Tussentijdse rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussentijdse rapportage"

Transcriptie

1 Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008

2 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli Conform de contractafspraken met het stadsdeel dient het WSWonen Centrum voor 1 september een tussentijdse rapportage op te stellen. De geleverde prestaties worden hierna in een vijftal onderdelen beschreven, te weten: Huurteam Binnenstad Woonspreekuren Ondersteuning bewonersgroepen Participatie en empowerment Overige activiteiten Huurteam Binnenstad Het Huurteam heeft op 3 locaties in de binnenstad kantoor gehouden: Nieuwe Doelenstraat 55 (Wijkcentrum d Oude Stadt, tevens hoofdkantoor) 1 e Laurierdwarsstraat 6 (Dienstencentrum Laurierhof) Roetersstraat 174 (Dienstencentrum Plantage Weesperbuurt) Het telefonisch spreekuur van het Huurteam is s morgens van tot uur en is 4 dagen per week bereikbaar. Ook kunnen huurders op het telefonisch spreekuur binnenlopen voor advies of het maken van een afspraak. Ook buiten deze tijden kunnen huurders contact opnemen met het Huurteam. Zij hebben dan echter niet de garantie dat zij op dat moment te woord kunnen worden gestaan. In onderstaande tabel zijn de prestatieafspraken en de behaalde resultaten uiteengezet. De behaalde resultaten zijn overgenomen uit een uitdraai van het stedelijk registratieprogramma. In het Activiteitenverslag 2008 zal meer gedetailleerd worden gerapporteerd. Afspraak en resultaat activiteiten Huurteam Binnenstad Afspraak 2008 Resultaat tot 07/2008 Benaderingen totaal Actieve benaderingen Overige benaderingen Opnames totaal Opnames actieve benaderingen Opnames overige benaderingen Procedures Contacten Telefonische contacten, inclusief Spreekuurbezoekers

3 Woonspreekuren De woonspreekuren zijn aangehaakt bij de wijkcentra en werken voor een belangrijk deel met vrijwilligers. Deze worden begeleid en ondersteund door professionele medewerkers van het WSWonen (bewonersondersteuners). Onder de medewerkers is de nodige juridische kennis aanwezig. Op 5 locaties in de binnenstad kunnen huurders terecht op een woonspreekuur. Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael Plaats: Dienstencentrum Laurierhof, 1 e Laurierdwarsstraat 6 Spreekuur: Maandag t/m vrijdag uur en dinsdag van uur. Plaats: Dienstencentrum Straat & Dijk, Haarlemmerstraat Spreekuur: Woensdag uur Woonspreekuur d Oude Stadt Plaats: Wijkcentrum d Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55 Spreekuur: Woensdag uur en uur. Woonspreekuur Oostelijke Binnenstad Plaats: Dienstencentrum Plantage Weesperbuurt, Roetersstraat 174 Spreekuur: Woensdag uur en uur Plaats: Spreekuur: Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1 (vanaf 1 februari) Dinsdag uur (renovatiespreekuur) In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen over de periode 1 januari tot 1 juli 2008 weergegeven per locatie. Afspraak en resultaat Woonspreekuren Afspraak 2008 Resultaat tot 07/2008 Woonspreekuur Jordaan & Gouden Reael Woonspreekuur d Oude Stadt Woonspreekuur Oostelijke Binnenstad Totaal aantal bezoekers Woonspreekuur Verreweg in de meeste gevallen is advies en informatie verstrekt aan de bezoekers van de Woonspreekuren. In het Activiteitenverslag 2008 zal gerapporteerd worden over de andere vormen van dienstverlening, de onderwerpen die aanbod kwamen en de doorverwijzing. 3

4 Ondersteuning bewonersgroepen Naast de huurteamformatie heeft het WSWonen Centrum 1,4 fte aan reguliere bewonersondersteuners. De bewonersondersteuners hebben een arbeidsovereenkomst met de wijkcentra. Een bewonersondersteuner is jurist en zet zijn expertise in voor de gehele binnenstad. De bewonersondersteuners verrichten naast woonspreekuuractiviteiten ook ondersteuning aan bewonersgroepen. Met de stedelijke bijdrage van de Dienst Wonen heeft het WSWonen Centrum extra parttime functies gecreëerd (1,3 fte). Het team is versterkt met een bewonersondersteuner / huurrechtconsulent (0,9 fte) en een medewerker participatie- en empowerment (0,4). Huurdersvereniging Centrum is de belangrijkste onafhankelijke belangenorganisatie op stadsdeelniveau (circa 700 leden). Het WSWonen heeft aan de huurdersvereniging dan ook de nodige ondersteuning verleend. De inzet is om de huurdersvereniging te laten uitgroeien tot een krachtige en representatieve belangenorganisatie van huurders in de binnenstad. Een groot aantal bewonersgroepen hebben ondersteuning gekregen van het WSWonen. Veelal zijn het al bestaande commissies, maar regelmatig ook heeft het WSWonen geholpen met het oprichten van een nieuwe bewonersgroep. Vaak is een voornemen tot sloop of renovatie de aanleiding om de krachten te bundelen. In het Activiteitenverslag 2008 zal uitgebreid gerapporteerd worden over bewonerscommissies die ondersteuning van het WSWonen hebben gekregen. Het WSWonen Centrum heeft alle huurders in de binnenstad aangeschreven, waarvan de eigenaar in de eerste helft van 2008 een bouw- of splitsingsvergunning heeft aangevraagd (voor zover aanschrijven relevant is). Participatie en empowerment Ook op het gebied van participatie en empowerment heeft het WSWonen de nodige activiteiten uitgevoerd. Zo is Huurdersvereniging Centrum geholpen met het versterken van het bestuur. Dit heeft 2 nieuwe (aspirant) bestuursleden opgeleverd. Ook zijn in de eerste helft van 2008 de nieuwsbrief en website van de huurdersvereniging vernieuwd. Samen met de Huurdersvereniging Centrum is het WSWonen begin 2008 een campagne gestart om de bewoners van de binnenstad te betrekken bij de inspraak ten behoeve van de totstandkoming van de Woonvisie van stadsdeel Centrum. In februari is een speciale Woonvisiekrant gemaakt, welke huis-aan-huis verspreid is. Op 4 maart vond in de Mozes en Aäronkerk een speciale bijeenkomst plaatst gericht op de inspraak van de Woonvisie. Ongeveer 100 bewoners, alsmede de portefeuillehouder Bouwen en Wonen en een aantal raadsleden, woonden deze bijeenkomst bij. De inspraakreacties van de bewoners zijn verwerkt in de Woonvisie van de Huurdersvereniging Centrum, welke als zienswijze bij het stadsdeel is ingediend. Om bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij het renovatieproces heeft het WSWonen een speciaal buurtkrantje gemaakt ten behoeve van de bewoners van Blok N46 in de Czaar Peterbuurt. Woningstichting Eigen Haard heeft renovatieplannen en middels een informatiekrant en een vragenlijst stimuleert het WSWonen de betrokkenheid van de bewoners. Met Eigen Haard is het WSWonen hiertoe een eenmalig sponsorcontract aangegaan. 4

