Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen."

Transcriptie

1 Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen.

2 Voorwoord Veel intermediairs hebben nog vragen over het provisieverbod en directe beloning. Daarom heeft Monuta alle relevante vragen gebundeld in dit document Provisieverbod 2013, veel gestelde vragen. De antwoorden zijn getoetst bij verschillende instanties. Mist u vragen waarop u het antwoord nog niet heeft? Dan nodigen wij u uit de vraag te mailen naar uw Monuta accountmanager of U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een antwoord. Is het een vraag die bij meer intermediairs leeft, dan nemen wij de vraag en het antwoord op in dit document. Wij actualiseren dit document regelmatig, zodat u altijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de (uitvaart) verzekeringsbranche en de wet- en regelgeving. Om bepaalde vragen (en antwoorden) snel te vinden, is dit document geclusterd in verschillende onderwerpen. Per cluster treft u de relevante vragen en antwoorden aan. Als u op de vraag klikt, komt u direct bij het bijbehorende antwoord. 2

3 Inhoudsopgave Adviseren en bemiddelen - Wat is het verschil tussen adviseren, bemiddelen en voorlichting volgens de Wft? - Wat wordt verstaan onder objectieve en selectieve analyse? Provisies en bonussen - Wat is er qua beloningswetgeving veranderd vanaf 1 januari 2012? Provisieverbod - Is het provisieverbod al definitief door het Parlement aangenomen? - Wanneer gaat het provisieverbod in? - Voor welke producten geldt het provisieverbod? - Mag ik nog provisie blijven ontvangen op complexe producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013? Directe beloning - Wat is een kennelijk onredelijke directe beloning bij uitvaartverzekeringen? - Ben je verplicht om nazorg/beheer te verlenen na het afsluiten van een uitvaartverzekering? - Mogen serviceorganisaties nog wel provisie ontvangen op een uitvaartverzekering die via hen wordt afgesloten? - Mogen serviceorganisaties de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? - Mag Monuta de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? - Kan ik de directe beloning in termijnen innen bij de klant? - Wat is factoring en wat zijn de voor- en nadelen? - Moet ik voor het hanteren van een serviceabonnement een speciale vergunning aanvragen? - Hoe bereken ik de kosten van een uitvaartverzekeringsadvies? - Welk verdienmodel past het beste bij mijn kantoor? - Wat zijn de consequenties van het werken met directe beloning? - Mag een verzekeraar helemaal geen vergoedingen meer betalen aan het intermediair? Fiscale aspecten - Moet ik mijn klanten assurantiebelasting in rekening brengen voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? - Moet ik mijn klanten btw in rekening brengen als ik een rekening stuur voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? - Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met serviceabonnementen? - Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met leads? 3

4 Inhoudsopgave Diplomaplicht/deskundigheid - Welke deskundigheidseisen worden gesteld op het gebied van uitvaartverzekeringen? - Welke medewerkers moeten een Wft-diploma hebben? - Wat gaat er veranderen op het gebied van de deskundigheidseisen de komende jaren? Verzekeraars - Aan welke beloningsregels moeten verzekeraars zich houden als zij rechtstreeks uitvaartverzekeringen verkopen / adviseren? Informatieverplichtingen - Wat verandert er in het dienstverleningsdocument? - Waaraan moet de informatie voldoen die ik klanten stuur met betrekking tot uitvaartverzekeringen? Contracten - Blijft Monuta werken met een samenwerkingsovereenkomst? - Moet ik een overeenkomst van opdracht sluiten met mijn klanten? - Voor welke periode mag ik een serviceabonnement afsluiten met mijn klant? - Wat zijn de mogelijkheden of gevolgen als mijn (directe) nota niet wordt betaald door mijn klant? Volmacht - Welke beloningsregels gelden er met betrekking tot de volmachtcommissies? - Mag ik nog volmachtcommissies ontvangen voor uitvaartverzekeringen als er een provisieverbod geldt? Uitvaartwensen - Op welke manier kan ik de uitvaartwensen van mijn klanten het beste inventariseren en vastleggen? - Hoe kan ik de kosten van een uitvaart voor mijn klanten berekenen? Execution only - Wat is execution only? - Wat zijn de consequenties van bemiddeling op basis van execution only? - Hoe werkt execution only via direct writers? - Kan een klant zomaar zonder advies een uitvaartverzekering afsluiten? Disclaimer 4

5 Adviseren en bemiddelen Wat is het verschil tussen adviseren, bemiddelen en voorlichting volgens de Wft? De Wft definieert adviseren als volgt: het in de uit oefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van één of meer specifieke financiële producten aan een bepaalde consument of, indien het een financieel instrument of verzekering betreft, cliënt. Dat betekent dat sprake is van een advies volgens de Wft als er voldaan wordt aan vier eisen: beredeneerde aanbeveling; van een concreet financieel product; van een specifieke aanbieder; aan een bepaalde cliënt. Wat wordt verstaan onder objectieve en selectieve analyse? Onder een objectieve analyse wordt verstaan een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten die de adviseur of bemiddelaar in staat stelt een financieel product aan te bevelen dat aan de dienstverleningsvraag van de klant beantwoordt. Van een selectieve analyse is sprake als de adviseur of bemiddelaar slechts een beperkt aantal producten in zijn analyse betrekt. De meeste intermediairs maken in de praktijk gebruik van selectieve analyse. Van bemiddelen is sprake bij alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als intermediair tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product tussen een consument (bij verzekering ook cliënt, dus zakelijke klanten) en een aanbieder, of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. Dat betekent dat er niet per definitie een product hoeft te worden af gesloten. Het gaat om de intentie waarmee het advies wordt gegeven. Er is sprake van voorlichting of het geven van inzicht als er een algemeen advies wordt gegeven, zonder dat wordt gesproken over een concreet product of over een concrete aanbieder. Ook is sprake van voorlichting als het niet gericht is op een specifieke persoon. De geldloketten kunnen consumenten bij voorbeeld wijzen op het belang van een goede arbeidsongeschiktheidsverzeke ring, maar mogen niet verwijzen naar product A van aanbieder B. Van pensioenfondsen verwacht de AFM dat deze hun deelnemers meer inzicht gaan geven, bijvoorbeeld over het verwachte eindkapitaal of de consequenties bij waarde over dracht. Dit zijn geen adviezen volgens de definitie van de Wft. 5

6 Provisies en bonussen Wat is er qua beloningswetgeving veranderd vanaf 1 januari 2012? Per 1 januari 2012 zijn de volgende maatregelen in werking getreden. Een verbod op bonus- en omzetprovisies voor schadeverzekeringen. Na het bonusverbod voor complexe producten geldt nu dus voor alle financiële producten dat u (maar dit geldt ook voor de serviceorganisaties) geen bonussen of andere omzetprovisies meer mag ontvangen van banken of verzekeraars. Als u werkt met directe beloningsvormen (uurtarief, vastea vergoedingen, abonnementen) dan mogen deze ver goedingen niet kennelijk onredelijk zijn. Dat betekent niet excessief hoog. Uw beloning moet dus in redelijke verhouding staan tot uw geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. Voor schadeverzekeringen geldt een passieve transparantienorm. Dit betekent dat u transparant moet zijn over uw (provisie) beloning bij schadeverzekeringen als uw klant u daar om vraagt. De commissies bij volmachten moeten voldoen aan de norm van passendheid. Dit betekent dat ook de volmachtcommissies in een redelijke verhouding moeten staan tot de geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. 6

7 Provisieverbod Is het provisieverbod al definitief door het Parlement aangenomen? De Tweede Kamer is op 8 maart 2012 unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot een provisie verbod op complexe en impactvolle producten. Het voorstel wordt in april 2012 gepubliceerd als consultatiedocument waarop alle markt-partijen nog een laatste reactie kunnen geven. Er is dan alleen nog ruimte voor marginale aanpassingen. Het voorstel wordt verwerkt als wijziging van het BGFO, een onderdeel van de Wft. Omdat dit zogeheten lagere regelgeving is, vindt er verder geen parlementaire besluitvorming (bijvoorbeeld in de Eerste Kamer) meer plaats. Mag ik nog provisie blijven ontvangen op complexe producten die zijn afgesloten voor 1 januari 2013? Ja, dat mag. Er geldt een eerbiedigende werking met betrekking tot de doorlopende provisie op reeds voor 1 januari 2013 gesloten producten (die onder de reikwijdte van het provisieverbod vallen). Dat betekent dat u de doorlopende provisie mag blijven ontvangen tot einde contractdatum van de polis. Wanneer gaat het provisieverbod in? Het provisieverbod treedt per 1 januari 2013 in werking. Voor welke producten geldt het provisie verbod? Het provisieverbod is van toepassing op de volgende producten die als complex en/of impactvol zijn aangemerkt. Producten die zijn opgebouwd uit minstens twee verschillende financiële producten (als bedoeld in artikel 1:1 Wft). Ten minste één van de producten is voor de waardeopbouw afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt of andere markten. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen. Een bankspaarproduct. Dit kan een beleggings recht eigen woning (BEW), een spaarrekening eigen woning (SEW), een lijfrente beleggingsrecht (lbr) of een lijfrente spaarrekening (lsr) zijn. Rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld beleggingsfondsen. Levensverzekeringen. Denk hierbij aan lijfrenteverzekeringen. Combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering of een spaarrekening. Een voorbeeld hiervan is de spaarhypotheek. Beleggingsobjecten. Particuliere inkomensverzekeringen en inkomensverzekeringen voor ZZP-ers (overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid, betalingsbeschermers). Uitvaartproducten. 7

8 Directe beloning Wat is een kennelijk onredelijke directe beloning bij uitvaartverzekeringen? Wat kennelijk onredelijk is, zal uiteindelijk worden bepaald door de AFM. Deze regeling is ingesteld om excessieve beloningen uit te bannen. De AFM kijkt daarbij of de in rekening gebrachte directe beloning door het intermediair in redelijke verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden / inspanningen. Het gelijk omzetten van de huidige provisie van Monuta naar een directe beloning is een goede manier om te voorkomen dat sprake is van een kennelijk onredelijke beloning. Ben je verplicht om nazorg / beheer te verlenen na het afsluiten van een uit vaartverzekering? Nee, u kunt in principe met de klant (contractueel) afspreken dat u alleen adviseert en de uitvaart verzekering afsluit, maar geen werk zaamheden verricht tijdens de looptijd van de polis. Dit ontslaat u echter niet van de wettelijke zorgplicht. De zorgplicht schrijft voor dat u de klant bij gewijzigde omstandigheden gedurende de looptijd, die van invloed zijn op de werking (dekking) van de polis actief moet benaderen. Het gaat er hierbij om omstandigheden waarvan de intermediair op de hoogte is of had kunnen zijn. U dient zich echter wel nadrukkelijk af te vragen of u met uw klant wilt afspreken om geen nazorg te verlenen. Over het algemeen wilt u een lange termijnrelatie aangaan met uw klanten en is service een belang rijk onderdeel van uw dienstverleningspakket. Het uitsluiten van nazorg lijkt voor de meeste intermediairs dan ook geen logische keuze. Mogen serviceorganisaties nog wel provisie ontvangen op een uitvaartverzekering die via hen wordt afgesloten? Nee, ook serviceorganisiaties zoals inkooporganisaties, serviceproviders, postenbanken en franchiseketens vallen onder het provisie verbod voor complexe producten. Dat be te kent dat aanbieders ook niet via deze tussenschakels bonussen of provisie mogen uitkeren. Mogen serviceorganisaties de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? Ja, serviceorganisaties mogen de beloning incasseren namens het intermediair. Intermediairs betalen hiervoor een ver goeding aan de service organisatie. Mag Monuta de beloning, die ik heb afgesproken met mijn klant, voor mij innen? Nee, aanbieders mogen die beloning niet innen en vervolgens uitbetalen aan het intermediair. In dat geval wordt deze geldstroom van aanbieder naar intermediair als provisie gezien en dat is per 2013 verboden. Kan ik de directe beloning in termijnen innen bij de klant? Als ondernemer wilt u het liefst boter bij de vis. Dat betekent dat u er naar zult moeten streven dat de klant u direct betaalt als u diensten levert. Het is in ieder geval ver standig om vroegtijdig met uw klant de hoogte van uw advieskosten te bespreken en te checken of hij dat ineens kan en wil betalen. Als uw klant de kosten van uw advies niet in één keer kan betalen, dan is er een aantal mogelijkheden: u adviseert deze klant niet; u adviseert de klant wel en laat het adviestarief binnen drie maanden betalen zonder extra kosten of rente (dan is er geen sprake van een kredietovereenkomst); u adviseert de klant wel en laat het adviestarief spreiden over meer dan drie maanden. U moet dan een kredietovereenkomst sluiten met uw klant, wat betekent dat u over een vergunning voor de bemiddeling in consumptief krediet moet beschikken. De klant wordt dan getoetst op kredietwaardigheid en wordt vermeld in het BKR-register. 8

9 Wat is factoring en wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Factoring houdt in dat u het beheer en de risico s van uw debiteurenportefeuille over draagt aan een gespecialiseerd (factoring) bedrijf. Het factoring bedrijf kan uw te innen vorderingen op uw debiteuren vooraf betalen en u betaalt daar een vergoeding voor. Het factoringbedrijf int de bedragen en neemt het risico op wanbetaling of oninbare vorderingen van u over. De meeste factoringbedrijven verzorgen ook de nota s, de facturering en de incasso. Daarnaast zijn er enkele gespecialiseerde factoring bedrijven voor het intermediair die ook de inning van service abonnementen faciliteren. Enkele partijen maken ook gespreide betaling mogelijk. Het voordeel van uitbesteding aan een factoringbedrijf is dat u minder administratieve rompslomp heeft. De kosten die u voor deze uitbesteding moet betalen, kunnen een nadeel zijn. Moet ik voor het hanteren van een service abonnement een speciale vergunning aanvragen? Nee, dat hoeft niet. Serviceabonnementen zijn vrijgesteld voor het hebben van een vergunning als verzekeraar. Er was twijfel of er bij serviceabonnementen, waarin ook schadebehandeling was opgenomen, sprake zou zijn van een rechtsbijstandverzekering waarvoor dan een vergunning als ver z ekeraar benodigd zou zijn. Het ministerie van Financiën schrijft hierover het volgende: Werkzaamheden van assurantie tussenpersonen die feitelijk als rechtsbijstand kwalificeren, zullen worden vrijgesteld van de vergunningplicht van DNB, mits deze werkzaamheden slechts van ondergeschikte betekenis zijn voor het totale bedrijf van bemiddelen in verzekeringen. Daarmee kunnen assurantietussenpersonen bij de (service)abonnementen aan hun cliënten de gebruikelijke werkzaamheden op het terrein van bemiddelen in verzekeringen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft. blijven verrichten, ook als die elementen van rechtsbijstand bevatten. Hoe bereken ik de kosten van een uitvaart verzekeringsadvies? U kunt het provisiebedrag dat u ontvangt voor een uitvaartverzekering beschouwen als uitgangspunt voor het bedrag dat u aan uw klanten rekent als directe beloning. Het is echter verstandig om een voor u specifieke situatie te berekenen. U kunt daarvoor gebruikmaken van de Monuta AdviesKostenCalculator. Deze is vanaf mei 2012 beschikbaar. Welk verdienmodel past het beste bij mijn kantoor? U zult begrijpen dat daar geen specifiek antwoord op te geven is, omdat dit afhankelijk is van uw kantoorsituatie, uw klanten en uw eigen voorkeuren. In het algemeen kan het volgende worden opgemerkt. Kantoren die hoofdzakelijk actief zijn op de particuliere schademarkt: deze kantoren blijven de komende jaren waarschijnlijk primair op provisiebasis werken. Doordat de advisering van complexe producten geen hoofdactiviteit is, brengen deze kantoren bij die producten een uurtarief in rekening of een vast tarief per soort advies. Leven- en hypotheekkantoren zijn voor hun inkomsten vooral afhankelijk van de advisering over complexe producten. Deze kantoren gaan zo veel mogelijk werken met advisering op uurtarief of via vaste adviestarieven. Voor deze kantoren is het van belang dat zij de totale financiële situatie van klanten in kaart brengen en dat periodiek monitoren. Een service-/adviesabonnement lijkt op den duur voor deze kantoren het meest logische verdienmodel. Kantoren die hoofdzakelijk actief zijn in de zakelijke markt zullen een mix hanteren van provisie en uurtarieven. De klant bepaalt hier de meest wenselijke beloningsvorm. Het is de verwachting dat deze kantoren steeds vaker zelf kiezen voor een verdienmodel op basis van vaste of uurtarieven, zodat het provisiemodel daarin langzaam wordt afgebouwd. Kantoren die op alle adviesfronten actief zijn (de allrounders) houden voorlopig nog vast aan provisie naast directe beloningsvormen. Voor deze kantoren is het van belang om te streven naar totaalrelaties met een hoge polisdichtheid. Als dat is gerealiseerd, gaan deze kantoren meer werken met serviceabonnementen. 9

10 Wat zijn de consequenties van het werken met directe beloning? Waar provisie een veelal door de verzekeraar vastgesteld percentage van de premie is, is directe beloning een afspraak tussen u en uw klant. Dat betekent dat u met uw klant overeenstemming moet bereiken over de omvang van uw dienstverlening, de hoogte van uw vergoeding en de manier waarop uw klant dat gaat betalen. Het is dan ook verstandig om die afspraken contractueel goed vast te leggen met uw klant. De volgende directe beloningsvormen zijn gangbaar in de praktijk: fee op uurbasis: De klant ontvangt een factuur op basis van het aantal gewerkte uren X een uurtarief. fee op abonnementsbasis: de klant betaalt periodiek een vast bedrag voor diensten die van het intermediair worden afgenomen. fee op productbasis (fixed price): de klant betaalt eenmalig een vast bedrag per af gesloten product, onafhankelijk van productvorm (bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies, ongeacht of het een aflossingsvrije hypotheek is of een beleggingshypotheek) of productomvang (bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies, ongeacht de hoogte van de hypotheek). Bij een abonnement dient u goed af te wegen welke diensten u onder het abonnement schaart en wat uw klant van u mag verwachten. De klant is via een abonnement verzekerd van uw dienstverlening tegen een vast tarief. Over het algemeen is het werken met uur- of vaste tarieven eenvoudiger te implementeren qua administratie en processen dan een service abonnement. Een serviceabonnement biedt daarentegen weer het voordeel van een meer constante inkomstenstroom. Belangrijk bij uw afweging is in ieder geval dat uw verdienmodel moet passen bij uw eigen organisatie en uw mensen en dat het past bij uw missie en stra tegie. Daarnaast is het verdienmodel ook afhankelijk van het type klanten dat u bedient. Zakelijke klanten en klanten met bovenmodale inkomens zijn eerder geneigd met uurtarieven te werken. De gemiddelde klant is meer geneigd om zaken met u te doen door middel van een serviceabonnementen of vaste adviesprijzen. Bij een fee op uurbasis is een goede berekening van uw uurtarief van essentieel belang. Dat betekent dat u uw totale kosten plus uw winstmarge moet relateren aan het aantal declarabele uren. Voor u biedt werken op uurbasis het voordeel dat u de daadwerkelijk gewerkte uren door de klant vergoed krijgt. Voor de klant betekent dit dat het vooraf niet exact helder is wat het bedrag is dat hij aan het eind van uw dienstverlening moet betalen. Bij het werken met een vast tarief weet de klant vooraf wat hij moet betalen. Voor u als intermediair betekent het dat uw tarief een goed gemiddelde moet zijn van uw werkzaamheden die worden verricht voor al uw klanten. Bij abonnementen heeft u een periodieke vergoedingstroom van uw klant en zult u ook continue diensten moeten leveren om die betalingen te rechtvaardigen. 10

11 Mag een verzekeraar helemaal geen vergoedingen meer betalen aan het intermediair? Een verzekeraar mag geen provisie en bonussen meer betalen voor complexe en impactvolle producten. Dat betekent niet dat een verzekeraar helemaal niets meer mag betalen. Vergoedingen die geen relatie hebben tot bemiddeling of advisering en die een intermediair niet verkeerd prikkelen om klanten niet goed te adviseren, blijven toegestaan. In het feedbackstatement van de AFM bij de Consultatieleidraad passende provisie voor financieel dienstverleners staat bijvoorbeeld het volgende: Een intermediair kan marketingactiviteiten verrichten voor een aanbieder en hier een vergoeding voor ontvangen. Op grond van de passende provisieregel is het verboden provisie te betalen/ontvangen voor het adviseren van of bemiddelen. Als een bemiddelaar echter bijvoorbeeld zijn website beschikbaar stelt voor het plaatsen van één of meer banners, is er geen sprake van adviseren of bemiddelen, zodat hij daarvoor een beloning mag ontvangen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als een bemiddelaar in of voor zijn pand een reclamezuil plaatst, waarop een verzekeraar tegen betaling reclame maakt. Uitgangspunt bij de toezichthouder is dat de vergoeding geen directe relatie mag hebben met advies- of bemiddelingsactiviteiten van het intermediair. De activiteiten kunnen uitsluitend betrekking hebben op marketingactiviteiten, bij voorbeeld het opzetten en onderhouden van een label voor deze aanbieder. Als het uitsluitend een vergoeding betreft voor marketingactiviteiten heeft de vergoeding geen afhankelijkheid van, of relatie met de dienst van de intermediair, te weten het bemiddelen in hypotheken. Dit brengt met zich dat de vergoeding die de intermediair ontvangt niet kwalificeert als provisie. Op grond hiervan zijn de inducementregels niet van toe passing. Wel is van belang om te benadrukken dat de vergoeding niet ook betrekking heeft op andere activiteiten die wel enige afhankelijkheid hebben met het bemiddelen voor de aanbieder. Dit is bijvoorbeeld het geval als de marketing vergoeding betrekking heeft op het verstrekken van productinformatie. Het verstrekken van productinformatie zal veelal kwalificeren als een bemiddelingsactiviteit of heeft daar een relatie mee. Dit betekent dat de inducementregels van toepassing zijn, omdat de marketingvergoe ding die de intermediair ontvangt kwalificeert als provisie. De AFM zal kijken naar de activiteit die wordt verricht waarop de vergoeding betrekking heeft en niet naar de benaming die partijen hieraan hebben toegekend. Deze benadering van substance over form moet het gebruik van ontwijkroutes inperken. 11

12 Fiscale aspecten Moet ik mijn klanten assurantiebelasting in rekening brengen voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? Nee, uitvaartverzekeringen zijn, net als levens verzekeringen, zorgverzekeringen, on gevallen- en overlijdensrisicoverzekeringen, vrijgesteld van assurantiebelasting. Moet ik mijn klanten btw in rekening brengen als ik een rekening stuur voor mijn werkzaamheden rond de uitvaartverzekering? Nee, dit hoeft niet als uw werkzaamheden over het algemeen gericht zijn op het sluiten van verzekeringen (bemiddelingswerk). Ook niet als tijdens uw gesprek met de klant blijkt dat hij geen verzekering hoeft af te sluiten en u hem dat adviseert. Het gaat er de fiscus om waar uw oorspronkelijke inzet op gericht is. Staats secretaris Weekers heeft dit als volgt verwoord: Activiteiten die uitsluitend bestaan uit ad visering (bijvoorbeeld in het geval dat een intermediair door een consument wordt ingeschakeld om advies/een second opinion te geven over de financiële situatie van de consument of een financieel product) zijn echter altijd met btw belast. adres, woonplaats) doorgeeft. Zodra u naast naw gegevens ook informatie doorgeeft die van invloed is op het te verzekeren of financieren object, dan is wel sprake van een Wft-vergunningplichtige activiteit. U kunt dan denken aan het door geven van de dagwaarde van een auto of de inkomens gegevens van een hypotheekklant. Als u leads verkoopt, moet u daarover in beginsel btw in rekening brengen. Tenzij u kunt aantonen dat de uitgevoerde werkzaamheden sterk overeenkomen met de werkzaamheden die doorgaans gebruikelijk zijn bij bemiddeling. Bij het alleen doorgeven van gegevens is dit niet het geval. Als u uitsluitend adviseert en dus per definitie geen uitvaart verzekering voor die klant gaat afsluiten, dan moet u wel btw in rekening te brengen. Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met serviceabonnementen? In principe verandert er niets. U dient de assurantiebelasting te verrekenen naar rato van het aantal assurantiebelastingplichtige polissen die binnen het abonnement vallen. Op basis van afspraken tussen verschillende marktpartijen en de fiscus kan worden gecon cludeerd dat als bijvoorbeeld 50% van de polissen binnen een abonnement assurantie belastingplichtig is, u ook over 50% van uw abonnementsinkomsten assurantiebelasting moet afdragen. Wat zijn de fiscale consequenties van het werken met leads? Het doorspelen of verkopen van leads is geen activiteit waar een Wft-vergunning voor is vereist als u uitsluitend naw-gegevens (naam, 12

13 Diplomaplicht/deskundigheid Welke deskundigheidseisen worden gesteld op het gebied van uitvaart verzekeringen? Qua deskundigheidseisen vallen (natura) uit vaart verzekeringen onder dezelfde regels als levensverzekeringen. Dat betekent dat u vol doet aan deze eisen als u een diploma Levens verzekeringen (inclusief Beleggen) heeft, dat is afgegeven door een erkend opleidingins tituut of als u een gelijkgesteld diploma voor levens verzekeringen en beleggen heeft (behaald vóór 1 oktober 2007). Daarnaast moet u voldoen aan de vereisten op het gebied van Permanente Educatie (PE). Wft-gediplomeerden moeten vóór 31 december 2012 het PE-programma succesvol hebben doorlopen. Anders vervalt de geldigheid van het Wft-diploma. Welke medewerkers moeten een Wft-diploma hebben? Alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten een Wft-diploma hebben voor het advies gebied waarop men actief is. Dat betekent dat al uw medewerkers die uw klanten in houdelijk adviseren over uitvaartverzekeringen voor 1 juli 2015 een diploma Wft-levensverzekeringen moeten hebben. Voor nieuwe medewerkers geldt deze eis vanaf 1 januari Ten aanzien van alle klantmedewerkers geldt de eis dat u uw bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een vakbekwame financiële dienstverlening waarborgt. Hoe deze bedrijfsvoering eruit dient te zien wordt aan u overgelaten. U kunt denken aan: Een adequaat systeem van interne opleidingstrajecten of Een systeem waarbij vakbekwame personen binnen uw organisatie hun vakbekwaamheid voor klantmedewerkers toegankelijk maken door middel van bijvoorbeeld computersystemen of handleidingen. Het is aan te bevelen voor wat betreft de benodigde kennis en vaardigheden aansluiting te zoeken bij de eind- en toetstermen voor adviserende klantmedewerkers. De minister vindt het aannemelijk dat de financiele onderneming schriftelijk vastlegt op welke wijze zij de vakbekwaamheid van klantmedewerkers borgt. 13

14 Wat gaat er veranderen op het gebied van de deskundigheidseisen de komende jaren? Vanaf 1 januari 2013 bestaat het deskundigheidsgebouw uit beroepskwalificaties in plaats van des kundig heid op basis van productgroepen. Bestaande diploma s moeten worden geruild voor beroeps kwalificaties, waarbij het kan voorkomen dat bepaalde kennis en kwalificaties moeten worden aange vuld in de vorm van Permanente Educatie. Het bouwwerk beroepskwalificaties gaat er als volgt uitzien: Onderwerp Vereist diploma Modules Sparen en betalen Adviseur sparen en betalen - Basis Consumptief krediet Adviseur consumptief krediet - Basis - Consumptief krediet Schadeverzekering particulier Adviseur schadeverzekering particulier - Basis - Schadeverzekeringen particulier Schadeverzekering zakelijk Adviseur schadeverzekering zakelijk Vermogen Adviseur vermogen - Basis - Vermogen - Basis - Schadeverzekeringen particulier Inkomensverzekering Adviseur inkomen - Basis - Vermogen - Hypothecair krediet Hypothecair krediet Adviseur hypothecair krediet - Basis - Vermogen - Hypothecair krediet Pensioen Adviseur pensioen - Basis - Inkomen - Vermogen - Persioenverzekeringen In het nieuwe deskundigheidsbouwwerk valt u als adviseur voor uitvaartverzekeringen onder de beroepskwalificatie Adviseur Vermogen. Voor advisering over uitvaartverzekeringen is zowel de module basis als de module vermogen vereist binnen het nieuwe bouwwerk. 14

15 Verzekeraars Aan welke beloningsregels moeten verzekeraars zich houden als zij rechtstreeks uitvaartverzekeringen verkopen/ adviseren? Verzekeraars mogen geen provisie en/of bonussen betalen aan het intermediair voor de bemiddeling in uitvaartverzekeringen. Daarnaast moeten verzekeraars, evenals alle andere financiële ondernemingen, beleid hebben gemaakt ten aanzien van hun interne beloningsregels. Vanuit een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die een risico kunnen vormen voor de zorgvuldige behandeling van klanten. De volgende vragen zijn voor de AFM van belang om te beoordelen of het beloning s beleid van een onderneming beheerst is: Heeft de onderneming een risicoanalyse uitgevoerd? Zijn de inhoud en werking van het beloningsbeleid beheerst? Is het beloningsbeleid volledig en toegankelijk vastgelegd? Heeft de instelling haar belonings beleid openbaar gemaakt? Is er sprake van zorgvuldige borging? 15

16 Informatieverplichtingen Wat verandert er in het dienstverleningsdocument? Banken en verzekeraars moeten vanaf 2013 ook een dienstverleningsdocument verstrekken. In het dienstverleningsdocument geeft u informatie over uw dienstverleningsconcept. Wat is de reikwijdte van uw dienstverlening, in welke mate adviseert u op basis van een objectieve of selectieve analyse, in welke mate bent u gebonden of verbonden aan banken of verzekeraars? Daarnaast wordt in het dienstverleningsdocument een indicatie gegeven van de omvang en de bijbehorende kosten van uw dienst verlening. De minister van Financiën gaat nog een format voorschrijven waaraan het dienstverleningsdocument moet gaan voldoen. U dient het dienstverlenings document aan uw klant te overhandigen en op uw website te plaatsen. Het nominale bedrag van de beloning die u gemiddeld voor de financiële dienst in rekening brengt alsmede de manier waarop deze beloning bij uw klant in rekening wordt gebracht. Waaraan moet de informatie voldoen die ik klanten stuur met betrekking tot uitvaartverzekeringen? Alle informatie die u verstrekt moet duidelijk, feitelijk juist en niet misleidend zijn. Uw dienstverleningsdocument moet in ieder de volgende informatie bevatten: Of u adviseert, en zo ja, of u dit doet op basis van een objectieve analyse. Of u een contractuele verplichting heeft om uitsluitend voor 1 of meerdere aanbieders te bemiddelen. Zo ja, dan dient u desgevraagd op verzoek van uw klant de namen van deze aanbieders bekend te maken. Of u op basis van een selectieve analyse adviseert. Zo ja, dan dient u desgevraagd op verzoek van uw klant de namen van deze aanbieders bekend te maken. Of u naast het geven van advies ook bemiddelt. Zo ja, dan moet u de hoogte van de kosten die u hiervoor in rekening brengt weergeven in de totale kosten van uw dienstverlening. Of u na het sluiten van de overeenkomst met uw klant ook vervolgwerkzaamheden verricht (bijvoorbeeld beheer en nazorg). Zo ja, dan dient u de wijze waarop u die kosten in rekening brengt mee te delen. Of u meer dan 10% aandelen bezit in een bepaalde aanbieder of in een moedermaatschappij van een aanbieder. Of een aanbieder (of een moedermaatschappij van een aanbieder) meer dan 10% aandelen van uw bedrijf bezit. 16

17 Contracten Blijft Monuta werken met een samenwerkingsovereenkomst? Ja, Monuta blijft werken met een samenwerkings overeenkomst waarin alle afspraken tussen u en Monuta met betrekking tot de onderlinge dienstverlening worden vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst wordt wel aangepast aan de nieuwe eisen per Moet ik een overeenkomst van opdracht sluiten met mijn klanten? Nee, dat is niet verplicht, maar het is wel ver standig om een dergelijke overeenkomst met uw klanten te gaan sluiten. Dit is vooral van belang om uw beloningsafspraken met de klant goed vast te leggen, ook in het geval van wanbetaling. De overeenkomst die u aangaat met uw klant staat los van de (verzekerings) overeenkomst die de klant met de verzekeraar aangaat. Voor welke periode mag ik een serviceabonnement afsluiten met mijn klant? U sluit een contract (abonnement) met uw klant voor de periode van één jaar, waarna het dagelijks opzegbaar moet zijn met een opzegtermijn van één maand. Wat zijn de mogelijkheden of gevolgen als mijn (directe) nota niet wordt betaald door mijn klant? Doordat de overeenkomst die u aangaat met uw klant losstaat van de overeenkomst tussen de klant en de verzekeraar, is de dekking bij het niet betalen van uw adviesnota niet in het geding. Afhankelijk van wat u met de klant bent overeengekomen in uw opdracht tot dienstverlening, kunt u uw dienstverlening staken. Uiteraard moet u eerst de klant herinneren en eventueel aanmanen. 17

18 Volmacht Welke beloningsregels gelden met betrekking tot de volmachtcommissies? De commissies bij volmachten moeten voldoen aan de norm van passendheid. Dat betekent dat ook de volmachtcommissies in een redelijke verhouding moeten staan tot de geleverde werkzaamheden qua omvang en kwaliteit. Mag ik nog volmachtcommissie ontvangen voor uitvaartverzekeringen als er een provisieverbod geldt? Ja, dat mag. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat er sprake is van volwaardig uitbestede werkzaamheden die u voor een verzekeraar verricht. U moet, evenals de verzekeraar, kunnen specificeren waaruit uw volmachtwerkzaamheden bestaan en welke vergoeding daar tegenover staat. Die vergoeding moet dan weer in redelijke verhouding staan tot de door u verrichte werkzaamheden. 18

19 Uitvaartwensen Op welke manier kan ik de uitvaart wensen van mijn klanten het beste inventariseren en vastleggen? Monuta biedt u verschillende manieren om de uitvaartwensen van uw klanten vast te leggen. Digitaal en schriftelijk. Het is in ieder geval belang rijk dat u de uitvaartwensen goed vastlegt en archiveert, zodat u de uitvaartwensen voor de nabestaanden ook ter beschikking kunt stellen na het overlijden. Hoe kan ik de kosten van een uitvaart voor mijn klanten berekenen? Met behulp van verschillende Monuta middelen kunt u de kosten van een uitvaart voor uw klanten berekenen. Een online uitvaartkostenmeter waarmee ook direct inzichtelijk is wat de grafkosten zijn per gemeente: download/monuta/uitvaartkostenmeter/ uitvaartkostenmeter_2012c.swf Een uitvaartkostenmeter die op uw laptop te installeren is: download/monuta/uitvaartkostenmeter/ uitvaartkostenmeter_2012c.exe Een brochure met daarin opgenomen een uitvaartkostenmeter. Een leaflet (formaat A4) waarmee u de uitvaartkosten inzichtelijk kunt maken. 19

20 Execution only Wat is execution only? Execution only betekent dat u in opdracht van de klant een financieel product afsluit, zonder dat u daarbij advies geeft. Wat zijn de consequenties van bemiddeling op basis van execution only? U moet goed vastleggen dat u alleen maar een opdracht namens de klant uitvoert en dat deze klant afziet van advies. Daarbij is het belangrijk dat u zich afvraagt of execution only past binnen uw bedrijfsmodel. In dit geval mag u ook echt geen advies geven en alleen maar de wensen van de klant uitvoeren. Als u merkt dat hetgeen de klant wil eigenlijk niet verstandig is, dan is het verstandiger om deze bemiddeling niet te doen. Hoe werkt execution only via direct writers? Een klant kan bijvoorbeeld zelf een product afsluiten via een internetsite. Als daarbij geen advies wordt gegeven, dan is sprake van execution only. Overigens is het zo dat als via een website een aantal vragen moet worden beantwoord aan de hand waarvan er bepaalde stappen in het proces worden doorlopen, er ook via internet mogelijk sprake is van advies. Bij het zelf afsluiten van complexe en impact volle producten krijgt de klant enkele vragen voorgelegd, vastgesteld vanuit de overheid, over de kennis en ervaring van de klant met het afsluiten van dergelijke producten. Op basis van die antwoorden krijgt de klant wel of niet in overweging om alsnog een adviseur in te schakelen. Kan een klant zomaar zonder advies een uitvaartverzekering afsluiten? Nee, bij het zelf afsluiten van complexe en impact volle producten (zoals een uitvaartverzekering) krijgt de klant enkele vragen voorgelegd. Deze vragen zijn vastgesteld vanuit de overheid, over de (financiële) kennis en ervaring van de klant met het afsluiten van dergelijke producten. Tevens wordt gevraagd naar het inzicht van de klant in een bepaalde financiële dienst. De vragen zullen uitgebreider zijn naarmate het product complexer is. Op basis van die antwoorden wordt de klant wel of niet geadviseerd om alsnog een adviseur in te schakelen. 20

Wft actueel Veel gestelde vragen

Wft actueel Veel gestelde vragen Wft actueel Veel gestelde vragen Voorwoord Veel intermediairs hebben nog vragen over het provisieverbod, directe beloning en het zuivere marktmodel. Daarom heeft Monuta alle relevante vragen gebundeld

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Monuta BGFO3 Kalender

Monuta BGFO3 Kalender Monuta BGFO3 Kalender Voorwoord De Monuta BGFO 3 Kalender is een hulp middel voor u als intermediair om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die zijn geformuleerd in het ontwerpbesluit BGFO 3. De meeste

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009

Leidraad dienstverleningsdocument. AFM, juni 2009 Leidraad dienstverleningsdocument AFM, juni 2009 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstenwijzer Regeling Financiële Dienstverlening 01-11-2013

Dienstenwijzer Regeling Financiële Dienstverlening 01-11-2013 Dienstenwijzer Regeling Financiële Dienstverlening 01-11-2013 Wie i s : RegelingFD is een onafhankelijk intermediair op het gebied van hypotheken, kredieten, verzekeringen, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor

Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Dienstverleningsdocument HAVES Assurantie- & Financieringskantoor Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

NHV. NHV Financiële Diensten B.V. (advies) VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN. Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer (2013) Wie zijn wij?

NHV. NHV Financiële Diensten B.V. (advies) VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN. Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer (2013) Wie zijn wij? NHV VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer (2013) NHV Financiële Diensten B.V. (advies) Wie zijn wij? NHV is al sinds 1993 een onafhankelijk intermediair op het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Rogstraat 6 5361 GR Grave

Rogstraat 6 5361 GR Grave DIENSTENWIJZER Dit document wordt u aangeboden door Sterke Hypotheekadviezen BV Rogstraat 6 5361 GR Grave Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan toe bent

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

De fiscale aspecten van directe beloning

De fiscale aspecten van directe beloning De fiscale aspecten van directe beloning door mr. G.G. Bekkering-Klapmuts FB Bekkering Fiscaal & Juridisch Advies Provisieverbod 2013 Provisieverbod complee financiële producten Nieuwe vakbekwaamheidseisen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 01-07-2010 Inleiding U oriënteert zich momenteel op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij adviseren. Onze dienstverlening kan bestaan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Eker Advies

Dienstverleningsdocument Eker Advies Dienstverleningsdocument Eker Advies Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Pasman Hypotheekconsult Delistraat 13 7101BS Winterswijk Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Bijlage: Dienstverleningsdocument Hunter Assurantie & Financiering Advieskantoor Zeedijk 92 1012 BB Amsterdam E-mail: info@hunternews.nl Website: www.hunternews.nl Telefoon: 020-528 50 55 Fax: 020-528

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Dienstverleningsdocument Pillen & Van Zwam Makelaardij en Verzekeringen Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Pillen & Van Zwam Patronaatstraat 7, 7132 CD

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF

Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Dienstverleningsdocument Heilbron VOF Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron VOF Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus 99, 7000 AB Doetinchem

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Raadveste

Dienstverleningsdocument van Raadveste Dienstverleningsdocument van Raadveste Raadveste, adres: Marketing 9 6921 RE Duiven, website: www.raadveste.nl telefoonnummer: 026-321 51 01, fax 026-321 01 05, email: info@raadveste.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Poliscounter

Dienstverleningsdocument Poliscounter Dienstverleningsdocument Poliscounter Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening en verzekeringen. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd)

Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Dienstverleningsdocument (dvd) Brandjes & Van Wessel Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN Postbus 4003 1620 HA HOORN Telefoon: 0229 234334 Fax: 0229-243644 E-mail: info@bvw.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dalwagen 69 6669 ML Dodewaard Telefoon 0488 42 81 04 Fax 0488 42 81 04 Mobiel 06-17 17 18 78 Website www.schuilingadvies.eu E-mail info@schuilingadvies.eu Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wind Financieel Advies Van Maasdijkstraat 4 8441 CM HEERENVEEN T. 0513624195 F. 0513628429 E. info@windfinancieeladvies.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze waarin u als klant centraal staat. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Nadere informatie

Voorwaarden hypotheek service abonnement

Voorwaarden hypotheek service abonnement GEUSEBROEK HYPOTHEKEN BY SEVEN FOR LIFE Voorwaarden hypotheek service abonnement Geusebroek Hypotheken by Seven For Life Petra Geusebroek FEBRUARY 1, 2014 Met een service abonnement kunt u van ons een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie