste bewoners en winkeliers, vertelt Loes van Luijk. Ik werd omhelsd door een oude dame. Ze zei: Ik ben zo blij dat jullie dit doen, want wij kunnen het niet Foto: Actiecomité LongStay? No Way meer. Toen dacht ik: we gaan nog een paar zaterdagen op de markt staan. De woningnood onder ouderen is een onzichtbaar probleem, ik vind het een schande. Alle benedenwoningen worden verkocht en in die smalle houten trappenhuizen in de meeste panden hier in de buurt kun je geen traplift plaatsen. Als wij niet zichtbaar maken wat de consequenties zijn van dit soort bouwplannen voor individuele mensen, dan lijkt het nog alsof het goed idee is ook, zo n hotel voor mensen die wat langer in de stad moeten zijn. Toch lijkt het erop dat het actiecomité het onderspit gaat delven. In de vergadering van 23 juni heeft de bestuurscommissie van stadsdeel Oud-West met 12 stemmen vóór en drie stemmen tegen van de SP en de Piratenpartij een positief advies naar de centrale stad gestuurd voor dit long stay-hotel. De woordvoerder van het stadsdeel: Dit verhaal heeft een lange geschiedenis. Er zijn natuurlijk ook voorstanders. Alle bezwaren zijn in overweging genomen maar niets bleek zwaarwegend genoeg om dit project tegen te houden. Het staat nu op de agenda van de gemeenteraad. Sinds de opheffing van de stadsdeelraden in 2014 heeft de gemeenteraad van de centrale stad het laatste woord over dit soort bouwplannen in plaats van het stadsdeel. Het actiecomité blijft strijdlustig. Het is belangrijk om je als buurt te organiseren en het is duidelijk: deze buurt pikt dit niet. Er is hier nog saamhorigheid. Niet vanuit de participatiesamenleving maar gewoon omdat we een beetje van elkaar houden. Dit is ook een opstandige buurt. Ze zijn nog niet van ons af. Wij willen woningen voor ouderen en jonge gezinnen. Als er tóch een vergunning voor een hotel wordt verleend stappen we naar de rechter en als het moet naar de Raad van State, dreigt Loes van Dijk. Kortom, het long stay-hotel op de hoek van de Borgerstraat staat er nog lang niet.