5 Overige activiteiten In het prestatiecontract 2008 zijn tevens een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Hieronder een beschrijving van de geleverde producten en prestaties, voor zover de gegevens en resultaten inmiddels bekend zijn. Verwijzingen Emil Blaauw Proceskostenfonds In het eerste halfjaar van 2008 heeft het WSWonen Centrum 33 verwijzingen afgegeven voor het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Het stadsdeel Centrum heeft voor 2008 een budget beschikbaar gesteld van ,- aan dit proceskostenfonds. Beschrijving van de uitgevoerde voorlichtingsactiviteiten Tijdens de spreekuren, de woningopnames en vele telefonische contacten geeft het WSWonen advies en voorlichting aan haar klanten. Daarnaast is in 2008 een bijdrage geleverd aan de Woonlastenkrant en zijn ook de buurtkranten van de nodige kopij voorzien. In mei heeft het Huurteam een informatiebrief gezonden aan een deel van haar klantenbestand, waarin informatie over de huurverhoging gegeven is. Met name zijn huurders gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging per 1 juli. Op 20 mei vond de jaarlijkse Huurverlagingsdag plaats. De Huurverlagingsdag is ontstaan als tegenhanger van de jaarlijkse huurverhoging. Uit de ervaringen van de huurteams blijkt dat de huurprijzen in de Amsterdamse binnenstad het wettelijk maximum vaak overstijgen. Met het starten van een procedure bij de huurcommissie kan de huurprijs teruggebracht worden naar het maximaal redelijke niveau. Ook ernstig achterstallig onderhoud kan een reden zijn voor huurverlaging. Ook in het kader van de inspraak ten behoeve van de Woonvisie van stadsdeel Centrum heeft het WSWonen het nodige aan voorlichting gedaan. Zie hiervoor het kopje participatie en empowerment. Samenwerkingsverband Hogeschool van Amsterdam / teveredenheidsonderzoek Het WSWonen Centrum is met de Hogeschool van Amsterdam een samenwerkingsverband aangegaan. In 2008 zal wederom een tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd onder de klanten van het WSWonen. Dit onderzoek zal in het najaar plaatsvinden. Begin 2007 heeft het stedelijk bureau WSWonen een tevredenheidsonderzoek onder de klanten en medewerkers van alle WSWonen uitgevoerd. Publiciteit Om de diensten van het Wijksteunpunt Wonen bekend te maken, is onder de binnenstadsbewoners een informatiekaart verspreid. Tevens zijn artikelen in buurtkranten verschenen en is de Woonlastenkrant 2008/2009 huis-aan-huis verspreid. Website In samenwerking met het stedelijk bureau WSWonen is een stedelijke website ontwikkeld. Op de site staat een uitleg over de activiteiten van de WSWonen en kan de bezoeker van de website zien hoe en waar de WSWonen te bereiken zijn met vermelding van de spreekuurtijden. Ook is er een rubriek Veelgestelde vragen, en is er een link naar de website Het WSWonen Centrum heeft een eigen plek op de wswonen.nl site, waarvan de redactie door het WSWonen Centrum zelf verzorgd wordt. Wijksteunpunt Wonen Centrum 28 juli

Wijksteunpunt Wonen Centrum

Wijksteunpunt Wonen Centrum Wijksteunpunt Wonen Centrum Activiteitenverslag 2006 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Formatie en financiën 3 Formatie Financiën 3. Prestatieafspraken 5 Huurteam Binnenstad Woonspreekuren Overige afspraken

Nadere informatie

Huurdersondersteuning. in de Amsterdamse. binnenstad

Huurdersondersteuning. in de Amsterdamse. binnenstad Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad Voorwoord Dit publieksverslag is een beschrijving van de werkzaamheden van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Onze vier belangrijkste diensten zijn het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het

Onderzoeksrapport 2008. De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoeksrapport 2008 De tevredenheid van de cliënten van het Onderzoekers: Najima el Allati Leila Abdelmoula Mariam Zahi Lisette Barsingerhorn Danielle Benn Hogeschool van Amsterdam, Opleiding Sociaal

Nadere informatie

De tevredenheid van spreekuurbezoekers, bewonerscommissies en huurdervereniging over de dienstverlening van het Wijksteunpunt Wonen Centrum

De tevredenheid van spreekuurbezoekers, bewonerscommissies en huurdervereniging over de dienstverlening van het Wijksteunpunt Wonen Centrum De tevredenheid van spreekuurbezoekers, bewonerscommissies en huurdervereniging over de dienstverlening van het Wijksteunpunt Wonen Centrum Aziza Absane Sana Ayat Soumaya el Maimouni Fleur Koper Hatice

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Evaluatie Wijksteunpunten Wonen

Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Evaluatie Wijksteunpunten Wonen 2008 12 oktober 2009 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Evaluatie Wijksteunpunten Wonen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 13 december 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

BEHEERPLAN. Huis van de Buurt westelijke binnenstad

BEHEERPLAN. Huis van de Buurt westelijke binnenstad BEHEERPLAN Huis van de Buurt westelijke binnenstad 2 Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave...3 2. Inleiding...5 2.1 Partijen Huis van de Buurt...7 2.2 Uitgangspunten beheerplan...7 2.3 Locaties...7 2.4 Exploitatie...7

Nadere informatie

Tal van projecten in hoog tempo opgestart

Tal van projecten in hoog tempo opgestart Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Wijksteunpunten snel

Nadere informatie

Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad

Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad Huren in Het centrum Goed overleg met verhuurder heeft zin Overlegwet Huurdersondersteuning in de Amsterdamse binnenstad AST VAN UW UISBAAS Meldpunt Ongewenst

Nadere informatie

Tien jaar Huurteams Amsterdam

Tien jaar Huurteams Amsterdam Tien jaar Huurteams Amsterdam Jaarverslag huurrondejaar 2006 / 2007 Inhoud Tien jaar Huurteams Amsterdam Voorwoord 5 1 Tien jaar huurteams 6 2 Samenvatting huurrondejaar 2006-2007 8 3 Organisatie 9 4

Nadere informatie

MOC van der Meer B.V.

MOC van der Meer B.V. Aan: Van: Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael. W.F.H. van der Meer. Amsterdam, 15 juli 2006. Betreft: Rapportage waarderingsonderzoek Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 2006. 1. Inleiding. Het stadsdeel

Nadere informatie

Positieve evaluatie Wijksteunpunten Wonen

Positieve evaluatie Wijksteunpunten Wonen Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Positieve evaluatie

Nadere informatie

Activiteitenverslag Wijksteunpunt Wonen Zuidoost 2013

Activiteitenverslag Wijksteunpunt Wonen Zuidoost 2013 Activiteitenverslag Wijksteunpunt Wonen Zuidoost 2013 Colofon Activiteitenverslag 2013 Gemaakt door: Mayra Paula Ariane Cremer 2 COLOFON... 2 INLEIDING... 4 ORGANISATIE... 4 ASW/ WIJKSTEUNPUNT WONEN ZUIDOOST...

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum Amsterdam!

Stadsdeel Centrum Amsterdam! begeleidt en verbindt bewoners van Stadsdeel Centrum Amsterdam! Uw wegwijzer op het gebied van financiën, instanties, relaties, wonen, zorg en welzijn. De Sociaal werker van CentraM Verheldert uw vragen

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012)

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael (gebaseerd op de Stadsdeelkrant van 9 februari 2012) BEKENDMAKINGEN Nieuw Hotelbeleid. Stadsdeel Centrum werkt aan een nieuw hotelbeleid voor de binnenstad.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huurteam

Jaarverslag 2015 Huurteam Jaarverslag 2015 Huurteam Sinds 2004 is er in Den Haag een Huurteam. Het is een onderdeel van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en wordt gefinancierd door Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Jaarverslag HuurTEAM Hilversum 2015.

Jaarverslag HuurTEAM Hilversum 2015. Jaarverslag HuurTEAM Hilversum 2015. Franciscusweg 10. Al jaren grotendeels leeg. 11.000 Actieve woningzoekenden en dan dit! 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Zaken... 5 De tabellen... 6 De financiële verantwoording...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. De Baarsjes / Bos en Lommer 1

Jaarverslag 2010. De Baarsjes / Bos en Lommer 1 Jaarverslag 2010 De Baarsjes / Bos en Lommer 1 Een uitgave van Het Wijksteunpunt Wonen De Baarsjes / Bos en Lommer Columbusplein 1 hs, 1057 TS Amsterdam Telefoon: 020 4121537 e-mail: bbl@wswonen.nl website:

Nadere informatie

* jaarverslag 2012 wijksteunpunten wonen

* jaarverslag 2012 wijksteunpunten wonen * jaarverslag 2012 wijksteunpunten wonen * * inhoud * voorwoord... 3 Samenvatting... 4 inleiding.... 5 1 Voorlichting en hulpverlening... 6 2 Collectieve bewonersondersteuning...13 3 Bevorderen participatie...17

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nog steeds splitsen zonder gedragscode. Wijksteunpunten krijgen Energie Team. 11 juli buurtconferentie westelijke deel centrum.

Nieuwsbrief. Nog steeds splitsen zonder gedragscode. Wijksteunpunten krijgen Energie Team. 11 juli buurtconferentie westelijke deel centrum. Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Wijksteunpunten krijgen Energie

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 maart 2011 NIEUWS Voorlopig blijven de vergunningen elke twee weken in het stadsdeelkrantje gepubliceerd worden. Het wijkcentrum krijgt geen kopieën meer

Nadere informatie

Teksten: Eindredactie: Vormgeving: Omslagfoto: Foto s: Druk:

Teksten: Eindredactie: Vormgeving: Omslagfoto: Foto s: Druk: Jaarverslag 2013 Colofon Teksten: Ingrid Houtepen, Tjerk Dalhuisen, Jan Riekus Jansen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving: Arnoud Beekman - justar.nl Omslagfoto: Peter Elenbaas Foto s: Archief Wijksteunpunt

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

2 Wijksteunpunt Wonen Amsterdam-Noord

2 Wijksteunpunt Wonen Amsterdam-Noord Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Contacten met individuele bewoners 5 Het Huurteam 8 Bewonersparticipatie 10 Netwerken 12 Trends en signalen 13 Prestatie-afspraken 13 Vooruitblik 15 2 Wijksteunpunt

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie

Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Belgie De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag Huurteam Hilversum 2014.

Jaarverslag Huurteam Hilversum 2014. Welke verhuurders verdienen billenkoek? Jaarverslag Huurteam Hilversum 2014. Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Inleiding... 3 Zaken... 5 De tabellen.... 6 De financiële verantwoording... 8 Begroting 2015...

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 22 maart 2012 NB De wijkpost wordt onder meer samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week

Nadere informatie

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld.

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld. Huurprijs Rubriek 1 en 2 Bij dit aanvraagformulier moet een ingevuld formulier puntentelling van de huurcommissie gevoegd worden. Dit formulier is nodig om de huurprijs van de te verhuren woning vast te

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Eigen Haard in Amsterdam Centrum Activiteitenplan 2016. Over Amsterdam Centrum. Woningen en bewoners

Eigen Haard in Amsterdam Centrum Activiteitenplan 2016. Over Amsterdam Centrum. Woningen en bewoners Eigen Haard in Amsterdam Centrum Activiteitenplan 2016 Over Amsterdam Centrum Woningen en bewoners Amsterdam Centrum Aantal Aantal woningen 53.932 Koopwoningen 15.624 Huurwoningen 38.308 Huurwoningen corporaties

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag

Inhoudelijk Jaarverslag Inhoudelijk Jaarverslag Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 2013 Vastgesteld in de Wijkraad van 27 januari 2014 Jaarverslag Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael 2013 1 Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2

Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Concept Werkplan Schiedam Groenoord 2014 versie 2 Bewonersondersteuners: H. v. d. Velden, F. Klijzen, J. Freyee Totaal aantal beschikbare uren 2014: 585 Omschrijving wijk vanuit woonbelangen Schiedam Groenoord

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Evaluatie Huurteam

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp Evaluatie Huurteam Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 10 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/164

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 10 oktober 2012. Rapportnummer: 2012/164 Rapport Rapport betreffende een klacht over Huurcommissie te Den Haag. Datum: 10 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/164 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie hem niet op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXX te Amsterdam Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

JAARVERSLAG WSWONEN ZO 2010

JAARVERSLAG WSWONEN ZO 2010 WSWONEN 1 Colofon Een uitgave van Wijksteunpunt wonen Zuidoost Bijlmerdreef 1289 1102 TV Amsterdam Telefoon: 020-579 79 20 E-mail: zuidoost@wswonen.nl Website: www.wswonen.nl Redactie: Ivan Nibte en Cornelia

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Vlotte bijeenkomst Bewoners aan het Woord

Vlotte bijeenkomst Bewoners aan het Woord Vlotte bijeenkomst Bewoners aan het Woord Muller-Lulofshuis Hogeschool van Amsterdam, 3 november 2015 Op 3 november kwamen een kleine 100 bewoners en professionals bijeen op de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 Jaarverslag 2015 Inhoud Samenvatting 3 HOOFDSTUK 1: Voorlichting en hulpverlening 5 THEMA: Energiebesparing 11 HOOFDSTUK 2: Collectieve bewonersondersteuning 15 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 18 oktober 2012 NB De wijkpost wordt samengesteld op basis van de tweewekelijkse stadsdeelkrant. Wilt u de bekendmakingen van de tussenliggende week bekijken,

Nadere informatie

19 januari Presentatie MobielGedeeld

19 januari Presentatie MobielGedeeld Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 19 januari 2016 Pilot Autodelen Achterhoek start in

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 17 november 2011 NIEUWS uit de Stadsdeelkrant van 17 november (BEANTWOORDE) VRAGEN VAN DE RAAD OVER handhaving in de Tweede Tuindwarsstraat. Zowel de voorstellen

Nadere informatie

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011

Energielabel onderzoek Wijksteunpunten Wonen, mei 2011 Energielabel onderzoek Wijksteun Wonen, mei 2011 De conclusies Het Stedelijk Bureau heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van het energielabel in het Woning Waardering Systeem (WWS) voor

Nadere informatie

Naar een sterkere Huurdersvereniging Centrum

Naar een sterkere Huurdersvereniging Centrum Naar een sterkere Huurdersvereniging Centrum Een onderzoek onder leden en andere maatschappelijk betrokken huurders in de binnenstad juli 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Huurdersvereniging Centrum

Nadere informatie

Fotoverslag slotconferentie Samen sterk in de buurt

Fotoverslag slotconferentie Samen sterk in de buurt Fotoverslag slotconferentie Samen sterk in de buurt Ter gelegenheid van de afsluiting van het programma Sociaal Wijkteams Amsterdam Centram 18 november 2016 in de Boomsspijker in Amsterdam IMPRESSIE Deze

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 10 mei 2011 NIEUWS Dankzij de inspanningen van buurtbewoners en organisaties is nu in ieder geval het onderwerp Ouderenhuisvesting geagendeerd voor de commissie

Nadere informatie

Huur- en kwaliteitsteams Amsterdam

Huur- en kwaliteitsteams Amsterdam Huur- en kwaliteitsteams Amsterdam Jaarverslag 2006 Huurrondejaar 2005-2006 Jaarverslag huurrondejaar 2005-2006 1 juli 2005-30 juni 2006 2 Noot: In dit verslag treft u de bevindingen aan van de Amsterdamse

Nadere informatie

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres.

Begroting Huurdersvereniging BRES. Maart 2015. Huurdersvereniging BRES. Pelikaanhof 136. 2312 EH Leiden. info@huurdersverenigingbres. Begroting Huurdersvereniging BRES Maart 2015 Huurdersvereniging BRES Pelikaanhof 136 2312 EH Leiden info@huurdersverenigingbres.nl 1 Inleiding In dit document treft u de begroting van 2014, de realisatie

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening.

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael - NIEUWS - Wijziging Bijzondere inspraakprocedure ruimtelijke ordening. Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 2 december 2010 (verschijnt in principe om de twee weken op donderdag, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare informatie). NIEUWS Wijziging Bijzondere inspraakprocedure

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Stedelijk Raamwerk Wijksteunpunten Wonen

Stedelijk Raamwerk Wijksteunpunten Wonen 26 september 2006 Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid Stedelijk Raamwerk Wijksteunpunten Wonen 1 Inleiding Vanuit verschillende kanten is de oproep gedaan om in Amsterdam Wijksteunpunten Wonen (WSW en)

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Ingrijpende renovatie en huurrecht

Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag bijeenkomst Ymere huurders 21 oktober 2014 1 Ingrijpende renovatie en huurrecht Verslag van een informatiebijeenkomst voor Ymere huurders in het Centrum Dinsdag 21 oktober 2014 - De Slang, Spuistraat

Nadere informatie

= nog steeds aandachtspunt

= nog steeds aandachtspunt 1 e Kwartaalrapportage 2013 - Huis van de Wijk {Slotervaart Noord, De Buurtzaak} De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. Deze kwartaalrapportage moet per huis

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

Parkeer vergunningen in Haarlem

Parkeer vergunningen in Haarlem Reageren antwoord@haarlem.nl Meer informatie www.haarlem.nl Vragen 023 511 51 15 Gemeente Haarlem Parkeer vergunningen in Haarlem Parkeervergunningen in Haarlem Parkeerruimte in Haarlem is schaars. De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING

DEFINITIES EN AFBAKENING VAN SPONSORING Beleidsplan sponsoring Antares 2015-2019 pagina : 2 van 6 1. INLEIDING In deze notitie benoemen we de uitgangspunten die gelden bij sponsoring. Daarmee hebben we een kader om sponsorvragen te beoordelen

Nadere informatie

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011

Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 Wijkpost Wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael 28 december 2011 NIEUWS (uit de Stadsdeelkrant van 28 december 2011) BEKENDMAKINGEN --- BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 22 DECEMBER 2011) Aanvragen om bouw-

Nadere informatie

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Juli 2012 Colofon Uitgave Auteur Contactadres : Brandweer Regio Groningen

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie