Crowdfunding prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crowdfunding prospectus"

Transcriptie

1 Crowdfunding prospectus BUSINESS UNIVERSITEIT ZUTPHEN SPONSORFONDS 7 November 2012

2 INHOUD Hoofdstuk 1 Waarom bijdragen aan de Stichting Business Universiteit Zutphen? 1 2 Hoofdstuk 2 Doelstelling en rendement van het Business Universiteit Sponsorfonds 3 5 Hoofdstuk 3 Vooruitzichten 6 8 Hoofdstuk 4 Samenvatting Businessplan en financiële overzicht Business Universiteit Zutphen 9 13 Hoofdstuk 5 Algemene beschrijving van het Sponsor Fonds Hoofdstuk 6 Aandelen en Certificaten Hoofdstuk 7 Fiscale aspecten 19 Hoofdstuk 8 Beloningsstructuur 20 Hoofdstuk 9 Risico s Hoofdstuk 10 Belangrijke informatie 23 Hoofdstuk 11 Overige informatie 24 Bijlage I Achtergrond initiatiefnemers Bijlage II Statuten van het Sponsorfonds Bijlage III Statuten van de Stichting Administratiekantoor Bijlage IV Administratievoorwaarden Bijlage V Inschrijvingsdocumentatie Bijlage VI Onderzoek en artikelen over nut hoger onderwijs in regio Zutphen Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds

3 Hoofdstuk 1 Waarom bijdragen aan de Stichting Business Universiteit Zutphen? Algemeen Onze droom is om de stad Zutphen in samenwerking met de Stichting Business Universiteit Zutphen te laten groeien tot een sterke economische regio op het gebied van duurzaamheid en met een goede wisselwerking tussen Universiteit en bedrijfsleven. Het is de verwachting dat de opleidingsprogramma s, de verkorte competentietrainingen en cursussen en het toegepaste onderzoek een zuigende werking zullen hebben op andere bedrijven en investeringskapitaal uit Nederland en Europa. Ook zal de Universiteit in het kader van stimulering van ondernemerschap de afgestudeerden met een heldere waarde propositie en een goed businessplan helpen een eigen bedrijf op te zetten en hen begeleiding te bieden in de eerste drie jaren van de onderneming. In samenspraak met het gemeentebestuur van Zutphen zal de Stichting Business Universiteit Zutphen formeel starten op 1 november Het nut van de Stichting Business Universiteit Zutphen: 1. De Universiteit zal hoogwaardige kennis in de regio brengen op het terrein van toegepaste duurzaamheid, ICT en ondernemerschap. Hieraan zal de Universiteit de eis stellen dat de ontwikkelde kennis toepasbaar is en gecommercialiseerd kan worden door het bedrijfsleven. 2. Als de kennis in de regio is, zal dit leiden naar spin offbedrijven die in de buurt van de Universiteit blijven hangen. 3. De succesvolle spin offbedrijven zullen een voortdurende behoefte naar de laatste, nieuwste en beste kennis op hun vakgebied creëren en daarmee voortdurend de hoogwaardige afgestudeerden opnemen. Hierdoor wordt een groeimodel gecreëerd dat een nieuwe groeiende economische activiteit in de regio Zutphen zal betekenen. Dit spin off model past naar onze mening zeer goed bij de mentaliteit in de regio Zutphen: onafhankelijke en zelfstandig denkende mensen die initiatiefrijk en autonoom zijn in hun gedrag en handelen. Ons voorbeeld is Silicon Valley in California US. In deze regio heeft de aanwezigheid van een zeer goede Universiteit, namelijk Stanford University, geleid tot een grote bedrijvigheid van nieuwe bedrijven in die regio. Deze bedrijven zijn heel vaak opgezet door afgestudeerden van Stanford. Een van de mooiste voorbeelden is het bedrijf Cisco Systems (Cisco is het laatste deel van de naam San Francisco). Het echtpaar Leonard Bosack en Sandra Lerner werkte als computerassistenten aan Stanford University. Toen het echtpaar kinderen kreeg wilden zij meer vanuit huis gaan werken. Het vervelende was echter dat men vanuit huis geen verbinding kon maken met de computer op de universiteit. Het echtpaar heeft toen de eerste routers ontwikkeld waardoor dit wel mogelijk werd. Vervolgens bleek er vraag te zijn naar deze routers en zijn zij deze gaan verkopen en in 1984 hun bedrijf Cisco Systems opgericht. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot een omzet van $ 43,2 miljard met een winst van $ 6,5 miljard. Dit een zeer succesvol voorbeeld van iets dat heel klein is begonnen vanuit de behoefte van een echtpaar om meer thuis te kunnen werken. Een tweede voorbeeld is Apple, dat begonnen is vanuit de garage van de vader van Steve Jobs en altijd haar hoofdvestiging heeft gehad op enkele kilometers van Stanford, namelijk in Cupertino. Waarom zou een dergelijke business community niet kunnen ontstaan rond Zutphen? Ook hier zullen we klein moeten beginnen, maar als we zorgen dat de Universiteit altijd de top van de beschikbare kennis kan aanbieden aan de studenten dan kan ook een hier een business community ontstaan. Cruciaal hierbij is dat daadwerkelijk de top van de beschikbare kennis wordt gedoceerd en dat deze kennis wordt vertaald in toepasbare producten. Daarom hebben wij gekozen voor een private Universiteit. Een private Universiteit is in staat de top van kennis waar ook aanwezig in de wereld binnen te brengen in de opleidingen. Zeker bij technologieën en vakgebieden die sterk in ontwikkeling zijn is dit van groot belang. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 1 van 47