5 8 Woonmagazine Woonmagazine 9 Sinds februari wordt het dagelijks bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) gevormd door Winnie Terra, Nico Gommers en Jan Kok. Hoogste tijd om ze aan u voor te stellen. Wie zijn deze mensen, wat willen zij bereiken met de vereniging en nog belangrijker: Hoe denken zij dat voor elkaar te krijgen? HA-bestuurders Jan, Winnie en Nico stellen zich voor Foto s: Sandra Hoogeboom (links en rechts), Nico Boink (midden) Tessa van Vuuren Waar komt de motivatie vandaan? Jan: Huurders hebben de laatste jaren veel voor hun kiezen gekregen. Ze zijn door politici in de steek gelaten. Er wordt geroepen dat het goed gaat met de woningmarkt omdat er meer woningen worden verkocht. Kopen is de norm geworden en huren de afwijking. Ik wil met de HA de problemen in de huursector weer op de kaart krijgen. Nico: Na het bezoeken van wat ledenvergaderingen merkte ik dat de HA geen eenheid is. De verschillen tussen personen waren zowel zakelijk als op persoonlijk vlak heel groot. Mijn streven is een goede, degelijke en gestructureerde organisatie neer te zetten waar iedereen, ongeacht zijn of haar mening en herkomst (HV, Koepel of andere lidorganisatie) zijn draai kan vinden. Winnie: De stad is van iedereen, ongeacht het inkomen. De voorraad sociale huurwoningen is van essentieel belang, omdat mensen met een laag inkomen de stad anders niet meer inkomen. Om het belang van huurders te blijven verdedigen ben ik bij de HA terecht gekomen. Mijn inzet is aangewakkerd door mijn lidmaatschap van de deelraad Amsterdam-Centrum. Daar hield ik mij onder meer bezig met de portefeuille wonen. Hoe is de taakverdeling? Winnie: Ik richt me vooral op externe relaties, media, nieuwe initiatieven, externe ontwikkelingen, lobbyen en samenwerkingsafspraken. Ik probeer vragen van huurders te beantwoorden en bijeenkomsten te bezoeken op verzoek van leden. Nico: Als interne voorzitter richt ik me vooral op de achterban. Ik moet ervoor zorgen dat het dagelijks bestuur goed samenwerkt en communiceert met de staf en het algemeen bestuur. Maar ik moet ook zorgen dat er goed en intensief contact wordt gehouden met de achterban en die groep is heel divers. Het is belangrijk dat we weten wat er speelt binnen de vereniging en luisteren heeft vaak meer effect dan alleen maar praten. Jan: Ik ben als penningmeester verantwoordelijk voor het geld en daar heb ik wel iets mee. Ik vind het belangrijk dat geld goed wordt besteed en uit te zoeken hoe je dezelfde dingen goedkoper kan doen. Dat komt ook van pas bij de HA. En het secretarisschap is me overkomen. Het is volgens mij belangrijk dat het bestuur op de voorgrond moet treden en niet altijd de stad. Daarom onderteken ik de uitgaande brieven. Op welke manier vullen jullie elkaar aan? Nico: Ik zit niet zo sterk op de inhoud als veel anderen bij de vereniging maar ik lees veel en als ik iets niet weet, zoek ik het op of vraag het na. Ik vind het leuk om problemen op te lossen binnen bedrijven waar het niet zo lekker loopt. Om mensen die sterk van elkaar verschillen bij elkaar te brengen. Uit ervaring weet ik dat je mensen niet hoeft te veranderen om het te laten werken. Jan: De ervaring die Nico heeft uit de zakenwereld is een belangrijke aanvulling en ik bewonder Winnie om haar enorme netwerk en inzet. Ze is het boegbeeld naar buiten toe en enorm actief met s, tot midden in de nacht. Ze heeft ongelooflijk veel energie voor het goede doel. En daar waar zij op de voorgrond treden, hou ik me liever op de achtergrond. Schrijven, redigeren en met cijfertjes spelen. Ik kan hier veel leren en dat is inspirerend. Ik heb in mijn carriere nooit eerder een grote vergadering als een algemene ledenvergadering voorgezeten, of in een sollicitatiecommissie gezeten en financien van corporaties op deze manier bekeken. Winnie: Jan blijft kalm wanneer ik nog wel eens stampvoetend door de ruimte kan lopen als ik mijn zin niet krijg of wanneer het niet gaat zoals ik wil. Zo n stabiele factor is fijn. En Nico heeft natuurlijk zijn ervaring, zoals Jan ook al zegt. Moet er volgens jullie veel veranderen bij de vereniging? Winnie: Het is belangrijk dat de achterban wordt vergroot. Dus nieuwe initiatieven ontwikkelen, leden werven binnen verschillende leeftijdsgroepen en nieuwe communicatievormen ontdekken. Jan: Volgens mij moeten we in een andere structuur werken die minder tijd kost. Er is al een stap gemaakt met de oprichting van commissies. Binnen een commissie wordt nu heel concreet aan projecten gewerkt. Zo wordt er veel meer gedaan. tenminste, als het werkt. Want helaas functioneert het nog niet zoals het zou moeten. Om dit te veranderen hebben we meer bestuursleden nodig. Dan kan het werk beter worden verdeeld het wordt de druk voor iedereen minder groot. En Interne voorzitter Nico Gommers is onder andere als ondernemer de afgelopen 35 jaar direct en indirect betrokken geweest bij wonen. Hij was actief voor een bewonerscommissie (BC) in Osdorp en stopte daar na drie jaar mee vanwege zijn verhuizing naar Noord. Al snel bleek dat de corporatie alleen op BC niveau wenste te communiceren dus besloot hij een bewonerscommissie op te richten. Hij maakte later de stap naar Bewonersraad Rochdale en is sinds een paar maanden interne voorzitter voor de HA. Nico heeft jarenlange ervaring in het opbouwen van organisaties waar het intern niet soepel loopt. wat misschien nog wel het belangrijkste is, het moet gezellig worden. Want als het leuk is, vindt niemand het erg om ergens veel tijd in te steken. Nico: Daar ben ik het mee eens. Het contact met de achterban moet bijvoorbeeld veel beter. We moeten nog meer het gesprek met elkaar aangaan en niet alleen bij elkaar komen voor een algemene ledenvergadering. ALV s zijn om besluiten te nemen, niet om elk onderwerp tot in detail te bespreken. Daarom moeten we bijeenkomsten organiseren. Mensen willen gehoord worden, in elke laag van de organisatie. Daarom mag het soms ook allemaal wel iets begrijpelijker. Niemand zit te wachten op een vijftig pagina s tellend rapport. Het is aan ons om die vertaalslag te maken. Hoe is de tussenstand na een paar maanden? Winnie: Ik heb er een goed gevoel bij. Er is veel debat en daar houd Externe voorzitter Winnie Terra is van huis uit socioloog, gespecialiseerd in actief burgerschap en de interacties tussen vrijwilligers en professionals. Ze heeft zich na haar eerste studie Kunst en Cultuurbeleid de eerste negen jaar van haar werkzame leven gericht op kunst en cultuur. De afgelopen 7 jaar heeft zij, mede door haar betrokkenheid bij een politiek partijbrede beweging (Luxvoor) een switch gemaakt van het domein van de cultuur naar het domein van de politiek en maatschappij/samenleving. Op dit moment werkt ze als teamleider Maatschappelijke Dienstverlening. ik van. Verschillende standpunten leiden ertoe dat uiteindelijk het beste compromis naar voren komt. Een compromis is altijd het midden van twee uitersteren. Uistersten die vaak niet realistisch zijn. Ik hoop dat we het bestuur gauw uitbreiden met jonge bestuursleden en we zijn nu volop bezig met de uitwerking van een deel van de samenwerkingsafspraken. Jan: Het is ingewikkelder dan ik had verwacht. En dan heb ik het niet over werk voor huurdersbelangen maar het gedoe eromheen. Dat is misschien ook de reden dat ik me op de achtergrond houd. Ik zie dezelfde onderwerpen terugkomen, dezelfde problemen tussen mensen. Er is zoveel frustratie. Ook door maatregelen uit Den Haag. Maar het lijkt wel alsof we de strijd met elkaar aangaan omdat het daar niet lukt. Gelukkig is er ook al veel bereikt. De Samenwerkingsafspraken met de gemeente en Amsterdamse Federatie van Woningcoporaties en de Penningmeester en secretaris Jan Kok studeerde Sociale Geografie en Planologie en schreef ooit een scriptie over het streven naar een evenwichtiger bevolkingssamenstelling in de vier grote steden van Nederland.,,Een kritische analyse en nog steeds actueel, aldus Jan. Hij werkte later op de universiteit en hogeschool, bij het RIGO en de gemeente Amsterdam. Altijd bleef hij zich bezighouden met Volkshuisvesting. In zijn tijd als deelraadslid voor GroenLinks in stadsdeel Zuideramstel kreeg hij het gevoel dat hij meer met wonen wilde doen en niet lang na zijn vertrek bij de deelraad meldde hij zich aan als kandidaat bestuurslid voor de HA. Kaderafspraken. Hoewel niet iedereen even enthousiast is, zijn we wel tot een besluit gekomen. Dat hebben we samen gedaan. Nico: Juist nu we zo druk zijn met deze belangrijke overleggen is eensgezindheid erg belangrijk. Ik ben gewend dat ik na een paar maanden rondkijken begrijp wat er moet veranderen binnen een organisatie. Binnen de achterban van de HA is veel wantrouwen en onbegrip naar bestuiur, staf en onderling. Ik heb dat zelden ergens zo sterk gezien. Ik denk dat dit mede komt omdat de gemiddelde leeftijd zo hoog is. Oudere mensen nemen zo hun bagage mee. In huurdersland bestaat die bagage vaak uit negatieve ervaringen. En dat snap ik ook wel, je moet als huurder goed opletten dat je geen oor wordt aangenaaid. We moeten alleen uitkijken dat we dit niet op elkaar afreageren, laten we negatieve ervaringen omzetten in iets positiefs. Je kunt namelijk veel met deze kennis in de toekomst.

6 10 Woonmagazine Woonmagazine 11 Grote drukte door inschrijving bij Woningnet Huurrecht Sinds bekend werd dat men zich moet inschrijven bij Woningnet om opgebouwde woonduur te behouden, staat de telefoon bij de Wijksteunpunten Wonen (WSW) roodgloeiend. Vooral veel ouderen blijken moeite te hebben met het inschrijven bij Woningnet. Woningnet verwachtte al een groot aantal nieuwe inschrijvingen en breidde haar klantenservice uit maar dat bleek onvoldoende om iedereen van dienst te kunnen zijn. En ook de Wijksteunpunten Wonen (WSW) lassen extra Woningnetspreekuren omdat zij de vraag om hulp in de reguliere huurspreekuren niet kunnen opvangen. Het zijn vooral ouderen die langskomen tijdens een spreekuur. Ze begrijpen soms niet waarom het nodig is om in te schrijven of weten niet hoe het moet. Het is vooral een probleem dat inschrijven digitaal moet, legt Cherryl Gangadin van het Wijksteunpunt Wonen Noord uit. Ouderen hebben vaak geen adres en willen dat ook helemaal niet. Wij moeten dan uitleggen waarom dat wel nodig is en helpen met het aanmaken van een account. Omdat ouderen vaak veel begeleiding nodig hebben, komen ze soms wekelijks terug en dat zorgt voor hoge werkdruk bij de ondersteuners van het WSW. Zij helpen bijvoorbeeld met het zoeken en het reageren op woningen. Net als alle andere WSW s kan WSW Noord de hoeveelheid mensen die hulp nodig heeft amper aan. Een veel voorkomende vraag komt volgens haar van mensen die samenwonen. Zij willen weten of een inschrijving genoeg is of dat zij dat beiden moeten doen. En dat hangt af van de situatie. Bij samenwonen hebben partners geen recht op elkaars woonduur maar een getrouwd stel wel. Dan is Colofon Het Woonmagazine is een uitgave van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). De krant verschijnt 4 x per jaar en wordt gratis aangeboden. Contact: of Vormgeving, opmaak, technische eindredactie en distributie worden verzorgd door Stichting BBU/MUG Magazine. Aan dit nummer werkten mee: Trudy Admiraal, Machteld Bouman,Frans Panholzer, Veronica Verhulst en Tessa van Vuuren (hoofdredactie). Fotografie: Bas Baltus, Nico Boink, Sandra Hoogeboom Vormgeving: Rob van der Doe en Jantine Jimmink Druk: Senefelder Misset - Doetinchem Oplage: één inschrijving genoeg en kan de ander op het adres worden bijgeschreven. Bij overlijden neemt hij/zij de opgebouwde woonduur mee. Zij moeten zich wel realiseren dat dit weer verandert bij een scheiding. Wie verstandig is, schrijft zich dus in maar de hoge eenmalige inschrijfkosten van 50,- en de jaarlijkse kosten van 10,- zijn voor veel mensen een hoge drempel. termijn inschrijving woningnet verlengd Woonduur verdwijnt als criterium bij de woonruimteverdeling; alleen de inschrijfduur bij Woningnet telt voor wie voorrang krijgt op een sociale huurwoning. Huurders die het langst in dezelfde woning in de regio wonen, staan dan niet meer standaard bovenaan op de wachtlijst. Om als langzittende huurder nog wel voorrang te krijgen moet u vóór het nieuwe jaar ingeschreven staan bij Woningnet. Het afschaffen van woonduur is onderdeel van de nieuwe Huisvestingswet die 1 januari is ingegaan. Een belangrijke verandering is het accent op vrije vestiging en beperkte mogelijkheden voor toewijzing aan eigen inwoners. De uiterste inschrijfdatum voor Woningnet was eerder gesteld op 1 juli maar omdat dit weinig tijd gaf om bewoners goed te informeren is deze datum met een half jaar uitgesteld. Per 1 januari 2016 vervalt niet alleen de woonduur maar vervallen ook de regelingen die daarmee te maken hebben, zoals het samenvoegen van woonduur bij samenwonen of tijdelijk behoud van woonduur na verhuizing. Als u nu woonduur heeft opgebouwd kunt u deze nog vijftien jaar behouden. Na vijftien jaar stopt deze overgangsregeling en telt alleen nog de inschrijfduur vanaf de datum dat u zich heeft ingeschreven bij Woningnet. Dit gebeurt automatisch maar het is wel verstandig om uw inschrijfgegevens te controleren. Als u zich nog niet heeft aangemeld moet u dat dus voor 31 december doen. Uw woonduur wordt dan omgezet in inschrijfduur. Aanmelden bij Woningnet kan via Dit kost eenmalig 50 en daarna elk jaar 10,- om het te verlengen. Onlangs publiceerde de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) een overzicht van gemiddelde inschrijfkosten per regio. Daaruit bleek dat Amsterdam verreweg het duurst is. De HA sprak met andere partijen in bij een vergadering van de Regioraad Amsterdam om te pleiten voor halvering van de kosten. Hoewel de meeste politieke partijen ook vinden dat 50,- te hoog is, heeft dit nog niet tot verlaging geleid. Leuk in Amsterdam Genoeg te doen in onze hoofdstad. In het Woonmagazine vertellen Amsterdamse huurders waar zij graag naartoe gaan als ze de deur van hun woning achter zich dicht trekken. Joel Dissels woonde als klein jongetje in Zuidoost. Hij verhuisde al snel maar komt nog steeds, ongeveer twintig jaar later, regelmatig in winkelcentrum de Amsterdamse Poort. Ik kwam toen ik vier jaar oud was met mijn moeder uit Suriname. Net als veel andere Surinamers kwamen we in een grote flat in Zuidoost terecht, maar mijn moeder verhuisde al gauw naar Haarlem. Toch zijn we hier altijd veel geweest. Om familie te bezoeken maar ook voor andere praktische zaken. Er was in Haarlem bijvoorbeeld geen kapper die kroeshaar knipte. Vanaf mijn veertiende ging ik dan helemaal alleen heen en weer naar de kapper in Zuidoost. Dat kostte veel tijd en om dat draaglijk te maken at ik hier broodjes bij Kam Yin. Dit is een Chinees Surinaams restaurant waar je echt voor terugkomt. Het eten is niet duur en beter dan het restaurant van dezelfde eigenaar in het centrum. Ze hebben hier de tijd om het eten voor te bereiden en dat proef je. In de zomer ben ik hier ook veel omdat het Kwaku summerfestival dan is. Vroeger hielp ik mijn nicht dan met haar cateringbedrijf. Dat doe je nou eenmaal voor Vorige keer Demonstreren kan nog steeds een succes volle manier van onder handelen zijn. De laatste demonstratie waar de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) bij betrokken was, leverde intern de discussie op over wanneer een demonstratie precies succesvol is. Is demonstreren eigenlijk nog wel van deze tijd? De HA vindt zelf dat het een goede strategie kan zijn als het met de gesprekken niet meer lukt om iets te bereiken maar wat denkt u? 81% van de respondenten is het eens met de stelling dat demonstreren nog steeds een succesvolle manier van onderhandelen kan zijn. Slechts 15% gelooft er niet (meer) in en 4% heeft er geen mening over. Joel Dissels: Er is veel veranderd in de buurt. familie, maar ik hield er dan ook een leuk zakcentje aan over. In de loop van de jaren is er veel veranderd in de buurt. Grote winkelketens zijn hier nu gevestigd en er is veel te doen. In het sportcomplex verderop kunnen jongeren kiezen uit ongeveer alle sporten en dat was vroeger wel anders. Het wordt een steeds fijnere plek om te wonen en je ziet daarom het publiek veranderen. Doordeweeks lopen hier veel zakenlui die in de pauze een broodje halen en sinds de eerste wooncontainers hier werden geplaatst zie je hier ook veel studenten. Nieuwe lezersvraag Vrouwen aan de top kunnen de relatie tussen huurders en corporaties verbeteren HA-voorzitter Winnie Terra schreef onlangs in een column dat de relatie tussen huurders en corporaties door de komst van vrouwen op topniveaus de aankomende jaren alleen maar zal verbeteren. Dit zou bijvoorbeeld komen door vrouwelijke eigenschappen als bescheiden gedrag, dienstbaarheid en solidariteit. Een gewaagde uitspraak en daarom is de HA benieuwd hoe u daarover denkt. Geef uw mening via: Foto: Sandra Hoogeboom

7 12 Woonmagazine Woonmagazine 13 actief Jacqueline Abrahams en Mischa Meerburg van Huurdersbelang Zuid Foto: Sandra Hoogeboom Je wilt toch ook iets voor de maatschappij betekenen Mischa Meerburg (27) en Jacqueline Abrahams (54) huren beiden naar volle tevredenheid in Zuid. Maar ze zien de buurt rap veranderen. Door hun gemeenschappelijke zorg daarover richtten zij onlangs samen met anderen Huurdersbelang Zuid op. Waarom doe je jezelf nu zoiets energievretends en tijdrovends aan? Niets doen vreet pas energie. Machteld Bouman Twee speerpunten prijken op hun allereerste flyer: behoud van goede, betaalbare huurwoningen en verbetering van kwaliteit woningen en woongenot. Op deze vroege, zonnige ochtend lijkt er op die stapels geparkeerde fietsen over de hele lengte van de stoep na in deze vredige woonbuurt nabij het Olympisch Stadion geen vuiltje aan de lucht. Jacqueline Abrahams, voorzitter van Huurdersbelang Zuid, komt aangewandeld. Zij was er al op uit met haar hond, na een korte nacht door haar werk als wijkverpleegster. Aan die fietsen zie je dat de samenstelling van de buurt verandert. Steeds meer studenten strijken hier neer. Niet op de standaardmanier via Woningnet, want dat huurwoningdistributiekanaal kent alleen maar wachttijden van minimaal tien jaar. Ouders die het zich kunnen permitteren, kopen een etage of een heel huis voor hun zoon of dochter. Die verschijnen dan met in hun kielzog een hele club huisgenoten. Abrahams heeft niets tegen studenten. Mijn zoon is er ook een. Maar het is een groep die hier niet echt wortel schiet, de buurt na een aantal jaar weer verlaat. En dan voel je geen drive om je in te zetten voor de buurt, je ziel en zaligheid in een geveltuintje te leggen. Hetzelfde geldt voor shortstayers en passanten die via Airbnb de stad bezoeken, meent Abrahams: De heersende vrees voor geluidsoverlast is helaas niet ongegrond. De Rivierenbuurt sloot zich onlangs aan bij Huurdersbelang Zuid, waardoor de kersverse vereniging zo n vijfhonderd betalende leden telt. Zoveel mensen bij elkaar hebben echt een stem, en wij vertolken die graag, zegt Mischa Meerburg. Ooit zocht hij voor zichzelf uit wat je als (sociale) huurder in een gemengde buurt moet doen om zonnepanelen op je dak te krijgen. De opgedane kennis leverde hem, in combinatie met zijn studie maatschappelijke vorming, een baan op bij Wijksteunpunt Wonen. Nu deelt hij als bestuurslid (vanaf 1 juli) van Huurdersbelang Zuid die kennis weer met buurtgenoten. Meerburg: Duurzaamheid vind ik een prachtig thema om meer betrokkenheid en cohesie in een buurt te bereiken. De meeste woningen, vaak van particuliere eigenaren, zijn uit begin vorige eeuw, dus niet optimaal geïsoleerd, en vaak voorzien van een verouderde stookketel. Mensen weten vaak niet wat hun rechten zijn. Ook qua voorlichting valt er nog gigantisch veel te winnen. Het van de grond trekken van een vereniging is een hele verantwoordelijkheid en het kost toch veel tijd en energie. Aan die fietsen zie je dat de samenstelling van de buurt verandert Abrahams: Soms vraag ik me ook wel eens af: waar doe ik het allemaal voor. Bijvoorbeeld op het moment dat je een huurdersvergadering hebt uitgeschreven en er komen minder mensen dan je had verwacht of gehoopt. Maar ook al is het steentje dat ik bijdraag klein, het blijft toch een steentje. Meerburg: En de geschiedenis leert: alle verandering begint tenslotte klein. Vast in een te dure woning Het zijn allang niet meer de alleramsten die zich zorgen maken over geld. De nieuwe armen zijn de hoog opgeleiden die het allemaal goed voor elkaar hebben, tot er iets helemaal misgaat. Zoals bij Salomé Toet. Zij raakte onlangs haar baan kwijt en zit nu vast in haar te dure woning. Salomé Toet: Wat als we de huur straks echt niet meer kunnen betalen? Foto: Sandra Hoogeboom Tessa van Vuuren Salomé Toet verhuisde met haar gezin een paar jaar geleden vanuit Amsterdam naar een een ruime vrije sectorwoning in Amstelveen. Ideaal voor de kinderen, want in de grote tuin konden ze veilig spelen. De woning van 105 vierkante meter was zelfs nog groter dan ze eigenlijk nodig hadden maar met een dubbel inkomen konden ze het zich veroorloven. Zelf werkte ze in de media en haar vriend sleepte als freelance choreograaf genoeg opdrachten binnen. Sinds de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging steeg de huur jaarlijks fors. De huur begon in 2012 met 825,- per maand en nu betaalt ze ruim honderd euro meer. Maar de huurverhogingen waren nooit echt een probleem. Tot een paar maanden geleden, toen Salomé te horen kreeg dat haar contract niet werd verlengd. Ineens waren ze afhankelijk van het onzekere inkomen van haar vriend en daarom ze zich veel zorgen over de toekomst. Wat als we de huur straks echt niet meer kunnen betalen? Dan staan twee hoog opgeleide mensen met twee kinderen op straat. Ze vult haar dagen met het zoeken naar een baan en een betaalbaar huis.,,maar dat is lastig als je ook de zorg over twee kinderen hebt. Voor simpele baantjes ben ik te hoog geschoold en oproepwerk kan ik niet doen als de kinderen van school zijn. En ook de zoektocht naar een betaalbare woning verloopt niet soepel. Op Woningnet komt zelden een betaalbare woning voorbij en omdat Salomé nog niet zoveel inschrijfduur heeft opgebouwd komt ze niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Met twee jonge kinderen in huis moet een woning ook aan een aantal eisen voldoen. We willen graag in de buurt blijven. De kinderen gaan hier naar school en hebben hun vriendjes en vriendinnetjes hier. Maar ook mijn vriend moet in de buurt blijven wonen omdat hij elk moment opgeroepen kan worden voor zijn werk. Inmiddels maakt Salomé zich veel zorgen. Ze zit vast in een te dure woning en de corporatie kan haar niet helpen. Aan de telefoon krijg ik te horen dat wel meer mensen in dezelfde situatie zitten als ik. Maar de corporatie grijpt niet in zolang de huur nog steeds wordt betaald. Als dat niet meer lukt wordt na 5 maanden m n huis ontruimd. Andere instanties helpen me pas als ik op straat sta. Maar dan is het te laat. Ik las over een pilot Flexibel huren, waarbij sociale huurders de kans krijgen om een vrije sector woning te huren met een huurprijs die meestijgt en daalt met het inkomen. Dit zou voor ons ook een uitkomst zijn maar andersom werkt het helaas niet zo. Als huurders in de vrije sector mogen wij niet meedoen aan dit project. Ik vind dat corporaties meer met mensen bezig moeten zijn in plaats van met geld. Ze zijn er voor betaalbare huurwoningen, maar ze zijn helemaal niet sociaal. Na een paar maanden heeft Salomé nog geen oplossing gevonden, maar ze houdt de moed erin. Je moet vertrouwen houden, anders ga je ongelukkig door het leven. Ik zou wel graag een oproep willen doen aan mensen in eenzelfde situatie om contact op te nemen met de corporatie. Misschien dat corporaties dan de ernst ervan inzien.

8 14 Woonmagazine Woonmagazine 15 Zoelenkerkstraat: wie deze straat op de plattegrond van Amsterdam denkt te kunnen vinden komt bedrogen uit! Vijftien jaar geleden bestond de straat nog wel. Nu staat op dezelfde plek in Osdorp een complex met de naam Zoelenkerkstraat. In dit complex wonen mensen met en zonder beperking. Sommige bewoners maken gebruik van aanwezige domoticavoorzieningen. Zo ook huurder Richard Weigle (51). Veronica Verhulst Foto's: Sandra Hoogeboom De huurder Richard Weigle Hoe bent u hier terechtgekomen? Mijn vorige woning was in de buurt van het Hugo de Grootplein. Het was een tijdelijke woning en ik woonde er alleen. Ik heb MS en daar was op een gegeven moment niet genoeg zorg meer mogelijk. Ik moest verhuizen naar een plek, waar meer zorg mogelijk was. Ik kon ook naar Zuidoost verhuizen, maar ik koos voor deze woning in Osdorp. Ik woon hier nu zeven en een half jaar met een huurcontract voor onbepaalde tijd. Zoelenkerkstraat Het is een complex met koopwoningen en sociale huurwoningen, waar mensen met en zonder (ernstige en soms meervoudige) beperking, ouderen, jongeren en gezinnen wonen. Er zijn 23 rolstoelwoningen, 25 seniorenwoningen en er is een zorgsteunpunt van waaruit 24 uur per dag zorg op afroep wordt geleverd. Het complex heeft domoticavoorzieningen zoals automatische deuropeners en liftaansturing met behulp van infraroodbediening. Bent u tevreden met uw woning en vindt u deze groot genoeg? Dit is een driekamerwoning met een grote huiskamer, een open keuken en twee slaapkamers. Een van de slaapkamers wordt gebruikt als wasmachinekamer. Mijn ouders zijn nu over uit Suriname en logeren bij mij. Ik ben blij dat de grote ruimte daarvoor geschikt is. Ik ben tevreden met mijn woning, ook omdat alles heel ergonomisch ingericht is. Ik kan vanuit mijn rolstoel alles in huis bedienen, zoals de deuren, gordijnen, radio, televisie en de telefoon. Zeven en een half jaar geleden kon ik met mijn elleboog de lift in het complex nog bedienen. Dat lukt nu niet meer, maar met behulp van de computer die op mijn rolstoel is gemonteerd, kan ik de lift toch zelf bedienen. Ik ben ook heel tevreden met de 24 uurszorg. Waar bent u minder blij mee? Hoe zal ik dat netjes zeggen? Ik zit in een situatie van take it or leave it of zoals Johan Cruijff zou zeggen: Elk nadeel heb zijn voordeel. De verpleging kan hier 24 uur per dag met een loper naar binnen en daarmee voel je je wel beperkt in je privacy. Je hebt ook geen keuze in de verpleging. De ene persoon ligt je nu eenmaal beter dan de andere. Maar ik heb deze zorg nodig. Locatie: STADSPARKBUURT (OSDORP) Huurprijs: 745 Grootte: 113 m 2 Hoe zou u uw inrichting omschrijven en hoe belangrijk is deze voor u? Ik vind mijn inrichting een allegaartje. Er zijn veel tweedehandsspullen bij, die afkomstig zijn uit kringloopwinkels. Ik vind het zonde van het geld om alles nieuw te kopen. Als je eenmaal een huis hebt, moet je er goed op letten dat je dit houdt door voldoende geld voor de huur te reserveren. Als je je huis duur inricht, daardoor de huur niet kunt betalen en dan je huis kwijtraakt, heb je niets aan al die dure meubelen. Ik vind het soort meubelen niet zo belangrijk. Ik ben tevreden met dit allegaartje. Ik heb geen behoefte om spullen bij te kopen of te vervangen. Ik kijk vaak naar het plafond en dan denk ik: het is eigenlijk wel een wonder dat ik een dak boven mijn hoofd heb; er zijn genoeg mensen die deze luxe niet hebben. Mijn favoriete meubel is de zwarte bedbank in de huiskamer. Die heb ik jaren geleden in Duitsland gekocht. Hij is van echt leer en dat vind ik mooi. Je kunt erop zitten en er een bed van maken. Wat vindt u van de buurt waar u woont en hoe is het contact met de buren? Ik vind deze buurt heel fijn en ik wil er graag blijven wonen. Het is een vredige buurt. Er wonen veel moslims. Die groeten mij altijd vriendelijk met As-Salamu Alaikum. Dat betekent: vrede zij met u. Ik word niet gepest vanwege mijn handicap. Met de buren heb ik een goed contact. Op vrijdagavond ga ik vaak naar buurtactiviteiten voor ouders met kinderen en andere volwassenen in brede school De Kikker, hier vlakbij. Dan word ik opgehaald en later weer teruggebracht door Marokkaanse jongens uit de buurt. Zij zijn heel zorgzaam. Dat vind ik ook een wonder: dat ik daar respectvolle mensen ontmoet, die mij met respect behandelen.

9 Huurspreekuren LEDENLIJST huurspreekuren CENTRUM Wijksteunpunt Wonen Centrum Oude Binnenstad Buurtcentrum De Boomspijker Recht Boomssloot 52 wo en Tel: Westelijke Binnenstad Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael Elandsgracht 70 ma-vr di Tel: Oostelijke Binnenstad Huis van de Buurt De Witte Boei Kleine Wittenburgerstraat 201 di wo en Tel: NIEUW-WEST Wijksteunpunt Wonen Nieuw-West Vanaf 29 juni t/m 14 augustus 2015 alleen Woonspreekuren op het Groenpad 4, op de genoemde tijden. Andere locaties/spreekuren komen tot 17 augustus a.s. te vervallen! Osdorp Groenpad 4 (WSWonen NW) ma , di Tel: Slotervaart Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks) ma Tel: Geuzenveld-Slotermeer Slotermeerlaan 103 (MFC De Honingraat) wo Albardakade 5-7 (Pluspunt) do Woningnetbegeleiding Nieuw-West Slotermeerplein 103 E (Bibliotheek) di Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks) do Albardakade 5 (Pluspunt) do Osdorpplein 16 (Bibliotheek) vr Tel: NOORD Wijksteunpunt Wonen Noord J. Drijverweg 5 wo ; do Tel Het huurteam is bereikbaar ma t/m do van 9.00 tot Tel: Woningnetspreekuur J. Drijverweg 5 wo , do Bezaanjachtplein 249 (Bibliotheek) wo Molenwijk 21 (Bibliotheek) do OOST Wijksteunpunt Wonen Oost Wijttenbachstraat 36 hs ma , wo Overig op afspraak Tel: (ma t/m do) Woningnetspreekuur wo WEST Wijksteunpunt Wonen West 1e Helmersstraat 106-D ma 9:00-11:00 di 9:00-11:00 en 18:00-20:00 wo 9:00-11:00 en 15:00-17:00 do 9:00-11:00 vr 9:00-11:00 ma-vr Energiespreekuur Tel: Voor hulp bij zoeken naar woningen op Woningnet: Openbare bibliotheek Van Hallstraat 615 di Openbare bibliotheek Mercatorplein do Openbare bibliotheek Bos en Lommerplein 176 vr Bibliotheek De Hallen Hannie Dankbaarpassage 10 ma ZUID Wijksteunpunt Wonen Zuid Inloopspreekuur Oud-Zuid Gerard Doustraat 133 wo (ook huurteam) do Telefonisch spreekuur dagelijks Tel: Woonspreekuur Hoofddorpplein-, Schinkel- en Stadionbuurt Buurtcentrum Olympus Hygiëaplein 8-10 ma Tel: Rivierenbuurt Rijnstraat 115 di Tel Buitenveldert A.J. Ernststraat 112 do ZUIDOOST Wijksteunpunt Wonen Zuidoost Frankemaheerd 2 Woonspreekuur op afspraak ma Juridisch spreekuur wo Tel: Anton de Komplein 150 Inloopspreekuur di Tel: Southeast, Bijlmerdreef 1289 Inloopspreekuur di Tel: Buurtcentrum Holendrecht Holendrechtplein 37 wo Tel: Woningnetspreekuur Bibliotheek Frankemaheerd wo Bibliotheek Reigersbos, Rossumplein 1 wo DIVERSEN Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Nieuwezijds Voorburgwal 32 Eerst telefonisch afspraak maken Tel: WEBSITES (opvragen energielabel) Ledenlijst HA De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is de stedelijke vereniging van huurdersorganisaties in Amsterdam. Huurdersorganisaties per verhuurder en per stadsdeel kunnen lid worden van HA. Bewonerscommissies zijn aangesloten via hun koepel. Huurderskoepels Bewonersraad Rochdale (Rochdale) Wat neemt u mee naar het huurspreekuur? Het huurspreekuur in uw buurt kan u helpen bij problemen met het onderhoud, de puntentelling, huurverhoging, servicekosten of het aanvragen van huurverlaging. Neem voor een vlotte afhandeling de volgende gegevens mee: naam en adres van uw verhuurder een afschrift van uw laatste huurbetaling de brief met het voorstel van de huurverhoging een lijstje met onderhoudsklachten aan de woning uw brief aan de huisbaas met melding van de gebreken eventueel de aanschrijving van Bouw- en Woningtoezicht Huurgenoot (Stadgenoot) HBO Argus (Eigen Haard) Huurderskoepel Arcade (De Key) (10:00-16:00) Huurdersplatform Palladion (Alliantie) (di. 10:00-16:00) SBO (Ymere) Huurdersbelangenvereniging Duwoners (DUWO) Huurdersverenigingen per stadsdeel Huurdersvereniging Centrum Huurdersvereniging De Pijp Huurders Belang Zuid HV Baarsjes & Bos en Lommer HV Oost HV Oud West (HOW) HV Westerpark Huurdersplatform Noord (HpN) HV Zuidoost Huurdersverenigingen in de particuliere sector Huurdersvereniging Sloterhof Categorale lidorganisaties ASVA Studentenunie SRVU Migrantennetwerk Kompas Overleg Ouderenorganisaties Amsterdam Voor meer informatie over de adressen van de lidorganisaties: telefoon HA:

Huurders vereniging Woonmagazine

Huurders vereniging Woonmagazine Huurders vereniging Woonmagazine A m s t e r d a m Kwartaalblad van Huurdersvereniging Amsterdam Zomer 2014 - Gratis Verdienen aan je woning via Airbnb? Het mag vaak niet Vergelijkingssite voor huurwoningen

Nadere informatie

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam zomer 2011 verschijnt 4 x per jaar Inhoud P2 Hoofdredactioneel commentaar en kort nieuws over huren. Voor het eerst in deze krant: 'Huisjesmelker

Nadere informatie

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud BEWAARNUMMER 2015-2016 2 Haring in plaats van hagelslag Het

Nadere informatie

Energielabel onderdeel van woningwaardering

Energielabel onderdeel van woningwaardering Energielabel onderdeel van woningwaardering Eind april ontvangen alle huurders een voorstel tot huurverhoging. De maximale verhoging is 1,3 procent. Wel is er dit jaar het nodige veranderd in de regels.

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Trekt jong en hip ook al naar Landlust?

Trekt jong en hip ook al naar Landlust? TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM Hoogbouw niet langer taboe in hoofdstad Zonnestroom: schaalsprong moet nu wel komen Interview Leon Bobbe: De Key richt zich op starters WWW.NUL20.NL Tweemaandelijks

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

Gratis borrelen én kerstrecept van chefkok Ron Blaauw

Gratis borrelen én kerstrecept van chefkok Ron Blaauw december 2009 iedere maand gratis www.mugweb.nl Gratis borrelen én kerstrecept van chefkok Ron Blaauw Stadsdichter Stitou neemt afscheid Schrijfster Hülya Cigdem was zelf importbruid Wouter Klootwijk eet

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

Heitje voor een karweitje

Heitje voor een karweitje Huurdersmagazine Stadgenoot Zesde jaargang juni 2013 nummer 2 Van krantenredactie tot nachtclub Nieuw leven voor historische panden Guerilla-schommels in Amsterdam Aaf Brandt Corstius heeft ze ontdekt

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8.

Esther Beintema en Mark van der Lei voor hun nieuwe woning in Noardburgum. Lees het interview op pagina 8. infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners voorjaar 2014 nummer 1 In dit nummer: Voorwoord pagina 2 Veelgestelde vragen pagina 3 Zilvervisjes pagina 3 pagina 4 Onderhoudsplanning Hennepconvenant

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 1, januari/februari 2015 In dit nummer: Uitslag Klantpanelonderzoek

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Inwonertal blijft groeien

Inwonertal blijft groeien Tijdschrift voor woonbeleid in de regio Amsterdam Winkeluitbreiding ondanks groeiende leegstand Zonnestroom voor daklozen? Stadsdorp Nobelhorst www.nul20.nl Tweemaandelijks juli 2013 #69 Inwonertal blijft

Nadere informatie