De fiscale aspecten van directe beloning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale aspecten van directe beloning"

Transcriptie

1 De fiscale aspecten van directe beloning door mr. G.G. Bekkering-Klapmuts FB Bekkering Fiscaal & Juridisch Advies Provisieverbod 2013 Provisieverbod complee financiële producten Nieuwe vakbekwaamheidseisen Doel: Productgedreven verkoop vervangen door klantgerichte advisering

2 Uitstel of afstel? Standpunt AFM duidelijk Politieke meerderheid ook voor het verbod Kortom uitstel zal er niet komen. Interessant blijven de Europese regels. Provisieverbod Het verbod geldt voor: Complee financiële producten Hypothecaire kredieten Inkomensverzekeringen, betalingsbeschermer en AO voor ondernemers Uitvaartproducten Dienstverlening onder Nationaal Regime MIFID

3 Schadeverzekeringen Alleen afsluit- en doorlopende provisie toestaan Passieve transparantie: op verzoek van de klant Welke beloning dan? Uurtarief Fied price / verrichtingentarief Abonnement Beloning via afsluiten consumptief krediet?

4 Directe beloning Welke fiscale regelingen zijn van belang: Assurantiebelasting BTW Aftrekbaarheid directe beloning bij de klant? Fiscale neutraliteit Assurantiebelasting Verschuldigd over premie incl. provisie en over andere vergoedingen die van de klant worden ontvangen Risico in Nederland Tarief 9,7%

5 Vrijstellingen assurantiebelasting Levensverzekeringen Ongevallen in validiteits- en AO-verzekeringen Ziektekostenverzekeringen Werkloosheidsverzekeringen Verzekeringen van zeeschepen, transport- en eportkredietverzekeringen Herverzekeringen Wat is belast? Verzekeringspremie Directe beloning NIET de rente- en aflossingsbetalingen van kredieten NIET de periodieke stortingen op betaalspaar of beleggingsrekeningen NIET de investeringen in beleggingsobjecten

6 BTW Indien dienstverlening bestaat uit advisering dient BTW in rekening gebracht te worden. Is er sprake van bemiddeling: geen BTW maar assurantiebelasting tenzij vrijstelling. Heeft u in uw AFM vergunning bemiddelen staan of alleen adviseren? Altijd BTW rekenen? Altijd BTW rekenen is wel zo makkelijk? Boetes: Aangifteverzuim Verzuimboete

7 Communicatie met de klant Let op communicatie richting klant! Inclusief of eclusief BTW? Vermelding van bedragen richting consument zonder toevoeging ecl. BTW betekent dat klant ervan uit mag gaan dat bedrag incl. BTW is. Bemiddeling? Standpunt belastingdienst vanaf 2008: moment van het versturen van de factuur is bepalend voor bemiddeling/advisering Recenter standpunt: diensten verricht in hoedanigheid van adviseur vrijgesteld van BTW Intentie tot bemiddeling geen BTW Ook als bemiddeling niet plaatsvindt

8 Bemiddeling? Nieuwe klant: intentie dan bepalend Bestaande klant: advies wordt beschouwd beheer van de verzekering te zijn ofwel bemiddeling en geen BTW Bestaande klant buiten dekking verzekering assisteren: wel BTW Intermediairswijziging BTW terugvorderen? Stel advisering gefactureerd en dan blijkt er later toch sprake te zijn van bemiddeling. BTW in rekening gebracht en dan? BTW terugvragen met bewijzen (polis, creditnota s) BTW kan dan terugbetaald worden aan de klant

9 Abonnement Bepaal waaruit abonnement bestaat Nodig voor communicatie richting klant en voor vaststelling belastbaarheid Check-up: belast met assurantiebelasting Advisering: belast met BTW Opsplitsing abonnement Per product/dienst van toepassing zijnde belasting bepalen Verhouding binnen totale portefeuille als uitgangspunt nemen: omzet belast met assurantiebelasting/ omzet belast met BTW / omzet vrijgesteld Of splitsen op grond van bestede tijd? Of splitsen op grond van hoogte premie?

10 Aftrekbaarheid klant Fiscale neutraliteit Premie inclusief provisie zou aftrekbaar zijn voor de IB? Dan ook premie plus declaratie Let wel op de hoogte van de declaratie Soms werkt echter fiscale neutraliteit niet Freelancer Geen BTW vrijstelling Freelancer moet bij declaratie van zijn werkzaamheden richting financieel dienstverlener dus BTW in rekening brengen Europese arresten: soms subbemiddeling en geen BTW: Hoofddienst/bijkomende dienst Contractuele band niet nodig Vrijstelling eng uitleggen

11 Service provider Zit tussen aanbieder en financieel dienstverlener in Vergoeding voor kosten die direct te maken hebben met het afsluiten en beheren van verzekeringen of hypotheken: geen BTW Leads Belastingdienst heeft in incidentele gevallen aan leads bedrijven met een WFT vergunning aangegeven dat sprake is van bemiddeling Belastingdienst congres november 2011 Leads: betaling voor doorgeven gegevens belast met BTW Immers niet gericht op rechtstreeks klanten in contact brengen met aanbieder: geen bemiddeling

12 BTW of Assurantiebelasting Leven/Hypotheken Advies zonder bemiddeling Advies met bemiddeling Schadeverzekeringen Advies zonder bemiddeling Advies met bemiddeling Second opinion Opstellen financieel plan Werk buiten dekking polis Werk elders lopende verzek Belastingaangifte BTW? Geen BTW Assurantiebel Voorbeelden hypotheek Klant vraagt offerte voor hypotheek en sluit hypotheek elders: intentie tot afsluiten: geen BTW Klant wil alleen advies: geen intentie tot afsluiten: BTW Klant sluit later elders alsnog hypotheek: BTW terughalen?

13 Voorbeeld Schadeverzekering All Riskverzekering: werkzaamheden regelen schade: geen BTW WA-verzekering, intermediair regelt verhaal op derde welke schade verzekering niet dekt: geen sprake van beheer: BTW Opstellen schadepreventieplan: geen normaal beheer: BTW Voorbeeld levensverzekering Klant wil alleen advies voor levensverzekering: belast met BTW Klant wil verzekering afsluiten en sluit met advies elders verzekering af: geen BTW Werkzaamheden afwikkelen van bijvoorbeeld overlijdensclaim: normaal beheer: geen BTW