4 Wat drie jaar geleden nieuw was, is nu soms reeds verouderd. Maar daarom is het ook logisch dat een opleiding aan de Business Universiteit Zutphen iets duurder is dan een generieke opleiding bij b.v. universiteit in Amsterdam, Delft of de inmiddels onder druk staande opleidingen van Hogescholen. Voor de meer klassieke en generieke opleidingsinstituten, die vast zitten in een soms belemmerend en beperkend systeem van overheidsregels en bekostiging, is het veel moeilijker om deze top van kennis binnen te halen en te doceren aan studenten. Tevens is het voor deze instituten een probleem dat zij bevolkt worden door docenten en hoogleraren die veelal hun hele werkzame leven op die instituten doorbrengen en daarom vaak minder verbinding hebben met het bedrijfsleven en belangrijker nog vaak ook minder gevoel hebben voor de noden en behoeften in het bedrijfsleven. De cultuur op die instituten is vaak wat meer naar binnen gericht. De SBU Zutphen zal een private universiteit zijn en daarmee zichzelf moeten bedruipen uit de opbrengsten/collegegelden van de opleidingen. Dit betekent automatisch dat de Universiteit alleen op de lange termijn succesvol kan zijn indien de opleidingen een directe toegevoegde waarde hebben voor degene die de opleiding volgt en/of de bedrijven die hun medewerkers in de gelegenheid stellen deze opleidingen te volgen. Naar onze mening heeft specialisatieonderwijs de toekomst en schuift specialisatieonderwijs het traditionele en generieke onderwijs steeds meer naar de achtergrond als een basisopleiding. De economie en het bedrijfsleven van vandaag de dag heeft specialisten en vakmensen nodig die zich richten op duurzaamheid, het leveren van resultaat en het optimaal gebruik maken van de nieuwe IT, onder andere sociale media. Business model Sponsor Fonds Er is voor gekozen om voor het fonds een normale vennootschappelijke structuur in te richten. Dit geeft de mogelijkheid om certificaten van aandelen uit te geven aan de sponsors. In andere woorden de bijdrage is geen schenking, maar een investering, waarbij naar verwachting op termijn ook rendement kan worden uitgekeerd. Het fonds zal gelden ter beschikking stellen aan de Universiteit in de vorm van een rentedragende achtergestelde lening. Naar verwachting zal de SBU Zutphen drie tot vijf jaar nodig hebben om een stevige basis te ontwikkelen, de aanloopkosten terug te verdienen en de rentedragende achtergestelde lening van het fonds af te lossen. Zutphen als vestigingsplaats voor Stichting Business Universiteit Zutphen Als men nadenkt over een ideale studentenstad, dan scoort Zutphen op bijna alle criteria zeer goed. Het is een prachtige hanzestad met een rijke handelshistorie en gelegen aan een mooie rivier. De binnenstad is veelzijdig, veilig, gezellig en ademt een goede sfeer. In onze woorden een inspirerende omgeving. Dat onderwijs gegeven wordt in een dergelijke omgeving is voor de ontwikkeling van de studenten van groot belang. Churchill sprak reeds de woorden first we shape buildings, and then they shape us. Speciaal voor de jong volwassen studenten is het van belang dat zij zich in een relatief veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen. Maar ook voor de wat oudere studenten zullen hiervan profiteren om even los te komen van de eigen (werk)situatie en te komen tot nieuwe ideeën, innovatie, en toepassing van die innovatie. Daarnaast is Zutphen goed ontsloten door het openbaar vervoer, heeft Zutphen goede trein en busverbindingen en is ook via de weg goed te bereiken. De Stichting Business Universiteit Zutphen is een voorstander van een campus. Bij een klassieke campus denkt men gauw aan een groot terrein met gebouwen en hek eromheen. Men kan echter ook de stad Zutphen zelf zien als een virtuele campus, waar alle gewenste voorzieningen worden geboden. Dit is ook weer een aspect dat Zutphen als studentenstad aantrekkelijk maakt. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 2 van 47

5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en rendement van het Business Universiteit Zutphen Sponsorfonds 2.1 Doelstelling van het fonds De initiatiefnemers van dit fonds, het bestuur van de Stichting Business Universiteit, in casu de heren Prof. P. Doeve en Mr. Evander Jan de Jonge MCM, John Scholtz en Ben Groote (zie ook bijlage 1: Achtergrond initiatiefnemers) hebben de volgende doelstelling benoemd: Dit Fonds heeft exclusief als doel om de Stichting Business Universiteit Zutphen financiële middelen te verschaffen voor verdere ontwikkeling van onderwijs en onderzoek, en daarmee voor de activiteiten van de Business Universiteit Zutphen en het aan de Universiteit gelieerde Research Center. Exclusief betekent in dezen dat het fonds geen gelden ter beschikking kan stellen anders dan voor het doel zoals hierboven gedefinieerd. Aangezien wij het belangrijk vinden dat de Universiteit Zutphen een breed draagvlak heeft onder de bevolking en bedrijven in de regio Zutphen, hebben wij ervoor gekozen om particulieren en bedrijven in de regio Zutphen de gelegenheid te geven mee te doen in het "Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds". Vanuit het netwerk van de Initiatiefnemers zullen partijen worden uitgenodigd om gezamenlijk bijdragen te doen in het fonds. De uitgenodigde partijen mogen te allen tijde een voordracht doen voor de uitnodiging van een derde partij. 2.2 Rendement Financieel rendement: De gelden die bij het fonds worden ingelegd zullen als achtergestelde lening ter beschikking worden gesteld aan de Stichting Business Universiteit Zutphen. De Universiteit heeft de verplichting per jaar 5,5% rente te betalen aan het fonds over de door het fonds beschikbaar gestelde gelden; deze renteverplichting kan per jaar worden gemitigeerd indien de betaling van de rente zou leiden tot een negatief eigen vermogen van de Universiteit. Het fonds krijgt naar verwachting 5,5% per jaar binnen op de uitstaande gelden bij de Universiteit. Het bedrag dat resteert na aftrek van kosten zal als dividend worden uitgekeerd aan de sponsoren (naar verwachting 5% per jaar op de ingelegde gelden). Rendement via opbouw Business Community: Naast het financieel rendement is een belangrijk rendement het bijdragen aan de opbouw van een Business Community (nieuwe bedrijvigheid) rond de Stichting Business Universiteit Zutphen, de stad Zutphen en breder in de regio Zutphen. Door het bijeenbrengen van de factoren hoogwaardige kennis, arbeid en ondernemerschap wil de SBU Zutphen nieuwe en bestaande bedrijven stimuleren zich te vestigen in Zutphen. Het doel is om op termijn een nieuwe sterke economische regio te doen ontstaan rond de Universiteit. De toegevoegde waarde van een dergelijke Business Community voor de regio Zutphen is naar onze mening groot. Participanten en potentiële participanten in het Sponsor Fonds gaan zo een onderdeel vormen van de Business Community rond de Universiteit en kunnen zo een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling en groei van bedrijvigheid in Zutphen en de ontwikkeling naar een duurzame samenleving met duurzame bedrijvigheid. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 3 van 47

6 Andere voordelen zijn hieronder puntsgewijs opgesomd: Naamsbekendheid als innovatieve regio (the place to be); Intensieve samenwerking tussen de Universiteit en het bedrijfsleven, waardoor concrete, innovatieve producten op de markt worden geïntroduceerd; Stimulans voor flexibele, ondernemende afgestudeerden om in de regio te gaan werken en/of nieuwe bedrijven op te zetten; Nieuw (groei)ondernemerschap met afgestudeerden van de Universiteit, al of niet in combinatie met het bestaande bedrijfsleven; Landelijke en internationale aantrekkingskracht voor studenten regio, bedrijven en gemeenten Meer continuïteit voor bestaande bedrijven; Specifiek voor Zutphen: een nog bruisender stad voor bevolking en bedrijfsleven: sfeer van verwachting en hoop; levendigheid en gezelligheid, een aangename stad om te verblijven met voldoende vertier; opstart nieuwe bedrijven; positief en duurzaam beeld van de economische bedrijvigheid. Deze Business Community zal naar verwachting tijd nodig hebben om te groeien. Daarom is ervoor gekozen om participanten in het fonds ook een directer voordeel te bieden, namelijk: Het Business Universiteit Zutphen Ondernemersnetwerk Het streven is om met ondernemers, (zelfstandige) professionals en studenten uit de regio Zutphen een bruisende gemeenschap te vormen. Een levende, vitale gemeenschap die toegevoegde waarde creëert voor en door de leden van de gemeenschap. De ondernemersverenigingen in Zutphen zullen nadrukkelijk worden uitgenodigd hierin samen te werken. De Stichting Business Universiteit Zutphen zal in haar gebouw of in een andere geschikte gelegenheid een aangename en toegankelijke ruimte creëren met de volgende faciliteiten: Deelnemers in het fonds kunnen Informeel overleggen en werken, waarbij de Universiteit zorgt voor een gratis en kwalitatief goed draadloos netwerk. Participanten kunnen hier ook consumpties gebruiken en een lichte lunch. Het netwerk zal werken zonder winstoogmerk en de consumpties en lunch tegen werkelijke kostprijs aanbieden. Het streven is het ondernemersnetwerk volledig duurzaam te exploiteren (energie, water, voedsel en afvalbehandeling). Afhankelijk van de hiermee samenhangende investeringen en in relatie tot het vestigingsgebouw van de Universiteit, zal dit naar verwachting een ingroeiscenario worden. Kernwaarden Een bruisende gemeenschap is anders dan een normale organisatie. Een community ziet haar leden niet elke dag en kan geen beroep doen op contracten. Daarom zijn kernwaarden voor een community van groot belang. Ze geven houvast waar weinig houvast is. Daarom hebben wij de volgende kernwaarden benoemd: We zijn trots op Zutphen en koesteren het zelfstandig ondernemerschap; We delen met een open vizier; We luisteren naar, reageren op en respecteren de participanten van de gemeenschap; We laten iedereen in zijn/haar waarde; Een man een man, een woord een woord (wat natuurlijk ook voor de vrouwelijke kant geldt). Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 4 van 47

7 2.3 Aflossing achtergestelde lening Universiteit De Universiteit krijgt het recht om de achtergestelde lening aan het eind van jaar 5 geheel of gedeeltelijk af te lossen. Het aflossingsbedrag is 127,5% van de lening onder aftrek van de reeds uitgekeerde rente (100% inleg vermeerderd met 5,5% rente per jaar. Hiervan wordt de reeds betaalde rente afgetrokken). Aan het eind van jaar 10 is de Universiteit verplicht het resterende deel van de achtergestelde lening geheel af te lossen. Het aflossingsbedrag is 155% van de lening onder aftrek van reeds betaalde rente. Bij aflossing van de achtergestelde lening door de Universiteit zal het fonds deze bedragen gebruiken als uitkering aan de sponsoren, onder terugkoop van de certificaten. Naar verwachting krijgen de sponsoren na 5 jaar of 10 jaar hun ingelegde gelden weer terug. Het fonds zal certificaten van aandelen uitgeven tegen een prijs van EUR per stuk, vermeerderd met 3% disagio, derhalve totaal EUR per certificaat. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 5 van 47

8 Hoofdstuk 3 Vooruitzichten miljard mensen Met de toename van de wereldpopulatie en de welvaartsgroei, neemt ook het gebruik van energie, elektrische apparaten, machines en gereedschappen toe. Veertig jaar geleden was de omvang van de wereldbevolking ongeveer 2 miljard mensen, momenteel zijn er ongeveer 6,9 miljard mensen en een verdere groei naar 9 miljard mensen wordt verwacht (2030). Al deze mensen hebben voedsel en huizen nodig en zullen daarnaast de nodige energie gebruiken. Dat we als mensheid door kunnen gaan met het ongelimiteerd verbranden van fossiele brandstoffen (olie, steenkool) is onwaarschijnlijk als we onze planeet leefbaar willen houden. Ook het leegvissen van zeeën en oceanen zal ophouden zodra ze daadwerkelijk leeg zijn. Verder is er maar een beperkt areaal aan gronden, die geschikt zijn voor het verbouwen van voedsel voor deze toekomstige 9 miljard mensen. Al tientallen jaren zijn er miljarden mensen die slechts net genoeg te eten hebben om niet dood te gaan. In onze visie is het dan ook van groot belang om anders te gaan denken en duurzaamheid tot leidend principe te maken van onze activiteiten als mensheid. En dan een duurzaamheid die toegepast kan worden in de samenleving en in bedrijven. Bedrijven dienen toegevoegde waarde te leveren aan de eigen aandeelhouders, aan de klanten, aan de samenleving en aan het milieu. Het business concept zal alle waarden moeten koppelen en de organisatie zal zich dienend moeten gaan opstellen. Vanuit deze systematiek zullen er dan nieuwe bedrijven opstaan, die succesvol zullen zijn op andere grondslagen en volgens andere principes. Nu is Zutphen te klein om de genoemde wereldproblemen op te lossen: Zutphen kent maar een beperkt oppervlak in vierkante kilometers en een beperkt aantal inwoners. Zutphen kan echter wel fungeren als een kraamkamer van nieuwe initiatieven van toegepaste duurzaamheid en deze dan wereldwijd commercialiseren op basis van een licentiemodel en/of royaltyvergoedingen. 3.2 De groene economie In het huidige tijdsgewricht bestaat er crisis en onzekerheid bij velen in de wereld. Dit is onaangenaam, maar biedt ook kansen op een nieuwe economische ordening. Wat bij velen duidelijk is geworden, is dat de huidige economische ordening gebaseerd op het huidige financiële stelsel van banken en hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen, op termijn niet langer houdbaar zal blijken. In de huidige economische wereld zijn globaal vier grote economische blokken te onderscheiden: China, India, Amerika en Europa. Met daarnaast de sterk opkomende economieën van Brazilië en Zuid Afrika. Naar onze stellige verwachting zal het blok dat als eerste de transitie maakt naar een duurzame, maar ook competitieve economie een belangrijke rol blijven spelen in de wereldeconomie. Europa heeft hierbij het nadeel dat zij reeds honderden jaren een grote rol heeft gespeeld in de wereld en daarmee het risico in zich draagt dat meer naar het verleden wordt gekeken dan naar de toekomst. Europa kan hierdoor door de andere economische blokken worden gezien als een aantrekkelijk afzetgebied en daarna verworden tot een soort museum. Onze visie is dat dit kan worden voorkomen door de beschikbare intelligentie en ondernemingszin in te zetten voor het ontwikkelen van de duurzame groene economie. Wij zijn van mening dat dit voor Nederland zeer goed kan in de regio Zutphen. Meer specifiek de combinatie van de Stichting Business Universiteit Zutphen, het Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds en de kracht van lokale ondernemers, die alle ingrediënten bij elkaar brengt om de regio Zutphen tot een economisch sterke regio te maken. Nederland is van oudsher een handelsland met een open economie en sterk gericht op financiën en zaken doen met andere landen. Nederland heeft weinig maakindustrie (hierin zijn de Duitsers van nature sterk) en het onderwijs is vaak verworden tot generieke algemene basisopleiding. Onze derde sterke poot is altijd financiën en investeringen geweest, waarbij de grote bedragen via een sterk bankenstelsel vloeien alsook via grote kapitalen, die gestald zijn bij de pensioenfondsen (welke de tweede investeerder zijn in Amerika). Echter, beide sectoren staan nu zwaar onder druk, waarbij Europa het IMF nodig heeft om de economie te redden. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 6 van 47

9 Dus het wordt tijd om anders te gaan denken. Innovatie en gespecialiseerd onderwijs zullen nodig zijn om de omslag te maken naar de duurzame en groene economie. Hierbij zal het niet alleen moeten gaan om ontwikkeling van duurzame concepten, maar vooral om toepassing van die concepten in nieuwe en innovatieve producten die gevraagd zijn en voor een juiste prijs op de wereldmarkt kunnen worden aangeboden. De productie van deze producten zal primair in de regio worden opgezet. Bij opschaling van de productie naar grootschalige productie voor de wereldmarkt zal dienen te worden bezien waar dit economisch het meest gunstig kan plaatsvinden om qua concurrentie mee te kunnen op de wereldmarkt. Daarnaast zal ook gekeken moeten worden naar de groene en duurzame doelstellingen van het positioneren van de wereldproductie. Onze verwachting is dat op termijn grootschalige productie ook op industrieterreinen in de Stedendriehoek kan worden uitgevoerd. Productieprocessen zijn en worden steeds meer volledig geautomatiseerd, waardoor de prijs van de factor arbeid een steeds geringer deel zal zijn van de totale kostprijs van een product. Het voordeel om in lagelonenlanden te produceren met alle problemen die daarbij komen kijken, zal naar onze mening dan ook sterk afnemen. De factor arbeid moet dan wel worden ingevuld met hoogwaardige kennis om de geautomatiseerde productieprocessen te sturen. Vandaar dat toegepaste IT en Internet technologie een belangrijk aandachtsgebied zullen vormen op de Universiteit. Verder zal het sterk aankomen op handelsgeest en goede inkoop van grondstoffen, zodanig dat de producten mee kunnen komen met de internationale concurrentie. Ook voor inkoop (Procurement) en Supply Chain Management zijn op de Universiteit reeds een Bachelor en Master programma ontwikkeld. Ook het nadenken over hergebruik van grondstoffen wordt al in de procurementmethodieken meegenomen en kan een reden zijn om te kiezen voor bepaalde grondstoffenleveranciers. De veranderingen van de internationale economie en de bijkomende structuren zullen naar onze inschatting in de komende jaren zo stevig zijn dat studenten een groot voordeel hebben van de opleiding International Business van de Universiteit. Deze opleiding wordt voortdurende geactualiseerd en geeft studenten onder andere inzicht in wereldwijde indeling en structurering van de nieuwe, groene economie. 3.3 Voorbeelden van projecten die in de afgelopen periode zijn begeleid door het bestuur van de Business Universiteit Onderstaande projecten dienen puur als voorbeeld en zijn al in bedrijven opgenomen voor financiering en uitvoering Duurzame kleding Het project betreft productie en verkoop van hoogkwalitatieve kleding gebaseerd op ecologische verbouwde grondstoffen (o.a. katoen, linnen) en gebruik van natuurlijke verfstoffen. Hierbij worden de regels van Fair Trade in acht genomen. De kledingindustrie in haar geheel is verantwoordelijk voor 25% van de chemische belasting van ons milieu en gebruikt ook ongeveer 25% van alle bestrijdingsmiddelen om katoengewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Dit is dus absoluut niet duurzaam. Daarnaast is kledingindustrie wereldwijd een miljarden business. Het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en chemicaliën in de verbouw van de grondstoffen betekent een lagere opbrengst per hectare. Het niet gebruiken van chemische verven betekent iets hogere kosten in het verven van de stoffen. Dit zijn kostprijsverhogende factoren die de concurrentiepositie moeilijker maken. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 7 van 47

10 De ondernemer van het project heeft potentiële problemen opgelost door met iedereen in de waardeketen van de productie van de duurzame kleding (van boer tot de winkel) afspraken te maken. Deze afspraken houden in dat alle actoren in de waardeketen alleen een marge krijgen op de specifiek toegevoegde waarde die zij aan het eindproduct leveren. Indien na de verkoop van de kleding meer winst is gemaakt dan reeds is verdeeld in de waardeketen, dan wordt ook deze overwinst verdeeld conform de toegevoegde waarde van elk onderdeel van de keten. Dit in tegenstelling tot de traditionele niet duurzame kledingindustrie waar marge op marge gestapeld wordt en vaak uiteindelijk de einddistributeurs met de bekende namen (bv Nike, Adidas) de grootste marge nemen ten koste van andere partijen in de waardeketen. Dit leidt dan soms tot mensonterende werkomstandigheden en kinderarbeid. Door bij duurzame kleding het systeem te hanteren van alleen marge op de specifiek toegevoegde waarde is de kostprijs van de duurzame kleding ongeveer gelijk aan de kostprijs van niet duurzaam geproduceerde kleding. En zo kan er duurzaam geproduceerde kleding worden aangeboden tegen ongeveer dezelfde kosten of zelfs iets lagere kosten, maar wel met het marketingvoordeel dat aankoop van de kleding leidt tot behoud van ons wereldwijde milieu en de feel good factor die dit bij eindklanten oplevert. Het duurzame kledingproject geldt als referentieproject voor toegepaste duurzaamheid. In de nabije toekomst zal een specialistisch onderwijsprogramma worden opgestart voor een 100% duurzame kledingindustrie, het natuurlijk verven en het vakmanschap van het maken van patronen op de traditioneel Italiaanse wijze Verduurzaming van transport In de wereld van de automotive (auto industrie en gebruiksproducten) worden vele nieuwe uitvindingen gedaan om brandstofmotoren zuiniger te maken en daarnaast de emissies van schadelijke gassen te reduceren. Dit zijn vaak kleine bedrijfjes die met mooie nieuwe innovatieve producten komen maar niet in staat zijn dit goed in de markt te zetten. Daarnaast schermt ook de gevestigde orde haar markt af voor nieuwe toetreders. Verder werken de nieuwe producten vaak heel goed, maar beïnvloeden ze slechts een klein element van het motormanagement van brandstofmotoren. Te weinig om bij producenten van bijvoorbeeld vrachtwagenmotoren serieus aan tafel te komen. Zo verbetert bijvoorbeeld een product de verbranding van brandstof in de verbrandingskamer, door versnelling van luchtstroom naar de verbrandingskamer waardoor de verbranding efficiënter wordt en het verbrandingsrendement aanzienlijk wordt verhoogd. In combinatie met het gebruik van een waterstofmodule, duurzame koelvloeistof, brandstof en koelvloeistofadditieven levert dit een uitstootreductie van schadelijke gassen op en een besparing op brandstofverbruik van 28%. Het introduceren van deze producten in een tijd van crisis en bezuinigingen is cruciaal voor het versterken van onze economie en bedrijven. In Gelderland zijn veel transporteurs actief die wij met deze producten de mogelijkheid geven om extra winst te creëren door het realiseren van besparingen. Een terugverdientijd van 6 12 maanden (op basis van het gebruik van de vrachtwagens) levert een perspectief op een goed rendement. Een win winsituatie voor alle betrokkenen, een concreet voorbeeld van toegepaste duurzaamheid. Dit zijn twee voorbeelden van hoe door slim en anders te denken, toegepaste duurzaamheid in de praktijk wordt gebracht. Beide voorbeelden zijn qua commerciële markt niet beperkt tot de regio, wat wordt beschouwd als goed ondernemerschap. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 8 van 47

11 Hoofdstuk 4 Samenvatting businessplan en financiële overzicht van de Business Universiteit Zutphen Voor u ligt een samenvatting van het business plan van de Stichting Business Universiteit Zutphen, met als hoofdrichtingen Toegepaste Duurzaamheid, Internettechnologie en Ondernemerschap. De hoofdlijnen uit het bestaande uitgebreide businessplan worden hieronder weergegeven. De Business Universiteit Zutphen is opgezet in de rechtsvorm van een stichting (zonder winstoogmerk). Doelstelling De Stichting Business Universiteit Zutphen is opgezet met als doel onderwijs in te zetten ten behoeve van het bedrijfsleven om innovaties te ontwikkelen in toegepaste duurzaamheid en tegelijkertijd bedrijven te helpen bij commercialisering van innovaties en ideeën, het ontdekken van talent en de inzet van internettechnologie. Hierbij zal sterk de nadruk liggen op integratie van deze vakgebieden. Door deze geïntegreerde vakgebieden te combineren met ondernemerschap, ontstaan nieuwe producten respectievelijk verbeterde producten in de bestaande situatie. Zo zal in het kader van duurzame energieopwekking, maar ook van verbruik van energie in toenemende mate gebruik worden gemaakt van ICT/internettechnologie. Aangezien de Stichting Business Universiteit Zutphen geen onderdeel is van het Rijksbekostigingssysteem voor het onderwijs, zal de Universiteit financieel gezien haar eigen broek moeten ophouden. Dit zal geschieden door opbrengsten te genereren via het geven van opleidingen aan bedrijven en particulieren. Het laten betalen voor de opleiding is een kritische succesfactor van de Stichting Business Universiteit Zutphen. De student of zijn werkgever zal alleen willen betalen voor de opleiding als het onderwijs op een hoog niveau gegeven wordt en ook gericht is op en toepasbaar is in de praktijk. Er dient direct resultaat te worden geboekt in de bedrijven via de modules van de opleiding en het gelieerde project van de student. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zonder enige relatie met toepasbaarheid ligt dan ook minder op de weg voor de Stichting Business Universiteit Zutphen; er zijn voldoende andere universiteiten in Nederland die dit type onderwijs en onderzoek aanbieden. Het onderwijs dat wij voorstaan is specialistisch onderwijs met een goed wetenschappelijk karakter, maar tevens sterk gericht op toepasbaarheid in bedrijven op het snijvlak van toegepaste duurzaamheid, internettechnologie en ondernemerschap. Deze onderwerpen zijn gekozen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat ondernemingen die deze drie gebieden op een goede wijze weten te combineren en integreren, de komende decennia hun marktaandeel zullen zien groeien, dan wel de winstgevendheid van bestaande activiteiten zullen zien groeien. In dat licht zullen studenten niet alleen werken aan kennisopbouw, maar ook gevraagd worden nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een zodanige vorm uit te werken dat zij toepasbaar zijn in het eigen bedrijf of in een door de student nieuw op te zetten bedrijf. Ondernemerschap zal een nadrukkelijke rol hierin krijgen. Immers, een goed of zelfs briljant idee sterft in schoonheid als een kapitaalgever of financier niet bereid is er geld in te steken, om zo het idee tot een product te maken dat in de markt kan worden aangeboden. Met andere woorden: het goede idee moet worden uitgewerkt in een businessplan waarin is nagedacht over de presentatie van het idee en over de vraag onder welke voorwaarden een financier bereid zou zijn kapitaal te steken in de verdere ontwikkeling en commercialisering van het idee. Studenten zullen ontdekken dat dit laatste niet zo heel eenvoudig is en er zal in het onderwijs nadrukkelijk aandacht worden besteed aan dit aspect. Indien de Stichting Business Universiteit Zutphen na enige jaren voldoende financiële middelen heeft opgebouwd, zal de Universiteit hierin faciliterend gaan optreden zowel aan de inhoudelijke kant als ook aan de financiële kant. Nadrukkelijk stellen wij hier dat het realiseren van nieuwe business concepten, het ontwikkelen van een business plan en business case en het te realiseren verdienmodel niet alleen geldt voor nieuw op te zetten ondernemingen, maar ook binnen bestaande ondernemingen zal een innovatie of verbetering onderbouwd en verkocht moeten worden. Dit laatste kent de extra uitdaging dat bestaande ondernemingen ingeslepen patronen en gewoonten kennen, die vaak bijzonder moeilijk te veranderen zijn. Als rechtsvorm voor de Business Universiteit is gekozen voor een stichting. Dit heeft als voordeel dat uit de surplus opbrengst geen uitkeringen hoeven te worden gedaan aan aandeelhouders. Het surplus wordt enerzijds Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 9 van 47

12 gebruikt voor verdere ontwikkeling van curricula, waardoor het onderwijs altijd actueel blijft en uitgaat van de meest recente ontwikkelingen in een vakgebied, en anderzijds voor toegepast onderzoek en facilitering van studenten die een idee willen commercialiseren. De Business Universiteit Zutphen wordt opgericht naar analogie van Nyenrode Business Universiteit. In 1946 heeft het bedrijfsleven een onderwijsinstituut gesteund dat de internationale handel na de oorlog bovenmatig zou laten groeien: KLM, Unilever, Shell, AKZO Nobel en Philips hebben toen Nyenrode Business Universiteit gefinancierd, omdat het toenmalige onderwijs te weinig garanties kon bieden voor directe implementatie: het geleerde in de praktijk brengen. In deze moeilijke tijd van financiële crisis hebben wij te maken met een vaak matige kwaliteit in het reguliere onderwijs: de uitval in het VMBO onderwijs is schokkend en HBO onderwijs is over het algemeen te generiek om innovatie, resultaatgerichtheid en efficiency te bewerkstelligen. Tegenwoordig wordt multidimensioneel management gevraagd dat structuur en ruimte krijgt om een nieuwe cultuur van duurzaamheid en ondernemerschap te bevruchten. De uiteindelijke campus van de Business Universiteit Zutphen zal een statement moeten worden voor duurzaamheid. Het pand waarin wij de activiteiten willen starten moet voldoen aan een hogere duurzaamheidsstatus in termen van energiebesparing, vitaal leer en leefklimaat en energieopwekking. De Stichting Business Universiteit Zutphen zal op kleine schaal starten per 1 november Voor verdere groei heeft zij conform haar business case ( extern en voor gebouw en faciliteiten) nodig om de curricula van toegepaste duurzaamheid verder te ontwikkelen, de marketing en studentenwerving te versterken. De Gemeente Zutphen zou kunnen helpen met de financiering van de kosten van het pand voor een periode van 1,5 jaar ( ) en de resterende gelden zou binnen het bedrijfsleven bij elkaar gebracht moeten worden ( ). Partijen die de komst van de Business Universiteit in Zutphen een warm hart toedragen zullen worden benaderd om de Business Universiteit te ondersteunen via deelname aan het Sponsorfonds Business Universiteit Zutphen. Vestigingsgemeente Wij denken dat de Business Universiteit Zutphen de gemeente van vestiging veel te bieden heeft. Jonge mensen die aan het begin staan van hun loopbaan en ambitieus en gemotiveerd zijn, brengen een sfeer van verwachting en hoop in de stad. Verder leert de historie dat studentensteden over het algemeen als levendig en gezellig worden ervaren. Tevens leert de ervaring dat een aantal studenten na hun studie blijven hangen in de stad en daar kleine bedrijfjes opzetten, die weer het beeld van economische bedrijvigheid versterken. Zie ook het gepubliceerde TNO rapport Kennis als economische motor. Vliegende start Het Echelon Institute of Management Development (EIMD) is in 1996 als private universiteit in Nederland gestart met een specialisatie Bachelor Masterconcept dat leidt tot een betere aansluiting tussen de praktijk en de opleiding. Sinds die tijd wordt een drietal MBA opleidingsprogramma s gegeven. EIMD is opgezet door drs. P. Doeve PhD MBA, die ook voorzitter is van het bestuur van de Stichting Business Universiteit Zutphen en 15 jaar ervaring heeft opgebouwd met de ontwikkeling en succesvolle verkoop van opleidingen binnen Nederland. De reeds in het verleden ontwikkelde opleidingsprogramma s zullen worden ingebracht in de Stichting Business Universiteit Zutphen. Hierdoor zal de Business Universiteit Zutphen op kleine schaal een vliegende start maken. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 10 van 47

13 Per 1 november 2012 beschikbare programma s: Master of Arts in Entrepreneurship & Distinctive Management Procurement Management (in company opleiding gericht op stroomlijning en verbetering van inkoopresultaten) MBA in Multidimensioneel Management voor de Financiële Sector MBA in Procurement Management MBA in International Business BBA in Supply Chain Management De prognose is gebaseerd op het aanbod aan opleidingen dat op dit moment nog niet wordt aangeboden in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen). Daarnaast zullen de opleidingen voor toegepaste duurzaamheid, IT en ondernemerschap verder worden opgetuigd en ingevuld. Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van een duurzame kledingopleiding, een duurzame renovatie en installatie opleiding en een mechatronicaopleiding om toegepaste duurzaamheid inhoud te geven. Aantal Studenten MBA BBA In company Foreign Field Experience Totaal studenten Studenten werven De missie van de Business Universiteit Zutphen kan als volgt worden omschreven: Het geaccrediteerd opleiden van studenten op het gebied van de Toegepaste Duurzaamheid, Internettechnologie en Ondernemerschap aan de hand van Action Learning methodologieën, integrale uitvoering van projecten tijdens de opleiding en gericht op het aanreiken van innovatieve capaciteit die nodig is om een succesvolle onderneming te kunnen drijven. De Stichting Business Universiteit Zutphen zal met het opgebouwde eigen vermogen toegepast wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe business modellen en verdienmodellen voor bedrijven bekostigen. Aanleiding voor het maken van dit business plan was dat het bestuur van Business Universiteit ervan overtuigd is dat er in Nederland vraag is naar en behoefte is aan een Business Universiteit met bovengenoemde opbouw van kennis op de genoemde onderwerpen, maar ook de toepassing van die kennis op vraagstukken die in de maatschappij en het bedrijfsleven spelen. Nederland heeft het risico een filialenland te worden, waarbij Nederlandse bedrijven worden uitverkocht aan het buitenland, zoals KLM, Essent, Hoogovens en KBB. De Stichting Business Universiteit Zutphen wil ondernemerschap versterken door de competenties voor dat ondernemerschap te versterken en te optimaliseren. Daardoor wordt een proactief beleid gevoerd om studenten een eigen onderneming te laten opzetten die in Zutphen kan worden opgestart. De te voeren opleidingsprogramma s zullen ook ter toetsing worden voorgelegd aan KvK en VNO/NCW om de programma s te beoordelen op actualiteit en behoefte bij het bedrijfsleven. Om de achterstand op het buitenland te verkleinen, zal het onderwijs moeten komen met opleidingsprogramma s die gericht zijn op het ontwikkelen van creativiteit, het ontwikkelen van business modellen, het beter inbedden van de toegepaste duurzaamheid en het kunnen maken van business cases. Het subthema van deze school zal zich richten op de internettechnologie, in het licht van toegepaste duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie. Zo zijn bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar een groot aantal nieuwe bedrijven opgericht op het gebied van aan en verkoop van ICT producten, ICT dienstverlening, Telecom en ICT security. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 11 van 47

14 Vanwege de snelheid van innovaties binnen de internettechnologie zal het begrip continuous learning van toepassing zijn op deze doelgroep en moet er naast de reguliere onderwijsprogramma s een divers aanbod worden ontwikkeld van post Bachelor en post Masterprogramma s, zodat de snelle technologische ontwikkelingen kunnen worden bijgehouden en daadwerkelijk inhoud kan worden gegeven aan continuous learning. Naast het subthema internettechnologie zal de Stichting Business Universiteit Zutphen zich ook richten op de eigen regio om verbinding te maken met bedrijven die op het gebied van de toegepaste duurzaamheid en ondernemerschap op zoek zijn naar nieuwe business modellen, nieuwe verdienmodellen en het mobiliseren van Fast Trackers of talenten binnen de eigen organisatie. In ruil voor vooruitbetaalde omzet in termen van opleidingen zal aan alle regionale bedrijven een aantrekkelijk aanbod worden gedaan voor het aanreiken van innovaties en procesverbeteringen. Het sturen van medewerkers naar de opleidingen zal concrete resultaten moeten opleveren die aantoonbaar kunnen worden aangeboden aan de ondernemers. De resultaten betreffen het binnenhalen van noodzakelijke kennis en ervaring om kostenbesparingen te behalen, om nieuwe dienstverleningslijnen te ontwikkelen, het implementeren van nieuwe business concepten en verdienmodellen, het ontwikkelen van innovaties en het verder professionaliseren van de organisatie. De Business Universiteit Zutphen zal zich ook richten op het onderwijzen van teams binnen ondernemingen: de zogenaamde in company opleidingen. Deze opleidingsvorm leidt ertoe dat het topmanagement van de onderneming de projecten begeleidt. Dit is integraal onderdeel van de opleiding. Daarmee wordt het topmanagement onderdeel van de evaluatie van de opleidingsresultaten. In de opleiding voor Ondernemerschap zal een nieuw concept worden opgestart waarin topmanagement en operationeel management dezelfde opleiding volgen, met dit verschil dat men vanuit de eigen positionering creatieve oplossingen zal aandragen voor een betere continuïteit van de onderneming. Topmanagement en operationeel management zullen tijdens de opleiding naar elkaar toe gaan werken, zodat beiden gereed zullen zijn voor implementatie van de gecombineerde vernieuwingen. Hiermee wordt creativiteit losgemaakt en tegelijkertijd draagvlak gerealiseerd. Vanuit het verleden is door de voorzitter van het bestuur van de Stichting Business Universiteit Zutphen een strategische alliantie opgebouwd met vooraanstaande universiteiten in de Verenigde Staten van Amerika en in Engeland. Deze allianties zullen ook worden ingezet voor research op het gebied van ondernemerschap en technologie en toegang tot bestaande netwerken van Amerikaanse, Engelse en Aziatische universiteiten. Daarnaast studeren Amerikaanse studenten graag een half jaar tot een jaar in Europa. Zutphen met haar rijke historie en prachtige historische centrum past precies in het beeld wat Amerikanen hebben van de 1 e wereld (Europa). Het is dan ook de inschatting dat de Stichting Business Universiteit Zutphen per jaar één of meerdere groepen buitenlandse studenten mag verwelkomen. Ook zijn in het recente verleden door de voorzitter groepen studenten gerealiseerd vanuit de VS, Zuid Korea en China, zodat in samenwerking met deze groepen van studenten een internationaal leerproces kan worden aangeboden. De key spelers binnen de Stichting Business Universiteit Zutphen inclusief de rollen zijn als volgt: Drs. Peter Doeve PhD MBA John Scholtz Mr. Jan de Jonge MCM Ben Groote Drs. Harry de Breet BI R.W. Stobbe Drs. Kenneth Ramroochsingh Sheila Bouquet Prof. Dr. Gunther Schumburg Voorzitter, Dean, Master accreditatie, productontwikkeling & Sales Projectmanagement, bouw en inrichting campus, Sales Financiering van toegepaste duurzaamheid, change management & Sales Bouw en inrichting campus, ICT deskundige Bachelor accreditatie, ICT professional en productontwikkeling Accreditatie, curriculumontwikkeling Internet Technologie ICT adviseur, ICT productontwikkeling Programmamanagement van studiecurriculum Directeur internationale relaties & Sales Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 12 van 47

15 De prognosecijfers van de Business Universiteit Zutphen zien er voor de komende 5 jaar als volgt uit: STATEMENT OF INCOME Sales MBA Degree Programs Sales BBA Degree Programs In company Training Programs Foreign Field Experiences Research & Consulting Fees Cost of Sales Sales Commission Agents Curriculum Development ECO Port Gross Margin on Sales Personnel Expenses Rental expenses for University Rental expenses for student housing Marketing Expenses Travel expenses Office costs (campus rules & general) Other Expenses Total Costs Operational Income (Loss) Interest income Interest expenses on debt Research Net income before taxation Depreciation Licenses & PD Costs Depreciation Furniture & Fixtures Depreciation Human Capital & PD Costs Accumulated depreciation Taxable income Taxation Net income after taxation = = = = = Het volledige businessplan en business case van Business Universiteit Zutphen is opgenomen in Bijlage VI. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 13 van 47

16 Hoofdstuk 5 Algemene beschrijving van het Sponsor fonds 5.1 Het Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Het Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds (verder te noemen fonds ) is gestart als een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht bij akte van veertien december tweeduizendtwaalf, verleden voor Mr. Jeroen Meegdes notaris te Schagerbrug, Gemeente Zijpe. Bij aanwezigheid van voldoende middelen heeft het bestuur van het fonds de bevoegdheid het fonds omvormen tot een naamloze vennootschap. Het fonds is statutair gevestigd te Zutphen en is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noordwest Nederland, onder nummer Het maatschappelijk kapitaal van het fonds bestaat uit EUR aandelen van EUR 1, in totaal EUR Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt EUR Alle Aandelen zullen worden gehouden en worden gecertificeerd. In het kader van de Investering zullen Sponsors geen Aandelen verwerven, maar indirect deelnemen in het fonds via Certificaten, uitgegeven en te leveren door het bestuur van het fonds. Het fonds wordt bestuurd door de Stichting Administratiekantoor Duurzaamheidsfondsen De Goorn, gevestigd Schoffel 2 b, De Goorn. De Sponsorbijdrage bestaat uit certificaten van aandelen in het kapitaal van het Sponsor fonds ( Certificaten ) het storten van nominale waarde van 1 euro per certificaat, het storten van de disagio van 3% en het storten van de agio op de corresponderende aandelen, totaal euro per certificaat. Voor meer informatie zie hoofdstuk 6. Het fonds zal niet meer dan Certificaten uitgegeven. De redenen hiervoor zijn als volgt: 1. Naar verwachting zal de financiële behoefte bij de Business Universiteit Zutphen ruim onder de EUR blijven 2. Het aanvragen van een vergunning bij de AFM kost minimaal EUR De jaarlijkse vergoeding te betalen aan het AFM kost ook ongeveer EUR Indien de tegenwaarde van de uitgegeven Certificaten lager is dan EUR geldt er geen vergunningsplicht en toezicht vereiste. Het fonds is opgezet als Crowdfunding fonds om betrokkenheid van inwoners, bedrijven en overheden te verwerven en financiële middelen ter beschikking te stellen aan de Business Universiteit Zutphen. Indien het fonds reeds bij aanvang zulke forse bedragen moet afdragen aan een toezichthouder, dan zijn de verhoudingen zoek en gaan de ingelegde gelden op aan beheers en toezichtkosten. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit onwenselijk is. Het fonds kan liquiditeiten aanhouden en dient derhalve niet vol geïnvesteerd te zijn. 5.2 De Stichting Administratiekantoor Duurzaamheidsfondsen De Goorn De Stichting Administratiekantoor Duurzaamheidsfondsen De Goorn is opgericht naar Nederland recht bij akte van twaalf december tweeduizendtwaalf, verleden voor Mr. Jeroen Meegdes, notaris te Schagerbrug, gemeente Zijpe. De Stichting is statutair gevestigd te De Goorn en is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Noordwest Nederland, onder nummer Het fonds beschikt niet over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht en staat in die hoedanigheid dan ook niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Vanwege de opzet van het fonds, namelijk Crowdfunding, valt het fonds niet onder de verplichting onder de Wet op het financieel toezicht voor het hebben van een vergunning. 5.3 Taken van het bestuur van het fonds Het bestuur voert in hoofdzaak de volgende taken uit voor het Sponsor Fonds: Opzetten van de structuur; Informeren van potentiële Sponsoren; Directievoering; Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 14 van 47

17 Voeren van de administraties van de rechtspersonen; Opstellen van jaarrapportages; Opstellen en vaststellen intrinsieke waarde van de Certificaten; Coördineren van de accountantscontroles; Opstellen van jaarrekeningen; Opstellen van jaarbudgetten; Verzorgen en coördineren van activiteiten verplicht door wettelijke vereisten (deponeringen, etc.) Informeren van de Certificaathouders; Voorbereiden van Algemene vergaderingen; Coördineren van bestuursvergaderingen; Coördineren en finaliseren van de contractuele afhandelingen van (des)investeringen; Aanspreekpunt voor de Sponsoren; Incasso; 5.4 Accountant en adviseurs De volgende adviseurs staan het fonds bij: Accountant: De Keyzer Nipius Accountants & Belastingadviseurs Gebouw Riva Plaza Paasheuvelweg BH Amsterdam Fiscaal adviseur: De Keyzer Nipius Accountants & Belastingadviseurs Gebouw Riva Plaza Paasheuvelweg BH Amsterdam Juridisch adviseur: Notaris Het Zijper Notariskantoor Schagerweg 53 Schagerbrug 5.5 Formele en feitelijke zeggenschap structuur van het fonds Het dagelijks beleid van het fonds wordt bepaald door het bestuur van het fonds. De structuur van het fonds is zo opgebouwd dat het fonds slagvaardig kan acteren, maar tevens prudent omgaat met de door Sponsoren ter beschikking gestelde gelden. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 15 van 47

18 Hoofdstuk 6 Aandelen en Certificaten 6.1 Waarde en toekenning van certificaten. De minimale sponsorbijdrage in het fonds bedraagt EUR 1.030, inclusief 3% disagio. De Sponsorbijdrage dient ter beschikking te worden gesteld via koop van Certificaten en de verplichting om agio op de corresponderende Aandelen te storten. Het betreft een onherroepelijke toezegging voor het door de Sponsor aangegeven bedrag van de investering zoals overeengekomen in de Inschrijvingsdocumentatie waarmee de Sponsor zich committeert tot koop van de Certificaten, storting van agio op de corresponderende aandelen en storting van 3% disagio. Door ondertekening van de inschrijvingsdocumentatie aanvaardt de Sponsor het aanbod van de Stichting. De Stichting zal het afgesproken percentage van de Certificaten doorplaatsen aan de Sponsors tegen nominale waarde van 1 euro, waarbij de Sponsor het verschil tussen de koopprijs van de Certificaten en de nominale waarde op de corresponderende Aandelen als agio zal storten. De verkoop aan Sponsoren vindt in principe plaats per Certificaat. De prijs per Certificaat bedraagt euro (inclusief 3% disagio), waarbij de Sponsor de nominale waarde van 1 euro per Certificaat en de agiostorting en disagio voldoet aan de Stichting, gelijktijdig of voor het verkrijgen van dat deel van de Certificaten. Zodra de Sponsor de inschrijvingsdocumentatie heeft ingevuld en ondertekend, is hiermee een onherroepelijke toezegging gedaan dit bedrag ook over te maken naar het fonds. Zodra de betaling door het fonds is ontvangen, zal het fonds de certificaten aan de Sponsor toekennen. Certificaten worden toegekend door inschrijving in het register van Certificaathouders. 6.2 De Aandelen en Certificaten De Certificaten vertegenwoordigen een indirect belang in het kapitaal van het fonds. Ieder Certificaat behelst dezelfde rechten en een evenredig deel in de door de Stichting gehouden Aandelen. De belangrijkste rechten van Certificaathouders zijn: Aanwezigheidsrecht op de Algemene vergadering; en Spreekrecht tijdens de Algemene vergadering. De Certificaathouders ontlenen hun rechten aan de Administratievoorwaarden, die niet zonder besluit van de Certificaathouders kunnen worden gewijzigd. Certificaathouders ontlenen geen directe rechten aan de Aandelen en kunnen hun Certificaten niet omwisselen in Aandelen. De Certificaathouders hebben geen stemrecht op de Algemene vergadering. De Certificaten kunnen niet worden bezwaard met een pandrecht, vruchtgebruik of enig ander beperkt recht. Meer informatie over de Certificaten en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen is te vinden in de Administratievoorwaarden, zoals opgenomen in Bijlage IV. 6.3 Waarderingsmethode De grondslagen voor de waardebepaling van het fonds en de Certificaten zijn gebaseerd op International Financial Reporting Standards (IFRS). Het fonds hanteert de volgende uitgangspunten: Tenminste jaarlijks wordt door de Directie de waarde van het fonds vastgesteld. De Directie baseert haar waardering op de jaarcijfers van de Stichting Business Universiteit Zutphen. De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 16 van 47

19 De rentelasten rentebaten en lasten inzake de rekening courant worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Dit geldt ook voor de banksaldi inclusief daarop ontvangen rente, alsmede de opgelopen nog niet ontvangen rente en de vastgestelde nog niet ontvangen dividenden. 6.4 Bepaling van de intrinsieke waarde van de Aandelen en de Certificaten Het fonds zal voor de vaststelling van de intrinsieke waarde van de Certificaten uitgaan van de NPV methode. De Directie hanteert de volgende uitgangspunten: Bij de vaststelling van de intrinsieke waarde wordt rekening gehouden met de kosten als bedoeld in hoofdstuk 9 (Kosten en beloningsstructuur) in dit Crowdfunding prospectus. De initiële kosten in verband met het aangaan en de introductie van fonds (circa EUR ) worden geactiveerd. Deze kosten worden na de introductie vanaf het startend jaar lineair afgeschreven. 6.5 Opschorting vaststelling intrinsieke waarde De Directie kan besluiten de vaststelling van de intrinsieke waarde tijdelijk op te schorten in onder meer de volgende gevallen: Indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de intrinsieke waarde, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een investering die behoort tot het fonds niet met de door de Directie gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; Indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie buiten de invloedsfeer van de Directie, de Directie verhinderen de intrinsieke waarde van het fonds te bepalen; en Indien een besluit tot vervreemding van (een deel van) de investeringen of ontbinding van het fonds is genomen (dan zal uiteindelijk de vervreemdingswaarde/liquidatiewaarde worden vastgesteld). 6.6 Wijziging van prospectus, Statuten, statuten van de Stichting en Administratievoorwaarden Het prospectus en de statuten kunnen op advies van het bestuur van het fonds en na goedkeuring door de Aandeelhouder worden gewijzigd. Van het voornemen tot het wijzigen van het prospectus en/of statuten worden de Certificaathouders door Directie op het bij haar bekende adres in kennis gesteld. Binnen een maand nadat de Aandeelhouder en de Certificaathouders van het voornemen in kennis zijn gesteld kunnen zij reageren op het voornemen van het bestuur. De Statuten kunnen worden gewijzigd in een Algemene vergadering. De Administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd door het bestuur van het fonds na toestemming van de algemene vergadering. 6.7 Informatieverschaffing Algemeen Het bestuur van het sponsor fonds heeft ten kantore onder meer de volgende informatie beschikbaar voor de direct belanghebbenden waarvan op verzoek kosteloos een afschrift kan worden verstrekt: Het prospectus (inclusief bijlagen); Voor zover openbaar gemaakt, de jaarrekening, de overige gegevens, het jaarverslag van de Stichting Business Universiteit Zutphen en de jaarcijfers van het fonds; De statuten van het fonds; en de gegevens omtrent het fonds die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. Periodiek De directie zal de Sponsors op jaarbasis op de bij haar bekende e mailadressen informeren over de totale waarde van het fonds, een overzicht van de leningen, het totaal van uitstaande Certificaten en meest recente intrinsieke waarde van de Certificaten, één en ander per ultimo van het voorafgaande jaar. Tevens zal het bestuur steeds tijdig het (concept) jaarverslag doen toekomen evenals kennisgevingen van eventuele (voornemens tot) wijzigingen van het Prospectus. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 17 van 47

20 Let op: Gelet op het grote aantal verwachte Sponsoren zal de Directie de informatieverschaffing aan de Sponsoren uitvoeren via e mail. Het is de verantwoordelijkheid van de Sponsoren dat de Directie beschikt over het correcte e mailadres en huisadres. Indien door een onjuist e mailadres informatie niet bij een Sponsor aankomt, is dit voor risico van de Sponsor. 6.8 Financiële verslaglegging Jaarverslaggeving Het boekjaar van het fonds is gelijk aan het kalenderjaar. De Directie stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar, het jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit een verslag van de Directie alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden tenminste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de waarde van het fonds, van de Beleggingen en de samenstelling van de Beleggingen per ultimo van het betreffende boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december 2013(verlengd boekjaar). Binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar maakt de Directie het opgemaakte jaarverslag openbaar, ongeacht of het jaarverslag al dan niet is vastgesteld. Onderzoek jaarrekening De Directie zal een registeraccountant of een andere deskundige opdracht geven om de jaarrekening van het fonds te onderzoeken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de accountant zal aan de jaarrekening worden toegevoegd. Ondertekening door het bestuur Het jaarverslag van het fonds wordt ondertekend door het bestuur. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Verstrekking verslagen Het bestuur verstrekt binnen acht maanden na afloop van een boekjaar exemplaren van het jaarverslag van het fonds. 6.9 Winstbestemming en dividendbeleid De winst van het fonds kan worden toegevoegd aan de reserves. De gereserveerde winsten boven de 5% vergoeding aan Sponsoren kunnen door de Directie worden ingezet voor het vergoeden van algemene en marketingkosten Algemene vergaderingen Toegang tot de Algemene vergaderingen Zowel de Aandeelhouder als Certificaathouders zullen via het bij de Directie bekende e mailadres worden opgeroepen voor een Algemene vergadering. De oproepingen zullen tenminste vijftien dagen voor de aanvang van de betreffende Algemene vergadering worden verzonden en zullen zijn voorzien van een agenda. Bijwonen Naast de Aandeelhouders en Certificaathouders kunnen de accountant, fiscaal adviseur en juridisch adviseur van het fonds door de voorzitter tot het bijwonen van de Algemene vergaderingen worden toegelaten. Plaats De Algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland op een door de Directie te bepalen plaats. Vertegenwoordiging Aandeelhouder of Certificaathouder Een Aandeelhouder of Certificaathouder kan zich op een Algemene vergadering, mits bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen. Besluitvorming Op de Algemene Vergadering hebben de Certificaathouders het recht het woord te voeren. Besluitvorming komt echter alleen toe aan de Aandeelhouder. Business Universiteit Zutphen Sponsor Fonds Pagina 18 van 47

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN 0 VAN PERSOON NAAR RECHTSPERSOON 1.1 Doel en inhoud Dit domein is de leidraad van het nieuwe examenprogramma. De verschillende domeinen

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

FAQ Regeling buitenlandse investeerder

FAQ Regeling buitenlandse investeerder FAQ Regeling buitenlandse investeerder Algemene vragen: 1. Waar en hoe kan ik mijn aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen? Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Kamer zonder wachtlijst

Kamer zonder wachtlijst Kamer zonder wachtlijst Uw kinderen zijn toch al druk genoeg? Onze kinderen hebben meer tijd voor hun studie Kees-Jan & Anneke Schultens uit Enschede Stichting Kamer zonder Wachtlijst (SKZW) Volkerakstraat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie